Skip to main content

Full text of "Pollucis Onomasticon : e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit Ericus Bethe"

See other formats


m^ ^momGUSTjw^ ^ 
LEXICO.GRAPHI GRAECI 

RECOGNITI ET APPARATV CRITICO INSTRVCTI 
VOLVMEN IX: POLLVCIS ONOMASTICON POLLVCIS ONOMASTICON E CODICIBVS AB IPSO COLLATIS DENVO EDIDIT ET ADNOTAVIT ERICVS BETHE FASCICVLVS PRIOR 
LIB. I-V CONTINENS 
LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI MCM VI / Pf) 

H390 V,; z Praefatio Julius PoUux, sophista ille Naucratita Kal dTTaibeuToc Kai Tie- 
Traibeujuevoc, Onomasticum congessit et ex thesauris ab aliis com- 
paratis et sua ipsius diligentia inter annos p Chr n 166 et 176: 
nam Commodus quem singulis decem librorum epistulis Caesarem 
semper adloquitur, Caesar factus est 166 tres annos natus, ab anno 
autem 176 imperator una cum patre summa potestate fungebatur. 
Propter hoc immensae doctrinae seu indefessae sedulitatis grande 
specimen certe non minus quam demulcentis suae vocis mellitam 
dulcedinem, quod Philostratus Soph Vit II 12 tradit, Atheniensem 
cathedram accepit ante annum 176 quippe cum ea gloriari videatur 
in epistula octava: 6cr|)uepai buo Xotouc tov |Liev ck toO 0p6vou XeTUJV, 
Tov b' 6p9ocTdbr|v. 

Onomasticum solum PoUucis memoriam propagavit. Sed maius 
quam quod posteriorum usui aptum videretur, commodius tamen 
quam quo oratores scriptores egere veUent, in epitomam redactum 
est — saeculo nono certe multo prius: testatur schoHum ante Hbrum 
primum nonnuUis codicibus traditum (v p 1), quod quamquam iri 
priores tantum quinque Ubros spectat in decem omnes quadrare 
docui in commentariis societatis Gottingensis 1895 p 332 sqq, 
testantur epitomatoris vestigia hic iUic manifesta. Genuini autem 
onomastici ne unum quidem frustulum mihi innotuit. Neque enim 
ex integro hausit Arethas quae ad Platonis Euthyphr 2 A et 
Phaed 59 E ex PoUucis VIII 90 et 102 (cf M. Schanz, Novae com- 
mentat Plat p 121, L. Cohn, Neue Jahrb suppl 13 p 780) in 
codice suo Clarkiano et ad Clementis Alex Protrept 14. 9 (I 419 
Dindorf) ex PoUucis IV 128 descripsit, sed ipsa hac quam nos 
tenemus epitoma usus est. 

Multi autem qui hodie exstant Onomastici codices ex uno 
omnes fluxerunt rivo, derivato iUo ex uberiore ut dixi PoUucis flu- 
mjne. Quod cum accurata qua par est diUgentia demonstraverimus VI Praefatio 

in commentariis societatis Gottingensis (Nachrichten der K. Gesell- 
schaft der Wissenschaften zu Gottingen, philologisch-historische 
Klasse 1895 p 322 — 348), breviter hoc loco repetamus quae illo 
eruimus. 

Unum illud compressi Onomastici exemplar, cui soli eius me- 
moriam debemus litteris maiusculis erat exaratum, quod probant 
permultae variae codicum lectiones: 

p 203. 14 Xmo A «uto FSBC 

p 135. 14 rJTpittia AFS nTpidia BC 

p 183. 21 oKActdiac BC 6 K«(fiac FS 6 K«;i;Liac A 

p 128. 6 yuiviai AC ^oiviai FS 

p 203. 5 'd'<)(r\ B)XaK0V tiuv BC ou XaKovTiuv FS 

p 47. 16 eupai BC 0-upai AFS 

p 44. 7 uaKivGopa^jec ABC uaKivBopaiS-ec FS, aliae. 
Scriptum igitur erat ante saeculum nonum. In duo volumina 
distributos fuisse decem Onomastici libros, sicut Diodori Polybi 
libri quini coniuncti sunt, docet epitomatoris in quinque priores 
libros praefatio (v scholium p 1). 

Possidebat hoc Pollucis exemplum Arethas, inde ab initio fere 
saeculi X archiepiscopus Caesariensis. Nam et ipse ad Platonem 
Clementemque tres locos e PoUucis codice nostris libris simillimo 
descripsit, et codicum qui exstant archetypus variis lectionibus 
scholiisque haud aliter erat ornatus atque docti diligentissimique 
Arethae libri quos sua ipse manu adnotaverat (E. Maass, Melanges 
Graux p 763): Plato (cd Clarkianus), Lucianus, Dio Prusaensis 
(cd Urbinas cf Amim I praef p VIII, Sonny ad Dion Chr ana- 
lecta 1896), Aristides rhetor (cd Parisinus-Laurentianus cf Keil II 
p VII), Tatianus, Athenagoras (cf Texte u Untersuchnngen z Gesch 
d altchristl Litteratur IV 1 p 44 sqq de Gebhard et 2 p V 
Ed Schwartz). Cum enim legatur ex gr p 183. 22 t6 Tap 
CKeXuOpiov in A, t6 fap CTeXuGiov in FS, sed CTeXuGiov t6 Tap 
CKeXuGpiov in C aut p 29. 10 eirripTriiLievov in AB, uTTTipTr||n^vov C 
sed uTTaTTTipTriiLievoc in FS permulta talia, apparet archetypum hisce 
locis utramque lectionem exhibuisse alteram superscriptam, et aliis 
scribis hanc, illam aliis placuisse, alios diligenter descripsisse utram- 
que. Scholia autem uberiora rarius in margine adscripta, saepius ab 
uno alterove haec illa ab omnibus nostrorum codicum scribis in 
textum recepta, exsecui ita ut sub textum relegata facile possis 
coUigere. NonnuUis locis, verisimiUter pluribus quam demonstrari 
potest, singula verba apposita sunt: sed saepius deprehendimus Praefatio VII 

posterioris vel Byzantinae aetatis verba ex gr IV 28 p 210. 25 
dTaXaiTTuupriTOV, III 146 p 200 schol CTabidpxnc quod verbum iniuria 11 
Arethae tribui. 

Quattuor ex Aretbae exemplo codices sunt derivati. 
Sed ne unus quidem ex bisce scribis quae archetypus exbibuerat 
accurate repetivit, sed unus quisque in textu quae longiora vide- 
bantur breviter contraxit, quae displicebant plane omisit modo tota 
capita epistulas synonymorum longam seriem, modo scriptorum 
auctoritatem aut locorum accuratiorem memoriam, atque ex variis 
lectionibus scboliisque haec recepit sprevit illa, aKa textui immiscuit 
in marginem relegavit alia. 

I. Omnium Pollucis codicum antiquissimus est Mediolanensis 
Ambrosianus D 34 superior (M) membranaceus in 4^, sae- M 
culo X vel XI ab una manu quae etiam quaterniones notavit totus 
perbene exaratus. Continet haec: (puciKf) iCTopia toO TToXubeuKouc, 
tum Onomastici I § 21 — II § 78, denique OucioXotikov ttic eHari- 
)Li€pou dveTTiTpacpov * Onomastici maior pars a scriba ipso non lege- 
batur quippe qui in eodem folio 32^ parvo spatio relicto tertium 
opus inceperit. Initium Onomastici una cum Physicae fine interiit 
exscisso quaternione 23. 

M Onomastici exhibet miseram epitomam, scatet stupidissimis 
corruptelis. Propius ad A accedit, sed etiam cum BC et cum FS 
contra ceteros consentit. 

Ceterum M emptus 1606 Tarenti, bis descriptus est et a Dar- 
mario Epidaurio (Monacensis 181 chart saec XVI) et ab altero 
quodam (Rom. Barberin I 56 chart saec XVI) cf Preger, Byzant 
Zeitschrift I 50sqq, 342. 

Primus de eo rettulit variasque elegit lectiones H. van Her- 
werden cp XIII libelli sui Haagae 1872 editi quem inscripsit: 
Exercitationes criticae in poeticis et prosaicis quibusdam Atticorum 
monumentis. Ipse contuli iterum. 

II. Ditissimum Onomastici exemplum ipsum quidem ut videtur 
interiit, facile autem reconstruitur duobus accuratis apographis 
Falcoburgiano (F) et Schottiano (S). 

Quorum hic PoUucis editoribus Amstelodamensibus anni 1706 
innotuerat e paucis adnotationibus quas Andreas Schottus Antver- 
piensis S. J. (1552 — 1629) e libro Salmanticensi excerpserat (cf 
Tiberii Hemsterhusi praef I p 39 b), ille e multis lectionibus et 
supplementis quae Geraard Falckenburg Noviomagensis, H. Stephani 
amicus (1535—1578), exemplari suo editionis Basiliensis appinxerat, Vm Praefatio 

hodie in bibliotlieca Universitatis Lugduno-Batavae 431 conservato 
(cf Lederlini praef I p 15 a et Hemsterhusi praef I p 39 b). 
Utrumque codicem anno 1892 ego investigavi et S summa qua 
potui diligentia, gemellum F non quidem tanta, attamen non obiter 
contuli. Sunt enim S et F inter se simillimi ita ut Tiberio Hemster- 
husio (v adnotationem 20^ p 1360 voluminis II) suspicio sit oborta, 
^eundem forte codicem esse quo Schottus usus est cum Falcoburgiano'. 
S S asservatur in bibliotheca Universitatis Salmanticensis Hispa- 

niensis (Salamanca) sub titulo I 2. 3 (cf Graux-Martin: Notices som- 
maires des ms Grecs d'Espagne et de Portugal in Nouvelles Archives 
des missions scientifiques et litteraires II Paris 1892 p 163) char- 
taceus in 4^ saec XV ab una manu nitide scriptus. Paucas lectiones 
nuUius pretii in margine addidit manus posterior fortasse Schotti, 
ante quem alius quispiam lemmata latina adscripserat. 
F F est Parisinus Graecus 2646 bibliothecae nationalis, olim 

Colbertianus chartaceus in 4^ saec XV ab una manu foede exaratus. 
PoUucis liber I incipit folio 22^, in foHo 261 ultimo leguntur ecxiv 6 
^dpTic, eH KOTuXai e libro X § 184, Onomastici finis invenitur in 
folio 119. 

F et S ex uno codice quem II signamus descriptos esse aperte 
demonstrat una quaeque huius editionis pagina: lacunae quas ceteri 
codices explent in utroque eaedem, v I § 78 p 24. lOsq, § 124 
p 40. 15 sq, X § 140—150 aUae multae; scholium ad II § 201 a 
FS soUs in textum receptum; errores ab aUis aUeni his communes 
ex gr III 44 p 160. 4 Tivec Trdciv FS pro Tr|v ecTiaciv. 

Attamen saepissime discedit alter ab altero ita ut per se sin- 
gulos ex II fluxisse pateat. Ac multa quae S ex nono et decimo 
Ubro omisit, exhibet F ex gr IX § 49— § 52, IX § 94— § 109, 
X§71 — §75, X§ 105 — § 109. Quae quidem consuUo S sprevisse 
videtur, aliis tamen locis caute quae legere non potuit omisit spatio 
reUcto: F autem quoniam cum aUis codicibus explere solet parvas 
iUas lacunas, archetypum II aut diUgentius examinavit aut, quod 
veri simiUus videtur, excussit meUus habitum: videas VIII § 70 eK 
be ToiJTOu dv eiri Kai t6 vtittoivi TcGvdvai F cum CLA, S autem 
eK be TouTou dv eiri TeGvdvai. 

II ante saeculum XII exaratum fuisse permultae docent quae inter 
F et S intercedunt discrepantiae. Litteras enim pr|K, 6oc, pju non 
bene distinxerunt FS: IV § 70 |?6|upuKec F, x6|uPuKec S, VI § 89 
pro ]i^|Li6v, r\aix6y/ F, xojli6v S, VII § 111 "Ojui^poc S, oju^poc F, 
X § 82 6 |3ouc F, 6/LioO S, saepius F antiquam Utteram u quae ei Praefatio IX 

dubia videbatur sedulo depinxit ex gr VII § 108 uacudviov quod S 
recte pacKdviov reddidit. 

Tertio huius stirpis codice qui primus PoUucis Onomasticum 
aimo 1502 edidit Aldus Venetianus usus est ad explendas lacunas 
quae in altero suo codice hiabant (v infra p XVI): ex c X § 10 CKeOri — 
Xapiuv, X § 11 t6 juev 'AXKaiou — CKeudpia habent Aldus etFS, omit- 
tunt ceteri omnes. Sed sicut S nonnuUos quos F tradit locos eU- 
minavit, ita bic Aldi codex in decimo quidem Ubro non pauca 
neglexit quae FS servabant: X § 10 AeschyU versum, X § 11 ev 
TUJ Trpoc AioKXea Trepl x^piou aUa. 

III, Tertii ex Arethae codice derivati Ubri unicum est 
exemplum codex A Parisinus Graec 2670 bibUothecae nationaUs A 
membranaceus in 12^ saec XV ab una manu nitide et diUgentis- 
sime scriptus. Litteras enim in archetypo evanidas apto spatio 
reUcto indicavit, varias lectiones quas in eodem sine dubio Ubro 
invenit sedulo aut in textu super Uneam aut in margine signo fP 
addito appinxit. Post Immanuelem Bekker contuU ipse iterum. 

Vix minore fide erat codicis A gemeUus, cuius fragmentum (V) V 
inveni in codicis Marciani 520 chart saec XV in 4P foUis 81^ — 101: 
PoUucis Ubri I § 1 — 151; quae sequuntur usque ad finem Ubri X 
ab altera manu ex aUo codice sunt suppleta cf infra p XIII. Ceterum 
V post A archetypum excussit, nam plures quam A lacunas reUquit. 

Tertium apographum (3) vir quidam doctus saecuU XV cum 
aUquo stirpis B exemplo contaminavit, qua de re v infra p XIII. 

Male igitur habitum erat horum codicum exemplar, peiora autem 
passus erat eius archetypus. Posteriorum enim quinque Ubrorum, 
h. e. secundi voluminis fascicuU fuerant soluti ita ut ultimi tres 
Ubri omnino perirent, quinti sexti septimi ordo turbaretur ac 
septimus quinti locum et numerum acciperet. Tum temporis inter- 
cidisse puto etiam secundi voluminis praefationem in Ubros VI — X, 
quam exstitisse schoUum ante Ubrum I (v p 1) docet. Explevit 
maius iUud detrimentum scriba codicis, ex quo AV 3 fluxerunt, tribus 
ultimis Ubri VIII — X ex aUo codice cum B cognato repetitis. Itaque 
factum est ut tertii huius exempU non nisi Ubri I — VII superessent. 

IV. Numerosa quarti denique apographi exstat progenies. 
Omnes huius gentis praecedit et antiquitate et ubertate et bonitate 
codex C Palatinus Heidelbergensis 375 membranaceus in 4^ C 
saec. Xn ab una manu grandib^is Utteris conscriptus. Onomasticum 
sine titulo fol 53^ excipit Harpocrationis epitomam. Hic iUic paucas 
Utteras in archetypo evanidas spatio reUcto omisit ex gr I § 147 X Praefatio 

p 48. 7, nonnullas adpinxit notas marginales signo cxo" non semper 
addito cf ad 11 § 184, 185, 204. Nihili sunt quae aliae manus 
multo posteriores adnotabant vel corrigebant. Duodecim foliorum 
quae iam Jungermann (f 1610) desideraverat et ante eum Sylbur- 
gius (cd ms bibl Palatinae catalog), tria supplevit saeculi XVI homo 
ex editione Basiliensi. Forte fortuna factum est ut eorum sex in 
codice Vaticano Urbin 92 fol 1—3, 270—272 Wilamowitzio indi- 
cante reperirem, cf H. Schenkl, Wiener Studien 1880. II p 24 et 
G. Pierleoni, Studi italiani di filologia classica IV 193 sqq. 
L Haud minoris est et artissime cum C cognatus (L) Laurentianus 

56. 1 bombycinus saec XIV, siquidem libros VHI— X spectaveris. 
Libri V enim et VI quos praeter illos habet miserrime sunt contracti 
sicut in codice B. Retulit de L E. Maass (Herm XV 616) collationem 
ab ipso confectam liberalissime mihi obtulit. Enotavi eius varias 
lectiones et supplementa non nisi ad libros VHI — X. 

Praeter C et L eodem exemplari IV ante saec XHI quispiam 
usus est qui permultis auctorum nominibus, operum titulis, fere 
omnibus versibus, totis capitibus, longis synonymorum indicibus 
resectis parvam sed discipulis commodam Onomastici epitomam con- 
ficeret. Hic libellus deinceps viris humanistis Graeci sermonis 
cupidis praeplacuit, itaque factum est ut deterrimi huius Onomastici 
exempli exararentur codices plurimi. Unum ex eis contulisse satis 
B duxi, scilicet eorum fere antiquissimum (B) Parisinum 2647 biblio- 
thecae nationalis, olim TeUerianum, bombycinum in 4^ saec XTTT 
ab una manu bene conscriptum, eundem quo iam Immanuel Bekker 
usus est. 

Quam bene consentiant BC ex adnotatione critica uni cuique 
apparet; cf Nachr d Gott Ges 1895 p 325 sqq. Hic sufficiat unum 
hoc: I § 147 p 48. 7 xd b' eTravecxriKOTa bepiiidTia Trepi tov dHova, KaTd 
xd TrapaHovia, rrapaTpoxia habent MFSAV, sed C ita: Td b' eirav 
Ta bepiLiaTa Tiepi tov Kal Td irapaHovia TtepiTpoxia 

spatiis diligenter reservatis, B autem nihil nisi TrepiTpoxia (sic = C): 
omisit igitur quae propter lacunas non intellexit. 

Facile ultimae huius epitomae exempla cognoscuntur non modo 
egestate sed etiam duabus magnis lacunis quae hiant in libro VIII 
§ 45 s f — § 56 init et § 111— § 116. Quarum illa certe folio rescisso 
orta est quippe cum § 45 sententiae finis et initium sententiae 
§ 56 interierint; etiam alteram quamquam totas sententias ex- 
hausit, aut vi aut casu, non consilio factam esse propterea credi- 
1 derim quia Laurentianus 58. 3 (1) chartaceus saec XV, sed hic Praefatio XI 

quantum scio huius stirpis solus, ceteroquin cum codice B et cor- 
ruptelis communibus et lacuna VIII § 45 — 56 artissime coniunctus, 
Vin § 111 — 116 praebeat et ita quidem comparatas, ut cum C fere 
ad verbum consentiant. Ceterum Laurentiani 58. 3 textus priorum 
librorum ex aliis codicibus ordinis III et II contaminatum esse 
evici in dissertatione mea Nachr d Gott Ges 1895 p 344. 

Breviter iamiam pauperis huius epitomae codices enumerabo, 
haud nescius esse fortasse in hoc illo lectionem rectiorem vel syno- 
nymorum seriem verbo uberiorem vel scholium adhuc ignotum, 
certissimis tamen argumentis ad opinionem perductus, evanescere 
omnes hosce libros prae FSA(I — VTI)CL. 

Artissime cum B coniuncti sunt hi: 

Parisini 2670 (A) libri Vni— X v supra p IX. 

Monacensis 564 olim Augustanus, quem consuluit Seber ad 
PoUucis editionem praeparandam Francofurtanam 1608, saec XIV 
bombycinus: Hardt 564, Montfaucon Bibl I 594 E, Graux Essai 
sur rhistoire de rEscurial p 416. 114. 

Monacensis 202 chart saec XVI. 

Quinque qui hic infra sequuntur omnes I § 75 p 23. 11 post 
oTkov exhibent hoc scholium: tOuv b' elx\c XeiTTOVTuiv exexuj 6 edcac 
Kai |uf) TpdM^otc TauTa t6 eTK\Ti)ua' fi)LieTc b* fibr| x^JupuJjLiev em t6 
TTpocuj, omittunt autem nihil nisi verba oirep 'HpoboTOc 1 11 — 1 15 
"OjLiTipoc opcoGiipTiv KttXei. Cum B eadem verba omittat spatio non 
relicto, apparet horum quos nominabo codicum parentem diligentius 
lacunosum archetypum descripsisse. 

Marcianus 513 chart saec XV 

Marcianus Suppl cl X 26 chart saec XVI 

Marcianus Suppl cl XI 7 chart saec XV 

Vaticanus Palatin 209 chart saec XV, nil nisi libr I — III 
§ 196 servavit (Seberi codex Vetus) 

Omittunt scholium illud, attamen propinqui sunt: 

Ambrosianus M 94 sup membr saec XV 

Barberinus Roman I 28 chart saec XVI. 

Aliud huius epitomae codicum genus versus iambicos Byzan- 
tinos et ante Onomasticum octo et in calce quinque exhibet, quos 
edidit Bandini in cd Graecor Laurent catalogo II col 469. Sequi 
solet ToO BouXTapiac x«pToqpuXaKOu ttoGoc cuius initium f\)vr] iTOVripa 
vauaTiov dppevujv. 

Vaticanus Columnensis 2226 chart saec XIV fol 202sqq scatet Xn Praefatio 

variis lectionibus et scholiis plerumque a manu I marginibus in- 
scriptis. Cf Miller Escorial p 308. 

Vaticanus Columnensis 2224 bombyc saec XIV valde contractus, 
a pluribus manibus exaratus. 

Oxoniensis CoUeg. Corp. Cbristi 75 chart saec XV (Coxe II 4 
P27). 

Parisinus Graec 2671 bibl nation, olim Mazarin chart in 8^ 
saec XV. 

Vaticanus Palatinus 149 chart saec XVI, continet libr I — VI 
(Seberi codex Recens) 

Neapolitanus II D 30 chart, anno 1491 scriptus 
Neapolitanus III E 38 chart saec XVI 
Ambrosianus A 78 sup chart saec XV 
Laurentianus 58. 26 chart saec XV sive XVI. 

Bruxellensis 60 (Omont: Revue d'instr. Belgique IV S 27 p 381). 
P. Thomas a me rogatus liberalissime examinavit et eundem hunc 
esse atque codicem Antverpiensem collegii societatis lesu demon- 
stravit, cuius a Kuhnio enotatas varias lectiones Tib Hemsterhusius 
edidit. Asservatur eiusdem codicis coUatio Glasgoviae in Museo 
Hunteriano I 2. 3 (Haenel catal libr mss p 787) cf M Schenkl, 
Bibliotheca patrum Latinor Britannica II 3 p 18. 

Vindobonensis cd phil Graec 44 

Parisinus Graec 2648 chart saec XV 

Parisinus Graec 2649 chart saec XV, alia manus in fol 2' 
scholium e codice quodam cum A cognato adscripsit. 

Laurentianus 28. 32 chart saec XV 

Laurentianus 58. 1 chart saec XV vel XVI, videtur descriptus 
esse ex Laurent 28. 32. 

Perusinus J. 108 chart saec XV 

Vaticanus Urbin 159 saec XV 

Vaticanus Ottobonianus 209 saec XVI 

Romanus Casanatensis G VI 1 membr saec XVI, nil nisi I 
§ 1—91 restat. 

Marcianus Suppl XI 26 chart saec XV vel XVI fol 128"^: Ono- 
mastici solus liber VII: eK toO 'Ovo)LiacTiKoO 'louXiou TToXubeiJKOuc 
PipXiov l\ De origine dubito. 

Matritensis 70 chart saec XV (Iriarte p 253 sq). Ab alia 
manu scripta sunt fol 67 et 98 = Onomast V § 37 — 47, post Praefatio XIIl 

libri V finem adiecta (cf Ruelle Archives des missions scientifiques 
XIII. serie, II p 570), sed etiam haec e codice eiusdem stirpis 
fluxerunt paulo quidem codice B uberiore. 

Ex eadem stirpe quae supra enumeratos libros progenuit orti 
sunt etiam praeter FSC codices onmes quos 1706 adhibuerunt edi- 
tores Amstelodamenses. Salmasii etValesii lectiones e codicibus 
Palatinis fluxerunt, Labbaei codex (v Lederlini praef p XV a) 
prope ad Vaticanum 226 accedit, Pithoei codex, quo Salmasius 
praeter tres Palatinos usus est (v Kuehnii praef p 10 a) ad Am- 
brosianum M 94 sup; nam Salmasi lectiones ad X § 192 ex hoc 
derivatas esse apparet cum in Palatinis 209 et 149 ultimi. libri non 
inveniantur et Palatini C ultimum folium perierit. Accuratius de 
hisce codicibus quippe qui nihili sint inquirere supersedi. 

Sed restant haud pauci libri manu scripti iique uberrimi (E). 
Facile fallunt plenioris textus cupidos; luserunt Aldum primum edi- 
torem, luserunt me ipsum. Omnes enim saeculo XV exarati repe- 
tiverunt exemplar e codicibus A et B vel potius eorum 
gemellis consutum. Produnt originem librorum VIII — X et mira 
paupertas, si I — VII spectas, et lacunae illae omnibus gentis B codi- 
cibus communes VIII § 42 — 56 et § 111 — 116 cf supra p X. 

Libros autem I — VII contaminatos esse produnt haec exempla 
quae e multis elegi: 

III § 155 p 203. 12 t6 jiiecov ^pbeiv ev Tfj KOjjLiiubia cxfi|Lia Tra- 
Xaic|LiaT0c: A 

t6 ev Trj KU)|nu)bia cxfi|Lia TTaXaicjaaToc t6 Trepbeiv: FSBC 

t6 iLiecov ^pbeiv ev Trj KUj|Liujbia cxfijua iraXaicjLiaTOC t6 Tiepbeiv: £ 

V § 169 sq p 305. 12sqq multa synonyma omittunt BC quae 
A suis locis exhibet. Finiunt BC verbis GopOpou iuecTov, A verbo 
eqpriiuepov. E autem praebent prima serie eadem pauca verba quae 
habent BC usque ad Gopupou iuecTov, tum omnia ex ordine supplent 
nomina quae praeter illa in A leguntur, a BC autem erant spreta, 
et finiunt hanc alteram seriem sicut A verbo ecprmepov. 

Huius ordinis (H) mihi innotuerunt, omnes saeculi XV, hi: 

codex quem Aldus typis repetivit supplementis additis e codice 
secundae stirpis v infra p XII 

Marcianus 529 chart 

Marcianus 493 membran 

Marcianus 520 chart inde a fol 120 (lib I § 151— Xfin), de 
Onomastici initio I § 1 — § 150 aliunde descripto v supra p IX. XIV Praefatio 

Laurentianus 56. 12 chart, scatet variis lectionibus a manu I 
et n adscriptis. ^ 

Laurentianus 21. 10 chart, nil nisi lib L 

Laurentianus Aedil 224 (Rostagno, Studi italiani di filologia 
classica VI 1898 p 148) de quo Henricus Rostagno liberalissime ad 
me rettulit. 

Vaticanus Graec 8 chart 

Parisinus Graec 1868 chart, lib I— II § 104. 

Parisinus Suppl Graec 209 chart „Stae lustinae de Padoue" 
cf Montfaucon Bibl I 486 B 

Aegyptius Cairensis I KA 43 saec XV, cuius larga specimina 
Ricardi Reitzenstein liberalitati debeo. 

Nihil certi potui comperire de codice chart saec XV cuius 
mentionem fecit Omont: catalogue des ms Gr des departements 
Paris 1886 p 72. 102 (bibliotheque du Marquis de Rosambo a Mesnil, 
Seine et Oise). Neque enim mihi adeundi facultas data est neque 
Omont accuratius eum inspexerat. 

Denique septem inveni codices qui inter alia multa nonnulla 
capita vel enuntiata ex Onomastico excerpta praebent. 

Parisinus 1630 bibl nation fol 92^", publici iuris fecit E. Miller 
Revue archeologique n s XXVII 1874 p 260 sqq*) 

Baroccianus 50 fol240' 246^ 261'' a manu saecXIII postea addita. 
T. W. Allen intercedente Madan in meum usum descripsit. Excerpta 
sunt e codice quodam Palatino C propinquo. Cf Cramer, An Ox II p IV. 

Caesaraugustanus Hispaniensis (Zaragossa) bibliothecae Pilar 
chart saec XV continet Rufum Ephesium et 6vo|Liaciac Kaxd IToXu- 
beuKTiv TTcpi ciu)LiaT0C dvGpiuTrou. Ego non vidi. Cf Graux-Martin 
Nouvelles archives des missions scient II Paris 1892 p 213. 562. 

Vaticanus 12 chart saec XV fol 231' Ik toi) TToXubeuKouc TrpiJuTOu 
PipXiou, fol 232' eK toO beuTepou, fol 236' t^Xoc Tfjc eKXoTnc tujv c 
PipXiuJV TToXubeuKOuc. Fortasse e C. Sequitur eK toO 'G^eciou Poucpou. 

*) Excerpt Paris II § 171 p 135. 19 post TpdxnXoc add to 8Xov aM- 
jLir)K€C — n § 174 p 137. 2 post TrTepuYijb)LiaTa add Td b^ Y^vaiKetov aftoiov 
KaXoOciv oi KUJ)LiiKol Kal cdpapov Kai cdxTav Kai cdpUTTov Kai c^Xivov Kai TaOpov 
toOto Kai KfiTTOC XiyeTax irap dXXoic nai pdTTaXoi. 6 bk irpujKTdc Kai t6 Y^Ppov 
^tt' d|nqpOT^pujv ToO tc dvbpeiou Kai YUvaiKeiou — 11 § 183 p 139. 22 post icxia 
add i^ oO Kai Td icxidjeiv — V § 86 p 285. 8 pro irdvTac habet irdvTUJC — 
V § 87 p 285. 9 post YpwZovTec add Kai irap' 'ApiCTocpdvei (Plut 17) 'o06^ yP^' 
— V § 94 p 287 scholium exhibet inter § 91 et § 92 et post Kupirreiv add Kai 
KopOTrTeiv Praefatio XV o 

QQ ce 

o a 
fl — O. OQ 

o 13 

o 
ft '-p 

o 
d a> XVI Praefatio 

Vaticanus Palatin 158 saec XVI fol 179, PoUux I § 45sqq e 
codice B vel propinquo. Cf Stevenson Catalog Palatin. 

Roman Vallicellianus B 99 chart saec XVI fol 1 — 28"^ €k toO 
TToXubeiJKOuc' dpxn xoO k' kXu» citvuilii cuvTpipu) . . . Kd|Liivoc . . kuvti- 
Yoc . . Kpejuuj. Testimonia nuUa. 

Laurentianus 59. 26 cliart saec XV fol 49^^ Trepi tujv cuvuj- 
vu)Liu)v pTiiLidTUJV KaTtt cTOixeTov. dpxfi toO d" dTaTTU» cpiXuj dcTrdZ^o- 
|Liai . . Non pendet de Vallicelliano. 

Hisce quos enumeravi libris quantum scio PoUucis Onomasticum 
traditum est. 

Typis expressit primus Aldus Venetianus a. d. 1502 ex codice 
quodam E (v p XIII) et altero deperdito secundi ordinis (v p IX). 
Eandem lianc editionem repetiverunt lunta Florentinus 1520 Cartero- 
maclio temperante et Simon Grynaeus Basiliensis 1536. 

Wolfgang Seber ad editionem Francofortanam anni 1608 expo- 
liendam frustra adiit codices Palatinos Veterem (= Vatic Palat 209, 
V p XI) et Recentem (= Vatic Palat 149, v p XII) atque Augu- 
stanum (= Monacens 564, v p XI). 

Optimae autem notae codices et Aldinis uberiores adhibuerunt 
editores Amstelodamenses 1706 Henricus Lederlinus (I — VII) et 
Tiberius Hemsterhusius (VIII — X) scilicet C Palatinum 375 (v p IX sq) 
a Jungermanno (f 1610) diligentissime excussum, et F et S (v p VIII) 
quorum partes quidem Geraardus Falckenburg (f 1578) et Andreas 
Schottus (f 1629) contulerant. Cf praeterea p XIII. 

Hanc editionem Amstelodamensem splendidissimam foedis typis 
foedissima in charta iterum edidit Guilelmus Dindorf Lipsiae 1824: 
neque enim quidquam nisi misera addenda, nomen suum, errata 
haud pauca de suo adiecit. 

Immanuelis Bekker vero ad modestissimam editionem Beroli- 
nensem 1846 comparandam non solum ex Amstelodamensi pretiosas 
codicum CF lectiones commode descripsit sed etiam Lederlini indicia 
(ed Amstelodam I p 17 sqq) secutus Parisinos duos A et B primus 
adhibuit. 

Omnia igitur PoUucis textus fundamenta Bekker iamiam con- 
gesserat. Attamen cum neque quae quisque codex omittit adnota- 
verit et paucas tantum varias lectiones adscripserit, ex eius editione 
quomodo revera Onomasticum traditum sit nemo inteUegere potest. Praefatio XVII 

Postquam libros manu scriptos recensuimus atque omnes ex 
uno eodemque pendere archetypo demonstratum est, qui non ipsum 
PoUucis Onomasticum sed epitomam tantummodo exhibuit scholiis 
variisque lectionibus auctam, iamiam apparet quem ad finem per- 
venire possimus et sit perveniendum. Periit enim genuinum 
Pollucis Onomasticum; potest redintegrari epitoma a nescio 
quo confecta, vel ne hoc quidem licet sed unum solum contracti 
illius Onomastici exemplar, quod Aretbas possidebat, omnium 
qui exstant codicum unicus fons. Est igitur editoris PoUucis 
textum ita proponere ut primo obtutu lector intellegat quid legerit 
Arethas quid addiderit. 

Itaque eUminavi atque in schoUorum ordinem relegavi quae 
a genuino Onomastico aUena esse sive codicum recensio arguit sive 
sententiarum connexus sive verborum usus Byzantinus. Saepius 
tamen quid facerem haerebam, cum duo synonyma inveniebam 
simiUima quorum neutrum cur a PoUuce abiudicarem causam vidi, 
alterum his, ilUs codicibus alterum probatam: utrumque scripsi ad 
lectorem iudicium reiciens. Neque singula quaedam synonyma pro- 
scribere volui quae in uno tantum codice tradita utrum PoUucis 
sint necne dubitavi. 

Ceterum pro certo enuntiare nequeo nolo omnia quae resecui ab 
ipso Aretha esse adiecta. Certe exempU causa praefatio iUa (v schol 
p 1) in quinque priores Ubros epitomatoris est Aretha antiquioris. 
Neque negaverim, ipsum Aretham hoc iUud synonymum temere 
additum vel schoUum in suo exemplo iamiam repperisse. Sed distin- 
guendi neque facuUatem video neque tanti est. Pauca de huius editionis ratione addiderim. 

Tria exempla, si quarti fragmentum M mittimus, Onomastici 
epitomae Ubros I — VII, duo tantum Ubros VIII — X tradiderunt. 
Quae cum ipsa perierint, reconstruenda sunt: secundum (11, v p VII) 
e codicibus FS, quartum (v p IX) autem ex BC et inde ab octavo 
Ubro ex LA; sed tertii praeter fragmentum V non nisi unus exstat A 
(v p IX). Itaque non omnes singulorum codicum errores diUgenter 
adnotavi — ingens labor atque steriUs — sed singulae stirpis arche- 
typi lectiones expiscaturus eram. Libris gemeUis FS coUatis facile 
archetypus II evasit, sed quarti exempla BC nimis distant, ita ut 
eorum archetypum suo siglo IV in apparatu notare e re esse non 
sit visum. 

Lexicogr Graeci IX PoiiLUX ed Bethe b XVm Praefatio 

Textum constitui qualem tres quattuorve illi archetypi exhibe- 
bant. Itaque saepius meus textus ab editione principe omnibusque 
aliis dissentit: nam genuinos codices secutus synonymorum ordinem 
mutavi, pauca adieci, nonnulla eliminavi. Ex. gr. V § 147 tcic )U€Toxac 
ujcaiJTUJC BC breviter scripserunt ut omitterent singula participia, 
ceteri autem codices diligenter enumerant eTTpavpai, eTXapaHai ktX; 
verba igitur TOtc iueTOXac djcauTiuc neque PoUucis sunt neque epito- 
matoris antiqui sed eius qui quartum exemplar (v p IXsqq) con- 
scripsit. Ceterum saepius quam adnotavi codices vel codicum arche- 
typi pusiUa quaedam variant, ex. gr. verba XeYCTai, ujv6)LiacTai, KaXeiTai, 
KaXoOci. 

Cancellis saepsi quae codices omittunt. Quo facto textus certe 
non commodius legetur — at quis quaeso leget PoUucem? — sed 
primo obtutu inteUegere Ucebit, quibus codicibus unius cuiusque 
verbi fides nitatur, quod mihi pluris videtur praesertim cum can~ 
ceUis receptis et ego multis verbis et bibUopola multis typis multae- 
que chartae parcamus. 

Coniecturis Onomastici textum vexare temerarius lusus mihi 
videtur, itaque emendationes non nisi certissimas recepi. Ceterum 
si mittimus quae PoUux ex aUis auctoribus attuUt, emendandi rarae 
se offerunt occasiones. Hoc autem semper animo tenendum, nos 
unum solum epitomae exemplum possidere saepius fortasse quam 
suspicamur epitomatoris vel scribarum erroribus et levitate cor- 
ruptum, atque ipsum PoUucem et errare potuisse et falso iudicare, 
immo revera peccasse quod nonnuUis locis Phrynicho imprimis col- 
lato apparuit. Ab auctorum autem fragmentis, quae PoUux ex- 
scripsit, consulto manus abstinui veritus ne id quod PoUux scripsit 
mutarem. Quorum poetarum scriptorumque verba emendentur ab 
iis qui data opera sive fragmenta coUigent sive Ubros servatos 
recensebunt. 

Haud paucis verbis PoUux ipse fidem addidit laudatis scripto- 
ribus vel ipsis locis exscriptis: videas Ubri VI epistulam conferas 
epistulam tertiam (Nachr d Gott GeseUschaft 1895 p 334). Sed 
multa restant verba d)LidpTupa sive quod PoUux testimonia neglexit 
sive quod epitomator ea omisit. Hic iUic igitur rariorum verborum 
auctores adnotavi, Jacobi Wackernagel doctrina et UberaUtate 
saepe adiutus. 

PoUucis Onomastico qui recte et cum fructu uti veUt, adeat 
necesse ceterorum grammaticorum quaecumque exstant testi- 
monia, sicut sarcophagorum umarum vasculorum imagines non Praefatio XIX 

singulae sed omnes eiusdem typi inter se comparatae bene munitam 
cognoscendi viam aperiunt neque aliter doxographi mythographi se 
habent. Accedit quod grammaticorum fontes non alia fere nisi hac 
ratione possunt inveniri. Itaque breviter adnotavi quae ex Atticistis 
lexicographis etymologicis scholiastis coUegi neque sprevi copias 
quas admirabili diligentia editores Amstelodamenses , Jungermann 
imprimis, congesserant. Sed multum abest ut omnia vel plura 
grammaticorum testimonia corraserim, quamquam et operae et otii 
plus quam fas erat consumpsi. Herculem iste labor flagitat. Ego 
satis habeo haud paucis locis lectori nonnuUa auxiUa ne docto 
quidem fortasse spernenda comparasse. Sed non solus sudavi. 
Georgius Wentzel enim Gottingensis, oHm sodalis nunc coUega 
et mea saepe rectius composuit et e largis suis thesauris haud 
pauca addidit. Neque hisce beneficiis contentus praeter decimi 
Hbri aliquot partes Ubri octavi ipse adnotabit nomina iudiciaUa et 
poUtica. Greorgio Wentzel igitur gratum animum mecum habeto 
lector qui grammaticorum testimoniis textui adnotatis utitur. 

Praeter Georgium Wentzel qui etiam textum bis sedulo pera- 
gravit, plaguUs corrigendis me adiuvabant Jacobus Wackernagel 
etUdalricus deWilamowitz. Quibus fautoribus quantum profe- 
cerit PoUux superfluum monere prae horum virorum eximia doctrina. 
Georgius Kaibel observationes emendationesque nonnuUas in Pol- 
lucem uUro mihi obtuUt, Ernestus Maass suam codicis L coUa- 
tionem. Quibus gratias iterum agendi hac solemni occasione Ubenter 
utor. Neque obUviscar grato animo virorum dociorum facere men- 
tionem qui codices aut mihi demonstraverunt aut meum in usum 
perscrutati sunt: T W AUen, Cuntz, A Elter, Giinther, Heinze, 
G Karow, Madan, H Omont, H Pierleoni, H Rabe, R Reitzenstein, 
F Roediger, H Rostagno, comes de Soranzo, A GoldUn de Tiefenau, 
P Thomas, H Usener, P Viereck, C Weymann. Restat denique ut 
gratus pronuntiem anno 1892 viatico dato et bonarum artium 
Ministerium Borussicum et patrem meum de PoUucis Onoma- 
stico bene meruisse. Scribebam Basileae mense lunio 1900 E. Bethe <; Codicum sigla M = Ambrosianus D 34 sup saec X frg libr I § 21— II § 78 v p VII F = Falcoburgianus : Parisinus 2646 saec XV v p VIII 

S = Schottianus: Salmanticensis Hispan I 2. 3 saec XV v p VIII 

n = F -1- S, sive codicum FS archetypus ante saec XII scriptus v p Vm A = Parisinus 2670 saec XV lib I— VE (VIII — X = B) v p IX et XI 
V = Venetus Marcianus 620 saec XV frg libr I §1 — §151 vpIX C = Palatinus Heidelbergensis 376 saec XH v p EX 

L = Laurentianus 56. 1 saec XIV frg libr VHI — X (libr VetVI = B)vpX 

B = Parisinus 2647 saec XIII v p X Ed pr = Editio princeps Aldi Venetiana anni 1502 v p XVI libros I— VH tradiderunt praeter M tria exempla: II (= F -|- S) et A (V) et CB 
Ubros Vm — X duo exempla: H (= F -f S) et CLBA 'louXioc TToXubeuKrjC Koju|a6buj Kaicapi x«ipeiv. iS irai TTarpoc 
dTaGoO, iraTpujov ecxi coi KTfijaa kot* icov paciXeia tc Kai cocpia. 
Tflc bk cocpiac t6 )Liev ti ev Tfj Tfic iiiuxfic dpeTij, t6 b' ev t^ Xpeia 
Tflc cpujvfic. Tflc juev ouv dpeTTic exeic t6 iudGTijua ev tlu TraTpi, Tf^c 

5 be cpujvfic, ei juev fJTev auT6c cxoXfjv, TrapeTxev dv coi t6 fijuiuv 
eXdxicTa beTcGar eiTei b' eKeTvov f\ cujTTipia Tfjc oiKOUjuevric dTtacxoXeT, 2 
IfiWT' ouv ev Ife^ t\ coi 7Tp6c euTXujTTiav cujupaXou|uai. 6vo|LiacTiK6v 
)u^v ouv TUJ pipXiuj t6 e7TiTpa|U|ua, jurivuei be oca Te cuvuuvujua iLc 
UTTaXXdTTCiv buvacGai, Kai oTc dv eKacTa br|Xuj9eiTi* TrecpiXoTi|ur|Tai 

10 Tdp ou tocoOtov eic TTXflGoc ottocov eic KdXXouc eKXoTf|V. ou juevToi 
[TTdvTa] Td ovojuaTa TTepieiXriqpe toOto t6 pipXiov oube ^dp r\v pdbiov 
evi pipXiuj TTdvTa cuXXapeTv. TTOif|cojuai be Tfjv dpxnv dqp' iLv )udXicTa 
TTpocf|Kei Touc eucepeTc, dTT6 tujv Geujv* Td b* dXXa ujc dv eKacTov 
eTTeXGr) TdHojuev. fteppujcoj*]. 

ZXOAION legitur in A et in nonnullis codicibus qui texlum gentis A cum 
gente B contaminabant: Laurentiano 56, 12 (1), Parisinis 1868 (p) et 2649, in 
Al post epistulam et capitum indicem ante textum a manu prima, in Parisinis 
postea marginibus adscriptum. 'Ict^ov 6ti xd kv toic ir^vTe pipXioic e|Liqpep6|Lieva 
irdvTa 6v6|LiaTa cuvaTf|0xev 6 TToXubeOKTic dtr^ tc tiI»v iTaXaiULiv ^r^Topujv Kal 
cotpOuv Kai iroiriTOuv Kai ^T^pmv tA TrXeiuj 6^ Kai dqp' ^auToO ^H^GeTO. oi bi f£ 
iraXaioi ot eOpicKdjuevoi ^v toic ir^vTe pipXioic eiciv (r^cav Ip) ouTor 0ouKu6(6ric, 
TTXdTUJv, Mcatoc, "0|UT]poc, ZocpoKXfic, €6pnri6Tic, 'lcoKpdTT^c (sic p, 
IujKpdTT]c Al)- Kai ^Tcpoi TToXXoi, oOc ^T^ KaT^Xnrov 6id t6 covotttik^v Kai t6 
eOXTiUT^Tcpov. TToXubeOKouc 6vo|LiacTiK6v TrpuJTOv B : om ceteri hoc quidem loco. V addit 
TToXu5e6KOuc 6vojuacTiKa)v a post epistulae inscriptionem, A praebet TToXu- 
6eOKOUc 6voiuacTiKU)v pipXiov Trpu)TOv epistulam inter et textus initium. C et 
II titulum omnino non exhibent. 

1 Ko|Li. Kaicapi 'loOX. TToXub. IIBC | ko|li66u) AV kojlijlii()6uj II || 3 judv- 
Toi FB I 5 irapkxev C | tu) f|. F tu)v f|. S || 6 iireibfi hk VB | dcxoXe:? IIBC || 
7 6vojuacTiK6c S 6vok9 F 6vo|uaTiK6c C || 8 post oOv 11 B add dcTi | cuvuj- 
vOjuujc AVn II 9 50vaTai AV j ^KacTa dv AVB || 11 TouTi B | fjv post Tdp del 
Wilam II 12 udvTa jb. ^vi p. c AV BC ^v C irepiXapeiv C || 14 ^iraeoi AVB 

Lexicogr Oraeci IX Pollttx ed Bethe 1 2 BipX(ou A 5—8 

5 0e6c Ktti Geoi Kai bai)Liovec' outlu fap '0)ar|puj (A 222 saep) 
[boKei baijiovac KaXeTv touc 0eoijcj. Kai TT\dTU)v (Polit 272 E) bk 'tov 
ToO TTavToc Kijpepvr|Tr)V )Lie"fiCT0V baijLiova' ibvojaacev, eTreibfi Tflc auTfic 

6 xpeictc t6 GeTov Kai [t6j bai|a6viov. Kai t6 |Liev x^Piov ev iL Gepa- 
TTeuo)Liev Touc Geouc, iep6v Kai veujc, ^vGa b^ KaGibpuojuev, ctik6c 5 
f[°Kai'j5 [Tejuevocj* oi |Liev Toip dKpipecTepoi criK6v t6v tuiv fipiuujv 
XeTouciv, 01 be iTOiTiTai Kai tov tujv 0eu)v, [ibc oi TpaYtwboi (TGF 
adesp 424) ^dyv^v eic ctik6v 0eou'3. t6 bk. 7rp6 auToO rrpobojuoc, Kai 

7 t6 KaTOTTiv 6TTic06bojaoc , Kai f) eicoboc TTpoiTuXaia. auTd be d 0epa- 
TTeuojuev, dxdXjuaTa, Hoava, ebri 0eu)v, ekdcjuaTa 0eujv, ekovec, )Lii|LiTi- lo 
)LiaTa, ^TUTTiu^uaTa j , eTbri, ibeai. ppeTac b^ f\ beiKTiXov ouk ifm^e 
TTpocie)Liai. ecp' ujv be OuojLiev r| ttOp dvaKaiojuev, puj)u6c, 0u)uiaTr|piov, 
dcTia* ^vioi Tdp outujc uJvo)udKaciv. outuj b' dv KupiiuTaTa KaXoTTO 

8 f] dv TTpuTaveiuj, ecp' fjc t6 ttOp t6 dc^ecTOV dvdTTTeTai. kxdpa 
f^b' ibiKUJc"]'] boKeT ju^v [iLbej 6vo)udz:ec0ai , ecp* fjc toTc fipujciv drro- i5 
0uo)uev ^vioi bk Tujv TTOiriTuuv (Aesch Pers 205, Eur Suppl 33 saep) 
Kai t6v tuiv 0eujv puj)u6v outuj KeKXr|Kaciv. 

eir| b* dv 6 )uev eicuj TTepippavTTipiuJV tottoc €V0eoc, [lepocj, 
[Ka0iepuj)uevoc, Ka0ujciuj)uevoc, dpe'pr|Xoc — KaiToi oubeTTUj evTeTuxTiKa TiDj V om quae A, sed praebet 1 11 TUTriOjLiaTa 

1 In AVB sequitur capitum index. Hunc excipit in A scholium q v p 1 1 
6ai|Liov€C oi Geol Trap' '0. C || 3 ^Trel 6^ BC || 4 t6 |li^v oOv x- AV | 4—5 Gepa- 
ireOovTai oi Geol AV || 9 oi (iLc ai F) eicoboi 11 || 10 — 11 |Lii|LiriTd B )Livf)|LiaTa • 
|iii|nfi|LiaTa C II 13 o<5tujc] toOtujv AV || 13 — 14 KaXoiric ti^iv B || 15 iJbvo)Lidc6ai II B | 
nc] oic FBC 1 6a(nujv Schol A 222 AD, Hes || 5 criK6c] B. A^ 304. 18 c. crmaivei . . . 
fiXXoTe t6 i^pLpov . . . Harp Phot Suid Hes (cf iv criKotc) || 10 H6ava] Hes 
Phot Suid II 11 Pp^Tac] Schol Eurip And 311, B. A^ 223, 17, Suid Hes . . . fiirep 
qpaclv ol veUjTepoi 5(KriXov | be(KriXov] Hes, Schol ApoU Rh IV 1672, Et Gud 
135. 44, 163. 58, Et M 260. 29 || 13 kda] B. A^ 266. 32sqq, Harp pouXa(a 
Phot Hes Et Gud 213, 42 || 14 kxdpa] Anmion p 34 . . . I6(u)c 6^Nedveric Ku- 
2iKr]v6c ^v Tp(TLu T<bv KaTd ir^Xiv puj)Liouc Oeifiv cpriciv, kxdpac 6' T^piOujv. 
Schol Eurip Phoen 274, Porphyrius de antro Nymph c 6 s f . . . Totc |li^v 
'OXu)LnT(oic Geolc vaoOc t€ Kal ^hx] Kal Pu))lioOc IbpOcavTO, x6ov(oic bk Kai fjpwciv 
^X^ipoc, OTroxOov(oic bk p60pouc Kai indYapa . . . cf Varron ap Serv Ecl V 66 — 
Harp . . . *A|Li|Lii{)vioc (Lamptrensis v Ammon p 32) ^v Totc rrepi puj|Liu)v 
kxdpac (prici KaXeicGai ti^v txi] ^xo^cav uijioc kT(av, dXX' ^iri y^c i&pu|u^vr]v ko(- 
Xriv . . . B. AV256. 32, Phot Suid Hes Apollon Soph 78.2, Zonar p 880, Et M 
384. 13, Et Gud 213 30, Eustath p 1575. '39 jj 19 dpdpn^oc] Suid Hes et s p^Pn^ov, 
Bachm L in BA 322. 23 Libri I 9—13 3 

[6v6|uaTi — 6 b' ^Huj pepriXoc* t6 Totp dviepoc dpiuoTTOi dv |ua\\ov dmj 9 
[tujv ou KaGapuJv tottujvj. ei )uevToi Kai ti x^Jupiov dpaTOV eiri toO 
lepoO, toOto Kai dbuTov [emoic dvj Kai dvpaucTov Kai dvjjaucTou|uevov 
Kai d0eaTov Kai dvdKTopov. oi b' dveijuevoi Geoic tottoi d\cTi tc lo 

5 Kai Te)U€vri Kai epKri, Kai 6 Trepl auTd kuk\oc Trepipo\oc. ei be Kai 
dcu\6v [ti eiri, toOtoJ Kai KpricqpuYeTOV \eTe Kai q)uSi)uov Kai [lepoucj 
[opouc, evT6c ujv TOicj keTaic dc(pd\eia. f] b' dvcToc GeoTc Yfj lepd 
Ktti 6pTdc. 

TobeoiKoboiuficai veujv \eTOic dv Kai Trepipa\€cGai veujv ffKai^jj ii 

10 iTtipai veujv Kai dvacTficai veujv Kai TTOificai veiuv Kai veujv ep- 
TdcacGai, Kai cuvGeic veujTTOificai. (pi\oTi|u6Tepov be Kai t6 veujv 
TTepiepTdcacGai tTUJ dTd\|uaTij. t6 be dfaXjjiOL ^ibpucacGai fepeic 
Kaif CTrjcaceaij, fevcTricacGai^, dvacTfjcai, (^KaGibpOcai j , eTKaBibpu- 
cacOai, eTKaGicai tuj veuj, KaGociiucai, KaGiepiucai, evTejuevicai. 

15 t6 be ^pTov ibpucic, tKOtGiepujcic] , CTdcic, [dvdcTacicj, [KaGibpucicj^ 
KaTdcTacic, [KaGociujcic j , f^epTCccia, Tioiricicj. Td be evavTia dva- 12 
Tpeipai, {^KaGe\eTvj, KaTapa\eTv, [KaTeveTKcTv, KaGe\Kucaij, cuTX^ai 
t6v k6c|uov toO veuj, [KaTaTrpficai, ejUTrpficai, KaTa(p\eHaij, Trupl veTjuai, 
€K pdGpujv dvacTidcai, [dKpujTripidcai]. t6 be epTOV dvaTpoTTfj, KaGai- 

20 pecic, dKpuJTripiacjuoc. oi be KaTacKCudZovTec touc veujc Kai Td 
dTd\|uaTa TexvTTai, touc )uev Trepi t6v veiuv \iGoH6ouc Te Kai oiko- 
b6|uouc Kai TeKTOvac [eiTTOic dv, cpi\oTi)uoujuevoc be Kaij veujTTOiouc 
Kai lepOTTOiouc, touc be eTTi toTc dTd\juaci x^ipoxexvac ouk dTa\juaTO- 
TTOiouc )u6vov oub' dTa\juaTOupTOuc, dWd Kai GeoTroiouc Kai GeoTT\dc- 

25Tac, [ujc 'ApicTO(pdvr]c (I frg 786, 787 Ko), ujCTrepj Tfjv Texvrjv 13 
[dTa\)uaTOTroiiav Kai dTa\juaTOupTiav Kai dTa\juaT0TT0UKnv5 ^11*^^^ 
GeoTTOiriTiKfiv^j Kai dTa\juaTOupTiKf|VJ, ou jufjv Kai GeoTTOiiav [bucxe- 
p^c Tdp TTp6c Tfjv dKofjv Touvojua. t6 bej epTdcacGai Geouc Ictiv eiTreTv, 

V om quae A, sed habet 1 13 KaGibpOcai 

1 fipjLiocTo T^ biavoicji ja. B II 2 ti Kai x^P- H II 3 eIlttoic Slv] dv eiri II || 
5—6 irepipoXoc. Td 5^ ^v aOTolc ficuXov C || 7 ^vtoc 6v k^Taic A, in V lacuna 
4<p' 6cov n B II 9 TrepipdUecGai SC || 10 TroificacGai AVB C || 11 t6] t6v VBC || 
13—14 ^TKabibpOcacGai] Ka9i6p. BC | ^T^aivkai tGJ Geil) II B interpol Byzant || 
15 — 16 ordinem mutant 11 C || 19 post pdGpujv C add dvacTf^cai f^ | t6 6^ gpTov 
om F II 28 e66v AB 

4 dvdKTopov] cf infra p 4, 24 Bachm L, Hes dvaKT6piov i€p6v et dvaK- 
T6pujv vau)v ... II 6 Kpric^uTCTOv] Orion 85. 32, Et M 537. 57, Et Gud 346. 10, 
Eustathius 1688. 55, 1861. 27, Hes Baclam L 283. 14 (Phot Suid), Glossa 
Herodot V 12. 124 (Suid) || 8 6pTdc] Harp (Phot" Suid") — B. A^ 287. 14, 
Phot 6pTd6€c, Et M 287. 14 adn Gaisf, Hellad in Phot bibl 534A 12 — Aliter 
Hes, Et M 629. 28, Tim 

1» 4 BipXiou A 13—17 

Ktti TTOificai, )Lii)Lir|caceai, ^beiHaij, TUTTtucai* ckXtipov yap t6 |uopcpujcai. 
dXXd Kai KOiXdvai XiGov eic 0eoO jLiopqpriv Kai biaTXOipai Kai biapGpiucai 
Kai biaTUTTiucai Kai biaHecai. 

14 01 bk Tujv Geujv GepaTTeuTai lepeic, veiuKOpoi, ZidKopoi, irpocpfiTai, 
uTroqpfjTai, GuTai, TeXecTai, lepoupyoi, KaGapTai, iudvTeic, GeoiiidvTeic, 5 
XpncMMJ^oi, xPncjnoXoTOi, {^xPncinoboTaij, TravaTeTc, Trupqpopoi, UTTtipeTai, 
GeoupToi* TTOiTiTiKiuTepov (Aristoph Pac 1124) fap t6 GutittoXoi. al bk 
0r|Xeiai lepeiai, TTpoqpfiTibec, Kai (TGF adesp 425) ^^pTuuv |uuctiku)V 
TTpoqpdvTibec ', Kai Td XoiTrd TTpoc touc dppevac Koivd. ibituc be f) Iv 
AeXqpoTc TTpoqpfiTic TTuGia. lo 

15 ei bd TTOU Kai TTveOjua eiri juavTiKOv, 6 )li^v tottoc ^v0€OC Kai 
dTTiTTVOuc Kai KdToxoc Kai dTTiTe0eiac|Li^voc Kai KaTeiXTi)U|Li^voc Ik 0eoO, 
ujCTTep Kai 6 \q(uv dvf|p' outoc be Kai ^v0oucia)v, Kai KeKiVTmevoc €k 
0eoO, Kai dvapepaKxeujuevoc, Kai TrXfipr|c 0eoO, Kai TrapaXXdTTUJV eK 
0eoO. t6 bk TTveOjua eiTTOic dv Kai dT)u6v )uavTiK6v, Kai dc0)ua bai)u6- is 
viov, Kai 0eiav aupav, Kai dve)uov )uavTiK6v, Kai qpiuvfiv TTpoaxopeuTi- 

16 Kf|v. Td bk p fi )u a T a [toutuuv Td Ttu dvbpi cujupaivovTa fKaTa- 
cxe0fivai^, KaTaXTicp0fivai3, dv0oucidcai, eTTi0eidcai, [dvapaKxeOcaij, 
{^TTXr|puj0fivai 0eoO* t6 Tap eTTiTTveuc0fivai KaK^qpujvov^. xd be 6v6|uaTa 
ToO TTpdY)uaToc KaTaKUJxn, Kd0oboc 0eoO, KaTapoXfi, tftKaTriPoXfi]']^, 20 
^KaTOxrii» lTTi0eiac)u6c, eTriTTVOia, paKxeia, KivT^cic eK 0eoO, KaTdXr|ijJic, 
ev0ouciac)u6c- ujcTTep Kai Td ^TTippfi)uaTa Iv0€mc, €TriTTVU)c, [KaT^xujcj, 

17 evOouciacTiKUJC, f0eiacTiKU)c^, [eTTiT€0€iac)uevujcj. t6 bk TTav x^piov 
juavTeTov Kai xpncTripiov Kal dvdKTOpov. t6 b^ TTpdT)Lia xpTlc)Litubficai 
fKai'] )uavT€ucac0ai — [^vioi bk tujv *Attikujv(?) Kai juavTeOcai XeTOucij — 25 
dvemeTv, dvaqp0eTHac0ai, rrpoeiTTeTv, TTpo0ecTTicai — [^6 Tap ^ecTTiiubficai] 
[L^i0upa)upujb€C j — TTpoaTOpeOcai, ^TTpo^uTivOcail, rrpobriXujcai, TTpobibdHai j, 
ttiXPnciLioboTficai^j, xPnc)LioXoTflcaij , dveXeTv, [TTpoqpnieOcaij, xpficoti. V om praeter ea quae A, etiam 1 17 toOtiuv 

9 TrpoqpdvTibec] lepocpdvTibec Bergk || 14 TrapaXaXuJv B Tp. Xapibv A in 
margine || 17 j5)fi)LiaTa tu)v tiD dvbpi cujLipaiv6vTuuv AB (| 18 ^iriGOcai IT | ^iri- 
Gcidcai Kal tcc 6)Lioia, 8ca eOqpiOvujc drrd tujv irpoeipTDLi^vujv jueTOxOuv cxn^ctTi- 
2eTai C I dvapaKxeuGfivai 11 || 19 KaK6q)Ti)iov 11 t6 6' 6vo)Lia 11 H 20 KaTaKUJxfl] 
KaTOxfi AVF KaTaKoxf) S || 21 KaTOxn] KaTaKoxn F 6 xpi1c)LiiV?)o(] Lex Messan Mus Rhen XLVII p 410 (IoqpoKXf)c TavTdXuj)|| 
7 eunTr6Xoi] cf Cyrill, Hes, Bachm L 258. 10 (Phot, Suid) || 24 dvdKTopov] v 
p 3. 4 I xpnc|iAif)bf^cai] Lex Messan (ATnaoce^vTic XIV 25) || 26 eecTriiubf^cai] cf 
I 19 — Schol Arist Plut 9 (Suid) eecmtpbel. ^TpaTiKCucaTO t^ qppdcei Libri I 18—22 5 

Ktti t6 |Liev epTOV |uavTeia, xpncnoXoTiov, [XoTiovj, cpr||UTi eK 0eoO, TTpop- 18 
pTicic, TrpoaTOpeucic, xP^lcinMJbia, xP^c|uoXoTia, dvdppr|cic, |udvT€U|ua' 
f^Kai biaXOcai^ Td )ue)uavTeu|uevaj, Td dveipri|ueva, ^Td Kexpnciueva, fTd^jj 
{^fKexpnciuiubriMtva, Td 7TpoTiTopeu)U€va, Td Te0€CTricjueva^5 ' v^i^c be t6 
5 eK AeXqpiuv KaXeiTai ttu06xptictov. Kai oi xP^^evoi 0€U)poi. 

6vojudZ;oiTO b' dv Kai f] Texvri juavTiKri TTpoaTopeuTiKri, xp^iciuo- 19 
XoTiKTj. t6v 5e xpuJVTa fKaXoirjc dvj TTpoqprjTrjv, |udvTiv, xpncjutubov, 
XPtic)uoX6tov TTOirjTUJV tfTdp^jj (Aeschyl Ag 1134, Eurip Med 668 etc) 
6 0ec7TiLub6c. ^xoic b' dv eiTTeiv Ka0' eTepov eiboc XP^icxc, fiKev eK 

10 0eoO q)ii)UTi, ffJKe judvTeujua eK 0eoO1, fiKe X6tiov, eHeTTece xpr]C}x6c, 
Tiv€x0r| [judvTeu)uaj, dveiTTev 6 0e6c, dveiXev 6 0e6c, dv€cp0eTHaTo d)ue- 
Tpujc, ev eHajueTptu t6vuj, {;Kai Td ToiaOTaj. oic TTpoc0€Teov to 0eo- 
juaveiv, t6 0€OKXuTeiv, 0€oXoTeTv. [0e6XriTrToc5, cpoip6Xr|TTToc, vu^cp6- 
XriTTTOc, |uouc6XTiTrTOC, [eK rTav6c f\ dXXou ^[Tivocji 0€oOj KdTOXoc f| 

15 KaT€x6)uevoc. 

6 )uev Toivuv 0eouc vo)uiZ;u)v [dvr]p KaXoiT' dvj eucepric, cpiX6- 20 
0€oc, ocioc, cpiXo0uTr|c, [cpiXeopTacTTic, i€poupTiK6c, 0eiuv eTTiiueXTic^ 
0€oTc dvaKei)U€VOC , f0eiacm5j TTpocKeijuevocl , [XaTpeuujv 0€oTcj, ev0eoc, 
KaTd0€oc, [0eocepTic, 0eoXoTiK6c5, €TTiTe0€iac)uevoc, [i€p6c, Ka0iepu}- 

20 luevoc, ^eocpiXTicj. 6 be uTTepTi|uu)V b€icibai)uujv Kai beici0€oc* [kuj)uik6v 21 
(III p415. 85Ko) Tdp 6 pX€TT€bai)uujvj. 6 be evavTioc d0eoc, dviepoc, 
dce^Tic, buccepT^c, d0€|uiTOC, {^|uic60€oc, 0€O|uictic, oXiTujpoc 0eu)v, veuj-j 
[TepiCTric Trepi to 0€Tovj, evaTiic, [eHdTiCTOc, pepTiXocj, 0eopXapTic- 6 
Tdp 0€OCTUTr|c TpaTiK6v (Eurip Tr 1213). 6v6|uaTa be toO TTpdTjua- 

25 Toc eKeT |uev [eucepeia Kai 6ci6Tr|c Kai 0€ujv eTTiiueXeia Kai XaTpeiaj 
f^0€iuv Kaij 0eocep€ia — {^to Tdp cpiXo0€6TTic piaiovj — , lvTaO0a be dce- 
peia Kai dvoci6Tr|c Kai 6XiTtupiot TTepi t6 0€Tov Kai 0eopXdpeia Kai 22 V om praeter ea quae A, etiam 1 8 xP^cIlioXotov — 9 GecTriujb6c || 9 xpeiac 
M qui 1 22 de^iaiTOC incipit, om 1 22 oXiTUJpoc Qe6jv \\ 23—24 6 Tap et 
TpaTiK6v II 26 t6 t^P — piaiov 

l juavT. xpi1c|Li6c. X6tiov. cp. C xP^lcjuoXoTetov AV II || 3 Kai 6iaX0cai] ^peic 
bk C Kai 6ia jueTOxOuv? Bekker || 4 TrpOTeeecTricjLi^va B || 7 KaX^coic HB || 8 t6 
eecTnuj66v ABC || 9—10 C sic eiTroic 6' Sv ku &XKy\c xpeiac fiKev juavTeiov ^k 
OeoO f\ cprijaTi f| judvTeujua f\ X6tiov || 11—12 lu^Tpuj C ^)LijLi^Tpujc Toupius || 
20 bucibaijLiujv B b&cibaijuovujv V || 21 pXembaijauJv V pXeTro6ai|Liujv AB || 22 &Qi- 
juilTOC sic incipit M II 24 eeocTUT^^Ic TpaxuTepov TpaTiK6v C || 26 — 27 C sic: dc^- 
peia Kai tci SjLioia' bfiXa bk. Kai tci dqp' iKaT^pou toOtujv ^riiuaTa* uuc aOTUJC bk Kai 
Td ^TripprijuaTa • dcepujc = p 6 1 4|| 27— p 6. 1 dvoci6TTic Kai dOe^Tric k. 6Xit. H 21 pXeTre5ai|uujv] Aliter Pausan L ap Eustath 206. 27 (Schwabe p 174. 6, 
Suid) qui TrpocTiOrici Kai 6ti touc CujKpaTiKoOc outujc ^Xctov et Hes qui pXeTre5. 
cf Lobeck Phrynich p 769 6 BipMou A 22—24 

dGeoTTic. prijLiaTa bk eucepeiv, 6cio0v, cepeiv, cepecGai, GeocepeTv. t6 
b' evavTiov dcepeiv )li6vov t6 Tdp dvocioupYeiv Trp6c eTepa. ei hk 
fKai'j iTTippriinaTa Trpoc6eTe'ov, eiri jiiev toO eOcepoOc ocituc, IvGeujc, 
(piXo6e'ujc, 6eocpiXujc, 6eocepiL)c, im be toO fpevavTiou"5^ dcepOijc, [buc- 
cepuic, dvociujc, d^^ujcj, 6eopXapujc, [^eojuiciuc, d6e|uiTUJCJ. 5 

23 ovojudcaic b' dv iep6v dpxaiov, ceiuvov, ^v6eov, {^6eTov5, cppiKiubec, 
dKTtXriKTiKov, dpxaiOTrXouTOV, TraXaiOTrXouTov, {^Z^dTrXouTov^, iLieTaXoTrXou- 
Tov, pa6uTTXouTOV, TToXuxpucov, [TToXudpTupovJ, TTOXuTdXaVTOV. 

6eoi uTTepoupdvioi, [dvoupdvioij, dTTOupdvioi, evai6dpioi, Ivadpior 
eTTiTeioi, 01 auTOi Kai Ittix66vioi ' evdXioi, 6aXdTTioi, [01 auToi Kai ev6a- 10 

24 XdTTioi], uTTOTeioi, x^ovioi fkai uttox^ovioi'] [Kai KaTax66vioi5, dcTioO- 
Xoi, ffTToXioOxoi^j^, TraTpujoi, Hevioi, tff^cpiXioi, dTaipeToi"]']^, cppdTpioi, 
tPfdcTepoTTriTai"]'] j, dTOpaToi, tLrepiT^ouTTOi, ecpecTioi^jfj, iTTiKdpTnoi, CTpd- 
Tioi, TpoTTaioOxoi , iKe'cioi, Tp6Traioi, drroTp^TTaioi , Xucioi, Ka6dpcioi, 
dTvTTai, cpuHioi, cu)Tfjpec, dccpdXeioi, TraXajuvaToi , tTTpocTp^TraioiJ , t€- 15 
ve6Xioi, TcilLAnXioi, [cpuTdXioi, TrpoTpuTaioi]. Td TToXXd b^ toutujv ujc 
ibid [kTi] ToO Ai6c, ujcTTep 6 uctioc Kai 6 KaTaipdTrjc, Kai ^TTap' 
'A6Tivaioicj cppdTpioc. [t6 Totp vecpeXriTep^TTic Kai oca TOiaOTa eTTij 
[toO Ai6c, ujCTrep Kai t6 evvociTaioc Kai ["^6'] lvocix6ujv Kai Td ojuoiaj 
[dTri ToO TToceibuJVOC, TTOiriTaTc dveic6ujj. IXOAION ad 1 17: KaTaipdrric ?v0a dv K€pauv6c KaT€vex6fl C in textu, 
Vatican Colunm 2226 in margine. V om praeter ea quae A, etiam 1 12 H^vioi 

M om 1 4 ^vavriou || 4 — 5 buccepOuc || 5 d0€)LiiTU}C || 6 dpxaiov || 7 -iraXaid- 
•rrXouTov || 9 ^voupdvioi, ^iroupdvioi || 10 — 11 ol — ^v0aXdTTioi || 12 iroXioOxoi || 
13 — 14 CTpdTioi II 15 TTaXajavaloi || 16 qpuTdXioi TrpoTpiJTaioi || 16 — 17 iJbc — 
kTi II 17 6 KaTaipdTTic— 18 'A0Tivaioic 

2 €1 hi Kai — d0dijuc 1 5 repetit V post p 7 1 12: 0ujLiaTa addito Trpdc ^Tcpa, 
ubi inter ^v0dujc et (piXo0diuc addit Iv0^C|liujc|| 3 eiri ■rrpocOeT. A | ^v0^u)c] ^vv^jliujc M 
9 ^iroupdvioi] CjTTOupdvioi 11 B | Ivai0^pioi] al0^pioi M || 10 oi aCiToi] ^Xe^ov bk ol 
TraXaioi ^TuixOoviouc C ^mx06vioi ol aiiToi 11 M || 10 — 11 ^v0aXaTTi5ioi 11 || 12 Varius 
in variis codd ordo | post iroXiouxoi AV add Ik^cioi, Tp^iraioi, diroTp^iraioi = 
1 14 I qpiXior ^T^pioi M sol | post 9paTp{ouc (Accus C hic semper) C add qppou- 
piouc II 13 dcTepoTT€Tai M sol | dpiT&ouiror ^^dcTioi M sol || 14 ordinem mutat n || 
15 — 16 T€v^0Xioi] T€vaioi M || 16 qpoiTdXioi A qpuTdXie ZeO in Hymnis Orph XV 9 
Herm. Nonne qpuTdXjmoi? || 17 kTi] lirl C 9 sqq cf Roberti indicem 0eu)v liriKXr)C€U)v in Prelleri Roberti Mythologia 
Graeca I 941 sqq || 11 — 12 cf Hes kTidxoc || 13 Hes dTopaioi | Hes ^TriKdpTrior 
Zeuc ^v €6po((ji I CTpdTioi] Phot, Hes || 14 \Ocioi] Phot || 15 cujTf)pec] Hes j ira- 
\a|Livaioi] Hes || 16 irpoTpuTcnoi] Hes irpoTpuTaia* ^opTi^ Aiovucou Kai TTocei- 
bOuvoc II 17 KaTaipdTr|c] Schol Aristoph Pac 42 (Suid), Hes Libri I 25—28 7 

bei be irpocievai Tipoc toijc Geoijc KaGripdjaevov, KaGapeOcavTa, 25 
(paibpuvd)Lievov , Trepippavdjuevov , dTTOppuijjdjuevov , t"«TTOViipd)aevov"j, 
f LE.dTVicd)uevovj^j , dTveucavTa, fifveujuevov, djciuj|Lievov, KaGapuj [y(x}], 
UTTO veoupYUj CToXf), UTTO veoTrXuveT ecGfiTi. TTpocievai GeoTc, TTpocobov 
5 TToieTcGai TTpoc touc Geouc, euxecGai GeoTc, J^dvaTeiveiv Tdc x^Tpacj, 
[evTUYX^veiv GeoTcj, TTpocTpeTTCcGai Geouc, KaTaKaXeTv Geouc, dvaKaXeTv 26 
fGeouc^, aiTcTv TTapd tujv Geiuv TaTaGd, TTpocqpeuTeiv GeoTc, TTOTVidcGai, 
KaTavTipoXeTv, KaGiKeTCueiv, Gueiv GeoTc, lepoupTeTv, lepOTTOieTv, pouGu- 
TeTv, [eKaTojupriv TrpocdTeivj, 0ur|TToXeTv, TTaidvac dcai, ujuvov dcai, 

10 lepujv TTpoKaTdpHacGai, XipavuJTOv KaGaTiZieiv, Gujuidv, dpu))uaTa Xueiv 
ev TTupi. Td be dpiujuaTa Kai Gu)uidjuaTa KaXeTTar 0ouKubibr|c(?) b' 
auTd eTpr|Kev dTvd GujuaTa, TTpoc Td aijudccovTa Kai cqpaTTOjueva dvTi- 
TiGeic cjuupvav, XipavujTov. lepeTa TTpocdTeiv toTc pujjuoTc, f^aijudcceiv 27 
Touc pujjuoucj, beKdTr|v dTToGueiv, euxccGai KaTd pooc f| dXXou tou, 

15 CTTevbeiv, KaTacTTevbeiv, CTeqpavouv, dvacTe^eiv, CTcqpavujjuaTa TTpocqpe- 
peiv, juuppivrjv CTeqpavujTpiba, [cTTcTcaij, KaTacTTcTcai, [cTTiCTTeTcaij, juripia 
CTTiGeTvai, ouXdc eTTipaXeTv, CTrXaTXveucacGai, GurjXrjcacGai, [Tepujv TTpo- 
KaTdpHacGai, CTTXdTXvujv dTrdpHacGaij , bcKdTTiv ^dTroGucai, bcKdTrivj 
fdTToGeTvaij, fdvaGeTvai^, dvdGTijua TToir|cacGai, dvaGeTvai eic tov veiLv. 

20 Td b' dvaGr|)uaTa ujc ctti t6 ttoXu CTeqpavoi, qpidXai, eKTTU))uaTa, Gu)uia- 28 
Tripia, xP^cibec, dpTupibec, oivoxoai, djuqpopicKoi. f] be TTuGia Kai IXOAION ad 0uri\f|cacGai 1 17: t6 ^irieeivai eujaidjuaTa C in textu. V om praeter ea quae A, etiam 1 3 ibciuujLi^vov 

M om 1 3 dTvicdjnevov || 6 dvaKaXelv eeoiic || 9 ^cai i| 14 Kaxd — xou || 
18 cTrXdTXvuJV — 19 veiOv 

1 bei] t6 AB II 1 — 2 C sic: ^peic b^ Kaefipai. KaeapeOcai. Trepipavai. dTroppuipd- 
juevov II 2 dirovinjdjaevov om F || 3 ^fvic}jLivov C ] Kaeap6v A C | veoTrXuvei] TroXuxeXrj 
C II 6 TTpocTp^Treceai] TipoTp^Treceai AV II B CM corr Hemsterh | KaXeiv M || 6 — 7 dva- 
KaXetv eeoOc om F || 8 Kai dvTipoXelv 11 ^TravTipoXeiv B || 9 (ijuvouc II || 12 dTvd e. 
non legitur ap Thuc. Cf tamen Thuc I 126. 4 eOouci ttoXXoI oux lepeia, d\Xd 
eujLiaTa ^mxibpia. Itaque Jungermann in PoUuce d^vd delet, Hemsterhusius 
pro dX\d in Thuc d^vd b^ scribit. Kuehn a PoUuce falso Thucydidem scriptum 
esse coniecit pro Platone qui in Leg VI 782 C eOjuaTa b^ oOk fjv toic eeotc 
tOua, TT^Xavoi bk Kai ju^Xiti KapTioi 6e6eu|a^voi Kai ToiaOTa dXXa d^vd eujuaTa. 
Aut epitomatoris error || 12 — 13 0. eip. auTd euju. d^vd dvTibiacT^XXujv Trp6c Td 
^v aijLxaTi eu6|ueva. iepeia Trp. C | dvaTieeic AB dvaTiTieeic M || 13 cjuOpvav] 
juavadv M judvva V judvvav II | Td b^ iepeia M || 14 dTuoeOeiv] dTeiv C || 17 6Xdc 
M dXac C dXXac V | euXricaceai F C eriXOcaceai S enXrjcaceai B eeilj 
iXdcaceai M || 18 beKdTriv dTToeOcai om F || 19 dTToeeivai] ^vaTToeeivai Ed pr b. 
dTToeOcai Kai dvaG^ceai. dvderjjua C 8 BipXiou A 28—31 

KVicav dYuidc [dvripeij. dirapxdc iTpoceveTKeTv, dTTdpTluaTa Ttpoccpepeiv, 
ftdpTlLiaTa TTpoccpe^peivjj, ipaiCTd, iroTrava, ["oilitttiv, TTe\dvouc'j, CTecpdvouc, 
[TrejUjuaTaj, CTe|U|LiaTa, GaXXouc, [juuppivac, dvOri^. TTaiavicai, iTaidva dcar 

29 t6 Tdp oXoXuHai Kai oXoXuTrj [xp^cctc9aij ctti T^JvaiKiuv. Td juevTOi 
TTpdTjuaTa Gucia, pouGucia, GuriTToXia, KaTdKXr|cic Geujv, dvdKXricic, 5 
evTCuHic, TTpocoboc, lepoupTia, lepOTTOiia, keTeia, CTTovbrj. t6 bk dTr6 
Tiuv ptujuujv diTOppeov TTveujua, KvTca Kai dTjuoc. 7TpocaKTe'ov b^ Gucijua 
lepeTa dpTia, tdTOjua], oXoKXripa, [uTifl» dTTtipa, TTajUjueXf], dpTijueXfi, jurij 
[KoXopdj jUTib^ ^jUTTTipa lUTib^ TiKpu)TTipiac|ueva lUTibe bidcTpocpa. CoXiuv 
be Td ^iUTTTipa Kai dcpeXf) ujv6|uace. 7TpocaKTe'ov |uevTOi Kai pouc dZIuTCxc. lo 
icT^ov b* oTi Td eK tOuv lepeiujv Kp^a GeoGuTa KaXeTTai. 

30 [iva bk Kai dvaTraucuj ce TTp6c |uiKp6v, inex t6 bibc:cKaXiK6v elbocj 
f^auxjuripov icTi Kai TTpocKopec, oubev dv kujXuoi TTpocGeTvai Kai luuGou^ 
[TXuKUTrjTa eic ipuxaTUUTiav, oti Kaij |ufjXa Guouci Trepi BoiujTiav 
'HpaKXeT — XeTUJ bk ou Td TTpoPaTa Trj TTOiTiTiKf) qpujvri, dXXd Td dKp6- i5 
bpua — eK Toidcbe ttic aiTiac. eveiCTrjKei ju^v fPTdp^jj f] TTavi^Tupic 
ToO GeoO, Kai KaTrJTTeiTe toO 0ueiv 6 Kaipoc, t6 be lepeTov dpa Kpi6c 
fjv. Kai 01 |uev dTOVTec dKOVTec eppdbuvov — 6 Tdp 'Acujtt6c TT0Ta|u6c 

31 ouK fjv biapttToc, ju^TCtc dqpvuj pueic — , oi b* djucpi t6 lep6v TTaTbec 
ojuoO TTaiZ^ovTec dTreTTXfjpouv Tfic lepoupTiac t6v vojuov XapovTec Totp 20 IXOAION ad 1 10: ^cti (lcxri C) b^ Kal xPICTripia i€pci tA ^ttI xpi1c|LiuJv. 
iJjCTrep Kai xpriCTfipia CKCur] tA twv Geujpiuv Kai 6pKU)ju6cia (-jUDOcia Cdd) lepa toi 
^TTi Toic SpKoic Kal T6|Liia ("iLiela Cdd). C in textu post 6.l\}fac 1 10. Vaticanus 
Column 2226 in margine. V om praeter ea quae A, etiam 1 8 fiT0|Lia 

M om 1 1 dvi[|pei jj 2 fipTjuaTa irpoccp^peiv lyaiCTd H 6 lepoTTOiia || 8 firrripa | 
dpTiiueXf^ II 12—20 

1 dTvidc n dT^ M j irpocev^TKai II BC || 1—2 Trpocev^T»<ai/////Ta C quod 
m 2 supplevit: d]iTd[pT|LiaTa TTpocq)^peiv] ijiaiCTd || 2 dpT|uaTa] dpiuaTa 11 | i|;ecTd 
AVB 6|Li(pf|v, iraidvouc M jj 3 juuppivTic dvGri AB | Traidvac II || 7 Td bi irpo- 
caKT^a A TTpocaKT^a bl n | 06ci|ua] OujaaTa AB OiijLia Kai V GOjLia M || 12 6ia- 
vairaucui Ed pr 1 Kvicdv dTuidc] Demosth XXI 51 Harp B.A^ 268. 6, Aristoph Av 1232 1| 
2 fipTJuaTa Hom H 446 | \|iaiCTd Tr^irava] cf Pausan L ap Eustath 1445. 58 
(Schwabe p 220), Cyr, Hes, Bachm L 419. 24 (Suid), B. A^ 317. 26, Et M 818. 41, 
Schol Aristoph Plut 1115 (Suid), Et Gud 571.53, Lex Messan 411 || 8|uTrri] 
Callim frg 123 ubi v Schneid, B.A^ 287. 21 (Hes, Et M 625. 52) Phot || 
10 gjUTrTipa] Cyr Vall E 11: ^jUTrripa- dv^2o6a, dvfepa, Hes j dtpeXfj] cf Bachm 
L in B.A 469. 31 (e schol Aristoph Eq 524) = Phot (Et M 176. 14) Suid, cf 
B.A" 83. 23 (Sophocl frg 656) | 6.l\)fac\ Hes || 11 0e6euTa] Phrynich in B.A 
42. 21 (Cratinus), Hes Phot Libri I 31—33 9 

|Lifi\ov ujpaiov Kotpcpri jLiev uTieGecav auTUJ TeTxapa, bfi0€V touc iTobac, 
buo b' eireGecav — Ta b' fjv Tot KepaTa — Kai KaTOi touc 7T0ir|Tdc diTO- 
eOeiv ecpacav t6 jafjXov dic TrpoPaTov. ficGfjvai Te XeTeTai Tfj Gucia 
Tov 'HpaKXea, Kai |uexpi ToObe TTapajueveiv Tfjc lepoupTiac tov v6|liov. 

5 Kai KaXeiTai iTapd toTc BoiujtoTc Mf|Xiuv 6 'HpaKXfic, Touvojua ck toO 
Tp6TT0u Tfjc Guciac Xapcbv. 

Td TTpo Tuuv lepujv TrepippavTripia, Ka0ap|uoi, Ka0dpceic, Ka0dpcia, 32 
[xa0apTf|pia , Ka0dpTaij. Kai oi toutoic xp^cdjuevoi Ka0apoi, ujCTTep oi 
evavTioi dKd0apToi. ttKa0apujc] j ociujc ujciuj|uejuu)c [dTVUJC fjTveujuevujcj 

10 [dTiujc TTpoci6vTec, dv6cioi, dviepoij* dvdTVUJC fdvociujcj dKa0dpTUJC 
TTdvTa bpiuvTec, juiapoi, TTajujuiapoi, [evaTeTcj, aTei 7Tpocex6juevoi, juidc- 
juaTi evex6)uevoi. Kai Td TTpdTjuaTa, to juev aTiov, [Ka0ap6v, ociovj, 33 
fttTvdv^, {^euaTecj, dxpavTOV, to b' f^evavTiovj evaTec, eHdTiCTOV, buc- 
aTec, [|uiap6v, TTajujuiapov, juiacjua, juucocj. dXXr|c be xpeiac Ka0fipac0ai, 

15 juiacjua eKviipac^ai, [dToc dTTOTTejuipac^aij, juucoc Xucac0ai, dTToXucac0ai, 
dTTOTpeij/ac0ai, d7TobiOTTOjUTTf|cac0ai. 

Td fbe^ TTpoc 0uciav cxi^ai, cqpaTibec, KOTTibec, TreXeKeic, opeXoi, 
XiKva, Kavd, xepviPec* to Tdp TTejuTTU)poXa (Hom A 463) Kai ouXoxuTai 
(Hom A 458) Kai Td TOiaOTa 7T0ir|TiKd. IXOAIA ad 1 5: toic 0r]3aioic AB in textu ante t. Boiuutoic addito ^ \\ ad 
\iKva 1 18 Trepicpepfi Kava, 6 pappdpuuc GiTpac KaXoOciv C in t^xtu, Vatican 
Column 2226 in margine sic: dpctppapoc. GiTpac KaXoOciv. V om praeter ea quae A, etiam 1 12 Stiov i| 13 ^vavTiov, sed praebet 
12 KaGapiuc 

M om 1 1 — 8 KaGdpTai 1| 13 dvavTiov || 14 jaiapdv — jliOcoc || 15 diroXOcaceai || 
16 dTrobiOTTOjLnrficaceai H 17 — 19 

1 bf\Q£v luc 7r66ac Kai ^Tcpa 60o oia K^p. Kai C |1 3 lijc] t6 V 11, C* in 
rasura u)c 1| 5 t6 5vo|ua A dvojua VIIB |1 8 xpu^JLievoi C V liic tamen r]ca superscr 1 
djcirep oi] oi 6' AVIIBM Ij 9 post dKdeapTpi C pergit sic: Kai Td ^TripprijLiaTa ^Ka- 
T^pou Kaeapiijc Kai 6c. Kai, VIIM sic: Ojcirep Kai oi ^vavTioi (toOtuuv add F) tOuv 
KaeapuJv. 6ciu)c, AB sic: ificTrep Kai Td ^vavTia tOuv dKaedpTUJv 6ciujc delevi 
dittographiam sive ex dittographia orta H 10 oi bk irpociOuvTec M | dviepoi] dvi- 
luepoi F dviqjLiepoi S |1 11 Trpobex^juevoi B, v Thucyd I 127. 1 \\ 11 — 12 jLiidcjLiaciv 
n II 12 ju^v Stiov] ^vavTiov M |I 15 post ^Kviij/aceai F add dTTOvii|iaceai, om 
dTOC diroTTeju. |1 16 diroTpinjaceai AVB dTroTp///n;. C || 18 TrejuTT^poXa 11 B ireTrUj- 
pa(?)Xa C (pr a in rasura) 17 cxi2!ai] Schol Aristoph Pac 1024 (Suid) cxiZoiC Kupiujc ^Xctov oi iraXaioi 
Td ^'iri Taic Ouciaic TiO^jueva HOXa, uuc Kai "Ojuripoc (t 459) ^Kaie 6' ^iri cxi2i;ic 
6 T^pwjv' II 18 x^pvipec] Demosth XXII 78, Aristoph Av 850, Harp (Suid) . . . 
Tf^c Totp x^pvipoc |u^|uvTivTai oi KuijuiKoi uuc irapaXaiupavoju^vric eic Tdc Ouciac cf 
B.A^ 316. 31 I TrejuiriwPoXa] Schol B Hom A 463 10 BipXiou A 34—36 

34 Kttipoi b' i€poi iravriTupeic, ^opxai, i€po)HTiviai, G€0(pdvia, 0€o- 
Hevia, . . . |Li€0€'opTOi fi|U€'pai Kaxd 'AvTicpiuvTa (fg 171 Bl). Kai dv0puj- 
TTOi ^opTacTai, [PiravTiTupicTai^, qpiXeopTOi, fcuv€opTacTai1, cuiuTTavTiTii-j 
tpicTaiJ, ciTTOic b' dv Travr|TiJp€ic [brnuoTeXeTcj Kai "TrdvbrDLioi f[Kai 
brmociai]'] IIkoX bTi|uo0oiviai Kai 7Tav0oiviai]J Kai Travbaiciai. [to b'3 5 
[dv TaTc €i»u)xiaic f| Kp€avo|Liiaic TrpiuTOV tujv |U€piba)V Xa)updv€iv'j 
f7TpujTO0oivia 6vo|udZ!€Tai5. Td be pr||uaTa ecTidc0ai, e\juJxeTc0ai, rravri- 
f^TupiZ^eiv, dopTdZ^eiv, cuv€CTidc0ai'j, f{^cuv€uu)xeTc0aij^, cujUTravriTupi- 
Zieiv, [cuveopTd^eivj, cucTrevbeiv [Kai 6)uocTTOvbeTv Kaij bjuocTTOvbouc 
Tiv€c0ai, KpaTripuJV cufUjueT^x^iv. lo 

35 eiTi b* dv Tfic auTfic ibe^ac Kai Tdbe, )uucTiipia, TeXeTai, opTia, 
luucTai, juucTaTUJToi, {^TeXecTai^, 6pTiacTai. Kal luueTv, )uucTaTU)TeTv, 
t|uu€Tc0aij, 6pTidZ;€iv, [T€XeTc0ai, TeXeTvj. (piXoTijuoTepov be [Tfj XP^cei^ 
To TeXecioupTcTv Kal f\ TcXecioupTia. lepocpdvTai, baboOxoi, KripuKec, 
CTTOvboqpopoi, {^iepeiai j, TravaTeTc, [TTupqpopoi, ujuvLuboi, u|uviiTpiai j * laKxa- 15 
TU)t6c Tdp Kai KOupOTpoqpoc Kai baeipiTTic, Kai oca ToiaOTa, ibia tujv 

36 'Attikujv. 6 bk \xvr\Qe\c )ue|uur|)uevoc, TeTeXecjuevoc, ujpTiacjuevoc, ujcTrep 
6 evavTioc djuur|Toc, dTcXecTOc, dvopTiacTOC. 6vojudZ;ovTai be Kai 
|uucTr|piu)Tib€C CTTOvbai Kai luucTiKai fi)uepai, ujCTTep lepai, dqpeToi, dveTOi, 
Ka0iepu))uevai, KaTU)vojuac)uevai 0eoTc, Ka0ujciu))uevai, KaTaTTeqpr|)uic|U€vai. 20 V om praeter ea quae A, etiam 1 3 qpiXdopTOi || 3 — 4 cu|LnravriYupiCTa( || 
13 jLiueiceai || 19 CTrovbai 

M om 1 5 Kai briiLioGoiviai — iravGoiviai || 7 euuDxeiceai — 8 cuveuiuxeiceai || 
11 |LiucTripia|I12 TeXecTai||15 — 16 laKxaYUJY^c YapIIl^ Kal baeipiTric || 18 d|uOriTOc|| 
19 cirovbai || 20 Oeoic Kaeu)ciu)|udvai 

1 Kaipojv bk Trep(uj6oi iepal M Kaipoi be to\!itu)v iravriY. V | eeoqpdvia] 
lepoqpav(a 11 1| 2 ante iLiee^opToi lacunam indicavi, ^mpSai excidisse ratus cll Et 
M, Hes II 5 •irav6ec(ai SM brnuocOvac Kai iravbaic^ouc C iTav6ai|uoc(ai V |1 6 Kpeuj- 
vo|Li(aicBV Kpeov. M I Td TTpOuTov V Ti^vTrpu()TrivA|t7 6vo|Lid2eToFS* -2:eTaiS^||9 cuv- 
cir^vbeiv K. 6|Li6cTrov6oi MV || 11 Tfic TOiauTric 11 f ordinem immutant AV || 12 Kai 
Td dirap^iLiqpaTa jLiueiv C || 14 TeXeTOupYeia M || 15 i^peiai] lepeic 11 j OjuvriTpiai V 
0|LivriTp(bi M v»|LivriTp(bec AB u|uvriTa( 11 || 16 KOupoTp6qpoc tic Kai 11 C Koupo- 
TpoqpiwTic V KoupoTp6qpoi M II 20 KaTa7reqpui|uic|udvai A KaTaTreqpu)Tic|u^vai M 
KaTaireqpricibi^vai V KaTarreqpeiCju^va B 2 ^ee^opTOi i^M^pai] Phot B.A^ 279. 22, Hes ^iripbai, Et M 357. 54, Schol 
Pind P IV 249 || 14 iepoqpdvTai] T7repe(6ric, Ae(vapxoc iv Tr) KpOKUJVibujv bia- 
biKac(qt Harp || 15 cirovboqp^poi] Aeschin E 133 || 16 baeipiTrjc] cf Ael Dion L ap 
Eustath 456. 13, 648. 26 (Schwabe p 134. 1), Harp (Suid), Hes Adeipa et Aaipa, 
Schol Apoll Rh m 847, Schol Lycoph 710, Et M 244. 34 || 19 dvcTOi] Harp 
(B.A^^ 399. 12) dvcTov dvTi toO iep6v Kai dveiju^vov eeu» Tivi TTrepeibric AriXiaKCu Libri I 36—38 H 

Toi be juuciripia Kai xa opYia TeXetai Kai TeXri juucTiKot Kai TeXe- 
cioupTiai. 

eopTai ^VTijaoi Mouctuv Mouceia, '€p)LioO "Gpjiiaia, Aioc Aidcia 37 
[Kai TTdvbiaj, 'A0r|vdc TTavaGrivaia, "Hpac "Hpaia, ArnuriTpoc AriiLiriTpia 
5 Kai 0€C|uo(p6pia Kai 'GXeucivia, K6pr|c Tiapd CiKeXiuJTaic (C G F I 
p 213. 174 Kaibel) 0eoTdjuia Kai dv0ec(p6pia, 'ApTejuiboc 'ApTejuicia 
Kai 'Gcpecia, Kp6vou [Kp6viaj, 'AckXtittioO 'AcKXr|TTieTa, 'Att6XXijuvoc Ari- 
Xia, 'GKdTTic 'GKaTricia, Tpoqpiuviou Tpoqpiuvia, AiocKoupiuv 'A0rivr|civ 
'AvdKeia. cuvTdTTOiVTO b' dv toutoic Kai ai Tflc Tiepidbou Kai tuuv 
10 dTwvuuv KXr|ceic, 'OXujuiTia Kai Td Xoiird. 

ibbai eic 0eouc koivujc juev Traidvec, ujuvoi, ibiiuc be 'ApTejuiboc 38 
Ptujuvoc]^ touTTiTTOCJ, 'Att6XXiuvoc 6 TTaidv, djucpoTepuuv Trpoc6bia, Aio- 
vucou bi0upa|upoc, Ar||UTiTpoc louXoc Xivoc Tdp Kai XiTuepcnc CKaTTa- 
veiuv djbai Kai TetupTiJuv. V om eadem quae A 

M om 1 5 K6pric — 6 0€OTdjLiia || 7 'Att^XXujvoc — 8 'GKaxricia || 13 Xivoc — 
XiTi^pcric 

3 Moucaia AVM JI 6 dv0eciLio(p6pia MV || 8 Tpoqpuuviai M Tpoqpujviou Tpo- 
qpuOvia om F II 9 av] dva M av ti V [ ai MVP i^ ^k— kXticic C jj 12 (i|uvoc] |li^v 
M I oOiriTToc] 6 ttitt^c M 6 Ottivoc B oiiiriTTec C j 'ApT^|ui6oc — oCttittoc post 
Traidv transponit SC | xrpocdjbia 11 || 13 XiT^pcr|c A XiTU^pcac V XiTUT^pcac 11 
XiTi^pcac C II 13 — 14 CKaTravaiujv M KaTravdiwv S Kal Trav^wv F 3—10 Cf Roberti indicem in Prelleri Eob. Mytholog Gr I 961 sqqjj 7 '€qp^cia] 
Hes 'Ecpicia' difwy Iv '€qp^CLu ^iriqpavric || 7 Kp6via] Pbot, Lex Patm p 147 Et 
Gud 586. 38 II 9 'AvdKCia] Hes, Et M || 11 sqq v IV 530 sqq uberiora. Cf Atben 
XIV 618 sq, Procli chrestom in Pbot bibl p 320 a, 20 sqq, 25 sqq, Kaibel Prol 
Trcpl kuu|liuj6. CGF I 33 sqq || 11—12 iraidv] Procl Scbol Dion Thr Cram An Ox 
IV 314. 1, Orion 155. 22, Et M 657. 3, Et Gud 446. 51, Athen XV 696 A— 697 A, 
Schol ABT ad A 473, Apoll Soph 126. 7, Schol Aristoph Plut 636, Schol Eur 
Phoen 1102, Cyrill Vallic E 11 Traiava" tU6i^ ^ttI dTraXXaTri KaKU)v — Trairiova* 
Traidv [ou] \l)bi] eic 'ATr6XXujva, Hes (inde Schol Plat Symp 177 A), Bachm L 
324. 9 (Phot Suid) || 11 i5)livoc] Procl Tzetz ad Lycophr p 249. 258. 259 Mueller, 
Schol Dion Thr Cram An Ox IV 313. 30, Orion 155. 22, Et M 777. 1, Et Gud 
540. 38. 42. 46, Ammon p 139, Doxopater Walz Rh Gr H 194. 413 || 12 oOmT- 
Toc] Athen XIV 619 B, Schol Apollon Rh I 972 (Aibujuoc cf Kaibel Abhdlg 
Gott Ges NFH 42) | Trpoc66ia] Procl Schol Dion Thr Cram An Ox IV 314. 7, 
Orion 155. 22, Et M 777. 6 sqq, 690. 33. 41, Hes. Aliter Schol Aristoph Av 853 
(Suid^) II 13 6ie0pa|upoc] Procl Tzetz ad Lycophr p 249. 251. 252 Mueller, ircpl 
biaqp. TTOiri. 9. 141—155, Schol Dion Thr Cram An Ox IV 314. 11, Schol Clem 
Al p 413. 9 Dind, Et M 274. 45, Et Gud 146. 23.42, Gloss Herodot I 4. 23 
(Suid) I louXoc] Schol ApoUon Rhod I 972, Athen XIV 618 DE Phot", Et M 
472. 30. Aliter Photi, Suid | Xivoc] Hes. Aliter Schol ABT ad I 570 (Suid), 12 BipXiou A 38—42 

TTpOCaTTTeOV be TOUTOIC 0€Ol)C OpKlOUC. opKov ojLivueiv, 6)Livuvai 

— t6 be 6|u6cai eXeTCTo Kai ttictiv e7Ti9eivai — 6pKUj)iOTeTv, opKujjuocia 

39 ff 6pKiu|u6Tac'jj, p6pKa)cai, 6pKiuTouc1, [6pkitit6|uouc], ei jLif) ckXtip6v. euop- 
Keiv, d)Li7TeboOv opKoic. euopKov, euiujuoTOV. euopKia Kai emopKia, • 
^TriopKov, bucuijuoTOv. 6pKouv, eHopKoOv, ev6pKUJC ti eiTreTv, [evuj|u6TUJc 5 
Ti eirreTvj. evopKov, evujjuoTOV. avopKov, dvu)|uoTov. eTriopKficai Geouc, 
euopKficai qppiKUjbeic opKouc Kai Geov buc|ur|viv Kai papujuriviv Kai buc- 
6pfr]Tov. 

40 Kai Trepi )u^v Geujv dpKeiTUj TOcauTa* paciXea be eTTaivuuv XeTe 
TraTrip, tjttioc, TTpaoc, fi)uepoc, ttpovotitik6c, eTTieiKrjc, (piXdvGpujTTOc, jue- lo 
TaX6(ppujv, e\eu0epioc, xP^^oitujv KpeiTTUJV, eHuj TTa0iuv, ^auToO KpaTUJV, 
dpxujv fibovujv, XoTicjuuj xP^M^voc, 6Huc, dTXivouc, TTepiecKejujuevoc, 
eupouXoc, biKaioc, cujcppujv, 0eiuv eTrijueXr|c dv0pujTTUJV KTibejuujv, CTd- 
cijuoc, pepaioc, dveHaTrdTriToc, jueTaXoTViujuujv, icxupoTVuujuuJv, evepTOC, 

41 TeXecioupT6c, (ppovTiCTf)c tOuv dpxojuevujv, cujTrip, TTp6xeipoc eic euepT€- i5 
ciav ppabuc eic Tijuujpiav, dccpaXT^c, dTrXavrjc, dKXivr|c, dKpipecTepoc 
TTpoc t6 biKaiov ZutoO, fP'euTrp6ciToc'jl, euTTp6coboc, euTTpocrjTopoc, 
euevTeuKTOc, jueiXixioc, Trpocrjvric, eTTijueXf|c tujv uTTr|K6ujv, qpiXocTpaTiuu- 
TTic, TToXejuiK6c juev ou (piXoTT6Xejuoc be', eipTiviK6c, eipr|V0TT0i6c, eipr|- 
voqpuXaH, TTaibeuTiK6c, dpxiK6c, vojuo0eTiK6c, eu TTOieTv ireqpuKUJC, 0eo- 20 

42 eibr|c. TToXXd be ecTiv d X6Tqj tic dv emoi Kai ouk 6v6juaTi. ipeTUJV V om praeter ea quae A, etiam 1 3 6pKiDcai opKUJxouc, sed habet 3 6pKUj|u6Tac || 
17 €inrp6ciTOC et eCjTrpocriTopoc 

M om 1 3 6pKUJiLi6Tac 6pK(jucai | ei fxi] CKXrip6v [j 4 SpKoic 1| 6 fivopKOv || 
10—11 )LieTaX6qppu)v || 15 (ppovTicTf|c — euepTeciav || 17 eOTrp6ciToc 1| 20 dpxiK6c 

1 TTpocaKT^ov MYir, in C inter a et t rasura || 2 6jLiu)cai X^TCTai 11 | mcTiv] 
A in margine: tP- SpKov | post 6pKU)|uocia 11 add 6iopKU)cai [ 6pKU)T(ic MC || 
3 6pKiT6jLiouc A 6pKriiLT6jLiouc 11 || 4 djUTrebeiv M j 6pKouc II C j post eOopKov B 
add eu6pKUJT0v j euopKOv bis A || 5 ^vopKWTi MBC | ^vojaiUTi bei eiTreiv B jl 
6 dTTiopKeTceai MIIC |1 7 ei)opKeic0ai MC ^iTeuopKf|cai S Hic add ^mopKfjcai 
nC I post «pKOUc add M uoieicGai || 7—8 bucdTTiTOv B || 9 dpKel AVMB | pa- 
ciX^a b^] Trepl paciX^ujc H B C 1| 11 ^XeOGepoc H H 13 ImjueXriT^c II B C H 17 Trp6c] 
Trepi B Ij 18 ^irijLieXriTfic B jj 19 post qpiXoir. bi M add qpiXiOKXripoc Ij 21 6vo- 
jaacTi C Athen XIV 619 C, Schol Eur Or 1396, Gloss Herodot H 19. 79 (Suid) | Xi- 
Tu^pcric] Athen XIV 619 A, Ael VH I 27, Schol Theocr X 41, Photi, Hes, 
Phot", Suid 

2 6pKU)jLioT€Tv] Phot ('ApiCToqpdvr|c BapuXujvioic) 1| 3 6pKiriT6iLiouc] ApoUon 
Dysc de adv 189. 9 R Schneider "Jujvec bk touc 6pkiot6jliouc 6pKiriT6jLiouc (6pKiri- 
96pouc cdd) 9aci. Cf Lobeck Phryn p 656 || 14 euTrp6co6oc] Thucyd I 6 Libri I 42—44 13 

b' epeic TupavviKoc, ujjaoc, 0TipiuObr|c, piaioc, TrXeoveKTTic, (piXoxpr||LiaToc 
Ktti t6 toO TTXdTUJVoc(?) [epacixpr||uaTocj, (^apjraHj Kai t6 toO 'Ojuripou 
(A231) brmopopoc, uTrepoTrTric, UTiepricpavoc, buciTpociTOC, bucTipocoboc, 
bucTTpocrJYOpoc, bucevTeuKTOC, bucopTTiToc, bucGujuoc, e|UTrXr|KTOc, Tapa- 
5 X^^iic, fibovujv fiTTUJV, dKpaTric, dKpdTUjp, dXoTicTOc, iuicdvGpuJTTOC, 
ctbiKOc, dpouXoc, dvicoc, dvocioc, voO Kevoc, euKoXoc, eujueTdpoXoc, eu- 
eHaTrdTTiTOC, pabiujc ^f f eK(pep6)Lievoc''j'j j, dvr|)uepoc, eiriGujuiaic evbibouc, dK6- 
XacToc, uppicTrjc, TToXejuo7roi6c, papuc, eTraxGrjc, bucKdGcKToc, d(p6pTiT0C. 
Aeye be TTepi ToO )Lif| ppabuvovToc eTOi|Lioc, TTp6x€ipoc, 7Tp60u|Lioc, 43 

10 doKVOc, Taxuc, oHuc, evTOvoc, evepT6c, dTrpoqpdciCTOc, tuj Kaipuj xp^- 
jLievoc, eTPTiTopuJC, CTroubaToc, oubev uTTepTiGejuevoc, oubev uTTeppaXX6- 
fievoc. fTTepi be toO evavTiou^ [Ppabucj, jueXXrjTric, tf^vujOp^cj^jj, 
vujGrjc, cxoXaToc, djueXiqc, djupXuc, dpTdc, bidTUJV, biaiiieXXujv, uTTeppaX- 
X6juevoc, UTrepTiGejuevoc , CTpe(p6|uevoc , tov Kaipov Trapieic. Kai Td 

15 TipdTjuaTa toO )Liev eTOiju^Trjc, oHuttic, eTpriTOpcic, TrpoOujuia, CTTOubri, 
Tdxoc* ToO be cxoXii, cxoXai6Tr|C, )ueXXr|cic, )ueXXr|cju6c, ppabuTi^c, dva- 
PoXti, viuGeia, dp^ia, Tpipri. to fap toi TpiipTi)uepeTv eipTiTai juev, ou 
jLirjv ^)uoiT€ dpecKCi. 

AeToic dv Tiepi pepaiou paqpfic beucoTroi6c, dveKTTXuTOc, ju6- 44 

20 vijuoc, ejujuovoc, eTKpaTT^c, fdveHdXeiTTToc^j, dveSiTr|Xoc, dveKpuTTTOc, 
dveKviTTTOc, [dveKTpiTTTOc] , dvGoOca, euav0Tic, dvGripd. Trepi be Tfjc V om praeter ea quae A, etiam 1 2 SpTraH 

M om 1 2 Kttl t6 — epacixpriJLiaToc | Kal t6 — 'Ojuripou || 3 6ucTrp6ciTOC || 4 6uc- 
TTpocriTopoc II 6 dv6cioc || 8 (jppicxric — 9 X^t^ &^ || 12 vuj0p6c || 13 djLieXr|C | bid- 
TUJV II 16 Tdxoc II 17 t6 t^P toi — 18 || 21 dv^KviTTTOC — dvGoOca 

1 5' dv AVMB I Tr\eoveKTiK6c VMIIC 1| 1—2 qpiX. Ipacixp. t6 tou TTX. Kai t6 t. 
'Oju. A II 2 dpacixpriJuaTOC in pMlosophi libris non legitur, ergo aut comici est aut 
interciderunt et Platonis glossa et auctor liuius verbi, fortasse Xenoph.on, 
cuius in Memorab I 2. 5 epacixpriJLiaToc invenitur. Ceterum cf I 64 ubi 
Plato pro Xenophonte j| 4 b6cTeuKT0c F 66ceuKTOC S || 6 dv6cioc ante dbiKoc 
AY I cCkoXoc] bOcKoXoc M || 7 jbdbioc Cdd corr Wilam, 11 add juicdvGpujTroc 
iterum | post ^vbibouc A add ^auT6v || 8 bucKdGeKTOC Xenoph Mem lY 1. 3, 4 
6ucaKd6eKTOC 11 dKd9eKToc AYBC || 9 ppabOvriv ^tujuoc M || 11 ^TpriTopoc 
AYME II 12 vujep6c B sol cf lY 122 || 13 d)ueXi^c post dpT6c transponunt AY|| 
19 6' dv II II 20 — 21 ordinem immutant BC || 20 dveSdXeiTTTOc] dveSiXuToc C, 
n add dveHriXuTOC ante dveHdXeiTTTOC | dveSlTr^Xoc] dveHiTriTOC MFC, B add idem 
post dve^TriXoc || 21 dv^KTpiTTTOc om S 2 ^pacixpnjuaTOc] cf Hes || 9 sqq cf m 120 || 17 TpiipTijLiepeiv] Aristoph 
Yesp 849, Hes sine vituperatione || 19 6eucoTroi6c] Plat Rpbl lY 429 E, Alexis 
n frg 348 Ko, Dinarch H 4 14 BipXiou A 44—47 

evavTiac [dpepaioc, teKTrXuTocj, eHiTTiXoc, eupuTiTOC, eueKpuTiTOc, eu-j 
feKirXuTOC, feueKviTTTOc'], cxKpaTric, dvav0r|cj. ecTi b' eiireTv Kai dveivai 
Tnc paqpnc. [t6 be ^pTOV eKTrXuvai, eKviv|jai, tP^kTpTipai^jj, eKpuipaij, 
[dTroppuv|iaij. 

45 [TidXiv be ce biavaTrauujv, ottujc juf) Kdjiiric Trpoc ^v eiboc dTiopXe-j 5 
[ttiuv, epui TTepi TTopqpupac, ottiuc ttjv dpxfjv eupeGrij. Tupioi X^- 
Touciv l\hc] 'HpaKXfic TipdcGri vujucpTic iTTixujpiac* Tupoc b' fjv Tr) 
vu)Liq)r| TOuvojLia. emeTO b' dpa tlu 'HpaKXeT tl^ai]^ kuuuv {^KaTd bfij 
[tov TraXaiov v6)liov oTcGa Tdp oti toTc fipuuci cuveicrjecav juexpi tuiv^ 

46 teKKXriciiuv 01 Kuvecj. 6 toivuv 'HpdKXeioc kuujv KaTd TTCTpac epirou- 10 
cav TTOpcpupav 0eacd)aevoc, Trpouxoucric auTrj ttic capK6c, evbaKuuv 6 
ji^v Tfiv cdpKa TTOieTTai Tpocprjv, 6 be Xu0poc dpa Td x^^^^ toO kuvoc 
aijLidHac ^cpoiviHev. [u)c be fJKev 6 fipu)c TTapd Tfjv Kdpriv, fic0ri 0eaca- 
\xivr]] Td x^iXri toO kuv6c dv0oOvTa dfj^ei paqprj, Kai ouk lcpri TTpocfj- 
cecOai ToO XoittoO t6v 'HpaKXea, ei |Lif) auTrj KojLiiceiev ec0fiTa tujv 15 

47 ToO Kuv6c xeiXujv [loeibecTepavj. 6 f)Liev1 toivuv 'HpaKXfjc eHeOpe Te 
t6 Ziiuov Kai t6v Xu0pov cuveXeHaTO Kai t6 bujpov eKOjuice Trj K6pr), 
TTpujToc Tev6)Lievoc eupeTfjc tlu TupiLu Xotuj Tfic 0oiviccr|c pacpfjc. [Td 
[be vOv 01 OoiviKec ujbe 0ripu)ci fTeJ t6 Ziuov, Kai t6 epiov XPiAJV-j 
[vuvTec boXoOciv ujc irpoc Tfjv oipiv dv0eTv. cxoiviov TTXeHdjuevoi TTaju-^ 20 V om praeter ea quae A, sed habet 8 Kal ante kuujv || 19 t€ post 
eripuici 

M om 1—2 eO^KTrXuTOC || 7 Ojc || 8 KaTci b^ — 10 kuvcc || 19 (bbe || 20 dvOeTv 
— p 15. 17 lueTaxpiiJvvuTai 

1 ^kttXutoc] eu^KTrXuToc AV qui idem 1 1 — 2 om | eO^KpuTTTOc] eO^KTpnrTOC 
V Jl 3 ri\v pacpfiv A || 4 dTroppii|iai A diroTpitpai V || 5 bf) ce S beicai F | 6iava- 
TiaOcuj n II 5 — 6 dTTOKd)Lioic post dTropX^Trov M || 6 Kal ^pu> 11 | 7rop(pupi6oc M || 
Inde a 1 6 § 45 — 49 e codice F descripsit Eudocia personata c 58 B p 73 sq 
ed Flach || 6 — 7 T. X. 'HpaKX^a v. ^pacOfivai ^ir. ToOvojna Tf| vOjuqpr) Tupuj C || 
8 bi Tiapd M | Kal] Uic V — kuujv Itci TraXaiu) C || 10 Tfic ^KKXr^ciac B || 13 irapd] 
irepl AV I fjcGri] aflTri B || 13—14 GeacdjLievoc AV || 14 paqpfi IboOca bk Kal f| 
K6pri oOk A paqpf] dfiOei Oeacaju^vr) f| K6pr\. oOk^ti toO XoittoO upocric. C || 
14—15 Trpocf|Keceai M TrpocfjKaceai B Trpocfieceai S irpocieceai F jj 16 x^iX^ujv 
ABC I eOoiboiT^pav M eOeibecT^pav B qp^poucav Tfjv paqpfjv. dHeupujv oOv 6 
'HpaKXflc Td ZCpov Kal TrpocfiveTKe Tfj vujuqpi;) Tfjv CToXfjv, irpujTOC eOpeTf)C t- = 
1 18 C II 17 cuveX^HaTo] dveX^HaTO B || 20 briXoOciv A 5 Cf Achillis Tati de Clitoph et Leucipp 11 c 11, qui Tyriam hanc fabulam 
sed de pastore narrat, Nonni Dionys XL 304—310 | De Hercule sicut Pollux 
Palaephatus in Chronic Paschal p 78 Bonn = Westermanni Mythogr Gr p 310. 52, 
Malalae Chronic p 36, Johannes Antiochen § 16 in Muelleri FHG IV p 544 || 
9—10 Schol Hom p 11 II 20 Schol Aristoph Eq 1150 Libri I 47—50 15 

fjuflKec, icxvjpov tc kqi Kapxepov ujc evGaXaiTeueiv biivacGai, toutouj 
[cuvexeic ujcTrep Kuubuuvac eHapTUJCiv ck jneTpiujv biacTr|)udTUJV, KuijjeXac] 
[eK CTrdpTOu tivoc f| cxoivou biaTrXeHdjuevoi. baceiai b' eici Tot KaTdj 48 
[ttjv eicobov Td fap tujv cirdpTUJv f| tujv cxoivujv TeXri irepi ToTcj 

5 LCTojuaci Tiuv KunjeXujv eHeTTiTribec dv^x^iv eu)civ, ujc tuj |Liev TiapiovTij 
[pabiujc eiKeiv Kai biiCTacGai, dvaxujpr|civ be eic TOUjLiTraXiv \xr\he dva-j 
[cTpocpfjv Tuj TTapeX06vTi evbibovai. TauTac Tdc KuijjeXac beXedcavTecj 
[oi TT0p9upeTc ev toTc TreTpujbeci KaGiaci, t6 KaXiubiov cpeXXoO Tivocj 
[eHdijjavTec ibc dvexeiv t6 0r|pajua. biaXmovTec be [vuKTa [Vicivjjj 

10 iKoX ecprijuepeucavTec ujc eTii t6 ttoXu Tdc KuipeXac e'jUTTXeuJc tiuv Ziujujvj 
[dveXKOuciv. ^TreiTa Kovpdjuevoi t6 ocTpaKOv ev TauTUj Kai Tf]v cdpKaj 49 
[fKaij TapixeucavTec ll^^^oittoucivjj eic beucoTroiiav. ll^''"^"^ ^Ijj 
[f[eKeivri xpnc0ai e^eXujcivYj^ ubaTi Tfjv dciv drroKaOripavTec, eveijjoucivj 
[e)UTTupLu XePriTi t6 0r|pa]ua t6 GaXdTTiov, t6 b' ai|ua CTreibdv TTupij 

15 [6juiXr|cr), x^TTai Te Kai eHav0eT, Kai t6 juev Hav0iZ;eTai, t6 be KuavauTecj 
[TivcTai, t6 be dXXo eic dXXr|v xpociv TpeTTCTar Kai 6 ti dv Ka^rjcj, 
[Trdv t6 cuTTCVOjuevov tuj aijuaTi TTp6c Tfjv CKcivou xpoctv jueTaxpuuv-j 
[vuTai. xctipei be fiXiuj ojuiXouca Tfic TTOp^upac f\ paqpri, Kai f] dKTicj 
[auTfjv dvaTTupceuei, Kai TTXeiuj ttoicT Kai cpaibpoTepav Tfjv auTr|v,j 

20 L^Kcpoivicco]uevr|v ck tou dvuj Tcupocj. 

"GjUTTOpoi Kai KdTTTiXoi f^Kai jueTagoXeTcj oi 6p0oi ti TTpdTTOVTec 50 
01 be Ka0f|juevoi pdvaucoi, Kai f] epTacia auTUJV pavaucia ffmi 
pavaucoupTia^jj. epTdTai, x^ipoTCXvai, x^ipoupToi, dTTOxeipopiujTOi, 
brijuioupToi' Kai x^ipOTexvia [Kai x^ipoupTia Kai brijuioupTiaj. ebpaToi 

25 TexvTTar t6 ^ap x^ipoTdcTopec '^KaTaToc (FHGr I frg 359) XeTeTUJ, Kai 
t6 x^ipvuvaKTec 'HpoboTUj (I 93, II 141) beb6c0uj. V om praeter ea quae A, etiam 1 12 firav — 13 ^GdXuJCiv 
M om 1 1 — 17 |U€TaxpiiOvvuTai || 23 dTTOxeipopiujToi — 24 brijaioupTOi || 24 ^bpaioi 
— 25 T€xvTTai 

1 toOto A toutuj VB II 2 cuv€xu)c A j lijciTep 6d A || 3 cxoiviou B semper, 
ante biaTrX. add A n tcic KUi|i^Xac | TTXeHdjLievoi II |I 5 Avixeiv] dv^briv AV || 
10 bie(pTi^€p. B II 12 eic] ^ttI AVB j 6Tav 5^ ^ttI beuc. A || 13 dciv H dcnv B 
dccTiv V ^uTTOv A, cf Cobet Var lect p 361 j dTroKa0aipavTec A ^KKaGfipavTec B || 
14 dv uupdc B I t6 GaXdTTiov Gfipajua A || 15—16 Kuav6v aiJTatc t- H II 16 et 17 
Xpoidv AV II 17 Trp6c] eic AV | ^Kcivou] aOToO B || 18 bi] Te VM qui ^v add || 
19 aiJTnv] auTfiv A || 23 dTreip6pioi B dTTOxeipopiuuToi, bTULiioupToi post 6ri)iiioupTia 
transponit II || 25 'GKaT^ujc M 21—26 cf Vn 6, 7 plura || 23—25 dTrox€ipopiu)TOi] Hes dTrox€ip6pioi. oi dXietc 
(cfHerod 11142 ubi dTToxeipopioTOC ABR). Kal xeipifJvaKTCC Kai ^TX^ipoTticTOpec 
oi TexvtTai, Suid dTroxeip6pioi. Legitur dTTOX€ipo3iuuTUJv in Xenopli Cyrop VTII 
3. 37 II 25 at Nicophontis comoedia est XeipoTdcTopec 16 BipXiou A 51—54 

51 Guqpopia, (popd, euexTipia, €\j6r|Via, [eiiKapTTia, TroXuKapTria, Kav^ 
[pidZiTiTai Tic, TToXuciTia, euTTOpia yficj. Kai Xotuj, dHiuuTdTTic oucric 
Tou ciTOU TTic aTOpdc , (^TrXriGoucTic Tfjc dTOpdcj, tujv Trupujv cujpribov 
K6XU)Lieviuv, eTreuu)vic|Lievu)v tiuv Tiupujv, Tfjc Ti|Lifjc tou citou KaTape- 
PriKuiac f| KaTcXriXuGuiac, dq)06vujv ovtujv [tujv dvaTKaiu)v], {^(l'''^^ & 

52 [dTaGuJV^j x^^Tiv Keifnevujv, euTipaTiac oucric Trepi Tf|v dTOpdv, pabiac^ 
[oucTic Tflc Ttepi Touc TTupouc biaGeceujc , TToXXfic jli^v TTpdceujc oucricj 
[ttoXXtic b' ujvfjc. Kai ^T^puJcj. biKaiac Tfic t^c T€VO|Li€vr|c Trepi ttjv 
9opdv, ^f^eucpopou Tfic Tflc T€VO|LievTicJlJ, fTfic^ Tnc d)Li€iv|)a|LievTic tov 
TTOvov Tiijv T€U)pTUJV. L^o b' cvavTiovl ^i^oc, dqpopia, buceTripia, lo 
dKapTTia, ^vbeia TpoqpOuv, eTTiXeivjiic tujv dvaTKaiujv, ciTOu CTrdvic, CTTa- 
vociTia, dvapePn^uiac Tfjc Ti)Lific tujv TTupujv, [^TTiTeTijLiTnaevuJv tiuv ttu- 
[pujv, ouK ovTUJV TU)v dvaTKaiujv, eTTiXeXoiTT^TUJV tujv eic t.Tfiv5 fi)Liepav] 

53 [^f eTTiTTibeiujv^j , ouk ouciuv Tpocpiuvj, KaKOTTpaTiac oucric TTepi ttiv 
dTOpdv, [ouK euTTpaTOucric Tf|c dTOpdc, dcpopou Tfjc Tflc TevojLievricj, 15 
[dbiKOu Tfic Tnc tTevo)Li€vr|cj, dvTeiTTOucric Tfic Tflc toTc T^ujpToTcj. 
[Kai CTepuJc. dvTCTTpaHev fi Tn toTc t^ujptoTc, oux i»Trf|KOucevj, ouk 
dTTebujKe Ttt eKqpopia. buvaTai be tic eiTTeTv Kai TTveu)Lia Tdc dpoupac 
eTTecpXeHev, dve)Lioc touc dcTdxuc eKevujcev, ubujp touc KapTrouc ouk 
^epevpev, f^Lfjl 6|uppoc touc KapTTOuc eTTCKXucevj, fj auxjLioc evecKrivpev, 20 
[f) dppoxoc fi Tfl biejLieivev, f| ebivpTicav 01 KapTToi, f| epucipri touc^ 
^KapTTOuc KaTeXapev f\ iTdxvri f| biaqpGopdj. 

54 'GviauToc, eTOC, bujbeKd)LiTivoc xpovoc, fiXiou TTepioboc, TTepieX- 
GovTOC eH ujpujv eic ujpac toO 0eou, tov kvjkXov toO dcTpou TTepibpa- 

)a6vT0C. fl)Lli€T€C Kai fllLlieTTlC XPOVOC, Kai blCTTlC bk Kttl TpieTTjC, Kai 25 V om eadem quae A 

M om 1 1 iroXuKapma — 2 tic 1| 3 irXrieoOcric rfic dTopQc || 5 dqp06vu)v — 6 k€i- 
)n^vu)v II 12 ^TriTeTijUTiiu^vuuv tiIiv TrupuJv || 16 dbkou — t^voju^vtic || 23 ^toc 

1 eu0€via n II 2 eOiropia] eOTrpaTia 11 | X6tou A || 3 itXtipouctic IT TrXfipouc 
oOcric C II 4 d7r€U)VTi)Lidvu)v AV ^irl (jvicju^vwv M || 4 — 5 KaTapepXriKuiac AV || 
6 euTTpaciac 11 || 9 dqp6pou B || 10 6uceu€Tripia M || 11 — 12 post ciravociTia C add 
Kal bia ToO X6tou ^k toO ^vavTiou Tfic eC)0riv{ac || 12 — 13 diriT. — 7rupu)v AV post 
dvaTKaiu)v || 14 irepl] ^c C || 15 e^irpaToOcTic] eOirpaTiac oOcric V eOirpaTiac 
^xoucric A II 16 dbiKOu] dokou A deiKou V || 17 f| Tn] f||Liiv B || 18 bk Kal H || 
19 dcTdxuac MS CTdxuac F || 21 ^^eivev HM || 23 bOjbeKa laf^vec H || 25 6(eT€c— 
Tpi€T€c IIBC I b^] Te VMC, post bieTk bk MB sic pergunt irepl {bt B) toO 6i€toOc 
(-Tf|c B) ?u)c 6eKaeTf|c* Kal ^^eHfic Trepl TrdvTUJv 11 — 12 CTravociTia] Aristoph Byz ir. t. i)iTOTrT€UO|Li^vu)v |Lifi eipficOai toic 
iraXaioic Miller M^l 427 f| t. Tpocpujv ^vbeia, Eustath 1402. 1 qui affert Xenoph 
Hell IV 8. 7 II 25 sqq Aelii Dionysii L ap Eustath 341. 4 (Schwabe p 144) . . . bii- Libri I 54—56 17 

)Liexpi beKaeTOuc, eTti )Liev xpovou TiapoHuvovTUJV, eTii be Traibiou Kai 
cpuTOu Kai oivou Kai tOuv toioutujv oHuvovtujv, lyjc] em tou bieTric 
)Liexpi Tou beKeTrjc. 6 be evbeKaeTTic CKXripOTepov {^)lioi qpaiveTaij, a)aeivov 55 
ouv biaXucavTac eiTreiv dvocKaibeKa eTUJV Kai buoKaibcKa, cuvdiTTovTac 

5 jneTd ToO Kai, pKaPj tov cuvbec)Liov oHuvovTac. eiTa TpeiCKaibeKaeTrjc 
irapoHuvTeov, Kai TidXiv TeTTapujvKaibcKa eTu»v, Kai TCTTapaKaibeKa €Tri 
TeTovujc. eiTtt Kai TrevTeKaibeKaeTric [kcCi eKKaibeKaeTrjc Kai eiTTaKai- 
bcKaeTrjcj, a TiapoHuvTeov * Kai irdXiv OKTUJKaibeKa feTOVibc eTri Kai 
evveaKaibcKa, 6)Lioiujc tuj buoKaibcKa. eiTa eiKOcaeTric, Kal Xoittov evoc 56 

10 Kai eiKOCi, Kai ecpeHfic drro tou eXdTTOVoc dpi0)LioO 6)Lioiujc dxpi tiuv 
TpidKOVTa [eTUJVJ. eiTa TpiaKOVTOUTr|c , Kai TrdXiv diro toO dXdTTovoc 
[dpi0)LioOj LJLiexpi TU)V ["TeTTapdKovTa"}^, Kai TeTTapaKOVTOUTric, ffKaPj^j 
rrevTriKOVTOuTric, Kai TaXXa 6)uoiuJc. Kai [TpiaKOVTOuTeicj (^Lt-^^ai Tpia- 
KOVTOUTibec]^j CTTOvbai. priTeov be toO evecTiuTOC ^touc, toO Tra- 

15 pOVTOC [^TOUCJ, TOObe TOO ^TOUC, ^[tOUTUJ TUJ ^Tei, eTt' €TOCJ, TfJTeCj" 

Ttepuci, ToO €HeX06vTOC eTOuc, toO TrapeX06vTOC , [toO Trpoavuc0evTOCj, V om praeter ea quae etiam 1 3 }ii%px toO 6eK^TTic || 12 ix^xpi tujv tgt' 

TapdKOVTtt 

M om 7 Y€TOvi]0c — TrevTCKaibeKa^Tric Kai || 8 t€Tovujc || 11 Kai irdXiv — tct- 
TttpdKOVTa II 13 Kai TpiaKOVToiixeic — 14 cirovbai || 15 toutiu — 16 ir^puci 

1 xP<^vujv A I TrpoTTapoHuv6vTa)v AV 6Huv6vtujv M j Traibiou] ciTou C jj 
3 bcKa^Tric 11 BC Tiepi b^ toO ^vbcKa^TOUc M IvbeKdTric AV j d|ueivov] |u6vov 
M II 4 oOv] b^ AVBCM | biaXucdvTUJv M | cuvdirTovTa AVMC 1| 5 6Huveiv 
AVMIIC I lucTd ToO Kai cuv6^c|uou, auT6v t6v c0v5. M t6v Kai c0v5. II C 
TpiCKai&eK. AVIIBC || 6 TrpoTrapoHuvT^ov V oi» t^P o^^vt^ov B | T^TTapa Kai 
beKa^TTic VS I K. TeTTap. ^tti om F || 9 Ity] ante 6|uoiu)c add 11 | 6juo{ujc] Ka0u)c 
M I ?v II II 11 dTr6] ^K AV I ^XdTTovoc )u. toO TCTTapaKOVTOUTric eiTa 6|uoiujc 
ju^XPi T. TievT. 1 13 C t\. dp. ju. Kai TeTTapaKOVToOTr^c, irevT. B | Teccap. cd || 13 TaX- 
Xa] irdXiv 11 || 14 ^r^T^ov bi] Kai TaOTa add AV Kai add M |1 15 toO Itouc, TfiTec • 
oOtuj X^T€Tai t6 ^tt^toc. Tr^puci C toO ^touc irap' 6xriK6TUJC bk oOtujc toO 
^HeXe. = 16 M II 16 Tr^puci in B ante To06e 1 15 | TrapeXe6vToc] ^touc add MII Tric Tpi^Tric TievT^Tric Kai TrdvTa Td 8|uoia papOvouci 'Attikoi . . . Choerobosci 
6peoTpa(p{a (Crameri An Ox 11 269.15) TpiaKOVTaeTi^c dvepojiroc 6Hut6voc" Tpia- 
KovTa^Tric b^ xP<^voc kTiv ... Et M 765. 23 sqq, Suid TpiaKOVTacTrjC • ^Tri tuiv 
f|XiKiu)v 6H0veTai oiov ^vaeTi^c dvOpujTroc, iTri bk tu)v xP<^vujv papOvcTai, oiov 
^va^Tr^c . . . 

3 Phrynich Ecl TrevToeTripiK^c dTihv Kai TrevTaeTr]plc |ui?i \^f£, dXX' dqpaipwv 
t6 a TrevTCTripic Kai TrevTCTripiK^c dTuOv. Thom Mag p 203, Lobeck Phrynich 
p 406 II 4 sqq cf Lobeck Phrynich 408 sq cum nota 2 || 13 TpiaKOvroOTibec cirov- 
bai] Thucyd I 87, 6, Aristoph Ach 252, Eq 1388, Phot (Et M 765. 22), Suid 
TpiaKOVToOTric, Choerob in Theod I p 168 Hilgard (Et M 765. 24) || 15 TnTec] 

Lexicogr Graeci IX PoiiLTJX ed Bethe 2 18 BipXiou A 56—60 

[toO eHr|KOVToc5, fft^ToO TrapeXriXueoToc^j^j, [toO TTaucaiu^vouj, toO Xrj- 

57 HavTOC, Taic TrapeXOoiJcaic uipaic- toO iueXXovTOc ^touc, toO eiciovTOC, 

[fToO fiHovTOC, ToOI dqpiHojLievou, toO TrpociovToc, ftveuuTa^'], eic veujTa. 

TTpOTrepuCl, TplTOV eTOC TOUTl Kai T€TapT0V, ^KcCl^ OJLIOIIUC ^KaT' dpi6-j 

tiu6v Tov TrapeXeovTa xpovov XoTiCouj. Kai KapTroc |u^v CTTeTeioc, 5 
Ppe^oc be eviauciov. eopTf) be eTr|cioc f] k^t' eToc dTOjuevri, bieTrjcioc 
hk x] bid TTavToc ToO ^TOuc, tiv "Ojuripoc (ri 118) dv emoi eiTeTriciov. 
68 eTTi bieTec be fipdcKUJV 6 eH eqprjptuv buo lix]. oTav bk emr) 6 'Hcioboc 
(Op 698) 'n be fvvx] TCTop' nPiuor, TeTTapaKaibeKa Itti XeTCi, TTpoc- 
apieiuoujLieviuv tujv beKa. XcTeTai be Kai auToeTn Td dviaucia. Kai 10 
bieviauTicai t6 bi* oXou toO eviauToO ti TTpaHai, dTreviauTicai be t6 
cpuTCiv eic ^TOC ^ Traucaceai tivoc iin'\ eviauTOV. xpovoc be TToXueTric 
ffij dvepuuTToc (r\\ oTvoc, Kai 6|Lioiiuc oXiToeTric. 

59 t^K be iLirivuJvJ ciTTipeciov €|lijutivov Kal juTiviaTov Kai TpiaKOverj- 
jLiepov [Kai eHd|Lir|vovj. 15 

Td be |Li€'pri ToO ^touc tiCTajuevou toO ^toucJ, ^Kai TTdXiv TTpuuij 
[toO ^touc, Kal v^ou eToucj, Kai juecoOvTOC toO Itouc [Kai dK|LidZ:ovTOc] 

60 LKai TTauojuevouj Kai XriTOVTOc. Kai ai (Lpai, x^iM^v Kai xeijLiepivf) 
ujpa f[Kai xei|Liepioc] [ujpa, Kaij eap Kai npivfi ujpaj, Kai Oepoc Kai 
eepivf) ujpa, [Kai ujpa eTOuc, Kai] lueTOTTUjpov [Kai lueTOTTUjpivf) ujpaj, 20 
f[Kai q^eivoTTUJpovjj Kai qpeivoTTUjpivfi ujpa. Kai ibiujc t6v Kaip6v toO- 
Tov OTTiupav 6vojLidZ;ouciv (Hom X 27)- *[6c pd t' oTTiupTic eicij' 

V om praeter ea quae A etiam 1 3 v^ujTa 

M om 1 2 Tttic j Ujpaic | toO elci6vToc || 3 v^iOTa — 5 XotiJIou || 6 6i€Tr|cioc — 
15 ^Hd|nr]vov || 17 Kal jnecoOvToc 1| 19 Kal xein^pioc djpa || 20 Kai jueT^Triupov || 21 Kai 
(pGivdTTiupov, et Kai ibiujc — p 19.3 6vtoc 

2 ju^XXovToc] la^vuuvToc M qui post irpoci^vToc habet toO ^vecTuiToc toO 
ht jLi^XXuuvTOC I ^iridvToc B || 5 XoTiZovTai VII ^ir^Teioc] ^ireTricioc M || 8 ftieT^c 
M^vToi Vjp. X^T€Tai 6 ^H icp. ^x^v C | 6Tav — 6 ante 'Hciob. om F || 9 1^] ei C | 
T^TTap' AVB i^PiOri AVSB TeccepiCKebeK^Tiv X^t^i C TCTTapaKaibeKdTr] 
X. A II 12 ^tt'] |ueT' n II 15 ?5|Lir|vov B jj 16 irepi tu)v jiiepOuv t. t lemma in n | 
lcTa|Li^vou T. ?T.] II VM add quae deinceps repetunt f\ (om VM) juecoOvToc f\ 
XriTovToc I TTpuji ToO M TipdjTOU AVnB II 19 ^apivf| MB || 22 6c jid t' 611. elci] 
8cov e' 6Trd>priciv 11 Harp dvTi toO toOtuj ?Tei Auciac ^v Tfl TTp6c TTuG65r]|Liov diroXoTiqt, ei Tvi^cioc, 
'ApiCToqpdvric rr|p(jt Kai oi dXXoi || 4 rectius TrpwiT^puci: Phrynich in BA 60. 32 
Apollon Dysc in BA 577. 24 

7 ^ireTricioc] Schol Hom ri 118 Itt. ^KdcTOU ?touc f\ kq>' 6Xtu tuj ?Tei toO 
^viauToO II 8 iTri bi€Tk ^iPncai] B.A^ 255. 15 Harp . . . Ai6u|li6c qpriciv dvTi toO 
iav is' ^TUJV T^vujVTar t6 t^P ^Pncai M^XPi i^' ^ctiv. dXX' oi Iqpr^poi irap' 'AOri- 
vatoic 6KTUJKai6eKaeTeic TiTvovTai ... (Et M 359. 16, Suid). Aliter Suid if\^r]- 
cavTec II 9 = Schol Hesiod Op. 696 Tzetzae et Proculi || 11 dTreviauTicai] Pla- Libri I 60—63 19 

(pi\oTi|Li6T6pov hk Gepouc dK)Lir|, Kai fjpoc f^iJTToXd|Li7TOVTOC, Ktti fjpocj uTrav- 
GoGvToc, Kai ibc GouKubibTic (IV 1, 1) Trepi citou eKpo\r|v, Kai (IV 6, 1) 61 
ciTOu x^^poO ovToc, Kai (IV 2,1) Trepi citou dKjLiriv. Kai diro tujv im 
Toic KapTToTc Kaipoiv, oiov TpuTnTou Kaipuj Kai d|Lir|ToO Kaipuj f^Kaij 

5 fcTTOpou [Kaipujj^l, Kai TTCpi KapTTUJV cuWoTrjV, Kai d|Ll7Te\0U 6pTU)CTlC, 
Kai e\aiac TrepKvfic, Kai ttic Tflc dv0oucr|c. Kai dWuJc t6 ^ap irepi 
Z^eqpupou iTVodc, Kai t6 0epoc irepi Td €Tr|cia TTveujLiaTa. Kai dTr6 
dcTpuiv, TTepi 'ApKToOpov [icTdjLievovj, Kai utt6 t6v Ceipiov dcTepa, Kai G2 
TTepi TT\eidbujv €TTiTo\dc, Kai [TTcpi TT\eidbujvj bucfxdc. Kai t6 0€pouc 

10 TTOu biaTaTeiv Gepicai f Kai^ ev0€picai, Kai t6 fjpoc eapicai Kai eveapi- 
cai, Kai t6 x^iMUJVOc xeifAdcai Kai dTXeiJLi«car [Kai x^Jupia xei|iidbiaj. 
ouK€Ti jLievToi Kai jLieTOTTUJpicai ecTiv ev XP^lcej, €k be toO ojuoiou 
Xpfic0ai dv Tic auTUJ buvaiTO. 

jaepri be jLiriv6c iCTajLievou tVai"j juecoOvTOC Kai \r|T0VT0C, u)c Kai 63 

15 Tdc TpeTc beKdbac outuj ttujc biaipeTv. Kai x] juev TTpujTri voujuTivia, 
dTT6 be TTic beuTepac dxpi Tfic ttpujttic beKdboc t6 iCTajaevou TTpoc0e- 
Teov jueTd be Tfiv beKdTr^v 'Hcioboc (Op782) juev 'TrejLiTTTri b' f) juecT]', 
qjTici, Tfiv TTevTeKaibeKdTTiv \€tujv, f]|LiTv b^ prjTeov TTpiuTri eTTi bcKa Kai 
beuTe'pa €tti b€Ka fKai*] |Liexpi Tfic eiKdboc, t6 be dTT6 toutou ttpujtti V om praeter ea quae A etiam 1 18 — 19 Kal beux^pa ^irl b^Ka Kal 
M om 1 1—3 SvTocll 3—4 ^irl toic|| 9 ^mxoXdc— TT\€id6uuvl| 10—11 Kai feveapicai 
et Kal ^TXeiJncicai || 14 iJbc || 17—18 6' i^ ja^cn— Tfiv || 18—19 Kal beux^pa — 6^Ka Kal 
1 (piX^TijLia C I L»Tro\d|LnrovTOc] uTroXriTovToc B || 1 — 2 ^poc iiiravG.] Trpoc- 
uiravGoOvTOC Kai vJTravGoOvTOC 11 || 3 Iti x\iupoO Thuc Cdd irpiv t6v citov ^v 
dKjufl elvai Thuc Cdd 1| 6 dWuuc] eOric B |1 7 2e(pupujv AVBCM j dTro] ki AV H 8 Cei- 
piov] Kpiov M II 9 TT\riid6ujv V j bucjudc — ^TriTo\dc AV G^poc AV || 10 ttou bm- 
TaTeiv] ciTOubfi dTaTeiv AVIIM ttou bidTeiv B j fjpouc C || 11 tov xeiJLiuJva 
n II 12 djuoiou] KaO' 6\ou M xpf|cei. bOvaiTO 5' dv tic a^Td KaTd Ti\v ojuoi^TTiTa 
Xpf^cOai C II 14 jLi^pri] irepi M | XriTovTOC, tujv hk Tpuuv beKdbiuv ai)ToO. f\ ju^v 
irp. C II 16 fixpi] dpxi*l AV | irpiOTric] T' M | toO Ict. AV j TrpocG.] \eKT^ov M || 
17 TziixTTTY]] ^KTTi 6' i^ jLidccri Hesiodi cdd, ir^jmTTriv ti^v ju^criv B | 18 TrdjUTrTriv 
(tc add B) Kui bcKdTriv H B || 19 eiKocdboc B ton Leg IX 866 C(?), Tim (B.A^i 421. 18, Suid), Hes (Schol Plat Legg 11) 
B.Avi 421. 20, Et M 120. 17, B.A^ 206. 24 

4 djLiriToO Kaipip] Schol Hom t 233, Ammon p 15 Valck || 14 B. A^ 280. 30 sqq 
== Phot MouvuxiiiOv jueTpoOciv 'AGrivaioi touc jufivac toOtov t6v Tp6Trov voujur]- 
via* elTa beuT^pa lcTaju^vou, Kai TpiTr] Kai TCTdpTri Kui oOtujc |u^xpi Tnc ^vdTric. 
elTa beKdTri, IvbcKdTr], biubeKdTri Kai \oiTr6v TCTdpTri iTri 6^Ka (Kai TpiTri ^Tri b^Ka 
BA) ^ujc eiKdboc lireiTa ekdc (elTa juia Kai eiKdc add B.A) ... Kai XoiTr6v Ka0' 
Oqpaipeciv ^vdTri qpOivovToc . . . ^ujc 6euT^pac qpOivovTOC, f^Tic ^Ti Trap' r^iuTv 
eiKdc ^vdTTi. TT^v b^ TpiaKdba ^vr^v Kai v^av ^KdXouv . . . || 34 = Schol Proculi 
Hesiod Op 780 Tf^v ^KKaibeKdTriv }xicr\v ?KTr]v elTribv . . . 20 BipXiou A 63—66 

^TTi eiKdbi — fi b* aiiTf) Kai beKaTTi ^Oivovtoc — ^Kai beuTcpa im^ 
^eiKdbi — fi b' auTf) Kai evdTri cpeivovTocJ — fKaif ofiioiiuc dxpi Tfic 
TpiaKdboc, Tiv 01 'Attikoi KaXoOciv ^vnv Kai veav, ['Ojufipou^ (H 162 = 

T 307) [TTpOeiTTOVTOC *TO0 jLiev (pGivOVTOC IUTIVOC ToO b' icTa|ievoio'j. 

[bieXovTi be eic Tpia tov jufiva t6 TpiTov av auToO KaXoiTo bexfj-j 5 
[iLiepovj. 

64 Kai t6 jaev ecp' iKdcTr] njuepa tiv6|li€Vov fmepficiov, t6 bk bi' 
6Xtic ft*'Tfic"j'| fmepac TrpaTToiuevov Travfmepov f| TiavTiiuepiov, ujc Kai 
t6 bi' oXtic fTfic^ vukt6c irdvvuxov f| Travvuxiov. t6 be bid |uidc 
niuepac TTpaxOev aOeTmepov, Kai t6 Tfjv auTfjv 6b6v bid juidc fi)u^pac 10 
dTTaveXeeiv aueTiiuepicai. Kai t6 bi' oXtic f))ue'pac ti TTpdHai fjjuepeOcai 
Kai biTiiuepeOcai, oiov eTTi tujv pavauciuv 6 TTXdTUJv(?) eipTiKC TTp6c 

65 TTOp fjjuepeuovTac. XeyoiTO b' dv Kai TTapTi)uepeOcai tivi epTUJ f| dv- 
epujTTUJ. Kai 6 bi" foXTic^ fiiuepac eeujv fi)uepobp6juoc. t6 b' eic Tfiv 
^TTioOcav juf) juevov eqpfijuepov, t6 be TTapd juiav eTepf|)uepov. qpaiTic 15 
b' dv Tfj TTapeXeoucT] ffDue^pa*], Kai Tfj dTTioucr], Kai Tr) eHTiKoucr), Kai 
Tfj TTpOTepaiqt, Kai Tfj TTpOTepa, Kai Tf) xQic ctti be toO dv auTf) V om eadem quae A 

M om 1 1 Ktti beuxdpa — 2 ^Givovtoc Kal || 3 Kai v^av || 5 rd rpiTOv — 6 || 
8 TTic II 10 6ict II 16 i^ja. Kai t^ dTrioucri || 16 — 17 Kai Tf) irpOTepaitji 

1 beKdTri] ^vvdTri B || 1 — 2 q)0iv. ^vv^a t^P Xomd diro ttic Ka' Kai 6jlio(ujc 
B II 2 6|Lioiujc] T^ 6' ouTUJC M || 3 TpiaKOVTdbac A || 4 TTpoceiir^vTOC II Trpoei7r6v- 
Toc V eiTT^vToc B II 5 — 6 6ix6|Liepov B || 8 Tfjc] ttou AVM || 10 irpaTT6|Li€vov f\ 
irpaxe^v II II 11 dvTeTraveXeelv dTrauGTijLiepicai nC dvTeTreXGeiv B | ti] 6ti ouv M|| 
12 — 13 apud Platon philos non legitur i^juepeOcai, sed birijuepeuojiev Phaedo 
59 D. At Xenoph Oeconom IV 2 ?viai bi (sc T^x^ai PavauciKai) Kai Trp6c irOp 
i^juepeueiv (dvaTKdZioucai). Fortasse scribendum oiov 6 TTXdTUJv (Phaedo 59 D). 
kqI ^ttI tujv pavaucujv 6 Eevocpuiv (Oeconom IV 2) eipriKe . . . Cf Poll I 42 | 
inde a irp^c irOp i^ju. — p 23. 16 o0b6c lacuna in C duobus foliis rescis- 
sis II 16 post juiav B add Trapf])Liepov || 16 b' dv ^rri ju^v AVIIM | ^TnoOcij B || 
17 TrpoT^pri AM 3 gvriv Kai v^av] B.A^ 250. 18 (B.A^v 183. 2), Schol Plat Leg 849 B, Lex 
Patm p 140, B.Av 281. 12, Et M 340. 55 (e Phot sed aliis veriloquiis additis), 
Lex Cantabr 340. 5 N . . . irap' 'AGrivaioic if\ TpiaKdc. (paci ht oiiru) (oO C) C6- 
Xujva aiJTi^v 6vojudcai, Trap6cov a^Tfic t6 ju^v f^^icu toO TrapeXriXuG^TOC )uriv6c 
^CTi, t6 b^ fjjuicu ToO eiceXe6vToc. Harp (Suid'^), Schol Aristoph Nub 1134 
(Suid") et Ach 172 (Suid"!), Tim (Suidi), Hes qpeivovTOC ^riv^c || 10 aOerijuepov] 
Bachm L in B.A463. 6 aueTijLiep6v • auTfi Tf) T^ju^pc?. 0ouKu6i6ric TrpuOTUJ (II 12. 2), 
Suid, Cyrill Vall E 11 auefijuepoc' auT^ TfJ f\^^pq., Hes || 14 f|jaepo6p6|Lioc] Plat 
Prot 336 E. Aliter Cyrill Vall E 11 dXXriTOpiKU)C 6 fjXioc qpaci bi Kai toC»c 
Taic paciXiKaic xP^iaic TdxiCTa 6iaKovou|ui^vouc Hes , Bachm L 260. 27 (Phot, Libri I 65—69 21 

TTpaxOevToc xQilov, euuXov. eTri be rfic Tiapoijcric fi|uepac Trnuepov Kai 66 
cr||Liepov, Kai r\ evecTOJca Kai f) evecTriKuTa. f\ b* eTrioOca fijLiepa Ka- 
XeiTai aupiov Kai iicTepaia ^Kai ucTe'paj Kal Trpociouca. Triv be jueT' 
auTfjv eiKdcaic av ibc evriqpi 'Hcioboc (Op 410) KaXeT, ei \xr\ Tf]v 
5 TpiaKotba [ouTUj XeTei]. ibiiuc be Trap' 'A0r|vaioic KaXouvTai TpiaKdbec 
eTTi Tojv TeTeXeuTriKOTUJV. cpiXoTijuoTepov be LtTOjj TrpocTiGevai Tfjv 
eic TTpoGeciv TaTc eTTioucaic f]|uepaic, oiov eic aupiov, Kai eic Tfjv 
eTTioucav, Kai eic fi|uepav TpiTr|v, fKaif eic fijuepav TeTdpTr|v. fXeTeTai 67 
be^j Kai eic fijuepav priTrjV, eic fiv av opiciujLieGa, eic f\\xipav ujpicjLievr|v, 

10 eic fijLie'pav biujjLioXoTimevriv. Kai fmepa Kupia f\ Im tivi TeTaTjLi^vrr 
Kotv xiAJpic ToG f]jae'pac eiTrujciv oi pfJTOpec 'Trapoucr|c be Tfic Kupiac' 
Kai ^evecTiucric Tfjc Kupiac', TrpocuTraKoueTai t6 fijLie'pac. eTii bk tujv 
TrapeXGoucujv fijuepujv fi)Lie'pa TpiTri, Kai TpiTr|v TauTTiv fijue'pav, Kai Tdc 
dXXac 6juoiujc. 

16 jLiepTi be fijuepac TiepiopGpov, opGpoc, uTToXajUTTOucr|c fijue'pac, 68 

uTTOcpaivoucTic, utt6 TTpiuTriv eu), fiXiou dvicxovTOC, Trepi fiXiou eTTiToXdc, 
^TTpuji, Kaij TTpuji Tfjc fijue'pac. juecoucr|c fijuepac, TTepi juecrijuppiav, 
fiXiou uTTep KecpaXfjc iCTajuevou, KXivavTOC eic Td juecrijuppivd tou 
Geou, fbeiXricj, beiXric 6i|jiac, Kai juecrijuppivoO KaipoO, Kai beiXivoO 

20 fKaipoOj, fiXiou eic t6 KdTUj peTTOVToc, oipe Tfjc fijuepac. t6 t^p 69 
TTpujiTaTa Kai oijjiTaTa ouk eTTi fiju^pac jue'pouc dXX' dTri xpovou C hiat duobus foliis rescissis , 

V om praeter ea quae A etiam 1 13 Tpixri Kai 

M om 1 3 Kal i>cT^pa et tt^v — 6 TCTeXeuTriK^TUJV || 12 Kai ^vecTiOcTic t, 
Kupiac II 17 irpuji Kai || 19 beiXric 

4 Ivvriqpi Hes cdd || 6 qpiX^Tijuov AVM || 7 ^TiioOcaic] irapeXGoOcaic M || 
9 6picuOjue0a Kal II jj 11 Kdv] Kai AV || 12 evecTuOcric Trp6 Tf\c AV dvecTr|Kuiac 
F I TTpocuTraKOucT^ov ^. n II 13 dbc TpiTriv A || 16 iTTKpaivoucric AM || 17 jLiecoucric 
Tfic AVM II 19 eeoO] i^Xiou M || 21 et p 22. 2—3 upwiaiTaTOv B | dijJiaiTaTov B inde Et M 429.41, Suid, Schol Plat Protag 11), Et Gud 244.53. Cf Harp 
bpojuoKfipuKec 

1 ^uuXov] Cyrill Vall E 11 bac^ujc, vpuxP^v Kai txGeciv6v, Hes, Bachm L 
246. 3 (Phot Suid), Et M 352. 17. Aliter Orion 59. 2 (e Philoxeno), Et M 
352. 18 sqq, Et Gud 227. 31 || 4 Athen III 100 B ai5piov bi f\ Ivriqpr t^v 
Tap elc TpiTTiv 'Hc(o6oc eipriKev oiJtujc, Hes, Schol Hesiod || 5 TpiaKdbec] 
Harp (Suid, Phot, inde Et gen, Symeon apud Gaisford Et M 765. 32 adnot) 
TTrepei6ric kv tOJ Trepi toO 'Itttt^ujc KXripou, B. A^ 308.5 || 21 sqq Paus 
L ap Eustath 1025. 28 (Schwabe 203.1), Phot Trpujf ^ Tipuji i", Phrynich 
BA 61. 18, Bachm L TrpujiaiTepov (Phot Suid), Tim Trpwt (Phot " Suid), Et 
M 692. 43 II TTpujiTaTa 6i|jiTaTa: Thom Mag p 309 sq 22 BipXiou A 69—73 

X€T€Tai, oiov Tttxeiuc Kai Ppabeiuc, d)c em tujv ti TrpaTTOVTiuv Tipo 
KaipoO f| jLieTa Kaipov, fTrpuui Tfic fiXiKiac'] [Kai TrpiuiTepov^ Kai TTpiui- 
TaTa, Kai oipe Tflc fjXiKiac, oipiTepov, ovpiTaTa. Tiepi fiXiou bucjudc, 
ecTTepac, ^Te fibTi cuvecKOTaZie. Kal cKOTaToi dcpiKovTO. 

70 Td bk TTic vuKTOC \xlpY\ VUKTOC dpxn, [.Kai Tiepi TTplUTriV VUKTa], 5 
[Kai vuKTOc dpxo|LievTic, Kai Tiepi TTpiJUTac cpuXaKdc Kai beuT^pac Kai] 
[TpiTac], f| Ka9' "0|Liripov(?) Trepi TrpOuTriv iuoTpav. f| Trepi TTpiuTOV 
UTTVOV, ei )if] euTeXdc. laecoucric vuktoc, |Lie'cu)v vuktuuv. utto t6 
XuKauTec, OTrep "0)Lir|poc (H 433) 'd|Li(piXuKr|v vuKTa' KaXeT. Trepi dXeK- 

71 Tpuovuuv djbdc, dXeKTpuoviuv dbovTiuv, utto tov dibov opviGa. Kai t6 lo 
|Liev vuKToc Ti TTpdHai vuKTepeOcai ^Kai ttou Kai vuKTepivai ^uXaKaij. 
tT6 be bi' 6Xtic vukt6c biavuKTepeucaij, Kai t6 fia^vj lcTrepac TTpoca- 
TpuTTvficai Kai eqpecTrepeucai Kai ecpecTrepeucacGai, [^6 bk TTpoavacTfivai] 
[TTepi t6v opGpov eTTopGpeucacGai]. ujpa bk. kcCi f])Liiiupiov, ujc Me- 
vavbpoc (III frg 1015 Ko), crijLieTov u)vo)LidZ;eTO Tiapd toTc TraXaioTc. Kai i6 

72 dTT6 cKidc be ebrjXoOTO, oiov beKdrrouc f) CKid Kai IvbeKdTTOuc. 

ecTi be Tujv Kaipiuv Kai Td dTTipprJiLiaTa toO xpovou, TOTe 
Kai TTOTe Kai OTroTe, Kai t^TriviKa Kai]^ Trr]viKa Kai ^TrriviKa L^ai 
f]viKa^ [Kai TTiviKaOTa]. ^fKai TTOTe^fj Kai TrdXai fKaij TrpoTraXai Kai 
[TpirraXaij. Trp6 oXiTOu, TTp6 ttoXXoO. jLieT* oXiTOV, oXiTLU ucTepov, 20 
PpaxeT ucTepov. dpTi, 6 ecTi Trp6 juiKpoO, [Kai vOv br\y ffo ecTi^jjJ 
[TauTov]. Kai oXuJc TToXXd Tfjc auTf|c ibeac ecTiv. 

73 Oepe bf] Kai Trepi oikou 9pdcuj|Liev. oTkoc, oiKia, okricic, oiKr)- 
Tfjpiov, evoiKTiTfipiov, KaTaTtuTfj, KaTaTUJTiov, UTToboxfl, KaTdXucic, 
tfKaTdXujLia'] j , KaTaXuTfipiov, Heviuv, auXf|, evbiaiTTi)ua, Tdxa be Kai 25 C hiat duobus foliis rescissis 

V om praeter ea quae A etiam 1 2 — 3 Kal irpujiTaTa 

M om 1 2 — 3 irpw(TaTa || 7 fi — "OjLiTipov || 8 el ^xi] eOTeXk || 10 
()Tr6 — SpviSa || 11 Ka( ttou — (puXaKa( || 13 Kal ^cpecTrepeucacGai || 18—19 xr)- 
viKa Kal et Kai >^viKa |I 19 Kai ttot^ Kal || 19 — 20 Kai TpiiraXai || 21 6 kTi || 
24 dvoiKr|Tfipiov 

2 Trpu)i] 7rp6 AV irpU) M j| 3 6ij/ia(T€pov BC || 6niiTaT0v AV v ad p 21. 21 1| 
4 CKOT^oi B CKOTiaioi A Lobeck Phr 552 || 7 TpiTr]c A || 10 djbiKov A || 11 (puXa( 
B II 12 Ta bi n II 12—13 TTpoca. ^(pecTre(a S)p(cai 11 jj 15 cri)ueiov] tijliiov II, 
CTOixeiov e VI 44 Kaibel || 17 — 18 xp- oTov Kai ir^Te Kai 6Tz6xe Kai tivi Kai tti- 
v(Ka M 6Tr6T€] ttot^ AV || 21 ^pa^O IIB || 22 SXujc] dtXXa B 7 irepl TTpiOTriv )uoipav non apud Homerum, sed K 253 TpiTdtTTi 5' Iti 
Hotpa Xaenrrai || 9—10 Cf Schol Hom H 433, ApoUon Soph || 16 B. A^ 242. 10 
bujbeKciTrouc CKid = Suid beKdTiouc CKid, Aristoph Eccl 648 cum Schol (Suid), 
cf VI 44 II 24 sqq Moeris 202. 5 KaTaTiiOTiov Kai KaTdTCcGai 'Attikoi, KaTdXufxa 
(cf Hes) Kai KaTaXOeiv "exXr^vec * Libri I 73—76 23 

KaXupTi Kai CKTivri. oiKficai, evoiKficai, KaTaTecGai, eTKaTdYCcGai, evbiai- 
TTiGfjvai, KaTaXOcai, L^vauXicaij, evauXicac9ai, KaTauXicacGai, CKtivujcai, 
LKaTacKr|vujcai j. toi juevTOi evbiaiTr||uaTa, L^ai ai KaXupaij, ujCTrep Kai 74 
Td evr|pr|Tr|pia, ouk em tiDv dvaYKaiiuv oiKriceuJv dXX' etri tiuv TepTTVUJV 

6 TdTTCTai. KaXeiTai be 6 u7Tobex6)Li€voc [Kai 6 uTiobexOeic Hevoc, ibiujc] 
[be 6 uTTobexoiuevoc] Hevoboxoc. dXXu)c [be 6j becTi^Tric PtticI okiac 
CTeTav6)Lioc' TTapd be toTc Aujpieuci ^Kai AioXeuciv^ ecTioTTdjuujv ovo- 
|Lid2IeTai. Ivioi b' auTov Kai vauKXripov CKdXecav, Kai tov uTTep Tfjc 
KaTaTUJTnc |uic06v vauXov, OTTep evoiKiov ou TTapd toTc ttoXXoTc )ui6- 75 

10 vov dXXd Kai Trapd toTc TTaXaioTc KaXeTTai, TTapd be evioic Kai CTCTa- 
v6)Liiov. eiTTOic b' dv )Liic0iJUcaceai Kai )Liic0iJUcai ffoTKOvfj, [oTTep 'Hp6-] 
[boToc (I 68) eKbib6vai KaXeT* 'e|Liic0ouTO TTap' ouk eKbibovToc Tfjv] 
tauXf|v']. 

luepTi b' oiKiac* [auXeioc 0upa, Kr|TTaia 0upa, d)Li(pi0upoc , tiv] 76 

15 ["Ojuripoc (x 126, 132, 333) 6pco0upTiv KaXeT^, oi be ttoXXoi irXa- 
Tiav f^upavj. ouboc [obocj Kai frujv TTepi Tdc 0upac juepujv] 0aip6c 
j^iuevf 6 CTpoqpeuc 6vo)uaZ:6)uevoc, CTa0|uoi be Td €KaTepuj0ev [HuXaj 
KaTd TTXeupdv tujv 0upiuv, (la Kai TrapacTdbac qpaciv^jj. auTdc be V om praeter ea quae A etiam 1 2 KaTauXicac0ai 

M om 1 1 ^TKaTdTecGai || 2 ^vauXicai et KaTauXicacGai 1| 3 xct jli^vtgi — 5 TdT- 
TCTai II 6 fiWiuc b^ 6 II 7 Trapd — 8 6vo|udZeTai || 8 auT6v 1| 12 ^)LiiceoOTO — 13 || 
16 eaipoc II 18 a Kal— qpaciv 

1 KaTdTcceai] KaTaTaT^ceai II H 2 KaTaXOcaceai B | CKTivOucai CKrivficai II || 
4 oiKfjceiJuv] KaTaXOceuuv 11 11 7 btupiaioXeOciv AV kTiOTrd|U|muv AV kTioTrdTuuv 
B 11 9 8Trep] UjCTrep II |1 iroXXoic KaXeiTai 11 |I 12 irap' oO Kai ^k6i6oOvto (Ik6i- 
boOTO V) AV II 14 KTimaia 11 1| 15 luc oi TioXXoi B 1| 16 ou66c Kai 656c hinc 
pergit C I 666c] ^boc H 66ioc add II Td— |a^pn AV 4 ^vripriTfipia] Herod 11 133 || 6 sqq = X 20 1| 8 vauKXripoc] Harp TTrepei6ric 
^v Til» Trepi toO Tapixouc . . . ijuc 6 auT6c ^fiTiup 6riXoi ^v tlu Trp6c 'ApiCTOTei- 
Tova Kai Cavvupiujv R\ujti Kai AitpiXoc '€|LnT6piu (Phot Suid), B.A'^ 282. 10 = 
Phot va^KXripoc, Hes Lex Cantabr 351. 4, B.A" 109. 19 . . . "AXeSic AoKpoic 
= Phot vauKXripeiv H 10—11 CTeTav6|Liiov] Aristoph Byz frg 45 o 6ri\oi irap' f||Liiv 
)u^v t6v t^ttov kv ip ^CTiojvTai, irap' 'Attikoic 6^ t6v |uice6v toO Trav6oxeiou 
(Eustath, cf Miller mel 427 et frg Paris), Hes, BA 302. 28 = Phot || 14 auXeioc 
eOpa] Harp M^vav6poc (Suid Bachm L in BA 463. 16), Hes Herod II c 5 H 
15 6pcoeupa] Hes Et M 634. 1—11, Schol x 126, Schol Eurip Med 135, aliter 
Apollon Soph ('ATTiuiv) H 16 cf IX 35, Hes eaip6c 6 6if|KUJv dTr6 toO dvuj iLi^pouc 
gujc KdTU) CTpoqpeuc Tfjc OOpac f^ dHuiv CoqpoKXfic TpiTrToXdjULu , Bachm L (Phot 
Suid) II 17 Hes CTaOiuoi || 18 TrapacTd6ec] cf X 25 ^v KpaTivou AiovucaXeHdv6ptu 
(E frg 42 Ko), Euripid Andr 1121, Phoen 426, Iph T 1159, Bachm L (Phot 
Suid) CTaejaOuv tOuv TrapacTd6uJV Tf^c OOpac 24 BipXiou A 76—79 

TOic eOpac cavibac "0|iripoc (M 121 x 128 etc) KaXeT. xo b' UTrep 
auTcic iJ7Tep0upiov ^pi UTte^pGupov^Jj, t6 be iTpoOxov toO iiTrepBupiou 

77 Tcicov Kai TCicu))naTa. toi be irpoc dc^dXeiav KXeiGpa, |uoxXoi, KXeibec 
[Kai KXrjbec, ff[e7TipXfiTec5J"j, paXavdTpai, oxeTc. tov be ovojua^ojuevov 
KopaKa KopujVTiv "Oiuripoc (a 441 etc) KaXeT. eiciovTUJV be TTp60upa 6 
Kai TTpOTTuXaia. Kai t6v |u^v TTuXiuva f'6vo)uaZ;6|uevov''j Kai 0upa)va 
KaXouci, t6 b^ ToO ttuXujpoOvtoc oiKr|)ua TTuXiupiov. eiTa TTp6bo|uoc 
Kai TTpoauXiov eiTa auXf| t6 evbov, iiv ai0oucav "Ojuripoc (Z 243, 

b 297 etc) KaXeT. eiTTOic b* dv t6v TTepicTuXov tottov fKai^ TrepiKiova 

78 — Kai ydp ctOXoc Kai kxvjv ovojud^eTai — f^aTd be touc 'Attikouc lo 
TrepicTUJOvl. CTodv be {"KdXeij t6 )uepoc auToO* CTod Tapj t6 Ta- 
)uieTov KaXeTTai. fn )u^vtoi xPHCic Kal ctti Td evavTia TeTpaTTTai*}. 

79 TU)V be oiKiujv TTp6bo)uoc Kai bujjua Kai buj)udTiov KaiKOiTiuv ["ei Ydp"j 
fKai Mevavbpoc (III frg 1022 Ko) auT6 pappapiK6v oiCTai, dXVj 
fApiCToqpdvTic 6 KUJ)uujbobibdcKaXoc (I frg 6 Ko) Td TOiaOTa ttict6-'j i6 
Pt€poc auToO, eiTTibv ev AioXociKUJVi'j ZXOAION ad 1 13: Kal SeviOv, 6 irapd toic veiuT^poic vocoKOjLieTov X^Y^Tai 
A in textu post 6iJU|LidTiov. V om eadem quae A 

M om 1 2 f^ Oirdpeupov jj 4 Kal KXflbec — 6xetc || 8 f^v — 9 KaXei || 10 Ydp" || 
13 — 14 ei Tdp Kal IV\^v, — p 25. 3 cucciTiov 

2 OTT^pGupov — OirepGupou B C f\ OirepGupiou add C | irpoOxov nal II || 
3 YeicidjuaTOv M YeiciJU|ua B C | Trp6c] eic AVB CM || 4 ^TripXfiTec Ed pr sol || 7 ttuXou- 
piov M iruXoupeiov BC || 8 f^ Kai II || 11 KaXoOci 11 || 11—12 TajLiieTov] TrXeupdv 
BC II 12 T^TpiTTTai BC II 13 oiKUJV nBC Trp6bpo)Lioc MS || 15 KUijaobibdcKaXoc 
aOToO Td AV II 16 — p 25. 1 TriCTOT^piuc elTrev etvar 6XociKiuvoi KoiTuJvec AV sed 
in V inter elvai et koitujvcc lacuna 2 OTrepGupiov Hom r\ 90 OTr^pGupov Herod I 179 || 4 ^TripXf^Tec] Harp Au- 
ciac ^v Tili KaTd Nikiou q)6vou, ei Yvricioc* ^TripXric ^ctiv, ibc |li^v Ti)aaxi6ac qprici, 
5ok6c, dbc bi qpr^ci KXeiTapxoc 6 YXuuccoTpdqpoc, iroid tic 6ok6c. Et M 358. 2, 592. 19 
<|)iX6Eevoc hi 911CIV, 6ti oO KaTd tt^v vOv xPHCiv eipriTai 6 jLioxXdc Tiap' '0|Lir|piu, 
dXX' ^TripXf]C Kal 6xeuc eipriTai Tiap' aOTCp . . . (per Et gen ex Phot Et M 358. 8 
Suid) I 4 6xeTc] Hes 1| 5 KOpiOvr]] plura VH 111, Hes || 11 TrepicTiuov] Bachm L 
TrepicTLuov • TrepicTuXov CTodc ^xov (Phot Suid) Hes, Et M 665. 3, Moeris 206. 10 
TrepicTiuov 'Attikoi, TrepicTuXov "EXXrivec | Phot CToai, Td Ta^ui^a. TrapajLiriKri Ydp 
f^v ToTc TraXaioTc cf Schol Aristoph Eccl 14 || 13 Hevibv cf HI 69 | Phryn Ecl 
252 t6 )Lidv KOiTibv d66Ki)Liov . . . VdliTv bk KaX6v xP^^cOai tCJi drriKij» 6v6)LiaTr 
Trpobu))LidTiov Ydp X^ouciv, ^Trel Kai 6u;|udTiov t6v KoiTOuva. Lobeckius adnotat 
'PoUux I 79, sed suspectus est mihi locus, neque credo Menandrum pro barbara 
habuisse vocem koitiOv'. Libri I 79—81 25 

Ckoitiuv dTrdcaic eic, TTueXoc jLii' dpKecei.'j 
dvbpiuv, iva cuviaciv oi dvbpec eHebpa, iva cuTKd0riVTai. cujlittociov, 
peK ToO epTOu ibvojuacjLievov " t6 b' auTOj Kai cuccitiov. oikoc Tpi- 
kXivoc TTevTdKXivoc fY\ beKdKXivoc^j, Kai tfdTrXujc^j Tipoc t6 tou jueTe- 

5 6ouc jLieTpov 6 toiv kXivujv dpiGjaoc. GdXajuoc, TuvaiKiuvTTic , icTeiuv, 
TaXacioupTiK6c oTkoc, citottoukoc, iva juf) juuXiuva ujc ouk euqprijuov 80 
fovojudZiuujuev']. OTTTaveTov t6 fKaXoujuevov'] juaTeipeTov, dTToGfiKai, Ta- 
juieTa, Gricaupoi, qpuXaKTripia. Zevoqpujv be iKoX CTCTvdj Kai CTeTTiv 
ujvojuacev, fouTUJ ttujc UTTeiTriuv (Oecon VIII 13?) ^oca fb'^ oub* ev'j 

10 fbeKaKXivuj ^jueTaXocTeTr;]', Kai TTdXiv (OeconlXS) ^cTeTvd ipuxeivd' Kai'j 
[•''dXeeivd'']. KaXoTTO b' dv t6 juev utto touc Trobac ebaqpoc, t6 b' UTTep 
Tfjv KeqpaXfiv fopoqpoc Kaij opoqpf] Kai CTeTn- fKai uTTOCTeTOV Ti*j 
L^al dcTeTOV^jj Kai KaTdcTe^ov, Kai UTTwpoqpiov Kai 6juu)p6qpiov. t6 81 
be jueTaHu toO opoqpou Kai toO ctctouc TTapujpoqpic. t6 b' UTTepdvuj 

16 ToO opoqpou CTeTOC, ["6 ttoititikuuc Te^oc XeTeTai"j. Td b' uTTep auT6 
TTpouxovTa, ujc t6v ojuppov dTTepuKeiv, TTpoTeTicjuaTa. eiTa UTTepiua 
oiKfiiuaTa, [Td b' auTd Kai bif|pr|j. ai be TrpopoXai tujv uTTeptuujv V om praeter ea quae A etiam 1 13 Kal ficxeTov || 15 8 Troir]T. — X^T^Tai, 
sed praebet 1 12 dpocpoc Kal 

M om 1 1 — 3 cucciTiov || 4 dTrXuuc — 5 dpi0jLi6c || 5 icTeuOv || 6 citottoiik^c — 
7 6vo|ud2:ujju€v || 10 Kai irdXiv — 11 dXeeivd || 11 t6 5'— 12 5poqpoc Kal || 13 Kal 
6jaujp6qpiov — 14 Trapiupoqpic || 15 6 iroiriTiKUJC — X^T^Tai |I 16 eTTa — p 26.4 

1 juiav A juia Vn II 2 kUbpa] Ka0^6pa A 1| 3 ^k] du^ II Ij 4 fi] Kal H Kal] 
f\ An II 5 6 6^ T^vaiKUJviTic OdXajLioc BC | ictuuv AVII || 6 citott. oIkoc, 6 b^ 
jLiOXujv oCiK ei)qp. B C || 7 Ipeic bk ante duoOfiKai add C gpeicoc B || 7 juaTeipeiov] 
TajLiieiov AV Tajaeia IIBC || 8 ct^t^Iv] CT^Tn SBC || 9 — 10 In Xenoph Oeconom 
Vm 13 legitur Kai 6ca Mfiu kfdj, TrdvTa o(jk ^v iroXXCiJ tivi ixeilovi x^P<? ^kcito 
fl kv beKaKXivuj ct^t^ cuiuiLidTpuj, unde Althaus pro jueTaXocT^Tr;] coniec jueTpiuj 
CT^TTl I JLieTtiXuj CT^T^i H II 12 6poqpoc] 6poc V || 13 KaTacT^TovTi II | i)iTUJp6- 
qpiov] 0Trop6(pi6c Tic 11 iL)Trujp6qpioc C 6Trepujp6qpiov B | 6jLiop6qpiov 11 || 
14 Trpauj(o F)p09ic II || 15 6 — X^T^Tai om F | aOT6] ai)Td. TL \\ 16 irpoTeTid- 
juaTa A 2 sqq Cf VI 7 || 7 Et M 629. 7 ^TTTaveiov 6id 6i(p06TTOu ... 6 
bi 'Hpuj6iav6c X^t^i, Sti irapd toTc 'Attikoic 5id toO i TP^^P^Tai Kal irpo- 
TrapoSuveTai. Recte Herodianus cf Lobeck Phryn 276 | Phrynich Ecl 276 
juaTeipeiov • t6 yikv jLidTeipoc 56kijuov , t6 b^ juaTeipeiov ouk^ti , dvTl bk 
toOtou OTTTdviov X^Touciv II 14 irapujpocpic Herod II 155 || 15 Hes t^toc , CT^Tn, 
bOujua, UTrepuJov || 17 ftiripri] cf IV 129 Hes, Et M 274. 25, Zonar 569, Schol 
Eurip Phoen 90, Moeris 195. 6 bifipec 'AttikoI, OTrepCuov "EXXrivec, cf Platon 
Comic I frg 112 Ko 26 BipXiou A 81—83 

OlKTllLldTUJV, ^L^Wjjj l>7T€p TOUC KaTUJ TOIXOUC TTpOlJXOUCai , TeiCTlTTO- 

• bic|biaTa, Kai Ta qpepovTa auToic HuXa T^icriTTobec. djueipovTec b' eici 
HuXa eKaTe'puj0ev tujv Toixuuv dXXr|Xoic dvTepeibojLieva Trpoc t6 touc 
[Wj juecou uvpTiXouc opocpouc dvexeiv buvacGai. 

82 TTXoTov, vaOc, oXKdc, CKdqpoc, juupiocpopoc vauc t6 be iuupia- 5 
Tujt6c euTeXec. ^KaTovTopoc, jrevTriKovTopoc, TpiaKovTopoc, eiKocopoc. 
evvrjpric, eTTTiipric, Tpn^pric, biT^pric, juovTipr|c. iuaKpd TiXoTa, CTpoTTuXa. 
fdKdTia'], eqpoXKia, ecpoXKibec, Xejupoi, Kubapoi, TctOXoi, KeXTiTec, KeXT^Tia, 
iTiaKTpibec, eiraKTpoKeXriTec, ppdpeic'j, TTOpejaeTov, 7TOp9)Liic, dXidc, biKpo- 
Tov, djLi^ripiKov, ffdjuqpT^pTic'], bifipec^, t^iKUJTTOv] , fijuioXic, tfi)uioXia5, lo 

83 ttXoTov )uov6SuXov. Kai TTToXeiuaiou vauc TTevTeKaibeKr|pr|c , Kai 'Avti- 
Tovou Tpidpiuevoc. Xctoito b' av TaxeTa vauc tKaiJ TaxuvauToOca, 
Kai bpo)udbec oXKdbec, u)c 'ApicTocpdvTic (I frg 420 Ko). ff XeTeTai be^J 
Kai papeTa vaOc, ciTaTtuToc, cittitoc, OTTXiTaTUJToc, [cTpaTiujTic, CTpa-5 
[TTiTic, iTTTTaTUJTOCJ, 90pTic, qpopTTiTOC, 90pttitik6v ttXoTov Kai ujc i5 V om eadem quae A 

M om 1 1—4 II 6 ^Kax^vTopoc — 7 ^irTripric || 8 Kubapoi TaOXoi || 9 pd- 
p€ic — 10 ?)if|p€C II 11 TTToX€|Liaiou — 12 'Avtit6vou | X^toito b' dv | Kal Ta- 
XUvauToOca || 13 djc 'ApiCT. || 14 vaOc et oirXiTaTUJT^^c || 15 (popTic | Kal djc — 
p 27. 1 qpopTiK6v 

1 oiKO&o|uri|udTUJV AV | at Ed pr sol || 2 aiiTd 11 | Tcicriirobcc] feica AV [j 
3 ^KaTdpiJuecv] ^S ^KaT^puj 11 ^KaT^pujv BC | ^irepeib^iucva in textu, yP- dvTepei66- 
|H€va in marg F || 4 jli^couc BC || 5 |uupid|uqpopoc coni Lobeck ad Phryn 663 
cf Aristoph Pac 521 j 5^] Tcip n || 7 ^vripric AB || 8 Kubepoi BC | KeXr|Tia] 
ILiiKpd add M || 9 papeic ante Jungermannum pdpic ir^pGiLiiov 11 jj 10 i^jliioXic] 
i^|m6Xri M i^|lii6Xioc II post i^|uioXia BC add CKdqpr| || 12 Kal TaxuvauToOca om S|| 
12 — 14 TaxuvauToOca- papeia (Kapeia AV) vaOc (om AV). 'ApiCToqpdvr^c bk Kal 
bpojudbac Tdc (om AV) 6XKd5ac KaXei (om 11) ciTaTUJT^c AVII || 15 ^opTriT^c] 
(popTr]Tic nBC qpopTriT^v A 1—2 Cf Vn 120, B.A^ 227. 5 Harp Teiciirouc Kal T€icnr6biC|ua Kal TCicnro- 
bi2eiv. t6 k.l^xov Tf\c boKoO, ^qp' ou t6 tcic6v ^ti, tcicittouc KaXeiTai Kai TCici- 
TT^biciua Kal Tcicnrob(2;eiv t6 toOto Troieiv. (Hes) 'lcaioc ^v tiu Trp6c 6pTeu)vac 
(Suid Teicnr66ic|ua) || 2 d|U€ipovT€c] V 712 cf Schol Twl || 5—6 cf Lobeck Phryn 
662 II 7 biripnc] Et M 274. 27 || 8 dKdTia] Hes j Harp X^iupoc, ArnuocG^vric ^v tCD 
irp^c ZTi|Li6ee|Liiv § 6 . . . uoXXdKic b^ eipriTai kv Tfl KUJjULubiqt j K06apoi] B.A"^ 
274. 18, Et M 543,29, Phot, Hes j TaOXoi Hes B.A^ 230. 24 || 9 ^TraKTpibec] Hesj 
^iraKTpoK^Xric] Harp AlcxivTic 4v tuj KaTd Tijudpxou § 191 . . . t^v b^ iJbc ^Trirrav 
Xr)CTpiK6v, djc Kal Aeivapxoc ^v Tf) KaTd TToXueOKTOu boKijuaciqi B.A"^ 256.13 == 
Et M 363. 7 (ex Phot, Suid) = L Patm 154 = B.A^v 187. 31 || 10 d|uqpripiK6v] 
Thucyd IV 67 cf Schol | i^|uioX(a] Phot Et M 431. 36 Suid Hes || 11—12 cf 
Athen V 203 E, 209 E || 12 Tpidp)uevoc ridet Lucian Lexiph c 15 Libri I 83—86 27 

GouKubibric pXeTei"] (VI 88. 9) qpopTiKov, XriCTpic TroXiiZiuTOC vauc ujc 
"OjUTipoc (B 293). ecTi be Tiva TrXoTa [AuKiaj ffXeTojueva']^ Kpioi 
Kai TpdTOi, ujc eiKdZJeiv oti toioutov ti ttXoTov Kai 6 Taupoc fjv 6 
TTiv GupiuTTTiv aTTaTaTtuv. ["ttpottXouc vauc fKal ttpottXoi vfiecl'']. Xe- 

5 TOic b' dv Tdc vauc Kai TTopeTa GaXdTTia Kai oxrmaTa TreXdTia. 

Kai 01 |Li^v epTaZ:6jaevoi ['fTf]v'j vauv"] vauTrriTOi Kai Te^Tovec, 84 
(piXoTijuoTepov be veoupToi Kai veiuTTOioi Kai TpiripoTTOioi ff Kai Td ojLioia^jj. 
["ZiujTpdcpoi, CTUTTTTeiOTTUjXai'j, cxoivocujupoXeTc, Px«^KeTc, cibripeTc"]. Td b' 
eic Tfjv KaTacKeufjv XPnci^a cavibec, cibripoc, ffiXoi, fTTiTTdvia Kai^"j 

10 ["TuiTTa, CTUTTTTeTov, KdXoi, KTipoc, TOfuqpoi, KUJTrai']. f f epeTc befj Tojucpoilv 
Kai TTriTVueiv Kai dp)u62:eiv, ["TraKToOv Kai TrdKTU)cic'j. 

tVepTi be vetuc"] bpuoxov, Tp6Tric, fTp^TTibec"], TpoTribia, CTeTpa, 85 
[TpoTToi]. t6 be Tf} CTeipa TTpocriXoujuevov cpdXKric, ^ecp ou"j f] beu- 
Tepa TpdTTic. KaXeTTai be outoc Kai Xec^iov Kai KaXxrivri Kai KXeiTo- 

15 TT6biov. t6 be KaTaXfiTOV auTou eTTi Triv TTpuipav TrpoejupoXic, to be 
utt' auTTiv ^jupoXov. juecov be Tfjc TTpoejugoXiboc Kai tou ejup6Xou f) 
CTeTpa KaXoujuevrj. UTrep fbe^j to ejupoXov beXqpic iCTaTai, OTav r\ vauc 
beXq)ivoqp6poc ^. t6 be jueTaHu toO ct6Xou Kai tt^c TTpoejupoXiboc * 86 IXOAION ad 1 10 kocXoi A in textu: KdXiwec. tci auxd Kal KaXibbia e libro 
Vn 160 V om eadem quae A 

M om 1 1 — qpopxiK^v II 2 XeT^jueva || 4 Kai irp^TrXoi — 5 GaXdTTia || 6 Kai 
oi jn^v — 11 II 12 fepOoxov et CTeipa — p 28.8 ^p^ttouci 

1 Thuc cdd ita: qpopTiKoO ce, qpopTriKoO m, qpopTriTiKoO abfg | \r)CTpic] 
XriCTpiK6v n II 3 Ti] T^v BC quod post Tau. om | TaOp. oToc r^v M || 5 6x. 6a- 
XdTTia Kal ireX. 11 Sxrijua ueXdTiov M jj 7 post veoupTol AV add veu^T^poi 
veoTToioi n II 8 et 10 cTUTrei. AV j 8 cxoiviocujup. 11 1| 10 iricca AV, ord immutat 
n II 11 irriTVueiv, TrfjTvuciv dpju. V | 13 Tp^trri A | qpdXr^c AV ^aXKk et p 28. 4 
nBC I 6 beuTepoc codd, corr Ed pr | ttp^ttoc AVII || 14 xaXKf]vri 11 xa^xfjvric 
BC II 15 Trpoc(7rpo B)^|upoXoc BC || 16 in BC || 18 beXcpivricp. AC 6eX(pi(ri F)vo- 
(pop^cri(cei F) 11 | post TrpoejupoXiboc in A lacuna 4 fere litterarum capax. In 
S lacuna nuUa, sed a manu post in marg tP- ^jup6Xov. 2 cf Herod m 59 || 3 cf Schol Apoll Hhod I 256 == Diodor IV 47. 4 gvioi 
be qpaciv aOT6v (sc t6v OpiSov) ^ttI KpiOTTpuOpou CKdqpouc TrXeOcai || 5 iropeia] 
cf Plat Leg III 678 C || 7 sqq cf VH 160 sq || 12 bpOoxov] Schol Apoll Rhod 
I 723, Schol Hom t 574, Et M 288. 43, Suid (e Schol Aristoph Thesm 57, AP 
VI 16, Tim L) | Tp^iric] Hes | Tporribia] Phot: . . nXdTUJv Leg Vn803 A || 15 cf 
Hes TTpo^iupoXoc , CJAII 796 A 40 etc irpoeiup^Xiov || 17 IjupoXov] Hes | feeXqpic 
6eX9ivo96poc (ThucVII 41.2)] Hes beXcpivec utrumque, Schol Aristoph Eq 762 28 BipXiou A 86—88 

P^l CToXoc b' ^CTiv ijTTep Triv CTcTpav, oc Kai TiepiKeqpaXaia KaXeiTai. 
t6 Pb'j uTiep t6 TTpoOxov dKpocToXiov ll^jJ tttuxic ovojudZieTai , Kai 
oqpGaX^oc, icp oij Kai Touvojua Tf|c veujc eTTiTpd^ouci. Tfj be CTeipqi 
TrpocriXoOTai 6 KaXoujuevoc cpdXKric. dvboTe'puj be ecTiv ^KaTe'piueev x] 
ecpoXKic, fiv Kai pivuuTripiav KaXoOci. t6 b' u7t6 Tfjv tpottiv TeXeu- 6 
TaTov TTpocriXou)uevov, toO jaf) TpipecGai Tf]v TpOTTiv, x^Xuciiia KaXeTTai. 

87 Kai t6 |u^v ebaqpoc t^c veujc kutoc Kai TacTpa Kai djLicpi)uf|Tpiov ovo- 
jLid2^eTai. KaXoTTO b' dv Kai GdXajuoc, ou oi GaXdjuioi epeTTOucr Td 
be )Lie'ca Tfic veujc ^uyd, ox) oi Ivfioi KdGriVTai, t6 be irepi t6 Ka- 
TdcTpujjua Gpavoc, oij oi OpavTTai. Kai 69ev ju^v ai KuuTTai eKbebevTai, lo 
[cKaXjuoc, ilj be dKb^bevTai], TpoTTUJTfip, [Kai TpoTTiucacGai] vaOv. t6 

88 b' utt6 t6v CKaXn6v [eTTiCKaXjuic]. t6 b* uTTOKeijuevov toTc dp^Taic 
uTTrip^ciov. hi ujv be bieipeTai f) KiuTTri, TpfjjuaTa. t6 be TTp6c auTUj 
Tuj CKaXjuuj be'pjua dcKUJjua. f] hk TTapd touc GpaviTac 6b6c frTdpoboc^, 
TTapdGpavoc. oi be TTepi Tfjv CTeTpav iKaTepujGev TrapaTeivojuevoi Tpo- 16 
TTOi TTpujTOC Kai beuTepoc, 6 Kai GaXdjuioc. iTTTd b' +dvioic dvicTaTai 
[f] TpifipTic], ujv ^KacToc KaTd TdHiv KaXeTTai, TTpiuTOC pdXoc Kai beu- 
Tepoc Kai e^eHfjc. ovojudcaic b' dv toTxov beHi6v Kai euiuvujuov, Kai V om praeter ea quae A etiam 1 15 Trapd9pavoc 

M om 1 1—8 ^p^TTOUci II 9 ol || 11 t6 b' OTrd — 12 liriCKaX^k I| 13 bi (Jjv— 
p 29. 10 ^mceiuDV 

2 uTuep 5^ Td B C 6 Oir^p t6 S, sed ab eadem manu post in marg yp- Td ] 
Trrixuc ni II 3 ^cp' oO] Sttou AVB C || 5 ^i(ri A)voTripiav AV j!)ivuj(o F)Tf|piov 11 1| 9 Zii- 
yiov M ruTeixai S ruToi F || 10 tKb^ovTai bis C || 11 vaOv] bncai C || 11—12 Td 
6' ^Trd Tf)v KdjTzr]v CKaX|Li6c. t6 b' B || 12 CKaXjuic 11 1| 13 bif|priTai IIB 6ie{pr|Tai V 
bifiperai C || 15 TrapdOpovoc BC | 6iT^p b^ Tf]v IIBC | cireTpav AV || 16 inter 6' 
et ^vioic parva lacuna in A bivioic S et in marg a manu posteriore (Schotti?) 
„6' ivioic. qd sit iviov Hesycbius" Jungermannus cft Hesychium s v Ivviov || 
17 ^KacTov KaX. k^t' dHiav AV | KaXoiTO H | pOuXoc AV poiXoc S jj 18 k^f]C AV | 
eOiiiv. Kal 6eH. EBC 1 Hes ct6Xoc . . . Kai 6 Tfjc veujc IjupoXoc X^TeTai t6 elc 6H0 cuvecTpa|u- 
fidvov Schol Aeschyl Pers 408, Eustath p 1726 15, Schol Apollon Rh I 1089 
. . . t6 dKpocT6Xi6v ^CTi t6 dKpov toO ct6\ou, ct6Xoc bk X^TeTai t6 ^Hxov dTr6 
Tfjc TTTUxfic Kal ftifiKov dxP^ '^nc TTpi/jpac 50\ov, TTTUxfl bk XdTCTai ^ttou t6 tt^c 
veibc ^TTiTpdqpeTai 6vo|ua || 2 dKpocT6Xiov] Hes s K6pu|upa B.A^ 202. 24 t6 dKpov 
Tfic TTpO)uvTic t6 dvaTeTajLi^vov elc t6 dvuj |udpoc || 5 ^ivurrripia] Hes || 7 d/iqpi- 
|Lif|Tpiov] Hes II 8 Hes eaXd|uia cf Boeckh Seew 118 || 10 GpaviTai] Hes Phot s 
epaviTibec II 11 TpoTTUJTfjp] B.Av 309. 6, Phot (Et M 769. 19) Suid Hes Tp6Troi 
Eustath 1517. 59, Hes TpoTTuOcaceai. t6 Tf|v Kibizr^v Trp6c t6v CKaX|u6v 6f]cai tCD 
TpouujTfipi II 12 Hes ^TTiCKaXiuic. t6 UTr6 tu) CKaX|uiu cavibiov || 14 dcKUJ|ua cf X 134, 
Schol Aristoph Ran 367, Suid, Boeckh Seew 107 sq Libri I 88—91 29 

ceXiba, Kai TrXeupdv. t6 bk Ivxov KaXeirai Kai KXr|ic Kai ceXjaa. ific 89 
be Trpiupac id eKaTepiuGev irapeid KaXeiTai LfKai TTTepd^jj. ecTi be ti 
^biuXiov TTpujpaTiKOV , eqp' ou KdGriVTai. Td be irepi Tr|v TTpujuvav 
TTpouxovTa HuXa TrepiTOvaia KaXeiTai. eKcT ttou Kai CKTivr) 6vo|Lid2;eTai 

5 t6 Trr|Yvu|Lievov CTpaTTiTtu ^ TpiripdpxLu. t6 be dKpov toO TTr|baXiou 
["oTaH" t6 be Trdv^j oTaH Te Kai TTTibdXiov ff^^aXeTTaijj. t6 be juecov 
auToO (pGeip f| piZia f| uTToZ^ujjua, t6 be TeXeuTaTov TTTCpuTiov, t6 be 90 
Xoitt6v auxnv. Tva be KaTaKXivcTai 6 Kupepvr|Tr|c , dYKXi|Lia KaXeTTai. 
lt6j iLiecov be Tfjc TTpujuvr|c cavibiov, ou t6 evT6c evGejuiov, t6 b' 

10 dTTrjpTrijuevov auTUj eTTiceiiuv. Td be aKpa ttic TTpujuvric dqpXacTa Ka- 
XeTTai, d)V evT6c HuXov 6p06v TreTrriT€V, o KaXoOci CTuXiba- ou t6 €k 
juecou Kpe)udjuevov pdKOc Taivia ovojudZieTai. ttic be kiutttic t6 juev 
ou XajupdvovTai 01 vaOTai, eTXeipibiov, t6 be juecov oupiaxoc, t6 be 
TeXeuTttTov fTrTepd Kaij Tapcoi kujttujv. Kai t6 juev uTTobexojuevov t6v 91 

15 Tct6v Xr|v6c ^KaXeTTaij, t6 be evapjuoZiojuevov auTUj TTTepva, t6 be V om eadem quae A 

M om 1 1 — 10 ^iriceiuiv |I 11 ujv Ivt6c — p 30. 1 Kapxriciov 
1 TrXeup6v AII irXeupd V || 1 — 2 t6 b^ rfjc irp. ^k. II jj 5 fiKpov] |LiiKp6v 
AV II 7 i^ hi iiiZa II || 8 dvdKXi^a AV || 9 dcdvbiov II B dcavbpov dcdvbiov C | 
dveejLiiov AV I ^TrripTrija^vov AVB OirripTriiu^vov C uTraTrripTTi|Lievov II cf p 30. 3 
dTrapTUJCi || 10 auToO ^iriceiov AV | dccpaXTa C jj 12 ju^cuiv KpejLidjajuevov BC j t€- 
via II Tevea A CTev^a V || 13 oOpax6c 11 oupaK6c B C || 14 Tapcoi Cdd, rectius 
Tappoi C J A n 796 a b etc || 15 Xr^vdc B 1 ceXiba] Pliot Hes | Hes KXriibec et c^XjuaTa || 3 Hes ^biOXia' tA tt^c veibc 
2;uTd, ^qp' iLv oi ^p^ccovTec KaO^SovTai || 4 cf Hes iTepiT6vai(e Cd)ov || 7 TrTepuTiov] 
Hes 8 irTepuTec. euGuvTfipec, Td irribdXia . . . 6ri\oi b^ Kal tu)v Trr]baXiujv Td rrXa- 
T^a Kal Td x^iXri jj 8 dTKXijua] Kuehnius cft Hes dvdK\i(ri Cd)cic, t6ttoc tic ^v Tr) 
vrit II 10 Bachm L dqpXacTa. Td dKpocT6Xia 'ArroXX^bujpoc. 6 b^ Aibujuoc t6 ^ttI 
Tfic TTpOjLivric eic (Ji}ioc ^K Kav6vujv irXaT^ujv ^TriKeKaiuju^vov, Schol ApoUon Rh 
I 1089 contra Apollonium Sophist dXX' 6 iTOir]Tfic ai)T6 Trapabibujciv ^ttI ttjc 
TrpOjLivric, X^TWJV 760 sq, cf Schol Lycophr p 93. 15 Kink || 14 Tapcoi] cf X 130 
Ael Dion L ap Eustath 1625. 12 (p 209. 16 Schw, Phot et Suid I s Tappoi) 
cf Hes Tapp6c Bachm L Tapc6c (Phot Suid), Herod VHI 12 cf Boeckh Seew 
112 sq II 15 sqq Schol Apollon Rh I 566 '€paT0c9^vric ^v tlu 'ApxiTeKTOviKUJ 
(Bernhardy fg 6. 7) ... icT6c, TTT^pvri, Kapxriciov, GujpdKiov, riXaKdTri, Kepaia, 
iKpiov . . . singula hic et schol 565 Cf Car Strecker de Lycophrone, Euphronio, 
Eratosthene com interpr p 42 sq Athen XI 47 F s Kapxriciov . . . 'AcKXriTridbric 
6' 6 MupXeav6c KCKXficGai qpriciv ai)T6 d7r6 tivoc tujv ^v Tfj vrii KaTacKeuacjudTUJV. 
ToO T^P icToO t6 |u^v KaTUJTdTU) TTT^pva KaXeiTai, fj ^jUTriTrTCi eic tt^v Xtiv6v, t6 
6' oTov eic ju^cov TpdxriXoc, t6 bi Trp6c tiIj T^Xei Kapxriciov. ^x^^ ^^ toOto kc- 
paiac dvujOev veuoucac ^9' ^KdTepa Td ju^pri, Kai ^TriKeiTai t6 XcT^juevov auTiu 
GujpdKiov, TeTpdTUJVov TrdvTi;) ttXi^v Tfjc pdceujc Kai ttic KOpuqpfjc" auTai b^ rrpoO- 80 BipXiou A 91—92 

xeXeuTaTov t6 irpoc Trj Kepaia iiXaKdTri Kai GiupdKiov Kai Kapxnciov, 
t6 bk xiTikp Tf|v Kcpaiav ciTpaKToc, oij Kai ai»T6v t6v iTTiceiovTa 
dTTapTUJCi. Kai 6 |Liev jueTac Kai Tvr|cioc ictoc dKdTeioc, 6 be KaTOTriv 
eTTibpoiLioc , 6 bl eXdTTUJV boXuuv. KaXeiTai be ti Kai XofTctcoc. Tfic 
bk Kepaiac t6 ^ecov t6 KaTd t6v ict6v fpd|LipoXa Kai"j'j Hu)LipoXa, Td 6 
92 be eKaTdpiJuGev cuvexovTa dYKuXai, Td bk TeXeuTaia dKpoK^paia. edv 
b' fj KaTdqppaKTOV t6 ttXoTov, eTTivauTrriToOvTai irupTOuxoi, Kai ^Tr' 
auTUJV TTupTia buo, beHi6v Kai euu)vu)Liov, ujv ju^cov t6 KaTdcTpu))Lia. 
Td b^ HuXa i(p ujv ai cavibec eTTiKeiVTai, Kavovia Kai cTa)uivec. t6 
be cuvexov dvujGev ^KaTepouc touc toixouc TuepiTovaiov KaXeTTai. lo 
eiTTOic b' dv KoiXr] vaOc, koTXov CKdcpoc, ^baqpoc veiuc, [Td^ KdTUjGev 

TTIC V€U)C. Kai t6v TOTTOV b^ t6v TTp6c TaTc KUJTTaiC KUJTTriTfipa Ka- 

XoOciv. tfeiTalJ TrapeHeipecia, liupoXov, dvTXov, oGev Kai uTrepav- IXOAION ad 1 4 X^TTacoc BC in textu: ^vioic b^ dKdTioc boKd. V om eadem quae A 

M om 1 1 — Kapxnciov || 4 h^ ri Kal X^TTacoc || 5 fi|apoXa Kal || 7 t6 ttXoiov — 
irupToOxoi Kal || 9 Kal cxainivec || 11 eiiroic — 12 veOjc || 13 liupoXov | 6eev 

1 Kapxn&6viov AV i| 2 0Tr6 11 | t6itoc Tfjc Kepaiac 6TpaKTOC M | aC»Td(-T6 V) 
Td AV aC»ToO t6v MIIBC corr Bekker || 3 dKdTioc AVMC dKdTnc 11 dKd- 
Teioc B cf CJAII 793 d 69 etc || 4 X^Tluacoc AV XoiTacoc C Xoiira&oc B || 
5 t6 |Li^v judcov t6 KaT^TTiv ToO icToO n I cu|upoXai 11 Hu|LipoXai C cu|Lip6- 
Xaiov B II 6 dKOXai C dpKOXai B dTKdXai Boeckh Seew 153 | Kep^ai M | 
dv AVM II 8 aOT6 M | TrupTibia 60o B || 9 iJDv KeivTai ai cav. Kal Kav. n | 
CTajLivibec AV CTaGiuibec 11 || 11 t6 k^t. IIB || 12 Tr\c Kdj-nr^c AV | KUiiruj- 
Tfjpa B KiuTrTi(o)Tf|pia A a manu pr, KujirriTripia VF KUJTrwTripia S || 13 irap- 
eSepecia 11 Xouci |LiiKp6v ^tt' eOeeiac iiwripu). ^ttI 6^ toO eiupaKiou eic (li|;oc dvriKOUca Kal 
6H€ta TiTvo)Lidvr] ^tIv f\ Xctoili^vti rjXoKdTr] 

1 Kapxnciov] Bachm L 268 Phot Hes || 3 Hes dKdTiov • t6 ^v dKaTiip icTiov 
(Phryn in BA 19. 10) . . . f^ 6 ^^Tac icT6c cf Boeckh Seew 127 || 4 Hes 66Xu)V€c- 
oi iLiiKpol icToi ^v Toic irXoioic | X^TTacoc cf Hes s XoTTdciaj- ki. iDv Td TrpujLivricia 
b^ouci Tujv veujv et s XoTTaciir veibc Kal icTiou Ipeicna || 5 cf Boeckh Seew 
131 sq II 6 Eratosthenes ^v Ttp 'ApxixeKTOviKiu . . . Td b^ dKpa dKpoK^paia Schol 
ApoUon Rh I 566 || 7 TrupToOxoc] Hes || 9 Hes CTajuivec" TrapacTdTai, Kai Td ini 
Tf^c cxebiac 6ped 2uXa, Trp6c d ai cavibec TrpocriXoOvTai, f\ TrdccaXoi. Phot, Et M 
724. 55 CTainivec . . . 'ApicTapxoc bt (cf Schol e 252) 6ped HuXa, oTov CTrmociv 
loiK^Ta. 'Qpoc. (= Orion 142. 21, sed CTrijuovoc r&hv lir^xovTa) 1| 10 irepiTd- 
vaiov] Hes || 12 Hes kujttujti^p 6 CKaX|Li6c Tnc KuOTrTic = Phot KUiirriTrip || 13 irap- 
eSeipecia] cf I 124, Phot Suid: OouKubibric IV 12, VII 34 et 40, cf Schol \\ 
13 ()Tr^pavTXov] Hes s dvTXeia Libri I 92—94 31 

tXov CKdcpoc. f) b' dvoiTOjuevTi Gupic eic exporiv toO libaToc eubiaioc 
KaXeiTai. 

^fecTi be ev Trj vrji^j ictoc, iCToboKri, Kepaia, cxoivia, KdXoi, 93 
TTpOTOvoi, KaXujbia, TreicjuaTa, dTroYua, teTriTuaj, 7Tpu|Livr|Cia* peTX^pev"] 

5 fTdp TUJ ovofLiaTi xP^cQ«i . Kdv ri ttoititikov^j. dTKupai d)U(pipoXoi, 
d|acpicTO)Lioi, eTep6cTO|uoi * Kai dTKupa lepd, rj X^J^pic dvdTKrjC ou xpiJuvTai. 
dTTOpdGpa Kai biapdOpa, fiv CKdXav KaXouciv. oi be CTixoi tujv kuuttujv 
TapctujuaTa KaXouvTai. beppeic, biqpeepai. ecTi be tic Kai lurixavf] 94 
Kai Tpoxoc Kai TpoxiXia, Kai bi' ujv oi KdXoi bieipovTai, KpiKor t6 

10 Tdp KipKOi 7TOiriTiK6v (Hom Q 272, Sophocl frg 683), ibiov be t6 
kukXoi. ^^^^'''"jj ©paveia, uTTripeciov, epjuaTa, Kai fip|uaTic|ue|ur| vauc 
Kal dvepiudTiCTOC, kovt6c, Kdboc, dvTXia, ijuovid. Td be cujUTravTa 
CKeuri oTTXa KaXeiTar f^Kai 6 Zevoqpujv (Oecon ¥11112) ^CKeur) Kpe-"] V om eadem quae A 

M om 1 1 i^ 5' dvoiTO|Lidvri — 2 || 3 vr^i || 4 TreiC|LiaTa et eniTua et ^tX^P^^ — 
5 iroiTiTiK6v I djUcpipoXoi — 6 xpiJuvxai || 8 Icti hl tic — 11 UTrrip^ciov || 13 KaXeT- 
Tai — p 32. 2 

1 eObicic AV II 3 t6 b^ icT6c M | KdXiwec B | K^pac AVM || 4 dTr6- 
Taia AMII3CV qui addit dir^Tua | ^iriTeia II BC corr Porson, cf CJAII 
793 e 23 etc || 6 fjc II || 7 ctoixoi II MB 1| 9 TpoxeiXia C TpoxaXia B | 6iai- 
poOvTai nC biaipovTai B | KipKoi BC K^pKoi II || 10 KipKOi S KpiKoi FBC 
ujpiKol AV II 11 Gpavia II BC || 12 laovid M | KdXoc II, S in marg a manu 
posteriore tP- Kdbboc, quod BA | post i|Liovia S 6uvi*i 6XKd6oc, F e6vaXXu)Kd6oc || 

13 6] oic n 1 e66iaioc] Hes || 3 sqq cf X 133 sqq | icT6c] cf X 125, B. A^ 267. 5 = Phot 
icT6c Kal Kepaia, Hes icT6c, Kepaia, KdXoi irp^TOvoi cf Eratosthen ^v 'Apxi- 
TeKTOviKiI) ap Schol Apollon Rh I 565, 566 || 4 •irp^Tovoi, KaXibbia] cf Boeckh 
Seew 146 sqq up6TOvoi Eratosthen in Architecton 11 | ^mTua cf X 134 Harp 
Auciac tv Ttp irp^c 'Av6oKi6riv duocTaciou. ei Tvricioc . . . . oi Tf^c dpxaiac KU)|utu- 
biac TTOiriTai. 'ApiCTo^dvric 'OXKdciv (Suid) Hes cf Boeckh Seew 162 || 7 Hes 
dTTopdepa- dTToPaTripia, f| KXi|LiaH veiOc. CoqpOKXfic Mucolc || 8 Tappd)|LiaTa] Atti- 
cista ap Eustath 1625. 18 (p 210. 8 Schwabe) eodem usus esse videtur Bachm 
L p 382. 8 interpolator (Coisl 345) et Phot ('ApiCTOcpdvric frg 860 Ko) Schol 
Herod II p 461 Stein | b^ppeic cf X 134 Hes Boeckh Seew 106 || 9 KpiKOi] cf 
Schol Hom Q 272 Bachm L s KipKov (Phot Suid) Hes KipKOi. KpiKoi. dpirdTai. 
Kai irdvTa Td ^TriKa|UTrfi KipKoi X^TOvTai, aliter s KcuTrriXdTric et KpiKOC Et M 
538. 42 ... 6 irdvToeev irepiKeKXeiciLi^voc . . . || 10 Cramer An Ox I 223, 10 
(KpiKoc) kv uirepe^cei KipKOC. '^rjSaca KipKouc' irapd CoqpOKXei frg 683 || 11 epaveia] 
Hes I gp^aTa] Hes || 12 kovt6c] cf Boeckh Seew 126 | He^ AvtXov. Kd6ov. dvTXr]- 
Tripiov ... I iiuovid] cf X 31 Ael Dionys L ap Eustath 1453, 3 (p 175. 4 Schwabe, 
ubi vide adnot) || 13 sq = X 13 cf Boeckh Seew 105, qui haec verba e X 13 
translata putat. Rectius R Michaelis de PoUucis studiis Xenophonteis p 8 32 BipXiou A 94—97 

CfLiacTa' Kai ^HOXiva', Ar||Lioc6evr|c (L 28) be Kai d7T0Tpipf|v CKeuu)v"j 
[^ujvoiiacevj. 

95 01 b' ^iaTrXeovTec KupepvrJTTic, TrpiupdTTic, vauTtic, epe^Trjc, Tpiripi- 
TTic, irpocKiuTTOC, eTriKiuTroc, auTepe'Tric' outuj Tdp OouKubibric (I 10, 
in 18, VI 91) ujv6)iace touc Kai dpeTTOVTac Kai dTTO|iaxo|Lievouc. s 
TTepivewc* [^ouTUj"] b' eKdXece (I 10) touc dXXouc eTTipdTac. toutouc 

b' dv Kai TTXujTTipac KaXoTev t6 ydp vaupdTac [°6vo)ndZ;eiv"j TpaTiKUj- 
Tepov, f peXTiov b^ t6 eTTipepriKOTac Kai ejLiTTXeovTac. fiLidXiCTa b' eiri-l"] 
pfpdTacl^j. 6 be TOixapxoc p6vo)LiaZ;6jLievoc X6tuj dv"j X^toito toixujv 

96 dpxujv. 6 be TTapd Tfj ecxdpa ecxapeuc. eiri b* dv tujv e)LiTTXe6vTUJV lo 
Kai l)LiTTopoc. dXXric hk xpeiotc Tpirjpapxoc, TTevTTiK6vTapxoc, vauapxoc, 
^TTiCToXeuc* ouTUj Tdp eKaXeiTO 6 eTTi tou ct6Xou bidboxoc toO vaudp- 
Xou. 6 be ct6Xoc KaXoiT av Kai dTT6cToXoc. ["TTpocGeTeov be toutoic"] 
^Kai TpiTipauXriv Kai KeXeucTriv"]. 

[Wi TrdXiv"] ^Tepac xP^ictc dXieuc, PxQ^ouXk6c, dcTTaXieuTr|c"j, i6 
tLdcTTaXieuc j j, ["TTupieuTT^c j, TpiobovTia xp^Ju^uevoc, [''biKTueuc, biKTuouXK6c'j, 

97 TTopqpupeuc, TTopqpupeuTrjc, CTTOTTo9ripac. Td be epTaXeia auTuiv Kd- 
Xa)uoi, pdpboi, Xivov, Tpixec iTTTTeioi, dTKicTpa, LdKibujTd*], ff^dTKuXu)- 
)LiaTa'jj, biKTua, djLKpipXriCTpa, tt6pkoi, KupTOi, Tpi^poi, TrdvaTpov fXivovj, 
9eXXoi, )uoXupbaivai. ix6uo9TipiKii , faXieuTiKrij, f uTPo9TipiKri , lO^T- j j 20 

f LKlCTpeUTlKl^, epK09r|peUTlKTl j, TTUpieUTlKTlj. 

tf epeic be^J v r| x ^ c 9 a i , veiv , KoXu)Lipav , buec9ai , ff eiTa^i j V om praeter ea quae A etiam 1 8 — 9 )LidXiCTa 6' ^iripdTac 
M om 1 1—2 II 4 oiJTUJ — 5 To^c xal || 6 o{jtuj 6' ^KdXece et dXXouc || 8 )LidXiCTa — 
11 XP^iac II 12 bidboxoc — 14 || 15 xal irdXiv— 17 xdXainoi || 18 dKibujTd, dTKuXuO- 
)LiaTa II 20 iLioXiipbaivai || 20 — 21 dTKiCTpeuTiKr) , dpKoGripeuTiKri || 22 ^peic b^ 
et elTa 

3 irX^ovTec BCM | irpocaiTric M || 3 — 4 Tpirip^Tric AV Tpiep^Tr^c BC 
om F II 4 TTp^KUJTroc C | post ^iriKUJTroc AV add ^p^ttujv | dvTaip^Tr^c M || 
6 S in marg a m post tP- Tiepiveujc bk KaXeT t. d. ^irip. || 7 xaXoic S 
KaXeic F xaXet BC | vaudTac A vapdTac V oi bk vaupdTai (vaOTai B) 
BC II 15 IxOuoupT^c AV || 16 TrupieuTric AV || 17 upocpupiTric C || 18 dT- 
TiCTpa VB I dTTi&vJTa B cf X 132 || 20 juioXipbai A | IxGuoeripiKoi , ^vuTpo- 
Oripeuc, dTKiCTpeuc, irXoTa )Liov6HuXa 11 || 21 irupieuTiKri] TrupacTiKr] M ^juiropeu- 
TiKri B II 22 6' dv B C 6 Trepiveujc] Schol Thucyd I 10, Phot Suid || 7 vaupdTac] Tragici, Herod 
I 143 II 9 Toixapxoc] Artemidor Oneirocr 37 (Suid) || 11 TrevTriK^vTapxoc] Harp 
. . . Ariiuoce^vnc L 19 (Phot" Suid) B.A^ 297.11 = Photi || 13 dir^CToXoc] 
B.Av 217. 26 = Suid || 18 Xivov] Schol I 570 D (Suid) | 18sqq plura X 132 || 
19 Tpi^oi] Hes I irdvaTpov] Hes Libri I 97—100 33 

vrJKTTic, buTTic pOeioc, KoXujLipTiTric uqpaXoc, uqpubpoc, ["€TriTToXdZ:iJUv'j, 
pemvrixoiuevoc fuTTOvr|XO|uevoc1. t6 be epyov TiXeTv, eiLnrXeTv, eKTrXeTv";* 98 
[''Kai eKTrXouc, dTTOTrXouc, KaTdTrXouc. vauTiXXecGai, epeTTeiv, KUJTTaic'^ 
[^eXauveiv, TpiTipiTeueiv, KtuTTTiXaTeTv. Kupepvdv be oiaKi^^eiv t6 CKdqpoc"j . 
5 ^Kai KaTeueuveiv, KaXeiceuu be 6 Kupepvr|Tr|c"j 6 im tujv oidKiuv Kaer)- 
juevoc, [''6"j Tfjc veujc f]TejLiiuv, 6 tujv vauTUJV dpxujv, 6 erri toTc oTaHiv 
lcTiuc, ['Kai KaT' 'AvTKpujVTa (frg 176 BP) 6 Troboxiuv, f| |udXXov"j 
^KaT^ ejue 6 TrobriYiuv KeVXriTai be utt6 ttoititijuv Kai f]vioxoc Tficj 
P^veiuc. tfKai TTic veiuc^ urroKupepvdv , TTpoKupepvdvj eTTi toO TTpuj-"j 

10 ppo^Tou. KaXouvTai be Tivec LKai vauTiXiai PpaxeTai j Kai vauTiXiai"j 
f)uctKpai"j. 

Td be evTieejueva ffTaTc vauci^j qpopToc, qpopTia, dTtuwa, 99 
P^pujTTOc"], t6|uoc, TTapevefiKai. fdqp' u)v pf|)uaTa eTriqpopTicaceai Kai^j 
[^Teiuicaceai [^Kai eveeceai^j. Xctoito b' dv Kai TrXTipiucaceai Kai Trpoc-"j 

16 ["avaeeceai eTTi toO KaTacTpiujuaToc , ejupaXeceai Kai ecpaXeceai. eK-"j 
pee'ceai, dTToqpopTicaceai, Kouqpicai Tf]V vaOv, eTreXaqppOvai, eKpoXfiv"j 
[^TTOificaceai Tujv qpopTiuJv^j. 

Xujpia eTTieaXaTTibia, oic ecTi TrpoccxeTv, dKTf), l^ujvj, aiTiaXoc, 
XTiXfi uqpopjuoc, opjuoc, {^Xijufjv^. Xijuevoc ^f\ KaTaTuJTnc'] eTraivoc 100 

20 euopjuoc, P^euTTpocopjuicTOc'], eubioc, euXijuevoc, [J^eucTOjuoc"], paeOc, f^dTXi- V om eadem quae A sed praebet 1 18 fjuOv 

M om 1 1 {iqpaXoc, uqpuftpoc || 4 KUJTrriXaTeiv et bt oiaKiJeiv — 9 irpoKU- 
pepvav II 12 raic vauci || 13 ^Outtoc et irapevefiKai — j5)fi|aaTa 1| 14 XdToiTO 
b' dv Kal II 15 ^ttI toO KaTacTpU)|LiaTOC j Kai kpaX^cGai j| 18 — iTpoccxeiv || 19 Xi- 
lii^voc f\ I ^iraivoc 

1 e-nmoXaldfjievoc AVM || 2 ^mvrix^JLAevoc] vrix^iuevoc AV | TrXeiv] udXiv M || 
4 TpiripeOeiv A Tpiripueiv V | post KUJirriX. 11 repet eXauveiv | b^ oiaKi^eiv A V II 
oiaKiZeiv b^ Kai KaT. Ed pr || 4 — 5 in AV 6ioiaK. Kai KaTeuO. t. ck. KUpepv. tum 
^Tri ToO irpujp^ujc 1 9 usque ad laaKpai 1 11, tum KaXeicOuj 1 5 || 5 6 b^ liri t. oi. k. 
KaXetTai KU^epvfiTric BC || 6 6 ^iri Tfic v. AV | vauTOuv] veOiJv AV || 7 ^cttikuOc 
nBC I 11066x0^ AV II 9 k. T. vedjc ante {jttokuP. Ed pr sol jj 9—10 irpujp^ujc 
AV II 10 Tivec auTUJv k. AV || 13 jituToc AV || 15 ^cpaX. Kai ^jup. E ^^p. Icp. 
Kal kii^. V II 16 ^XaqppOvai II || 18 ^TrieaXdTTia 11 | oic — Trpoccxeiv om F | 
TTpocxeiv Vn TTpoceXOeiv BC | fjiujv II B iiOv M | aiTiaX6c] ^Traboc M || 19 xeiXri 
n I KaTaTUJTfl MII 7 B.A"^ 297.5 TTo6oKeiv. t6 tCD Tro6i Kupepvav. ttouc t^p ^cti toO ictoO t6 
dvTiov t6 KdTUJ Trp6c tt) vrit || 13 ^Outtoc] Ael Dionys L ap Eustath 927. 54 
(p 205. 18 Schwabe) Phot ^uuttoc Kai T^^Tn» Bachm L (Phot jSOuttocI Suid) Hes | 
t6|lioc] Aristoph Byz (tt t uTroTrTeuo|Lievujv |Lifi eipfjcOai t TraX Miller mel 428) 
frg 65 N Frg Paris, Eustath 1034.13, 1469.47 Cf Hes fi^oc. yiync^oi. TrXf|- 
pujjbia I irapevefiKai] Hes 

Lexicogr Graeci IX Follux ed Bethe 3 34 BipXiou A 100—103 

PaGr)c*S, ev CKeTrr] ttT^vjj TTveujudTUiv, d7Tr|ve|aoc, [°vr|ve)Lioc, i>Trr|ve|uoc'j, 
dccpaXr|C, dKij)Liujv, fdKivbuvoc"j, pdbioc Trpoccxeiv, dcqpaXfic TTpocpaXeiv 
ouK dv ber|0eir|c 7Teic)LiaTOC ev auTUj. fPaGeTc"] opjuoi, ficuxoi, dTTOppu- 

101 Toi, vr|ve)Lioi, vauXoxoi. t6 be ^pTOV vauXoxeTv. f Kai CTOjua Xi)Lievoc"j, 
[''Kai eucTO)Lioc \i}ir\y Kai eueTTi^LHKTOc']. ipoToc be bucopjioc, buc- 5 
7Tpoc6p)LiicTOC, Rbuc7Tp6c)uiKTOc'j, xe^Mepioc , dXifxevoc — TTTepeibric"] 
f'(frgl59BP) be Kai 6vo)ua eTToirice, tOjv t67tujv ttiv dXi^eviav — Tpaxuc,"j 
CKaTr|ve)uoc, KU)uaTiac, ttoXuku)uu)v , dpa0r|c, TTOvripov exujv t6 CT6)ua,'j 
P^Kai 7Tovr|p6v exwv t6v eic7TXouv. Td be 7TpdT|uaTa KaTaTaYec0ai,'j 

f KaTctpai, KaTaTTXeucai, eicTTXeucai, TTpoccxeTv, TTpocgaXeTv, elcop)uicac0ai,'j 10 

102 fLevop)uicac0ai5, eTKa0op|uicac0ai, 7Tpoc)uTHai Trj T^TTeipLu, LKaTaKoXTTi-^j 
Pcac0aij'j. Kai Td 6v6)uaTa ^LKaTaipouci )u^Vjj KaTaTUJTH, KaTdTTXouc, 
KdTapcic, tfdvaTO)uevoic be^j dvaTU)Tr|, eKTTXouc, dTTapcic. fdvaTa- 
P^Tec^ai, eKTTXeOcai, dTTOtpai, eHop^uicac^ai^j. ecTi be ^tic ['^KaPjj XH^H 
Xi)uevoc Kai CT6|ua Kai )uux6c. 15 

103 rrepi toO IHuj ttXoO" eipecia TTXeTv, dve)ULu TTXeTv eiprjTai be 
Kai icTiOKUJTTr), P^dXXd peXTiov eipecia Kai Trveu)uaTi"j. dcpeTvai eic ^^6*5 
TTeXaTOc, jueTeiupuj eipecia, TTcXdTioi e7iXeo)uev, [^^''■^iwpoi e7TXeo)uev'j. 
ctt' dTKupujv ujp)uicd)ue0a, [fl^eTeujpoi ujp)uicd)ue0aj, [d7TecaXeuo|uev"j. 
P^aipovTec d7T6 Tfic Tnc> C'"^^^'''" dvaceicavTec Td icTia^"], ^TrdvTa 20 
^dva7TeTdcavTec Td iCTiaj, Trdcav cKTTeTdcavTec ttjv 606vriv, TrdvTa 
uTTobeHd)uevoi t6v dve)uov. KoOqpai vfiec, papeTai vfjec, ["KaTapapeTc']. IXOAION ad 1 18 jLier^ujpoi- t6 aOxo tlD TreXdYtoi AVII (TreXaTiqj) in textu 

pOSt )Ll€T. ^1tX^0)LI€V V om eadem quae A sed praebet 1 1 tujv 

M om 1 2 dKUjLiiuv — 4 Xiju^voc Kai || 5 ni^TOC bk et 5ucTrpoc6p)uiCTOc || 6 Ttt. 
— 7 dXi)Li€viav || 9 Kal irovrip6v — 15 || 16 — 22 KaTapapeic 

2 dKiijLiujv— dcqpaXric om F || 3 dv b^ KaraBeir] tt. A dv 6erieeiri tt. V | 
iT€ic|LiaTa A jl 3— 4 dtr^ppriTOi F V C d7r6pTriTai B || 5 ^ttI b^ hj^tou M i| 5—6 buc- 
6p)LiiCTOC BC et add Kal irdvTa Td ^vavTia tu)v irpoeiprijLidvujv || 8 KaTdve)uoc 
AV II 11 post r|7reipuj 11 iterum irpocpaXeiv || 13 KdTapcic] KaTdppucic II | ante 
dvaTUJT^ AVII: Kal trdXiv | dvapcic AV | BC perg kuI to diTap^)uq)aTa d7r6 to6- 
Tujv kxnMaTiCjLidva || dvdTecGai AV || 14 xeiXri AV Teixn 11 j irepi— ttXoO om S || 
16 6 ^Soupiac irXoOc. ^ctiv eip. BC || 17 icTiou Ki/jirri A icTiov KiuTrri V | Iqpeivai 
AV II 18 TieX. irX^oiuev 11 tum aip. d7r6 Tfic Tnc = 1 20 || 19 post u[jp)uic. B add o6k 
kv Xi)Li^vi b\a t6 eObiov | post direcaX. AV irdvTa transp Bekker post Tn^ 20 1 ()7rf|V€M0c] Bachm L (Phot Suid) cf Schol Soph Antig 418 || 6—7 B.A" 
78. 18 '&Xi)Lievia. Tirepeibric ^v tCu trepi toO TToXOeuKTOv CTpaTriTeiv Libri I 103—107 35 

fdTKiipac paXecGai, otTKijpac KaGeTvai, fKaTaTeTvaif, CTr|cac0ai Tf]v vaOv^j, 
eKbrjcacGai Ta TreicjuaTa. t6 bk evavTiov dveXe'c0ai Tdc dyKijpac, 104 
dvacTrdcai, dveXKiJcac0ai, XOcai Td dTTOTua, dveXKucai Tfjv vaOv, veiuXKfi- 
cai, ["cTricacOai eTTi toO aiTiaXoO, ctti toO vaucTd0juou, ev toTc veuj-"j 
5 C^pioic, ev ToTc veujcoiKOic']. dXXric fbe'] xP^icic ujKeiXev f) vaOc, 
TTpocuiKeiXev, eHiwKeiXev. 

ttXoOc eubioc, fibuc, dccpaXf|c, fdKivbuvoc, dXuTTOc''], ujpaToc. 105 
aupac eTTiTTveoucric, faupacj XcTTTfic, Trpaeiac, fjbeiac, XiTupdc, Z^ecpupiac, 
^ecpupujv, dvejuou beHioO Tevojuevou, eTriTevo|uevou, Ittittvcovtoc, [iigoc- 
10 TTveovTocj, TTpOTTe|UTTOVTOC, ff TTapaTTe')UTTOVTOc, cu)UTTpOTr6|UTrovTocYJ, dve- 
juou CTTiKaipou, (popoO, eTTicpopou, 9iXiou. bi' dKpipoOc aiOpiac, bi' 
dvecpeXou ^ToOj depoc, KaTapaivovTOc ck Tnc toO TTveujuaTOC, KaTiovTOc 
ToO dv€)uou, eK Trpujuvr|c CTTiTTveovToc, KaTd TTpujuvav toO TTveu)uaToc 106 

dCTTlKOTOC, KaTd TUJV OldKUJV TTVeOVTOC. 1TXf|pei TUJ lCTiuJ, UTTOTTXeUJ 

15 Tf] 606vri, dvejuuj KeKpijuevtu. CTTXeojuev bi' eubiac, bid TaXf|vr|c, ev 
0aXdTTr] CTa0epa, ^cTabiaiaj, CTaci)uuj, Xeicx 0aXdTTri, dKujuovi, dTTpd- 
Tjuovi, vrjvejuiac oucr|c, ttccovtoc toO Trveu)uaToc, euaepiac oucr)c, 
Leurijuepiac oucricj, fpTaxuTTXoiac^jj, eTTiqppiTTOucric ripejua Tfjc 0aXdTTr|c 
aupcx TXuKcia, ev 'AXKuoviciv fijuepaic. Kai eK tOuv evavTiujv ecTiv 107 

20 6p)ur|ve0cai ou Toidcbe oucric Tfic 0aXdTTr|c, eTTXeojuev ujc bid TTOTa- 
juoO, [Tfjv] eTTiTToXfjv ToO KujuaTOC bieqppiTTe t6 TTeXaTOC. CTTXeojuev TTdvTa 
dvaceicavTec KdXujv, dTTaci KdXoic, TrdvTa dvevTCC Td iCTia, TTdcav Tf]v V om praeter ea quae A etiam 1 8 XeTTTfic 1| 21 ti^v ^unroXriv 
M om 1 1 dTKiipac || 1 — 2 Tiqv vaOv, ^KbricacGai || 6 ^SoiKeiXev || 8 Jeqpupiac 1| 
9 Tevojuevou || 11 qpopoO | bi' dKpi^oOc — 12 KaTa^aivovToc || 13 toO dv^jnou || 
14 uTT^TrXeuj — 15 K6Kpi|u^vuj il 16 CTacijuoj Xeiq. \\ 17 eOaepiac — 20 OaXdTTiic || 
22 KdXujv — KdXoic et Td 

2 post ^vavTiov M add oOtuuc || 3 \ucac9ai BC i dir^Taia AMII dir^Teia 
B C cf § 93 II 4 post veujXKficai B C : Kal 8ca dXXa eiujGe X^TecQcti \\ 4—5 veuOpoic V 
veujT^poic M II 5 post xp^icic II add t6 ^vi/jKeiXev || 8 ^TrmveoOcric] dTriXri- 
ToOcr]C BC I ^ttI • XeTTTfic M |i 8 — 9 Zieqp. Zieqpupiac IIBC H 10 Trpoir^jLiTrovTOc] 
TrpoejuTrecuJvTOC M | cujuTr^jUTrovToc M 1| 11 qpopoO] euqp6pou V |i 12 KaTa^dvTOC 
AV ii 14 Trv^ovToc] j^^ovtoc IIBCM i uiroTrvduj AV |i 15 69. ^TrX. (^TrnrX^ojuev V) 
dv. Kp. (om V) 61' e66. AV H 16 CTabiaicjt] CTaciaiqt B Td b^ Xia M, an 
CTabaiqt? \\ 18 e6rijuep(ac oiJcr]c om S | ^TriqppiTTOucr|c — 19 i^|u^paic om F || 
20 ^pjuriveueiv IIBC | ou TOidcbe] eu6iac 6^ B C J ^rrXeov AV |1 21 ^irl 
ttoXXt*)v AM inl TToXu IIB | KOjuaTOc] iibajoc A \\ 22 dvacTrjcavTec II | Trdci A V i 
dv^vTa M 1 KaBetvai] Bachm L (Phot Suid) Hes 36 BipXiou A 107—110 

oOovTiv KaG€VT€c, fe}xoy/TX tuj ictilu, t[KoiXuj tlu iCTiiuJi, eqpevTCc Td 
icTia Tuj TrveufLiaTi, oiibev uTTOCTeiXdiuevoi. eH oiipiac drrXeoiLiev, TidvTa 
XucavTec Td iCTia, eic fiiuicu CTeiXdjuevoi Td icTia, Ka0' fijuicu dvacTei- 
XavTec, KaG' fijLiicu dvevTec, uqpevTec ti Tfic Kepaiac, KaGevTec ppaxu 
Tfic Kepaiac. 6 

108 t6 bk eubiav eivai Kai oibe cri|uaveic. ixGuujv Gripa fjv, ixGuujv 
euaTpia, euGripia, dcTraXieuTai eipTdZiovTO, KoXu)Lipr|Tai ^eTriKaTebuovTOJ, 
eTreToXiLiujv Tfj GaXdTTri, dXietuv fjv euTTpaTia. Td be evavTia x^i- 
ILiiOv, KXubujv, KXubtuviov, ZidXri, TpiKUjuia, GdXaTTa Tpaxeia, KoiXri 

109 GdXaTTa Kai KoiXaivojuevri Kai Tpaxuvo)uevr|. fKaij 6 TTopoc eTpaxu- lo 
VCTO, KU|uaTiac fjv, eKUjuaivev, fpcKuiuaTOUTo'']^. fKai KujuaTaj jueTeppei, 
|ueTe'TTiTrTev, eveTTiTTTev, riTpictive. q)piKiubr|c fjv fi GdXaTTa, Tapaxtubric. 
^TTaviCTd)uevov t6 KUjua, dvGicTdjuevov, dvicTd)uevov. cdXoc aip6|uevoc. 
KU)ua icTdfuevov, eT€ip6|uevov, uTTOKivoujuevov, KupTOUfuevov, eKpiaZ:6- 
juevov, eXauv6)uevov, eXaOvov, eTiavaxujpouv Tfj Tfj, eTravapaivov KaTd 15 
paxiav, eTraviov, Trpociov im Tfjv t^IV. cupTic, djUTTUJTic. KU)ua Kujcpov 
uTT€KiV€iTO. €KOiXaiveTO f] GdXaTTa. 

110 dvejuoc piaioc, CKXr|p6c, bucqpopoc, Tuqpiuv, TrpriCTfip, KaTaiTic, 
CTp6piXoc. dve|uoc eHiucTric, eHujGujv, uTToqpepujv, Trapaqpepujv, TrpoujGujv, 
eXauvujv, KaTd KeqpaXfjv eTreiTUJV. dv€)uou KaTd TTpujpav ecTriKdTOC, 20 
TTveu^aTOC dvGecTr|K6TOC, dvTiou ttvcovtoc toO TTveujuaToc, TTpoc dve- 
juov evavTiov, dv€)uov dvTiTrpujpov ^xovTec, dKpiTUJV ovtujv tiuv 
TTV€U)udTUJV, dvTiTTve6vTUJV, [°TTavTax6Gev cu)UTTec6vTUJv'j, TTavTax6Gev V om eadem quae A 

M om 1 1 Koi\uj T. i, II 3—4 dvacTGiXavrec — f^juicu || 4 KaG^VTCC — 5 k€- 
paiac II 6 cTiiuavetc | r^v || 7 dcTraXieuTal — 8 euirpaTia | ^vavTia || 10 k. Tpaxuvo- 
jLi^vTi II 11 K. KO)LiaTa II 13 dv0icTd)Lievov || 14 KupToO|uevov, ^K3ia26|uevov jj 
19 fivejLioc II 20 dvdjuou |1 21 toO iTveu|aaTOC — 22 dve)Liov || 23 iravTax^Oev 

1 post f€. T. t. PBC repet e § 106 irXfipei Tip icTiiu | Koi. t. i. om F | 
1 Oqp^vTCC AV dqpdvTec B || 2 tiIj icTiijj Totc irveuiLiaciv M | OirocTeiXavTec AVM|| 
6 cf))Liaive B C | f^v] f^ 11 || 7 dciraveuTal II || 8 ^ttitoXjliujv C ^TTiToXiuOuvTec B || 
9 CdXai AM || 14 k. dviCTd)uevov M || 16 ^iri t. t- Trpoci^v AV || 17 urreKpiveTo BC | 
^KuXaivcTO M iKUjuaivcTo S || 18 post CKXrip6c B add piav ^x^'^ I irTpiCTfip M || 
19 gHiueev M klwQiujv II || 20 Trpoppdv M || 21 dvTnrvdovTOC H M B C || 
22 IxovTec] ^vavTiov M 9 KXubtOviov] Phot Suid (GouKubibnc 11 84) | Zd\r]\ Phot (Glossa Platon 
Rp 496 D etc), Phot (Et M 407.31) Suid Boethus Glossa Platon Rp 496 D) || 
19 CTp6piXoc] Phryn in B A 63. 27, Phryn Ecl p 396, Bachm L CTp6piXoc (Phot) 
et CTp6piXoi (Phot Suid) Libri I 110—114 37 

cuppaTevTUJV. Xdppou ovtoc toO Trv€ij|uaTOc, d)LieTpou, tdKjueTpouj. xaTd iii 
TtXeupdv dvejuou piaZ:o)Lievou , Ik toixuuv ejUTTiTTTOVToc f| TrepmveovTOC 
fj dvuj0ouvToc f| TrepiapdTTOVToc. GuttoXic (I frg 320 Ko) bk Kai 
'dvejuov dceXTn' eiTre tov piaiov ein b' dv ojuoiov Kai t6 uppicTfjc 
5 dve)uoc. ecTi b' eiTreTv Kai TTveu)uaToc juaxojuevou, dvGecTTiKOToc, dvTi- 
TrpdTTOVTOc. Kai KUKiJU|uevtic Tnc OaXdTTTic, Kai pou )uaxojuevou ffij 
TrapacupovTOc, KaTacupovTOC, TTapaTpCTrovToc, uTTOcpepovTOC, ti^apaqpe- 

pOVTOC^j, lUGoUVTOC, dTTUJeoOVTOC, pia^OJUeVOU, UCpeXKOVTOC, dVTlpp^OVTOC. 

uTraiviTTeTai be ti toioOtov Kai t6 £evoqpiJuvTeiov(?), t6 CTTOubd^ov- 112 
10 Toc ToO GeoO, ^ei juf] dpaj t6 TTveiv eK ffTfic^j Tflc dvejuov outuuc 
eipriKev ujc eic dvaTUJTnv Kaip6v eivai. ecTi b' eiTTeiv, dTTeiGecTepai 
ToTc KupepvriTaic rjcav ai vfiec, dTTeiGeTc, bucTTeieeTc, bucdTUJTOi, dvd- 
TUJTor Td TTrjbdXia oux UTrf|KOuev, ouk fjv biaTaTeTv touc oiaKac, 
ouK fjv TTCpicpepeiv Td TTrjbdXia. veqpeXiubTic fjv 6 dfjp, dxXuiubTic, 113 
16 2o(piubTic, jueXac, paeOc, cuvvecpeXoc, cuvvecpf|c, CKOTiubTic. vukti ^Td 
TTdvTaj eiijKei, oubev TrpoeqpaiveTO, ouk fjv tov fiXiov ibeTv, TuqpXiuT- 
Touciv eujKeijuev, deeaTOC fjv utt6 veqpujv 6 oupavoc. urrepeTxe t6 
KOjua, uTT€p Touc Toixouc dvepr|» uTrepKaTepri , eic KoiXr|v Tfjv vaOv 
eiceTTCce. KdTavTXov fjv t6 CKdqpoc. ecTi b' eiTreTv eTrXeojuev dTT6 Kd- 
20 Xujv, eK juovTic Tfjc Kepaiac, ipiXfi Tfi Kepaia, ev XP^J ttjc Tfjc rrapa- 
TrXeovTec, eK KdXujv eXKovTec Tfjv vaOv. 

Td be TrdeTi outuuc dv eiTTOic* x^i^id^^eceai, caXeueiv, ujeeTceai, 114 
dTTUjeeTceai, Trapacupeceai, cuTKXuZ^eceai , KaTacupeceai , KaTabueceai, V om eadem quae A 

M om 1 1 ^Kiu^Tpou — 2 TOixujv || 2 fj TrepiTrv^ovroc |I 3 GiiiroXic — 5 dvejuoc || 7 Ka- 
TacupovToc II 7 — 8 TrapaqpepovToc || 9 uTraiviTTeTai — 11 etvai || 12 dTieiGeTc || 16 oO- 
b^v TrpoeqpaiveTO || 18 uir^p — dv^pri || 19 eic^Trece || 20 vj;i\t| — TrapaiTX^ovTec || 
23 KaTacOpecGai 

1 cuppaT^vToc AM j Xaiipou AVB || 2 ^KTriTrTOVTOC BCM | TrepiTriTrTUJVTOc 
M II 4 — 5 iLJppicdiuevoc. ^cti AY || 6 KeKu(a M)KUJ|Li^vr|c omisso Kai II M j KaipoO 
AIIBC II 9 ZevocpOjvTOC ctt. AV || 10 Tcveiv] iroietv AV || 12 6ucavdTU)T0i AV || 
13 v)TrfiKOUcev 11 || 14 Trapacp^peiv AMC || 14 — 15 post dx^. II add veqpcObric quo 
Attici non utuntur || 15 cuvveqpr]C Ed pr cuvveqpujv AV II B C cuvveqpeXOuv M || 
21 ^k] diro IIMB qui addit irXoiou || 22— p 38. 18 in M et hic et iterum uberius 
post Teixouc dTrejLidxovTO § 168 leguntur 4 dceXTfi] Hes s Kpi6c dceXT^Kepuuc . . . dceXT^c . . . Kai ^ttI toO jueTdXou 
(cf Hes dceXTnc) Kai fdip dvejLiov dceXTn X^touci, d>c €07roXic . . . Bachm Lex in 
BA 451. 10 dceXT^c. ttSv t6 ccpobpbv Kal piaiov . . . Kal 6 ku)juik6c' 'djcirep dv^- 
juou ^Hai^vric dceXToOc Tcvojudvou' j| 9 Non invenitur ap Xenoph 38 BipXiou A 114—117 

paTTTiJecOai, dvaTpeTrecGai, TrepiTpeTrecOai, oKeiXai, eHoKeiXai, Ka0eXKecOai, 
KaTacTiacOai, [vauaTeTv^, TiepippfiHai ttou Tfjv vctOv, TrpocapdHai, Tie- 
piapdHai, tTrepiOpaOcaij. Kai dXXujc, biaXuOeicr|c ttic veiuc, dvoixOeicrjc, 
biacTdcnc Tfic dpiLioviac, tou ictou dTTOKXacOevToc , TiepiKXacO^VTOc, 
dTrapaxOe'vTOC, ff TTepiaxOevTOC^j j, tujv TrribaXiujv TrepiOpaucOevTUJV, dTTop- 5 
paTevTUJV. Kai Td 6v6)LiaTa vauaTia, KaTaKXucju6c, eTriKXuc|u6c. epeic 
be Kai *biaTOixeTv ffebei^j']'. to Tdp dvaToixeTv ibiujTiKdv. 

115 oic b' ecTi vaOv TrepiTreceTv iv xei|ua)vi, f[ep)LiaTa]'5 epiuaTa Kpucpia, 
TieTpai uqpaXoi, CK^TieXoi, CTriXdbec, ppdxn, xoipot^^c, dKpai X€i|ue'pioi, 
KaTr|ve)Lioi, 6HeTai, CKXripai, TrepiTreTeTc, dXiTeveTc, dTroppuJTec, dTTpdcjLiiKTOi, 10 
drrpocTTeXacTOi, Tpaxuc aiTictXdc, r|ujv CKXrjpd, TrpdcTeioc OdXaTTa, Kai 
ei Tic pidZ;oiTO, uTTdTeioc, dpaOr|c, TrriXujbTic, TeX)uaTU)bric. 

116 epeTc be 6)Lippoc CTrece, TrpoceTrece, KaTeppurj, fdTTiKaTeppuTij, 
KttTrivexOri, eTTiKaTrivexOri, eTreppdTri, eHeppdTri, f^aTeppdTrij, KaTexeTTO. 
KaTaKXucja6c, [eTriKXuc)u6c5, KdOoboc ubaToc, qpopd, [KaTacpopd], dqpecic, 16 
6p)ur|, CTTippori, ^KaTapoXrij, ft^eKpoXri^jj. piaioc 6)uppoc, ttoXuc, pdOioc, 
eXauv6juevoc, eTreiT^juevoc, ttukv6c, cuvexnc, eHaicioc. dKpaTeTc tujv 
KUJTTUJV fjcav 01 vaOTai, uTpoti fjcav ai dvTiXr|i|jeic, ai x^ip^c ujXicOa- 
vov, [TTepiujXicOavov , dTTUjXicOavov] , rrapecpepovTO dTTO toiv kujttijjv, 
eHeTTiTTTOV, ouK evfjv fdva^epeivj, LfeHaipeiv^jj Tdc KiuTTac. 20 

117 dcTpaTTf) eHeXa^uipev, eHeppdTri, eHrjCTpaipev, eHeTpicpOTi, eTrecxe 
Td ojufuaTa, eTdpaHe, cuveTdpaHev, eHeTrXriHe Tdc ipuxdc, eHeOopuprice, 
cuvexee, Odpupov eveTToirice TaTc TViujuaic. Xajurrpd, uTTepXajuTrpoc, bid- V om eadem quae A 

M om 1 3 irepiGpaOcai |1 7 biaroixeiv — 16iujtik6v || 8 oic — 12 || 13 ^mKarep- 
puri II 14 ^iTiKaTriv^xO^ — 1^ ^TriK\uc|Li6c || 16 ^KpoXr) || 17 tojv kuuttOuv — 20 jj 
23 Xa)UTrpd 

1 irepiTp^irecOai om S | djKetXai, ^Hujk. M oiKeiXev, ^Hu(jKeiXev B || 
2 TTpocappdSai B C || 3 XuGeicric AVM || 5 dTroGpauce^vTiuv AVMBC|| 
6 t6 ovojua 11 BM Td fijuoia C |1 7 biaTuxeiv AVC | dvoTuxelv AV || 
Kpuqpeia AV || 10 post 62eiai B add TrpoveveuKuiai 1 irpOTreTeic AVBC || 
15 ^inKaTaKXuc|u6c 11 C H 17 dKpaTrjC II H 18 ibXicGaivov (sic semper) 
at x- AV 11 19 dTr6] ^k AV H 20 dvacp^peiv] dvaK^TiTeiv B H 23 Tf^c Tviw- 
jiric AV 7 sq Phryn Ecl 161 (= epit. 443) dvaToixeiv )ui?| X^t^, dXXd biaToixeiv 
B.A^i 89 biaToixeiv dvTl toO dvaToixeiv EOpouXoc KaTaKoXXa))LidvLU H 8 Hes ^p|uaTa 
. . . Kai OqpaXoi rr^Tpai 1| 16 j!)60ioc] Bachm L (Phot Suid) ^69iov t6 ueTd i|i6- 
q)ou KOjuia f\ pev^xa Libri I 117—121 39 

TTUpOC, CpXOfUibriC, eKTTXriKTlKrj , pXoCUpd, LaTTpOCOTTTOC^, bUCTTpOCOTTTOC, 
buCaVTlpXeTTTOC , buCOTTTOC, dVTiTUTTOC. U)C dTTOCKOTOUV TOL 6)Ll|LiaTa, 118 

ibc cuTX^ai Tdc oipeic, ibc eKTrTofjcai Tdc YviJU)Liac, ujc cuTKXeicacGai 
Touc 6(p9aX|uouc. PpovTf] CKXripd, Tpaxeia, piaia, papeia, uTTepjLieTe- 
5 Oric, fpTTajUjueTeGric^Sj, eHeTpicp0Ti, f eHeppdTn^j, t^ppdTnj, TTpoceppd^n, eHn- 
Xncev, tTrepinxncevj, [eHepojupncevj , TTepiepojupncev, ffeHeppovTncev^yj, 
[eTTeppovTncev, eHeKTurrncev], eveTTece TaTc dKoak, eTTnpeic0n, eTTnpujce 
Tdc dKodc, eHeTTdTaHe Tdc Tviu|uac, )uiKpoO e)uppovTnTOuc [toucj e)u- 
TrXeovTac dTToincev, eKKeKUjq)n|ue'voic eujKeijuev. 

10 Td be Tfjc vaujuaxiac ai )uev cpepoucai Tpinpeic, )uaKpd TrXoTa, 119 

TaxeTai vfjec, KaTdqppaKTa TrXoTa, oi be dpxovTec Tpinpapxoi Kai rrevTn- 
KovTapxoi Kai vauapxoi Kai eTTiCToXeTc. t6 ibe\ TTpdT)ua [vauapxia], 
Tpinpapxia, TTevTnKOVTapxia. Tfjc be tou vaudpxou veibc [Wj 6vo)ua 
vauapxic Kai CTpaTnTic oT be epCTai 2utioi, 0aXd|uioi, 0pavTTai. oT 120 

15 b' eTTi ToO KaTacTp(ju)uaTOC )udxi)uoi. Td be OTTXa Td juev Tfjc veujc 
beppeic Kai bi(p0epai Kai x^^Kd ^')upoXa, 60ev Kai x«^KejuPoXoi ai 
Tpifipeic, Td be Tujv ejUTTXeovTUJv dcTTibec, 0u)paKec, KvnjuTbec, Kpdvn, 
Hiqpn, bopubpeTTava, x^Tpec cibnpaT' TTpoc be Tdc eTTi^oXdc auTUJV dvTe- 
coqpi2!ovTO pupcac TTpocnXoOvTec ^^"'"'P^c xd TOixic)uaTa tujv veujvjjj, 

20 OTTUJC 6 cibnpoc 6Xic0dvr] TTpoc t6 dvTiTUTTOV dvTiXapnv ouk Ix^v. 
PCkovtoTc'j5 dTTeuj0oOvTO Kai binTov dTr' dXXnXujv Td CKdcpn- TTXnpu)- 121 
juaTa ^bej dvTeXn, aKpipn, KaTecKeuac)ueva, {^euboKijuaj , evTeX6juic0a' 
Tfjv b^ ToiauTnv vaOv Auciac (frg 39 Scheibe) Kai dbncpdTOV eipnKe. V om praeter ea quae A etiam 1 3 ujc ^KTTTofjcai — TviwjLiac || 4 xpaxeia [j 
13 TrevrriKOVTapxia, sed habet 1 dirpocoTrToc 

M om 1 1 dTTp^coTTTOc II II 2 lijc — 6)U|uaTa || 3 t, TvuO|uac || 5 ^HeppdTn, 
^ppdTn II 6 rrepifixncev || 6 ile^p6vTY]C€v \\ 8 luiKpoO et toOc — 9 ^Troir]cev || 
10 — 23 

1 dTrp6cujTroc II || 1 — 2 buc7rp6coTrToc (om 11) bucavTipXeTTTOC 6uciTp6ca)iToc 
AVII cf B.A 35,10 II 5 ^HeppdTn] ^HeTapdxOn AV | post irpoceppdTn M add 
^Sex^On II 6 ^Hep6ricev AV ^p^ncev M || 7 ^Treipeiceri C ^TrepekeTi V ^Trrippricen 
B I ^TrXripujce AVIIBCM, corr Toupius || 8 ^jupp. KaT^CT^cev M || 8—9 
TrX^ovTac 11 B || 12 post vauapxoi B add Kai CT6Xapxoi cf Hes CToXdpxnc |1 
16 xaXK^iupoXa AV || 18—19 dvTec^qpiZov Tdc p. BC || 19 Trpoc — veOuv interpol Byz, 
del Wilam || 20 oXiceaiveiv A oXice^vr) B TrpocoXicOaivoi KaTd to V | dvTiXa- 
peTv ABC dvTi lacuna ouk V ] Ixovtcc A || 22 ou &6Ki|ua II || 23 Auc. Kal 
6.bbr]v Kai dbbriqp. A, Auc. Kai lacuna 6 litt cap Kai dbbrjqp. V 11 cf I 96 il 14 cf I 87 II 15 cf I 94 || 19 cf Boeckh Seew 106 || 23 dbn- 
q)dTov] Moeris 192. 9, Harp dbriqpdTouc Tpiripeic . . . Auciac ^v Tfj i»Tr^p €OKpi- 40 BipXiou A 121—124 

Ktti id )nev KaXujc TreTrXripiuiLieva cuTKeKpoTr|)Lieva, id be ujc dTepiuc 
dTiXripuJTa ^Kai f)|LiiTrXr|pu)Taj ff^Kai dcuTKpoTriTa"]']. Kai ai )uev 7tX6i)lioi 
vfiec, ai be dTrXoor Kai ai juev dGaXdcceuToi Kai dKpaicpveic Kai Hripai 
Kai bieipuT)Li^vai, ai be evTeOaXaTTeuKuTai, biufpoi, dpaiai, bidppoxoi. 

122 t6 be cpuXdTTeiv Tivdc eqpopjueiv Kai vauXoxeTv, Kai t6 dvTiKa8ecTr|Kevai 5 
Trp6c vau)Liaxiav dvGopjueTv fKai dvTecpopiueTv , Kai t6 Trpocebpeueivj 
(^TTpocopiueTvj, Kai tT6_j TrpoeKTrXeOcai TTpoeHopjueTv xai TTpoop)ueTv, Kai 
t6 CTr|cac0ai Tfjv vauv Trpocop)uicac0ai, Kai t6 ev kukXlu TrepiTrXeTv 
vf|cov Kai TTpocKa0fic0ai vr|cuj TToXiopKtiTiKaJC dTT6 veiuv, TrepiopjueTv. 
Kai Trepiop)uiZ;eiv Trjv vauv rrepi t6 x^J^M" cpr|ci Ari|uoc0evr|c (LI 4)" lo 

123 Tuj be 0dTTOV TTOiricavTi touto d0Xov CTecpavoc fjv. ecTi be auTUj 
XoTOC Kai Trepi tou Tpiripapxr||uaTOC (L)' eTriTpiripdpXTiMoi be ecTiv foj 
Xpovoc 6v Tic CTreTpiripdpxrictv eHr|KOVTOc |uev auTUJ toO KaipoO, ppa- 
buvovTOC be ToO biaboxou. Td be epTa* dvdTec0ai, TrpocavaTreipac0ai, 
e^op)udv Tf]v vaOv, fKai t6 TrXeTv (^Kai eKTrXeTvj, TrepiTrXeTv, bieKTrXeTvj, 15 
fdTreXdcai TfjV vaOvj. Kai Td 6v6)uaTa dvaTUJTfl, dvdTreipa, rrXoOc, 

124 [%epiTTXouc''j, eTriTrXouc, bieKTrXouc. eiTa CTficai Tdc vaOc KaTd ctoTxov, 
TTUKvdc, CK biacTrjiudTUJV. dp0f)vai Td crjjueTa, dvTavdTec0ai , dvT- 
eTrnrXeOcai, TTpoceTTiTrXeOcai, TrpoeKTrXeTv, vaujuaxficai, cuppaTfjvai, cu)UTre- 
ceTv, eiu^aXeTv, pdvappfjHai, fKaTaTpujcaij, dvappf^Haij TfjV TrapeHeipe- 20 
ciav, dvappfiHai Tfjv TrpOupav, dvoTHai Tfjv vaOv utt6 Tfjv €)upoXf|V, 
dTrXouc TTOificai Tdc vaOc, auTdvbpouc KaTabOcai, paTTTicai, KttTavau- V om praeter ea quae A etiam 1 2 Kal i^iLinrXfipujTa 

M om 1 1—22 

4 ^vTe6aXaccevj)Li^vai A — ccevfiviai V dpeai II C || 7 TTpoceKTrXeOcai AC | 
irpoeHopiueiv] iroi ^2. VBC IH. A j Trpocopiueiv AVIIC || 8 Kai TrpocTficaceai AV || 
9 vficov] vr|cuj AVS || 10 ■rrepi t6 lacuna qprjc. A. AV | iTepi] ^iri Demosthenis 
cdd II 11 GaXaTTiOTTovficavTi AV | aSXov om F || 12 TpiripapxflinaTOc] ^TTiTpiripapxfl- 
juaToc AVSB || 13 auToO AVC jj 15 ^KTrepmXeTv BC TrepnrXeiv. Ik . . . Xdcai 
ti^v V irepi-iTXeiv. ^KTreXdcai ti*iv A || 18 Post biacTr^iadTuuv AV add dvGopiLidv 
(elv V) dvTe(pop)Lieiv cf 1 6 || 19 vau|uaxeiv 11 BC Tou bia)LiapTupiq( , el TvfjCioc 6 X6toc . . . (Suid), B.A"^ 203.19 = Baclim L in 
BA 343. 27 = Phot dbricpdTOi Tpifjpeic, L rhet ap Eustath 1394. 43 (p 226. 1 
Schwabe) Phot dbriqpdToi (Hes) 

4 bieMiUTlu^vai] Thucyd VII 12 j vnac dpaidc Hesiod Op 809 cf Schol || 
5 vauXoxeiv] Phot Suid: 0ouKu6i6ric VII 4 || 12 ^TriTpir]pdpxri|Lia] Harp Tpir|pdpx»l|Lia 
t6 eic Ti^v Tpiripapxiav dvdXuj)Lia. ArnaocG^vric ^v tuj Trepi toO Tpiripapxn- 
jLiaTOC (§ 44). ^TriTpir|pdpxri|Lia bk t6 dvaXiCK6|uevov lueTd t6v Trjc Tpiripapxiac 
Xp6vov (Phot Et gen Suid) || 20 TrapeEeipecia] cf I 92 Phot 0ouku5i6tic IV 12, 
VII 34 et 40, cf SchoU) Libri I 124—128 41 

ILiaxficai, dvabr|cac6ai, aixiuaXd)Touc Xapeiv, eqpeXKecOai. Kai t6 jiiev 125 
eic €|LipoXf]v uTraTaTeTv eic toiitticu) ttjv vaOv dvaKpoucacGai, t6 b' 
eic (p\}fr\\ 'TTpujuvav KpoucacGar- eipriKe be 0ouKubibr|c (I 50. 5, 
51. 2, 54. 2 etc). fficai^j^ TpaujuaTiceeicuJV tiuv veujv. Tdc be Tre- 

5 TTOvriKuiac Kai KeKaKUJjuevac ecTi GepaTreucai, [eTTicKeudcaij, eTTiCKeudca- 
c0ai, levlai, ZieuHacGai. eir| b' dv eK veOuv Kai dTTOpaiveiv ttoi Tfjc 
TToXejaiac Kai eK^aiveiv, Kai drropdceic TToieTcGai, Kai KaTacupeiv Xeiav 
eic Tdc vauc. 

AuToi )uev 01 dvbpec CTpaTioiTai, |udxi|uoi, CKeuoqpopoi, uTTacTTi- 126 

10 cTai, iTTTraTuJToi, ittttok6)uoi. Kai tu)v |uaxo|U€vujv t6 juev ejUTTpoceev 
jueTUJTTOV Kai Z;ut6v Kai ttpocujttov, Kai Td eKaTepujOev dKpa rrXeupd 
Kai KepaTa, beHi6v ^KaPj euuuvujuov, t6 be |uecov ojucpaXoc, t6 be pdeoc 
CToTxoc KaXeTTai. Kai t6 juev ecpeHfic eivai KaTd jutikoc Z^utcTv, t6 b' 127 
eqpeHfic KttTd pdeoc CTOixeTv. Kai 6 juev €k beHidc toO ttpujtou Z^utoO 

15 TTpujTocTdTrjc, Kai TTdv t6 lueTUJTTov TTpujTocTdTar 6 be Trap' eKacTov 
TaTTOjuevoc TTapacTdTrjc, 6 be TTap' auT6v eHoTTicOev eTTiCTdTric. t6 be 
CTTi TTdciv €V TUJ pdOei IvTov oupd Kai oupaToi* KaXoTTO b' dv 6|uuj- 
vujuujc Kai 6 dpxujv auTUJV Pf^o^P^TOc^j^. KaXoOvTai be Kai OTTiceo- 
qpuXaKec, Kai t6 epTOV oupaTcTv Kai OTTiceoqpuXaKeTv. t6 be cujUTTav 

20 cTpaTid, fpcTpaToc"]^, CTpdTeujua, CTpaTiujTiKov, qpdXaTH, TdT|ua, cuvTaTjua* 
luepri b' auToO ^juupiocTucj, xiXioctuc, TTevTr|KOCTuc, Xoxoc, beKdc, TTejUTTdc. 
Kai 01 dpxovTec 01 |uev toO TTavT6c CTpaTriToi Kai cucTpdTrjTOi [Kai 128 V om praeter ea quae A etiam 1 1 ^qp^\K€C0ai j| 13 eivai || 18 oupaToc || 
22 Kal cucTpdTiiToi || sed habet 21 juupiocTiic 

M om 1 1—8 II 13 KaXeiTai- 18 oupaT^c || 19 t6 IpTov — ^mceoqpuXaKeiv jj 
20 CTpaTiujTiKov — 22 TrejUTrdc 

4 in Thucyd non haec metaphora, ergo graviter ante Kal interpungendumjj 
4—5 Tfjv bk. u— lav K. K— vriv AV || 5 KaTacKeudcGai ^iriCKeudcai ^mcKeud- 
cacGai V KaTacKCudcai ^iriCKeudcaceai A ^TriCKeijdceai ^mcKeudcaceai S || 6—7 
Toic TToXeiuioic AV || 13 toixoc AMBC \\ 13—14 U ^lr\c II || 14 beSioO AV || 

15 JU^TUJITOV TTpUJTOCTdTOU II C — TI^C B || 16 TTap'] Ott' AV I a^TOO F ailTUJV 

C II 18 — 19 post 6Tric6oqp. Kai M add Kal vojToqpOXaKec || 20 CTpaTid] CTpd- 
Teujua iterum AV | 20 post cOvTaTiua B add cTpaTdpxnc CTpaTapxia || 21 aOTUJv 
AV I TreiuTTTdc C TievTdc II B 3 TrpujLivav eKpoOovTO Bachm L (Phot Suid) Schol Thucyd I 50 || 4 = IV 
189 II 11 cf An-iani tact 8. 1 (24 Bl) = Aeliani tact 7. 1 Kochly Riistow Griech 
Kriegsschriftsteller II 278 sqq || 12 K^paTa] Phot Suid (0ouKu6i6ric) II 12 Arriani 
tact 8. 3 (25 Bl) = Ael tact 7. 3 || 13—14 Arrian tact 8. 2 (25 Bl) = Ael tact 7. 2|| 
15 TTpujTOCTdTiic] Hes II 16 — 17 cf Orbicium in Henr Stephani Thesauri app 
vol Vni p 344 edit 1865 : t6 ^irl toOtoic iTp6c t6 pdOoc lcxaTov 2:ut6v, oOpd Kai 
o0paT6c II 17 oOpaT^c] Hes Eustath ad A 125 || 21 TrejUTTdc] Xen Hell VII 2. 6 42 BipXiou A 128—131 

uTTOCTpdTTiTOi] , ujC7T€p 01 dTuoxeipOTOvnOevTec diTOCTpdTiiTor P^Ta- 
Hiapxoi^jj Kai oupaTOi Kai iuupiapxoi Kai xi^iapxoi ^cti Xoxafoi Kai 
eKaTOVTapxoi Kai beKdbapxoi Kai f f TT6)Li7Tdbapxoi , Kaijj tujv iTTTreajv 
iTTTTapxoi Kai (puXapxoi. [Gripaiujv be Tbiov^ poiiuTdpXTic, Kai AaKebai- 
inoviiuv paciXeuc, Kai 'A0r|vaiujv ev iiiepei TToXeiuapxoc , Kai GeTTaXujv 5 

129 TaToc, Kai jLiicGoqpopujv HevaTOC. Xe'TUJ be vuv ou TTpoc dKpipeiav 
TauTi Td 6v6)naTa* inaKpou Tap TaOTa beiTai KaipoO Kai X6tou, 6TT6Tav 
TaKTiKov u)LiTv f\ CTpaTTiTiKOV cuvTiGu) pipXiov, 6t€ Kai 7T€pi TTXaiciou 
f^Kai ToO ^Tepo|Lir|Kouc TTXaiciou"]*], Kai toO ctti )ueTUJTTOV KXTvai Kai 
ctt' oupdv Kai ^tt' dcTTiba Kal ctti b6pu, Kai tojv jLiepujv Te Kai dpx6v- 10 
TU)v xai IpTiuv Kai Kivr|ceujv xaG* ^KacTa cacpriviuj. 

130 Ik be TTic CKeufjc 01 dvbpec lube 6vo)ud2[ovTai. Tf]v )Liev Totp CKeufjv 
KXr|Te'ov Kai ottXiciv Kai eHoTTXiciav Kai cdTr|V ^KaT^j eiboc )Lidxr|c, Kai 
dvbpac eudTrXouc ibc toO CTpaTiujTiKoO t^vouc ovTac. 01 b' eiciv 
OTTXTTai, OTTXoqp^poi, papeTc, dKpipeTc, )Li6vijuoi, CTdcijuoi, juaxaipoqpdpoi, 15 
TTdXiv Cb''j au TTeXTacTai, TTeXToq)6poi , T^^vfiTec, KoOqpoi, eXaqppoi, 

131 euKoXoi, ^euxepeTcj, ipiXoi, cqpevbovfJTai, Xi0op6Xoi, ToH6Tai, ToHoqp6poi, 
fiTTTTficj, iTTTTaKOVTiCTai , TirTTOToH^Tai , bopaToqp6poi , ftJ^KOVToqp^poi"], 
LUTTacTTiCTai , CKeuoqp6poij, iTTTTaTWToi, d)uiTTTTOi. buo b' LrouTOi'jj ZXOAION ad 1 11 ibiujc ludvxoi AaKe6ai|Lioviujv t^vujjLioTia Kalj |Li6pa (iuotpa 
AVB) AYIIBC in textu post caq)r]viu). V om eadem quae A sed praebet 1 17 euxepeic 

M om 1 1 djcirep — dTrocTpdTr]Toi || 2 k. oOpaTol Kai || 3 TrejLnrdbapxoi Kal || 
6 XdTtu — 11 II 13 cdTriv k^t' || 15 papeic — CTdcijUOi || 16 TrdXiv 5' aO |1 17 eOxepeic 
ipiXoi II 18 iinrfic | KOVToqpbpoi || 19 fijuiTnroi — oOtoi 

1 — 2 post TaHiapxoi M add CTpaTr^XdTai ?2apxoi || 2 Kai oupaToi] KaKoOpToi 
AV ante Kai TaSiapxoi. In C Kai oOpaToi ante dTrocTpdTriTOi || 3 b^Kapxoi 
AVFM I TrevTdbapxoi BC cf ad p 41.21 |1 6 bk Tot vOv AV !| S ^ cTpaT. 
0)Liiv cuvT. AVBC 11 8 6Tr6Tav 11 6Tr6Te B | irXaTiou II BC 1| 14 cTpoTiiOTOU 
BC II 17 post eOKoXoi M add eOZujvoi | eOxeipec V || 18 linretc FBC H 19 itt- 
TTaciriCTai A 1 sqq Arriani tact 10 (28 sq Bl) = Aeliani tact 9. 3 sq | dTTOCTpdTriTOi 
Demosth XXin 149 || 3 bcKdbapxoi et TrejUTrdbapxoi] Xenoph Cyrp 11 1. 22 sq, 3. 21 1| 
8 Huius modi onomasticum exstabat: quo Arrianus in tactice (Td 6v6|aaTa c 2, 
14, 19, 20 etc), Aelianus tacticus, fortasse ipse PoUux ad haec capita con- 
scribenda videntur esse usi |1 11 ^vuj|U0Tia] Suid Hes Et M 345. 10 H 13 cdTr^v] 
cf VII 157 Phot Hes s cdKOC H 16 TU|Livf)Tec] Hes 1| 17 Arriani tact c 14, 16 
(39 Bl sqq) = Aeliani tact 15. 2 sqq || 19 sqq djanrrroi] Harp (Suid") B.A^ 
205. 5 Paus L ap Eustath 1539. 26 (p 107 Schwabe) Suidi Et M 83. 42 Hes s 
bijLiaxoi Cf ArriaM tact 3. 2 et Aeliani tact c 38 Libri I 131—134 43 

eixov iTTTTOuc, Ktti 6 ^iepoc TrpocrjpTTiTO 9aT€pLu, Kai ]Lie|Li€X€Tr|K€cav 
lneTaTTTibdv elc eKdTepov fjv b' auToTc t6 c6qpic)na toO dKpaicpvecTCpoic 
Xpfic0ai 7Tp6c Td ^pya toTc ittttoic, ottujc obouc t€ )uaKpoTepac bia- 
vuoiev Kai eiev auToTc dKomuTepoi. fjv be' ti Kai ^Tepov eiboc iTTTreiuv, 132 

5 bi|Lidxai, 'AXeHdvbpou t6 €upr|)Lia, KOuqpoTepav TTeZiou ottXitou Kai pa- 
puTe'pav iTTTTeujc exovTec CK€ur|v, €Hr|CKri)uevoi TTp6c djLicpuj, Kai Tf]v eK 
Tfic Kai Tfjv a(p ittttou ]Lidxr|V, ottujc ev tl^evj toTc iTTTTacijLioic itt- 
TTCuoiev, ei be toi eic dqpiTTTra dqpiKOiVTO, )Lifi eiev dTTO^uaxoi TTavTdTTaci, 
}xr]be TTdGoiev t6 TTd0ri|Lia t6 Aubiov dXXd t6v )Liev ittttov TTapeXdjupa- 

10 vev eHeTTiTribec €tt' auTUJ toutuj TTapeTTOjuevoc ffJ^Tic"]*] uTTTipeTTic, 6 b' 
eK ToO iTTTTOu KaTapdc euGuc ottXittic fjv. 

ottXujv ovojuaTa, d)uuvTf|pia, dXeHriTripia, CKeTTacTripia, cpuXaKTri- 133 
pia, CK x^ipoc xpf|Ci)Lia, afx^}^oiX% pXfijuaTa, ^eXri, rrdvTa Td dqpi€)U€va. 
dcTTic Kai Ttt juepri ttic dcTTiboc, 6]ucpaX6c Kai )ueco)uqpdXiov Li^^ai 

15 ^TTOju^dXiovjj Kai oxavov Kai ituc Kai kukXoc Kai dvTuH. dcTTic oi- 
cuivri, fdcTTic dTT6 HuXou, dcTTic dTT6 pupcr|c, dcTTic uj^uopotvrij, dcTric 
XaXKTi, LPrrap^^jj '0]uf|puj be Kai xp^^fi ^cti dTT' dpTupou Kai KaTTi- 
T€pou. XeyeTai be Kai NiKiac TTOpqpupav Kai xP^c6v ]uiHac KOC]uficai 134 
Tfiv dcTriba. TiveTai ^bej Kai TTpO]uf|Kr|c dcTric, TCTpdTUJVOC, TTcpiqpepfic, 

20 KUKXoT€pf|c, KoiXr|, €T€po]uf|Kr|c. TTeXTr| 'A)uaZ;oviKf| , [jhc^ qprici Ee- 
voqpujv (Anab V 4. 12), TTapeoiKuTa ^kittou TreTdXuj'. GuupaH Kai Td 
)uepri ToO 6u)paKoc TTTepuTec, Kai t6 )U€cov auToO T^ctXov. 'Idcujv be V om eadem quae A 

M om 1 1 — 11 II 12 CKCTracTripia — 13 xp^lcijLia j| 14 — 16 k. ^TrojLiqpdXiov — 
Sxavov II 16 dcTric — db)uopoivri || 17 -rrap' 'Oju. — 19 dciTiba || 20 wc 

3 jLiaKpdc AV II 3—4 KaTavuoiev IIBC || 5 Kouqpdxepov et 5—6 pap(pa0 BC)0- 
Tcpov IIBC II 6 iTTTT^ujv AY I IxovTOC BC II 7 Sttujc dv Iv BC |I 7—8 Kai iTnreOoiev 
n II 8 Sxe b^ eic AV | djuaxoi AVC 1| 9 )uri6^ — AObiov om A, sed add 1 11 post 
fjv: iva )utP] TrdGr] t6 A. TrderijLia | irapdXapev AV |j 10 auTd toOto IIA || 13 post 
pXriiuaTa HC add pXriTd || 15—16 i^cuivn HV || 17—18 KOT^Kac B)iT^pou BC || 
21 jueTaXoGiwpaS rr^TaXov Kal t. )u. M || 22 TuiaXov M tu Xov A 5 6i|udxai] Hes bijudxai oi XcToiuevoi d)ui7nroi, oiTivec 6t^ ixkv Tre2f|, 6t^ bi 
eqp' iTrrrcuv )udxovTai || 9 t6 Trderiiua t6 AObiov] cf Herod I 80 Xenoph Cyrop 
Vni. 27sq II 12 ad § 133— 138 cf X 142— 146 || 15—16 oicuivri] Thucyd 
IV 9 II 16 Ojjuopoivn] Herod VII 76. 79, Xenoph An IV 7. 22, VII 3. 32 || 
18 Plutarchi Niciae vit c 28 s f Truvedvojuai bk ju^XP^ ^Ov Iv CupaKoOcaic dcTriba 
KCiju^vriv Trp6c iepuj beiKvucOai, Nikiou ju^v XeTO|u^vr|v, xP^J^oO bt Kai TropqpOpac 
eO TTUjc Trp6c dXXriXa )ue)uiT|u^vujv 6i' Oqpfjc cuTKCKpoTriiu^vriv || 20 — 21 Xenophon 
de Mossynoecis: ^cxr^cav . . . ^xo^^^^c t^PP» TrdvTec XeuKUJv poujv bac^a, fiKac- 
)u^va KiTToO TreTdXtu || 22 T^^ctXov] Hes 44 BipXiou A 134—137 

6 GexTaXoc Kai f])Lii0iupdKia irpoceHeOpe. GiupaKec be oi )Liev qpoXibiuToi, 
136 01 be eH dXiJceujv. Icti be tic Kai ^CTioXdc dvTi eiwpaKOc'. TrepiKe- 
qpaXaia, Kuvf|, Kpdvoc. Kai toutou f^Td'] )Liepr| t6 |li^v urr^p t6 jli^- 
TiuTTOV 6juujvu)Liujc TUJ |Li^pei, Td b' fuTT' auTUj ocppuec, Kai t6j uirep 
auTdc TrpopepXriiLievov t^icov, t6 be eTr' auTf) Tfj KeqpaXrj dTriKpavov, 5 
Kai t6 uTTCp auT6 Xoqpoc Kai Xoqpid Kai TpiXoqpia. Xoqpoc euavGr|c, 
uaKiv9ivopaqpr|c. Td be Trepi TaTc \epc\ TTpopXr|)LiaTa 6)liu;vu|liu)c tuj 

136 )uepei x^Tpec KaXouvTai, KVTi)LiTbec fbej TTobOuv. Hiqpoc, judxaipa, ifxei- 
pibiov, Hiqpouc dK)ur|, Hiqpouc Xapf) Kai TrpoXapfi, Hiqpouc TeXa|Liiuv, ou 
t6 Hi^oc eHfJTTTai. KOTric. f] bk 8f|KTi tou Hiqpouc KOuXeoc. Xotx^» ^o 
HucTov, KdjuaH, dKovTiov. dKOVTiciua Kai t6 ottXov Kai t6 epTov. 
bopu, KOVToc. Kai f] 0f|KTi Tou bopaTOC boupoboKTi, Kai Td luepr) t6 
juev TeXoc caupu)Tf|p, t6 b^ |uecov dTKuXT]. Kai t6 ftVtv^jj epTOV 

137 evaTKuXicacGai, t6 be TtpoOxov aixjufi Kai eTTibopaTic Kai cTupaH. fjv 
be Kai Tiva bopaTa ^vau)uaxa', ujc qpr|civ "0|UTipoc (0 389. 677), bid i5 
|uf|KOuc xpeiav cuvTip)uoc)ueva €k cujupoXiuv. bpeTrdvTi, bopubpeTravov. 
TreXeKuc d)uqpicTO)uoc, fdTepocTO^uoc^. Tdxa b' dv TrpocGeir] tic toutoic 
Kai Tf]v Huf|XTiv Tf]v AaKUJViKfjv. cqpevbovTi, XiGoc, toHov Kai ffTd"i1 
ToO ToHou Lt.V^P^jj> Kepac Kai veupd fKaPj oictoc. t6 auT6 Kai V om eadem quae A sed praebet 1 4 utt' aOxCD — Kai t6 
M om 1 4 Td i&TT^p — 5 irpopepx. || 6 X6qpoc — 8 KaXoOvxai || 9 Hiqpouc || 11 Kal 
t6 et t6 ^ptov || 12 5oupob6Kri — 14 irpoOxov || 14—15 fjv 6^—16 cu|biPoXOL)v et 
bopubp^iravov || 17 rdxa- 18 AaKuuviKfjv || 19 t6 aOT6 Kal 

1 post |Li^v AV add 6)uqpa\ujTol | qpaXobujToi M |I 2 ciroXAc] CToXfj AV 
cucToXf] M II 3 Kuvf^ om F I Ta ju^v IIBC || 4 \)n aM II C 6' Oir^p auTd 
6qppuec Kai t6 V Oir^p TaOTa M || 4—5 Oir^p aOTUJv IIBC || 7 OaKiveivoPaGk 
n I 6)uoiujc nBC II 8 Tci bk tujv irobujv. KvrijLi. Trob. M || 10 KoXe^c II || 11 dK6v- 
Tic|Lia] dKovTic M || 12 6oupoGf|Kr| A || 14 dvaYKuXf]cac9ai 11 || 17 TziXvl. ir^XeKuc 
M II 18 2ufivr]v F 2uriOr]v S Huivriv BC CTfjXriv AV corr Seberus 1 9d)paKec qpoXibujToi] Arrian tact IV 1 || 2 ciroXdc] cf VII 70 CTroXdc bk 
9ijOpaH ^K b^p)LiaToc, KaTd toOc ijj)uouc ^qpauT^^uevoc, ii)C Hevoqpujv ?qpri • Kai ctroXdc 
dvTi 9ijOpaKoc (An III 3. 20 nunc falso legitur: Kal crroXdbec Kai 9uOpaKec), X 142, 
Hes cir. xifujvicKoc pa9uc, ckOtivoc, 6 pOpcivoc OiOpaS Phot Schol Aristoph Av 933 
(Suid) II 3 Kuvn] B.Av 274. 9 Phot Suid Et M 545. 40 || 11 Huct6v] Phot Suid 
Hes (inde B.A^ 284. 18, inde Et M 612. 25) || 12 6oupob6Kri] Hes Bachm L 
(Suid) II 13 dYKuXr]] Hes || 14 Harp CTOpaH, Auciac ^v tuj KaTd AuciOdou. CTOpaE 
KaXetTai t6 kotuj toO 66paToc TpaxnXiov, 6 KaTairriYvOeiv eic Tfjv fY\v eiiOOaciv, 
lijc 0ouKubibr]c iroO (pr]civ (II 4) 'cTUpaKiuj dKOVTiou dvTi PaXdvou xpr]ca^evoc 
eic t6v |hoxX6v' (Phot", inde Et M, Suid) B.A^ 303. 7 Tim (Photi Suid) Hes || 
18 Huf]Xr]] cf X 142. 144 Hes Phot (=evo(pu)v KOpou 'Avapdcei IV 7. 15 , 8. 25) 
Eustath 1509. 44 Libri I 137—140 45 

peXoc Ktti ToHeujLia* GouKubibric (IV 40. 2) b' auxo Kai aTpaKTOv 
KaXeT. eici be Kai Tuupcpopoi oiCToi. Kai toO peXouc t6 |u^v eTTTepuj- 
ILievov eiTTOic av KeqpaXfjv peXouc, 6 5e cibripoc dKic, Kai Tfjc dKiboc 
OTKOi |uev ai TTpoc tuj KaXdjuiu, f^uuxTvec be ai TTpoc t^ dK|u^ iTpo- 
5 poXai. icTeov be oti Kai (poiviKOC ciTdGr) 'Apdpuuv Tivec dvTi Kepiuc 138 
exptuvTO, Kai XiOuj oHeT dvTi cibripou Ai6io7Tec. Kai expiov Tdc dKibac 
iuj (papjuaKiubei "Apapec. 

rrpocapiGjuriTeov toutoic Kai Td pappapiKd, cdpiccav MaKebovi- 
Kfjv t6 bopu, Kai TraXT6v Mr|biK6v t6 dKovTiov, Kai dKivdKr|v TTepciK6v 
10 Hicpibiov Ti, TUJ juripuj Trpocr|pTr|)uevov, Kai caTdpeic CKuGiKdc. "Apapec 
be Kal CTpouGujv bopaTc dvTi 6u)pdKiuv f| dciTibuJv dqppdTTovTo. 

L^^qppuKToijj, TTupcoi, Kai |ur|xavr||uaTa Kpioi, TuupYOi, eXeTToXeic, 139 
jurixavai, Kai KaTaiTdXTai MaKeboviKoi, ff[Kai x^Xtuvaiyjj. 

Xpeia b' eic touc 7ToXe|uouc CKeuocpopuJv |uev ovujv, CTrecKeuac- 
15 luevujv poOuv be uqp' djudHaic, f||ui6vujv be Trp6c djuqpuj, Ka)uf|Xujv fbe^ 
eTTicecaYluevujv Td CKeuri. BdKTpioi be Kai |udxovTai dTT6 tujv Ka|uf|Xujv, 140 
Kai eiciv auToTc ittttujv juev ujKUTepai t6 Tdxoc, eK7TXr|KTiKUJTepai be 
bid |ueTe6oc Kai bacuTr|Ta, evepTOTepai be bid t6 dbivpeTv Kai ludXXov 
buvac6ai iroveTv. ittttujv juevTOi Kai eXeqpdvTUJV dvTiKpuc XP^ici 7Tp6c ZXOAION B sol ad 1 14 — 15 in margine: fJToi kmcpopTiZoniviuv. CK€uf] 
(cK€pfi B) Tcip f| SttXticic Kai f| CToXf|. V om eadem quae A 

M om 1 1 GouKubibric — 2 KaX€t || 3 emoic fiv jj 4 6tkoi |li^v j bk ai 
TTpoc — TTpoPoXai II 6 \i0uj oHci || 7 "Apa^^c — 9 b6pu Kal || 10 k. caTap€ic — 11 
IqppdtTTOVTO II 12—19 

4 6TKIV01 BC I ai] oi IIVC Ta M | \otxiv€C M || 5 Kai «t^puvixoc Tivdc 
'Ap. dvTi M II 6 \ieuj 6H€i] \oeiav M | Ale. b^ M || 7 qpapjLidKiu M || 8 irpocapie- 
|LioOvT€C AV I cdpicav II cdpicbav V || 10 dTap€ic BCV || 13 KaTair^^Tai AVBC || 
14 — 15 lTnCK€ua2;o|n^vujv H poOuv B C |j 15 ^qp' B \)n II iJTrojLidZTic C || 16 dir^ 
Bekker, kn\ Cdd || 17 €iclv |li^v II | 6^ A ante ^KTr\. |1 18 6acuT€pai II B C | 
^v€pT^CT€pai n I dbiMJov Cdd, corr Bekker 1| 19 Trp6c] ^ttI HBC €ic V 

1 dTpoKTOv] Hes II 2 Trup(p6poi] Thucyd II 75 || 4 6tkoi] cf VH 158 Hes 
Hom A 214 || 5 — 7 ex Herodoti VH 69, qui tamen haec de Aethiopibus (rectius 
PoU I 244) non de Arabibus 1| 9 B.A^ 205. 23 Harp dKivdKnv Ari|noce^vTic ^v 
tCu KOTd TijLiOKpdTOUC (§ 129). TT€pciK6v Hiqpoc. Bachm L in BA 364. 30 = 
Suid II 10 caTdpcic] Hes |1 10—11 Herodot IV 175 de Macis, gente Africana: 
k t6v Tr6\€|Liov CTpoueOuv KttTaTaiujv bopdc cpopdouci Trpop\ri|uaTa, sed idem 
Vn 70 oi ^K Tfjc 'Aciac AleioTTCc (antea de Arabibus dixerat) . . . Trpop^ri- 
juaTa dvT' dcTribuJV ^TroieOvTO fepdv^uv 6opdc Cf Strab XVI 733 1| 12 ^\e- 
ir6\€ic] Hes 46 BipXiou A 140—143 

Tdc jndxac. Kai 6 )Liev citujv t^^^tpavxaj dXecpavTaTuuToc KaXeiTai, 6 
b* ett' auToTc dpxujv eXeqpavTdpxTic. cppdTTOVTai be Kai ffoi'']^ ittttoi 
orrXoic, TTpojneTajTribioic, TTapiuTTioic, Trapriioic, TTpocTepvibioic , ^TTapa- 

141 TTXeupibioicj , TTapajHTipi^ioic , ffJ^TTepiKvrijaibioic^j^. XeTOVTai bk ittttoi 
Te0ujpaKic)Lie'voi , TTecppaT|nevoi , LpujTTXiciuevoi^jj. Aipuec be Kai dTro ^5 
bi^pujv Kai iTTTTUJV eTTe2^euT|iAevujv, ujCTrep 01 '0|Lir|pou fipujec, judxovTar 

"0|LIT1P0C Tdp OUK oTbe |LlOViTTTTOUC ITTTTeaC. U)V 01 flUeVJ UTTO TUJ i^UTUJ 

Z^uTioi, 01 b' iKaTepujOev TTaprjopoi Kai TTapdceipoi Kai ceipaqpopoi Kai 
ceipaToi, Kai ai toutujv fiviai ceipai Kai TTapr|opiai. eTTipepr|Kaci be 
ToO dpjuaTeiou bi^pou fjvioxoc Kai TTapapdTr|c* 5v 6 TTXdTU)v (Crit 10 
119 B) dvapdTTiv luiKpdcTTiba CKdXece. KaXeTTai be tic AipuKf) bicppeia, 
f| be TTepciKTi, fi be AaKUJViKr|. 

142 Ll^epTl tbej Tou dpiuaTOc^ bicppoc, uTTCpTepia, dvTuH, ituc. f] 
|uev i)udvTUJCic tou biqppou tovoc KaXeTTai, t6 b' urrepdvuj auTOu TTepi- 
cppaTiua, 5 CKUTei eiujGe TrepiXajupdvecGai, Tdppiov. TpeTc b' Ixovtoc 15 
Tou Tappiou TTXeupdc Tdc KaTd Toijc Tttttouc, t6 dvujTaTov HuXov 
KaTTdvaH KaXeTTai beHi6c Kal euujvujuoc, f] be juecri pdpboc KaTTdvTi, eqp* 

143 oij b* dvaTTaucTai, juecdTiov, [^juTTpocGiov]. ai be bibujuoi ai Lpeic'j5 
Touc Tttttouc pXeTTOucai dTT6 Tfic KaTTdvTic luexpi tou KupTiou lueTfiXai, 
t6 be KupTOUjuevov dcTTibicKri, t6 b' dTT6 TauTr|c utt6 t6v tovov KCKaju- 20 
juevov dZ^rjXic. Td b' eTTU)Via Td evT6c tou biqppou TUJviai fj dTKiijvec 

r| dcTpr|Ta. tujv be TTXaTiuuv TrXeupiuv taij CTTdvuj pdpboi, fffai']^ 
^ujc KdTUj Teivoucai, Kucpiuvec, ai be utt' auToTc |uecai pdpboij ^ujc V om praeter ea quae A etiam 1 5 irapaiLiripibioic 

M pro 1 1 — 23 praebet t6 6^ fipiiia dp|Lia|udHri KaXeirai. Tct b^ }x^pY] auToO 
3 irapuuTioic AV || 7 juovijuouc FB j iliv] dic II jj 8 irapr)iJUpoi AV || 9 ira- 
priuipiai AVBC || 15 KaTaXaiupdvecGai 11 C biaXajup. B || 16 irdpeiov et 16 ira- 
peiou AV II 16 tcic] t^c AVn|| 16—17 SOXov (6 add AV) Kal TrdvaS AVIIB || 
17 KaTOTrdvr] 11 || 19 pXdiiTOUcai II | KupToO AV || 20 KupT6v dcir. AV | dTr6 auTfic 
AV I KOTd T^vTIBC II 21 dZnXiov BC || 21—22 dTKiuveic f^ TpiTatai AV || 22 dcTpf)- 
Tai n I ai post ^dpboi Ed pr 3 cf Xenoph Cyrop VI 4. 1 djirXiSov bk Kal iTrTTOUc irpoiueTajuibioic Kai 
TrpocTepvi6ioic , Kal toOc jli^v juoviTriTouc uapa|ur|pi6ioic, touc 6' 0Tr6 toic dpiuaciv 
6vTac irapaTrXeupibioic cf Cyrop VII 1. 2 et Arrian tact IV 1 | Trapujirioic] cf 
X 54, explicat II 53. Ael Dionys L ap Eustath 914. 44 (p 199. 8 Schwabe, 
Phot Suid) Hes || 7 Sic Aristarchus: Lehrs de Ar stud Hom^ HI 3 p 193 || 8 ira- 
priopoi] Hes Suid Et M || 10 Hom V 132 Hes TrapapdTric || 11 AipuK^i biqppeia] 
Xenoph Cyrop VI 2. 8, 1. 27 Hes s BapKaioic 6xoic || 12 TTepciKr)] Xenoph Cyrop 
VI 1. 28 II 19 |u€Tf^Xai] Hes |ueTiTfiXai. ai ^2 ^KOT^pou |u^pouc toO fipjuaToc 
j!)dp5oi II 21 drr]Xvc] Hes dZfipic. toO dpiuaTiou SuXov |ueTd . . . j| 23 KU^uivec] Hes Libri I 143—146 47 

ToO Tovou iJTroKuqpiuvia r| KiXXipavTGC r| KiXXoPopoi. Ta b' eTTiJUVia, 144 
ou ejLiTTiTTTOuciv ai TrXdfiai TrXeupai, Gaipoi t6 be irpo toO tovou, ou 
TrpujTov empaivouciv 01 dvapaivovTec, TiTepva. t6 be oXov eTriGrijaa 
KaXeiTai uTrepTepia, t6 b' uTTOKeijuevov dHuuv, tujv be TrepieiXou|Lievujv 
5 tuj dHovi TpoxuJV t6 |uev Tiepi TaTc dipTci cibripoOv eTricujTpov, x] be 
dipic Kai cujTpa KaXeTTai, ai be evr|p|uoc|uevai auTrj pdgboi Kvfijuai. 
t6 be Kev6v toO TpoxoO t6 evap|uoZ;6|uevov tuj dHovi cupiTH. t6 be 145 
eqp* eKdcTri Kvrjiuri cibripoOv deToc. auT6 be t6 TrepieiXoujuevov tuj 
dHovi TrXr||uvr|. t6 be uTrepdvui auToO cibripiov baKTuXioc. t6 be cuv- 

10 beov Trp6c Tf]v TTXr||uvr|V Tdc Kvrjjuac cibrjpiov TTXrjjUVobeTov fj 0ujpaH. 
t6 b' evT6c TTic TTXr|)uvr|c cibrjpiov, Tpipei t6v dHova, Tdpvov r\ 
be'cTpov. t6 be kujXOov eKTriTTTeiv t6v Tpox6v efUTrrjTVujuevov tuj dHovi 
TTapaHoviov rj ujc fopTiac eTTipoXoc f| ujc 'GpaTOC0evr|c (p 205 Bernh) 
ejupoXoc. Td b' eKaT€puj0ev TeXrj toO TpoxoO baKTuXioi, ujCTTep Kai 

15 ToO dHovoc Td eKaTepuj0ev TeXri dKpaHovia. Td be tuj dHovi eTKei- ug 
jueva cibrjpia Kai Tpipojueva utt6 toO TpoxoO, 0upai. 6 be toO TTa- 
paHoviou becju6c ejupoXobeTrjc. t6 be dTTOTeivojuevov drr^ toO biqppou 
HuXov pujuoc, oij t6 TeXoc dKpoppujuiov, urrep^ev fbe^j eKbebeTai t6 
Ivfov Td be cuvdTTTOVTa auT6 becjud Z^uTobecjua KaXeTTai. 6 be irdT- 

20 TaXoc 6 bieipojuevoc dTT6 toO ZIutoO ctti t6v pujuov, iIj Td i^uTobecjua V om praeter ea quae A etiam 1 20 6 6i€ip6|U€voc 

M om 1 1 — 2 Gaipoi || 13 'irapaH^viov || 20 ^U|u6v 

1 Ko\\6po3(ou F)6oi II Ko\Xop6poi BC 1| 2 irXdTioi 11 | Giipioi AV | rct iTpo 
M II 3 irpiOTou II VC I paivouciv AVM dvapaivouciv 01 ^iTipaiv. B jj 4 0ttot€iv6- 
jLievov IIBC II 6 cuOcTpa IICM | auTU) II BC || 9 utt^p M | auTo M auTfic V auTaic 
A II 10 Kvri|ui6ac A | TT\Ti|av66€Tpov II || 11 ^Tapvov A dTapvov V || 12 bcOTcpov 
C I 5^ Tuj AV I dHovi] d56viov M TrapaSuuviov AV sic semper || 15 dKpa26via] 
dHcOvia M|| 16 c^jpai BC || 16—17 TrapaSiou M || 17 IjupoXoc AV || 18 dKpopu. 
Cdd I Ott^p 8 iKb. M || 18—19 tuj Ivyw IIBC 6 2:ut6c M | auTd IIC auT6v 
Ttu B I b^cjaa] IvfdL C Ivyiu B || 20 biripju^voc B 6irip6iLievoc CM bebepLivoc 
A I diT6] ^K AV 1 KiWipavT€c] Hes || 5 sqq cf X 53 et I 253 | Hes dTricujTpa' f\ ^Huu toO 
Tpoxou ^TTiqpdveia (Hom E 725) cf Hes s cujCTCujuaTa || 11 T^ipvov] Hes t6 ^cuj 
Tfic Tr\ri|Livric cibripiov, 8 t6v dHova Tpipei. == B.A"^ 230. 11 (sed TdpKov) = Et 
M 221. 43 (TdpKOv) == Zonarae L 422 (TdpKoc) || 13 TopTiac cf libri IX epistol 
6voiLiacTiK6v Ti pi3\iov TreTTOiriTai ropTiqi tuj coqpicTfi . . . 6\{tou \6tou | '€pa- 
TocO^vric cf libri X epistol eupdjv , . . toOto (sc de re equestri) 'EpaTocG^vriv 
\^Teiv 4v TU) CKeuoTpaqpiKU) . . . ou&^v eTx€v iLv fj\Tn2!ov || 18 ^uju6c] Hes (>. toO 
dpjLiaToc t6 ^KTeTajLi^vov H6\ov Trapd touc Tttttouc ^ujc toO ZutoO ju^cov dTr6 toO 
dHovoc, o Tivec CTfjjuova Kai CTaOjLiiov Ka\oOciv. = Suid ^. — ZiuToO. Kai CTaOjLiiov 
Ti Trapd 'Pobioic ... 48 BipXiou A 146—149 

TrepieXiTTGTai, ^TUjp. Tot be KOiXa toO Z^utoO, \j(p' a iiTrdYOVTai oi 

147 iTTTTOi, lev-fXai, iLv toi dKpa dKpoxrivicKoi. ai be fiviai Kai puTnpec 
KaXoOvTai. Td be dTio iuev tujv pu|Liiuv dTrripTriiLieva, utto pbe'] touc 
fauxevac tujv ittttujv ^XiTTOjueva, XeTrabva, u)v Td dKpa XeTuabvicTfipecj, 

fTd be UTTO TOUCJ UJ)L10UC TIJUV ITTTTUJV JUaCXaXlCTTlpeC, 6 be dTTO TfjC 5 

KOpuqpfjc ToO iTTTTOu eKTeTa)uevoc i|udc eTri tov xaXivov Kopuqpaia, 6 
be Tiepi Td Teveia TCveiacTrip. [Td b' CTTavecTriKOTa bepiudTia TTepi tov] 
[dHova, KaTd] Td TTapaHovia, TTapaTpoxia. oi be cibrjpoT kukXoi b\ 

148 ujv bieipovTai ai fjviai, baKTuXioi. drro b' ittttou ecp' itttuov 6 dTTTipTTi- 
juevoc ijudc juecdTiov. tujv b' fiviiuv ai juev KaTavujTibioi KaXoOvTai, lo 
ai be bid pujuujv, aV be bid juecaTiou, ai be ceipaToc ijudc. Kai t6 
ju^v oXlu tlu CTojuaTi ToO iTTTTOu TTepiTiGe'juevov xaXKoOv nGjuiubec ktijuoc 
KaXeTTai, t6 be TTepi t6 feveiov bieipojuevov vpdXiov, t6 b' elc t6 
CTOjua ejupaXXojuevov xaXivoc, ou t6 juev juecov dEoviov, Td be TTepi auT6 
baKTuXioi exTvoi TpipoXoi, ouc juacdTai 6 iTTrroc. 15 

149 eiTTOic b' dv eOepdTTeuov Tdc dcTTibac, eSeKdGaipov, eXdjuTTpu- 
vov Touc GuupaKac, eqpaibpuvov Tdc KvrijuTbac, Td Kpdvr) CTiXTTvd erroiouv, 
Touc Xoqpouc Tiu0eTi2ov, eGriYOV Td HiqpTi, eHeov Td bopaTa. V et M om eadem quae A 

1 TTepieiXriTrTai M || 2 leQyai AV CeOXXai B | dKpoxoiviCKOi AV dKpoxu- 
luicKoi M II 4 i)TreXiTT6|Li€va AVM | XeTrabvecTfipec II || 5 Td b^ uTrd — juacxa- 
XiCTTipec om F I Td b^ Ed pr t6 b^ SBC j xaXacTfipec M | dir^] Ik A |1 
7 Tdc Y^vuc B Ycveidc II BC | Ijrav . . . Ta bipixara Tiepl t6v . . . Kal lacunae 
numquam repletae in C, B om propter lacunas j bdpjaaTO nC jj 8 irepiTp^xia 
BC II 9 5iT]poOvTai M bir]povTai C biriprivTai B | toO iTrirou 11 C || 9 — 10 
dTrr]pTic|Li^voc AV || 10 KaTavujTiaioi IIBC || 11 ai b^ bidjueca al 6^ 6id ^. 
M I cibripaioc M || 11—12 Kai jai^v t6 A || 13 irepi] Trapd IIBC | birip6|Lievov II 
biripriju^vov MBC | vp^Xiov II C ip^XXiov B ijidXXiov V ij;aXfibiov M || 14 dHujviov 
AV viov n i^viov BC I t6 b^ HBC I aOTd AV || 15 MktuXoi A | cxivoi HM | 
oOc] Sirep BC || 18 iQirilov S eOG^TiZiov FC 1 Hes s ^CTopa . . . oi b^ KaTd 'ApiCTapxov t6v TrdccaXov t6v ireirriY^Ta 
irepi dKpov tOuv ^u|liOuv, irepi 6v becjueiTai Kai eiXeiTai Td Z;uY6bec|ua = Scliol Hom 
Q 272 A II 2 ZeOYXai] Schol Hom T 406 BTw = Hes Z. Z:uy6c. f\ t6 dKpov toO 
2uYoO, KaO' 8 ^VTiGrici touc Tpaxf|Xouc Td 2ijua | § 147 — 148 cf X 55 — 56 | 
iiuTnpec] Hes ^. bk aefov Tdc r^viac Bachm L (Phot Suid) B.A^ 299. 28 Phot 
^UTTip Et M 707. 6 Cf Phot ^ucTfipac || 4 X^Trabva] Schol Hom E 730 A = Hes 
X. ijuavTec TrXaTeic, oic dvab^ovTai oi TpdxriXoi tOuv TirTrujv Trp6c t6v 2!uy6v. 
ApoUon Soph 108. 11 | juacxaXicTf^pec] Hes || 10 juecdTiov] Hes || 11 ceipaioc] cf 
Hes 8 ceipai Phot || 12 Kri|a6c] Hes Bachm L (Phot^ Suid) Phot" = Suid || 
13 sqq cf I 184 X 56 || 14 dH6viov] Xenoph R Eq X 9 et 10 || 15 ^x^voi] Hes | 
TpipoXoi] Hea Libri I 149—152 49 

TexvTrai tujv SttXujv dcTTiboTrriToc, GujpaKOTroioc, xpavoTroioc, 
juaxaipoTTOioc , bopuHooc, ttiXottoioc. euboKiiua be GiupaH 'ATTiKOupTnc, 
Kpdvoc Boiu)ToupT€c, ttTXoc Kai eTX^ipibiov AaKUJViKd, dcTTic 'ApYoXiKri, 
ToHov KpriTiKov, LC^evbovri 'AKapvdvu)vj, dKOVTiov AitujXikov, judxaipa 

5 KeXTiKrj, TTeXcKuc GpdKioc. Kai Td ^jUTrpocGev eipriiLieva utt^p ttic 
CKdcTou xp^ceujc. 

AeTeiv be XP^I ex^poi» TToXejuior t6 Tdp tujv dvTiTToXejuujv 150 
6vo|ua, ei Kai GouKubibric (III 90. 1) auTUj Kexpr|Tai, ckXtipov ecTiv, 
peXTiov b' dvTiTToXejuouvTec. dTTr|x6ri|uevoi , riXXoTpiujjuevoi, dXXoqpuXor 

10 Touc be pappdpouc Kai Hevouc eKdXouv. dcTTOvboi, dKaTdXXaKTOi, 
djuiKTOi, Gripiujbeic, uttouXoi, dTTiCTOi, tLdcTTeiCTOi*]j, bidcpopoi, evavTior 
Xpr|CT€OV be ttotc Kai tuj dvTiTraXoi, ei t^ Kai t6v TToXeiuov dTuuva 161 
KXriTeov Kai t6 viKficai KaTaTUivicacGai. ttoXcjuouc dKTipuKTOUc CTTd- 
TOVTec, dKripuKTUJC TroXejuouvTec, rriKpoi, bucjueveTc, eTTiKripuKeiac ouk 

15 IxovTec, eTTiKripuKeiac ou bexojuevoi, KripuKa Kai TTpecpeiav ou TTpocie- ^ 
juevoi, dKTipuKTOic TToXejuoic xp^lLievoi, [dKaTdXXaKToi] , dbidXXaKTOi, 
fdcujupaToij, dcujupoXoi. Td be evavTia fi|uepoi, TTpaoi. juexpi toO 
bebiHac0ai f TToXejuouvTec^ , ftVovovYJ cpopov dvaceiovTec, crrovbdc 
uTToqpeuTOVTUJV bibovTec, eic eipT^vriv peTTOVTec, eTTiKripuKeuojuevouc 

20 TTpociejuevoi, eubidXXaKTOi, eubiaXXdKTUJC biaKeijuevoi , ouk eic dei Tdc 
exOpac dTTOTiGejuevoi. dXXT^c be xp^ictc qpiXoi, cujujuaxoi, ojuorjGeic, 152 
ojuoqpuXoi, cuvacTTiCTai, cuvaTUJViCTai, cucTpaTiojTai, cuveHeTaZ^ojuevoi, 
f^cuvoTTXiZ^ojuevoij, cujuTroXejuoOvTec, koivujvoi TToXejuou, pKoivujvoi"j judxric, 
jucTexovTec ^x^pac, cuvaipojuevoi, evcTTOvboi. Kai Td TTpdTjLiaTa cpiXia, V om praeter ea quae A etiam 1 17 dcu|apaToi, desinit 1 17 ^vavxia 
M om 1—6 II 7 t6 Tctp tOuv || 8 6vojaa — 9 dvTiiToXejLioOvTec || 11 dcireiCTOi || 
12 xpriCT^ov — K. tGj et ei t^ Kai || 15 xripuKa — 16 dKripOKTOic || 17 dcOjLipaTOi || 
18 |u6vov dvaceiovTec || 19 Ouo^euT^VTUJv 

1 Kal Tdp oi TCxviTai AV || 2 eii&0Ki|Liei A || 3 poiajinoupT^c S poiujTioupT^c 
BC II 5 epaKiK6c AV II 6 ^KdcTUDv II BC ^KdcTiic A || 7 dvTiTudXujv BC dvTmoX^ 
jnioi Thucydidis cdd, dvTnroXdjuujv Herodot VIII 68 p || 12 t6 dvTiTraXoi IIBCV H 
13—14 ^TrdTeceai II || 15—16 irp. oO 6ex6|uevoi ^ juaWov oO irpoci^iLievoi F || 
17—18 jLi^xpi ToO qp6pov IvbeiHaceai irujXeiuoOvTec M || 18 5' ^6i&dxeri A || 19 Otto- 
(peOTOvTec A | luiKripuKeuoju^vujv A || 21 Tie^juevoi M | 6|uoeeveic M || 24 ^x6pct<=] 
TToX^juou M I post ^vcirovboi M add qjiXtoi 1 sqq cf VH 154 sq 1| 2 sqq cf Aeliani V H m 24 de Xenophonte X^T^Tai 
oOv 6 ToO fpOXXou Tfjv ju^v dciriba 'ApToXiKfiv ixeiv^ t6v bi etupaKa 'Attik6v, 
t6 bk Kpdvoc BoiujToupT^c, t6v bk ittttov '€uibaOpiov || 10 Sdvouc] Hes H, oi Tro- 
X^juioi. oi b^ ToOc TT^pcac ... || 11 dcrreicToc . . . djuiKToc Demosth XXV 52 de 
Aristogitone 1| 14 dKripOKTUJc] Thucydid I 146 

Lexicogr Graeci IX Pollttx ed Bethe 4 50 BipXiou A 152—156 

163 cu)Li|aaxia, KOivuivia, cvjvac7nc|Li6c • ojiiaixiLiia fYapj GouKubibou (118.3) 
|uev, ou )uf|v Xeiov rrpoc rfiv dKorjv. t6 be oXov 7t6X€)l10c, ^x^pa. 
bix6voia, dXXoTpiiucic, indxri, CTdcic, cTaciac)u6c' f'^© hk. evavTiovj 
eipriVTi, ficuxia, CTtovbai, dvoxai ff^Kai'}'] dvaKUJxai, biaXXayai, Kai 6 
cuvdTiuv bia\XdKTr|c. toutouc be KaTapTiCTfjpac 'Hp6boToc (IV 161. s 
V28) KaXeT' eiiroi b' dv tic auTouc Kai dpiiiocTdc. ffTd be pf||uaTa^j 
Ktti biriXXdTricav Kai KaTr|\\dYTicav [Kai cuvriWdTricavj , Kai cu)updceic 

154 P[lTTOif|cavTo5 j Kai cuvepricav, Kai cuveGevTO Kai cuvGfiKai tff^eTevovTO^ jj, 
Kai uj|Lio\6TTicav Kai 6)Lio\oTicxi ffteTevovTojfj. buvaiTO b' dv tic 
eiTreTv im |uev tou eic ^x^pav KaTacTflvai Tdc CTiovbdc e\ucav, lo 
biecTTicav, dTreppdTrjcav , Ti\\oTpid)Gr|cav, ^HeTTo\e|LiiuGr|cav — oi bk 
cuTKpoucavTec auTOuc eHeTTo\e')Liujcav Kai TTo\e|LiOTTOioi — eic TT6\ejLiov 
cuveTrecov, ctti be tou evavTiou cuvfi\Gov, fip)Li6cGr|cav , eic TauTov 
fi\Gov, ujKeiiuGTicav to Tdp e(pi\iujGr|cav ibiujTUJV. 

155 Auvdjueic eppuj)Lievai , dK|udZ;oucai, dKpaiq)veTc, dKepaioi, dTTicTfj- i5 
)Liovec, )Lie)ae\eTr|KuTai, TicKr||a^vai, cuvTeTaT)Lievai, cuTKeKpOTri)Lievai, eTpri- 
TopuTai, dvbpujbeic, [dvbpeTaij, dvbpiKai, veaviKai, Ivtovoi, fPq)i\6- 
TTOVoi']^, (pi\o7T6\e|aoi. Kai eTOi|uoi, TTp6xeipoi, cpi\epToi, [cuvepToi^, 
(pi\6Ti|aoi, doKvoi, eupuJCTOi, eppuj)uevoi, eGe\oupToi, TTp6Gu|Lioi, euGu)Lioi, 

156 Gu)uoeib€Tc, (pi\6veiK0i, (pi\oKivbuvoi. Kai dvbpec iTa)Lioi, dTTpoqpdciCTOi, 20 
d6€\ovTai, auTeTTdTTe\TOi, diTapdK^riTOi, auTOKe\eucToi, auGaipeToi, auT- 
eTTiTaKToi, dK€\€ucToi, fdveTTiTaKTOi j , auTfjKOOi, euTo\)Lioi, euipuxoi, 
dcpopoi, dv€KTT\TiKTOi, euGttpccTc, TopToi, (popepoi, eKTT\r|KTiKoi, €uott\oi. M om 1 1 6)uaix|Liia — 2 dKof|v i| 3 )ndxn || 4—5 k. 6 cuvdTUJv — 8 4t^vovto || 
11 — 12 ol hi cuTKp. — ^HeTToX^jnujcav || 16 — 17 ^TPITop^iai II 19 doKvoi | ^ppuj- 
jLi^voi II 20 K. dvbpec- 21 ^GeXovTai 

1 6)aaix0ia 11 || 2 Xetov] f^beiov BC || 4 biaXXaTai] ai dXXa^ai S al dvaX- 
XaTai F || 6 aOx^ A || 8 ^iroiricav B || 10 Karacxficai xdc cir. AM KaTacxficavTec 
(-Toc B) CTT. IIBC corr Bekker | bi^Xucav AM || 11 d-rrriXXdTilcav A || 12 toutouc 
II BC II 14 16iujtik6v M || 17 dvbpkai C j eOTUJvoi M || 18 (piXoTr6Xe|uoi. doKvor 
eOpujCTOi Kal ^toijuoi. irp. 11 | cuvepToi AM IvepToi 11 C || 19 eOppujCTOi A || 
20 iTaiuoi] dTaOoi A || 22 dK^XeucToi] aOTOK^XeucTOi II iterum cf 1 20 jj 23 ei>- 
irXriKTiKoi M ^kttXtiktoi II 12 cf Harp ^KiToXe).iU)cai ATDLiocOdvric 0iXiTnriKoic (I 7, III 7) dvTi toO eic 
Tr6Xe|uov KaTacTfjcai, ibc Kal irapd GouKubibr] TToXXdKic ^v b^ toic 'ATTiKiavoic 
6id Tou ri TpdqpCTai, ibc Kal Tiapd Eevoq)U)VTi Iv ?' (V 4. 20?) '6XXriviKU)v. 
Ammon p 47 Valck lKTToXe)uu)cai Kal ^KTroXe^uficai biacpepei. ^KTToXe|uu)cai ju^v Tap 
^CTi t6 eic Tr6Xe|uov ^ju^aXeiv, ^KiroXe^uficai hk t6 it6Xiv ^2eXeiv || 20 iTajuoi] cf 1 192, 
B.Av 267. 10 = Phot = Suid" = L Patmiac p 146 (§ 233) = Et M 479. 25 
Hes Bachm L (Phot Suidi) Libri I 156—161 51 

TroXejLiiKOi* €|UTT€ipo7r6Xe|uoi Tdp eTraxOec, TToXeiuou be ^x^ipOTexvac' cipa- 
TiujTac eTpr|K€ GouKubibric (VI 72.2). bucr)TTr|T0i , dr|TTr|TOi, d|uaxoi, 157 
bucjuaxoi, dTTp6c|uaxoi , bucavTipXeTTToi, dvuTT6cTaT0i , dviKr|Toi, bucTTo- 
XejuTiTOi, GapcaXeoi, bucavTaTtuviCTOi. Kai Td eTTipprijuaTa cuTKCKpo- 

5 Tr||uevujc, juejueXeTriKOTiuc , dKpaicpvujc, eTriCTri|u6vujc, iiCKr||uevu)C , cuvt€- 
TaTiuevuJc, eTpriT0p6TUJC, TToXe|uiKiuc, driTTr|TUJC, djudxujc, dvavTaTUJvicTUJC. 
Kai Td pr||uaTa eTTippujvvuvai, dcKcTv, cuTKpOTeTv, T^ILivdZiecGai, TroveTcGai, 
lueXeTdv, cuTKpoTeTcGai. Td be TTpdTluaTa tt6voc, €TTicTr||uri, eTpriTopcic, 
TTpo0u|uia, dcKTicic, |ueXeTr|, puijur]. Td be evavTia dcTpdTeuToi, dTT6- 158 

10 Xejuoi, dGu^oi, pXdKec, pXaKeuovTec, djupXeTc, ppabeTc, dcGeveTc, dTev- 
veTc, dppujcToi, oKViubeic, dbuvaTOi, dpToi, dvaTTCTTTUJK^Tec, |uaXaKoi, 
dvavbpoi, dvdcKTjToi, dTUjuvacToi, dcuTKp^Tr^Toi , djueXeTriTOi , beiXoi, 
KaTabeeTc, [djueXeTcj, KaTrijueXrijuevoi, LpdGujuoi, utttioi, vujGeTc, KaTep- 
pa0u)uri)uevoij, oXiTUjpoi, KaTUjXiTUJprijuevoi, eudXuiTOi, eueTTi^ouXeuTOi, 

15 euXr]TrTOi, euTroXe'jur|Toi , eueTTixeipr|TOi. Kai ll^"*^ eTTipprijuaTajj djueXujc, 159 
pa0u|uujc, beiXuuc, dvdvbpujc, d0ujuujc, dcTpaTeuTUJC, dTToXe'juujc , f^dTu- 
[VvdcTUJC, dcuTKpOTiiTUJC, djueXeTriTUJC, ^KaTabeujcj, 6XiTU)pujc''j. ^fTd 
^fbe pr|)uaTajj dTTobeiXidv, d0ujueTv, pa0u|U€Tv, pXaKeueiv, L^ebievai, 
oXiTUJpeTvj. Kai ffTd TTpdTjuaTajj dvacKr|cia, djueXeTricia, (^djueXeiaj, 

20 pXaKeia, vuj0€ia, d0ujuia, pa0ujuia, 6XiTUJpia, dvavbpia, beiXia, fuaXaKia. 

ecTpdTeucav, e^ecTpdTeucav, Lt^frocvbrijuei eHecTpaTCucavTO jj, 160 
tf^eTT€CTpaTeucavTo'jj, ecTpaTOTrebeucavTO f^Kcd KaTecTpaTOTrebeucavTo^j^j 
[Vai dvT€CTpaTOTrebeucavTo'j, (;cTpaT6TT€bov epdXovToj, [^eKd0icav"j, ibpu- 
0ricav, p€CKr|VUJcav, fKaT€CKr|VUJcav'j''j, CKr|vdc ecTr|cavTO, [^CKrivdc eTrri- 

25 HavTo"j. TeTxoc TTCpiepdXovTO, pTeTxoc fjpavTO, TTepiujKobojuiicavTO, (Txe- 
pieipTdcavToj"]. oi be Trpoc toOto €TTiTr|beioi fXi0ob6juoi1, tXi0oX6Toij, 161 
TeKTovec, fTeixob6|uoi, TeixoTTOioij' KaXouvTai b' outujc ou ju6vov oi 
oiKobojuoOvTec, dXXd Kai ol toO epTOu emcTdTai, ibc p6"j Arijuoc0€- M om 1 1 T^P — 2 GouKubibric | driTTrixoi jj 10 djupXetc 1| 13 djueXeic — KaTep- 
p(jieu|Liri|aevoi || 15 t. ^Tripp. || 16 deu|LXUJC || 17 djueXeTriTUJC || 18 t. b. ^r||u. || 19 t. 
irp. II 21 iravbriiuel ^SecTp. || 22—23 k. KaTecTpaTOTrebeOcavTO k. dvTecTp. || 25—26 ire- 
pieipTdcavTO — p 52. 1 Ipeic b^ 

1 post ^jLnreipoTT, A pergit ^KiroXejuicTai. ^Traxeelc. ttoX. || 4 eapcaX^oi ABCF 
eapcaXaioi SM || 12 beiXoi om F || 18 post pXaKeueiv A add vtuepeueiv (cf IX 137 
vujep6Tric ktX., (jDv oil»k ^cti Td ^rijuaTa 8ti jui?i Trap' TTrepeibi;) t6 vujepeueceai . . ., 
Sirep ^fw^e oO irdvu ^TraivuJ) et KaTapp(jieu|ueiv alius notionis || 19 djueXricia MAjj 
23 dvTecTpaTOTT^beucav A | CTpaToir. irepiepdXovTO II | cKdOricav AIIM, corr 
Ed pr II 23—24 i6p. ck. kT., ^KaO., kKriv., KaTecK., ck. iuY]l. A j ibpuvericav 
AIIC II 24 ^CKrivricav II |1 27 toixott. A H 28 luc 6 lacuna lauT6v A ujc Kal A. II 

28 Ariiuoce^vric] immo Aeschines, legitur enim in illius fpacpr^ quam De- 
mosthenes suae orationi XVIEI § 54—55 inseruit 

4* 52 BipX(ou A 161—164 

VTic (XVni 55) eauTov Teixoiroiov KaXei. tLepek bejj Tdqppov 
TlXdcavTO, eKOiXavav, epaGuvavTO, direTdqppevjcav, CTaupouc dirriHavTo, 
XapaKiu|LiaTa ^iroiricavTO, TrepiecTaOpiucav, [^'dTTecTaijpiucav , x«paKa'j 

162 fepdXovTO, TTepiexapdKiucav, ecppdHavTo"]. iTapacpuXaKTeov be oti oi 
)Li€V Trepi toTc CTpaTorreboic xapctKec dppeviKu»c XexovTai, ai be irpoc 6 
TaTc djLiTTeXoic OtiXukujc. eHfiXGov em ubpeiav, €tti HuXeiav, ctti Hu- 
Xic)Li6v, eTTi (ppuTavic)i6v, im TTpovojurjv. {^feiTalJ Xeiav riXdcavTO, 
pocKrjjLiaTa, Xeiav TTepiecupavTO, ["ibc TTTepeibric (fg 264 BP)"j. ff eiTa^j 
dvTeTdHavTO, dvTiTTapeTdHavTO , fdvTecTticav, eTdxOncav fKai eHeTd-f"] 

f LX^ncav Kdi dvTeTdxOrjcciVj, |LieTeTdHavTO "j. fL^iTajj TrpouGecav oi lo 
ladvTeic lepeTa, f^eGucavTOJ, eccpaTidcavTO. tPKaifj aicia ^fTd^j lepd, 
J^fKail KaXd'j ^L^jj beHid, ^fKai TOuvavTiov^j dTTaicia ffKai Ta^\ 
tf6|uoia5J. 

163 ti^peic b^^j Td CTiiueTa fjpGri, uTTecTi)Lir|vavTO oi caXTTiYKTai fLTo^j 
eic ^cpobov, ujCTTep TOuvavTiov dvaKXTiTiKdv. TTpouTpeipav f^oij CTpa- 15 
TTiToi, TTapeKdXecav, erreppiucav, ["eHtupjUTicav, dveKaXecavTO , rrapTiY-"] 
pT^rjcav, eHiuTpuvav, eTrrJTtipav'], cuv0Ti)ua ebocav, feTTibifiXGov t6"j 
pcuvGTiiua"]. Td bdpaTa TTpoc fTdc'j dcTribac ebouTTTicav, ^TTaidvicav, 
TLu 'EvuaXitu iiXdXaHav, TTpocejuiHav, eic x^ipcic fjXGov, [^TTpOTiKpopoXi- 

164 pcavTO, eTdHeucav, eHeT6Heucav'j. j^fepeTc b^lj eK t6Hou pujuaTOc fjv 20 
r\ judxr|. ^LKaijj t6Hou KaGdvpai, dveXKucai, dvaTaTcTv, f^ai'] TrXri- 
piucd)uevoi Td T6Ha, evGe)uevoi touc oictouc. ti^TTa^j TTpoeHebpajuov 
01 iTTTTfic, ft%poeHeTTr|br|cav'J4, fTTpoeHriXacavj, eKbpo)udc eTTOii^cavTO, M om 1 1 — bi II 2 craupoOc ^TtriSavTO || 3 TrcpiecTaijpujcav direcTaiipiwcav || 4 i<pp&- 
HavTO II 8 wc Ttt. — 13 || 14—15 dvaKXriTiK6v || 16 ^HiDpiuTicav || 18—19 ^Traidvicav 
T. '€v. II 20 ^HcT^Seucav — 21 dvaTaTeiv Kal || 23 TrpoeHeTrribricav irpoeHriXacav 

1 — 2 Td^pov ripTdcavTo M || 2 post ^KoiXavav B C add rjXdqppuvav | lireTd- 
9peucav M || 3 Td xotpaK. BC || 5 tu) CTpaTOTraibiu M || 6 Tdc djLnr^Xouc M || 7 — 8 r|Xd- 
cavTo poXeiav irepiec. A riX. pocKr]|uaTa rjXdcavTO Xeiav 11 1| 9 dvTeirapaTdHavTO A 
dvTCTrapeT. F B C dvTnrapeTdHavTO— ^TdxSricav om S |1 10 jueTCTdHavTO om S || 11 iepd] 
iepeia A II || 12 Kal KaXd om S i| 14 OTrecrijLirivav n | caXTriCTai A caXmKTai F, 
in S corr || 16 TrapeKeXeucavTo M | ^veKe(Ka S)Xe\icavTO IIM || 17 dTrifjTpuvav M | 
cuveejua 11 | I6aicav M || 19 fjXGov Kai Td 6jLioia BC || 20 j!)r]|uaToc A t sup |u script 
^ilujuaTOC B II 21 t6Hov AII || 21—22 TrXripuJcaju^vujv IIM || 22 ^veeju^vujv II ^vOe- 
iLi^vouc AM II 23 iTTTrfic S iTTTreic AFBCM | TrpoeEriXacav om F 3 Harp x^paKa Armoce^vric (XV 111 87 xdpaKa 3aX6)Lievoc) t6 xapdKUJjua 8 
iTepi€pdXXovT6 Tivec cTpaTOTr^buj ^Tri cujTr^pici. M^vavbpoc 'AcTribi (III frg 77 Ko) {| 
5 Et gen in Milleri M^l 307 biaqp^pouciv 6 x^P^^ ^ai i^ x^^tpaH. t6 iiiv T<3ip 
dpceviK6v criiLiaivei t6 CTpaT^Trebov f\ Teixicjud ti Kal Trepiq)paT|Lia et q s = Harp, 
sed addit eriXuKuic b^ 6 Tfjc d|UTr^Xou oiov: Aristoph Vesp 1282. Bachm L (Suid) 
Zonar L Libri I 164—167 53 

f7TpoeKbpo)ndc. 7TpoeHr|Xac€V (x]^ ittttoc, ffil iTTTTO|uaxia. iTTTTO|aaxficai»j, 
piTTTTOKpaTficai, j^KaeiTTTTOKpaTficai^j. fepeic be^j cuveTrecov, cuveppd- 
TTicav, eic x^Tpac fjXGov, cuvfjivav ttjv ludxriv, ["cujUTTecovTec e)udxovTo"j, 
iv x^pciv f)v fi iLidxn- tLeiTa^j KapTCpd judxn, CTabaia tVaxn'i ^W^ 166 

5 ejudxovTO, feiuTrXaKevTec birrfUJviZiovTO, eHeiuGouv dXXr|Xouc'j, ou pabiiuc 
dTT' dXXr|Xujv direXuovTO. beHdjuevoi auTOuc niuuvovTO, fj ^vebiuKav 
TTpoc Tf|v TTpiuTr|v c^obov , ouK nveTKav Tfjv TTpujTriv 7TpocpoXf|v. 
eTTovei edTepov tujv Kepuuv, feTTOvei'] Td jueca tou CTpaTeujuaToc, 
eiHev, evebujKev, ctti Trdba dvexiupei, eveKXivev, feHeKXivev^j, fuTTextu- 

10 pricev, uTTeTpdTTT)"] , Td vujTa ^bujKev, feqpuYev^j, TTpOTpOTTdbr|v eqpuyev, 
ffiTTfiGri'], Td OTTXa piijjavTec eqjuTOV. ffTo be epTOV^j paXeTv, Tpiucai, 166 
p(^Tpei|jaij,' dvaTpeijjai, dTTUJcacOai, TrapappfjHai ti ttic cpdXaTTOC, bia-'j 
fKoijJai, f TTapacTTdcaij , f biacTrdcai^ , biacTficai''] , TpevpacGai, biiuHai, 
(P^KpaTfjcai , dveXeiv, qpoveucai^j j , CKuXeucai, T^ILivuJcai, L^dqpOTrXicai, 

15 Ct^^OTTXicai, KaTacTpei|jac8aiyj, ZiuJTpflcai, [^fKaTapaXeiv*], aix|uaXujTicai"j, 
^dTTaTaTeiv j , fviKficai, uTTOxeipiouc TTOifjcacGai"], x^vpuJcacGai, ffJ^eKTTO- 
Xe|uficai"jj, KaTaTToXe|ufjcai, KaGeXeTv, eXeTv, P^uqp' eauTOuc TTOif|cacGai"j, 

TOUC VeKpOUC dTTOboOvai UTTOCTTOVbOUC. 

tfepeTc be^ eTToXi6pKr|cavj, PcuvfjXacav, fcuveKXeicavfj, KaT- 167 

20 CKXeicav , [^poceKdGicav. eKdGice t6 cTpdTeu|ua"j , TTpocfjbpeucev, 

fdTTeKXeicev"j. TTapeTeivav ^t6v xpovov Tfjc TToXiopKiac j , eTreTcixicav, 

eiucTdXXeucav, uTTUJpuHav, p|unx«vdc eTrfjTaTOV, TTpocf|TaTOV ]ur|Xctvdc"j, 

TTpoceppriHav, KaTeceicdv ["ti toO Teixouc, KaTCppriHav, KaGeiXKucav"], M om l 4 CTabaia — 5 IjudxovTO 1| 10 uTrexpdTrr) || 11 IqpUTOv — ?pTOv |! 
12 Tp^ijjai II 13 TrapacTrdcai 1| 15 ^HoTiXicai — KarapaXeTv || 17 KaTaTToX€|uf)cai || 
19—21 dir^KXeicev |1 22 €|ueTdXXeucav et irpocriTaTOV 

1 TTpoeHriXacav oi ittttoi II ittttoic A ^v iTTTroic Ed pr i^ iTrTro|Li. AM Ed 
pr, correxi 1| 2 iTTTroKpoTficai A H 4 ludxn k. t. 6. elTa BC 1 CTabiaia AMBC 1 
i^ iudxn -A- 11 5 cujUTrXaK^vTCC FM 1 ^StOGouv AM H 6 r||uvavTO ABM 1 f\] t6 |u^v 
A II 8 KepdTUJv ABC 1 Kep. f^ t6 |u^cov BC H 9—10 ^kXivcv k. t. 6. Td v(bxa 
BC 11 11 gqpeuTov 11 1| 11—12 p. Tp^njai. dvaTp. Tpu)cai II H 13 In A post biujHai, 
^ujTpncai, d^oTtXicai, alx|uaX. tum add dvbpauobicai , TpaujuaTiac TToificai tum 
viK. etc II 16 post dTiaTaTeTv M KpaTficai iterum || 17 ^XeTv AMBC, bieXeTv II 
IX. KaOeX. KaTaTToXeiu. BC 1 post KaTaTToXe|uficai in A lacuna 12 — 15 litterarum 
capax, KaTaTToXeiuf^cai iterum, KaGeXeTv. H 17 — 18 CiTrocTr. TroiricacOai, lacuna 25 
fere litterarum capax, ^Trocudvbouc A || 19 cuvriX. KUTeKX. ^TroXiopK. II 1| 21 dTr^- 
kXivcv II Hic in A lacuna 18 fere litterarum capax, tum Trap^TCivav 1| 21 Trap- 
^Teive II 11 22 ^iucTdXeucav BC ^TraTdXeucav A | iTTiOpuSav A | In A ante 
TrpocfiTUT- MnX- lacuna 10 fere litterarum 1 jurixavaTc Trpoc^ppriHav? jl 23 kot^c. 
TTpocepp. BC I KUTfippaHav II, A Teixouc lacuna 12 fere litterarum KaOeiXKUcav 4 CTabaia] Thucyd IV 38. 5 H 8 Kepiuv cf Thom Mag 348, Moeris 210. 22 54 BipXiou A 167—171 

fdveTpevpav, Karecupav Totc eTrdXHeic, KaOeTXov, KaTr|veTKav, KaTec7racav'j, 
fKXiiLiaKac TTpoceOecav, TTpocaveprjcav, irupi dTreTreipdcavTO, x^l^ia exujcav'j. 

168 01 bk diTO ToO Teixouc dTTe)LidxovTO , diTeKpouovTO , fbieKapTepouv, 
eveKapTepouv'j, fdvTeixovj, dvTecocpiZiovTO , cpecTripioic KuuXufiaciv 
expuJVTO, ucpeTXKOV tov xovv. (^eiTaJ diTeTiTov, dTTiiYopeucav, feTTeKr)- 6 
puKeucavTo"}, x^ipotc dveTeivav, eveKXivav, [^evebocavj, cqpctc auTouc'] 
feHebocav, TTapebocav, KaTeTToXe)ur|0Ticav''j, ebouXtO0r|cav evbeioi eTTmi- 

169 beiujv, biijjei LpKOtPjj Xijuuj. oi be TToXiopKoOvTec elXov, (^KaT' dKpacj 
(eiXovj, Ka0eTXov, eTT6p0r|cav, 7TapecTr|cavT0, uTTOxeipiouc eiTOiricavTo, 

f f exeipu)cavTo'j5 , ebouXujcavTo lf\^im (p6puj'j^j, eTTi (p6pou dTTaTUJTri, lo 
eTTi X9W^'^^'^ ^opa, [''xP^MOtTa TaHd)Lievoi j , beKdTr|v eTripaX6vTec* 
P^beKaTriX^TOi , beKaTriXoTia']. edv be evcTTOvboi TCVujVTai eTTi cujla- 
juaxia, ti^peTc^fj eTTi Trj icr] Kai ojuoiqt, eTTi tuj tov auTOV ex0p6v 
Kai cpiXov ix^iv. 

170 [Teixouc be )uepr|j kukXoc, TTepipoXoc, 7Tpo)uaxeu)vec , eTrdXHeic, 15 
TTupTOi, tVecoTTupTia'j, ff )ueTaTrupTia. epeTc be^jj TeTxoc epu)uv6v, [Hcxu- 
p6v"j, KapTep6v, buc)uaxov, [•'dTTp^ciTov , buc7Tp6ciTOV*j , bucXriTTTOV, 

171 bucaipeTOV, ["oxup^v, uJXupuj|uevov , bucKa0aipeTov, bucdXujTOv'}. Kai 
TTepi xujpiujv be TaOT dv eiTTOic, Kai eTi dTT^TOjuov, dTr6Kpr||uvov, 
Kpr|)uvu)bec, fbucTTp^ciTov'] , dveTTipouXeuTov, buceTTipaTov, f^bucTTp^cga- 20 M om 1 4 dvT€ixov 1| 8 ol b^ iroXiopK. — 14 || 16 jueTaTrupTict ^petc bk [| 
18 6xup6v II 18 — 19 K. Tiepi x- — dTroKprnavov || 20 6ucTTp6ciTOv 

1 Kax^cvjpav AM Kax^CTpaijjav 11 || 2 irOp A | direTreipacav 11 dTreir^pacav M 
direTr^Tacav A correxi, dTreT^qppujcav Ed pr, dveir^Tacav Bekker | Ixouv II M || 3 4|ud- 
XOVTO BC post dTieiudxovTO M tuj CKdqpoc. Td b^ tx&Qy] = p 37. 22 § 114 usque ad 
p38.17 §116^Haicioc, tum7rp6c bk touc ^vavTiouc dTTCKpouovTO || 6 dviKXivav AMB|| 
7 post irap^bocav 11 add uirriKoucav jj 8 post \ijuuj M add Xeiviiei tOjv dvaTKaiujv | 
TToX. X^toivt' dv eiX. BC | elxov 11 | kot' dtKpac] KaTd KpdToc 11 hic et add idem 
post irapecTrjcavTo 1 9 || 10 kb. eic qp6pou diraTUJTi^lv AII ^ttI qp6pou dTraTUJTi^v 
add II, lirl qp6puj Ed pr sol || 11 qp6pouc A || 11—12 Im^. k. t. 6. BC || 12 tC- 
TvovTai n II 15 TrepiKUKXoc B || 16 TrOpToi. iuecoTeixeia Td juecoTrOpTia. tcixoc F 
Cf Lobeck Phryn 194, |uecoTrupTia om S jiieTdTrupToi B || 18 ijbxup6v A icxup6v 
II iterum, sed F add 6xup6v | 6xupou|aevov II || 19 Td aOTd BC || 20 5uceTTipaT0v 
K. T. 8. BC 11 20 post 6ucTrp6c3aTov 11 add bucpaTOv 5 — 6 ^TreKripuKeucavTo] Harp ^TriKripuKeia t6 Trepl qpiXiac Kal biaXXaTUJv 
KTipUKac TrdjUTreiv . . . Bachm L (Suid et ex Phot Et M 360. 23) || 8 k^t' dKpac 
eiXov] Et M 494. 36 KOTdKpac. dvTl toO KaTd KpaT6c . . . Hes KaT* dKpr^c. KaTd 
Kopuqpfic. KaTd KpaT6c. Suid alFert Thucyd IV 112 || 16 Harp jaeTaTrupTiov, 
Auciac ^v TU) Trepi tOjv ibiujv euepTeciiuv. t6 ^v ja^cuj oiKob6)uri|Lia tujv ^Tri toO 
Teixouc TrupTU)v )LieTaTrupTiov dX^T^TO. outuj Kai 0ouKu6i6ric TroWdKic, utCTrep ^v 
Tfji f c 22 (Phot Suid) Libri I 171—176 55 

frov, Kai fiKicra d7Ti)Liaxov'j. Ik be toO evaviiou f^Teixoc'] dcOevec, 
ujXiTUipTiiaevov , auTocxebiov, ecxebiacju^vov , eudXujTov, f^euaipeTOV, 
t"euKa0aipeTOV, e7Tibpo|uov ibc "0|UTiPOc (Z 434), euTtpocobov, feu-*|"j 172 
PfeTTipXeTTTov^, eueTTipouXeuTOV, eueTTixeipriTov, dXujci)uov'j. 
9 ecTi b^ Kai [Tdbey Td ctKpa TTpoKaTaXapeTv, ^Tdj uiTepbeHia 

KaTacxeiv, [''qpGdcai eiTi Td aKpa, TTpoKaTacxeiVj, dTTOKovpai touc CTri 
tOuv dKpujv, dTTapdHai, dTTcXdcai touc uTTep KecpaXfic, fbiiuEai^j, dvaco- 
pflcai. Kai juriv Kai Tdbe* KaTd jiieTUJTTOV eTTeXOeiv, KaTd vujtou 173 
LLeTTeXOeiv fjjj T^vecOai, eK toO KaTOTTiv eTTibpajueiv , €k TTpoqpavoOc, 

10 ffeH CTTiqpavoOcj, eH dqpavoOc, fdE dcqpaXoOcj^. evebpeOcai, evebpav 
^KaOicai, fipeubevebpav^j. Xoxov uqpeTvai, Xoxncai, dXXoxf|car t6 ^dp 
KaTaXoxicai eic Xoxouc biaveTjuai ecTiv. 

^CTpaTiujTiKd be Kai t6 TTUpceOcai, qppuKTUjpflcai, P'qppuKTUJpia'j^. 
ffKai aif qpuXaKai, [fKai^ TTpoqpuXaKai] , fKai^ eqpoboi, fKai^ CKOiroij, 

15 tfKai^ KaTdcKOTTOi, pKai eiTi KaTacKOTTfjv eHeXOeTv, eTri TTpocK07Tr|v'j. ipeub-J 
j^auTojuoXoi. Kai Pt^ TejueTv^j, ff\v briujcai, Koijjai Td bevbpa, e)LiTTpficai,j 174 
tKaTaTTpfjcai, pTrOp ecpeTvai^j, TTupTToXficai, XeriXaTficai, bacjuoXoYficai,j 
tpXdqpupa cuvaOpoTcai. oi be TaOTa TTmpdcKOVTec XaqpupoTTuiXai^jj. 
^Kai Tdbe* Teixicai ttoXiv, flKTeixicai'j, TeTxoc dpai Trj TToXeij, 

20 t^TeTpai, opOuJcai, TTepipaXecOai, f eXdcacOai, [TTCpieXdcacOaij^, TrepiepTd-j 
fcacOai, fqppdHai Teixei Tfjv ttoXiv. Kai ttoXic TeTeixic)uevri , Kai oi"jj 
fP^epTotZiojuevoi TeixoTTOioi']' t6 be evavTiov dTeixiCTOC ttoXic, dqppaKTocj, 
^TiJj^vf] Teixoucj. 

CTpaTlUJTai, fpCUCTpaTlOJTai']'], CTpaTOC, CTpaTlUJTlKOV, CTpd- 176 

25 Teu)Lia, [cTpaTOTTebov], fcuvTaT)Liaj, fTdTjLia^S, l^^Wic]. pTdxa M om 1 2 dj\iTUjpri|Li^vov || 4 eOcTriPoiiXeuTOv || 6 ^Tri tujv — 7 dfreXdcai 
Touc II 7—8 dvacopfjcai || 8 ^TreXGeiv f\ || 10 ^H tmqpavoOc || 11 KaGicai vjjeu5evd6pav|| 
13 — Kai t6 II 16—16 i|ieu6auTO|a6Xoi || 20 ^XdcacGai — irepiepTdcaceai || 24—25 

2 eOdXujTov k. t. 6. BC || 3—4 eOempXeTTTOv A eOeiripaTov M 1| 5 Icti] 
^peic B C I TtpoXapeiv II || 6 diT0K6i|;ai Teixicai B C, C add iterum diroK^niai || 
7_8 dvacop. K. T. 6. BC || 9 ^k toO up. BC 1| 11 Oqpidvai AM 1 ^KXoxicai 11 j 
^XXoxricai om F || 13 In A lacuna hiat 10 Yj linearum capax | Td bt Trpocqpoup- 
pdv oOtuj TTupceOcai M || 16 T^juveiv M jl 17 Kai Td d|Lioia BC |1 20 irepipaXeiv 
BC 11 21 K. T. 8. BC 11 24 inter CTpaTdc et CTpdTeujaa in A lacuna 12 litter 
capax II 26 60v, TdTMa A 5 Bachm L OirepbdHiov xu)piov . . . Hevoqpujv Anab IV 8. 2 (Phot Suid) || 
12 KaTaXoxicai] = Arrian tact V 4 H 13 Harp (Suid Et M 801. 23) qppuKTUjpeiv 
^CTi Kupiujc t6 bid iTUpcOuv dvaTeivo|Lidvujv crnuaiveiv 6tio0v. Aeivapxoc . . . cf 
Schol Thucyd III 80, Bachm L qppuKTUipia (Suid Et gen) 56 BipMou A 175—178 

fb€ f7T0u']*j Ktti Poi'] neliTaipoi Kai [°oi"j dpTupdcTTibec Kai foi'] 
XpucdcTribec. 

epeic be rdc cqpevbovac irXripiwcacGai, [^rdc c(pevb6vac"j crpevpai, 
fidc cqpevbovac"] evaTKuXicacOai , xd dKovTia (fTrfiXai, biaTTfiXai'jj, 
fd^eivaij, ttKOVTicai, biaKOVTicacOai. 5 

176 ['IHeTaciccTpaTeuiuaTOc, eHeTac)Li6c, boKi|uacia, cuWoTn, d0poic-'j 
f|Li6c, dT€p|Li6c'j' eHeTdcai CTpdTeujua fKai boKifiidcai^, f cuWeHai, dOpoTcai'], 
cuvaTeTpai. CTpaTiiuTai eTTiXeKTOi, eKKpiTOi, ttp6kpitoi, b^Kijuoi, feub^- 
Ki)uoi'j, L^dpiCTOij, pdpiCTeTcj, dpicTeuovTec, KpaTiCTeuovTec'j, XoTdbec, 
X6ti|lioi. dpicTivbTiv, XoTdbr^v, KpaTiCTivbrjv. Tdxa b' dv ev toutoic 10 

177 TdTTOiVTO Kai 01 bi|uoipTTai. fLepeTc bejj touc eK KaTaX6T0u, touc 
ev fiXiKia, Touc dKjudZ^ovTac, touc ttiv CTpaTeucijuov fiXiKiav ^xovTac, 
^TOuc xpTlci|uouc'j, Touc ev dKjuf). t6 b' evavTiov Tf)v dxpriCTOV fiXiKiav, 
(ty\v dTT6)uaxovj, ttiv dTrdXejuov, fTriv dcTpdTeuTov'j. 

ffepeTc befj eKbf||uouc TToXe|uouc tfKaif^ dTTobf||uouc, ffKai^j uTTep- 15 
opiouc Touc ev [Tf]] uTrepopia, biaTTOVTiouc, HeviKOuc, ^ujCTTepJ TrdXiv 
evbfjiuouc, 6|u6pouc, [°TTpoc6pouc'j. 

178 eTTaivu)v be CTpaTriTov fpXeTe'jj CTpaTr|TiK6c , eTTicTf|)uu)v, tto- 
Xe)uiK6c, pbiacu)CTiK6c'j, dc(paXf|c, TTepiecKe)U)uevoc, TrpovoriTiK^c, Trpoopujv, 
7TpoPouXeuu)v , t^eupouXoc , dTXivouc , dTpuTrvoc , doKVoc'j , euToX)uoc, 20 
P^dvbpeToc'], f)Te)uoviK6c, dpxiK6c, [TrpocTaTeuTiK6cj, ["dHiOTTpocTdTeuTOC,'] 
[feappaXeoc, biacKeiTTiKdc'], foHuc, evepT^c'], pbibacKaXiK6c'j, TaKTiK6c, 
feTTiTaKTiK^c, cpiXocTpaTiiuTric, co(p6c, Kpuipivouc, eTripouXoc, vf|(pujv'j, 
f^euTeXfjc Tf]v biaTav, 9iXepT6c, )udxi)uoc, eTTi)ueXf|c, l(piX6ti)uocj, (piX6-'j 
[fTTOvoc, (piXoKivbuvoc'j, TTpoc Td beivd GappaXeoc, f^(piX6viK0cj, viKr|c'j 25 

ZXOAIA ad 1 2 Tci MaKeboviKci AII in textu || ad 1 12 fjXiKiav] ti?|v |Lidxi)Liov 
AII et BC, qui add f|XiK(av, in textu post dKjuf) 

M om 1 1—18 CTpaTTiT^v X^t^ II 21 dHioxrpocTdTeuTOC || 24 ti^iv — qpiXepT^c, 
9iX6ti|lioc 11 25 91X6VIKOC 

1 ireZdTepoi S ireZaiTepoi AF |1 3 Tp^ijiai 11 || 4 ^vaTKaXicacOai A dTKU- 
XicacGai BC qui dTK. CTp. t. d. || 4 — 5 dqp. Td dK6vTia dKOVT. II || 5 6iaK. dKovT. 
A II 7 dTeip|a6c A || 8 cuvaTeipai k. t. 8. Kai ^ttI toO TrpdTlnaTOC Td diro (om B) 
TouTuuv 6v6|aaTa, ^peic bk. CTpaTiOuTai BC | Itkpitoi C cf Hes ^TKpiTOC 1| 9 Kpa- 
TicTCuovTec om F II 11 bijuepiTai II | toO Ik k. II H 13 post dK|UT| A add toOc 
dK|ufiTac 1 T. |Lidx., T. ky dK|Lif). t6 b^ BC || 16 djcTrep] f| 11 H 18 ^iraivoc CTpa- 
TriToO CTpttT. IIBCM cTpaTiu)TiK6c. CTpaTriTiK6c M H 20 euToXjuoc] eOTr6Xejuoc II |1 
21 dHiOTTpocTaTeuTiK6c II || 22—23 ^ttit. TaKT. II H 23 ^TripouXoc] KaXiOpouXoc M || 
24 post eOTeXfjC M add |LieTpi6q)pujv H 25 q)iX6veiKoc. qpiXoKivb. II 

1 TreZ^Taipoi] Harp (Phot^i Suid) tt. ArnLiocOevyic OiXiinriKOic (01 II 17). 
'AvaHiM^vric ^v a (DiXiTrmKUJv . . . B. A^ 289. 8 = Et M 699. 47 = Photi | 1 dpTU- 
pdcTTibec] Hes || 6 cf IH 129 || 11 bi^oipiTai] cf IV 176 Hes || 11—14 cf II 11 Libri I 178—182 57 

fepacTr|c'j, cuKXeiac epacTrjc, [°dbtupoc'j, dbiupoboKriTOC. ipcTWJV be 179 
diupXiJC, pfd)uox6oc, d|uaxoc'|, pdOujuoc^j, djueXr|C, fvujGric, ppabuc'j, 
[VicocTpaTiu)TTic, dveTTiCTr||Liujv, LOKvripoc j , dTTeipoc, d|Lia0ric tujv CTpa-'j 
pTiivTiKUJV, uTTVUjbric, lueOucoc, dKpaTr|c'j, touc Kaipouc irapieic, pdTrepi- 

5 fcKejTToc, dTipoopaToc, LdTTpov6r|TOC, dpouXoc, KaKopouXoc^j, diTOpocj 
LTVUijur|cj, ["l^ttpootttocj, d|ur|xavoc, beiXoc, dvavbpoc"], LKaTeTTTTixuJcj, 
["dvoTiTOC, tKaTapepXr]|uevocj, utttioc dvaTTeTTTUJKiuc"], Kai TTdXiv 
fTTpOTTeTric , juaviiubrjc, ejUTTXriKTOCJ , piijJOKivbuvoc, ToXjuripoc, Gpacuc, 
fdTTOvevoriiuevoc^j, ^TTapaKeKivriiuevocj, f cqpaXepoc, d^eibrjc, LdcppaKTocj^j, 

10 fL^n^poboTTicJ , L^^po^T^c, bujpoKOjuoc^j, [bebujpoboKr|)uevocyj, bujpoboKOC. 
CTpaTiujTOu be erraivoc euTTei6ric, fpTTeiBrivioc^j, TreiGapxiKOCJ, fuTTr|KOOC, 180 
f^tKaTTiKOOcyj. t6 b' evavTiov fdTreiGric, dvr|K00c, fdvuTTTiKoocyj. 

LdTTecTrjcav TToXeicj, eTTavecTr|cav. eTTecTpdTeucav , eTTfiXGov, 
f^LKaGeiXovj, TTape^aXov^j, eicepaXov peic ttjv TToXejuiav, KaTeXapov"j, . 

15 f evepaXov^j, eicpoXrjv eTTOir|cavTo. prrepi ciTOu dKjUT^v, TTepi ciTOu eK-"j 
ppoXriv, ciTou x^^poO ovtoc, ciTOu dK^dZ^ovTOc"]. 

'iTTTTiKd 6v6^aTa dTeXri ittttujv, iTrTTOTp6cpoc , dyeXTiTp^qpoc, 181 
LpTTTTOV^juoc^jj, iTTTTaTUJT^c , f iTTTTobajuacTric^j , TrujXobd|uvr|C, ITTTT0k6|U0C, 
fiTTTTUJV emjueXriTriCj, iTTTTO(popp6c. LieiTajj ittttoi cpoppdbec, ittttoi 

20 dTeXaioi, ittttoi dGXrjTai Kai dYujviCTai Kai dbriqpdTOi, djuiXXTiTT^pioi, 

VlKr|q)6pOl, LOtQ^O^OpOlj» KUVriyeTlKOi, fPobOlTTOpiKOi^j, TTOJUTTlKOij, pTTO- 

fXejuicTTipioi, cTpaTiujTiKoi^j. ^TTuiXoi dpoXoi, fdp6Xujv^ Kai TeXeiujv 182 M om 1 2 djuoxOoc d|Liaxoc j| 3 6kvtip6c | djuaGi^c x, CTpar. |1 4 dKpaxric — 
irapieic || 5 diropoc Yvitjjuric || 7 KaxapepXriiu^voc | dvaTreTTTUJKiuc || 10 dKpaTrjc — 6e- 
bu)po6oKri|Li^voc II 12 KaTriKooc||13 — 16 || 18 iTnroK^juoc — 19 ^mjueXriTric H 19 ittttoi — 
21 deXo(p6poi II 22 CTpaTiujTiKoi | dp6\ujv Kai TeXeiujv 

1 post ^pacTiqc A add dvbpeioc iterum | dbujpob. k. t. X. BC | i|j6yoi IIBC 
Tiepl bk ipuYou M jj 4 ju^Gucoc] jueOOujv IIM || 6 ante 6eiX6c M add 6fi\oc qp6pou|| 
7 dv6TiToc post dvaTTeTTT. in A | Kai TrdXiv] ^ti 6^ BC | post Kai irdXiv in A una 
linea vacat |j 8 lKTr\r|KTOC II | GpacOc. dTro (suppl vevorijuevoc) tum vacat una 
linea: A || 9 TrapaKeKivr]KUJC M | dTrpaKToc M || 10 buipoboKriju^voc B, in A lacuna 
12 litt cap, praebuerat igitur archet 6e6u)po6oKriiudvoc | 6u)po66Koc] 6ujpobij(jTric M || 
11 eiJTreiGric lacuna (jnr^KOoc A || 12 Td b' IvavTia 6f|\a BC | post dvrjKOOC in A 
lacuna || 13 ^TreTpaTeucavTO BC || 14 Tiap^Xapov A Tiap^p. KaT^X. eic^p. II j KaT^- 
paXov A II 15 ^TTOiricavTO k. t. X. BC || 17 6v6|u. ittttujv F om S | dYeXaTp. S 
dYeXoTp. FCB II 19 iTrTroqpopp. M || 20 dYeXaiai A || 22 CTpaTiujTai A | ^ti U Ipeic 
ttujXoi dpoXoi. X^YovTai bi oi tt6Xujv (sic!) Kai TeXeiujv ju^cou (-coi B) BC | 6.^6- 
Xujv] ttujXujv A, correxi 17—19 Aristoph Byz ir. 6vo|uac{ac ViXikiujv Miller M^l 430. 12 sq || 17 irr- 
TroTp6(poc et 19 iTrTroqpopp^c] cf VII 185 Bachm L (Phot Suid) || 18 TrujXo6d|uvric 
Bachm L (Phot Hes) || 20 d5Ti9(iYoi ittttoi] Hes (A 1110) Phot d6ri9<iY0i^ || 22 dpo- 58 BipXiou A 182—183 

foil M^coi' — ouTUj Tttp TTXdTUjv (Leg VIII 834 C) touc beuTcpo- 
PoXouc t^6vojua2:o)nevouc'j iKdXecev — TeXeioi. oi be TeTnpaKOTec 
dTTOTVWjLiovec kqi Xei7TOTViu|uovec- TVUJ)aa Tdp ffXeTeTaifj 6 d7T07ri7TTU)v 
obouc, Tnc fiXiKiac fujv'j TVUjpiCTiKOC. ti7T7TdcaiJ il dTeXric 7TU)iL0V, 
i7T7TUJvf]cai Kai i7T7TUJvia. IIti bej dbdjaacTov 7tiuXov — toutlu be 6 
=evo(pa»v (R Eq III 1, XI 8) dvTiTierici tov r\br] i7T7Tar6)Lievov — d7Tai- 
beuTov, dTpiov. t%ujXeucai'j, bajudcai, TTUjXobajLieiv, eKTTaibeucai, ffiiue- 
183 [Cpil»cai, dcKncai, dvabibdHaceai"]. ffXeToic b' dv e7Ti 17T7tujv Kai^j 
ijJTiXaqpdv, vprixeiv, f{^d7roKa0aipeiv"j1, ^eKKaGaipeivj, d^TOCopeiv Tfjv k6viv 
dvicTdvTa Tf)v Tpixa, f^dKqpepeiv Tfjv K67Tpov, ijjuxeiv Td CTpuj)LiaTa'j lo 
[^ToO i7T7TOu»j. KaTaTTXuveiv be bei ^fXeTeiv^il Tfiv Ke(paXr|v, ou KaGai- 
peiv. t6 be KuXTcai Kai dXTcai ffepeic Kai^j dHaXTcai, Kai to x^Jpiov 
dXicTpa fPtKai dHaXicTpaj^j Kai KuXicTpa. 

^Tpocpai iTTTTUJV KpiGai, Zieiai, oXupai, xdpTOC, xi^6c, TTapd be'j 
P'0)Lif|pLfj (0 188) Kai TTupoi , ei be 7TicTeuo)aev , Kai oivoc 7tot6v'j i5 
["(e 189) Kai XujToc Kai eXeiov ceXivov»j (B 776). M om 1 1—5 Iti bi \\ 5 toOtijj- 6 i\br] \\ 7 irujXeOcai || 8 X^toic — 9 \\)Y\\a- 
qpav I ^KKaGaipeiv || 10 dviCTdvTa — 13 || 14 irapd bk 'Ojn. — 15 itot6v || 
16 c^Xivov 

1 6 TTXdT. A II 2 TcXciouc A clTa T^Xeioi iTriroi tcT- B C || 3 dTvdjjuovcc Cdd 
correxi | tvuOjuujv A cf Nauck Aristoph Byz p 101 || 4 iTnrdcai] lacuna in A 
CTrdcai 11 ^pelc bi iracai ai k^ d.f. C ^p. b. iTTTracai Kal i^ d^. B | TriOXujv A 
7r6Xov C II 5 post irujXov BC: kpeic 6 Tiij iirtraSoja^viu dvTiKcijaevoc. xai dtrai- 
beuTOC II 7 bajudcai 6' dv eirroic (Kal) irujXo. BC || 9 vjiOxeiv S | Kdvr^v M K^junv Al| 
10 dviCTdv Ti^v Tp, nBC I Mifixeiv A || 11 rrXuveiv BC || 11—12 KaOaipeiv, dXicai, 
klaX. Kal KuXicai AII, sed S KaXOcai, F KuXOcai et uterque add KaTaXbncai || 
15 6ti Kai oTv. A | iroTdc 11 1| 16 c^Xeivov Kai cdXiov 11 Xoi] Plat Leg Vm 834 C juoviTnroic bi dOXa TiG^vTec , iruOXoic Te dpdXoic Kal tc- 
Xeiuuv Te Kal dpdXuuv toIc ju^coic Kai auToic bi\ toic TcXeioic ^xo^ci . , . Schol 
Plat ad h 1 Aristoph Byz frg 2 N cf Aristot H A VI 22 Bachm L in BA 
322. 2, Suid 

3 dTroTvuOjLiovec] cf Hes diroTvuOjuuuv et Suid dpoXriTuup ... Kai dTroTvuDjuovac 
Touc diroTeTnptti^^Tac, oOc ^XeXoiirei Td TvuOpicjua | XenroTvuOjuovec] Aristoph Byz 
frg 2 N Schol Plat Leg 834 C Phot XnroTvuOjauuv | TvuJjLia] Aristoph Byz 
Trepi 6vo|Liaciac i^XiKiuJv Nauck p 99 sqq . . . tvuujliujv Tcip 66ouc dqp' ou i^iXiKia 
TvujpiZieTai TruOXuuv tc Kai judcxuuv . , , et 8ti ^vioi t6v ^r^OdvTa 6b6vTa oO Tvuujuova 
KaXoOciv dXXd Tvu))ua , . , Hes TvuJjiia Schol Plat Leg 834 C Et M 4, 4 et 
236, 51 Et Gud 128, 15 et 236, 51 Zonar 3 et 443 Cramer A P III 371 || 
9 vpriXacpdv] Xenoph R Eq II 4 Et M 818, 20 cf L Messan Mus Rhen XLVH 
411 Lobeck Phryn 64 || 9—11 e Xenoph R Eq V 2, 5, 6 || 16 Hom B 776 
Xujt6v . . . ^XedOpcTrT^v tc c^Xivov I Libri I 184—187 59 

XaXivtucai ffbe epeic, Kaifj xct^ivov TrepiOeTvai tuj CToiiiaTi. 184 

eiTa ITTTTUJV iKoX^ CTOtClC ITTTTtUV Kai ITTTTOCTaClC ff^^aijj CTaOjUOC, 

f(pdTvr|'j, q)opPeid, eTTiqpaTVibia, bec)Lid, KCKpuqpaXoc, KOpuqpaia, [^x«^iv6c'j. 
lTOu bej xaXivou Td cibripia UTTOCTOjuia, Kai tujv uTTOCTO|uiujv Td |Liev 

5 KoTXa exTvoi, Td be Trepiqpepfi Kai TTpiovujTd Tpoxoi, Td be CTeped Kai 
TTpo)Lir|Kr| Kai d\Xr|\oic dvTejUTT^eKOjLxeva d\uceu}c eibei baKTu\ioi Kai 
bdKTu\oi. tfdpeTc befj Krmoi ffKai^j (pi)Lioi, ffeTi be^Jj eTTOxa, eqpiTTTTia, 185 
[cdfrij. ^Td be TTCpi Tfjv OepaTTciav epTa\eTa"j, t6 |uev CKKaGaTpov 
Tfjv Tpixa TTTepuj eoiK6c Hu\ov CTrdGri, t6 be biaKTCvi^ov cibripiov 

10 [TTpioviubecj ujbovTU)|U€Vov i|/r|KTpa. t6 be TT^eKojuevov ck ttic q)oiviKfic 
d)UTTex6vric koT\ov fKaPj bidKevov Trepixeipiov, 6 KaTacTeWei Tf]v Tpixa 
^Kai eK\iTraivei, cujpaKic. dqp' ou be ecGiei 6 ittttoc, Kpejuajuevou f juevfj 
feK Tfjc Kopuqpaiac, TTepiTi0e)U€Vou be tuj CT6)uaTi, x^^iJUTrjpj. 

Xtupia ti^e epeTc^ iTTTTdcijua, pdci)ua, [^Trebivd, eur|\aTa, eTTi-'jj 186 

15 tpbpojua. YTi TTebidc, fr\ aTTeboc, \eia, 6)ua\r|, d\i0oc, itttt^kpotoc^jj, 
fpTTTT6bpo)uoc, euTTOpoc^jj. x^upia [dqpiTTTTa], buciTTTTa, f dpaTa^j, fbucpaTa^, 
bucr|\aTa, l^Tpaxia, bucTTopa, ^i^iubri^jj, TTeTpuubri, fTTeTpiva"], tfd\i0a1j, 
fopeivd, pa0ea, eTKOi^a^j, Te\|uaTuubr|, [fvcpajjijia, ipaju^uuubri^jj, dTT^KpoTa, 
TevaYtubri, fTTr|\iubTi, d\iTreba, biuypa, fuqpuTpa^j, uqpubpa, [''bidppoxa']*], 187 

20 6\ic0r|pd, uTToqpepovTa touc TT6bac, f uqp€\KOVTa, uTrepeiTTOVTa^j, uTTOCKe- 
\iZ;ovTa, Pt<^vdvTri, 6p0ia, ci)udj, dvaTeTafaeVa"]. ffKai^j \6qpoi ffbe 
ff epeTc pKaifj Tn^oqpoi^j, aKpai, xapdbpai, xei)uappoi, ttVaTdvTri, Trpavfi^jj, 
[^KaTdppuTa, KaTUjqpepfj^j. ev )uev fToTc dvdvTeci beT dva0eTv, dvaTpexeivj, ZXOAIA ad 1 19 TevaTuObri F in marg t^ttoc kXacppbc O&aTi Ka\uTrT6|uevoc 
&\iiTe6a F in marg ojuaXov ^baqpoc Trapd Tfj 0a\dTTr) Tcebiov M om 1 1—2 CTae|u6c 1| 3 bec^d — 13 1| 14—23 

1 xa\iva)cai, x«\ivujciv irepiGeivai t6 ct6|liiov. iTrTrujv AII || 2 iTrTr6cTacic. ct. 
iTT. An II 3 Ipeic b^ qp^ppeia BC 1 ^iTKpaTviba M |1 4 iTrTrocT6|uiov AB (-iwv) \\ 
5 CTcped CTaGripd A 1 6 Td dWfiX, IIBC Td b^ d. A, corr Ed pr | ^v dXuceujc 
BC eibri II A || 6—7 Kai bdKTuXoi om S 1| 7 ^iroxai A H 10 TrpiovujT6v 11 C j 
obovT. An II 10 — 11 q)oiviKa|UTrex6vric AII || 11 Trepixeipibiov 11 | post Tpixa in A 
quinque lineae vacant H 13 x€i\ujTfip II cf Hes 1| 14 xujpia dqpiTTTra, buciTTTra dpaTa 
(= 1 16), bucpaTa, bucfjXaTa (=117) A, tum lacuna 20 fere litt cap, tum TteTpwbY] 
sqq 1 17 1 Treb, eur^X, pdc. ^Tribp. II || 16 buciTTTracTa C 1| 17 post 6ucfi\aTa BC add 
eu5po|ua 1 TreTpiubii om S | d\i9a] eOXiOa Ed pr |1 18 post ^TKoi\a AII add t^\- 
|uaTa, post iTri\uO&ri A add TevdTri 1 vcpaXjia II corr Bekker 1 post Te\|uaTij(j6ii in 
A lacuna 17 fere litt cap tum dir^KpoTa | ^\|uaTU)6r] C |1 19 6iuTpa om S | lacuna 
in A I biuTpa] uqpuTpa S biuTpa, liqpuTpa F |1 21 lacuna in A 1| 22 Kal post 
^peic Ed pr |1 22—23 post xei|uappoi lacuna in A 1 KaTaqpepfi II || 23 bei om F 1 ad § 184 sq cf PoU X 64 sqq H 5 ^xivoi] Hes H 19 d\iTre6a] Hes 60 BipXiou A 187—190 

f f Trpocpaiveiv , 7Tpocavapaiveiv'j , dvaTrribav, dv bej toTc KaTdvxeci 
tLKaTaGeiv, KaTapaiveiVjj. 

188 eTraivoc ittttou dTTO ctujaaTOC 67TXai KoTXai, ujc eivai dv pdOei 
TTjv x^Xibova Kai iuTibev aiiTriv tiuv ck toO fdbdcpovjcf XuTreTv fi fdp 
TOiaiJTri OTrXf] ujCTrep Kij|upa\ov, qpTiciv foj Eevo^ujv (REqlo), Trpoc 5 
t6 bdTTebov i|iO(peT. eiTTOic b' dv Kai KpoTeT Kai iixeT fKai KTUTreTf. 
[VuvriTrobec eTKOiXoi, CTepeoi^j, KvfJiLiai dcapKoi, tovu \aTap6v TTp6c 

189 TTjv cuTKaiUTrriv, CKe\r| uTpd, |uripoi iviubeic, TT\eupai paGeTai, TTpo)Lir|Keic 
fKai"j TTp6c Tfjv TttCTepa OTKUubecTepai, TacTfjp TrpocecTa\juevTi, dKpuujaia 
uipri\d , ^Tfl) Te dva^dTr] dc(pa\ecT€pav f Tfjv ebpav^j Kai toTc uj)lioic'S 10 
ficxupoTepav Tfiv Trpoccpuciv TrapexovTa"]. TpdxTi\oc euKa|aTTf)c lijc 
d\eKTpu6voc, dW oux uJCTrep KdTrpou, 6p06c. Ke(pa\f| 6cTiJubric, Trpo- 
TOjLifi PpaxeTa, x«ifri euGpiH, TrpOK6|Liiov euTrpeTrec, 6)Li|Lia TrpoTreTec tujcj 

190 eH6(p0a\)uov eivai, 6q)0a\|uol Trupiubeic, u^aiiuov p\eTrovTec. luuKTfipec 
dvaTreTTTa)ue'vor feuTrvouuTepoi Tdp tuuv cu^uTreTTTuuKdTuuv"}. iIiTa ppaxea, 15 
CTepva Tr\aTea, 6c9uc biTr^fj- t6 b' auT6 Kai pdxic Kai ^bpa, )ud\iCTa IXOAION ad 1 1 KaTdvxeci AII in textu ei IXauvoic, cpriciv 6 HevoqpOuv 
(R Eq I 5), dcpicxaTai t6 b^piua. 6fi\ov 6' 6ti Kai rd veOpa (b^pixa II) TraxOvexai 
tOjv 7rp6c6ev Trobojv t6v Te iTnr^a Kai auTov xov iTnrov q)€p6vTUJv. oi TT^pcai b^ 
Kai '06pucai, q>r]ci (R Eq VIII 6), toOc iTTTrouc (TT. b^ iTnroi ^rici Kai '06. |li. II) 
jnejueXeTfiKaci qp^peiv Tip t^P (|ue)u. Kai TaOTa 11) ^ireXaOveceai ^v toic Tpax^civ 
dcuvfieeic 6vTac (Tp. ei ^XaOvoiev II) ijiiXoOvTai |u^v (om II) ai Kvfijuai Kai ^XkoOvtoi, 
)adXiCTa bk (Kai judX. t. II) t^jv irapaKepKiba , f^v (II ita: TrapaK. KepKlc Tap A 
Kvfijuii. ri]v bk [om F] irapaKepK. rre.) Trep6vTiv 6 Eevoq)U)v (R Eq I 5) KaXei. M om 1 1 — 2 II 3 diT6 cuO|uaToc || 4 k. |uri6^v — 7 KUvf|Tro6ec || 7 Kvfi)uai — 
9 6TKUj6^cTepai || 10 On/riXd — 11 Trap^xo^Ta || 12 dXX'— Kdirpou 

4 ^kt6c II II 5 — 6 Trp6c tiu bair^buj peius Xenopli || 6 Kp. k. KTUirei k. fix- II j 
fixei Kal Td 6|uoia BC || 7 CT^pvai M | dcapKOi om F | TovuXap6v II |j 8 |uripia S 
in F evanidum j |uripol, ^uripiala A | TTpo|uf]KOic BC || 9 TrpoecT. M || 9—10 dKpiL- 
luiai OivriXai 11 || 11—12 OjCTrep d. IIM | dXeKTpu6vujv BC | 6pei?i k. II || 13 eOuOepiH 
M II 15 eOvou)TiOTepoi A || 16 ^bpa k. ^d^ic AM 4 Xenoph R Eq I 3 || 5 cf Simon frg Cantabr p 238 Mus Rhen LI 67, 19 sqH 
7 KuvfiTTobec] cf Simon 11 68. 2 KuvopdTr^c || 7 sq Xenoph R Eq I 4 Simon 
1 1 68. 4 II 8 Xenoph R Eq I 6 || 8 TrXeupai p. — 9 6TKUj6^CTepai = Xenoph REq 
I 12 II 9 dKpiOjuia — 11 irapdxovTa = Xenoph R Eq 1 11 || 11 ijbc dXeKTpu6voc — 
12 6cTwbY\c = Xenoph R Eq I 8 || 13 xaiTri eOepiH Simon 1 1 67. 10 || 14 cf 
Xenoph R Eq V 6 | cf Xenoph 18 t6 b^ 6|U)ua Td Trp6 tujv Tro6u)v ^piijri et 1 ,9 
(IH6q)eaX|uov) || 14 )uuKTfipec— 15 cujUTreTrTUJK^TUJv = Xenoph R Eq I 10 || 15—16 
Simon 1 1 69. 1 Td bk OjTa |uiKpd, 68. 7 sq Td b^ CTfiOri juf) CTevd Ix^v Xiav, ^r]bi 
TrXaT^a dTav i Libri I 190—193 61 

hk t6 juecov TTic pdxeuuc, Jj eTKd0r|Tai 6 eTTipdTric. icxia TrXaTea Kai 
eucapKa, tXoutoi euTraTeic, oiipd 7TpO|ur|Kr|C. Ci)Liu)V (frg Cantabrg 
p. 69. 14) b' auTfiv Kai KepKov KaXeT, 6vo|udZ;oiTO b' dv Kai iTTTroupic" 
fTvr|cituTaTOV t^P em imTOu oupdc Touvojua. xP^ci)uov be t6 jutikoc"] 

5 pou juovov eic dTXaiav, dXX' ottujc Kai juuujTTiZiojuevoc dTreXauvoi Td*] 
[''XuTToOvTa']. 

v|j6toc b' iTTTTOu 6vux€c XcTTToi, oTTXai TTXrjpeic, fcapKUibeic, XeTai"j, 191 
fojuaXai* Eevoqpiuv (R Eq I 3) b' auTdc xaM^l^ttc KaXeT. KuvrjTTobac'] 
fTTaxeTc, Kipcouc rrepi Tdc Kvrijuac exujv, juripouc drraTeTc, ujjuoTTXdTac'] 

10 [VoiXouc, auxeva TTpojuriKri, xai^riv vpiXriv, CTrjOrj CTevd, KeqpaXf]v pa-'] 
fp^Tav capKUjbri, uJTa jueTdXa, juuKTf|pac cujurreTTTUJKdTac, 6qp6aXjuouc''j 
t*'KoiXouc — KaXeTTai be 6 toioOtoc Kai KoiXoqpGaXjuoc — TrXeupdc"] 
[''cTevdc dcdpKOuc, f^cqpOv 6HeTav, icxiov Tpaxu, t^outouc dcdpKOucj"], 
fcKeXTi CKXripd, TOvaTa bucKajuTTfj' 6 Tdp uTpuJC KdjuTTTUJV Td TOvaTa^j 

16 ["^dKOTTUJTepov Kai dTTTaicTOTepov pabiZiei^j. 

eTTaivecaic b' dv pX^jujua ittttou TOpTov, iTajudv, dvaibec, urrd- 192 
Gepjuov, f^ejuTTUpovj, Gpacu, rriKpov, Gujuikov, 6pTiXov fKaij xpcjue- 
Ticju6v ojuoiujc Kai dcGjua OpacuTepov, GujuiKuuTepov, iTajuujTepov, ijjeHaic 
b' dv vujGec, djupXu, aTTupov, dopTnTOV, dGujuov, ["'dpTOV, oux iTTirujbec^j, 

20 tT^^TpovTJ. 

01 TTp6c0ev TT6bec KaXoTvT* dv oi Trp6c0ioi, oi ^juTTpoc06v, oi utto 193 
TaTc ujjuoTTXdTaic, oi utto toTc CTepvoic, oi TTpOuTOi, 01 uTr6 tuj auxevr 
01 be XoiTTOi 6TTic0ioi, oi KaT^TTiv, foi ecxaTOi, oi TeXeuTaToi'] , oi utto 
ToTc icxioic, 01 utt6 Tfjv oupdv, oi utt6 touc t^outouc. djueivujv fb'^ 

26 iTTTTOC 6 juf) evaXXdH dXXd bid ttoXXoO Td CKeXri Ti0eic Kai biaqpepujv. M om 1 3 KttXei— 6' dv Kai || 8 =.ev. 5' aOxdc et Ka\ei || 9 KipcoiJC — dira- 
Teic II 10 xaixriv n;i\r|v || 16—25 

1 ^dxeuDC fJTOi Tfic ^bpac BC || 2 eurraTeic TrXaTeic o^pd II || 3 Ka\ei. kuu- 
T\3\ai Kal iTTTroupic M || 5 |LimujTri26|Lievoc II || 7 iT\f|peic Kal Td dWa ^vavTia tOuv 
rrpoeiprijLidvujv BC || 8 6iLia\etc II | Kuvriirobac] Tr66ac M || 9 KepcoOc 11 Kpiccouc 
Xenoph | luripiaiac II cf A ad p 60. 8 || 10 Koi\ac II | CTevd] CTeped n || 11 6cTd 
jueT- M II 13 T^ouTTOuc, in margine KOTu\ac M || 14 {JTPOC A TOpT^c M | Kd|LiiTTei 
A II 16 diraivojv b^ iTrrrou pf\|Lia ^peTc T- BC || 17 ^Krrupov A 1| 19 post irrrra»6ec II 
add t6 b' evavTiov iTriruj6^CTepov || 24 tXoutouc oi ^cxaToi BC || 25 biaTiGeic A | 

9^pujv n 1 icxta — 2 eiicapKa = Xenopli R Eq I 13 || 2 Simon frg Cantabrg || 4—6 
cf Xenoph R Eq V 6—8 || 7 cf Simon 11 68. 1 || 9—13 cf Xenoph R Eq I 3—10 ] 
9 Kipcouc] cf IV 196 11 10 Simon 1 1 68. 7 Td bi CTr]QY] \xi] CTevd ^x^v \iav || 
14 uTpuJC — 15 drrTaiCT6T€pov cf Xenoph R Eq I 6 || § 192 cf Xenoph R Eq 
I 8 sqq II 16 iTajLi6v v ad I 156 62 BipXiou A 193—197 

fKaXov be, ei ^rfiv bidcTaciv exei tujv CKeXujv ujc |LieTicTr|V iiTrdpHei'] 

194 f Tdp auTLu, bid TrXeicTOu Td CKeXri piTTTeiv', fCi)Liujv XeTei j (frg Cantabrg 
p 68. 5). Kai toOto"] f^t^ej CijLiujvoc (frg 5 Bl)'j, eubpo)Lioc be iTrTroc 
^oj oXiTOV aipujv dTio t^c t^c ev tuj Tpexeiv Td CKeXri. 

[^lTTaivoc epTUJV Kai TvuJ|Liric ittttou, feuTTVOucj, feuTrouc^'j, 5 
feuoTrXoc* f] be TTobujv dpeTf) euTTobia"]. euqpopoc, euGujuoc, f0u|Lioeibr|c'j, 
eucxrmujv, euTTpeTTr|c, jLieTaXoTrpeTTric , TaOpoc, Tciupou)Lievoc , {^Tct^piiJu- 
pjnevoc, Kubpoc, Kubpoujuevoc, eXeuGepioc, eGeXoupToc, iTTTTacTr|c, dTXa6c'j, 

195 cppovriliAaTiac, dXa^^iuv, [^euiiJuxoc, euKdpbioc, jueTaXocppujv , |LieTe'ujpoc'j, 
peu0apcf|c"j, tto)uttik6c, f ^TopTo^M^voc'], copap6c, euToXjuoc, t%oXe]aiK6c'jj, 10 
[^CTpaTiujTiK^c, tTTobiuKTicyj, fijuepoc, [%pdoc, euTTei^nc"], eudTUJTOc, €uf|- 
vioc, Ptx^iponQncj» Ti0ac6c"j' cpiXujv tov dvapdTr|v, euvouc tuj ittttcT, 
UTTO cdXTTiTTi eHopiuujv, eHavicTdjuevoc, f peHeTeipoiuevoc^j j , oHuc, Taxuc, 
f^TaxuTTOuc"], (piXdv0pujTTOC, fcpiXirrTTOC, eTKapTepuJV cuv tuj Kaipuj'j, 
^TVujpiCTiKoc Tujv ex0pujv, dvaTpeTTTiK6c, euTpCTTTOc, TTei0apxiK6c, eu-'j 15 
fTaKTOC, euKoXoc'], KeKoXac)Lievoc Tfjv Tvd0ov, (^biKaioc Tfjv ciaTdvaj, 

196 L^^coc ^KaTepav Tfiv Tvd0ovj, fTTeTTaibeu)Lievoc, pabiujc eHopjuujv, euK6-'j 
pXuJC Ka0iCTd)Lievoc'j, judcTiToc ou xp^^iujv, KevTpou pdTTpocbefic, eubpo-'j 
flLioc, eTTibpo^Lioc'] , ToTc dve)Lioic cuv0eujv eiTTOi dv auTov "Ojuripoc 
(TT 150^ Y 224) aupac fj dvejLiou TTaiba. f^dvuTTOTTTOC, dcpopoc, 0ap-"j 20 
[°p«^£oc"j. |Lie)LieXeTr|Kiuc Kai TTpoc dvavTec dva0eTv Kai TTpoc KdTavTec 
KaTabpa)LieTv, [''Kai Teixiov uTTepaKpicai"}, Kai Tdcppov biaTTr|bficai, Kal 
Xapdbpav biaXec0ai, [•'Kai TTOTajLiov TTepdcai'j, Kai ctt' 6x0ouc dvopoueiv, 

197 Kai dTT' 6x0ujv Ka0dXXec0ai. ipdTOc ittttou epTUJV Kai TvuJ|ur|c ck M oin 1 1—24 

1 KttKdc 6^ A 11 2 ^iirT€iv. X^Yei Kal toOto CijLiuiv. ^. 11 1| 3 eObObpojuoc A 
iKbpojuoc n, quod explicatur I 219 || 5 dud bt fvdj^Y]c ^Ttaiv^caic fiv iTnrov 
ev3q)opoc B C || 7 post eOTrpeTrfic BC fijiiepoc cf 1 11 | YaupiiJU|uevoc — 10 irojumKbc 
om S II 8 ^XeuGepoc. ^XeuGepoupT^c FA qui addit ^XeuGoupY^c, corr Becker || 
10 e^jOapcoc F | euGapcric et YopTo^iuievoc om S || 13 cdXuiTTa H II 14 (piXdvGpuj- 
iroc. (piXfivioc* ^KdTcpov cOv II || 15 yvujctik6c A | euTpeiTTOc om S || 15 — 16 post 
eOTaKTOC n add e^qpopoc v 1 6 || 18 ou bk x^vTpou BC || 22 biUTrepTrribficai A || 
23 dir' OX0OU dvaGpubcKeiv A || 24 ^tt' 6x0ov A | Kae^XKecGai A KaG^XecGai B | 
iTrirou — YviO|iTic om F | i|j6yoc iTnrou dpYoO I. Te Kal S || 24 — p 63. 1 6 b^ \\i6foc 
iK tCjv ^vavTiujv pp. BC 3 Simonis fragmenta coll Blass in libro miscellaneo ed a societate phil 
Bonn II 5 — 6 Xenoph R Eq praebet eOirouc I 3, eOTrvouOTepoi I 10, eOirobia I 4 |j 
6 eOeu|Lioc et 7 eOcxriluuiv XI 12 || 7—8 YaupitO|aevoc, Ku&p6c X 16; 6 eu|Lioei6r|C, 
8 IXeue^pioc — iimacTric, 10 copap^c X 17 || 19 cf Homer K 437 de Rhesi equis 
eeieiv 6* dv^iaoiciv 8|lioioi || 22—23 cf Xenoph R Eq III 7 || 22 Teixiov OiTepaKpicai 
= Xenoph Hipparch VI 5 || 24 Xenoph R Eq m 7 I Libri I 197—200 63 

Tiuv evavTiujv t^vuj0r|c''j, ppabOc, pdjupXiJC, dpToc, pXdH, dirouc, xaKo-"] 
t%ouc, jueXXriTric, beiXoc, dToXjuoc"], KaTaberjc, [^'uTroTrTOc, bucujTTOujuevoc"}, 
peTTiqpopoc, ou CTTOubaToc touc TTobac, jLiaXaKoc Tf|v OTTXrjv, CKXrip6cT0-'j 
[Voc'j, dbiKOC Tf)v ciaTOva, ['^eTepoTvaOoc , papuc Tfjv KecpaXrjv, KdTUj"j 
5 fveuujv, eic ovouc tcXiuv, KucpaTUJTOTepoc , bucTdpTaXic , dTTei0r|Cj, 
fbucrjvioc, bucdTUJTOC, fdvdTuJTocj, dcTojuoc, dTToXejuoc, TTTOOU|uevoc"j, 
TaTTeivoc, juiKpoiiJuxoc, fdcxriiuujv, dTTpeTTrjc, euXaprjc. oub' dv cdXTTiT-'j 198 
t^Toc dvdcxoiTO, oub' dv eveTKOi ttoXcjuou Porjv. juicittttoc, |uicdv-"j 
P0puJTTOC, bdKVUJV, XaKTiZiuJV, XaKTicTTjc, dbd)uacTOC, qpauXujc TiTluevoc"], 

10 f dTrp60u|uoc , dTTaibeuToc , dTaKTOc , 0ripiujbric , buccpopoc , dKd0eKTOc'j, 
f^dK^XacToc Tfiv Tvd0ov, dvaxaiTiZiujv , dTTOcei6|uevoc, eqpuppiZ^ujv, oc^j 
pTToXXdKic eHcKuXice tov irrTTea, oube TTpociejuevoc tov xct^iv6v"S, 
[''uTTepqpopoc, fevbeecTepoc^j, ^dTTobeecTepocj ' Ci|uujvoc (fg 7 Bl) t6"j 
C6vojua"j. 

15 6 be Tou iTTTTOu eTTi)ueXr|Tf] c Tdbe TTpaTTCTuj. Ka0aipeTUj Tfjv 199 

XeXib6va, pKai Tf]V KOiX^TrjTa Tfjc ottXtic 0epaTTeueTUj"j, Kai Tf)v Kvr||uriv 
TpipeTUJ KaTd Tfiv qpuciv Tf|c Tpix6c- [^Tfiv be juripiaiav Kai to Xoittov"] 
["cujjua Kai ei TTpoc TOuvavTiov dvaKa0aipoi, paov dv eKCOpoT Tfjv"] 
[^K^viv"]. Kai TTpoc |uev TO dXXo cOujua XP^c0uj Trdci toTc Tfic Ka0dp- 

20 ceujc opTdvoic, Tf]v be KcqpaXfiv KaTaTTXuveiv beT )udXXov r| Ka0aipeiv. 200 
Tujv b' ev fTrj^ pdxei TpixuJV dXXui |uev 6pTdvuj juf) TrpocaTTT€c0uj, 
TaTc be x^pci Tpipujv Kai dTTaXuvujv, fjrrep qpucei KCKXivTai, tikict' dv 
pXdTTToi Tfiv ebpav toO ittttou. eve0i2eTUj be tov ttujXov obuj Xi0ujbei, M om 1 1—23 

1 dirXoOc n II 1 — 2 KttK^Trouc om F, KaKoirvouc om S, utrumque praeb A 
KaK^TTVouc nusquam legitur, KaK^Trouc in Xenoph R Eq I 2 alias j| 2 |U€\riTfic 
An I OiTOTrToc] Xenoph R Eq m 9 toOc UTr6iTTac. Cf p 62. 20 dvOTTOUTOc || 3—4 
ckXtipoc Td CT6|ua II || 5 bucTapTaXfic II bucTapTdXiCTOc A correxi cl Xenoph 
R Eq in 10 II 11 dqpuppiZujv 11 || 15 6ca bei toO i-mrou (Kai t6v Tttttov B) ^m- 
|ueXou|a€vov irpdTTeiv. outoc x- BC || 18 ^KCopfi 11 || 19 xpncOai A || 21— p 64.4 BC 
post KaGaipeiv ita: Tdc bk kv ti^ ^dxei Tpixac Taic x^pclv |u6vaic 6ei Kal irXuveiv 
(6. KaTairXOveiv B) Kal Tpipeiv, fJTrep 9. k. Kal 6 CTa0|a6c XiOouc OirecTpujiLi^vouc 
^X^TUJ* CTepeoi t^P (touto B) Kai KpaTuvei tlD ^Oei toOto (om B) touc Tr65ac 
Td xeiXri p 64. 4 || 22 ttXOvujv A itXuvujv Kai Tpipujv II corr Conr Gessner || 
23 pXdiTTOic A 4 ^Tep^TvaGoc] Xenoph R Eq I 9 || 6 KuqpaTUJT^Tepoc Xenoph R Eq VI 10 j 
bucTdpTaXic] Xenoph R Eq m 10; Hes, Phrynich in BA 37. 1 bucTdpTaXoc (sic), 
cf Aristophan frg 43 Ko || 6 dcTOjuoc] Schol Soph El 724 || 13 Oir^pqpopoc] 
Xenoph R Eq m 9 || 15—20 cf Xenoph R Eq V 5, 6. VI 2 || 20 KetpaX^v KOTa- 
irXOveiv et 21 tuiv 5' ^v ttJ j!)dxei — 23 ^bpav toO Tttttou = Xenoph R Eq V 5 64 BipXiou A 200—204 

jLiri TTdvxri Tpaxeia* ei be xai ev tlu CTaGjiiuj KaTapdXXoi XiGouc 

201 )Livaiaiouc djaqpiboxiuouc, TrepixeiXuucac cibripLu, d)c ZevocpuLJV (R Eq lY 4) 
^(pr|, TouTiu Tuj eOei tuj Trpoc auTouc cTepeoT xai KpaTuvei tou ittttou 

TOUC TTObaC. Td [V€VTOl'j X^^^H faUTOCj dTTaXuveTUJ, fOTTUiC TO0*j 

[•^Xa^ivou cuvirj' dTraXuvei be Td xeiXr|"j x^ip^v Tpipfi Kai ubaTOC 5 
XXiapou TrpocpoXfi Kai eXaiou ttot^ dXoiqpri. Tfjc be eTricpaTVibiac 
(poppeidc jLif] TTOieiTUj ffTo^j djUjLia ev0a r\ Kopuqpaia iTepiTiGeTai, ujc jLif) 
eXKOUjuevuJV toutujv Kai irepi t6 x«^ivouc0ai buCKoXaivr). [''epYUJbric'j 

202 f Tdp n Tfic xci^iviuceujc kuuXucic. r|V |uev ^Tdpj KexaXivuj|Lievov dTri,'j 
foubev auTip Trapaivuj, ir|v be dxaXivujTov, ktiiuoOv tov ittttov* 6 Tdp^j 10 
P^Kriiuoc bdKveiv )uev ouk ea, eKTTveiv be ou KUjXuei. oTroTav be vprix^"] 
[''tov iTTTTOV, dTTo Tfic Ke^aXfjc juev auTLu dpKTeov, iva tujv dviu0ev'j 

f Ka0ap0evTUJV eTTiKaTir^ toTc utt' auTd. Itti hk iprixoiuevov tov Tttttov^j 
fdvdTKri xpneOcxi TaTc OTTXaTc, touc )uev TTp6c0ev TT6bac vpf|x^v, Ka-"j 
pTOTTiv TrapeX0iJuv pXeTTCTUj Tva Trep Kai 6 iTTTroc, ujc \xr\be pouX6-"j is 

203 pju^voc fauTOV^j Kpoueiv buvriTar ctti be touc KaT^TTiv )ueTiujv, dvTi-"j 
fjuetacTpeipac eauTov pXeTreTw f^LdvTiajj toTc ttociv ouc Ka0aipei,"j 
PTpeipac To TTp6cujTT0V, Tva 6 Tttttoc Traur|Tai. to |uev bx] TrpujTOV eK'] 
pqpoppeidc tov Tttttov TrepiaKTeov, eiTa xaXivuucavTa edcai ecTdvai, ujc'j 

f )u^ Leu0uc^ dXK6|uevoc ttovoTto, dXX' ev dvaXTncia Kai dTTpaT)uocuvr]"S 20 
P^Tfjc ciaT6voc T^pejua Trpoce0i2^riTai tuj x«^ivuj. ei be dvapaivoi eTT'*S 
{^auT6v, To TTpiuTov eK )ueTeiupou TTOieTc0ai Tfiv dvdpaciv, ottujc ^ufiTe'] 
['cTrdcri auTOV dvapaivujv ju^Te eK cqpobp6Tr|TOc eTKa0icac XuTTf|cri'j 

204 fTOv Tttttov'j. eXauvcTUj be ^PtoOtov kot dpxdc 6 CTTipdTric eic^j Td 
tdTTeba Kaij XeTa, Tdc be Trpocpdceic Kai Tdc eKeT0ev Ka06bouc juf) 25 M om 1 1—25 

1 irdvTa n II 2 djLiqpib6|uouc 11 j luc] 6 II jj 3 toutuj] Kal oiixwc II | xpaTuvei] 
KapT€p\jv€i A cf Xenoph R Eq IV 4 jj 6 post dXoiqpf) B C ita : juaWov t^P ^v 
oOtuu b^xovTO t6v xa^iv6v jj 7 qpoppeiac C qpoppiac AIIB j &}xa II A || 8 IXkoO- 
)H€vov toOtov A ^XKOjLidvuJv BC I TUJ A II 9 dxoi A dYei F || 10 ei b^ 11 | kt]- 
jLiouv b€i T. n II 11 ^KTriv€iv A || 12 diT^] dK A I )u^v T. K€qpa\fic A II 13 n;ux6- 
|a€vov A II 15 ante pXeTT^Tui add jufi Schneider Saxo comp Xenoph R Eq VI 1 |1 
16 buvaTai A || 17 ^auT6v] krc' auT6v II | dvTia post pXeir^TUJ add Bekker comp 
Xenoph 1 1 | oOc] oTc II || 19 xaXivuOcavTac dvecTdvai 11 || 20 jLif|T€ dqpeXK^- 
)uevoc II II 23 iTTiCTrdcri ^auT6v 11 || 25 direba] bdrreba BC | Tdc Xefac Tdc A 

4 cf Xenoph R Eq IV 5 || 6 Tfjc b^ ^TTiq^aTV. — 8 bucKoXaivri = Xenoph 
R Eq V 1 II 10 dxaXivujTOv — 11 KUjXOei = Xenoph R Eq V 3 | 6Tr6Tav bk \\>.~ 
12 dpKTdov = Xenoph R Eq V 5 || 13 — p 65.4 Xenoph R Eq VI 1 sqq aliter, 
neque umquam ^iripdTTic sicut Poll 1 24, sed semper dvapdTrjc dicit. Simoni 
tribuit R Michaelis in dissert Hallens 1877 Libri I 204—208 65 

aiiTiKa f ["TTOieicGuj'] j , dWd tov ittttov TrXaTiacdTUj — outuu Tdp foj 
CijLiuJv (frg 6 Bl) ujv6|Liacev — xai ttote juev eic lufjKOC ttote be in 
^XttTTOV, Kai evaXXdTTUJV GdTTOV f\ cxoXaiTepov, Kai tov xci^ivov jue- 
TapdXXujv eqp' CKaTepav Tf|v TvdGov. Ka)UTTdc be xPn TroieTcGai Kai 

6 uTTOCTpoqpdc Kai CTpo(pdc. ev be TaTc CTpoqpaTc ou beT eHeXaOveiv 205 
Tov iTTTTOv dXX' dvaXajupdveiv , OTrep Kai uTroXajupdveiv KaXeTTai, Kai 
KaTexeiv Kai i^pejuiZieiv Kal dvexeiv, oube TrXaTiouv ouTe ^auTov outc 
Tov Tttttov TdxiCTa Tdp dv ev toutuj KaTevexOeTev djuqpOTepoi. f] Tdp 
in euGeoc KaTd jufiKoc eXacic KOTTUjbecTepa' KaXeTTai b' am\] 6p0o- 

10 bpojueTv, ujCTTep t6 evavTiov dTTOKdjuTTTeiv. pf|v hk Kdjur] Kai KaTa-'j 
Cveucr] Tfjv KeqpaXfjV, ouk ecTiv eucxnjuujv Tttttoic 6 ev KajudTUj"] 206 
fbpojuoc. KaXeTTai be toOtO iTTTrd^ecGai, ujcTrep Kai Itti tuiv iTTTreujv t6'j 
[fiTTTTeueiv ouTUJC 6vojud2;eTai. ei be Kai Td xiJupia UTTaXXdTTOi tic,"] 
P^ev x«PiTi judXX6v ecTi tuj iTTTTtu* djuicecTepa Tdp auTUJ Td Kaivd"] 

16 f x^Pict» dTTaTopeuei be toTc cuvf|0eciv. Kai f|v juev qpucei T^vvdbac ^,'j 
pKdv dqpfjc t6v xakwov, 6p0fi Tf) KeqpaX^ Tpe'xer t6v be dTevvfj tuj'j 
CxaXiviu ujc eic eucxniLiocuvTiv ^ialoxj. TTapaqpuXaKTe'ov be oti touc'j 207 
[^TpaxeTc xa^ivouc ouk eujciv oi Tttttoi KaTd x^pav, dXXd jueTapdX-'] 
[^Xouciv eXTTibi Tou TTp6c t6 fpaov^ jueTacTf|ceiv. bid toOto toTc'j 

20 ["^Oujuoeibeciv ouk ejupXriTeov CKXripouc xaXivouc — dvaXajupdvouci Tdp j 
fauTOuc eic t6 CTojua ujCTrep 6peXiCK0uc euTraTeTc ovTac — dXXd uTpouc,'j 
fiva ou dv 6 Tttttoc TrpocdTTTriTai, t6 Xoitt6v KdjUTTTTiTai ujCTrep dXucic'j. 
eici be CKXripoi xct^ivoi oT exovTec Tpoxouc TaTTeivouc Kai exivouc 
oHeTc ["'toi be Kai toutouc ejuTTpauveiv KaTeiXoOvTa Kai KaTaKr|poOvTa'j. 208 

26 dXXd judXXov uTpouc outoi be eupeiac Kal Xeiac exouci Tdc cujupoXdc 
ujc pabiujc Kd|UTTTec0ai. f Kai TrdvTa oca TTepiTi0eTai TTepi touc dHovac,"j M om 1 1—26 

1 irXaTiar^Tuu A || 4 xai KajLiTrctc b^ II 1| 7 fipe^eiv BC 1| 8 xdxiov BC |1 
9 ^Treue^a S ^tt' eOOeiav A | b" auTo A || 11—12 eOcxflluujv 6 Tttttoc ev k. 
bpojuoc KaXeixai ouxoc iTnr. A |1 12 outoc A || 13—14 iJTraXXdTTOic ^v II || 14 gcT] 11 1 
d^iT^CTepa A | Koiva A || 15 f^v] ei A || 16 kQv] xal f^v ju^v II | dqpfl AS 1| 16—17 
t6v xaXivdv eic II 1| 19 Tf^c Trp6c II 1| 20 Xajupdvouci 11 |1 22 Tva ou Idv A 
Tv* 6Tav n corr Ed pr 1 fiTTTTiTai II H 23 X^TovTai b^ CKXripoi xaXivol oi ^X- BC | 
TpaxfiXouc TaTT. 11 Tpox- Tpaxeic BC 1| 25 OTpoi b^ oi eupeiac (-Oac C) Kai X. 
^XOvTec BC II 26 6ca] 6Tr6ca Xenoph | irepi touc dHovac] sic etiam Xenoph, 
irepi t6 CT6jLia A 7 uXaTioOv — 8 TiTTrov = Xenoph R Eq VII 16 |1 9 cf Xenoph R Eq VII 14 || 
12 cf Xenoph R Eq XI 7 H 13—15 cf Xenoph R Eq VIII 9 jj 16—17 cf Xenoph 
R Eq I 8 I! 19—24 cf Xenoph R Eq X 6—8 || 24 cf Xenoph R Eq X 7 |! 
25 OTpoiic- p 66. 1 cOnTTUKva = Xenoph R Eq X 10 

Lexicogr Graeci IX PoiiLUx ed Bethe 6 66 BipXiou A 208—211 

feupucTOjna Kai ou cujuiruKva. ei b' eic xdxoc eXauvoic, toO )li^v"j 
[^cuJiuaTOC ToO cauToO lurib' otioOv TipopdXric, )uaKpdv be Triv x^ipa*] 
fTf)v fjvioxoOcav TTpOTeivujv cuv ppaxeia Trj fivia oucr] ttote )uev'j 
fdHopiaa TTOTe b^ KaGicTr), Kai evbibou tov xa^ivov Kai dvaXd)Lipave.'j 
fei be KaTaTeivoi auTov 6 ittttoc ev tuj bp6)Liuj, r| 6 dvapdTrjc drrai-*] s 
p^beuToc ecTiv x] 6 ittttoc dc6evr|c"j. 

209 lcTi be Ti v6cr\}xa ittttujv KpiGiacic Kai uTTepainujcic [^utto 7TXric|Lio-*S 
fvfjc, Kai ouK eKKO)LiiZ!ouci tov cTtov. TOTe XPH O^aipeTv Kal xopTov j 
fiTapapdXXeiv juovov, fj ti dXXo tujv KOuq)OT^puJv"j. 

fiTTTTeiav"] be epeTc Kai iiTTTaciav (^kcCi eXaciv^jJ pKai eXaciav"] lo 
Kai fivioxriciv, Kai t^^TKaefjceai^j eiToxuJc L^^^aiJ pepaiwc r\^ TraTiwc 
Kai dqpebpeueiv — ecTi )u^v Tdp piaioTepov, dXX' ouk eHuj (piXoTi)iiac — 
tL[eTTiPaiveiv Kai dvapaiveiv, Kai eTTepri Kai dve^ri, eH ujv eTTipdTr|c,j^j 
tl^dvapdTTicj^jj. Kai kXujt^wj ^ev eHeTeipeiv tov ittttov ^L^peTc^j Kai 

210 poiZuj — TaOTa be Kai 6p)ar|Tf|pia cr|)LieTa 6vo)LidZ;eTai — , ttottttucjuuj be i5 
ffTTapiCTdvai t^Kai^jj KaeiCTdvai. t6 be evbocijuov eic t6v bp6)Liov'j 
^KpoOcai TUJ TTobi Tf|v TciCTepa fKaif dvaKXdcai t6v auxeva eK toO'j 
f^Xtt^ivoO. Tiij be deOjuuj ittttuj oubev qpaOXov Kai e)upaXeTv tu) juuu)TTr'j 
[Vi Tdp eu)uoeibeTc dTavaKToOci TTp6c TfjV TrXriTflv ujc Oppiv, Kai eK-"j 
C9^povTai eic bp6)uov utt6 6pTfic, Kai c(paXepujTepav TTapexovTai tuj'j 20 
fiTTTTeT Tfiv pu)uriv, f\v be d(piTrTT6c tic fj Kai dpe'paioc, Kai dTT0-'j 
fceiovTai Kai eKcpepouci Kai dvaxaiTiZiouciv , icTdjuevoi KaTd TOuc'j 
poupaiouc TT6bac'j. 

211 Pfoj tto)uttik6c iTTTTOc dxcTUJ vpuxnv )ueTaX6(ppova, cujjua eu-'] 
[VujCTOv, 6c(pOv uTpdv Kai ppaxeTav Kai icxupdv, ou Tf)V k^t' oupdv"] 25 
[^dXXd Tf)v jueTaHu tujv TrXeupuJV Kai tuiv icxiwv, luc buvaceai utto-'] 
[Hieevai Td 6TTiceia CKeXri utt6 Td e)UTTp6ceia. eHeTeipe be auT6v ToTc'j 
p6pjur|Tr|pioic cri)ueioic, Kai dvdKpoue tuj xctXivip, Kai ^vbibou auTUj'j M om 1 1—28 

2 ^auToO II I irpocpdiXric A || 3 oOca t. t^. II 1| 4 Kaeicxa II || 5 Tcivoi II || 10 iTr- 
Tiaciav U ^p. K. IX. BC iTnr. k. iTrTraciav ^p. II || 11 ^tt^xiwc ^TKaOicai k. p. BC || 
12 ^qpebpeOeiv ^peic, ibc Hevo^ujv, ei Kal p. BC Non legitur ^qpebpeiieiv apud 
Xenoph. Aberravit fortasse hoc scholium ad 1 14 pertinens || 14 Kr]|aui A Kvricjuo» 
II C I ^TTCTeipeiv A || 16 KaGecTcivai A || 17 tOj iT66e II || 19 irpdc ti?]v] Kai Tf|v A || 
20 lirl 6p. n I Kal ^TTicqpaXecT^pav 11, post cqpaX. A add Oird 6pTnc || 21 iinr6Tr) 
A I fiviTTTroc A II 24 iroTTTruK^c A || 27—28 aC>T6v ti?ic 6p|Lific (^pTnc F) crijueioic II 2 sqq cf Xenoph R Eq X 12 || 7 sqq = Xenoph R Eq IV 2 || 10 IXacic 
Xenoph R Eq III 12, ^Xacia IV 4 j| 14, 16 cf Xenoph R Eq IX 10 || 17 sqq cf 
Xenoph R Eq X 15 || 24 irojuTnK^c — 27 ^|LiTrp6ceia = Xenoph R Eq XI 1—2 H 
27 sqq Xenoph R Eq X 15, 3, 4, 16 Libri I 211—215 67 

fTO CToiuiov, iva xaw '^fl x«^apoTi1Ti Kai qpeprifai Kubpuj tuj cxn-j 
tVaTi. 01» bei be aiiTOV iiiuujTTiZieiv, dWa )LidX\ov KaTaviidv Kai eTKe-'j 
pXeuecOai, Kai bibdcKeiv KupTOucGai Tr)V KcqpaXriv, ujc Kai auToc cxr|-"j 
PluciTOTTOieTTai KaTd tov Trpoc Tdc 0r|Xeiac KaXXuuTriciuov^j. 

6 [^edv jueXeTdc dqp' ittttou Td cTpaTiiuTiKd dvGiTTTTeuujv eTepoic,"] 212 

ffdKovTioic ecqpaipuijuevoic Kexpnco Kai bopaTi 6)lioiujc TTerrpaTlLiaTeu-"] 
ClLievuj cqpaipuiTUj, ujctc eivai Tfiv TTXriTnv dcivfi. KaXov be Xap6|Lievov"j 
PtoO dvTirrdXou, Kai eXKucavTa i(p iam6\, dqpvuj dqpeivai* t6 Tdp^j 
PtoioOtov KaTapXr|TiK6v'j. 

10 fTTapaqpuXaKTeov be'j oti f6'j Zevoqpiijv (R Eq I 15) [^oTeTai 213 

pTov iTTTTOv'] dcTpaTdXouc exeiv, ['ApicTOTeXouc (Hist Anl p 499* 20)5 
f^ToO Trepi TaOTtt beivoO qpdcKOVTOc"j [iuri^ev tuiv )liujvuxu)v ^x^ivj 
[dcTpaTdXouc , }xr\be. t6v ovov, f|Li6vov be^ tov 1vbiK6v, iIj] Kai Kepac 
^K ToO iLieTiUTTOu cKTTeqpuKevai ^XeTeij. 

15 bibaKTcov (^bej t6v ittttov Kai uTTOpipdZiecGar ecTi be toOto 

biiCTdvTa Td CKeXri eTKaGiZ^eiv pTe'j Kai TaTTCivoOv eauT6v, ujctc euTTeTUJC 
dvapaiveiv t6v iTTTrea. CTripiKTeov be auT6v, OTav 6 ittttoc dpHriTai 
Tfic eTTiCKeXiceujc* dTTiCKeXiciv b' 6 Zevoqpujv KaXeT (R Eq VII 12) Tnv 214 
dpxnv Tfic Tiuv TTobujv Kivnceujc. Trebn ll^^jj ii^Tracia n KUKXoTeprjc, 

20 ^Tepo|LinKnc TTebn n MnKOC tuj kukXlu TTpocTiGeTca. ff epeTc be'jj cxebia 
iTTTTacia Kai cxebnv iTTTTdZieceai, Kai fp^Mnj eHeXauveiv Kai dTT6 puTnpoc, 
dveTvai Pt6v ittttov, Kai eqpeTvaif t6v x«^iv6v eic Tdxoc, Kai TTdcac 
dvaceTcai Tdc nviac, Kai tuj KevTptu eHaijLidcceiv. touc be eujuoeibe- 
CTepouc iTTTTOuc KaTaijidv xpn ndXXov n KevTpiZieiv, Kai TTpoTpeTTeiv 

25 iLidXXov f| eHavaTKdZieiv. f^ei b' eTKaOiZieic Tttttuj, juf] TTdvu touc ]unpouc'j 215 
t%ieZ:eiv, dXX' aiwpeTv uTPOuc touc TT6bac, Kai TTapaTTXnciov eTvai^j M om 1 1—26 

1 Kubpu)] dbeujc A II 2 et 24 Kaxavijav cdd, rectius KaTavpfiv || 3 — 4 auxdv 
cxnMOTOTTOioOvTa A auTocoxn- H II 4 irpdc] eic A | KaX\a)TTic|a6v] cxniLiaTic|u6v A || 
5 ^T^puj n II 9 ToiouTo KaTapXuTiK6v II KaTaTrXr|KTiK6v Kal KaTapX. A || 10—11 
8ti Eev. (Kal B) dcTpaTdXouc X^t^i Tttitouc BC || 11—13 ^x- <^X\d tivi Kal Kep. B 
'Ap. oiL»6^va tOjv jutuv. dcTp. Ix- qpdcKOVTOC, 8ti iir]bt t. v6|uuuv t. 'Iv6iku»v 6 Kai 
K^p. C II 12 iLiuuvuxujv] 6|uiuv0|mjuv A || 12—13 dcTp. ^xeiv 6ti |ui^ tov II 1| 14 ^|utt^- 
cpuKe A II 15—16 t6 biiCTdv Td ck. BC || 16 ai»T6v BC || 17 dvap. ^ui t6v TTTtrov. 
II I aOT6v cdd a{jT6v Bekker | dpxn^ai BC || 18 Ka\ei 6 =. A || 20 ^TTi|uriKric 
IIBC I cxebia] cxo\aia AII || 21 cuveHe\a\iveiv A || 22 dvi^vai A || 24 KaTaviiav] 
KaTavpnxeiv A || 25 judWov] it\^ov II TT\etov BC | ^TKaeiZioic 11 

5 sqq cf Xenoph R Eq Vni 10, 11 || 15, 16, 18 Xenopli R Eq VI 16 || 
19 cf Xenoph R Eq III 5, VII, 13, 14 || 21 cx^^nv iTTiT.] cf Xenoph Hipparch 
m 4 II 25— p 68. 2 cf Xenoph R Eq VH 5, 6 

6* 68 BtpXiou A 215—219 

pecxriKOTr Kai Totp l^j icxuc ttXeov em tiuv ^TriKOTUJV n ^inV] tujv'j 
feTKa0e2!o|Lievu)v. TreipOu be tiIj cuj|LiaTi inribevoc tujv epTaZ;o)nevujv'j 
pToO 17T7T0U TTpocdTTTecGai, oiov TToboiv F| TrXeupdc* eKeivouc tc Tdp'j 
fbiaqpepei Kai TauTriv irapacpepei. ei be eiToxoc eirjc eK )LieXeTr|c, Kai'j 
["paov ce oicei 6 ittttoc. ei jiievTOi outuj KaGiZieic, Kai dKOVTieic e7Ti-"j 5 
fcKOTTUJTaTa cuv puj)Liri, eiTepeibovToc toO ittttou ttiv dcpeciv tou b6-'j 
fpctTOC* Kai Tdp auToc cujupdWeTai Trj cpopa, pujur) cujUTTpoxuupiuv.'] 
fcucTricac be Tdc f]viac, Kai npe)ua TTXdyioc Tev6)Lievoc, Kai |ar|Kuvac"j 
t^Tfiv X€ipa Tfjv xa^ivaTUJToOcav, outujc aKdvTiZie"]. 

216 cppuaTjLiot fiTTTTOu, xP€)ii€Ticju6c'j, (ppi)uaT)Li6c, t%veOjua, (pucr||ua"j, lo 
dcGjua, Tavjpiajua, ["auxniLia. Kai cppudTTec0ai'j , xp€|Li€TiZ;eiv, f9pi)udT-'j 
f^Tec^ai, cpucdv, dc0)uaiveiv, eKTTveiv, Tctupidv"]. 

lcTi be fKai Tdbe'j iTTTTiKd opTava* ceipaTUJT€uc , puTaTUJT€uc, 
KevTpov, luuujip, uTTOxaXivibia, fivia. 

eiTTOic b' dv OTi Td )uev ejuirpoc^ev CKeXri aipei, Td be 6mc0€v i6 

217 7TpocdT€Tai. d)ueivujv be x] 6)u6xpujc x«iTr] Kai eu0piH* dTXaia L^Tdpj 
fxaiTri ToTc ittttoic'], Kai KaXXujTTiZiovTai f^Kai Ta^pi^civ'j eTi' auTij* 
^bnoTe Kai foij ovopaToOvTec'], eTreibdv ai ittttoi tujv 6vu)v ttiv )uiHiv 
dTi)udZ;ujci pKai dcpuppiZiujciv eic auTOuc'j, dTTOKeipavTec Tdc ittttouc 
eiTi TTriTdc dTouciv ai b* ujCTTep ev KaTdiTTpuj 0€acd)U€vai Tfjv aicxu- 20 
vriv Tou cuj)uaTOC dTTr)TXaic|uevric Tfjc K6)ur|c, dvexovTai TdTe Tfjv Trpoc 

218 To X€ipov ojuiXiav. Pittttoc )uevToi Trpoc 0r|Xeiav KaXXujTTiZ:6juevoc'j 
['^pOov aipei Tov aux€va Kai KubpoOTai Kai copap6c ecTiv ev tuj"j 
p^bp^juuj. Kai judXiCTa b' dv auTUj biaTTpevpeie to KdXXoc, ei (puc€i'j 
P^lxoi dvaT€Ta|uevov Kai uvpriXov tov aux€va, Kai Tf]v KOpucpfjv )U€Td-'j 26 
tfXr|v, Kal Td uJTa eXdTTUj toO TTpoc Tf|v KeqpaXfjv )ueTpou."j 

fedv )uev evbdKUJci tov xa^i^vov 01 ittttoi KXivavTec Tf]v k€-'j 

219 fcpaXrjv, eKcpepouciv TTapacpepovTec be tov Tpdxn^ov Kai TTUKvd'j M om 1 1—28 

2 KaQeloixivujv TI || 4 bmcpdpeiv — irapa^^peiv II || 5 KaGiSoic II || 6 lcpeciv 11 1| 
8 cucTricaceai bk A || 10 8ca iiTTroc Trpdccer qppudxTeTai. xpe\ji€Tilei (1 11) xal 
qppuaTlna xal BC || 11 xP^jLilLieTiZieiv A || 13 Td i. II |1 15 dTi Tax^ujc Td ^jutt. BC || 
16 ante d^aeivujv II add toic iinroic | x- A Kal II | ^vGpiH A || 17 x«iTyi toic] xai 
tv Toic BC II 18 616 Kal ^ireibdv BC | t. juiHiv t. 6v. IIBC || 19 diroKeipouciv 
BC II 22 Td \eipuj BC | Trp6c] eic A || 23 copapuveTai ^v II || 24 irp^HJeiev II || 
25 ^xei A II 28 irapaTpipovTec irapaqp^povTec 11 10 cf Xenoph R Eq XI 12 || 13—14 cf Xenoph R Eq VII 1 || 16 i^ 6|Li6xpujc 
— eiiepiH = Simon frg Cantabrig Mus Rhen LI 67. 9 sq || 22 cf Xenoph R Eq 
X 4 II 26 cf Xenoph R Eq I 11 Libri I 219—222 69 

P^bmceiovTec pidZovTai xai dTTOceiovTar dvaveuouci ydp im Tf]v pdxiv'j 
t^dvaxaiTi2^ovTec'j. ecTi be tic ittttou bpoiuoc eKbpojuoc, OTav fuTrepf 
^TO TCTaTiLievov toO bpojuou )ueTpov utto pujUTic^ dKqpepriTai. \^b |Liev'j 
P^CKXripoc ittttoc bucKajuiTric , Kdv eqpijc auTUj tov xakivov , ou pacTa"j 

6 fdvaXajLipdver 6 be juaXaKOTvaGoc Kai TTei0r|vioc TauTr] KpiveTai, ei'j 
[^Tov xa^ivov eqpevTi, foTavj dvaXapeiv e0eXr]c, pabiujc TTei0eTai, Kai'j 220 
fei uTTOcr|)ar|vavTOc eic bp6)Liov |ueTd pu|ur|c eKbpa|uiuv, cuv0r|)ua eic'j 
t^CTdciv bovTOc 6u0€ajc iCTaTai'j. 

ev ToTc ouK euKoXoic x^pioic eici Kai pujXoi Kai dpTdci)ua Kai 

10 dpocijua Kai dvTiTUTTa Kai CTevoTTOpa* ev toic euKoXoic iTTTTobpoiuoi, 
Xeiuqpopoi, d)uaHr|XaTOi , TrXaTeiai, eupuxiupia. ev toTc dvTiTUTTOic 
TTdcxouciv ai Kvfi)uai, dc EevoqpiDv (R Eq I 5) KaXeT CTripiTTac toO 
ciu)uaTOC. Pto be cTTipapboqpopeTv tov ittttov, oTTep TiveTai ei tic eic"j 
t^bp6|uov eHeXauvei, ou TTdvu CTTaivoOciv 01 ittttikoi']. 

15 [^KaXoOvTai be iTTTTeTc, iTTTr6Tai, fjvioxoi, dvapdTai, td)updTaij,'j 

pKai iTTTrepacTai fbej 01 qpiXiTTTroi'j. 

FeujpTiKd 6v6|uaTa* ft^TflTJ» TCUJpTia, dTpomia, dTpoi, kxaTiai, 221 
dXcri, bpujuoi, bpu)uu)vec, uXai, t.*'^Xr|''j, tfibai^j, vdTrai. fe^upfoi, Tflc 
epTdTai f| epTacTfipec, luc EevoqpiDv (Cyrop V 4. 24, Oeconom Y 15)* 

20 ffo^c "Ojurjpoc (C 550, 560) epi0ouc KaXeT. eiTa*]j qpuToupToi, f^veo-"] 
[°TTOioi ffi^j"] veoOvTec f| vedZiovTCc fii veoTTOioOvTec'j, oxcTaTUJToi, 
CKttXeTc, dTp6Tai, crropeTc, d|uriTfjpec — [''ecTi be toOto"j ttoititiku)- 
Tepov — , d)uu)VTec, (fOepicTai, [TpuTnTaij^j, [TpuTnTpiai^, KaXajuriTpibec, 222 
djuopTcTc, ff€XaiOK6)uoi^j, djuaXXobeTfipec, oxeTriToi, CKaqpeTc, ffcKaTra-^j 

26 LiveTcjj, XiKjur|Tai, dXcoKdjuoi, KrjTroupoi. CTrepjuaTa, qpuTd, qpuTeuTiipia M om 1 1—16 II 17 Tn, feihpfiov || 18 Tbai || 20 oOc— eTxa 1| 21 f\ veoTioioOvTec || 
22 ^CTi li 23 GepiCTai, TpUTn^ai || 24—25 CKairaveic 

1 T^p] ^^ A. II 3 ^Kqp^pri. Kal 6 11 1| 4 i(pif]c A | oO j[)qlCTa] fJKiCTa A || 6 6Tav 
Ed pr, Kai 11 1| 7 )ueTa II |uf]Te A | 4v6pa|uuuv A || 11 eupuxu)pia II eOpOxwpa A 
eOpOxujpoi Ed pr Cf Plat Leg 804 C inTriuv TUMvdcicx tc Kai eOpuxiwpia ubi Ast 
eOpuxujpiai voluit || 12 CTfjpiTj^a II || 13 dTripuvboqpopeiv A || 14 eHeXaOvoi II || 
15 ^jupdTai II II 17 TGUjpTia] feibp-fiov A || 19 f| wc H. II || 22 CKaXeic] CKairaveic A 
CKainraveic M cf 1 24—25 | dp6Tai BC | ei b^ toOto II || 23 TpuTnTpiai] TpuTi- 
Tfipec M I KaXaiariTpibec] Kai djuriTpi5ec A KaXa|u. d)uriTp. M || 24 OxeTaTUJToi S 
om F II 25 dXcoK6juoi] 6piOK6)uoi II | KriiroupToi F Kriiroupuiv M 13 cf Xenoph R Eq VH 11 || 15 Vivioxoi] Phot L || 17 § 221 sqq cf VII 
140 sq I kxaTiai] cf IX 8, Phot Eustath 1451.43 || 18 Tbai] Schol A 475 D 
Ai6u|uoc U udvTa Td 5pri ibac U^^x Hes || 20 ^piOouc] Schol C 550 AB Hes CyriU|! 
23 KaXa)uriTpi6ec] VII 141 Hes || 24 djuaXXobcTfipec] Hom C 554 70 BipXCou A 222—226 

— lndXiCTa be eiTi eXaiOuv oijtujc 6vo|Lid2eTai — , bpdxiuaTa, [diadXXai^, 
(puTeu)LiaTa, f|LiocxeiJ)LiaTa5, KTi7Tevj|LiaTa. veoOv, ved^eiv, veov uTrepTd- 
Z:ec0ai. TToXficai, 6 ecTi pTO auTO Tiu"j dpocai, foGev xai x] bic dpo-J 

223 feeica biTToXoc fKai r\ Tpic TpiTToXoc']' f"0)Liripoc (C 542) 'eupeiav^jj 
(CTpiTToXov', 'Hcioboc (Op D 462) 'eapi TToXeiv'1. dpocaij, CTTeTpai, 5 
eTTibpaHdfnevov paXeiv Tfjv t^v tlu CTTepjaaTi. eTTiCTTOpia be ecTiv, OTav 
Tic eic TauTO CTTepfia CTTepina ti eTTejupdXr)" o bei (puXdTTec0ai. yi- 
veTai be Kai KepacpdXa CTTep|uaTa, edv toTc tujv pouiv Kepaci TTpocTrecr)' 

d ^Kpaivei dTepd|Liova, toutcctiv 'o^ pabiiuc] eipojLieva. dvacupai Tf)v 
Tnv, ujc |Lif) KaTaTTviToiTO Td cpuTd. dvTiTTpoca)ur|cac0ai, ei T^^viu0eTev lo 
ai piz:ai. 

224 tf epeic bef djaTreXov TejueTv, T^Jp^cai, Taqppeucaij, [°d|Lifjcai, (^KXdcaifj, 
KXabeucai. dpbeiv, 6xeTaTU)T€Tv, dvaKa0fipai Tfjv ubpopp6r|v, pa0uvai 
Tf|V dfudpav, CKTpevpai t6 ubu)p. x«paKct 7TapaTTf|Sac0ai TaTc djLnreXoic, 
Kd|LiaKa TTapacTf|cac0ai. dva^peipai t6 q)UT6v, fdXoficai toijc Trupouc'j, 15 

225 fcKdipai Tfjv Tnv'], TpuTncai Tdc diUTTeXouc, cuvaTa^eTv touc KapTTOuc, 
0Ti|Liu)vac eTeTpai, fXiKjuficai, dTTOKa0fipai Td dxupa tuj TTXoKdvuu, dTTO-'j 
P^KpTvai Tdc dxDp|uidc'j. 0piTK6v TrepipaXeTv, ai)uacidv TTepieXdcac0ai, 
pdxov TTepicTf|cac0ai, f| dcTTaXd0ouc feTeipeiv*]. 0Xipeiv Tdc CTacpuXdc 
ev TaTc XrivoTc, ^T^peTTeivj , TTaTeTv. Tpipeiv Tdc eXaiac , d)uepTeiv, 20 

226 pKaTa)uepT€iv. KOTTpoOv, Kai KdTTpou dTU)Tdc TTpoccpepeiv']. Tdc cuKdc 
cuKdZ;eiv eTTi b^ TTdcrjc 6TTU)pac Ito^ 6TTUjpiZ;eiv , fpu)XoK07TeTv, 6vr|-'j 
pXaTeTv, djUTreXoupTeTv , Kal ovu) KOTTpoqpopuj eTTec0ai. CKaTTTea,'j M om 1 1 oOxiwc — d|LidXXai H 2 |nocxei!i)LiaTa | veoOv — 11 ji 12 Tup<I>cai [ 
d|if^cai 11 13 dvaKaGfipai — 16 diinr^Xouc || 17 t. TrXoKdvuj — 19 jbdxov ] ^Teipeiv || 
20 Tp^ireiv |1 21 k. K^TTpou 1| 22—23 piuXotOTreTv 6vTiXaTeiv 

1 elTa bpdTiLi. BC || 2—3 OirepTdcaceai II C H 6 Ti]v yr]v Ttij cir^pjLiaTi A || 
7 Ti] Tic A II 8 Kepacp6Xa] Kepacqpopd A 1| 9 dTepd|ava A |1 10 dvTi7rpoca|LiOvai A | el 
^r) B II 12 TupeOcai C || 12 — 13 djaficai, KXdcai II ante djUTreXov, post TacppeOcai: 
KXabeOcai. M d^uieicacOai KXabeOcai ante d|a7reXov, post Taqpp. dpbeOcai, dpbeiv || 
15 dva0p^n;aceai C | dXiufjcai II H 17 XiK|uficai] ^Kjuficai M sed post dxupa add 
XiKjuficai II 18 epiTKiov, in marg a m I tP OpiTKOv A 1 post TrepieXdcacOai Ed pr 
add f| TrepipaX^cOai || 19 ^diuvov A ^dxnv ii ^dxov BC, delet illud GDind ap 
HSteph I drraXdeouc M | Totc Xr)voic MBC | dTeipeiv C jj 21 Td cOKa M 1 d|LidXai (sic) Semus Del ap Athen XIV 618 D, Hes || 2 veoOv] Phot vedv 
oO veoOv Ti^v Tnv (Xenoph, Eupolis) || 4 fti7roXoc] Hes (Aeschyl frg 209)? 1 Tp{- 
TroXoc] Apollon Soph 155. 3 Hes || 6 ^rric^ropia] Hesiod Op 446 H 8 Kepacp6Xa] 
Boethos Miller Mel 404, Bachm L 276. 1 (Schol Plat Lg 853 D Phot Suid) 
Hes II 19 j!)dxoc dpceviKUJC Et M 703. 1 Phot Hes 1| 22 pu)XoK07reTv] v VII 141: 
'ApiCToqpdvnc (frg 761 Ko) Libri I 226—229 71 

^(puTeuTea, TpuTnTea, fdXoTiTeaj, fdXecTca^. Tot be ovoiuaTa tiDv 7TpaT-'j 
f)udTiJuv*j veoc, dpoTOc, CTiopd, djuTiToc, dXonToc, cpuTeia, TpuTnfoc, 
KapTTiJuv cuXXoTn, fTpuTnj» CTaqpuXfjc eXTvpic, [.Vivou cuvaTUJTn^j, eXaiou 
TpiPn* [^dTTO Tdp ToO CKdTTTeiv CKdXXeiv XiKjudv oux eupicKU) KeKpi)aeva"j 
5 f6v6)LxaTa'j. 

Tn fbe epeTcf euqpopoc, euciropoc, eurjpoTOC ffP^dpiuciMOc']']^, 227 
Pa0eTa, paGuTeuuc, tiTieipaj, fTTiiuv'^, euKapTTOC, TToXucpopoc, biKaia. 
t6 b' evavTiov fXeTTTrj, rreTpiubnc, ipajajaiubnc, XiOiubnc, uTr6Xi0oc,"j 
fuTT^TTCTpoc, uTT^MJajLiiLioc, ^d^opoc, fdcTTOpoc, dpa0nc, Hnpdf, bucn-yj 

10 tYpoTOC, dKapTTOC, (peXXic, dbiK0cj'j. Mevavbpoc (III frg 96 Ko) bi- 
Kaiov Tn^iov KaXeT t6 junbev ttXc^ov toO CTTe'p|uaToc eKqpepov. 

pTTebia, dpoupai, epTdci)Lia, Xnia, opTdbec, Xdcpoi, opxoi, TTpa-'j 228 
fciai, dfUTreXoupTiai, dXcn, KnTTOi, Xei)uujvec, auXiuvec, TTapdbeicoi*j. 
eiTTOic b' dv opn LL^M^^^o^^pa^jj, pdjUTTeX^qpuTa^j, d)UTTeXiubn, [''euHuXa'], 

16 eubevbpa, f TToXubevbpa'j , Xdcia* Tn^6(pouc eua)UTTeXouc, [^eucpuTouc"], 
nbuoivouc, KaTappuTouc* dpoupac euTTupouc, Xnia KOjuiuvTa, KrjTTOuc 
evbpdcouc, TTapabeicouc euKdpTTOuc, dXcn euKO)ua, KaTdcKia, feucKia,'] 229 
ffeuvoiuaYj, CKiepd, djucpiXaqpn, djucpiKOjua, Xeijuiuvac euav0eTc, auXiuvac 
[°eXaioK6juouc"j. 

20 \^p6ba, Kpiva, Ta, kp6koc, Xujt6c, vdpKiccoc, udKiv0oc, 0puaXXic,'j 

fcicujuppia, epTTuXXov, dvejuujvai. oi bk. TTOinTai (Theocr XIII 41)'j 
fKai dbiavT6v ti dv0oc KaXoOci Kai djudpavTOV Kai XeuK6iov'j. t6ttoi 
be Tujv dv0eujv 6 juev TTdvTUJV Xeijuiuv, ibicx be [''dTTO )uev tujv dXXujv'j M om 1 1 rpuTnT^ci — 4 eOpiCKUj || 6 bk. ^pek || 7 irieipa | biKaia \\ 9 dcTropoc — 
Hripd II 10 fibiKoc — 12 Trebia || 12 Xrjia opTdbec | 5pxoi — 13 djLiTreXoupTiai || 14 d|Li- 
ireXoqpdpa | 16 KarappuTouc — 17 irapabeicouc || 17 dXcr^ | KaTdcKia eucKia 1| 18 \ei- 
|ixu»vac — 19 II 20 epuaWic — 22 iroiriTal Kai || 23 dTT6 — dXXuuv 

1 qpUTeuTai M || 2 vei6c A |1 3 cuXX. Kapir., cuXXot»*! Tpoirfic, TpO^n (o°i F) 
II 1 CTaqpuXujv B 1 IXaiac B |1 4 dir^] 4k A | post CKdXXeiv A add r^ || 6 eOcTropoc] 
eOiropoc eOcujpoc II | eOKpoTOC S H 7 paOOTeioc A paOuTaioc MC et 11 qui add 
i?|7r(a I post iroXuqpopoc M add irXouciecTdTri H 8 post dvavTiov M add oiJtujc, 
^rrl b^ Tf\c IvavTiac Td ^vavTia BC | d|U|LUju6r]c II 1| 9 dpaOOc Ed pr quae sola 
habet haec tria verba || 9 — 10 bucdpujTOC M H 10 qpeXXic] dqpeXXr]c M tum iKqpuj- 
poc II 10 M^vavbpoc] dvavbpoc A || 11 t6] 6 BC 1 ^Kqp^pei BC |1 13 djurreXoupTd II || 
15 ^juqpuTOuc M II 17 e06p6couc BC | eOKuOjLiouc etc M || 18 CKiepd] lepd 11 1 post 
diuqpiKOjua A II addunt KaTdcKia, quod A om 1 17 |1 19 IXaioKojuujju^vouc A || 
22 Tdiroc A 1| 23 dvGujv BCM 1 koivujc jli^v trdvTUJv M 1 Xeijuiuv ibiqi] Xeijuwvibia. 
XeijLidjv i5ia A 4 CKdXXeiv] Hes H 10—11 6{Kaiov r^^biov Cf Xenoph Cyrop VIII 3. 38 
20 sq = VI 106 II 22 dbiavTOv] cf Schol Theocr 1 1 B.A^i 343. 1 Phot Hes 72 BipXiou A 229—233 

fouK oTba ei ti KtKXriTai'], ffTUJV be pobiwv^jj pobujvid, Kai iiuvid 

tfTUJV lUUV^j. 

230 in\ q)UTUJV Kai bevbpuuv Kap7TO(p6pujv epeic dKind^ei, 
6pTa, CTTapTqi, ppuei — indXiCTa be toOto Itx' eXaiu)v — , dvGei, Kap- 
TToqpopeT, pXacTdvei, GdXXei. Kai f^Td eH auTU)v ovoiuaTalJ f dv6r| Kai'j b 
dvGrjcic Kai pXdcTTicic Kai pXdcTTi. fKaif euOaXec ^fepeic Kai^jj euavOec, 

231 eupXacTec, euepvec, Te0TiX6c, deiGaXec* em be tu)v evavTiujv t.^dvav0ec,"j 
fbucav0ec, bucepvec, dTTr|v0riK6c, dqpuXXov, eHriv^TiK^c']. (koX^ laapai- 
vcTai, cpevvuTai, dTTav0eT, cpuXXoppoeT, T^MVouTai, tVi^o^Tai"]. Kai 
^qpuXXoxdoc |ufiv' 6 TaOTa rroiujv, ujc 'Hcioboc (frg 260 Rz). [''veov, lo 
fveoTevec, veopXacTec, dpTiTevec, dpTiTovov, dpTiqpuec, veocpuec, ve6-'j 
fqpuTOV euTeXec juev Tdp to ovojua, Kexpr|Tai be auTiu 'ApiCToqpdvric'] 
(I frg 828 Ko). 

232 [^bevbpa Td )Liev eTKapTTa Td be dKapiTa. tuiv eTKdpTTUJV )LieTd*j 
f^lXaiac Kai a\xne\ov kcCi cukt^c jurjXeai, OTXvai, poiai, KOKKU|ur|Xa'j — to i6 
fbej bevbpov auTO ev Tfj )Liecr| KUJ|uujbia (II 219 frg 20 Ko) dppeviKUJC 
qpepeTai fo KOKKU)ur|Xoc, XP^TCti be Kai 'ApxiXoxoc (frg 173 B*) tuj'j 
[Hiijv KOKKU)UTiXujv 6v6)uaTi — , dxpdbec, kujvoi, qpoiviKec"j, Kdpua Td ouk 
^XovTa biaqpuT^v — eiTi fb' dv TaOTa^j Td XeiTTOKdpua, f| fidXXov Td 

233 KacTdvia [''ovojuaZi^^ueva" qpr|ci Tdp iTepi auTiuv Eevoqpujv (Anab V 4.32) 20 
f^TTaTbac ceciTeu)uevouc Kapuoic eqp0oTc.' evioi be TaOTa'] Kai Aioc 
PaXdvouc f UTTO tujv KUJ|uujbu)v KeKXfic0ai vo|uiZ;ouciv — djuuTbaXaT,'] ZXOAION ad kokkujlitiXoc 1 17 oti KOKKU|Liri\ov \xiw oObeT^piuc 6 Kapirdc BC 
in textu M om 1 1 oi)K—p6bw\ || 2 tojv tujv || 3—22 

1 ei Tic II II 1 — 2 Tujv |u^v (om B) ^66ujv ^ob. iuOvia bt tu)v iu)v BC || 
3 Tiepl b^vbpujv KapTToqp^pujv. ^peTc ^tt' aOTUJv dK^udZieiv ktX BC jj 4 toOto] Td 
ppueiv (ei C) BC II 5 GdXXei Kai Td 6|uoia BC | dvGei A || 6 pXdcTri Kal Td 6|aoia 
BC I euGaXk k. Te0TiX6c k. eu. k. deiSaXk k. eupX. B || 7 ^k AII j ^vavTiwv Td 
^vavTia BC II 12 dTeXk A 1| 15 d|Lnr^Xouc Kai cuKdc )LiiXaiai II | oxvai A 1| 16 d^^ev. 
b^ t6 bivbpov KaXei i^ ju. kujju. {f\ )li. k. KaXel C). Kdpua bk X^T^Tai Td oOk BC|| 
18 Kdpua bis 11 |1 19 biqpuriv AII | TauTa fj t. X. II | fj Td XeirTd Kdpua BC j| 
21 Xenophontis Edd irai6ac tOuv ei)6ai)a6vujv citcutouc (sic PoUux VI 56), TeOpa^Li- 
ji^vouc K. k. II 21—22 d Kal Ai6c paX. KaXoOci BC || 22 KUJjuuibiKOuv II ttoititujv 
Ed pr 1 i!)0bujvid] Harp (Suidi) Bachm L 359. 12 B.A^ 299. 33 Phot Suid" Et 
M 705. 3 Cf Hes | iujvid] Hes Bachm L 265. 7 (Phot Suid) || 10 qpuXXox6oc juriv] 
Eustath 631.4 II 15 Athen II 49 E — 50 B: 'Apapibc (H 219 frg 20 Ko) bk kokkO- 
)ur]Xov KaXei t6 b^vbpov || 18 Kdpua— 19 biaqpuriv e Xenoph Anab V 4. 28 || 
21—22 Hes Ai6c ^dXavoi. "GpiuiTnroc (t)op|Lio(p6poic (I frg 63 v 20 Ko) 'toc (bk) Libri I 233—236 73 

[^TepiuivOoc — eiprixai b' auToO 6 KapTTOc iitt' eviiuv Kai TepdpivGoc — ,'j 

PcuKd|aivoc'j — f| be jLiecn KUJ|Liujbia (II 247 frg 38 Ko) tov |uev Kaprrov 

ffcuKdjaivov oiibeTepiuc KaXei^j, t6 be bevbpov dppeviKiuc feKqpepeTai^j* 

6 cuKd|Liivoc, fcuKdjLiiv', opqic, cpopei'j — , 

5 [^Kpavia, )uecTTiXa'j. 

pTUJV b' dKdpTTiuv bpOc — Tdxa b' dv eir) djLiqpipoXoc Trpoc Td'j 234 
[^eTKapTTa bid touc paXavriqpdYOuc 'ApKdbac, Kal jiidXiCTa ei TTp6"j 
PTTupOuv Touc dvGpiuTTOuc eOpeipev x] pdXavoc — , TTXdTavoc, TTeuKri,''] 
['TTTeXe^a, )ueXia, aiTeipoc, XeuKr), bdcpvri, TTiTuc, KUTTdpiTTOC, Kebpoc,"j 

lot^Buov, iTea, )LiupiKr|, fl^iWivri']' ei Mn bdqpvriv Kai fuuppivTiv ToTc'j 
[^eTKdpTTOic TTpocOeTeov, iLv 6 KapTT6c Tfjc )Liev baqpvibec Tnc be'j 

ftWjl ToO bevbpou jLiepri piZiai, [Vai piZioqpueTv, piZioTpoqpeTv,"] 235 
ppiZioOcGai, CTTivai, TraTfjvai, cTTipixGfivai, piZ^ac dTTOTeTvai'j. TrpejLivov 

15 [^XeTov ojuaXeVj. epeTc b' fauT^"] Kai cTeXexoc, cTepeov, icxupov, 
euju^T€6ec, f^axu, opGiov, xtipoTrXriOec^j, TCVvaTov, ["euqpuec'], feuoTKOv^, 
puTTepOTKOv"j. KXdboi, KXiuvec, [tttopGoij* 6pTTr|Kec fctp ecTi TTOir|Ti- 
Kov (Hom <t> 38 saep)" dTTaXoi ffbe epeTc Kai^j dbpoi, peuqpueTc, 236 
opGioi"], Kexu)uevoi, tC^dTTOKexvjjuevoi^jj, euqpuXXoi, KO)uiuvTec, djuqpiXaqpeTc, 

20 d)uqpiKO)uoi, euKO)uoi, CKiepoi, feucKioij, fpcucKioij, tpaGeTcjjf, [baceTc], 
PaGeTav TTOioOvTec {^[''Tfiv"]^ cKidv, TToXXf|v, TTXaTeTav, kavfiv, dpKoOcav, 
dTTOxpiJucav, tbaniiXfi, uTTepaTTOXpiucavj. t6 be evavTiov epeTc dqpuX- 
Xouc, dK6)uouc, TU)uvouc, f^TeTUMViu^uevouc"], ipiXouc, dTTeipiXiu)uevouc 
{"Tfic KOfiTic, (_a(pr]pr]ixiy/ovc Tfjc KOjuricj, IHeppuriKOTac, T^TnpctKOTac,'] IXOAION ad § 234 1 6 dKapira ht X^TOUCi bivbpa div 6 Kapirdc oOk ^ctiv 
dvGpi/jTTOic Tpoqpfi, Tct 5' ^Wa KdpirijLia BC in textu. M om 1 1—24 

1 T€p^|Liiv0oc n I aiiToc A II 2 — 3 ^cTi be kv Tfj |li. k. Kal 6 Kapiroc Kal t6 
6vo)Lia Kai t6 b. AII |j 4 6 cuKdjuivoc om S cwdixiva 6p. AII | qpo lacuna 2 litt 
capax Kpavia A qpdpei II || 7 6 Kai )ud\iCTa 7rp6 A || 9 jLieXKia 11 | Kuirdpiccoc A|| 
10 epOov II I ei junbaqpvfivri )li. F i^ )Lii6aq)vfivri ju. S || 11 TipocG. Iv t. ^t^. II || 
15 6)Lia\6v A || 17 ^cTi] eiireiv II | t6 |u^vtoi 8pir. iroinTiKuOTepov BC || 19 eiiKO- 
)uu)VTec II II 21 iroiou)uevoi BC || 22 djc ei t^ t6 ^vavTiov X^toic, ^petc dqp. II et A 
qui tamen dpeic, Kifoic dv || 24 Tfjc k6\xy]C om F | IHeppur|K6Tac — p 73.2 k6- 
)ur|c om S 

Ai6c paXdvouc Kai d|u6T?>aXa ciTaX6evTa' Td KacTdvia* Tivk bk TTovTiKd X^Touci, 
fl 'HpaK\eiuTiKd cf Hes s KdcTava 

4 Versus est Amphidis II frg 38 Ko: Athen II 50 F || 7 paXavriqp. 'ApK.] 
oraculum ap Herodot I 60 || 18 eOqpueic K\d6oi] Eurip Alcmenae frg 88 74 BipXfou A 236—240 

["dTTOK€Koc|Lir|)i€Vouc , d7TOK€KaXXu)7nc)H€Vouc"j , diTrivGriKOTac , lC^^tto^^^' 

237 KapTricjLi€VOuc'j'j, dTTOC€cuXTijLievouc Tfic K6)Lir|c, dcpripriKOTac. ibiiuc bk. 
KaXciTai 6 Tfic dXaiac KXdboc GaXXoc, ujctt€p 6 Tfic d|uiTT€Xou KXfiina, Kai 
t6 Tfjc cuKfjC qpuXXov epTov, ujCTT€p t6 TTic d)UTTeXou oivapov. Td be 
cpuXXa Kai TTCTaXa ffKaXeiTar XeTOic b' dv^j dTTaXd, veapd, X^^P«. 5 
X^oci^Q^- Tov ^^ KapTT6v eiTTOic dv Kai dvGoc Kai q)opdv Kai qp6pr|)aa 
[Kai eKqpopiov^ Kai eTTiKapTTiav, Kai KapTT6v dKjudZiovTa fKai TreTTOva Kaif 
ibpaTov Kai ujjli6v Kai TTpotupov. ll^P^^^ ^^jj citou eKpoXi^, cpuTUJV 
dv0Ti, cuKfi opTtJuca, djLiTTeXoc fipuica, dXaia ppuouca. 

238 Td fbef TpeqpovTa KapTTOuc f| bevbpa 6)uppoi, TTOTajuoi, Kpfjvai, lo 
(t^KpouvoCjj, TTriTai, TTibaKec, bpocoi, Xipdbec, fpKjudbec, voTibec^jj, ev- 
bpococ Tn, TTibuouca, iKjudZ^ouca, fubujp dvabiboOca"j, voTepd, ffv6Tioc^j, 
fevvoToc, evv6Tioc"j, XipdZiouca, KaTdppuToc, ["TTriTd^ouca']. aupai, 
TTVoai, TTveujLiaTa ^e^upia. 

239 Kai ei cTTaiveTc x^piov, epeTc euubpov, f^vbpocov, ubpr|X6v,'j 15 
PjLi«^ot^^ov, Pa9u*j, KaTdppuTOV, f^TrippuTOV j , fejucpuTOV, KaTd^uTOV,'] 
frruKV^v, bacu'j, CKiep6v, f cuvbevbpov^, ^eubevbpovj, KaTdbevbpov, euGaXec, 
fdjLiqpiOaXec^, djuqpiXaqpec, feuKapTTOV, KaXXiKapTTOV, TToXuKaprrov, euqpopov, 
Pf €u0Tivouv5 ' ei be Xeijuujva, fXeTe*] euav0f|c, TToXuav0f|c, TToXuqpopoc,'j 

fdpTlUV, €U0T1VU)V, eUObjUOC, eUTTVOUC, fKaTdTTVOUC'], KaTaTTV€6jLievoc,'j 20 
f eUXPOUC, TTOXUXPOUC, fTTOXujLlOpqpOC^, TTOXu€lbf|C, TToXuxpuijLiaToc, fibicTa'j 

240 P^x^v Td dTToqpep6|U€va TrveujuaTa, ^piv6v rrveujv. ei bk. bevbpov,'] 
["euTTpaTOuv , eu0r|vouv, euqpopov, f TToXuqpopov^ , euKapTTOV, ttoXu-"j 
fKapTTOV Kai bevbpou euTTpaTia, €u0r|via, euqpopia, TToXuKapTTia, €u-'j 
f^KapTTia, TToXuqpopia'j. 25 IXOAION ad aOpai 1 13 xp^qpouci Top Kal aOxai B in textu. M om 1 1—25 

2—3 Ib. ja^vToi 6 T. k\. kX. e. Ka\. BC |j 3 ibc t6 Tfjc A || 5 Tr^TaXXa k. qp. A j| 
7 ^Kqpopov A II 7—8 ^TTiKapTriav, u^Truuv (TreTUJv II) KapTr6c Kal TrpocaKjndJIujv 
(dKjn. n), ifipaioc dj|Li6c k. Trp6iupoc AII || 11 tttiy. Kpou. Kpri. S tt. Kpri. Kpou. F | 
Trf|Ka6ec II ] 6p6coc A || 11—12 Ivbpococ (eObp. C) BC ante v6tioc || 12 Tn lacuna 
2 litt cap bOouca A | dK|Lidrouca 11 || 16 eu^uTov 11 || 19 eOOevoOv II || 
20 eOqpopwv 11 cf 1 23 H 21 euppouc TuoXOppouc II |I 23 eOOevouv II || 24 ordinem 
mutat n 3 eaXX6c] Cyr Hes Bachm L 253. 26 (Photii Suid) Tim cf B.A^ 263.20 
= Phot^ Et M 441. 48 || 4 epiov] Schol Nicand Alex 55 | oivapov] Schol Nicand 
Alex 55 Tim (Phot Suid) Cyrill Hes || 8 ckou iK^oXr]] Phot Suid: OouKubi&nc 
(IV 1), Hes, Eustath 1405. 11 || 19 Thom M eOOeveiv koXXiov t^ eOenveiv cf 
Phrynich 465 Lob Libri I 241—244 75 

eXaiac ff)uev ouvfj avGoc tPepeicfj XeuKOV, ttukvov, cuvexec. r\ 24 1 
be dTpieXaia kotivoc KaXeiTar pei be e)Li(puTeucaic tuj KOTivuj fi|Liepov'j, 
fai TOiauTai eXaiai KOTivdbec"j. r\ bk. lepd eXaia )uopia, fi be ^v 
'0Xu|U7Tia KaXXicTecpavoc. irdvTa be Td e|Liq)UTeu6|Lieva fijLiepa toTc 

5 ttTpioic e)LipXr|)uaTa KaXeiTai. lMc be^j:! cuktic tf^jj KapTroc fT^UKuc,'] 2i2 
ffjbuc, TrpocTivr|c'j. cuKa, icxdbec, TTaXdGri. icxdc vea pKaPj x^^P«. 
^r\^j dpxaia pKai'] Hripd' ffoi be KUJ)aujboi (I 118 frg 371 Ko) Kai icxdbaf^ 
(LKOTTTfiv XeTOuciv. ai )Lie'vTOi ve'ai cuKaT cuKdbec eKaXoOvTO* evioijj 
LLbe Kai Tdc TeXeiac outiuc eKdXouv jj. 6 be tou epiveoO KapTTOC, ociTep 

10 dcTiv dTpia cuKfj, ^piva KaXeTTar d TTpocapTUJci TaTc cuKaTc, ottuuc }xr\ 
diTOTTiTTTri 6 KapTTOC. ffTo be Td epiva cuXXe'Teiv f) iTepiapTdv cuKd-fj 
ffleiv XeTOuciv^j. pd)UTTeXou CTaqpuXai Kai pOTpuec, Kai ^tt' auTUJV^j 243 
[^fai CTacpuXibec kcCi^ ai CTacpibec. d^LiTT^Xouc |Lie'vTOi fjbuoivouc Kai"j 
fTToXuoivouc iKcd euoivoucj. Kai TTepiTreTdvvuTai Td oivapa, dTToqpGi-^j 

15 pvovTiuv Tujv qpuXXujv. poTpuc be ujpaiouc Kai TTeTTOvac Kai fev-^j 
fvaiouc Kal dK)LidZ!ovTac Kai opTUJVTac, r| t6 dvavTiov lUjaouc, dTeXeTc,'j 
feHiOpouc, duupouc, 6)U(paKac"j. XeTCTai be Kap7T6c 6 juev tic d0r|cau- 
piCTOC, ov ouK ecTiv d7To9e'c0ai, 6 be dTT60eTOC, lOTj H^ux6)aevoc Kai 
f]Xiou)Lievoc. ["TTepi cpoiviKoc epeTc 6p0ioc, uipr|X6c, Tpaxuc, icxup6c,"j 244 

20 fdei^aXric"}. KaXeTTai be Kai 6 KXdboc auToO 6|liujvu)uujc qpoTviH, Kai 
pdpboc cpoiviKOC, ffKai dv toTc 7T0ir|TaTc (Nicand Alex 528) CTTdbiHfj 
Ct6 be qpuXXov ©aXX^c^j. 6 be Kap7T6c 6 iuev toO dppevoc ipr|v, 6 be IXOAION ad Hr|pd 1 7 TeTapix€U|Li^vr| B in textu. M om 1 1 — 19 i^Xio\!i|Lievoc || 19 xpaxuc H 21 iv — CTrdbiS 

2 dTpia ^Xaia IIB |I 3 r| 5^ iepd — 4 KaWicr. AII exhibent post KaXeTrai l 5{t 
6—7 x^- icxdc dpx- S. BC |( 9 6 bk toO ^p. — 11 6 KapTr6c AII post cTaqpibec 
1 13 I 9 qjiveoO A | dcTrep] 6c BC ]| 10 cuKfj] cuKa BC | TrpocapToOci A direp dTrap- 
TOJCi n a Kal TrepidTTTOUCiv BC || 12 CTaqpuXiP] A | p^Tpuc II 1| 13 Kal dcTa- 
(p{6ec A II 13 — 14 Kal uoXuoivouc om F || 14 TrepnreTavvOvai 11 || 14 — 15 
diroqpGivouvTtwv A sed dironJiXoOv 11 1| 17 — 18 deric aupiCToc II Xu)oc. fipiCToc A || 
20—21 ToO )l1^vtoi (poiviKoc Kal 6 KXdboc 6|li. cp. KaXeiTai BC || 21 jba^. qpoiv. 
Kal Ipvoc M 3 ^opia] B.Av 280. 16 Phot Suid s v, Phot ctik6cI" Et M 590. 50 B.A^^ 
183. 16 Hes Schol Aristoph Nub 1005 Et M 590. 52 Et Gud 398. 24 Schol 
Soph OC 701 (Istros) || 7 sqq cf VI 81 iraXdcia, d Kai KpaTivoc (I frg 371 Ko) 
lcxdba KOTTTiiv KaXeT. Athen XIV 648 E 649 A jj 13 djLiTU^Xouc i^6uo{vouc 
Xenoph Anab VI 4. 6 || 17 — 18 dencaOpiCTOc] Plat Legg VHI 844 D, Bachm 
L in B.A 349. 17 76 BipXiou A 244—247 

TTic OriXeiac pdXavoc. dH ou be KpeiuavTai ai pdXavoi, CTrdOri' feTpr|K6'j 
{^TO 6vo)ua Zevo(pujv(?) Kai 'HpoboToc (VII 69), XeTUiv oti Kai ToHa"] 
pTivec eixov eK TauTTic Tfjc C7Td0ric'j. 
246 epTaXeiujv TCtupTiKujv 6v6)uaTa bpeVavov, bpeTrdvr), bkeXXa, 

djUTi, |LiaKeXr|, dHivri, XicTpov, TrX6Kavov, GpivaH, c)uivur|, tiTTUov ffilj 5 
fTTT^ov fKai XiK|Lir|TTipic be KaXeiTaiJ*]. TpuTOiiroc, fpev ilj"jj birieouci 
TTiv TpuTa- TpuH be ouk ctti oivou )li6vov dXXd Kai tL^mlJ eXaiou. 
fPeiTaiJj dpoTpov, Pu)Xok6ttoc, ccpupa, cKaXic, oXjuoc, uTTepov, KdpboiToc, 
lf\ KaiJ Guta, boTbuH 6 Kai dXeTpipavoc, CKdqpri, |udKTpa, CKa^ic, (pop)i6c, 

246 ipiaGoc, K6q)ivoc, tfcujpaKoc, CTa(puXop6Xiov, 6 ecTi Tajuieiov. TpnrTiiplJ, lo 
dppixoc, xoTviH, TpixoiviKOV, ^KTeuc, tpfijLiieKTOv']^, )Li€bi)Livoc, cppuTeTpov, 

tjj Tdc Kdxpuc ecppuTOV, (^fKobo)Lieia, Kai Kobo)ueuTpiai ai (ppuTOucai^^. 
CC6Xu)v be Kai Tdc vu)U(pac ioucac ejTi tov Td)uov eKeXeuce (ppuTCTpov'] 
P^qpe^peiv cr|)ueTov dX^iTOupTiac^j. 

pdTTi ii)ueXr|]U€VOu x^pio^ dcTTopov, dcKaqpov, dpujX6K0TT0V,'j i5 
{"dKaveujbec, dKavGiuv KaTdTrXeujv, TpipdXujv, +Kouvibujv^ dcTTaXd0ujv,'j 
fKovuJ^ric, fKVibujv^, 0d)uvujv, dTpiucTiboc, d beT eHopuTTeiv, drTiKaieiv,*] 
{"eTTiqpXeTeiv, emopuTTeiv, TTupTToXeTv"]. 

247 Xaxdvujv 6v6)uaTa 0pibaKivTi, pdqpavoc* fi Kpdju^ri be outujc 
eKaXeTTO. fffiv be oi ttoXXoi^ pdqpavov fKaXoucij, paqpavicf* Kai TTapd 20 
'HpobdTUJ (II 77. 88) bk eiboc pa^avTboc cup)uaia. [%pdcov, Kp6)u-"j M om 1 1 eipriKe— 3 CTrder|c || 5 &^y] juaK^Xri || 6 k. XiKjuriTriplc — 7 Tfiv || 
7 iizl II 8 elra || 9 6 Kal — 11 fippixoc || 11 ^KTeuc, f||uieKTOv || 12 Ko6o|ueia — 14 || 
17 a 6ei— 18 irupTToXeiv || 20 fiv— KaXoOci || 21 cupjuaia 

1 cirdiGriv A || 2 Eev. Te Kai A || 5 irX^Kajuov II trX^KaXov B C | cjufjXuXa M || 
6 bir}eoOci n fieeiv ABC || 11 TpixoiviK6c 11 TpixoiviKa BCM | cppuTeTov A jj 
12 Kdxpuac M II 14 aOTOupTiac II || 15 x^pei^v M || 16 dvdirXeujv A | Kouvibtuv A 
6v(6ujv II M, Kujveiujv? || 17 Kovi2;r]c A j Kvibujv AM || 18 ^TriopOTTeiv II ^tti- 
epdiTTeiv A ^TTiepdTTeiv? Bekker || 20 KaXeiTai IIBC j jbdqpavoc II || 20—21 ^a- 
qpavic bk irapd 'H. dboc j!)a(p. AM || 21 coupjuaia BC 1—2 cirderi] non legitur apud Xenophontem, Herodotus VII 69 de Aethiopibus 
cf Poll I 138 II 4 sqq § 245 cf X 129 sq || 5 tttuov] cf X 128 Eustath 948. 19 (Phot 
TTT^ov) 6ti t6 tttuov Kai TTT^ov ^XcTOv ol 'ATTiKoi ucTepov, AiXioc Aiovuci6c qp. (p 203. 9 
Schw). ^Tepoc b^ Tic \iyev ttt^ov 01 dXXoi, tttuov b^ CoqpOKXfjc (frg980) Schol N 588 
ATw XiK)LiriTr|piov • tttuov Hes || 6 TpuTomoc] cf VI 19, X 75 Aristoph Plut 1087 Cf 
Bachm L 391. 8 Phot Hes Phryn 303 Lob, Schol Arist 1 1 (Suid) || 7 TpOH] cf VI 18 1| 
9 boTbuH] plura VI 90 = Hellad in Phot bibl p 532 B 30 || 10 CTa(pu\op6- 
Xiov] cf Vn 151, X 129 II 11 TpixoiviKOv] Xenoph Anab VII 3. 23 Aristoph 
Vesp 500 II 12 KobojueuTpiai] Phot || 19 § 247 cf VI 54. 55 | OpibaKivn Athen 
II 68F8q, Hellad in Phot bibl p 532 a 13 | j!)d(pavoc VI 54 plura, Phot j5>d- I Libri I 247—249 77 

tV^ov, CKopobov, ceXivov, juaXdx^. TeOiXov"], Kopiavvov, Kivdpa* dcqpd- 
payoc 6 aKavGiac ffXeTeiai^j, opjuevoc be 6 fiiuepoc ffo^ dTTO Tfic'j 
fKpdjuprjc eKKauXoujuevoc, koXokuvtti"j , yott^^ic, [%upoi, Kpi0ai,'j 
focTrpia, KaTCpeiKTd, cpacioXoi, (paKaT, Kuaiuoi, luxpo^ boXixoi, LXdGupoij, j 

5[°KvfiKoc, epepivGoc, poOc, fTpdTOi^, dpdKTi, fKU|uivov1. KaPj dTro 
ffjLiev^j KpiGujv TTTicdvri [^Kai dXqpiTa''], dTTO be ciTOu xovbpoc Kal ce- 
juibaXic. Zieiai, cr|ca|ua, KeTXPOi, [V^kujv, Xivoc. d|uuXoc'j dpToc, 248 
Kaxpubiac fdpTOC j, LL^KeTXpiotcjj, opeXiac ["dpTOc"] Kaij 6peXiTr|c. (^Kaij 
dpTOuc KoXXdpouc. dOdpr) eK KaTXP^biou, fTravocTrpia, ttOoc"], TTUpidTTi 

10 tfTo UTTO Tujv TToXXujv XeTOjuevov TTUpiecpGov. eiTa^j Kpi)uva, judZia, 

KoXXupa, CTejucpuXa, Kupripia' Td Tdp qpauXoTepa tujv TTupuJv pKupripiaj 

fKaXeiTai"]. oTvoc ["t^^kuc''], fibuc, eTraTUJToc, tt6ti|uoc, dv0oc)uiac' 

llO b' dXXocj beuTepiac, eHecTr|KU)c, LiTpoTTiacjj, cKTpOTriac, t{^6Hivr|cJ3j. 

)uepTi b' dv eiri tu)v k^t' dTpouc pouKoXia, aiiT^Xia, TToijuvia. 249 M om 11 Kivdpa — 7 \ivoc || 8 KeTXpiac || 9 KoWdpouc — 12 KaXetcai || 
13 6 6' — beuTepiac | Tpomac, oHivric 

1 Kopiavbpov M I Kuvdpia M || 1 — 2 dc^dpaToc F dcqpdpaTToc S dcqpd- 
paKOC BC qui add dc^apaTic ju^vtoi Cf VI 54 dcirdpaTTOc A || 2 dp|Lie6c A |j 
3 KauXoOjuevoc A KaXoufievoc (oi S) II corr Kuelin | KoXoKuvGr] A || 4 KaT^piKTa 
qpaKoi dqpeuKri Ki)a|uoi II 1| 5 ep^PivGoi II | ^oucTpaxoi A corr Salmasius | dpaKoi 
II i KU|uivov in A post dpTOC 1 8 |1 6 |li^vtoi BC ju^v Ed pr | Kai dTr6 AII || 
7 KeTXPOv |u. \{vov II 1 Post \ivoc AII add: Kopiavvov (= 11), Tupoi x^wjpoi 
(om 11) veoTraTeic, M add TUp. xX. veoTr. 1 d|uu\ov II Ij 8 KaTXpu^iac B 1 KCTXPi^iac 
A, VI 72 iidem cdd idem || 9 dpTou CK^Wapoc A 1 Kaxpubiou C | iravT^c. Trpiduuov. 
irupidTri A 1| 11 Kupipia d \dTeTai Td t. tt. qp. BC 1 q)au\6TaTa A Ij 13 ^v TpoTriac 
MC II 14 6v6|uaTa poriTuuv kot' dTpouc M j airr. Kai pouK. AM qpavov (Epicharm), idem ^dqpavoc Kpdjupri, ^aqpavic h^ y\v ri|ueic ^dqpavov, Hes 
^aqpavic Kai ^dqpavoc biaqp^pei rrapd toTc 'AttikoTc* /)dqpavoc |li^v Tdp y\ Kpd|Lipri, 
^aqpavic b^ ^ irap' r^|uTv ^dqpavoc. TpOqpuuv H qprici, irapd AujpieOci Tdc jLiiKpdc 
j!)aqpavT6ac ^^TecGai, Tdc be |ueTd\ac j5)dqpac. Athen I 34 DE, aliter II 57 A, 
Phrynich Ecl p 141 Lob 

1—2 dcqpdpaToc] Phrynich Ecl 110 sq Lob BA^ 24.10 Hes dcirdpaToc || 
2 6p^evoc] VI 54, Phrynich Ecl 310 Lob, BA^ 38. 18 Hes Phot Suid 6pMeva et 
opiuevov 11 4 KaTCpeiKTd] Phryn in BA 10. 13 Hes || 7 sqq § 248 cf VI 32. 72 sq, 
Athen III 109 sqq e Tryphone 1| 8 Suid s KdTXpuc: KaTXP^&iac dpToc, sed Kdxpuc 
Arist Nub 1358 1 6pe\iac] VI 32. 76, Athen IH 111 B, BA" 111. 7 Moeris 205. 21 
Phot bis, Suid Hes H 9 KoWd^ouc] VI 72 Athen III 110 F, Schol Aristoph Ran 
507 (Suid) 1 TrupidTri] Ael D ap Eustath 1626. 5 p 204. 10 Schw (Phot) |1 
10 VI 54: 0i\iTrTri6ric ^v AO\oTc (IH frg 10 Ko) 'TrupiecpGa' Athen XIV 658 DE | 
Kpi|uva] Athen IH 112 A 1| 11 K6\\upa] Athen 111 A Schol Arist Pac 122 (Suid) | 
Kupripia] Harp K6|U|uaTa Kai KUpripia* Aeivapxoc . . || 12 cf VI 15 sqq 1 dv6oc|uiac] 
VI 15 Athen I 31 F sqq, B. A^i 403. 18 (Suid) Ij 13 beuTcpiac] Plin NH XIV 86 | 
Tpoiriac] VI 17 Phot: 'ApiCToqpdvouc AaiTa\. (frg 213 Ko), Suid, Hes, Moer 78 BipXiou A 249—252 

Ktti Sttou )u^v ai poec icTavxai, PoOcTaGiua, poauXia, tfpoucTdceic^jj, 
Sttou be ai oTec Kal f^ai"] aiTec, auXf] Kai criKoc. Kai 6 iuev PoukoXoc 
Ktti pouTpoqpoc oiv XetoiTO Kai Pouq)opp6c, ujcirep 6 urroZ^euTVuc auTotc 
poTiXdTrjc, 6 be tujv TrpopdTUJV fiTefaiuv 7T0i|Lir|v, ujCTiep f^ tujv'} aiTiuv 
aiTToXoc* 01 be TrdvTUJV ffTiuv TeTpaTuobwv^j vo)Lific. ["tujv b^'j TTpo- 5 
pdTUJV Ktti aiTUJV Tdc f]XiKiac 6 TTOirjTric (i 221 sq) biaKpivujv TTpo- 
Tovouc Kai jueTdccac Kai ^pcac dbvoiiiacev. KaXeiTai be toiv \xky poiuv 

250 Td vea |u6cxoi, tu)v bk TTpopdTUJV dpvec, tojv be aiTwv epicpoi, ujcTrep 
Tujv )uev aiTiJuv 6 f)Te)LiuJV TpdTOC, tujv be oiiuv Kpioc Kai ktiXoc, 
ffTUJV be poiuv TaOpocfj. Td bi pr||LiaTa veineiv, TTOijLiaiveiv, aiTToXeiv, 10 
im vojLidc eHdTeiv. Kai ouGaTa tLfU^v^jj c^piTUJVTa fL^peTcjj, OTav 
TTXripeic ffTdXaKTOcfj luciv 01 iuacToi* t6 be eXKeiv dTr' auTUJV t6 

251 TdXa pbdXXeiv Kai d)LieXTeiv pKaXeiTai']. ^L^peic bejj TupoKOjueTv 
tfKai TttXoupTeTv^j Kai ToiXaKTOupTeTv, Kai TTHTvuvai [^t6*j TdXa [.Vai 
Tpecpeiv'] Kai cuviCTdvai. t6 be cpaOXov toO TdXaKTOC opoc. Td b^ 15 
dTTcTa TciOXoi, CKaqpibec, f^TupoKO)LieTaj, fTapcoi"], ^Tupo^opeTa KaiJ'] 
TdXapoi. cupujTric ffb* epeTc Kai^j cupocia Kai cucpeoi (^koX cucpoi^J 
tfKai xoipoKOjaeia^, epT|u6cJ uujv. xoipo^» ^^^ TeXeioi, (^f^ec dTd-jj 
{[^XaKTOi Kai^j T«XaGr|voi, tL^^ai Td 6ipiT0va iueTdxoipalJ. 

252 dpoTpou iLiepri exeTXri t6 KaTOTTiv HuXov opGov, ou exeTai 20 M om 1 1 poaOXia poucrdceic || 5 oi b4 — vo|Lif^c 1| 10 tu)v 6^— raOpoc || 
11 K. ouOaTa — 12 |uacTOi || 13 xaXeiTai — bi || 14 k. TaXoupTeiv || 16 TUpoKO^eia, 
Tupoqpopeia II 17 k. CU901 — 18 {)ujv || 18 — 19 iiec dTtiXaKToi || 19 k. t, dvpiTova 
lueTdxoipoi 

1 oO IIBC oi pouc A oi et ai B I poucTdOiuia AM j p. koI ^ouK^Xia Kal 
PoauX. A Kal poOauXa 11 pouauXia BC |1 2 ou BC oic ABC uiec M H 5 vojLieic 
ABC II 5—6 TTp. bk Kal BC 1| 7 ju^cac AM 1| 9 6 bi tujv alT- i^. BC 1 oiOuv] irpopd- 
Tujv M II 10 ^rmaTa B TrpdTjLiaTa AIIC et M qui add oOtu»c |j 11 post cq)p. AII 
add touto || 13 pdXXeiv CM 1 Kai TupoKOTieiv A Kal irpoKOjLieiv II || 15 6pp6c B |1 
16 tQXoi M 11 17 cupUiTHc] cupdjTia AM | cup6cia] cuPiOcia A cupOTeia II | 
cuq)e6c A || 18 dpT|Liocuujv 11 ripTiuocuujv M 1 xaipioi M 1 cOec II C ol M || 19 post 
TaXaOrivoi Jungerm interpolavit kuI bdXcpuKec e nota marginali man recent C | 
laeTdxoipoi Cdd, corr Nauck Aristoph Byz p 102, 31 || 20 \xipr] toOtou t6 k. BC 2 a\)\i\] Hom p 266, 297 1| 2—5 Ex Aristoph Byz ir. 6vo|ii. i^XiK. Miller M^l 
429.23 — 430 frg 42 N Eustath p 877. 49, 1648. 61 || 5—10 Ex Aristoph Byz 

429. 25 — 430. 26 frg 4 N || 6 aiTUJv] Aristophanis Byz errorem adscivit Pollux || 
9 KTiXoc] Hom r 196 saep || 13 pbdXXeiv] Plat Theaet 174 D cum Schol H 15 Tp^- 
q)eiv Phot Suid s Tp^q)ec0ai (ex Boetho?) || 15 6p6c, 16 tuOXoi, CKaq)i6ec Hom 
i 222 I TUpOKO)Li€ta, Tupo^opeta] Phot Hes 1| 19 cf VII 187 Aristoph Byz Miller 

430. 27 frg 3N Eustath Od 1752, 11 || 20 sqq Non consentit Eratosthenes in 
'ApxiTeKTOviKU) (frg 8 Bernh) Schol ApoUon Rh III 232 Libri I 252—254 79 

6 dpoTric* auTo be t6 koiXov auToO, Ka9' o Tr]v xexpa evapjuoZiei, X^^PO" 
Xapic. OTTOu b' e)U7TeTTr|Tev f] ^x^tXti, dXuri, dj be 6 ^utoc evr|p|uocTai, 
eXujLia. t6 be dpouv cibrjpiov uvic, f]c t6 otKpov vu)U(pr|. 6 be pvp.dc 
fipjuocTai eK Tujvbe. t6 iiiev eTriKa|UTrec auTou, di uTroTeiveTai t6 
5 ^Xuiua T€TO|uq)U)|aevov, t^^c, t6 be jueTd t6v t^^v iCTOpoeuc, t6 be 
TeXoc auToO t6 |ueTd ^T^vj Z;ut6v KoptuvTi. 6 be irXaTuc i)udc 6 tlD 
2:uTui TTapaKaeaTTTOjuevoc exe^oiov fr| juecdpoiov'} KaXeiTar KaTaXafupd- 
vouci b' auTov, OTav TrepieXiHujciv, feic'] t6 toO ZiuToO TpuTTTi)ua KepKiba 
HuXivTiv ejupaXovTec, f\ KaXeiTai evbpuov. 

10 djudHnc luepri dHu)v, Tpoxoi, KXTjuaH t6 uTTep toO dHovoc TTpo- 253 

luriKec HuXov ck TeTTdpujv cuvecTriK6c Kai juecac pdpbouc TcpocGev 
tiuevj TfXeiouc OTTicGev b' eXdTTOuc exov, ev luecuj be Tfjv uTTCpTepiav 
evr|pjuoc|uevr|v , fic Td eKaTepujGev TTXeupd Gaipoi KaXoOvTai, beHi6c Kai 
dpicTepoc. uTTOTTeTTTiTe b' auToTc HuXa d GaipaTa ovojudZieTar to^^j 

15 te(papju62!ovTai_j oi d)uaHr|TTobec, ucp' iBv 6 dHujv eXKeTai f CTpe(p6)uevoc'j. 
Td fbe^ ecpeHfic tuj dpjuaTi [•'Td auTd, oiov'j pujuoc, Z^utoc, ZieuTXri, 
dKpoZ^uTiov Ktti Td ToiaOTa. 

^fepeTc be^j ec|u6c ffKai^jj cjufivoc t6 TTXflGoc tiuv jueXiTTujv 6 254 
be TOTTOC ci)upXoi, t6 be IpTov jueXiTTOupTeTv * pXiTTeiv ffbe t6^j 

20 f LKaTTviZleiv Tdc jueXiTTac Kai TroieTv dvaxujpeTv^jj. 6 hk. dpxujv toO 
cjufivouc fiTejuujv fmVj paciXeuc, cL t6 ttov ^rreTai. Td be iKTOva 
cxabovec, t6 be dpT6v iGvoc Kricpfivec. ito. b^ dTT^Ta KUTTapoi^. M om 1 2 (iXOri — 3 IXujLia || 3 6 b^ — 6 KopiOvri || 7 f^ — KaXeirm || 10—11 Trp6- 
jariK€C HuXov | Kai ja^cac — 14 dpiCT€p6c || 14 a — dvojudZicTai |i 18 6 b^ — 19 ci|upXoi|| 
19 bt t6 — 20 dvaxujpeiv 

1 6 dp6Tric] Qap6Tr\c M | dp^Tr^c ^x^^Xri KaXeiTai BC || 1—2 xeip6Xapoc M IJ 
2 ou B oToic C I iD] oO A I ^ut^c cdd jiu|u6c Veckenstedt Philolog XXIE 559 j| 
4 il)] 8 A I uTTOTeivei A S 1| 7 juec^poiov C |Liec6poiov Kai juecdpoiov B || 8 ire- 
pieiXOuciv HBC II 9 ^iu^dXXovTec II M | ^iuppuov II gjuPpuov f^ gvbpuov BC || 10—11 
t6 Trp6|ur]Kec 2. t6 utt^p t. d. B || 11 |u^cov A || 12 ^xwv BC |1 14 6 . . . . 6vo. A 
SuXov 6 (om S) dOdpeov II d OapaTa C d KaGapaiai B |1 15 oi] ^ A 1 d|uaHfi- 
irobec sic CJA II 834 c 42 1 {xp'] dcp' BC H 19 ciiupXa Kai ci^pXoi B | pXriTTeiv 
AMC pXuTTeiv B 11 21 (b ^tt. t. tt. M 1 ^TTOva ABM || 22 cxabiuvTec M | dpTup6v 
M I ^evoc auTilJv BC 3 iivic] Et Gud 540. 30 Et M 777. 15 ex Orione 158. 11 || 5 icTOpoeOc] 
Eratosthen || 10 Platon Theaet 207 A: Tpoxoi, dHujv, uTrepTepia, dvTu^ec, lvf6v || 
15 Hes s d|uaHiiTo6ec || 16 ^e^TXn] cf I 146 i| 18 cjunvoc] Bachm L 367. 20 (Phot 
Suid) II 19 cijupXoi] Similiter Cyrill ci|upXouc = Hes ci|upXai Bachm L ci|upXac 
(Phot Suid) Aliter Hes ci|upXoi 1| 22 KUTTapoi] cf VH 147, Schol Aristoph 
Thesmoph 516 (Suid) ex Eratosthene: Strecker de Lycoph Euphr Eratosthene 
comic interpr p 53 Hes Phot K^TTapoi^^ cl Schol Arist Pac 197 80 BipXiou A 254 — BipXiou B 2 

Tov be iueXiTTOupToOvTa KaTTViZ^eiv bei, ottuuc dvacoprj toic lueXiTTac, 
pTO Totp KevTpov ouK euqpopov']. 6 be fjxoc pTiuv )Lie\iTTiuv"j p6|Lipoc, 
Ktti pojtipeTv t6 nxeiv. {ra be epYa KTipia, |Lie\i, )ae\iKr|pa. eici bej 
(^cxcxb6vec Kai ebiubijLioij. 
255 f^iLieWov be Kai KuvrjTCTiKa irpocTiGevai , Kai dWa dTi' dWoic'] 5 

^Kai TToWd eTTi ttoWoTc. dW ibc ixy\ eic 7T\eov dtTOTeivaiiui to"} 
pPip\iov, oT)Liai |Li^v LKail ce eK TTapabeifiLiaTOC ttiv eiTivoiav \ap6vTa'j 
[VaTd Tf]v ucprjTlciv toO \6tou Td \oiTTd dvepeuvrjceiv * ei be pou\ei,"j 
fKttKeTva TTpoc8ricuu'j. 

B 

fP^'lou\ioc_) TTo\ubeuKr|c Ko|Li|Li6buj Kaicapi xaipeiv. oca |uev'j'j lo 
LpTrapd ToTc Tf|v dKpipf| cpiuvfiv exouci tiuv dvOpiuTTOu |ue\ujv f|v'jj 
"{feupeTv, TaOTa br\ ixap' eKeiviuv ^Heiv ejueWov. TToWd be Kai ox*f] IXOAION in fine libri I: t6 (b^ C) irap^v irpOuTov pipXiov ^k Geujv dpHd- 
juevov eic tt^v iepdv (om BC) feiupfiav iraueTai (ir^TrauTai M) Codices omnes in 
textu. B C Ed pr pergunt: t6 bk be\!iTepov Trepl ciO|uaTOC dvSpiOiTOu 6iaXa|Lipdvei 
Kal Tfjc 6vo|uaciac tuiv dv aCjTiD qpavepAv Te (om BC) Kal dq)avu>v juopiujv. 

IXOAION '€TrTd eiciv i^XiKiai KaG' 'iTnroKpdTiiv (de hebdomad § 5 VIII 
p 636 Littre) ■irpiOTr] dir6 ^v6c ?ujc ^iTTaeToOc, titic Kal uaibiov X^T^far beuT^pa 
dTr6 ^TTTaeTouc ^ujc T€TTapecKai6eKdTou , fJTic Kal iraic X^T^Tar TpiTTi dir^ TeT- 
TapecKaibeKdTou ?ujc eiKOCToO TrpiDTOU, fJTic Kal jueipdKiov X^T^Tar TeTdpTr] dir^ 
eiKOCToO Trpu(jT0u ?ujc eiKOCToO 6t66ou, f^Tic Kal veaviCKOC X^T^Tar Tr^juirTri diT6 
elKOCToO 6Tb6ou ^ujc TpiaKOCToO Tr^jUTTTOu, f^Tic Kal dvi^p X^T^^rcii- ^ktti dir^ 
TpiaKOCToO u^iuTTTOU ^ujc TeTTapaKOCToO beuT^pou, f^Tic Kal TrpecpOTr]c X^T^Tar 
^P66|ur] dTr6 TeTTapaKOCToO beuT^pou ^ujc toO t^Xouc, f^Tic koI TepovTiKf] X^TtTO»- M om 1 3 |u4Xi — ^bdjftijuoi 

1 lueXiToupTeiv Kairveiv M | lueXiccoupToOvTa A U 3 jueXiKnpia 11 || 3—4 Kal 
ai cxab6vec b^ eiciv ib. II || 6 djc |uf]] iva M | diroTeivoiiui S dTroTeivei |uoi F || 
8 dveupriceiv M eOprjceiv 11 | poOXri M pouXoio II || Post iraOeTai (v Schol) in 
F haec: TroXubeOKOUc 6vo|uacTiK6c irpujTOc: ^eiXnqpev dpx^iv Kal t^Xoc t6 pipXiov 
eeujv (dir' add Wilam) dpx^iv Kal TeujpTiac t^Xoc' duo trimetri Byz (Wilam). 
Post juopiujv in C: t^Xoc toO Trpi/jTOU pipXiou. 

M om 1 10 'louXioc 

'JouXiou TToXubeuKOUC 6vo|uaTiK6v pi^X^ov p, deinde capitum index, tum 
epistula M. Titulum TToXubeuKOUC pipXov p post epistulam A. KeqpdXaia toO 
beuT^pou PipXiou: . . . S, tum SF TToXubeOKouc 6vojuacTiK6c betiTepoc. irepi 
dvGpiijTrujv. sequitur dvGpujTroc p 81. 5. 'Apxi^ toO beuT^pou pipXiou irepl ci£»naTOC 
dveptOirou Kal Tfjc 6vo|uaciac tujv ^v auTUj ^avepujv Kal dqpavujv juopiujv. sequitur 
^peic ouv t6 cOvr^eec C Titulum om B 

10 'loOXioc Ed pr | Kaic. Ko|u66uj TT. x- AM |1 11 Trepi ante tujv add Wentzel | 
dvepujirivujv Ed pr 1| 12 b^] b^ M Ed pr | IHetvai juaXXov M I Libri II 2—6 81 

ffTLu TrepiTrdTUJ cuvr|0€ic €|ur)vuov fijLiiv, auTOi Tct Trap' auTUJV Kai"]" 
Lt^T^l irapd tiIjv laTpujv dGpoicd|Li€voi, rrap' u)v xai f]}ieic Tivd Tou-^jj 
fpTiuv cuveXeHa)Li€V u)v ydp |U€Td ttjv TreTpav f) tvOucic, toutujv fiYJ 2 
Lt^Xpcia Tiapd tujv Treipa yvovtujv dvaYKaia. ^ppu)co jj. 

5 j^fepeTc ouv t6 cuvriOec^j dvGpujTTOC, dvGpuuTriov, ^dvGpuj7TicK0C,j 5 

LdvGpiuTTivovj, ff dvGpujTriKUJC^jj, dvGpujTrivujc, dvGpujTriKov, dvGpujTroeibec. 
dvGpujTTcia TexvT], [^ujc 0ouKubibric'j (II 47. 3), dvGpuuTrivri cpucic, pujc"j 
f TTXdTUJV»j (Theaet 149 C, Tim 90 C). dvGpujTrireTai, ujc 'ApiCTOcpdvnc 
(I frg 37 Ko). t6 be dvGpiuTrou bepjua dvGpujTrfjv 'HpoboTOc (V 25) 

10 KaXeT. Trpocr|KOi b' dv dvGpiuTruj qpiXdvGpujTroc, qjiXavGpujTria, ["qpiXav-"} 
fGpujTTUJC, qpiXavGpujTreuecGai']. I^to be evavTiov^j dTrdvGpujTTOC, 
[^dTravGpujTria, dTravGpiUTTUJC' ou ^dp KaPj drravGpujTTeuecGai, ["iroXudv-"] 
fGpujTTOC be Kai TToXuavGpuuTria Kai oXiTavGpujTria^j. 

CTT€p]ua CTTopd. CTTcTpai, dpocai, KaTa^aXeTv t6 CTrepjiia, urro- 6 

15 beEacGai, Kuf^cai, Tevvficai, TCKeTv. ejLiPpuov, Kur|)ua, dvejuiaTov [KUTHua], 
Tpoqpiiuov, piiucijuov. '"'^^ be Kuri)ua Kai kuoc 'ApiCToqpdvric KeKXriKev^j 
(I frg 609 Ko): 

t^fiTic Kuouc' eqpdvri kuoc tocoutovi.'] (Ed pr omissis enuntiatis relativis fixic — XeY^Tai in fine addit y] niv TrptuTr^ 
TTaibiov kt\, i^ ^p66|iiri fepwv) A eiusque asseclae et Ed pr in textu ante secundi 
libri epistulam et titulum. Cf Boissonadei An Gr 11 p 455 sq 5' et 5'. Philo 
de opificio mundi p 26 M § 105 ipsa Hippocratis verba afFert; antea § 102 sq^^ 
aliter cum Solonis frg 27 B'*. 

ZXOAION ad 14 A M II post epistulam ante 1 5 : CTrei t6 iTp6 toutou 
^ipXiov dTr6 0e«I)v ^xei (etxe 11, icxe M) ti^v dpxnv, dTr6 dvGpcOTrujv dpa t6 6€u- 
Tepov dpxeTai (dpHeTai II). Tum post 1 13 (^XiYavGpujma) AMII haec: qppdcei 
b^ t6 pipXiov Toi dv9pu[jTTOU TrdvTa \ji^pY] (dvepu[»Tria fi^pr] II) Kal |u^Xri (om A), Kal 
SiTri ^KacTa irpocpriT^ov {b^ hic IT). irpoTepov l6^j Tdc f)\iKiac ^pei. — Ed pr 
haec coniuncta praebet post epistulam ita: toO Trp6 t. pi^Xiou d. 6. txovToc t. 
d., d. dvGp. d. t6 5. dpxeTai. qpp. be rd. dv6. tt. |Liepri, k. 6-ky} ^k/ TrpuuTOv t. i^. ^peT. M om 1 2 Td II 5 ^peic — cuvriQec | dvGpdjTTiov, dvGpiUTricKOC || 6 dvGptUTTiKdv |1 
8 d»c 'ApiCToqpdvric || 10 dv || 14 dp6cai || 15 yevvficai — ^iuppuov 1| 16 t6 bt 
Kiir||Lia — 18 

1 cuv^Gujc M II 1—2 auTUJv Kai Td Ed pr |j 2 Tivd] ecTiv d M || 4 gppwco om 
Ed pr II 5 dvGpujTreiov C dvGpuOTrivov hic et 1 6 B | dvGpU)TriK6v , dvGpuuTiivuiC 
BC II 7—8 (pOcic. dvGpuuTriCeTai ujc TTXdTUJV M|| 10 dvGpuOTruuc t6 qpiX. M || 12 dTrav- 
epuuTreOecGai be ouk ^petc. ^peic 6' dv CTrdpiaa 1 14 BC || 13 post 6XiYavGpujTr(a 
II praebet qppdcei — 4pei i e scholii ad 1 4 partem alteram || 18 tocoOtov II 8 dvGpujTrireTai = B.A" 82. 15 || 16 kOoc] Phot Hes 

Lexicogr Graeci IX Pollux ed Bethe 82 . BipXiou B 7—9 

7 d)LipXijJvai, tffdiLipXujGpibiovj^jj xai d)LipXiu6pibiov q)dp)LiaKOV, xai d|upXuj- 
cic, fl^ujc^ Auciac (frg 24 Tur), Kai"j d)upXuj|ua, {°ujc 'AvTi(pujv'j (frg 
149 BP), Kai dnPXiCK€iv, ujc nxdrujv (Theaet 149 D). fpTevvTina"fl 
Tevvr|cic, fpujc TTXdTUJv'jj (Conviv 206 E). Yovf) r\ Tevvrjcic, pibc'] 
fZevoqpujv^?)']. tokoc, fTiKTei^j, teTTiTeHj, em^opoc ffKai^ eTTiTOKOCj* 5 
TOKUJca be eiTTe KpaTivoc (I frg 449 Ko). dTOKiov cpdpiuaKov, [^pf)^"] 

f TiKTiKOV, fr|1"j lijKUTOKia, f ujc 'ApiCToqpdvTic"] (Thesmoph 504). 

8 ppeqpoc veofevec, veoTovov, ["dpTiTevec, dpTiTOVOV*j, ttpujtotokov, 
dpTiTOKOV, f prrpujTOTOVOv'] j , vr|TTiov, dpTi dTTO Tovfjc, dpTi eH d)uqpi- 
bpo|uiujv. t6 be veoTiXXov McaToc f[Vev"jj eiprjKev pev tuj k^t' 'Ape-'j 10 
pcaixiuou (frg 12 Tur), e|ue b' ouk dpecKei^j. djueivov b' auTOu fTof 
TTap' 'HpoboTUj (II 2) veoTvov dXXd Kai toOto 'Iujvikov. auToeTec, 
iTeiov, bieTec, Kai Td eqpe^fic. ['^eTi''] ev toiXcikti, fpeTTi)udcTiov'yj, 

9 eTTi)uacTibiov, dpTi dTTo 0r|Xfic, dpTi dTTo )uacToO. Traibiov, TTaibdpiov, 
TTaibicKOC, TTaTc, Kopoc, ^Geoc, outtuj TTpocripoc, \^ir]br] TTpocripoc']. Kai"j 15 
dvTirraic utto tujv veujv KUj)ULubiJuv (III 466 frg 318 Ko) eKXriGri. TTXd- 
Tujv b' 6 kuj)uik6c (I frg 206 Ko) Kai TraXXdKia peipriKev^j * 

P^aTbec, TepovTec j, jueipdKia, pTTaXXdKia']. 

M om 1 1 qpdpiaaKov || 3 Tevvri|ua || 4 ujc TTXdxujv | i^ — 5 Zev. || 6 f^ — bk \\ 
6 qpdpjLiaKOv f\ \\ 8 pp^qpoc || 9 dpxi — dpxi || 10 t6 5^ — 12 'Iu)vik6v || 14 bis 
fipTi II 18 Traibec, T^povxec | iraXXdKia 

1 d|LipXOL)v(c B)ai BC transponunt ante djLipXujcic || 3 djLipXiCKCi II BC || 4 t^- 
vecic IIBC bis, M || ,5 ^iriTOKOc. ^mqpopoc A ^ttitokoc] t6koc M iterum jj 6 b^ 
elTre] uic AIIM || 7 tiktikoc A post ^ttitokoc 1 5, kttitik^v II | iLkut^kiov C |1 
8 veoTv6v A v 1 13, ve^Tovov, veoTv6v M || 9 dpTiT^Kiov M | TrpmT^TOvov, 
vriTTiov om F || 10 veoTiX6v A cf Lobeck patholg 118 | v. ei Kai 'lcaioc eip., oO 
b6Ki|uov BC II 10—11 KaTd ^ecaixiLiou II tuetur Wackernagel cl CJA I 324b 28. 
KaT' 'ApicTO|udxou A. itidem § 61 hoc nomen variant AII. 'eratKaT' 'ApiCTdpxou' 
Sauppe II 11 ^|uol II || 12 ve^Tovov BC 1| 13 ^Teiov] ^Tnciov M || 15 K6poc] 
KoOpoc B K6poc Kal KoOpoc M || 16 dpTiTraic AB |1 16—17 \hc oi kujiuikoi (kuj- 
juujboi B) Kal TT. libc TTX. 6 k. BC 1 sqq cf IV 208 | 1 cf Phrynich Ecl s ^KTpujcai p 208 Lob | Harp 
Suid d)LipXuj9pi6iov a{»T6 tc to cpG^piov cpdpiuaKOv Kai b^ t6 biaq^Oapdv Schol 
AristNub 137 EtM 87. 7 || 6 eTriTOKOC Phryn 333 Lob BA^ 96 || 7 tiktik6v] IV 208, 
Phot: 'ApiCToqpdvric H 8—17 pp^qpoc, Traibiov, Traibdpiov, TraibiCKOc, Tiaic, k6- 
poc, dvTiTTaic, TidXXaH Aristophan Byz Trepi 6vo)Liaciac f|XiKiu)v frg 1 N, Miller 
428. 11 sqq cf Fresenius de X^HeuJv Aristoph p82 8ql — 6,11, Ammonius 
p 35 s T^pujv: 'AXeSiujv (cf Eustath 1788. 52) bY]Ko\ iv t^ ^TriTOjurj tu)v AibO- 
)uou Cu|U)LiiKTUJv, Xifujv oiJTUiC ^K tAv 'ApiCToqpdvouc Trepi dvGptbTrou T^v^ceujc 
Ktti auHriceujc dxpi Tnpiuc' pp^qpoc ktX Boethus tt. t. dTtop. tt. TTXdTU»vi X^Eeujv 
Miller 402 Et M || 10 veoTiXX6v] Cyrill Vall E 11 ve6T[T]iXov ve^Tvov Hes 
veoTiX6v veoTv6v v^ov Bachm L 307. 21 (Phot Suid) veoTiX6v. veoT^vvriTOV || 
17 TraXXdKia] Ael Dion L ap Eustath 1419. 50 (p 160. 19 Schw) cf Hes Libri II 9—11 83 

€q)r|Poc, apii eH €q)r|pujv toOtov be xai dq)ei|Lievov ujv6)ua2ov, Kai 
irepucivov eq)Tipov. ctpTi f]pdcKUJV. f^oca"] acp' fjpric y^TOVujc ^Trj* 
Pto Tdp 7Tpuj0r|pric TtoiriTiKov (Hom 518 saep). |ueipdKiov'j, |Liei- 
paKicKOc, |LieipaKu\Xiov. Kai pouTraic fTrap' GuTToXibi^j (I frg 402 Ko). lo 

5 LLeiTajj dTeveioc, XeioYeveioc, iouXuj veov uTravGujv Trapd Td uJTa 
KaGepTTOVTi f\ Tiepi Tf]V uTirivriv dvepTiovTi, uTrrivriTric, ev fjpi Tfjc ujpac, 
ev dKjufj, ev dv0ei. [%apr|v0riKU)c"j, j^TiapripriKUJC, [^dq)ripoc"j^, t.dq)r|pr|-5 
tKUJCJ, d7Tr|V0riKU)C, eK lueipaKiujv eic ffdvbpa fTrapaTTCiXac, dvbpiZ[6-jjj 
t^LJLievoc, evTeXfjc Tf]Vj fiXiKiav, LevaKjuoc, ev tuj )ueceuovTi TUJVjjj 

10 ttLn^^*^^^^' ^^ "^fl Kopuq)f] tOuv Ka0' f]XiKiav dvapdceujv, eicjj dvbpujv j 
LnXmiav^ uTiaXXdTTUJV, Teveiujv, T^veidcKujv, ttiutujvoc uTTOTri)UTrXd)uevoc, 
TTUJTUJviac, pujc KpaTivoc^j (I frg 439 Ko). Trpoq)epf]C f fbe XeTeTai^j 
6 Tuj juev Xp6vuj veuJTepoc, tx} be oqjei boKuiv TrpecpuTepoc CKXrjqjpoc 
j^bej 6 eKeivuj TieqjuKUJC urrevavTioc, toutov be Kai veoeibfj dv eirroic. 

15 pOe^TTOjUTTOC be auTO [iv CTpaTiuiTicivj (I frg 58 Ko) eTii T^vaiKoc"] 
feipr|Kev 6 kujjuik^c^j. veavicKoc, veaviac 6 Tdp veaH, [ei Kai tujvI ii 
'eipriiuevujv ecTiv, dXXdj KUj)uiKU)Tepov (I 776 frg 10 Ko) pdv eiri'j. t6 be 
TOUTUJV TTXfi0oc vcoXaia. j^feiTa^j dvf|p, Tf]v |udxi|uov fiXiKiav exujv, 
LTfjV CTpaTeucijuov fiXiKiav exujv^, tujv ck KaTaX^TOu, dK)ud2^uJV, cq)pi- 

20 T«JV. eK Tfic dTTOjudxou f]XiKiac, €k Tfjc d)udxou, peK Tfjc"] dTroX€')uou, 
P^eK Tfic'j dcTpaTCUTOu, UTiep tov KaTdXoTOV, uTrep fTd^ IHf|K0VTa M om 1 1 toOtov — 2 eq)r]pov || 2 T€TOvdjc err] || 6 ev ripi Tf]C djpac || 7 ira- 
pr]v0r]KijOc | dqpriPoc — 11 iJiraXXdTTUJv || 11 TruuTUJvoc iJTroTri|UTrXd|uevoc || 12 irpo- 
qpepi^c — 13 iTpecpiJTepoc || 15 be — 16 kuj|uik6c | 6 Tap — 17 eir] 1| 19 Tir]v CTpa- 
TeOcijuov — KaTaX^Tou 1| 20 ^k Tfic ante dTro|Li. H 21 (m^p — ^Hr]KovTa 

2 iiPdcKovToc d(pripr]c II | gqpr] S ^(pu F || 5 T^veioc A 1 vduj MII | uiravGujvTi 
M II 6 post KaG^pTTOVTi BC add tov louXov exujv (^x- om C) | irepi] irapd MIIBC j 
fjpi] Yipr] A ^pKei S ^pTei F |1 8 dvbpa] dvbpujv 11 || 13 CKXripoc AB CKXricppdc 
6ipeiXoT^veioc. toOtov M ckX. b^ 6 toutlu Oirev. 6v Kai BC || 14 OTrevavTiujc 11, 
a in S superscriptum || 16 6 be vedZiuj (-2u)v B) B C | ei Kai] ei t^P H ii 
19 — 20 c(ppiTUJv. Ti^iv CTpaTeiiciiuov ViXiKiav ^x- ^ |1 20 ^k Tfic djudxou] dKaTd- 
liiaxflTou 6uc|Lidxou M 1 — 16 Iqpripoc, jueipdKiov, pouTraic, veavicKOC, veaviac et plura Aristoph 
Byz 1 1 frg 1 N, Miller p 428. 17 sqq, cf Fresenius p 84 sqq 7. 12. 13 Ammonius 
p 35 II 2 Trepucivdv] Hes irepciv^v H 3 jueipdKiov, jueipaKicKOC, jueipaKOXXiov] 
Plirynich Ecl p 212 Lob 1| 12 irpoqpepric = Harpocrat: AicxivT]C ^v tuj KaTd 
Tijudpxou (§49, Phot Suid) 1| 13 CKXr]qpp6c et Trpoqpepric exscr Schol Plat 
Euthyd 271 B Cf Tim (Phot" Suid) H 16 v^a?] B.A" 109. 9 v. 6 v^oc. NiKoqpuJV 
(TTavbiOpcji) Phot v^aKac H 19 cf I 177 

6* 84 BipXiou B 12—15 

12 YeTOVujc ^TTi, brijUTiTopou fiXiKiav extuv, TrpoTToXioc, ff[\J7TOTT6Xioc iwc^jj 
[*[fAr|juoc6evTicJ(?), iuecaiTroXioc^j, iuecfjXi^, iroXioc- t6 Tap iroXiOKp^- 
Taqpoc ou Ka0' fiiuac. ajjuoTepiuv, TipecpuTTic, 66ev Kai TTpecpeia Td 
Tepa Toi ToTc irpecPuTepoic bib6)Lieva. pKai t6 KaTa TTpecpiv lt6j'j 
pKaO' fiXiKiav, 6 iKaVj iTpecpuTepov"]. Kai iTpecpeueiv t6 rrpoTiiudv TTapd 5 
TTXdTujvi (Leg IX 879 B saep), Kai t6 'oube'v ecTi TTpecpuTepov' [^dvTi'5 
lToOj oubev TijuiujTepov. 

13 T€pujv, TTpoTrjpujc, TnP«ioc, t^ujc GouKubibTic (VI 54. 2) Kai'j 
fAvTiqpujv (IVa2)"j, ecxaTOTnpujc, PaOuTnpuJc. Kai T^poucia t6 f[^TU)V*jj 
TepovTUJV cuvebpiov, Kai T^povTiKd XouTpd TTapd TTXdTUJVi (Leg VI 761 C), 10 
Kai Tep6^VTeiai TTaXaiCTpai TTap' 'AvTiqpdvei (II frg 332 Ko). touc be 
TepovTac fKaiJ T€paiTe'pouc Hevocpujv (Cyrop I 5. 5) eKdXecev. TTXdTUJV 
(Euthyd 272 C) b' eTpr|Ke Tiva Kai T^povTobibdcKaXov. TrpociiKOi b' dv 
TUJ Tnpcii Kai t6 TilpOTpoqpeTv, ^Kai t6 THpOTpoqpeTcGai'] , fKai t6j 
tTnpOKOjueTvJ, I^Kai t^'] eTTnpOTpoqprjefivai , Kai TnpoTpoqpoi, Kai {^eT-'j 15 

14 fTnpdvai ^Kai KaTaTnpdvai ^]']. TTrepeibric be (frg 233 BP) Kai 
TtipoPock6v eiprjKe, f^Kai "AXeHic (II frg 312 Ko) TnpopocKeTa'j , Zevo- 
qpujv (Cyrop VIII 7. 22) be Triv dTT^paTOV boHav, f 'YTTepeibric'j (frg 
221 BP) fbe Tov dTTipaTov xp6vov'j, CoqpoKXfic (Antig 608) be t6v 
dTTipuj, Kai pnXdTUJV (Tim 33 A) t6v dT^ipuj, (^Kai GupiTTibrjc bej'j 20 
[•'^Kociuov tdTTipuj' (TGF 910. 6) j, GouKubibTic (II 43; 44.4) b^»j 
fT6v dTTipujv'j, fujc Kaij GupiTTibr|c (TGF 999 N) Tf]v dTTipujv dpeTT^v, 

15 Ktti AriiuocGevric (LX 36) Ti)udc dTTipujc. j^f^peTc be^jj TToXueTrjc, jua- M om 1 1 Y€TOvu)c ijY] | {jttoit^Xioc — 3 T^juac || 5 t6 TrpoTijuav — 6 TTXdTUJVi i| 
6—7 dvTl ToO II 8 ujc 0. — 9 'Avt. || 9 paeuTnpiwc. k. || 12 ^KdX. — 13 YepovTobibd- 
CKoXov II 15 Tr]pOKOM€iv || 16 'Ytt. 6^ || 17 "AXeHic || 20 k. Gupnribric b^ \\ 21 dTi^puj | 
0.-22 dpCTriv 

2 in Demosthene horum verborum nullum invenio || 3 oO Ka0' t^^Qc] iroiriTi- 
k6v BC II 5 TrpecpuT€poc H [ TrpoTi|Liav] Tijuav BC || 9 kxaT. IpoOci paOuTnp. A | 
Tepouciov n T^poi^civ M || 9 t6 tujv] t6 F tuJv S || 10 t6 cuv^bpiov auTUJV 
BC II 11 T€povTaia A T^povTia II M | iraXaiCTpa AMII | 'AvTiqpdvei] 'ApicToq^dvei 
(frg 715 Ko) ABC || 11 — 12 touc b^ t^P- — Hev. iKdXecev] Tepap6c Kai Ttpapi/jTepoc 
Kai T^paiT^pouc Eev. KaXei toOc T^P^vTac M |1 15 TIPOTpoqpriGfjvai ABC || 16 — 17 
'YiT. b^ K. TlpopocKeiv elTrev BC || 18 b6Hav] Xenoph: TdSiv || 19 Kal djripaTOv xp- 
KaTd t6v 'YTrepeibTiv M || 20 TTX. dvdT^ipov M || 22 dTilpu) 11 €6pi7r(6ric b^ Ti\v AII 1 0iroiT6Xioc, 3 [hnoylpwv, TTpecpCiTric, 8 t^P^wv, 9 kxaTOTnpwc Aristoph 
Byz 1 1 frg 1 N, Miller p 429. 13 sq Ammon p 35 cf Fresenius p 86 sqq 19—21 |j 
2—3 TroXiOKp6Taqpoc] Hom 518 || 6 ijb|LiOT^puJv] Hom M' 791 || 3 cf Hes Trpecpriiov jj 
5 irpecpeOeiv] Phot irp. TrpoTiiadv €6pnr{bric (Hipp 5), Hes (Schol Plat Symp 
185 B) II 6 irpecpuTepov] Herod V 63 Plat Symp 218 D || 8—9 T^puiv. UxaToyr\- 
pujc] Aristoph Byz cf Fresenius p 88/9. 20, 21 Libri H 15—17 85 

Kpopioc, tfTToXuxpovioc'}, LiaaKpopioToc Kttij |LiaKpoxp6vioc'j' pTTXdTUJv'] 15 
pTdp €v Ti)LiaiLu(?) XcTei ju«Kpoxpoviu)T€pov. Xctoito b' dv KaG'"] 
['TTTcpeibriv (I p 14^. 13 BP) Kai»j 'im Tnpujc obuj', im buc^aic f TOu»j 
Piou, ujc uTrocpep€c0ai Tf]v TXtuTTav, ujc cuTK€xuc0ai t6 (p0€T|ua [cic] 
5 [dcdcpeiavj, ujc irapdcpopov cTvai Tf]v (pujvr|V, ujc X€Xuc0ai tuj X€ip€, 
ujc dKpaTcTc cTvai bid Tnpac, ujc uTTOTpeiuciv tuj rr^be, pdjc"] utt- 
oXic0aiv€iv, ujc eTvai cqpaXepouc, dpepaiouc, fTiapaqpopouc, diTaTeTc, ou^j 
f CTaci^ouc, ouK eucTa0eTc»j. PerreTai be^ toutoic Kai Td KUj^iKd ckuuju- 16 
juaTa (III 558 frg 860 et 895 Ko), Kpdvoc, KpoviK6c, KpovoXripoc, TTpecpu- 

10 Tepoc Kpovou, vujboTepuJV, TU|upoT€pujv, jiaKKOUJV, rrapavoujv, pTrapa-^j 
pTeTnpctKiJUC, ^TTapacppoviuvj^j, TTapaXXdTTUJV , feHecTriKUJC utto TnpiAJC»], 
fTTapaK€Kivritcujc ucp' fiXiKiac^j, uTTep Tdc eXdcpouc pepiujKuuc, uTTep Tdc 
Kopuuvac, TaTc vu^cpaic icfjXiH. 

erri be tujv 0r|Xeiujv Td juev TTpuJTa pTauTd»j luexpi tou TTaibdpiov 17 

15 — f Kai Tdp TOUTO Koivov djucpoTv, 0riXeiu}v Te Kai dppevujv"] — Td b' 
eqpeSfic TraibicKr), Kdpiov [%apd EuTToXibi fev AiHivyj (I frg 422 Ko), 
Kopn, LfKopicKTi"jj, L^opicKiov^. To T^p Kopdciov feTpr|Tai |uev, dXXd^j M om 1 1 luaKpopioTOc k. | TTX. — 2 X^t^i II H iTapacppovOuv | TrapaWdxTUJv || 
14 trpujTa TauTd || 16 irapd €uTr. 

2 iuaKpoxpoviubTepov non legitur ap Plat || 2—3 |uaKpoxpoviu). -rrpocXeTOiTo 
6' dv KaG' 8 TTTepei?)r]c. Kai II 1| 3 65uj 11 oubuj ABC 666c M | Kai ^tri b. II 
Kai eirl iuaKpoO p. M || 6 dKpaTeic] dKpaTf)c B dKpaT»^c M dKpaTfiv A || 7 post 
OiroXice^veiv (sic) M add ujc iLJirocKd^eiv || 8 ibc toutoic II auToic BC jj 8—9 
CKu(j)Li)aaTa oiov Kp. M || 10 Kpdvou] K66pou Bekker j Kai TUjupoT^puJv Kai vujboT- 
Kal irp. AM | luaKKoOuv] in marg jLiopaivcuv M | Trapav0u)v M j| 13 icfiXiH t. v. II || 
14 Td juev -irpecPuTaTa outuuc ju^xP^ ^ | Kaibapiou IIBC || 14 Koivd post iTaibdpiov 
add BC II 16 Koppiov. iTapd b^ €uTr6Xi5i evaiEiv (iw TuvaiHiv S) K6piov II 3 ^TTi Tnpaoc oubuj] Hom K 60, 347, Q 487, Plat Rpbl I 328 E | ^v (sic) 
^ucjuaic ToO piou] Plat Leg VI 770 A || 9— 10 Kpovoc] TrpecpuTepoc K6bpou Phot Hes |j 
10 TUiupOT^pujv] cf Sueton tt. pXacq). Miller Mel 423, Eustath 1330.11, 1527.64 
cf Fresenius de Xil Aristoph p 142 sq 1. 7 j TUjupoT^pujv Phot t. Tr^iuTTTYi i^XiKia 
T6p6vTUJv, ujc Kai 0e6(ppacToc Eustath 1289. 18 Phrynich in BA 86. 6 Hes | 
luaKKOujv] Phot Hes Hellad in Phot bibl p 531 A 11 || 14 — p 86. 16 Aristoph 
Byz TT. 6vo|uac{ac f|XiKiu)v Miller Mel 429. 15—22 ^Tri 6^ tujv GrjXeiujv t6 ju^v 
pp^qpoc Kai t6 Traibiov 6|uoiujc- jucTd bi ToOTa TraibiCKdpiov Kai TraibiCKiov Kai 
Kdpiov Kai Kopdciov Kai KopicKr] Kai Trap9evicKr| ... |I 14 Traibdpiov] Moeris 
p 207. 32 B II 16 TraibicKri] Phrynich Ecl p 239 Lob Moeris 207. 25 Ammonius 
109, 111 11 16 sq Phrynich Ecl p 73 Lob Kdpiov f\ KOpibiov f| KopicKri X^TOUCi, to 
hi Kopdciov TrapdXoTov. Hes et Suid s Kdpiov Phot TraibiCKdpiov. KOpdciov b' 
ou X^T^xai, dXXd Kai KeKUJ|uibbr]Ke <t>iXiTrTri6r]c ujc SeviKdv 86 BipXiou B 17—20 

eiiTeXec, ujcTrep Kai t6 Kopibiov. Kai TrpdY|ua be KopiKov t6 Trap0evi- 
Kov pdXX* oube toOto rrpocieiLiai. Kai"] Opuvixoc (I frg 67 Ko) P|Liev'j 
f^o KU))aiK6c'j TCtc veac dqpriXiKac Xeyei, 

ffjcav be Kai fTuvaiKecl d(pr|XiKec'j- 
OepeKpdTTic (I frg 206 Ko) be Tfjv TepaiTepav ffujcYj dcpriXiKecTepav, 5 
Pd)c fKai^ KpaTivoc (I frg 369 Ko) dqpriXiKa TepovTa'j. ^fepeic be'jj 

18 TiapGevoc ujpaia Tdjuou. 'ApicTOcpdvric (I frg 582 Ko) be fKai*] Kuajai- 
2eiv ^9^1 Tdc dK|LiaZ!oucac' 

[''dXXai be Kuajui^ouciv auTUJV, eici be 
fjbr|'j 7Tp6c dvbpac eKTreTr|ci|uoi cxebov. 10 

^eipaH, jaeipaKicKTj , dTaiuoc, eTriTaiuoc, veoTaiuoc, TVJVrj, Tivbpaj|Lievr|, 
pdvbpi |ue)uiT|LievTi , vea, dK)udZ:ouca"S, vedvic, dcpripriKuia, [fraprjpriKuiaj, 
Trp6c T^lpac perrouca, [TpaOc, [Kai ujc Ncaioc"] (frg 151 Tur) t^- 
paiTepa, Tpaict, ll^^^^jj ^^ ©eoiTOiUTTOC 6 kuj)liik6c (I frg 78 Ko) 
'TTpecpuTic' qpiXoivoc, )ae0ucTi, oivoKdxXr), KOXUJvrj. Kai Td XoiTrd Td 15 
aurd ToTc dppeciv, olov ecxaTOTnpuJC, [^pa^uTrjpujc'] Kai Td TOiaOTa. 

19 pTiiLiaTa be tujv TrpoeipTi)Lievujv Kueiv, KuicKec0ai — €tti tujv 
Kuoucujv Tdp Kai toOto TTXdTUJV eTaHev, feiTTUJV ev GeaiTTiTuj (119 B)'j 
["KuiCKo^Lievri Kai TiKTOuca'j — , KueTc0ai, Tevvdc0ai, TiKTec0ai. 

peic eqpriPouc TeXeTv. Traibeuec0ai, Tdxa be Kai t6 Trai^eiv Kai'j 20 

20 pfi Traibeia Kai t6 Traibeiov )ud0Ti|ua irapd TTXdTUJVi (Leg V 747 B et'j 
f VII 810 A) (koX 6 iraibapiujbric Trapd NiKoxdpei (I frg 21 Ko), Kaij'j 
pfTd TTaiTViujbTi TTdpd EevoqpuJVTi (Hell II 3. 56), Kai f\ TraibaTUJTiaj'] M om 1 4 II 7 'Ap. — 8 toic || 9 ai»TU)v — 10 cxehdv || 12 &K\ji&lovca || 13 xal 
ifjc — 14 KUJjLiiK^c II 15 qpiXoivoc |ueeucr| || 20 Tdxa — 21 Kai i^ || 21 |uderi)ua — TT\. || 
22 71. NiK. — 23 £ev. 

1—2 irapeeviKov ei Kai |uri Xiav 66ki)liov BC jj 2 irpoci^vai M || 4 ricav 
v^ai II II 5 TepaiTdTr)v ABM | dqpriXiKecTdTriv ABMC || 6 dqpnXiKov II djuqpriXi- 
kov M II 8 eipr^Ke II || 9 post Kua|u. M add ibc 'ApiCToqpdvric | auTU) II || 10 fj6r| 
clc d. A I Kai (om S) 7rp6c dvbpa r\br] ^ktt. II 7rp6c dvbpac eiciv ^ktt. BC |1 
13 pXd7rouca II || 13 — 14 TeTctifepoc A jj 14 Kai Tpaia ibc IIA Tpaia ^rpecpOTic 
Kai uuc 0. 6 K. TTpecp. BC || 15 oivo)udxXn A cf VI 21 | KOxXuivri A K0x6vr] II 
KUJx6vr) B, Kuehnius: x^vri, Meineke: Kopuuvr] || 16 dppeciv AM dpceviKotc BC 
TeTnpaK6civ II || 17 KuicKeiv 11 || 19 KUiCKeceai II || 21 t6 7raibeiov] 7rai6id M || 
22 t6 TiaibapiuObric II || 23 t6 7raiTviu)6ec Xenoph ed 1—16 Aristoph Byz v ad p 85. 14 || 5 cf Phrynich Ecl dqpnXiS p 84 Lob 
et BA^ 3. 1 Hes dqpriXiKecT^pav • veuuT^pav j| 7—8 Kua^uiCeiv] cf II 163 || 11 Aristoph 
Byz 1 1 20 )ueTd 6^ t6v t^^Iliov yvv^ Kai |urjTr]p . . . r\bY] KaXoiT' dv Kal juelpaS | 
Tuvrj] Hes || 13, 15, 16 Aristoph Byz 1 1 22 elTa TpaOc Kai irpecpOTic r^ avTf\, 
elTa kxaTOTnpujc Eustath 1784. 23 Libri 11 20—23 87 

ftTTapd nXdTiuvij (Tim 89 D, Rpbl VI 491 E). toijtoic dv 7Tpocr|KOi»j 
fipdv, f]pdcKeiv, eic jueipaKiiuv L^lXiKiavj eHaWdTTCiv, fdKjudZieiv, ccppi-'] 
fTdv, vedZ^eiv'], veavieOecGar Hevocpujv (Cyrop I 2. 15) be Kai veavi- 
CKeuecGai ecpr|. t6 be ToX^dv veavieOecGai 'ApiCTOcpdvrjc (I frg 827 Ko) 
5 e^n. «9' o\) f Auciac"j (frg 324 Tur) t6 veavieu6)uevoi, Kai veaviai. 
dvbpitecGai pbe 'ApicTOcpdvric (I frg 827 Ko) ecpii''], dvbpoOcGai, 
Kai dvbpi2:6juevoi f TTiepeibric (frg 228 BP). 6Gev"j dvbpeiuuc, fKai^j 
pdvbpiKUJC, ujc TTXdTUJV (Theaet 204 E saep), Kai u)c McaToc (frg 146"] 
[^Tur) dvbpiKUJ xop^i, Kai ujc lcoKpdTTic (XII 31) dvbpujbiuc. eTra-'j 

10 fpiQvitTcGai TUJ KaTaX6Ttu"j. ll^^^^jJ Traprjpdv, dTiavGeTv, ['^eic Tnpac'5 21 
fiTpoxujpeTv^j, XeuKaivecGai lThv Tpixaj, fTToXioOcGai^j, TTlpdv, f^TTlpd-''] 
fcKeiv, ffKaTaTnpdcKeiv^j, dcGeveTv, uTTOvocTeTv, TiapoXicGdveiv, ijtto-?j 
P^Tpejueiv, dKpaTUJc exeiv auToO, Trapriujpf|cGai Td |ueXr|, XeXOcGai Td"j 
fdpGpa, TiapaTripdv, TrapavoeTv, LdXXoqppoveTvj, TrapaXXdTTCiv, eEecTrj-'j 

15 f Kevai, luaivecGai, rrapacppoveTv']. 

Td be Tujv luepujv 6v6|uaTa Tpixec, Tpixujcic, Tpixuj|ua, K6|ur|, 22 
XaiTri, XdxviT fxpncTeov Tdp fecG' OTej tuj 6v6juaTi, Kdv f^j TTOir)-"] 
Ptik6v (Hom X 319)* ai Tdpj cpdpai Kai eGeipai Kai c)ur|piTTec ^LKai 
eXiKecfj ToTc jueTpoic beb6cGujcav. TiveTai b' drr' auTiJuv f6v6juaTa"j 

20 euGpiH, euTpixoc, LL^^aXXiTpixocj, pc^^^Qpi^j» ^ai dTrdTpixec 01 dvr|Poi"j. 
TeTav6Gpi£, ouXoKdprivoc , Kai ouXdTpixec Tuap' 'Hpob6TUj (II 104). 23 M om 1 1 TT. TTX. II 2 eic — eHaXXdTxeiv || 3 Hev. be xai jj 6 bt 'Ap. — dvbpo. |I 
7 'Ytt, 60ev II 8 iJbc TTX. — 9 'lcoKpdTric || 12 irapoXicGdveiv — 15 irapaqppoveiv || 
18 ai T«P — 19 be66ceujcav || 20 KaWiTpixoc | k. dTU^Tpixec — 21 TeTavoGpiS 

1 dv Ti TTp. n II 3 — 4 veaviTeOcGai B veaviK€uec8ai M qui pergit ToX^ai 
veaviKai. 'Ap. bk dqp' oij\iac ^cpri. veavieuuu|Lievoi. Kujal veaviciai. dv6p. || 4 veavi- 
CKeuecSai Cdd, corr Ed pr | 'Ap. b^ t6 ToX|uav outujc eqpri BC |I 5 XeTCi ^q>' 11 j 
Kal oi veaviai 11 veavCac A || 6 dvbpiCecGai, dv&po0c9ai, dvbpeZIecGai be 'Ap. II | 
ante dvbpoOcGai A rep dvbpiCecGai || 7 dvbpiZ:6|Lievoc AM | Kai t6 dvbp. A t6 dv6p. 
11 II 9—10 evapiGiLieiceai AM || 11 dTroxiupeiv II | Post fY^pav BC add Kai TdXXa Td 
dTr6 TUJv eipriiu^vujv 6vo|LidTUJV 6uvd|aeva cxrnuaTiZieceai || 12 dcOeveiv] eic dcO^veiav 
IIM I TrapoXiceaiveiv A || 13 ^x^iv, dTiOTrapriujpficeai 11 || 14 In II hic ordo : irapaT. 
Tiapavoeiv Trapaqppoveiv. irapaXX. eL juaiv. Tiapaqppoveiv | Trapavoeiv] irapaveeiv 
Ed pr II 16 TpixuO|uaTa AM || 18 qpdpPai A 1| 19 gXiKec B ^iTTec C | bebdcQw F 
TipocriKOUCiv BC | Pro TVTveTai 6' dTi* aOTUJv II: Kai Td diro toOtujv b^, BC eiTa 
^peic II 20 dTpixoc II C || 21 ante ouXoKdpr^voc II M add oOXdOpiH 3—4 Ex Amphide et Eupolide Phot Suid veaviCKeOcTai || 4 Phrynich in 
BA 52. 17 veavieOcacOai. 0n;riX6v ti Kai ^XeOOepov qppovficai Cyrill Hes veaviac. 
ToX|Lirip6c Bachm L 306. 22 (Phot Suid) veaviac ToX|uripoOc || 6 dvbpoOcOai] Bachm 
L in BA 394. 28 (Phot Suid) || 20 dTuOTpixec] Aristoph Byz 11 frg 1 N p 91 
cf Presenius p 85. 10 || 21 Phot oOXdOpiH 38 BipXiou B 23—26 

'ApxiXoxoc (frg 196 B*) be dvacTpevpac xpixouXov eipriKev. f*^€V Ydp'] 
Ctoic'j 'AttikoTc pXoToic oux eijpov 6vo)Lia br|XoOv t6 Trav fx^p'icj'j 
[^ei |Lir| Tic Xucac emoi"] ouXac LTotcj Tpixac ['ouXokoilioc jLievToi eipr|Tai'j 
f%ap' 'AXeHibi (II frg 324 Ko), Kai Trapd OepeKpdTei (I frg 223 Ko)"j 
PPouXoKeqpaXocj. ouXoKiKivve be TeXeciXXa (frg 8 B*) eipr|Kev. Tov^j 5 
f be toioOtov cTpapoXoKOinav Co^poKXfjc (frg 994 N^) ujv6)Liacev. )Liox6ripd*j 
fbe d|uqpiu Td ovojuaTa^j. 

24 dTTO iuevToi Tpix^v Tpixiai ix^^tc Kai Tpixibec, Kai ucTpixic r\ 
ludcTiH, Kai TpixoppuJTec 0r|pibid Tiva civ6|Lieva Tdc Tpixac, Kai Tpi- 
XaTTTOV be TiXeTiLia ti eK TpixOuv. OiXuuvibTic (I frg 10 Ko) be Kai lo 
'fuj'j TToXuTpixou TTiuYUJVOc' eipr|Kev. cpairi b' dv tic euKO|uoc, euK6|ur|c, 

25 Pa0uK6|ur|c, Hav0OK6|ur|C, f|ue^aTK6|ur|c, pK0)ur|Tr|c1, KO)udv, eTTiKOfidv'j, 
euxctiTTic, tpa0uxaiTr|cj, dTTO be xai^ric Kai to dvaxaiTiZ^eiv. dvacecup- 
|uevr|v fexujv Tf]V k6)UTiv1, dvaqppiTTOucav UTrep t6 )ueTUJTrov, tuj )ue- 
Taqppevu) Tiepippeoucav, tL[TrepiKexu)U€vr)V tuj TevovTi, ouk ecqpriKUJ-jjJ is 
ff[_|U€vriv, ouK evbeTOV, TrepicxiZ;o)uevriv tuj )ueTU)TTUJ r| tuj )ueTaq)pevuj,5 jj 
tf[ToTc uj)uoic TTpocTTaiZioucav, eHrive)uuj)uevriv KaTd tuiv vujtujv ^ ^tti]'!! 

fP[TU)V VtUTUJVJ^j. 

26 fqjiXoc Triv Ke(paXr|v'j, dTT€i|JiXu))uevoc Tdc Tpixac, dTTOcecuXrj- 
^evoc TTiv xaiTnv, LLL^0piH, dKO)uoc Tfiv KeqpaXrjV, dTTepiKdXuTTTOC, Tr\vfj^ 20 
(l[€k qjuceujc CKeTrrjv Tflc Kopuqpfjc dTTOpaXX6)uevoc, t6 eTrl KecpaXficJlJ 
lllXP^cijuov TTepiTTUJ)ua Z!r|)uiuj0eic , XeiOKdprjvocj jj , f dTTeHuprDuevoc'], 
f[^[oiov ev XP^J Koupiac, KaTd Td qpuXXoppooOvTa tujv bevbpujvj^j 
ff[dTTav0r|cac f| Tpixoppuf|cac5jJ, qpaXavTiac, dvaqpaXavTiac, qpaXaKpdc, 
PtuMVoc fTUJvl Tpixwv, ipebvoc Ka0' "0)uripov (B 219)'j. ^ 25 M om 1 5 ouXoKiKivve — 7 [j 9 judcTiS || 10 <|)i\. — 11 u) || 11 tti()T«Jvoc elpnKev|| 
13 pa9ux«iTric || 14 dvaqppiTTOucav [j 15 TrepiKexu|Li^vTiv — 18 vuutudv || 20 t. xaiTriv — 
24 qpaXavTiac 

2 — 3 'Attikoi 56 oOXoc XeTouciv Tctc Tp. BC || 3 jLiifi Xucac tic A i| 4 <J)ep€KpdT»i 
A M II 5 ouXoKiKive F oiiXoKiKiva A || 6 CTpa|uPaXo(XXo S)K6|uav II || 8 Tpixiai M 
Tpixeiai II I Tpixdbec BC | ()CTpixlc] Tpixlc A C add Kal ucTpixdbec || 9 Tpixo- 
PpOi)Tic A I 9r|pi6i6v (9rip{ov 11) ti civ6|Lievov AMII || 9 — 10 TpixdTTTUJv M |] 11 uj 
Trd)TW)voc iToXuTpixou BC uoXuTpiH M || 12 |ueXavoK6|Liric II || 13 pa9uxaiTr|C Kai 
Td 6|uoia BC | xaiTI^] TauTric F Tf^c S Tfic xai^ric BC || 19 dTrenJiX. t. Tp. B 
1 24 post Tpixop. II 24 qpaXavTiac] qpaXavT6c IIBC | dvaqpavTiac II 3 Phot ouX6ko|uoc. "AXeSic |I 6 Hes CTapaXoK6|uav et CTpapaXoKO|udv et 
CTpopaXoKOjuac || 8 OcTpixic] Hes = Schol Aristoph Pac 746 |1 9 Hes Tpix6ppu)C, 
Schol Aristoph Acharn 1111 (Suid) Phot || 9—10 TpixaTTTov] Hes Bachm L 
390. 18 (Phot Suid) |I 24 dvaqpaXavTiac] Suid Phrynich in BA 16. 31 Cf Cyr Hea 
dvaqpaXavTi)(;)LiaTi. qpaXaKpuOjuaTi Libri II 27—29 89 

)nepr| fbe toiv"] ipixujv TrXoKajLioc, 7rXoKa|Liic, aqi' iLv Kai ttXo- 27 

Ka|uoi TTapd toTc 7T0ir|TaTc ai toO KaTTVoO TrepicTpocpai. pocTpuxoc, 

^acp ou Ktti t6 bia^jPepocTpuxiujuevov [%ap' 'ApxiXoxuJ (162 B*), Kai^j 

[^TTapd 'AvaHiXa (II frg 42 Ko)*j epocTpuxi^ov. ppKai']^ euTrXoKa^oc 

5 fKai'j eupocTpuxoc f dvfip d)ua Kai ^vvy]. 0epeKpdTr|c (I frg 189 Ko) be''j 

pU) £aV0OTdTOlC POTpUXOlCl KO)UUJV'j 

["ecpri"]- KiKivvouc be 'ApicToqpdvric (Vesp 1064) tc eipriKe Kai GuttoXic 28 
(I frg 419 Ko)- TOUTOuc be Kai TTapuJTibac djvojuaZ^ov. KpaTivoc 
(I frg 353 Ko) be CTr|)uoviac KiKivvouc LL^iTTefj touc cTrnuovi 6|uoiouc 

10 utt' icxvoTTiToc. 0epeKpdTr|C (I frg 225 Ko) be touc TuvaiKeiouc ttXo- 
Kd^ouc TTXoKdbac KaXeT. Tdc luevTOi cuvecTpajujuevac |ueTd puTTOu 
Tpixac Y] KUjjuLubia (III 597 frg 1152 Ko) fcTopeufTac KaXeT^j. Kai |ufiv 
6TTic0OK6)uai )uev GOpoeTc, dKpOKoiuai be GpotKec ffXeTOVTai^jj. 

fKOupdc be eibri'] KtiTroc tc Kai CKdqpiov, Kai 7Tp6KOTTa, Kai 29 

15 TTepiTp6xaXa. Tfiv be TTp6K0TTdv cpaciv eivai, oTav tic Td e)UTTpoc0ev 

KO)Ua, Td 7Tp6 TTIC KOTTibOC OUTUJ T^p 01 AuJplcTc KaXoOci TfjV Ke- 

(paXfiv. 01 be oube Koupdv oiovTai [^eivai'] Tfjv TTpdKOTTav, dXX' auTdc 
Tdc uTTep t6 jueTUJTTOV Tpixac. ^Xe^ov be Kai 7Tp6c (p0eTpa Keipec0ai 
Tfiv 7Tev0i)uov Koupdv, [^ujc €upouXoc 6 kuj|uik6c (II frg 32 Ko)"]. M om 1 1 jLi^pri — rpix. || 4 tt. 'AvaSiXct || 6 u) || 7 kikivvouc — 10 icxvdrriToc || 
11 TCtc |U€VTOi — 12 KttXei II 14 Koupac — CKdqpiov || 15 6Tav — 16 KOjua || 19 t. 
Tr^v0i|Liov — kuj|liik6c 

1 — 2 Kai ai t. k. irepiCTp. Trapd t. tt. ttXok. BC || 2 ai toO] auToO S j 
KaTTVoO] Kpaviou II || 3 biapepocTpuxni^^vov A biapepocTpuxacjuevov II jj 4 Kai 
€pocTpOxi2:ov A t6 pocTpuxiSov II pocTpuxi^iuv BC ^vpocTpuxiZuDv M || 4—5 
eu7rX6Ka|uoc tuvi'i Kal eup. dv. 6i6 <t)ep. M || 5 euTpixoc II || 6 ujc II j pocTpuxeci A 
01 superscr pocTpuxoici II corr Bergk | ko|uu)vtoc II || 7 KaKivvouc A || 8 toOc b^ 
pocTpuxouc KiK. 'Ap. Kal €. Myei, oOc Kal tt. B.C jj 9 kokivvouc A kikivvouc touc 
Trmoviaiouc Otr' i. 11 || 10 0ep€KpdTr]c b^] 6 6' aOT6c M || 11 TrXoKdbac] Tr\oKd|uac 
II iroKdbac M | |ueTd ^uttou om F jj 12 Tpixac €K6|uuj6{ac 11 || 14 CKacpeiov A | 
TrpoKotra II semper, 14 et 15 irp^KKOTTa M || 15 irepiTpoxd5r|v 6e Kai TrpocKOTrav 11 1 
TTpoK^Tavoc bl B I Trp^cGev IIBC || 16 KOTriboc II || 16—17 A. ty\v Keqp. Ka\eiv 
eiiOGaciv M A. Tdp t. k. outu» KaX. BC || 18 qpeeipav CM (pGopdv B 1 Phot Tr\oKa)ui6a. Mevav6poc Kal ol dWoi. L rh ap Eustath 1528. 21 
(p 253. 13 Schw) Schol Arist Thesm 567 jj 12 cT6p0uTT«c Sophocl frg 86 N, Phot 
Hes ciT6p6uTT€C || 13 At dKpOK6)uoi Hom A 533 Apol Soph 19. 6, Hes || 14 Kfiiroc] cf 
IX 13, Schol Eurip Tro 1175 (Eratosthenes : Strecker de Lyc Euphor Erat com 
interpr p 45), Ael D ap Eustath 907. 42 L (p 182.19 Schw, Phot") Hes Schol Arist 
Av 806 (Suid) | CKaqpwv] Aristoph Thesm 838, frg 147 Ko, Antipho frg 12 Tur, 
cf Schol Arist Thesm 838, Av 806 (Suid) Ael D ap Eustath 907. 43 (p 183 
SchwPhot^"^) Hes Harp (Phot") | Hes irp^KOTTa Phot irpoK^TTa, irpoK^TTav, 
irpoK^Tra || 18 — 19 Phot s Trp6c (pGeipa k. EupouXoc A6Xujvi 90 BipXiou B 29—32 

eKaXeiTO be ^Ticj Kai ''EKTopeioc KOjur)', pTrepi f)c cpr|civ 'AvaHiXac'j 
(II frg 38 Ko) 

P'Tfiv 'GKTopeiov Tfjv ecpiiLiepov K6)Lir|v*j. 

30 Tijbiaioc (FHGI 157) fbe Tfjv Koupdv TauTriv'j TrpocecTdXeai iuev 
ffbeiv^S^ ^^Pi '''o iLieTuuTTOV XeTei, tuj be TpaxnXuj TrepiKexuceai. eTpe- 5 
qpov be Tivec ck TrXaTiou k6|utiv r\ KaTOTTiv f| uirep t6 )LieTUj7TOV tto- 
TaiuoTc f| eeoTc, Kai ibvoiLidZ^eTO ttXox|u6c ffi^ ckoXXuc f| ceipd Tpixtuv 

f Tfjv Tdp'] Kocujupriv ouk [^dv TTpocoi|ur|v, dXXd t6v'j 'Attik6v KpujpuXov. 
eKaXeiTO be' ti Kai TTrivf|Kr|, Kai ttpok6|uiov TrpoceeT6v, ou T^vaiHi 
|u6vov dXXd fKaij dvbpujv toTc evbeiuc eic K6)ur|c X6tov TTpdTTOuciv. 10 

31 t6 b' auT6 Kai evTpixov ujv6|ua2ov. 01 be TTepi Tfiv K6|ur|v x^ipo- 
Texvai KOjUjuujTai, Kai K0|U)aujTpiai pai Ti^vaTKec'j. 01 be Kai KepOTTXdcTac 
auTOuc eKdXecav, fei Kepac x] K6juri'j' fo Kai "0)uripov (A 385) bri-"j 
fXoOv Tivec eqpacav, eiTT^VTa t6v TTdpiv ^Kepai dTXa^v''] — 6eev Kai 
Trapd CoqpOKXeT (frg 791 N^) 6pe6Kepujc fqppiKri^, oiov 6pe6epiH — 15 
fl^Kai Kepac po6c Tfiv Tpixafj. eueeTfjcai be eXeTOV Tdc Tpixac, Kai 
UTTdcTTeipav eiboc TpixuJV TTXeT|uaToc, ujCTTep Kai CTTeTpav. ffou |ufiv"jj 

32 foube f| Tujv Koupeujv X€ipoTexvia IHuj Tfic KeqpaXfjc. tou'jtouc be 
Kai KOpcujTfipac eKdXouv. ujv Td epTaXeTa KTevec Kai Hup6v, ou Tf^v M om 1 3 Ti^v ante '€k. || 4 t. Koupctv — 5 beiv || 5 tuj bk — TrepiKexOcGai |] 
10 XoTov updTTOUCiv || 16 Kai K^pac — Tpixa 

1 bi Tic Koupa Kal '€k. BC | Trepi f^c] ujc M | 'Ava5i\acoc A || 3 ^qpfijLiepov 
AMF, sed in F corr, Tfjvb' eqpri. Herwerden || 4 -irpoecTdXeai A |I 5—6 ^'cTpeqpov 
A II 7 ceioXXic A || 8 Kopcufipriv 11 K0ccd|uriv A | upocei|uriv K Trpoc6eir|v M | 
Koc. b^ ouK 'A. dXXd )LidXXov 6 KpuupuXoc BC || 9 TrpoKdviov II 7rpocK6)Liiov M j| 
10 dvbpdciv Touc e. ovTac M | dvbpOuv oi ivb. Tpixuiv ^xovTec eic k. B || 12 ko)li- 
ILiujTai] KO)Liu)VTa M || 13 ei] oti BC | 6] bia touto II || 14 Tivk briXoOv IIM |I 
15 bi6 Kai CoqpoKXf^c 6pe. BC | opBoK^paoc II opGdKepujc 6q)piKv6c BC || 
17 u7r6cTreipov IIBC | CTeTpav (pa B) BC TrXeupdv II || 18 — 19 touc be Koupeac 
K. Kopc. BC II 19 KepcujTfipac M | kt^vcc] Krjvec S Kuvec F KTeveuc B | ou] t5v II 1 — 5 Hes '6KT6peioi K6|uai. uuc Aauvioi Kal TTeuK^Tioi, ^xovtcc Tf^v dir' 'IXiou 
Toic lijjuoic TrepiKexujuevriv Tpixa, ergo e Timaeo Cf Lycophr 1133 c schol 
GefFcken p 136 Eustath 1276. 29 |t 7 ck6XXuc] Hes || 8 KpujpuXoc] Harpocr (Phot" 
Suid" Et M 541. 33) Schol Thuc I 6 Photi Suidi" Scholl Arist Nub 984 
(Lex Vindob 106. 5) Vesp 1267 Nub 10, Schol Hom A 385 T, Bachm L 283. 31 
inde ab ?cti in marg Coisl 345, Hes || 9 irrivfiKri] Bachm L 342. 20 (Phot Suid) 
Cf Cyrill tr. TrpocGeT^ OpiS Hes 1| 12 KepoirXdcTac] Hes Schol Q 81 Twl: 'Apxi- 
Xoxoc frg 54 B* || 14 K^pai d^Xadv] Tivk i e glossographi : ApoUon Soph 98. 11 
Schol A 385 A T Eustath (Suid). Et Gud 298. 41 = Et M 490. 24 || 15 6pe6K6pu)c] 
Hes Phot (Sophocl) || 16 euGeTficai] Phot Suid: 'ApicToqpdvric frg 782 Ko || 
19 KopcujTf)p, Kdpcri] Soran ap Melet in Cramer An Ox III 54. 13, Et M 530. 48 I Libri II 32—34 91 

eriKiiv HupoboKiiv ['''ApiCToqpdvTic (Thesm 220) Ka\€i"j, Kai (Equ 410) 
luaxaipibac, ac Kal Koupibac ihvopialov. pbid toOto j Kai Kopcac Tivec 
(Aescliyl Choeph 282) eKdXecav Tdc Tpixac, bid t6 KeipecGai. ^Xeyov 
be Ti 01 Kuujuaiboi (Aristoph Ach 849) Kai KeipecGai juid jaaxaipa, eTii 

5 Tujv Ka\\ujTri2^o)uevujv • Triv be ludxaipav Ta\JTr|v Kai vpaXiba KeK\r|Kaciv. 
dKapec jLievToi fTo'] cjLiiKpov ff^eTeTai^jj, o bid ff Tfjv"]^ ciuiKpoTTiTa ouk 33 
lcTi KeTpar fKai dKapfjc LKaipocyj, Kai ^Tr\oOc dKapiaioc' 6 ppaxOc 
[%apd Ar|)Lioc9evei (LVI 30). Keipeiv, Keipec6ai, Koupd. Kai dTroKe-"j 
fKapiuevoc, ujc TTrepeibr|c (frg 230 BP), Kai dTTOKapTeov, ibc EuTro^ic"] 

10 (I frg 400 Ko). Kai Koupidv t6 KOjudv , dTT6 toO beicGai Koupdc, 
LUJCTrepj Kai Koupiujv 6 auxjuOuv Kai kojuuuv. Kai ev XPM^ Koupiai oi 
ev xpiJUTi KeKapjuevoi. TrapaKOjuouc be touc KOjuuJVTac [""Ajuqpic^j (II frg 
50 Ko) eipr|K€v 6 kujjuikoc, pOepeKpdTr|c (I frg 30 Ko) be ev XPH^ j 
P^KoupiiuvTac, f| ocTic Touc AuTO|u6\ouc auToO biecKeuacev j. Kai 

16 auxjueiv be Tfjv KOjuriv fe^eTov, ujc^j "Ojuripoc (uj 248) 
LauxjueTc be KaKUJC Kai deiKea eccaij* 
0puvixoc (I frg 76 Ko) pbe 6 kujjuik^c"] aux)udc Lecpri. t6v be TOioO-^j 34 
[Hov^j aux|ur|p6v Eevoqpijuv (Memorab II 1. 31) ['^fKeK\r|Kev, ibc^j TT\d-'j 
^TUiv (Leg 761 B) aux|ur|poTctTOv"j. eTil be toO evavTiou "Ojuripoc 

20 (o 331) 

P^aiei be j \iTTapoi Keqpa^dc Kai Ka\d TrpocujTTa. M om 1 3 ^Xeyov — 5 KaXXuj7ri2;o|u^vuuv 1| 6 dKap^c — 8 Koupd. Kai || 9 «juc 
Ttt. I luc €07r. II 11 ujCTiep | 6 aux|Liu)v — kojliluv. Kal || 12 TrapaK6|uouc — 13 (J)ep. 
6^11 14 f\ ScTic — 21 

1 1] b^ Qr\KY] BC 1 2ripob6Kxnv A Hupob6Kr| C HupoeriKr| B || 2 juaxaipibec BC j 
Koupibiac S Koupiac C Koupeac B | K6pbac B K6pac M || 3 e\. — 4 Keip. om S || 
4 M evioi KUJju. F I |ui^] 5iTr\rj B || 6 dKipk S dKepec F | |u^v t6 cju. II | bid C|uiKp6- 
Tr)Toc II II 6 — 7 01) KaTaKeipeTai A || 7 dKapiaioc] dKepaioc II || 8 Kai Keipei IIBC | 
Koupdv II II 8 — 9 dtrobeKapiuevoc M || 11 KOupiOuv Kai aux- AII || 11 — 12 Koupi- 
bioiciv iv M Koupibioiciv oi ev A Koupiaioi oi ev II Koupiac oi kv B || 12 xpw 
II A I TrepiK6|uouc? Kaibel cl Theophrasto || 13 gXeyov oi KuujuiKoi BC || 14 Koupiujv 
M II 15 "0. XeYci BC || 17 Kai auxiudv <J)p, BC || 19 Plato 1 1 aux|UTip0TdT0uc t6uouc 2 luaxaipibac] cf X 89 et 140, Phot (Eupolis) Moeris 203. 13 Ammon p 90 
Thomas Mag p 600 | Schol Aeschyl Choeph K6pcai Tpixec. Et M 530. 51 || 
4 cf X 140 Hes |uiqt |uaxaip(jt et Kfiiroc, Phot juiav judxaipav cf Aristoph Acharn 
849 c Schol II 6 dKapiqc] Harpocr dKapii dvTl toO |uiKp6v f] oubev irap' 'AvTi(pOuvTi, 
Bachm L in BA 363, 23 (Suidi) || 7 dKapiaioc] cf Hes (BA^ 203, 25) Cyrill Vall 
E 11: dKapiaiov t6 ppaxu, to oXiYOv, ^k lucTacpopac tOuv TpixOuv tOuv jui^ buva- 
fu^vuiv Kapfjvai Bachm L in BA 363. 28 (Suid) || 19 aux|urip6TaTOV L Sabbait 
p 2. 1 92 BipXiou B 34—36 

^Kxevicjuevoi iiiev €ipr|K€v f 'ApxiXoxoc (165 B^), Kai 'AvaHiXac'j (II 
frg 39 Ko) 

pfiiLieTc be t' €KTeviZ:oju€v TeXecmTrov oi oiKociToi,*} 
f 'ApicToqpdvric (I frg 603 Ko) be"] 

f XOUCT1C0€ Kai KTeviCTlCee TTpOC TOV fiXiov,"j 6 

35 f CocpoKXfic (0 C 1261) b€'j dKTevicToc. eXeTov be Kai Ke(paXfiv Tiepi- 
GeTOV, f ujc 'ApicToqjdvric (Thesm 258), ffKai jj lijc dv eiTTOiev"] oi vOv 
TiepieeTTiv, fKai pTrdXiv Tfiv"j irepieeTov^ koiutiv. Kai ^bieKTeviceaij Tdc 
Tpixac, [TrapaXeXexeai [be t6 Tdc TrepiTTdc d(pT]pficeai"S' oeev Kai 
TTapd 0epeKpdTei (I frg 195 Ko) ^dc)Lir|KT0C dTTapdXeKTOc'. Kai TTapa- lo 
TTXeKeiv Tdc Tpixac t6 dvaiTXeKeiv, {^Kai %apaTT€TTX€T|uevr| 'Aer|vd' fi'j 
[^dvaTTeTTXeTjievri']. Kai eipricaceai fbe L^flVjj K6|Lir|v t6 KaTaxpuJcai 
^XeTOv (III 460 frg 288 Ko)' 

^KoX Tfiv KOjLiriv fiiiir|caTo'j, 
Kai peqpefiv Tfjv k6|utiv ^Kaij'j Havei^eceai. Kai iLieXaiveceai f Tfiv is 
k6|litiv'j, Kai jLieXacjLia t6 Tfic K6|Lir|c pd|Li)Lia. f6 be *A7t6XXujv dKeipe-'j 

fK6)LlTlc'j. 

UTT^KeiTai be Trj k^jlit] KeqpaXr), Kai b€p)ua ["eXaqpp^v T€ Kai'j 

36 fKoOq)OV €TTiT€TaTai'j KaTaKeKevTr|)Lievov, ujc qprjciv ^6"] TTXdTUJV (Tim 
76 B) eic TpixOuv eKqpuciv, pKai ujCTTep qpuTd (^Tdc Tpixacj €frdpbov'j so 
["tuj evboeev TTV€U)LiaTi'j. Kai t6 )uev cuiuTTav 6ctoOv KaXeiTai KeqpaXfic 
KUTOC, fipiLiocTai be €K cujupoXiuv di KaXoOvTtti paqpai, TTpi6vu)v biKTiv M om 1 1—11 dvairX^Keiv 1| 12 be Tnv || 13 gXeTOv || 15 ^qpGriv H 15—16 t. 
k6|li»iv II 16 6 5^ — dKeipeK6|ur|c 1| 18—19 Te Kal KoOqpov H 20 t. Tpixac 

1 Kal bieKTevic)Lidvov IIBC ^peic Kal KTeviCeiv BC | 'AvaHiXacoc A H 3 b' ^kt. 
A I TeX. oiK^ciTov A || 5 koI KTevicncee — 6 IXctov M om F |i 7 oi vOv] oTov B C 1 
Koi add Wil |1 8 irepiGeTfiv K6|ar)v II irep. uiciTep koI TrepiG^Trjv k. BC || 9 irapaX. 
tAc Tpixac t6 bieKTevicGai (cf 18). f^ t6 (om A) t6 tolc TrepiTTac dcp. AII | dqpai- 
peicOai A || 10 ficjariKTOc] diT^XeKTOc II || 12 ^i|iricac0ai A v|jricaceai IIBCM |i 
14 riM^fjcaTO A ^ij^ricaTo II || 15 Kai t6 ^. 11 | ^qpOriv AII 1 Bekker versum suspi- 
cabatur hunc ^qpGriv Triv K6|Liriv lavQileTax (III 460 frg 289 Ko) || 16 |u^Xec|na 
p. t6 KaXoujuevov t. ko. II |u. t6 KaXoujuevov ^. t. k. AM || 19 ^TiiT^eeiTai A | 
KaTaKevTriju^vov AB | ibc] rj AIIM || 20 eic Tf)v tuiv Tp. BC i| 20—21 ^Trdpbovra 
Tl^ ^v. A 6—7 irepieeTov] Schol Arist Thesm 258 (Suid) Phot, cf Arist Thesm 268 1| 
7 — 8 cf X 171: iTepi0^Tr|v bk u)C iv "Ajuqpiboc 'AXK|uaiuuvi Kal Mevdvbpou 'OXuvOiqtjj 
9 Hes s TrapaX^Hai Phot irapaX^Teiv et Trap^XeHac 1| 12 Similiter Hes Phot ^iyeiv \\ 
16 |uAac|ua] Phot 'ATroXX6bu)poc || 16—17 dKepc6K6)uric sic Hom Y 39 || 22 kutoc] 
[Galeni] Isagoge vol XIV i^ 700. 6 Kuehn || 22 — p 93. 2 ^aqpai = Rufi Ephesii 
Tx. ovojuaciac tujv toO dvOpiiiTrou juopiujv edd Daremberg et Ruelle p 150. 10 Libri II 36—39 93 

u}bovTU))LievLuv Kaxa pTac'j irpopoXdc f^Te"] Kai KoiXoTriTac eic dX\r|Xac 
evTipjuocjuevai. luvojLiaZ^ov b' auTdc potTpaiv Traibec"] cTCcpaviTibdc t€ 37 
Kai XapboeibeTc f^Kai fXeTTiboeibeic Kaif dXXa TOiaOTa 6v6)LiaTa, Kai'j 
feqpiXoveiKOuv Trepi tou TrXr|Oouc auTUJV, eiTe irevTe XP^ T^ac paqpdc'] 
5 fdpiGjueiv eiTe TiXeiouc eiTe eXdTTouc, LT^dvTUJV juev ofuoXoTouvTujVj''] 
PI^eXdTTOuc^ eivai Tdc tujv TVJvaiKeiujv KeqpaXuJV paqpdc, 'Hpob6TOu (IX83)'j 
fbe qpdcKOVTOC jieTd tov ev TTXaTaiaTc qp6vov ev toTc TTepciKoTc'] 
fJ^veKpoTc eupeGfjvai Ke^aXrjv luribejiiiav exoucav fpaqpfic'] cu|LiPoXr|v.''j 
fXe^Tei be ttou Kai "ApaTOC ^v toTc 'laTpiKoTc (Maass Aratea p 223 sq)'j 38 
10 pn^Ti Tdp ttot' 6'TTUJTra KapriaTa TtoXXd jLiev auTUJC*] 

tVeccaTiTic KOpuqpfjc luouvr) cuveepjueva paju|ur],"j 

frroXXai b' dppaqpeec KeqpaXai TrdTev dv8pu)7TOiciv"j. 
Trjv lu^VTOi KeqpaXfjv oi 7T0ir|Tai (Hom E 499) Kai Kiubeiav KaXouciv, 
dTTo Tfjc ToO |uf|KUJvoc KcqpaXfjc 6vojudcavTec. KaXeTTai be to ju^v 
15 cujUTTav it6Xoc p^Kai j Kpaviov, f Kai"] k6txoc [''Trapd AuK6qppovi (Alex 1 105)'^ 

L^TUTreic cKeTrdpvui k6txov euGf|KTUj juecov^j 
fTrapd be 'ApiCToqpdvei"j (I frg 604 Ko) CKdqpiov, 39 

fiva juf] KaTaTfjc t6 CKd^iov TTXr|T€ic HuXuj'j. 

t6 b' ^TKOiXov auToO Kopuqpf|, OTrep f ev toTc 'OpqpiKoTc |ueTpoic (frg 36 

20 s f G Herm) ^vojudZ^eTai^j juec^Kpavov. Kai fifjv Kai CTeqpdvr|v KaXoOci 

t6 juecov iviou tc Kai ppeTfiaToc. ["'•^6 be uTrep t6 jueTUjrrov PpeTJua'^ 

^Kai ppexiu6v"j, t6 be irpoOxov utt' auTtu jueTUJirov, Td be eKaTepujGev M om 1 8 veKpoic — 9 j 16 || 20 k. jafiv — 21 pp^TJuaxoc 

1 KttTd TdHeic TTp. II I irpocpoXdc MII || 2 dvripjaocju^vac II | 6vojaaZ6vTUJv 11 1 
(ti KaXoOvxai cxeqpaviTibec BC || 3 ^apboeibeic A Xapboeibfic CM XejLipoeibfic B jj 
4 ^qpiXoveiKOUv Ed pr qpiXoveiKOUVTUJV Cdd || 6 TUvaiKUJv II j 'Hp66oTOC b^ 
qpdcKei n II 7 irXaTeaic II || 8 cxoOcav A j cu|liP6Xticiv A || 10 KpdTa A | auT6c M || 
11 juecaTfic M | inouvric M | cuveepT- A S cuvepT. FM corr Maass | Tpajujarj cdd, corr 
Vertunianus || 12 dpaqp. IIM | irdXiv II | djnopujTroiciv M || 13 Kujbiav ABC || 17 CKa- 
veTov M II 18 KaTaTn H ««aT" iaff^c M j irXriTeic Ed pr irXriTfic A KaTaTeic II sed F 
invertit ita KaTdTcic HuXiu KaTaTf] t6 CKaqpiov | tOlj SuXuj M || 19 KotXov II ^tku- 
Xov M 11 19—20 jLiec. Tivk ujvojudKaciv BC || 20—21 t6 bi jucTaHu Tf^c KOpuqpfic 
Kai ToO ineTiuTrou PpeT^a Koi CTeqpdvr|v KaXoOci BC t. 6. juct. toO tviou Kai t. 
pp. CTeqpdvriv KaX. Ed pr || 22 ppexjLi6v] ^piffjLOv AM | a6T6 IIBC 2—3 cf Ruf Ephes p 151. 1—5 6v6|uaTa bi aOTU)v iraXaid oOk ^ctiv, dXXd 
vOv iriQr] Oit6 tivujv AiTUTTTiujv laTpuJv qpauXwc ^XXriviZ;6vTUJv • CTeqpaviaia . . . 
Xajupboeibfic bi . . . XeTTiboeibeic bi . . . \\ 13 KiObeia] Schol =499 A B Twl D 
ApoUonius Sophista 106. 4 Hes Cf Orion 81. 24 = Et M 549. 57, Harpocrat 
(Phot Suid) II 15 k6txoc] Schol Lycophr 1105 || 21 Ruf Eph p 135. 4 sqq | 
PpdTiuaTOC CTeqp. = Epit Ruf p 233. 17 = Oribas III p 383. 7 B D || 21—22 Hes 
pp^TJua et ppexiu6c, ApoUon Soph 53, 11, Et M 212. 14 94: BipXiou B 39—41 

KpoTdqpouc, t6 be KaTOTTiv iviov, foTij otTr' auToO ai iv€c eKTreqpuKaciv. 

40 n be TeXeuTaia tuiv Tpixujv Trepi Tfj KecpaXTJ [jrepioboc [[^Kai*j'j ctc- 
q)dvr| Kai 7Tepibpo)Lioc ejriKXriv exei. t6 be utto TaTc GpiHi Trdv Kpaviov. 
Touc be KpoTdq)ouc evioi fKail Koppac KaXouciv Kai toOto eivai t6 
^TTi KOppric Traieiv. pKai "O)ar|pov (A 502) [be^ auToTc vojui2ouci"j 5 
f^cujuiuiapTupeTv, eiTTOVTa'] 

pKopcriv* f] b' ^Tepoio bid KpoTdcpoio TTe'pTicev'j. 

41 Kai Td jLiev KecpaXfic vocr||uaTa KecpaXaia Kai KecpaXaXYia Kai 
Kapripapia Kai f[fi|uiKpaviaj1, t[_fi)uiKpaipajj pKai"j iXittoc ^Kai ckoto-'j 
P^biviacic Kai"j CKOTobivia' fTTXdTiuv (Protag 339 E) b' ^qpr| 'dcKOTiu-'] 10 
P^Griv Kai iXiTTiaca''j. Kai Kapr|papiK6v ttot6v fj Ppiu)ua* t6 be toOto 
rroieTv KapoOv f 'AvTiqpiuv (p 150 nBP) qprjciv. KeqpaXaXTcc fciTiov^, ujc"j 
t^'T6v ToO qpoiviKoc eTKeqpaXov' qpriciv 6 EevoqpOuv (Anab II 3. 16)."j 

f Kai KapriPapiK6v t6 TrdGoc TriXeKXeibric (II frg 47 Ko)"j. t6 be utt6 
^eOric ["toOto TTdcxeiv^j KapriPapdv [^^ 'ApiCToqpdvric (I frg 792 Ko)."j 15 
["Tdxa be Kai t6 KapaboKeTv eir| dv dTr6 toO Kdpa TreTTOiri)uevov,"j 
fKupiuuc eTTi tOuv TTapaqpepovTuuv TfjV KeqpaXrjV, ujc jjlx] pXr|6eTev. eipr|-"j 
f Kaci be 01 KUJ)uiKoi Kai (Aristoph Acharn 944) "KaTUJKdpa Kpe')uaTai'"j 
tfpKai»j (Alexis II frg 286 Ko) ^KpaiTraXdv'^]^. IXOAION ad 1 4 § 40 post Koppac koXoOci B in textu: dvxl toO K6pcac 
irJTOUv K€9aXdc. M om 1 8 KeqpaXaia Kai || 9 f||uiKpaipa || 11 t6 6^ — 12 iroieiv || 12—13 ibc 
t6v — 14 TriXcKX. || 17 Kupiiwc — 19 

1 iviov ^CTiv A I 6i6ti BC || 3 ^TriKaXciTai BC || 4 K6pcac AM K6ppa7rac II | 
toOt€Cti M II 6 K6pcric A K6pr|c M | vo|ui2eiv AM jj 7 rib^ A oi 5' II || 8 ttic 
K€qp. IIBC II 9 Kapripapia BC ante Kapri^apiK^v 1 11 | )^|uiKpdviov M | ciXittoc II j| 
10 bi qpriciv A || 11 ciXriTTiaca M IH eiXiTTiac II | ttotov] iivj^a M || 11—12 t6 U 
TTOioOv t6 v6cri)ua KapoOv BC || 14 KaprjPapiKov] Kapripapdv II || 15 Kapri^opav II 
Kapu^odv M Kapripapeiv BC Kapripapiav A cf Lobeck Phrynich p 80 |! 18 Kdpa 
KdTiu A Kpejudcai II 1 iviov — Tvec = Soran ap Melet in Cram An III p 54. 6 || 5 Hes; Bachm 
L 230. 14 (Suidi Et M 360. 34 Schol Plat Gorg 508 D Phot Amphiloch I p 231 
Mai); Harp (Suid" Et M 360. 38—40); BA^ 255. 8 = Lex Patm Bull Corr 
Hell I 15; Ael Dionys L (p 185. 6 Schw) ap Eustath 947. 26; Phrynich p 160 
Lob; Ps Didym (Boethus) Miller Me'l p 400 || 8 sqq cf IV 184 || 9 iXittoc] Hes 
Phot = Schol Arist Ach 581 (Suid) Moeris 199. 24 B || 9—10 Plat Leg X 892 E 
'cKOTobiviav iXitt6v tc' || 15 Ael Dionys L (p 180. 4 Schw) ap Eustath 1461.25: 
Kapaipapdv X^Tei Kai OepeKpdTric (frg 218 Ko), iJjc qpnciv AiX. A. 6c Xif^i Kal 8ti 
Kapripoav t6 iXittiSv . . . et Phot Kapnpodv, Hes Bachm L 268. 13 (Phot Suid), 
Et M 490. 37 II 16 Kapa6oK€iv] Hes || 18 KaTiWKdpa] Schol Arist Ach 945, Pac 
153 (Suid) Libri II 42—45 95 

Toi b€ dTTO KecpaXfic ovojuaTa TuepiKecpaXaia , TrapeTKeqpaXic, 42 
€YK€q)aXoc, pK€(pdXaiov, eTTiKeqpaXaiujv, cuYKeqpaXaiiucacGai, 7rpocKeq)d-'j 
fXaiov"], tfKe^aXibiov^fj. em KeqpaXfiv tucai, em KecpaXriv CTreObeiv, 
f u)C TTiepeibric (frg 251 BP). eT€peTK€(paXdv, ibc 'ApicToqpdvric"] 
5 p(I frg 778 Ko), t6 TrapaqppoveTv']. Kpdvoc be dTTO Kpaviou, fujcTTep^j 
fbri KaPj eTTiKpavov, ff irepiKpavov^jj • TrepiKpavov be oi TTaXaioi t6 
CTejujaa CKdXouv, pKai TTOTiKpavov t6 TTpocKeqpdXaiov oi Kuj|uiKoi (C G F I 
p 156. 10 Kaib)"]. Kopuc be dTT6 KOpuqpfjc Kai Kopuqpaia. Kai juriv 43 
ovojudZ^oiT' dv Tic euKecpaXoc, f| oHuKeqpaXoc, 6v "0)ur|pov (B 219) 

10 KaXei 9oH6v, f| juaKpoKeqpaXoc fujc t6 TTepi Aipur)v eGvoc^j, f| kuvokc- 
qpaXoc ujc t6 Z^ujov, f| eupujueTUJTTOc ["ujc 'AXKipidbric^j' 6 fbe toioutoc"] 
Kai jueTUJTriac ovojud^eTai. cxivoKccpaXov be KpaTivoc (I frg 71 Ko) 
t6v TTepiKXea LLeiTrevjj. TTXdTU)v (Leg VI 752 A) be juuGov dKe'- 
qpaXov. eKXfjGricav be Kai biKopuqpoi Tivec, ouc Kai juaKpopiouc vo- 

15 juiZ^ouciv. 

t6 be evbov ev Tf) KeqpaXf) ejKeqpaXoc biTTXoOc KaTd cujupoXf|v, 44 
eupuvojuevoc KaTd Tfjv pdciv Triv otticGcv, TTpoveuujv eic t6 TTpocGev. 
TTepieiXfiqpaci b' auT6v juf|viTTec buo, f] )uev evbo0ev epuGpoTepa, ffi^j 
fbe eHujGev CT€peu)T€pa j ' KaXouvTai be Kai eiXajuibec, oti TTCpi |uueX6v 

20 eiXouvTai. utt6 be Tfjv tou eTKeqpdXou pdciv x] TTapeTKecpaXic, juueX6c 
eTKeqpdXuj TTpocojuoioc, ttXtiv ocov ecTi judXXov e7TiHav0oc Tfjv X90idv. 
KdTCici be eic t6v TTpujTOV cqpovbuXov, uj x] KeqpaXf] TrepicTpeqpeTai, 45 
KaXeiTai be Kai eTTiKpavic Kai dTT' auTfjc 6 juueX6c eoiKev eic touc M om 1 2 KeqpdXaiov I| 3 K6qpaXi6iov | ^iri Keqp. ctt. — 7 ^KdXouv || 7 oi kuj- 
juiKOi 11 8 Kopuc II 13 elirev || 16 — 23 

1 i^TT^p BC I post TrepiKcqp. AMII add ju^v diro KeqpaXf^c jj 2 ^TriKeqpdXaiov M j| 
3 KeqpaXrjvuu lacuna ^Tri k. A || 4 cxepeTKeqpaXav II || 6 ^TiiKpdviov A jj 7 iroiriTai II 
cf VI 9 II 9 ^TK^qpaXoc BC || 12 cxivoK^qpaXov] ^x^vok. ABC || 18 gv6ov A | eupu- 
epOT^pa C cll Rufo Ephes Heringa ^XacppoTepa, Rohde dpaioTepa vel dppujcTo- 
T^pa II 19 bi6Ti BC I luueXu) II C j| 21 uTr62aveoc H || 22 KdTeici] KaTaXfiTei HBC j 
t6 A H 23 iTTiKpdviov 11 einKpaveic C 4 ^TCpeTKeqpaXav Hes Phrynich in BA 37. 18 ubi ^TepeTK€(paXeiv || 6 trepi- 
Kpavov] cf IV 137 || 7 iroTiKpdviov] = VI 9 ad Sophronem refert Kaibel CGrF I 
p 156, Hes Phot s v et s irpocKeqpdXaiov || 14 biK6puqpoi] Aristotel H An I 7 || 
18 trepieiXriqpaci — 19 cTepeu)T^pa = Ruf Ephes p 153. 3 — 6 . . . |ufiviTT€C. f| |li^v 
TraxuTepa Kai ^uj|LiaXeujT6pa r^ Trp6c tu) 6cTiij- Vi b^ XetrTOT^pa, Kai eupuiCTOc ju^v, 
dXXd fjccov, f| Trp6c tuJ ^TKeqpdXiu. Cf Melet in Cram AO IH 55 || 20 TrapeTKe- 
cpaXic = Ruf Ephes p 153. 7 || 23 eiriKpavic = Soran ap Melet 54. 18 f| irapeTKe- 
qpaXic, f^v Kai iTriKpaviba (cdd TrapaKpaviba, C irapeTKpaviba) KaXoOciv, emendavit 
Diels Doxogr p 208. 3 96 BipXiou B 45—48 

cqpovbOXouc eTTippeiv, OTTOxav utto tou XeirTOTdTou kqi KaGapuuTaTOU 
Tfjc Tpocpnc 6 T€ CTKeqpaXoc Kai f) TrapeTKeqpaXic TpeqpriTat. UYPOC bl 
dcTiv 6 ToO eTKeqpdXou )LiueX6c Kai dTraTr|C, dXX' oux uJCiTep 6 tujv 
dXXujv Iwwv cuvecTTiKiuc. 

46 t6 be uTTep Tf] KecpaXf) jueTUJTTOV Kai jueTiuTTiov, dqp' oij Kai dv 6 
iTTTTOic t6 TTpoiueTuuTTibiov, Kai Pt6 V^T^TTr|b6v5 ^TaHav Tdc vauc', 

f ^Kai KaTdj lueTiuTTOV, Kai dvTijueTiuTTOuc, Kai ju€tujttov ttic qpdXaTTOc"j. 
KaXeiTai be Kai t6 eTTi tou iueTuuTTOu be'p|Lia TTpojLieTuuTTibiov , ai be iw 
auTUJ Tpa^MOci CToXibec Kai djuapuTCxi. 

47 t6 be utt6 tlu |li€tu)ttuj ttpocuuttov, o |li6vov €tti tujv dv8pu)TTUJV 10 
ouTuu KaXou|Liev €tti Tdp tuuv Ziujuuv TTpOTO)Lir|V , ujc dTTi TUJV 6pvi6uuv 
puTXoc Kai pdjLiqpoc. dTT6 bk toO TrpocuuTTOu 6v6|aaTa euTTpocuuTTOC, 
f^bucTTpocuuTTOC, dTTp6cuuTT0c'j. Kai TTpocuuTTeTov t6 jLiopjLioXuKeTov • t6 b* 
auT6 ^Kaij TTpocuuTTic. r[ be vea KuujLuubia (III 467 frg 332 Ko) Kai 

48 TTpocuuTroTTOi6v eTpr|Kev 8v f\ dpxaia (Aristopli Eq 232) CKeuoTTOiov. Kai is 
TTpocuuTToOTTa b€ Ti TTapd ToTc 'AttikoTc ujvojLidZieTO x^XkoOv dTT^Tov, 
dxivuj TTapaTrXriciov, TTepi t6 ct6}X(x Ixov TTpocuuTra XeovTuuv fj pouuv, ZXOAIA ad 1 4 § 45 xai yap tuj ^TKeqxxXLu buupoqpopoOci Tfjv rpoqpfiv t6 6' 
fJTrap Trapct toO XeTTTOTdrou toO ^v auTUJ a\'|aaToc xai f) xapbia diTo toO xaGapuj- 
TCXTOU ToO kv auTri TrveujuaTOC Ed pr, Laurent 58. 3, 28. 32, 58. 1 in textu, 
om A II B C M II ad 1 13 § 47 ^xaXeiTO bk Trp6cu)irov (om 11) xai TTpociLTriov, 
dicTrep (om 11) Kai juopiLioXuKeiov AIIBCM in textu, sed M om ^KaXetTO — 
TrpoctbTriov M om 1 1 — 7 qpdXaTTOc || 13 diTp6ca)Troc | t6 6' auT6 — 17 
2 CTpoqpfic C I CTp^9TiTai II H 5 i)Tr6 BC ^Tri A || 6 post Kai t6 A add 
ILi^TUJTTOv, F Kai KaTct ju^TUJTrov ^TaHav t. v. 1| 7 Kai jLi^TUJTrov — 8 TrpojueTUJTribiov 
om F II 13 t6 juopju. ABC Kui juopju. II j| 15 TrpocujTroiToi6v] irpociijTnov A |1 
16 TrpocujTrouc • tA hk Tr. II TrpocujTric Trapd BC | djv6)uacT0 A || 17 ^x^vuj] ^xov 
d.Ta A I t6] bi A 2 0tp6c — 3 dTraTnc] cf Melet 62 || 6 cf Thucyd II 90. 3 lTriCTp^v|javTec Tdc 
vaOc |U€TUJTrn66v ^TrXeov || 7 dvTiju^TUJTroc] Xenoph Hell IV 3. 19, Agesil II 12 || 
8 Trpo)U€TUJTri6ia iTrTTUJV Herod VII 70 || lOsqq cf Aristotel Hist animal I 491 B 9, 
de part anim IH p 662. 14 — Soran ap Melet in Cram A III p 77. 11, Et 
Gud 496. 32, Eustath 1586. 63 (cf 1842. 63), Siiid s TrpoTojun |1 H TrpoTOjuri] 
Hes Bachm L 352. 28 (Phot = Suid) Ammon p 46 || 12 jIjutxoc] Phot (KpaT^voc 
Ktti ^Tcpoi) Suid, B A" 113. 9 ('ApapuOc cum versu) Athen III 93 D || 13 Hes juopjuo- 
XuKeia II 16 sqq Hes TrpocujTroOTTa • noX^juujv d^T- X"Xk. ^xo^ ^^^^ "^oTc x^iXeci 
Trp6cujTra, dv (h Td iepd iTTejUTrov I Libri H 48—51 97 

dqp' iLv Ktti d)v6)LiacT0. • dTTOTTpocujTTi^ecGai be t6 KaGaipeiv tq ttp^cujttov 
OepcKpdTric eiTrev (I frg 9 Ko)" 

[^oub' dTrorrpocijuTriZ^ecGe KudjLioic'']. 
fToO be TTpociuTTOu |uepr|j oqppuec. Kai 6qpp\3ujv ■xeica ai irpo- 49 

5 poXai* Kai ^oqppuciv diTOTeicujcai ' f^qpr|civ ^6^ Zevoqpujv"] (Memorab 
I 4. 6). Kai 6qppuujv Tpixujcic. L^^ai 6qppuec LeTraipojuevai IkoX^ ba-^j 
fP^cuvoiuevai jj. Kai Tdc 69puc aipujv 6 urrepriqpavoc, ^Kai iTdXiv Tdc'j 
["^qppOc"] dvacTTUJV f\ ['^Tdc 6qppOc'S aiujpujv r| fTdc ^qppOc^j dveXKUJV, 
f\ pTdc 6qpp0c"j dvaTeivujv fuTTep Td veqpri^j- Kai Tdc 6qppOc cuvdyujv 

10 6 qppovTiCTr|C, [^Tdc 6qpp0c cuvcXkujv j. |uec6qppuov be to tujv 6qppuujv 
jLiecov, 6 Kai jueTUJTTiov ujv6)Lia2:ov. Kai cuvoqppuc dvrip f^ai T^vrj-'] 
Tov be toioOtov juiHoqppuv KpaTivoc (I frg 430 Ko) KaXeT. Kai juf]v 50 
TTapd ToTc TpaTujboTc (Sophocl Trach 866 saep) to cuvujqppuujcGai eTTi 
Tujv XuTTOUjuevuJv. L^ be kujjuikoc *A|ueiiiJiac (I frg 36 Ko)''j to veueiv 

15 6qppud^eiv [eiprjKevj, OTrep "Ojuripoc (ju 194) "^^qppuci veucTd^ujv.' Kai 
6qppuac KaXoOci Td dvexovTa Tfjc yiic. fjbri be Tivec tujv laTpujv 
TiXouc ujvojuacav TauTac Tdc Tpixac. KaXoOvTai b' 6qppuujv KcqpaXai 
juev Td TTpoc Tf) pivl juepri, oupai be Td TTp6c toTc KpoTdqpoic. 

6qp9aXjuoi, OjujuaTa, oipic. Kai Td dTT' auTUJV 6v6juaTa eu6qp9aXjuoc 51 

20 t^Kai euoqp9aXju6Tepoc, ujc Eevoqpiuv (Cyrop VIII 1. 41)"j, tfeuoTTTOC,'jj IXOAIA ad 1 1 § 48 t6 6' diroKGqpdXicjaa Kdeapciv Kdpac, ^ui|iiv 6b6vTUJv 
dTTobovTiwciv ^XcYOv, ^HojLijLidTUJCiv viipiv 6|ujudTUJv ^Ottou (sic Ed pr ^Ottov B) 
B in textu. Tro ^Xeyov pone \ef£: versus habebis Michaele Psello dignos.' 
Bekker || ad 1 18 § 50 TrapatpuXaKT^ov bk 6ti xai cuvaTTOTiKTOVTai auTai ai Tpixec, 
ujCTucp Kai Lctij ^v pXeqpdpoic 806v juovujv (jaovov A) dTrexovTai Hupouiucvoi Tdc 
dWac Tpixac oi tOuv AIyutttiujv iepcic A II in textu cf Herodot II 37 M om 1 1—3 II 4 K. 6q)p6uiv — 5 upopoXai et dTTOYCicuJcai — Zcv. || G ^Traip6- 
jLievai K. II 8 f| I r| II 9 fi I UTi^p t. v^qpr] Ij 10 6 qppovTiCTric || 16 fjbTi — 18 || 19 6(p0aXjUOi 

3 dTroTrpocu}iTiZ:ec0ai II j Kud|uouc II |i 4 6qpp6c IIBC || 5 6qppuciv] 6 qpriciv B || 
6—7 bpacuviiijLievai M || 7 6qppuac AII sed postea II 6qppOc || 8 dvacTTUJVTac 6qp. etc 
M [ aiujpu)v] aiipujvTac M ^ujpuiv 11 | dvdXKUiv] dv^x^"^ ^ II ^^ |Liec6qppuov] cuv69piov 
II II 12 Kai KpaT. A 6 KpaT. BC jj 13 TpaYUjboic] ku)iuu)6oic M | cuvoqppuoOcOai 
II II 14 XuTTOUjuevujv TdTTCTai. Tiapd h^ toic kujjuikoTc t6 veOeiv B C || 15 ujCTrep A | 
veucTd^eiv A veucTdZiei M et BC qui XeYCi addunt || 16 uirep^xovTa II 1| 17 tOXXouc 
A TuXouc IIBC corr Bekker || 19 6njeic All || 20 euoqp0aXju6Tepoc] e66qp0aX|uov 
Trp6cujTrov II 2 Bachm L dTTOTrpocujTri2ec0ai . . . oOtuj ct)epeKpdTric 'AYpioic . . . Hes Et 
M 125. 15 II 4 6qppOujv Yeica] II 66 || 10 t. 6qppOc cuv^Xkujv] Phot cuv^Xkciv ('Avti- 
qpdvr^c) II 11 cuvoqppuc] Hes || 15 69pud2:eiv] Hes, aliter Phot || 16 Hes 6qppOc 
Td Kpr||uvuj6ri Kai Tpax^a tujv 6pu)v . . . || 19 cf Ruf Ephes p 136, 7 

Lexicogr Graeci IX PoiiLux ed Bethe 7 98 BipXiou B 51—53 

oHuujTTric, t^6EuujTriac"j, j^oHubepKricy [^oHubepK^CTaTOV be 'Hp6boTOc'j 
f(II 68) XeT€i»j. diLipXuujTria, l'6.ci)' f\c d^pXuujTToc Tiap' GupiTribri (TGF»j 
pl096 N^)- dXV ecTi TroiriTiKUJTepov, peXTiov b' 6»j d^pXuuuTTUJV. ^cpGaX- 
|Liia. TTapapXiOi);, q)oXK6c, bidcTpocpoc, cTpepX6c" 6 Tdp CTpapoc ibiujTi- 

62 k6v, ['^Kai 01 CTpdpujvec ev Tfj vea Kuj)uujbia (III 468 frg 334 Ko)»j. iXXoc 5 
bk UTTO TUJV TTOiriTUJV (AHstoph Tliesm 846) KaXeiTai, Kai iXXuiTTTeiv ^v 
Tfj KUJiLiLubia (III 579 frg 1019 Ko) t6 TTapapXeTreiv, ^Kai KaTiXXujrrTeiv^ 
^To KaTapXeTTeiv ctti xXeuacjuujj, Kai bevbiXXeiv. ojuoiujc t6 Vuj 6qp6aXjLiuj 
TTapapdXXeiv'. XeTeTai be Kai ^Taupr|b6v uTTopXeTTeiv'' Kai dvapX^TTeiv 
|Liev eic tov oupavov , KaTapXeireiv b' eic Tf]v Tn^, dvTipXerreiv be tuj 10 
fiXiLU Kai dvTUJTTeiv. bucujTreicGai be t6 uTTOTTTeueiv ti ib6vTa. Kai 

63 uTTUJTTia Ttt uTr6 Touc ujTTac Tujv TrXriTuJV ixvr|. KaXeiTai b' outuj Kai 
Td utt6 touc 6(p0aX|Liouc 6cTa, eqp' ujv Kai Td ixvri" TauTa be Kai 
uTTOcpGdXjuia [^TTap' evioic^j 6vojad^eTai. Kai TTapujTTic fi KaXoujuevri 
TTpocuJTTic TUJV T^vaiKUJV, Kai TTapujTria fTd^ Trapd touc ujrrac tujv itt- 15 
TTUJV TrpopXf|)uaTa, d Tivec Kav8f|Xia KaXouciv. Kai 6Trfj, bi fjc toiv 
ibeiv. Kal ^evujTTia TTajuqpav6ujVTd ' qpriciv "Ojuripoc (x 121) Td evT6c 
Tujv Oupujv Trapd be toic TpaTtuboTc (Eurip Hippol 374 etc) Vpovuj- M om 1 1 6Hub€pKfic 1| 3 d\X' — iroiriTiKuuTepov |1 3 — 4 oqpGaXjuia H 5 ^v — 
KUijLiLubici II 7 K. KaTi\Xu07rT€iv — 9 irapapdXXeiv H 11 bucujueiceai — i66vTa |1 12 Ka- 
XeiTOi — 13 ixvT) II 16 irapujTria Td 

1 6SuajTria II 6HuujTrfic iterum M 1 6Hu6epK^CTaTOv b^ om F || 2 post 
djupXuujTTia M add Kal d|LipXuTnc koI diupXuujma | 6 diupXuujir^c II djupXujirec 
dubitans Nauck cU Rhes 737 || 3 diupXuuuiriuv BC H 3—4 post 6qpeaX|uia II add 
djupXujTria 1| 4 TrapapXauiJ A H 4—5 ibiujTOuv MII || 5 iXX6c] laXoc M Kai iXXa 11 1| 
6 iXXujTreiv AB iXXiOTrTiv C dXuuTTTeiv M || 7 k. KaTiXXiuTTTeiv — 8 x^^uacjuiD 
om F II 9 U] bi] M bl ti HI || 12 outu)] oOv A || 13 ixvri] jiivn BC || 16 KavefjXia 
cdd, dvef|Xia coni H Stephanus cll X 54, Hes cf adnot 1| 17 TrajuqpdeujvTa M || 
18 o6pu)v M I TTpociijTna M TrpouuTna B 

4 (poXKdc] Hes j CTpepX6c] Ael Dionys L p 174. 11 Schw (Phot) Bachm L 
261. 27 (Phot Suid) Cf Phrynich in B A 62. 23 |1 5 sq cf II 54 1 iXX6c] Hes s v 
et s IttiXXoc, Moeris || 6 iXXUjTTTeiv] Hes Pausan L Aelii Dionys L p 174. 10 Schw, 
Phot. Kock adnotat KaTiXXi/jTTTeiv Philemonis (124) esse |1 8 bevbiXXeiv] Hes s ^ttiX- 
Xoc (Hom I 180) H 8—9 Arist Nub 362 H 9 Taup. OTTOpX.] Plat Phaed 117 B Arist 
Ran 803 jj 11 6ucuJTreiceai] Phrynich Ecl p 190 Lob, Harp, Ael Dionys L p 147. 17 
Schw, Bachm L 200. 4 (Suid Et M 292. 51 Phot Amphil I p 231 Mai), Hes 
(BAv 234) II 12—13 {)TCibma ()Tro(pedX|uia = Ruf Eph p 137. 6, cf Hes, Phot s 
UTru[)Tria, Schol Aristoph Ach 551 (Suid), Pac 533, Eustath 914. 39 || 15 TrapuOTna- 
16 KavefiXia cf X 54 Hes TiapuijTna Ael Dionys L p 199. 8 Schw (Phot = Suid) 
qui omnes dvTfiXia 1| 16 6Trfi = Phot Cf Soran ap Melet Cram A III 68. 24 
Et M 627. 39 Et Gud 431. 47, Orion 119. 26 1| 17 ^vuOTTia — 18 TTpovui)Tna] Hes s 
^vubTTia et TTpovUjTna Eustath 312. 13 Libri ir53— 56 99 

TTia' xd Tipo lTojvj Gupojv xai dvoTraTa xd dvuj, diro tujv ujtiujv. 
Kai pOouKubibric (lY 87)"j 7TepiujTTf]v Tf]v 7repid0pr|civ. oTraiav be ^oVj 54 
^Attikoi Tfjv Kepajuiba feKdXouvj, r\ Tfjv oTrfiv exei. 'iTiTTOKpdTric 
(Epidem IV 12) b' oqpGaXjuov iXXaiveiv qprjci tov bidcTpocpov fivo- 

5 juevov Kai dviXXujjua t6 dvdpXejujua. oi be Kai iXXouc touc oqpGaXjuouc 
ujv6|uacav, Kai t6 ciXXaiveiv eTTi x^^uacjuuj ceieiv touc oqpGaXiuouc, 
60ev Kai t6 x^€uacTiK6v .TToir||ua ciXXoc. ecTi b' dTT6 toutujv opdv, 
TTpoopdv, puqpopdcGai, KaGopdv, opaTri, opaTd, dopaTa, (_m\ ibc 'Av-^j 
[^TiqpuJV (cf frg 174 BP) t6j opujv, Kai opdjuaTa^j ujc Zevoqpojv (Cyrop 

loIIIS. 66), ^KoX ujc Ar|)uoc6evr|c (Prooem 55. 2)"j, 6pa|ua t6 Geajua* 
TTapd be TTXdTUJvi Kai dvopaTov pev Ti|uaiuj (51 A^ 43 A) YeTpaTTTai.^j 55 
{%apopdv, TTapeujpdcGai, TTapeujpaKuuc, evopdv, eveujpaKUJC, TTepiopdv,"j 
f uTTCpopdv, eqpopdv^j, eqpopoi, [^Kai ^eqpopujjuevouc' Kai ^eqpopiuvTac' fujc1"j 
[•'Zevoqpujv (C jrop V 3. 56)^j , f Kai*] "^Tfjc eqpopeiac' f ujc Auciac (frg"] 

15 p315 Tur), fevopujv j^Kaijj cuvopwv"]. Kai Oea fKai GedcGai"] Kai 0ea|ua 
Kai 0eaTpov pKai 0eaTf]c Kai cuv0eaTr|c"j, Kai 0eujp6c pKai cuv0eujp6c, j 
pLCuv0eujpiaj Kai 0eujpia^j Kai 0eujpiK6v Kai Td ToiauTa, 6c' dv dTT6 
Tou 0edc0ai XeTr|Tar oi ^ap TTu0ujbe 0eujpoi Kai 0eujpiKf] 6b6c Kai 
0eu)pic vauc dTT6 tou Trp6c 0e6v opoueiv ["^touc fev auTfj^fj XeXcKTai. 

20 f dTT6 be TTic 0eac 0eaT6v, d0eaTOV, d0edTUJC, Kai ^oucia 0eaTrj' ^riciv'] 56 
P6 TTXdTUJV (Phaedr 247 C), Kai L0edTpia Kai j cuv0edTpia, f^c j r\ TTa-"j 
f Xaid Kujjuujbia (I frg 472 Ko). ecTi b' feK^j toutujv KaPj t6 [''pXeTTeiv,"] M om 1 7 60GV — ecTi h^ \\ 8 dopaxa — 'Avxiqp. t6 || 9 lijc Egv. || 10 lOc Ati|u. || 
12 Trapopav et eveuupaKUJC || 13 — 14 ujc Zev. || 14 ujc Auc. — 15 cuvopojv H 17 cuv- 
Geujpia || 18 — 19 k. Geiupic — X^XeKxai 

1 dvuO(6 C^iraia BCII dvuOuia Ed pr | iLttujv] v6tujv M 1| 2 TrepidGpTiciv] Tre- 
pid0poiciv A TrepidpGpoiciv S sed y] superscr | k. TrepiujTi^ f| TrepidGpricic BC 1| 3 elxev 
ABC I Kai 'iTriTOKp. AII || 4 iXdveiv M xW^veiv II || 6 ujv6|Liacav — oqpGaXiaouc om 
S I ciXX^veiv F iXXaivGiv BC||7 xXeuacTiKov] ttoititikov S||8 post Trpoopav M add 
tiqpopav I 6paTfi] 6paTfic Wentzel Spacic Wilam || 9—10 =ev. laciina 6pa|aa A || 
12 Attice TrapeopaKuOc, ^veopaKuOc ]| 15 post eedcOai M add edacacOai 1| 17 8ca 
dv A 6Tav IIBM SOev C H 18 X^TeTai ABC 1| 19 TTp6ceev oupoupeiv f\ opjudv f\ 
66e6Giv X^X. BC 1 auTuJ A |I 21 cuvecaTpiav II 1 dvoiraia] Hom a 320 v schol, Hes . . . dvd Tr\v bv:i\v Tf]c eOpac . . . 
Apollon Sopli 36. 30, Et M 111. 19 — Nauckius lectionem Ed pr dvu(jTria inter 
TGF adespota p 955. 587 recepit H 2 TTGpiujTrr]] Photi (Suid), Phot": Thucyd 
IV 86, Suid I oTraia] Hes Moeris Phot: Diphilos, Eustath 1419. 28 H 4 iXXaivGiv] 
Galen Gl Hippocrat || 5 iXXouc] v ad II 52 || 7 ciXXoc] Hes Bachm L 365. 11 
(Phot Suid) II 18 ecujpoi] cf ex gr Harp ecujpiKd s f Phot Hes Lex Cantabr 
344. 11 N II 21 cuvOedTpia] IV 121, VI 158: Aristophan CKTivdc KaTaXajupdvoucai 
frg 472 Ko 

7* 100 BipXiou B 56—58 

p\e)Li|na, fdvdpXeiujLia, 7TapdpXe|U)Lia, dTropXejLijua Tiapd Opuvixuj tuj'*] 
fKUJjLiiKUJ (I frg 75 Ko)'j. 'ApiCToqpdvric pbe Kai"j pXeiroc ttou 
(Nub 1176) XeTei Kai (I frg 757 Ko) pXeTrnciv. uTTopXeTreiv, t%apa-»j 
[^pXeTTeiv"], ejLipXeTreiv, f KaTapXeTreiv , dvapXeTreiv, dvTipXeTreiv, dTTO-"j 
[^pXeTreiv. Zevocpujv (Cyneg IV 4) be ^Td dvapXeiujLiaTa' Kai (Hier'j 5 
P^I 35) ^dvTipXeipeic' feiTrev^. dTTopXeTTOjLievoi be Kai dTTopXeqpGnvai."} 
fKai TTepipXeTTTOC Trapd 'lcoKpdTei (XVI 48). fo eauiuacTOC Kai ev-fj 
tfboHoc* Kai dTTOpXeqpefivai^SJ eiri toO 0aujuac0fjvai Aicxivric [^eiTTev*] 
6 CiuKpaTiKOC (p 29 C F Herm). 

57 oipic f) aic0r|cic Kai Td oiiAjuaTa, Kai 6v|;ic 6 oveipoc. oipoiuai, 10 
6q)0f|CO|uai, iD)ujuai ibc lcaToc (frg 165 Tur)* 'AvTiqpujv (frg 174 BP) 
be Kai t6 6i|/6)uevov eiTre, Kai (frg 36 BP') tvj oiyei olov toTc 6(p0aX- 
)uoTc, Kai (de Herod 27) 6TrTf|p, Kai (frg 86 BP) doTTTa. eiri b' dv 
eK TOUTUJV uTTOipia Kai uTrepovpia ^Kaij fuTTepoipec^ai'], tuTTepOTrTiK6c,5 

UTrepOTTTlKUJC, [^pUTT^TTTUJC^j^, UTTep6TrTr|C, faUT^TTTTlc"], UTT^TTTTIC, Ka0U- 15 
TTOTTTOC fuJC 'ApiCTOqpdVTlC (I frg 794 Ko), KaXUTTOTTTOC UJC TTXdTUJV'j 

(Rp III 409 C), Kai dvuTTOTTTOc pibc Eevoqpiuv (Cyrop V 3. 11), Kai"j 

58 fdvuTTOTTT^Tepoc ujc Auciac (frg 301 Tur), Kai doTTTa ujc 'AvTiqpLuv"] 
(Soph frg 86 BP), Kai dTrepioTTTOi ujc 0ouKubibr|C (I 41). outoc be 
Kai (IV 79) Trp6coi|;iv fKai (V8) Trp6ov|Jiv"j Kai(?) biovpiv f^Kai (VII 71)"J' 20 
PeTrov|jiv"j eipr|Kev, p'Hp6boToc (I 204) be Kai dTT0V|jiv'j. bucuiTTOu- 
juevoc. TTapuJTTTai, [%ap6vjJ0VTai , Kai ujc 1coKpdTr|c'j (VI 95) Tre- 

M om 1 1 dvdpX€jajua — 2 kuujlukiu || 4 ^jupX^Tieiv KaTapX^Tieiv dvapX^Tieiv || 
6 K. dTTopXecpefivai — 8 IvboHoc || 10 k. t. Sjujuaxa || 11 djjujuai ibc 'lc. || 12 k. t^ 
6ni€i — oqpGaXjuoic || 15 utt^tttujc et uiTOTrTric 1| 16 tuc 'Ap. KaxvJiroiTTOC || 17 tuc 
Eev. K. II 18 ubc A. — 19 dTrepioiTTOi uuc et outoc — 20 Trp6oipiv || 21—22 bucujTTOu- 
juevoc — Trap^vpovTai 

3 pXeTTTiciv] pX^ireiv II, tum BC add ^k U toO pX^jujuaTOC || 4 ^jupX^Treiv] 
pX^Treiv BC | TrapapXeiTeiv — dvapX^Tieiv om F || 6 Tdc dvTipX^MJeic II || 7—9 'lc. 
hk TrepipX^TTOUC (tttouc F), TrapapXeTr6juevoi b^ Kai diropX. IttI toO Oauju. Aicx- 
6 C. X^Tei n II 8 dTropXeqpGfivai M dvTipXeqpGfivai BC || 10 k. dHiicGov eipriKev. 
fiivojuai M II 11 djjujuai il)c Nc.] djuqpuj hi 'lc. eipriKev A 1| 11—12 dipiujuevov hi 
Trapd 'AvTiqpujvTi M 1 oiujc S fJYOUv A 1| 14 uirepOTrTiKOuc ASB H 15 — 16 Ka- 

KVJTTOTTTOC AM KaXV^TTOTTTOC C KaXu^TTTTlC II || 16 Ka^' (»Tt6tTT0C II KaKUTT0v6r]T0C 

A II 18 dvuTT^poTTTOC M 1 doTTTpa n II 19 dTTepiOTTTOv A II 19—20 0OUK. usque ad 
fiTToqjiv AIIM p 101.6 post Kal 'AvTiqpuuv ita repetunt: TTp6cov|i. k. 5iov|i. (ujc Kai 
om M) 0. (ouTOC |u^v Kai om M) ^ttovjjiv (quod ab omnibus codd 1 21 omittitur). 
^Kaij 'Hp. h^ (Koi add A) dTTOV|Jiv. (bidoviJiv M) || 20 biovpiv] SviJiv II || 22 Tre- 
Pi6tttouc] Isocrat cd pro iTepiCTdTOUc 12 fivpei = oqpGaXiuoic improbat Phot 1| 13 et 18 doiTTa] Harp (Suid Bachm 
L in BA 414. 6): 'AvTi^Ouv 'AXriOeiac a frg 86 Bl* || 22 TTepi6TTT0Uc] Hes Bachm L 
(Phot Suid) Libri II 58—61 101 

plOTTTOUC Kttl (VI 95) TTeplpXeiTTOUC, pKai dTTOpXeTTTOC Kttl dTTOpXeTTO-"] 

[Vevoc^j, Kai auTOTTTric, Kai pibc 'AvboKibric (frg 7 BP)"j cuvotttov Kai 
cuvoTTTa, Kai fibc McaToc (frg 161 Tur) eucuvoTTTa, Kai ibc Ar|juocGe-'j 
fvric (IV 25) eTTOTTTac, Kai eTTOTTTeucai b' ev )uucTripioic. Kai dveTTo-"] 

5 [''TTTeuTov TTTepeibric (frg 174 BP) qpr|civ, Kai biOTTTeueiv KpiTiac (frg^j 
^44 Bach) Kai 'AvTiqpujv (frg 161 BP), "AvTiqpoJV be L^aij eicoTTTOi,j 59 
fATmocGevnc (III 13, LX 27) be»j ttpoutttov, [«^HpoboToc (III 17 et 21)»j 
P'be KttTOTTTac, Eevoqpujv (Cyrop IV 5. 17) be j OTTTfipac. eipr|Tai 
be Kai OTTTripia Td bujpa Td Tuapd toO ttpujtov ibovTOC Tfjv vujuqpriv 

10 vu)uqpiou ffbibojueva^j. 

ffepeic be Kai^j ["diupXij opdv, oHu pXeTreiv. Kai"] eHuj)U)uaTU)c9ai 
pqprjciv 'ApiCToqpdvrjc (Plut 635) tov TTXoutov ev 'AcKXrjTTiou"]. Kai 
pXe'|U|ua euTovov, ecTrjKoc, cujqppov, uTiaivov, ce)uv6v, dvbpujbec, fdv-j 
fbpeiov^j, dppevujTTov, ["dTTeiXrjTiKov'']- ^fKai TdvavTia^jj pXeju^a [uTPOv,] 60 

15 dvavbpov, llQ^^ukovjj, 0fiXu, y^vaiKeTov, fGrjXuTTpeTrec, dxpeTov"}, dva- 
TeTpa|U)uevov. KTrjciac be pTTOu^j (frg 20 C Miiller) ^rjciv dvapdXXeiv 
Td XeuKd TUJV oqpGaXjUUJV tov CapbavdTraXXov. 

pTTpocrjKoi b' dv TouTUJ Tuj )ue'pei TuqpXoc, TuqpXouiuevoc"], TTeTTrj- 
puj)uevoc fTOuc 6qp9aX)uovjc ' ujc eTri t6 ttoXu Tap Trjv TTrjpujciv^j )ueTd 

20 TTpoc9r|Kr|C tujv o^^aXjUUJV XeTouciv, ibc dveu [Hfic''] TTpoc9r|Kr|c dbrjXov 
ov TToiou juepouc r\ Trrjpujcic fecTiv^j. dvdTTripoc b' fecTivj 6 TTdv t6 
ciujua TTerrripujjuevoc, pujc 'lcaToc ev tuj KaTd 'Apecaixjuou (frg 11 Tur)'] 61 
f^KaTeXiTTev ev tuj x^pi^J TcpovTac Kai dvaTTripouc'. 'AvTiqpujv b''j 
f ev ToTc TTepi dXr|9eiac (frg 101 BP) KaPj dvdrrripa eiprjKev, ["KpaTTvoc'j M om 1 2 d)C 'Av5. et k. cuvoTrxa — 3 'lc. || 4 k. ^TTOTTTeOcai, cuius verbi 
ultimam syllabam ai servavit || 5 KpiTiac — 6 eicoTiToi || 8 Eev. b^ || 10 vu|Liqp{ou 
bih. II 11—18 ^^pei II 22 ujc 'lc — 24 dXriBeiac jj 24 eipriKev, Kparivoc 

1 TrepipX^TTTOi BC TrepipX^iTTOC M | Te Kai diTdpX. AM || 2 auT^TiTac IIM 
aOT^TTTai B C || 3 cuvoTTTa k, t. 6. epeic bi Kal Ottotttoi B C || 4 ai 6e ev 
ILiucTripiuj M II 4 — 5 eveTTOTTTeuTUJv M dvuiroTTTeuTov A dveTr^TreTTTOv S jj 5 TTrepi- 
bY]c A semper | biOKpmac A sine lacunae signo || 7 ttpoOtttov] Trpocuqpopojv II || 
9 6a»pa] 56paTa S upujTa buJpa C || 18 euTovov] ^vtovov SB || 14 dppevujTr6v] 
dppevi/jTrouc B dppeviK6v II || 17 capbavdTraXov ABC || 19 — 20 |u. TrpocO. toOc 
6qp0a\|uouc tov Tuqp\6v BC || 21 ottoiou MBC || 22 KaTd dpiCTO)udxou A KaTa- 
pecaixiuou II cf § 8 || 24 Trepi dXrjGeiav A 4 — 5 dveTT^TTTeuTOv] Harp (Suid Bachm L in BA 398. 11): TTrepeibric ^v 
TUJ UTrep ct)puvr|c ... 1| 5 bioTTTeueiv] B A^ 237. 23 == Lex Sabbait 12. 19 Et M 
278. 11 II 7 Moeris 208. 17 B ttpoOtttov 'Attikoi, Trpoqpav^c "eXXrivec || 9 ^TTTripia 
= Hes cf Pollux ni 36 102 BipMou B 61—64 

fb' £V TTXouTUj (I frg 168 Ko)"j dvaTrripiav. f idxa be Kai t6 e)Li-'j 
^nr]pa toutoic iTpociiKei IkoX t6 dTTTipa^"j. 

TrpocGcTeov be toutoic Kai Tdbe* fXauKoc, LTXauKiOuvj, xapOTroc. 
)ieXav6|U)uaT0C, luuuuiTiac, [VtXav6q)9aX)Lioc"5 , eTep6(p9aX)Lioc* t6 ydp 

62 |Liov699aX)aoc irap' 'Hpob6TUJ (III 116, IV 27) eTii tu)v ck qpuceuuc ev' 5 
exovTiuv 6(p9aX)Li6v, olov KukXuuttuuv Kai 'Api)uac7Tiuv. pr|9eir| b' dv 
Touc 6(p9aX|uouc eHopuTTeiv, cpevvuvai, [Kevouv], KoiXaiveiv, pa9uveiv, 
CTTapdTTeiv, ck 7Tu9|uevuuv dvacTTdv, t''dveXKeiv'j. Kai 6cp9aX|u6c uq)ai)uoc, 
[^'TapaxuubTic. KuXoibiiuv xai KOiX6(p9aX|uoc fKai KOiXoq)9aX|uiiuvJ ^6^"] 

f eH^q^^aX^uoc^j Kai eTToq)9aX)uiujev olov q)9ovoTev. Kai eTT099aX)uidv lo 
t6 e7Ti9u)ueTv tivoc, Kai ibq)9aX)uiace t6 eTTe9u)uricev TTTepeibric (frg 

63 258 BP). 6 be TTXdTiuv (Tim 45B) eipr|Ke q)ujcq)6pa 6ju)uaTa' Xe- 
TOiVTo b' dv 6q)9aX)uoi XdjUTTOVTCC, cTiXpovTec, f9u)uoeibeTc, TTUpuubeic*"] 
|uap)uapUTdc dq)ievTec, [^aiTXr|V, auTrjV fibeTc^j, CTTaTiuToi, eTTepacToi. 
t^Kai t6 diT' auTuuv dTTOppeov i)uepoc"j. i5 

[•^^6 be Xu6)uev6v Te Kai KttTappeov"] bdKpuov, d(p ou t6 pba-*} 
{^KpOcai, LOfn^obaKpOcai, KaTabaKpOcaij, q)iX6baKpuc, TToXubaKpuc, tdba-j"j 
PfKpucj, dbaKpuTi"], Kai 6 TTapd toTc TTOirjTaTc (Aeschyl Pers 947) 
dpibaKpuc. 'lcoKpdTr|c(?) [^be (prjciv dbaKpuTOuc, Kai "O)ur|poc (b 186)"j 

64 'dbaKpuTuu fexev 6cce"j', baKpuppooOvTa [^be "AXeHic (11 frg 313 Ko)."j 20 
^LepeTc be Kai^jj KXaOcai, dvaKXaOcai, diTeKXaiev ibc 'HpdboTOc (lU 62) M om 1 1 — 2 II 3 TXai)K6c || 4 )U6Xav6)Li|uaToc jauuuTTiac || 6 k. 'Api)u. |1 7 c^ev- 
vOvai II 8 CTrapdxTeiv || 9 k. KOiXoq)Ga\)uitX)v 6 || 10 k. ^irotpGaXjuiCuev — q)0ovoiev || 
11 Tir. II 14 aiTXriv — 15 || 17 KaTabaKpOcai || 17—18 dbaKpuc || 20 ixev — 
baKpuppooOvTa 

1 — 2 Tdxa b^ Kai] Kai Tdbe A j Ijutt. Kai t. dv:. tout. Tipocr]. A || 3 699a\|u6c 
b^ X^toit' Sv tX. BC I toOtoic] auToic 11 j xapOTroi6c C || 7 KaivoOv MC || 9 Tapa- 
XUjbTic] Tdpaxoc II I KOiXoibiOuv M KoiXibiujv II || 10 ^TroqpeaXiuiiIiv — q^GovOuv 
IIBC II 11 6(p0aX|uiacai t6 ^iriOujuficai M (ante liTO(p0aX|uiav 1 10) ^TioqpOaXjuid bi 
t6 ^ireOujuricev II ^voq)0aX|uidcai (c0aiB) t6 ^TTiOujuficai (cOaiB) BC || 13 post 
XdjuuovTec BC add (pujcq)6poi, d)C Kai TTX. (pujc(p6pa 6)uaTa quae 1 12 om || 
14 dqpi^vTec. aiTXiOevTec. auToeibeic M || 16 ^k bi toO dtropp^ovToc t. 6|U)udTU)v 
baKpuou dXXa tc cxniuaTiZeTai Kai 6 TTapd = I 18 BC || 17 dTrobaKpOcai, KaTabaKpO- 
cai om S I post dirobaKpOcai M: Kai dbaKpuTficai || 19 dpibaKpuc] dpiCTobaKpuc M, 
A add f\ Kai dpubaKpuc, BC ita pergunt: Kai dpabaKpuTouc (dbaKp. B) ujc 'lc, 
dbaKpuTw. baKpupp. || 19 dbaKpuTouc] dbaKpuc M || 20 lcxev A || 21 dTr^KXaev AM 4 — 7 ^Tep6(p0aX)uoc] Harp (Phot^ Suid) Moeris 196. 28 B, Hes Phot | 
)uov6(p0aX)uoc] Phrynich Ecl p 136 L B A^ 280. 22 Ammon L p 60 Thom 
Mag 378 fl 17 TuoXObaKpuc] Aeschyl Choeph 442 Eurip El 126 || 17—18 dbaKpuc] 
Pind n 73 Eurip Med 861 || 18 dbaKpuTi] Isocrat XI 47 I Libri H 64—67 103 

fdvaKXaucacGai"], K\au0|Liupicac0ai , K\au0)Liupic|u6c f^iijc 'lcaToc'j (frg 
163 Tur), K\au0)u6c' Trapd be TT\dTUJVi (Leg VII 792 A) Kai K\au0- 
|uovr|. dK\auToc pbe irap' 'Ojuripiu (X 386 saep) Kai CoqpoK\eT (Antig'j 
p876). baKpuujv"], K\aiiuv, pK\au0|uupiZ;6|uevoc. K\auceTc0ai be oi'j 
5 pKiujuiKoi (Aristopti Pac 1081 saep)"]. Kai K\aucidv t6 K\aucai 0e\eiv, 
K\air|ceiv be Ar|)uoc0evric (XXI 99 saep). Trapd be EevoqpuJVTi (Helien 
VII 2. 9) Kai K\auciTe\uuc* ei\ri7TTai b' ck tou Tiap' 'Ojuripuj (Z 484) 
^baKpu6ev xe^dcaca.' 

vdcrijua b' 6cp0a\|uijuv 6(p0a\|uia Kai ^eTTiTdpaHic ojujudTUJv' Trapd 65 

10 TT\dTUJVi (Rpbl VII 518 A). \rmdv Kai T^ajudv. vuKTd\ujvp, Kai 
dpTejuoc t6 pKa^oujuevov^j \euKUJjua, Kai 6 tout exujv lO^v0pujttoc'j 
eTrdpTejuoc. 'ApiCToqpdvric (Ran 1245) be fcuKaj Td eTTi tujv 6cp0a\juijuv 
e\Kri ^f\eTei^jJ, ckvitt6v be t6v djuubp6v p\eTrovTa Ci)uujvibTic 6 iajupo- 
TT0i6c (frg 19 B*)- 

15 r| Tuq)\6c f\ ^Ticj CKViTr6c r| jueTa p\eTTUJV. 

fjuepri b' 6(p0a\juouj p\eqpapa juev t6 eTriTreTavvujuevov bepjua 66 
Kai cuTK\eTov touc 6qp0a\juouc, d Kai Ka\ujujuaTa Ka\eTTai. ujv Td 
uTTepdvuj CKuvia, 60ev Kai eTTicKuvia Td Trepi Tdc 6qppuc TeTca. Kai 
Ku\a be Kai dvdKu\a Kai eTTiKu\ibec, dqp' u)v Kai t6 Ku\oibidv oi be 

20 Ku\ov juev t6 KdTUJ0ev p\eqpapov, t6 b' dvuj0ev eTTiKu\iba [x] Ku\iba.j 
Tdc b' L^TTij TUJV p\eqpdpujv Tpctjujudc, oiov puTibac, uj\iTTac oi TTOiriTai 67 
\eTOuciv. eTTi be tujv p\eqpdpujv t6 juucai pKai eTTijuucai LKaij KaTa-''] 
[V^caij, Kai cujupa\eTv Td p\eqpapa Kai eTTipa\eTv pKai KaTapa^eTv"] 
fKai Trpocpa\eTv"j, Kai K\eTcai pfKai eTTiK\eTcai*j Kai cuTK\eTcai'j. Kai M om 1 1 ujc 'lc. II 9 vocnina ht oqpe. || 10 vuKT(i\ujii; jj 12 'ApiCT. — 13 XcTei || 
15 Tic II 16 — 22 X^TOWCiv || 23 — 24 k. KaxapaXeiv k. irpocpaXeiv 

1 — 3 n sic: K\au0juripicac0ai. KXaujiiupia uuc 'lcaioc, Kai (om F) K\au0jLi6c. 
K\au|Liupic|Li6c. Trapa TTXdTuuvi b^ Kal K\au|Li6v. f^ ctKXaucTOc || 2 — 3 K\au|uovri BC || 
3 fi add A post KXauOiLiovri | dK\aucTOC AIIC || 4 K\aucec0ai II K\auciic0ai M || 
8 baKpuuu ^TT€\acoica M || 9 ^TrnrdpaHic II jj 10 T^TlJuav B | vuKTdXuuip] vuktuXuuv 
A II 11 dpTGjuoc oc ecTi t6 k. A || 12 cOKa] Kal A | ^v toic 6qp0a\|Lioic IIBC || 
13 CKipTTV^v II eKviTTTOv M | djuubpOuc II II 15 f^ TTiKvriTroc f| ju. II fi CKVlTr6c 6 
|u. A r| ^KViTroc 6 ju. M || 16 ^TTiTavvujuevov A || 18 Kuvia C || 19 KoTXa etc AII 
dvdKUKXa II II 20 koiXov AII kukXov BC, recte Ed pr j f] KuXi6a om F || 21 iJbXiTKac 
S ouXiTTac A gXiTTCc B oipiTTac C 9 sqq cf IV 185 brevius || 10 T^aj^dv] Hes || 11 dpT^juoc] Hes || 18 ^'rricKOvia] 
cf Ruf Ephes p 135. 11. 13 | Teica] cf II 49 || 19 Ku\a] Phot Hes Et M 544. 44 
Eustath 1951. 18 | KuXoi5idv] Bachm L 285. 1 (Suid) || 21 O&XiTTac] Hes 
ibXiTTia (B Av p 318. 11 , Et M 821. 42) Kai ^iri tuuv p^eqpdpuuv ^UTiSac ^xeiv 
iJ^\iT(T)ac qpaciv 104 BipXiou B 67—71 

CKapba)LiuHai Xe-^ovcw, koX fEevoqpujv (Cyrop I 4. 28)"j dcKapba|uuKTi, 
Kai f'ApiCTO(pdvr|C (Equit 292)"] dcKapbd|uuKTOC. Kai cuveXcTv p\e- 

68 cpapov t6 KaTavucTdcai. f|ue)uvfic6ai be xpn oti 'ApicTOTe\r|c (Hist^j 
f Anim I p 493 b 28) eqpr) jufi buvacOai cuve\Geiv p\e(papov paTev,"] 
fujCTiep oube ttocGtiv oube fvdGov']. p\eq)apibec b' ai eKTreqpuKuTai 5 
TU)V p\eq)dpiuv Tpixec, fou k6c)lioc toTc 6q)9a\|uoTc iuovov, dWd Kai'j 
^KaTd xpeiotv exoucai Trjv TTpopo\r|V, ujc Td TrpocTriTTTOVTa \uTTr|pd'j 

• pdTTOCTeToiev, Kai Tdc oqieic +KaTeu0uvoucai jufi eiuev TT\avdc0ai+. bid"] 

69 ^TouTo Kai 6 0e6c ix0uci )uev oube p\eq)dpiuv )ueTebuuKev, opvici be'j 
[*^p\eq)dpujv |uev, ou luevToi Kal p\eq)apibujv, ittttoic be p\eq)apibujv'j 10 
f)U£V, aKV oux dKaTepu)0ev Td ^dp KdTUJ p\e'q)apa i|/i\d auToTc Tpi-"j 
fXiJuv. 60ev Kai Ci)uujv (frg 2 Blass) toOto oveiboc Tfic d)ua0iac Mi-'j 
P^KUJVi TTpor|veTKev, oti Kai Tdc k^tuj p\eq)apibac TTpoceTpaipev ittttou'] 
CTpaq)ri j. UJV be )uepu)V l*'cii p\eq)apibec'j eKTTeq)UKaci, Ka\ouvTai e\uTpa 
Kai evTpixuj)uaTa Kai 6pxoi Kai Tapcoi. 15 

70 6)U)udTUJV be t6 |uev ev luecui fiue^av'] fKa\eTTai'j Kopr), [^fic f)'j 
pauTfi'j T^vri, Kai 6 TTepi0eujv auTfjV kuk\oc Tpa)U)ufi KUK\oTepf]c LLKaijj 
ipic, t6 pbe'j )ueTd Tfjv K^pnv \euK6v drTav cqjevbovr) Kai \oTdc. Td 
|uepr| be tujv 6q)0a\)uiuv x^T^vac eKd\ecav 01 laTpoi. TCTTapec b' eici 
Tov dpi0|u6v, Kai TouTOic TrpocriTopiac e0evTO, tlu juev eHujTdTUJ 20 
KepaToeibeT, ll^c ecTijj \euK6c, cTepeoc, bucbiaipeToc , veupu)br|c, 
XovbpiubTic, TTaxuc, biaq)avric, tuj b' utt' auT6v fbeuTepuj'] paToeibeT, 

71 foc ecTij bacuc, ai|uaTUjbr|c, xopio^ibrjc, eKTeTpri|uevoc, tuj be TpiTUJ M om 1 2 K. 'Ap. dcKapb. || 3 t6 KaTavucxdcai — 15 1| 21 bucbiaipexoc 
1 t6 (tOu F) dcKapbajuuKTi II M dcKapba|uuTTeiv BC || 2 cuveXeiv] cu|upa\eiv 
BC II 3 KOTavucTdSai BC | 6i6ti A jj 7 xd he TrpocTr. II || 8 Zarncke cll Meletio 
coni ovjieic jar^ ^tuev TTapevox^eTcGai || 10 TTnroic 5^] toic bt dWoic Ziwoic A 1| 
11 i|iiXd] Xivjid kTiv II II 12 Ci|u. Touveiboc II || 14 KaXeiTai II || 17 auTi^] dxri M | auT^ 
AM I Kal interpolatum videtur propter schol tP- kukX. insertum || 20 Kal Ka- 
XeiTai 6 ju^v BC || 21 KepaToeibf] II KepaToeibfic BC | XeuKdv etc AMII | veu- 
pujbec (y) superscr) A veupuibr] II M 1| 22 tlu — beuTepov j!)OToei6fi A 6— ^a- 
To(to B)ei6r)c fj ^o6o(to B)ei6fic BC ^ir' auTo M || 23 6acuv etc AII 6pacuv etc 
M I xiwpioei6fi AM xopoei6f]c (6fj F) II xapoeibfic f^ xopoeibfjc BC cf Ruf 
Eph p 154. 6 II 23 — p 105. 16 6^ TpiTOC q)aKoei6fic etc BC 

3 KaTttvucTdcai] Alexis 11 401 Ko v 2 KaTavucTacov . . . || 5 sqq cf Ruf Eph 
p 136, sed Pollux propius ad Soranum accedit: cf Melet in Cram A III 
69. 20 II 12—14 = Hierocl Hippiatr ed Gryn p 173 || 16 sqq KdpTi — Tpic] Ruf 
Eph p 136. 7—9 Hes rXY\VY] et Ipic et XoTd6ac || 19 xiTUivac] Ruf Eph p 137. 12 | 
T^TTapec] Ruf Ephes p 154. 2 sqq || 20 — 21 TrpOuToc xituOv . . . KepaToei6fic . . . 
XeuKdc: Ruf Ephes p 136. 12—15 || 22—23 Ruf Ephes p 154. 3 sqq 6euTepoc 
^aToei6fic . . . xopioei6fic, 8ti KaTdq^Xepov kcji tiIj Trepi tlu ^iuppuuj TrepiKei|u^vuj 
Xopioei6€l ioiKdc |1 23 — p 105.2 PoUux confundit tertium et quartum xiTUJva Libri II 71—73 105 

qpttKoeibei Kai KpucTaWoeibeT Kai i!)a\oeibeT, tuj be TeTdpTtu dpaxvoeibeT 
Kai djuqpipXricTpoeibeT. Td T€ |Lir]V exKOiXa tOuv 6(p0aX)uiJuv kotxoi 
KaXoOvTai, 6 Tiepi toTc pXeq)dpoic TTepibpojuoc, f ujCTrep"} tujv pXeqpdpujv 
Td eKaTepojGev dKpa KavGoi, ujv ai pilai eTKavOibec. Kai oi juev Trpoc 
5 Trj pivi pavTfipec Kai irriTai, oti Kai fan^j auTOJV t6 bdKpuov epxeTai, 
01 b' utt6 touc KpoTdcpouc TTapiuTriai. Td be Trepi Trj Kopr] jueXava 
Treccoi* 6 b' utt6 ttjv Tpiv kukXoc, 6 tuj XeuKiij Trpociujv, dXujc. t6 
be KaTaXfiTov tujv XoTdbujv Trpejuvov KaXeTTai. r|ujv be rrdca ^fij tujv 
6(pGaX)UUJV TTepiTpaqpii. 

10 pic Kai juuKTrip Kai juuKTfjpec, Kai rrapd toTc laTpoTc pujGujvec 

Tuapd be CoqpoKXeT (TGF 86 N^) Kai juvjEai [Vi juuKTfipec KeKXriVTai,"] 72 
60ev icujc Kai ev Tri KOivfi XP^cei Xuxvoi bijuuHoi, Kai ev Tfj Kujjuujbia 
(Aristopli Vesp 249 ?) t6 TTpO|uuHai t6v Xuxvov. pdvaTeTpr|VTai luevToi"] 
[Vi luuKTTipec buo auXoTc eic oXKriv TTveujuaToc, fKaFj eic t6v eTKe-"] 

15 tVof^ov dvabiboOci ToTc auXoTc 6b6v b' eic Tf]v uTrepujav exouci,"j 
LKaG' f^v TpuTTf||uaciv eicpeT Te Kai eKpeT t6 TTveOjua^j. piv6c be cx^i- 73 
juaTa TP^TTOC, eTriTpurroc, ov paciXiK6v oTovTai, cijuoc, ov euxapiv 
vofxiZiouciv TTXdTUJV (Phaedr 253 E) be Kai cijuoTTpocujTTOV eipriKev 
eqp' Tttttou. Kai dvaci)uf|vac0ai XeTOuci t6 6cqppaiv6)uevov tuj cxf||uaTi 

20 Tf]c piv6c )uucd?ac0ai. eTTi be toO cijuoO qpair]c dv ujc ecTiv f\ pic eK M om 1 5 K. iTT]Ta{ — ^pXGTai 1| 6 rd bk. irepi— 7 fiXuuc 1| 8 ^ujv — 9 || 19 eqp' 
iTnrou — 20 wc 

1 KpucraXoeibei II KpucTaXoeibfj A || 2 koxXoi M || 3 — 4 xa 6e ^Kax. tujv pXe- 
(pdpujv dKpa BC | e-rriKaveibec AM || 7 aXuuc] dXXujc S XoTdc A |1 8 fiujv] if\ A I| 
11 Coqp. ol auToi Kai |uO?ai BC | juOHai Kai juukt. II H 13 post Xuxvov BC add 
irpopOcai e VI 103 1| 14 |uuKTf]pec] XepriTfipec A H 18 ci|uoTrp6cujiToc II I| 19 eu\ 11 1 
dvaci|Liri0fivai b^ \^f. II dvacr]|ufivai A qui post XeTOUCi lacunam liabet 12 fere 
litterarum cap, tum t6 6cq)paiv6|Lievov j 6c9piu|uevov IIBC 1 cxf]|uaTi] CT6|uaTi II || 

20 TOO CIJUOO] TOUTOU AII cf Ruf Ephes p 154. 7 sqq 6 be TpiToc . . . KaXeiTai bk dpxaiov 8vo|ua dpaxvoeibir]c 
6id XeTTT^TriTa, ^iTeibfi be 'Hp6q)i\oc eiKd^ei auTov djuqpipXf)CTpuj dvacTruj|u^vuj, 
^vioi Kai d|uqpipXr|CTpoei6fi KaXoOciv. dXXoi bk uaXoeibf] dTro toO OtpoO. 6 bk. Te- 
TapTOC . . . dvuOvu|uoc be wv ^2 dpxfjc, ucTcpov q)aKoeibf]c |u^v 6id to cxfJlLia, 
KpucTaXXoeibf|C be bid t6 uTpov ujvo|udc9r] 

4 KavOoi cf Ruf Eph.es p 136. 5 H 4 — 5 Hes TrriTai" tujv 6q)0aX|uiuv oi 
Trp6c Trj ^ivi KavOoi || 7 Hes Tieccoc j Hes dXujc || 10 ^ic — |uuKTf]pec — 
j!)u(j0ujvec: Ruf Ephes p 137. 7 Oribas III p 384. 8B et D, Hes s juuHa et j!)iju- 
Oujvec II 11 Hes Phot (Aristophan) 1| 12 bi|uuHoi] VI 103, Athen XV 701 H 13 cf 
VI 103 Schol Aristoph Vesp 249 R Trp6juuHov, ck Tfic |uuHac TrpodTaTe, sed in 
textu Trp6pucov Cf Phryn in BA 59. 18, Phot TtpopOcai || 14 cf Ruf Ephes 
151. 6—9 106 BipXiou B 73—76 

jueciuv KoiXri, uiCTrep em toO tputtoO [''pic"} KajLiTTuXri. eOGuppic, 
["eqp' ou Tic av eiiroi j biKaia pic, eu9uTevr|c, eH icou t6 Trpoco)- 

74 TTOV biaKpivouca* TrapaTTeiiiTTei fap Kai eu6uvei touc 6q)9aX|Liouc Tfj 
Ka0' eauTfiv dvoxrj. ["aicOricic b' ecTiv 6c(ppr|ceujc, Kai depoc elcpor|."j 
XeTOic b' dv d7T6 piv6c eupivec, fdppivecj, Kai pivr|XaTeTv t6 Tdc 5 
ocjudc eXKeiv, Kai pivriXdTr|v Kuva f) TpaTUJbia (TGF adesp 426 N^). 
Kai KaT^ dXXr|v xptiav 6ccppac0ai, Tdc 6c|udc uTTobexec0ai, eXKeiv Td 
dTToqpepoiueva TTveujuaTa LpTrj pivijj, Tfj euujbia eu(ppaivec0ai, Tf]v 

75 buciubiav eKTpeTTec0ai , [Hd euOubri eibevai^j. f] |uev ouv aTc0Ticic 
ocqppricic KaXeiTai, t6 be bi amr[C 6c(ppdc0ai, [^^cqppiuiuevoc, 6c)Ulu-"j lo 
[Vtvoc^j. Kai 6c|uf| TTveOjua aupa, o^ei obuubev ['ApicToqpdvric (Vesp] 
[1059) be Kai dZifjcei eiprjKev]. rrvei euOubec, Kai euTTVOuv, Kai [*'euTTVOia,"j 
[^euoc|uia"j , euocjuov, buciubec, p^diubecj, bucoc|uov, bucoc)uia, bucuubia,"] 
[^KaKocjuiaj. f] Tdp 6b|ufi (Hom e 59 saep) Kai euob)uia (Sophocl] 

76 pTGF 341.2) boKei )uev toTc ttoXXoTc eivai KaXd Td 6v6)uaTa, ecTi be"j i5 
[TTOiriTiKd, [ev be toTc KaTaXoTdbrjv 'liuviKd Kai AioXiKd' TTapd )u6vqj"j 
\^b' 'AvTiqpujVTi (frg 173 BP) 6b|udc Kai euob)uiav eupoi tic dvj. Kai] 
[)ufiv Kai 6c)uuXia ix0uujv ti t^voc, fi utt6 tuuv ttoXXiuv o^aiva KaXou-] 
[)uevTi- TToXuTToboc b' ecTiv eiboc, exov )ueTaHu Tfjc KeqpaXfjc Kai tu)v] 
[TTXeKTaviuv auXov buciubec TTveO)ua dqpievTa]. 20 

["TpaTTO^uevov eic Touipov XapeTv^j 
p6c)uuXia Kai juaivibia Kai cTiTribia"] M om 1 2 eupiv || 5 k. ^ivtiX. — 6 TpaTiw&ia || 8 tt;| ^ivi || 9 t. euibbr] elfe^vai |j 
13 buctubia — 14 KaKOC)uia |1 16 k. AloX. — 18 |ufiv || 21 — p 107. 1 'ApiCT. 

1 jilv Ka)LiTro(\ri M |I 1 — 2 euSLipic eiipiv A euGOpiv II M Kal iui tou euGupivoc 
biKaia i^. BC I eOpiv A | eu0UTevf|C CII qui add t^tic |I 3 TCtp] h^ HM || 4 k^t' 
auTov (Ouv F) II KaT' aOTfjv dvoxct M || 5—6 t6 Tctc 6c)iidc] t6 dcejua A || 
7 ocqppdvGriv A 6cqppa(veceai M | t6 Tdc 6c)u. AB || 8 Trpocqpep6|ueva BC | Tf]v 
euuj6(av AB || 9 euyibfi S dribf) F || 10 post auTfic C add ^vepTeiv | ^cqppacOai] 
6cq)pa(veceai BC || 11 obujjLiev C obtucev B || 13 bucOubec] bucaOXec B | bucOubec 
post euujbec 1 12 A | post euoc|uov A repetit euob)a(a tum bucob)uia, bucocjuov, 
bucob|uov II 14 6c)ufi M | euoc)u(a AM || 16 Tfi KaTaX. II || )u6vov A || 17 6c|u. 
K. euocju. A euob)u(ac II || 18 6ciuuX(ac II | ixOOoc IIC | ti t^voc] ti elboc 11 
TH Tevf)cei M || 20 ante a6\6v, quod F om, S add ijbc eic || 21 TpaTr6|uevoc eic 
t6 uipoc II II 22 6ciuu\(bia- Kal )uev(bia (ba S) Kal cm(bia 11 14 sqq 6bjufi Idem docent Phrynich Ecl p 89 L Phot 6c|ufi Thomas p 659 
Cf B A° 110. 23 oreiv ou qpaci beiv \^Teiv, d.\y 6bujb^var Kai 6b)ufiv, oOxi 6c)ufiv|| 
18 fj 6c|uu\(a errore pro Td 6c)uu\ia Phot (Aristophan) Hes Athen VII 318 E 
6ciuu\oc et 6c)u0\ri ex Aristotele, 329 A 6cjuu\iov Goupioi e Callimacho, 324 B 
Aristophanis versum secundum aflfert addito ^v Aavaiciv Libri II 76—79 107 

P^qpTiciv 'ApiCToqpdvric (I frg 247 Ko)"]. Kai juevxoi XP^ XeT^iv eiCKpi- 
vcTai KaTtt Tctc pTvac t6 TrveOjua, eicpei, eKpei, eicxeiTai, TrpoxeiTai, 
['eicTTveojuev, eKTTV€0|uev, eic tov depa dvaTTveo)uev" Kai"] avanvoi] 77 
[«TTapd nXdTUJvi (Tim 79 E, 91 B)»j- f] Tdp TTapd GouKubibr] (IV 100. 4) 
5 TTVof) CTTi 9ucr))uaT0C eipr|Tai f| dve'juou. TTapd be Eevo^uJVTi (R Eq 

I 10) juuKTfjpec euTTVOuuTepoi. fbiaKpivoiuev fbej Td TTveujuaTa"], boKi- 
|udZ;ovTec Tdc 6c|udc, fKai^ TTveu|ua eiXiKpivec. fKaPj oTvoc dv0oc]uiac 
Kai euiubric. euujbec be Kai t6 eH dpujjudTuuv Trveu)ua. r\ b' ev toTc 
TpdToic bucujbia ujCTrep [Kai f\ ev TaTc )uacxd\aic, Kivdppa KaXeTTai.] 

10 Kai Tpdcoc b' eiprjTai pdXXaxou fTe^j Kai ev TToXeciv GuTToXiboc"] 
(I frg 242 Ko). 

vocr|)uaTa be pivujv t6 )uev ck vjJuHeujc KOpuZ^a Kai KaTdppouc, 78 
t6 be buciaTov ttouXuttouc. t6 peu)ua )uuHa KaTd 'iTUTTOKpdTriv (de morb 

II 19, VII 34 L) Kai KopuZia KaTd touc 'Attikouc. Kai t6 TauTrjv dqjai- 
15 peTv dTTOjuuTTeiv. [^6 b' dTTejuuTTeTO ^uXiZ^e Tdc pTvac' eqpri KpaTTvoc] 

[(I frg 354 Ko)* fjbri be Tivec lTuuvj koj^uikOuv (Menand III frg493Ko)5 
[t6 eTTi Ke'pbei eHaTTaTdv dTTO)uuTTeiv lcTttovJj. )uuKTripi2[eiv be Auciac 
(frg 323 Tur) Kai t6 )uucdTTec0ai, dTT6 tou fjib^ ^uuKTfjpi evbeiKVuc9ai 
t6 bucxepaiveiv. TvveTai be bid )uuKTr|pujv Kai t6 peTXeiv. t6v b' 
20 eipujva evioi (Timon Phl frg 50 W) ^uuKTfjpa KaXouciv, Kai juuKTr)- 
pic)u6v Tfjv eHaTTdTriv Mevavbpoc (III frg 1039 Ko). 

TTic be piv6c )uepri, Td )uev KoiXu))uaTa 6aXd)uai, juuKTfipec, )uuHuj- 79 
Tfjpec, 6xeTeu)uaTa. auTfic be Tfjc piv6c t6 )uev utt6 Tdc oqppuc i^G^uoc, M om 1 5 fi dv^jLiou — 6 euTrvouuxepoi || 10 €0Tr6Xi6oc || 15 t6 bt — Kpaxivoc 
17 Auciac Hic desinit M 

1 ujc (p. II I ^vi ju^vToi X. II ^vecTiv )u. \. M ^peTc ]u. eicK. BC || 3 post 
eiCTTvdojuev II add xaTa TauTa || 5 Trvori AM eicTivofi II ^Kirvori BC j ^ucf)- 
juaToc] q)ucf|)uaTi M qpiiceujc A || 6 — 7 boKijudSojuev IIBC 5oKi)ud2[uu|uev M||9 xpd- 
Yoic] TpaTiuboic II | Kivaupa AC || 12 v6cyi|ua IIBC j i|iOHeujc] cpuceuuc IIBC || 
13 iroXuTTOuc ABCM | \x\)la\ Cdd |uuHa Althaus cll Ruf Eph et Hes Ij 15 6.ui- 
luuTTe TO liXiSe A | direiuuT^XiSe t. ^. S in ras, dTre)uuTTd\i2:ev F unde expli- 
canda lectio Exc Barocc 50 (Cramer An Ox 11 p IV) Owit^ \ Tdc pivac om F |j 
19 ^eYKCiv II II 20 eipuuva] f|pujva II (in rasura S^) || 23 6xeTeu|ua C oxfllnaTa A | 
aOTTic] dTr6 S 9 Hes Kivdppa Schol Aristoph Plut 293 || 10 Hes TP^icoc || 12 Hes K^puZa || 
13 — 14 Ruf Ephes 137. 9 sq 'iTTTroKpdTric hk t6 6id (tujv |uuKTf)pu}v) 9XeY)uaTa)bec 
TrepiccuDiua i6v juuHav KaXeT. 'AGrivaioi b^ t6 Trepiccuu|ua toOto K^puZav KaXoOciv 
Hes KopuJa et juuHa Schol Platon Rpbl 343 A || 17 dTrojuuTTeiv Hes || 20 cf Lucian 
Prometh es in verbis 1 8pa )uf)Tic eipuuveiav (pr) Kal luuKTfjpa olov t6 'Attik6v 
TTpoceivai Ttu ^Traivuj 108 BipXiou B 79—82 

bi ov biTiGeiTai t6 TTveO^ia, t6 be )ue'cov xovbpoc, Tot 5' eKaT€puj6ev 
em TOL jLifjXa veuovTa ocTiubri piv6c pdxic. t6 be tci TpuTrrmaTa 
biaipoOv ujcrrep Teixiov kiuuv Kai bidcppaTlLia Kai ctuXic* [evioi be t6] 

80 [)uev evbov biaTCixiZ^ov bidcppaTlua pivoc, t6 b' uTiep auT6 irpoOxov] 
[capKUjbec, ujc em t6 x^i^oc cpepov, Kiova^. t6 b' dKpoppiviov 6\ov 5 
cqpaipiov Kai rd |Liev IHiuGev toO cqpaipiou eKaTepiuGev d-rrfivai f| TtTe- 
puTia, Td b' evboGev jauHai Te Kai GaXd|uai, fT6 be ebaqpoc auTUJv'] 
[^Xrjvoi. ai b' u7t6 pivi Tpixec^ juucTaH fKaPj urroppiviov, pKai^j Tipo- 

TTUUTUUVIOV pfl'j TTplUTri pXdCTr)" ai be 1Tp6c TUJ KdTlU X^i^^l TTdlTTTOC, 

t6 b' eH djLicpoTv uirriVTi. 10 

81 Kai |Lif|v erri fe Td ujTa dviovTuuv, ai juev uiTep t6 |ueTUUTTOV TTapd 
Touc KpOTdcpouc cdpKec )Liuec — [01 bej Kai KepaTa auTOuc [eKdXecav" 
— Td b' uuTa Kai dKoai, [to Te juepoc Kai t6 ^pTov. [Kaij dKoueiv,] 
f KaTaKoueiv j , uTTaKOueiv, [TTapaKOueiv. uTTfjKOOi, KaTf|K00i, euf|K00i,'j 

pbucf|K00l, dvfjKOOl, 6Huf|K00l, papuf|K00l, f aUTflKOOlj'] , dHldKOUCTOV, 15 

82 dvTiKoucTeiv, [^dvfjKoucTOV ibc Zevoqpuuv (Cyneg III 8)'j, dvriKouuc , dv- 
riKoucTia, aKoucjua* Aicxivr|c [b' 6 pf|Tuup (III 241)5 Kai dKp6a)ua 
eiTTev, uucTTep Kai Zevoqpuuv (Conviv II 2, Hier I 14). pqpaOXov b'"j 
[^o Mevdvbpou (III frg 988 Ko) dKOucTf]c dvTi fToOf"] dKpoaTf|c. TTapd 
be TTXdTuuvi (Leg IV 711 E) Huvf|Kooi. [Kai eicaKoOcai. Kai] *eTTf|KOoc 20 IXOAION ad 1 10 post uTrfivri AII in textu: dTr6 bt j^ivoc bvd^ara eOpivec 
Kuvec Ktti dppivec expunxit Bekker cl V 60, 63. 1 fieeTxai II II 2 6cTd)bTi] 6cTa BC || 3 post bidqppaT)na II add f5)iv6c || 
4 auToO C II 5 djcTiep C | dKpopivov A dKpopiviov IIBC || 7 GaXdiaoi A OaXdxec II || 
8 iJTr6pivov A || 9 t6 bk Trp6c t6 KdTUj 11 || 12 post ^KdXecav A add irepl ujtiov || 
13 post epYOv C sic pergit Td bk &n auTOuv cxri|uaTi26)Lieva ^f||LiaTa Kai bvdixara 
Kai KaTd cuvGeciv bf]\a, oiov dKoueiv 1 13, B ita: dXXd Kai t6 dKouc)Lia dKOufj. al 
bi II auTiuv cxriluaTiZ6|uevai XeHeic. dHidK. 1 15 || 14 F om eufiKooi— 15 auTfiKOOijj 
15 dHiaKoucTeiv A d^idKOUCTOi II i| 16 dvfiKOUCTa II || 17 post dKoucjuia II add 
62uriKota || 17—18 dKp6a)ua elTrev Kai dKpoaTriv (bd add B) Eevoqp. BC, sed 
dKpoaTfjc non legitur apud Xenophontem || 18 (pauXoc AIl || 19 M^vavbpoc A | 
dKpoaToO II II 20 TTXdTUJva II | SuvfiKOOc B 6HuvfiKooi A 6Huf]K00i II | ^vf|- 

KOOC BC 1 x^vbpoc cf Ruf Ephes 137. 11 || 1—2 Td b' ^KaT^piueev — j!)dxic = Ruf 
Ephes 137. 12 || 4 — 6 bidcppaTjLia jbiv6c — kvuiv — cqpaipiov Ruf Ephes 137. 11, 
138. 1 sq II 6—7 TiTepuTia Ruf Ephes p 137. 13 || 8 cf Ruf Ephes 138. 3 t6 b^ 
6X0V iueTd t6v j!>iva toO dvu) x^^Xouc, UTroppiviov || 8—10 jLiucTaE — TipOTruJYibviov 
— TrdTnroc — OTTfivri Ruf Ephes p 139. 10 sq Schol Q 348 (A) Hes irdTTTTOC || 12 juuec 
cf Ruf Ephes p 152. 2 I Libri IT 82—85 109 

TevoO' ev eiixvj Trapd lTlu kuujliikiD j Opuvixtu (I frg 73 Ko). [kuj^ocJ 
[KUjqpoTriCj. Kui|ie\Ti be t6 djLicppdTTOV Tf)V dKofjv Kai KuipeXic' Treqppd- 83 
X6ai Td u)Ta, [_Kai eTriXapeiv Td ilJTaj, fKai ejUTreTrXficGai Tf]v dKofjVj 
[to Taiv xepoTv qppaTnvai Kai eTricxeiv. Kai biaTeBpuXriKe juou Td uJTa.j 

5 eTTi be TU)V ev T^Mvacioic ttXtiyujv Td ujTa KaTeayevai, Kai uiTOKaTaHic. 
ujTOTXuqpic ["b' eipriTai Tiapd TTXdTUJVi tuj kujjlhkuj j^evj Cu|a|uaxia'j 
{^(1 frg 148 Ko)* ^ujTOTXuqpiba Xa^ouca dvacKdXXeTai.' 6 be qpiX6-j 
fcoqpoc^j TTXdTUJv(?) djuqpujTibac fXeTei^j' [Kai veujc b' eTiujTibec] 
[tovojudZiovTai Kal djuqpujTibecjj. evujTia lOj k6cjlioc 6 ev toTc ujciv 

10 Td b' auTd Kai eXX6pia Kai eXiKTfipec. [eKaXouvTOj f be Tivec uiTa^j 84 
pKai oqpGaXjuoi paciXeujc, oi Td Xey^jLieva biaTTeXXovTec Kai Td opiu-^j 
[Veva"j' [dTTO be tujv ujtujv toutujvj to ujTaKOucTeTv pTreTToiriTai.^j 
[AicxivTic b' 6 CujKpaTiKoc (p 29 C F Herm) Kai] eTi' djLiqp6Tepa Td 
uJTa KaGeubeiv XeTei. ckoXioc b' 6 Tfjc dKofjc Trdpoc fLOjJ Trapa- 

15 Tre'juTrujv Tf]V qpujvfjv eic Td Tiepi Tfjv vjJuxfiv. jueTd be touc KpoTdqpouc 
buo OCTUJV eici TrXaTiuJv cujupoXai, TiepieiXriqp^TUJV Td ujTa, ovojud- 
Z^ovTai be Z^uTUJjuaTa Kai KapKivoi. tujv Te jufjv ujtujv f] juev ^HujGev 85 
TTepipoXf] KOxXiac, fi b' evboGev CKdqpoc. Kai to juev eTTi touc KpoTd- 
qpouc eTTiKXivec TTTepuTiov, to be KdTUJ Xop6c, to b' evbov KuqjeXri, 

20 dqp' fjc 6 puTTOc ffKuipeXicYj^ to be koTXov dcTaK6c, to b' ujcirep 
ebaqpoc kp6tujv. [''^ou be KoiXou to juev UTro to Trepac tou KpoTdqpouj 
[uTTavecTriKoc eic t6 ecuj veuov TpdTOc, t6 b' dvTiKeijuevov dvTiTpaToc," 1 T€voO] Trdvu A || 2 Kun;d\\r| Kai KUHJeWic 6 IjLiqppdTTUiv t. d. ^uiroc B 
cf 1 20 I ireqpp. — 3 u)Ta in B C post dKoriv || 3 ^Tri\a3eiv] ^iripdXXeiv A, ante Td iuTa 
AF add h^ || 3 — 4 dKoriv Tre(e|UTre- B)qppdxOai Td iuTa BC, C add Kai ^TnXa^eiv 
(= 1 3) bt Td OjTa t6 Taiv x^P- || 4 qppaTvuvai II C | juoi A || 6 ^v Cujujuaxiqi] cuv 
eXaiuj A omisso ^v, lectiones A et II falso coniunxit Ed pr || 7 dvacKdXXeTai] 
dvacKaXeueTai Meineke || 8 djuqpiuTibac non invenitur apud Platonem || 9 Kdjuqpuj- 
Ti6ec Kai ^vuOTia II | ^v] Trepi A || 10 Td b" auTd] d BC 1| 14— -15 pro ckoXi6c — 
vpuxfiv in B ita legitur: f\ bix^ tujv Ojtujv i^ TrapaTT^jUTTOUca tiI^v qp. eic t. \\}. 
CKoXi6c Tr6poc Tf^c dKofic | TrpoTT^jUTrujv A |I 15 Ttepi] Trp6c II |I 16 eici] ^k II || 
16—17 ovoiudreTai II || 17 Te |u^v ujtujv F tctov^tujv S || 18 TtpopoXi^ BC jj 
20 Kai 6 ^UTr6c B C | Kui}jeXic A outujc KaXeiTai B C || 22 i)TrepavecTriK6c C 2 Hes KUMJ^Xai Kai KUi|J€XXi6ec = B A^ 276. 3, Et M 549. 25 Cf Eupolid 
frg 213 Ko Aliter Ruf Ephes = Hes KUijjeXic || 5 OjTOKdTaHic = B A" 116. 32 
('ApiCToqpdvric BapuXujvioic frg 98 Ko) cf Poll IV 144 || 8 djuqpujTibec == X 175 
nXdTUJv6c Te eiTTOVTOc Kai ^v KepKuovi AicxuXoc ktX | ^TTUJTibec] Thucyd VII 
34. 5, 36. 2, 62. 3 || 11 Xenoph Cyr VIII 2. 10 cf Herodot 1 114 Aristoph Acharn 
94 II 14 Tr6poc] Ruf Ephes 138. 6 Oribas III p 386. 2 || 17 ^uTiiOiuaTa] Ruf Ephes 
152. 1 II 19 ^TTiKXivk TTTepuTiov] Ruf Ephes 138. 9 sq | Xop6c] Ruf Ephes 138. 7 || 
22 TpdTOc] Ruf Ephes 138. 12 sq Oribas III p 386. 8 110 BipXiou B 85—88 

tuJCTrep Kai toO XopoO t6 )uev TTpoOxov rrpoXopiov, t6 be Ttepi ttjJ 

86 [Kuv|;eXri tcttiH, t6 b' uTrep t6v TeTTiTa Tpaxuv6|uevov, OTrep ecTi Tfjc] 
[ctvuj Trepiqpepeiac fTrepacj, dvTiXopic. Kai t6 )Liev TTp6c tuj KpoTdcpiu] 
[toO Tpdyou dKovrj, r\ bl Trepi Tij KuiiieXr) KOiXoTric exivicKOCj, t6 be 
KttTd t6 TpuTTTiiua luepoc Ka)udpa, [t6 b' evT6c Kuap. |ur|KUJV be t65 5 
[KttTd Tfiv piZ!av utt6 t6v Xopov]. f] be Trdca TrepiaTiuYri toO ujt6c 
utt6 t6 TTTepuTiov eXiH, [Kai t6 dvGecTriK^c auTrj dvGeXiS, Kai t6 vn] 
[auTrj KOTXnj- [fxaOTa |uev bx] laTpoi TTpoceHeOpov Td 6v6)uaTa* 6 b'"j 
{^'ApiCTOTeXric (Hist An I p 492* 15) fTd^ Trepi t6 oijc juepri dvUu-^j 
fvu|ua ujeTO ttXtiv Xopo0"j. 10 

87 piv6c b' eKaTepujGev fdvecTr|Kev^ uTrep Tdc Trapeidc Td KaXou- 
|U€va |ufiXa, fi fecTivj uTTO(p0dX|uioc ^poupd tuuv 6(p0aX)uujv, ujc bia- • 
Teixi^oiVTO eic dcqpdXeiav dvuj0ev )U€V TaTc lPtujv^Jj oqppuujv TrpopoXaTc, 
KdTUjGev be TaTc j^pTUJVjj jurjXujv dvoxaTc. uJVOjuacTai be bid t6 
dv0eTv ev ujpa. Trapeiai be Kai Tvd0oi dv KaXoTvTO. [Kai 6vo)ua] 15 
l^ev] oLTio Tujv TTapeiuiv 6 euTrdpeioc fff^Kai f] KaXXiTrdpeioc]*]]. pXe-"j 
^TOiVTO b' dv'^ dv0oOcai Trapeiai, euavOeTc, epuOaivojuevai, Xd)UTTOucai, 
CTiXpoucai, epuOpiujcai, uTTOcpaivoucai Tfjv Tflc aiboOc xpoidv, ujc utto- 
Xd)UTTeiv auTaTc t6 fj^oc, ujc e)U(paivec0ai Tfjv aibuj. 

88 TTepi be TttUTaic f] )uev TrpujTri Tpix^v dv0r| xvoOc, 60ev Kai t6 20 
Xvod^eiv [TTapd toTc TTOir|TaTc (Sopli R 742)], Kai louXoc fTrapd t6] 
[epTTeiv], Kai ttiutuuv, eTTeibdv uTTOTTXTic0f]. Kai Ttveiov fbe KaTd"] 
fXPnciv ovo^udZ^eTai"], 60ev [Kai 6] dTeveioc, (^pa0uTeveioc , euTcveioc,] 
t)uabr|Teveioc], [ei px] TpaTiKUJTepov]. [%apd be toTc TTOiriTaTc^j Kai 
euTTUJTujv [^Tic'^ eipriTai, fdXX' ecTi c^obpa euTeXec. Trapd b' "lujvi"j 25 1 irapd A || 3 dvujTdTU) II C | dvTiX6piov AC || 7 dvTavecTriKoc IIC || 8 auTi^v 
11 II 11 uTr6 II I Tdc irapeidc Td] Td ^pTacTd A jj 12 f^] d BC ^ ^Troqpe. BC | 
UTTO^eaXiuia AII || 12—13 biaTCixiSoiTO BC |1 14 bid] jufiXa irapd B, post dveeiv 
F add |Lifi\a || 16 Kal i^ KaXXnrdpeioc Ed pr, i^K|uuTrdp€ioc B |1 17 ai euaveeic 
II II 18 xpoidv] xp6av II C xpeiav C || 19 vjiroqpaiveceai A || 20 Trcpi ht Tdc 
Trap€idc ^ n^v jrp. B C 1| 22 «Tav A jl 23 6e€v] dqp' ou A | dTevcioc T G F 
adesp 584 Nauck quia Ed pr sicut A el ixi] Tp. post hoc verbum || 24 ^abt]- 
T^veioc n 3 dvTiXopic] Ruf Ephes 138. 13 — 139. 1 Oribas 1 1 || 7 M — dve^iH] Ruf 
Ephes 138. 10 sq Hes ^iH Oribas 1 1 || 9 Ruf Ephes 138. 7 Xopoc . . . «Trep Kal 
|u6vov 'ApiCTOT^Xric (pr]c\ toO [inbc ovojudreceai , Td b^ dWa dvuOvuiua elvai || 
11 sq Ruf Ephes 139. 2 cf Soran ap Melet in Cramer A III 74. 9 1| 15 Trapeid] 
Hes Bachm L (Phot Suid) Ruf Ephes 139. 4 || 18 Ruf Ephes 139. 3 || 21 louXoc] 
Ruf Ephes 139. 9 , v ad I 38 1| 24 Phot luabaT^veiov Cf Lob ad Phrynich 
p 662 11 25 euTTiuTUJv] Posidipp 15 = AP App 66. 2 Leonid Tar AP IX 99 Libri 11 88—90 111 

fTUj Tpaf iKUj ev Tuj eTTiTpacpojuevLu CuveKbr|)Lir|TiKUJ (F H G II p 49. 10)'j 
Ktti CTTavoTTUJTuuv ["tic 6vo|udZ;eTai''j, bacuTTUiYOJV ["b' ev Taic 0€C|uo-'j 
[^(popiaZ^oucaic f ApicTocpdvoucj (v 33). fKai TTUJTUJViac be*]"], Kai ttiu- 
Tujvec Laij dKibec fiTapd toTc TTOiriTaTcj, Kai TTap' 'OjuripLu (Q 21A) 

5 T^iJUxTvec. ev be ix\ TpaTiubia (Eurip TGF 836 N^) ^uutujv TTUpoc' fi 
eic oHu dvabpo|ufi Tf|C q^XoToc. 

feiTOiTO b' dv TOiJTOiCj xci^^» fp^ujv^jj t6 |uev dvujGev KaXou- 89 
juevov, t6 be xdTUjGev ujcirep Kai ai utt' auTd Ttvuec Kai ciaTovec, 
P^ujv x\ \xhf uTTepKeijuevr) TTdci toTc Z^ujoic TTXfjv KpOKobeiXujv dKivriTOC,"] 

10 ^\\ be uTTOKeijuevri rrpocdTCTai TTp6c KaTepTaciav Tf|C Tpoqpfic, fi |u6voic'j 
pKpoKobeiXoic TTCTTriTcv. KaPj "OjUTipoc (a 64 saep) )uev epKOc 6b6vTUJV 
Td X€i^i1 KaXeT, [oT be pTTaXaioPj kujjuikoi (Aristoph Vesp 1083) x^-j 
[Xuvac. dTT6 be x^ik^v Td jueTpa], icoxeiXfi ff|uev'j Tdj eTTijuecTa,] 
[Kaij eTTixeiXf) Td kMh^d., lU)v UTTCpaipei t6 xeTXoc^j* [eTTixciXfi be Kai" 

15 Td eTTiTToXaia [TTpdTjuaTa] 'ApiCTOcpdvr)c(?) {^[^eiTTev^j. €uttoXic [be Kai^ 90 
veujc x^^xkr^ LeipilKev] (I frg 324 Ko)* 

f^+dvujpo0ia ff]j^ TTapd Td x^iXri Tfjc veujc"j. 
[t6 be cuvdTeiv Td x^iXTi t|uoi)uuXXeiv f) Kujjuujbia (III frg 1080 Ko)j] 
[{koX juoijuuXXdv qpr|ci, t6 be biaKiveTv Td x^iXrij biajuuXXaiveiv Kai] 

20 tTotp Td x^iXri juuXXa TTpocaTOpeuouciv. ovojudZ^CTai b' auTUJVj t6 juev 
TTepi oXiu Tuj cTOjuaTi Kr||u6c, f) b' ev tuj dvuj xeiXei KoiXoTric ^iXTpov, 
f) be ev Tuj KdTUJ tuttoc x\ vujuqpri. Kai t6 juev TTpouxov auTUJV IXOAION ad § 89 1 13 icoxeiXn, quod omittit, B in textu: icoxeiXk uo- 
xfipiov uTTCpx^iX^c t6 ^mjuecTov (-juccov B) = V 133. 3 — 4 uii)TU)V€c] ttiOtujvoc A || 4 — 5 Sc "0|U. T^ujxivac KaXei B C || 5 7rup6c] oHuc 
BC II 6 xfic qpXoToc] toO irupoc A || 7 — 8 fivuj t6 hk KaTUJ XeTCTai BC || 8 auTci] 
aviToic BC II 10 Trp6c ti^v KaTcpT- 11 || 13 ^Tri|ueTpa A |uecTct II ^m|uecTa C 
ante |udTpa || 15 rrpdTiuaTa] ^rijuaTa C | Fortasse 'ApiCTOcpdvric (Eq 819 cf Schol) 
transponendum post xei^oc 1 14 || 17 dvujpoGia uapd A dvujpoGeia f| irapd II 
dvuj^^oGia, f\ Trepi Ed pr dvu) ^oGidZiei Tuepi Meineke || 18 voi|uij\Xeiv II || 19 |uoi- 
|uu\Xav] |uoi|uuiav S |uoi|uuav F j bijuuWaiveiv A || 20 jufiXa II || 21 tujv xeiXduJv 
t6 |u. tt. t6 6Xov CTOjua k. B | qpiXTiTpov A || 22 6 6^ A t6 6^ C | tuttic II 3 TTUJTUJViac] Phrynich in BA 4. 15 || 5 ttdOtujv TTup6c Phot (GupnriSTic 
OpiHuj) Hes Cf Aeschyli Agam 306 ttiOtujv qpXoT^c || 7 cf Ruf Ephes 138. 4 jj 
8 YGvuec — ciUT^vec] Ruf Ephes 139. 4, 5 cf Soran ap Meletium in Cramer A 
ni 74. 11, 17 sq II 9—11 Aristotel Hist Animal I p 492^ 24 Kivel 6^ TrdvTa Td 
tuJa Ti*iv KdTUJ ciuT^va ttXi^iv toO TTOTajuiou KpoKobeiXou, outoc b^ r^v dvuj ju6vov 
Cf m p 516» 24 Herodot 11 68 || 12—13 cf Phrynich in BA 72. 26 xgXuvoi6tic || 
18 — 19 Phot juoijuudv Kai juoijuuXXeiv Hes |uoi|u6XXeiv et juoiiuudv et 6ia|uuXXaiveiv, 
Phryn in BA 36 Arist Vesp 1315 biejuuXXaive, cf Schol || 21—22 = Ruf Eph 138. 3 et 6 112 BipXiou B 90—94 

TTpoxeiXibia, f) b' eic aXXr|Xa tu)v xeiXuJV cujupoXf) TrpocxoiLiiov , toi b* 
eKaTcpujGev auTUJV em Totc fvaGouc KaTaXriYOVTa xaXivoi. 

91 01 be 656 VTCC TaTc Tevuciv cjLnreqpuKaci buo Kai TpidKOVTa, Ik- 
KaibeKa cKaTepa ciaT^vi eTTeTOM9iAj)aevoi. iLv oi )uev |ae'coi TeTTapec 
KaXoOvTai TOjuelc Kai TeXacTvoi Kai bixacTtipec Kai ktcvcc, t6 )Liev oti 5 
TejLivouci Triv Tpoqpriv, t6 b' oti ^TuiuvouvTaij TeXuiVTiuv, t6 b' oti t6 
7TpocTrec6v biaipouci, t6 b' oti KTeivouciv o av Xdpiuciv 01 b* eKaTc'- 
piu0ev [•'ev eKaTe'pa Tf) ciaTOVi"] buo KuvobovTec bid Tfjv 6HuTr|Ta, ibc 

92 ToTc lTujvj kuvu)V TTpoceiKOTec. [Kai ouToi juev |uiac pi^rjc eKTTecpu-' 
[Kaciv^, TrapdKeiVTai be toutoic [eHr|pTri)uevoi buo pildjv] 01 T6)U(pioi, 10 
^LTTevTC eKaTepujGevjj, iLv t6 Trpouxov )uuXai bid t6 Xeaiveiv icujc Tfjv 
Tpoqpfjv fujc r\ ciTOupT^c^ )uuXrij' eici be ttcvtc tiuv TO)ueujv €KaTe- 
pujGev, [Tpici piz;aic eTTeTO)U(puj|uevoi5. |ue0' ouc TeXeuTaToi 01 cujqppo- 
vicTfjpec feiciv, eKaTepuj0ev 6v|jiT0V0i"j }ieT cikoct^v ctoc dvaqpuo^uevoi * 

93 [KpavTTipac b' auTOuc [dXXoi tc Kai'j 'ApicTOTeXric (Hist Anim 1 15 
p 501^ 24) [KaXeT, Xctujv evioic Kai] jueT' 6Tbor|KOCT6v €toc auTOuc 
dvacxeTv. ev eKaTepa pbe Tfj"] ciaTovi [touc icouc dvTapi0)ur|Teov.5 
Tiuv [luevTOij )uuXujv [t6 juev TTp6c Tfi capKi puj)uicKov KaXouciVj, t6 bk 
XeaTvov Td cma TpaTreZiac, Tdc be K0iX6Tr|Tac 6X)uicK0uc, t6 be cuv- 
a)uqp6Tepov qpdTvac. Kai cu)UTTac )U€V 6 tujv dbovTUJV ctoTxoc qppaT|u6c 20 
f^vo^udZieTai^j , [toutou be t6 utt6 Tdc Tvd0ouc Ta^qpfiXai t€ Kaij 

94 [ciaTdvec]. ai be TrepieiXriqpuTai cdpKCC touc 6b6vTac, ouXa )U€V tiTd^jj 1 TTpoxeiXa C irp^xGiXov B | f\ irpocTO^Liia add BC || 2 ^irl] €ic A lc II || 
3 T^vuciv] T^vaiSiv II | ^KTreqpuKaci 11 C || 4 ^TTeiO|a(pu)|Li. C ^TTeToqp. B || 6 — 7 
Tpoqprjv Kai bixdZiouci ro frpocTrecov , t6 b' 6ti t- B qui I 6 bix- k. TeX. || 
TU|uvouvTUJV S I TeXoiCi A || 7 biaipoOci] 6ix(xZ;ouci B || 10 aOTOic B C | oi X€t6- 
[Lievoi To^qpoi BC II 11 ujv eiciv Kai oi X€t6)li€voi juuXoi BC || 12 — 13 post ^KaT. 
II add auTUJV || 14 eiciv] oTc A, oin S || 15 KpaTfjpac A || 17 dvicxeiv A | 
ciaT^vi, ^v ht T^ ^T^pa ciaTovri toi!)C icouc C | dirav (dTT F) api0|uriTeov II || 
19 6p)LiicKouc A II 19 — 20 cuva|a(p6Tepa A || 20 cpaTviac f\ cpdTvac II C || 21 TO)Liq)fj- 
Xai A ToiLiqpai C || 22 ciaT^vec] qpaT^vec II C | irepiciX. 6b. cd. t. B 1 cf 138. 5 II 5 = Ruf Ephes 139 sq || 8 = 140. 1 || 10—11 = 140. 1 sq 
Hes T6)uq)oi || 11—12 = Schol Ruf Ephes p 239. 3 D R 6 auT6c (Cujpav6c) (pr]cr 
bid t6 juuXaic ^iuqpepilic Xeaiveiv ti?iv Tpoqprjv Cf Orion 100. 26, Et Gud 399. 37 
Et M 594. 33 Suid |a6Xai || 12—13 = Ruf Ephes 140. 2 || 13 = 140. 3 sq || 
13— 15cujqppoviCTfip€C— KpavTfipec Schol Nicandr Ther 447 || 15—17 Soran inEtM 
742. 25 et Schol Ruf Ephes 239. 5 D R || 15 Ruf Ephes 139. 14 ^vioi b^ KpavTn- 
pac 6va)Lid2;ouciv Hes || 17 = p 140. 5 || 19—20 TpdtreZai — 6X|uicK0i — qpdTvai = 
p 140. 6—8 II 21 Ta)Li9n^«0 Hes Suid || 22 oijXa = p 140. 8 Libri II 94—96 113 

^HiuGev, ^vouXa be llT» jj evbov ai be )H€TaHu tujv obovTUJV ff[dp)uoTai]^i 
dpjuoi. qpTici b' 'ApicTOTeXric (Hist An I p 501 b 22) eXdTTouc [|uev eivai] 
Touc TuvaiKiuv Trapd touc dvbpujv obovTac, toutujv be ocoi juev iru- 
Kvouc exouci Kai cuvexeTc, juaKpopiouc eivai, t6 b' evavTiov ottocoi 
5 dpaiouc. ["ei be bei ti Kai irapajuTHai Kai Tfjc fX^Keiac iCTopiac irpoc t6"j 
{^Tfjc dKofjc CTraTUJTOv"], rTuppov juev (paci t6v 'HTreipiuTTiv touc obovTac 
eivai 01 cujuqpueTc, 'ev octouv TpajujuaTc eTriTToXfic eic obovTUJV cxfi|ua 
TeTUTTUJjuevov, L^TauT^v be toOto Kai GupuqpueT tuj Kuprivaiuj cujUTreceTv"]. 
L%epi be Tfjv 'AXKdGou Kiujuriv ev KuiTpuj Mf|CTopi tuj KuTrpiuj TOiou-'j 95 

10 [•'tov ppecpoc TexOev eKTeGfivai Tepujc uTioiiJia, aiTa b' auTUj juacT^v"] 
fTTapacxeTv, Kai KXriGfivai Tpaqpev t6 juev TrpiJUTOv AiTivojuav au0ic"j 
fbe GupuTTToXejuov, Kai paciXeucai KuTTpiuiv"]. [6 be NiKOKXeouc Touj 
[KuTTpiou TiaTfipj, ["(!) Tdc Trapaiveceic 6 'AGr|vaToc coqpiCTfjc eTpaMJev,"] 
[''t^ juev ovojua auTUj^j Tijuapxoc fjv, bicToixouc b' eixev [dpa tuj] 

15 ['ApiCTOTeXouc (frg 527 R) [XotuJj touc obovTac, [KaTd be ttiv] 
["lujvoc ToO Xiou (T a F p 738. 30 W) boHav^ TpicToixouc 'HpaKXnc. 
ovojuaTa b' eH obovTUJV ^cibripoc ujbovTaj)uevoc' ^6^] Trpiujv, Kai obovTO- 9g 
qpueTv [Td ppeqprij, fKai t6 tujv obovToqpuouvTUJV irdGoc obovToqpuia"], 
fKai^l obovTaXTia. Kai Td laTpujv epTaXeTa obovToHecTric Kai obovTd- 

20 Tpa. 6 be obovTa juf] exujv vujboc, pujc GupouXoc (II frg 146 Ko)"j 
fXeTei Kai ^puvixoc 6 kujjuikoc (I frg 79 Ko)"j- dvobovTa b' auT6v 
KaXeT OepeKpdTric (I frg 74 Ko). f\ be pobovTac^j TTpouxovTac exouca 
TTpoobujv [KaXeTTaij. 1 ^vboGev II I ai bk] oi h^ A rd 6^ B || 3 xouc TWvaiKUJv] tujv t- II | 
TuvaiKeiouc obovTac tujv dvb. BC || 4 post cuvexeic II add toutouc, BC add 
Touc 6b6vTac 1| 6—7 'Htt. cujuqpuelc touc 65. Ix^iv gv 6ct. BC || 7 YpaiLilLiaic 
om F II 8 post TeTUTT. BC add Kai dWoi bk lijqpGricav toioutoi j TauT6 A | 
Gupuqpiuu n 11 9 |ui!)CT0pi II 1| 10 Tepiuc] Te A || 10—11 |uac06v e-rricxeTv II jj 11 Tpa- 
(p^vTa ju^v II II 14 auToO A | biCTixouc A semper || 14—15 elxev KaTct 'ApiCTOT^Xriv 
C II 17 66ovTUJiLi€voc II C II 17—18 66ovTOiTOieiv II 66ovToqpufic B || 18 66ovto- 
(666vTUJV F)iTOiouvTUJV II II 19 — 20 post 66ovTdTpa II add Kai qpepcKpdTric. Trpoo66v 
bk Trapexouca touc 666vTac quae aliter repetit 1 22 || 20 — 21 iJuc KaXei €. tc Kai Op. 
oi KUJjuiKoi II II 21 dv66ovTOC uuc <t>ep. BC || 22 6 6^ Trp. ^x^i^v BC || 23 11^0660^^ A 

6—7 = Plutarch Vita Pyrrhi 3 ttoXXouc 6^ 666vTac ouk elxev, dXX' ?v 
6cT^ov cuvex^c fjv dvujGev, oiov XeTUTaic djuuxaic Tdc 6ia(pudc uTroYeTpa|uiudvov tuJv 
666VTUJV II 12—14 Plin N H XI 167 At in Hist anim II 501 a 24 -Aristoteles 
61CT01XOUC inquit 666vTac ou6^v ixei toutujv tuiv Tevujv. ^cti 6^ ti, ei 6ei mcTeO- 
cai KTricici qui juapTix^pav Indicam bestiam TpicToixouc toOc 666vTac habere tradat I| 
17—18 66ovTO(pueiv Plat Phaedr 251 C || 20 vuj66c = Hes, Phot = Suid, Athen 
n 47 D, Eust 1163, 25 || 21 dv66ovTOC (sic PoUucis BC)] BA^i 406 Hes || 23 Trpo66ujv 
= Phrynich in BA 58. 21 (Trpoii06ujv) , Phot Trpo66ujv (sic) 6 toOc 66. IHujT^puj 
Ixiwv ToO bdovToc = Pausan L p 202. 8 Schw Hes Cf Lobeck Paral 248 

Lexicogr Graeci IX PoiiLtrx ed Bethe 8 114 BipMou B 97—99 

97 TTpocrJKOi b' av tuj CTOiiiaTi t6 ffxotiveiv^j, pxaveiv, Kexnviuc'], 
dvaxacK€iv t%apd Z€vocpiuvTi(?)'j Kai €TXav€iv [%ap' 'ApicTocpdv€i"j 
(Acli 1197, Vesp 1007. 1349). €k toutou be Kai 6 KaTdYeXujc KaTa- 
Xrjvri f€ipr]Tai'j irapd toic kuj|hikoTc (Aristoph Vesp 575, Eccl 630). 
Kai xavoc be Trap' auToic t6 CTOjLia. 5 

t6 juev hx] u7t6 toTc x^i^^civ €k Tflc L^dTiJUJ ciaYovoc iTpouxov 
oHuTevuc [^tc Kai tgvuc^ [6vo)ud2[€Tai5 , Kai t6 utt' auT6 capKUjbec 

98 dvGepeujv dTr6 tou Gpiriv dvGeTv, [KaT eviouc be XauKavia, iTepuiv^ 
[(Hom X 323, uj 642) XauKaviav Ka\ouvTU)v t6 7rp6c TaTc KXeici] 
[koTXovj. t6 be evbov tujv x^i^ujv CToiua, [uJCiTep Kaij f) tujv xci^i5jv lo 
TO)Lir|. [utt6 be eviujv Kai] ^XoTeTov^ [KeKXriTai^ Kai judcTaH, 6 Kai 
"0)Lir|p6v (b 287) [qpaci br|XoOv XeTOVTaj 'dXX' 'Obuceuc eTTi iudcTaKa 
Xepci TTie^ev.' [Kai iuevToi Kai (I 324) t6 f^VacTaK eTrei Ke Xdprici'j] 
[jadcTaKi qpaciv eipfjcGai, iv fl eTTeibdv Xdpr) tuj CTOiLiaTij. tou be 
CTOjuaToc t6 uTTepdvuj oupav6c Kai uTTeptba, rj eiriTeTaTai bepfua veu- 15 
pujbec, ToTc obouciv evboGev TTpocTTecpuKoc, ujCTTep ^toTc^ TTapic6)Liioic 
GdTepov auTou jLiepoc. icGjLioO be bid CTevoTriTa [Tfic cpdpuTTOc KXri-] 
[0€icr]c, Td €KaTepuj6ev eiKOTUJC Trapic6]Liia fJKOuev, KaXoOvTai bk Kaij 

99 [dvTidbec CK ToO tottouj. t6 be evboTdTUJ [KaTr)pTr|)Lievov drr^j Tfjc 
uTTepujac Kiujv Kai Kiovic, Trepi o cxi^eTai t6 d6p6ov toO ttotoO ^['''^jj 20 
Kai Tfjc Tpocpfic, [ujc jLifi KaTaTrviToi]ue6a tuj baipiXeT Tfjc eTrippof]c.j 
[utt' eviujv be] [^^oOtoj Kai xovbpocj [eKXf|6ri] Kai TapTapeiOv — 1 ct6|li. Kai Ou (t superscr) xaveiv A || 2 Trapct 6^ £. A | ^TXctvetv] dvaxciveiv A 
unde dvaxaiveiv in Ed pr et in Kockii FCA I p 600. 964 j xal irap' 'Ap. A | 
Ifxaveiv — 3 KaTdTeXujc om F || 3 — 4 KaTaxfjv A KaTaxTivfic II 1| 7 6HuTevuc AII 
62uTevric B 6HuTevec t^vuc coniec Bekker j utt' aOTiu F || 8 XeuKaviac A 1| 

10 UjcTrep Kal f|] djCTrep dv ei coniec Bekker jl 11 [Kaij XoTeiov BC Kai K01X6- 
T€tov n Kai XuOTriuv A 1 jLiOcTaH A semper || 15 i&Trepdvu)] dvuj B Oire- 
pdvu) Kai oijp. n II 17 aOTiuv AB | ic9|u6c f\ (pdpuTHi 6, ct. B 1 (pdpaTfoc 

11 II 18 ei Td 4k. A | fJKOuev A rJKOucev C tKXf|9ri II | ^KaXouvTO 11 C || 
19 TOTTou] to6tou C I ^vboT^puj BC 1 KaTripTiCju^vov C II 20 Tou Te TTOTOu II II 
22 ^ppfiOr) II 3— 4.KaTaxnvr|] Hes Phot Et M || 5 xdvoc] Hes |1 7—8 t^vuc — dv9epeij(jv 
Ruf Ephes 139. 5, 6 dv6epeu»v Et M 109. 30 et 141. 44 (Soran) || 10 cf Ruf 
Ephes 139. 11 || 11 sqq |udcTaH == Soran in Orionis Et 98. 20 et 99 Eustath 
753. 62 cf Schol I 324AB Twl Hes |1 15 sq o0pav6c — iiJTrepdja = Ruf Ephes 
141. 2 II 16 Et M Trapic9|uia || 16 sq Trapic9|Liia Ruf Ephes 141. 13 cf Soran Orion 
129. 18 II 20 Kiujv = Ruf Ephes 141. 2 cf Sora^ Orion 81. 4—10 j| 22 TapTapeu^v 
== Ruf Ephes 141. 3 Libri II 99—101 115 

[uTiepripTriTai be CTO|udxou [t€J Kai ppoTXO^j — ^cti r\v vocr|caca cpXe- 
T|ur|vr| ^frfj^j koX eic uJXpoTriTa UTroTpaTrri, CTaqpuXf] KaXeiTai r| ffKaiYJ 
d)c 'ApiCTOTeXr|c (Hist Anim I p 493 A 2) CTaqpuXoqpopoc. [to be] 
[iu€t' auTfiv TToXoc. Trav bej t6 CTOfudxou [Kai ppoTXO^j uTrepKeijLievov 

5 qpdpuT^ l'^^'^ qpapuT€Tpov 6vo)LAdZ!eTaij. 

Td 5e eK tou CTOiuaTOc 6v6)LiaTa eucTOjuoc ittttoc Kai auX6c loo 
LKai acjua, Kai dcTojuoc ittttoc fKai auX6cj fo j dTXujTTOc. Kai dribovec"] 
pTtapd CoqpOKXeT (Oed C 18) €ucto|uouciv. cittoic b' dv Kai Xi)uevoc"j 
pCT6)ua, Kai dcTOjuov Kai eucTO)uov Xi|ueva"j. "0)ur|poc (K 8) be Kai 

10 TToX€)uou Ke'KXr|Ke cT6jua. I'cti be Kai CTomjucai Xi|ueva t€ Kai cibripov 
'ApiCToqpdvric (Nub 1092, 1094) be CTOiuujcai eipr|Ke t6 XdXov dTTepTd- 
cacGai. ['^ct6|uiv be f ittttov j AicxuXoc (TGF 442 N^) eipr|Ke t6v Tpaxuv^j. 
ct6)uiov be Kai x^^ivou ti juepoc, Kai uttoct6juiov * pKaXXiac be 6*] 
[^kujjuik6c (I frg 24 Ko) Kai )U€TdXXou ct6|uiov eipriKev^j. TTp6cTOjuov be loi 

15 Siqpoc [eipr|Tai] t6 ecTOjuujjuevov ikoX toju6v t6 be juaXaK6v Kai dcTO-j 
[juov dTrp6cTOjuov] , fujc MdTvr|c 6 KUJmKdc (I frg 7 Ko). CTOjuu)br|'j 
fbe Td eucTOjua Kai euqprijua CoqpOKXfjc (TGF 993N^)"j, cTOjuob6Kov be 
t6v ctujjuuXov [Kai XdXov] OepeKpdTTic (I frg 234 Ko)' [Kai 6 ctuj-] 
[juuXoc b' auT6c Kai fi cTUJjuuXia eK tou cT6juaT0C TTapf|KTai. eipriKe be] 

20 [ttou TTXdTUJV (Cratyl 417 E) Kai CTOjuauXeiv. KaXeiTai be Kaij t6 
[ev CT6)uaTij v6cr|)ua CTOjuaXTia, Kat fi qpXuapia [outujc dv KaXoiTo] IXOAION ad 1 19 CTojuia (-jua C) ju^vxoi oi tOuv iinrujv xaXivoi (cf 1 13) II C 
post irapfiKTai in textu. 1 lu-rrepfipTai C | be Kal CTOjudxou II j vocricac BC || 2 uTroTpaireiri II jue- 
TaTpaTTfj B II 4 Trepi auTi^v C | irpoKeijuevov II C || 5 qpapuTeTpov Cdd Sed Hes et 
Ruf Ephes p 141. 6 qpapuTeGpov sic etiam C infra II 207 || 6 6v. ^k. t. ct. B || 
6 et 7 iinroc Te Kai II || 9 post cTojua II: Kal eucTojuiav Kai eucTOjuov Kai ficTojuov 
Xiju^va II 10 b^ qpdvai Kai ctoju. BC || 12 CTOjua A ^ctojuov II corr Naucli | b^ 
elTiev Aicx- t. Tp. A || 12 — 13 xpuxuv. Kai ctojuiov t6 tou xa^ivo^ ju^poc II || 
13 K. ct. KaXeiTai toO x- ti ju. C || 15 eipriTai] ^XeTov IIC || 15 — 16 dTojuov IIC 
Kttl diTpocT. II II 16—17 cTojuripr] b^ 11 1| 17 eOqprijua] ei5cxrijua II |I 19 aOTU) A || 19—20 
elTrev b^ tic iJTraXXdTUJv Kai cTojuauXeiv v6cr]jua. KaXeiTai C 1| 21 CT6juaci 11 | cto- 
juaXTia dXXd B | qpX. bk ou dv k. A 1 — 3 Ruf Ephes 141. 4 — 6 'ApiCT. bk CTaqpuXoqp6pov a^Td KaXel, 8ti qpXeTJLir|- 
vavTOC CTaqpuXrj ti 6|uoiov ^H aiiToO KpejudvvuTai. CTaqpuXfjv Tdp ou t6 |u6piov, 
dXXd t6 TrdGrijua XP^ 6vojud2!eiv Pliot ct. t6v ^v tCD CT^juaTi Ki6va. oiirwc Niko- 
9U)v Hes II 5 sq = Ruf Ephes 141. 6 Hes qpap^TeGpov || 6 eOcTOjuoc aOX6c IV 72 || 
7 dcTojuoc iTTTTOC I 197 II 8 Pliryn Ecl p 469 Lob eOcTOjueiv dvxi toO euqprijuetv \\ 
9 eiicTOjuoc Xijur|v] I 109 || 11 cTOjuOucai] Schol Aristoph Nub 1092 || 12 ct6juic] 
Eustath 1538. 50 (Aeschyl) Phrynich in BA 64. 14, Phot L Hes || 14 Hes 
TrpocT6juiov II 17 cto|uo66kov] Hes / 

8* 116 BipXfou B 102—105 

102 [Kttij €upucTO|Lioc [6 ojbc ^x^^^ CT6|LiaTOC. Ktti] eTTiCTO)Liicai t6 eTTicxeTv 
XcTOVTa. Kai xoi^^^octoMOV Trapd toTc iroiriTaTc t6 x«^K6Trpiupov [fij 
txaXKCiLipoXov]. Kai dvacTO|Lia)cai Tdc Tdcppouc qpTiciv 'Hp6boTOc(?) 
[Wi KaXXiac 6 kuj|uik6c (I frg 19 Ko)'*j 

[^TpauXfi |Liev lcTiv, dXX' dv€CTOjauj|LievTi'}. 5 

d7TOCTO|LiaTiZ;€C0ai be touc iraTbac fTTXdTiwv ttou (Euthyd 276 C)"] 
pXeTeij, "oiov utto tojv bibacKdXujv dTrepujTacGai] Td )LiaOr|)LiaTa f^Cj 
fdTTO CT6|uaT0C XeTeivf. [XeTeTai be ti Kai dTT6 CT6|uaTOC eiTTeiv ^tti] 
{^TOu dTpdcpou X6tou5. f^Kai ^eE ev6c CT6)uaT0c' TTXdTUJV ttou (Rpb'j 
fll 364 A) XeTei"j. 10 

103 Kai )ufiv t6 fjuev^j dTTOppeov toO cT6)uaTOC TTTucjua Kai TTTuaXov 
Kai ciaXov, [Td be dTr' auToO 6v6)uaTa] TTTueiv, tT^^^TTTueiv'], KaTa-'j 
fTTTueiv KttTdTTTucTOV , dTT^TTTucTOV * 'AvaKpeujv (frg 152 B*) be Kai'j 
^KaTaTTTucTTiv €TpTiK€v. dppujCTii|uaTa be] TU)v5 evT6c cT6)uaT0C pnH 
[Kai XutHj Kai PpdTXOc Kai ppaTX«v Kai ^Xkujcic Kai cpX€T)LAOvri Kai 15 
KuvdTXn Kai cuvdTXn- 

104 Kai )ufiv LKaij TXuJTTa, P't6 KdXXicTOV tu)V ev tuj ttpocujttuj'j 
[VtpuJV, UTTO fToj Tujv 6b6vTUJV ^pKoc Kai TTpOTeixic)ua Ka0ibpu)uevr|*j, 
X6tou t€ TTriTf] Kai xopriToc Kai T€uceujc tviujuujv, biaKpivouca tujv 
Xujuujv ff eKacTOv'jj, Tr| juev uTp6Tr|Ti Tfjc evbov dTTiCTpo(pfic Tdc cpujvdc 20 
TUTTOuca, Trj b' dvaveucei Tdc Tpocpdc Traparre^uTTOuca , KaXeiTai juev 

106 UTT* eviujv T€ucic Kai TrXfjKTpov, Pt6 )uev dTTO toO ^pTOu, t6 b* 6ti'j 
CTTXfjTTouca Tov dcpa t6v X6tov dpTdZ;eTai'j, TTXe'T)ua b* ecTiv il 
u)uevujv Kai cpXepuJV capKiubec dpaid t€ Kai eueXiKTOC, [''KdTUjOev )U€v'j 1 6 iLbe] d)c a»6e A || 2 TroiriTaic t6] TrdXai. t6 bt II | xaXKeTTiujpov II xoXk^- 
iru)pov C II 3 dvecT6|Liu)ce B C j Tdqppouc] dqppOc A | apud Herodotum non invenitur, 
legitur in Xenoph Cyrop VII 6. 15 || 4 oi KU))LiiKOi H || 5 dvecTU)|Li^vri S || 6 dirocTO- 
luiZecOai II C dTrocTO|iii(d superscr)2eTai B jj 7 IpajTdcGai B || 8 X^T^Tai bi ti — 
9 XoTou expunxit Bekker || 9 post X6tou II C add Kai dTrocTO)Lii(cTO|LiaTi C)2;ouci ol 
bibdcKaXoi Touc iLiaeriTdc, tout^ctiv dSioOciv eiireiv dir^ |uvri)nric cf 1 6 sqq, B: t6 
a6T6 Kai dirocToiuaTiZeiv. || 11 diT6 toO ct. IIC | TTTueXov IIBC || 12 cieXoc Kai 
ciaXujc B j jbrjiaaTa B || 14 vocrijuaTa A | ^v tli) CT6|LiaTi II || 14 Kai ^i]^ A || 15 XOtH] 
sed IV 185 XOE cdd | ppaTXdv] PpaTXd II || 18 Kai ibpu|u^vri A jj 19—20 toOc 
XU)LioOc ABC II 21 lu^v] bi A || 24 post capKOubec AII add i^ TXOuTTa 1 Hes ^TTiCTOiuirwv |I 6 dirocTOiuaTireiv Tim (Suidi cf B A^i 436. 33), Suid^v 
diTOCTO^uaTiSeiv ^aci t6v bibdcKaXov, 8Tav KeXeur) t6v iraiba X^t^iv fiTTa dTr6 
CTdjuaTOC cf Phrynich in BA 26. 1, Suid", Suid"i (B A^i 436. 6) || 13 Hes Ka- 
TdTTTUCTOv || 15 cf IV 185 Phot XOg (sic) Thom Mag 586 | Hes PpaTXU)v et 
ppdTXoc = Schol Thucyd IT 49 Et M 211. 26 || 24 capKO&bec i^ TXOurra] cf Ruf 
Ephes 140. 9 sq I Libri II 105—109 117 

pXeia Kaid Toubaqpoc toO CTOjuaTOc, aviuGev be Tpaxeia KaTct to'] 
P^TTpoc Tfjv UTTepibav |uepoc'j, 6£eTa [be] KaGo cujujuiCTei tuj depi. Kai 
[toGto jLievj KaXeiTai TrpOTXiuccic, x] be cdpH fic eKbebcTai TTpoc ttiv 
KdTU) ciaTOva cuvaTTTOjLievri {"eTTiKXriv^j uttotXujccic ecTiv. feHicxouca"] 106 

5 [^be evboOev ck Tfjc toO CTOjaaToc koiXottitoc f) TXuJTTa Kai q)Xeipi j 
{^cuvbebejLievTi KaTd Tfjv evbov piZ^av ^'xei cdpKa TTapaTrXriciav, ou ]ae-'j 
fTotXriv, ^oiKuTav kittoO TTeTdXtu, Tf|V )uev TTXaTUTrjTa rrpoc Trj TXtuTTr]'] 
P^exoucav, Tf)v b' 6HuTriTa"j TTpoc t6 eicuj toO CTojuaToc juepoc eTrecTpaju- 
juevriv, Kai Tf]v 6b6v Tflc Tpocpfjc CTTicppdTTOucav, ibc |uf| dGpoa KaTa- 

1© qpepoiTO Trepi [toutij t6 cppdTJua KOTTTOjuevr). {."KaXeTTai be fT^j eTTi-'j 
[^tXujccic fibe r\ cdpH. tui be 6vojua2o]uevuj ppoTXM^ ^^^ CTOjudxouj 107 
pToTc TTpuJTOic dKpoic x] TXuJTTa Trpocq)uf|C ecTiv, Ik tujv eTKCcpdXou'] 
tV^viTTiJuv KaTTipTr|)uevr|. KaPj t6 ttXcov Tfjc eic Tf]v tcOciv aic0f|ceu)c 
exei KaTd t6 TTp6c Tfj cpdpuTTi |U€poc, f8 t^Ociv Kai KeqpaXivrjv Ka-'j 

15 fXoOciv, ujCTTep'j Tdc eKaTepujGev Tfjc TXu)TTr|c KoiXoTiiTac x^pajuouc 
01 be TTapdceipa TTpocaTOpeuouciv. 

^pTct juev ouv TXu)TTr|c t^Ocic LKaij qpujvf) Kai Xotoc, 6v6juaTa 
be dTT6 juev tXujtttic cutXujttoc [koX^ ["euTXwTTia , OpacuTXujTTia KaPj 108 
[^TXuJccaXTia, LKai biTXujTTOC, ttoXutXujttocj, dXXoTXujccoc, l6ju6tXujc-^'j 

20 ClCOC^ ujc Eevoqpujv (Cyrop 1 1. 5)'j. [Kai uttotXujttic CTeqpdvou [ti'j 
[eiboc], Kai CTTXujTTOTdcTopec TTapd toTc kujjuikoTc (ArAv 1696. 1702) 
01 dTT6 Tfic tXujtttic pioOvTec. Kai auXoO TXuJTTa, Kai tXujttokojucTov 
t6 Tdc TXuJTTac uTTobexojuevov dTT^Tov, ^koX tXujttottoi6c 6 TexviTric,'j 
^Kai auX6c dTXujTTOc"]* 'ApiCToqpdvr|c (frg 734 Ko) be otXujttov 

25 lt6v'j eiTTeTv dbuvaTOV LL^tP^ jj> CoqpoKXfic be (Trach 1049) fdTXujTTOv'] 109 2 cujujLiiTTei A II 3 fj cuvb^beTai II |1 4 IititXujccic B | kTiv] X^T^Tai B C tum 
pergunt: f| bk ^7ri(0Tro B)tXujccIc Tfjc OTrepibac ^SfipTriTai irpdc t6 eicuj — ^TrecTpajLi- 
ILidvri — ^TTiqppdTTOUca 1] 7 •rrpo Tfic tXujtttic II || 8 t. 6' 62. Ed pr KaTd be t. 6L AII j 
irp^c Td n I cuOjuaTOC SB | jLidpri 11 1| 12 tOjv toO ^tk. II || 13 t6 bk irX. f| TXuJCca 
Tr\c B C II 14 KeqpaXfiv nal KeqpaXivriv S || 15 IxaT^pac t. TXtOccric B C | koiX. TfjC 
tX. A II 19 ante TXwJCcaXTia II add TXu)ccaXT6c 6 XdXoc Kal | dXX^TXujTTOc F, sed 
glossa ex Herodoto 11 154 || 19—20 6|u6tXujccoc sic A || 21 ^TTiTXuiCCOTdcTopec add 
n post elboc Kai | ^TT^wJTTOTdcTopec] eOTXu^ccoTCxcTopec C T^ujTTOTdcTOpec AIIB 
corr Wackernagel | elTTOv oi KUJ|uiKoi touc BC | KUJjuujboic A || 22 pioOvTac C 
pioujvTac B I TXuJTTav BC || 25 elTre t6v d6. A eiirelv (S elTrev F) d6. Coqp. 11 10—11 dTTiTXujccic] cf Dioxippum ap Plutarch Conv Disp VII p 699 C Gelli 
XVII 11. 4 Galen Trepi \peiac juopiujv III p 586 Kuehn || 16 Trapdceipa] Ruf Ephes 
140. 10 II 20 OTTOTXujTTic] Hes Phot L Pamphilus ap Athen VII 677 B cf XV 678 D || 
21 ^TTXuJTTOTdcTopec] Et M 309. 51 || 22 cf VII 153 et X 153 sq = Hes tXujt- 
TOKOiueiv = Hellad in Phot Bibl 532^ 6 Phrynich in BA 32. 28 et Eclg 98 Lob || 
23 Hes TXujTTOTroi6c || 25 — p 118. 1 Hes dTXujccoi. pdppapoi Kai ciuJTrripoi 118 Bip\{ou B 109—111 

Tov pdppapov. t^dTXiuTTiav [be^ 'AvTicpujv (frg 141 BP) eiprjKev^j 
PuTTOiuoxOripoc be 6 dGupOTXujccoc Tiap' GupiTribr] (Orest 903)"j. oi 
be KUJjuiKOi (Aristoph Thesm 131) KaTaTXuiTTi^eiv fevj cpiXriiaaTi Kai 
KaTaTXujTTicjuoc* Kai eTriTXiuTTUijuevu) oiov Xoibopou)uevuj, Kai TraXiT- 
tXujccov tov buc(pTi)Liov, Kai (Aristoph Lysistr 37) 'ouk eTTiTXujTTr|- 5 
co|Liai' PffJTOuv"]'! ou Xoibopr|cojuai. TXiuTTac be fTdc"j tujv uTrobrj- 
jLidTUJV IXeTOV, [°ujc Aicxivrjc 6 CuJKpaTiKoc"]. ffdXXd Kai^j Tdc 
TTOir|TiKdc qpujvdc TXwTTac tfeKdXouv, fiijclj 'ApiCTOcpdvric (frg 222 Ko)''j 
fTTpoc TauTac b' aij XeHov '0)Lir|pou TXtuTTac, Ti +KaXeTTai+ k6-'j 

IV^^pa.»] 10 

110 Kai tXujcctic xapctKTfipac d)c ^HpoboTOC (I 142 et saep), Kai TXOuTTav 
'GXXdba f| pdppapov, {°TTepciba f| 'AT0iba'j, Kai Ka0' eKacTov e0voc 
Kai TToXiv. fKail dTTO tXojtttic eiTTeiv t6 dTr6 |LiVTi|Lir|c pKai }ir\ Td"j 
P'TeTpa|U|Lieva'j. t6 be P|eTriTiv6|uevov'j Trj TXuuTTr) eXKubpiov 6X0- 
q)XuKTic KaXeiTai ["ev toTc TiTav6TTaci toTc MupTiXou (I frg 3 Ko).'j 15 
fdTT6 be TC^ceujc T€6cac0ai, dTeucTOC, fexjixa, TCucTripiov. Kpiveiv'] 
fx^iuouc oHeTc, bpijueTc, obaHriTiKOuc , TriKpouc, dXjuupouc, dXuKOUC — "j 
PTTXdTUJV f Tdp^ Kai tuj dXuKUj 6v6juaTi ev Tijuaiuj (65 D) KexprjTai — 'j 

liif^bucxepeTc, dr|beTc, TXuKeTc, ffibeTcf, eujueveTc, eKXuccujvTac'j. dTT6 be 
cpujvfic f9iuvr||ua1, feucpujvoc, dqpujvoc, eVqpujvoc OiXicToc (FHG'j 20 
fl 62) fbej Kai biqpujvov XeTei. ^qpiuvricicj, f eTTiqpuuvricicl. cjuiKp6qpuJvoc'j, 
|ueTaX6qpujvoc, Xa)UTTp6cpujvoc Kai ujc Arijuoc0evric (XVIII 313) Xaju- 
TTpoqpujv6TaTOC, t^bucqpujvoc, icxv6qpuJVOC, TToXuqpuJvoc, fibuqpujvoc, xaXK6-"5 
[^qpujvoc, pappap6qpu)voc"j, ^gapuqpujvocj, foju^^ujvoc"], TuvaiK^^ujvoc 2 bk] fap A II 2—3 Trap' GCip. dGupoTX. Kai xd kuj|hik6v. Kal KaraTX. 11 1| 4 Kaxa- 
TXtJTTicjuovdv A I ^TriTXajTTO|u^viuv olov XoibopoujLi^vtuv BC -ov -ov A || 4 — 5 k. 
tXujcc6v t6v 6. BC jj 5 t6 buccp. AII || 6 Kai tX. hk HBC || 7 Aicxivnc] icaioc A|| 
7—8 Tdc bk TT. A II II 8 ii)c Ed pr || 9 TaOTaic Wilam | KaXoOci Galen || 11 dXXd 
Kai tXlucctic BC tXiuttt^c II | xapctKTfipec AII || 12 '€X. Kai papp. BC | f^ TTepciba 
n II 12—13 levoc (om F) f\ yXijjxrav. k. tt. II || 13 7r6Xiv. t6 d7r6 A || 13—14 KaTd 
Td T€TP. Wentzel || 14 ^v t^ tX. B C | ^XKObpiov] IXKObpiov, ^XKibiov C ^XKifeiov 
AII II 14 — 15 oXoqpuTic F oXov qpXuKTic A qpXuKTic BC || 15 TiTavuj irdci 11 
TiTavoTiTaci A | juupTiXXou 11 |j 16 Kai Kpiveiv II || 17 66aHiCTiKo0c A ordinem 
invertit 11 | dXuKd II || 18 ^xPncaTo II || 19 ^kXOccovt^c S ^TfXiiccovTac F || 
20 post qpiOvyijua A add jueTaX6qpiuvoc quod repetit 1 22 || 22 jueToX^qpujvoc] jLi^Ta 
9UJVUJV K. T. 6. BC 4 — 5 TTaXiTTXuJCCoc pXdcqprijLioc Hes 1| 6 TXwTTac OTrobrijudTUJv] Phrynich Ecl 
p 229 Lob II 7 — 10 cf Galeni Gloss Hippocrat prooem V 706 Basil , ubi Era- 
tosthenes Trepi dpxaiac KUJjuujbiac auctor indicatur || 14 — 15 6XoqpXuKTic] Phot' " 
Hes (Erotian 103. 16) || 23 — p 119. 3 brevius IV 114, ubi ad hunc locum PoUux 
lectorem remittit Libri H 111—117 119 

fujc 'ApicToqpdvric (Tliesm 192), Kai CTevocptuvov opfavov lTi^,'j 
fKtti KaXXi^iuvouc uTTOKpiTdc, Kai CTprivoqpujvoc rrapd KaXXia tw kiu-''] 112 
tVii^^ (I frg 30 Ko)"j. Kai Td TTpdTiiaTa eucpujvia, dqpujvia, [^c|LiiKpo- 
fcpujvia, jueTaXocpujvia'^ , XajuTtpocpujvia , pf TToXucpujvia^ , fibuqpujvia,'^] 
5 P^bucqpujvia, KaXXicpujvia* dTTO ydp tujv dXXujv ouk ecTiv eiTreiv Td"j 
t%pdT|uaTa, TrXfjv Tfjv papuqpujviav irap' 'AXeHibi (II frg 311 Ko),'j 
{"ujCTiep Kai Gpacuqpujviav t6 )Liev TrpdTiua eiTroic dv, ouk 6v Tfjc'j 
[^TTXdTUJvoc (Leg IX 879 E) GpacuHeviac dribecTepov, t6 be 6vo|ua'j 
fOpacuqpujvoc piaiov. Kai T^^KuqpuJviav dv qpairic, ouk dv Kai tXuku-"j 113 

10 fqpujvov TTpoceiTTUJV, Kai Hevoqpujviav, t6v Hevoqpujvov TTapeic, Kai'j 
Ccu]uqpujviav'j- 6 be cujuqpujvoc t%dvu"j euTeXec. Kai fTfiv^ biaqpujviav 
LC^epeTc"]^, ou |ufiv fpKOti^j t6*j bidqpujvov. Td be eTTippf|)LiaTa euqpiOvujc 
tYojLiocpujvujc, dqpujvujcj, cjuiKpoqpujvujc, lueTaXoqpiuvujc, fibuqpujvujc * Td"] 
t^Tdp dTT6 Tiuv dXXujv ou Xeia TTp6c Tf]v dKof|v. TTapd be TTXdTUJVi''] 114 

15 C(Gorg 482 B) cu|uqpujveT Kai biaqpujveT'j. 

eiTTOic b' dv qpujvfiv uijJTiXf|v, uTTe'pOTKOV, XajuTTpdv, TTXaTeTav, 
PapeTav, XeuKfjv, eKKeKaGapjuevr|v, fibeTav, eTraTuJTov, feujueXfi, euTTeief],''] ii7 IXOAION ad 1 15: B eiusque asseclae in textu. Laurentiani 58,3 et 58,1 
et 28, 32 post verba § 118 TToXuStiXoc 6 kiu|liik6c p 120 1 8 idem in textu 
praebent: qpuuvri cpQif^a, qpe^TTOc IvapGpoc, ItTP^MMCItoc, oi»k dbiaTUTiiJUTOC • 
fjxoc ouK dcTiiuoc, ouK d6idp0pujTOC • drip bid tijuv qpujvr]Tr|piujv eic qpujvi^iv tuttou- 
iuevoc* TrveO|ua 6id ttic Tpaxeiac dpTripiac dva6i66|Lievov (-voc B) ^k toO irveu- 
juovoc, Kai TrXfjTTOv ti^v ^TriTXujTTi6a , Kai tuj CT6juaTi ^veiXou|uevov , Kai uuc ^v 
KUjupdXuj fixoOv, T^ujc dvap6pov, (§ 115) toic bk qpujvr|TiKoic 6pTdvoic eic to eu- 
cfiiaavTOv dTroxapaTT6|Lievov f] dTroTUTroOjuevov, eic t6 ^jUjLieXk 6iaTi0^|uevov luc Otto 
TrXfjKTpou |u^v Tfjc TXuuTTric xop^ujv hk tujv XonrOuv. ^TriTXujTTic Tdp Tf^c diTXOuc 
qpujvfic 6pTavov, TXOucca 5^ Tfic (toO B) evdpOpou* 6i6 Kai 6 |uO0oc Tf]v Tf^c 
TTav6iov(6oc dTr^Tejuev, dXaXov 0eivai pouXri0eic. dv bi. Tivec Kai TXuJTTav ^xovtcc 
ou (pujvOuciv, T^ eTTiTXuJTTic p^p^aTTTai, dv bk 6ucqpujvujciv, i^ TXOuTTa. (§ 116) 
qpujvf] df^p TreTrXriTfx^voc • irXfiTTei Tdp Tf]v liriTXujTTiba. f^ TrXfiHic d^poc" irXriT- 
TCTai yctp TOic qpujvr]Tr]pioic, Kai iljc bir|xfic ^Hrixei. qpujvf] qpO^TTOc dju^picTOC 
Ka0' aOTdv, ^iri juupiav bk dKof^v Trepicxi2;6|uevoc, ijbc i^ dKTic toO qpujT6c ^Tii 
OeaTdc oqpOaXjuouc, f\ gjUTraXiv uuc f| dKof) ttoXXujv djua qpujvOuv dvTiXajupdvcTai, 
Kai ouK oXiTUJv ^paTOuv 6 6qp0aX|u6c. 2 Kai TPIvocpujvoc II | KaXXiCTLU k. A || 3 — 4 ordinem invertit F i| 5 eiTreiv] 
eOpeiv A |I 7 6v] kv F ^k S || 8 0pacu2eviac] Opacuqpujviac. dr]6^CT€pov be t6 
ovojua. 6 OpacucTOjuoc Kai 6 Opacuqpujvoc Kai piaiov II | ovojua] ovoc A || 9 piaiov] 
dr]6^CTepov A || 10 Tuapeic] Trap' oO A || 11 euTeXf]c AII | Kai 1^ biaqpujvia BC jj 
12 biqpujvov A dqpujvov II | Td bk impp. om S | Kai ^TTipp. dTr6 ttic qpujvfic (bk 
aOTf]c B) TTpodTeTai otov eucp. k. t. 6. BC. || 15 post biacpujvei 11 repetit e 1 11 
Kai cu|U9UJvia Kai biaqpuuvia || 16 uTrepoTKOv] OTr^pTepov B || 17 ^TKeKa©. A 120 BipMou B 117—120 

feudTUJYOV, 6UKa|U7rf|, eueXiKTOv, TXuKeiav, XiTupdv, caqpfi, biaq)avfi"j, 
lueXaivav, fcpaidv"], ciuiKpdv, fcTevr|v'j, bucr|Koov, fdcacpfi, cutk6Xu-'j 
[VevTiv, eKiLieXfi, d|LieXfi, dvdTtuTov, d7rei0f|, bucKaiLntfi'], Tpaxciav, bie- 
CTTacjuevriv, dribfl, fXuTiripdv, ppaTXwbr|"j, xdKKilovcav, foHeiav']. Kai 

118 (pQef\xa ^L^c^j 6)ioiuJC fKaTd Tf]v uqpfiTilciv tujv TTpoeipr|)Li6vujv''j, Kai 6 
cpGeTHacGai, PqpGoTTn i^oX^ cpOoTTOC, teuqpGoTTOCJ, dqpeoTTOC. TTpoc-"] 
fqp0eTKTf|pia Tipo Td|uujv eopTf|. ^KaiJ 7Tpdqp0eTHic'j. Kai TpuT6pouc 
Td qp06T|uaTa, ibc ffeqpr)']'] TToXuZ!r|Xoc 6 kuj)liik6c (I frg 12 Ko)" p^dXX' 
fou TpuTcpouc Td qp0eT|uaT' oube T^6Hibac'"j. diTO b^ X6tou pov^-^j 
[VaTa'j XeT6iv, KaTaXeT6iv, KaTdXoTOC, fuTrdXoTOC, eTTiXoTOC, bidXoToc."j lo 
fdTTdXoToc 'AXkivou im tujv laaKpujv pfjceujv j. 'dvdXoTov pTd qpud-^j 
C)Li€va 9uec0ai' TTXdTUJV iv tuj TTCpi vpuxnc (110 D)- ev be fTUjl"] 

119 pTijLiaiuj (56 C) 'dvaXoTiOuv' Kai (32 C) 'dvaXoTiac' Kai 0ouKubi-"j 
pbric (III 16. 2, II 85. 2) 'ttoXuv t6v»j iTapdXoTOv' Pqpnciv. Kai»j 
fTTapaXoTicac^ai, Kai Td djLiqpiXoTa XoTicac0ai, dvTiXoTicac0ai, ^XoTiCTaifj, i6 
pXoTiCTfipiov, dXoTicTUJC, dXoTiCTOV. dvTiXoTia, dTToXoTia, dTToXoTn-^j 
fcac0ar 'AvTiqpiuv (II t 1) ^t ^ai dTTeXoTn^n t^^Pnj- 6uXotov, 6uX6-'j 
pTUJC Kai ujc 'lcoKpdTrjc (VI 28) euXoTUJTepujc, l^uXotcTvj, euXoTn- j 
fcac0ai, euXoTia"j, KaKoXo^ia fujc ^YTTcpeibric (frg 247 BP)"j, k^ko- 

120 XoTei ujc Ar|)Lioc0evric (frg 55 Tur), Kai dXo^ia, faicxpoXoTia ujc"^ 20 
["Eevoqpiuv (RLac V 6). Kai ujc TTXdTUJV (Sophist 241 A) dXoTa"j 

f Kai dbiav6TiTa'j. Kai ujc GouKubibric (III 36. 4, VIII 84) dvaXo- 
Tic)Li6c, pKai dvaXoTi2;6Tai ujc TTXdTUJV (Theaet 186 A saep). 6 b'"] 
pauTOC (Phaedr 261 D) Kai dvTiXoTiKf] Texvr) qpnciv, 'AvTiqpujv (frg'j 
f 149 BP) be dvTiXoTOU)uevoi, 0ouKubibr|c (IV 92. 4) be 'opoc ouk"j ss 
fdvTiXeKTOc'. Kal dXd^uJC, Kai dHioXoTujTaTOC j. 'AvTiqpujv (frg 151 BP) 
be dTTapTiXoTia, [''ujCTTep Kai 'HpdboToc (VII 29). oijtoc (I 90) b6'j 1 XiTUptiv] Xa)Li7rpdv A || 2 juiKpdtv 11 1| 3 lK)ueXf|] ^juiueXf^ A || 4 ordinem invertit 
BC II 5 ujcauTUJC BC || 6 qpG^TTecGai IIBC | post qpG^TTecGai II repetit qpGdTiLia 1| 
6 — 7 TTapaqpGeTKxfipia f| Trpdc Td|uov t. A cf III 36 || 7 rpuTepouc] irpaoT^^Tr^ F)- 
pouc nBC II 9 TpuTepd rd A TrpaoT^pouc Td 11 | TXuEibac] TXuKciac 11 || 
10 KaTaX^TCiv om S | biXoToc A jj 14 iroXuc A || 16 dX^TiCTOv] dX^TiCTOc A || 
17 — 18 eOXoToc add 11 post e^XoTov, dX^TUJC A add post eOX^TUJC || 18—19 euXo- 
Trjcaciv A || 19 KaKoXdTn H | Kal KaKoXoTia (KaXoTia B) BC post Ari|uoc0^v»ic 
tum Kai dXoTia | Tirepibiic A || 25 dvTiXoToiJ)Lievoc F -vov S || 26 dHioXoTi/jxaTov II 7 Hes: TpUTepouc TpuTif)beic, 65eic || 11 dirdXoToc 'AXkivou] cf VI 120 |j 
19 KaKoXoTia] cf B.A" 102. 13 jj 20 dXoTia] Harp || 27 dirapTiXoTia] Harp d. 
Auciac ^v Tu) ■rrp^c 'Apkavbpov Kai 'Hp6boToc (VH 29) dvTi toO djrripTiCfi^voc 
Kai irXripiic dpiOji^c Bachm L dirapTiXoTia (BA 418. 15 sqq) = Suid Libri TL 120—124 121 

Kai eTraXiXXoTrice, K€VoXoTr|Ciu pbe GuttoXic (I frg 418 Ko), f^iva befj 
ptinn naKpoXoTuj' TirepeibTic (lY 13 p 60, V 4 p (52 BP)j. 6)uoXoTia»j 121 
pLKCtij ojuoXoTeTv j Kai 6|uoXoTr|)uaTa f ujc TTXdTUiv (Gorg 480 B saep)'j, 
[Kai 6)u6XoTOv]. f^cpi^o^OTOc^j, ttoXuXotoc, juicoXotoc, p(piXoXoTia"j, 

5 tppaxuXoTiaj , pf PpabuXoTia^ , TtoXuXoTia , f juicoXoTia^j , KOucpoXoTia,"] 
fuvpriXoXoTia, ipeuboXoTia Trapd Ar|)uocGevei (XXXV 32), |uaKpoXoTia"j, 
[^LJLiaKpriTOpiaj. Xotottoioc, XoTOTroiia, Xotottoiouciv. dTieXoTiZieTO. )uu- j 
f0oXoTia, biajuu0oXoTOuvTec. XoTOTpaqpia, XoTOTpdcpoc, XoTOTpaqpiKfi"] 
pujc^TTXdTUJV (Phae(ir264B). T^veaXoTia, TCveaXoTeTv. dva^cpiXoTUJC^j 122 

10 fTTapd EevocpiuvTi (Cjrop VIII 1. 44)"j. Trapd be KpiTia (frg 45Bacli) 
Kai XoTeuc 6 pr|TUjp. oi be ^TTepcujv Xotioi' Tiap' 'HpoboTUj (I 1), 
Kai (II 98) XoTifur) ttoXic. Kai TTapd Oaibujvi XoTdpia Kai Xoto- 
TTOiriiuaTa, TTapd be 0eoTT6)UTTUJ pTiu kuj|uikuj"j (I frg 96 Ko) uttoXotcTv. 
pXeHic, bidXeHic, bidXoTOC, bidXcKTOc, biaXeTec0ai, biaXcKTiKOC tKai^j 

15 PfbiaXeKTiKuucj. Kai XeKTiKOC Trapd ATijuoc0evei (LXI 2)'j, Kai XeKTi- 
KUJTaTOc TTapd EevocpujVTi (Cyrop V 5. 46). fr\ be KUJjULubia (Aristoph^J 123 
pRan 876) XctttoXotoc eipr|Ke Kai (Aristoph Nub 320) XeTTToXoTcTv"] 
fKai (Aristoph Nub 130) XeTTToXoTiav. TrpocbiaXeToiuevoc, Trpocbia- j 
fXeTec0ai. TTpoXoTOC, TTpoXoTeTv. Xotictikoc, fXoTiCTiKUJCJ. XoTO-"j 

20 C^juu^iov. KaKoXoTOC, KaKi^TOpoc, Kai ujc 'AvTiq)UJV (frg 172 BP)"j 
fibuX^TOC Kai jueTpioXoTOc. jueTeujpoXoToc fbe TTXdTUJV (CratyPj 
f 401 B saep) Kai (Cratyl 404 C) |ueTeu)poXoTu»v''j. juiKpoXoTov be 124 
TTTepeibTic (frg 255 BP) f juevf tov eic dpTupiov dveXeu0epov, McoKpdTric 
(XII 8) be Tov juejuipijuoipov. ^Kai TaTreivoXoTia be Kai oiKTpoXoTiaj 

25fKai eXeeivoXoTia (Plat Phaedr 272 A) Td (?) ^TOuj TTXdTUJVOC,'] 

IXOAION ad 1 12: TTXdTUJvi dv, quod IIBC in textu inter irapd et <t)ai6ujvi 
praebent, interpolatio est coUatis Photi Lexico et BA^^ 107. 1 manifesta. 1 ^TraX\i(ri C)X6Tricev B C tiraveXdTrice A ^TravTiXoTncei 11 1| 5 post iroXuX. 
II repetit e 1 2 tbc 6|uoXoTia H 6 OipriXoYia II | hic omittunt et A et 11 irapd 
AriiLiocG^vei, 1 9 autem post YeveaXoTeiv A et U addunt KaKoXoYia (cf p 120. 19 
et lectionem cdd BC) n;eu6oXoTia Trapd Ar]|uoc0^vei || 7 dire^o F)XoYi2ec6ai 11 
Quid hic sibi velit hoc verbum nescimus || 9 d|Liq)iX6xujc II 1| 11 XoYieuc BC | Kai 
nepcOuv oi X. BC || 13 GeoTr^iaTrTUj B | CiiroX^Yeiv BC || 19 irpoX^Yeiv II |I 21—22 HX. 
K. |LieTeujpoX6Yov Kal |uiKp. II || 23 Tirepibric ABC semper || 23 |lii^v ^qpr^ t6v 
BC II 25 ^XeeivoXoYia] dXr|0ivoXoYia II | Nihil nisi ^XeeivoXoYia apud Platonem, 
ergo To ToO TTX. scribendum 4 91X6X0YOC et TToXuX^Yoc] Plat Leg I 641 E || 8 6ia|LiueoXoYoOvTec] Plat 
Leg I 632 E || 12 XoYdpia] Phot Oaibuiv CujKpaTiK6c ZujirOpuj BA" 107. 1 'XoYdpid 
|uoi X^Yei.' <t)ai6ujv ZuJirupuj 1| 18 XenToXoYia] Phot Suid ("6p|umTT0C Ari|u6Taic) 
cf Phrynich in BA 49. 28 122 BipXiou B 124—127 

fxouTOic 7Tpocr|Kei"j. luiKpoXoTeTcOai f^be eiprjKev GuttoXic (frg 431 Ko),'j 
fKtti )LiiKpoXoTncuD|Liev KpaiTvoc (frg 429 Ko), Kai beivoXoTeTxai 'Hp6-"j 
fboTOC (IV 68)'j. Kai beKaTTiXoTouc be Kai TtevTriKOCToXoTouc Ar|- 
|Lioc0evTic (XXm 177, XXI 133). f TTrepeibnc (frg 174 BP) be 'biei-»j 

125 pXeTiLievoc' eTTi dq)pobiciu)v"j* 'ApicTocpdvTic (frg 343 Ko) be biaXe- 6 
HacGai e(pr]. ['^KaKriTOpeTv, KaKoXoTeTv'j. tfXeTCTai be Kai^j Xoto- 
baibaXoc, eXXoTiMOC. ["Epjuittttoc be 6 ku)|uik6c (I frg 92 Ko) Kai] 
[rrepiXeTeiv eipriKe t6 TrepiepxecGai tuj Xotuj Kai folovf Trepiccd] 
[XeTeiVj. pKai t6 XaXeTv be Kai 6 XdXoc Kai XaXicTepoc, Kai f)"5 
pXaXid, Kai t6 KaTaXaXeTv Trapd 'ApiCToqpdvei (frg 145 Ko) Kai 6|Lioiiuc'j lo 
f^fi*] XdXricic (frg 803 Ko), Kai dTrepiXdXriToc AicxuXoc (Aristoph Ran 
838 cf I frg 667 Ko). 

126 TU)v fbe Tfjcl TXtuTTTic IpT^v Td 6v6|LiaTa pori, poav, p^eKPodv,j"S 
C^TTapapodv, KaTapodv'j, tLeTTipodv^j. t.^eTTip6r|T0c*j, Trepip^TiToc. fTrepi-'] 
PMtujc fujcj Aicxivnc (I 113), fKaiJ ujc 0ouKubibnc»j (I 73, VIII 15 
85. 2, 87. 3) fKaTaponf. laeTaXnTOpoc be Trapd EevoqpuJVTi (Cyrop 
VII 1. 17), ^Kai jLieTaXnTopeTvj [Vai jueTaXnTOpia. Kai cuvnTopoc'j, 
cuvnTopeTv, fcuvnTopia, cuvaTopeueiv'j. fTTponTOpoc, pTTponTopeTv,']^ 

127 ffTTpoaTopeueiv'^, TrpoaTdpeucic, dvaT6peucic. Kai bniLinTopoc, bniun-l 
pTopeTv , bniunTOpia. icnTopia , KaKnTopia , fKaKnTopocj , KaKnTopi- j 20 
[•'cTepoc TTapd OepeKpdrei (I frg 96 Ko), Kai KaKnTopicTaroc Trapd"} 
["'GKcpavTibT] (I frg 5 Ko). TTpocnTopoc'], euTTpocriTOpoc, ^P^dTTpocn-j^jj 
tf[Topocj^j, P^bucTTpocrjTOpoc, TrpocaT^peucic, tTrpocaTOpeucaij, TTpocnTO- j 
["pia-* dTTeiTreTv, dTraTopeucai']' 'lcaToc (frg 147 Tur) be dTreipnKUJC 1 post TTpocnKei B C pergunt xal ^rnuaxa be TrapaTrXnciujc ^k toutujv 
irpodTeTai, laiKpoXoTncai Kai (om B) |uiKpoXoTeic9ai || 2 |aiKpoXoTnco|Liev F cf |ui- 
KpoXoTncai in BC, )uiKpoXoTnco|aai A || 3 bcKarnX^TOC A beKaxoX^TOUC B | 
irevTnKocTnX^TOc A |j 6 — 7 XoTo6i6dcKaXoc B || 8 elTrev C || 9 nirou b^ Kal t6 
XaXeiv II II 10—11 6|aoiu)c auToic 11 X. II j XdXncic bk BC || 11 Ojc Aicx. H irap' 
AicxiiXlu BC II 14—15 irepiponTUJc] ^TriponTtuc n || 16 lueTaXnTopoc— Eev. om S || 
21 OepCKdTn A I post ^epcKpdTei II pergit KaTnTOpeTv, KaTnTopicTaToc || 22 '€k- 
q)avTi5n sed bei superscr F -61 S || 23 TrpoaTopeucic A 3 TrevTnKOCToXdTouc] cf IX 29, 132 Harp (Phot Suid) TrevTnKOCTn BA'*^ 
297. 21 Cf Phot irevTnKOCToX^TOi L Patm Bull corr Hell I 16 !| 4—5 biei- 
XeTlu^voc] V 93 = Moeris p 195.8 Bk cf Suid biaX^TCceav Td cuvoucidreiv || 
5—6 BA« 88. 28 biaX^Haceai 'ApicT. 0ec|Lio(popiaZ:oucaic cf Phrynich in BA 37.4 
Hes II 6—7 XoTo6a(baXoc, IXX6ti|uoc] Plat Phaedr 266 C, 269 D || 8 TrepiX^TCiv] 
Hes II 9 XaXiCTepoc] Bachm L 287. 22 (Phot Suid Hes) || 10 KaTaXaXeiv] 'ApiCT. 
rfipqi BA" 102. 15 cf Ran 752 Libri H 127—131 123 

tfeqprjf j oiov dTToXeXaXriKuuc, TTXdTUJV (Soph 258 C) bl dTToppTiciv iriv 
dTraYopeuciv f f Kai (Theaet 200 D) dTraTOpeueiv^j'] t6 dTTOKa|ueiv ' ^dTTOp- 
prjOev' be 'aiiTiu' Arijuoceevric (XXXIII 21) tfeiTTe^j t6 diTaTOpeueev. 128 
t*uTT6 be Tevouc dTTOppri0fivai TTavToc' TTXdTiuv (Leg XI 929 A), oiovj 

5 tdTTOKTipuxOfivaij. eK be tujv auTOuv ecTiv eiTTeiv, ffeiTTiuv'']^, ^dTTeiTTeivj, 
dTTeiTTUiV eTTaveiTTiuv dpTupiov, oiov eTTiKripuHac. Kai prjTOV ti Kai 
dTToppriTov, Kai pfjcic Kai dTTOppricic fLKai dvdppr|cicj Kai bidppricic'] 
^Kai Tupoppricic'], Kai dpprjcia r\ ciuJTrfi TTapd NiKoqpiuvTi (I frg 23 Ko), 
Kai pfi)Lia fKai TTpocpTijLia, Kai TTp6cpr|cic"S, [Kai prjTUjp^, pKai eupr|)Liujv''j 

10 [''fKai KaKOpprijuujv^ (^Kai dpprjiuujvf j, Kai eTTippriTOC, fKai jueTaXop-"] 129 
ppTiiuocuvTi Kai eupTijuocuvTi Imi eu0uppTi|uocuvTij. Kai ibc ATHuoc^evric"] 
(Epist IV 11) [aicxpopprmocuvTi]. fdTTeiTreiv, cuveiTTeTv"]. biapprjbTiv, 
f[bia(pdbr|v5j. cpficai, fcujuqpfjcai, dTTOcpficai^j. ^fKal^j ^dcicj' dTToqjacic 
fbej eTTi biaiTTiToO, f^v fKai TvOucivj KaXeT Ari)uoc0€VTic (VII 9 saep). 

15 f Kaif dvTicpric TTXdTUJV (Gorg 501 C), [Kai dTToqpTiciv ["OiuTipoc^j 
(H 362), fKai^ dTTO(pr|vac0ai tviuiutiv foT pr^Topec^. 

KecpaXrj fT^ )ufivj uTTOKeiTai TpdxTiXoc. KaXeTTai be Kai auxf]v 130 
Kai beiprj, 60ev Kai uTTobepic t6 ev toTc TTp6c0ev tou TpaxnXou TeXeu- 
TaTov. ecpecTTiKe be ccpovbuXoic CTTTd 6 TpdxTiXoc, ouc "0)ur|poc 

20 (k 560) dcTpaTdXouc KaXeT, Kai (Y 483) ccpovbuXiujva t6v )uueX6v 
t6v ev auToTc. 6vo|ud2!ovTai be oi ccpovbuXoi [mij CTpocpeTc TTapd 
TTiv eTu' auToTc tou TpaxiiXou CTpocpfiv, Kai CTpocpiTT^c pTrapd Oepe-^j 
[^KpdTei (I frg 236 Ko)'j. KaTaTeivouci be bid pdxeujc, t6v juueX6v 131 
eH eTKecpdXou biacpepovTec, 6c |ur|viTHi Te cppdTTeTai Kai veupoic TTapa- 

25 TTe')UTTeTai. t6 be ttciv auTUJV cucTrijua KaXeTTai t^^ic. tujv be ccpovbu- 2 diraT^peuciv oTov t6 dtTioKaiaeiv IIBC |1 3 dTroppeuGev A ||* 4 Tevouc] 
Te A I oiov] dvTi tou C || 5 dTreiTueiv] dvTenreiv BC || 6 ^TraveiTrujv] auToic 
n II 8 Trp6cpricic II | dvappricia A | viKoqptuvTi BC dvTiqpujvTi AII (neque 
in orationibus legitur neque inter frg recept) || 9 ^fnuaTa IIBC | Trpocpfi|uaTa 
II II 12 post cuvemelv Ed pr add dppf|6Tiv | ^ti 6iapp. BC |1 13 6ia|Li(pd6riv II | 
e)uq)ficai A || 14 — 15 A. dir^cpaciv Kal dvTicpaciv UX. B 1| 15 dvTicprjc B dvTi- 
qpriciv C dvTiqprjceiv II dvTiqpojv Kal A | 6|uripiKa)C II 1| 18 6eipd IIBC | ^tto- 
6eipic A II 19 CTrov6uXoic AB item 1 20, 25 etc || 20 C(pov6uXu)OV II H 22 ^v BC |1 
25 TiTnc B 2 diraTopeueiv] Harp dn. dvTi tou Kdjiiveiv Kai d6uvdTUJC ^xeiv. Auciac 
'GpuuTiKUJ II 10 KaKoppriiLiuiv] Aeschyl Ag 1126 |1 13 6iaqpd6riv] Solon ap Arist 
Rpbl Athen 12 | dir^qpacic] Harp |1 17 — 19 KeqpaXfj — TeXeuTaiov == Ruf Ephes 
p 142. 1, 2 II 19—20 Iqp^CTriKe 6^ cqp. — dcTpaTdXouc k. = Ruf Ephes p 147. 11 || 
20—21 = Schol Y483 B Twl |1 25 Tunc] Hes H 25 — p 124. 2 Ruf Ephes 
p. 155. 1 Tov 6^ TTp. ToO TpaxnXou cqp. 'iTTTTOKpdTric 666vTa 6oKei |uoi KaXeiv 124 BipXiou B 131—135 

Xu)v 6 )Li6v TTpOuTOc, 6 cuv Tuj TpaxnXuj CTp€(p6)Li€voc, ^TTiCTpocpeuc 
6vo|ndZ:eTar 'iTTTroKpdTTic (Epid II 2. 24) b' auTov xai 6b6vTa boKei 
KaXeiv. ToTc be TrXaTioic auToO buo ^KOiX^TTiTec /^iiiia eKaT^puuGevJJ 
[eveiciv, eic dc evi2!ouci utto ttjv TtapeTKeqpaXibaj (^Trpouxoucaij Trpo- 

132 poXai [buo], Keq)aXfjc KOpujvai KaXou)Li€vai. tujv b^ ccpovbuXu^v 6 6 
beuTepoc dKivriTOC u)v dHwv ovoiiidZ^eTai, TrpopoXdc be ix^i buo, )Liiav 
lKaT€puj0ev, TTjv )Liev Tuj TTpiuTUj Tfjv bk Tuj TpiTUj TUJV cq)ovbuXujv 
evr|p)uioc)Lievac* KaXouvTai be KdToxoi. TrapaTrXriciujv b' ovtujv tu)V 
eTTi TOUTOic T€TTdpujv 6 TeXeuTaToc ibc dxOocpopujv OTXac dvojudZ^eTai. 

133 TOUTUJ be uTTripeicGrjcav ujjiiOTTXdTai, KaTaXriYOucai juev eic Tdc dKpuj- lo 
)Liiac, urrepeiboucai be Tdc KXeibac, ujv to juev ti jue'poc toTc ccpovbu- 
Xoic UTTO veupou ^Tivocj TTpocrjpTrjTai, to be utto to CT^pvov eic tov 
Tpdxn^ov TraueTai Kai KaTaKXeic 6vo)LidZ:eTai. Tdc b' ujjLiOTTXdTac eiciv 
61 Kai eTTivujTiouc Kai TrXdTac eKdXecav. KXeibiuv be to )Liev TTpoc 
uj)iOTTXdTaic eTTUJ)Liic, to be Trpoc Tpaxr|Xuj TTapacqpayic, oti to koTXov, 15 
rj biecTdciv ai KXeTbec, KaXeTTai ccpaTn, utt' eviujv be Kai GujLidc. 

134 uTTOK€i)nevric be KaTd ttjv K0iX6Tr|Ta tuj TpaxriXLu Tfjc qjdpuTTOc 
evboGev, fTof eHujGev utto Tdc 6pTdc utto tou q)ucdc6ai TTi|UTTpd)Lievov 
Kai dvoibaTvov TTpr|CTf]p 6vojud2[€Tai, to be ev juecuj TTpr|CTr|pujv lT€j 
Kai q)dpuTTOc dTKTrjp. acp ov to )iexpi t^vuujv TrapujTibec, ujv to 20 
)Liexpi KXeibujv )Liepoc TepGpov, fi be OTTiceev KaTd tov CTpoq)€'a cq)6vbu- 
Xov KOiX^TTjc eTricq)aTic f^TTpoc^jeipriTar Kai TauTr|v Tuepiexouci Te- 

135 vovTec. To be jLiexpi TepGpujv KupTUJ)Lia TTapaXoq)ia, bi6Ti Xoq)idv ttiv 
KaTd viijTOv TTpopoXfjv KaXoOciv. f] jLievTOi cujUTraca toO auxevoc 
TrepiaTUJTfl irepibeipov ovojudZeTai. 6v6)LiaTabelK )Liev TpaxnXou [Wj 25 ZXO^ON ad 1 9: diTKTfip€C oi ^v tuj TpaxfiXiu tottoi, 61' iliv fiTX^cOai cu)li- 
paivei Ed pr post dTXac 6vo|ud2eTai in textu = Et M 4 ^veiciv] eiclv A ] fic dTevitouci 11 || 8 ^vr]p)aoc)Lidvouc A 4vr|p)Lioc)Lidvnv 
II C 11 9 toOto II toutuj BC | TCTTdpujv] TeTaTM^vuJV BC | &\Qr](p6puJv A |] 
10 elc] C»Trdp BC H 12 fjpTriTai BC H 13 dvaTraOeTai 11 | Tdc] touc A || 14 im- 
vibria A || 15 objaoirXdTac A dj|aoTr\aTU)v 11 | TpdxnXov AII 1 5i6ti BC || 
16 6iecTf|Kaciv A 1 utt'] Trpoc IIBC |1 18 uTr6 t6 (p\}CY\ixa II BC H 19 dvoiboujievov 
A I b^ )ukov A II 20 dTnTriP S | Tcveiujv II C || 21 )ui^poc] t^Xoc AIIC || 22 ^mccppa- 
Tieuc X^T^Tai B || 24 vij()tu)v AB 10 sq ibiuoirXdTai , dKpu)|aiai , KXeibec Cf Ruf Ephes p 142. 10 — 13 |! 
15—16 liru)nic, KotXov, KXeibec, ccpayr] Ruf Ephes p 142. 5—7 || 22—23 Hes 

TdvU)V Libri II 135—139 125 

eKTpaxn^vcai [fKai'] eic TpdxnXov lucai, ck be aiixevoc uipauxnv Kai 
[•^uvpauxcveiv. Kal iuecauxevac touc dcKOuc 'ApiCToqpdvric (frg 725 Ko)'] 
fKeK\r|K€v'j. pucauxnv be fteKaXeiTo]^ 6 touc )uev ujjuouc dveXKiuv 
Tov be auxtva cuveXKuuv, ov eTripouXov 'ApiCTOTeXrjc (pucioTViJU)LioveT 

5 (p 811*17)- [Vi be epiauxevec ccpobpa TtoiriTiKov (K SO^)'^. 136 

uTTOTpaxnXiov |Li^v ouv KaXouci t6 utto touc auxevac, [lueTaHu] 

[uj)Li07TXaTUJV KaTaXfJYOv ctti t6 iueTdcppevov], jLieTdcppevov be t6 utt' 

auT6 iLiexpi |li€COu vuutou, KaTd t6 tlDv cppevujv bidCujjua. uTTOppaxic 

be ecTiv n l^expic occpuoc KoiXoTnc. dTr6 be pdxciuc ["ovoiuaTa^j paxi- 

10 leiv t6 KOTTTeiv, [Kai pdxcTpov t6 juecov Tfjc pdxeujc, Kai paxcTpicaij 
[t6 biaKovpaij. 

Kai )unv €TTi [^Tej Tdc xeTpctc iouci t6 juev uTTepexov tou ppa- 137 
Xiovoc dKpujjuia Kai uj)uou KeqpaXn t^oX dKpoKUjXiaj Kai eTTUjjuic. [dTT6] 
[be ujjuou [ovojuaTa fKai n jj eHujjuic Kai n eHujjuiboTroiiaj. Tva be 

15 evepeibeTai touti t6 dp6pov, evTUTTUJCic KaXeTrai n uj|U0K0TuXn. [^aij 
[veupoic juev KaTnpTnTai TTapd TTXeupdc TTapaiujpoujuevnc Tnc xeipdc,] 
[cTdcnc be eic TTUT)unv eviZidvei Tfj Tflc evTUTTuuceujc KoiXoTnTi. crpoT-j 138 
[t^Xoc be ujv 6 ppaxiuJVj ^Kai KeKXi|uevoc, oti ecTi tou TTnxeujc'^ 
C^ppaxuTepoc, rj TTp6c t6v dTKiuva Karapaivei, bieupuveTai^j. [KaXeTTai] 

20f.be auToO] Td )uev eHujGev |uuec, Td b' evbov TTapujXevia, t6 be TTp6c 
Tuj ujjuiu TTpouxov ppaxiovoc KeqpaXr), ai be utt6 Trj dKpuj)uia KOiXoTnTec 
juacxdXai, dqp' ujv fovojuaTaj d)uqpi|udcxaXoc Kai eTepojudcxaXoc xitujv. 
[n be juacxdXn utt6 |uev tujv ibiuJTiuv KaXeTrai )udXn, utt6 be tujvj 139 1 6i|iaijxnv] OiiiaiJX€iv IIC || 2 pucaijxevac A || 3 bucaijxnv H || 5 bk] t^P II|| 
8 (jtt' auxOuv II C ^Trd touc ilj|U0TrXdTac )Li^XPi B | iiJTropaxic IIBC || 9 6vo|Lia A || 
13 dKpoKUjXia] dKpOKiiJva 11 | diro] fiiraS A || 14 5vo|ua A | iva] Sirou B || 
15 ^TrepeiSeTai II | toOto II j ujjuou kotOXti AII || 17 CTdcr^c] CTdcic II Tdcic A j| 
17—18 TpoTTuXoc A 1| 18 «juv] ecTlv C || 20 tou bk ^2. B Td ju. gH. auToO 
)Liuec A t6 — TrapuuXeviov BC || 20 — 21 TTp6c t6 cu))Lia BC KcqpaXai BC || 22 post 
^T€po)Li. A pergit Kal ^Tepo)LiacxaXoxiTd)v 3 pucaux^v = Pausan Lex ap Eustath 207. 4 = p 132. 6 Schw (Suid 
Hes) 11 3 — 4 pucaOxn^ — ^xripouXov] Sueton tt. pXac(pri|uiu)v p 418 Miller, Eustath 
p 838. 18 II 7 iueTdcppevov] cf II 177 |! 9—10 ^axi^eiv] Baclim L (Phot Suid) 
jiaKxiZeiv (irap' Eupnribr)), Phot Hes (yaxilvjv j| 10 j5)dxeTpov] Phot (. . . AibujLioc 6^ 
TrXeup6v) Hes 1 Phot jS^axerpiZieiv • t6 eic tt^v ^dxiv iraieiv oOtujc TTXdTUJv H 
18 ppaxiujv] Soran ap Orion Th Et 34 |1 20—21 t6 bk iTp6c t. u)|uuj — KeqpaX/) 
= Ruf Ephes p 143. 5 sq |1 22 d|U(pi|udcxaXoc] Yll 47 | ^TepojudcxaXoc] VH 47 |1 
23 cf 6116 ludXric B A^ 313. 3 Suid Phot^ (Et M 783. 7) Schol Plat Gorg 469 D, 
Hellad in Phot Bibl 529 b 35 = Phot" (ex Aelio Dionysio?) Moeris 203. 18 B, 
Phrynich Ecl 196 Lob 126 BipXiou B 139—142 

['AttikiIiv ouxi, dXXd t6 ijtto auTfj (pepojLievov utto |LidXr|c qpepecGai] 
[XeTOuciv]. Td laevTOi TrapujXevia Kai dTKdXai Kai dTKaXibec, ^Kaij 
eudTKaXov t6 euqpopov tn t6 r]b\). f^icuuc fbe^ dTT6 toutuuv'] Kai 
dTKaXibec oi tojv HuXiuv bec)uoi, [Kai dTKaXibaTuuTOij Kai dTKaXibr|- 
q)6poi, Kai t6 evaTKaXicacGai ^Kai t%pocaTKaXicac9ai"j'j* Kai TTapaT- 5 
KaXicac0ai t6 touc dTKaXibriqpopouc auTouc fTij TTapacpopTicacGai. 

140 6 [•'toivuv'] 7t fj X vj c exei octci buo [yd ju^v uiTepOTKOTepov], 
[t6 be ppaxuTepov]. Kai iva [''Ttj tuj ppaxiovi cuvripGpiuTai, t6 juev 
TTdv dTKiiiv [KaXeiTai, dqp' oij Ta^idTKUJV TTap' lirTTOKpdTei] (de articul 
12 IV 114 L), t6 be eHuuGev [auTOu] rrpouxov oXeKpavov, pdqp' ou'] 10 
fKai t6 oXeKpaviZ^eiv TTapd toTc kujjuikoTc (III p 589. 1093 Ko)"j. t6v 
be Trnxvjv Kai luXevriv KaXouciv, [oGev Kal f] "Hpa XeuKUiXevoc, kcCi] 
[dKpujXevia Td oiKpa toO TTr|X€U)Cj. fo^ '^^ 1^^^ dvuj9ev eTTiTrrixu, t6j 

141 Lbej KdTUjGev dTocToc. [evioi be Kai t6 TTp6c tti dKpujjuia dpGpovj 
[Kai t6 7Tp6c TUJ dTKUJVi Kopuvac KaXouciv, 01 be Topjuiouc f| Kovbu-j 15 
[Xouc. Kai ToO TTf|X€UJC Tfjv utt6 tuj ppaxiovi cujLipoXfiv KaTd juev] 
[Tfjv evboGev KOiXoTriTa oXeKpavov KaXeTcGai vojuiZ^ouciv, KttTd be Tfiv] 
[eHujGev TTpoPoXfjV dTKiuva' t6 Tdp Kopujv6v ojuujc ecTiv laTpiKov,' 
[ovojLidZ^ouci be toOto Kai kuPujXov. Kai kuPitov [eiTTOic dv ujc"] 
P'lTTTroKpdTr|c (de locis in liom 6 VI 286 L)* boKeT b* eivai AujpiK6v'j 20 

142 [•^TOuvojLiaj Tujv ev CiKeXia Aujpieuiv, oGev 'GrrixapjLioc (frg 213 Kaibel)] 
[Kai t6 Traieiv tuj dTKUJVi KupiTi^eiv XeT€i. amx] be f\ cujLipoXf) toOj 2 post dTKaXi6ec IIC et 1 4 11 add KaXoOvrai |j 5 ^vaTKaXicacGai Kai rd ojnoia BC || 
6 auToOc] ^auToic BC 1| 7 tt. oct. b. kcji A || 9 TaXiaT(sive v)6v A || 10 et 17 6X^Kpavov 
C cf Aristoph Pac 443, itidem Ruf Ephes, Phrynich v not, itaque 11 6X€Kpavi2;eiv 
correxi, djX^Kpavov 10, 17 et ibXeKpaviZeiv 11 AIIB || 12 fiOev] dqp' ou C || 13 Trf|- 
Xeoc A semper || 15 Kopujupac S | oi jli^v T6pvouc II 8pjuouc A |1 17 Pollux errat 
de notione verbi 6X^Kpavov cf 1 10 et Ruf Ephes || 18 cujupoXfiv A | Kopuj- 
v6|Lioc ^CT. ia. A k. la. juev ^tiv C |1 19 atJT6 C | k6PujXov II | KOpiTov] ku- 
piujTov C I eiTTOic d)c A el ttict^c II, corr Ed pr jl 21 oi ^ttI Cik. Aujpieic C || 
22 tCD dTKUJVi om S 1 KuPuTiZ^eiv A KuppmZ^eiv II 3 eOdTKaXov] Aeschyl Prometh 350 |1 4 Hes dTKaX(6ec (Et M 11. 13) Paus 
L ap Eustath 1283. 42 et 1162. 36 = p 89 sq Schw |1 9 dTKtuv = Ruf Ephes 
p 143. 9 II 10 oX^Kpavov] Ruf Ephes p 143. 10 jaeTd bk. t6v Ppaxiova, dTKibv t6 
cijjLnrav dpOpov, Kai t6 65u knl ou KXiv6juevoi CTripiZ;6|ue9a • oi bk 6X^Kpavov (sic) 
KaXouciv sed Hes Suid Et M cbX^Kpavov 1| 11 6XeKpav{2eiv] Phrynich in BA 
56, 17 ubi 6XeKpaviZeceai t6 toic 6XeKpdvoic iraiecGai. oX^Kpava bi to. dKpa tujv 
dTKiDvujv Hellad in Phot bibl 533. 28 iJbXeKpavireiv jl 19—22 Ruf Ephes p 143. 10 
6X^Kpavov. Aujpieic b^ oi ^v CiKeXiqi KupiTOv. 'CTrixapjLioc b^ Kal t6 Tuaieiv tuj 
dTKUJvi KuPiTiCeiv ?XeT€v. Phot Kdpr^TTOv "lujvec t6 dKpov toO dTKtuvoc- outujc 
'6Trixapjuoc. Erotian Libri 11 142—145 127 

LTrr|X€UJC TTpoc Tov Ppaxiova paGjuic KaXeTrai]. tujv lM^vtoi Trepij tuj 
TTrjxci ^^0 ocTUJV t6 cjLiiKpoTepov KepKic ovojudZieTai Kai irapaTTrixeiov, 
ibc ToO |Liei2^ovoc pexovToc Triv toO''] Trrixeujc pTTpocriYopiav, o'j Kai 
TTpoTrrixeiov fTivec KaXoOciv^j. ou t6 TTepac KapTT6c f6vo)LidZ;€Tai'j, 

5 cuTKeijuevov eH 6ctujV 6ktu). Kai TTpOKdpTTiov |Liev j^KaXeiTaij t6 TTp6 
ToO KapTToO — [tuj be KapTTUJ Kai TTpopoXri tic dcTpaYdXuj Trpoctpepficj 143 
[cujUTTeqpuKevj — , jueTaKdpTriov be t6 TTp6 tujv baKTuXujv TTXaTuvo- 
luevov, dqp' ou eic eKeivouc f] x^ip cxitoai. Kai t6 juev evboGev 
Tfic x^ipoc capKUjbec, dTT6 toO luexdXou baKTuXou luexpi toO XixavoO, 

10 KaXeiTai 0evap, Pt6 be eHuj0ev 6TTic0evap5, t6 be dTT6 toO XixavoO 
eujc ToO luiKpoO fpbaKTuXou^j^ uTTO0evap. t6 be jueTaHu [0evapoc Kai^ 
tuTTO0evapoc Kai CTf|0oucj koTXov X€ip6c LOVojudZieTai , o Kai KOTuXrjVj 
[evioi KaXoOciVj. CTf^Ooc be t6 jueTd t6 koTXov TTp6 toO jueTaKapTriou ' 144 
[t6 be CTfiOoc Kai dvbrjpov KaXeTTai]. evioi be t6 juev TTp6c0iov Tflc 

15 bpaK6c TTdv 0evap poiovTai^j KaXeTc0ai, fKai 'iTTTroKpdTrjc (de fractur A^j 
flll 428 L) Kai "Ojuripoc (G 337) toOto uTTobr|Xouciv"j , t6 be [dvTi- 
[Keijuevov TTdv 6TTic0evap f| KTevac. Kai] TrpoKdpTria Kai bujpa, [Kaij 
[toutujv Td juev TTp6c KapTToTc CTfjOrj], Td be Trp6c baKTuXoic [^TToxTlXa] 
[Kaij Tapc6v Kai KpdTOC. tujv be baKTuXuJv Td juev TTpouxovTa KaTd 

20 Tdc cujupoXdc KovbuXoi, dqp' ujv Kai x] TTXriYf) KeKXr|Tai, Td be utt' 
auTOuc dp0pa CKUTaXibec [fj ujc 'ApicTOTeXric (Hist Anim I p 493*. 28)] 
[cpdXaTTCc]' TpeTc b' eiciv eKdcTUj [tujv TeTTdpujv], buo be tuj jueiZ^ovi. 145 
ovojudZiovTai be oi bdKTuXoi juiKpoc, TTapdjuecoc, juecoc, Xixavoc, dvTi- 1 paejuic] boxjuic II |1 2 jLHKpoxepov BC { uapairfixiov AB •rrapdTrrixuv S 
et 4 irpoTrfixiov AB irpoTifixuov S Lobeckius irapaTrf|xuiov et TrpoTrfixuiov cl 
Mimnermi frg 2,3; sed lectionem in F C traditam tuetur Wackernagel cl 
yijunrfixeiov (Sext Emp), irpodcTeiov ab acTu, T^veiov a t^vuc || 3 t6 b^ jueiZiov 
a^To (-Ttliv C) toOto TTTixuc BC II 5 cuTKe{]uevoc IIBC || 10 G^pva C j otticGo- 
e^vap A II 11 ?ujc] jLiexpi BC | cuv jLiiKpu) baKTiiXu) A J ^era^i) toOtujv B jj 12—13 
KOTuXriv ^vioi] KoucTrijLi^vioi II KoucTfiv ^vioi C II 13 |ueTd] jLifiTe A || 15 fiTrav 
BC I KaXoOci C, om B || 15—16 'iTnroKpdTriv— "OjuTipov 11 || 16—17 t6 b^ OTTiceev 
TTpoKdpTTia B I 0TTOK6i|uevov II dTTieev. dpriKT^vac C || 18 t6 — CTf^eoc 11 1| 18 — 19 
Ott^x- S k. Tapc6c II || 21 aOToic A || 23 jLiiKpoc, 6 jueT' auT^v tt., elTa ju., jucTd 
TOUTOv X., 6 XoiTr6c d. B 2 — 5 KepKic, Trfixuc, KapTr6c Ruf Ephes p 143. 12 sq || 7 jucTaKdpTTiov] Ruf 
Epbes p 144. 1 || 10—12 O^vap (cf Aristotel Hist anim I p 493 B) — OTToO^vap 
— KOiXov = Ruf Ephes 144. 10 — 12 (om dTiiceevap) || 12 koiXov — kotOXti] Athen 
XI 479 A Hes || 13 Ruf Ephes p 144. 9 jj 15 sq e^vap — 'iTTTTOKpdTric] Ruf Ephes 
p 144. 12 sq II 19 Tapc6c] Ruf Ephes p 144. 1 || 19—22 tOuv bi 6aKT. — K6vbuXoi — 
CKUTaXibec — cpdXaTTCc == Ruf Ephes p 144. 5—7 || 22 qpdXaTTtc] Schol Aristoph 
Ran 1314 Hes Phot Suid 128 BipXiou B 145—148 

Xeip f| jueTac. rd \b' em tuj iueTaKapTTiuj] Tipo tujv KovbOXuuv jLieTa- 
KovbuXa, iliv Toi fpju^Vjj KdtTUJ dpGpa, Td b' utto TaTc ^dXaTHi pi- 

146 Ziuivuxiai' tfeH auTiuv ydp ai^jj tOuv ovuxujv dpxai. jueG' dc ovuxec, 
[uqp' oic Td veupa TiauecGai XeTOuciv iLv Td |uev utto tuj ovuxij 
[KpuTTTd, Td b' dvujGev dpfeiuoi, Td b' eKaTepu)0ev Tiapujvuxiai, Td bej 5 
[jiej auTdc TWJviaij. t6 be TTpoc TaTc pi^^ujvuxiaic XeuKov dvaToXr|. 
Kai Td juev eTTicpaivojueva toTc ovuHi vecp^Xia, Td b' evbo6ev tiuv 
baKTuXuiv TTepaTa LpdTec Te^ Kai Kopuqpai. aTTO be tujv ovuxujv 
ovuxicacOai [Kai dTTOVuxicacGaij, [ili Kai judXXov xpncxeov, ti^ipTlTai^^jj 
tfbe t6"j eHovuxicacGai, [^qpauXujc be"jj. [Tfic juev ouv 6Xtic X^ipoc] lo 
[ocTd eH Kai ekociv eivai qprjciv [6 CoXeuc KXeapxoc, eic toiv 'Api-"5 

147 fcTOTeXouc jLiaGTiTuuv (FHG II p 324. 72)"] • dXX' edv cuTKXeicrjc Tfjv 
Xeipa, t6 fuev eHujGev KaXeTTai TTUTjuf), dcp' fic Kai ttukttic, TTUKTeueiv, 
peHeTTUKTeuc€v"j, ttuH eTTaicev, ["ttuH errdTaHev, rruH eTTXriHev^j* [f] be" 
[cuvexnc Tujv x^ip^v cuvaTUJTn , ttukviuc eic TTXfjGoc eTTiqpepojLievr)], 15 
[TTiTuXoc KaXeTTai^. t6 be evboGev bpdTjua, dqp' ou Kai t6 tujv 
dcTaxuujv, L^ai bpdHj ["'^ai bpdKOC, ^Kaij bpdTTecGaij fKai CTTibpdT-jj 
t[Teceai]j. 

148 dTT6beTficx€ip6c peuxeip^j, epacuxeip, ["dpTixeip, euxeipia,'] 
pOpacuxeipia, ou jufjv dpTixeipia']. xeipoupTia, ['^xeipOTexvia'], xeipo- 20 
Texvrjc* [6 Tdp xeipoupT^c euTeXec, [xeipoupTeTv be Kai xeipoTexveTv,"] 

f KaPj xeipoupTiK6c ['^Kai xeipoupTiKUJC, xeipoTexviK6c ^Kaij xeipoTexvi-^j 
Pkujc, xeipiiJcaceai, eTXeipncai, eTXeipn^ct, eTTixeiprjjua, feTTixeipTicic.j'] 1 TTpdc tOu K0v6i)Xuj II 11 2 KcxTUjGev IIBC | qpdXaTHi] CKUxaXibec B || 2 — 3 {n- 
i^ovuxiai II ^iZiujvuxia C ^iZiuuvuxec A ^iZovuxiouc B || 1 — 3 Althaus diss Berol 
1874 p 34 cl Huf Ephes p 144. 7 ita supplet: iliv (ad bdKxuXoi refer) tci ju. 
Kdxuj dpGpa <[TrpoK6v6uXoi, Td 6' ^qpeHf|C K6vbuXoi)>, Td b' diri tlu ju. — jueTaK^vbuXor 
Td 6' i)Tz6 Taic <^irpu)Taic^ qpdXaT^i ^i2[. || 3 tOuv 6vuxujv 5' eiclv d. AII il iliv 
T. 6. ai dp. C II 4 oic] oOc II H 6 jueT' auTdc] jucTd TauTa A | Tuiviai] lujviai 
n II 7 )n^v Ed pr, b^ AIIBC || 10 Kal ^Hovuxireiv BC || 12 dXX' ^dv] dXX' ei ju^v 
AII Kal f|v ju^v c. C dv c. B I cuTKXeicei A || 14 iruE^TraiHe S || 15 ^m^epo- 
iuevujv AC II 17 post dcTaxviujv A repetit dqp' ou || 19, 20 dvTixeip, dpTixeipia 
An cf 127. 23; corr Lobeck || 22 post xeipoupTiK6c Kai 11 add xeipoT^xvuJC || 
23 ^TX^ip^cai] ^TX^ipilcic A | ^Trixeipricic Ed pr ^irixeipa II 1—2 |LieTaK6vbuXoi (sic) Ruf Eplies p 144. 7 || 2—3 sq j!)i2:ujvuxiai = Ruf 
Ephes p 144. 7 |1 7—8 Td b' gv6o0ev — KOpu^ai = Ruf Ephes p 144. 8 || 9—10 
Phrynich Ecl p 289 Lob 6vuxiZeiv xai ^HovuxiJ^eiv TaCiT6 crijuaivei . . . t6 6' dTio- 
vuxi2eiv t6 Tdc iJirepauHnceic tujv 6v6xujv dqpaipeiv crijuaivei . . . cf Lobeckii ad- 
notationem || 12—14 Bachm L (Phot Suid), Cyrill Vall E 11 Hes, cf Et M 
695. 55, G96. 1, Et Gud 486. 31, 36 || 15—16 TriTuXoc] = Hes ubi pro TriKpujc 
Wentzel scr ttukvuuc || 19 dpTixeip] Plat Leg VII 795 D Libri H 149—152 129 

feuxeip, xaxijxeip lijc Kpmac (TGF p 775. 8 N^), xai dTr'auTa)v*j 149 
f euxeipia, raxuxeipia"]. Kai xeiporexvia ["ibc^j TTXdTiuv (Rpb IX 590 C). 
[^oHuxeip Tdp Kai oHuxeipia, t6 )Liev Trapd Mevdvbpuj (frg 1048 Ko)"j 
[^eipTiTai, t6 be irap' 'AXeHibi (II frg 323 Ko)"], Kai iroXuxeipia [Vapd"] 

5 GouKubibr) (11 77.3). ev xeipujv v6|ulu d)Liuvac8ai, eic xeipac eXOeiv, 
f^^eic Touc uTr6 xeipa Tfiv opTnv dcpfiKev'. xeipaTiwToc, xeipaTWTeTv.'] 
fKai"5 xeTpa UTrexeiv. fT6^ KaTd xeip6c ubujp xepvi^a pf| xepvipov"] 
"OjuTipoc (a 136 saep, Q 304), Kai xepvivpacGai, f OiXujvibric (I frg 14 Ko)"j 
Cfby Kai xepvi|LijuaTa'j. ['ApiCToqpdvric (frg 710 Ko) be *d|LieTax€i-] 150 

10 [picTUJV Tujv KOivujv' eTirevj. dTTOxeipopiujTUJV be Eevocpujv (Cyrop 
VIII 3. 37). xevp6|uaKTpov , xeipoviTTTpov. fxeip CTpaTiujTiKri , Kai"j 
CTroXXrj xeipij, Kai xeip beHid eTTi xeipoTexviac tivoc, Kai TToXuKXeiTOu 
Xeip t6 dTaXjLia, Kai 'ATreXXoO xeip r\ Tpacpr|. TToXuxeip ["Kai ttoXu-"] 
["xeipia"]. xeipoTOvia, ff^dvTixeipoTOviaj^j, [^eTTixeipoTovia, xeipOTOveiv,"j 

15 ['^eTTixeipoTOveTv"j, fdvTixeipoTOveTv^j, feKaTOTxeip"], juaKpoxeip, ['^eiTe^j 
[''KaTd TToXuKXeiTOv"j 6 TcTdcTTOu AapeToc, [''eiTe KaTd 'AvTiXeovTa^j I5i 
£e'pHr|c, ff eiTe KaTd touc TTXeicToucj ^Qxoc 6 eTriKXriGeic] 'ApTaHepHric,*] 
[rJTOi TTiv beHidv exuiv TTpojuriKecTe'pav t^ ttiv dpiCTepdv r\ djuqpo-j 
[Tepacj* oT be oti Triv buvafuiv ctti TTXeTcTov eHeTCivev. dTT6 be 

20 xeipiJuv Kai xeipTbec ^TTapd ZevocpiuvTi (Cyrop VIII 3. 13)'j, Kai 
XeipibujTOi xiT^vec. ["Kai xeipoTToir|TOV Trapd ArijuocGevei (VI 24),"j 
^Kai xeipuuvaKTec [''Trapd CocpoKXeT (TGF 760. 1 N^)"j, Kai xei-j 
LpuivaHia TTapd 'HpoboTUJ (II 167), [Kai xeipor|Geic rrapd Ar|-]j 
{[juocGevei (III 31) j. 'YTTepeibrjc b' [ev tuj uTTep AuKocppovoc (p 28a"j 152 

25 ['^BP) Kai t6 utt6 tujv ttoXXujv 6vo)ua2^6juevovj xeipoTpacpov xeTpaj 

ZXOAIA ad 1 10 dTTOx^ipoPiujToc B in textu: 6 (iird tujv xeipujv Ziuv || ad 
1 24 post ArijLiocGdvei B in textu: xeipoilQri Kba 1 e^x^ip] ^Trixeip Ed pr || 2 x^ipoTexvia B x^ipoKpaTia AIIC non invenitur 
ap Plat II 4—5 cf 1 13 sq || 5 eic xeipac f^XGov, eic x- ^X^eiv A || 7 iJiTocxeiv BC | x^pvipac 
X^pvipov n II 8 x^pviipaceai xai 0. 11 1| 9 xepvijLijLia(e F)ea 11 1| 10 kcvOuv A KaivOuv 
C qui djueT. ^cpr] t. k. X^yuuv. Xi-^ujv pro elTrev etiam A, ?(pr| pro elirev II | 
diTOxeipopio(oi S)tOuv II C dTroxeipopiujToc B || 11 xetp6|uaKpov C || 13—14 Post 
TToXuxeipia A repetit xeipoTexvia e p 128. 20, xeipoTexvetv e p 128. 21 || 15 ^tti- 
XeipoTovelv] eTxeip- A || 16 ubdciTOu B || 17 f^ ibc E^pHric BC | ri iJbc ''Qxoc C | 
KXrieeic C || 18 fJTOi] oiov 6 C | dpiCTepdv oi bk djaqp. II || 19 6ti Kai t. b. ABC 6 eic Toijc utt6 x^^pci t. opYi^v dqpf^Ke e Demosthene VI 34 || 7 x^pvipov] 
Schol Q 304 A || 10 cf Phrynicli in BA 23. 27 cf Kaibel Herm XXX 431 | 
diTOxeipopiujToi] cf I 50, VI 7 || 15 juaKp6xeip — 19 IS^TCivev] Soran ^v tCD iTepl 
^TUjuoXoTiOuv ToO dvepuOTTOU ap Orion Theb p 131 cf p 189 Sturz || 22—23 6 x^i- 
pujvaS XeU)C (sic Sophocles)' 6 xeipoT^xvnc Hes || 25 x^ipa] Bachm L 414. 24, Suid 
Lexicogr Graeci IX PoijiiUX ed Bethe 9 130 BipXiou B 152—155 

[lijvofiacev, [eiTruuv 'oure Totp Tf]v lauxoO xeipa buvaxov dpvr|cacGai'.*j 
ftoi be Kai"j vaujnaxov SttXov x^ip cibripd. [x^ipOTrebac 'Hp6boTOc(?)5 
^eipriKev], 'iTTTTUJvaH (frg 139 B^) be xeipoxu^^ov tov thv x^ipa ire- 
irripiujLievov. x^ipoboTOV t^be"] bdveicjLia t6 dveu cu|Lip6Xou. Kai xei- 
po)ndvTeic ai ^k tuiv x^ipujv f)uavTeu6|Lievai']. [x^ipidv be dKdXouvJ 6 
[to KaTeppfjxOai Tdc x^Tpac ffj^ dXTeiv ck k6ttou, oGev Kai xeip6TTobec] 
163 [oi Touc Tr6bac KaTepprjT^ievoi. xeipovojufjcai be ^toj TaTv x^poTv evj 
tpuGiLiLD KivriGfivai' 'Hp6boToc (VI 129) be eipr|Kev f^dTTi 'lTTTTOKXei-']'j 
ffbou ToO 'AGrivaiouJI toTc ttociv exeipov6juTicev, fKpaTTvoc (frg*]] 
f[453 Ko) be^ Kai x^ipovojLiriceiovTac eiTTev]. Kai dKpoxeipic)u6c be lo 
lTicj ecTiv ev TTayKpaTiou jaeXeTr], Kai dKpoxeipicacGai. Kai biaxeipicai 
XpniuaTa [Ktti |LieTaxeipicac0ai. Kai bid x^ipoc exeiv ttjv ttoXiv. Kaij 

154 pauToxeipia, auTOxeipij, fauT^xeipj. fTo fap TTapd OiXicTtu (FHG*} 
fl p 192. 60) auToxeipicavTec TTa|a|uiapov"j. dxeipiuTov be CocpoKXfic 
(TGF 927 N^) eipriKe to dxeipoupTnTOV, [^ucxeipujTa be ArnuocGevricJ 15 
[(LXI 37), ^YXeipiOeTov 'Hp6boToc (V 106), eYxeipriTf]c be Kai eTXei-j 
[pricic 'ApicTOcpdvric (frg 770, 771 Ko), €TTixeipr|Tai be GouKubibrjcj 
t(VIII 96. 5), Kai eTXeipr|TiKiuTepoc Zevocpuuv (Hell IV 8. 22), [^Kaij"] 
tP^TXeipnMaTa Ar|)uocGevr|C (XXVII 34), Kai eTTixeipri|uaTa"j. eTXei-1 
fpibiov To Hicpoc ['^ZevocpiJuv (Hell II 3. 23)j, AicxuXoc (Suppl 22) be"j 20 
[J^Kai Tdc keTripiacj. XeyoiTo b' dv ^Kaij x^ip dKpaTfjc f| eYKpaTiic.J 

155 [Kai [to ^ptov auTfjc KpaTeTv, dvTiXajupdvecGai, Kai t6 TTpaYjua'j 
CdvTiXriipic Kai dvTiXapii, fKai Xfjvpic Kai Xapri^, Kai dTTpiH dvTei- IXOAION ad 1 13 aOxdxeip B in textu: IpTdTTic. *^ 2 vaOjuaxa STrXa x^ipoci&ripa (bfipia B) BC | x^^po^n^^^c^c non legitur apud 
Herodotum || 3 post x^pct A add ^xovxa || 4 cujaPouXaiou II || 5 oi — |uavT€u6ja€voi 
A I xeipiQv] x^ipa II x^ipav C || 7 raic x^pciv II, A add i\^ovv || 7 — 8 €0pii8|uu;c 

11 eOpOGiLioc C II 10 x€ipovo|uric€i(c( F)ovTa 11 || 11 ti A | biaxeipicacGai BC jj 

12 xpflluaTa om S j jiieTaxeipicac irpdYiuaTa C j post irdXiv A repetit e § 149 : 
Kal elc Touc Oird xe^ipa Tf|v 6pYf|v dqpeivai || 13 aOTOxeipi] xai auToxeipa II || 14 dxei- 
pujTov] dx€ip66oTOv A || 16 ^YXeip66€TOv II ^Yxeipi6oTOv C dYXeip^lQeT^jueuev A 
corr Seber || 17 ^irixeipTlTd A dmxeipriToi II ^YXeipiTai C || 18 ^YXeipHTiKiuTepoc 
II sicut Xenoph, dYXeip^lTiKUJT^pouc dpeTf^c Eev. AC || 22 aOToO A || 23 — p 131. 1 
dirpiH dvTiXriqpOfjvai 11 4 x€ip66oTov] Hes dxprijudTiCTOv bdveiov || 11 sq dKpoxeipiCecOai] Tim (Suid 
Bachm L in BA 370. 5) | biaxeipicai xpflMaTa Andocides I 147 || 13 aOTOxeipia] 
Lex Sabaitic : 'ApicToqpdvric , TTXdTUJv (Leg IX 872 B) , Arjjaoce^vric | auTdxeip] 
Bachm L in BA 468. 6: 0e6iTO|Lnroc xai 'ApiCTOcpdvric Libri II 155—158 131 

f Xfiqpeai']. [ecTi b' dTTO x^ipijuv aii;acGai, dqpr) Kai ujc TTXdTiuv (Parmj 
[149 A) di|iic, diTTov, dva^ec [to Tdp dcpdcGai Troir|TaTc (Hom'j 
pZ322) bebocGuj^. dTro be dYKiuviuv T«^iotTKU)v ff^KaTd 'ApiCTOTe-^j 
f^L^v^^^Ji, Kai dTTO rrrixeujv f^euTirixuc, KaXXiTtrixucj, poboTtrixvJC,' 

5 ujCTTep dTTO baKTuXujV j^pobobdKTuXoc]. lP^^'^ baKTuXioc^jj Kai baKTU- 
Xibia Td YuvaiKeia, Kai baKTuXioTXuqpoc Kai baKTuXiOTXuqpia rrapd 
TTXdTUJVi (Alc I 128 C). ["Kai baKTuXobeiKTeiTai ujc Arijuoceevric^j 
(XXV 67), Kai errl baKTuXujv GeTvai t6 XoTicac6ai, Kai baKTuXrjOpac 156 
fujc Eevoqpujv (Cyrop VIII 8. 17)"]. [Kai bdKTuXoc 6 pu6)u6c. Kaij 

10 [touc Mbaiouc AaKTuXouc KeKXfic6ai XeTOUciv oi juev [KaTd t^v^j 
pdpi6|u6vj, oTi t[^KdKeTvoi^j TTevTe ffficav']^, oi be KaTd t6 Trj 'Pea^ 
[TTdv6' urroupTeTv, [oti Kai oi Tfjc x^ipoc bdKTuXoi TexvTTai Te Kai"] 
[%dvTUJV epTdTai"]. 

Ptujv be lueTpujv ecTi )uev ti"] Kai bdKTuXoc, box^n be cuTKXei- 157 

15 c6evTec 01 TCTTapec bdKTuXoi , t6 b' auT6 Kai TTaXaiCTr] 6r|XuKUJC Kai 
TTaXaiCTfjc dppeviKUJC, [Kai bujpov, L^aij eKKaibeKdbuipa (Hom A 109)] 
[Td eKKaibeKarrdXaiCTa. t6 be dTT6 KapTTOu eujc dKpujv baKTuXujv, fi] 
[TTdca xfip> 6p66bujpov]. ei be touc baKTuXouc dTTOTeivac dTT6 tou 
lueTdXou TTp6c t6v juiKpoTaTOV )ueTpoTc, CTTi6ajuf] [t6 jueTpoVj. ei be 158 

20 t6v jueTav bdKTuXov tuj Xixcxvu) dvTiTeivac, t6 jueTpov Xixdc. dTT6 
be 6XeKpdvou Trp6c t6v |uecov bdKTuXov aKpov t6 bidcTrijua irfixuc. 
ei be cuTKdjuijieiac touc baKTuXouc drT' dTKUJVOC err' auTOuc, ttutujv 2 fiv|jaceai F || 3 — 4 Aristotelis neque in ^libris invenio neque inter 
fragmenta adhuc receptum || 6 6aKTu\oTXuqp{a II C j| 7 ujc TTXdTUJv 11 | baKTuXo- 
beiKTai A baKTuXobeiKTeiTe Demosth || 8 eiri] ^tI II | XoTicacGai] dpiG|Lif]cai 
B I baKTuXfiGpa II et B post TTXdTUJvi 1 7 || 9 dpiG|u6c A || 10 'ibaiouc] ibiouc A 
ioubaiouc bt II | KeKXeicGai II || 11—12 ht TrdvTa Tf) P. uirripdTouv C || 12 irdvG'] 
-rrdvu 11 | iJTrdpX€iv A || 14 |l1^vtoi A | 6aKTu\o66x|Liri BC || 16 TraXaiCTlc A [ 
biupa A II 17 Touc iKKaibcKa TraXaiCTdc A || 18 TrX^a xeip C | ei touc baKTijXouc 
usque ad |u^Tpov p 132. 3 B transposuit post dKpujpeia p 132. 23 || 19 Trpoc t6 IIC | 
|uiKp6Tepov A I |U6Tpeic B laeTpdc II jLieTpd A || 20 dvTiTciveiac C || 21 UjXeKpd- 
vou AIIB II 22 cuTKdvjjeiac AB cuTKd|Liijjric(eic F) II | ttutujv] ttutiuii A 14 hoxixr\ 1 15 TraXaiCTf], 1 16 bujpov, 1 20 Xixdc Soran ap Orion Theb 130. 3. 
boxiLifi, 6d)pov, iraXaiCTf| Frg Greaves in Hultsch metr script p 179, cf IV 170 || 
15 Phrynich p 295 Lob TraXacTf) t6 iu^Tpov Kal Gr]XuKUJC X^TCTtxi Kal dveu tou t. 
d|LiaGeic 6' 01 X^tovtcc cuv tuj i Kai cuv tuJ c 'TraXaiCTf]c' 6jaujvu|aujc tuj dGXriTf). 
6 iLi^vTOi dGXriTf|C 7raXaiCTf]C dpceviKuuc KaXeiTai. Cf Thom Mag. Cyrill Vall 
E 11 uaXaiCTf] (KpaTivoc N6|lioic, cl)iXr||aujv 'eqpebpiTaic) || 16 bujpov] Apollon 
Soph L s V, Schol A 109 A, Hes s ^KKai6eKd6ujpa || 18 6pG66ajpov] Hes || 19 ciri- 
Gaiufi] Hes Phot || 22 ttutuOv] Hes Phot (KpaTivoc) 

9* 132 BipXiou B 168—161 

t6 iLi^Tpov, ttei be cuTKXeicemc, 7TUT|uri5J. ci b' diacpuj tqc x^ipac 
^KTeiveiac, iLc kqi t6 CTepvov auTaic cujujneTpeTv, opTuiot KaXeiTai t6 

jLl^TpOV. 

159 tx^ipiJ^v b^ n )Li^v beHid [KaTd Triv Gecivj, f] be dpiCTepd, Xaid,5 
P^CKaidj, euu)vu|Lioc. Kai fbeHioc, embeHiocj, [beHiuJCJ, eTnbeHiuuc, eTii-] 5 
[beHia* brjXoi be toOto Tuapd )uev TTXdTuivi (Theaet 175 E) t6 beHiujc] 
t^dvapdXXecGai [be ouk dTricTajuevou eTiibeHiaj', Tiapd be AuciaJ 
t(frg 272 Tur) t6 dK beHidc x^ipoc [^eiciovTUJV Trp6c Tfj Ne|uea"j 
t^cTriKev [^TTibeHiay, Ttapd hk EuTroXibi (frg 325 Ko) irpOTroceujc^ 
tcxniLia '6Tav be tL^njj ttwujci Tfjv ^TribeHia']. dfLicpibeHioc, tTrepib^Hioc.] 10 

160 beHiiucacear pZevoqpiuv (Cyrop VI 3. 36) be eipr|Kej Kai beHiujcd-] 
[iLievoc. tbeHiiucicj, beHidv bouvai fj] XapeTv, [beHidv TrpoTeTvai, [beHidv*j 
[diLipaXeTv] , ^beHidv TrejLiTTOVTi paciXeT' [.ujc Eevocpuiv (Agesil III 4).] 
Kai Vctv9dvei Td beHid' [oTov Td cocpd, [ujc 'ApiCTOcpdvTic (Ran 1114).'j 
f^T6j ^bej beHiuj|ua [eKJ )u6vujv tujv jueTpujv. {^CKaiocj, CKaiiiJC dpi-j 15 
[cTepoc]' [t6 b* dTTapicTepocJ [ibiujTiKov, to Te nnv] djuqpapicTepoc 

161 'Attikov. t*^Tdxa be'j Kai 6 dpiCTCpocTdTTic ev xop^J {.^pocriKoi dv Trj] 
tdpiCTepd, ujc 6] beHiocTdTric tTrj beHiqt. dXXd Kai ev beHia eicTrXeovTi,] 
[Kai 6|uoiu)c i\ dpicTepqlJ. 

dTT6 bk 6vuxujv PtdKpujv]^ aKpujvuxia Td aKpa fpTUJV x^iP^J^Jv"}^ 20 
tPPKaijl TUJV TTobOuvl. [TTpocriKOi b' dv oTjuai baKTuXoic Kai Td'j 
[^dKpa, dKpoTaTa, dKpujXevia, dKpobpua, dKpoxeipicjuoc, dKpOKU)Xia,'j 
dKpujpeia, [dKpoOivia, Kai Trap' GupiTribr] (Hercul 476) iiKpo0iviaZ;6jur|v,5 ZXOAION ad 1 10 d/icpib^Hioc B in textu: 6 Taic 6uci xcpclv ^vepTtuv 6eHiuic 
(b€Hi6c B). 6 CKttid] Kal IIC I ^H ou 6€Hi6c C 1| 7 dvapaX^cOai C | 6^] ti H | ^Tncxd- 
|ii€voc n II 7—8 Auc. t6 oIov ^k C || 8 Neiuaia II || 9 krdvai C || 9—10 irpo- 
it6c€U)C kTi cx- qpricl Tdp C | 7r6c€UJC cxniua Cobet Nov lect p 105 || 10 ante d)ii(pi- 
ft^Hioc B add ^k Tfjc beSiac jj 12 b^ el boOvai f\ Kal X. A bk t6 6o0va( ti fj Kai X. 
Ed pr quae 1 13 post ^inpaXeiv add beHidv feoOvai | ante XaP^Tv B add feid Tf)c 
beHidc II 13 beHidv irdiLiTrei paciXeOc B J| 14 juavOdveiv C | oTov] fJTOuv A || 16 6^ 
Ed pr Tdp II Kal C | ^k] ^ttI Wentzel | CKai6c] Kal dic II || 16 — 16 dpicTepOuc 
nC ^K Tfic dpiCTepac B || 18 ^jUTrXdovTi S IttX^ovti F | eic beSia — 19 eic dp. C|| 
21 Kai ante tu)v add Ed pr j Td] t6 II || 22 dKpoKiOXia] dKp6Xia A || 23 f| dKpo- 
eiivia2;6n»iv C 10 d|ucpi6^Hioc] Hes d|uqpi6eS{oic x^pciv || 16 Phrynicli Ecl p 259 Lob 
^irapicTepov ou XP^ XdTeiv, dXXd CKai6v | d|LiqpapiCT€poc] Hes || 17 dpiCTcpocTdTTic] 
IV 109 II 18 ^v beHiql elcirX^ovTi Thucyd I 24 || 19 ^v dpiCTepol Thucyd H 81. 3, 
in 106 II 20 dKpujv6xia] Suid s dKp6vuH Libri II 161—165 133 

fKaij dKpocpiJCiov Ktti (XKpoTeXeiJTiov [Trapd GouKubibr] (IV 100. 2/j 
[°II 17. 1), Kttl oca dWa Ik tiuv dKpujv"}. 

diTO T€ )Lif)v auxevoc t6 )uev cujUTrav ^iuc icxiujv 0iupa2 Kai 6\juoc, 162 
t6 be uTio Tdc KXeibac c t fi o c , ou Td evT6c evToc0ibia. KaXeiTai 
5 be Kai TrpocTr|0ibia ittttujv f OTrXa^j. t6 be dTr6 t.0u)uouj KaTapaTvov 
CTepvov, loQcvj eupucTepvoc pKai eucTepvoc^j, Kai TrpocTepvicac0ai Kai 
TTpocTepvibia" Kai cTepvojuavTiv CocpoKXf|c (TGF 56 N^) t6v [KaXou-j 
[luevovj eTT«CTpijuu0ov. t6 be ctti0ujv juecov CTr|0uviov. eTTi be tf^ToTcjj 
CTepvoic luacToi, dqp' u)v Kai Td Tfic Tnc uTrepexovTa |uacTOi [KeKXriVTai.] 

10 01 bk. juacToi Kai tit0oi tKaXoGvTai] Kai TiT0ia, judXiCTa fpbe'']^ eTii 163 
TuvaiKUJV. t6 be utt' auTouc TrpOKdpbiov. [dTr6 be tit0ujv] TiT0ai ai 
0riXdZ^oucar t0riXdZ!eiv Tdp KaXeTTai t6 t6v |uacT6v eTricxeTv, 0riXd-] 
[2;ec0ai be t6 eXKeiv t6 TdXa [^k tujv juacTiuvj. toutujv b^] 0r|Xf) 
t6 dKpov, 60ev t6 0riXd2;eiv Kai 0r|Xfiv ^TricxeTv. 6 be Tiepi fTX}^ 

15 Qr]Kvi )ueXaiv6|uevoc kukXoc qpujc, f] be TTpuuTr) tou TdXaKTOc utt' auTUj 
TTfiHic Kua)uoc, t6 be uTTOTri)UTrXd)uevov tou TdXaKTOc koXttoc Kai dcKUJ)ua. 164 
[Vova bk, iv CTr|0eciv exei juacTouc dv0pu)Troc Kai vuKTepic Kai eXecpac.^j 
[Wi ouTUj )uev 6 CoXeuc (Clearchus FHG II p 325. 12)' 6 be»j 
pCTaTeipiTric (Hist Animal II 497 b) t6v eXecpavTa fTTp6c tu) CTr|0eij'j 

2o[°(pr|civ, ouK ev tuj CTr|0ei touc )uacTOuc exeiv"]. TTpoKdpbiov bk. [t6 
utt6j tuj CTr|0ei ^tkoiXov )uaXaK6v Kai capKUjbec, KaTd t6 CT6)ua Tfic 
KoiXiac* uTTOKeiTai be tuj xovbpuj toO cTr|0ouc, 6 ecTiv octoOv eKTrecpuK^c 
ToO CTr|0ouc, 6 LKaif Hiqpoeibec KaXeTTai. [t6 be uTr6 t6 CTepvov ^tkoi-j 
[Xov, 5 KaXoOci ccpaTnv, Kai dvTiKdpbiov [utt' dviwvj ibvojuacTai. Kai^ 165 

25 [bfi t6 ^ev utt6 TrpoKapbiiu xovbpoc, t6 be lUtt6_j ["tuj"] xovbpuj utto-j 1 Kaxa Td dKpoqp. omisso Kal A || 3 t^] re A || 4 oO] toOtou BC | ^v- 
Toc0i6ia] CTri6(5ia A || 5 iinrujv TrpocT. BC j SirXa. t6 6^] 6 TTXdTiJUV 5^ A j t6 
6^ CjTTOKaTaPaivov B || 6 Seev] Kal IIC 1| 8 tOuv b^ ct. ti BC | CTnG/iviov AB || 11 t6 
()Tr6 Touc juacTOUc irpoKdpbiov B, cf 1 20 sq || 13 ?\k€iv ^H auTUJv t6 C || 14 86ev] 
dqp' ou AnC II 15 aOT6 A aOTOJv 11 || 17 |a6vov n 1| 22 — 23 KOiMac t6 Xtitov elc 
aC)T6 ToO CTfi6ouc dKpov 6cto0v Siqpoeib^c B 1| 24—25 Kal }ikv b^ tuj (6 F) )Lt^v 
An II 25 uTTOKapbiu) A | Td bk — Oirox^vbpia II 1| 11 'n:poKdp6iov cl 20, 21 ^tkoiXov 
cl 23, 22 x<^v6pLu cl 25 hunc locum male tractatum arguunt, 17 — 20 fortasse 
scholium 4 T. b. 07r6 T. k\. CTf^eoc Ruf Ephes p 145. 1 || 7—8 cf H 168, Hes 
cTepv6|aavTic et ^TTacTpi|uueoc et ^v CTepvo)uavTiaic (CocpoKXfic Alx)Lia\u)Ticiv), 
Schol Plat p 902 B 27, Suid s dTTacTpi|uueoc , Phot Epist 64 p 368 |1 8 CTneO- 
viov] cf Phrynich p 384 Lob, Hes Et M Et Gud H 9, 10, 13 luacToi, TiTOai, 
eriKr] Ruf Ephes p 145. 5,6 H 16 KOa)uoc, dcKUJ|ua] Ruf Ephes p 145. 6, 7 1 
Kuaiuoc cf Hes |1 20—23 iTpoKdp6iov, CT6|ua Tfjc KoiXiac] Ruf Ephes p 146. 11 || 
25 x<^v6poc, u7rox6v6piov] Ruf Ephes p 145. 13 134 BipMou B 165—168 

txovbpiovj. toOtoic be irXeupai TTpocKeiVTai oktul), TrepiaYOiLievai eic 
Tci viuTa, iLiei^ouc tc Kai eXdiTTOuc, ai juev jueiZ^ouc Ka\ou)aevai Tvnciai, 

166 ai be eXdTTOuc voGai, ai iudXiCTa tlu CTr|0ei TiXricidJ^ouciv. t6 be utto 
Tdc TrXeupdc octujv f XHT^ci Keveiuv^j KaXeiTai Kai ^uuvti, dqp' fic fovo-'} 
L)LiciTa"j 2[a)vvuc6ai, f^Oujua, bidZ^iuiLia^j , Kai 2[iucTr|p, Kai Z^iOvri ti ottXov 5 
f6)Liujvu|iov Ttu iLieper 'AvaHavbpibrjc (II frg 69 Ko) be^j Kai TTepi- 
ZiiucTpav t.Vipr|Kev''j 

pdjc bei TTaxeiav Tfjv TTepiZ^iucTpav exeiv^j, 
fbfiXov OTi Tf]V 2^ujvr|v''j, fiv 'PuujuaToi KaXouci qpacKiav. ^Kai t6'j 
f 2iuvvuc0ai be Kai biaZ;iJuvvuc0ai ck toutluv^j. Kai x] )Liev Trepi Tdc 10 
TTXeupdc vococ TTXeupiTic, ujCTTep r\ Trepi Td dp0pa dp0piTic, Kai vecppiTic 

167 r\ TTepi Touc veqppouc. dXXd Td juev utt6 )uacxdXr|V TTXeupd ovo- 
|ud2^eTai, Td be ocTd TTXeupai, iLv Td jueca )uecoTTXeupia. t^eTrTdTTXeupoi'] 
fbe Aiyuec frij eiciv r| KaXouvTai. Kai Tpifiuvov ti icoTrXeupov'] 
{^ovoiudZ^eTai^j, Kai rrapaTTXeupibia Td Trapd TaTc tujv Tttttujv TrXeupaTc 15 
OTTXa. KaTaXriTei be eic touc TTepi vujtov cqpovbuXouc Td tujv TTXeu- 
pijuv dKpa, KdKeivoic e|UTTeTTriYe KaTd Tdc eK TrXaTiuJV KoiXoTriTac. biu- 
beKa b' eiciv ^KaTepuj0ev ai HujUTTacai TTXeupai, ^liLvjJ Tivec |uev tuj 
CTepvuj cuvdTTTovTai, ai be Trepi t6v 0iupaKa TTauovTai, auTai eauTdc 
q)epoucai. 20 

168 t6 b' dTT6 CTepvujv eTr' aiboTa KaTd t6v Keveujva KaXeTTai KoiXia 
Kai fctCTrip, dqp' f|c TTpOTdcTUjp ^Kai TdcTpic, [Kai TctcTpijuapTia'] 
Ka\ TacTpi|uapTOC Kai TctCTpopopoc, pKai TacTpiC|u6c ^^«1 TacTpicai.j"j 
Kai TttCTpibiov ev Tfj Kuj|uujbia (Aristoph Nub 391), Kai TdcTpa Tpi- 
TToboc TTap' '0|ur|puj (C 348 = 437). Kai uTTeTacTpi^eTO t6 exopTa- 25 
Z;€v r\ Kuj|uujbia (III p 601. 1174 Ko), [Kai ev TacTpi ^x^iv ['Hp6boTOc"j 1 toOtoic bi] |ueTd Tct CT^pva B j ai TiXeup. BC || 2 ai |lX^v — 3 v60ai 
om F II 3 ai (om S) pL. tuu ct, TiXricidZloucai 11 | tOuv b' {jtto II || 4 tOuv octujv BC 
ocTeov A post 6cTiuv BC add XfiTov | x^Itii Kai xev. A | dqp' ujv II || 7 €ipr|Kev — 
8 TTepirUjCTpav om F || 8 bei S bi A, bi] Reisig | ix^i A || 13 |uec67rXeupa IIBCJI 
16 irepl TU) v6tuj A | cirovbuX. AB || 18 cuiinracai IIBC || 19 cuvdTTTOUcai AII 
cuvdTTTOuci Ed pr || 21 utto t6 (om F) cT^pvov II || 24 oi KUJ|LiiKoi BC | TticTpa 
Cdd hic et X 81, fdcTpr\ Hom || 24 — 25 TpiTToboc] Trup6c II || 25 uireTdcTpiZe 
ABC II 25—26 ^xopTdZeTO iv Tf\ kuj^. II 1 sqq cf II 181 || 3 ai bi ^XdTTOUC— TrXncidrouciv cf Ruf Ephes p 145. 9, 10 || 
4 Kevedjv] Ruf Ephes p 148. 4 || 5 lw[xa ktX. cf VII 51, B A^ 261. 24 || 12, 13 Td 
|Li. UTr6 iuacxdXriv — iuecoTrXeupia = Ruf Ephes p 145. 8, 9 |1 14 AiTuec cf Aristotel 
Hist Animal I p 493b 15 || 21—22 KoiXia Kai TacTnp] Ruf Ephes p 146. 1 || 
22—23 cf n 175, VI 42, X 81 Libri H 168—171 135 

(III 32), IkoX eTT«CTpi|uavTicj. t6 b' vn auTrj ctcxxuc tfKaXeiTai.']^ 
t6 be KaTot juecriv TotCTepa koTXov 6)LicpaX6c Kai fuecojLicpdXiov, [Kai] 169 
[6 Tiepi auT6v tottoc TdTTaiuov, ejrei veupuuv ecTi TrXeT^ia, KaGdTrepj 
[t^ biKTUiubec 6 vOv KaXeiTai TaTTCi|uov r\ lijc oi ttoXXoi caTnvr).] 
5 ojuqpaXou be t6 ev juecuj dKpojuqpdXiov, t6 be UTiep auT6v erroiuqpdXiov. 
[Kai |uec6)uq)aXoi KaXoOvTai TrXaKouvTuuv ti eibocj. Kai 6juqpaXr|T6)uoc 
fi juaieuTpia' IkoX Jj dTroT€)uvei touc 6)uqpaXouc tujv ppeqpujv, 6)U-] 
[qpaXicTrip]. oi be 'Attikoi Kai t6v tJjv cukujv TruGjueva 6)uqpaX6v 170 
wv6\xalov. t6 be rrepi tuj 6juqpaXaj bep)ua jpaia, oti pucoujuevov tH" 

10 pujc cujupoXov TiveTai. t6 t^ )ur]v uTrep t6v 6|uqpaX6v juepoc [eiTTOiCj 
[dv] eTTiTdcTpiov, OTrep fiTTaTi Kai CTTXr|vi eTTiKeiTai. tuj b' eTTiTacTpiuj 
01 Keveujvec UTT^KeiVTai, ouc Kai XaTovac KaXoOciv, ujcTTep t6 uTr6 
t6v 6)uqpaX6v Trdv dxpi Tfic urrep aiboTa Tpixuuceujc f|Tp6v Te Kai utto- 
TdcTpiov. dTT6 be toO fJTpou Kai ^TpiaTa Teiudxn oi Kuu^utuboi (Aristopli 

15 frg 318. 6 Ko) XeTOuciv. ami] b' r\ Tpixujcic fipr) [Te Kai eTTiciov,' 

t6 Tcip €cpr|paiov laTpujv )u6vujv. t6 b' utt' auTd aiboTov. oij t6 171 

-iTp6|UTiKec, ^hi ou t6 eK kuctcujc uTp6v eTTippeT^j, KauX6c 6vo)ud2:€Tai, 

[Kai cTfjiua KaTd touc iaTpouc t6 KaTripTqiuevovj , t6 [he jufij eKKpe- 

)ud)uevov auToO uTTOCTriiua Kai KUCTeuuc TpdxriXoc, uucTTep pdXavoc t6 

20 ToO KauXoO dKpov f|c t6 TpuTrri)ua oupr|9pa. TTOcOr) be t6 err' auTrj 
bepiua, ujc dKpoTTOcGia Kai dKpoTTOcGiov t6 TTOcGric rrpoOxov. [l!j be" 
[Tfjv TT6c0r|v drrebouv, [toOtov t6v bec|u6vj Kuvobec)ur|v uJv6)uaZ;ov.j 1 B repet e § 162 ^TTacTpi|uu0oc j aiiTfjc A | i)tt6 xfj TotCTpi BC || 3 aiiTa 
nC I TCtTTaiLiuOv A etiam 1 4 TaTTajuoc II || 4 caTfjvriv A jj 6 dKpO)uqpd\iov] 
jLiecoiucpdXiov (= 1 2) II dKpo|uq)d\iov Kal |ii€CO|aqpd\iov C | aOTijuv B C | ^TTOjuqjdXiov] 
6|uq)d\iov n II 6 Tr\aKoOvTOC II || 7 luc C 8 A || 10 |u^poc Cdd bipoc Rolide || 
11 6Trep] 6 n II 13 aiboiov A 1| 14 riTpi6ia BC || 15 \^T€Tai 6' aOTi^ A | ^ireiciov 
II C cf p 136. 18 II 16 aOT6 A || 16—17 oO t6 Trp6|uriKec] aOT6|ur|Kec II || 19 aOTU) 
A II 20 rjc] oO BC II 21 t6 TrocGfi SB j ip] oi 11 || 22 dTroboOv A dTTe6k)uouv 
C I KUvo6^c|uiov A Kal ante kuvo6. add II 1 cf n 162 et quae illic adnotavimus || 2 6|uq)a\6c = Ruf Ephes p 146. 2 || 
4 yA^fanov] X 132 || 6 Phot 6|uq)a\TiT0|uia = Hes 6juq)a\riT6|uoc || 7—8 Hes 
Phot 6|uq)a\icTrip, cf PoUux IV 208 Eustath 1229. 65 sq |I 9 Tpaia = Ruf 
Ephes p 146. 4, 5 || 11 ^TuiTdcTpiov = Ruf Ephes p 146. 1, 2 || 13 fJTpov (cf 
Hes, BA^ 262. 19, L Patm Bull corr Hel I 148), OTroTdcTpiov et 15 fipri, 
^TTiceiov (sic cf n 174), ^q^npaiov, 17 sq Kau\6c, CTfi|ua = Ruf Ephes 
p 146. 6, 7, 8 aq || 19 — 21 = Ruf Ephes p 146. 9 — 13 || 22 Kuvobdcfxri] 
Phot Hes 136 BipX{ou B 172—174 

172 t6 be Tujv opxeujv [fi bibiJjLiiuvj dTTtiov ocxeov, ou t6 xa\[b}jie\ov 
XaKOTiebov. t6v be dei xa^ctPMJ toutuj Kexpni^evov XaKOCxeav 'A9r|vaToi 
KaXoOciv. [toi juevToi )ueTaHu uTrocTr|)LiaTOC Kai ocxeou Kai irnipou] 
[TiXixdbec KaXouvTai, 60ev Kai t6 biapaiveiv oi TTOiTiTai diucpiTTXicceiv] 
[XeTOuci, Kai t6 Tiepipdbriv djaqpiTTXiH, [lIj Kal Co(poKXfic (TGF539N^)'j 5 
[^KaTexpricaTO eTri bpaKOVTUJV eiTriuv ^0aip6v d)Liq)iTTXiH eiXrjcpoTec','] 

173 foiov TrepipePnKOTecl Kai CTpdTTic (I frg 63 Ko)5 

[Td 0uTdTpiaj 
[TTepi Trjv XeKdvr|v aTTavTa TTepiTTeTTXiTiueva,] 
^TOUTecTi birixoTtt Td CKeXr|. Kai Trap' '0|ur|pLU (l 318) be fT6 bie-']] 10 
[Ppaivov^- tfai b' eu )Liev Tpiuxujv^j, eu b' eTrXiccovTO TTobecciv'.] 
KpefuacTfipec be LLTd^j veOpa a touc bibu)Liouc dvexei. t6 be paqprj 
|Li€v TTpoceoiKoc, utt6 be t6v KauX6v bid toO ocxeou jLiecou utt6 t6v 
6vojLia2[6|uevov TaOpov, \^acp ou Kai dTaupuJTOC TTapd toTc TpaTtuboTc"] 
f(Aescliyl Agam 236) fi TTap^evoc"], eic t6v baKTuXiov KaTaXfiTov, 15 

174 TTepiveoc 6vojudZ;eTai r| Tpdjuic r| oppoc. tiuv be opxeujv t6 juev dvuj 
Keq)aXr|, t6 be KdTUj Tru0jur|V' t6 be TTdv toOto aiboTa, ujCTTep Kai 
Td T^vaiKUJV. ujv t6 juev cujUTTav ktcic Kai dTTiciov, f] be Tojuf] 
cxicjua. t6 be ^v jueciu CKaTpov capKiov vujuqpri f| juupTOV f| eTTibepic 1 6cx^oc II 6c(6pB)xeoc KaXeirai BC || 2 XaKOCxalav 11 || 3 TrocefijuaToc 
A II 4 irXicceiv S |I 5 dju^iTrXiHuj • Kal II djutpmXfiH li^c A || 6 bpaK^vTtuv] Xe^v- 
Tuuv S I eiXriqp6Ta A eiXTiqp^Te Rufus Ephes Et M || 7 irepipepTiK^Ta A | 
CTpdTic A cTpdTric II || 9 TrdvTa C j TrepnreTrXriTjLi^va II C TrepnreTrXeTJLi^vai A || 
10 6iacx6vTa A j Kal "Ojuripoc b^ C || 11 TpoxObv II j ^ttXiccov Tr66ec A | post 
Tr66ecciv BC add xouTecTi bi^paivov || 13 lijcx^ou A 6px^ou B || 16 Trepivaioc BC | 
TpajLi)Lilc n II 18 ^Tieiciov SC ^Triceiov F cf p 136. 15 1 — 3 = Ruf Ephes p 147. 2,3 cf Hes s XaKK^Treba (sic). toO CKeXeToO. 
qpriciv biaxaXacOdvToc 6cx^ou Kal Tiliv bibujuujv KpejuacGdvTiuv KaXetcGai XaKK^Treba* 
Touc bk 6iaTravT6c KaGeiju^vov ^x^vTac aOT6 XaKKOCx^ac" €u9p6vioc • • • cf Phot 
XaKKOCx^ac. XaKKocx^uuv. XaK^Trebov || 4 TrXixdbec = Ruf Ephes p 147. 4 || 4 — 5 
= Ruf Ephes p240sq, verba e textu Rufi (p 147.4) perperam eiecta (cf 
p 147. 12, p 166. 13): Kal t6 biapaiveiv biOTrXicceiv • Kai t6 Trepipdbriv dju(piTrXi5. 
CoqpoKXfjc bk Kal ^ttI bpaK^vTiuv iTroirice* '6aip6v — eiXrjqp^Te', i&CTrep dv ei Iqpr^ 
TrepipepriK^Te (pe^Xri Cd) t6v Gaipov. cf Et M 395. llsq || 5—11 = Schol Aristoph 
Acharn 217 (CoqpOKXfjc dv TpiTrToX^juip • Kal "Ojuripoc Z 318) || 9 cf Hes s Trepi- 
TreTrXiTJu^va et TrepnreTrXixOai || 10—11 = Schol Ruf Ephes p 240. 17 Cuupav6c 
q>r\cr Kal t6 biapaiveiv biaTrXicceiv (cf Schol Hom l 318) "Ojuripoc elTrev eO bk 
ttX. TTob. II 12 KpejuacTfjpec] Ruf Ephes p 161. 1 || 16 Trepiveoc] cf Hes s Trepivoc | 
Tpdjuic— 6ppoc = Ruf Ephes 146. 10 c^ Phot Hes Erotian 124. 16 || 17 KeqpaXr)— 
Truejunv = Ruf Ephes 147. 1 || 18 ^Triciov] Suid Et M || 18— p 137. 2 KTeic — 
TtT€puTiij|iaTa = Ruf Ephes 147. 5 — 11 Libri H 174—177 137 

T^ KXeiTopic Kai KXeiTopi^eiv t6 ipriXacpdv ttiv KXeiTopiba. Tot b' 
^KaTepiuGev capKiubri jaupTOxeiXibec r| Kpr||uvoi r| TTTepuTUJjuaTa. Tiapa- 
CTOtTai b' eici Tropoi dTTO tujv opxeiuv eic tov oiipriTfipa KaTdyovTec 
[''j^Kaij eKTTe'|UTTOVTec'j t6 CTTe'p|ua. P^7t6 be tiuv eipr||uevuuv"j ovojLiaTa, 175 

6 dTr6 [V^v^j TacTp6c pTacTpic, TacTpi|uapTOC, TCtCTpopopoc, TrpOTdcTiup,'j 
fTctCTpicjuoc"]. TciCTpiZ^eiv oii |u6vov t6 xopTdZieiv XeTouciv, dXXd Kai 
t6 TTXr|TTeiv feic'] Tf]v TotCTepa, pLiiiCj 'ApiCTOCpdvr|c ev MTTTTeOciv"j 
f (273. 452). TTXdTUJV be 6 kiu|uik6c (I frg 195 Ko) eTri toO TacTpi-'j 
tVotPTOu"] 

10 P^eTTCiTa b' oObeic cct' dvfjp TotCTpicTepoc j. 

Tov be YiTTaK6v TacTpujva 6 'AXKaToc (frg 37 B^) KaXeT. p^Ojuripoc'] 
1%'e (C 348 == 437)»j 

[''TotCTpriv juev TpiTToboc ttOp djuqpeTTev"]. 

dTT6 be KauXoO dTreKauXicev. [6 be ttocOtic ^prijuoc dTTecKoXujujuevoc 5 176 
16 [Trapd be toTc AioXeOciv CKaXeTTO dTraiboiujcGai t6 dTTecKoXuqpOai.] 
[t6 juevTOi dvacTrdcaij t6 aiboTov Trapd toTc ["dpxaioic"] kujjuikoTc 
(III p 414. 81 Ko) dvacTOvpai KaXeTTar t6 b' eTreTeipeiv auT6 toTv 
XepoTv [dvaqpXdv Kaij dvaKvdv p'ApiCTO(pdvr|c ev 'AjucpiapdLU (frg 36 Ko)'j 
fXeTei"]. eKaXeTTO be Kai tuXoc t6 aiboTov, 60ev Kai OepeKpdTric 
20 (I frg 204 Ko) t6 t^^IlivoOv f auT6 j Tfj x^ipi ^dTTOTuXoOv' eiTTev. 

vujTa Toivuv utt' auxevi Keijueva t6 )uev eTKupTov [^lx^i^j Xc^u^- 177 
viov ovojuaZiojuevov, Td b' ^KaTepujOev lujuoTrXaTOuv TTTepuTia, u)v Td 1 xXriTOpic K. K\r|Topi2;eiv etc II B KXiTopic k. KXiTopi^eiv etc C | vpriXacpav] 
ipaGdXXeiv II bianiaGaXdcceiv C 5iav|;av Kai juaXdcceiv B || 3 eic] ^Tri C || 4 eK- 
-Tr^lLnrouci A || 6 TdcTpi|uoc A | t6 ttXtipoOv 6 Kai xopTdSeiv II || 7 uXriTTeiv] 
TUTTTeiv II II 10 TciCTp^CTepoc A II 11 TriTTaK6v S qpiTTaKaiov F | ydcTpova A 
TdcTopa F YdcTpiov B || 14 dTreKauXicev] dTTOKauXicic B j dTrecKeXujLijLi^voc 11 || 
15 01 bk AioXeic t6 dTraib. dTrecK. ^Xe^ov C || 16 dTrocTrdcai 11 || 17 Taiv II || 
18 dvaqpav A | dvaKvav Kai dvaKXav A dvaKXav FB || 19 — 20 t. xeipi t6 alboiov 
n auT6 T. X- T. ai6. A || 22 ovojLidJeTai BC | Td 6'] t6 6' A j TrTcpOTia — p 138. 2 
d)|LiOTrXaTU)v om S ' 1, 2 Hes Phot Suid KXeiT0pid2eiv, Hes Phot Suid" iuOpTov, pro ^Tribepic 
Ruf: i)Tro6ep|Liic, Hes et Suid: i)Tro6opic, pro KXeiTopiSeiv Ruf et Suid: KXeiTopid- 
Teiv, pro juupToxeiXibec Ruf: juupT^xeiXa, Suid: |uupToxeiXr| || 2 — 3 = Ruf Ephes 
159. 1, 2 II 5—9 cf II 168, VI 42 || 6 Hes TacTpicai || 13 cf II 168, X 81 || 14 dTre- 
KttOXicev] cf Thucyd II 76. 4 || 15 Hes s dTrocK^XuTTTe || 17 dvacTOipai Hes || 

18 dvacpXav] Phot s qpXav (Aristophan) , Hes s dvaTreqpXacju^vov et dvaqpXdv || 

19 tOXoc] Hes tOXov, Et M 125. 24 || 20 dTroTuXoOv] cf Et M 125. 23, Hes s 
dTre[c]TuXouv || 21 — p 138. 4 Ruf Ephes neque p 145. 1 — 4 eadem exhibet neque 
p 147 sq de cqpovbOXoic similia 138 BipXiou B 177—180 

TrXotTia )Li€Tauxevia. t6 be |li€cov vujtujv t€ xai toutuuv ineTdcppevov, 
[TTepiexouciuv auTO tujv ibjuoTrXaTUJV \hv] toi Trepi fTUJj vlutlu irXaTu- 
vojLieva TpdTT€2[ai KaXoOvTai, t6 b' utt' auTaic pdxic. [fic t6 fbiecov] 
liv TUJ viuTLu KaTd jufiKOc dxpic ocqpuoc K0iXaiv6)U€V0V Kpicic, Kai] 

178 [TauTTic t6 KaTaXfiYov dvTiCTepvov]. t6 b' dTT6 Tfic pdxeu)c occpuc t6 6 
)U€Xpi tXoutujv. Tfjv fbe pdxiv^j evioi tOuv ttoititujv ujv6|uacav kXoviv, 
fujCTrep 'AvTijuaxoc (frg 65 Kinkel)"] 

t^ujc eiTe kXovioc Te0opuir|c cqpovbuXiuJV eH.f 
€TTTaKaibeKa be eiciv oi c^ovbuXoi Tfjv cuTKajUTTfjv Trj pdxei TTape- 
XovTec, buo juev Kai beKa pdxeujc, ouc 6va)ud2^ouci pdxeic, TTevTe be lo 
occpuoc" Kai t6v juev utt6 tuj dTXavTi Kai Tf]v ctt' auTUJ cdpKa f^o-j 
fcpabiav ff|^ Xoq)iav"j, t6v be utt' auTUj )uacxaXicTfipa, touc be 

179 XoiTTOuc TTXeupiTac LL^^aXoOcivf j , t6v be bujbeKaTov bia^uicTfjpa. Tfjv 
be ocqpOv Kai TTp6T)uriciv eKdXouv, [fic evcqpovbuXia )U€V Td ocTd,] 
[6 be TTpujToc cqpovbuXoc eKaXeiTO veqppiTrjc, ujc 6 TeXeuTaToc dc-j i6 
[qpaXTiTr|Cj. t6 be )uecov Tfjc ocqpuoc dKvrjCTic, Kupiujc juev €tti 
TUJV TeTpaTTobuJV* "0)ur]poc (k 161) be Kai €tt' dv6pujTT0u KexpriTai 
fXeTUJV VttT^ dKvr|CTiv )U€ca vujTa''j. f^Tr^ be vujtujv 6v6)uaTa*j 
KaTtt vujTou eTTiT€vec0ai ev TToXeiULu, Kai ["Td"] vujTa boOvai, Kai 

180 vujTicai TTapd toic TTOir|TaTc (Soph R 193 Eur Andr 1142) t6 20 
KttTd vujTOu Ti dTToXirreTv. Kai [^TTapd EevoqpuJVTi"] (Cjrop VI 2. 34) 
^vujToqpopoc' fijuiovoc ["Kai ovoc^j' L^aij vujTeTc be toutouc eKdXouv, 
ibc Touc utt6 lvi(b Z^uTiouc. t6v be juacTiTiav [^'ApicToqpdvric^j (frg 
830 Ko) vuJTorrXfiTa eKdXecev. TTepi be toTc viutoic eTTTd TpaxuTr|T€C 
dvecTdciv, ujv buo )uev ai )ueTd Tf^v TTpujTr)v dKav0av 6vo)uaZ;o|uevriv 25 
LKttXoOvTaij KuvoXoqpa, Kepvai be ai TTXdTioi buo* ai be XoiTTai KdTUj 2 Trepi vujTa BC || 5 dTr6 bt thc ABC |i 8 eire] eTire II | Teeoupuinc A 
TeOopuric II | CTTOvb. A semper | ?H II || 9 cq)6v5uXoi(\ioi S) ol ti^v II || 10 j!Kixeujv 
II II 11 Ti^v jLi^v BC II 11—12 Xoqpabiav] dcqpdXeiav BC || 12 {jtt'] ^tt' II || 14 f|C 
cqpovbuXia C || 15—16 dcqpaXTiac IIBC || 18 vujtou BC || 21 irapaXiTreiv BC || 22 vuj- 
Teic] vujTiac A || 25 6vo)Lia26|Lievai II -loixlvr\v d. xaX. BC jj 26 K^p/aa A K^pva 
n I irXaTiai BC 2 cf n 136 II 16—18 ^KvriCTic = [Galeni] Isagoges vol XIV p 706. 5 Kuehn 
^dxic" TaOTric bk t6 ju^v eOGu UTr6 t6 jueTdqppevov dxvricTiv elTrev "Ojuripoc . . . 
Cf Melet in Crameri An Ox III p 91. 31, Eustath 1531. 3 cf 1652. 61 Orion 
Theb p 17. 11 et 75. 16 Et M 472. 6, 50. 5, ApoUon Soph p 18. 30 Bekker 
Siiid s dKvriCTic — Pollux errat, qui scribat, Homerum verbo dnvricTic usum 
esse in dvepuuTTOU || 22 vujtcic] cf VII 186 ubi cdd vujTeic, Hes || 24 vujTorrXfiTa] 
Phot (<t)€peKpdTric KpaTraTdXoic) = Suid, Lex rhet ap Eustath 629, 54 = 
p 251. 5 Schw Libri II 180—184 139 

TTpoveuouciv. Tujv be cqpovbuXojv dppev juev KaXeirai t6 Trpouxov xai 

evepeibojuevov, GfiXu be t6 uTrobex6)Lievov koTXov. touc be ccpovbuXouc 

TOUTOuc [''Piav6c'f Kupouc djv6|uacev (Meineke An Alex p 202 frg 2) 

f^auxevoc eH UTidToio Kupoic eTTiTeWeTai iHuc"]. 

5 fi luevToi bid Tujv cqpovbuXuv iTOpeia, bi y\c 6 )uue\6c TCTaTai, ciuXfiv 
KaXeiTai Kai lepd cupiTH. 

Tujv be TrXeupujv ai |uev jueiZ^ouc Tvr|ciai, ai be eXdTTOuc v60ai, 181 
ai fLKaij eicivj utt6 tuj CTr|0er )ue0' dc Td evibpu)ueva Taic TTXeupaic 
CTTXdTXva eTKoiXia KaXeiTat. Kai ck )uev vlutujv r] dvujTdTUJ TTXeupd 

10 jueTicTri opdTai, ck be irXaTiujv ai juecai. Kai Td )uev tojv TTXeupujv ocTd 
CTTd0ar TOUTUJV be TTXdTai |uev Td eupuTepa, ffd Kai^;) dXXrjXoic cu)UTTe- 
TTriTev, [Td be CTevd KUJtria, d pdxei TeiToveTj. Kai ai |uev TTpujTai 182 
buo fTfivj eTTiKXriciv exouciv^ dvTicTpoqpoi, f^uo be ^aij jueTd TauTacj 
fcTepeaij, ["buo b' erri TauTaic^j CTcpviTibec* ai b' eTTi touc xovbpouc 

15 KaTaXriTOucai buo TTapdceipoi, TeTTapec be Laij v60ai )uaX0aKai. iva 
be 01 cqp6vbuXoi KaTaXriTOuciv, iep6v 6ctouv KaXeiTar fKaij dpxcTai 
juev eH eupuTrjTOC utt6 ttiv pdxiv, dTTOCTevouTai be KaTd t6v k^kkut^ 
LKaXoujuevovj, oc (^Kai cqpovbuXiovj Kai 6ppoTTUTiov ovojudZ^eTai. ou 
t6 uTTCpdvuj dccpuc Kai iHuc, ujc l(bvr\ t6 k^t' auTfjv ev toTc TTp6c0ev. 183 

20 Tici be t6 iep6v 6cto0v TpriT6c k6kkuH KaXeTTai ([Kai ecTi TTdvTUJV^j 
f[|ueTiCTOVjj. Kai t6 juev eic baKTuXiov veveuK6c auTou KOpuqpf] Ka- 
XeiTai, Td be TTXdTia icxia tc Kai CKdq)ia. TauTa be 6juqpaXuj juev 
dvTiKeiTai, tXoutoTc be erriKeiTai, o'i Kai Koxiuvai Kai TTUTOti Trpoc- 
aTOpeuovTai, Kai Trpoxujvai TTap' 'ApxiTTTTUJ ["ev tuj 'Pivujvi"] (I frg 41 Ko) 

25 Kai icxia juev ecTiv ai eKaTepuj0ev jueTd Tf]V 6cqp0v capKUjbeic TTpo- 
poXai, Td b' uTTepexovTtt dTT6 toutujv tXoutoi Kai eqpebpava, dqp' iLv 184 2 ^Trep€ib6|Li€vov A | t6 koiXov BC || 3 'Piav6c] dpiav6c A | ubv6|uacav BC j| 
4 KOpoc II II 5 bid] bi^ A II 8 al 6' 6ir6 A | ^vbvjjilva 11 i6pu|ueva A || 9 Kal i^ 
)u^v ^K vuQtujv II I dvujTdTrj AII || 12 k. dpxiTeiTOvei II k. dxpi T- C || 13 — 14 
|Li€Td Td CTcped BC || 15 irapdTrripoi A Trapdcupoi B | |ua\0aKdc II || 16 KaTaXrj- 
Tujciv A II 18 6 Kal CTrovbOXTov II | oupOTTUTiov B || 19 Kai irepi iHuoc C | toic 
Trp6ceev] tCu gjuTrpocGev BC || 20 ticI] toOto A TOUTi IIC | 6 Tp. BC TpiTOC II 
TpiTT6c 6 lacuna 15 fere litterar cap, tum kokkuS A || 21 bdKTuXov A i?JTouv 
Tr^v ebpav add B post baKTuXiov ] Kopuqpi^ aiiToO II || 21 — 22 auToO k. lacuna 7 
fere litt cap, tum Td 6e tt\. A || 23 iruTatai ABC cf p 140. 2 || 24 TrpoiKUJvai 
A II 26 T^ouTToi BC semper 

7 sqq cf II 165—167 || 16—18 cf Ruf Ephes 148. 2 ubi 0Trocqp6vbu\ov || 
19 iSuc] Soran ap Melet in Cram An Ox III 92. 2 || 23—24 Koxuuvn (cf Hes) 
— "ApxnrTTOc = Schol Aristoph Eq 424 || 23—26 TruTal (sic) — T^ouToi — dqp^fepava] 
Ruf Ephes 148. 5, 235. 35 || 23 cf Phot et Hes s truTaia 140 BipXiou B 184—186 

^'bpa KaGebpa fevebpaj, [^evebpeueiv ecpebpeueiv'j, ^cpebpoc. otTTO b^ 
TTUTUJV f6v6|LiaTa'j euTTUToc, KaWiTiuToc, KaTaTTUTiuv, Kai Ka0' 'Hciobov 
(Op 373) ttutoct6Xoc' oi be 'Attikoi Kai tov |uecov Tflc X^ipoc bd- 
KTuXov KaTaTTUTOva ujv6)ua2!ov. oi be evbeOuc ttutOuv exovTec Xicttoi 
fKaif utt6Xicttoi KaXoOvTai Kai Xictt6ttutoi , eqp' ijj iudXiCTa 'A9r|vaToi 5 
Kiu)LiujbouvTai. [Triv be iLbe exoucav fKai'] biaTpd)uiv CTpdTTic (I frg] 
[74 Ko) ibv6|uacev5. 

185 01 be evbo0ev KaTd ttjv ocqpuv juuec KaXoOvTai \\)6ai Kai veu- 
pojufiTpai Kai dXuuTTeKec KXeapxoc (FHG II p 324. 72 Ko) be outuuc 
6vo}xaZei touc ^Huj0ev KaTd Tflc pdxeiuc |uOc. KOTuXac b' dv cTttoic lo 
Tdc Tujv TTepi ToTc icxioic octujv KoiX6Tr|Tac, di Tfj KeqpaXfj tujv |ur|- 
pujv eiciv evrip|uoc)uevai. TTXfJKTpov be |ur|poO KaXeTTai Ka06 r\ Ke^aXf) 
ToO lUTipoO Tfj KOTuXr) cuvdTTTei, ffauTf] be f] KeqpaXf) KOTuXr|biJUV."j'j 

186 [ai be UTTO Touc T^ouTouc CTTi LTOucf )ur|pouc KaTaqpepeTc cdpKecj 
[uTTOTXouTibec. Td b' e|UTTpoc0ev5 TTapd touc jurjpouc poupujvec, olc i5 
Kai To TTd0oc 6 poupujv eTriTiveTai' Kai to poupujvidv ff^KeT^ev^^j 
{"ujc KaXXiac (I frg 26 Ko)'j. KaXeTTai be Kai t6 veOpov to cuvexov ZXOAION ad 1 6 § 184 C in margine a manu I xpia criiaaiveiv ^v t»?) 
cuiiaaTi ToO dv6pu()Trou X^t^i outoc t6 lcxiov et ad 1 13 § 185 cr) biTTdv t6 lcxiov 
t6 t€ fipGpov Kal t6 veOpov, uqp' oO cuv^x^t^^^ "^^ SpGpov xai TpiTov 6 Kal 
TTpoeipriKev. 1 ^cpebpa. dTT6 A || 4 KaTairuTUJva AII | XiirTroi B || 5 Ka\. dTr6\icTroi II |1 6 6iacTpa- 
jLiiva A 6iaTpd)Li)Liiv S 6iaTpa|ulv F i6iaTpd|uiv C || 8 nj6ai] qpOec A \\toiai 11 1| 9 — 10 
6 hi KX. Touc gHujeev— iLiOc oOtwc 6vo|u. BC || 10 gHiueev] ^Sui Ruf Ephes p 160. 2 1| 
11 Trapd B || 12 eip|uoc|Li^vai F dvTipjuocjLi^vai S 1| 13 cuvfjTrTai BC || 14 KaTwqpe- 
peic B 11 15 Td 6' ^ir' auTUjv irapd A Td bi ^ti irpdceev irapd II | elcl 6' ^irl 
T. }x. inr6 ToOc tXouttouc p. B E Rohde cl Rufo Ephes p 148. 7 aut erroris 
PoUucem insimulandum esse censuit aut scribendum Td 6' ^iuTrpocOev tujv jur]- 
pu)v Trapd Ti\v i\^Y]v || 16 k. fir\}xa r. p. II k. t6 6vo|ua p. A 2 KaTaiTiiTUJv] cf VI 126, Bachm L (Phot Suid) || 4 KaTaTruTwv bdKTuXoc] Phot | 
Xictroi] Phot s XicTrac etXiCTrai Hes Suid Xicttoi" Schol Plat Conviv 193 A Cf Schol 
Aristoph Eq 1368 || 6 biaTpdjuiv] Hes eodem accentu || 8 — 10 i|i6ai, veupojufiTpai, 
dXiijTreKec , KX^apxoc (sic e Polluce Casaubonus corr, Rufi cdd KXeiTapxoc): Ruf 
Ephes p 160. 2 — 5 Athen IX 399 B: KX^apxoc 6' ^v beuT^pip Trepl CKeXeTuuv oOtwc 
qpTici- cdpKec )uuu)Tal KaO' ^KdTepov ju^poc, dc oi |u^v lyOac, oi bk dXiuTreKac, oi 
b^ veupo|uriTpac KaXoOci H 8 Phot vy^ac f\ \\)oiac f| 6tiy] ypi] KaXeiv, irap' oubevl 
'AttikOuv eupov oi b^ iraXaiol TW)uvacTal dXiOTreKa TrpocaTopeuouciv. Phrynich Ecl 
300 Lob II 10 KOTuXai] Hes || 14 — 16 OiroTXouTibec , poupu)V€c Ruf Ephes 
p 148. 6, 7 . Libri 11 186—190 141 

Tfiv KOTu\r|v TTpoc Tov juTipov icxiov 6)Lidjvu)Liov b' ecTiv aiiTiu Km t6 
ctpGpov. Ktti t6 )Liev fTrij KOTuXri fcuvr)p|uoc|Lievov j octouv cTpofT^^ov 
^iripoO KCcpaXri, )LiTip6c be t6 dTT6 toutou juexpi TovdTuuv )Li€poc, dqp* 187 
oij [''eujLiripoc KaXXijuripoc , ^uripiaTa"], 7Tapa)LiTipiaTa fKai 7Tapa)Lir|pibia,j 

6 ^Kai fi AdKaiva (pav6)Liripic''j. x] be Ttepi Trj KecpaXtj tou )Lir|pou tujv 
ocTiuv eVcpucic TpoxavTrip ovojudZ^eTai. fiiuec be ai 7rp6 tojv dpGpiuv 
ev TaTc Kivr|ceciv diravicTd^Lievai cdpKec. Td b' evT6c tujv )ar|pujv 188 
fTrapajuripia, Td be jueTaHu auTUJV j juecojuripia. t 6 v u be r\ )ueTd touc 
)ur|pouc cuTKajuTrri, dqp' ou L^aij t6 TOvaTi^eiv [%apd KpaTivtu tuj"j 

10 f KUJjuujboTTOiuj (I frg 399 Ko). XeTCTai be ti Kai KaXdjuou t6vu,"j 
fKaij TTap' 'Ojuripuj (p 225, c 74) eTTiTOuvic. TovaTOC be t6 juev tuj 
Tou )ur|pou TeXei cuvripjuocjuevov Kvrjjuric KecpaXri, t6 b' eHujGev eTTiKei- 
juevov TrXaTu Kai Trepiq^epec octouv, [ujCTrepj q)pdTjua toO TovaToc, 
^TTiTOvaTic ^Te KaPj kotx^ p^^ai^j kotxoc pKaPj )uuXr|, [^KaTd be Itt-"] 189 

15 pTTOKpdTriv j (mochl 1) eTTi)uuXic, [KaTd be 'iTTTTiuvaKTa (frg 128 B*)] 
[juuXaKpic^. n [juevTot] Kujjuujbia Tfjv dXcTpiba juuXaKpiba [KaXeT^ 
f\ Iwov Ti ev f[^TUj'jj juuXiuvi Tivojuevov, fvjc^ 'ApiCTOcpdvric ['XeTei'] 
(I frg 583 Ko) 

fiva Huviuciv diTTep fibecGov ?i^,*j 

20 ["cKiuXriKac ecOiovTe Kai )uuXaKpibac."j 

6 be Trp6c tuj TovaTi )uOc ^TTiTOuvic, x] be KaTOTTiv dvTiKeijuevri Tfj 
k6txi;1 KoiXoTric iTvur|. Kvrijuri be t6 ctti tuj TovaTi Kai Trj itvui 190 
TTdv ^KaTepujGev. buo be ^xei ocTd [y] Kvr|jur|j, icojur|Kr| )uev, ou juf]v 
icoTTaxfi • u)v t6 )uev ^HujGev, Srrep kTiv ^XaTTov, TTapaKvfijuiov KaXoOjuev, 1 auTuJ ^ctIv A II 2 ju^v 4vTfiK.BC | crp^TT- 6cto0v IIBC || 3 KeqpaXv^ 
KaXeiTai ju. BC | fixp^ H II 3—4 6v6)uaTa ttoioOv €U)u. II j dTr6 bt toO juripoO 
uapajLifipia B C Trapa)Lifi(juu F)pia II || 5 Trapa A || 6 rpoxavxfipiov A Jj 8 jueTaHu 
Tiuv iLiYipiJUV |Li€C. n II 13 q)paTJLi6c 11 || 16 |uu\aupic C XaKpic S j dXcKTOpiba ABC|| 
17 Sojov 6d Ti BC I d)c] 6 C || 19 Huv. Sircp A HuvOuTrep T Jj 20 CKuOXnKaT' tcQ. II || 
21 juijcujv B II 22 iTvOa II | ^ttI Cdd i)Tr6? || 23 ^ctQ ^xei ASB | i^ Kvf]jLir] 
om S I icojLi. bi C II 23—24 ouk icott. 64 liiv BC || 24 KaXeiTai BC KaXoOjuevov II 1 icxiov] Ruf Ephes p 148. 8 jj 4 (pav6janpic] cf VII 55. Ibycus (frg6lB<) 
ap Plutarch Comp Lyc et Num 3, ubi 9aivoiuripi6ac , cf Schol Clem Alex 
IV 128 Kl II 6 TpoxavTfip] Hes jj 8 Trapajufipia cf Ruf Ephes p 148. 9 || 14, 15 Itti- 
TovaTic, 'JTTTTOKpdTric 61 lTri)uu\i6a Ruf Ephes p 148. 11, Epitom Rufi p 235. 39 
lTnTovaTi6ec. 'iTTTTOKpdTric toOto ^\)\y\v KaXei. Cf Erotian p 12. 14 Klein, Galeni 
Hippocr Grl, Hes s lTrijuuX(6ac et juOXri* iTriTOvaTic, t6 6ct^ov IttI tCD T<ivaTi, 
Orion 56. 11 = Et M 358. 26 || 16 dXeTpic] Hom u 106. Cf VH 19, Phot juuXa- 
Kpi6€C II 21 iTTiTOUvic] Ruf Ephes p 148. 10 142 BipX{ou B 190—194 

t6 be evboeev xe Kai iueiZiov TTpOKViijLiiov. [^ific be Kvr|)ur|c dTrd-"] 
[^cr|C t6 juev Trpoceev dvTiKvr|)Liiov , t6 b' OTiiceev eic )uOv eTrr)p-*j 
[V^vov YacTpoKvriiuiov*)* ^vioi b' djriericav t6 juev irpoceev Kvr|jLir]v, t6 

191 b' OTTiceev dvTiKvrjjuiov feivai. Td b' 6.7x6 Kvrmric ovojuaTa euKvr|)Lioc"5 
[''Kai Kvriiaic Kai ^euKvrjjaibec 'Axaioi', Kai CKeXibec 6\6Kvr|)uoi ev Trj^j 6 
[^KUJ|ULubia (I frg 108, 13 Ko), Kai Kvr|)uoi 6pujv"j. Td b' ^KaTepuueev 
Tou )uei2:ovoc octoO, o Tf]V Kvr|)ur|V cpepei KepKic KaXoujuevov, juiKpd 
ocTdpia, [^d"j Trepovai ['^XeTOVTai''] Kai TiapaKepKibec, ^TaOTa be'j Kai 
CTripiTT€c tfTiap' evioic^j KaXoOvTai. t6 be TiXaTu veOpov, o Trp6c 
Tr]v TTTepvav TraueTai dTr6 itvuoc dpHdjuevov, Tevuuv. lo 

192 t6 be uTr6 Trj Kvrjjuri |uepoc KaXeiTai cq)up6v Kai jilla, dqp' iLv 
[f6v6)uaTa eucqpupoc, {^KaXXiccpupoc^^j, euTre^oc, dpTupoTre^oc, ["^dpTup6-"j 
C^TTeZ^a f0eTic'']"j. Trapd be Tfjv Tte^av ^KaTepuueev TTpouxouciv dcTpd- 
Yci^oi, (^eic ouc ai Trepovai KaTaXrjTOuciv oi be dcTpafdXoucj ou Td 
TrpouxovTa dXXd Td ^vbov KpuTTT6)ueva utt6 cqpupov. pai^ouc be 15 

193 KaXoOciv oic Ka)UTTuXa eic t6 evbov Td cKeXr), [pXaicouc be oTc t6j 
[dTT6 Tujv TOvdTUJV eic t6 eHuj dTTecTpaTTTar [[hcaij t6 juev 'Apxi-*j 
fXoxoc (frg58. 4B*), t6 be Eevoqpuuv (R Eq I. 3) XeTei"j. ckcXoc 
^ev hi] TTdv ovojuacTeov t6 eK )ur)poO Kai TovaTOC Kai Kvrjjurjc Kai 
c^upoO Kai TToboc* t6 b' eK )ur|poO {^["Te"jj Kai Kvr|)ur|c kujXov [Kaij 20 
[KuuXfiva. [6v6)uaTa b' ^tt' auTuuv t6 uTTOCKeXiZ^eiv, Kai ujc Zevoqpuuv"j 
["(Memorab III 3. 4) KaKOCKeXrjc, Kai CKeXic y\ vOv KaXou)uevr| TTepva"j 
f^ev Tfj Kuu)uujbia (I frg 108. 13 Ko), Kai TTapd TTXdTuuvi (Tim 34 A)"j 

194 [^^dcKeXec Kai dTTOuv'"j' Tdxa be [^Kai"j llOjj CKeXeT6c [^Kail CKe- 
XeTeueiv Kai KaTecK€XeTeu)uevoc dTT6 ttic tujv juepuuv toutuuv ujc TTp6c 25 
t6 TTdv cujjua icxvoTrjTOc. Mevavbpoc (III frg 1054 Ko) b^ Kai TTCpi- 
CKeXibac eiprjKe ^opeTv Tdc Kopac. dcKuuXidZ^eiv be ^Xctov t6 tuj 2 Trp6ce€v Kvfijuriv 11 || 2 — 3 ^irripTrjju^vov II || 3 TacTpOKvfijiiia II j Kvfijuri 
BC II 3 — 4 ^vioi b^ t6 — dvTiKvf))Liiov djf|0r)cav BC || 4 dvTiKvr)|Lif)&iov A || 5 ck€- 
Xi6€C Cdd, sed cxeXibcc in Pherecratis frg Poll VI 59 et Athen VI 269 || 6 6pr) A 1| 
8 X^TovTai ir€pu>vai II || 10 KaXeiTai add BC || 11 ou BC || 15 KpuiTT. tu)v cqpupiuv 
BC II 16 pXaiccoOc A || 16—17 tci 61:6 C || 17 Tct IHuj C || 18 CK^Xri AC || 21 kUj- 
XrijLia A KU)XriK6v II KoXfjva C corr Jungerm || 22 KaKOCKcXic 11 | TTT^pva AII 
corr Schneider Saxo || 24 dTrXoOv A || 24—25 ckcXctcuci BC || 25 KaTCCKeXc- 
Teu6)Li€voc II II 26 t6 cOujua irav II t6 dXXo ctuiua BC | post icxv6Tr|TOC BC add 
d)vo)Lidc6ricav, djCTrep Kal dXXa TroXXa SjLioia || 27 cp^peiv II 1—4 cf Ruf Ephes p 148. 13 — p 149. 3 jj 5 CKcXibec] cf II 193 || 21 KUjXnv] 
cf Phot Phrynich Ecl 77 Lob || 22 CKeXic] cf 11 191 || 24—25 CKeXcTeueiv] cf Phot 
CKeXexeueceai? Hes || 26—27 TrepiCKeXibac = V 100 || 27 dcKUjXidCeiv] Plura Libri II 194—196 143 

diepLu TTobi dXXecGai. tt o u c be ovojudtoai t6 jueTci touc dcTpa- 

YdXouc Trdv dcp' ou fovojuaTa euTTOuc iukuttouc TaxuTTOuc f^Kai ujcj"] 
PtTTXaTUJVJ (Tim 63 A) dvTiTTOuc, euirobia dTTobia, TTobujKia"j TrobiuKric, 
j^dpTiTTOuc j pKai ujc TTXdTUJV (Leg II 652 B) TTapaTTobicGujjuev , Kai^j 
5 fZevoqjujv (Memor III 3. 4, R Eq I 2) KaKOTrobac. Kai biTTOuc Kai"j 195 
[HpiTTOuc Kai Td eqpeHfjc, iLv |u6vov 6 oktujttouc eibiKtuTepov CKcpe-"] 
[^pGTCii. TOUTOic dv TTpocriKoi Kai ejuTT6bia LKai']''] €|UTTobic)uaTa, f ejUTTO- 
bi2[eiv'j, eiuTTobujv [icTacBaij, ctti Tr6ba dvaxujpeiv, f KaX^TTOuc^j , TTobo- 
KdKTi, TTobdTpa, ffTTobaTpdv^j. TTXdTujv (Epinom 981 D) be Kal Td"j 
10 'TToXuTToba ['^Kai dTToba' eipr|Kev. Kai 6"] ttoXuttouc f b' ^k toutujv^j 
fdv eiri Kai fi^j xotJuaiTTOuc* [eKdXouv be outuj Tfjv ouk ctti ZieuTOuc^ 

[KO)UlZ:0)UevriV VUJUCprjV]. ^TTObOCTpdpri j, [•^TTOb^VlTUTpOV, TTObOVlTTTrjp ,"] 196 

[TTobeujv dcKOu], TTobrjpeic xiTwvec, TrobaXTia ^TTobaXTric"]. 6 be kuj- 
juiKOc TTXdTUJV (I frg 248 Ko) Kai TTobdpia eipriKev. Kai TTobeia touc 

15 TTepi ToTc TTOCi TTiXouc KpiTiac (TGF p 774, 7 N^), dTrep AicxuXoc 
(TGfF 259 N^) TTeXXuTpa KaXei. XeTCTai be ti Kai TTCpi Trdba, [Wj 
dp|u6TT0V, dTTO Tujv uTTobrijudTUJV. "^dvcTT^bi^ov' be ^TOV TP«|LA|LAaTea' 
Aicxivr|C ^6 pr|TUJp"j (III 192) [eqpr| CTri tou TrdXiv dvaTWUJCKeiv] 
[eTTOiouv], Kai dvaTTobiZ;6)ueva 'AvTiqpujv (Soph frg 84 BP) Td TrdXiv 

20 eHeTa26|ueva. 2 ^2 ou BC I ujKUTr. dpTiirouc, xaxuTT. 11 || 3 dvTiir. ^|UTr66ic)ua, euirob. II | 
TTobuiKia] dTro6ujKia 11 [| 6 6] fj A t6 II | ^ktuQttouc AS CKuuTrouc F ^KTdirouc 
Ed pr I i6iij(jT€pov n II 7 TrpocrjKOi djCTtep II | d)LiTr6biC)Lia BC || 8 KaXdTTOuc Cdd 
X 141 II 9 — 10 bk KaTd ttoXutt. A || 10 ttoXuttouc TroXuTToba BC || 10 — 11 ttoXuttouc 
6' dv TOUTOic TTpocfiKOi Kal II || 11 dv Kal dTTOUc eir] A || 12 TroboviTrTpa A tto- 
bdviTTTpov II II 13 TTobfipric BC I xiTU)vac A xi^^^ ^ | TrobaXTic II || 14 TT\. 
6. 6 K. n I Trobapiac n | Trobidbac A Troibia bi II || 15 TriXouc] CTrfjXouc II j 
Kp. eipriKev 6Trep A | d BC || 16 TreWuTpa II sic etiam Hes Phot, Tr^XuTpa ABC, 
Ed pr et hic et VII 91 et X 50 || 17 Td Tpd)a)LiaTa II || 19 ^rrel ouv 11 || 20 ^HeTa- 
Zdjueva] g5 II IX 121, cf Schol Aristoph Plut 1129 (Ai6u)uoc) Schol Plat Sympos 190 D, Hes 
Tim dcKUjXidrovTec (Suid) Bachm L in BA 452. 18, Et M 155. 35 Phrynich in 
BA 24. 15 

1 — 2 Improbat Ruf Ephes p 149. 5 Td bi dKpa • • • cqpupd KaXeiTai, dcTpaTdXoi 
b' ouK 6p90uc II 4 TrapaTro6ic0u))uev] cf IX 134 || 6 ^ktuuttouc] Phot ter Hes Suid || 
8—9 TroboKdKn] Vni 72, Phot Hes BA^ 292. 21. Harpocrat (Didymos) || 12 tto- 
bocTpdpn] cf IV 182, X 149, Hes || 14 Trobeia, Tr^XuTpa] Plura VII 91 ubi Aicxu- 
Xoc ^v 0ivei II 16 Tr^XXuTpa cf X 50, ubi Sophocles pro Aeschylo affertur, Hes 
Phot II 19 dvaTTobiCdjueva] = Harpocr: 'Avti^uuv 'AXriOeiac a' BA^ 210. 31 Symeon 
Vindob,Parm, Yoss: dvuTrobiZieiv • t6 ^5eTdZ;eiv kuI ujcavei (oiovei Vind) cuTKpoOeiv. 
*Hpuj5iav6c (immo Herodot V 92. 6). ^TrepujTUJv (dTrepujTUJv Voss) tc Kai dvaTro- 144 BipXfou B 197—200 

197 jLi^pr|b^7Tob6c t6 juev avuj 7Tp6 tujv baKTuXujv jrebiov f| 6poc 
f\ TToXuocTeov, il ocTUJV Kai veupujv cuTKei)Lievov * ou t6 ^|U7Tpoc9ev 
jaeTtt Touc baKTuXouc Tapcoc, t6 b* drroXfiTOV toO Trob6c KttTOTTiv 
TTT^pva, dcp* fjc Kai t6 TTTepvoKOTTeTv, ^TTep ecTi t6 TaTc TTTepvaic 
KTUTTeTv 7Tp6c Ttt ^bujXia iv ToTc GedTpoic, OTTOTe Tivd GopupoTev. Kai 5 
TTTepvibec ev ttj ixio) KU))Liujbia (Alex II frg 329 Ko) KaXoOvTai oi 

198 7Tu6)Lievec tujv laTpiKUJV XeKavibujv. t6 be KdTujGev t6 )Liev oXov 
TuXuj)ua, TOUTOU be t6 )Liev TTpoOxov utt6 touc baKTuXouc CTfi0oc TT0b6c 
f| 7TpocTr|9ic, t6 be )ueTd t6 CTfi9oc koTXov TToboc. bdKTuXoi b^ 7T0b6c 
Tdc auTdc €7Ti ToTc )Liepeci TTpocriTOpiac exouciv dcTTep oi twv x^ipujv. lo 
Kai Td )Liev utt6 touc baKTuXouc priTMctTa x^l^^TXa ovojLxdZ^eTai — 
lo\ be Kai auT6 t6 )Liepoc ou eTTiTiveTai, xi)li€tXov 6vo)LidZ;ec9ai vo)Lii-5 

199 [Z^ouciv] — Td b^ u7Tep Touc baKTuXouc Kpou)uaTa TTTaicjuaTa* f['ApicTO-]j 
tJcpdvTic (I frg 773 Ko) be Kai ^TTiTTTaic)LiaTa] auTdJ KaXeT, t6 jLievToi 
TTpocTTTaTcai [^ev toTc CcpriHPj (275) TTpocKoijJai eipriKev. pTTOci b'"j 15 
p^dv 7Tpocr|Koi Kai t6 uTTobrijua, uTTobeTc9ai, uTtoboujuevoc, dvuTTo-j 
f^briTOC, dvuTTobr|cia'j , Kai pdciv b* dv emoic t6v TToba, TTXdTUJVOC 
(Tim 92 A) eiTTovTOc '9eo0 pdceic ["uTroTi9evTOC TTXeiouc'^j* dqp' ou 
Kai t6 pdci)uov Kai f^T^"] dpaTov. Kai pdcic be TTapd toTc juoucikoTc 

200 XeT€Tai t6 Ti9evai t6v TToba ev pu9)uuj. Kai paTfip 6 oub6c ^cp* ou 20 
paivojuev, [''ujc 'A)ueivpiac (I frg 26 Ko)"] 

[^ctt' auT6v fiKeic t6v paTfjpa Tfjc 9upac'j. 
C^Kai pepiuTac 6 nXdTUJV (Tim 63 C, Phaedr 254 B) J^Te^ Kai =evo-»j 
[fq)ujv (?) [^XeTOuciv. Kai ^biapaTfjpia' Eevocpujv (Hellen III 4. 3)5»] 3 dTr6 ToO XfiTOv A || 6 — 7 Trrepvibac bk f) h^cy] k. KaXei touc TTuO)u^vac 
BC II 8 Tro6u)v BC || 9 Trob6c bdKTuXor bdKTuXoi b^ A || 10 dnep AH | Sc Kal oi 
dTTl T. x- BC II 10—11 x- ftdKTuXoi n II 11 iif\f^a BC j xvMeTXov BC || 12 06] 6 A | 
Xi)LieTXa A x- voju. 6v. C || 13 {jizb II | TTTa(c|LiaTa] irTaTd 11 || 15 ccpiTB S cpvfB 
F TTOcl A qpriHl Ed pr | Kai ttoc. bk A || 16 {jirobtieceai A || 18 uTTOTiO^vTac A | 
19 bk] \iiv A II 20 oO] 8v H || 23 k. pep. b^ nX. II bilujv t6v KripuKa- t6 6' auT6 Kai 7ro6i2eiv IXctov. TrobiCeiv bi Kupiiuc t6 
ToTc TTOci |Li€Tp€tv Ti x^piov Kai t6 tVjv CKidv )LieTpeiv, iTp6c f^v iiti t6 beiTTvov 
i^dbilov 

1_3 Trebiov— Tapc6c] cf Ruf Ephes p 149. 7 sq || 6 iTTepvibec] = Hes cf IV 182 
("AXeSic II frg 329 Ko), Ael Dion L (p 204. 4 Schw) ap Eustath 870. 29 (Phot) || 
8—11 CTnOoc — bdKTuXoc = Ruf Ephes p 149. 8—11 || 11—12 xiMe^Xa] = Schol 
Aristoph Vesp 1167 cf Suid, Et M 811. 55 Hes, Schol Lyc 1288 Schol Arat 
294 p 398. 13 M || 14 ^TrmTaic|aaTa] Hes [^TT(Trai|Lia ?] • ^TT(iTTaic|ua. iTp6cK0|U)Lia || 
23 pepwTac non legitur ap Xenoph, sed TrpobiapepOjTac Hellen VII 2. 3 Libri II 200—203 145 

fpepd^j, Kai dTTOpaTr|pia*|. Kai tbiapaiocj TroTajuoc [''ftKaij dpaToc^^j 
fnXdTUJV»j (Leg X 892 E), Kai biapipdTe ArmocGevTic (XXIII 157), 
fKai^ biapdTTiv 'ApiCToqpdvTic (I frg 765 Ko). Kai eTTiPaciav Tfj biKr] 
TTrepeibric (frg242BP), Kai 'eTTipaT€uu)v f[ToO Cjaepbioc 6v6jLiaTOc'51 

5 fHp^boToc^ (III 63). 

Tujv Toivuv evToc aTTo TUJV |ueTd Tr]V eTTifXuiTTiba t^ttujv ai |Liev 20 1 
eKaTe'puj0ev TTpouxoucai cdpKec dvTidbec Kai rrapiceiuia KaXouvTai, ai 
b' utt' auTdc, ojuoiai ju^v Triv epuGpdTrjTa, jueiZiouc be Kai Trepiqpepe- 
CTepai, jufjXa. TTpocTTecpuKaci be KaTd XeTTTOuc ujuevac CTOjudxuj, 6v 

10 Kai ppoTXov Kai dpTripiav f^evioi KaXouciv^j, oi hk Kai q)dpuTT«- TaTc 202 
ye jufiv dvTidciv 6ctouv uTT^KeiTai TTepieiXrjcpoc Tf]v toO ppoTXOu Ke- 
q)aXfiv, KaXoujuevov utt' eviujv uoeibec, oti TTpoceoiKe tuj toO Tpdju- 
juaTOC cxfijuaTr ['Hp6(piXoc b' auT6, bid t6 TTapecTr|Kevai TaTc dvTidci,] 
[TTapacTdTTiv uJV^juaZiev]. 6 be cT6juaxoc TTp6cKeiTai juev evboGev Tfi 

15 pdxei, KaTaTeivei b' eic TTveujuova, 6vo|udZ!eTai be Kai oicocpdTOC, Kai 
Td veOpa Td eKaTepujGev auToO t6voi. ev0a be KoiXia cuvdTTTei, Ka- 
XeiTai JtoOtoj CTdjua KoiXiac. TTapeoiKe be t6 k^tuj toO CTOjudxou, 203 
Ka06 TUJ TTveujuovi e|upePr|Ke, bid t6 eK CTev6Tr|TOC dveupuvec0ai kOu- 

bUJVl cdXTTlTTOC. eCTl JUeVTOl Kai TO UTTO LTfjj T^lAiTTr] TTpOC TfjV 
20 UTTOboXnV TU)V TTOTUJV Te Kttl ClTiuJV TOO XoiTTOO JufjKOUC TTXaTUTepOV, ZXOAIA ad 1 3 § 200 empacia Kal fj elc dXX^rpiov oTkov dvapxoc elc^Xeucic 
B in textu post TTrepei6Tic || ad 1 6 § 201 diro xoO 'tOuv toivuv' (toutujv toiv. S, 
Toivuv dird toutou F) boKei (om S) irepiTTd eTvai ^ujc tou • • • (pergunt sine 
lacunae indicio Td toivuv ^vtoc dTr6 = 1 6) II in textu. 1 diTOp. ^peic BC 1 dpaToc iroTajuoc A Kai ante dp. Ed pr || 2 biapepdTai II 
biapipuJTa A biapaTai BC corr Bekker || 3 biapfiTriv A (Aristoph Nub 178, Av 
1003) II 6 TU)v] Td BII I dird Tf^v tu)v uttotX. S | jueTd Tf]v tOjv v)tt. F | eTTiTXiwcciba 
A {jTrcTXujcciba F vjTTOTXwTTiba SBC || 8 aOTaic BC || 8 — 9 TTepiqpavkTepai A || 
9 XdTTOUc II II 10 Pp6xov A || 12 KaXoOjuevoc A | uioeibk II || 12—13 Tpd|Li|uaToc] 
TTpdTJuaTOC A || 13 'Hp66oToc auT6 C || 14 ^TKCiTai A || 15 elcoqpdToc B oicto- 
qpdTOC FC iCToqpdToc S || 16 t6voc A | b^ Kai f| koiX. A || 17 touto ju^t» CT6c|ua 
II I Tiu KdTU) AC t6 KdTUjGev B to KaTd S || 18 cujup^priKe B eicp^PriKe II | 
direup^vecOai A || 19 t6 i)Tr6] toOto II || 20 citiuv II | toO lacuna 5 litterarum 
capax jufjKOUc A 3 Hes biapdTTic^ 6pTav6v ti tcktovik^v || 7 Trapicejuia] Baclim L (Phot Suid) 
Hes s icOjuiov cf II 98 || 9 sq perverse PoUux, cf Ruf Ephes p 155. 10 Tfic bt 
Tpaxeiac dpTrjpiac (8Xoc 6 TT6poc) KaXeiTai pp^TXOC || 10 — 14 TaTc t. M- dvTidciv 
— TTapacTdTKjv djvdjuaSev = Ruf Ephes p 155. 1 — 5 verbo tenus || 15 — 16 oico- 
qpdToc, t6voi = Ruf Ephes p 165. 7, 8 

Lexicogr Graeci IX PoLLtJX edBethe 10 146 BipXiou B 203—206 

euaicGriTov b' aiiToO t6 Trpoc (rfji^ KoiXia Kai veupuubec. eHujOev be 
capKUjbTic dcTi, Ka66 tlD ppoTXOJ TCiTOveT, TOt b* evboGev CTpoTT^Xoc 

204 dpTTipiiubTic. ^TTiKeiTai b' dpTr|pia t€ Kai TaTc dTr6 Kapbiac eic pdxw 
dvaTeivoucaic (pXeipiv. TrXeTiLiaTa fb* auT6v 7roieT"j TeTTapa, r| ujc 
evioi Tpia, cpXepec dpTripiai veOpa" touc Totp iJHevac eHaipouciv. Kai 5 
opvici lM^Vj 6)Lioi6v Ti TOUTLU TipocKeiTai, TrpriTopeuiv KaXouinevov, 
^vGa TtpoaepoiZ^eTai r\ Tpoqpri* tujv be |Lir|puKa^O)uevujv Tfjv TTpujTr|V 
KOiXiav fivucTpov KaXouciv. 6 be ppoTXOC CTOjudxou TipoKeijuevoc, 

205 eic TTveuiuova dvaveuujv, Tf) T^iJUTTr] Kai tuj CTOjudxuj TrpocTr^cpuKev, 
^ppiZ^ujTai b' ev jLiecuj tuj Trveu)uovi, Trj |u^v KaTd touc OTTicGiouc Xopoijc 10 
eTKei)uevoc, o'i toTc vujtoic TrpociZiouciv, fTfj be"] KaTd touc uTr6 toTc 
CTepvoic cxi^eTai Tdp eic TtXeiouc XeTiTdc dTioqpuceic, di KaXoOvTai 
cfipaTTCc Te Kai ppoTXict [Kai dopTai]. auT6c (b'^ eic CTpOTT^^ov 
eiboc dTTOTeTOpveujuevoc, ck )Liev toO KaTOTiiv tuj CTO)Lidxuj tcitviuiv, 
ujCTrep b' eK kukXujv ttoXXujv cuTKei|uevoc xiTUJvac Kai outoc ^xei TeT- 15 

206 Tapac, cu)UTreTrXeT)uevoc eK veupujv qjXepjjv dpTrjpiiuv ujuevujv. "0)uri- 
poc )uevTOi t6v CT6)uaxov Kai (N 388) Xai|u6v Kai (X 325) XauKaviav 
KaXeT, pKai qprici ^HJuxflc ujkictov oXeOpov' eivai, oti biaipe0eic dTr6X-"j 
fXuci Tfjv 6b6v Tfjc Tpoqpfic. t6v be ppoTXOv dcqpdpaTov KaXu)v'j IXOAION ad 1 6 § 204 elcl l^'*] 01 qpaci irpriTopewvac (TrpocriTopeiLv b' A) 
i&TTOireqpuK^vai Kai tOjv ^v CiKeXi(}i ticI TuvaiKU)v AII in textu post KaXoi)|Lievov, 
C in margine c^oX a manu I add 1 61 T€ BC I auTU) A || 2 Ka9A pp6xuj A Kai PpeTX^ H | tcitovi II f£i- 
Tovifi C Ten~via B || 3 dpTrjpiuObeic A | dpTripiaic A || 3—4 dvaT. eic ^. II BC || 
4 qpX^TILiciTa A riX6T)LiaTa S riXi!iT)iiaTa F | aOTUJV S | djc] Kai A || 5 Top] JLi^v 
II II 6 irpriTepeujv II 6 irpriTopeOuva KaXoOciv BC || 8 f^v ucTepov AII )nr|vucTpov 
B I cTO|adxuj A Tcp6 CTO)udxou B |] 10 ^veppiZiujTai BC | 6^ )li6vuj tu) ttv. II j t^] 
TU) S t6 F I liiv TXuOccn KaTd B || 11—12 Oird] ^Tii II i)Tr^p rd CT^pva B || 
13 cfjpiTTec II cipiTxec C cOpiTTec AB, corr cl Ruf Ephes 155. 11 | ppoxiai 
A T superscr man 1 ] dopxa A ^opTai II X6pTpai C || 14 ^k [xlv Tdp t. A | 
ToO CTO|udxou C II 15 cuTKei|Li^vouc A || 17 XeuKaviav BC || 18 KaXei Kai X. II | 
qp. eTvai iji. ujk. 6X. II || 18 — 19 diroXOei II || 19 dcqpdpaTOv] cpdpuTTW -^ 6—8 TTpriTOpeuOv — ppdTXOC Didymus ap Schol Aristoph Av 1113 || 6—7 irpri- 
TopeiOv] Hes Et M Zonar p 1572 (oCtujc X^t^i 'AttoXXiOvioc) Schol Aristoph Eq 
374, Suid II 8 fjvucTpov] Hes Phot | Pp^TXOc] cf Ruf Ephes p 155. 10 || 13 Ruf 
Ephes p 155. 11 ppoTxiai, cripaTT^c, dopTai || 17 Aliter Ruf Ephes p 142. 5: t6 
b^ Trp6c Taic KXeici koiXov "0|aripoc |u^v KaXet XeuKaviriv, oi bi laTpoi dvTiKdpbiov 
Kai c^aTrjv Libri II 206—210 147 

p(X 328) Kttl (pujvfic ovia Tropeiav eTTiCTd|Lievoc, dTjariTov em "GKTOpi^j 
PTCTripTiKev,"] 

^(X 329) oqppa ti juiv TipoTieiTTOi djueip6|Lievoc eTreecciv."] 

fi Ye nriv qpdpUTH CTOjudxou ecTiv dpxr|, UJC ppoTXO^ XdpuYH, 207 

5 [Kai qpapuTeGpov] • XapuTTi^eiv b' eTpr|Ke Ar||Lioc0evr|c (XVIII 291), 
OTuep 01 TTaXaiTepoi cpapuTTiZieiv. t6 b' iHuj TTpoOxov auTOu Trepi t6v 
TpdxrjXov TCtPTCipeuJV Kai TTpoXopoc. tou be CTOjudxou KaTaXrJTOVTOC 
eic Tfjv KOiXiav, fibc TTpouXeTov (II 202)"j, fi Tfjc KoiXiac eupuxuupia 
KeiTai KaTd t6 Xai6v )uepoc, t6 )Liev CToiua KaTd t6v xovbpov fjuecovj 

10 exouca, t6 be Xoi7t6v ciujua utt6 tuj biaqppdTjuaTi. Tfic be KoiXiac 208 
eKTTeqpuKCV evTepov KaTd [T^^djj beEid judXXov veveuKoc, Tr) pdxei 
fludXiCTa"] TTpocKeijuevov, o KaXeiTai TruXujpoc* TTapaiTejUTTei b' eic Tf]v 
6vo|uaZ:o^evr|v vfjcTiv Tfjv Tpoqpf|v, fi ecTiv eKTOcGev |uev 7TXeT|ua veu- 
pujbec, evTOcGev be L^aij capKUjbec auTrj TTapajuejuiKTai. KeiTai b' u7t6 

15 LTfjv^j voBriv TrXeupdv Tfjv ev dpicTepoic |uexpi Tfjc XaTovoc f^iTapfi-j 
LKOucavj, [^Kev^v b' ecTi bid 7TavT6cj toOto t6 evTepov, 69ev Kai"! 
f^vficTic KeKXriTai j. TauTrjc be Tfic vfjCTeujc t6 Xe7TT6v evTepov eKTre- 209 
qpuKev, u7t6 t6v 6juqpaX6v Keijuevov eXiTjua, ^rdvTa cuju^rXripoOv t6v 
TOTTOV. Xf|T6i b' eic buo TeXri, ujv t6 juev KaXeiTai koXov Kai KdTU) 

20 KOiXia, [fiv veiaipriv "Ojuripoc (E 539) KaXeTj, KeiTai b' ev beHioic, 
Trapd t6 uTTOXovbpiov dqp' ou Kai t6 KoXdZiecGai pKai KoXacic^j Kai 
KoXacTfipia, bid t6 qpepeiv tfT6 ev'jj auTUJ ^fTTdGoc^j toTc cuj|uaciv oHeiac 
Tivdc dXTn^ovac. t6 b' eTepujGev tuj Xe7TTUJ evTepuj XfjTovTi cuvdTTTOv 210 
6vojud2!eTai TU9X6V evTepov, Tfi juev pdxei TrpociZidvov, KaTd be Tf|v 1 — 2 "€. Te Texri. II || 3 Te A irpOT' eiiroi A || 4 6 tg AB U 5 qpapuTT^CTepov 
A I XapuTTi^eiv. eipriKe b^ A || 6 qpaXripi^eiv II | ^XeTov add BC | ^Siweev B jl 7 irp^- 
XoToc AIIBC et Hesych, corr Sylb || 8 irpoeiTrov II || 11 beSidv C | veveuK6c (ire- 
qpuKoc B) jLiaXXov BC || 13 vo|ui2:o|u^vriv II eipYi|Li^vriv BC | gSujGev IIBC j 7rXeO|ua 
II II 15 — 16 TTapfiKOUca C || 17 aOTfic BC || 18 — 19 cuiuttX. eic TrdvTa t. t^tt. II {| 
20 veiaipav C viepdv II || 21 — 22 KoXacTiqpia xal Ta S|uoia C || 22 auTo toIc ci{j|u. 
H aiLiToTc cu[)|u. A || 23 Tctc B | to) 6^ 4t. II C | XeTTTuJ] Xomu» II || 24 Tri] t6 A j 
TrpociZidvov] cuvi2;6|uevov II 4 f| qpdpuTH] Phrynicli Ecl 65 Lob. — Cf H 09 || 5 XapuTTiZev] cf Harpocr || 
7 TTp^Xopoc cf Hes s 7rp6XoToc (!) sicut Poll cdd jj 12 — 13 TruXujp6c, vfiCTic, 1 17 
XeiTT6v IvTepov, 1 24 TU(pX6v] Ruf Ephes p 157. 1, 2; 3; 4 || 16 Ruf Ephes 
p 157. 2 sic: elTa vfiCTic, ^VTepov Tpoqpfjc bid iravT^c Kev6v, dqp' oO Kai vf|CTic 
ajv6|uacTai. Cf He's, Et M 605. 18, Bachm L (Phot^ Suid) Phot" |1 19—20 k6- 
Xov — "0|ur|poc KaXei = Ruf Ephes p 157. 5, 6 cf Erotian p 97. 9 || 19 Hes s 
k6Xov et s fjvucTpov, Schol Aristoph Nub 552 

10* 148 BipX{ou B 210—214 

XaTova Tf|v beHidv k€1)li€vov. xai tlu |aev koXiu t6 dTreuOucjuevov 
liTtecTiv, dpxoc be koXou TeXoc KaTaXflYOV eic tov baKTuXiov, ^jxji^ 
pdcqpui TTpocTTecpuKoc. 6 be baKTuXioc'] IvTepou |Liev TeXoc, oboc hk 
Tujv eK KOiXiac TrepiTTUJV, outudci )u^v ibeiv )Lie)LiuKU)c, eTri be TrXeTcTOV 

211 dvoiT6)Li€Voc, 8v 01 )Li^v cqpiYKTflpa oi be CTecpdvrjv KaXouciv. t6 )LievTOi 5 
)Li€C€VTepiov ^CTi )Li^v ujaf]v dK (pXepuJV ^Kai veupiuvj cu)LiTrXaKeic, ve- 
(ppoTc be Kai KOiXia TCiTVia, Tfjv Tpocpfjv dvaTT^jaTTOV eic t6 fiTTap. 
dTT6 h' evTepou ['^6v6|aaTa"j bucevTepia ["TTapd TTXdTUJVi"j (Theaetet 
142 B et Tim 86 A) Kal XeievTepia ["TTap' lTTTTOKpdTei»j (Prorrhet 23), 

212 Kai evTepiujvri ["t6 ^vt6c tu)v pdpbujv, 8 eHaipouciv 01 pouX6jLievoi"j 10 
[^Kevujcai Tf]v pdpbov eic cupiYTot r\ auX6v i] ti toioutov. evTepoveiav"] 
fb^ Td KaXoujLieva eTKoiXia tujv veiuv 'ApiCTOcpdvrjc (Eq 1185) ujv6-'j 
Pjuacev"}. [i\(. ju^v bfij tou TTepicpepouc ttic KOiXiac eKTTe'9UK€V, auTf|v 
Te Kai juepoc toO dXXou evTepou KaXuTTTOv, t6 6vojuaZ;6)Lievov eTTiTTXoov 

6 b' dTr6 Tujv veqppujv [eTTi TTdvTa Td evTepa" cxi2!6)lI€Voc xitujv TTepi- 15 
Tovaiov KaXeTTai. 

213 Tou b* TiTTaTOC dv {^["toTc"]'] beHioTc Keijuevou Kai t6 veap6v 
ai)ua bid cpXepuJV eK KOiXiac uTTobexo^^vou, Td )uev TTp6c TaTc cppeci 
Kai Tuj TTepiTOvaiuj KupTd, fTd bk KdTUjGev iTriipauovTa Tfic TctCTp^cl 
Pci)Lid dvoyLaleim^. t6 be )ilf\CTOV ^pTov f^TTaTOC biaKpTvai Tfjv 20 
Tpocpfjv eic ai)ua Kal xo^^v, Kai ttic ju^v dTT^Tdv ti TTXripiucai, 6 ^tk^i- 

214 Tai Tiij [V^TicTUj"j Xopiu Kai ojuujvujuujc tuj [*'uTr'"j auTUj utp^j KaXeTTai 
X0X4 t6 )u^v ct€v6v aux^va KaXou)uevov ^xo^ca, t6 be TTXfipec TruGjueva. 
["dTT6 be xo^flc xo^dv, jueXaTXoXdv, xoXujGfivai, ^TTixoXoc, uttoxoXoc,"] 
\^Xo\epa, xo\r])jiec\a, xo^opaqpoc, xo^oP«9iv^' o^tuj Tdp eTTi tujv'] 25 
pTTXac)udTUJV 01 'Attikoi Tfiv xpvjcoeibfi eKdXecav, ujc utt6xoXov t6v'j 3 upocTrecpuKiOc C || 4 TrepiTTUJC II | )a€|uuK6c A || 5 8v] 6cov II | ctpiKTfipa B 
d^iKTTipa II II 6 cujUTrXaK^v A cujuirXeKetc C cujUTrXoKfic B || 6 — 7 veOpoic AIIC || 
9 XuevTcpia ASB || 10 ^vTepiujvri t6 irapaXdTTOv ?v5ov iTp6c Tif^v ^Sujeev Trepioxiiv C | 
ji)dp6ujv] 6poa)v S pouuv F || 11 ^vTepoviba A ^vTep6(pU) F)via b^ II corr Leopardus || 
12—13 'Ap. b^ \h. t6 uirep^epk A || 13 IjLiTr^cpuKev B j a<)Tf] ABC || 14 ^TriTrXoov 
BC et Ruf Ephes ^TriTrXoiov II ^TritrXouv A cf p 151. 21 || 15 ve^piljv 11 qppevObv 
AB jueTacpp^vujv C j cxi26|li€voc] iZi^iaevoc C Teiv6|U€voc A || 18 ^Tribexoiadvou 
II I irp6c] iv n II 19 KupTdi II | iLJTroi|idpovTa B || 21 Kai tOu ju^v dTri6vTi irXripujcai 
II II 22 <}n auTU)] aOToO Ed pr | Otp&] hJ^ A || 25 xoXopaqpivTi A xoXopa^f) 11 11 ^vTepoveia] Schol Aristoph Eq 1185 (Suid) Hes || 13 4k )u^v bi] toO Trepi- 
qpepoOc— 16 TrepiT^vaiov k. = Ruf Ephes p 157. 10—13 || 14 Hes liriTrXov. ^tti- 
TrXoiov ... Cf Galen de venar arte diss IV 226 Chart ^mirXouv b^ X^tciv f\ 
^iriTrXoov oO bioicei || 17—23 Ruf Ephes p 158. 1—4 || 25, 26 xo^opaqpivn] cf 
Vn 163, Hes xoXopd9i(v)ov, cf s xoXdpa^a, Phrynich in BA 72. 25 Libri 11 214—218 149 

ffLie^aTXo^wjVTa. Kai dKpoxoXov be Kai aKpoxoXoOvTa TTXdTiuv (Leg"] 
PV 731 D) XeTei^j. t6 b' aijua fbid cpXepujvJ eic Trdv biacTreipeTai t6 
cujjLia. pdTTO b' aijaaTOC aijudHai, aijudccujv, aijuaTripov, {)(pai)Liov,''j 215 
fai)uaTUJbec, aiiua ejuujv, aijua cxdcai t6 XOcai cpXepa, 'tuj KevTpuj"] 
5 feHaijudcceiv', Kai evai|uov, Kai evaijuuubec Trapd 'AvTiqpujVTi (p 150 not''] 
[''BP), Kai dvai)uouc be Kai 6XiTai)uouc'j. KaXeiTai be toO fiTraTOC t6 
)uev Ti TTuXai, Ka0' dc iiTTobexeTai t6 aijua, OTrep bid )uidc (pXep6c eic 
Trdcac f^^dcj cpXepac dTi' aiiTujv dvaTreiUTieTar t6 be Xopoi fiTtaTiai, 
Ka0dTTep 01 ToO TrveO|uovoc TTveu)uoviai. 

10 eTTiKeiTai b' auTtu t6 bidcppaTlua, cuTKei|uevov eK cpXepujv, o 216 

Kai biaqppdTTei dTT6 [^[J'toO"j1 fiTraToc Trveujuova Kai Kapbiav. [Hd b'"] 
P^dTr' auToO 6v6)uaTa cppdTTeiv, dTToqppdTTeiv, ejuqppdTTeiv, eTTiqppdTTeiv,"] 
CqpP«T|L4aj, qppaTMOC. tuj be biaqppdT|uaTi x] TacTrip UTroKeiTai, [fKai^jJ 
tfKaXeiTaij dvuj KOiXiaj. uTrepKeiTai b' auToO r\ Kapbia, koXttouc 

15 exouca aiiuaToc Te Kai TTveu)uaToc, iLv t6 |uev eKTTejuTrei bi dpTripiOuv, 
t6 be dvaTT€)UTrei bid qpXePujv. oi be koXttoi KaXoOvTai KOiXiai, fi juev 217 
dpicTepd TraxuTepa Te Kai TrveujuaToc ouca dqpecic, r\ be beHid XeTTTo- 
Tepa )uev, eTri jueiZiovoc be Tfic eupuxujpiac, dqp' fic oi toO aijuaToc 
oxcToi qpepovTai. KeiTai b' UTr6 juacT6v dpicTepov. 6vo)ua b' drr' 

20 auTf)c [''euKdpbioc, LKalTJ KapbiuuTTeiv * outuj b' oi AujpieTc t6 rrapd 
EevoqpujVTi (Anab IV 5. 7) pouXijuidv KaXoOciv. KaXeiTai be tic Kai 
TrepiKdpbioc u)uf|v, 6 biaqppdTTUJV t6v 0iupaKa, 6c Kai xitujv 6vo)ud- 
ZieTai. f] juev bi] pdcic Tfjc Kapbiac KaXeiTai KeqpaXfi, t6 be TrpoOxov 218 
6Hu Tru0jufiv, Td b' eKaTepuj0ev KoTXa iI»Ta. Trp6c be Tfj KeqpaXfj Tfjc 1 ctKpoxoXoOvTa Cdd dKpaxoXoOvxa Plat || 2 t6 be biaqpavk aijLia A | bm- 
CTieipai IIBC || 3 djudHai S | aijaaTrip. aijudccuuv A || 4 cx^cai A || 6 ^vaijuouc AII || 
6 — 7 t6 aOToO iruX. B || 8 oi bk. Xop. II || 10 qpXepOuv 'immo ujuevuuv' Joh Ant 
van den Linden: Medic physiologica IV cap 2 p 153 || 11 — 13 Kapbiav i^ oO qppaTjuoc 
biaqppdTTei k. Td 6juoia BC || 12 auTUJV A || 13 — 14 Oir^KeiTai b^ auTUJ C Oir^p 6e 
auTo B II 14 Kapbia dvuu A || 17 in dpiCT. B | tc Kal] d)C B | lcpecic B j ^v beHia 
A II 19 KeivTai II II 20 eOKdpbioc hic om II sed add 1 21 post pouXijuiav KaXoOciv | 
b'] Tdp A II 21 Eevo^uJvTa lacuna 10 fere litt cap Ka\. A || 23 bi] pdcic] 
bid^acic II 1 dKpoxoXoOvTa] Hes dKpaxoXia || 4 — 5 Ttp K^vTpiu ^2ai|udcceiv etiam I 214, 
legitur in Xenoph Cyrop VII 1. 29 || 6—7 f^iraToc TruXai] Ruf Ephes p 158. 5, 
Hes s uuXai ( 'ApicToqpdvric TeXjuicceOciv frg 540 Ko) || 14 Kap6ia, 1 16 KOiXiai] 
Ruf Ephes p 155. 12, 14 || 17, 18 TiaxuTepa — XeiTTOTdpa Ruf Ephes p 155. 14 sq || 
20 KapbiuuTTeiv] Ael Dion L p 180. 19 Schw cf 207. 11 Phot . . 'ATTo\\66u)poc iv 
g' Trepi '€Tnxdpjuou (frg 202 Kaibel) touc CiKcXiuOTac qpriciv . . KapbiuOTTeiv X^t^iv, 
oTrep pouXijuidv X^Tei Hevoqpuiv. Hes, Schol Thucyd II 49 || 22 irepiKdpbioc — 
XiTuOv et 23—24 Keq)aXr|, Truejufiv] Ruf Ephes p 156. 4, 5 et 155. 13 150 BipXfou B 218—221 

Kapbiac OTTicOev Kaid tov epbo)nov c(p6vbuXov ^cxi tic cdpH dbevi 
eoiKuTa, lTiI KaXeiTai 0u)lioc. eiTroic b' dv Tivac Kai Tpaxeiac dpTt"|- 
piac fdij KeTvTai Trpo tou CTOjudxou, bi' iLv 6 6u)paH dva^ucojiLievoc ^iw^ 

219 TTveufLiaTi Kai cuvirdviuv eic tov Trveu)Liova dva0XipeTai. 6 be Trveu- 
ILiujv KeTTai fiiev uTrep t6 bidqppaTjLia, o KaXouci [^KaPj qppevac, ujCTtep 6 
Touc ev LTaTcf TrXeupaTc u|Lievac uTreZ^iuK^Tac* Tfj be tou 0i)upaKOc 
eupuxujpia, r\ KaXeTTai Kevd 0u}paKoc, 6 TTveujLiiuv XPnTai TTp6c ttjv 
Tou TTveu|LiaTOC CKporiv. 6vo|LidZ:oic b' dv dTr' auToO TTveTv, fP^dvaTTveTv,"}^ 
pdTTOTTveTv, eKTTveTv"}, biaTTveTv, pTrveiuv, dTTOTTveujv, eKTrveujv, bia-'j 
{^TTveujv, biaTTve6|Lievoc, TTveu|Lia, e)LiTTveuJv, fe)LiTTveTv, eTTiTTveujv^ , eTri-"j lo 
["TTveTv, CTTiTTVOuc, euTTVOuc, KaTaTrve6)uevoc, dvaTrvori, TrepiTTveu^Liovia,'] 
(^LbucTTVOia, eV^TTVOuc, ^TTiTTVOia, bidTTVOia.jj 

220 Trepi )LievTOi ttjv KoiXiav KaTd Td Xaid utt6 t6 bidqppaY)Lia t6v 
CTrXfiva KeTc0ai fcuiupepTiKev"], 6v p6"j TTXdTUJV (Tim 72 C) eKjuaTeTov 
Tou fiTTaTOC TCT€vfjc0ai qpriciv dXXrjv ydp oube|uiav xp^^civ TrapexeTai. 15 
KeqpaXfi b' auTou t6 TraxuT.aTov 6vo)adZ;eTai. ff^XeTeTai be Kai crrXriviov.^j 
p6vo|Lia b' dTT' auToO t6 CTrXrividv, oTrep ecTi t6v CTrXfiva dXTeTv.f 

x] be Tujv veqppuuv 0ecic, dqp' u)v Kai veqppTTic v6coc, utt6 CTrXrivi Kai 
fiTTaTi, Ka0' eTepav Tfjv XaT6va tujv veqppu)v cKdTepoc Keijuevoc, fKai"j 

221 t6 dTTOppeov ToO ciu)LiaTOC uTp6v eic kuctiv biriOujv. fi t€ jli^IV kuctic 20 
KaTd [^Tfiv^j eupuxujpiav tuuv TrXaTeuuv 6ctu)v Kei)uevTi ^to uTp6v eqp''j 
flauTfiv cuXXeTei j. Kai jufjv erri TVJvaiKUJV juecov dpxoO Te Kai KucTeujc 
KeTTai t6 |ur|Tpu)ov x^J^piov, )uf|Tpav ll^^^^jj ^aXoOci Kai ucTepav 
Ktti beXqpuv, dqp' fic Kai dbeXqpoi 01 ev Tfj auTfj )uf|Tpqi fcucTdvTec,'] 1 CTr6v6u\ov AB || 2 eu|Li6c cdd || 3 KCiceai A | irpdc IIC || 7 irpdc] eic 
A II 9 dTTOTTv^ujv] dvaTTv^ujv II II 9 — 10 biairv. ^kttv. A || 12 bidTrvoia k. t. SjLioia 
BC II 14 6 CTrXf|v Keirai BC || 15 T^v^ceai BC || 16—17 dvo^d^crai bk 6v6)naTa 
dir' n II 17 6Trep] t6 5' H | t6 cttX. II j d\T€iv] X^Teiv A |1 18 tujv bk veq). A | 
f| veqpp. BC I IttI BC II 19 ^T^pav] ^KaT^pav II || 20 diT6 toO cw^. C | eic Tf^v 
Kuc. BC I birieet BC || 21 KeiTai BC || 21—22 t6 oupov ^tt' aOTn cuXX. II || 
22 dpxoOc II dpxou A dpxouTai Kai C || 24 ^v TaOTri rr[ )uf|Tpa A d5. dTT6 
Tfic aOTTic iLifiTp. BC 1, 2 ei))Lioc] Ruf Ephes p 156. 11 || 4—7 TrveOjLiujv, cpp^vec, Kevd eiupaKOc] 
Ruf Ephes p 156. 6—7 || 13, 14 CTrXf|V et 1 16 KeqpaXf] t6 TraxuTaTOv et 1 18 
vecppoi et 1 20 kuctic] Ruf Ephes p 158. 8 et 9 et 10 et 11 || 18 veqppiTic] Ruf 
Ephes p 159. 14 || 23, 24 jufjTpav — ucT^pav — beXqpuv] Ruf Ephes p 160. 6 sq, 
cf Erotian s TOvf| p 60. 13 Klein || 24 beXqpuc] (Aristotel Hist animal III p 510 b) 
=i Athen IX 375 A = Hes s dbeXqpoi = Soran ^tujuoXot. apud Orion Th Et 
p 45. 17, Melet in Crameri A HI p 8. 2 et 12 = Et M 255. 1, Suid s beX^uc, 
Bachm L 190. 28 Apollon Soph L 1. 5 Libri II 221—224 151 

d)c aXoxoc ["Trapd xoTc TTOirjrak (Hom I 336 saep)"j r\ em t6 auio Xexoc 
dvapaivouca jod «koxtic (Hom f 138 saep) x] Tf\c amr\c koitvic jueTe- 
^xovca. [MTTTTOKpdTTic (de fem steril 222) 5' ou beXcpuv |u6vov dXXd^ 222 
[Kai "fovriv Tf|v juriTpav KaXeT, ev fj t6 t' €|Lippuov cuviCTaTai Kaij 
6 [TpeqpeTai Kai t6 eVluTivov ai)Lia cuvaGpoi^eTaij. Tfic be |ur|Tpac ai 
erri Td dvo) Kai Td jrXdTia eKqpuceic KepaTai KaXouVTai Kai TiXeKTdvai, 
Td b' eKaTepuj0ev ujjuoi, Kai t6 dKpov auxriv f| TpdxriXoc ou CT6)ua 
6 TTpujTOC TT6poc, t6 b' eqpeHfjc KOiXuj|ua T^vaiKeToc k^Xttoc. buo be 
fbfi^j Trepi TUJ ejuppuuj xii^ijuvec eiciv, u)v t6v |uev evbo9ev XeTTT^Tepov 223 

10 ovTa Kai juaXaKuuTepov djuviov 'GjUTreboKXfic (FPG IIP poes phils 70 
Diels) KaXeT, t6 b' eHujGev eTi' auTUJ, t6 Trp6c Tf) ucTepa, xopiov 
ovojud^eTai, ou Kai ff^o"]^ 6jU(paX6c eKTreqpuKev. ^Kai 'AvTiqpiuv''] 
["(p 150 not BP) fb'5 eiprjKev *ev lD t6 ejuppuov auHdveTai Te Kai"j 
fTpeqpeTai, KaXeTTai xopiov'"]. oi be TrapaTrejUTrovTec eH eKaTepuJv tiuv 

16 veqppuuv t6 oupov tottoi oupdvai tc Kai oupr|Tfipec KaXouvTar f] be 224 
TpaTUJbia (Aeschyl TGF 180 N^) Tfjv djuiba oupdvriv eKdXecev. Ka- 
XeTTai be tic Kai TrepiTovaioc u)uf|v, tuj fTravTi^j UTroTctCTpiuj cujuire- 
qpuKUJC, Kai TrepieiXriqpujc KOiXiav Kai evTepa Kai TrdvTa t6v dTT6 bia- 
qppdTluaToc tottov fjuexpij CTriciou. Kai jufiv eK t€ tou cttXtiv^c eTepoc 

20 ujufjv Tou TTpoTepou XeTrT^TCpoc eKTTeqpUKUJC , utt6 t6 TrepiTOvaiov Kei- 
)uevoc, Td uit6 tuj biaqppdT)uaTi TrepieiXriqpiOc, CTriTrXouc 6vo)udZ;eTai • 
'AvTiqpuuv (p 150 not BP) b' auT6v Kai dppeviKUJC Kai oubeTe'puJc ZXOAION ad 1 22 § 224 in cd Bruxellensi 60, olim Antverpiensi, additiim 
ad 'AvTiqpujv — KaXei Ruhnkenio teste: ^v TiuuGa cijvoi|jic tu)v KaT' fivGpiuTrov. 
Idem cd Monacensis 564, olim Augustanus, in margine folii B3^ habebat ut 1 ^tt' aOTO t6 A II 10 djLivov A || 12 ^juTre^UKev A | dvTiiTOv n || 14 x^wpiov 
KaXoOci II I 6 Ka\. x- A | ^KaT^pou II || 15—16 Kal f| Tpa^. BC || 17 xi A | t6 
TU) BC iTTiTacTpiu) C II 17 — 18 cujUTTeqpUKoc k. irepieiXriqp^c BC || 19 dxpi t^ttov ^m- 
ceiou (oOv S) II tmcric A | Kai }jlIvtoi IIB | tc] tc C | ^KdTepoc A || 20 — 21 k. tu» 
UTTobiaqppdTJLiaTi A k. t6 aOTo bidqppaTJLia BC || 21 ^mTrXouc cdd hic cf p 148. 14 1, 2 dXoxoc et ^KOiTic] Apollon Soph L 1. 9, 22. 5 Porphyr in Schol 
A 155, Et M 70. 29 (Orion), 50. 8 Et Gud 39. 6 cf Plat Cratyl 405 D || 3sq Mtt- 
iroKp. — iLifiTpav K. = Ruf Ephes p 160. 7, Hes beXqpuc jafiTpa, cf Hes s dbeXqpoi, 
Erotian 1 1 || 4 tovi^iv] Hes || 5 — 8 Tfjc b. jurjTpac — Trpa»Toc 7r6poc = Ruf Ephes 
p 160. 7—11 II 8 TuvaiKeioc K6\iroc] Ruf Ephes p 160. 13 || 8—10 60o . . . xvTuivec 
— '6|Lnre6oK\fic k. = Ruf Ephes p 166. 12, 13 || 10 djuviov] Hes, Boisson An 
I 239 II 11, 12 t6 b' ^Sujeev- xopiov — 6M9a\6c ^ktt. = Ruf Ephes p 167. 5, 6 [j 
15 oOpTiTfipec] Ruf Ephes p 158. 10 || 16 oCipdvri] cf X 44: Aicx6\oc oOpdvriv, 
cf Athen I 17 C 152 BipXiou B 225—227 

225 KttXeT. [iarpoi be Kai dbevac [TivdcJ KaXoOcivJ* oykoi b' eiciv ev 
ILieciu capKOc Kai 7Ti)LieXfic cuviCTdjLievoi , ludXiCTa Ttepi poupuuvdc Te 
Kai iLiacxdXac Kai ciaTOvac Kai iuecevTepiov, Trepi d Kai ai xoipdbec 
cuvicTavTai. tiuv be cpXepujv r\ KoiXr) KaXou|LievTi jaeTicTTi t' ecTi 
Kai dTTO Kapbiac dpxeTai, Kai Tidca tuj fiTuaTi TTpocTrecpuKev, bi f\Q 5 
dTTO Tou fiTTaTOC dveXKei (16 aijLia f) Kapbia. ujcTrep Kai tu)v dpTripiiuvj 
lr\ )LieTicTr| KaXeiTai, outuj Kai ^cti, Kai KeiTai KaTd Tfjv pdxiv Xajupd-j 
fvoucd Tej t6 TrveOjua Ttapd Kapbiac fKal biacTieipouca eic Tdc dXXacj 
fdpTripiacJ, u)C eic Tidv biabibocGai t6 ciujua. 

226 [cuTKeiTai |Liev br\ 6 Tidc dv0pajTTOC eK i|Juxr|c Te Kai ctujLiaTOc,] 10 
[Kai ecTivj f] i(Juxn TTveOjua fj TrOp rj aijua fj 6 ti dv boKrj toic cocpoic, 
luepTi b' auTfic voOc eTTiGujuia Gujuoc. Kai 6 juev voOc Kai Xotic)u6c 
Kai fiTeiuoviKov, eiTe TTepi dTKeqpdXuj KaTd TTuGaTOpav Kai TTXdTUJva 
(Tim 73 D) ibpu|uevoc, eiTe fff^ev^jfj TTapeTKeqpaXibi f| jufjviTHiv, pd)c'5 
t^TToXXoic Toiv laTpujv boKei, eiTe KaTd t6 juecocppuov, ujc eXeTe'] 15 
[^CTpdTUJV, eiTe Trepi t6 aijua, ujc '€|UTTeboKXfic Te Kai 'ApicTOTeXric,'j 

227 feiTe TTepi Tfjv Kapbiav, ujc r\ CTod. GujuoO be tottoc dvTiKpuc fi"S 
["Kapbia, KaGdTTep 6 TTepi t6 fiTrap tottoc eTTi0ujuiac'j. Kai dTT6 |uev 
ipuxfic ovojuaTa euipuxoc ejUMJuxoc ["(^dipuxocj, euipuxujc e|uipuxujc'j 
["diiJuxuJC, vpuxaTUJTia MJUxaTUJT^iv, qpiXoiiJuxoc qpiXovpuxeiv, dvaipuxujv'] 20 videtur a manu prima teste Weymanno, sed restat nil nisi ^vxau | cuvon; | 
Kttxa I Gpuj I Meineke coniecerat ^v xtu 0' cuvonjeujc, Blass in Antiphontis ed 
II p 150 not lioc scholium non ad Antiphontem sed ad Pollucis corporis hu- 
mani descriptionem referendum vidit. 1—2 €ici ndcov (cujc C) BC II 2 capK6c t€ Kai II || 2—3 pou^wva- 6t€ Kai 
A II 3 aj ac A ouc B C II 5 Kai iravTi fiu. B C || 6 ai|aa] TrveOjLia 11 | Kai ujCTrep II || 
10 bf)] yap 11 I cuOjuaTOc] 7rveu|LiaT0C A || 12 |u^pri] lueTCt BC || 12—13 rjTejuoviKdc 
(= C) Kai Xotik6c A || 13 ^T^^eqp^i^ouc II || 14 Trap' ^TK^qpaXibi cdd, corr L Dindorf, 
^v add Diels Dox p 209 | f\] ehe II | jufiviH A | |uf]viHiv eiTa ^TKapbia KaTCt 
'ApiCTOT^Xriv B II 15 ^Xe^^] Uyei II || 18 Inter t^ttoc et ^Trieujuiac repetit II 
e 1 17 fivTiKpuc fj Kapbia || 19 eOiiJuxuic] ^khjuxujc II || 21—22 di\\). k^\\f. A 1—3 dbevac — juecevTdpiov] Ruf Ephes p 156. 8—10 1| 4—5 t. qpXepiuv i^ 
KoiXy] — fiTraTi TrpociT^qpUKev] Ruf Ephes p 161. 10 || 6 dpTripiOuv lueTicTr^] cf Ruf 
Ephes p 163. 7 || Cum § 226 sqq E Zarncke Symb ad Polluc p 29 cft [Galeni] 
definit medic vol XIX p 346—462 Kuehn || 13 irepi dTKe^dXtu k. TTue. k. TTX. 
ibp. = Aet plac IV 5. 10 et V 1 = Tertullian de anima c 15 (cf c 6 ubi 
Soranum laudat, v Diels Doxogr Gr p 207 sqq) || 14—15 ^v irapeTK. rj juriv. wc 
TT. T. laTpujv b. = Aet plac IV 5. 3 'EpacicTpaTOC Trepi Tiriv juriviTTa to^ ifKe- 
qpdXou f| Kai ^TTiKpaviba X^t^i == TertuU || 15 — 16 k. t. )uec6(pp. tbc IX. CTpdTUJv 
= Aet IV 5. 2 = Tertull || 16 tt. t. ai|ua luc '€. = Aet IV 5. 8 = TertuU || 
17 TT. T. Kapbiav Ojc r^ CTod = Aet IV 5. 6 = TertuU I Libri E 227—231 153 

pd7T0i|iuxujv fiTapav|iuxuJv1, Trapaijjuxri j. aTTO be voO vorjcic, ["bidvoia,"] 
prrepivoia, euvoia, dTXivoia, feTtivoia, evvoia, uTTOVoiaJ, TTo\uvoia,"j 228 
PLdTTOvoiaj, L^ixovoiaj, juerdvoia, TTapdvoia, LOivoia, TTpovoiaj* Kaeibc^j 
p'AvTicpil)v (frg 168 BP) eTTivorma"], ^^«1^ dvorjTia ujc 'ApicTOcpdvric 
5 (I frg 746 Ko) f Kaij biav6r|cic iLc TTXdTUJV (Tim 87 C saep) Kai 
biavorjiuaTa. fKai Td pr|)LiaTa voeTv, biavoeicGai, TTepivoeTv, euvoeTv"] 
t6 b* eTTivoeTv euTeXecrepov, f^Kai t6 bixovoeTv bixoTVUJ)LieTv fTdpj^j 229 
fKai CTacidZieiv Kai biecTdvai Kai eHecTacidcGai Kai dTreppfJxOai Kai^j 
fdTTecxicGai ctti toutou ujc djueivuj XeTOuciv, uTTOVoeTv f^^VToi Kaij""} 

10 ff lueTavoeTv Kai TTapavoeTv^j. t6 b' dTTOvejVofic0ai qpauXoTepov, 
^TTpovoeTv be Kai dvor|Taiveiv. Kai Td 6v6|uaTa vor||uujv, biavoriTiK^c"] 
pKai TTepivor|TiK6c. Kai euvouc, Kai euvoiK^c ujc 'lcaToc (frg 160 Tur),"j 
fdTXivouc, TToXuvouc, dTTOvevori|uevoc, bucvouc, KaK6vouc, TrpovoriTiK^c,*] 
["dvouc, fdv6r|T0c^. dTT6 be tujv dWujv jueToxaTc xprjCTeov, TTXdTUJv''] 230 

15 ["(Sophist 238 C) be LKai dbiavdriTa eipr|Kev. Td b' dTTippr|)uaTa j"] 
pfeuvujc, euvoiKUJc, euvoTKuiTe'puJc ujc Ari)uoc0evr|c (LVII 1), KaK^-^^j 
Pfvujc, dvorjTUJC, dTXivuJC, ttoXuvujc, bucvujc* Td Tdp dTr6 tujv dXXuJv']''] 
fPiai6Tepa"5. dTT6 be 0u|uou 0u|uouc0ai, f^ujuouiuevoc^j, 0u|uik6c, 0u- 
^oeibrjc, ffd0ujuocj, eu0u|uoc, eu0u|uia, d0u]uia, d0u)uu)V, d0ujuouciv ujc"j 

20 ["'AvTicpiuv (frg 145 BP), d0ujuujc ujc lcoKpdTric (IV 44)''j, d0ujuoTepujc 
fujc lcaioc (frg 142 Tur), [^uju^coqpocjf, [''papu0ujuoc, 6Hu0ujuoc, KaPj 231 
["^Hu^uiuiac, Kai ujHu0ujur|0r| Trap' 'ApicTOcpdvei (I frg 894 Ko). Tdxa'j 
^be Kai t6 eu^ujueTc^ai^j, Kai 6Hu0ujuia Td Ka0dpjuaTa. ev0ujuiav 
(V 16. 4) be Kai ev0ujur|civ (1 132. 6) GouKubibTic, Kai (V 32. 1) 'ev0u^i2:6- 

25 )uevoi Tdc ev TaTc )udxaic cujucpopdc' Kai ev0ujur|juaTa be Trap' lcoKpd- 1 d7roi|;iJXUJV in textu om in margine add A man 1 1| 2 — 4 dTXevoia Kai luc 
'AvT. ^TTivoTijua TToXuv. dTTOv. jucT. TTapdv. dvoTiTia liuc 'Ap. A II 3 post dvoia S repetit 
^TTivoia II 4 dvoricia II B cf Lobeck Phr p 506 sq || 6 voeic II || 8 biacTdvai II | 
^SecTiacGai A || 10 5'] ydp A | voeic9ai qp. II dTuovoeicGai C || 11 vorijuaTa Kal bvoyi. 
A II 14 post dvouc S iterum eijvouc | jueToxdc II oObev (pro jueTOX-) A || 18 post 9u- 
juiKoc AB add 9u|u6c || 18—19 eu9. 9ujuoei6ric, d9uju. II || 19 d9ujuouciv] d9u)uouc 
II II 20 d9ujuoc A II 21 post 9ujuoc6(poc A repetit e 1 18 9ujuo0c9ai, quod etiam S 
hic habet omisso 9ujuoc6(poc, F utrumque om || 22 6Hu9ujuia II | 6Su9ujuri9flvai 
II II 23 6Hu9ujuia (cf 1 22 II), fiv oi cpaOXoi ^rjTopec cpaci Td Ka9dpjuaTa B | 
Iv9ujuia II B ^v9unia C || 24 ^v9ujuricic AB | 6 add C || 24—25 ^v9ujuir6|uevoi 
cdd PoU, dv9ujuoujuevoi cdd Thucyd || 25 Tdc] Tf^c A | Tfj judxT) BC 4 cf IV 9 dvoriTia Kai . . . cxXripd || 11 dvoriTaiveiv] Plat Phil 12 D Epist 
X 359 C II 23 6Su9u|uia Td Ka9dpjuaTa e Didymo adnotat Harpocr s 6Hu9ujuia: 
eOiToXic Armoic (Photi = Suid") TTrepeibric (frg 79 BP), cf BA^ 288. 7 = 
Phot" = Suidi = Et M 626. 45; BA^ 287. 27 = Et M 626. 44; Phot"i l^ BipXiou B 231—234 

Tei (IX 10). dnro b' eTTiOuiuiac feTTieu)aeiv, j^eTiiGuiLiOjvJ, eTriGuiuriTiKoc,'] 
feTTiGujLiTiTiKUJC, f eTri0u|ur|Tf|t5S, *un^j eTTiGujLiriiua ["djc'] Trapd TTXdTUJVi 
(Leg III 687 C), Kai eTTieujUTicic t^KaKajv irop' 'kmw [£rg 158 Tur)J»j 
f [^Kai emeu|Lir||uaTa Trapd OiXuXXiuj (I frg 30 Ko).^»] 
•232 t6 be ciujua cufKeiTai eH octujv, xovbpiuv, juueXou, capKOuv, tti- 5 

lueXfjc, bepjuaTOc, veupuuv, dpTTipiiuv, qpXepiuv, ujueviuv, jurjviTTuuv. [Kai] 
[ecTi Td |uev 6 c t d] CTripif t^c toO cuujuaTOC CTepeai Kai dvaiceriToi 
Kai dvaijuoi , Kivriceiuc uTTripeTibec. f^ovoiuaTa b' dTT* auTiuv ocTOjbrjc"] 
fKai dvocTeoc, focTeivoc'] Kai t6 'ATTiKiuTepov octivoc* f] be vea"j 
fKuuiuujbia (III p 467. 329 Ko) Kai ocToerjKriv Kai octokottov f^eTei. j»j 10 
6 be xovbpoc cuTKeijuevoc eK veupuuv t€ Kai octuuv, Kai ^KaTepuj 
TOUTuuv eK juepouc TTpoceoiKuuc , judXiCTa boKei eivai tuuv octuuv TeXoc. 

233 ai be cdpKec eTTipXrijua |uaXaK6v XiTTapov, eTTipepXr||uevov toTc octoTc 
KdXXouc Te Kai CKCTrric eiveKa* dqp' uuv ["ovoiudZieTai eucapKoc eucapKia,»j 
frroXucapKOcl ^TToXucapKiaj. 'ApicTO(pdvr|c (I frg 711 Ko) b' eipr]Kev 15 
t^^wc oux eTepov»jj dvbpa cdpKivov', ffGuTToXic (I frg 387 Ko) befj 
tf 'capKivri Twvr|"jj, ['HpoboToc (IV 64) be capKicai t6 toO bepjuaToc] 
[ttiv cdpKa dqpeXeTv]. f] be TTijueXf) XeuKf) juev Pt''ecTi»jl ^TfivJ XPO«v, 
TTpocTreqpuKe be tti capKi, Kai KaXeTTai CTe'ap, cuvicTaTai be TTepi touc 
ujuevac ludXicTa. Kai ^airic dv dTr' auTfjc TTijueXuubric, [TTepiTTijueXoc.] 30 

234 veOpa b' ecTi cuvbecjuoc octuuv eiKuuv t€ Kai Teivojuevoc, dqp iLv Kai 
ai veupai KeKXr|VTai. Tajuieuouci be judXiCTa Tdc kuuXuuv Kdjui|jeic Te 
Kai eKTdceic Kai Tdc tuuv dpepuuv cuTKajUTTdc. loQ^Vj Kai t6 icxueiv 
veOpa exeiv XeTouci, Kai Td xp^^ciTa veOpa tuuv TTpaTjudTuuv lll^^"J jJ 
ff[|uoceevr|c (apud Aeschin III 166) (priciv ujc t6 (Demostli III 31)j^j 25 
fft'eKvev€upic|uevoi Kai TTepirjprijuevoi xpi1)U(XTa Kai cuiujudxouc^jfj. Geo- 
TTOjUTTOC b' 6 kuujuik6c (I frg 71 Ko) ff^Kai"]^ dveupov eipriKev 

dTTVOuc, dveupoc, dceevfic, dv^VTaToc. 1 post ^iTi0U|LHJuv Ed pr add 4Tri0U|LiriT6v | ^Tri0U|LiriTiK6c] ^iTi0u|uriTiK6v A 
utrumquell || 2 ^Tri0ujufi|uaTa tt. TTX. BC |1 8 Kivficetuv AII || 9 6ctivoc A || 10 6ctok6- 
TTOv] 6ctokoitov II II 13 ^TTipXriiua] TriXriiua ABC | |uaXaK6v] XeuK6v A || 14 CK^Trric 
6v6|uaTa- dqp' A | ujv] fic II || 17 cdpna cxicai A || 17—18 t6 ti^v ca. t. b. dq). 
II C II 18 d(peX^c0ai C | |U^v] Te A || 19 Ti^qpUKe C || 20 TrepmjueXoc A || 21 cuvecjLioc 
11 II 22 TajuieuOeicai A | cuYKd|Lii|;eic II BC || 23 cucTdceic II ^KCTdceic A j| 
24 Ari|u. — 26 cujujudxouc an scholium? || 28 dveupoc, dirv. II 7 cf [Galeni] 6poi vol XIX p 368 || 9 6ctivoc] = Phot dcTivov oCjk 
6cT^'ivov 'ApiCToqpdvric 'AxapveOciv (863), BA" 110. 27 Phrjnich in BA 54. 3 [j 
11 x6vbpoc] cf Ruf Ephes p 164. 2, p 145. 12 || 18, 19, 21 veOpa] cf [Galeni] 
6poi vol XIX p 368 et 366 || 28 = Bachm L in BA 401. 16 s dv^vTaTOC Libri H 234—236 155 

jLiueXoc b' ecTiv octujv Tr\r|puj)ua XeuKOV uTiepuGpov, |ur|viYEiv djUTre- 
XOjuevov. ai be )Lir|ViTTec eK veupuuv lKOii u)LievujVj cu)U7TXaKeTcai tov 
Te TTepi eTKecpdXuj Kai TtapeTKecpaXibi luueXov Kai tov Lbidj ccpovbuXiuv 
Tiepiexouciv. dpTripiai b' eiciv oboi TrveujuaTOC ujc cpXe^ec ai)uaTOC. 235 

5 dTTO be ToO bep^aTOc 6v6)uaTa fbopdj, bepic, bepr| [Kai beipd bid] 
[t6 eKeiGev Td Kba TiJJLivoucGai ttic bopdc]. TrpocrjKoi b' dv bepjuaTi 
Kai TaOTa, uTTobepic, rrepibepic, ^be'paiovj, Trepibe'paiov, beipdbec. 
fKOivrj b''] dTT6 ciujuaToc p6v6|uaTa dcujjuaToc, cpiXocu))uaTOc , euciu-'j 
[VaTOC, cpiXocuj)uaTia, eucuj)uaTia, TToXuciujuaTOC, f^boOXa cuu)uaTa, cuu-yj 

10 pf juaTa oiKeiafj, cuj)uacKia, [cecuj)uacKr|KUJc], cuj)uaT09uXaKec, cujjua- 
Toeibec, cujjudTiov f] tujv uttokpitujv CKeur|. 

ai Toivuv aicGr|ceic ttcvtc )uev eiciv, ["^fouK ev evi be T6TTUj,'jfj ^^^ 
["dXX' r\ juev occppricic TTepi Tdc pTvac L^HeTdZieTai j , r\ b' oipic TTepPj 
pTOuc 6cpGaXjuouc fcpavTdZ^eTaij, f] b' dKori rrepi Td a)Ta fevbiaiTdTai,j"j 

15 pfi be TtOcic TTepi Tfjv T^wjTTav lCi^^t^oiiJ» h ^' otcpfi TTepi oXov to^j 
[^cijujua fTToXiTeueTaij. dTTO be Tfjc aicGr|ceuJc 6v6|uaTa"j aicGriTov 
LttvaicGriTOVJ, faicGriTiK^c, dvaicGrjTOc j, dvaicGr|TUJc, Kai fujc^j TTXdTUJV 
(Theaet 160 D) fcpriciv, fo^ aicGriTrjc, outujc 6vo)udcac^j tov aicGav6- 
)uevov. Kai aicGrjTiKd |uaGr|)uaTa. ["to b' epTOV aicGdvecGaij. t6 b' 

26 evavTiov Tfj aicGr|cei f^ovojuajj dvaicGr|cia. 1—2 diTGXoiLievov A || 2 ^k] Kai II | TiXdKGicai II || 2—3 tov re] tu» A | tov 
Te TrapeTKe^dXuj BC || 3 Kal ^T^e^aXibi A | |iiueXOL) A | cTr6v6uXov A || 5 bepic] 
bepav S b^peiv F b^piv AC | bepri] b^pac S beipeic F beipriv A beipr) BC 
corr Wackemagel cl Et M || 5 — 6 5id toOto Ictiv ^KeiGev A 6id toOto 6ti Kai 
^KCiGev n II 6 TU|LivoOvTai A T"|LivoOTai II || 7 Trepibepic] Trepicqpic B || 10 ante 
cuJiLiacKia A add ouk dcuj|uaTOC | cecu)|udcKriKac C || 12 ouk ev ^vi bk t^ttlu Ed pr |j 
14 ^KbiaiTdTai S || 15 6Xov] Tiav II || 16 ante aiceriT6v BC: ^H aOTUJV H \\ 
17 alcGriTiK6v A | dvaicGrjTUJc] dvaic6riTov BC || 18—19 post atceav6|aevov BC: 
aicer|Ti*iv ujv6|Liac€v || 20 6vo)ua om S | post dvaicOricia F add: T6 beuTepov 
be TJ^iv ppoTUJv ^x^i e^iv veOpujv iueXujv dpepuuv cuvto|uov X6tov. C: t^Xoc toO 
P' pipXiou 1 |uu€X6c] cf Ruf Ephes p 164. 10? || 4 cf Ruf Ephes p 163. 3—5 || 5 fteipd] 
Theocrit XVm 57 cf Et M 257. 1 bepr] Kai beipd || 11 cuj|udTiov cf IV 115 156 BipXiou r 5—7 pffloOXioc TToXubeuKTic Kofujuobuj Kaicapi xaipeivfj . . . oTc )Lifiv*j 
fTUJV ovojLidTUiV 01 boKijiioi Tf]v T^^TTav LKexPHVTaij, TaOTa Trap'"] 
fauTUJV Xapujv, ei iiiev TiXeiouc fjcav oi xp^cdiuevoi, t6 |ar|bev e7Ti-'j 
fcri)Lir|vaceai Trepi tiuv eiTTOVTWv djf|GTiv dirapKeiv, eXaTTOVUJV b' 6vtujv"j 
feva Tov KaXXi^uJVOTaTov auTiuv eTTeXeHdjurjv , ujcrrep ev TaTc biKaic'] 5 
feic dHi6xp€UJC fdvTij ttoXXujv juapTupujv dpKei. feppujco Kupie.yj 

5 *€7T6)Lievov b' dv eiri tuj Trepi dvGpiuTTOu X6tuj bieXeiv Ttvoc Te 
Kai cuTT€veiav, Kai oic dv eKdTepov toutujv 6vo|LidZ:oiTO toTc 6v6- 
ILiaciv. ouTUj )Liev Tdp dKoOcai iTdvTec oi fTCj 7Tpocf|KOVTec fiiaTv ^H 
oiKeidTriToc KaXoOvTai cuTTeveTc, Kai Zeuc tic cuTT^veioc p6'j Td Tfic lo 
cuTT€veiac biKaia ecpopiuv TTap' EupiTribri (TGF 1000 W). biaKpiTeov b' 
auTOuc TUJ Touc L^tVj dTTO Tcvouc fi)LiTv 6vo]LxdZ;ec0ai, 7Tp6c t^vouc Te 
Kai TTpoc aiVaToc, Kai ev T^vei Kai ev aijuaTi, Kai oiKeiouc Kai 
dvaTKaiouc Kai 0eujv 6)uoTviujv koivujvouc Kai Tfic auTf|c ecTiac jueT- 

6 6xouc, Ttvoc b' eivai t6 cpucei Trpoc6v, ou t6 v6)uuj TTpoci6v, oiov i5 
Toveac uieTc dbeXqpouc Kai touc TTp6 toutujv Kai ft^Touc^j^ eK toutujv, 
eqp' ujv Kai r\ Ttved TdTTeTai — [McaToc (frg 136 Tur) be Kai T^vvav] 
teipriKev, I^Ik Tfic 'AvaHiujvoc t^vvtic Kai TToXuapdTOu 6vTa''j — 
cuTT€veiav be t6 v6juuj TTpocTiv6)uevov , ou t6 eK cpuceujc uTTdpxov, 
oiov Ta)uppouc 7Tev0epouc, Kai ocoi Tf]v oiKei^TrjTa ^Tfiv Trp6c fijudc"j 20 
eK cuv0f|Kr|c [''dXX' ouk eH dvdTKric'j exouciv. t6 juev ["Tctp j T^voc 

7 t^fmTv'] ojuoO Tfj Ttvecei cuvecTi Kai ouk ecTiv OTe TTauceTai, f[ be cut- PlpXlOV TpiTOV A noXubeUKOUC 6vOJLiaCTlKdv TpiTOV B dpXI^ TOO TplTOU 

PipXiou BC, sed C add Trepi t^vouc. Tum sequuntur Ke^dXaia tou TpiTOU in 
AS (pipXiou TToXubeuKouc add S). Denique epistula. Om epistulam F, qui 
tamen in fine libri III add gppujco Kupie liuius epistulae fortasse vestigium. 

1 'louX. — xaipeiv Ed pr ex interpretatione praefixit? | jui^iv S (ergo deest 
epistulae initium) ju^v A || 6 dpKei] boKei S || 7 dvepiuimjv II C | bieXeeiv 
n II 9 dK. i^bu udvTec oOv 01 tc B || 10 k. cuttcvikoc Zeuc 6 II k. Z. t. cut- 
TevoTdTric cuTTeveiac C || 12 tuj] t6 A || 14 auTf|c] aiJTiuv A auToO B || 15 t6 
v6jLiaj Ed pr tCD v. AFBC | 7rpoc6v ou t6 vojuuj] TrpocefTruiv S || 16—16 olov 
Tov^ac] cuTTeveiac A 1| 16 -npb aOTUJv II || 18 T^vvac A || 18—19 cuTT^veia 
BC II 19 bk ou TU) (t6 B) cpucei, v6|uuj b^ TrpocT- BC 1 tuj v6jluij II | Oirdpxujv 
n II 21 Kai t6 ixkv (om C) t^v. BC |1 22 TuaueTai II B C lOsqq de oiKeioc et cuTT€vfic Aristophanes Byz ^v tCu Trepi cuTTeviKiDv 
(frg VI p 129 N) ap Phot s okefav 1| 20 TrevOepoOc] v III 31 I Libri IH 7—10 157 

feveia Kaipuj t* apxerai Kai v6)uuj TraueTai. tfvojutu Yap uJCTrep^jj 
LLCuviCTaTai Ttt^oc, outuj Kai X\J6Tai jj. f \u0evTOC ^ap arraH toO fd^oxj^j 
fKai Td 6v6)uaTa tTotj biot tov t^Mov cuvaTrepxeTai. biaKeKpiKe b'"j 
t^auTd cacpujc "OjuTipoc (6 581).»j 

5 ['^Tl TIC TOl Kai TTTIOC dTT^CpGlTO MXl6Gl 7Tp6"5 

["kGXoc eu)v, Tajuppoc f| TrevGep6c; oi t6 judXicTa^j 
[°KribecToi TeXeGouci jaeG' ai|Lid t6 Kai Tevoc auTujv."j 
[toutouc bk TTpocKr|beTc 'Hp6boTOc (VIII 136) KeVXriKev. [Trp6T6pov"j 
fouv TTepi ToO Te'vouc, eiTa TTepi Tflc cuTTeveiac outuj priTeov.^j 

10 t6 )Liev ouv Koivov eiTTeiv, ToveTc, TOKeTc, oi Tevvr|cavT6c , oi 8 

crreipavTec, oi TTOirjcavTec, oi TeK6vTec, oi TTpoaTaT^VTec eic qpujc, oi 
Gpe'v]javT6c, oi TTaTepec — toOto Tdp ou KaTd toO Tevvr|cavToc |li6vov 
dXXd Kai KaTd tOuv dvuj ttpot6vujv cpepeTai — t6 be KaG' eKacTov 
TTaTrip, Toveuc, tok6uc, 6 crreipac, pfo ^ucac^, 6 Tevvr|cac"j, ^b cpu-j 

15 fTeucacj, 6 TTOir|cac, [6 Teivdjuevoc], fKai ujc TTXdTUJV (Conviv 269 A saep)*j 
foj Tevvr|TUjp. 16 b' outoc eTTi toutou Kai Tevvr|Tfic ^cpx]] (Leg IX 9 
869 B)' ['^Triv tou Tevvr|ToO vpuxnv cuXrjcac'"]' [KaiToi f^oij t' 'Attikoij 
tTevvriTdc iKdXouv touc toO auToO Tevouc jiieTexovTac], Td bk fTevri^ 
ffTaOTa"]'] Kai eGvr| uJv6jua2^ov. ti^P^i^ ^^ ^^'^ jj o dvaGpeipdjuevoc, f[^6"j^ 

20 {^["eKGpeiiJdjuevoc^j^, fo eKGpeipacj, ^^6 Gpeipacf, 6 TTpoaTaTUJV eic cpuic,''] 
6 beiHac tov fiXiov Kai TToXXd ["b' dv ticj dXXa buvaiTO eiTTeTv X6tuj 
Ktti ouK 6v6juaTi. f] t^ej bid toutujv KTficic TTaTpLua, TTaTpiKri, lo 
TTdTpioc, f^TTpOTOViKrjj, [Kai Tepd TraTpuja (^Kaij f^TrdTpia Kai TraTpiKd^j 
fmi TTpoTOViKd^j. Kai TraTpidZ^eiv be eXeTov 'AGrjvaToi to TrpdTTeiv ti 

25 ^K Tujv TTaTpiujv eGujv, Kai TrdTpiov CTeqpavov tov toO GaXXoO* Kai 
TTaTp6G6V Tivd KaXeTv XeTOuciv. ojuoiujc be jurjTrjp fi TeKoOca, f) ujbi- 2 Tcip] hk Bekker, an epitomatorum vestigium? || 3 cuvaTr^pxerai] iraueTai 
II II 5 Trfioia II II 6 ^cGXol 11 || 7 KribiCTOi Hom Cdd praeter Augustanum u qui 
e super ic scr || 8 bk xal TrpocK. C || 11—12 oi iraT. ol Gp. X^TOvTai BC || 
13 cp^pCTai] 6vojLidZ;€Tai A ovojLia eipriTai II || 14 — 15 6 qpuT. 6 t^vv. II || 15 6 
iroiricac Kai Td 6|aoia toic iTpoGipriiu^voic B || 17 ye oi C || 21 d.\\a \i^eiv ^ctI Kai 
\6tuj BC II 23 xepdi 6|aoiujc iraTp. C || 24 U ti ^eT- IIBC || 26 i^ jariTrip i^ II || 
26 — p 158. 1 Ujbivouca A 18 TevvriTai] Hes (Schol Plat Crit 51 E, BA^ 231. 23, Et M 226. 20) 
Harpocr (Suid" L Sabait) BA^^ 185. 18 (?) Contra hanc interpretationem 
pugnat Harpocr, accuratius BA^ 227. 9 Suid L Patm p 152, Schol Plat Axi 
371 D Phileb 30 D, Et M 226. 13 || 18—19 T^vri = ^evn] BA^ 231. 26 = Et M 
226. 22 (ex Hes?) || 23 BA^ 297. 30 iraTpibujv iraTpiujv Kal TraTpiKOJV (Phot Suid) 158 BipXiou r 10—14 

vaca, f] Yevvr|ca|Li6VTi ffo TTXdxujv']^ (Menex 237 E), r\ T€vvr|caca ibc 

11 CocpOKXnc (TGF 967 N^), r\ luacTov eincxoOca, n GriXdcaca, Kai xdXXa 
oca dm TTax^pujv eic t6 GfiXu cxTi|LiaTic0evTa. ffujcaiJTUJcfJ Kai kttjcic 
)Lir|Tpuja fP^Kai"]^ |LiriTpiKr|, f^Kai TaXXa KaTd TauTd toTc rraTpdciv.'] 
eXeT6T0 be' ^ti"] Kai )LiTiTpujov 'A6r|vr|ci, t6 Tfic OpuTiac 0eou lepov 5 
[^L^ai |ur|TpidZ;eiv toj auTfl TeXeTv rj eir' auTij dTeipeiv"], [Kai juTiTpa-j 
[T^pTrjc 6 TeXecTTicj. 

12 01 b' eK TouTUJV TtaTbec, TCKva, cpuTeujuaTa, TtvvriiuaTa, TTOirijuaTa, 
f^KTOVOi"j, dTTOTOVOi, bidboxoi, kXtipovojuoi , xeipciTuuToi, vocokojuoi, 
TTipOTpoqpoi, TpoqpeTc, TaqpeTc, ^CTTipiTjuaTa ^[^[oikou' f\YJ\ piou, eTti- lo 
Koupoi dvaTKaToi, Por|0oi, cujujuaxoi, TTpoaTUJViCTai, ^PcuvaTUJViCTai.^jj 
pTauTa juev Koivd, ibia be 6tti juev dppevujv uioi, uieTc, eTTi be 0riXeiujv'j 

13 |[''0uTaT6pec'j. Kai )uf]V oi l^^e] TTepi touc Toveac eHajuapTovTec TTaTpa- 
Xoiac f| jurjTpaXoiac dKdTepoc auTUJV KaXeTTar 'lcaToc (frg 166 Tur) 
be [Kai TTaTpOTUTTTac XeTei, TTXdTUJV (Leg IX 869 B) be] ^rraTpo- 15 
96VOV fKai juTiTpoKTOVov'^, CocpoKXfjc (Oed R 1288) be TraTpoKTovov. 

6 Tdp TTaTpoqpovTric ^LL^^ai juriTpocpovTrjcjjj TT0ir|TiK6v f^ecxdTUJc']. eiTi 
b' dv eK TOUTUJV TTaiboTTOiia , [TeKvoTTOiia, [TTaiboTpoqpia"], Troif|cac0ai 

14 TTaTbac, f[dveXec0ai TTaTbacj^, qpiXoTTaic, faTeKVOcj, dTTaic, ptqpiXoTeKVOC,^] 
fjuicoTTaic, qpiXoTeKvia, fjuicoTeKvia^j^j, juicoTeKVoc, Kai TTapd KpaTivuj 20 
(I frg 287 Ko) tejuTTaicj , TToXuTTaic, TroXuT6KVOc , euTraic , euTeKVoc, 
feuTeKvia, fdTeKvia, dTTaibia, TToXuTTaibia , TToXuT6Kvia, euTTaibiaj"j. 
[''nXdTUJv (Conviv 208 E, Leg VI 779 D, VI 775 C) be ttiv TTaibo-»j 
fTTOiiav fKai TTaiboToviav^ Kai TTaiboupTiav feipriKev^j* ev be ToTc'j 1 — 2 f| T€vvf|caca ibc CoqpoKXfic f| tbbivaca, f| TevvrjcajLidvri 6 TTXdtTUJv f| 
|LiacT6v ^TTicxoOca ^ Qr]\. F, f| ihb., f) Tevvr|cajLi^vTi 6 TTXdTUJV Kal f| Tcvvficaca. 
uuc CoqpOKXfic i^ jLiacT. ^mcx. f) 6ti\. S [ Tevvricaca, f| Tevvricaju^vri B t- f| 
juacT. Itticx. u»c Coqp. f| 0ri\. B C || 3 cxrijLiaTi^eTai B C || 4 post jLiriTpiKfi add Kal tA 
6|uoia C II 5 XdT€Tai A || 6 a\)TY\ Te\. S, om F, TaOTa Te\. A | ^tt' aOTU) A || 9 ^t- 
Tovoi A ?KTOva II | K\ripov.] x^ipov^jLioi 11 || 10 Taqpeic] Tpaqpeic II j toO piou 
AII II 11 cuvaTUJviCTai Kal tci fijuoia BC || 12 i6ia — 13 GuTaT^pec om F || 12 tA 
b^ ibm iTx\ dpp. S II 13 6 — ^HajuapTdvujv II ^HajuapTiuvTec A || 13—14 TraTpa- 
\oiai i\ |ur)Tpa\oiai ^KdTcpoi a. Ka\oOvTai A || 14 post i\ II add Kai || 15 — 16 
|uriTpoqp6vov BC || 19 — 23 Ordo varius in variis codicibus || 19 qpi\6TeKvoc] juic6- 
TeKvoc A (bis) || 21 IjUTraic] sic etiam Hes s f)v6pujjudvri in Cratini versu, eOiraic 
A (bis) 5 juriTpujov] Harpocr (Phot" Suid) BA^ 280. 6 = Photi || 6—7 juriTpa- 
TupTric] cf Phot Suid || 10 CTripiTjuaTa oikou] Seber contulit Euripid IT 57, 
Nauck TGF* inseruit p 921 frg 427 || 17 iraTpoqpovTric] Soph OR 1441, Trach 
1125 I ^riTpO(p6vTric] Eurip Or 1587, Andr 1000 Libri m 14—17 159 

fNojuoic (XII 947 D) Tctc T^vaiKac eipriK€ xdc 7rauca)U€vac 'ttic TTai-'j 
fboTTOiriccujc' j. Tov b' diTaiba aTevfj NcaToc (frg 139 Tur) ujv6)uac€v. 15 
f) be jufi TiKTOuca KaXeiTai CTepiqpri* f] ydp aTOKOc koivov TTpoc ttiv 
jUTiKeTi TiKTOucav r\ |Lir|TTiu ["TeKoOcavj, fiv Kai dveiXeiGuiav [^iXov^j 

5 [toTc TTOiriTaTc (Eurip Jon 453) KaXeTv]. TTXdTOJV (Theaet 149 B) be 
Tfjv TTapGevov, ujc outtuj Xoxeu9eTcav, dXoxov KaXeT. ^L^Oiuripocjj 
ll(k 522 saep) be Kai CTcTpav poOv eiTTevjj. 

PKai TaOTa |U€V eic dXXrjXa dvacTpeqpei, ujciTep TTaici TTaTe'p€c"j 
pTe Kai jurjTepec, outo) TTaTbec ToveOciv^j. KaXeTTai b' 6 |uev iraTpoc lo 

10 fj jur|Tp6c [TTaTfjpj tt d tt tt o c , Kai )ueTd TTpocGT^Krjc f pTrdTTTTOC eK TTa-YJ 

f^Tp^C^j^j, j^TTdTTTTOC €K jUTlTp6cj, Tj TTdTTTTOC ^Tt' dvbpiUV ffClJiBCFj T^dTTTTOC CK 

YuvaiKUJV • [dcp' ou Kai to TTaTTTTdZieiv TTapd toTc TTOir|TaTc (Hom E 408).] 
eHecTi be xpflc0ai Kai tuj [jurjTpoTTdTUJp Te Kaij iTaTpoTrdTUjp , Kdv ^ 
7T0ir|TiKUJTepa ttiv cuvGeciv r| judXXov biaXueiv TTaTpoc TTaTfjp fj |ur|Tp6c 

15 TTaTTjp. [toOtov b' GupiTTibr|c (Herc 43) )uf|Tpuja ujv6)uacev KaXeT-j 
[Tai be Kai vevvoc TTapd toTc TTOiriTaTc^. fi ^e TraTp6c f| )ur|Tp6c 
|uf|Trip Tf|6r|" Tf|V Tdp |ud)U)ur|v Kai )uaTav CTri TauTric TrapaXriTrTeov, 17 
[TTivbapoc (0 VI 84) be Kai fUTiTpojufjTUjp ecpri]. Kai dvacTpeijjaciv 6 
juev uToO ui6c uTujvoc tc Kai uiiboOc TTdTTTruj t€ Kai Tf|0T] fXeyeTai, j 

20 f\ b' uioO 0uTdTTip d)U(poT€poic uiibfi, 6 be 0uTaTp6c uT6c 0uTaTpiboOc, 
uucTTep Y] 0uTaTp6c 0uTdTrip L0uTaTpibfi. 6 be iTdTrTTOu f| Tf|0ricj 1 €ip. T. T^v. II I TU|LiaiK€C T. Tiaib. dirriWaTiu^vai Plat || 2 t6v] dcv (sic) II | 
'lc. dT- BC II 3 Tcip dT€Kvoc dTOKOc B | koiv. 6vo|ua Tfjc re |u. tiktouctic Kai Tfic 
ILifiTruj (|iri56\ujc B) BC || 4 f^v] wc S j el\ri9iJiav A jj 5 oi iroiTiTai KaXoOci C || 
6 oCttuj] oiLj B 11 12 TraTnriZciv A || 14 cOvGeciv f| XdHic B | 5ia\iJ€iv toi tt. II [ TraTp6c 
jufiTrip ^i A II 15 jUTiTpujav A || 16 v6vvoc C | y\ Tcip TraTp6c A || 17 Tri0f| AIl 
semper j )Lid. Tap k. II Kai t, |Lid. b^ B j juaiav] )Lid)U|uav BC || 18 |ur]Tpo|udTUjp 
C I dvacTpevjjac A jj 19 uicibfic A uiobouc II || 20 d|uqp6Tepa B j uieibfic A 
uibfi II 2 dTCvfj] Harpocr (Suid Bachm L in BA 328. 2) d. dvTi toO diraic irap' 
'lcaiuj ^v Tuj Ott^p MeveKX^ouc K\fipou, ubi Bekker adnotat: 'ea oratione d^. 
nunc non legitur, sed dTraic tribus locis, dTrai&i et dTraici singulis, dTraiba 
undecim' jl 4 — 5 Hes dv€i\€i6uiav dTOKOv €upiTri6Tic "lujvi (453) = Suid = Bachm L 
in BA 396. 12 Cf Et M 298. 38, Eustath p 1861 || 7 CTetpav PoOv] cf Schol 
Theocrit IX 3 jj 12 TraTTTrdreiv] Hes, Bachm L (Phot Suid) TraTTTrdroiev || 16 v^v- 
voc] cf ni 22 II 17 TfiOri, )ud)U|uri, |uata] Aristoph Byz tt. cutt^vikujv ovojudTUJV 
frg 9 N, Miller Mel 431.13, Fresenius de \^H€UJV Aristoph p 123, Hellad 
Chrestom in Phot bibl cd 279 p 530 a 9, Hes Bachm L (Phot^ inde Et M 
756. 35, Suid Schol Plat Rpbl 343 A) BA^ 309. 23 BA^v 193. 33 || 21 euTaTpibfj] 
Bachm L (Phot, inde Et M 457. 21, Suid Hes) 160 BipXiou r 17—20 

fTTaxfip TTpoTTaiTTTOC, [ujc 'IcoKpdTr|c (om Sauppe)]j* idxa b' [dv^ toOtov 

18 TpiToirdTopa 'ApicTOTe\r|c (frg 415 Rose) [KaXor [Oaibiuv b' ev"] 

P^TUJ ZuJTTUpUJ Kttl dpeXT€piaV eipriKe TTpOTraTTTTlKriv"]. f] be TTdTTTTOU f\ 

iY\Qr]c )Lir|Tr|p TTpoTr|0r|, Kai oi toOtujv ToveTc eTiiTraTTTToc Te Kai eTTiTr|Gr|. 
Td be dvTiCTpoqpa toutoic 6v6)LiaTa eKYov6c Te Kai dTTOTOVOC. 5 

tlLiexpi )uev tf^rijj toutujv eic 6vo)LidTUJV bt^Xujciv dvapaivei Te] 
[Kai KaTapaivei t6 tcvoc. ou Tdp TTpociejuai t6 TTaTTTreTTiTTaTTTTOC, ei] 
[Kai Tivec toOto t6v toO TidTTTTOu TTdTTTTOv ujv6|Liacav, dXX' ecTi] 
[TOuvojLia beivujc ibiujTiKdv [KaiToi fOiXujvibric (? I frg 15 Ko)']''j 
\^ — fNiKOcpuJv (? I frg 22 Ko)j — 6 kuj)uik6c toutuj Kexpr|Tai,'j 10 

P^vuvi be Kp6vou Kai TiGujvoO TraTTTTeTTiTTaTrTTOC vev6)aiCTai.''j 

19 Td b' dTT6 TOUTUJV 01 )Liev ttp6tovoi Kai dpxnTOi T^vouc Kai dpxnT€Tai 
Kai 01 dvuj TraTepec, Kai GpacuTepov piZ^ai toO t^vouc, piTriTai toO Tevouc.^j 
KaXoOvTai b* outoi Kai TTpOTTdTOpec ^vioi b' auTouc Kai T^vdpxac KaXoOci 
f[Kai TrdTpujac.]j oi be ^KdTUJJ KaTafaivovTec dTTdTOvoi Kai ^ktovoi* 15 
[6 Tdp ivic Kai KeXujp cqpdbpa TTOirjTiKd, Kai ^ti judXXov 01 d|uva|uoi.] 
KaXoiTO b' dv ui6c dTarrriT^c 6 )u6voc luv TTaTpi r| )ur|Tpi, uiCTTep Kai 
dTaTrrjTri 6uTdTr|p fi )uovoT€vfic f^KaG' 'Hciobov^j (frg 272 Rz). Kai 

20 KaTd Touc iroXXoijc Troir|Tdc Tr|XuTeTOc eiTe fo^j dTaTTr|T6c eiTe fo^j 1 — 2 bk toOtov . . . KttXei 11 C | TpiTrdTUjpa II || 3 dpeXTTipiav cdd | eipriKe 
iraTpiKriv 11 || 5 t. fiTravTa 6v. II | ItTov6c A || 6 xai ju^xpi HC || 7 t6v iraTT- 
TreTriTrainTOv IIC || 8 toOto] outuj IIC || 8 — 9 djv6|u. 8 Kai beivujc ^ctiv 16. C jj 
8 — 9 utrius sit versus incertum || 10 toOtu)] oCiTUJ II || 11 vOv II | vev6|uiCTai] 
TeT^vriTai II || 12 t6 6' A Tdxa 6^11 || 13 oi dvu)] oiovei A iJuc dvujrrdTopec 
II I K. paeOTepov jbiZ:. II I TrriTai] Troir)Tal A || 15 TtdTpujvac 11 | ^tTOvoi A || 
16 genuino d)LAva|Lioi quod restitui adscriptum fuerit interpretatio d|uvri|uovec 
quod A, utrumque coniunctum d|uvd|uovec II C (Wackernagel) || 18 i^ )uov.] 
Kai juov. AnC II 19 Tr^XOTexoc bk. Xi^. Trapd toic Troir^Tatc BC | eiTe Kai II 1 sqq cf Aristoph Byz tt. cuttcvikujv 6vo|u. frg 9 N p 138 (Eustath 
p 971. 23) II 14 Tevdpxac] Lycophr 1307, Callimach frg 36 Schn || 15 TrdTpu)ac] 
Aristoph B 1 1 p 138 N CTr^cixopoc (frg 17 B^) bi TrdTpwa t6v KaTd TraT^pa 
Trp6Tovov elTrev || 16 Aristoph Byz Tr. cutt^v. 6vo|u. vel tt. ttoXit. 6vo|u. Miller 
Mel p 434. 6 cf Fresenius de \il. Aristoph p 14 Trapd Totc XoTOTpdqpoic (er- 
rorem scribae subesse Fresenius suspicatur) ^ktovoi |u^v iviec (cf Hes) Kai k^- 
Xujpec (cf Hes) . . . et Miller p 431. 21 Kupr^vaioi Td iKTova tOuv ^kt6vujv d|uvd- 
)uouc KaXoOci Cf Et M et Hes s d|uva)uoi || 16 Ivic] Aeschyl Eum 313, Suppl 
42, 248, Euripid Tr 570, Herc 354 saep | Kaujp] Euripid Andr 1033, Lycophr 
495 II 18 dTaTrriT^]] Bachm L in BA 324. 22, BA^ 209. 23 (Et M 8. 53) ex Hes, 
Phot Athen in Gotting Nachr 1896. 320. 7, 10, Bachm L in BA 336. 12 [j 
19 Aristoph Byz tt. cutt^v. 6vo)u. Miller Mel 431. 19 sq cf Eustath 742. 27 || 
19 sq cf Apollon Sophist Lex Homer Libri IH 20—21 161 

oipiTOVOc, OTTOxe f privPj'] Trpoc tuj fnpot rTraic'] T€VOito — Kai ttiXut€tti 
["GuTaTTip (r 175) — 6 Kai iuaXXov av Xetoito, ffujc^j "0|UTipoc juap-'] 
[•'Tupei* oOtujc Tttp ou tov |uovoTevfi TTiXuTeTOV XeTei (f 175),"j 
["ujCTe f eipTiKev (E 153) ^djucpuj TTiXuTeTUj' KaPj (I 143 = 285) 

5 ["oc juoi TTiXuTeTOC TpecpeTai GaXiTi evi ttoXXti,''} 

[evioi be fKai^ TTiGaXXabouv toutov oiovTai KaXeTc0ar ecTi be Kupiujc^ 
"6 UTTO TT10T1C Tpacpeic Kai bid touto luv uTpoTepoc, ^ov oi vOvjj 
[juafujuo^peTTTOV ffXeTouciv^jj. Trap0eviac b' 6v tic eK ttic boKoucTic 21 
eivai TTap0evou, [oi'] vojuuj cuvoiKT^cac, eTTOiT^caTO, Kai ckotioc 5v 

10 eTevvTice tic Xa0ujv [_f| eTeKe [ticj Xa0ouca] • GupouXoc (II frg 140 Ko) 
be [b KUJjuiKOCj t6 Xa0pibiov TevvTijua TTpoavdcupjua TTap0evou ff KaTa-''j'| 
fCTcXdcTUJC^yj ujvojuacev. Kai Tvr|cioc juev 6 eK T^vaiKOC dcTfic Kai 
TajueTfjc — 6 b' auToc Kai i^aTevT^c — v60oc b' 6 eK Hevrjc tfi] 
[TTaXXaKiboc • urr' eviujv be KaXeiTai jur|Tp6Hevocj. fpTd be xprmoiTCtTJ 

15 ff ^'''^J '''oic v60oic bib6jueva vo0eTa 'ApiCToqpdvric (Av 1656) KaXeT.Yj 
eiCTTOiriToc be Kai 0eT6c, 6v tic ou T^vvrjcac dXX' eX6juevoc ctti toTc 
XpTiJuaciv eTTOiricaTO, [ujCTTep [Kaij eKTTOirjToc 6 f^uTTO TTaTpocj^ bo0eicj 
[eic T€voc dXXrjc oiKiac.] IXOAIA ad 1 5 § 20 'ATaju^iavujv U^^ei II in textu 1| ad 1 9 § 21 Kai ciroijpioc 
ante ck6tioc, glossam latinam add A in textu 1 6Tr6Tav A | Trpoc t6 Tripac A | y^vriTai C | t- tucauTUJC Kal TriXuT^Tr] BC|| 
2 i^ 0UY. n I ujc Ed pr 1 'Oiarjpui judpTupi II || 3 o(5tujc] oijtoc Bekker | oO tov] outoc 
A I post jLiovoT. A add |u6vov || 3—4 djCTc] 6c y' Bekker || 5 GaXMri ^v A || 6 bt 
Kai Kup. A II 7 TY]Qr\ IIC || 8 Kai jLiajuju. A | irape. 6^ X^TeTai C || 11 U] re II j 
irape^vou dvdcupjua eTrrev BC || 13 Yai^i- auT6c bk A | leaTevfjc 6 auT6c C || 
14 uaXXaKfic 11 C || 15 tci Ed pr || 16 TTOiriT^c A | Sctic A || 17 eiciroiriT^c II | 
6 drroTrpoceeic A corr Bekker cf adnot, tum coniecit t^voc dXXo ^k Tf^c oiKiac 3, 4 ttiXOtctoc] Schol E 153B, Baclim L (Phot Suid) Et M 767. 18 || 
6 TrieaXXaboOc] Aristoph Byz ir. cutt^vik. ovojli. frg 9N, Fresenius p 127. 80 
Hes Phrynich 299 Lob Schol Aristoph Ach 49 Ael Dion L ap Eustath 971. 28 
(p 212. 8 Schw, Phot") Photi (Et M 756. 31) Suid || 9—15 ck6tioc, Tvncioc, 
ieaTCvric, v6eoc, |uriTp6Hevoc] Aristoph Byz ir. cutt^v. 6vo|li. Fresenius p. 123. 
8—10 Miller Mel 431. 15 sq, Schol Eurip Alc 989 Cf Eustath 1758. 12,' Apio 
ap Eustath 622. 41 = Schol Z 24 B L || 13 ieaTevi^c] Bachm L (Phot Suid Hes) | 
v6eoc] cf Phot II 15 voeeia] Harpocr: 'ApiCTO^dvric "Opviciv (Phot Suid) || 16 eic- 
iT0iriT6c et 17 ^kttoitit^c] BA^ 247. 10 (= Suid lKTroiriT6c = Et M 323. 38) 
... 6 6^ ^KTT0iriT6c uTr6 tou cpucei TraTp6c eic dXXov oTkov 5i6oTai eic Odciv. Cf 
Suid dTTOKripuKToc 

Lexicogr Graeci IX PoiiiiUX edBethe 11 162 BipMou r 22—25 

22 obeTraTpocdbeXqpoc GeToc f[°f| dbeX(p66eoc'j^ r| TraTpdbeXqpoc 
[fi TrdTpujcj, 6 be |Lir)Tp6c dbeX(p6c GeToc f\ )Lir|TpdbeX(poc [r| |Lir|Tpujc] 
[r| vevvoc]* ffi be 7raTp6c dbeXq)fi Geia f| TiaTpdbeXcpocj, fP^ ^^"j^ 
fp)ur|Tp6c dbeXcpfi Geia f| juriTpdbeXqpoc^jj r\ Tr|0ic. 6 b' dbeX(poO 
[f| dbeXqpfiCj ui6c dbeXqpiboOc, ^LKaijj f) fdbeXqpoO f| dbeXqpf|c*j Qvfd- 5 
Trjp dbeXqpibf). dbeXqpoi b' 01 |aev ex TaiiToO TTaTp6c 6)Lio7TdTpioi 

23 Kai 6)Ll0TTdT0peC , 01 b' CK TTIC aUTflC )LlTlTp6c 6)LlOJuf|TplOl Kai 6)L10- 

|Lif|Topec' Kai 6)LioTdXaKTac be toOtouc ^mi ^^uoTdcTOpac"] Kai l6|uo-j 
PTacTpiouc*] 6vo)LiacTeov, ['^Kai ojuoTviouc"] ffKai 6)uot6vouc1j. touTUj b^ 
[^Kai Touc bibujuouc u)v6)uaZ!ovj , lucTrep Kai ojuoTiaibac' tTTXdTiuvj 10 
[(Phil 57 D) be Kai Tfiv bibujuoTriTa ujvojuacevj. o\ Tdp cuvaijuoi Kai 
6)uai)uovec, t6 )uev ibiujTuiv t6 be ttoititujv. dXX' 01 )uev ck juovou 

24 TraTp6c dbeXqpoi biaqpopujv b' [''oVTec"] jurjTepujv djuqpi)uf|TOpec, ffj^ei"]^ 
ffb' eiev^jj eK biaqpopujv TraTepujv, peK LJLievToij^j )uiac )ur|Tp6c, d)uqpi- 
TrdTopec* [^ei Tdp Kai juf) eupov Touvojua, dXX' dTr* eKeivou Kai toOto"] 15 
feTKpivuj^j. [evioi be touc eH CKaTepujGev dbeXqpouc auTabeXqpouc] 
[KaXeTcGai vo)uiZ!ouciv. 6 be TrpecpuTepoc dbeXqp6c utt6 toO veuj-] 
[Te'pou TiGeToc KaXeTTaij. t6 b' dbeXqpov Tiva KaXeTv dbeXqpi^eiv Mco- 

26 KpdTrjc (XIX 30) XeTei. Kai dbeXqpdc eTri0u)uiac. ["^KaXXiac (I frg'j 
^22 Ko) be '■'■buabeXqpibr|v+ TauTUJ juuxuj'. 'HpoboTOC (III 65) b^ KaPj 20 
fdbeXqpeoKTovov ujvojuace^j* t6v b' ouk exovTa dbeXqp6v dvdbeXqpov 6 
Zevoqpujv (Mem II 3. 4). [Vi juev br\ cuvbuo T^vvriOevTec bibujuoi"] 
C^KaXoOvTai^ ei b' eK biaqpopujv Tivec jurjTepujv eiev, eTriTovoc dv 
6 beuTepoc tu» TrpOTepuj ovojudZ^oiTO. otlu b' 01 TOveTc d)uqp6Tepoi 1 (ibeXqp66€OC dittographia ? || 2 TraTpujoc II || 3 v^voc S, Ivvoc C, in A 
lacuna 4 litterarum capax j f\ v^vvoc — 4 Tr]Qic om F Jj 4 ^j 6^ A || 8 6jao- 
T<icTpac n II 9 ^rjT^ov BC || 11 ^xdiXecev C || 11 — 12 cuv. tbiuuTUJV djCTrep Kal t6 
6|Li. iT0ir]TiK6v BC II 12 6|Liaijuoi IIC ojuaijuujv B || 13 djucpijLi. X^toivt' dv C || 
13—14 ol 6^ f€ ^K biacp. BC || 15 dir'] i^ A | |uiac 6^ BC || 16 ^KaT^piu H || 
18 Geioc A II 18—19 MirTroKpdTric B || 19 elTrev BC db. bi ^peic ^tt. BC || 
20 660 dbeXqpibdc toOtuj jlioixOl) A 6u' dbeXcpibi' ^v Meineke || 21 dbeXqpOKT. A 
d6e\(p6KTevov n || 22 Eev. elTrev BC | 6uo II || 23 el ju^vtoi t^ ^k BC || 
24 Tuj Trp6 toOtou A J vojuiZioiTO 11 eirj B C | 6' 01] 6' dv B C | TOveTc djua B 1 — 4 GeToc, v^vvoc, TriGic etc] Aristoph Byz tt. cutt^v. 6voju. frg 9 N, 
Miller Mel 431. 13, Fresenius p 123 || 2—3 jufiTpujc, v^vvoc cf § 16 p 159. 15 sq || 
5 sq Aristoph Byz 1 1 frg 10 N || 6 — 15 varia dbeXqpojv genera illustrat Aristoph 
Byz TT. cuTTev. 6voju. frg 7 N || 8—9 6)uoTacTpiouc] Hes || 12 6juai)uovec] Eustath 
410. 37, 573. 3 Hes jj 13 djuqpijufiTOpec] Hes || 15 cf Eustath 113. 12 || 16 auTd- 
beXqpoc] Sophocl Antig 1 || 18 dbeXqpiZeiv] Harpocr: 'lcoKpdTric ^v AiTivriTiKiu, 
'€KaTaToc MiX., Comici (Suid Bachm L in BA 341. 23) Et M 15. 12 Hes Phot || 
20 dbeXqpdc ^Trieu|u{ac] Plat Phaedr 238 B Libri III 25—28 163 

Trepieiciv, poijTOc'j d)Li(piGa\fic ovojatoTai. 6 b' ouk ^x^ajv rraibac 
ciTraic fj ctTeKVOC, ujCTrep 6 ouk exuuv )Lir|Te'pa d|ur|Tiup, KaGdTiep f] 26 
'AGrivd, Kai 6 ouk exujv iraTepa drrdTuup, ujc 6 "HcpaicToc. KaXoTvTO 
b' dv ouTUj Kai 01 drropepXTiKOTec TiaTepac f| |ur)T€pac* outoi be Kai 

5 opqpavoi. Kai r\ |uev eTriTajariGeTca Traibi t%poTevvr|0€VTi eH eTepac^j 
juriTpuid, 6 be tou beuTepou Td)uou TTpoTevvrieeic TTpoTOVOc, ujCTrep 
ei Kai T^vaTKd tic dTdTOiTO exoucav uiov f| GuTaTepa eK TTpOTepou 
Tdjuou, Kai TOUTUJ iTpoTovoc 6 TraTc tc Kai f\ TraTc, [ujCTrep outocj 
[eKeivoic eTTiTrdTUjp' peXTiov Tdp Touvo|ua tou TraTpujou, [ei Kai KepKi-^j 27 

10 pbdc (frg 9 B*) auTUj K€Xpr|Taij. [toOtov b' Trrepeibric {^TTaTpo-"] 
pKXeouc eTTi TrpoaTUJTtia (frg 140 BP) KaTriTOpujvj |ur|Tpui6v KeKXr|Ke,5 
[Kai GeoTTOjUTTOC [6 kujjuikoc ev 6ipr|vri (I frg 12 Ko). Touvoiua^j 
[VtvToi 6 TTpoTOVOc ecTi juev Kai Trapd Aeivdpxqj (frg 28 Tur), ovo-^j 
[Vd^^eTai be Kai TTapd CTpdTTibi (I frg 79 Ko) r\ TTpoTOVOC* Kai Ttap'"] 

15 fTTTepeibr] ^eHebwKe ttjv TrpoTovov Tfjv auToO', ev tuj TTpoc 'ATreX-"j 
pXaTov TTepi GricaupoO (frg 10 BP)"]. TTdXiv Toivuv dbeXqpiJuv TraTbec 28 
dveijJioi, eiV eK TraTpabeXqpujv feTev eiV eK juriTpabeXqpuJv, pKaPj^ 
feiT' eH dbeX^oO f\ dbeXqpfjcj, eiV ck buoTv fC^^PP^vuJV dbeXqpujVj^jj 
f[W eK buoTv^j^ GriXeiujv dbeXqpuuv pKaTd TaOTa be Kai ai GfiXeiai"] 

20 dvevjJiai. [oi juevTOi auTaveipioi oubev TrXe'ov tujv dveipiujv, [dXX'"j 
pdvTiKpuc TauTov"]. [ArijuocGevric (XLIII 57) be Tfic dveipioTriTOcj 1 Trepiaciv C iDciv B | iralba H || 2 f^] Kai B | ouk] |u^ BC | ujCTrep BC 1| 
2 — 3 cpaclv ri]v 'A9r|vav C || 3 k. dTrdTuup 6 |li>*i i\. u. BC | djCTrep 11 || 4 iir]T. 
oOc X^TOJ^^v 6pqpavouc BC || 5 eTnTimocjuevri A || 6 6 bk irpo (irp^cB) rf\c cuva- 
qpeiac (ac om B) auTfic t^v. BC 6 bi irpo tou t^^I^ou toi!)tou, eK TrpoTepou b^ 
Tev. Ed pr | Tevvrieeic ABC || 7 d^dToi BC || 8 T^iMou] ju^Ta S, om F | toOto 
C oOtoc A I i^ tt. Te k. 6 tt. A 6 tt. tc (om S) k. 6 tt. 11 || 8 — 9 ^Keivoic oOtoc 
C II 9 dTTdTUJp II II 10 auTUj] outuj II | 6v Ttt. C 1| 11 KaXei C || 14 CTpaTeibri 
A II 15—16 dTT^Xeov S dTreWeov F || 18 bvo A || 19—20 dicauTiuc b^ Kai &v£X[f. 
BC II 20 t6 iLievToi C | tOjv dveniiOjv om F | S add eiciv ante dW || 21 TauT6v] 
ai»TU)v n 2 — 3 'A0Tiva djLiriTiup] Euripid Phoeniss 670 || 3 sq "HqpaiCTOC dirdTiup] cf 
Scliol Apollon Rhod I 859 [j 6 TTp^TOvoc] Euripid Jon 1329 || 11 ^TiTpur6v] Phot 
(0e6Tro|LiTroc) Eustath p 560. 16 (0e6Tro|UTroc) Moeris |LiriTpoi6v || 17 sqq Aristophan 
Byz Trepi ovojLiaciac fiXiKiuJV frg 10 p 143 N . . . dvevpioi b^ oi eSdbeXcpoi . . . Kai 
dvevjiiaboOc, ODcTrep dbeXqpiboOc, 6 toO dvei^ioO ui6c' Kai dvenJiabfi 6|lioiiuc. ^H- 
av4i|iioi bk ol tOiJv dvei|JiOuv Tiai&ec, oi)c vOv \^TO|Liev 6iceHa6^\(pouc. Cf Cram 
A in 274, A P m 173, Ammon p 54, Hes Tryphon p 11 Vels. 'Fallitur 
Pollux p 164. 5 — 7 Me iudice nec Menander neque alius quisquam nepotes 
dven/iujv aut dixit ^HavenJiouc (v p 164. 6) aut potuit dicere'. Nauck 

11* 164 BipX(ou r 28—31 

[eTpriK€, [Kai C6\ujv'j. oi fe }ir\v Ik tu)v dveipiOjv cpuvTCC dXXriXoic 
dveiyiaboi, dv t' eK hvo 0r|Xeiujv dveipiiijv djciv, dv t* ck buo dp- 
pevujv, dv t' eK 0r|Xeiac t€ Kai dppevoc, [^dv t' auTOi bijo dppevec'j 

29 puJciv, dv T€ 0r|Xeia Kai dppr|v, 6 inev dveviJiaboOc f] b' dveijJiabfi*'] 
fdv be bOo 0r|Xeiai, djuqpuj dvevjJiabai"}. oi b' €k tujv dvevpiabiuv 5 
dXXr|Xoic eHaveiiJioi Te Kai €Hav€v|Jiai. tovjtuj be tuj ovoiuaTi 01» irdvu 
T€TpijLi)Lie'vuj KexpriTai Mevavbpoc (III frg 1010 Ko), filj dei juev ou'j 
[^XP^CTeov ujc ouK dKpipujc '€XXr|viKUj, em be tujv dKaTovojudcTUJv''] 
C7TiCTeuTe'ov • uiv Tdp T^viuv r| TrpaTndTUJV r| KTr||udTUJV 6v6|uaTa'j 
firap' dXXoic oOx ^CTi, TaOTa dTairriTOV dv eiri Kai Trapd toutou'] 10 
C^Xap€iv.»j 

30 Kai TaOTa juev €k toO t^vouc Td 6v6)uaTa, ^k be ttic cut- 
Tcveiac koivov luev oiKeToc, 6)U0T€vr|c, LL^Kai^jj cuTT^vric, Kdv 0r|X€ia 
fj* f) Tdp cuTT^vic ecxdTUJC pdppapov. Kai KtibecTai |U€V dXXrjXoic 

dKaT€'pUJ0€V 01 TO KTlbOC CUVdvpaVTCC, Kai TTrjOl KaTd TOUC TTOir|Tdc (Hom 15 

r 163), Kai TrpocKrjbeTc Ka0' 'Hp6boTOV (VIII 136), Kai Kfiboc x] erriTajuia 
KaTd ©ouKubibrjV (II 29. 3), Kai Krjbeia KaTd ATi|uoc0evr|v (XXIII 157), Kai 

31 KTibevj)uaTa KaTd TTXdTUJva (Leg XI 926 B). Kai 7Tpo)uvr|CTpiai juev ai 
cuvdToucai tov Tdjuov. — [CiKeXiiuTai (CGF I p 217. 222 Kaib) b'] 
favjTdcj KaXoOci TTpo)uu0iKTpiac, 01 b' 'Attikoi Kai luvT^CTpiav {^Tfiv"j 20 
fTTpo^uvfiCTpiavj 6vo|udZ!ouciVj — Tajuppoi b' 01 €k Tfic [toO^ t^- 
juavToc oiKiac, oiov TTaTfip Kai |uf|Tr|p Kai [Wj dXXoi rrdvTec [KaTd^ 
[TauTdj 01 TTpoc T€Vouc Tuj dvbpi, TT€V0epoi b' dvdTTaXiv 01 Tfj Timot- 
juevr) TTpocf|KOVT€c, t.€i Kai cuTKCXvJKaciv 01 TTOiTiTai Td 6v6|uaTa, Tfiv] 1 elTrev C j oi ^kv 61^ A jj 2 dveipidbai AB j Pro dv re ^k — 4 dppnv BC 
ita: eiTe kl djuqpoiv dpp^vujv elev eixe GriXeituv (GfjXeujv C), eixe IH dppevoc Kal 
GriXeiac (eixe GfiXeiuc Kal dppevoc C)- o\)biv fdip ^XaTTov || 4 post luciv n add 
f\ I post dveijiiaboOc B add X^T^Tai | b'] xe 11 || 6 dveiviai A || 6—7 ^Hav. oOtuj 
Tdp (om C) M^v. ibv6|Liacev BC || 8 "€XXrivi II jj 9 TevOuv] ^pTuuv II || 10 eiri Kdv 
A II 13 6|LioioTevf|C IT || 19 cuvdTTTOUcai BC || 20 TrpO|Liu0fiCTpiac S TrpojarieiCTpiac 
F irpoiuuOriTpiac A || 20 — 21 irpoiu. k. luvfjCTpiav ti^v rrpojLiv. oi b^ dTTiKol xal 
luvriCTfipia 6vo|Li. 11 || 21 Ya|Lipp6c b^ 6 11 |1 22—23 kot' auTd AC || 23—24 et 
p 165. 2 T€TnMa|u^vri HBC jj 24 ei Kal] Kdv C 2 et 5 sqq v quae adnotavi ad p 163. 17 sqq || 13 oiKeloc] cf m 5, 6, 
Aristoph Byz tt. cutT- ^v. frg 6 || 14 sq KribecTai, Trrioi, 18 Trpo|uvfiCTpiai, 20 Trpo- 
MuGiKTpia Aristoph B frg 8 Miller Mel 432. 8 (cf Fresenius de Ul. Ar p 124. 28) 
et 432. 14 sq (cf Hes) jj 20 juvfjCTpia apud nuUum Atticum legitur || 21 — p 165. 6 
Ta|uPpo(, 1 23 TrevOepoi, p 165. 3 vu6c et ^Kup6c, 1 4 TdXujc, 1 5 bafip, 1 6 eivd- 
T€p€c Aristoph B frg 8, Miller M^l 432. 3 sqq Fresenius p 124. 20 — 27. Cf 
Phot = Suid 8 TrevOepd, Hes s TrevOep^c, Et M 220. 39, BA^ 228. 32 sqq Libri lU 32—34 165 

tXPnciv jueTapaXovTec CaTrqpib (frg 99 B^ saep) )li€Vtoi Kai tov avbpa^ 32 
[^aiiTovj TajLippov KaXeTj. f) )Liev ouv Timct|uevTi vii)Licpr| KaXeiTai tuj 
ToO T^ILiavToc TuaTpi Kai Trj jLiriTpi Kai vuoc, outoi be Trj vujucpr] eKupoc 
Kai eKupd. x] be toO dvbpoc dbeXcpfi Tr) eKeivou T^vaiKi TdXiuc, 6 
5 be ToO T^ILiciVTOC dbeXqpoc barip. ai b' dbeXqpoTc buo cuvoiKoOcai 
eivdTepec, oi b' dbeXcpdc T^IMOiVTec ojiioTaiLiPpoi ffij cuTTdluppoi f| 
judXXov cuTKnbecTai, [Kai Trapd toTc TroiriTaTc eiXiovec]. 

Kai f] juev em TravTi tlu KXrjptjj Tpecpojuevr) f{^|u6vr|]j 0uTdTr|p eTTi- 33 
KXripoc, TrepiovTOC tc toO TuaTpoc Kai drroGavovToc* eKdXecav be Tivec 

10 (Herod VI 57) auTfiv Kai TraTpoOxov, [lcaToc (frg 91 Tur) be Kai eTti-] 
[kXtjpTtiv, ujCTiep Kai CoXiuvj. 6 be TauTr) TrpocriKuuv KaTd t^voc dTXiCTeuc. 
eTTibiKoc b' tf]j eTTiKXripoc, uTrep fic d|U(picpr|ToOci Tivec dXXf|Xoic ujc 
)udXXov eic auTOuc Tfjc dTXiCTeiac Ka0r|Koucr|c * dveTTibiKOC b' fic ouk 
Ti)ucpicpf|Tr|cdv ftHivecYJ- fl luevToi KXfjpov ouk exouca TraTpujov 0ficca 

i5KaXeTTai, [fiv 6 dTXiCTeuc eKbibujciv, dv eTepcx cuvoiKfi, f| rrdvTUJCj 
tTa^eT^. 

6 juev ouv dvfjp tTfj T^vaiKij Trpo toO Tfl^ai |uvr|CTf]p Kai |uviu- 34 
)uevoc, Kai t6 epTov )uvriCTeia Kai juvr|CTeucac0ai, Kai juvrjCTfi f] vu)ucpr|, 
P^ujc "0)ur|poc (a 36) 'TfJjLi' dXoxov ^uvricTriv'"]. Tfiv b' auTfjv Kai 

20 eTT^Trflv dv emoic, Kai t6 TTpdTjua eTT^^v Kai t6 pfijua eTTuf|cac0ai 
Kai eTTiJficai — [AuKoOpTOC (frg 89 Tur) be fKaij bieTT^Jdv t6 eT-] 
[Ti^dv eiTTev — Kai t6v -f&jiov inreTT^ov, fujCTrep t6v evavTiovf] 

1 post xp- C add auTuJv | jueTapdXXovTec A )ueTa\ap6vTec 11 || 3 evu6c ABC | 
oiiTU) A II 4 T^Xoc A || 6 eivdTepec cd Milleri Mel 432 eivdTopec C eivdTCipec 
AII Eustath p 648. 43 elvdTripec B || 7 fiMovec n || 8 ju6. Tpecp. B || 9 pro ire- 
pi6vToc — 10 'lcaioc 64 BC ita: eiVe TrepiecTiv 6 TraTiip eiTC dnepiu)" Tivk 6' ai)Ti\v 
Kal iraTpoOxov ujv6|uacav oi 54 Kai (6 64 TauTr) == 1 11 B) || 10 auT. xivec II | 
'lcaioc 64] oi 64 IIC | TrepiK\r|piTic A || 12 post ^ttikXyipoc BC add X^TCTai j uTr4p oic 
C I d|U(p. dWrjXujv tiv4c A tiv4c djuqp, d\X. II || 13 eic auTOuc] auTfic II || 16 '•(aixf\ 
A II 17 ouv] TOivuv nBC I Tupo )Li4v Tou IIBC II 20 ^TT^n ^ II 21 ^TTwncai] 4t- 
Turiceiv BC || 21 — 22 t6 4tT- 6ieTT- C 6ieTTwdT0 4tT- H II 22 ^tt^tt^ov AII 4—5 TaXiuc, 6arip] Hellad in Phot Bibl p 530 a 2 sqq Hes Apollon L 53. 31 
Suid II 6 elvdTepec] Ael Dionys L p 135. 3 Scliw Et M 302. 16 Et Gud 168. 54 
Hes II 7 eiXiovec] Nauck cft Hes d4\ioi. oi d6e\qpdc T^vaiKac 4cxriK6Tec (Et M 
31. 24) et s ai\ioi et 6r]\ioi, Suid Zonar aiaioi 1| 8 — 9 4TriK\ripoc et 10 TraTpouxoc 
Aristoph Byz tt. cutT- 6v. 1 1 ? v Fresenius p 124. 30 Eustath 674. 30 || 9 4iTi- 
K\ripoc] Harp s 4TTi6iKOC (Et gen Suid) • • • 6 64 'lcaioc 4v tlu Trpoc Aucipiov Ti\v 
4TTiK\ripov 4TriK\ripiTiv K6K\riKev BA^ 256. 8 Suid 4TriK\ripoc^ Schol Plat Legg 
630 E Et M 360. 48 cf Lex Patm p 151 || 10 rectius iraTpujoOxov. Tim || 11 dTXiCTCuc 
Aristoph B frg 6, Phot Bachm L in BA 333. 3, BA 213. 15, Suid, Lex Cantabrig 
p 331. 10 N = Zonar || 14 Oficca] Aristoph B frg 39 Miller Mel 432. 11 Fresenius 
p 125 II 17—18 juvuu)uevoc] Phot (euTro\ic) || 20 ^TT^nTnv] Isaeus III 6 166 BipXiou r 35—38 

35 tfdveTTVJOvll. 6 be irevOepoc ifiva, dpjuoZei, poGev Tivec tujv Tra-^j 
fXaioJV Kai dpjuocTriv tov )uvr|CTfipa eKdXecav, eKbibujcr Kai"] t6 
TrpdTMa CKbocic, Kai f) }ir] eKboGeica dveKboToc, [Kai t6 cuveiceveTKeTv] 
[eic Tf]V eKbociv cuveKboOvaij. em be tuj f&ixw 6 juev Tfj Kopr) 
VUJU910C, f) b' eKeivuj vujuqpr). Kai f) )uev cuv TTpoiKi eTTiTipoiKOC, x\ 6 
be dxpniuaToc dTrpoiKOC. XeTOic b' dv TrpoiKa [Kai (pepvfiv] Tfjv Tiapd 
TTic TwvaiK6c bociv — [^Aicxivric Tap o pf|TUJp (11 31) Tf]v TrpoiKa"] 
fcpepvfjv KaXeT — ujct' eirroic dv eiceveTKac9ai TrpoTKa Kai tTrpo-j^j 

36 P(^ceve'TKac0ai xaij bouvai']. [ai be Trpoc Tf]v TipoTKa UTioGfiKai] 
[dTTOTiji^^ciTa]. Td be Tiapd toO dvbp6c bibojueva fbOupaj ^bva 10 
Kai /oTTTfipia Kai dvaKaXuTTTripia* ou Totp Movov f\ fi)uepa ev fj eKKa- 
XuTTTei Tfjv vuju^rjv outuj KaXoTr^^av, dXXd Kai Td err' auT^ bujpa. 
Td be dvaKaXuTTtfipia Kai ^poc^QexKTgp^ eKdXouv. [Kai ^biaTTapGeviaj 
[fbej bujpa' Td uTTep toO Tf]v rrapGeviav dcpeXec0ai ujvojuacev "Ajucpicj 
[6 KUJjuiKoc (II frg 49 Ko)^. Tf]V juevTOi ou XapoOcav ebva ovo- 15 

37 judcaic fdvj dvdebvov 'OjuripiKUJC (I 146). Kai 6 juev tottoc toO 
Tdjuou 0dXaiuoc, [ujCTTep iva eTpe'cpeTO Trap0evujv, Kai t6 epTOV Trap-] 
t0eveuec0ai]. Kai t6 eTTipXrijua Tflc TuvaiK6c eav6c Kai KaXuTTTpa, 
t6 be rrapd tQ euvf] TTapaTTCTacjua TTacTOC. t6 b' dcjua t6 Tct)uf|Xiov 
u|uf]v Kai ujuevaioc, 60ev Kai TTapd toTc TTOir]TaTc (Eurip Herc 834) 20 
dvujuevaioc r\ aTajuoc, Kai ujuevaiiucai t6 t6v ujuevaiov dcar Kai t6 
auXrijua ■jaixY\Kiov. [uTTepov be eHebouv Trp6 toO 0aXdjuou, f^CTTepjj 

38 [Kai KOCKivov f] TTaTc ecpepev, crijueTa, ujc eiKoc, auToupTicic]. Kai t6 1 — 2 TToXXujv AII corr Bekker || 2 — 3 KaXeixai b^ t6 iTp. Ik6. Kai ^Kbe- 
boju^vr], f] be (om B) jLif] kKb. BC || 3 cuveveTKeiv AC || 4 twv Toijuujv B || 5 ^Keivr] 
A I cujuTTpoiKl II II 9 boOvai b^ irp. 11 | post irpoiKa C repetit e 1 6 Kai ^epvriv — 
bociv. ai bk Tupoc rr]v TrpoiKa | ()Tro6f]Kac 11 || 10 post diroTiia. A add ^KaXeiTO j 
dTTOTiiLi. be Tci TTapd (dTTO F) II II 11 Tf\ f||Li. n II 12 vujuqpTiv] juopqpi^v n I Td TG 
^tt' A II 14 — 15 djucpiac II C dTiac 6 KUJjLiujb^c A corr Jungermann || 15 ?6va] 
dvbpa B II 16—17 ToO t- t^tt. A || 17 vva] ^v iL H | post ^Tp^tp. II add ^i 
TTapedvoc II 18 t6 bk ^TTipX. IIBC | KaXuTrTf]p II || 19 Trepi 11 || 21 Ojuevaiujcai] 
\)}iiva fjcai (dcai B) BC Ojuvf^cai AII, correxi || 22 ilcTepov A uTr^p 6v F .inr^p 
ujv S II 23 k6ckivov] Kobojiieiov C KaTd 66juov II 5 vujuqpioc, vujuqpr]] Aristoph Byz tt. cutT- 6v. frg 11 || 6 cpepvfi] Aristoph B 
frg 85 et Miller Mel 427, Eustath 1731. 55 Phot (Aeschines et Menand) = 
Et M 790. 49 sq || 10 dTroTijufjiuaTa] cf VIII 142 |I 11 6TTTfipia = II 59, Hes j 
dvaKaXuTTTf]pia = Harp Hes, BA^ 2OO. 6 = Symeon Etym (Parm, Vindob, Voss) 
= Bachm L in BA 390. 26 || 18 ^av6c] cf VE 51, Hes bis || 21 iL»|Lievaiu)cai] 
Aeschyl Prometh 557 Phot ujuevaiouv t6 ^beiv t6v (jjLidvaiov Kai cuvdTTTeiv 
t6v TdjLiov = Et M I Libri III 38—41 167 

jLi^v ^pfov ojuoO fKttij f) eopTf) T«jLioc, f) be Trpo t«|liou eucia Trpo- 
"TeXeia Kai irpoTaiuia' outuu b' av KaXoiTO Kai Tot iTpo faiLiou bujpa. 
TTpoTeXeTcGai b' eXeyovTO ou juovov ai vuiucpai dXXa Kai oi vujLiqpioi, 
Kai TeXoc 6 fajioc eKaXeiTO, Kai TeXeioi oi feTajuriKOTec. bid touto 
5 Kai "Hpa TeXeia f] cuZ^uTia' tTauTri Tdp toTc TrpoTeXeioic TrpouTeXiZ^ov] 
[Tdc Kopac, Kai 'ApTe|uibi Kai Moipaic. Kai Tfic kojutic be TOTe] 
[dTTripxovTO TaTc GeaTc ai Kopai]. x] b' feK^ TrapOeviac tivi fr]ixa}ieyr\ Trpuj- 39 
TOTTOcic CKaXeTTO' fTCTpoffTTai be Touvo)ua l^vj tuj toO paciXeujc v6julu*"j 
Kai TTpuJTOTTeipov b' ibvojuace f 0e6TTO|UTTOc 6 kujjuik6c (I frg 94 Ko)."] 

10 TipoauXia b' f] TTpo tiuv Tdjuujv f]|U€pa, Kai f] |ueTd tov Td|uov eTuauXia. 
diTauXia b' ev fj 6 vujucpioc eic toO TrevGepoO dTrauXiZ^eTai dTTO Tfic 
vujuqpric. oi be Kai Td bib6jueva bujpa Trj vujuqpr] KaXoOciv eTrauXia. 
Ij] b' dTrauXiCTTipia x^^i^v^ic dTTO Tfjc vujuqpric ev toTc dTrauXioic tuj] 40 
[vujuqpiuj TTejuTTCTai^. [''Kai tuj Ll^evj vujuqpitu T^Te ev toO Trev0epoO"j 

16 fTTaibiov djuqpiGaXec Gf|Xu cuTKaTaKXiveTai , Tfj be vujuqpr] ev ToO^j 
[^TotjuppoO fdppevjj. 6 be KaXoujuevoc Trapdvujucpoc vujuqpeuTfjc ovo- 
judZieTai Kai Tidpoxoc* €Tri Z^euTOuc Tdp Tdc vujuqpac ujc [toj ttoXu 
jueTriecav ei be TreZifi dqpiKOiTO x] vujuqpTi, x«M«iTrouc eXeTeTo. 6 b' 41 IXOAION ad 1 18: Sxav bi Trapoxilca)juai eiirujciv, udpoxoc ^cojaai XdTouciv 
AIIC in textu post ^X^t^to, 3 TTpoTeXiZieceai nC || 4 xdXeioc 6 f. B Trpox^Xeioi oi T6T. B || 5 T^Xei A ) 
TauTTiv A I post Tctp H add oOv | TrpouT^Xouv A cf 1 3 || 7 TeTaj^TijLi^vri IIBC || 
9 X^TOuci BC II 10 irpoauXia et ^iraOXia et 11 dTraiiXia BC || 10 ^iraiiXia bk 
jLieT' auTi^v (auTov C) Kal drr. BC || 11 eic t6 tou irevG. 11 || 11 — 12 ir. drrd t. 
V. dirauX. IIBC || 12 KaX. dirauXia II || 13 dirauXicTpia x^«l^uc 11 dirauXiCTpia 
xXavic dTrauXiCTrjpia x^a^uc C | diro] irapd II C || 16 irapaviijuqpioc A || 17 Z. b^ ai 
vOjuqpai B 1 uDc] ^iri IIBC || 18 dqpiKvoiTo 11 d^iKveiTO BC 1—2 irpoTdXeia] Photi (M^vavbpoc lE p 121 Ko Hp^Tajaoi) Phot" Schol 
Aristoph Thesm 973 (Suid TrpoTeXeia et TeXeia) Tim Hes Eustath 881. 25 cf BA^ 
293. 5 II 4 TdXeioi = Hes || 4 t^Xoc, 5 "Hpa TeXeia cf Hes s 56juoc i^juiTeXric et 
irpoT^Xeia et TeXeia, Phot irpoT^Xeia" | TrpouT^XiZov] Eurip Iph Aul 433 || 7 — 8 
TrpiJUT6irocic] cf Athen VI 235 A || 10 sq iTrauXia, dTraOXia sic Hes (Suid") cf 
E M 119. 14 Aliter Pausan L ap Eustath 1337. 44 (p 160. 8 Schwabe) = E M 
364. 2 Suid || 16 — 17 irapdvujuqpoc Aristoph B tt, cutT- ^v, frg 11 N, plura ap 
Eustathium p 652.41: 8ti 6 Trapdvujuqpoc elKai6Tepov oOtuu X^Tcrar 6pe6Tepov 
Tdp 4cTi Trapavuiuqpiov KaXeicOai t6v cuvaTrdTovTa TtiJ vujuqpiqj ti^v vujuqpriv f\ 
Tielr] ^ ^qp' d|udHric d)C Trap' 'AOrivaioic, Oq)' iliv Kal Trdpo^oc KaXeiTai . . . Pausan 
L ap Eustath 833, 49 (p 58 Schwabe) Phot, Hes, Et M 145. 31, Schol Aristoph 
Av 1737 (Suid) Schol Luc p 122 168 BipXtou r 41—43 

dTUJV Tfiv vu)ucpr|V eK xfic toO TraTpoc okiac vuiucpaTUJTOc , OTTOTe 
FsjCjLif|BCR 5 vujuqpioc )LieTior [ou vevojiiiCTo be lueTievai touc beuTepo-5 
[■faiLiouvTac]. fi be bioiKou)Lievr| Tct irepi tov Ya^ov Tuvf] vuiucpeuTpia 
^Kai GaXajueuTpiaj, fi be Ta Tre|Li|uaTa iudTTOuca Kai Td Tiepi Tdc Guciac 
bioiKOujLievri brijuioupToc , 6 be TrdvTiuv tiuv Tiepl Tf]v kTiaciv eTTi- s 

42 iLieXoujuevoc TpaTreZ^OTTOioc. f] be Tpocpoc Tf|c Kopric TiTGf] Kai juaia. 
KaXeiTai be tic tijuv tou vujacpiou cpiXiuv Kai Gupuupoc, [oc TaTc Gupaic] 
[eqpecTTiKUJC eipT€i Tdc T^vaiKac Tf) vujucpr) pouucr] porjGeivj. r\ b' 
eTTi Td|Liuj Gucia ev toIc cppdTopci TajuriXia, [Kai t6 ^pTOV TajLiri^icivJ 
[eiceveTKeiv]. t6 hk. Tfjc ffrrapGevou^j^ ^TrapGeviavj dcpeXecGaiio 
biaKOpeucai XeTOuciv, fujc 'ApiCToq)dvr|c'j (Thesm 480) 

pouToc jLie bieKopeucev oucav eTTTeTiv.^j 
Kai biaTTapGeveueTai b' 'HpoboToc (IV 168) eipriKev, ^biaTreTTapGeveu-;) 
()uevr|j Kai [biaTTeTrapGeveuKOTa, [t6 )Liev TTpoTepov AiOKXfjc (I frgl6 Ko)^j 

43 ["^6 be beuTepov "AXeHic (II frg 314 Ko) oi kujjuikoi. 'ApicTOcpdvr|c"j 15 
[''(bej rXauKUJ (II frg 75 Ko) 'KaXuvpac +KujuaTOC+ TpipujviLu"j bieTTapGe- 
veuca'. KaXouvTai be Kai babec vujucpiKai Kai CTeqpavoc Kai CToXfj. 
[Kai XouTpd Tic KOjui^ouca XouTpoqpopoc, ['AGfjvrjci juev eK Tfic KaX-''j 
[''XippOTic eiT auGic 'GvveaKpouvou KXrjGeicric, dXXaxoGi b' oGev dv Kai"j 
pTuxi;)]* eKaXeiTO.be TauTa fKai'] vujuqpiKd XouTpd. fKai bfij Kai] 20 2 jueTfjei BF jaeTeiri C || 3 post vujuqpeuTpia 11 add ^KaXeiTO, BC add fj 
aiiTfi bk II 4 post eaXajLietiTpia BC inepte add (cf § 31 p 164. 21) t\ bk irpo- 
juvfiCTpia xai TrpojLivriCTpia (-Tpic H Stephan cf Lobeck Pliryn 256) ^KaXeiTO || 
6 post K6pTic B add TiGrivic Kai T^^Xa irap^xouca || 7 — 8 Gupuj. t. 0up. Iqp. 8c 
eipT. n II 8 Kai eipTUJV A || 9 qppdTCpci C || 10 irapeeviac II BC correxi |j 
11 biaKopfjcai ABC || 12 6ieK6peucev II et Arist cdd 6ieK6pr]cev A || 13 elTrev 
BC II 15 6 ku))liik6c F || 15—16 dpiCToqpdvou ^v t- A | Aristoph Glaucus nusquam. 
versus quos Poll VI 67 ex Eubuli Glauco affert, Antipliani adscribuntur Athen 
I 28 D II 16 KaXuipac KaXujujLiaTOC Tp. A || 16—17 bieirape^veuce 11 Kai bie-rrape^- 
veucev BC || 18 r^ XouTpd k. C | ju^v b-^ II || 18—19 ^k t^c ^vveaKp. A jj 
19 dv eicit Dindorf qui 20 tOxoi cum A | bf)] jufiv 11 1 vujuqpaTU)T6c] Aristoph Byz xr. cutT- ov. frg 11 N: 6ti vujuqpaTUJT^c 6 Tf]v 
vujLiqpriv 6.f[X)v Ik Tf]C TraTpiKfjc olKiac tuj vujuqpitu Kai judXiCTa 6 Tf^v KaTci beu- 
xepov T<ijuov, Kae' 6v oO e^juic t(\> vujuqpiuj jueTi^vai, dXX' dTrocT^XXecOai qpiXov, 6c 
oOtuj TTpocovojLidZeTai = Hes = Lex Cantabr 351. 7 N || 3 vujuqpeuTpia] Phot^^ 
Hes Bachm L (Phot^) || 5 briJLiioupTOc] = Hes Athen IV 172 A Eustath 1868. 51, 
Schol Aristoph Eq 650 || 6 sq TpaTreroTTOi6c] (cf VI 13) Hes, Athen IV 172 A, 
cf Phot = Et M I Tpoqp6c, TiTef)] Aristoph Byz MiUer Mel 432. 18 sqq cf Fre- 
senius 125. 46 |1 7 eupujp6c] Sappho frg 98 B* || 9 TajunXia] Harp || 16— 17 6ie- 
Trapedveuca] cf BA" 88, 17 1| 18—20 XouTpd Phot s v et s XouTpoqp6pov Harp 
BA^ 276. 23 Hes 1| 18—19 e Thucyd II 19. 4 Libri HI 43—46 169 

[KXivri Tic ujvo|LidZ;€TO 1}] juevj Ta|uiKr|, f] be TTapdpucToc, fr\^ koX] 
[aiiTf] CTpuOvvuTai ev tlD btujuaTiLu uirep toO Tf]v Tiaiba ^y\ d6u)Lificai,] 
f^ujc TTTepeibTic (frg 144 BP) ecpri^j. ["Ojuripoc (a 226) )uevTOi ou t6] 44 
[epTOV )u6vov dXXd Kai Tfjv ecTiaciv KaXeT Tdjuov] 

6 PeiXaTTiv' -ne Tdjuoc, eTrei ouk epavoc Tdbe t ecTiv.^j 

6 be Tdjuoc KaXoiT' dv Kai cuvbuac]u6c, Kai cuvoboc dvbpoc fKai f\j-\ 
LvaiK6cj, Kai cuvoikticic, ^Kai cuvepHiCj, Kai Koivuuvia eiri Traibuuv 
CTTopa. Kai Ta)Li€Tric )uev 6 T%ac Kai dvfip Kai vu)uq)ioc Kai fo"] 
cuvoiKUJV Kai 6 TTpoc Td)uov riTJuevoc, r\ be vujuqpri T«)ueTfi [Kai T^vfij 

10 Kai fcuvoiKouca Kai T€T«lLii1JLievr|"j. T%oii b' ctti tou dvbpoc XeTeTai, 45 
Tr|)uac6ai b' ctti Tf|c T^vaiK6c, ou Tctjur|6fjvai. 6 be jueXXuuv TajucTv 
jueXXovujucpioc ^utt' eviujv eKXr|6r|, ujc utto Opuvixou tou kuujuikou'] 
f(I frg 78 Ko), KaPj f] )ueXXouca TajueTc6ai jueXXovujucpri. [peXTiov] 
\b' ibc CoqpOKXfjc ujv6)uacev, 'Tflc jueXXoTdjuou'. [TauTr|V be KaPj 

16 t^TdXiv KaXeT, XeTuuv eTTi tou ATjuovoc''] (Antig 627)* 
["dp' dxvu)uevoc t^Tfjcj jueXXoTdjuou^j 
^TdXiboc fiKCi ju6pov 'AvTiT^vrjc,"] 
fdTTdTac Xexeujv uTT€paXTU)v."j 
t)ueXX6TT0civ [bej tov dvbpa ujv6)uacev (TGF 965 W)]. dvujucpouc 46 

20 be Touc dTd)uouc XeTouciv, dTT0vu)U(pr|V b' rj dTr6vu)ucpov tov (piX6- 
TTaiba Kai T^vaiKeiot ojuiXicx bucx€paivovTa, [ov Kai juicotuvtiv epeTc] 
[ujc Tov evavTiov cpiXoT6vr|Vj. eK be tujv auTuuv dv eir) Kai t6 
2euHac6ai Tdjuov ffj^ Kfjboc cuvdi|Jac6ai. Kai to dTT0TTejuipac6ai t^- 1 f] b^] Kal Ix^pa A II 2 auTrj cxp. II | iraiba] vujucpriv II C || 3 — 4 ou )uriTp6c 
jLi^v toioOto ^ptov n II 4 Triv ^Tiaciv] tiv^c uaciv II |1 5 eiXaTrwric t- -^. | t6 6' 
kTiv A II 6 cuv6oiacjLi6c C cuv&6C)li6c II || 8 Kal dvrip om S || 9—10 v. Kai yvv^ k. 
cuvoiK. K. -^aneTY] k. tcT- H Tuvf] tc Kai TcijueTfi k. tci 6jaoia C || 10 TeTajurijLi^vri] 
Tni^ctM^vri coni Bekker | Kai Tni^ai l^i^"^ BC || 11 dW oO BC || 12 jLieWovuiuqpioc 
Jungerm ju€\\6vuju(poc Dindorf || 13 ujcircp f| ju. BC || 14 jueWovujuqpou coni 
Gr Dindorf ad Antig v 633 referens | post )U€\\oTa)uou C repetit p. Tap Tf^c 
KaTd C. )ue\oTd|uou || 15 Td\iv II ird\iv A | drr^ A || 16 Tfjc jueWoTdjuou 
vujucpr^c in Sophoclis cdd tradita delevit Triclinius || 17 K6pov A || 18 drrdTri 
AII II 19 o^JTUiC bk Kai )U€\6Trociv t. C Kai ju. II || 20 Tdc d^. II ll 23 drro- 
TT^juTreceai II BC 1 rrapdpucToc] Harp s irapdpucTov . . . 4Ka\€iT0 h^ tic ^v toic vujuqpiKoic 
buj)uaTioic Kai K\ivr| irapdpucToc, f]C ju^juvr^Tai Trrepeibric tv tijj KaTd TTaTpoK\^ouc 
= Suid Phot II 3—5 Aristoph Byz tt. cutT- 6v. Miller Mel 432. 16 cf Fresenius 
67 sq II 7 cuvepHic] Plat Rp V 460 A, ti^v tuuv fd^ujv cuvepHiv Tim 18 D I| 
12 jueWovujuqpioc] Hes |ue\\6Ta)u3poc • )U€\\ovujuqpioc || 15 Ta\iv] Hes Phot Eustath 
962. 38 cf 699. 26, cf Schol Soph Ant 628 || 19 cf Hes jueW^irocic (sic) 170 Bip\(ou r 46—50 

vaiKa" ^^Kcd t6 TrpaT)ua'j'] d7TOTro)UTTfi xai dTroTrejLiiiiic, Kai dTTOTTOjUTrfjc 

47 blKTl. Kai KaKOOv, Kai blKr) KaKlUCeUJC, TTpOlKOC, CITOU. Kttl TOUVaVTlOV 

fdTToXeiipic^. Kai biKr) TTapd Tdvbpoc dTToXeivpeuJc. fi be juoviuOeica 
dTT' dvbpoc xr\p(x, Kai ^b juoviuGeic dTTO TuvaiKOC^j x^poc" [SGev Kai] 
[XTlPWCTai 01 Tuj eprijLiLU ftvei TTpocr|KOVTec]. cttoito b' dv toOtoic 5 
[dTajuoc, tveoTctMocf, TroXuTa|uoc, dTuvric, t|uicoTuvr|c], luovoTpOTTOC. 
fTiuv be ve'iuv Kiu)uujbiuv"j Ttvec (EH p 465. 315 Ko) tov dTajuov dTd- 

48 |ur|TOV eipr|Kaciv, 'ApicTocpdvric (I frg 735 Ko) be ^tov dTiJvr|v"j dTu- 
vov, [Opuvixoc (I frg 19 Ko) be {.^TriXiKOUTOCi fepwv diTaic^ dTu-j 
[vaiKoc'. Tov be veoTajuov veoTniuriv 'Ajueivpiac (I frg 34 Ko)] 10 
[^ujvojuacev. cpiXavbpoc juicavbpoc, TToXuvujuqpoc fTToXujuvrjCTriJ' dTajuoc"j 
f[^b€ Kai veoTajuoc^ Kai TToXuTajuoc, Koivd TaOTa Kai eTTi T^vaiKiJuv.''] 
tfjcav be Kai dTotjuiou biKai TToXXaxoO, Kai oijJiTajuiou Kai KaKOTCtjuiou] 
fev AaKebaijuovi."] 

49 eTTei b' €TTeTai Tajuqj TeKVOTTOiia Te Kai TeKVOTpoqpia , oiKeia dv is 
eiri TOUTOic ["ovojuaTa"] Kueiv, uTTaJTKUJcGai Tfjv TotCTepa, uTTOTTeTTXfjcGai, 
Kuoqpopeiv, kittSv, ibbiveiv, ffTiKTeiv, djupXicKdveiv"]']. EiXeiGuiaic 
euxec0ai, Tfjv Aoxeiav KaXeTv. Tfjv be juf) TiKTOucav CTepiqpriv epeic, 
dTOVOV, pdTeKVOv'], [dTOKOv [Ka0' 'HpoboTOV (V 41)* TTXdTUJv"] 

50 ^(Tlieaet 149 B) f be*] Kai dXoxov auTfjv KeKXriKevj. 'AvaKpeujv] 20 
[(frg 145 B*) be biTOKOv Tfjv bic T€KoOcav]. Tpeqpeiv, dvaTpeqpeiv, 
tfeKTpeqpeiv^jj, TciXaKTOuxeTv ' ^TdXa eupouv], Tp6qpi)uov, [eTTippuTOV.] 
t6 be |uf] exeiv TdXa dTaXaKTiav Tivec ujvojuacav. juacT6v eTTexeiv, 3 juoviueetca] xn(xei B C)p€\!)ouca ABC || 4 post xnpa C add O&cirep, B Ojc | 
post xnpoc BC add 6 dvfjp || 5 t^vouc C || 6 post d.f<)VY]c et iuicotuvtic II add 
qpiXoTuvric et TroXuTuvric || 7 bk tov ot. BC 1| 9 xriXiKoOTOC A || 9—10 d.f\)- 
vaiKOv C dTaiLioc II jj 10 veoTfi|uriv Cdd veoTuvriv Ed pr v€Ofa^f\? \\ 11 post 
|uicav5poc n add iroXuiuvricToc || 16 O-rroKiJUceai C iL)TroTKiucaceai AB || 21 biKpo- 
Tov n I ^petc bk. Tpdqp. Kai BC || 22 TaXaKTOUxeiv] TaXaKToOxov BC j eOpouv 
Seber eijpUTOv 11 C cuppeiv A || 23 dTaXaKTiav] ToXaKTiav A 1—2 sqq dTTOTTOiUTrflc biKri etc cf VI 153, VIII 31 || 2 biKri KaK. , ciTOu] 
V Vin 31, 33 II 4 xnpa» Xnpoc, xnpiJUCTfic] Aristoph Byz -rr. cutT- ^v. frg 12 N 
Hes XY\pa, xnp«ij xnpi^JCTai, ApoUon Lex p 167, Suid || 5 xiP^cTai] Hom E 158 
cum Scholl, Hesiod Th 607; Hes || 6 |aov6TpoTroc] cf Phrynich Soph in BA 
51. 20 II 13 dTajLiiou biKai] cf Hes dTaiuiou ZriiLiia- Trapa CTrapTidTaic cf Hes 
KapvedTai || 17 kittov] Hes Kicca, kittSv, ^Kiccncev, Bachm L (Suid) || 18 CTepi- 
9nv — TTXdTUJv dXoxov] v m 15 et IV 208 || 23 d^aXaKTia] cf Phot Athen 
in Gott Nachr 1896 p 319. 18 =- Bachm L in BA 336. 26 (AuTOKpdTnc I frg 
3 Ko) Libri III 50—53 171 

0r|\fiv eTTicxeiv, GriXdteiv, fOriXdZ^ecGar frriv be GriXdZ^oucav €uTroXic^'j 
\^l(l frg 417 Ko) TiT0fiv 0r|XdcTpiav ujv6|uacev'j"j. TiT0r|, [Ti0r|vr|,j 
Tpoqpoc, fTpo^eiJC, oic"] oi TpaqpevTec Tpoqpijuoi fKaXoOvTai."] 

"GtTOITO b' dv TOIJTOIC TTOXlTriC* 6 Tdp CUJUTTOXlTriC OU bOKljUOV, 51 

6 f ei Kai GupiTribTic auTUj KexprjTai ev 'HpaKXeibaic (v 826) Te KaPj 
fGnceT (TGF 390 N%' peXTiuj b' dcToc, eTTixuOpioc, feTXuOpioc^, n^ie- 
baiToc, OjUoqpuXoc, eTTevric, ["evTOTTOc']' t6 Tdp [evbdmoc ttoititik^v] 
[(Mosch II 11), Kai t6] fi^aTevfic^ Kai au0iTevfic euTeXecTepa. Tdxa 
be peXTiov 6 auTOX^uJV, [ToiKeToc'']'!, qpuXeTric, brnuoTrjc, qppdTrip, jueT 

10 ejuoO 9paTpidZ:ujv [''Kai jueT e)uoO br|)uoTeu6)uevoc'j , Kai 0eouc L9Pct" j 
fTpiouc*] [Kai qpiXiouc vejuujv^. t6 b' iep6v eic 6 cuvrjecav, qppaTpeTov 52 
eKaXeTTO, L^ai t6 cucTr||ua qppaTpiaj, oi be Ka0' eKacTov qppdTopec. 
fKai oic qppaTrip, Kai cppdTpioc aiH \] ^uo^evri toTc qppdTopciv.f 
feKaXoOvTO be Kai qppdTepecj. cppaTpiai b' fjcav ip', ''^ai evj 

15 [eKdcTri Tevri TpidKOVTa, f[€KacTov ck TpidKOVTajj dvbpiuv eKa-] 
[XoOvTO b' ouTOi Kai ojuoTdXaKTec Kai opTeuJvec]. f] b' uTTep tiuv eic 
Touc qppdTopac eicaTOjuevuJV TTaibujv oivou eTribocic oiviCTripia eKa- 
XeTTo, PPt6 b' iep6v t6 uTTep auTUJV ueTov, Kai lueiaTUJTeTv t6 eicdTeiv"]'] 53 
PfiepeTov. KeKXrjTai be f| oti ecKOJTTTOv ibc jueTov toO beovTOC, r|'j'j 

20 lC^oti KeKOjXujuevov eicdTeiv, ujc juf] d|uiXXLuvTO jurib' ejurriTTTOiev eic"]'] 
ffepiv Kai Tapaxf|v, oT juev oubev fiTTOv dqpiXoTijuoOvTO , oi b' eTTe-'']^ 
Lfpoujv jueTov ujc oux uTrepPaivovTUJV auTUJV toO vojuou t6 jueTpov.^jj 
eiTTOic b' dv Kai Tfic auTfjc cujujuopiac Kai cujujuopiTac • [toijc b'] 
[dpxovTac ^TUJVJ cujujuopiTUJV f^KaiJI cujujuopidpxac ^YTTepeibric (frg] 1 9ri\d2!eiv om F || 2 TiGfivri om S || 3 Kai oi cuvrpaqp^vTec BC | Tpoqpi- 
luoiTOi n II 4 6] t6 II I Tctp] b^ IIBC | e|UTroXiTTic A || 6 P^Xtiov BC || 8 auGiT. k. 
i0aT- eOTeXri BC || 9 peXTiujv AIIB | 6 |LieT' BC || 10 6r||uoTeu6juevoc] qppaTpi2;ujv 
S cppaTiZiujv F II 11 Te Kai qpiX. II | qppaTpeiov] qppdTpiov Cdd, corr Cobet Mnemos 
I 102 II 12 qppaTpia] qppdTpiov S || 13 qpaTrip C | qpdTpioc B || 14 qppdTOpec A | 
qppaKTpiai B qppdTpai A | r^cav] y] II | 6uoKa(5eKa cdd, PoUux certe bujbeKa || 
15 dvapOuv II II 16—17 ai 6^ — emb6ceic (ceujc B) BC || 17 qppdTepac II || 18 t6 
bk iep6v — 22 la^Tpov fortasse scholium cf quos adnotavi locos || 19 6i6ti A || 
21 ou6^ A corr Bekker || 22 jueiovec o6x A corr Meursius || 23 Kai Tf^c] touc 
Tfic? II 23—24 TouTouc b^ dpx- A || 24 cuju|Liopdpxac elTrev C 2 GriXdcTpiav] Phot Hes Moeris 199. 9 || 4 iroXiTric , 6 dcT6c] Aristoph Byz 
TT. TToXiTiK. 6v. MiUer Mel 432. 23 || 12—14 v Vm 107 || 16 6pTeu)vec] v VIII 107, 
Harp Phot || 17 olviCTripia] cf VI 22 = Hes Phot (Eupolis Ar)|Uoic frg 135 Ko), 
Eustath 907. 18 Athen XI 494 F (Pamphilos) 1| 18 ^ieiov] = Harp (Phot Suid |ueiov 
et lueiaTUJToc) BA^ 279. 8 Phot s |ueiaTUJTficai, Et M 533. 37 Hes s jueiaTUJT^c || 
23 cu|U|uopia, cu)U|uopiTai] Harp (Phot" Suid) T-rrepeibric ^v x<\) KaTd noXueiiKTOu 
(frg 147 BP) Schol Demosth XIV 17 172 BipXiovJ r 53—56 

{"148 BP) €Tpr|K€v, u)C tujv cpuXojv qpuXdpxouc"}. 6|u6tXujccoc, 6)Lior|0r|c, 

54 6|Li6vo|Lioc. [oi be pdppapoi dXXr|Xouc ou TToXixac dXXd TraTpiiuTac] 
tX^TOuciv. ["ApxiTTTTOC (I frg 54 Ko) bk IkcCx cucTpaTiuiTacj Kai Hu)li-'j 
fTTaTpiiuTac eqpTij. nXdTUJV iuevTOi ev toTc Nojlioic (VI 777 D) xai] 
[eTTi '€XXr|VU)v t6 TTaTpiu)Tai eipriKev]. to b' evavTiov Hevoc, dX- 6 
XobaTT6c, dXXoTpioc, [dXXoeGvricj , dXX6(puXoc, tdXX6br||Lioc, fdXX6-*j 

55 PtXujccoc"], €TTr|Xuc, [eTTriXuTTic] , 60veToc* TTOir|TiKU)T€pov , tTTXdTUiv'] 
["(Leg I 629 E saep) b' auTUJ K€Xpr|Tai"j. iuctoikoc 6 t6 )li€toikiov 
cuvTeXiuv ^toOto b' fjvj ip' tlu brjiLiociuj bpaxiuai Kai tuj Tpa|Li- 
juaTeT TpiiuPoXov. C^CKaqprjqp^poc fouTUJ bk. touc ]U€toikouc ujv6-'S"j lo 
f flLiaZiov, Kai Tdc T^vaTKac auTiuv ubpiaqp6pouc, dTT6 toO epTOu ^Ka-f*] 
t^LTepoucj^j. dXXax60€v tikujv, eTTibr||uu)v, LTrapeTTibriiuujv j • Kdv bolri ttoXi- 

66 TTic eivai fTic ouk ujv, TTapeTTpcxTTTOc, TTapeTT^Tpaiuiuevoc. [tov^ be toioO-] 
[tov Kai utt6HuXov ujv6|ua2;ov oi V€'oi KUJ|uiKoi (III p 468. 335 Ko). Kai] 
[uTT^xuTOV b' 01 TTaXai6T€poi(nip417.100Ko)T6v KaKUJC T^TOV^Ta, Kai^ i5 
[TTapTiiuTToXriiuevov, ujc dTToqpuXiov t6v qpuXfjV juf) exovTa]. KaTd be tuuv IXOAION ad diroqpiiXiov 1 16 bC oO t6v llvov post ix^vra AII in textu 1 tOuv qpuXOuv Ed pr ^Keivouc AII | post qpuXdpxouc IIBC add Kal 6 |U€T* 
^ILioO br||LiOTeu6(TeXoij C)|U€voc, cf p 171. 10 || 2 TioXiTac dv dXXa 11 || 4 TTXaT. — 
eipriKcv 1 5 in C sic K^xpilTai bk ty] X^Hei Kal TTX. l-ni 'EXX. || 5 tu) TraTpii/jTri (?) 
K^XP^ITai A II 6 Hic ordo in A, alius aliorum || 7 50vrioc (i superscr) S oevrioc F 
t6 b^ oGveioc BC j ttoXitikuOt€pov II jj 7 — 8 troiri. |Liev Top «'litlu TTX. A j 6] eic 
AII I jueToiKeiov 11 jj 9 toOto] t6 BC | ^KKaibeKa A buoKaibeKa IIBC, Pollux bdj- 
beKa I bpaxiuac A || 9 — 10 t6 Tpa|Li|uaTpiop6Xov 11 jj 10 CKaqpr^o^^poc II j outuj — 
12 ^KaT^pouc scholium videtur esse || 11 Obpiaqpopouc Ed pr Obpo^^pouc A || 
12 ^peic bi Kal dXXax- BC || 14 KUJ|uujboi BC jj 15 post T€Tov6Ta A add djcTrep 1| 
16 Trape|LnreTroXr]|a^vov A 2 6|a6vo|Lioc] Plat Leg IV 708 C j TraTpiiOTac] BA« 113. 20 Phot"», Lucian 
Soloic 5 II 5 H^voc] Aristoph Byz ir. ttoXitik. 6v. frg 37 N, Fresenius 126. 49 || 
7 oOveioc] Aristoph Byz n. cutt^v. 6v. Miller Mel 432. 9 Harpocr . . . tuc Kai Trapd 
TTXdTUJVi ^v a' N6|aujv (629 E) BA 1095, Suid j| 8 ju^toikoc, 12 7rape7ribri|Lioc, 
18 dTcXric et tcoTeXr)c] Aristoph B ir. ttoXitik. 6v, frg 38 N || 8 — 10 jLieTOiKiov] 
Harp (Phot Suid) Hes (inde Schol Plat Legg 850 A) BA^ 281. 19, 280. 1 Phot 
jLieTOiKUJv XeiTOupTiai || 10 CKaqpriqp6poc] cf IH 57 Harpocr CKaqpri(p6poi: . . . Ar|- 
ILiriTpioc ^v t' No|Lio9ec{ac, . . . irepl toutujv Kai 0e6qppacTOC ^v i' N6|uujv (Phot 
Suid) Hes CKa^r^qp^poi et cucTO|LiU>T€pov CKdqpr^c (irapoiiuia) Phot CKdq)ac: M^- 
vavbpoc et CKaqpr^qpopeiv (= BA^ 304. 27) et cucToiuiijTepov CKdqpric Zenob 495 || 
14 0Tr6HuXov] ex Ael Dionys L (in BA 1073, p 214. 8 Schw) Phot OttoH. KipbriXoc, 
djc OTT^xaXKOC. oOtujc M^vavbpoc (frg 399 Ko) Et gen et magn 783. 17 ex 
Photio II 16 diToq)uXiov] Hes diroq). S^voi oi ^x^ ^xovTec q)uXr|V. AlcxuXoc caTUpiKUJ 
(TGF 287 N») Bachm L in BA 439. 12, Suid Zonar p 237 Libri III 56—59 173 

ou TeXoiJVTUJV t6 iLieToiKiov r| TrpocTdTriv jufi vejuovTiuv diTpocTaciou 5iKr|. 
evioi b' aiiTUJV Kai dTeXeic eici Kai 6|uoTeXeTc Kai icoTeXeic, [oic dvj 
[toOt ck i|jr|cpicjuaTOC UTrdpHri' Kai t6 epYOV icoTeXeia]. oi be brnLio- 
TToiriToi, OTTocoi CK boTJuaTOc KOivoO rroXiTeiac Tuxoiev toOto be ttoXito- 

6 TpctqpeTv [OiXicTOc (omFHG) KaXeT* [Tdxaj b' dv [oi toioOtoij ovojud-^ 
[Z^oiVTO fveoTToXTTai [utt6 toO TTXdTUJVOc'']. dbidTaKTOij be KaXoOvTai 57 
01 |ufi eTTeTP«Ju|uevoi eic touc jueToiKOuc fbeov"j, r| |ufi TeXoOvTec 
t6 lueToiKiov, [fi Tfjv CKd^Tiv juf) cpepovTec. [ouc "Ibx]^ TPCtMJd-^j 
f|U€v6c Tic Tujv dbiaTdKTUiv eivai bif|XeTX€v"j- KaTd be tujv TrapeT- 

10 T€Tpa)H|LievuJv Heviac Tpctq)f| , Kai bujpoHeviac , dv biacpGeipujci touc 
biKdZ^ovTac* 6 be KaTabiKacOeic dTTeipricpiciuevoc, [eKTTecpuXXocpopr||uevoc,] 
Kai Td pf||uaTa TrapeTTpacpflvai, Heviac dXiuvai, Heviac dTTOcpuTcTv, 
[eKTTecpuXXocpopficGai], dTreiprjcpicGai. toOto be Kai dTroHevujGfivai McaToc 
(frg 148 Tur) KaXeT. toutoic b' dv [Trpocf|KOij Kai 6 oiTroXic" TTXd- 58 

15 Tujv (Leg VI 766 D) be ttoXiv dTToXiv Tfjv jurjKeT' oucav ttoXiv. 
fTTajUTTOvripoi b' 01 GeoTTOjuTTOu lToO cuTTpci^eujCj (FHG I p 331. "j 
[^332) drroTToXTTai Kai d^cTaipoi Kai dTTaGrivaToi^j. t6 juevTOi Hevov 
ovTa eic dXXrjv ttoXiv eXGeTv HevoOcGai LLKai eTTiHevoOcGaij eXeTov,j 
60ev Kai Tfjv KaTaTuJTflv Hevujva. GpacuHevia be, ei GpacuvoiTO lOj 

soHevoc. HevaTTdTTiv {'b' eupnTibnc (TGF 667 N^) Fs^^^^p^^^m ^^ii (TGF 
1103 N^) fHevocpovov^, Hcvoktovov Rb^^j ^HpoboToc (II 115?)»j. 6 
bk TU)v Hevujv fjTOUjuevoc HevaToc HevoTpocpeTv be ^TTapd ATi)uoc0evei'j 
(XI 18), [Ktti HevoTpocpia [Trap' TTTepeibr) (frg 256 BP)"]. Kai Hevi- 59 

1 ve|Li6vTUJv] kx6vT\}Jv C | dTrocraciou S | biKriv A 6iKric S || 2 icoTeXfic AC |1 3 — 4 
6Ti|LiouoiriToi] ixi] 5ojuoTroiriTai B || 4 ott^coic A dir^cri F fiTruuc r^ S || 5 qpiXicKOC 11 | Sv 
ouTOi II I 6vo|ud2;oivTO 5' Sv Kal C || 6 cf IX 26 veairoXiTric KaTot TTXdTuuva ap philo- 
sophum non invenitur v infra | ante hk Ka\. A repetit ol toioOtoi || 7 ante jari 
TeX. II add oi || 8 CKdcpriv] Ke(pa\i^v A | |uf]] oO II | 6i^] |ui^ A || 10 Tpdcpei AII || 
11 KttTabiKacTi^ic F || 13 eKireqpuWoqpopeicOai A eKqpuWoqpopficai II ^KTre^u^o- 
XopeicGai C | dTioi^riqpicaceai 11 | 6' dv Kai A || 14—15 Tr6\iv bk TT\. IIC || 17 diro- 
MTai (tto super dTro\ script) F dTTo\iTai SA 1 dTra6. Kai dqp^Tepoi II || 20 — 21 Se- 
vaTrdTri — H6V096VOC k. HevoKT6voc BC || 21 SeivoKTOvdeiv Herod 11 1| 22 t6v Hvov II 

1 TrpocTdTriv] Harpocr | dTrpocTaciou] cf YHI 35 || 2 6r||uoTroiriTOi] Harpocr 
Hes II 6 veoTro\iTai \}tc6 toO n\dTUJvoc] Pollucis errorem Wackernagel vidit ex- 
plicari posse ex Athen IV 138 A: n\dTUJv 5' ^v p' TTo\iTeiac (372 C) outuuc 
^CTicl ToOc aOToO veoTro\iTac Ypdqpuuv 'dveu Svijou' ^qpri . . . || 10 Ypaqpr*i Heviac et 
buupoHeviac] cf VHI 40 et 88 || 11, 12 cf VIII 18 || 18 iTriHevoOceai] Hes || 
19 OpacuSevia] cf H 112: Platon Leg IX 879 E || 20 HevaTidTriv] Phot . . . €Opi- 
tribric Ceevepoici- Tic dv6pa Ti|uql HevaTrdTnv BA" 109.30 || 23 — p 174.2 HeviCeiv] 
Harp (Phot" Suid") ArnuocO^vric ^v Trj Trp6c eOpouMbriv ^qp^cei (§ 18 et 19) 
TroWdKic- ^vioi |u^v oiov Uvr] 5ia\dKTtu xPncOcti, Td^a 6' dv eiri |ua\\ov t6 ^v 
Tfl H^r) biaTpipeiv. BA 283. 29 Phot^ Suidi Et M 612. 14 Bachm L 174 BipX(ou r 59—61 

Zieiv Trapd fjuevj f^xoTcj ttoXXoTc t6 ^CTidv, Trapd be Ari)Lioc0evei (LYII 
18. 19) t6 t^ (pujvri fHeviroucrij xpncear McaToc (frg 164 Tur) ^fbe^j 
tf HeviKrj T^ (pujvrj"jj eipriKev. Td be bujpa Hevia ["Ariiuoceevric (XIX 167)"] 
Ct€ Ktti Zevocpwv (Cyrop III 1. 42, V 4. 14), Kai t6 KaTaTU)Tiov"j 
fHeviuva nXdTUiv (Tim 20 C, Leg XH 953 C). Tdxa»j h' dv ^tt^JC 5 
eiTi TOUTUiv TTpoHevoc fP^Kai r\] iTpoHevia, [dcToHevoc], ibi6Hevoc,j^ 
fbopOHevoc, dHevoc, TroXOHevoc, [Kai TTapd GouKubibri (III 70. 3)5 j 
PteeeXoTTpoHevocj. 6 iuev TrpoHevoc^, oTav TToXeujc brijuocia TTpoHevfH 
Tic ev dXXr] TToXei, ujc UTToboxfic Te tujv eKeTeev qjpovTiZ^eiv Kai 
TTpocobou Tfjc TTp6c t6v bfj)Liov [Kai ^bpac ev Tuj eedTpuj. fTTOieT be^5 10 

60 tTauTa Kai foj deeXoTTpoHevoc [f6 dTpaTTTOv Tf]v TTpoHeviav exujv,1"j 
ibioHevoc b' ecTiv 6 ibia tivi tujv Hevujv qpiXuj xp^^evoc, [^c TTepi-j 
[KXfic 'Apxibdjuuj] , Kai KaTaTUJTnc t auTUJ TTpovooujLievoc ^Kai TaXXa*] 
fcuvbioiKoujLievoc'], [tu)v icujv be Kai auToc, ei TroTe TTap' cKeTvov] 
[^Xeoi, jueTaXajupdvujVj. dcToHevoc be KaTd juev Tivac 6 auT6c tuj 15 
ibioHevuj, KaTd be Tivac 6 Tcvei juev Hevoc Tijufi b' dcToc* [evioic be] 
[boKeT 6 9ucei juev dcT6c boHr] be Hevoc, ujc Aava6c 'ApTeioic, dTT6] 
flouc Tfic 'ApTciac exujv t6 tcvoc]. bopuHevoc [b' [6j eK 7y\c] KaTd 
t6v TToXejuov CTTijuiHiac Tf]v tvujciv TreTTOiri|uevoc. 

Gi 'AKoXouea b' dv eir| toutoic cpiXoc, eTaTpoc, [cuvf|er|cj, dTTiTf|- 20 

beioc, TVU)pijuoc, pTTpocriTaipicjuevoc, oiKeToc, djKeiujjuevoc, ojuotviujuujv,"] 
[^oiaofieric, ojuoTpoTTOC, ojuocitoc, ojuoTpdTTeZioc, ojuocTTOvboc, 6juujp6cpioc,"j 
fojufiXiH, pcnXiHj. Kai^ expfiTo juoi, Kai expuujuriv auTUJ* ^Kai o^j 
f ArjjuoceevTic (XXI 117) ttou X^tci ^Kai xp^^evoc emep tic dXXoc"j 

1 pro irapd — 2 xP^lcOai BC ita: 8 oi jaev ttoXXoI (iraXaioi B) t6 ^criav 
X^TO^civ, ArijLioce^viic bi t6 tt) cpujv^ Sevi^oucr) xpncBai II 2 t6] tuj AII | Hevi- 
Zo\)CY]] HeviKf) n II 2—3 XP- HeviKfj Tfj cpujvf] 'lc. 11 || 3 Kai bujpa H. BC 6u)- 
poH^via A II 6 aiLJToHevoc A || 8 ^eeX6Hevoc A | ir6\ei C ttoXiv B || 9 ihc] livoc 11 1| 

10 ^bpace T. e. II II 11 ^e^Xujv Trp6Hevoc 11 | dvdtTpaTTTOv A, corr Bekker || 14 ei iroTe] 
6Tr6Te H || 15 auT6H. B jl 16 Tivac] aiXXouc IIBC || 17 dpTei S dpTeioi F || 20 Td 
b^ toOtoic dK^XouOa oiov (om B) 6 q)iXoc Kai 6 ^t. BC | dK6Xoueov AII | post 
^Taipoc BC add Kai fj cpiXia || 21 oiKei^juevoc 11 || 22 6juu)pp6(pioc A 6jLiopp6(pioc 

11 cf Lobeck Phrynich 709 || 23 K^xpnTai juoi II | Kai 6 xpiJ^(o C)iLiev6c jaoi Kai 
Cb ^xp{b\xr]v Kai Td Sjuoia Trp66TiXa (om B) BC || 24 -rroXu X^Teiv II | xpiJ^Juevoc 
UjCTrep dv dXXoc tic Td Trp6 omisso aOTU) Demosthenis cdd CYQ s (Bekker) 

5 EevUjv] cf I 78 II 6 — 18 irp^Hevoc, i6i6Hevoc, 6op6Hevoc] Aristoph Byz ir. 
TToXiTiK. 6v. frg 37 N, Fresenius 126, 51—53 || 6 dcT6Hevoc] Aeschyl Suppl 356 
cf 1 17 II 12 ibi6Hevoc] Aeli Dionys L Eustath 405. 36 (p 201. 16 Schw, Phot 
Suid) Hes i6i62evoi et ibi65evoc Moeris 194. 31 || 12—13 cf Thucyd H 13. 1 || 
16sqq dcT6Hevoc] Bachm L in BA 456. 5 cf Nauck Aristoph Byz p 193 j| 
20 ^Taipoc, 21 TviOpijLioc, 22 6|u6TpoiTOc] Aristoph Byz Miller Mel 433. 8 sqq, frg 
14 N, Fresenius 126. 55—59 Libri m 62—66 175 

fauTUj', Ktti ou bei TrpocGeTvai t6 cpiXtij. €k be toutujv ecTi cpiXe-^j 62 
["Taipoc, ^''ToXueTaipocj, q)iXia Kai eTaipeia, eTriTr|bei6Tr|c, cuvr|0eia,j 
foiKei^Tric, Yvoicic, 6juoTViJU)aocuvr|, 6)uor|0eia, 6)aoTpOTria" Tot fap dTTo"] 
["tujv dXXujv bucxepfj, r\ b' 6|uriXiKia rroiriTiKov (Hom f 173 saep).'j 

6 6 b^ cpiXioc TTpoc Tov TToXe)uiov dvTiKeiTai, Kai cpiXiKoc ecTiv 6 xpnc0ai 
[^iXoicj eibiuc" fdcp' iLv Td dTrippr||uaTa cpiXiujc Kai cpiXiKiuc. Trpoc-"] 03 
fcpiXujc be Zevocpujv (Memor II 3. 16, Hell II 3. 44) eipriKe, KaPj 
fGouKubibric (I 92 saep) TrpoccpiXeTc, 1coKpdTr|c (?) be TrpoccpiXe-"] 
fcTdTUJC, TToXucpiXiav be Kai oXiTOcpiXiav 'AvTicpujv (frg 75 BP), KaPj 

10 t%oXuq)iXoic 'YTrepeibric (frg 267 BP), nai TToXuqpiXiuTepoc Auciac^j 
(frg 328 Tur). Td b' evavTia dTvmcToc, dTVUJC, dr|0r|c, ex0p6c, 
pbidcpopoc, dXXoTpioc, dXXoTpiujc ^x^v, r^XXoTpiujiuevoc, dTrex0r|c, dTT-*j 64 
['ex^av^juevoc, dTrex^Ouc biaKeijuevoc, juicuuv, bucjuevr|c, bievr|veTjuevoc,"j 
f^biecTr|Kiuc, eHecTaciacjuevoc* utt^tttujc exujv, eTTipouXujc, KaKor|0ujc,"j 

15 P«'n-icTUJC, e0eXe'x0puJC' e0eXex0pov be KpaTTvoc (I frg 407 Ko) XeTei,"j 
pdcpiXoc^j, djuiKTOc, ["fdTrpocjuiKTOC^j, bucjuiKToc^j, juiceTaipoc, [Vicdv0puj-"j 
[%oc, L<^Trdv0pujTrocj. Kai d^vujciav, dr|0eiav, ex0pav, dXXoTpiujciv,j 
fbiaqpopdv, dTrex0eiav, juTcoc, bucjueveiav, diTiCTiav, uTTOipiav, eTTi-''j 
ppouXriv, KaKor|0eiav, juiceTaipiav, dTTav0pujTriav, fjuicav^pujTriav^j. 

20 OiXoTroXic, (piX6br|)uoc, brijuoTiKoc, [*^Trpdoc, eTTieiKr|c^j, euvujc 65 

^XiJuv Trp6c Tf|v tt6Xiv, ft^p60u)uoc Trepi Tf]v Tr6Xiv, (piX6Ti)uocj, )ueTa-"j 
pXoTVuujuujv, br|)uepacTr|c"j, )ueTaXoTTpeTTfic TTp6c t6 br|ju6ciov. pKai fj0oc"j 
[''qpiX^TroXi, cpiX6bTijuov, br||U0TiK6v, Trpdov, eTTieiKec, feuvouv^j^ TTp6-"j 
f0ujuov, cpiX6Tijuov, )ueTaXoTTpeTrec. Kai brijuepacTia , t^i^obrDuia,^'^ 

25 f Trpa6Tric, emeiKeia, euvoia, Trpo0ujuia, cpiXoTijuia, jueTaXoTrpeTreia. KaPj 66 
pbr|)uoTiKUJC, TTpdujc, eTTieiKUJC, TTPO0UJUUJC, cpiXoTi)uu)c, cpiXobfijuuJc, jue-"j 
CTCtXoTrpeTrujc, euvujc j. Td b' evavTia juic6TroXic, iuic6brijuoc, uTrep6TTTr|c, 
tV^TdXauxoc, uTTepf|cpavoc , TupavviK6c, 6XiTapxiK6c, juiKpOTTpeTrf|c,"j 
fbucvouc, KaK6vouc, veuJTepiCTf|C, veujT^pujv eTri0u)uu)v, T^XXoTpiujjuevoc"] 

30 f Trp6c Tfjv TT^Xiv''], ou xaipuuv ToTc Ka0ecTriK6civ, ^f ouk dTaTriuv^jj 
(^TO icov^j, ["^biaTrTuujv touc ttoXXouc, Ka0dpjuaTa Kai tttujxouc^j 
t"dTTOKaXu)v.»j 

1 01»] jnfiv A I Ti cp. A tCD cp. n II 6 xpf|cacGai II || 8 iTpoccpiXfic 11 | 
haec forma non Attica ab Isocrate aliena, an 'linropdTYic? cf supra p 162. 18B|j 
8 — 9 irpoccpiXecTciTUJV 11 1| 10 •iro\uq)i\^T€poc II || 12 ^ dWoTpiwju^voc II || 
13 bucjuevelc II || 14 — 15 ^TriPoO\oc, KaK6ri0oc, tacTCc, ^9^\ex6poc, (pi\ex6poc, 
^ee\. II II 16 djLiiKToc K. T. 8|Lioia BC II 17 d\fiGeiav Kal IxG. H || 20 eujaevOuc H || 
22 bri)Li6ciov, Kal oi 6juoioi \6toi Kai Td 6v6jaaTa C jj 31 icov k. t. Sjiioia BC | 
eiTToic 6' Sv x- BC 

9 6\iT09i\iav] BA 110. 33: 'AvTicpwv TpiTUj || 23 (pi\6iro\i] Thucyd VI 92. 2 176 BipXiou r 67—70 

67 XopriTOC, xpirjpapxoc, qpuXfic kxidTUJp, fxriv ^uXfiv kTia)V,"j 
[''Kpeavoiniac eTrive|uujv, biavojudc biboOc, vo|udc, eiccpopdc, cuveKbibovjc^j 
fTici GuTaTepac, dTio tujv uTrapxovTUJV eiccpepujv^j, Td ovTa KaTava- 
XicKUJV eic t6 br|)Li6ciov, eGeXovTric eic^epujv, P^^kuuv, auTeTrdYTe^Toc,'] 
fauOaipeTOC, auTOKeXeucTOC^j, Ld-rrapdKXriTOCj, eiTibibouc [''eiTib^ceic,'] 5 
f^Z^iuv Trj 7T6Xei_), pXeiTOupTtuv, KaTaXeiToupTOJV Td ovTa^, YU)uva-"j 
fciapxoc, T^I^AvaciapxiJuv! Kai Td TrpdTiuaTa xopnTeTv, TpiTipapx€Tv,"j 
fqpuXfiv ecTidv, ve)ueiv, biavejueiv, eiccpepeiv, eTribib6vai, XeiTOupTeTv,"j 
[^LKaTaXeiTOupTeTvj, T^^vaciapxeTv. ouciav b' dXeiToupTrjTov 'lcaToc"j 
{«(frg 143 Tur) eipnKev»]. ♦ 10 

68 'G p d V , cpiXeTv, CTepTeiv, f]TTdceai tivoc, fecTTOubaKevai rrepi Tiva,"j 
evGeujc exeiv, [^KaT^xujcj, [eiurrupujc, f^biaTrupuJcyj' cpXeTecGai ^Ptuj no-^^ 
i(Qwj, feKqpXeTecGaij, uTiOTeTucpGai, KeKaOcGai tivoc, GepjuaivecGai erri"] 
pTivi"j, CKKpejuacGai [eH auToO, [dvairveTv, bouXeueiv, eirecGai, TiapaKo-"] 
pXouGeTv, eHnpTTicGai tivoc , execGai, keTeueiv, beTcGai, ^KaGiKeTeueiv,^] 15 
fdvTi^oXeTv, TTapaKaXeTv^j, epuJTOjuaveTv, fcpiXepacTeTv, TTaibepacTeTv.^j 

69 fTuvaiKepacTeTv, qppovTiZieiv in auTUj, dXueiv, dXTeTv, dTpuTrveTv,"] 
TeTpiucGai, KaTeiXfiqpGai, dvaKeTcGai tivi. fm\ epacTr|c, Kai cuvepacTfic'j 
fbe Kai cuveTTiGujUTiTric, [^ujc 6 TTXdTUJV (Clitopli 408 C)- ouk oTba*]"] 
]^fh' ei Kai eTTiGu)ur|Tr|c'3. qpiXoc be KaPj eTTaiveTtic Tfic ujpac fiT- 20 
Triiuevoc, [^CTepTUJV, qpiXOuv, dTaTTUJV, bouXeuujv. eGeX6bouXoc, evGeoc,"] 
feTTiTTVOuc, KdTOXoc. eHnpxrijuevoc , ^f^ripTniuevoc^jj, eKKpejudiuevoc.^j 
P^IUTTupoc, bidTTupoc. qpXeT^juevoc, eTr6|uevoc, TTapaKoXouGtuv, keTeuuJv,"] 

70 fLKaGiKeTeuujv^, TTapaTTiTTTU)v, KaTavTipoXujv, be6|uevoc"j. qpiX6TTaic, 
TTaibepacTnc , ffTTaiboqpiXnc ujc TnXeKXeibnc (II frg 49 Ko)']^" Kai] 25 
[TTaibocpiXncai TTXdTUJV eipnKev 6 kuj|uik6c (Ifrg247Ko), [6 juevTOi'] 
pTTaibepujc Zeuc Trapd tuj TnXeKXeibr] (II frg 49 Ko) TTeTTaiKTai.^j 
TuvaiKepacTnc, Tuvai|uavnc. [^dXuujv, dTpuTrviuv, cppovTiZiuJv , TeTpuj-'] 
tVevoc, TeToHeu|uevoc, KaTeiXn|Li|uevoc, dvaKei|U€voc, TTpocK€i|U€voc. Kai"j 2 biabibovc II I cpopdc n II 5 ^TribiboiJc] lTri6i66vai BC || 9 Guciav bk. diro- 
XeiT. II II 11 ^peic bi Ip. Kai qp. Kai ct. Ka{ tivoc i^. BC | i^TTficeai ti tivoc A || 
12 ante Kar^xujc 11 add imTxdviuc KaT^xouc etvai C || 12—20 ordinem in- 
vertunt BC || 13 uiroT^Tuqpeai 11 {jiroTeTuqpai A uTTOTeeOqpeai Bekker || 13 kc- 
KaOcOai Tivk bi Oepinaiveceai ^iri tivi, ^HnpfncGai tivoc (1 15 ubi om) ^KKp^iaa- 
cOai n II 13—14 ^TTi Tivi] ^TTiTeiveiv A || 22 npTnjudvoc add Ed pr || 27 iraibepoc U | 
T^ n I Tn KCKXeibn n || 29 irpoKeiiuevoc 11 1 Harp kTidTiup . . . eicTituv Tdc qpuXdc, oi |ui^v leeXovTai, oi bk KXnpujToi, 
d)C 6 aCiTdc j!)f|Tiup (Aniuoce^vnc) 6nXoi ^v tiu KaTct Meibiou § 156 Libri m 71—74 177 

f^T^vaiKac h' epacxpiac GuttoXic (I frg 414 Ko) eipriKev, Kai dvbp€-'j 71 
["pdcTpiav 'ApiCToqpdvTic (I frg 930 Ko)"j. eptujuevoc €paj)Li€vr|, irai- 
biKd, CTepTOjucvoc [cTepYOjuevri, [ qpiXoujuevoc qpiXou|uevri , dTaiTiu-'j 
tV^voc dTamju|uevr|. KaXoc uTiepKaXoc TrdTKaXocj, errepacTOC, ibpaioc, 

5 CTTaTUJTOc TTpocaTUJTOC. [•'dvGOuv uTTepavBiuv , CTiXpiuv tuTTepCTiXpuuv,j"j 
fXdjuTTiuv UTrepXd)UTriuv'j, i|uepov dqpieic fKaXf] uTTepKdXri TraTKdXr|,'j 
flTTe'pacT0c"j, tdipaiaj, dvGoOca furrepavGouca, cTiXpouca, Xd|UTTOuca'j 
P^uTTepXdjUTTOuca"], ijuepov dqpieTca* [^KdXXoc^j, ujpa, dvGoc, ["dvGricic,"] 72 
fXajuTTpoTric, cTiXTrvoTrjc , aiTXri, KaXXovr|. tepiucj, ijuepoc, fTT60oc,1"j 

10 pf eTri0u)uia']''j , iutS, LO^VTepiuc, fdqp' ou dvTepuuv^j Kai^ dvTepacTr|c, 
["Trapd b' EuTToXibi (I frg 398 Ko) Kai dvTeptujuevoc^j. L^^ai toj 
fZ^rjXoTUTTeiv fb'^ ini re TTaibiuv lupaiujv Kai T^vaiKUJV Kai iTdvTUJVJ 
(be Tujv dTaTrujjuevujv. ["TTpocrjKoi b' dv toutoic dHiepacTOC tto-^jj 
LLXuepacTOC, Kai Kard cuTKpiciv Kai uTTcp^eciv^jj. 

15 AecTTOTTic, becTToZ^ujv, Kupioc, KeKTTiiuevoc — [•'Opuvixoc Tdp^j 73 

[•'ev CaTupoic (frg 48 N^) tov becTTOTriv K€KTTi)uevov ujvojuacev — "j 
peujvrijuevocj, Trpidjuevoc Kai 6 veiuTepoc Lr^ccTTOTrjc^jj LbecTTOcuvocj 
Kai Tpoqpijuoc. pbecTTOiva, becrroZiouca, K€KTr|ju€vr|, eujvTijuevTi , TTpia-"j 
[Vtvri, fTpocpijuT]']"]* ou [Vdp^j rrpociejuai rfiv {^CoqpOKXeouc (frg 938N^)"j 

20 becTToreipav r| Tfjv [''EupiTTibou (Med 17 saep)"] becTTOTiv. [cpauXo-] 74 
[TdTTi be [Kaij f) Trapd toTc veoic KUJjuujboTc (III p 466. 319 Ko)5 
[dTrqpia ^Kai dTrqpiovj Kai dTrqpdpiov, veac becTToivric u7TOKopic)uaTa.] 
pTo be TTpdTjua becTTOTcia, Kai t6 eTTipprijua becTTOTiKUJC, Kai t6 pfjjuaj 
[^becTToZieiv Kai becTToZiec^ai'']* TTXdTUJV (Tim 44 D) be Kai t6 becTro- 

25 Touv dvTi Tou becTToZiov €ipTiK€V. Auciac be TTOu (frg 297 Tur) XeTei 
dbecTTOTOuc, 'HpoboToc (lY 142) b' dvbpdrroba qpiXobecTTora. [•''Api-^j 
pcToqpdvric juevTOi KaTd Tfiv tuuv ttoXXujv cuvii0€iav t6v becTTOTriVj 
f ^auT6v' K€KXriK€v, eiTTUJV ev Apdjuaciv rj KevTaupuj (I frg 268 Ko)"j 

1 — 2 dvbpepacTiav A || 2 ^puijuevoc qpairic Kai ^p. BC || 4 iJupatoc] iuGeoc S 
^v0eoc F II 5 irpocaT. tic om 11, add una cum ^iraTUJTt^c 1 7 post lir^pacTOC 
ubi etiam A repetit tTraTUJT<^c, irpocaTUJT^c || 8 dvGri d. A || 10 iuH F euH S || 
11 dvTep6|Lievoc II || 12 post SriXoTUTreiv II C add ZiriXoTUTrajv || 13 post toutoic 
II repetit ^ir^pacTOC e 1 4 || 14 Kai KaTa Ed pr Kai Tct irapA 11 || 18 6 Tpoqp. 
II C, tum Kai Ta 6ri\uKct 6v6|uaTa lucaOTUJC C || 20 bectroTripiav 11 || 25 becir^- 
^eiv AC becTT^Cujv II C jj 26 bk dbecir^TOUc elTrev Kai dvbp. qpiXob. 'Hp. BC )| 
28 auTUJV A | bpdjiiaciv] dpjaaciv A 

15 sq et 18 cf BA" 102. 20 Kupiav ou qpaci beiv Xlyeiv, dWd KeKTTua^vriv, 
t6v bk KeKTr)|udvov jui'i \^T€c0ai dvTi toO 6ec7r6TOU. CaTUpiKOic KeKTri|u^vov XeTci, 
ct)iXri|uu>v KUpiav || 18 Tp^qpijiioc] Hes Bachm L (Phot Suid) || 22 dir^dpiov] 
Xenarclius Athen (II frg 4. 15 Ko) de senibus || 28 sq BA" 78. 29 auT6c- dvTi 
ToO 6 6ecTr6Tric* 'ai)T6c XdTei', 'auT6c ^pxeTai' 'ApiCToqpdvrjc. 

Lexicogr Graoci IX Polltjx edBethe 12 178 BipXfou r 74—77 

fdvoiT€TU) Tic biu|uaT*' aiiToc ^px€Tai."j 
boOXoc bouXTT f) bk bouXic TTrepeibr) (frg 235 BP) [VipTmevov»] 
["(paOXov ecTiv"j. 

foiK^TTic oiK^Tic'], GepdTTUJV GepdiTaiva GepaTraivic ["^ei b''5 
\^6 KaTd Aujpoeeou Xotoc TTrepeibou (frg 99 BP), ^riciv fevf»] 5 
76 [^LauTLUj 'ujCTiep t6 dTiiuoTaTOV 0epaTr6vTiov'"j. t6 b^ TrXfjGoc tujv 
oiKeTUJV GepaTTeia* Ct6 Tdp GepaTTOUcia piaiOTepov, dXX' fi'j bouXeia 
^KaTd OouKubibnv (V 23. 3). IpTOV be"j bouXiK6v [«'Apapiuc (II frg'j 
pl8 Ko), Kai»j bouXiKUJTaTOC fZevocpujv (Cyrop VII 4. 15). Kai bou-"j 
fXujcai, KaTabouXiucacGai, Kai bebouXujjievoc 0ouKubibr|c (I 68. 3 saep).»j 10 
t^Kai bouXujcic* f) Tdp bouXocuvr) Mujvikov']. bouXoTrpeTrec pb^^j 
f"(Apolg 30) Kai bouXoTTpeTiecTepov Eevoqpiuv (Memorab II 8. 4),'j 
fKai bouXoTTpeTTecTaTa KpaTivoc (I frg 403 Ko), Kai'j bouXoTTpeTTeia 

76 C^GeoTTOiLiTTOc 6 KUjjLiiKOC (I frg 87 Ko). Kaij bouXdpia MeTaTevr|c,5 
(I frg 19 Ko) Kai foiKeTiKdj ovojnaTa TTXdTUJV (Sopli 226 B). bid- 15 
Kovoc, uTTripeTTic, pdpTupiuvriTOC, ujvioc'j, oiKOTpiviJ, fi b' dvTiKei)Lievri 
TOUTUJ CTiKic KaXeiTai fi oiKOTevr|C' ff] Tdp Tafiiia Tfjc TTicTeujc Touvojna.'] 
7TaibicKr|v be Tf|v GepaTTaiviba Auciac (frg 136 Tur) ujv6|uacev, fei'j 
tVf) djaqpipoXov ecTi, TTOTepov fjXiKiac Touvo)Lia f| tuxtic XeTei Tdp'j 
pev TUJ KaTd KaXXiou Oppeujc ^eHeXGoOca auToO x] TTaibicKri Tfiv'j 20 
fGupav dvoiTVuciv'']. t6 be TTaibiov t6 eK tujv oiKOTpipujv oiKOTpi- 

77 paiov ujv6|LiaZ[ov. tuj |LievTOi uivriGevTi oiKeTr) TpaTf|)LiaTa KaTexeov, 
d eKaXeiTO KaTaxuc)aaTa. dvbpdTToba, pKai dvbpaTTobia TTap* TTTepeibr]'] 
^(frg 227 BP), d<p' u)v Kai fTo^ dvbpaTTobicacGai Kal dvbpaTTobicd-'j 
tVevoc, Kai dvbpaiTobicavTec TTapd OouKubibr] (VI 62. 3), Kaij dvbpa-j 25 
[TTobiubric [TTapd EevoqjiuvTi (Mem IV 2. 22) j , Kai dvbpaTTobujbiuc^ 2 — 3 kSv Ttt. X^T^i (om B) ouk liraiveT^v B C || 3 q)auX6Tepov 11 || 4 ik^tic 
A I el F i^ S II 4 — 5 ^v bk tjjJ KaTa A. X6Ttu 'YTrepeibric qp. A H 6 Gepdfriov A || 
7 Td bk ^pTov auTiuv bouXeia B C || 8 ^pyov] ^Xe^ov II | boOXov B C | 'ApaptOc] fipa 
iJbc 6. n II 9 bouXiKiiiTaTov 11 C bouXiKuOTepov B || 13 5ouXo7rpeTr^CTaTa] bouXo- 
TTpeTrecT^pa 11 1| 16 post olK^Tpivti BC add oiKOTpa(e C)q>Y\c quod vetat Moeris j| 20 KaX- 
XikX^ouc S II 21 TU) TraiMu). t6 b' Ik A || 21—22 oiKOTpipai A || 24 dvbpoirobiCeTai II || 
24 — 25 dv6paTro6iZ:6|aevoc 11 || 25 — 26 dv5pa7ro6u[)6r]c] dv6paTro6ic6dvTec 11 C Hevo- 

2 60OX0C, bouXic, 4 oiK^TTic, GepdTTUJv] Aristoph Byz tt. ttoXitik. 6v. Miller 
M^l 433. 17 sqq et frg 40 N cf Fresenius 126. 62, 65 || 11 bouXiucic] cf IX 142, 
Thucyd I 141. m 10. 4 | bouXocOvr|] Herodot 1 129 tragici || 16 oiK6Tpu|i] Aristoph 
B frg 41 N, Miller Mdl 434. 1 cf Fresenius 127. 69 BA^ 286. 18 = Phot oik^- 
Tpipec, Bachm L oiK^Tpui) (Phot Suid) Lex rhet ap Eustath 1854. 16 Phrynich 
Ecl p 201 Lob II 17 CTiKic] Hes || 18 iraibicKnv] cf Moeris p 207. 25 || 21—22 
oiKOTpipaiov] Hes Phot Eustath* 1423. 6 habent oiKOTpupXiov || 23 KaTaxuc)uaTa] 
Aristoph Plut 789 cum schol (Suid") Harp (Photi) BA^ 269. 9 Phot" Suidi Libri m 77—80 179 

f^TTapa TTXdTuuvi (Conviv 215 E)"j, Kai dvbpaiTobiubeic feTri9ujLiiai,'j 
^iKcd dvbpaTTobiCTiKiuTaTaj Trap' EiirroXibi (I frg 396 Ko)'j. boOXa 
ciOjaaTa Trpoc dpTupiov dvTiKaTTiXXaTneva, pKai dTTO toO TupaTfipoc"] 78 
["XiGou, dTTO ToO TTUjXTiTripiou , Trapd tijuv XacpupOTTiuXiuv, Trapd tujv'] 

5 dvbpaTToboKaTTriXiuv. dvbpaTTobiCTric ^^'j ecTiv 6 tov eXeuGepov KaTa- 
bouXujcdjuevoc f| l\^b^^] tov dXXoTpiov oiK€Tr|v uTTaYaTojuevoc [Kaij 
[biKri be KaTd tOuv dvbpaTTobiCTUJV eXeuGepoTTpaciou]. cuujuaTa b' 
ft^dTTXujc^Jj ouK dv eiTTOic, dXXd boOXa ciJU|uaTa. [KaXoOvTai be Kai] 
TTaibec 01 boOXoi TTapd toTc 'AttikoTc, Kdv iLci TTpecpuTepor XdTpic 

10 be Kai djucpiTToXoc LfKai TTpocTToXoc^jj ou KaG' f)|udc. Kai Tva juev 
KoXdZ;ovTai 01 boOXoi, juuXiuvec Kai Z;r|TpeTa [Kai ZiiuvTeia Kai dXcpiTcTaj 
ffKai xovbpoKOTTeTa^j^. oi be CTiZ^ojuevoi CTiTluaTiai Kai CTiTuuvec, 79 
ujCTTep 01 )uacTiTOU)uevoi juacTiTiai. t6 be beTcOai juacTiTUJV juacTiTidv 
pGuTToXic (I frg 429 Ko) eipriKev^j. ai be judcTiTCC [ucTpixibec,^ 

15 ijudvTec, puTfjpec. t6 be juacTiTtucai Kai TUTUTficai, pdvai KaTd vuutou j 
fTToXXdc, TTaTcai^, TTXiiTdc [tVTeTvai, f^TrXTiTdcj ejupaXeTv. [TTTepeibr|c'j 
p(frg 200 BP) b' ecpri Vpejudcac ck toO kiovoc eHebeipev, oGev KaPj 
[V^^^TTiJuv Iti vOv t6 bepjua |uecT6v exei'* KaiToi eTTi toutoic ouk^j 
fdv Tic eiTTOi t6 beTpai. ecTi b'^j eK toutou pcpiXobouXoc, ttoXu-''] 80 

20 f bouXoc"j, eOeXobouXoc, fdbouXoc, f Kai^"j dbouXeuToc, [ujc touc] 
[AaKebaijuoviouc 'lcaToc (frg 140 Tur) XeTeij. Kai eubouXoc \be] qpujvTi] TTXdTUUvi Cdd qui pergunt k. dvbpaTro6uj60iiC ir. Eevoq)OL)VTi: trans- 
posuit Heiland ZAW 1847 p 611, quia apud Xen nuUa nisi adiectivi forma 
invenitur 

1 post ^TTieujuiai BC add dvbpaTroboKdirriXoc cf 1 5 || 3 dvriKaTaXXac- 
c6|aeva B C || 4 — 5 diro t. dvb. II || 5 dvbpOKaTrrjXuiv A | 6 Tdp dvbpairobicTi^c 11 j| 
5 — 6 KaTa6ouXoii|Li€voc A || 6 diraTaT^juevoc C uTraT^juevoc AIIB || 7 b^ ^ 
Tujv KaTd tOuv C II 11 Z^riTpia 11 ZiaTpeia C | ZluOvTpeia C Iwria 11 | dXepiTia 11 
djLi^iTeia C II 11 — 12 In A ordo hic est ZiTiTpeia k. dXqp. k. xovbp. k. ZiujTeia || 
13 juacTiTiav] juacTiTUJTiav A || 15 TUTrTOucai 11 | Havai] Hdcai A | KaTd tOuv 
vuOtujv A II 16 fraicai] TUiTTficai BC iterum || 18 ^ti] ^cti A || 18 — 19 tou- 
Touc oO ^abiuuc ctv II || 19 6ripac II | ^k b^ toutujv BC | toOtou t6 91X0C 
boOXoc II 3—4 TTpaT^p Xieoc] cf IH 126 || 6 dv6paTroboKdiTriXoi] cf VII 16 | dv6pa- 
TTo6iCTr|c] Harp (Suid) BA^ 219. 2 BA^i 394. 11 Suid Et M 102. 7 || 8 cuOjuaTa 
= Phrynicli p 378 Lob || 9 — 10 XdTpic djucpiTToXoc • TTp6cTToXoc] Aristopli Byz 
TT. TToXiTiK. 6v. frg 39 N MiUer Mel 433. 19,22, 434.2 Fresenius 126.63, 
66, 71 II 11 rriTpdov] cf VH 19 Phot (€uttoXic I frg 348 Ko) = Suid, Hes, 
BAv 261. 12, Et M 411. 35, Eustath Hom 837. 44 | ruuvTeia] Hes: Zuuvtiov 
cf Et M 414. 40 cum Miller Mel 141, BA^ 261. 13 ubi pro rujTrOiov legendum 
ZuOvTeiov II 12 CTiTJuaTiai] Et M | ctituuv] Hes || 20 dbouXeuTOc] aliter Hes 

12* 180 BipX{ou r 80—83 

6 ToTc boOXoic [e\)] xP^J^Mevoc Trapd OepeKpdTCi (I frg 212 Ko), 
^KoX t6 bpd)ua AouXobibdcKttXoc* Trapd KpaTivLu (I frg 81 Ko) b' 6'j 
["KaKobouXoc €ipr|Tai"j. tdBeXobouXeiaj, [^TroXubouXeia, [fdeibouXeia.']'] 
eiuvficGai, uJVTiTidv, fTTpiacGai'], TTUjXfjcai, TTUuXTiTai, TTUiXTiTripia. fKai"] 

81 ["dbvTiT6c ujVTiTri, Kai tov ujVTiTfiv ujc 'lcaToc (frg 173 Tur), Kai t6v'j 5 
["auTUJVTiTriv ujc Aeivapxoc (inc orat frg 11 Tur). Trpocr|KOi b' dv'j 
fToTc bouXoic t6 Te TTpdT|na f) bouXeia Kai t6 pfliLia t6 bouXeueiv'] 
["Kai t6 bebouXujcOai. Kai Td bouXmd irapd Ar|)uocGevei (LVII 45), d(p''j 
]^ov Kai t6 eTrippriiLia t6 bouXiKUJC. Kai t6 bouXujcacGai fbe Kai t6j'j 
pf KaTabouXujcacGai , Kai oca dTT6 toutujv cxr|^otTiZ!eTai. Kai t^*]'] lo 
C^fcuTKaTabouXujcacGail Trap' TTrepeibri (frg 272 BP), Kai oi cuvbou-'j 

82 fXeuovTCc TTapd Aeivdpxuu (inc orat frg 32 Tur)'j. cuvbouXoi b^ 
Xerei Auciac (frg 331 Tur) [Kai GupiTribTic (Jon 1109)], TTrepeibric 
(frg 272 BP) bk [Kai oi TrXeiouc] 6)Li6bouXov tXeTOuciv]" ^vioi b' 
foTovTai'] 6)Li6bouXov |li€V t6v Tflc auTfic Tuxnc, cuvbouXov be t6v 15 
ToO auTou becTTOTOu. pKai oiKCTai be Kai 'oiKeTiKd 6v6|LiaTa'"j 
P'TTapd TTXdTUJVi (Soph 226 B) • 01 )LievTOi TTOiTiTai Kal touc dXXouc"j 
foiKeiouc oiKeTac ujv6|uaZ:ov, ottou t^ Kai (Sophocl TGF 782 N^)'j 
P^TTepiCTepdv oiKeTiv''j. TreXdTai be Kai GfiTec eXeuGepujv ecTiv 6y/6- 
ILiaTa bid Tueviav eTT* dpTupiuj bouXeuovTUJV. 20 

83 jLieTaHu b' dXeuGepujv Kai bouXujv 01 AaKebaijiioviujv eiXuJTec, 
Kai GeTTaXuJV TrevecTai, [Kai Kpr|TU)v KXapiuTai LtKai )LivujTTaij*j Kai] 
tMapiavbuvujv bujpocpopoi, [L^^ai 'ApTeiujv T^M^nTec, Kai CiKuujviujv^"} 1 6 eu T. h. xp. C II 1—2 irapd b^ <t). ou Kai xd 6p. 6 6i6dcKaXoc 11 || 
4 TTUjXTiTai] iTUjXeiTai 11 post im}Xr]Tr)pia pro quo ABC irujXriTpiai | BC add k. 
T. 6)Lioia II 6 dvTUJvriTriv AS | irpocriKOi] ir6poc fiKOi II || 7 TrpaTMOt Kai i^ 6. A || 
11 Trapd Tirepibri A Trap' eupumbri (-piTnribri F) 11 || 14 oi irXeiouc] €uKXeibric 
nC (v I p 805. 4 Kock) | 6' Qv 11 1| 16 6v6)LiaTa] 6iavori|uaTa 11 || 18 Ojv^jLiacav 
n II 19 TT^TrXacTai 11 Trev^cTai C | GriTaic SB GuTaic (n sup u script) F || 
20 dpT^puj A dpTupiujv F dpTupiujvi S || 22 irev^CTai] ireXdTai A | KXaubdTai 
n II 23 Mapuavb. A | bujpo(p6poi C 6opu(p6poi AII | cikOujv A 

3 BA 104. 18 KaK6bouXoc. Kpativoc GpcjiKi || 3 sq ^GeXobouXeia] Plat Conviv 
180 II 4 TTUjXriTai irujXriTripia] v VIII 99 || 14 6|a6bouXoc] Plat Pliaed 85 B Phaedr 
273 E Eurip Hec 59. Errat Moeris 204. 22 || 19 ireXdTai. GfiTec] Aristoph Byz 
TT. TToXiTiK. 6v. frg 39 N Miller Mel 433. 13, 14, Fresenius 126. 60. 61 Photi ", 
Schol Platon Euthyphr 4 C || 21 sqq eiXujTec, irevdcTai, 22 )LivujiTai, p 181. 3 
dTreXeOGepoc, ^HeXeOOepoc Aristoph B Miller M^l 434. 4, 5, Fresenius 127. 72—75 | 
eiXujTec] Harp eiXujTeueiv Et M 300. 12 Lex Sab 15. 1 Suid BA^ 246. 16 Et M 
300. 7. 9 Suid Schol Plat Alc I 122 D || 22 Trev^CTai] Harp (Phot' Suidn), 
Lex rhet frg 375 Schwabe = Phot" = Suid^ = Hes BA^ 212. 7 = Lex Patm 
139 = Phot™ = Et M 660. 23 || 22—23 KXapujTai] Phot Suid Hes et cf quae Libri m 83—85 181 

ffKopuvricpopoi^jj. Touc juevToi eic eXeuOepiav tiuv eiXiuTiuv dqpie- 
jLievouc foi AaKebaijuovioi veobajLiuubeic KaXoOciv. 6 be Tfjc bouXeiac*] 
Ldcpei)Lievocj tujv boOXaiv dTreXeij6epoc ["LKaij eSeXeuGepoc'], f^dTrT]-"] 
["Xeu0epiu|Lievoc. Kai dTreXeuGepiucai dTreXeuGepiuGfivai, KaPj direXeu- 
5 Gepiucic Kai dTteXeuGepia. [Kai Ar||uocGevr)c (frg 54 Tur) cpriciVj 
[eHeXeuGepiKOuc vojuouc IkoX diTeXeuGepiKOuc vojuouc"]. KaTCi juevToi 
TUJV dTiocTdvTUJV dirocTaciou biKri ffecTiv^j. (^qpairic b' dvj*] Tijurjv 
KaTapaXeTv, dpyupiov eiceveTKeiv, dvTiKaTaXXdHacGai xP^M«Ta. 

TpaTreZ^iTTic, dpTupOTViuiuajv, dpYupajuoipoc, boKijuacTrjc, eTii- 8i 

10 KaGrjiuevoc TpaTreZiri" TpdTreZia TToXudpTupoc, TpaTieZ^ric dqpopjuai. [Trivj 
[be TpdTTeZiav Ar||uocGevr|c (XLV 33) Kai EuXov djvojuacev eKdXouv] 
[b' auTriv Kai TTivaKaj. dpYupiou dXXaTr) 6 KaXoujuevoc KoXXupoc. 
evexupa Xucijua, KaTevexupidZ^eiv. oqpeiXeiv, ["baveiZiecGai, baveiz;eiv,'j 
TTpotecGai dpfupiov. uTroGrjKrjv Geic 6 baveiZ;6juevoc, uTToGrjKrjv Ge- 

15 juevoc 6 baveiZ;ujv. ["xP^a, Kai tou xp^o^c. baveicjuaTa, 6qpeiXr|juaTa,"j 
t"eKb6ceic, eKbib6vai"j, ^TT^ct baveicjuaTa, vauTiKd* Td Tdp 6qpXr|juaTa 
Kai lTOj 6qpXeTv eTTi tujv KaTabiKacGevTUJV eic dpTupiov. [opouc eqpi-j 85 
[cTdvai x^PiMJ* cavic b' fjv f| CTrjXri tic br|Xouca ujc ecTiv uTT^xpeuuvj 
tffTivi^Jj TO xiJupiov. eTTi be toutou eXeTOV f^Kai Toj^ ecTixGai j6] 

2ofx^piov, ujc TO evavTiov dcTiKTOv. to be uTr6xpeuJv x^Piov eXeTeTo] IXOAION ad § 84 1 10 post TpaTr^^r) A in textu: TpaireZCTric h^ kOujv. 
Cf Hom V 173 TpaTreZ:fi€C Kuvec cf Et M 763. 41 (Ibycus frg 60 B*) 1 Koppuvriqp. A II 2 6 b^ Tfjc tOuv boOXtuv dqp. 6ouX. BC || 3 direXeuG^pouc 
II II 3 — 4 dTreXeuGepuujLi^vouc 11 || 6 — 7 ju^v toO t. dirocTdTUJv II || 7 — 8 biKriv f\ jur^v 
jueTopaXeiv II || 12 K^Xujupoc A || 13 ^v^x^ipa AF ^vexpucou C ^v^x^pov B | 
Xuci|ixa] dvucijua II | KaTevexupd2eiv IIBC j 6aveiZ;eceai] &aveicac0ai 11 || 14 irpo- 
etcOai BC TrpoicxecGai 11 || 16 ^k&ocic Kal ^K66ceic II | '^■jyem C | 6qpei\rijuaTa 
II II 17 dqpXeiv B ocpeiXeiv AIIC || 17 — 18 ^qpecTdvai A || 18 xi^piiuv A xwpiov 
II I cavlc II \i0oc AC II 19 toOtou] toutujv] HC | kXifeTO BC adnotavi ad eiXujTec et irev^CTai, Phot = Suid s KaXXiKupioi et KiXXiKiipioi 
cf Callistratum Aristophan ap Atlien VI 263 E 

10 dqpopjuai] cf Harp Hes || 13 ^v^xupa Xucijua] Plat Leg VII 820 E Cf 
Phirynich evexupijuala p 364 Lob | KaTCvexupid^eiv] VIH 148 |1 14 OTroOriKriv Oeic] 
VIII 142 II 16 ^TTwa] BA^ 251. 26 ^TTaia xpnMaTa* Td ^ttI tiJTToOriKri bi66^eva || 
15 et 16 Phrynich p 463 Lob 6qpXri|ua Kai 6qpeiXri|ua biaqp^per 6qpXr]|ua Tap t6 
^K KaTabiKric X^TCTar 6qpeiXriiua b^, 6 ^6aveicaT6 tic == Thom Mag, cf Hes Suid|| 
17 Spouc] IX 9, BA7 285. 12 Phot" Et M 632. 26 Harp (Photi^ Suidi): Ar\- 
|uoc0^vric, Mdvav6poc |1 20 dcTiKTOv] Harp (Suid, Bachm L in BA 455. 20): 
Auciac , cf Et M 159. 18 Hes s v et s kTiTjLi^vr]v oiKiav Schol Lucian p 186 
Jacobitz M^vavbpoc (frg 968 Ko) 'dcTiKTOV x^JUpiov' 182 BipXiou r 85—87 

[Kai uTToPoXov]. xPncTtic Kupiiuc |Liev 6 bebaveicjuevoc, ttoXXoikic be 
fKaij 6 baveiCTr|C. outoc be Kai TOKiciric, TOKOfXijqpoc, tokiZ^ujv, 
[66ev Kai fToJ ^TOKiZ^CTai auTtu dpTupiov' Trap' 'YTrepeibr) (frg 273 BP),] 
tokouc eKXeTtuv, opoXocTaTTic. dKeivoc b' uTTOXpeujc, KaTdxpeuuc, 
uTrepxpeujc. KaXeiTai be t6 )aev KecpdXaiov dpxaiov, t6 b' epTov 5 
TOKOC. 6 b' ouK eKTicac KaTd Trpo9ec|uiav uTiepriiLiepoc, Kai pT6 TrpdTiaa"] 
UTTepri)uepia. 

86 'ApTiJpiov boKiiuov, eTTicrmov, ['Tvriciov'], KaGapov, ["d)uiTec, ciKpa-'] 
fTOV*j, dKipbrjXov, fevTUTTOV, dKpipec, v6|ui)uov, dKepaiov, dbidqpGopov,'] 

f dboXov, dxpavTov, dveTTiPouXeuTOv"j* t6 b' evavTiov TrapdcTijuov, 10 
TTapacecri|uac)uevov, fxciXKOKpaTov, ^GippojveiovJ, KipbriXov"j, KeKipbr|- 
Xeu)uevov, fdqp' ou Kai t6 TrpdTiua KipbrjXeia (Leg XI 916 D) Kai'j 
CKipbr|Xeu)uaTa (Leg XI 917 E) Trapd TTXdTUJvi, lucTTep Kai 6 Kipbri-'] 
pXeuujv (Leg XI 917 B)'j, TrapaTeTUTTUJ)uevov, TTapaKexapaTjuevov, dcri- 
|uov TTapeTKeKpajuevov, uTTOxaXKOV. t6 b' dpTupiov KaXeiTai Kai XP^- i5 
)uaTa Kai v6)uic)ua, ujCTTep Kai t6 xP^eiov. [dpTupia be KaTd TTXfjGoc] 
[fiKiCTa XeTOuciv 01 'ATTiKoi, [eipr|Tai b' fev KujKdXiu (novum) Kai_j'j 
fLNrjcoic (frg 397 Ko) 'ApiCToqpdvoucj"]. XeTOiTO b* dv Koipai vo- 
)uic)ua, evcr||ur|vac6ai, TUTTijucai, f fevTUTTUJcai^j^ , evTUTTU)cac6ai. [t6 be] 
[toioOtov dpTupiov eTTicr|)uov eXeTeTO, ujc t6 evavTiov dcr|)uovj. 20 

87 ^ApTupeia )ueTaXXa Kai xP^ceia, )ueTaXXeueiv, opuTTeiv, pdTTiKa-''] 
f^TaTejuveiv, KaivoTO|ueTv , KaivoTo^uia"]. foucj be KaTeXmov juecouc 
Kiovac 01 )ueTaXXeTc dvexeiv Tfjv t^v, oijtoi )uecoKpiveTc ujvo|udZ;ovTo. 
UTTOXpucoc Tn. L^^^^PTupoc Tn j- Kd6apcic dpTupou, [Kd6apcic] xpucoO. 
Xpuc6c dTTecp6oc, eiXiKpivrjc* dpTupoc Ka6ap6c, ["teKKeKa6ap)uevoc.yj 25 1 (jTTibpoXov Porson || 3 xoKiZiecGai II || 5 {jTiepKeqpdXaiov II || 9 dKipbriXov 
K. T. 6)Lioia BC I IvTUTTOv] ^vriTTOv II II 11 ei3p6viov n corr Meineke || 14 TrapaTC- 
TUTruiju^va etc A | TrapeTKexapaTju^vov 11 || 15 — 16 xpniua t€ Kai A || 16 bk 
TrXriGuvTiKUJC oO X^T- C || 18 eipriTai bi ttou A || 19 TUTTUJcai] TUTToOcGai B | 
^vTuiTiiicaceai] TUTTiOcaceai BC || 21 dpTi^pia 11 | xpuciav xal |ueT. 11 | post xpuceia 
A add jueTdXXa || 22 KevoTOjiieiv II j Kai(KeF)voTO|uiac bk II | KaT^Xmov Travov 
iu^couc S KaT€Xi)uiTravov )li^couc F || 23 ordinem invertit BC j post Tn^ II iterum 
ol iueTaXXeic 1 Phot u7r6poXXov (sic): OepeKubric 'IitvlD (Et M 781. 34) Eustath Hom 
1405. 22 II 5 dpxaiov] Demosth I 15 saep || 6 UTrepri)uepoc] Hes 1| 11 Gippiiveiov] 
Phot OipptOveiov v6)Liic)Lia ^66Kei dTr6 Oippujvoc toO x«pa^civToc eipficeai. Cf 
Meineke Philolog XV 140 HWillers Zeitschrift f Numismatik XXI 1898 p 67 8qq|| 
16 dpTupia = Vn 103 = IX 89, ubi Nncoi aflferuntur || 22 sqq = VH 98 || 
22—23 )LiecoKpiveic] BA^ 280. 7 Lex Cantabr 350. 3 Nauck Phot || 25 XP- dTreqpeoc] 
cf Schol Thucyd H 13 (Suid) Libri m 87—90 183 

['ApuavbiKov dpTOpiov, Kal oi AapeiKoi dTTO Aapeiou, d)c in iKeivou] 
[dKpipujGevTOC eicj KdGapciv xoO xP^ciou. euboKiiuoc be Kai 6 fuTd-j 
[bac xpucoc Kai oi Kpoiceioi CTaifipec. [xp^coc, dpYupoc"], opeixaXKOc, 
cibrjpoc, KaTTiTepoc, juoXupboc, uaXoc. xP^cTtic fr\, dpTupiTic, cibri- 
5 piTic. xp^coxoeiv, ^xa^KeueivJ" xpucoxooc, xa^Keuc, cibripeuc. juoXupbo- 
Xoficai. 

[^rTepi ToO TToXu' dTiXaTOV, dTiXeTOV, dTreipov, d|uu0riTov, (^d)ue-j'j 88 
CfTpriTOV, dvapiG)UTiTOVJ, dveHapiGjuriTOV, fdvripiGjuov^, rrdjUTToXu, Traju-'j 
pTiXriGec, aTTiCTOV tuj TtXriGei, dbirjTilTOV. TTdjujueTa, )ueTa, l|li£Tictov,j'j 

10 [^TTaiujueTeGec, uTTepjueTeGec, uTTepoTKOV, eHaiciov, eujueTeGec. ff Kai To^jj'] 
PfpevavTiov^j juiKpov, oXiTOV, Ppaxu, cujujueTpov, cujujuejueTprijuevov,'] 
[''euapiGjuriTOVj. 

["GcTTiKevj, fjcuxd^ei, tV^vei, dTpejuei, KaGr|cuxd2;ei*j , fripejuei,'] 89 
feqp' f]cuxiac ecTiv, dvajuevei, TTepijuevei, dKivr|TeT, dKivriToc ecTiv,'] 

16 lcTTiKiuc, CTdcic, 6pGocTdbr|v, ["ficuxia, juovfi^j. KdGr|Tai, KaGiZ^ei, KaGe- 
2eTai, pdvaKaGi^ojuevoc iLc TTXdTUJV (Phaedo 60 B)''j. ZevoqpOuv 
(An III 5. 17, Cyrp YI 1. 23) be t6 eKdGicev eTTi toO KaGicai 
eTToiricev [^KaGfijueGa b' fdvTi toO eKaGfijueGa^ ArijuocGevTic (XIX^j 
[•'155 et 166), Kai KaGfjcTO dvTi toO eKdGr|TO TTXdTUJV (Rpl Pj 

2op328C, Y 449 B, Euthyd 271 A). ^Kaij KaGebpa, ebpa»}, Gpaviov, 90 
Gpdvoc, [°Gp6vocj, GdKoc, ebpavov, biqppoc, Kai biqppoc ^KXabiac 
t6 Tdp [cKoXuGpiov uTTOjuoxGTipov, Kai t6j ebiuXiov dXXr|c ecTi xp^iac. 
pdGpov ouTUJ be ujvojudZieTO Kai f) tujv dvbpidvTUJV pdcic dqp' oij t6 
Pe^riKe Ikcli^ fpepriKevai Kai Td dTT6 toutujv KaTd Tdc tujv rrpo-'] 1 juapuav6iK6v 11 | dTr6] ^ttI IIC | kn"] Ott' A || 3 Kp6ceioi A Kpicioi 11 
Kpoicioi C II 7 uepi t. tt. A rubr kXticic toO tt. Kai jLieTa F rubr, om S, 6ttujc 
dv Tic t6 ttoXu ovojudceiev Ed pr | dTr\f|puuTOv, dTrXcTOv A dTrXeTov, dTiXaTOv 11 1| 
8—9 post TrajuTrXrie^c II add irajaTrXriefic || 9 — 10 A add judTeGoc post TrdjujLieTa et 
eOjueT^eric post eOju^Tceec jj 10 — 11 k. t. ^vavTiov Ed pr || 11 6Xitov om S || 
13 Ipeic U gcTTiK. BC I ficOxaSev, v^jueiv, fipejueiv n jj 17 ^Kdencev 11 j ^iri] dvTi 
B I KaOficai A || 21 eujKOC A j 6 Kabiac II 6 KaXXiac A jj 22 cKeXOepiov A 
CTeXOeiov n cTeXOOiov t6 t^P CKeXOepiov C corr H Steph || 23 oOtujc Top iJf^v. 
BC II 24 pdpTiKe K. T. Sjuoia BC p^priKC ^TTiPepriKe II 1 'ApuavbiK6v dpTupiov] Herodot IV 166 Hes j AapeiKoi] cf IX 84 
Herodot 1 1 || 2—3 TuTdbac XP"c6c] Herodot I 14 jj 3 Kpoiceioi] cf IX 84 jj 
4: OaXoc] Moeris 211. 7 B liaXoc ^v tiD d 'Attikoi, ^v tuJ e "€XXrivec Phot, 
Phrynich Ecl 309 Lob et in BA^ 68. 22 || 17 Xenoph ^KdOicev transitive usum 
esse Pollux dicit || 20 sqq cf X 47, YII 182 jj 21 6KXa6iac] Athen XH 512 C Hes 
Phot Schol Aristoph Eq 1384 || 22 CKoXOOpiov] Plat Euthyd 217 F Tim Boethus 
in Miller Mel 402. 2 Et M Bachm L (Phot Suid) 134 BipXiou r 90—93 

feeceujv 7Tpoc6e'ceic*j. Kai dvapdbr|V [PKaOr|)uevoc, Kai pdbriv'] utto-5 
[X^pijijv. [t6 be GaKeiv ouk dv eir| Trpoc fi)uujv, Ka0r|)Lievoc be Kai'j 

91 fKaGiZujv Kai Ka0iZ;6|Lievoc Kai KaOeZ^^juevoc"]. em be tOuv ecTr|K6TUJV 
cu|LipepTiKiuc djuqpu) tuj TT6be, iTpopepriKibc tov eTepov, pbiapepr|KU)C'"j 
fdviCTaTai, fbiaviCTaTai, eHaviCTaTaif , eTuaviCTaTai , fdTTaviCTaTai.']*j 5 
ecTi be Kai dvbpidvToc CTdcic Kai dvdcTacic ^koX^ TT6Xeujc fdvdcTacic^j 
ft[ — x] dvacTdTUJCic — TTapd Ar|)uoc0evei (I 5)jj'] Kai Teixtuv Kai 
oiKobo)ur|)udTUJV Kai ^dvdcTaTa eTroiricav Td TauTr) x^Jupia' LpeipriTai^jj 
ff TTapd»]'] OouKubibri (VIII 24. 3). 

92 pBabiZiei, pabiZiujv, fpdbrivl'], fpdbicic, fpabiei"j^. pabiCTiKoc 10 
fTTap' 'ApiCToqpdvei (Ran 128), TTapd be] KpaTivuj (I frg 392 Ko)] 
tPabiCjuaTiac, {^TTapd be TTXdTUJVi tuj q)iXoc6q)Uj (Cliarm 160 C)'j pa- 
bic)u6c, Kai pTTapd OouKubibr] (V 70)"j ^eTd pu0)uou paivoiev' fdvTij 
fToO pabiZ:oievj. TTOpeucTai, f7Topeu6juevoc"j, 60ev Kai TTopeia, ff^KaPj^j 
fC7TOpeTa'j'3 Td oxn^LiaTa. {"TTpodTei, TrpodTUJV, fuTrdTei, UTTdTUJVJ* ecTi"j 15 
pb' oiov fiTeiTai Kai dTei. paivei, TTpo^aivei, ^dTTO^aiveij, dvapaivei,"j 
PfTTpocpaivei^. KaPj dvdpacic pKai^ dvapacjuoi ^KaPj dvapepacjuevoi 
iTTTTor Kai 01 ToTc dva^aivouci pori0oOvTec dvaqpepouciv auTOuc 6p0aTv 

93 TaTv x^po^v l(p\ ci)uaTv TaTv xepoivfj. [KaTapaivei, KaTepxeTai. Kai'j 
KdTeiciv eTTi toO lueXXovTOc xpovou. TTp6€ici, fTTepmaTeT, dqp' ou Kai"j 20 
PfTTepiTTaToc*]. Tpexei, fdcp' ou*] bp6|uoc»j, 0eT, eTTeiTeTai. cxoXaToc 
TTepiTTaTOC ['^Kai CTroubaToc fKaPj npe)uaTocj, ["Kai CTTOubr|. nTTeiTJnevujc^j 

f pabiZ;u)v"j , ^Kai cxoXrj TTepmaTeT Kai ["i^pejua, Kai ^TTeiTluevoc TTepi-'jj 
t^TTaToc^jj, Kai To 'Hci6bou (Op 731) TTpopdbr|v. dXXric be xpeictc 
Paiveiv, dva^aiveiv, Kai dvagdTac erTi tu)v ev TaTc dTeXaic oxeiujv. 26 IXOAION ad § 90 1 1—2 Kal Trepipdbnv (om B) kxi t6 {jiraWdHai (tna. 
Hemsterh) touc Tr6bac B Ed pr in textu post ^dbY]v i)Troxu)pu)v || ad § 93 
1 25 Kal ^Tripdxac tiuv veu)v (cf Harp) ABC in textu post dvapaiveiv 1—2 dTroxu)pu)v C H 4 pepTiKU)C t. ^t. BC || 6 Icti] XeTeTai B C || 7 dvacTd- 
TU)cic interpretatio ; ergo Kal dv. quod B in i^ dv. corr Wilam || 8 oiKobo|ur)|uaToc 
ABC II 8 ^TTOince AE | TaOTa tA x- A || 10 ^abiZei] ^abileiv H || 11 KpaTivoc 
bk p. C II 12 pdbic)ua A pa6ic)uaTi E || 12—13 pabicmJuv H || 13 paiveiev B || 
15—16 6 ^cTiv oiov n II 17 dvapacjuoi] dvapipac^u^voi C || 18 dvaTp^irouciv A 
dvapaivouciv C || 21 Tp^x^^ S om, F praeb post ^TreiTeTai || 21—22 H sic: cxo\. 
irepiTT. ripe)uaioc, Kai cxoXrj TrepiTraTei Kai r|P^|ua = 1 23 — Tr^pnraToc tum cttou- 
baioc Kai CTroubri. r|TreiT)Li. ^abiZei (quod F om) k. t. 'Hc. = 1 23 || 23 Trepiir. k. 
T. 6|uoia BC 11 25 Ed pr post paiveiv add irpopaiveiv, post dvap. add diropaiveiv 
irpocpaiveiv quae cdd exhibent 1 16 post paivei 17 Suid dvapepac)u^voi dvTi toO dva^dTriv ^xovTec oOtu) :ievo(pu)v (Hip- 
parcli I 4) Libri m 94—97 185 

0ep€i, f(pepeTai"j, qpopeiov, fcpopeTc'], ^opdbriv, cpopd, dKcpopd, 94 
(^Kttij eTTi cKeuOuv Kai eTri veKpOuv *eTTi(popd' Tdp t6 tuj )nic9qj TrpocTi- 
GejLievov, ujc GouKubibric (VI 31. 3)* Kai drrocpopd oux r] d7T0K0)Liibri 
)Li6vov, dWd Kai f] tODv (p6puav KaTapoXf) Kai TTveujuaToc dTTopoXr|. 
5 eiTTOic b' dv CTTi Tujv (pepovTOJV dpai, eveTKeiv ft^dvevefKeiv, K0|LAicai,"J5 
dvaKouqpicai. 

'Obou b' fiTe|uujv dTUJY^c 6 fdp dfUJTeuc euTeXecTepov. ev 95 
ILievTOi Tuj TrXr|0ei Kai dTiuTOi Kai dToiTeTc puToi. u(pr|Tr|Tfic eHr|TriTr|C, 
TTporiTeiaibv ["TTporiTnTric'], TTapd be Kepr|Ti Kai Ka0riTr|Tiic, [°ujCTTep'j 

10 pKai TTapd ToTc TpaTUJboTc (TGF adesp 591)'j. XeTOic b' dv obov 
beTHai, obou f]Tr|cac0ai f TTporiTTicac0ai uq)r|Tr|cac0ai Ka0r|Tr|cac0ai,"j 
6b6v cpfivai. Td be TTpdT)uaTa obou [uq)riTr|cic] , elr]fr]cic, fbeTHic,'] 
["dTUJTn , luiivucic, fiTe^ovia'^. 6b6c b' dTTOpoc bucTTOpoc fbucTTO-f 96 
fpeuTocj, ["dTpipric, dTTdv0pujTToc , dTpia'j, ^LCKoXid, dcacpric,jj 

15 Lidcpavric, bucoboc, bucTrpocoboc jj, epr||Uoc, d)LiiKTOC [''dTTp^c^LiiKTOC,"] 
fbucpaToc bucTTp6cpaToc, buceupeToc^. dviTTTTOC be Kai dva)LidHeuTOCj 
['Hp6boTOC (II 108) XeTei^. Liopeia^fj, 6p0ia, dvaTeTajuevri ^koX Td'j 
['TOiaOTa ^v Tuj ttpojtuj (§187) exeic j. t6 b' evavTiov euTTOpoc, peu^uTe-'] 
[^vr^c"], Xeuj(p6poc, d^aHiT6c djuaHriXaTOC, iTTTTdcijuoc Ttttt6kpotoc, ['eTTibpo-^j 

20 tVoc, Xeia, cacpi^c, Trpocpavfic feKcpaviici, TeTpiiu^uevr)"], Tpipoc, f CTipoc,"} 
[^fijuepoc, TroXudv0pujTroc, eueTTijuiKTOc, b}ia\r\. Td be toutoic Trp^cqpopa"] 
["^6 TTp6 TouTou pipXiov ev toTc iTTTTacijuoic xuupioic (I § 186) TTepiexei.'j 

Xapd, fibovi^, cpaibp6Tr|c, eu0u)uia, euqppocuvri, ["xap^ovri, TXeujc^j 97 
Pbid0ecic, eu0evia, ^ujuribia"], Tepipic, [TepTTv6Tr|c, dTT6Xaucicj' fi Tdp 2 — 3 TrpoTiG^jLievov A || 3 {)7roKO|Liri&i'i F 6iroKo6o|uri S || 4 iTveu)Li(i- 
TUJV A I B add 66|ufic ante TiveuiuaToc | dTropoXr]] irpocpoXri II BC || 5 Spai] 
dpacGai A || 7 '0 bk i^T- II li 7 — 8 al |u. t6 TrXfieoc II u\ri0i)VTiKU)C |u^v 
(bk B) Kai dT. BC || 8 j^utoi] j^nT^ov HBC jl 9 Kal KaBriT- a»c K^pr^c BC || 
12 (pdvai II I ante klEY]f. 11 repet 6&oO || 14 ante dTpi. II repet 666c | dTpioc 11 
qui cum A ordinem invertit || 15 bucTrpocoboc C TTpoco&oc B || 17 opGia bk 
Kai dv. n II 20 f| cti. II jj 21 eujuiKTOc A || 21 — 22 up6cqpopa t6 iTpiuTov 
ev T. Itt. II ij 24 euGevia] eOcG^veia A euGrivia Lobeck Phryn 466 | Tdp] 
6^ BC 1 qpopeic] Hes tpopeic . . Kai oi qpdpovTec cf qpopfiec || 8 Phrynich p 314 Lob 
dTUJT^v • toOto Touvojua TdTTOuciv oi TraXaioi ^Tii toO Tiva 6b6v i^TO^ILievou • oOtuj 
Kai GouKubibric (II 12) K^xp^Tai. vOv bk oi irepi Td biKacTripia ^r^Topec dTWTOuc 
KaXoOci Touc 6xeTouc tOuv ObdTUJv 1| 11 Phot KaGr|Teic6ai • t6 0qpr|Teic6ar oOtujc 
cDepeKpdTVic || 19 djuaHiT^c] cf IX 37 Hom X 146 Hes 186 BipXiou r 97—100 

7T6pixap€ia t6 djLieTpujc xaipeiv tuirobTiXoT. [xaip^iv, fibecGai, cpai-"} 
fbpOvecOai, eu9u)LieTv eu0u)ueTc6ai , eucppaivecOai, eucOeveTv, 0dXXeiv,'j 
fTepTTec0ai, dTroXaueiv'], T€TT10€var toutou be t6 rrpaTiLia ouk ecTiv, 
ujC7T€p "oubej ToO Tdvuc0ai. Teprrviuc, f]beujc, qpaibpOuc Td fTdp Ik"] 

98 fTiuv dXXiuv'j eTTipprijaaTa fTTOVTipd"j. )ueToxai be TepTTUJV, ^fdXXd^jj 6 
Kai eTepipev t6 Tdp fibujv MiuviKov, [Kai t6 fice CTTdviov [|u^v TTap''j 
ffiiLiTv, 'AvaKpeuuv (frg 148 B*) b' fauT^*] eTpr|Kev, fluuv Kai TTOiriTfic']'] 
ffdvrip. dXX''j eucppaivuuv Kai eucppave, Kai xaipujv, f]b6|uevoc,'j 
f(paibpuv6)U€V0C, €u0u)LioujLievoc, feucppaivoiLievocj, T^TnQ^c, Tavu|uevoc.'j 
KaX6v b' 6vo)ua ["dTT^ toutou'] t6 Tdvoc. ["icujc b' dv auToTc'j lo 
[%pocr|KOi Kai t6 dXuTTOC Kai dXuTTuuc* TTXdTUJV (Leg XII 958 E)"j 
]^be Kai dXu7Tr|TUJC l^r), ujCTTep CocpoKXfic (Trach 168, C IGG^)"] 
fdXuTTriTOv"]. 

XuTTT), dvia, dXTr|biuv, ["Ld^ujuiaj buc0u)uia Papu0u)uia'j, dx0ri- 
buuv, dcr|, dXuc, KaTrjcpeia* f] Tdp Tuepiujbuvia ["Tfiv"] uTTeppoXnv Tfic i5 
d|ue'Tpou XuTTTic €)ucpaviZ;€i. ["Kai XuTT€Tc0ai, dvidc0ai, dXTcTv, d0u|ueTv'j 
[*^buc0uju€Tv papu0u|U€Tv, fdx^ec^ail"], dXueiv, dcdc0ai. Kai XuTTripiuc, 

99 [''dXT€ivujc, dviapujc, eiTaXTUJC, d0u)uujc buc0u|uujc* ou Tdp dv Kai'j 
papu0u)uujc eiTTOic, dx0eivujc be Kai dcrjpujc. dXXr|c be xpeiac p7Td0oc'j 
["TTd^TDua'], 7Tev0oc, ["bucTuxia, fdTuxiaj'j, cu)ucpopd, buc7T0T)uia, [''KaKO-"j 20 
f bai)uovia'j , bucTTpa^ia KaKOTrpaTia. ["TTa^eTv, tt€V0€Tv, bucTUX€Tv'j 

f fdTuxeTv'] — GouKubibric (II 60. 3) be Kai KaKOTux^Tv — €7ti cu)u-'j 
["cpopdc eivai'j, cujucpopa TTepiTTeceTv, ["KaKOTrpaTeTv"], Kai 7T€v0ikujc 
7TpdTT€iv. pbucTuxiJuc dTuxuJc'], bucTTOTjuujc. ecTi b€ [Kai [Ka0' eT€pov'j 
Xpeiac ["eTboc'j baKpueiv [^oiKTeipec^ai, 6bupec0aijj fdTTobaKpueiv,*]] 25 
[KXaieiv] fdvaKXaieivf, [d7TO0pr|V€Tv] , foiKTito^ai^, 6Xocpupec0ai, 
100 fpKaTobupec^ai']^. Eevoqpijuv be 7toititiku)T€Pujc [Vai'] TOujjuevT] [%ou'j 
[«(Cyrop IV 6. 9) XeT€i.'j 1 t6 jui^ jLi€Tp(iJuc n II 4 T<ivvucGai ABC semper, ^TaviicGai 11 || 6 ^T^p- 
\\faTO II I fjce AC icov II f\he Ed pr || 8 eucppave] euqppaiveiv II || 10 toutujv 
An, correxi | Tavoc] 0u|uf|pec xal t6 tovvoc A Gujufipec II BC ov. toO Gujli. C, 
an scribendum: t6 Gujli. yd.? || 11 TupocfiKov 11 | ante dXinrujc II add t6 || 12 dXu- 
TTTiToc n II 15 fiTT] A | dXuc] dXuTrCa 11 dXudc C || 16 ^juju^Tpou A | \u- 
Trriceijuc S 6buvric BC || 17 papuOujueicGai II || 19 papuOujuujc b^ ouk ^peic 
BC dpelc bk du' dXXr]c XP- BC || 20 tt^vBoc] TreTTOveibc II || 23 post KaKoirp. 
n repet e 1 20—21 KaKobaijuovia || 24 post bucTT^Tjuujc II add KaKo6aiju6vu)C || 
25 xpeiac dXXric 6a, BC || 26 ordinem invertit n | dvaKaXeiv BC || 27 iroiriTiKtO- 
Tepov nBC 1 irepixdpeia] Plat Phileb 65 D cf Suid sv et Phot Suid Ttepixdpeiav Libri III 100—103 187 

7Tapa)Liu0eic8ai, TrapriTOpeiv t%apr|TOpeTc0ai"j, ^mKouqpi^eiv, 
eTreXaqppuveiv, dvacpepeiv, dvicTdvai, f eTteTeipeiv, vouGeieiv, eTravopGou-'j 
fc0ai, cuuqppoviZ^eivj. TTapajuu0ia Trapa|Liu0iov, f^TrapriTOpia"], Kouqpicjuoc 
PLeTriKouqpiC|u6cj Kai Trapd OouKubibr) (VII 75. 6) kou^icic, vouOecia,"] 

5 f ciuqppovicjuoc, €Trav6p0uJCic, Trapaipuxri , dqp* ou pfj|ua ouk Ictiv,"] 
fOucTrep oub' dTr' eviiuv prjjudTUJV 6v6|uaTa'j. \6toi be TrapajuuOriTiKoi, 
TtapriTopiKoi , fvou0eTiKoi, cuuqppoviCTiKoi, Kai d\Xr|c xP^iac^j l^6toij 101 
eTTiTdqpioi, eTTiKr|beioi, [''eXeTeTa, eTriTpdjujuaTa']. TidOoc be [bucTtapa-^ 
f^u0TiTOv], feuTTapajuu0r|TOV, tdTrapajuu0r|Tovyjl f eTTixaipeiv, eqpr|-'j 

lof^^becOai, KaTaxaipeiv. 'lcoKpdTr|c (VIII 87) b' eqpri Kai 'cuvrib6juevoi'j 
fTaTc fijueTepaic cujuqpopaTc' dvTi tou eqprib^juevoi'']. eTrejuPaiveiv , Ka- 
TaTeXdv, KaTaxXeudZ^eiv. Kai ovojua Tiapd OouKubibr) (III 67. 4) oi 
errixapTOi, ujcTrep Kai oi KaTaTeXacTor t6 Tdp Tiapd TToceibiTTTTUj 
(in frg 42 Ko) errixapjua juox0ripov. f 0iXajvibr|c (I frg 11 Ko)"] 

16 ["be Tov eTTixaipovTa CTTixdpTriv eipr|Kev * dXXd Kai touto ^auXov,"] 
pujCTe peXTiov juf] 6v6juaci xpflcOai dXXd jueToxaTc. Kai^TOij 6 t^j 
feTTixaipeKaKOC^j dveKT6v. 

feuTuxia, euTTpaTia, euTroTjuia, euTTpaHia. cuTXctip^iv, cuvr|bec0ai,"j 102 
P^cuveuTuxeTv, r| pacKaiveiv, 90oveTv"j. 

20 Tdqpoc, juvfijua, fjuvrijueTovj, f[Vvi1|LAocuvov'j^, iipia, 0fiKai, copoi, 

TTueXoi, Xrivoi. x^^ot x^J^cai, xdjjxa eTeTpai, x^l^^ TrepipaXecOai, 
CTr|Xr|v dvacTficai, eTriTpajujua eTriTpdipai, xodc LXcotc0aij, evaTicai. 
evaTicjuaTa, j^ff^KTepicjuaTaj^J, Trpo0eceic, eKqpopai, evaTa, TpiaKdbec, 
Tevecia, veKucia* TauTa Tdp €tti OepaTreia tujv dTrr|XXaTJuevujv eve- 

26 V6JUICT0. 

TToTajuoi be jueTdXoi, [^uTrepjueTeOeic"], pa0eTc, ["TrXaTeTc^j, devaoi 103 
pdeiveuj"], deippuTOi, [^dveXXiTTeTc, dvevbeeTc"}, KujuaTiai, pveaviKoi,'j 1 ^TTiKOuqp.— 2 dviCTdvai om S || 2 dvicrav B || 4 ordinem invertit A || 
6 6vojua A | X^toito 5' dv Tiapa^. II || 7 ^peic bk \6foi BC || 13 ibc BC || 
14 juoxeripov] TTOvripdv BC |1 15 ^Trixapciv II H 16 fe 6 II || 18 xiiiaplia U || 
21 irepipaX^cOai A superscr ^tti || 22 ^vaTicGai II || 23 ^vvara AB | TpiaKovrdbec 
B II 24—25 ^v6juiCT0 II vev6juiCT0 A || 26—27 ordinem invertit II || 26 d^vvaoi 
An II 27 de{ppr|TOi 11 § 102 cf Vni 146 II 20 Phot juvfijua ju^v 6 Tdqpoc, juvrijueiov b^ nav juvri- 
|u6cuvov. o^Jtuj ©ouKubibric (II 41. V 11. 1: juvrijueiov sed V 11. 2 |uvriiu6cuvov) 
BA" 107. 14 |uvriiu6cuvov 0ouKu6{6r|c tt^jutttuj 11. 2 Ammon p 95 || 20 rip{a] 
Harp: AuKoOpTOC ^v tlU k^t' AutoXukou, Demostli LVII 67 || 21 \rivo{] Hes 
Xrivo{' copo{, TTueXoi Phrynich in BA 51. 14 || 23 TpiaKdbec cf I 66 || 24 Te- 
v^cia] Hes Bachm L (EtM 225. 30 Suid Schol Plat Alcib I 121 C) Phrynich 
Ecl 103 Lob II 24 veKi3cia] Hes s Tev^cia 188 BipXiou r 103—107 

vauciTTOpoi, fTrXujToi, fvauciTrepaToi'], ou biapaTOi, piaioij, ^oGioi, 
poiubeic, feupuJCTOi']* xai XoTtu* fo^^ ^uk dv tic Tiepdceiev dveu'] 
fveuuv, fdTTopoi OTi )nri vauciv"]'], oOc bid )ueTe0oc epTUJbec [Wj 
[TTXeOcai]. ico|LieTpr|Toi QoKcmri, ficoTr\Ti0eTc'j, evdjuiXXoi, ["cqpaXepo-"] 
["vTiKTOi"]. ^TO b' evavTiov xtiiuappoij, xapa^pai, ubpoppoai, d)Lidpai- 5 
fdTTXtuToi'], biapaToi, ttoci ^TrepaToi'], KdTUJ Kvrijuric ff peovTecf j , KdTUj 
TovaToc, ["*oub' dv t6 tovu ppeHeiac'"]. 

104 tfGpeic b' eTTi dppiucTOulJ €Ka|uev, PnppujcTr|cev"j, evocricev, 
[^c0evr)cev"j, e|uaXaKic0r|, |LiaXaKU)c ecxev Kai ["Kd|uvujv, dppujCTr|cac,"j 
fvocricac, dc0evr|cac, )LiaXaKic0eic, jaaXaKuJc exujv^j. tov be KdjuvovTa 10 
GouKubibric (11 51. 6) tov TTOVou)Lievov eTpriKev f^^Tov Te 0vr|CKOVTa'j 
fKai Tov TTOVOUjuevov dJKTiZiovTo'. Td be rrpdTiuaTa KdjuaTOc, dp-'] 

105 fpwJCTia, vococ vocrijua, dc0eveia, juaXada. Kai"j Td eTTipprijuaTa Ka- 
juaTripiuc, dppuucTUJC, vocTipuuc, eTTivocuJc, ffvocujbecTepov"jj — t6 Tdp 
vocujbiuc exei Tivd TTp6c Tf]v dKofjv bucxepeiav — f^vocripoTepov, 60ev'j 15 
fKai vocr|p6v x^Piov Kai vociubec x^piov' t6 Tdp vocaKep6v ecxd-'j 
pTujc KUjjuiKov (III p. 588. 1089 Ko). dc0evuuc, juaXaKUJC juaXaKiu-'] 
[Hepov'j. ecTi be Kai XoTtu eiTTeTv qjauXujc juoi bidKeiTai t6 cujjua, 
["Kai eTTiTTOVUJC exuj tou cuujuaTOC, evbeecTepov bidKeijuai t6 cuj|udTiov,'j 
evbibujci juoi t6 cujjua utt' dppuJCTiac. Kai [V^v ovojudTUJV dv Tic'j 20 

106 [^eK TOUTUJV euTTopr|ceiev'j, vociubric, eTTivococ, ["dppuJCTOC, dc0evr|c.'j 
eTepa b' eic TauT6v (pepovTa KXivoTTeTrjc, KXivrjpric, KaTaKXivr|C' pdTT6'j 
["be TOUTUJV ouTe TTpdTjua out' eTrippr||ua ouTe pfjjua ouTe |ueToxfiv'j 
fecTiv eupeTv. eiri b' dv toutoic ttpoctikov Kaij eTTi0avdTUJC exeiv,] 
[Kai fiijcj 'HpoboToc (IX 72) ebuc0avdTei, ou t6 evavTiov eu0avdTUJCJ 25 
[•'KpaTivoc (I frg 413 Ko) XeTei']. t6 be XiTTOV|JuxeTv TTapd Oouku- 
bibr) (IV 21. 1) ujv6|uacTai. ["toijc juevTOi KeKjurjKOTac fTOuc^ dTTO0a-'j 

107 f^vovTac 6 auT6c (III 59. 2) eipriKev']. TTp6c 0dvaTov eppeTTe, cqpa- 
XepiDc eixev, ["iTTiKivbuvujc eixev'], eTTi ppaxeiac fjv f^Tfic'] poTTfic, in 1 bidpacToi n II 2 eupooi? || 3 oic A || 3—4 expectes ^pT- Trepdcai || 4 ico- 
iLierpeT rfj 9. S || 4—5 cqpaXepol vriKxoi F qpaXepoc vukti S || 6 tto61 B C | KdtTuu t-] 
Kal T- A 11 8 ^Kajuvev BC || 11 TeOvriK^Ta A || 14 ^ttiv^ctujc II vociwbecT^pujc F || 
14 — 15 t6 bi vociubOuc oOk eOr]KOOv BC || 15 vocrip6Tepov] vocrip6TaTOV 11 || 
16 vocaKep6v A bucdKaipov S bucdKepov F ai superscr || 18 Iti 6^ BC || 19 6id- 
KeiTai A II 20 Kal] oij II || 21 euiropricri A {nropriTGiev S | 6ti jui^ voc. II 
^peic bk. voc. BC I ^mvococ] ^ct{. v6coc A || 22 KXivoprjC II || 26 Xemoi|;uxeiv BC 
diroijjuxeiv A || 27 KeKjur]6Tac 11 Thucyd cdd et KeKjuriOjTac et KeKjur^K^Tac || 28 6 
a6T6c oOtoc etp. n 16 vocaKep6v] Hes Phot vocaKepoJc I Libri m 107—109 189 

oXiTTic eXTTiboc, (XTreTViucTO. cuvTdxTOiTO b' av ftHic^jj toutoic kqi 
t6 eTravfjXGe t6 v6cr||ua, ^[uTreTpoTTiace [t6 v6cri|ua"j_), uTre'cTpev|;ev, 
pLaveuTTecTpeipev^, uTraveTpoTTiacev"]. t6 b' evavTiov fuTiaiveiv, ep-^j 
[ViI^cGai, UTTepeppuucGai"], ciuv eivai, dKripaTOV, dvocov, foGev Kai^j 

5 t^^eTOc dvocov' 6 0ouKubibr|c (II 49). t6v b' dvocov Kai dv^criTov'] 
[•^CocpoKXfic (TGF 914 W)' t6v b' auT6v epeic dTTOVov. Kai Td"j 
pTTpdTluaTa uTieia, piiU)uri, ciUTTipia, dvocia, dTTOvia^j. Kai Td eTTippr|- 
|uaTa ['^uTieivujc, eppiuiueviuc, dvocujc, dTTOViuc. Kai Td ovojuaTa uti-"] i08 
peivoc, epptujuevoc, ciuc, dKripaTOC, dTTOVOc, dXuTTOc'j. Kai eTTi tiuv eK 

10 vocou biaviCTajueviuv , LLL^veKTrjcaTO Tfjv MJuxrjV, Kai dveZiiuujcevjjj, 
dvecqprjXev, dvfjveTKCV, ftppdicevj dveppdicev, fdvecTri fKai^ eHavecTTi,'j 
fdvepiuj KaPj dvapiiucKeTai , Kai dvepiujcd|ur|v auTov. ['^vocfiXeuca''] 
feHevocfiXeuca. Kai dvac(pf|Xac, dveveTKuuv, fpaicac*] tavappdicac^j^j 
['eHavacTdc, dvapiouc. emoic b' dv Kai eTTaucaTO Tflc vocou, KaPj 

15 [J^XfiHavTOC auTUJ toO vocf|)uaTOC, Kai TpaTTeicric elc t6 peXTiov Tflc^j 
pdppujCTiac, Kai eppei|je TTp6c t6 KpeiTTOV, Kai Td TOiaOTa. KaPj 
peTTCpiuj be Kai eTripiouc Kai t6 TTaibiov eTripiov 'lcaToc (frg 156Tur)"j 
["'eipTiKev. eTTi be vocoOvtoc eTTicKOTreTv qpriciv [b\ Eevocpujv^j (Cyrop 
VIII 2. 25). 

20 TTXoucioc, euTTOpoc, euxpfi)uaTOC, LTToXuxpf|)uaTOCj, eu TTpdTTUJV i09 

eic xpimotTUJV XoTov, fZidTTXouTOC jueTaXoTrXouTOc , jueTaXoTTXoucioc"] 
KPaeuTTXouciocyj- nxdTUJV b' fiv toTc Nojuoic (V 743 C)»j Kai 
TTa)UTTXouciov eipr|Kev. fo b' GuTToXiboc (I frg 159 v 9 Ko) ttXoOt^H j 
f TTeTTaiKTai"j. rroXuxpucoc, [^["ouk oXiToxpucocYJ, TToXudpTupoc, f euKTfi-^j 

25 fjuiJuv LTToXuKTfijuujVj, cv TTepioucitt ujv j, TTcpioucidZIujv, fev TTepioucia^j 
fZ:a)v''j, tfeic luv^j tujvj eubaijuovujv, tiuv oXiTujv, pf| ibc 'HpoboToc"] 
P(V 30) Tujv TTaxeujv Kai dXXr|c xp^iac tujv XeiTOupTouvTUJV, lTujvjj 
["foiKOV XeiToupToOvTa'] biabeHa)uevujv , ^k )ueTdXou biaTpdjujuaToc,"] 1 dTT^TvuJCTOC A I cuvxdTTei S, in F oi superscr || 2 i&ireTpOTTiace] {jireTpb- 
iracev C | {}'ni.Tpe\\>€v II || 4 vjir^ppuuceai 11 | cOuov AII semper, sed 9 S cujc || 
7 — 8 ante Kal tci Trp. C add ^fijuaTa Kai 6v6)LiaTa | 8 k. t. 6v6juaTa — 9 fiTrovoc 
om S II 9 dXuTTOC A dvococ 11 1| 10 v6ceiv dvicT. BC || 11 ordinem invertit 11 || 
12 dvapiujCKeiv Te (om F) Kai 11 j BC add k. t. 6)Lioia, C sol: 6v6juaTd Te Kai jue- 
Toxai I ^vocKOXeuca n || 17 ^Tripiov cdd, corr Blass, an ^TiipioOv? || 22 an pa- 
GOttXoutoc? II 23 Tra)LiTrXoOcioc lcpri BC || 24 TrdTraicTai A Tr^TieKTai F || 26 eObai- 
jLiov A I 6X(tujv] 6X3iujv B || 27—28 t6v oTk. A, corr Bekker || 28 6ia6eSdjLievov A 2 (jTreTpoTTiace Hippocrat Epid 11 6 vol V p 130 Littre saep || 13 Harp 
jbatcac dvTi toO j!)aov ^x^"^ ^^ Tnc v6cou Arijaoce^vric OiXiTTTriKoic (I 13) || 21 lA- 
ttXoutoc] Herodot I 32 || 22 paeuTrXouTOc] Aeschyl Suppl 649, Euripid frg 
453 N 2 II 23 TrXoOTaH] cf Eustath 1091. 57 |1 26 6XiT0i] Thucyd VI 7 saepius 190 BipXiou r 110—113 

110 feuKXripoc paGuKXripoc. Kai xd pr|)LiaTa TrXouTeTv, euiropeTv, euxpri-'] 
[VaTeTv Kai ai iueTOxai ttXoutiuv, euxprjMCtTOiv, euTropiuv, Td b' e7Tip-'j 
fpn^ciTa Trovripd'j. emoic b' dv [TrXouTTipov] XPn^ot Kai ttXoutottoiov 
Kai xP^MCiTOTTOiov. pKai Td TTpdfluaTa ttXoutoc, euTTOpia, euxpri|LiaTia"j 
ffTToXuxpriiLiaTia'}, TToXuxpn^ocuvri, fTToXuKTrjjLiocuvTi'], TTepioucia. Td'j 5 
fb' evavTia tt€Vtic, TTevixpoc , dxpr|)LiaTOC , dTTopoc , dKTrjiLiiuv,'] 
pdxpucoc, dvdpTupoc, evberic, dvbeiuc TTpdTTiuv, tdTTOpiuc TTpdTTiuv,j"j 

111 [Hujv ^TTiTTibeiuuv CTTaviZIiuv, Tuuv eqpriiLiepiuv dTTopujv, tttuuxoc, tttuu-'j 
pXtOuJV, dYeipiuv, TTpocaiTUJV, iuicGuutoc, )Liic9apvuuv, LTteXdTric, 6r|c,'j'j 
t^fdTaTTTiTUJc'] TTapaTpecp6|Lievoc , eic dXXoTpiac x^ipac dTTOpXeTTaJv,"] lo 
["piuiLioXoxuJV, d7TOpou|Li€Voc. dTTopeTv, TTevecGai, TTTuuxeueiv, dTeipeiv,'] 

f err' evbeiac eivai, piu|LioXoxeTv, ^TrpocaiTeTvj, |uic9apveTv, )uic9o(popeTv,"j 
fbouXeueiv Itti X€tttoTc Xr||U|Liaci, TTapaciTeTv, TTapaTp^(pec9ai, TTapa-"j 
fbeiTTveTv, Kai Td TTpdT)uaTa rrevia, dxpri^ctTia, dxpr||Liocuvr|, dKTri]uo-'j 
[^cuvri, evbeia, dTTOpia, TTTUJxeia, dT€p|u6c, pu))uoXoxia, 9r|T€ia"j. 15 

112 0iXdpTupoc, cpiXdxpucoc, aicxpOKepbr|c, f(pi^oxpr||uaTOC, tqpiXo-^j 
f^Kepbricj, (piXoxpri|uaTicTr|c, xpimctTicTiK^c"], dveXeu9epoc, oPoXocTdTTic, 
t^Kai f| TVJvri opoXocTdTic* 6 Totp Ki|upiH Kai KU|uivoTTpicTr]c ouk dveKTd."j 
f^cpairic b' dvj eXdTTUiv xP^l^ctTUJV, t^^dv dvj TTpdHac eTTi xP^MCtciv, 
oubev dv aicxvjv9€ic (h Xfi|U)ua TTp6c€CTiv, f eK TravTOC xp^MCtTiZ:6|uevoc,'j 20 
Xpr||uaci Triv €ubai|uoviav |ueTpuJv, TTpoc dpTupiov K€xr|viJuc, tLt^fTPOC^jj 

113 tL^dpTupiov 99€TTO|uevocj, Tf|v ipuxnv dv dvTaXXdHac tou {^xpucioujfj 
pKai Xa|updvu)v dqp' u)v ou beT Kai |uf| bibouc eic S beT, Tfjv ipuxfiv"] 
t^dv"j dpTupiou [^TTpoeiuevoc. fTd bk TTpdT)uaTa'j (piXoxpri|uocuvri,'j 

f ^(piXapTupia^, qpiXoxpucia, ^(piXoxpriiuaTiaj, alcxpoKepbeia, (piXoKepbeia,'j 25 4 post xpi1|LiaTOTroi6v BC: xd b^ dird toO uXoOtou trpoaT^jLieva, dXXA Kal dir^ 
TTic iT€v(ac Trp66riXa || 8 tOjv ^ttI ti^v i^iiu^pav dTi. n |1 9 — 10 Gric lacuna 6 litterar 
capax TuapaTp. A || 10 post dTTopX^Trujv II repet TiTUJxeOiJuv || 11 6|uoXoxOl>v II || 
14 dxpri)uaT(a om S || 15 dTeip|u6c A dTwp)Li6c Ed pr || 17 6poXocTdTric] 6^0- 
XocTaTCiv n II 18 p^|Lipi2 A P^|LipriH 11 KijupuH Ki|uivo7rp(cTric B qui hic om 
p 191. 18 post TTpocTCTriKiOc II 19 xpr||uaciv] xprmaTOC B || 23 — 25 11 sic: Kal Xa^p. 
dcp' (bv oO 6eT k. iLir^ bib. eic d b. Kal t. v|;ux. dv Trp6 r^TO (S, Trp6 iTUi F i e 
TrpoeiTo) dpTUpiou. (piXoxpuc(a. 7roXuxpri)uaT(a. q)iXoxpri)uocuvri, aicxpOK. || 24 post 
dpTup(ou BC ita: Td bi ^k tu)v eipri)Li^vu)v TrpoaT^iueva * 6iov6|LiaTOC bflXa 1| 
25 qpiXoxpri|aaT(a Ed pr ttoXuxP- n 3 TrXouTrip6v IpTOv Xenoph Oecon n 10 || 6 TTevixp6c Hom t 348 Pind N 
Vn 19, Plat Rpbl IX 578 A || 7 Plat Leg m 679 B etxpuco( tc Kal dvdpTupoi ij 
16 <piXoxpr||uaToc] Plat Phaed 68 C Rpbl VI 485 E || 17 cpiXoxpriiLiaTiCTric] Plat 
Rpbl Vm 551 A II 18 k(|li3iH] Chamaeleon ap Athen XIV 656 D de Simonide j 
KU|aivoTrp(cTTic] Hes || 25 (piXapTUp(a] Dinarch I 22 | (piXoxpri)LiaT(a] Plat Rpbl 
m 391 C Leg V 747 B || p 191. 2 ^iXoxpnMaTeiv] Plat Leg V 737 A Libri m 113—116 191 

fXpimc(Tic)a6c, dveXeuGepia. pr|)uaTa b' oiik ecTiv 6ti juf] xpimaTiZ^eiv,"] 
[Wi u)c 'AvTicpujv (frg 182 BP) (pi\oxpr||LiciTeTv, Kai ujc TTiepeibric''] 
p(frg 223 BP) aicxpoKepbeiv, Kai xPTmotTiZiecGai, Kai 6poXocTaTeTv.*j 
CeTTipprijuaTa be cpiXoxpniLiaTUJC Kai ^iXoxpn^ciTiCTiKUJC Kai dveXeu-"j 

5 [^eepujc • Td b' dXXa x^ip^J^I- ^v Td evavTia )LieTaX6(ppujv,il4 
tV^TaX^ipuxoc^j, |aeTaXoTvaj)Liujv , f eXeuGepoc^U, tiTrepdvuj XTi)Li|udTUJV, 
KpeiTTUJV PxP^l^dTUJV, ouK dvTiKaTaXXaTTdjuevoc xpnMCtTa toO KaXoO,'j 
fTTXoOTOv Trjv dpeTrjv TiGejuevoc, oubev dv Xfi)U)ua Trpociejuevoc iD tic 
aicxuvr) 7Tp6cecTiv, pfibeujc dv feic d fbeT^jj bibouc +r| Xajupdvujv d(p'"j 

10 fujv ou beT'''. Td be TtpdTjuaTa fMeTaXocppocuvri^, jueTaXovpuxia, jue-^j 
C^TaXoTvujjuocuvri , eXeuOepia. prijuaTa b' dTTO fju^v tujv ouk ecTiv,^] 
[''fdTTO bef TUJV TrajUTT6vr|pa. Td b' eTTipprijuaTa jueTaXo(pp6vujc, jueTa-"] 
fXovpuxujc, jueTaXoTVUJju6vujc, eXeuGepujc^j. 

^TTdXiv be"j Ka0' eTepov xP^ictc eiboc (peibujX6c, fTXicxpoc, Ta-'j 115 

15 L^ieuTiK6c, dKpipr|c*j, p0r|caupOTTOi6c, fGricaupiCTiK^c*], t0r|caupiCTr|c,j"j 
[^tf TajuieuTiK^c^jJ , KaTopuTTUJV fTO^j dpTupiov, qppoupoc xP^^dTUJV,"] 
pqpuXaH dpTupiou, dTpUTrvoc eic Tfjv (puXaKf|Vj, tuj paXavTiuj TTpocTe- 
TTiKUJC, t^baveiZiuJv eTT^Ja baveicjuaTa, vauTiKd Kai eKb6ceic, ctti jucTdXoic"] 
fT^KOic TTapaKivbuveuujv , ctti Kepbouc eXTTibi. juiKpoTTpeTTf|c'j, dveXeu- 

20 0epoc, bouXoTTpeTTf|c. TTXdTUJV b' ev TTapjuevibr] (130 C?) Kai puTTapov 
eipnKev, [«GuTToXic bk (frg 306 Ko)»j 

feibec xopTlTov rruJTTOTe puiTapujTepov''] 
[«ToObe;»] 
f0aTTOV dv ToO aijucxToc f| xp^^dTUJV jueTabouc tivi, oiKTpdc, LCTev^c,']"} 116 

26fd0Xioc, KaKobaijuujv , TaTTeiv6c, eXeeiv6c"j, dTX^v touc xP^CTac, 1 xpilILictTiZieiv] (piXoxpilJLiaTetv A || 2 'Avt. qpiXoxpiljaaTeicBai A || 5 Kal tA 
^vavTia (b^ add C) tOuv eiprua^vujv ^k toOtujv ouk &br]\a' oiov jaeT- BC || 8 ti- 
9^juevoc] i^TO^JLiGvoc A | ^fijua BC | irpo^jLievoc C upoi^jLievoc B || 8 — 9 lU (6 S) 
TY]C aicxOvric 11 jj 9 dv A dvica 11 corr Bekker cl p 190. 23 addens 5ei. Bentley 
f^biov coniec, ego f\ XajLip. — oCi 6et e p 190. 23 male repetitum puto | XapiOv S 
XajapiDv F || 12 toOtujv irajLnr. H || 14 Kae^ Kal A || 16 TajaieuTiK6c Ed pr || 
18 vauTiKdc lK66ceic A vauTiKct k^t' ^K66ceic II correxi 1| 19 t^ttoic A || 
19—20 ante dveX. B add KijupuH. KijLuvoirpiCTric e p 190. 18 || 20 Plato habet 
TrriXdc Kal {)<)ViOC \\ 22 elbec A r\br] 11 | ^UTrap6Tepov II || 23 toOto (S toOtuj F) 
b^ n II 24 ante oiKTp6c S add di F 8c || 25 xprjCTac] xpetOcTac A 3 opoXocTaTeiv] Harp : Auciac |1 4 (piXoxprijLidTUJc] Isocrat I 23 Jj 10 jaeTaXo- 
ipuxia] Plat Alcib 11 150 C || 10—11 jLi€TaXoTvuj|aocuvri] Xenoph Ages VIII 3 || 
18 ^TT^a] BA^ 251. 26 ^TTaict | ^Kb6ceic] Harp ^Kb. t6 vauTiK6v bdveicjua, oiovel 
IHuj 6ucic- ArijLiocedvric KaT 'A(p6pou (I 11) BA^ 247. 21 192 BipXiou r 116—120 

ffdTTOTTViTUJV TOiJC dcpeiXovTac^jJ , dTrdYUJV TJTrepr||Liepouc. Td be [*'pr|-'S 
fjuciTa cpeibecOai, Tajuieijeiv TajLiieiiecGai, GricaupoTTOieiv, 9poupeTv,'j 
fdfpuTrveiv, cpuXdTTeiv. xai Td TrpdfiLiaTa qpeibiuXia, Ta)nieia' cppoupd^j 
PXPni^otTUJV, Tripricic, (puXaKrj- juiKpoijJuxia, dveXeuGepia, f )LiiKpo-'j"5 
ffTTpeTTeia'}, Kai ujc KpiTiac (frg 47 Bacli) puTTapia, bouXoTTpcTTeia,'] 5 
fKaKobai)uovia, d9\i6TT]c, oiktpottic. Kai Td eTTippr|)uaTa ^eibiuXiuc,"] 

117 pT^icXpuJC, Ta)LiieuTiKiuc' toTc Totp dXXoic dv tic bucxepdveiev']. 6 b' 
uTTevavTiujc biaKei)Lievoc dcpeibr|C, dTajuieuTOc, foicujTOCj, €KKexu)Lievoc, 
f^dOTicaupicTOC, dTTpooTTTOC ToO ^LieXXovTOc^j, f ou TTepiCKOTTiuv t6 ^LieXXov,*] 
6X0C Tfic TriiLiepov fi)Li€pac, f^piTTTUJv Td xP^l^oiTa, KaTebriboKujc Td'j 10 
t^TTaTpuia, KaTavaXicKUJV, ^Kxeujv, dTToXXuc"j, CTTa9ujv fLTriv ouciav,^^ 
KaTaKupeuujv, fKaTaTTopvoKOTTUJv'], eqpriiuepoc tuj piuj. ["eTTipprDuaTa b'"j 
pdqpeibujc, dTa)uieuTUJC , {; dTTpooTTTUJC toO )ueX\ovTOCJ, dTTepiOTTTUJc,"} 
["dTTepiCKeTTTUJC, dTeK)udpTUJC, dTTpoopdTUJC. Tiuv be TTpaT)udTUJV 6v6-'j 

118 f^juaTa ouK ^CTiv oti )uf| dcujTia^j. tuj be cpeibujXuj |ueT* dTTaivou 15 
dvTiKeiTai €KTevr|c, baijJiXric, Xa)UTTp6c, d^^ovoc, cpiX^Tijuoc, eXeu^epioc, 
P(piXdv9pujTT0C, cpiX6bujpoc f jueTaX^bujpoc*] TToXubujpoc, toTc beo)U€voic"j 

f €TTapKujv, Tujv OVTUJV jueTabibouc^j, )U€TaXoTTpeTTr|c, f^LeXeu^epOTTpeTTric. j j 
pLTd be TTpdTjuaTa bavpiXeia, XajurrpdTric, d^eibiaj, d(p9ovia, )U€Ta-"j 
f XoTTpeTreia, (piXoTi)uia, cpiXobujpia fjueTaXobujpia*] TToXubujpia, teXeu-^j 20 

119 ft^epi6Tr|cj* f\ Tctp €Xeu9epoTTpeTTeia Kai eKTeveia to )U€V cKXripov"] 
pTo be euTeXe^c. Td b' €TTippr|)uaTa bavpiXiuc, €kt€VU)c dcp^^vujc,"] 
f jucTciXoTrpeTTUJC, [''dvebriv, x^^^v, eXeu^epoTrpeTTiuc^j, eXeu^epiujc, (piXo-^j 
pTijuujc, (piXav9pu)TTUJC, (piXobiupuJC )U€TaXobujpujc, fXajUTTpOuc j , pr|)uaTa'j 
[^be Xa)UTTpuv€c9ai , eTTibaipiXeuec^ai , (piXav9pujTT€uec9ai , €TTibib6vai'j 25 
["toTc xP^2:ouciv, eTTiKOupeTv toTc b€0)uevoic, (piXoTi)ueTc9ai'j. 

120 [°TTp69u)uoc, €ppuj)uevoc, puj^uaXeoc, c(pobp6c, cuvtovoc, cuvt€-*j 1 post Td b^ BC: kK Tuiv TrpoeiprijLidvujv TrpoaT^jLieva Trp66TiXa || 10 SXujc 
A II 11 ^KX- TToXuTraGujv 11 || 12 post piuj BC Kai tci ^k toOtujv TrpoaT^jueva || 
16 ^XeuGepoc ^XeuO^pioc II || 19 sqq BC k. t. Sjnoia, tum C: tci b^ Ik toOtujv 
TrpoaT^jLieva TTp66riXa" oiov | dcpeibia] qpiXia A dqpeibujXia Ed pr, correxi || 25 post 
XajLiTrpuvecGai A add ^XXajuirpOvecGai. XajuirpuveueOai || 25 ^Tri6ib6vai — 26 qpiXoTi- 
jueicOai om S || 27— p 193. 1 ^vTeTajLi^voc 11 16 baniiXric] Bachm L (Suid) H 18 ^XeueepoTrpeTrfic] Plat Alcib I 135 C || 
19 dqpeibia] Plat Defin 412 D ^XeuGepia . . . dqp. Iv xpricei Kai ^v KTrjcei oOciac || 
22 Phrynich p 311 Lob ^ktcvujc jur), dXX' dvTi aOToO 5ai|JiXu)C X^T€ | dqpe6vujc] 
L Sabb: ArmocO^vric XVm 89 || 23 dv^briv] Hes || 24 XafiTrpuJc] Phot Suid: 
Trapd 0ouKu6i5r| Kai toic fiXXoic iraXaioic (ex Aelio Dionys) || 27 sqq cf I 43 Libri III 120—123 193 

P^Taiuevodj, fq)iX6Ti)Liocj, qpiXoTiovoc, [^qpiXepTOC, veaviKoc, eupuucTOC, tgv-'] 
["vaToc, Y€vvdbac, tcvvikoc, evepToc"], aoKVoc, peXevOepoupToc, dvbpeToc"] 
fdvbpiKoc dvbpiubTicj, eGeXoupToc, [eTPnTopujc, fiTTic^, dTpuTTVOC,"j 
C9povTiCTr|cj , dTTpoqpdciCTOc], ^toijuoc, pTTpoxeipoc. Td be TTpdT)uaTa"j 

5 t%po0\jjuia, pDujuTi, cqpobpoTrjc, qpiXepTia"]' fi Tdp cpiXorrovia euTeXec, 
ujcrrep ^Kai f] doKviaj, fP^dTpuTTvia^jj. feupujCTia be Kai dvbpia KaPj 
Pdvbpic|Li6c' f) Tdp dvbpei^TTic CKXr|p6v, f] be T€vvai6TTic Tf]v euTe-"] 
P^veiav br|XoT. eTpfJTOpcic, veavieu|LiaTa. dTTO be tujv dXXuJv ouk"] 121 
Ptoi TTpaTjudTuuv 6v6juaTa dXXd pf||uaTa, evTeTvai cuvTcTvai feTTi-'j"j 

10 RcuvTcTvai^, TTOvfjcai feTTiTTOvficai^, veavieucacGai eTriveavieucac0ai,"j 
[''dvbpicacGai, eTpriTopevai, ^povTiZieiv, dTpuTrveTv, eppu)c0ai, eupuJCTcTv '"j 
[^Td Tdp dTTO TUJV dXXujv piaia. eTTippf||uaTa be puj|uaXe'uic , eppuj-'j 
f)U€VUJC, cqpobpujc, evTCTajuevuJC , evT6vujc cuvt6vujc, qpiXoTT^vujc,"*] 
LLqpiXepTUJC^, d6KVUJC, dvbpeiujc fdvbpujbujc^ dvbpiKUJC, e0eXoupTUJC,j 

15 pevepTUJC, eToijuuJC, dTpuTTVUJC, TTeqppovTicjuevuJc , eTpr|T0p6TU)C, dTTpo-"] 
fqpacicTUJC, TTpo0uiuujc"j. Td b' evavTia pXdH, pXaKiK6c, f^juaXaK6c,j 122 
tdvapepXTijuevoc^ , UTTeppaXX6juevoc, jueXXTiTric, CKXeXujuevoc, [djupXuc,] 
[ppabuc, [dbuvaToc, dc0evf|c, dvaTTerrTUjKUJC, d0ujuoc, dpT6c, dppuJCTOc,"j 
["dvavbpoc, OKVuubric, KaTavucTdZiuJV , dTTOKa0eubujv , dTTOKa0f|juevoc,*j 

20 foXiTUJpoc, pa0ujuoc, djueXf|c, utttioc, vuj0p6c, vuj0f|c j. Td be TTpdTjuaTa 
pXaKeia, juaXaKia, djupXuTTjc, ppabuTfic, jueXXr|cju6c, dbuvajuia, [dbuvacia,] 
dc0eveia, dpTia, dppuucTia, foKVOCJ, ckXucic, d0u|uia, fppa0ujuia,'j^- 
dvavbpia, viu0eia, vuj0p6Tric, oXiTUJpia, djueXeia, uTTTi6Tric. Kai Td 
juev pfijuaTa pXaKeueiv, djueXeTv, dvaTTCTTTUJKevai , fju^XXeiv"] biajueXXeiv, 

25 uTTeppdXXec0ai, €KXeXuc0ai, dpTcTv PpKaTapTeTv"]'], uTTTidZieiv, oKveTv 123 
L^KaTOKveTvjj, KaTavucTd^eiv, Ka0eubeiv, dTTOKaOfjcOai dTroKa0e2;ec0ai, 
ft^oXiTujpeTv, pa0ujueTv'j*j, ppabuveiv, dppuJCTcTv — peXTiov be t6 dp- 
puucTUJC exeiv — d0ujueTv fPeHaOujueTv^j- '^^ ^' eTTippf|juaTa [pXa-'j 
pKUjbujc, fpXaKiKUJCj, pXaKUjbecTCpov, juaXaKUJC, dpXejueiuc, Ppabeujc,'] 1 veavicKOC A || 2 sqq ordinem invertunt BC || 2 post doKVOC A repet 
TTpdeuiiOC p 192. 27 II 3 ^GeXoupT^c CF ^\eu0€poupT6c AS | ^TpflTOpoc Cdd, 
cf I 43 corr Bekker | ituc A || 4 t6 U TrpaTjua 11 |j 7—8 cuTT^veiciv 11 || 
8 veavieujLia A jj 9 sqq ordinem invertit II || 11 ^TPITOpeiv 11 || 12 — 13 post 
^ppuujLi^vujc n add {jTreppiujLi^vujc || 17 ordinem invertit II || 21 |Lie\TiC|Li6c A || 
23 vujepeia B || 25 OTreppepXficeai BC (jireppepXOceai 11 || 26 Kaeeubeiv] diro- 
Kaeeubeiv A | diroKaeeiceai II diTroKaei^eceai A 1| 28 ante deujueiv AE BC repet 
^K\eX6ceai e 1 25 | jJiaeujLieiv B | ^iripp. dir^ toOtuuv ouk dbr]\a C || 28—29 p\a- 
Kujbec A II 29 iLia\aKU)C lacuna 6 litterar cap ppab. A | dp\^ujc II 3 lee\oupT6c] Hes | iTric] 6f § 135, V 125 || 16 p\dH] Hes || 20 sqq § 137 
cf IX 137 II 29 dp\e|u^ujc] Orion in Et M 3. 24 

Lexicogr Graeci IX PoiiiiXrx edBethe 13 194 BipXiou r 123—126 

pdvaTreTTTUJKOTUJC, dvapepXninevujc, ^KXeXu|uevujc , d8u|LiuJc, dpTU)C, dv-^j 
["dvbpujc, fdppiucTUjQ^, OKvripujc, oXiTiupujc, fpa0u|Liujcj, dxevvujc, d|ue-'j 
fXujc, vujGpiuc, uTTTiuJC, dcGevuJC, dbuvdTUJC*j. 

124 pAiaGecGai cpopTiov, dTTobocGai, 7TU)Xficai, fdTTeiUTToXficai'], dvTi-'j 
pKaTaXXdHacGai TTpoc dpyupiov, ^dXXdHacGai iTpoc dpTOpiovJ, diTO-"] 5 
fKTipOHai, KaTTTiXeucai, iueTapaXecGar dTTUJvriGrjceTai be t6 7TeTTpdceTai'j 
fOeoTTOjUTTOc eiprjKev 6 kujjuIikoc (I frg 84 Ko), Kai t6 7TpdT|ua bid-'j 
fGecic, dTTobocic, ei }ir\ d)Li(pipoXov, TTpdcic, ^ilittoXticic, dXXaTn, dTTO-"j 
fKripuHic, KaTTriXeia, lueTapoXri' Eevoqpujv (Oecon 1119) be Kai ttu)-'j 
fXricic eipTiKev. Kai Td ovojaaTa KdTiTiXoc, TTpaTrip, |aeTapoXeuc,'j 10 

125 t^TTUjXriTrjC' TTTepeibr|c be Kai TTpdTTiv eipriKev ev tuj CuvriTopiKiu'j 
P(frg 163 BP), TTUjXr|Tpiav b' "€p|liittttoc 6 kuj|liik6c (I frg 93 Ko)''j 
PdTT6 Totp TU)V dXXuJV ouk teiv, ujCTTep oub' eTTippriiLiaTa TrXfiv KaTTr]-'j 
t^XiKiuc ^Kal iLieTapXriTiKUJCJ. ^tti be tu)v dvbpaTTobujv foiv eiTTeTv'j 
pKaTd AriiaocGevriv (XXIV 203) '€tt' eHaTUJTrj dTTeboTo'. 6 be ttoX-»j 15 
f XdKic TTpaGeic, 6v cittoi tic dv TraXi|UTrpaTov, TTaXi|aPoXoc dv XeTOiTO.'] 

ffdTTl bk. TU)V fTTOXXoU^ TTlTTpaCKOVTUJV CITTOIC dv eTTlTl)LlU)ClV , dvaTl-'j 

PlLiuJVTai, eTTiTeivouci Tdc Tijudc, ujc t6 evavTiov eTTeuujviZiouciv, dHia'j 

126 PTTiTTpdcKouciv. 6 be TOTTOC fTTpaTfjp XiGoc Kai TTUjXriTrjpiov Kai UJC^'j 

f [^'HpoboToc^ (Vn 23) TTpaTripiov. TTapd be toO TTiTTpdcKOVTOc ujvii-'j 20 
fcacGai, dTopdcai, TTpiacGai, Kai uJvriToc, Kai ujvou|Lievoc Kai ujvriTiu)v'j 
. fKai dTopdZiujv. dvT^ 6vo|LidTUJV auTai iLieTOxai* 6 Tap dT0pacTfic'j 
peTTi ToO oipujvoOvTOC TCTaKTai. Ktti TTXdTUJV b' 6 kuj|liik6c (I frg'j 
{"224 Ko) XeTei "TraOcai bucujvujv'. 6 Totp bucujvric ouk oTba |li^v'j 4 dTTobiaedcGai qpopTi&v H || 6 bt Kal A TreTrpacGai 11 1| 7 tci 7rpdT|LiaTa 11 j| 
8 TrapaTic in Trapacic corr S j t|LnrtjbXTicic cdd Ij 10 TrpdTric 11 || 11 TruiXriTrjp II | 
TrpdTriv] 7rpdTT€iv 11 || 12 TrujXir|Tpiav II TTiJuXriTripiov A TriuXriTfipa coni 
Hemsterh || 16 ^7r^6oTO II || 16 ^raXivTrpaTTOv 11 1| 17 7roXXo0c A eic TToXXd Ed pr 
corr Bekker jj 18 ^7riTi|HoOci 11 1| 21 djvr|Tr|C U 4 § 124—127 cf Vn 8 8qq I biaG^cGai et 7—8 bideccic] BA^ 241. 25 Et M 
267. 51 Suid" Harp bideecic (Suid™) Suid biaekeai || 9 Eevoqp. ^riOXricic] = 
VH 9 II 11 T7repe(6ric ^rpdT^v] = VE 8 ubi Isaeus additur || 16 TraXijLipoXoc] cf 
IV 36, VI 164. 190 Harp: Aicxtvric ^v ti?» tt. Trapa^rpecp (§ 40)- 6 7roXXdKic ^|Li7roXg 
|Li€TapepXri|a^voc 7raXi|Li7rpaTOC ^raXijupoXoc X^T€Tai, ii)C 6f^X6v ^cti Ik tc toO A€i- 
vdpxou KaTd TToXueOKTOU Kal ^k toO Mevdvbpou CiKuiwviou BA"^ 291. 29 Et M 
649. 1 L Patmiac p 154, Hes = Eustath Od 1405. 7 || 19 7rpaTi?ip XfOoc] IH 78 || 
19 TTUjXriTripiov] cf VH 11 Phot 7rujX. Td 7rpaT^piov outuuc TTrepeibric (Suid) 
Moeris 207. 11 B irujX. 'Attikoi, 7rpaTripiov "GXXrivec || 21 dTOpdcai] Harpocr 
dT- dvTl ToO djvrjcacOai TiTepei6Tic ^v tlD AriXiaKil) || 21 Ujvtitiujv] Suid Libri m 127—131 195 

ffei TTapd Tivi, iv be irapoiiLiia. t6 be TTpaT)ua ujvfi Kai dTOpd."j 
pZevoqpujv (Cyrop VI 2. 39) be Kai Tf)v 'ejUTToXfiv' eTTi toO aTopdZ^eiv'] 127 
flTaHev. TTXdTUJV (Soph 219 D) be ttic dTopdceujc eiprjKev, iLc Tfic 
pdTopaciac Tr|XeKXeibTic (II frg 51 Ko). Td be TTirrpacKojLieva cpopTia,"] 

5 fpuJTTOc, dTOpdcjuaTa, ujvia, fikfr] , ei jiifi KiujLiiKiuTepov (Eupol I frg"j 
P304 Ko), lijVTiTd, Kai ibc Zevo(piuv(?) 7TiuXri)ua* 6 aiiToc be KaPj 
fTTpdciiLiov eipTiKev ^v Tf) TTaibeia (lY 5. 42)* TTap' dXXuj b' oube-^j 
["Tepov eiipujv ffiiivTijuoveuuj^j. eTTippTijLia b' oiik ecTiv diT' oubevoc"]. 

'ATeTpai cuvaTeTpai, cuXXeHai cuXXeEacGai, [''fdepoTcai^], dGpoi-] 128 

lotcacGai, [^cuvaGpoTcai^] , ff^cuvaGpoicacGai^jj, TTopicai cujuiropicai cuju- 
TTOpicacGai, cuveveTKcTv, cuvdTeiv, cucTficai [cucTricacGai, [fcujucpopficai^''j 
^cujuqpopficacGaij, cuvepavicai. Td be 7TpdT)uaTa [dTepjuoc f cuvaTepjuoc, j5 129 
PPdGpoicic"] ^cuvdGpoicic^^, cuvaGpoicjuocj fpdGpoiciuoc'^'], TTopoc, cuva- 
TUJTn, epavoc, cuXXoTfj, cucTacic* [buccpGeTKTa be] tcl \oma. ovojua 

15 be juovov 6 cuXXoTeuc ^Tepov Totp fTi] 6 ^paviCTfjcj {^Kaij 6 dTupTTic^ 
t6 b' evavTiov eKxeai, pTvpai biappTipai, TTpoecGai, cjraGficai, d7ToXe'cai, 
biacrreTpai. erripprijua b* 'ev juovov t6 dKKexujuevujc. ovojua b' ouk 
^CTiv oub^ TTpdTlua, dXXd jueTOxai. 

P'AvuTTOiCTOV, tbucoiCTOvj — GuTToXic (frg 410 Ko) be XeTei"j 130 

20 f Kai bucdX^riTOV — bucdveKTOV bucavdcxcTOV, ouk dvcKTov, ou cpo-"] 
Pp^Tov, bucqpopov d(p6pr]T0V, liTiTTOVOV, papu, cpopTiKov, eTraxGeVj 
fKai KaTd GouKubibTiv (I 118. 2, II 21. 2) 'ouk dvdcxeTOv', dcp' oij"] 
fKai t6 bucavacxeTouvTec (VII 71. 6) TTCTToiTiKev. eir| b' dv dTT6'J 
fTuuv TTpoeiprjjuevujv pfjjua Kai t6 bucqpopeTv. Kai eTTippfjjuaTa dvu-''] 

25 PrroicTUJC, bucoicTUJC, dqpopfjTUJC, bucavcKTUJC bucavacxeTUJc, bucqpopujc,'] 
tVopTiKUJC, papeujc, iTraxGujc. Xotuj b' ecTiv eiTTcTv, o ouk dv Tic'j 131 IXOAIA ad 1 17—18 § 129 B Edpr in textu ita: Kai xct ^mppfiiLiaTa ^kkgxu- 
judvujc, 6i€ppija|Lidvuuc, biecTrapjudvujc. 6vo|ua b^ biaciropcuc. TrpaTjLia bi ^kxucic, 
/i)ii|)ic, bidppiniic (Xenoph An V 8. 7) irpdecic, diriijXeia (Ed pr, diruXov B), 
biaciropd. 3 Plato dTopdceujv 1| 5 ^(brcoc A ^u) sine lacuna 11 | t^Xtti A dT^Xr] 
n I KUJjuiKdv n II 6 iruOXTijLia non legitur ap Xenoph, sed difdjfiixa (Anab V 1. 16), 
quod e YII 8 liic supplet Wackernagel || 8 eCpov II eOpujv juvrijLioveiiuj Ed pr, 
A ita: irap' dXXiu bk oOk^ti. ^irippT^jLia bk ^H aOTiuv oOx e^iprjTai. oO ydp ^tiv 
dir' oC)6ev6c H 9 ^Te^ipai A |I 12 cuvepavicacGai 11 C || 13—14 cuvaTUJTn om S 1| 
14 — 15 6v6|LiaTa bk cuXX. IIBC H 24 ^iripprijLia 11 ^Tripp. 6' dv emoic 6ictu)C A 1 irapoijLiia] Phot Suid ex Aelio Dionys o66ek buctOvr^c xpiict6v 6v|;ujvei 
Kp^ac II 5 — 7 cf Vn 8 ij&via, irujXrijua, &f[bfi\xa, irpdciiuov (Isaeos et Xenoph) 
(p6pT0C IjuTToXrijaaTa, ^ujttoc, T^XTri |1 13 dGpoicic] xpilJ^^^rwJV Thuc VI 26, CTpaToO 
Eurip Hec 314 jj 15 ^paviCTai] cf Vm 144 1 dT^pTric] cf VII 188 

13* 196 BipX{ou r 131—134 

f\j7T0)Lieivei€V, 8 ouk dv xic eve'TKai, xic b' av uTreveTKeiv buvTi6eir|;^j 
[''tic 5' oiiK otv Im TOUTtu bucxepdveiev ; Kai dXXa TiXeiuj. t6 b''j 
pevavTiov Kouqpov, euqpopov, oicTOV, dvGpuuTTivov, dvcKTOv, (poprjTov,'] 
pdvdcxeTOV. Kai Kouqpujc, euq)6pujc, dv0puj7Tivujc, dvcKTUJC* t6 fdp'] 

foicTUJC Kai 90pTlTUJC KaKiuj.'] 5 

P^"AXXtic be XPcictc bucKoXov, bucjnevec, bucTpoiTOV, bucTpd-'j 
[^TTcXov, frraXiVTpdTTeXov'], bucxepe'c, bucTTpaKTOv, fbucKaTepTacTOV,^"] 
[•^PbucKaTdTTpaKTOvl , TTaXiTKOTOV, TTaXijupoXov , KaKoriOec, uttouXov,"] 
C^boXepov, KaKOupTOV, TTavoOpTOV, eiTicKiov, cecripoc, bebuKoc, CKO-'j 
fTeivov, CKoXiov, bucTTCTec, epTUJbec, dXXoKOTOV, ujv ^via Kai dTepac'] lo 

132 fecTi XP^ictc. Kai bucKoXujc, buc|Lievu)c, bucTpoTTUJC, bucTpa7TeXujc,"j 
pbucxepujc, dXXoKOTUJC, TTaXi)up6Xujc , KaKor|Gujc, uttouXujc, boXepujc,"j 
[•'KaKOupTUJC, fTTavoupTUJC^, cecr|p6TUJC' Td b* dTTO tujv dXXujv qpau-^j 
f^X^Tepa. tKaij 6v6)LiaTa dppeviKd diro iTdvTUjv, ^Kaii Td TTpdT^aTa'] 
peK TU)V TTXeicTUJV bucKoXia, bucTpoiTia, bucjueveia, bucxepeia, buc-"j 15 
[^TpaTTeXia, TTaXiVTpaiTeXia, fTTaXi|upoXia1, KaKor|9eia, ^KaKoupTia, TTa-j"j 

133 ["tvoupTiaj- TTOVTipd be Td TTXdTUJVOC ev OiXi^puj (44 D) bucxe-"j 
["pdciLiaTa. pTijLiaTa be bucKoXaiveiv, bucjLievaiveiv, KaKoupTeiv, 7Ta-'j 
[^voupTeTv Td Tdp dTTO tluv dXXuJv bucqpGcTKTa. Td b* evavTia"j 
["pdbiov, 7Tp6xeipov, euxepec, euKoXov, euTTCTec, eurrpaKTOv, dTTOVOv,"] 20 
['euKaTepTacTOV, dTTXouv Te Kai dTTdvoupTOV, Kai euTpOTTOV Kai qpa-"j 
pvep6v Kal dvaTreTTTaiuevov Kai dboXov Kai euGu Kai dTrapaKdXuTTTOV."] 
['Kai Td dTT* auTUJV eTTippri|uaTa, Kai 6v6jLiaTa dppeviKd, Kai dTr' eviujv'j 
^TTpdTlLiaTa.'] 

134 pt K i V b u V c _) , Kivbuvujbec , erriKivbuvov , beiv6v , eKTTXr|KTiK6v,'j 25 
["qpopep^v, embee'c, C9aXep6v, eTTicqpaXec. Kai qpiXoKivbuvoc, piHJO-"j 
P^Kivbuvoc, Gpacuc, ToX|Lir|p6c, TTdvToXjLioc, TTapaKivbuveuTiK6c, e6e-'j 
C^XoKivbuvoc, pabioupT6c, 0ep|LioupT6c, iTa)Li6c, dTTOvevor|)Lievoc, 7Tapa-'j 
['pepXrDLievoc- to ^dp XeoupToc TTapd £evoqpu)VTi (Memor I 3. 9)'j 
[VopTiKdv. dXXd 7Tp6xeipoc eic Td beivd, t^TOijuoc eic Td cqpaXepd,j'j 30 1 (jTrepeTTeiv n 1| 3 oIct6v] elcrdv S t6v F || 8 xaK^Tieec] KaKOiraek 
n II 9 cecrip6v A || 14 6v. bt A || 17 ante TrovnpA 11 add dtTr6voia cf p 197. 5 || 
21 Kai TtavoOpTov II || 22 e6e0] eOeujuov 11 || 23 d7r6 toutiwv II | dir'] ^ir' A || 
25 ^iriKivbuvoc A || 27 epacOc] epacuciTric F epaciTnc S cf. p 197. 4 || 29 t6 
Tdp lacuna 4 litt capax irapd A || 30 6eivd] 6uvaTd S 26—27 j:)iii;oKivbuvoc] Xenoph Mem I 3. 9 || 28 iTa^6c] cf I 156, 192, 
IX 32 B Av 267. 10 = Phot = Suid" = L Patm in B C H I 146 || 28 eep)aoupT6c 
et 29 XeoupT6c] Phot Xeu^pT^v ^v tCu uj Kai 'AttikoI Kai "lujvec Kai Hevocpajv 
(Mem I 3. 9) 'OepinoupT^TaTOv Kal XeujpT^TaTov.' Awpieic bk bid toO ou XeoupT^v Libri III 134—138 197 

fTTpOTreTric, ToXjurjTrjC. Vav eic irOp aXoiTO, Kav eic juaxaipac Ku-'j 
CPiCTrjcai'. Kai TauTa iuev av eiTioic ipeTUJV, eiraivujv b' euToXjuoc,"] 135 
C0appaXe'oc, eii9apcr|C, dqpopoc, dberic, dveKTtXriKTOC, euiyuxoc- t6 b'''j 
CfiTricj KOivov ecp' ^KaTepou. Td be TrpdYjuaTa eiri juev ijjotou 0epjuoup-"j 
sfYia, pabioupTia, ToXjua, 0pacuTTic, 0pdcoc, dirovoia, euxepeia, 7Tpo-"j 
pTreTeia, ctti b' CTTaivou 0dpcoc, euiiJuxia, euToXjuia, fdbeiaj. t6 Tdp'j 
ffdcpopial TTdvu euTeXec. prijuaTa be tou juev TauTa juova, 0pa-"j 
t^cuvec0ai, ToXjudv, TrapaKivbuveueiv, TTapapdXXec0ai, dTTovevofjc^ai,"] 
pTou be juova euipuxeiv tc Kai 0appeTv. Td b' eTTipprijuaTa ToX|ur|piuc'j 136 

10 ["ToXjurjpoTaTa , 0pace'iuc 0pacuTaTa, (piXoKivbuviuc, fpiipoKivbuvuuc,']"] 
ffiTapaKeKivbuveuiueviuc^, TTapaKivbuveuTiKUJc, TTapapepXrijue'vujc, dTTO-"j 
fvevoriiuevujc, TTpoTTeTuuc, iTajuujc' Kai Td eTTaiveTd euToXjuujc, 0ap-"j 
[VaXeujc, teu0apciucj, dcpopujc, dbeuic, euipuxujc, dveKTrXrjKTUJC, wv"] 
["evioic Kai Td uTrep0eTiKd ou KaKiuj TTpocecTiv. eK be TouvavTiouj 

ist^^beiXoc, dTTobeiXiiuv, d0apcr|c, dvavbpoc, dTTibefic KaTaberjc, cuvecTaX-'j 
fju£Voc, KaTCTTTTixuJC, dTevvrjc , euXaprjc, Trepicpopoc, cpiXoipuxoc qpiXo-"] 
["cwjuaTOC, dToXjuoc, KaTaTTXrjH* 6 ydp dipuxoc ibiujTiKov, Kai 6 TTTdKic"] 
fccpobpa KUJjuiKov (III p 594 frg 1127 Ko). Kai Td TTpdyjuaTa beiXia,^j 137 
["dToXjuia, OKVoc, euXdpeia, dvavbpia, qpiXocuijuaTia qpiXoipuxia, KaTa-"j 

20 pTrXriTia. Kai Td prjjuaTa beiXidv dTrobeiXidv, OKveTv KaTOKveTv, euXa-"j 
CpeTc0ai, KaTeTTTTixevai, qpiXoipuxeTv qpiXocuijuaTcTv * Kai dTr' auTUJV^j 
[Vi jucTOxai dTTobeiXiujv, euXapoujuevoc, KaTerrTrixujc, qpiXovpuxu)v qpi-^j 
fXocujjuaTiuv, OKVUJV KaTOKVuJv. Kai Td eTTipprijuaTa beiXujc, dYevvujc,"j 
C^dToXjuuJc, dvdvbpujc, euXapiuc, cuvecTaXjuevujcj, KaTeTTTrixoTUJC, ctti-^J 

25 fbeujc KaTabeujc, d0apcujc, fTTcpiqpopuJc^, CTTiqpopujc, qpiXoipuxujc qpiXo-"j 
fcujjudTUJC.'] 

p^GTKaXeTv CTTiKaXeTv, jue'juqpec0ai KaTajue'juqpec0ai, aiTidc0ai^j 138 
fKaTaiTidc0ai, aiTiav eTrdTeiv, TTpoqpepeiv, biapdXXeiv, oveibiZ^eiv, qpai-"] 1 SXXoiTO A II 1—2 KUpicxficai A KUpiCTWV II ]| 3 GapcaX^oc 11 semper || 
4 iTric] dKajaTTi^c A || 4—5 eepjuioupTia 11 || 5 euxaipeia S || 7 dqpopia] 
euToXjaia II v 1 6 || 11 7rapaKeKiv5uveuTiKU)C S TrapaKiv&uveuKUJC A || 13 eOvpu- 
Xiuc] euTuxoJC A | dveTKXriTwc II || 14 KdKia kTiv A || 16 KaTaTreirTriK^c II j 
Trepiqpopoc II || 17 dToXjiioc] dipuxoc 11 et hic et post Tdp | ibiujTiKUJv S -kujc 
F II 19 qpiXojuaTia 11 || 21 KaTaTreirTrix^vai II || 23 beivvjc II || 28 irpoqp^peiv] 
irpocqp^peiv Ed pr 1—2 ouTOC Kdv eic judxaipac KUpiCTriceiev kSv eic irup dXoiTo Xenoph Mem 
I 3. 9 II 4 iTric] cf 134 V 125 Phot it. 6 iTa|u6c- outujc 'ApiCToqpdvric (Nub 445)- 
Gpacuc, cOtXujttoc, ToX)Lirip6c, iTr]c Iles || 17 KaTauXriS] Harp k. 6 cuvexOuc Tre- 
TrXr|T|Li^voc • Auciac dv tu) irpoc Aicxivr^v tov CujKpaTiK6v, ^v tuj k^t' 'AvboKibou 
dcepeiac (VI 50) 0e6Troju7roc TicajuevtiJ . . | TrrdKic] Phot Hes 198 BipXiou r 138—141 

pveiv, KaxTiTopeTv, evbeiKVucOai Tpacpec0ai' Kai Kar' aXXriv xp^iav*} 
pipeTeiv, Xoibopeiv ^XoibopeTcGaiJ, KaKoXoyeTv, KaKriTopeTv, pXac(pr||LieTv,'S 
fKaKiZieiv. Tci b^ TTpdTiLiaTa juejuipic KaTd|ue|uipic, eTKXriiaa, aiTia — 'Avti-'] 
f qpujv (V 25, 89. VI, 6) be Kai aiTiacic eipriKev — , oveiboc 6veibic)Li6c,'j 
fbiapoXn, ^vbeiHic, Tpaqpn, KaTTiTopia, (pdcic Kai tiuv beuT6puuv'j b 
fXoibopia, i|i6T0C, ^KaKoXo^ia^ KaKtiTopia, pXaccprjjLiia, KaKic)u6c, ei )Lif|'j 

139 {^piai6Tepov. 6v6)LiaTa be (piXeTKXr||Liujv, juejLiipifioipoc , cpiXaiTioc,'] 
p6veibiCTiK6c' Kai TrdXiv (piX6ipoTOC, ^iXoXoibopoc, KaKriTopoc. Td'j 
fb* empprDuaTa (piXeTKXTi|Li6vujc, )ue)Liipi)Lioipujc, qpiXaiTiujc, biap6Xujc,'j 
foveibiCTiKUJC, Kai (piXoip6TUJC, pXac(pr|juujc, (piXoXoib6pujc* Td Tap'j lo 
fdTTO Tuiv dXXujv piaia. KaXoTTO b' dv 6 )Liev evoxoc UTiaiTioc, utto-') 
fxoc, uTieuOuvoc, eTKXrjTeoc, eTTiXr|ipi)Lioc, iueiLniToc eTTi)Lie)U7TT0C, em-'] 
fvpoTOC, eTrippTiTOC, 6 b' dvaiTioc dveuOuvoc, djue)UTTTOc, dvpoTOC,'] 
fdv^TKXriTOC. Td b* iTTipprjjuaTa UTraiTiujc, UTTeuGuvujc, juejUTTTuic, emp-"} 
PpilTUJC, Kai dvaiTiuJC, dveTKXrJTUJc, dveuGuvujc, fd|ue|UTTTUJC.j"j i6 

140 'ATUJVoGeTai, dGXoGcTai, fdTUJVUJV biaGeTai, dGXujvj CTTijueXriTai, 
^qpopoi, TTpocTdTai, erricKOTTOi, eTT^TTTai. to be TTpdT)ua dTUJVoGecia, 
dGXoGecia r\ ujc 'ApiCToqpdvrjc (I frg 739 Ko) deXoGcTia, dTUJVUJV 
bidGecic, dGXujv eTTijueXeia, TTpocTacia, eTTOipic. Kai dGXoGcTcTv, dTuJvac 
biaTiGevai, [dGXujv ^TTi)ueXeTcGai, dGXa eqpopdv, dTU)VUJV TTpoecTdvai] 20 
[Kai TTpoecTr|Kevai, xai dpxeiv, Kai TTpuTaveueiv Td Trepi touc dTUJvac.J 

141 dTTO b' dTUJVOC 6v6)uaTa dTUJVicic TTapd GouKubibr] (V 50. 4), [Kai] 
{^dTUJVicjua, Kai dTUJVioi Geoi TTapd TTXdTUJVi] (Leg VIII 832 E, 830 A 
et VI 783 A), Kai dTUJVicTai TTapd ArjjuocGevei (XVIII 318), Kai d^ujvia 
TTap' McoKpdTei (IX 4, XV 183. 302)' [Co^poKXfic (TGF 888 N 2)5 25 
\he Tfjv dTUJVoGeciav dTUJVoGriKTiv juoxGripujc eKdXecev. ^cti b* eK] 
[toutujv] j^dTUJViCTfjcj ft°dvTaTUJViCTf|c cuvaTUJViCTfic'J5, dTUJvicacGai 1 kqt'] )LieT' II II 7 qpiX^Tioc II semper || 8 q)iX6ipuxoc II || 13 dvaiTioc] 
^vavTioc II II 14 juejLnrTiKiIJC A || 19 dTUJva A || 21 toO dTOuvoc II || 26 dTwvo- 
efiKT}v] dTuuvoe^Tiv A 7 )iiejLiijii|uoipoc] Isocrat XII 8, Antidoti comoediae titulus || 8 (piX6ipoToc] 
Plat Protag 346 C | qpiXoXoibopoc] Demosth XVIII 126 || 16 L Cantabr N 330. 7 
dT- 6 ^v Toic CKTiviKOic, deXoe^Tric 6 ^v toic tw)liviko1c = BA 333, 28 Phot Suid 
Hes Zonar L 19 Ammon Valck 4 || 23 dTuOviCjua] Thucyd I 22. 4 etc || 24 dTWvia] 
Harp d. t6 dTWviSecear 'lcoKpdTnc ^v tiu Trepl dvTib6ceu)c (183, 302) Phot Suid 
Bachm L in BA 333. 26 sq Cf Bachm L in BA 333. 19 (Phot Suid) dTUJvicjf 
Eevoqpujv (Cyrop H 3. 15) dvTl toO dTUJVi, L Cantabr N 330. 4 = Zonar L 25 
= Et M 15, 42 ('Qpiwv) Libri III 141—145 199 

cuvaTU)vicac0ai tavraTUJVicacGai [tdvTaTUJViCTiKoc dvaTiuviCTOC dTUJ-j'j 
ftvicTiKoc dvavTaTU)viCT0C, bucaTtuviCTOCJ bucavTaTUJViCTOcjj, dTUJViCTi- 
KUJC [bucavTaTUJVicTUJCj, fiTpodTUJV, CTraTUJVicacGai, f[cuvaTUJVicd-j^_} 
tP[|uevocj^, teTTaTUJvicd)uevoc, P[7TpocaTUJVicd)uevoc."jjj 
5 TU)V b' dTUJVUJV 01 |uev T^luviKoi, oi be KaXoujuevoi CKr|viKoi 142 

6vo)uac6eiev dv AiovuciaKoi Te Kai juouciKoi* ^oi b' 'AttikoI ou pqi-j 
fbiujc XeTouciv dTUJvac juoucikouc, dXXd juouciKficj. Kai t6 fuev TTpdTjua 
dTuJV i^KoX dTUJvia'jj* Kai cejuvoTepov cittoic dv ffdTUJviai T^l^viKaPjj 
isjc^^pjFs (^Yuuviai AiovuciaKai. f^Kai^ ciTovbujv eTTaTT^^icti, Kai eKCxei- 

10 piac eTTaTTcXiai. xuJpia be tiuv |uev CTdbiov tujv be GeaTpov, koivoi 
b' €it' dju(poTe'poic GeaTai. Kai Td juev 6vojua2;6)ueva utt6 tOuv ttoXXujv 143 
eTTaOXa d6Xa KaXoiT dv koivujc ctt' djucpoTv Kai viKr|Tripia [Kai eTTi-] 
[X€ipa] Kai TCpa* ibiujc Jsfc^^Bcrj i^\ ^jjy tujuvikujv d6Xoi oi ttovoi, 
Kai t6 d6XeTv Kdjuveiv, TTOveTv ujCTTep ctti tujv juoucikujv ibiov, 

156 (prjci ATi)uoc6evric (XXI 56), t6 XeiTOupTeTv tuj 6euj. Kai 01 
TU)uviKOi juev Kupiujc d6Xr|Tai KaXouvTai Kai dcKr|Tai Kai dTUJVi- 
CTai, Kai 01 dvTiTTaXoi auTUJV dvTaTUJVicTai. dTT6 be tujv d6Xr|TUJV 144 
Kai Td d6Xr|juaTa Trapd ATijuoc6evei [ev tuj 'GpuiTiKUj (LXI 23),] 
^ei Arijuoc6evouc ecTi t6 pipXiov, Kai] t6 d6Xeueiv TTapd Te toTc 

20 TTOiriTaTc (Aescliyl Pro 95) Kai TTap' 'HpoboTUj (V 22), Kai TTap' fjjuTv 
t6 d6XeTv. piaZ;6)uevoc b' dv Kai Itt' eKeivujv eiTTOi tic AiovuciaKfic 
dTUJviac d6Xr|Tai. LL^^ai KaXouvTaijj juoucikoi Kai AiovuciaKoi TexvT- 
Tai. ovojudcaic b' dv Kai toutouc KdKeivouc dTUJViCTdc. Kai Td eTTip- 145 
pr|)uaTa juoucikujc, d6Xr|TiKUJC, dcKrjTiKUJC, dTUJViCTiKUJC. dXXd toTc juev 

25 KpiTai Kd6TiVTai, ToTc be ff^T^JUViKoTcj^j eqpecTdci ppa^euTai, ouc Kai 
ppapeac (o TTXdTUJv (Leg XII 949 A) KaXeT* Kai juacTiTovojuoi be 
Kai papbouxoi. touc be ppapeuTdc Kai eTTiCTdTac ujvojuaZiov, [66evj 
[Kal t6 ppapeueiv eTriCTaTeTy CoqpOKXflc (TGF 945 W)]. koli t6 )uev 
TTp6 Tou cTCcpdvou cujuTTXe'Kec6ai [Trepi ppageiou ffi] ctti ppapeiiu^ 

30 qpairi tic dv, t6 be Trepi tou CTeqpdvou f| ctti ffTUjYJ CTeqpdvuj, TTepi 
qpoiviKOC f) CTTi qpoiviKi. 1 — 2 dTU)viCTiK6c Ed pr, II om hic sed habet p 201. 1 || 2 B add dTUJViCTU)C ante 
dTUJVicTiKUJC, post idem C add dTiuvicToc (| 4 TrpocaTUJVicd)U€voc Ed pr 1| 5 TWjuvacTi- 
KoillBC II 9 dTWviav biovuciavBC |j 11 dju^OT^pujv B C || 13 xalT^pa] KaiTrepIIBC|| 
15 fjv add IIBC post AyijLi. | tu» X. S || 16 KUpiujc] ^abiujc 11 | biacKriTal IIBC || 
16 — 17 ol dTU)viCTai A || 17 post dGXriTUJV A add Kai Td dG\a || 22 Kal KaXoOvTai] 
dGXriTai hk Ed pr, oi bk Bekker || 29 cujLnrX^KCcGai — 30 CTcqpdvou om S 8 dTUJvia] v p 198. 24 || 10 CTdbiov] Bachm L (Phot Suid Schol Plat Crit 
115 D) II 19 dGXeueiv] Hom A 389 saep deOXeOeiv || 27 ^TriCTdTac] cf Plat Leg 
XII 949 A ^iriCTdTac Kai ppap^ac 200 BipMou r 145—148 

Tct )nev ouv Tujv juouciKijJv 6v6)LiaTa ev toTc irepi inouciKfic eipri- 

146 ccTai, Ta be tujv t^^vikOjv boXix6c, boXixobp6jLioc, Kai 6 tov 
boXixov Tpexiuv, Kai ^oj tov iuaKpov bp6)nov dTU)vi2[6)Lievoc • [Aicxivric] 
[b' 6 prJTUjp (III 91) eipriKe tov boXixobpo)Lir|cavTa]. CTOtbiov Kai 
CTabiobp6|Lioc fKaij CTabieOc* fApicTocpdvric (I frg 858 Ko) be Kai] 5 
[cTabiobp6)Lir|c eipr|Kev. {^to be TrpoeKTrnbdv TTpoavicTacGai CTpdTTic"] 
l'tlemev (I frg 62 Ko)»]']^ 

ptfTi b'1j ujcirep 01 cTabiobp6)uoi irpoavicTacai;'] 

147 biauXoc, Kai 6 toO biauXovj dTUJViCTr|C, Kai dTUJVi2;6jLievoc t6 bmXoOv, 
cTdbiov Kai iTTTTiov bpdjuov, Kai bp6)Liov Tov ev KajUTTrj. Kal oGev 10 
tlLiev5 dqpievTai, dcpecic Kai OcttXtitH Kai Tpa|^)Lin ^^^ paXpic, Trepi b* 

6 KdiuTTTOuci, vucca Kai Ka)UTTTrip' iva be TrauovTai, TeXoc Kai Tep)Lia 

148 Kai PaTrip, evioic be Kai paXpic. 6v6\xaTa be bpo|uiK6c, cuvbpo|uoc, 
ic6bpo|uoc, GdTTUJV, Koucp6Tepoc, oHuTepoc, eXaq)p6Tepoc, CTTOubai6T6poc, 
bpo)uiKuuTepoc, €TTibpO|uoc, tTTp6bpo)uoc^. Kai bp6|uoi HucTOi ev oic ai 15 
dcKTjceic, [Kai OiXiTTTTibrjc 6 f])uepobp6juoc5 , Kai uTTobpa)ueTv to KoXa- 
KeOcai. Kai iTTTTobpojuoc Kai iTTTTobpo)uia, Kai eKbpo|uoc ittttoc, [Trapd^ 
[b' Aicxivr] tuj prjTopi (II 130) bpojuoKrjpuKec. to juevToi TTpobpajueTv^ 
JedcavTa eTTibiujHai, orrep ev TaTc cqpaipoiuaxiaic TiveTai, rrpobdcGai] 
[eXeTeTO.] 20 

ZXOAION ad 1 5 § 146 post cxabieOc B in textu: xal CTabidpxnc quo antiqui 
numquam, sed Arethas utebatur 

1 irepl jLiouciKoic II || 3 boXixujv II | Tpix^uv'] GeOjv S ee6c F e^iuv B C jj 4 t6v 
boXixo6pO|ari A || 6 CTabia&pd|Lir|c 11 j irpoeKTrribav] TrpocK^TTOv Trr]bav 11 | cTpdric A 
CTaTrjc n II 7 — 8 elrre ti 6ti Ed pr tv ttoG' Meineke ti b' Kock; aut 6ti iDcTr. || 
8 CTa&ia6p6|uoi II | irpoavicTaceai 11 || 9—10 biirXoOv ct. Kal iTnro6p6juiov t6v 
^TKajuTTfi A II 10 iirTriov] fJTTiov 11 C | €i)Ka)LiTrfj B || 11 )udv A dv IIC | iicTiXr]^ B 
OcTiXiH C I poXpic n II 12 Ka^TTTri A |1 13 gvioi B Ivi C | 6vo|ua HBC | A post 
bpo|uiK6c add bpo|uiK(LTepoc || 14 OdTTOv BC OaTTOKOuqp^Tepoc 11 || 15 bp6)uoi] 
Trp66po|uoi bk nBC || 16—16 olc dvdcKTicic A || 16 {)Trobpa|uetv IIBC iTTTrobp. 
A II 17 iJTTobpo)uia n II 19 McavTec A | ^inbiiOKeiv 11 C | C(pobpo|uaxiac C | 
TTpo66c0ai] irpobocia II C 

2 boXix6c] Suid &6\ixoc to 6cTrpiov Kai t6 6vo|ua toO 5p6)uou irpoTrapoSu- 
t6vujc, bo\ix6c ht t6 ^Tr(0eTov, 6 )uaKp6c, 62ut6viuc | bo\ixo6p6|uoc] Xenoph Symp 
n 17, Plat Protag 335 E || 5 CTa6iobp6juoc] Plat Leg YIE 833 A | cTabieuc] Polyb 
XXXIX 7. 1, iraibl ct. in titulo Pindari 14, P 11, N 8 Bacchyl 6 |1 10 Ka|U7rr)] 
Phot Suid Hes s KdjUTreioc bp6|uoc 1| 11 pa\pic] Harp p. 'AvTiqpujv Trepl 6juovo(ac' i^ 
dpxri • eipr]Tai 5' dTr6 tujv bpoju^ujv. 1*1 Tdp 0Tr6 tt^v OcTr\riTTCi Tivo)U^vri Tpa|Li|Li>i bid t6 
^iri TauTric pePnK^vai touc bpo)u^ac pa\pic Ka\eiTai (Et M 186.22 Suid) Hes BA^ 
220. 31 Et M 186. 15 BachmL (EtM 186. 14 Suid) || 16 0i\iTrTT(6ric (Herodoti cdR, 
4)ei6nrTr(bric Herod cdd ABC P) 6 i^ijuepobp^juoc (Herodoti cdd deter, y||uepobp6|uric 
mel( Herodot VI 105 H 17 gK&po|uoc] cf I 219 || 18 6po|uoKripuKec] BA^ 239. 17 Libri UI 149—151 201 

7T d \ Ti Ktti TraXaicTric Kai fTraXaiCTiKocf, fTraXaic|aaTa 7TaXaicTiKUJC,j 149 
icorraXoc, [dvTiTraXoc^. cuTKeKXr|puj|uevoc, cuXXax^v, eqpebpoc. {^Tra-^ 
fXaieivj, biaTiaXaieiv, KaTarraXaieiv, TrpocTiaXaieiv. Kai oi |uev bpojueic 
eXaqppoi, Kouqpoi, TrobtJUKeic, Taxeic, CTTOubaToi touc Trobac, Kai K0u(pijuc, 
5 eXaqppujc, ujKeujc, Taxeujc, CTroubaiuJC* oi be TraXaiCTai papeTc, CTdcijuoi, 
[|u6vi)uoi]', ffuj|uiai'jj, dvTepeibojuevoi, cujUTrXeKOjuevoi, Kai papeujc, cTa- 

CIJUUJC, [JUOVIJUUJC.] 

TTUTJLiTi fKaij TTUKTTic Kai TTUKTiKoc Kai ttXtiktikoc, Kai TTuH TTaieiv. 150 
eiTTOic b' dv eTTi toO ttuktou x^ip^c ujTrXicjuevai, x^Tpec OTrXiTibec* Kal 

10 Ttt OTrXa cqpaTpai, dqp' iLv Kai t6 cqpaipojuaxeTv , Kai c^aipojuaxia Trap' 
'ApiCTOjuevei ev Aiovuclu dcKTiTrj (I frg 13 Ko) f^Kai juup|ur|Kec befj 
pTd oTrXa, ^Kai TjudvTecyj- TTaTKpdTiov, TraTKpaTiacTr|c, [TraTKpaTi-] 
j^acTiKdc, fKaij] TraTKpaTiacTiKUJC LfeTripprijua"jj. CKiajuaxeTv, lO^'^PO"J 
PX€ipi2ec0ai, dKpoxeipicjuoc, aTXeiv^, dTroTTviTeiv, ttu^ Traieiv, XdH evdX- 

15 XecGai, fXaKTiZieiv^. eTTi fbe'} toutujv eiTroic dv ujc eici Trdjujuaxoi, 
[KaGdrrep TTXdTUJV touc Trepi tov €u0ubr|juov (271 C)* ^toutuj Tdpj 
[ecTov Kojuibrj Trajujudxuj KaTd touc 'AKapvdvac touc TraTKpaTiacTdc'.] 

7T€VTa0Xoc 6 Td TrevTe dTUJViZiojuevoc. ibia b' auTUJ Trribdv, 151 
dXXec0ai, Trr|br|TiK6c , dXTiKdc. f[Trr|br|TiKUJC, dXTiKUJCJj. Kai 60ev dX- 

20 XcTai, PaTrip, [dqp' ou Kai f^TOJ ^t6v paTfjpa KeVpouKev'' * t6 be jueTpov 
ToO TTr]br|iuaTOC Kavujv, 6 b' opoc Td ecKajujueva, 60ev CTri tujv t6v 
opov fuTTepJTTribuJVTUJV 01 Trapoijuia^ojuevoi XeTOuci %r|bdv uTrep Td 
ecKajujueva'. dKOVTiCTiKoc, dKOVTicTiKUJC Kai t6 dKovTiov tiuv TrevTd- 
0Xujv KaXeTTai dTTOTOjudc. t6 be bicKov dcpeTvai, fbicKOVj eKTrejuiyai,] 

25 fbicKov pTijjaij, bicKUj UTroqpepec0ai. CTri be TTevTd0Xou t6 viKflcai 
dTTOTpidHai XeTouciv. OTrXiTtic bpojuoc, Kai 6 [t^v oTrXiTTiv biauXov] 

[©eUJV, Kal] OTTXlTObpOJUOC. 1 TrdXiv A I post iraXaiCTiPic BC add Kai dTUJvicTi?]c, II Kai 6 dTiwviCTric 
Kai 6 dTuuviCTiK^c (repetitum e § 141), sequitur in 11 iraXaieiv biaTiaX. tum ira- 
\aic|LiaTa. TraXaicTiKwc, ic67raXoc 1| 2 — 3 ordinem invertunt IIBC, biaTraXaieiv 
praebent IIBC bis 1| 2 ^qpebpoc] cqpobpOuc IIBC H 6 v6|uijLioi 11 1 cujLnrXeK6- 
juevoi] cuXXeT6|uevoi II B C || 11 dpiCToju^vei F B dpiCTOjudvei C dpiCTo- 
(pdvei AS II 13 CKiojuaxeiv II |1 16—17 dpecT6v A Totp ^PTOv 11 C 1| 18 aOToO 
IIBC 11 21 iizl] Trepl IIBC H 23 dKOVTiKuuc II |1 24 diroTOnric A diroToiueOc 
B II 25 (jTro9^pec6ai] v»TrocTp^9ec0ai A |1 26 diroTp lacuna 4 vel 5 litter 
capax X^T- 6 Ojjuiai] Hes H 10 cqpaipojuaxeTv] Plat Leg VHI 830 E H 18 sqq cf Schol 
Pind J I 35 jj 24 Hes dTroTOjudba* cxi2av Kal dK6vTiov irevTdOXou 1| 26 dTro- 
TpidSai] Hes 202 BipXiou r 162—154 

152 6 hk viKrjcac xd aO\a dveiXero, tov cxe^qpavov dveiXeio, Tf]v 
pdpbov ToO cpoiviKOC ^eXapevj f| tov cpoiviKa eXa^ev, ecTeqpavubGTi, 
dveppriGri, eKtipuxOn» dvTiTopeOGri , dvebeGn tiIj CTecpdvtu, fCdveKTi-"Jl 
ff P^XQii'j1> dveiTrev auTov 6 KfipuH. Kai t6 7TpdT|Lia dvdbecic CTCcpdvou, 
Kai CTeqpavriqpopia , Kai dvdppricic [Kai dvaYopeucicj Kai dvaKrjpuHic. 5 
Td be Tujv evepTOuvTiuv pr||uaTa dvenreTv, dvaKrjpuHai, dvaTopeucai, 
dvabficai, cTeqpaviucai, Taiviiucar Zevoqpu)v(?) fap [eipriKevj 'eTaiviouv 
Te [Kai TTpocrjecav ujCTiep d0\r|Tri'.] 

153 KOivd b' em TrdvTUiV dvaTKoqpaTficai , dcKfjcai dcKTiGfivai, d9\fi- 
cai, T^MvdcacOai, irovficai, dTUJvicaceai. Kai 6vo|Lia Ka\6v r\ dcKr|cic. 10 
Kai TU)LivacTiKfi f\ TexvTi, Kai T^^vacia t6 TTpdTiua, [Kai Tw^vacTiKaic] 
Jt6 ^mppTiiLia irap* 'ApiCToqpdvei (Vesp 1212)]. Kai drrobuvai Kai 
TU|Livdcac0ai Trapd GouKubibri (I 6. 5) Kai t^ilivujcic. Kai TUMvdciov 
t6 xwjpiov. e\aiuj xpicac0ai, t\iTTa d\eivpac0ai], Kovicac0ai. 

Touc )U€V ouv Ka\ou|Lievouc lepouc dTuivac, u)V Td d0\a dv ct€- 15 
qpdvuj |u6vuj, CTeqpaviTac €Kd\ecav fKaij qpuWivac], touc b* ovo- 
jaa2:ojue'vouc 0e)uaTiKouc dpTupiTac. 

CK be Tiijv dTU)viCTiKUJV 6vo)udTUJV Kai 6 )uacTiTov6|uoc Kai 6 
papbouxoc, [Kai 6 pdpbuj koc)uu)V, qpriciv 6 TT\dTUJV (Leg III 700 C)*] 

154 [£evoqpu)V be Kai )uacTiToqp6pov ttou (Cyrop VIII 3. 9, RLac 112) \^Tei.j 20 
Td be. x^Jupiot Tfjc dcKfjceujc dTTobuTfjpiov, TU)Livdciov, 7Ta\aicTpa, ko- 
vicTpa. Kttl 6 eqpecTTiKUJC rraiboTpipric Te Kai TVJ)LivacTf|c, dqp* ou Kai 
cuTT^ILivacTfic [TTapd TT\dTUJVi (Sopli 218 B) Kai fTrapdj HevoqpujVTi] 
[(RLacedIX4) TTpoTDjuvacTfjCj* 6 b' d\eiTTTT]c db6Ki|uov. TraiboTpipiKriv 
be TexvTiv 'lcoKpdTric (XV 181) feipTiKev, Kai TraiboTpipTiv 'ApicTO-_J 25 
t^dvTic (Eq 1238, Nub 973J, Tflc be TraiboTpipiac "Apxittttoc 6 kuj- 
)uik6c (I frg 51 Ko). feiri b' dvj Ik toutujv HTipa\oi9eiv, cujjuacKeTv, 6 jbfijLiaTa] 6v6)uaTa A || 7 dvabucai 11 | Zevoqpujv] immo Thucyd IV 121. 1 1| 
7 — 8 ^vavTioOvTO IIBC || 8 Trpo^ricav SC Trpo^oicav F irpocripxovTO Thucyd | 
d0\riTa( n II 13 diroTVJiuvdcacGai A dTU|avij09ricav . . . dirobOvTCC Thucyd || 
13 TWMvacic BC II 16 |li6vov A || 16 — 17 ii)vo|Liac|a^vouc A || 18 6vo)LiacTiKU)v 
dTuOviuv A 6vo|LiacTiKuiv 6vo|LidTUJv IIBC corr Jungerm || 20 |LiacTiToqp6pouc 
nC II 23 Trapd h^ TT\. A || 24 TraiboTpipiKi^iv] iraiboTpipriv IIBC an iraiboTpipiKWC 
(Aristoph Eq 492)? 2 jbdpbov T. cpoiviKoc] Hes j| 14 Mira d^ein/acGai] Hom K 577 saep, Thucyd 
I 6. 4 II 16 cpuXMvac] Bachm L 410. 9 (Et M 802. 38) Hes cf Lobeck ProU 213 || 
19 ^apboOxoc] Plat Protag 388 A [j 27 HnpaXoKpetv] Harp (Aeschin I 138 : v6)lioc 
cf Plutarch Sol 1) djc A(6u|lioc ^v kti' TpaTiKf^c X^Hcujc Kal N(Kav5poc ^v iri' 
'ATTiKnc biaXdKTOu (Sophocl TGF 454 N») Hes Libri HI 154—155 203 

cuu)LiacKiac c€CUJjuacKr|KUJC, [dcKOiuaxeiv^ , dcKrjTric [dcKr|)LiaTa5 dcKTicic 
rTXdTiuv (I frg 234 Ko) be Kai dcKr|v eiprjKe, q)aO\ov ovojua. Kai 
XriKueov fpb'»j1 dv eiTTOic [Kai cTXeTTi^a' eKaXeiTO be [Kaij CTXeTTic^ 
[Kai HOcTpa Kai CTraeic]. Kai tov Traiba epeic XriKueoqpopov * [tto-] 

5 [vripov Tdp 6 CTXeTTi^oXr|Kueoc]. tov be euXaKa tujv dcKriTiJuv r\ 155 
cdKKOV KaXoOciv ^lr\^] cdKTav]. deXriTaTc fb^j dv Trpocr|Koiev Kai 
ai evbpojuibec outiu b' eKaXoOvTO f[Td]^ tiuv bpo|Lieiuv uTTobrJiuaTa. 
[KpdTTic b^ ^qpn ev "Hpiuciv (I frg 11 Ko)] 

[dXTTipci euXdKOici XpTlcai t6 |Li€Teeoc.] 

10 dTXeiv, CTpecpeiv, diTdTeiv, XuTiZ^eiv, dTKupiZieiv, pdcceiv, dvaTpeiTeiv, 
uTTOCKeXiZ^eiv. Kai TTXaTid2^eiv fbe^ Kai KXijuaKi2^eiv TraXaic)udTUJV 6v6- 
jLiaTa- iLioxeripov Tdp t6 iLiecoTTepbriv ev Trj KUJjLiujbia (III p 587 frg 
1078 Ko) cxfiiLia TraXaicjuaTOC. f]br| be Tivec touc t^MVikouc dTUJvac 
cejuvoTcpov 'HpaKXeiouc dTUJvac eKdXecav. ^Xuto b' dTU)v', Kai ecTU) 

16 TcXoc ToO pipXiou. 1 cujjLiacKiav A ciwiuacKia 11 | cuijLiaKiKiJuc C cu)|LiaKiK6c B | dcKO|Liax€tv] 
dbiKOjLiaxeiv nC i| 2 dcKCiv IIBC || 3 CTe\rfi^o.v II j cuWcTic 11 'cteXtIc? an hk 
T^ pro b^ Kai' Bekker || 4 Kai Hucxpa om S || 5 CT\eTTi5oXuKri0oc A j tujv b^ II | 
euXaKa tAv] ou XaK6vTUJV 11 GriXaKOv C GuXaKov B j dcKriTUJv] deXr|TU)v AnC|| 
6 cdKTac A caKTdv KaXoOciv nC || 7 dvbpojuibec A | bk KaXoOvTai IIBC | 
bpojLieTiwv S bpojuaiujv F |1 9 0ti\uko1ci IIC | XPn^i^ci lacuna 9 litterar cap 
dTX- ^ II 10 dirdTeiv] dTrdTXeiv? Jungerm | XuTiZieiv] auTi2eiv] A j dTKOiviZieiv 
post XuTiZeiv add B | j^dcceiv] bpdcceiv post dvaTp^treiv IIBC || 12 t6 jli^cov 
Ipbeiv A t6 TT^pbeiv IIB -pbr]v C post TraXaicjuaToc 1 13 || 14 XOto] auT6 
nBC I post lcTUJ A add toOto || 15 post pipXiou F add t ^ppujco KOpie, C TToXu- 
beilKOUc 6vo|uacTiK6c t 1 cu))uacKia] Plat Leg H 674 B, I 646 B, Phil 30 B || 2 dcKr]] Hes || 3 ctXct- 
Tic] cf Vn 179 Schol Plat Hipp min 368 C, Charm 161 E, Schol Aristoph Eq 
577 Phot Suid Phrynich 299 Lob HucTpav |ui*i X^tc, dXXd CTXeTTi?>ct || 6 cdKKOv] 
cf X 75 Ael Dionys ap Eustath 904. 18 (206. 2 Schw, Phot) Phrynich p 108 Lob, 
Moeris 209. 27 B, Thom Mag 789 Suid || 10 XuTi^eiv] Plat Rpbl HI 405 C Phot 
Hes XuTiZei; Phot Suid, qui falso Platonis Gorgiam afferunt, Schol Plat Rpbl 
405 C I iidcceiv] BAii 113. 12 i5)d5ai dvTi toO. KaTapaXeiv. Ari|uoc0^vric (LIV 8) || 

11 KXi)uaKi2eiv] L Sabb: 17, 10 'ApiCTOcpdvric 'AvaTuptu cf Hes s ^k KXi|uaKoc || 

12 luecoTT^pbTiv] Phot Hes || 14 Xuto 6' dydjv Hom Q 1 cf Schol C 376 = 
L Cantabr 331. 3 N 204 BipXiou A 2—8 'loOXioc TToXubevjKTic Ko)Li|Li6bLu Kaicapi xaipeiv. oTfLiai Kai ce, ei 
fKaij veoc ei, TioXXd TrpoceHeupr|ceiv olc eTpaipa" oii fap epTtubric r\ 
ILiijuTicic KaTd Triv {^TTicj eupe'ceujc uqpriTnciv. dv be ti ce 6vo|ua ujc 
2 TTapei)Lievov eTreXGri, jLiri j^fTrdvu^fJ 0au)Lidcric. icuuc tV^v'j Tdp auTO 
Kdv eibiijc eiriv irapeiKiuc, dXX' luc ouk eTraiviuv ei be Kai bieXa0e 6 
)Li€, eu icG' OTi TToXXd Kai iIjv Tidvu icjLiev, fecTiv'] 6t Im Tr\v )Livr|)UTiv 
ouK dTravTa, ottou Kai Td tujv oiKeTUJV 6v6)naTa, d ouk dv cpaT)uev ujc 
ouK TcjLiev, eKTTiTrTei TToXXdKic xP^^ovtujv KaXeTv. Kai ti beT toGto 
0aO)ua oTec0ai, ottou t€ Kai tujv CKeuiuv tic '^ctiv d exujv ev x^poTv 
d)c ouK €xu)v Z^TiTeT'. opa br\ ei tic dXXoc tuuv vOv '€XXiivujv eupe lo 
TOcaOTa Kai ev tocoutoic. ff^ppujco Kupie.^SJ 

7 TTepi Toivuv eTTicTTi)uuuv Kai tujv dTT* auTUjv irexvujv ev toutuj 
pr|Teov. eTTiCTii)Lir|, eTTiCTTi)LiocuvTi , Tvujcic, dXii0eia, KaTavdTicic, bid- 
CKevpic, 0€ujpia, e)LiTT€ipia, Te'xvTi, feuTexvia, 6p0oboHia. Kai Td 6v6-*S 
[VctTa eTTiCTr|)uu)v"j, emcTTi)uoviK6c, tvu)ctik6c, Ctvu))uovik6c, 0eu)pTi-'j i5 
["tik^c, biaTVU)CTiK6c, e)LiTT€ipoc, TexviTTic, TexviK6c* 6 Tap boHacTiKoc"] 
pKoivov Kai eTTi ToO Td vjjeubfi boHdZ^ovTOC, 6 b' dXr|0fic Kai fo'] (pi-'j 
fXaXii0r)c Kai dXXo ti bTiXoT, 6 be KaTavoTiTiKoc euTeXec^j. Td b* 

8 eTTippr|)LiaTa eTTiCTr||uoviKUJc, pKal Trap' '0)uripu) (K 265 saep)'j eTTicTa- 
)uevu)c, ["tvujctikujc, tvuj)uovikujc, 0€U)pr|TiKUJC, e^urreipujc, TexviKuuc*'] 20 
Pto Toip boHacTiKUJC djuqpipoXov. pr|)uaTa b' €TricTac0ai, eTriCTfivai ujc'j 
fTTXdTUJV (Euthyd 296 C?), TVtuvai, fTVUJpicai'^, ^0€ujpficaij KaTa-'j IXOAION ad epist § 2 1 9 ^ctiv S — 10 lY]Te\ Cdd in textu post 6pa bi\ 
add Td ToO nXdTUJvoc (Rpbl IV 432 D E) 

TToXubcuKouc 6vo)LiacTiK6v (-ku)v PipXiov A) b, capitum index AS, i^ (omC) 
dpx^i ToO b PipXiou, capitum index BC, tum ^TriCToXr) B 

1 F om 1 1 oT)uai — 1 11 Ko|li. Kaic. 'I. Tl. HBC || 2 TrpoccHeupetv AS || 
3 c€] kc BC II 4 i^TtiXQr] A || 4—5 Tap B.v aM Kal BC et S qui Qv om jj 5 einv] 
eeinv A I TrapeiK6c AS | fiXXiuc A bfiXov ibc? Wilam | ^aGe B || 6 6ti] d)C A j 
Ti]v jLivriv ouK S II 8 Ti6e BC eaO)Lia toOto C || 9 oieceai] Troieiceai Wilam 
6ttou f€ A 6Tr6Te SBC | x^poiv S || 10 2riTei. 6pa bi] t6 toO TTX. ei tic (rjTic C) 
Sv (delevi) ASBC v Schol || 12 aCiTf) S aOTfic B || 13 ^iriCTrDLioviKy) tvujcic 
B II 15 et 19 BC add Kal t. 6)aoia || 16 ^iuTreipiK^c II Epist 1 10 cf Lucian Lexiph c 17 lr]T6j . . . 6Tr6eev Tct TOcaOTa KaKci cuve- 
X^Huj Kal ^v 6ir6cuj xP<^vuj Kal Sirou KaTaKXeicac elxec tocoOtov k)ui6v dT^rrujv | 
21 ^incTf^vai] Plat 1 1 eiTe 8Tav kmcTi] eiTe Sttujc poOXei Libri IV 8-11 205 

P^Geujpficai, TrepiaGpficai, KaTavoficai, biacKeipacOai * dTTo t«P tujv'j 
pXoiTTUJV ouK ecTi Lpfiiuaj 7TXf]v ToO boHdcai, [ih icujc 7TpocGeTeovJ'j 
f^To opGujc boHdcai_J r\ opGrj boHr] XP^IcacGai f| vfiei lr\ dXTiGeiJ ri"j 
[^drrXavei r| dccpaXei. t6 be Texvdcai eTcpac xP^ictc"]. toutoic be 9 

5 TdvavTia dveTTicTrijuociJVTi , dfvoia, dfvujcia" 'AvTiqpiuv (frg 142 BP) 
b' fcTTi TOUTOu"] Kai dTVUJjLiociJVTiv XeTei. ijjeOboc, dvoia* t6 Tdp 
dvoricia [Kai dGeajuocuvri ] CKXripd, drTeipia fbe Kai dTexviaj Kai] 
tH^euboboHia Kai boKr|Cicoqpia {^TTXdTUJVOC^j Kai f^f^eiK^c (Phaed^jj 
f{^92 B saep) Kai"jj eiKacia (Rpbl VI 511 E saep) Kai ekujv (Phaed 

10 87 B saep). Kal Td ovojLiaTa dveTTiCTfjjuujv, dTVUJ|Liujv, dvouc, dvoriToc, 
dvoTiTaivujv, dGedjuujv, fdGeaTOc, diTeipoc, dTexvoc, [boKricijCoqpoc,] 
[ujc 'AvTiqpujv (frg 162 BP) [eqpr|'j, eiKacTric, eiKacTiKoc* pKai juevTOi"] 
[^Kai boKTjcivouc, 6v Kai boKricibeHiov KaXXiac eipriKev 6 kujjuikocj 
P(I frg 27 Ko). Kai Td eTTipprjjLiaTa dveTTicTrjjuovujc, dTVUJjuovujc,"] lo 

15 IVtubujc, dvofJTUJC, dGedTU)C — t6 Tdp dGeajuovujc piaioTepov — "j 
fdrreipujc, drexvujc, eiKacTiKUJC, ojuoiujtikujc. Kai boHr] MJeubeTj 
pXPncGai, cqpaXepa, TTeTrXavrijuevri. pf||uaTa b' ouk ecTiv oti juf) t6"j 
peiKdreiv.»] 

[''eK b' eTTiCTfijur|c dpeTri, dvbpaTaGia, KaXoKaTaGia, beHi6Tr|c,"j 

20 fcoqpia, qpiXocoqpia, t^i^o^OTiaj, qppovricic, cuvecic, voOc, XoTic)u6c,"j 
pcujqppocuvri, KapTepia, eTKpdTeia, dvbpeia, euGujuia, eupujCTia, bi-j 
^Kaiocuvr), biKaiOTTpaTia, eucepeia, ociottic, euTVUjjuocuvri , eTTieiKeia,j 
[VeTctXoiiJuxia, jucTaXoTvujjuocuvri , qpiXavGpujTTia, jueTaXoTTperreia. KaPj ii 
fTd ovojuaTa KaXoKaTaGoc, coqpoc, qpiXocoqpoc, ^qpiXoXoTOCj, qpp6-"j 

25 f vijuoc, cuveT6c, euvouc — 6 Tdp vorijuujv ttoititik^v — beHi6c,*j 
feu]uaGf|c, TToXujuaGrjc, XeXoTiCjuevoc, cujqppujv, KapTep6c, KapTepiK^c,"] 
[•^eTKpaTfic, dvbpeioc, euGujuoc, eupujCTOC, biKaioc, eucepr|c, ocioc,"] 1 irepiaGpoicai II A corr Bekker || 2 bo^&leiv A || 3—4 dXTiGeia. v:\dvr\ 
dcqpaXfi n II 4 xpeiac A lcxiv ^vvoiac 11 || 6 eipr^Kev II || 7 dvor|Tia AC 
dvocia B Cf Lobeck Phrynich 506 | dGecjuociivri IIC || 8 Cum boKricicoqpia apud 
Platonem non legatur, scribendum -coqpia. Kai TTXdTUJVoc 1| 11 dOedjuujv, coqpoc 
U)C 'AvT. n nuUo lacunae signo || 12 eiKacTiK6c IIBC (qui add Kai Td 6|aoia), 
eiKdcTiup A II 13 60KTICIJUOUC, 01 K. boKTicibeHioi II || 17 xpflco|uai A 1| 21 eup- 
pujCTia A semper || 24 KaXdc Kai (om F) dTaOdc 11 1| 26 iroXujuaefic] Taxujua0f|C A 7 cf II 228 Moeris 188. 33 B dvoriTiav 'Attikoi, dvoriciav "eXXrivec Cf 
Bachm L in BA 406. 16 || 10 cf V 145 dTvoOuv. 'AvTiqpOuv (frg 142 BP) b^ Kai 
dTvuOjuujv \ifei L Cantabr 331. 6 Nauck dTviOjuovec 01 dxdpiCTor irapd b^ TT\d- 
Tujvi (Rp V 450 D) oi djuaG^c = L Vindob 8, 15 = ZonarL 18 BachmL in BA 
334. 8 dTvuOjuovec |I 25 vori|uuJv] Hom p 282 t 133 v 209 1| 26 TroXujuaefic] Aristoph 
Vesp 1175 Isocrat I 18 Xenoph Mem IV 4. 6 Plat Leg VII 810 E 206 BipXfou A 11—15 

f(pi\dv0pujTroc, iTTieiKric, )Li€TaX6i|Juxoc, )a6TaXoTVUJ|niuv, )neTaXo7TpeTrr|c.*j 
pKai fid eTTipprjjuaTal coqpiuc, fcpiXocoqpujcj, cpiXoXoTUJC, 9povi)uujc,'j 

12 f^cuveTiJuc, euvujc, XeXoTic)Lievujc, e)U(pp6vujc, KapTepu)c, KapTepiKuic,"] 
P^f eTKpaTUJC^ , dvbpeiujc, eu06)uu)c, eupiucTUJC, biKaiujc, ociuic, eucepOuc,'] 
[''(piXav0puj7TUJC, ^TTieiKiuc, )LieTaXoipuxujc, )LieTaXoTVUJ)Li6vujc, ^aeTaXo-'] 6 
fTTpeiTUJC. pr|)LiaTa b^ ]u6va cpiXococpeTv, cppoveiv, cuvievai, voeTv,"j 
[''XoTi^ec^ai, cujqppoveTv, KapTepeTv, dvbpi2:ec0ai, biKaiOTTpaTeTv, eucepeTv,"j 
P^euTvuj^uoveTv, (piXav0pujTTeuec0ai."j 

pTd b' dvavTia KaKia, irovripia, )uox0r|pia, q)auX6TTic — (pXaup6Tr|c'j 
pb^ ckXtip6v — , CKai6TTic, drraibeucia, iTavoupTia, d)ua0ia, )uicoXoTia,'j lo 

13 pdvoia, dqppocuvri, dcuvecia, fdHuveciaj, dKoXacia, dKpacia, dceXTeia,"j 
pdvavbpia, 0pacuTTic, beiXia, dppujCTia, dbiKia, dbiKoirpaTia, dvoci^TTic,"] 
t^dTvuj)uocuvri , dvemeiKeia , ^uiKpoipuxia — fi Tdp )uiKpOTVUJ)uocuvTi'j 
fbucxepec TTpoc ttiv okotiv — , dc^peia, buccepeia, )uicav0pujTTia , dTr-'j 
fav0pujTTia, )uiKpoqppocuvTi , )uiKpOTTpeTTeia. Kai Td 6v6)uaTa KaK6c,'j 15 
Pttovtip6c, )uox0Tip6c, ffi)ui|u6x0Tipoc^, qpauXoc, qpXaOpoc, CKai6c, dTTai-'j 

14 fbeuTOC, dcoqpoc, ei Kai )ufi ^ctiv n dcoqpia, rravoupTOC, d)ua0Tic, ]uico-'j 
[^X6toc, dvouc, dv6r|T0C, dX^TiCTOc, ei Kai Triv dXoTiCTiav ou TTpoceTeov,'j 
pdqppujv, dHuveToc, dcuveTOC, dKpaTrjc, dceXTiic, dK6XacT0C, dvavbpoc,'j 
[^0pacuc, beiX6c, dppujcToc, dbiKoc, dv6cioc, dTvuj)uujv, dveTTieiKr|c,'j 20 
f)uiKp6ipuxoc, dcepT^c, buccepT^c, )uicdv0puJTTOc, )uiKp6q)pujv, 6XiT6qppujv,'j 
jcBp|B KaTdZevoqpu)VTa(?) )uiKpOTTpeTTTic. Kai Td eTTippri)uaTa )uox0ri-"j 
PpiiJC, (pauXujc, j^qpXaupujcj- t6 Tdp TTOvripuic euTeX^c, CKaiiuc be Kai'j 
P^dTTaibeuTUJC, dc6qpujc, TravoupTUJC, djua0u)c, )uicoX6tujc, dvoT^TUJC,'] 

15 fdXoTicTUJc, dqpp6vujc- )uiKpoqpp6vuJc Tap Kai 6XiT09p6vujc dTOTTiu-'] 25 
pTepa, KdXXiov be ^uiKpoTTperrujc. pT^^uaTa b' dTTo tujv TTXeicTUJv'j 
fouK ^CTiv, dXXd )u6va TauTa' TTOvripeuec0ai, TravoupTeTv, )uicoXoTeTv,'j 
fdvoriTaiveiv, d)ua0aiveiv to b* dqppaiveiv TTOiriTiKUJTepov (Hom B 258'j 
{"u 360). dvTi )uevTOi pTi)udTUJV toTc eTTippri)uaci xpncTeov t6 ^xciVj 
fauToTc TTpocTi0^VTa, oiov CKaiujc ^x^iv, )uox0ripiJL)c ^x^iv ^Kai Td_j'j 30 
p^XoiTTdj, Kai KaT dXXriv KXiciv cuvaTTTeov auToTc ttiv ^x^v )ueTOxriv,"j 
foiov d)ua0u)c ^x^v fKai CKaiiuc ^x^Juvj, Kai ttou Kai CKaiujc biaKei-*j 
tVevoc, Kai eTTi TrdvTUJV 6)uoiuJc.'j 2—3 KapT€pu)C n post qppov{|Lia)c || 9—10 qpX. Tap 6X6KXripov 11 1| 11 (icuv€c(a, 
6Euv€c(a n cf 1 19 II 17 iL )u^ ?ctiv A | dco(p(a Ed pr cocpia AH || 18 ei] ou H | 
irpociT^ov A irpocaiT^ov S Trpoc€Ta(ov F, corr Bekker || 20 9pac0b€iXoc n | dp- 
pujCTOc om S I dv6cioc] <iv6TiToc A || 21 — 22 neque jLUKpoTrpeTrric neque 6XiT6qppujv 
neque )LiiKp6qpujv invenitur ap Xenoph || 32 CKaiOuc biaK€()U€voc] iwc 6iaK. II 9 |Liox0Tip(a, 16 )Liox6ilP<^c] cf V 118, Phot )Liox6)lp6c (A€(vapxoc et 'AvTiqpi&v) Libri IV 16-~19 207 

€ibTi b* €TriCTTi)LAiuv f\ Texviuv Tujv dXeuO€piujT€pujv YPaWLia- 16 
TiKri, biaXeKTiKri, priTopiKri — r\ amY\ kqi TroXiTiKr) Kai coq)iCTiKr| — , 
TroiTiTiKrj, )LiouciKr| , [^dcTpovoiLiia, fCUjjLieTpia , dpiGjuTiTiKrj "j , CTaTiKii, 
laTpiKrj. Kai Td an aiiTUJV ovojuaTa TP«mLiciTiCTf|c Kai fpajLiiLiaTiKoc, 

5 LPl^TUJp pTlTOplKOC 6 aUTOC Kai TTOXlTlKOC COCpiCTrjC COqplCTlKOC,'] 

LPTTOiriTric TTOiTiTiKoc, juouciKoc^j, dcTpov6)Lioc dcTpovo|LiiK6c, Teuj|LieTpTic"j 
CT€UJjLieTpiK6c, dpi0|UTiTiK6c"j, CTaTiK6c, iaTp6c iaTpiK6c. ^koX tcl e7Tip-'j 
[''pilluaTa TpdjujuaTiKUJC, ttoXitikiuc, priTopiKUJC, co^ictikluc, ttoititikujc,'] 
Pjuo^cikujc, dcTpovo)uiKUJc , ^TeiwjueTpiKiucjj dpiGjurjTiKiuc , CTaTiKiuc,'] 

10 fiaTpiKUJC. Kai dTTO juev toO TpajujuaTiKoO pfijua ouk ecTiv, ei )uf)'j 17 
t"X6Ttu t6 TpctjujuaTiKOV eivai, fprjTopeueiv be^. Kai ttoXitikov eivar'] 
foube Tdp TOUTUJ pfljua urr^KeiTai. Kai coqpicTfjv eivar oube Tdpj 
To coqpiCTeueiv ev XP^lcei KeKpijuevr), dXX' icujc dvTi toutou fToi TTai- 
beueiv, [^boKei b' eTTi TTdvTUJV koivov eivai. dTTO be toO TTOir|ToO'j 

15 Cto TTOieiv dXXd Kai toOto bid Tfjv eTTi ttoXXiuv XPflciv djucpipoXov,'] 
P^ei jui^ Tic auTuj TTpocGeiTi t6 TTOifiiuaTa. TTap6juoia b' dv tic KaPj 
fTTepi ToO juouciKoO cpaiTi. TGUJjueTpeTv b' dv eirroi tic Kai dcTpo-'j 
["vojueTv Kai dpiGjueTv Kai icTdvai Kai iacGai."] 

[''KaPj eTTi juev toO TpctjujuaTicToO pTiTeov bibdcKeiv pTpdju-'] 18 

20 [^juaTa, cuXXapdc cujUTrXeKeiv j, Tpdqpeiv, dvaTivuucKeiv , TTpOTpdqpeiv 
uTTOTpaqpeiv pTTpocTTapaTpaqpeiv, tuj Tpaqpeiuj TrapaTpaqpeiv , ix\ rrapa-j 
P^Tpaqpibi'j, dTTOCTOjuaTi^eiv. Kai beXTiov be tiuv ev TpajujuaTicToO, 
(^Kai TTuHiovj f LKai TTuHibiovj — ^cti Tdp j TTap' 'ApiCToqpdvei (I frg 
845, 6 Ko) fTouvojua — Kai beXTOC»j. Kai ^Hp6boTOc (VII 239) 

25 Cju^v XeTei'j ^beXTiov biTTTUXov', oT b' 'Attikoi ^TpotjujuaTeTov biGupov', 
Kai Gupac Tdc TTTUxac dxpi buo, eiTa TTTuxac, Kai tpitttuxov Kai 
TToXuTTTuxov. "OjuTipoc (Z 169) be TTivaKa TTTUKTOV eipTiKCV. TpajLi- 19 
juaTeTov be TTapd toTc 'AttikoTc Kai ev «L dpTupiov dTTCKeiTO, 6 Kai 
'TpajujuaTcTov BoiiuTiov' ^KdXouv* [oi be veOuTcpoi auTo Kai dpTupo-] 1 ^X€u9€piujTdpu)v] iepujT^pujv BC II 2 ?)ia\eKTiKi?)] biajneTpiKT?) BC (-ktic 
C etiam in ceteris nom) j post ttoXitikt?] II repet biaXeKTiKiP] fj aOT>*] || 4 lir' 
n II 7 post iaTpiK6c BC add Kai tci Sjuoia 1| 13 t6 hk. coqp. oiik eC)b6Kijuov. xPICt^ov 
hl dvT* oOtoO t6 (t«I) B) iraibeueiv BC || 14 ttoititikoO A || 16 Tct ttoiti. AII corr 
Bekker || 18 iQcai (tavai Ed pr) Kal iQceai A Ed pr icTdvai Kai iCTacGai II, corr 
Toupius II 21 i)ir. TcapaTpdqpeiv n | ante Tfj S iterum dvaTiviOcKeiv (1 20) || 22 beXTiov 
ToO Tp. A. 6. b^ t6 toO TpctJuiLiaTiCTiKoO B || 26 irTUxdc utrobique A || 27 irivaKi 
BC I ittukt6v] tttuktu) BC ttuktiPiv A || 29 TPdJ^J^- Boiujt. epitomatoris error 
subesse videtur cf Harpocr 23 iruHiov 'ApiCT. cf X 59 sq || 25—27 cf X 57 sq || 25—26 = Hes s Gupic || 
26 eOpac Euripid Iphig I 727 || 28—29 Harpocr dpTupoOriKTi (sic boni Harp cdd, 208 BipXiou A 19—21 

t0r|Kr|v d}v6}ialov. ['ATToXXobujpou be toO reXtuou (III p 279 Ko)"j 
["Kai bpajLia ecTiv 6 rpajiijLiaTeibioTTOioc"]. 'HpoboToc (II 28) jiievTOi 
^Tpa)Li|LiaTiCTfiv Tujv Iv Cdi lepiijv xPnM«TUJv' eipriKev dvTi Tpa)H|LiaTeujc. 
{•^'ApiCToqpdvric be iTailei ev Geciuo^opiaZioiJcaic (439) Xeyujv r] Ypa|Li-"j 
[VciTeucj. lcTi b' eiTTeiv eTri toO TPCt)Li)LiaTiCToO] Kai Td [^toO^ Ati- 5 
juocGevouc (XVIII 258) 'Td pdGpa CTTOTTi^eiv Kai t6 )LieXav Tpipeiv 
Kai t6 TTaibaTUJTcTov KOpeTv'. tfT6 be TTaibaTUJTeTov^ Kai bibacKaXeTov] 
[Kai (pujXe6v eKdXouv 01 TTaXaioi.j 

20 'Ctti b^ ToO priTo-poc eiTTOic dv beiv6c emeTv, uTTe'pbeivoc 
fTTdvbeivoc^, co(p6c feiTreTv'], ^TTdvcoqpocj, f^eHioc, TTepiTTOc, cuvexnc,'] 10 
f^TTUKVOc, TTpoxeipoc, eupouc , pdbioc, ttoXuc, dqpeovoc, eTTi|aeXric,»j 
fdKpipric iiKpipuj)nevoc, ecKe|U)Lie'voc fTrepiecKe^LijLievocj, "GXXriv"], 'Attikoc, 
TToXuTVUJ)Liujv, TToXuvouc, pTToXuXoTOC, euTXujTTOC, euqpujvoc, ppaxu-'j 
fXoTOC, cuvTOjuoc, caqpric, cqpobpoc, ttoXitikoc, icxupoc, buvaToc, lv-"j 

21 [.''tovoc, piaioc, paTbaToc"], TTiGavoc, fibuc, eTTaTUJTOc, [''tXukuc,'] 15 
fdqpeibrjc, eu9uppr|)uujv , eXeTKTiKoc, TTapprjciacTiKoc , dvuTTOCToXoc,"] 
[''TexviTTic, ^VTexvoc, paOuc ttiv TvuJjuriv, TTiKpoc, feuvoiKdcj, 0u)liik6c,"j 
f0ujuoO T€|LiwJV, xoXfjc iLiecToc, TrapoHuvTiKoc^j , 'ttoXXuj peujv', [biKriv] 
[TTOTajuoO peujv, [KaTd xiova Triv cuvexeiav^j, oioc eTeTpai 0u)u6v, 
opTnv TTpdOvai, oTktov eTTiCTTdcac0ai, ^Xeov eKKaXecac0ai, pTTapa-'j 20 2 bpaiLia] TP<i|Li|iia AII corr Jungermann | Tpa)Li|uaTi6iOTr. AF || 3 tu»v] xd C | 
^v ca (cai F) . . . lepujv n, lacuna 2 vel 3 litter, cde et i superscr B man I || 
4—5 ^ Tpa|Li|uaTeuc] ^ttP- A || 7 Kopeiv] Kopivou n || 9 ^ir^pbeivoc om F || 11 eOpouc] 
eOvouc A II 12 dKpiptj(i(6 F))uevoc 11 || 13—14 ppaxOqpujvoc II add post eOqpujvoc || 
15 pabiaioc S pdbaioc F jbdbioc A correxi cl j!)aT6ai6Tric p 209. 10 || 16 dXeKTi- 
k6c II II 18 Tro\Xu)v jb^ujv II iroWujpetOv C iroXOc jb^ujv B ir. j!)eu|LiaTi jb^ujv A || 
20 IXaiov nC dpTUpioer]KT) cdd mali et interpolati) Aeivapxoc ^v tijl» KOTd TTpoH^vou (p 335. 3 
Tur) pXdpric 6iTTd i^v TpajLtjLiaTeibia, oic ^xP^vto 'AGrivaioi, Td |li^v iJjCTe Tpciqpeiv 
|Li6vov Ti ^v auTOic, Td 6' djCTC xal dpTupibiov KaTaTi9ec9ai, direp Kal KiPiijTia 
iKdXouv . . . Bachm L in BA 443. 6, Hes dpTUpo9riKr] et dpTupivov, Tpa|LijLiaTeiov 
8 Kal BoiujTiKdv Kal koiXov X^T^Tai 

2 cf Vn 190 II 8 cf IV 41, IX 41. Bachm L Suid (Zonar L) qpujXedc Kai 
t6 TraibeuTrjpiov djc qpaciv oi "lujvec Hes qpujXedv, cf Zonar Hes Et M s dTio- 
qpUjXioi I! 13 iroXuTvi/jiLiujv] Plat Phaedr 275 A || ttoXuX^toc Plat Leg I 641 E 
Xenoph Cyrop I 4. 3 || 13—14 ppaxuX^TOc] Plat Leg I 641 E || 15 i!)aT6aToc] 
Bachm L (Phot Suid) et Phot s jbaTbaTov, Phot Suid s jiaT&aiouc* KOTd |LieTa- 
(popdv dTr6 tuiv Sjuppujv. touc KeKivr]|u^vouc Kal cqpobpouc Kal piaiouc, 'Avti- 
(pdvric 'AtpoCkoic" '^. djuaxoc, irpaTiua jueTZiov f\ boKeTc'. AiqpiXoc TToXuTrpdTjLiovr 
't{ ttot' ^CTiv; d)C ji. ^HeXriXuOev'. Icti Kai ^v TTpuTdveci TriXeKXefbou t6 6vo|ua 
Kal ^v AaiTaXeOciv 'ApiCToqpdvouc 1| 18 Demosth XVIII 136 TTu9ujvi . . ttoXXuj ^^ovti Libri IV 21—25 209 

fKpoOcacGai, ^HaTraxficai, TrapaTaYeTv, fTiapaKpoOcdi^, tTTapaTreTcai,^] 
fqpevaKicai, coqpicacGai, TiapeveTKeTv, TrapacOpai, KXeTcai, tciJTKXeTcai,^] 
fcuTX^ai xfiv TVtu|ar]V, cuvxapdHai fLTOVjj XoTiC|u6v, bdKpuov TTpo-j 
[°KaXecac0ai, TrapaKpoucTiKoc, cpevaKiCTiKoc, TreiCTiKoc, fTrapaTreiCTiKoc,^"] 

5 f dTTaTTiTiKOC. Kai Ttt TTpdTHaTa beivoTTic, coqpia, beHioTTic, cuvexeia,"] 22 
fTTUKVOTTic, eupoia, pacTUJvri, TrXfjGoc, dqpGovia, eTrijueXeia, dKpipeia,j 
fcKeipic, TrepicKevpic, eXXr|vic)Li6c, dTTiKic)Li6c, TToXuTVUJjaocuvri , ttoXu-j 
fvoia, TToXuXoTict, euTXujTTia, eucpujvia, fdqpGovia^, ppaxuXoTia, cuv-^j 
P^TOjLiia, caqpriveia, cqpobp6Tr|c, icxuc, buvajuic, pia, paTbai6Tr)c,'j 

10 P^TTiGav^Tric, f]bovri, t^^kuttic, eupr|)LiocuvTi , T6xvr|, KaKoi^Geia, Tri-"j 
fKpia, TTeiOu), qpevaKicju6c , dTrdTri eHoTrdTri, TrapoHucjuoc , beivo-^j 
[•'XoTia, oiKTpoXoTia, TaTreivoXoTia. iKav6Tr|c b' eipr|Ke Auciac'j 23 
[''ev TUJ KaTd TTavTaXe'ovTOC (frg 211 Tur) eTTi toO iKavoO XeTeiv,"j 
fujCT eK TOUTOu eiTTOi Tic dv Kai iKaviuc Kai kav^c. dTTO be tujv"j 

15 f TTapaXeiqp6evTU)v ouk toiv 6v6^aTa toO TrpdTjuaTOC. Td b' e tt i p - j 
[*'pr||uaTa beivOuc, coqpujc, Travc6qpujc, beHiuJC, TrepiTTUJC, cuvexujc,"] 
{"ttukvujc, TTpoxeipujc, eupujc, pabiujc* t6 be ttoXXujc piaiov, dqp66vujc"j 
fbe', feTTijueXujc^, dKpipOuc i^Kpipujjuevujc, ecKejujuevujc fTrepiecKejujuevuJc,']"] 
feXXriviKUJC, dTTiKuic, ttoXutvu))u6vujc, lTtoXuvujcj. to be ttoXuX6tujcj 24 

20 fTTapaiTr|Teov, euTXuiTTUJC be, euqpiuvujc* Kai t6 ppaxuX^TuJC uTreppdci j 
fTO cuvt6)uujc pTiTeov. caqpiuc, cqpobpuic, icxupujc, buvaTUJC, piaiujc,"j 
{^paTbaiuJC, TTi6avujc, fjbeujc, tXukc^ujc, eTcaTUJTUJC, eu6uppr|]u6vujc, dvuTTO- j 
fcTdXujc, TexviKuuc evTexvujc, KaKor|6ujc, TTiKpujc, cpevaKiCTiKUJC, Trap-j 
foHuvTiKiuc, tdTTaTTiTiKUJcJ dHaTTaTTiTiKUJC. prjjuaTa b' ouK ^CTiv 6ti"j 

25 f juf) beivuicai, eTTijueXTi6fivai, dKpiPiucai, ecKeqp6ai TTepiecKeqp6ai , eX-'j 25 
pXrivicai, dTTiKicai, voficai Trepivoficai , cqpobpiJvac6ai , icxOcai, buvri-''] 
f^^fivai, pidcac6ai, TreTcai, fjbOvai eqpribOvai, T^^JKavai, Texvdcai, qpe-"j 
f vaKicai, TrapoHOvai, ffdTTaTfjcai^^j eHaTraTficai. ^via be toutujv Koivd^j 
fKai TTpoc ^Tepa.^j 2 et 1 27 — 28 q)aivaKicai II | TTap€veTKeiv] Trapacxeiv A j xXeTcai] KXucai 
A II 3 t6v add Ed pr || 4 ante ireicx. A et II repet irieav^c e p 208. 15 
TTicTiK^c A II II 9 jiaT&ai^TTic] jio6i6Tric A cf ad p 208. 15 || 15 TrapaXTiqpe^vTUJv F 
irapaXrice^vTUJv S || 20 iJir^ppaciv A || 21 co^ujc A || 22 j!)aT&aiuuc] ^oeiujc AII 
correxi cl 1 10 et p 208. 15 || 23 e{)T^xvuJC A || 24 diTraTriTiKUJC Ed pr dtTraTiKUJC 
II II 26 diraTf^cai Ed pr 8—9 cuvTOjaia] X^tudv Plat Phaedr 276 B || 11 ^evaKicja^c] Aristoph Eq 
631, Demosth V 10, XIX 26. 94, XXIV 194, Din I 92, 111, II 4 jj 12 kav^Tric] 
BA" 100. 17 II 27 r^bOvai] Plat Rpbl X 607 A, y|6uc|u^vri jaoOca Aristotel Poet 
p 1449 b 25, 28 || 27—28 qpevaKfcai] Demosth II 7, XXXII 31 

Lexicogr Graeci IX PolIiTjx edBethe 14 210 BipXiou A 25—29 

eiTTOi h' av Tic pprjTUjp'} priTopiKoc , [^XeKTiKoc"], ttoXitikoc, 
ff^XeTKTiKoclJ, cujnpouXoc cuiLipouXeuTiKoc, vo|uo0e'Tr|c voiuoGeTiKoc, hx]- 
jLiaTUJTOC bniLiaTuuTiKoc, brjMnTopoc fbri^nTopiKocj, LppouXr|(p6poc,'j^ 
fPouXnTopocj, TTpecpeuTric f TTpecpeuTiKoc^j, bmaviKoc, [cuvriTOpiKoc,] 
f t*^cuvr|TOpoc'j^ , KaTriTopoc, TravTiT^piKOc", eTKiuiuiacTiKoc , [ipeKTiKoc^ 6 

26 fcu)ipouXr| cu|upouXia, vo|Lio0ecia, 5Ti)uaTiuTia, Trpecpeia 7rpecpeucic,'j 
fbiKTi, biabiKacia teTribiKaciaj , dvTibiKia, cuvriTopia, cuvaTopeucic,"] 
[^KaTTiTopia, bTijUTiTopia, pouXrjTOpia, TravriTupic , eTKiujuiov, vpoTOC.^j 
fKai cu)upouXeuTiKUJC, vo|uo0eTiKiJUC , bTHuaTtuTiKiuc , bTi|uriTopiKUJC,"j 
pTrpecpeuTiKiuc, biKaviKiuc, cuvTiTOpiKUJC, TiavriTupiKUJC, eTKUjjuiacTiKuuc,'] lo 
p^JeKTiKUJC. ffKailJ eiTTeTv, XeHai, (ppdcai, pf^civ dTTOTeivai, Xotov"} 

27 feHeveTKeiv, Xotov biaTTepdvac0ai, feTpaij, cuveTpai dTTveucTi TTepi6-"j 
pbouc, dvTi0eTa, dvTiCTdceic, fTTapicujceic^j dTTiciuceic, kukXouc, TTe-"] 
PpiaTUJTdc, voT^iuaTa evvor||uaTa, ev0u)uri)uaTa. cujupouXeucai, Tra-'j 
ppaive'cai, fucpTiTTicac0ai^ eicTiTTicac0ai, bibdHai, TTeTcai, tvujjutiv dTTO-"j is 
fqpT^vacOai, b6Hav eHeveTKeTv, ipTicpiciua Tpdipai, b^Tjua cuv0eTvai,'j 
pv6)uov 0ec0ai, v6|uov eiceveTKcTv, vo)uo0eTficai fvo)uo0eTTicac0ai1, br|-'j 
fjuaTUJTncai, br|)UTiTopficai, pouXTiTOpncai, fcuvTiTopficai^ tuj bT^juLfj,»] 
fTTi0av6v eivai, tov bfjjuov TTapacTTicac0ai, oiKeiiucac0ai, TTpocaTaTec^ai,'] 

28 fTTpoceTaipicac0ai, bid x^ipoc exeiv, uttt^koov TTOiT^cac^ai, KaTTiKOOv,"] 20 
[^XeipOTi0r|, Ti0ac6v* Ti0aceOcai, eKTi0aceucai, ^KaTaTTeTcai, uTTaTaTeTv,J'j 
fuTraTaTec0ai, TravToc eivai TTi0aviuTepov, KrjXficai, rrpecpeucai, biaKO-"j 
[''vTicac^ai, ^uTTTipeTficaij, TTXavr|0flvai.'j 

eiTTOic b' dv Tfjv TTpecpeiav ^Kbrijuov TToXiTeiav, [eTTiccpaXfi,^ 
[eTTiTTOvov, TToXuTrXavfj^ , eTTiKivbuvov, fouK dTaXaiTTUjpov"], ouk dTTpd- 35 
Tjuova, fevj Trepidbuj TrXdvouc exoucav, [^TaXaiTTUJpiac , Trdvov,'] 
[%pdT)uaTa , ccpdXjuaTa. bi' ujv ecTi TT6pouc eHeupeTv, fapTVJ-jj 

29 [•^fpoXoTncai, qpopoXoTficaij, xPn^aTa cuva0poicac0ai , cuXXeHai,'j 
[^tcucTficaij fcucTTicac^ail, cuvaTaTeTv, eicTrpdHai, cuveiceveTKeTv,'j 
["cujucpopficai , KTTicac0ai, TTpocKTT^cac^ai, TTpocTTOiT^cac^ai, TTepiTTOiTica-'] 30 
[^c^ar cu)U|udxouc TTpocaTaTec0ai, ouk ovTac KaTaKTTicac0ai, Touc'j 
[^ovTac pepaiijucac0ar TToXe)uiouc fKaKUJcaif, ffi)uepujcaij, TTpauvai,'j 
tVaTaTTXfjHai, cpopfjcai, {^TapdHai^, biaTapdHai, fbebiHac0ai1' eipTiVTiv'j 
pcuv0ec0ai, cuv0f|Kac TTOif|cac0ai, CTrovbdc, 6)uoXoTiac, cpiXiac, cu)u-'j 

4 pouXriT^poc cf 1 18 pouXriTopficai || 10 TrpecpuTiKuic 11 et iterum post travriTUpi- 
kOuc II 11 ii;6KTU)c Ed pr || 18 pouXriTopficai 11 pouXfiv pouXeOcai A alius notionis || 
19 TrapaiTfjcaceai A || 21 xiBacc^v semper 11 || 22 iriGaviuTaTov irj| 24 Ivbrijuov A || 
26 dTaXanruOpriTOv A || 27 Tr6pouc Ed pr ir^vouc 11 6pouc A || 30 TTpOKTficacOai II || 
30— 3lTrpocTrepiTroificaceain||31oC»K 6vTac] touc oiKoOvTac n||33 biaTapdHacOai II 

3 pouXriq)6poc] Hom B 24 saep Libri IV 29—34 211 

[VciXictv, icoTeXeiav, icoTToXiTeiav t6 Tap 6)uaix)uiav |Liox6r|p6v, 6pKicai'j 30 
pbe Kai opKOuc eTraTaTeiv, boOvai, XapeTv, dTToXapeiv. cuvrjTo-'] 
fpficai, cuvafopeOcai , cuvenreTv, cuvaYiuvicacGai, cuveHeTacGfivai,j 
fcujUTTpoGujuTiefivai, cuvbiKfjcai, cuTKivbuveOcai , uTrepa7ToXoTr|cac0ai,"j 

5 fuTTepbiKfjcai, poriefjcai, cujLiTrpaHai, cuXXapeTv, cuveTriXapeTv, eTTiKOu-'] 
fpficai, fuTTepKivbuveOcaij, TTpobiKfjcai, TTpocTfjvai, cuveiceXOeTv, dvTei-'j 
^TTeTv, dvTibiKTicai , dvTeHeTacGfjvai , dvTaTUJvicacGai , KaTr|Topficai,j 
pKaTeiTTeTv, eHeXeTHai."] 

TTavriTupicai, br|)uaTUJTficai , TTavTiTupiKOuc XoTOuc eEevcTKeTv, 31 

10 TravbfijLiouc Xotouc eiTTcTv, br||U0TeXeTc Xotouc TTapacxecGai, eTTaTUJTOuc, 
fibeTc, T^^KeTc, TepTTVOuc, Kexapic|uevouc, brjiuoTepTTeTc, [oxXoTepTTeTc,] 
TTp6c fibovfjv TTeTTOirijuevouc , [TTp6c TTXfjGoc fip)uoc|ue'vouc, [eTKUJ)uidcai,"j 
feTTaivecai, XajuTTpOvai, (^dTToXa)UTTpOvaij, cpaibpOvai, ^eKcpaibpOvai,^] 
fKOCjuficai, t^aXXujTTicai, KaTaKOCjuficaij, cucTficai, Tvujpicai, eTTeu(pr|-"j 

15 tVricai. Kai Td 6v6juaTa eTKUJjuiov, eTraivoc, cejuvoXoTia, Xa)UTrp6Tr|c,"j 32 
f cpaibp6TTicj , k6c)uoc, KaXXujTTic)u6c, [cucTacic, Tvujpicju6c, eu(pTi|uia."j 
Td b' evavTia ipeHai, fKaKicai, aicxOvai, KaGuppicai, Xoibopficai,"j 
fbiapaXeTv, eXeTHai, cpauXicai, biacOpai, KaTaTeXdcai, x^e^acai"] bia- 
xXeudcai, qpXaupicai Kai [dTTocpXaupicaij, KUJjutubficai, pTuiGdcai, KaKUJC j 

2ofeiTTeTv, 6veibicai"j, oveiboc TTpocTpiipacGai , foveiboc eTTeveTKcTv,"] 
aicxuvr) TrepipaXeTv. [Wi Td 7TpdT)naTa"j vp6T0C, faicxuvr), Ka-'j 33 
fKic)u6c'j, uppic, pXoibopia"], biaPoXfj, eXeTXOC, KaKrjTopia, pKaTdTeXujc,"j 
P6veibic)u6c, x^euaciaj x^€uac|u6c, [KUJ)uujbia, TUJ0ac)u6c."j 

Kal juepTi )uev toO prjTopiKoO X6tou TTpooi)uiov, bif|Tr|Cic, TricTic, 

25 dTrdbeiHic , eXeTXoc, TrapabeiTjuaTa, ojuoiujceic, Trapa^oXai, eTrixeipfj- 
juaTa, pevGu)uf|juaTa'j, uTreppoXai, beivujceic beivoXoTiai, ffcppdceic^j^j 
flKcppdceic, oiKTpoXoTiai^j, TTapabr|Xujceic [uTTobriXujceic], eTTiXoToi. 

^TTaivoc be pf|Topoc Kai brijuaTUJToO euvouc, cpiX^TToXic, (piX6- 34 
briiuoc, br|)U0TiK6c, p^vojuiK^cj, lv6jui)uoc'j\ bTi)U0KpaTiK6c, ttict6c, dHi6-j 1 cujjuaiX)Liiav A | juoxGnP^^'^] Trovrip6v Ed pr || 4 post cuvbiKficai A add 
cuvaTiwvicai, 11 cuvaTa)(o F)vicac9ai cf 1 3 || 13 dTro(pai6pOvai A || 16 k6cjuoc] 
KdWoc A I Tvujpic)u6c] yvdjixr] A || 19 cpauXicai B || 21 aicxOvriv tt. II || 22 KaxriTopia 
BC II 23 xX6uac|Li6c om S jj 25 gXcTXOi BC || 26—26 ante ^irixeip. BC add ^tX^i- 
pfijuaTa, A lv0ujuf|juaTa bis ante et post ^TTixcip. || 28 ante (piX6Tro\ic BC add 
(piX6XoTOC II 29 Ed pr liic vojuik6c et p 212. 2 v^juijuoc post ^Xeu0€piac 1 6)uaiXMia] Thucyd I 18 Herod VII 145, VIII 140. 1 || 11 6rijuoTepTrfic Plat 
Minos 321 A || 23 x^euacia] Demosth XXIV 16 | x\euacju6c Demosth XVin 86 || 
29 Phot vojuik6v t6v ^TncTfi)uova tOuv v6)uuuv. "AXeHic raXaTeiqi (II frg 39 Ko) 
B A" 109. 11 

14* 212 BipXiou A 34—37 

fmcTOC, cu)Li(pepiJuv, ujq)e\i)uoc, xPnciMOC, Tiopiiuoc TTopiCTrjc, TrpoaTUJ-*] 
[^TOC ToO briiiou"], TrpocTdTTic tujv vojuuuv, (puXaH ttic eXeuGepiac, 
tTTpoaTUJViCTfic Tf]C briiLiOKpaTiac, [cuvaTUJVicTr|C, dbujpoc dbujpoboKTi-'] 
t^Toc, dTTpaTOC, dbidcpGopoc, cuvexuiv Tf)v iroXiTeiav, cuvbeujv, cujli-"j 
[•'qpuXdTTUJV, TTipujv biaTTipiijv, qpuXdTTUJV ^fbia^uXdTTUJV^jj. Kai Td"j 6 
fprjjLiaTa dir* auTUJV. rrpdTlLia b' dTTO tujv ttXcictujv ^ouk ecTiv,j"j 
foTi jLifi euvoia, bTmoKpaTia, ttictic, fTTopocj, TTopicjnoc, TTpocTacia"S 
PdTUJVicjLioc Tdp Kai qpuXaKfi Kai TTipTicic fXeTOVTail Kai TTpoc eTepa."j 
36 vjJOTOC be* TTapdvojuoc, TTpoboTTic, [oXiTapxiKoc , [TTeTTpa)Lie'-"j 

[°voc'j, bujpoboKOC fbebujpoboKr|)Lie'voc"j, bebeKac)uevoc , f db6Ki)uoc,"j lo 
[''KipbTiXoc, TTapdcTi)uoc , auT6)uoXoc, dTTicToc, pXagepoc, Z:r|)uiujbr|c,»j 
t^eTTi2Ti)uioc"j, v6)uoic ex6p6c, f^KaTaXuujv Tfjv bTDuoKpaTiav^, cut-j 
fX^tuv Td Ka0ecTr|K6Ta"j, ouk dpecK6)uevoc toTc KaeecTr|K6civ, [^buc-"j 
pxepaivujv, buc|uevaivujv , dvaTpeTTUJV ty\v rroXiTeiav, Xuujv dva-'j 
pXuujv KaTaXuujv, cuvTapdTTUJV , )ue0iCTdc, TTapaKivujv, )ueTapdXXujv,"j i5 

36 tV^TaTieeic, TTapaTpeTTUJV j , veujTepiZ^ujv, [eKveujTepiZ^ujv , TrapaveujTe-"j 
t^piZiujv"], veujTepiCTfjc t°veujTepiCTiK6c, )uic6ttoXic, )uic6bTi)uoc , 6Xi-»j 
["'TapxiK^c"], TTpoc dpTupiov peTTUJV, ffTTpoc dpTupiov pXeTTUJv"]*], TTa- 
Xi)UTTpaTOC, ["cuKoqpdvTTic"}, biKoppdqpoc, qpiXoTTpdT|uujv f^TToXuTTpdT-yj 
tY)uujvj, fKaK0TTpdT)uujv5, ujc TTTcpeibTic (frg 248 BP) ^qpri, KaTa-"j 20 
t%oXiTeu6)uevoc tov bfj)uov, uTTOTToXiTeu6juevoc'j toTc ex0poTc, TTpoTeivujv 
Tfjv x^ipa, Xe'TUJV eTTi xpni^aci, [TTaXiTKdTTriXoc] , TTeTTpaKiijc eauT6v, 
TTpoc dpTupiov XeTUJV, tVic0ou qp0eTT6|uevocj , )ur|b* dv pfi)ua TTpoTKa] 

37 (^eirrujvj, Trpoc Xfjjuiua pXe'TTUJV, TTpoc dpTupiov Kexrivujc, [)UTibev )uepoc] 
tfexujv^j ttTTpaTov, [euujvoc, pdbioc'], TTp6cobov Tfjv TToXiTeiav Tre- 25 
TTOiTi)ue'voc' fuTTOuXoc, boXep6c, eTTipouXoc, KaKOTi0ric, dTraTeujv, l^tti-j"j 
[^tpouXeuujvJ, eTTripedZiujv, bTijueuujv'j , bTijuoKdTTOC, fTrpoc xdp\y XeTujv,'j 
frrpoc fibovfjv bTi)UTiTopuJvj , rrapd Tfj KiTKXibi Z^ujv aei, Trapd tov] 
[bpuqpaKTOv TTOiou)uevoc tov piov, Trapd Tfjv KXeipubpavj , tfL^il-jjj 
[tf)uoxapiCTfic, Xoi)u6c bfi)uou5J, ['^ai oXujc TToXXd X6tuj emoi tic dv'j 30 

1 6piCTfic n II 3 irpoaT. 6r])H0Kp(iTTic A || 4 fiTrpaKTOc 11 || 5 biaqpuXdTTUJV 
Ed pr sol II 6 TrpdTjuaTa II || 10 bebeKacju^voc] beboKijuacju^voc A || 11 p\a- 
Pep6c] p(ipPapoc A || 12 v6)uujv BC || 12—13 cutx^ujv A x^uJv F X^ov S || 
15 irapaivOuv A || 16—17 irapeKveujTepiZujv A || 18 up^c dpT- ji^Trujv om A hic, 
sed praebet 1 24 post pXdirujv || 19 iraXinirpaKTOC A TraXivTpotroc B || 22 {jird 11 1| 
23 qpeeip^juevoc A | nr]bi j^f^)aa C 3 dbuipoc] Thucyd II 65. 8 || 3—4 d6ujpo66KTiTOc] Demosth XIX 27. 258. 
LVin 35 Aeschin HI 82 Din IH 7 || 11 Harpocr (Phot^ Suid) irapdcrmoc j^nTUjp- 
Armoce^vric (XVm 242) BA^ 292. 16 Lex Patm p 143 Phot" Et M 662. 6 BA^v 
192. 25 II 20 KaKOTrpdTJUUJv = VI 169 || 29—30 6rijLioxapiCTf|c] Eurip Hec 132 Libri IV 37—42 213 

fKai eiraivujv Kai lyeTtuv. id be toO TrpdTILAaToc ovojLiaTa Trpo-"] 38 
["bocia, TTapavojuia, auTOjuoXia, Trpdcic, biupoboKia, beKacjuoc, KipbriXia,"] 
fdmcTia, fpXaKeia^, 2ri|uia, KaTdXucic, cutxucic, dvaTpoTiri, Xijcic,"j 
ptpXdpTiJ, jucTdcTacic, Kivr|cic, lueTapoXrj, veiuTepoTTOiia vea)Tepic|u6c,"j 
6 fcuKocpavTia, TToXuTTpaT|uocuvr| fcpiXoTTpaTjuocuvrij, boXoc, eTTipouXr|,''j 
PdTTdTr), KaKor|0eia, eTTripeac)u6c, br||ueucic, brijuoKOTTia, [ihv^ tol TTXeiiUj 
fKai TTpoc CTepa. ecTi b' f^eH eviujvj Kai eTraivoOvTi Kai HJeTOVTi"] 
feTTippTi|uaTa.'j 

OiXdcoqpoc, biaXeKTiKoc, 0eujpriTiK6c, [%aibeuTiK6cj, TTpOTpcTTTi- 39 

iok6c, ["bibaCKaXiK^c, Tdc ipuxdc eHia))uevoc, eTTavopGoujuevoc Td Tfjc^j 
fTVtujuric dppuucTriiuaTa^j, ctti Tf]V dpeTfjV aTUJV, peTTi Tr]V dpeTriv"] 
P^dTUJT^c'], oioc Gujuov KOijuicai, eTTiOujuiac TTpauvai, fjbovdc puGjuicai, 
t^qpiXoxprijuaTiav cujujueTpficai"], TO(pov cucTcTXai, [dXaZioveiav KoXdcai,] 
[dKoXaciav vou0eTficai, dceXTeiav cu)cppovicar [vou0eTiK6c, cujqppovi-"] 

15 Cctik6c, cujqppovicTric^j. opTava be cpiXocoqpiac tp6ttoc Kai X6toc, 40 
6 juev TU) TTapabeiTJuaTi toO piou Traibeuujv, 6 be X6toc TrpocaT^fuevoc 
Kai bibdcKUJV fou jue'pri TTp6Tacic, CTTttTUJTri, cuXXotic]u6c, vou0ecia,'j 
fvou^eTricic, 6veibicju6c, TTpoTpoTTri, bibacKaXia"]. Kai pioc ttoXitikoc 
6 Kai TTpaKTiK6c, fXoTiKoc 6 Kai iraibeuTiK^c, 0eujpr|TiK6c 6 Kai qpu-"] 

20 pciK^c*]. Tov b' evavTiov fTOUTUj^j dqpiX6cocpov dv eiTTOic, feK toO"] 
fTTXdTUJVOc Tijuaiou (73 A) Xapujv Touvojua.^j 

CoqpiCTr|c, fbibdcKaXoc, TraibeuTr|C, eHriTr|Tr|C, ucpr|Tr|Tr|c, fiTe-^j 41 
tV^v. coqpiCTiK6c, bibacKaXiK6c, rraibeuTiK^c, eHr|TriTiK6c, uqpr|Tr|TiK6c,*j 
pfiTejuoviK6c. bibdcKUJV, TTaibeuuJv, eHriToujuevoc uqpriTOujuevoc fiTou-'j 

25 fjuevoc"]' ou jufiv Kai coqpicTeuujv eiTToic dv. touc be toioutouc, 
fujcTTep'] Kai Touc qpiXoc6qpouc, eKdXouv qppovTiCTdc, Kai Td bibacKaXeia 
[ou TTaibaTUJTeia iu6vov Kai cpujXeouc dXXd Kai] qppovTiCTf|pia. Td be 42 
rrpdTJLxaTa bibacKaXia, TTaibeucic, eHf|Tr|Cic uqpfiTricic, [''fiTejuovia,''] 
[^dTUJTrij, coqpiCTiKfi' ou Tap coqpicTeia, [TTaibeuTiKfi be Texvri KaPj 

30 [^ eHriTriTiKf] Kai uqpriTriTiKfi Kai fiTejuoviKf|j. Kai Td eTTippf||uaTaj 
fcoqpiCTiKiuc, bibacKaXiKU)C, TTaibeuTiKUJC, fiTejuoviKuuc * to t«P eHriTr|Ti-j 
Pkujc Kai ucpriTTiTiKUJC Tpaxea. Icti b' dTTO toutujv pfijuaTa, dqp'''j 
{"iLv Kai jucToxcxi. emoic b* dv eTT* auTUJV to'] juic0ouc Xajupdveiv, 3 KaTdXucic ante pXdpri rep A \i3cic ante jueTdcx. rep n || 6 brijuoK^Triov 
II I TrXeiCTtt A || 12 Gujadv] o^ |u6vov A | ^TriGujuiav ABC | f|5ovdc] Gujuov C || 
13 dXaZiujviav II || 16 Xdfiu A || 20 IvavTia A || 27 TraibaTUJTeTa C iiaibafujfa A 
iraibaTtOTov 11 1| 28 biftacKaXela AC || 30 Td aiiTUJv ^Trip. C || 31 fiTejuoviKUJC om S 5 TToXuTrpaTjLiocuvri] Aristoph Ach 798 Thucyd VI 87 | qpiXoTrpaTJtiocuvri] 
Plat Rpb Vm 549 C Demosth I 14 saep || 26—27 = IV 19, IX 41 214 BipXiou A 42—46 

TTpdTTeiv ff€iCTTpdTTeiv'jj tTipdTTecOaij eicTrpdTTecGai, aiTeiv, ptdTrai-j'} 
[YTeTvJ^. dpvucGai, [7Tpociec0ai j , juiceapveiv [iuicGocpopeiv, [^dpTupo-1"j 
fPXoTeivj dpTupiZiecGai, xP^^afiZiecGai feKXpimocTiZiecGai']'], KapTToOcGai 

43 peKKap7To0cGai"j, TTmpdcKeiv Td )LiaGr|)uaTa, fbiaTiGecGai, TTiuXeiv, dTTo-"j 
f^bibocGai, dvTiKaTaXXdTTCcGai TTpoc dpT^piov, biupoboKeiv, (^(popo-J'j 5 
f^XoTciv, baciuioXoTeiv, eTTi )liicGuj bibdcKeivj, eTTi xpr]}iaciv, eicTTpdT-"j 
fTecGai TTapd tujv jLiaGriTUJV cpopouc, epavi^ecGai fcvJvepaviZieiv, dGpoi-"J 
["Zieiv, cuXXdTeiv'j. eiTTOic b' dv touc |uev jL^eiZiouc cocpiCTdc jue- 
TaXojuicGouc, briiuoTeXeic, TTavbr||uouc, TTaTKoivouc, touc b' eXdTTOuc 
6XiTO)uicGouc, euTeXeic* 1coKpdTr|c (XII 18) b' auTouc KeKXriKev ^dTe- lo 

44 Xaiouc fcoqpiCTdc']'. touc be )uaGriTdc 6vo)udcaic dv Kai cponr]T&c, 
eTaipouc, cuvouciacTdc, 6)uiXr|Tdc, ["dKpoaTdc^j, uTTriKoouc KaTriKoouc 
HuvTiKOOuc fKai^ Trjv dTeXriv tiuv )uaGTiTa)v, tov bfi|uov, tov xopov, 
Touc xope^Tdc, Tf|v rravriT^piv, Tfjv cuvobov, Tf]v cuXXoTrjv, tov cuX- 
XoTOV Touc TTepi Tov cocpiCTfjv exovTac, touc Trepi auTOV ccttou- is 
baKOTac, [touc KaTexo)uevouc tuj cocpiCTfj, [touc TTaibeuojuevouc, touc"} 
CdKpouj)uevouc, toijc bibacKO|ue'vouc'j. Kai Td TTpdT)uaTa )udGr|civ, 
p(poiTr|civ'j, ^Taipiav, cuvouciav, p6)uiXiav, dKpoaciv, xopeiav, CTroubf|v,*j 

45 [^KaTOxf|v'j. Ktti Td p f|)u a T a [VctvGdveiv^j, cpoiTdv PcujucpoiTdv,'] 
pcuveivai, 6]uiXeiv, f^TTaKOueiVj, LdKpodcGai, eTraKOueiv KaTaKOueivyj 20 

, ft^uvaKOueiv, dTeXdZiecGaiyj fcuvaTeXdZ^ecGai*], fdTeipecGai cuvaTeipe-'] 
["cGai, cuvievai, cuXXeTecGaij, CTTOubdZieiv [fcucTroubdZ^eivf, TTaibeuecGai,'j 
bibdcKecGai. auTOi b' dXXfjXujv eiev dv cujuqpoiTTiTai, Pujc TTXdTUJv"j 
[«^(Phaedr 255 A, Eutliyd 272 C) ^(pri"S, fcuvepacTai, cu)U)uaGriTaiJ, 
cuvvo)uoi, cuvTpoqpoi, [iTaipoi. [Kai Td Xoirrd )ueTOXccic dv"J25 
["eiTTOic Kai ouK ovojuaciv, olov foij cujuqpoiTfjcavTec, 01 cu|UTTaibeu-"j 

46 pGevTec, Kai Td TOiaOTa"j. to be bibovai )uicGouc [''ecTiv"] eic- 
qpepeiv dTToqpepeiv, [''KaTapdXXeiv, KaTaTiGevai"j, TeXeiv cuvTeXeiv, buj- 
poqpopeiv, f bac^uo^opeiv^, [TTpaxGfivai juicGov^, eTTi )uicGuj )uaGeiv, 2 dpuecGai A dpveicGai II || 4 ^TKapTroOcGai A |1 8 coqpiCTdc post iravb. 
1 9 repet AII || 10 6 CiwKpdiTTic S || 14—15 TOiv )LiaeriTd)v post cuXXotov repet 
An II 18 xopeiav] xpeiav II cf Xenoph Mem IV 2. 26 || 20 cuvidvai A || 23—24 tbc 
TTX. ^qpri in II post cu)Li)uaeriTai legitur 1| 28 cuvTcX^cai B C 2 fipvuceai] Phot Amphiloch I p 232 Mai (v Diels Herm XXVI 256) 
Bachm L in BA 446. 2 = Suid e Timaeo 1| 4 ^KKapiroOceai] Eurip Jon 815 
Thucyd V 28. 2 Demosth XXIV 2 || 10—11 dTeXaiouc] = Harpocr dTeXaiujv 
(Bachm L in BA 325. 27, Suid) |1 11 qpoiTriTdc] Bachm L (Phot Suid) Phrynich 
Ecl 178 L et in BA 71. 23 BA" 116. 1 Moeris 212. 25 B, Thomas 899 Libri IV 46—50 215 

fpeTTi buupoicj, €7Ti xP^M^civ, Itti TToXXujyj eju|iiic9ov TreTTOificGai Tr)v 
dKpoaciv, ev leXei, [ouk eH dieXeiac juaGeTv, [ouk djuicGi |ua0eiv."j 
6 be juicGoc dpYupiov, xP^^aTa, qpopd LKaia^opdj, xeXoc, eicqpopd, 
[TeXeciuaj, eiCTrpaHic. iLv evia cpairic dv eTr' djucpoTv, Kai Tflc dTrai- 47 

5 Trjceujc Kai Tfic KaTaeeceuuc, Tf]v juev aiTrjciv XeTUJV Kai eiCTrpaHiv Kal 
Trpocobov Kai xpn^cti^icjuov [Kai dpYupicjuovj Kal buupoboKiav Kai \r\\\iiv 
Kai eicobov Kai cuXXoYf|v, t6 be KaTaGeTvai bociv L^ai eTTibociVj Kai 
KaTaPoXfjv Kai buupocpopiav. 

ocTic be pouXoiTo KaKi^eiv cocpicTf|v, toutlu uTidpxei Xeyeiv 

10 Toric, dTTaTeiuv, peTTipouXoc, dTTaTrjTiKoc eHarraTriTiKoc, boXepoc, uttou-"] 
f^Xoc, TTOiKiXoc, TToXuTpoTTOC^j, TTaXijupoXoc, ^[^eTKpucpiac^jj, feTTicKioc,"j 
fTToXXaTTXouc t6 TTXdTuuvoc (Rpbl III 397 E)"j, Kpuipivouc, ToirreuTi- 48 
Koc, ["KaKoupTOC, TTavoupTOC, vpeucTTic, TreTTXacjuevoc KaTaTTeTTXacjue-^j 
pvoc, Kaij KaTd TTXdTiuva (?) TToXuxpuujuaTOc] , 'KdTrriXoc' fKaTrr|Xi-'j 

15 [^KOc^j, lueTapoXeuc pjucTapXriTiKoc, ^e|U|uic6oc GtipeuTfjc veiuv', GripeuTi-^j 
Pkoc, juicGapvoc juicGoqpopoc, KoXaH KoXaKeuTiKoc, Guuvp, OepaTTeuTfjc^^ 
peepaTTeuTiKoc. Td be pfjjuaTa co(piZ;ec0ai , TorjTeueiv, dTraTdv"] 49 
feHaTTaTdv, TTapaKpouecGai, TTapdTeiv, TTapaTpeTTeiv, TTOiKiXXeiv, Ka-j 
{^KOupTeTv, qpevaKiZ^eiv , TTavoupTeTv, boXouv, TexvdZieiv, ipeubec0ai,"j 

20 f KaTaTreTrXdc0ai, KaTTrjXeueiv , |ueTapdXXec0ai , 0r|pdv 0r|peueiv, jui-"j 
fjC0apveTv |uic0ocpopeTv, KoXaKeueiv fuTTepKoXaKeueiv j, ^epaTTeueiv"] 
[•'uTTep0epaTTeueiv, uTrievai, uTTdTec0ai, uTTepxec0ai, uTTOTpexeiv, utto-"] 
["TTiTTTeiv, uTroKeTc0ai, KaTCTTdbeiv, KaTaKrjXeTv, KaTa0eXTeiv, L9ctpjudT-j"j 
ffTeivj, cpapjuaKeueiv, 0uuTTeueiv, uTTO0eTv, TaTTeivoOv eauTov, uTTopdX-"j 

25 fXeiv. Td be TTpdTjuaTa Torjfeia, fdTTaTri^j, feTTi^ouXfij feTTipouXia,^"] 50 
feEaTTdTri, TTOiKiXia, TToXuTporria, KaKOupTia, fP^^^oupTiaj, L^ovri-^j 
ffpia, TTavoupTiaj, ipeuboXoTia, KaTTr|Xeia, Trpdcic, jueTa^oXfi, juic^apvia"] 
LVvc0ocpopia , 0f|pa, KoXaKeia, 0epaTTeia, 0uuTreia, TrapdKpoucic, TTapa-'j ZXOAION ad § 50 1 26 post iroXuTpOTTia 11 in textu : TraXijupoXia, Kpuiyivoia 
quae apud antiquiores non leguntur 1 post TToXXA C add juaeeiv | TreTroieicGai II TrepnroificOai B || 2 ^vxcXfj 
SB II 3 xpill^cxToqpopd A 1| 5 aiTiiciv] dTr60€Civ II || 7 b^ KaTaGeivai] b' ^k juaGeiv 
A II 9 KaKicaic 6' dv coqpicTi?]v Uf^uv BC || 11 TraXijupouXoc A || 13 KaTaTreTrXavri- 
ILi^voG II II 14 scrib iroXuxp. k. k. TTXdTuiva Kd-rr. || 16 |uic0apvfic 11 || 19 (paivaKiCeiv 
n semper H 23 — 24 qpapjuaTTeiv qpapKeueiv 11 qpapjuaTTeueiv A | GepaTreiieiv A 10 dTraTeubv] Xenoph Cyrop I 6. 27 || 14—15 Plat Sophist 231 D (coqpiCTfic) 
v^ujv Kai ttXouciujv g|U|uic0oc 0ripeiJTf|c . . . irepl Td Tfic ipuxnc juaefijuaTa KdiTnXoc j| 
18 TuapaKpouecOai] Plat Cratyl 393 C Theaet 168 A Lys 215 C Harpocr Trapa- 
KpoueTai (Phot Suid) || 25 ^TripouXia] Pind N IV 37 216 BipXiou A 50—53 

pTuuTn. TTapaTpoTTii , (pevaKic)n6c , iJ7Tobpo|Liri , uTtaTUJTn, TaTreivoTrjC^S 
fdTTO |Liev Tcip €viu)V oOk ecTiv ovojLia toO 7TpdT|naT0C, cocpiCTeia be'j 

51 ppdppapov, Kai TaTreivujcic euTeXec, Kai boXujcic TpaxO. Td b* eTTip-"] 
ppriiaaTa TOilTeuTiKUJC, TTavoOpTUJC, KaKoupTUJC, boXepujc, dTraTr|TiKU)c,'j 
^TTOiKiXujc, eTTipoOXuJc, emcKiujc, Kpuipivujc, uttouXujc, ttoXutpottujc,'] 5 
pTTaXiiLipoXujc, KarrriXiKUJc, )LieTapXr|TiKU)C, f|Liic9apviKUJC |Liic0o(popiKU)c,']j 
pKaTaTTeTTXaciuevuJC, ^TTeTTXaciLievuJcJ , 0TipeuTiKUJC, KoXaKiKiLc KoXaKeu-"j 
pTiKUJC, eeparreuTiKUJc, TTapaKpoucTiKiuc, cpevaKiCTiKUJc, TaTTeivujc, utto-"j 

pTTeTTTU)K6TU)C."j 

52 TToir|Tr|c TT0ir|TiK6c, [ibboc f^djbiK6c'j, |ueTpu)v cuvOeTr|c, eic jueTpa lo 
eTTiTTVouc, eic ujbdc evGeoc, ^KdToxoc eK )lioucujvj, )uouco|Liavujv , eju- 
juavfic eic TToiriciv, juueoXoTiKoc, TTapaXXdTTUJV eTTi TTOirijuaciv, fL^ic^j 
tf)ueTpa KeKivr|)uevoc, ev0ouciu)v eTTi TTOirDuaciv^Jj, ['Kai oca dv dXXa'j 
P^eiTTOi Tic eTTi ToO dvOeuJC biaKeijudvou'j. Td be Troir|)uaTa Kai djbai 
Kai ac)uaTa Kai )ueTpa Kai X6toi e|U|ueTpoi, feTTrj fipuja'j, eHd)ueTpa, 15 
pavpujbia, eXeTeia, fTTevTd)ueTpa'j, eTTiTpd)U)uaTa, lajupoi, ia)upeia, Tpijue- 

53 Tpa , TeTpd)ueTpa , dvdTraiCTa , )ueXr| xopi^d , CTpoqpri , dvTicTpoqjoc, 
eTTLjjb6c, u)uvoi, TTaidvec, Trpoc6bia, [bacpvriqpopiKd, TpiTrobriqpopiKd, bi-J 
t0upa)upoi, i0u(paXXiKd, ujcxocpopiKd, TTapoivia, i6paKX0ij, uTropxr|)uaTa, 
0pia)upoi, ffeTTiXr|via'j'j, f eTriXoi)uiaj , TTap0eveia, eTTi0aXd|uia, eTKU))uia, 20 
eTTiviKoi, [cKoXid, 0pfivoi, ciXXoi], KUJjuujbia, TpaTUJbia, Trdpoboc, tcTd-J 
[ci|uov5, e)U)ueXeia, [KO)U)uaTiKd, eHoboc], euKTiKd, e)upaTr|pia, ujuevaioc, 
vd^oi, (;TTpooi)uiaj, TTpov6)uia, TTpoauXia, [TouXoi, ouXa)uoi, outtittoi,' 
[Xivoc, eTTijuuXioc ijjbfi i)uaXic Kal ijuaioc, 6 b' abujv i)uaoib6c.] 4 ToriTiKiuc A cf § 48 et IX 135 || 7 KaTaTreirXac|a^vujc Ed pr KaTaireTri)- 
Kac)Li^viJuc A KaTaTr€TT\avri|U€vu)C 11 cf p 215. 13 || 11 — 12 ^KjLiavT^c 11 || 13 8ca] 
ujc b' A II 15 i^pu)€ia A jj 16 pro TrevTdjucTpa BC hic TpijLieTpa, TeTpdjucTpa | 
la|LipiTpi|LieTpa II || 17 TeTpdjueTpa II post dvdiraiCTa, A post xopiKd || 18 Tpi- 
TTobricpopia A jj 19 ibcKoqp. C | ol pdKxoi A | {)TTepd|Li)uaTa II || 21 CKoXiai A | 
Trdpuuboc A II 22 K0ja|uaTiK6v C || 23 oCiXajuoi] idXejuoi Jungerm ex Aristoph 
Byz I oucTTiTTOi A || 24 ^TrijLHjpioc A | i)ia\ic] i)Liepoc ACF om S, corr Seber Kiihn 
i)Liaioc] i)aaboc A i|Lid6oc S ijLidbioc FC corr Seber Kiihn j i)Liaoi66c] vei!uaoi66c 
S ei)uaoib6c F 1 UTraTUJTfi] Bachm L (Phot Et M 771. 21 Suid) uTraTUJTai. dTrdTai || 
10 § 52 sqq cf Procli Chrestom (Phot Bibl cd 239) et Kaibel Abhdlg Gott Ges N F II 4 
p 42. 1 I L Messan Mus Rhen XLVII 412 ii)biK6c. 'ApiCTO^dvric Trjp^jt . . . ibb6c, 
dXeKTpuiOv, TT\dTU)v <l)dujvi || 17 sqq v quod adnotavi ad I 38 || 19 iGucpaWiKd] 
Harpocr (Phot" Et M 470* 3) BA^ 246. 19 Phot^ = Hes, Ael Dionys L ap 
Eustath 1453. 38 (Schwabe 153. 5) || 22 sqq Athen XIV 619 B/C 'ApiCToqpdvnc 6' ^v 
'Attikoic qprici \dHeciv (p 184 Nauck) || 23 iou\oi outtittoi] v I 38 || 24 cf Hes \{- Libri IV 54—56 217 

piupi)Lioc be Mapiavbuvujv YeujpYU)v ac|ua, ibc AiTUTTTiiuv iuavepujc, Kai 54 
XiTuepcac 0puYUJV. dX\' AiTUTTTioic )uev 6 Mavepujc TeujpYiac eupe- 
Trjc, Mouciijv )Lia0r|Tr|c, AiTuepcac [he\ OpuSiv oi b' auTov Mibou 
iraTba eivai XeTOUciv, eic epiv b' djuriToO TrpoKaXou|uevov juacTiTUJcai 

5 Touc evbibovTac , piaiOTepuj b' djur|Tr) TTepiTrecovTa auTOV GdvaTOV 
TTaGeTv. oi b' 'HpaKXea TeTevficeai tov drroKTeivavTa auTov XeTou- 
civ. rjbeTO b' 6 0pfjvoc Trepi Tdc dXujc KaTd t6 0epoc eTri Mibou 55 
TTapajuu0ia. 6 be Buupijuoc fjv 'loXa Kai Mapiavbuvou dbeXcpoc, 

OuTTiou paciXeujc TTaTc, ev 0r|pa veoc ujpa 0epouc dTro0avu)V TijudTai 

10 be 0privijubei rrepi Triv TeujpTiav acjuaTi. fjv be Jtij Kai dXfiTic dcjua 
TaTc aiujpaic TTpocabojuevov , [Oeobiupou TToirijua tou KoXoqpujviou.] 
[Kai Ti Kai eTTiXriviov auXrijua eTTi poTpuujv 0Xipojuevu»v, [Kai eTepov'] 
fTTTiCTiKov, ujc Opuvixoc ev KujjuacTaTc (I frg 14 Ko) qpTiciv 6 kuu-"] 

tVlKOC'] 

15 ["eTUJ be vujv bf| TepeTiuj f^Tij tttictikov^j 

fKai NiKoqpuJV ev toTc XeipOTdcTopciv (I frg 17 Ko)"j 56 

["dXX' 101 TTpocauXrjcov cu vujv ttticjuov Tiva.^j 
^KcCi epeTiKd br| tiv' auXrjjuaTa Kai TTOijueviKd. 'GTTixapjuoc (frg 210 'j 1 PtupijLioc] Nauck: pwpjuoc cl Athen XIV 619 F Hes, sed Schol Apollon 
Rhod II 780 pdpvjvoc | dijcjua A j juaviepoc S |uav€p6c B || 2 et 3 dcTU^pcac A || 
2 iuavep6c IIB || 3 M. h^ luaGr^TUJV Kai A. II | qppuTi^v A || 4 eTvai et djuriToO om 
S I juacTiToOv IIBC || 5 piai6Tepov II 1| 5 — 6 eic GdvaTOv -rreveeiv A eic Gdva- 
Tov irapaboOvai II || 6—7 \^t- Stc fjbe. 6 6^ Op. A | 7 tc 6 Op. B C j dXiu BC | 
kctA Wilam, Kal cdd || 8 pujpicju6c A j loXeu) A t6X\a BC, TTpi6Xa: Nauck 
Philolog XII 646 cf adnot | juapiavbrivou AB || 9 oOttiuj C 6 Tmou Nauck 1 1 
cf adnot || 10 dXXoTiacjua II dXXo ^cjua B || 11 ujpaic AIIBC corr Leopardus || 
13 (ppOviKOC II II 15 ^T*J^ ^' aiviJLJV TepcTi ti ttt. F || 16 luc Kai AF | ^v toic 
^vxeip. S ^v X- F II 17 vOui A cuvottticju^v Tiva II || 18 Kai dpoTiKd b' fjv Tiva 
aOX. n I iT0i|ueviKd] TroXejuiKd Toupius vov I Athen XIV 618 D Tryphon (frg 113 V) Ijuaioc f| ^ttiiuOXioc . . . IjuaXic 
Bachm L (Phot Et M 470. 257 Suid) i|uaioc, Hes Phot i|uaoi66c 

1 sq Athen XIV 619 F sq (Nymphis FHG III 13) Hes Schol Apollon Rhod 
n 780 II 2 Mav^pujc] Herod H 79, Hes toOt6v qpaci AitOtttiov 6juoXoTficai TrpujTov 
irapd Moucu)v bibaxO^vTa, Kai bid toOto iraciv dvd CT6|ua Tev^cGai, luc KX^apxoc 
^v Tolc irepi iraibeiac icTopei. Phot L || 3 AiTU^pcac] v I 38 cf Athen X 415 B 
(Sositheus) || 8 sqq Buupijuoc] cf 1 1, ApoUon Rhod II 780 cum Schol, Schol 
Nicandr Alexiph 15, Schol Aeschyl Pers 933 = Eustath ad Dionys 792, qui 
sicut ApoUon Rhod TTpi6Xa pro 'l6XXa et Tmou pro OOuiou || 10 Athen XIV 
618 E fjv b^ Kai ^Tri Talc aliupaic tic k.n 'HpiT^vr), f^v Kai dXfJTiv X^to^civ, i|j6r|. 
'ApiCTOT^Xric ToOv ^v Trj KoXoqpuiviujv rToXiTeia (prjciv (frg 467 Rose)- dir^Gavev 
be Kai auToc 6 0e66u)poc OcTepov piaiiy eavdTUJ. X^Te^ai be fevlcQai Tpuq)U)v 
Tic, uuc ^K Tfic Troirjceujc 5f^X6v ^cti . . . Hes s dXfjTic et s aiuOpa, Et M s dXfiTic 218 BipXiou A 56-59 

f^Kaib) be Kai ttuktikov ti |Lie\oc auXeiceai cprici, TTXdTU)v b' 6 kuj-*} 
["jLiiKOC (I frg 211 Ko) Kai cupujTiKov^j 

P^P+OTi lb'\ av f]'j cuPuuTpia, fiuTi^' dTaef) TevoiTo ^oi-l'] 

fexeiv boKcT )uoi baKTuXouc auXriTiKOuc.^j 
fTupprivoi be tuj 'ApicTOTeXouc (frg 608 Rose) XoTiu ou 7TUKTeuouciv'j 5 
fuTr' auXuj juovov, dXXd Kai |uacTiTOuci Kai oijJOTroioOciv.^j 

57 M o u c i K fj be TTpocriKoi dv Kai Td TTpoeiprijueva Kai jlioucikoc, 
jioucoupTOC, juoucoupTiKOC, juoucoupTeTv, ^koX eujuoucia, j^ djuoucia,j"j 
Pf eu)uoucujc1 , tdjuoucujcj, juoucikOjc, eujuoucoc, djuoucoc. Kai |ueXoc,'j 

f ejujueXeia, eju|ueXr|c, eju|ueXujc, fTToXujueXiuc, eKjueXrjc, d|ueXr|C, eK|ueXu)c,yj lo 
["djueXuic, 7TXri)ujueXu)C, ^TTXruujueXecj, TrXrijU|ueXeia, TTXrijujueXeTv'], eTri be 
lueXei dpjuovia, puejuoc, KpoOjua, pdcic. [Tfiv b' dpjuoviav dpjuoTriv] 
[GuTToXic (I frg 11 Ko) eipriKevj 

f°TauTr|v eTuJ Iryrwy; TTdXai Tfjv dpjuoTr|v. j 

58 fovojuaTa b' dTT' auTfic dpju62^ov, dpjuoZ^eiv, fipjuocjuevov, eudpjuocTOV,'] i5 
f fevapjuoviov, Kai t6 evavTiov dvdpjuocTOV^, Kai t6 TTXdTUJVOc (Gorg"j 
["482 3, cf Sophist 253 A) dvapjuocTcTv, ujc Kai diTO puejuoO eu-"j 
[''puejuoc, eupuejuia, puejui2^eiv, eupOejuujc, Kai dppOejuujc, dppuOjuia,^"] 
fdppuejueTv. Kieapujbia, Xupujbia, auXujbia.j 

Td b' opTotva Td Kpouojueva eiTTOic dv Kai TrXriTToiueva, eTTi- 20 
vjjaXXojueva , [^TXOp^ct» f^p^cxopba^, Trpocuibd, Td b' ejuTrvedjueva,] 
KaTaTTve6jueva, [^uTTOirve^jueva], ejuqpucuujueva. fujv eibrij tujv juev Kpouo- 

59 juevujv Xupa, Kiedpa, pdppiTov — t6 b' auT6 Kai papujuiTOV — X^^^c, 
ijjaXTi^piov, TpiTUJva, cajupOKai, TTrjKTibec, q)6pjuiTT€c, [qjoTviH, CTrdbiH,] 1 TTUKTiK^v S, sed u ex 01 a m I corr ttoiktik^v F TTOirixiK^v A ttoi- 
|li€vik6v Toupius | aOXfic9ai A || 2 cu3iujtik6v A ci)Potik6v II || 3 6ti b' dv Ed pr || 
4 ?X€i ^^ |u6vov bctKT. A II 11 TrXrijLijaeXeiv om F || 11 — 12 ^ul bt ju^Xei] ^TrijLi^Xeia 
AS, om F II 13 GuTToXic — 14 om S || 14 sic Ed pr, kfOj TrdXai Zr]T(bv A TauTiiv 
T' ^2f)T0Uv TT. F I dpjuoviav A ^pjuoTiilv kydj F || 16—17 Kai TTXdTuuv dpjuocTeTv 
n II 18 j!)ue|ui2eiv] eupuGjLiiZ^eiv II j dppuGjuujc] dpie|a6c (u)C F) II || 18—19 dpuGjuu^c 
eupuGiLiia eupuejueiv A || 20 post TrXriTT^jueva S add ^TTmXriTT6|ueva || 21 post 
Trp6cxopba Kuehn add dvTaTd e cod Vossiano (Lugduni Batav 28) qui e C de- 
scriptus virorum doctorum notis auctus est || 22 tujv 6^ k. A || 23 papPi(u n)T6c 
nC I papOjLiiTOv immo pdpjuiTov v adnot jj 24 djupuKai 11 | CTraXuS 11 14 dpjuoTnv] Suid: €uTroXic AlHiv Phrynich in BA 15.20 || 23 sqq cf 
Athen IV 175 C sqq qui Jubam Tryphonem alios affert, et XIV 634 C sqq, 
636 B (0iXXic 6 ArjXioc) | pdppiTOc] Et M 188. 16 (Schol Eur Alc 345) . . eipnTai 
b' oiovel papu|uiT6c tic u)v . . 60ev Kai oi AioXeic pdpjuiTOv || 24 Hes cajupuKn" 
ou |u6vov t6 juouciKov opTavov, ou judjuvnTai 'I63ac . . . Bach L (Phot) cajupUKr] j 
irriKTibec] Bachm L (Phot Suid) Hes | qpoiviS] Bachm L (Phot) Libri IV 59—62 219 

[XupocpoiviKiov^, iajupuKri, [KXeijiiajupoc, Trapiaiupoc] , CKivbaipoc. em- 
Toveiov be KCKXriTai juev dTTO tou eupovToc, 6 b' 'Gttitovoc fjv fevei 
)uev 'AjuppaKiuuTric Tijurj be Cikuuuvioc, TTpdjTOC eTTiKpoucac dveu TrXrjK- 
Tpou. t6 b' eTTiYoveiov exei xop^cic TCTTapdKovTa, tujCTrep t6 cijui-] 
5 [k6v TTevTC Kai TpidKOVTaj. juovoxopbov [bi, 'Apdpujv t6 euprijua.j 60 
fTpixopbovj, OTTCp 'Accupioi TTavboupav djvojuaZiov eKeivuuv b' fjv ffKai'jj 
t6 euprijua. TTCVTdxopbov ' CkuGwv juev t6 euprijua, Ka9fjTTTai b' ijudciv 
uj|uopoivoic, aiTUJV be xr]\o.\ tol TTXfiKTpa. ijJiGupa be, t6 juev euprijua 
AipuKov, judXiCTa be TpuuTXobuTiuv, t6 be cxfijua TCTpdTuuvov. [evioi] 

10 [be Tfjv ijJiGupav [Triv auTriv eivai tuj j dcKdpuj [ovojuaZiojuevtuj vojui-] 
[Z^ouciv. t6 b' fjv rrXivBiov TrrjXuaTov, exov bieiXKucjueva Trrivia, d] 61 
[TTepiCTpecp.ojueva fjxov CTToiei KpoTdXuj TTapaTTXT^ciovj. juaTdbiv b' 
6vo)ud2:ei juev 'AvaKpeuuv (frg 18 B^), Tfjv pb'"] eupeciv auTfic GpaHi 
KdvGapoc (I frg 9 Ko) TTpocTiGrjciv. dXXd jufjv Kai vdpXac juvrijuoveuei 

15 OiXr^juuuv (II frg 44 Ko)' 

P^ebei TTapeTvai, TTapjuevuuv, auXriTpib' fi^j 
pvdpXav Tivd."] 
[Kai TTfjXriH b' ou juovov fo^ Tfjc TTepiKecpaXaiac Xoqpoc, dXXd Kai] 
[opTavov Ti HJaXTfjpiov.j 

20 jueprj be tuuv opTdvuuv veupai, xop^ai, Xiva, juiTOi, ["tovoi,"] 62 

TTfjxeic, dTKuuvec, KepaTa, KoXXoTTec, nxeTa, TTXfiKTpov, xopboTovov. 
[Kai bovaKa fbef Tiva uTuoXupiov oi kuujuikoi (Aristopli Ran 233)] 1 XupoqpoviKiov II | ca|u3uKri A ia|upuKiov C | CKiv6a|Un;6c 11 || 1—2 ^TriTdJviov 
(etiam 1 4) • kckX. b^ A ^ttitoviov k^kX. ju^v II || 2 tovuj II C 1| 4—5 cijuiKiov B C ci^ii- 
Xeiov Wilam || 7 KaefjTTTO B 1| 9 ludXicxa] juaXXov coni Rohde 1| 11 Tr\n6eTov irrixu^ov 
(-Xuaiov F) i ctbov (-lOv F) biTiXKUCju^va II || 12 ^dTabiv] ^f|5riv A |u^Ta 5eiv S 

fi 

judTttb' elv F II 13 dvojudreiv 11 || 14 KaGapiuc A KdGapoc II | vdpXa C vauXac B 
vauXa n iajupXnc A || 16—17 auXriTpiba ia^pXf) xiva A auXriTpiba, f| vauXav 
Tivd (Tivau S) II II 18 XoToc 11 || 18—19 ^cti bi ti njaXTripiou elboc 6 XeTo- 
luevoc TTfiXriS C || 20 veupd AIIC || 21 -irnxuc 11 | 6TKUJvec A | KdXujTrec A \ fixeia] 
Tirwia II irfixeia B C || 22 kujjuikoI] iraXaioi C 1 Xupo^oiviH Athen IV 175 D et 183 C ('I6pac) Hes | iajupOKr]] Phot = 
Hes, Phot ia^puKai = Suid, Suid s cajuPuKri || 1—4 = Athen IV 183 D ('I6pac)|| 
6 de pandura et 1 9 de Troglodytarum inventione Athen IV 183 F et XIV 
636 F varia confudit. Cf Rohde de Pollucis in app scaen fontibus p 27 sqq || 
10 Hes dcKapoi . . oi 5^ Kp6TaXa || 12 judTabic] Athen XIV 634C — 635D, ubi 
Anacreontis frg 18 bis affertur. Phot Hes || 14 vdpXac] Athen IV 174 D: 0iXf|- 
juujv ^v MoixuJ Bachm L (Phot Suid) vdpXa* eT6oc opTdvou || 21 Hes fixeiov || 
22 sqq = Schol Aristoph Ean 231: CocpoKXf]C ^v AixjuaXuuTici frg 33 = Hes 66vaKa 
(jTToXOpiov, Et M s 66vaKec 220 BipXiou A 62—65 

[[hyopialov ibc TrdXai dvTi KepdTUJV uTTOTieeiuevov TaTc Xupaic* t69ev'j 
pKai CocpoKXnc (TGF 33 N^) eipnKev»j 

[^uqpripeGTi cou KdXa)Lioc djCTrepei Xupac.'j 
01 b^ xexviTai Xupiuboi, KiGapujboi, KiBapicTai KiGapiCTpiai, ipdXTai 

63 vpdXTpiai. Kai Td prJiaaTa Xupireiv, fKiOapiZieiv'], ipdXXeiv, ffuTro-*!! 5 
ff pdXXeiv^ Kai ujc 'ApicTocpdvrjc (frg 752 Ko) papPiTiZ^eiv. Kai] Kpe- 
Keiv be, [Kai KpeYMoc' t6 TrpdYiLia. Trpocctbeiv, eTrabeiv, puTrdbeiv,'] 
fcuvdbeiv, dTToibeiv.»j Kpou|aaTa, Trpocxopba ac)LiaTa, TToXuxopbov, 
fdpfuiovia'], evapjuoviov, frravapiLioviov, fTroXuapjLioviovj, dvdp)LiocTov,'j 
fdvapiuocTiaj, dvapiLiocTeiv. puSiLioc fLt^PP^^I^o^J J^ » dppu0)LieTv TTXd- lo 

64 Tujv (Leg VII 802 E) ["Tdp ecTiv 6 6vo)Lid2^eiv outuj boKUJV, ujcTrep'j 
PKai'j KpiTia (frg 48 Bach) Tdc TTp6c KiGdpav djbdc TTpocujbiac dpecKei 
KaXeTv. 'ApicToqpdvric (frg 818 Ko) be )ueXtub6c Kai (frg 844 Ko) 
TTpocLub6c eTpr|Ke, fKai XcTTToqpujvoc (frg 806 Ko) ^Kai papuqpujvocyj 
f(frg 753 Ko), Kai ^qpujvdpiov ujbiK6v Kai Ka^UTTTiKov' (frg 644 Ko),'j i5 
fKai dc)uaTOKd)UTTTac (Nub 333)'j. t6 b' dc)ua Kai dc)u6v Kai dc)udTiov 
TTXdTUJV eipriKev 6 kuj)uik6c (I frg 235 Ko). 6 b' opTCiva ToiauTa 
cu)UTTriTVuc ovojudZieTai XupoTTOioc. 

65 dpiuoviai be Aujpic 'Idc AioXic ai rrpuJTai, Kai OpuYioc be Kai 
Aubioc, Kai fai dTT6 toutujv, Kai'j AoKpiKri* OiXoEevou t6 euprnua. 20 
v6|uoi b* 01 TepTTdvbpou drr^ |uev tujv eGviuv oGev fjv, Ai6Xioc Kai 
BoiiuTioc, dTTO be pu0|uu)v 6p0ioc Kai TpoxaToc, dTT6 be TpoTrujv 6Suc 
fKai^ TCTpaoibioc, dTT6 b' auToO Kai toO epujjuevou TepTTdvbpeioc 
[kcCx KaTTiujv. cqpdXXovTai b' foif Kai dTT60eTOV TTpocTi0evTec auTUj] 
[Kai cxoiviujva* outoi tdp auXriTiKoi^. t6 )uevToi ciqpvid^eiv [Kai] 25 3 ObcTrep ic X. II || 5 njdXrpiai] ipaXrripiav II || 7 Kp€C|Lidc A || 8 — 9 TroXO- 
XOpbov A 11 ante dvdpiuocTov || 10 dvapjuocxeiv] biavapjLiocTeiv A | ei»pu0|Lietv A 
dpi6|ueiv n dppu0|u6c \bc TTX. B jj 10 — 11 TTXdTcuvi yap oiJTiuc 6v. 6oKei II |1 
15 qpijuvapov A jj 16 <jtc|uaTOKd|LnrTiic A || 17 Td h^ 6. TaOTa II 6 b^ Td 6. 
TauTa B C || 19 aloXic] bi' SXoic A || 20 toutujv KaXo lacuna 5 litter capax 
<t)iXoH. A XoKpiKoi n II 23 TeTpaoi66c II BC TeTpaibbioc A || 24 KaTriujv B 
KaTTOiiiJv II KdjLiTTTUJv C | dTT^pcTov II C || 24 — 25 auT6v Kai cxoiujva 11 1| 25 aOXr]- 
TiKu()TaT0V n aOXujbiKoi Bergk 7 Et M KperiLiCjJ, Tfl Kpo6cei, 'AiroXXuuvioc (Arg IV 909) cf Schol jj 16 (jtC|Lio- 
TOKdjLiiTTac] Aristoph Nub 332 || 19 sq = Athen XIV 624 C sqq, 626 E: 'Hpa- 
KXei5r]c 6 TTovtik6c ^v y' irepi iuouciKfic || 21 sqq cf Plutarch de musica c 4 
p 1140 F sq (Heraclides?) omisso orthio nomo, Phot L s v6|lioc (= Suid) et s 
6p0iov v6)Liov (= Suid) Hes Cf Schol Aristoph Acharn 14 | TepTrdvbpou] cf 
Procli Chrestom (Phot bibl p 320 b 6) || 24 KaTTiujv] Hes Clemens Alex 
Protrept p 3 P Libri IV 65—69 221 

Ixialeiv], t6 TrepiepToic iueXeci XPncOai, dTro [Atijuokpitou toO Xiou] 

. [Kai] OiXoHevibou toO Cicpviou, oc Kai TTrepTOVibric eKaXeiTO. Kai 66 
[OpOviv be Tov Kdjuuuvoc jueXeci TToXuKajUTreci, toic utto tuuv Kiujuujbujvj 
[(Aristoph Nub 971) bucKoXoKdjurrToic KXTiGeTci, Kexpnceai XeTOuciv.] 
5 [t6] juevTOi Tujv ijiiXiJuv KiGapicTUJV opTavov, o Kai TTu9ik6v 6vo|udZ;e- 
Tai, baKTuXiKov Tivec KeKXrjKaciv. vojuoi b' auTiuv Ai6c 'AGrivdc 
['AttoXXujvoc. f[ia]upoiJ5, iajupibec tTiapiajupibecj]. juepn be toO ki- 
eapujbiKoO vojuou, TepTTdvbpou KaTaveijuavToc, feTTTd' dpxdj, jucTapxd, 
KaTaTpOTTd, [jucTaKaTaTpOTTd], ojuqpaXoc, ccppaTic, eTTiXoTOC. 

10 Td b' ejUTTveojueva opTava t6 juev cujuTTav auXoi Kai 67 

cupiTT€C' Kai 'KaXajuivTiv cupiTTa' eipr|Kev 'ApicToqpdvnc (frg 7X9 Ko) 
fKai dTT6 juev auXiuv auXeiv, uTTauXeTv, fTTpocauXeTv, KaTauXeTv,'j"j 
ffTTapauXeTv^, auXrjjua, evauXov, IHauXov, eHriuXTijuevoc. Kai"j tto- 
XuqpGoTTOc auXoc, TToXuqpujvoc , iToXuKajUTTT^c , TroXujueXTDic * TTXdTUJV 

15 (Rpbl III 399 D) be Kai rroXuxopbov eipriKe t6v auXov. ctti b' auXuJv 68 
ejuqpucdv Kai ejuTTveTv qpairic dv fr| KaTaTTveTv^, Kai KaTarrejUTTeiv t6 
TTveOjua eic t6v auX6v urroTTijuTTXajuevaic TaTc Tvd0oic, [uTroiboucaic,] 
f dHecTTiKuiaic, TrpoTreTecij, TrpoTTiTTTOucaic], uTTUJTKUjjuevaic, [^veujuaToc^j 
pTrXi^peci"], TU)v oqpGaXjuujv Tpaxuvojuevujv, puppiZ:6vTUJv'j, eHaijuac- 

20 cojuevujv, ^r\ dTTpdTjuovi tuj TrpociuTruj, dpacavicTUj, dTVooOvTi Triv"j 
t^KdOobov ToO TTveujuaToc* Kai Tdp TOiaOTa ecTiv eirreTv, ei"] auXTiTrjV 69 
eTTaivoirjc poGiuj juev tuj qpucrjjuaTi xP^^evov, bid be jueTeGoc Kai 
Tovov Kai icxuv TTveujuaTOC ouk evoxXoOvTa t6 ttpocujttov eic dTaEiav. 1 xai&leiv II II 2 qpiXoS^vou A || 3 Kdpujvoc C KdKuuvoc 11 | juaia Scai 
iroXuKaiuiraic 11 1| 4 KXTiGeici] kXoioici A | KexpncGai] KeKXficeai IIC || 7 iajupiai II C j 
TiapiajLiPiai II || 8 kizT&apxa F ^TTxdapxoc S ^Trxapxa C girapxa B corr 
Jungerm | ju^xapxa II BC jueTapxeia juexapxetc A girapxa ^Trapxeia, ju^xapxa 
Ed pr Recte igitur Boeckh de Pindari metris p 182 n 16 ^Tiapxeia expunxit || 
9 KdTOTTTpa S II 12 post KaTauXeiv A add KaTauXeicGai || 13 eHriuXriiu^vov 11 || 
14 TroXuKajuTrric] ttoXijkojuttoc B j TToXujuuDXTTric S uoXujueXric BC iToXujuriKric 
A II 16 KaTaiT^jUTrei 11 1| 17 inTOTTijuTrXdjuevai S uTTOTTijuTTpajudvaic ABC | i)Troi6ou- 
ju^vaic U II 18 vjTTOTKUJju^vaic IIBC || 21—22 ^TTaivoiric 6' dv aOX. X^tujv ^. tlu 9. 
BCII23 Tr6vov BC 1—2 Suid s xi&leiv. TTpaHi6djuac Ariju6KpiTov t6v Xtov Kai 0€oHev{6r]v 
t6v Ciqpviov TrpiijTOUC ^ttI xP^JuaTOC TdHai tt^v ibiav TTo{r]Civ, ujc CujKpdTric ^v 
Toic TTp6c €ib60eov. Ujc TTap' 'ApiCToqpdvei . . . (frg 912 Ko) Cf Rohde de Poll 
font p 67 sq Hes s xi<i2eiv et s BdcTac (C^ttoXic ^v BdTTTaic I frg 81 Ko) || 
3 sqq cf Schol Aristoph Nub 971, Procl Chrestom (Phot bibl p 320 b 8) OpOvic 
b' 6 MiTuXr}vaioc ^KaivoT^jur^cev aOT6v (sc t6v v6|uov). t6 tc Tdp ^HdjueTpov tuJ 
XeXuju^vLu cuvfjiije, Kal xop^ciie tujv t TTXeiociv ^xP^ICOito I| 7 lajupoi, TTapia|up{bec 
cf IV 83 I iajupibec Hes 222 BipXiou A 69—72 

em be cupiTTOc eiiroic av TrapdTeiv err' aurfic t6 cxoiLia xai Trapa- 
(pepeiv, Kai biacTreipeiv t6 7TveO|Lia. ff] luev oijv fciJpiTHj KaXd)aujv'j . 
fcuv0r|KTi Xivuj Kai Kripuj cuvbeGeTca, r\ Y auTOCxebioc, auXoi ttoX-"] 
pXoi, ^KacTOc uqp' eKdcTUJ KaTd |LiiKp6v uiroXriTOVTec eic tov dXd-"j 
t^XiCTOV dTr6 ToO iiieTicTOu, KaTd juev Td CTojLiaTa tujv auXujv d7Ticuj-'j 5 
[V^voi, eK be 0aTepou jnepouc utt' dXXrjXoic b\ dvicoTriTa uqpecTti-^j 
["KOTec, ujc 6pvi0oc ttt^puti t6 cxrjiua TTpoceoiKevai. toutuj be KaTd"j 

70 Pt6 ejLiTTaXiv exu)V 6 Tuppr|v6c auXoc, dvTecTpa)Li|uevri cupiTTi'] 
fTTapeoiKiuc, x^XkoOc |Liev ^ctiv 6 KdXajuoc, KdTUJ0ev b' uTTOTTveojuevoc,'] 
fcpucaic |uev 6 eXdTTUJV, ubaTi b' 6 iueiZiujv dva0Xipo|uevuj Kai aupav"j 10 
[^TTveujLiaTOC dcpievTi. TToXuqpujvoc tic oijtoc auXoc fecTiVj, Kai 6"j 
CxaXK6c Ixei t6 (p0eT|ua iTa|LiujTepov."j tojv b' pdXXujv'j auXujv Td 
jLiepri TXuJTTa Kai TpuTTr|)uaTa Kai p6|LipuKec Kai 6X|lioi Kai uqpoXjLiia. 
Kai (poppeid be TrpocrjKei toTc auXoOci, [Kai t6v Trj cpoppeia KaTeiXri|Li-] 

71 [jLievov IXeTov (Aristoph Av 861) ejLiTTecpoppeiuJiuevovj. 6 be touc 15 
auXouc epTaC6|uevoc auXoTTOioc, fKaif dTT6 iuepouc tXujttottoioc, Kai 
auXoTpu7Tr|c KaTd Tf]v KUJjLiLubiav (I p 712 frg 3, 3 Ko). r\ b' uXri tuiv 
auXiuv KdXaiuoc fj x«Xk6c f| Xujt6c fj ttuHoc f| Kepac f| octoOv eXd- 
90U, f| bdcpvrjc Tfjc xctnai^fjXou KXdboc Tfjv evTepiujvriv d^ripriiuevoc. 

6 be ToTc auXoTc xp^M^voc auXTiTfjc Kai KepauXric pKaTd tov 'Apxi-"j 20 
pXoxov (frg 172 B*)j, Tpir|pauXr|c, auXrjTpicj. eiTTOic b' dv auXr|Tf]v 
eTTaivujv fcoqpoc, e|U)ueXf|c, beHioc. dXXd TaOTa |uev Kdv eTTi Tfic"] 

72 P^dXXric pTi0eiri juouciKfic' 6 b' ecTiv fibiov^j^j, feuTTVOucj, |ueTa ^ucujv, 
|ueTa TTveujv, pdbp6v'j, ^vtovov, [Hcxupovj, p60iov, [piaiov, fibuTTVOuv ''j 
Pt6 Tap XiTUTTVOuv ttoititikov']. tXuku be TTveO|ua, XiTupov, Toepov, 25 
eTTaTuJTov, ["Toujbec, ^privujbec"]. t6 be rrveOjua Kai cpucr)|ua Kai au- 
Xriiua. L^dTTobeEai Kai Tf]v auXr|ToO Leuxeipiav Kai Tfiv Taxuxeipiavj^j 1 dir' auTfic t6 TrveO|Lia bid toO CT6|uaTOC B || 3 cuvbeOeica lacuna 7 litt 
capax f^ T^ A I tT ^^ n II 5 jueTdXou A || 5—6 dqpiCTd|uevoi A || 6 6avic6- 
TTiTOC II II 8 Tr]ppiv6c F 05pr]X6c pro Tuppriv6c Salmasius Bekker || 9 xaXK6c 
n II 11 6 auX6c n II 13 p^^ppiKec A K6|u3uKec S | uqpoXjuiai A || 14 aOXoic A || 
15 dvTreqpoppiujjuevov C || 17 ujc fj KUJ|Liuj6ia BC || 18 xciXk6kXujtoc II | iruHic A || 
19 xajuaiZiuXou II | KXdbouc — dqpr]pri|a^vouc A |1 20 rfic ai)Xf]c II | KepauXa B || 
22—23 ju^v Kerri t. d. dv ^. II || 25 XiTup^irvouv A || 27 dTTob^Haio 6' dv auX. k. t. 
eux- (k. t. e^x- cii^X. F) 11 9 cf Athen IV 174 D de hydraulide || 13 Phot SXjuoi Kal O^^Xiuia- €OiroXic 
OiXoic . . . (I frg 267 Ko) et s uqp6Xjuiov. ^irl tOuv aOXOuv OepCKpdTTic (I frg 242 Ko) 
Hes II 17 aOXoTpuTTTic] Strattis in Atalanta de Isocrate ap Harpocr s AaTiCKa 
cf Suid <|)iX{cKOC Libri IV 72—77 223 

C^Kai Triv euxepeiav. KOivct be rd TrXeiuj toutuuv Kai Trpoc tov aijX6v.'j 
feKeivoc b' ou juovov euTrvouc dXXd Kal eufXujTToc eucTOjuoc ttukvoc'] 
fcuvexr|C, ujcTiep 6 juev qpauXoc auXriTfjC dTrvouc dcGevfjC drjbfiCj 73 
fdYXeuKr|c"j, 6 be qpaOXoc auXoc Kai tdfXujTTOC Kai^ dqpGoTTOC, dpaioc, 
5 bidppoxoc, [^eHauXoc^ ' Kai eHrjuXriiLievai TXiuTTai ai rraXaiail auXrijua 
b' opGiov, dqp' ou Kai vojlioc opGioc, fcTepeov, TrXf|pec, e|U)ueX€c,'j 
P)UOv6kujXov, TToXuTpoTTOV , TipocaTUiT^v , €UKa)UTre'c, TToXuKa)UTrTOV,j 
pTOUjbec, 0privriTiK6v, oHu, XiTup6v, TT0)UTriK6v, TrapoHuvTiK6v, ev6TrXiov,'j 
LTTuppixiCTiK^v, LKai^j CTTOvbeTov, TpoxaTov, Tot)Lir|Xiov, Trapoiviov.^j 

10 auXujv b' eibri TrXdTioc, XuiTivoc, Aipuujv to euprijua' [TrXa-j 74 

tTia^^ov b' auTov Aipuec KaXouciv. eXujuoc Tfjv juev uXr|v ttuHivoc,] 
[to b' eupri)ua OpuTUJV Kcpac b' eKaTe'puj tujv auXujv dvaveuov] 
tTrp6cecTiv, auXeT be Tfj OpuTia Geuj]. iTrTToqpopp6c* Aipuec )uev oi 
CKTivTTai toOtov eupov, xpiJiJVTai b' auTUj TTpoc [Tdc] Tttttujv vo)udc. 

15 fi b' uXri bdqpvrj pToO 9X010O T^JMVUjGeTca^j' Tf|c {[''Tdp^jj evTepiiuvric 
eHaipe0eicr|c oHuv fjxov TroieT iKcd tujv Tttttujv tx} 6HuTr|Ti KaGiKVOu-j 
[juevovj. )u6vauXoc* p)u^Mvr|Tai juev auToO CoqpOKXfic ev 0a)uupibij 75 
{«(TG F220. 2N2), t6 b^»j eupr|)ud ecTiv AiTUTTTiujv, auXeT be )udXicTa 
t6 TctM^^iov. [XeTeTai be Kai OpuTac eupeTv )u6vauXov 0pr|vriTiK6v,j 

20 l}h Kexpfic0ai touc Kdpac Trap' eKeivmv Xap6vTac ' OprjvOubec be to] 
[auXrijua to KapiK6v]. Ofjpeioc auX6c' GriPaToi )uev auTov eK veppoO 
kujXujv eipTdcavTO, xci^^^il^ctToc b' fjv Tf]v eHuj0ev ovpiv. [Kai KepaTi^ 76 
[)uev auXeTv Tupprivoi vo)ui2;ouciv. TiTTpotc be )UiKp6c tic auXicKOc] 
tTOiubri Kai 0privr|TiKf]V qpujvfiv dcpieic, OoTviH )U€V f^ujvj Tf]V eupeciv,] 

25 tTTp6cqpopoc be )uoucr] Tfj KapiKf]. f\ be OoiviKUJV T^^^TTa FiTTpavj 
[tov "Abujviv KaXeT, Kai toutuj 6 auXoc eTrujv6)uacTaij. CKuOai b€', 
Kai )udXiCTa toutujv 'AvbpoqpdTOi Kai MeXdTX^ctivoi Kai 'Api)uacTroi, 
deTiijv Kai t^ttuljv octoTc auXriTiKUJC €)UTTveouciv. f] b' eK KaXd)uujv 77 
cOpiTH KeXToTc TTpocfjKei Kai toTc ev 'QKeavuj vrjciiuTaic. Trapd b' 

30 AiTUTTTioic TToXu90oTTOc auX6c, 'Ocipiboc eupri)ua, [eK KaXd)UTic Kpi-] 

2 IjUTTvouc A II 5 bictqpeopoc C ) T^.iJ^fTai om S || 7 TTo\iJKa|UTrov A || 10 Xa- 
Tivoc A II 14 CKrivfiTai BC CKiveiTai A KcXeviTai II || 16 oHuv elxov IIC || 
17 edjLioipi II II 19 |Li6vauXov auXov C |u6vov auX6v II |a^v aiLiXov A || 20 xpn<^6cii 
C II 20—21 bk t6 auX. A bl ti auX. II C || 23 auX>>iv C || 24 epnvriTiK^v fjxov 
dqp. C II 25 papiKf] S || 26 auT6c A j| 27 jueXdxXaivoi A || 29 ^vl Trp6c II 

10 Athen IV 182 E cf 175 E, Hes s Xuutivoc || 11 ?Xu)uoc] Athen IV 176 F 
(KaXXiac ^v HebfiTaic (I frg 18 Ko) Hes || 16 sqq Athen IV 175EF: 'I6pac || 
20—21 eprivu)6ec — KapiK6v] Aristoph Ran 1303, cf Schol Plat Lg 800 E || 
21 sq Athen IV 182 E: Nopac || 23 Athen IV 184 A || 23—26 Athen IV 174 F 
cf Plutarch de. music 26 (Aristoxenus) || 30 ad monaulum 1 16 sqq refert Rohde 
cl Athen IV 175 E: 'I6pac 224 BipXiou A 77—81 

[0ivr|cj. dKXr|0r|cav b' aiiXoi xai Ki0apiCTr|pioi, |li€cok6ttoi , ttukvoi, 
biOTTOi, fmioTTOi, cOpiTT€c, TeXeioi, uTioTTTepoi. [Kai 'A0rivd b' eiboc] 
[auXoO, Lp ludXicTa NiKUjqpeXfi tov GriPaTov eic tov ttic 'A0Tivdc v6-] 
t^ov Kexpfic0ai XeTouci. Kai iboO0oi b' aOXujv eiboc.] 

78 Kai dpjLiovia )li€v aOXTiTiKf) bujpicTi Kai (ppuTiCTi Kai Aubioc Kai 5 
'lujviKfi Kai cuvTovoc [XubicTi, tiv "Av0iTTTroc TTpoceHeOpev] • |LieXoc be 
KacTdpiov )Li€V t6 AaKUJViKov ev |udxaic, utto tov e)upaTr|piov pu0|u6v, 
[MepdKiov be t6 'AptoXik6v, 6 TaTc dv0ec(p6poic ev "Hpac ItttiuXouv.^ 
v6|aoi b' 'OXujuttou Kai Mapcuou OpuTioi xai Aubioi, [6 be CaKdbaJ 

79 [vdjuoc TTu0ik6c , 01 b' Guiou kukXioi, Kai 'OXu|littou eTTiTujupibioi]. Kai 10 
v6)Lioc b' fjv lepdKioc eTc 6 b* 'lepaH veoc juev eTeXeuTa, 'OXujuttou 
b' fjv oiKeTric Kai )ua0r|Tfic Kai epiujuevoc. ^Kai KXovd be v6)uoi] 
tauXriTiKoi dTT60eT6c Te Kai cxoiviujv]. to bk CTTOvbeTov )ueXoc emoic 
dv eTTipu)juiov, Kai dXXo TeXecTfjpiov, Kai dXXo kouptitik6v. [to be] 

80 [vriyiaTov ^cti juev OpuTiov, ['iTTTTiijvaH (frg 129 B^) b' auToO )uvr|-"j 15 
tVoveuei"j. fiv be ti Kai 6bovTiC)u6c eiboc auXf|C€UJc. 

Kai Teujc juev TCTTapa TpuTTfi)uaTa eixev 6 auX6c* ttoXutptitov 
b' auTov €TToiTice Ai6bujpoc 6 0TipaToc, TrXaTiac dvoiHac tuj TTveu)uaTi 
Tdc obouc. 

Kai To )uev Ta^n^iov [''auXTi)ua"5 buo fjcav auXoi, jueii^ujv dTepoc, 20 
cu)u(pujviav juev uTTobTiXoOvTec, [juei^uj b' elvai XP^^^ai tov dvbpa.5 
01 be TTapoivioi cjuiKpoi juev, icoi b' djuqpuj' Tfiv t^P icdTTiTa cu)UTrociuj 

81 TTpeTTeiV. flp)UOTTOV fbej TTpOC U)UVOUC )U€V 01 CTTOVbeiaKoi, TTpOC 

TTaidvac b' 01 TTu0iKoi* TeXeiouc b' auTOuc uJvdjuaZ^ov, r|uXouv be t6 
dxopov auXTijua, to TTu0ik6v, 01 b^ xopiKoi bi0upd)upoic TTpocTiuXouv. 25 2 0Tr6irT€poi] (jirepT^Xeioi Rohde cl Athenaeo 176 F || 3 «L] rj A || 4 iboij 
oi auX. II II 5 biwpiCTi — 6 'Iujviki?! om S || 5—6 Kal 'Iujviki?i A post cOvtovoc || 
6 c. Kai XubiCTi n cuvTovoXubiCTi Boeckh | fjc Td ju^Xoc "A. ^SeOpev 6e- 
KacTiijpiov A I dvTiqpoc C || 8 lepdKiov] 0epaKi6v A | dvGri^dpoic ^vripSc II 
dvGecjaoqpopoic ^veipavTec ^tt. A || 9 v6|aoc A || 9—10 caKa6ov6|Lioc AS || 10 ^piou II 
cuiou C 1 kukXoi A k6kvoi IIC | ^mT6|upioi A || 11 lepdKioc eic 8v 'I. |u^v v^oc A 
i^paKOC BC II 12 iK^TTic II I ep6|uevoc II | KX6via IIC || 12—13 v6)lioc auXriTiK6c 
A II 20 ^cav] elev A || 21 ^eilwv b^ i6v (toO F) xp- H ^etrova 6' 8ti 
Xpfi C II 23 iJjuTrvouc F (Jirvouc S || TruGiKOi] TroiriKoi 11 || 25 ttoitik^v II | xopoi 
A I biOupd^pouc BC 1 sqq Athen IV 176 F | KiOapiCTfipioi] Athen IV 182 C | juecoK^Troi] Hes, 
Photll 2 i^^ioiroi] Athen IV 177 A, 182 C || 6—6 Plutarch de mus 8 (1134 B) || 
6 aliter Plutarch de mus c 15, 1136 C (Heraclides) || 9 CaKdba] cf Plutarch 
de mus c 8, 1134 A || 12— 13 Plutarch de mus c 5 || 13 Hes cxoivtuv || 15 Hes 
vivriaToc || 15 sq cf IV 84, Hes Libri IV 81—84 225 

[Kai ToTc )n^v TTap6€vioic auXoTc TrapGevoi Trpocexopeuov, toTc b^j 
[TraibiKoTc TiaTbcc TTpocfjbovj' oi b' uTrepTeXeioi rrpocecpGeTTOVTO 
dvbpujv xopoTc. [KiGapiCTripioi be Kai Touvo^ia bioTi Ki0dpaic TrpocTiO-] 
[Xouv bibdcKeij. TrapdTpriTOi be epr|voic fip|U0TT0V, oHu Kai viuGec 

5 TTveovTec. Tujv bk pojupuKUJV evGeov Kai juaviKov t6 auXTiiua, Trperrov 82 
opTioic. ^vioi be Kai ejLipaTripiouc auXouc ujv6)Liacav touc eTri toTc 
irpocobioic, Kai baKTuXiKOuc touc ctti toTc uTropxriJLiaciv • [oi b^ TauTa] 
[ouK auXuJv dXXd lueXujv [eivaij eibri Xefouciv, uTToGedTpouc b'] 
tauXouc Touc Itti toTc vdjuoic toTc auXriTiKoTc eKdXecav. [oi bk Cu-^j 

10 t^ioi Gpacu Ti Kai euToXjuov ejUTTveTv boKouciVj. TifTXapoc be jLiiKp6cj 
[tic auXicKOC Aitutttioc, juovauXia TTp6c(popoc. Kai cKUTdXia ^juevTOi^j 
[juiKpujv auXicKUJV Touvojua.] 

juepTi b' auXrmdTUJV Kpou)uaTa, cupifjuaTa, TepeTiC)uoi TcpeTi- 83 
c)uaTa, [viTXapoi]. Td be rrpujTa tujv auXriTUJV )uaGr|)uaTa TreTpa Kai 

15 TpdvGujv. 'AGriVTici bk Kai cuvauXia tic eKaXeTTO' cujucpujvia tic auTTi 
Tijuv ev TTavaGTivaioic cuvauXouvTUJV. [oi be Tfjv cuvauXiav elboc] 
^TTpocauXiiceujc oTovTai ujc Tr]v auXiubiav]. Kai jufjv lajupoi ^e Kai 
Trapia)upibec v6)uoi KiGapiCTripioi, olc Kai TTpocrjuXouv. toO be TTu- 84 
GiKoO v6)uou ToO auXrjTiKoO )uepTi TrevTe, TTcTpa KaTaKcXeucjuoc ia^upiKov 

20 CTTOvbeTov KaTax6peucic. br|Xujjua b' fecTiv^ 6 v6juoc Tfjc toO 'Att6X- 
Xujvoc )udxTic TTpoc Tov bpdKOVTa. Kai ev juev Tf) Treipa biopd tov 
Torrov, ei dHi6c ecTi toO dTUJVOC ^v bk tuj KaTaKeXeucjuuj rrpOKaXeTTai 
Tov bpdKOVTa, ev be tuj ia)upiKUJ )udxeTai. ejuTrepieiXTiqpe be t6 iajupi- 
Kov Kai Td caXTTiCTiKd Kpou)uaTa Kai tov obovTicjuov ujc toO bpd- 2 TTpocTHjXouv n II 4 irapdTpriTOi] Oir^TpTiTOi? Rohde cl Athenaeo TV 176.F j 
vujGpdv A II 6 6peioic A || 7 Trpocujbioic AII || 9 qijtoOc ^iri A || 10 ^kttvciv II | 
TiTfXapoc A Ed pr cf 1 14 ciTXapoi (-6c F) II viTXapoi C cf 1 14 jj 11 jmovujbia 
A I CKUTdXia A cKUTdXcia tujv juiKp. C Kal CKUTdXiS ju^vtoi Kal cKUTaXia ju^v 
Toic n. n II 13 ji^Xn ABC II 14 viTXapoi IIC Ed pr TiTTXapoi A cf 1 10 ji 

16 Tic] Toic S TTic F II 15 — 16 aiiTT] tujv] a6XTiTU)v IIBC | ^TravaOrivaioic 11 || 

17 TTpocauXfjceujc Ed pr irpoauXficeujc A a^Xfjccujc 11 C | Tfjv] t6 A | Kai 
jLiovia^poi A I Te] Te n 6^ BC H 18 ucpiajiipoi b^ A | irpocfibov A || 19 iu^pri] 
v6|Lioi BC Isqq Athen IV 176 F, XIV 634 F (Didymos) || 5 Hes s p6|upuK€C et s 
p6jupuH II 10 cf BA" 88. 4 TirfXdpia || 11 Athen IV 177 A 'I6pac . . . toOc ^XOjuouc 
(Poll IV 74) 6vo|LidJ:€ceai bk Kal CKUTaXeiac, Hes CKUTdXia || 14 Hes viTXapoi 
Phot s viTXape6ujv, viTXdpouc, viTXapoi (Suid) || 18 Hes s Trapiajapibec • 'AiroX- 
X66ujpoc irapd toijc idjLlpouc aOTdc (prici ireTroifjceai, Sc oi Kieapiuboi ^bouciv, et 
s iajupic Phot uapia^poi cf Poll IV 16 || 18 sqq de Pythico nomo aliter Strab 
IX 421, Arg Pind Pyth p 297 Boeckh || 24 66ovtic|li6c cf IV 79 
Lexicogr Graeci IX FoiiiiVX edBetbe 15 226 BipXiou A 84—88 

KOVTOC €V TUJ T€TOH€0cGai CU)LlTrpioVTOC TOUC oboVTaC. t6 bk CTTOVbeiOV 

briXoi Tf|v viKTiv ToO eeoO. iv be if} KaTaxopeOcei 6 0e6c Tct €7ti- 
viKia xope^ei. 

85 ei be Kai fi cdXTTiTH toTc auXoTc 7Tpocr|K€i, t6 )Liev eupr|)ua Tup- 
priviKov, t6 be cxfjiua euGeTd Te Kai KajuTTuXTi, f) b" uXti xa^K6c Kai 5 
cibripoc, fi be TXujTTa ocTivri. emoic b' dv t6 (p0eT)Lia ttic cdXTTiTTOc 
Kai cpiuvf)v Kai fjxov Kai p6|upov Kai 06pupov Kai ktuttov, 6p0iov, 
feppiujuevov, piujuaXeov"], papu, C€)uv6v, c(pobp6v, cppiKiubec, C€)Lippi0ec,'j 
t^CTepeov, piaiov, Tpaxu"j, eKTTXriKTiK6v, ['Tapaxiubec'], 7ToXe)LiicTfipiov, 

86 tPKai^ d]UTTo\e)Liiovj. \xepr] be toO iroXejuicTripiou caXiTiTJuaTOC eHop- 10 
jutitik6v, ecp* ou ^Xe^ov t6 [crijufivai Tfj cdXiriTTi) Kai] uTTecf|)ur|vav ai 
cdXiTiTTec, [eHiuTpuvav] , feHfiTeipavj , f peHavfiTeipav • Kai'j1 iTapaKe- 
XeucTiK6v t6 KaTd Tf]v Tfjc )udxric cu)upoXf|v, dvaKXriTiK6v be t6 €k 
TTic )udxr|c dvaKaXoOv, dvaTTaucTfjpiov be (^t6j KaTaZ^euTVuvTUJv dTTi- 
(p0eTjua. ^CTi be ti Kai tto)uttik6v ^tti 7TO)U7TaTc Kai iepoupTiK6v Itti 15 

87 0uciaic AiTUTTTioic t€ Kai 'ApTeioic Kai TupprivoTc Kai 'Piu)uaioic. Kai 
6 )uev Tf) cdXTTiTTi XP^^evoc KaXeTTai caX7TiTKTf|c, [^6 be pfijua caX-] 
[TTi^eiv], 6 b' eTTi toTc lepoTc iepocaX7TiTKTf|c* [d^ueivov be t6 iep6c5 
[caX7TiTKTf|c, biaXucdvTUJV Touvo)ua. [Kai Mevavbpoc (frg 1030 Ko)"j 
t^be Tivac KaXeT XriCT0caX7TiTKTdc.'j 20 

fei be beT dTXeuKeT ovti tuj opTdvuj 7Tapa)uTHai TXuKUTriTa iCTO-*j 
ppiac, 7TapfiX0e juev eic touc dTtuvac f) cdXTTiT^ ck Tflc ^)U7ToX€)uiou'j 
tVeXeTTic, ecp* eKdcTr) be Tfj KXfjcei tujv dTUJViCTUJV e7Ti(p0eTT€Tai eK*j 

88 fToidcbe Tfic aiTiac. "ep)uujv fjv KUj)ULubiac uTTOKpiTfjC' Xaxiuv b^"j 
tVcTd TToXXouc 6 )uev dTTfiv toO 0edTpou, ttic qpujvfic d7TOTreipiu)U€voc,"j 25 
pTujv be 7Tp6 auToO TTdvTUJV €KTTec6vTUJV "Gpjuujva )uev 6 KfipuH'j 
fdv€KaXeTT0, 6 b' oux uTTaKoucac, Z^rDuicx TTXriTeic, eicTiTfjcaTO ToO"j 1 ToH€i3€C0ai A II 4 TTpocfiKoi II BC II 6 ei}Qeiac II eOpeia BC || 8 (ppiKOjbri 
IIBC I ^KppiGfi CT€pai6v TpaxOv— Tapaxtubri 11 || 10—11 ^(popjariTiKiv BC || 
11 ^H A \}(p" n I C)TT€cf|)Liaivov (-jLi€vav F) n || 12—13 irapaK. bk t6 k. II || 
13—14 dvaKXTiTiK6v — judxTic om S || 14 dvairaucTfipia A || 15 iepoupTiaic A [j 
17 caXTTiKTfic nC semper || 17—18 caXTTiTTeiv C || 18 i€p6c caX. utroque loco 
AII II 19 XucdvTwv n II 20 XriTOcaX, A dpiCTOcaXtriTKTdc • XricTdc caX. II || 21 b^ 
dTXeiiK€i6v Ti Toi A biaTXe^Kiov tu) II || 22 6 cdXiriTS H || 24 (»7r6Kpicic 11 || 
26 TravOuv II | eKTr€c6vTUJv Ed pr ^Kirecujv t6v "€. II ^]HTr€c6vTUJv lacuna 6 k. A 4—5 Athen IV 184 A, cf quae ad 1 20 adnotavi || 20 Phot Xi;iCTOcaXmTKTdc ' 
ToOc Tupprivoijc dir6 TTicaiou toO edpdvTOC Hes XriicTocdXTnTT€C. oi Tupprjvoi, 
^Treibi*] TTpiuToi cdXmTToc eupeTai T^T^^vaciv. Libri IV 88—92 227 

fXoiTToO Trj cdXTTiTTi toijc dTUJViCTdc dvaKaXeiv. xai t6 juev ^'Gtti-'] 
[''cTdbTiv''' Tov caXTTiTKTriv Trapacpepeiv eic TrcvTrjKOVTa CTdbia Tf| cdXiTiTTi j 
t^biiKVOiJjLievov, ujCTTep Kai MoXoKpov em toO OiXoTrdTOpoc auXricavTa'] 
pbuo cdXTTiTHiv, ficuucj ^iuXov* 'ATXaic b\x] MeTaXoKXe'ouc cdXmTTi j 89 

5 [^uTrepeppuj|uevujc expncaTO dTUJViCTripiuj tc Kai TTOjUTTiKfj. Kai \ir\v 6"j 
[^T€ MeTapeOc 'Hpobujpoc OTTOTe caXTTiZ^oi, x^^^^^^^ flv aiiTUJ TTXrjcid-'] 
^leiv TrXTiTTO)Lievouc bid |LieT€0oc TTveOfLiaTOc* dTTTaKaibcKa be Tre-^j 
fpio^ouc dveiXeTO tujv CTCcpaviTUJV dTtuvujv. fjv be )LieT€0oc fiuevyj 
^TeTTdpujv TTr|X€UJV, uTT^CTpujTO b' cipKTOu bopdv, Kai XeovTfjv eTTepe-'j 

10 PpXr|TO. II be xoiviKac dpTou eciTeiTO, oktuj be |Livdc Kpeujv, oivou"j 
P^be fbuo^j ^TTive xodc. eTTXrjpou be tuj TTveu)uaTi Td jueTicTa tujv^j 90 
fcTpaTOTTebujv, ei Kai Ik furiKicTOu 90eTSaiTO. TTCpieiTTe b* auTov ev^j 
[HoTc judXicTa 6 TToXiopKTiTfic Ar||uf|Tpioc. Kai ttotc 6 )uev Teix€ij 
fTTpoce^epe Tiva )UTixavf|v, f) b' fjv dTrei0f|c tc Kai €Trax0f|c. Kai"j 

15 [Hoivuv 6 juev 'Hpobujpoc buo dpTava Xapibv CTeppov everTveuce toic'] 
[^opTdvoic, Td be tocoOtov )uevoc toTc CTpaTiujTaic evcTTveucev ujCTe^j 
t''pu)ur| TToXXf) Kai bp6)uoc TTpoceT€veTO Tf) jurixavfi.^j 

T6 be KTipuKUJV T€voc iep6v juev '€pjuoO, KaTeKf|puTT€ b' ficuxiav 91 
ev t' dTU)ci Kai lepoupTiaic, Kai CTTOvbdc TTepifiTT^XXe fKai eKex^ipiav*] 

20 f eTrf|TT€XXe1 Kai touc dTUJViCTdc dveKf|puTTev. Kai fjv dTUJVicjua 
cdXTTiTTOc TTpecpuTepov. peic be qpiXoTijuiav tujv €Tr' auTui TTpoeX06v-"j 
[''tujv 01 T€ KaXoujuevoi TTobec cuv€T€0ricav, eXeTXOV exovTec f^icjj 
pjufiKOc TTveujuaToc Kai f) tujv TTepi touc veujc oiKobojurijudTUJV ^K-"j 
["bocic caqprjveiac tiv6c beojuevr). TTpoTepov b' 'OXujuTTiaci tujv eTTi-^j 92 

25 Cx^pi^v ktiputt6vtujv , o'i TaTc lepoupTiaic uTTobir|KovoOvTO , TTpujTOC^j 1 — 2 Td jLi^v lTncTdbT]v] t6v XeiTrocdbriv A, ^TnTdbriv cl dTTOTdbriv p 228. 24 
coni Kuehn || 2 — 3 cTdbia lacuna 10 fere litt capax ^iri toO cp. A |j 3 kqI 
Salmasius, f| 11 | juoXoKpiv II et lapis Lacon JGA 69 = CJG 1511 ubi Boeck 
mutavit M6Xoppoc 1| 4 icaioc ^tuXov II corr Salmasius || 5 Oireppuj|a^vric A | 
dTUJvicTfjpi A I iroXejLiiKU) A || 6 'Hp. 8c 6Tr6T€ A *Hp. 6 ttot^ cdXiriZioc II ^ir^Te 
caXiriTSTl Ed pr || 7 irXriTTOjLi^vric II || 8 eiXcTo A || 9 {)TrecTpa)vvu A || 10 dpTUJV A || 
14 Tiva jLirixavfj F Tfjv djur^xctvfi S (| 15 CTepe^v II || 16 6pT. toIc bk toc. II || 
17 bp^jLiuj iTpoceT^vovTO II | ty]C jLirixavfjc A || 19 cTrovbaic BC | irpofiTTe^^^ -A- |1 
21 ei bi qp. Tf]v ^tt' n II 22. fr^bec ^vouT^Gricav A H 23—24 Kai TToXXfiv tujv Trepl — 
^Kbociv A 1 Epitomatoiis vestigium 1| 24 irpujTOv II || 25 bioi(6ia F)kovoOvto II 4—5 'ATXatc] Athen X 415 A . . . d)c 6riXoi TToceibmTroc ^v iTriTpdjujLiaciv 
Aelian V H I 26 . . . Kai 6jLioXoTei TToceibiTTTTOC TaOTa 1| 6 — 17 'Hp66ujpoc] = 
Athen X 414 E 'AiadpavToc b" 6 'AXeHavbpeOc ^v toTc Trepi CKr^vfic . . . et NkTUJp 
^v Toic GeaTpiKOic uTrojavfijLiaci 

15* 228 BipXiou A 92—96 

fxujv Hyujv iiTUJVicaio Tot '0\u|LiTria 'Apxiac 'YpXaToc, xai Tp€Tc'j 

f^XujLiTridbac ^qpeHfic dviKa. evka bk xai TTuGoT, Kai eiKajv tic fjv'j 

["auTUJ TTueiKfi Kai eTriTpajajLia'] 

fTpXaiuj KrjpuKi Tob' 'Apxia €uKXeoc uiuj'j 

[^beHai ctTaXiLi* euqppuuv OoTp' eTi' dTrTi|nocuvri,'j 5 

P6c Tpic eKdpuHev tov 'OXujuiria ^auTocj dTUJva,"j 

P^ouG' UTTO caXTTiTTUJV out' dvabeiTluaT* ^x^v."j 

dTTo |Liev ibr]\ tou KrjpuKOC ovojuaTa Kr|puT)Lia, KripuKeia dTTiKTipuKeia, 

93 tKTipuKeiov, Kai KripuKeia Te'Xouc tivoc ovojLiaj. KripuTTeiv, eTTiKripuKeu- 
cacGai, dKrjpuKTOc TToXeiuoc, eTTiKripuTTeiv tivi xprwxara Kai dvTeTTi- 10 
KTipuTTeiv, TTpoKTipuHai TT6Xe)Liov, KaTaKripuHai feKexeipiav, [''KaTaKTi-*SJ 
{^[''puHai'jj fjcuxiav, [o Kai KaTaKcXeucai XeToucivj. dvaKripuHai dTUJ- 
viCTT^v, fKripuHai Tiva tujv dTUJViCTUJVj, dTiOKTipuHai uiujvov f| uiov. 
fT^ iLievTOi 6vo)Lia ^o dTTOKripuKTOc' ouK ^CTiv Iv XP^c^i TTJ TTaXaia,'j 
fGeoTTOjUTTOC (FHG I p 331. 333) b' auTUj KCXpriTai 6 cuTTpa9euc*'j 15 

94 P^dXX' oubev GeoTTOjLiTTLu CTa0)UTiT6v eic ^pjUT^veiac Kpiciv"j. t6 b* epTov 
auT6 Tiijv KripuKUJV KripuKeOcai IXeTOV, [Vai 'lcaToc (frg 162 Tur) ttou'] 
pXe'Tei KTipuKeucdTU)']. TrpoKripOHai b' icfi t6 TTpOKaXecacGai uTr6 kt^- 
puKOC, Kai uTTOKripuHacGai t6 TTpoemeTv ficuxiav f| ffKai"]^ dTraTTci- 
XacGai ti br|)Liociof pTTpOKTipuKeucdjLievoi, ujc McaToc (frg 162 Tur)"j 20 
feipriKev"]. Tdxa b* dv tic touc KripuKac Kai ^p)UTive'ac Kai CTTOvbo- 
(popouc [Kai eKexeipoqpopouc] Kai dTT^Xouc 6vo)udc€iev. t6 be (p0e'T)ua 
auTU)v ^€Ta, dbpov, uijjtiXov, [^TrpoiuriKec eTTi|UTiKec, cacpec, dpTicTOjuov,"j 
fcuvexec, bir|veKec"j, dTTOTdbTiv (p0eTTO)uevov, pdTTveucTi, Kai TdXXa'j 
pSca dv ToTc jrepi cpujvfic eipriTai"]. 25 

96 Gi be Kai opxncic )uepoc iuouciktic, pr|Teov 6pxr|CTiic 6pxriCTiK6c, 

f6pxf|cac0ai PuTTOpxf|cac0ai KaTopxf|cac0ai^ eHopxf|cac0ai"j, 6pxf|)uaTa 3 aOToO F a^ixTi A || 4 tu) b' dpxia AF | eCjKXeObc A eueXeoc S || 5 fteiHev 
n 11 6 Tpelc A I 6Xu|UTriac A || 8 bi]] oOv B |1 9 tI 6 6vo|aa H tI 6vo|na C || 
9 — 10 ^iriKripiiTTecOai BC | post ^TTiKripuKeOcacGai Ed pr add ^ttI ttoX^iliou || 
13 dTiOvujv n I Jjv uia f^ ul6v F T^vbe Tiva ul6v BC Tivd tOuv difdjvwv S iterum|| 
17 ai)T6] dTr6 AII |1 18 KripuKeOcaTO 11 KrjpUKac. t6 TrpoKrip. A, corr Falcken- 
burg, ^KTipuKeiicaTO Wilam H 20 irpocKripuHd|Lievoc bt 'I. 11 || 21 — 22 cirevbo- 
<p6pouc n II 22 dTTeXeic A | ante t6 add tiv^c II 1 tA 6^ cpO^TMaTa A || 23 |Lie- 
Taabpujv ()Hiri\u)v 11 1| 25 ^ctIv expr]}jiiva 11 10 cf Harp diTiKeKripux^vai: Demosth XIX § 21 (Suid, Et M) 1| 13 diro- 
KnpOHai ul6v] Plat Leg XI 829 C 1| 18 irpoKTipOHai] Soph El 674 Ant 457, 
irpoeKripuTTev Isaeus VI 37 || 20 irpocKripuKeiieceai (cf lect II)] Thucyd IV 118. 2 |j 
21—22 cirovboq)6pouc] cf I 35, VHI 137, BA^ 303. 19 Phot I Libri IV 95—99 229 

ij7T0pxr|)LiaTa. ["rdxa be Kai 'Opxojiievoc Trapd rfiv tujv XapiTuuv"] 
fopxTiciv, ujc Gucpopiiuv (frg 66 Meineke A A p 106)"j 

p'Opxo)aev6v XapiTecciv dqpapeciv opxriQevTa."] 
P^dTTOpxoujuevoc"]. opxncTpa, opxncTpic, opxricTobibdcKaXoc. [*^cxti-j 
5 tVciTicacGai, cxri)uaT07TOir|cac9ai. eucximocuvTi , eupuGjuia, euapjLiocTia."] 
fveOcai cuvaTTOveucai, jaopqpdcai, Trapa-faTeiv Tfjv KeqpaXriv, bieveTKeiv,"] 96 
CtTrepieveTKeTvj, TrepiaTiuTri XPncacOai, tujv x^ip^v TrepiaTuuTrj , ttti-j 
Cbficai'j, TTuppixicar TTuppixri evoTTXioc opxricic. eiTTOic b' dv 6pxr|CTf]v 
Kouqpov, feXaqpp6v'j, TTTibr|TiK6v , dXTiKdv, [eudpjuocTOV , eupuGjiiov,] 
10 [eucxr|)uova] TToXucx^iJuova, uTp6v, [''evapTn, evbeiKTiK6v, bTiXu)TiK6v,'j 

feTTlbeiKTlK^V , TTaVT0baTT6v"j, eUTpdTTeXoV, ["eUTpeTTTOV^j , bTUUOTepTTfj 

foxXoTepTTfi'], bTijuaTiuTiK^v, [''potbiov, TTp6xeipov, euKoXov"j, uTpojueXfi, 
["euKajuTTfi"}, Xutictik6v, [^eTTiKXiujuevov, eHuTpaiv6juevov, Taxuxeipa Ta-"j 97 
["X^TTOuv, euKeqpaXov, euqpopov ic6qpopov, euTaKTOv"] Kai Td TTpdTjuaTa 

15 pKOuqp^TriTa, eXaqpp6Tr|Ta, TTr|bTijua, dXjua, euapjuocTiav"], eupu9juiav, 
eucxr|)uocuvr|v, uTp6TTiTa, fevapT^TTiTa , evbeiSiv, brjXiuciv, eTribeiHiv,"] 
TTttviiTupiv, Tepvpiv, [•'pacTiuvriv , euKoXiavj, Xuticju6v, Kdjuv|;iv, TTapa- 
TUJTilv, Trapaqpopdv, ["euxeipiav'] oHuxeipiav ["Taxuxeipiav^j, eurrobiav, 
[''euqpopiav icoqpopiav, euTaHiavj. Kai Td prijuaTa KOuqpicGfjvai , eXa- 98 

20 9picac9ai, [^TTribficai , TTapabriXujcai, eTTibeiHac9aij fevbeiHac^aif TTap-^j 
[''evbeiHac9ai f TTapeTTibeiHac9ai'j"j , XuTicai t6 cujjua, fKdjuijjai, KXdcai.^j 
Kai Td eTTippii)uaTa popxriCTiKiuc, eucxTiju6vujc"j TroXucxr|JLt6vujc , eu- 
pu9)uujc, euapju6cTUJC, uTpwc, ["evapTUJC, evbeiKTiKUJC, br|XujTiKUJC, eTTi-"j 
fbeiKTiKUJC, TTavTiTVJpiKUJC, TepTTVUJC, pabiujc, euK6Xujc, euq)6pujc icoqp6- j 

25 [^iAJC, euTdKTUJC* Td T^p dTTO Tujv dXXujv Tpaxea."] 

eibTi b' opxrijudTUJV eju)ueXeia TpaTiKii, K6pbaKec KUj)uiKoi, ciKiv- 99 1 6pxoij|Li€voc AII et 3 -vov (vujv S) corr Pierson | xopTlxOuv S xopiTtliv 
F (uj super o script) || 3 xapiTOJv A j dqpaipeciv 11 qpdpeciv A corr Pierson || 
4 6pxTiCTpic] 6pxflCTpia A || 5 e6ap|Liocia A || 6 iuopqpujcai A jj 7 TrapaTU)Tfi XP- ^ || 
8 TTuppixricai AIIC || 11 eOTpeiTTov Ed pr e^Tepirov A evicTpeTTTOv 11 1| 13 Ta- 
xpuxeipA II II 14 ^peic bi iizl TrpdT)iiaToc BC || 16 ^v^pTeiav II jj 18 6Huxeipiav 
post euTaHiav 1 19 A [| 19 ^rijLiaTiKiuc 6^ BC || 20—21 TrapevbeiHaceai cf p 234. 21 1| 
22—23 -iroXucxTlM^^vujc ante ^TpiIJC 11 || 26 6pxriC)ndTUJV A jj 26 — p 230. 1 ciKUvlc A 4 6pxriCTpic] Thom Mag 256. 4 || 8 iruppixT)] Bachm L (Phot Suid) irup- 
pixaic Talc ^vottXioic 6pxficeci jj 15 Hes fiXjaa- Trr|6ri|ua || 26 sqq Athen XIV 
629 D sqq, I 20 D sq || 23 ^|U|u^Xeia] Hes j K6p6aKec] Harp KOp6aKic|a6c . . . 
'ApiCT62evoc kv tCu irepl Tf^c TpaTiKfjc 6pxiiceujc || 26 sq l|Li|Li^Xeia, K6p6aKec, cCkiv- 
vic] Ael D Lex ap Eustath 1167. 19 (p 157. 23 Schw) IjUjudXeia TpaTiKr) opxncic, 
ujCTrep f) KUJ|uiKi^ KopbaH Kai r^ caTUpiKri ciKivvic (Phot ciKivvic, ex Phot Et gen, 
Et M) = Hes, Harp KopbaKicju^c (Suid) 230 Bi^Xiou A 99—101 

vic caTupiKrj. dvoTrXioi opxnceic TTuppixri xe Kai TeXecidc, e7TUJVU|uoi 
buo Kpr|TU)V opxncTiIiv, TTuppixou ^Tej Kai TeXeciou. eKaXeiTo be ti 
[Kai Hicpicjuoc] Ktti Trobicjuoc, Kai tfCbiap'j^jpiKvouc0ai, OTiep fjv t6 
TTiv 6cq)uv cpopTiKUJC TTepidYeiv. fjv be Kai Kujfuoc eiboc 6pxf|ceujc 

100 Kai TeTpdKUJ)uoc, 'HpaKXeouc lepd Kai 7ToXe)LiiKf|. fjv be fKoX^ kuj- 5 
juacTiKf] iLidxnv Kai TrXriTdc exouca, [Kai fibuKUj)Lioc f]biujv, Kai kvic)li6c] 
[Kai OKXaciua' outuj ^dp iv Gec^uoqpopiaCoucaic (v 1175) 6vo)Lid-5 
[ZieTai t6 6pxniLi« t6 TTepciK6v Kai cuvtovov. Tfjv b' auTfjv Kai uTpdv^ 
[ujv6)ua2ovj. Kai ^aXXiK^v em Aiovucuj, [Kai KaXXiviKoc eqp' 'Hpa-] 
^KXei]. Kai KoXappic)Li6c GpdKiov opxima Kai KapiKov fjv be Kai 10 
TOUTO evoirXiov. [Kai pauKic)Li6c BauKOu 6pxr|CT0u kuj)lioc eiTUj-] 
[^vujLioc], dppd Tic 6pxr|cic Kai t6 cu))ua eHuTpaivouca ^Kai CTpopiXoc.j 

101 t)LiaKTpic)u6c be Kai dTTOKivoc Kai drroceicic Kai iTbic dceXTn eibTi] 
t^pxnceujv ev Tfj Tfic 6c(puoc TTepiqpopa]. 6 b^ )u69ujv qpopTiK6v 
6pXTi)ua Kai vauTiKov. Tfjv be T^pavov KaTd ttXtiGoc ujpxoOvTO, 15 
CKacTOC uqp' eKdcTUJ KaTd ctoTxov, Td dKpa ^KaTepujGev tujv fiTe)u6vujv 
exovTUJV, Tujv TTepi 0r|cea TTpuJTOV TTepi t6v AfjXiov puj)u6v dTTO|ui- 3 Trobic)Li6c] bnrobiC|a6c Kaibel (Herm 30. 432) coU Athen XIV 630 A 
cf infra bnrobia p 231. 1 | j^iKvoOcOai IIBC j!)fivuceai A, corr Kaibel cU Et M || 
6 |Licixi1 nC I i^beiujv C || 7 lK\ac|Lia II || 9 xal qpaXXiK^c A K€qpaXXiK6v 6pxY]na 
B II 11 pacKic|ui6c pdcKOU 11 paucKOU C |1 12 dppaucrlc A | iJYpaivouca A || 
13 )uaTpiC|u6c C Kai Tpic|u6c S paKTpic)u6c F paKTpiac)u6c A, corr Casaub | bk] 
|Li€v II I diroKCi^oi S)voc • Kai dnr^ciTvoc Ticic Kai iTbic II || 15 6pxTi|Lia] cxfi|Lia A | 
TTpdvov n II 16 ^KaT^pujv B C 1 Truppixn] Hes s -rruppixiZeiv | TeXecidc] Hes TeXecia, Athen XIV 630 A 
ClTTiraT^pac F H G IV 430) aliter XIV 629 D TeXecidc utroque loco jj 3 5i- 
q)iC)Li6c] Hes, Pausaniae L (p 194. 13 Schw) ap Eustath 1167. 23 jj 3—4 Et M 
270, 5 (ex Photio) biappiKvoOcGar t6 tt^v 6c(puv (popTiKOJC TrepidTeiv. KpdTric 
Tpoqpujviuj (frg 219 Ko)" 'HiqpiJe Kai CTT66i2e (6nr66i2e Kaibel) Kal 6iappiKvou' 
= Zonar 529, Hes biapmvoOcGai || 4 sqq Athen XIV 618 C: Tpucpujv ^v 6eu- 
T^puj 'Ovo|uaciOuv (frg 109 Vels) inter aOXficeujv ovojuaciac || 7 Schol Aristoph 
Thesm 1175 . . . 6KXac|aa, irepi oO 'I63ac |uaKp6v ireTToiriTai X6tov ^v toic irepl 
Tfic GeaTpiKTic icTopiac || 9 qpaXXiKov] Hes | KaXXiviKOc] Hes k. eI6oc 6pxri- 
ceujc (auXficeujc Trypho ap Athen XIV 618 C) ^iri ttj Kepp^pou dvaTUJT^ !| 
10 KoXappicjuoc] Athen XIV 629 D jj 11 pauKic|u6c Hes || 12 cTp6piXoc Athen 
XIV 630 A, Hes Phot L || 13 Athen XIV 629 C t^v b' dir^Kivov . . . fjc |uvn- 
luoveuei KpaTivoc ev Nejukei (frg 51 Ko) Kai Kr]qpic66ujpoc dv 'A)uaZ;6civ (I frg 
800 Ko) 'ApiCTO^dvric t' ^v KevTaupuj (frg 463 Ko) . . . , licTepov )uaKTpiC|u6v ibvo- 
)uacav et 629 F TeXoiai 6' eiciv 6pxficeic it6ic (cf Poll X 103, Et M) Kai )uaKTpic- 
^6c dTr6Kiv6c Te . . . || 14 m^Gujv Athen XIV 618 C (Trypho frg 109 Vels), Schol 
Aristoph Plut 279 Phot Hes || 15 T^pavoc] Hes Libri IV 101—104 231 

)Lirica)Li€Viuv Tf]v dTTO ToO Xapupiveou eHobov. [Kai biTtobia b'] 

[opxniLia AaKiuviKov. f\v be Kai TiTTpac irpoc auXov opxima, e7Tiu-j 102 
tvujLiov Tou auXrmaTOc]. ^KttTepibec be Kai eepjuaucTpibec evTOva 
opxniLiaTa, t6 }xk.v x^ipujv kivticiv dcKoOv, x] be eepjuaucTpic jrribTiTi- 
5 Kov. Tot b' eKXaKTicjLiaTa TuvaiKUJV fjv opxnjuaTa* ebei b' uiiep tov 
ui|Liov eKXaKTicai. Kai pipacic be ti fjv eiboc AaKiuviKfic opxnceijuc, 
nc Kai Td deXa TrpouTieeTo ou toTc Traici juovov dXXd Kai TaTc k6- 
paic* ^bei b' dXXeceai Kai ipaueiv toTc ttoci TTp6c Tdc TTUYdc, Kal 
npiejueTTO Td TTTibrijuaTa , 6eev fKaPj eTTi juidc nv eTTiTpajujua (Ahrens 

10 Dial II 483) 

XeiXid +^^0^^+ pipavTi, [^TTXeTcTa bi] tujv TTr|TTOKa.j 
Tdc be TTivaKibac iLpxoOvTo ouk oTba eiT' eTTi TTivdKiuv eiTe TTi- 103 
vaKac cpe'povTec* [t6 Tdp Kepvoqpopov opxnMa oTb' oti XiKva y\] 
[ecxapibac (pepovTec* Ke'pva be TaOTa eKaXeTTOJ. t6 b' 1iuvik6v 

15 'ApTe'|uibi lupxoOvTo CiKeXiiuTai (CGF I p 214. 192 Kaibel) )udXicTa. 
t6 b' dTT^^iK^v e)ui|ueTTO cxn|uaTa dTTeXuuv. 6 be |uop(pacju6c TTav- 
TobaTTUJV Ziujujv fjv luijuncic. fjv be ti Kai ckuui^, t6 b' auT6 Kai 
CKUJTTiac, eiboc opxnceujc exov Tivd toO TpaxnXou TTepicpopdv KttTd TfjV 
ToO opvieoc juijunciv, 6c utt' eKTTXfjHeujc 7Tp6c Tfjv opxnciv dXicKeTai. 

20 6 be Xeujv opxnceujc cpopepdc eiboc. fjv be Tiva Kai AaKUJViKd 104 
opxniuaTa, bid MaXe'ac- CeiXnvoi b' fjcav, Kai utt' auToTc CdTupoi 
uTTOTpoiua opxoujuevoi. Kai Teu)upoi eTTi Aiovuclu, Kai KapudTibec 2 TVTpac II I F in marg a manu I tP- TrpocauXov || 5 TUvaiKiJuv] tuiuvikOjv 
Bentley Phal p 299 Lips || 6 pdpricic A pnPncic 11 || 8 bei II | ipaOecGai BC || 
9 dvnpiGiueiTo BC j Kai ^TriTp. IIBC |I 11 xi^ia iroKe lacuna 18 litt. fere capax 
Tdc U TTiv. = 1 12 A xi\i a Bekker | pipaTi Meineke | br] C bei II || 13 XiKva] 
Kepva A II 16 t6 cxniua A || 17 fjv] f\ BC || 18 CKUuma A cKOTTia S cKomac BC [ 
KaTct] Kai A II 21 6ei|LiaX^a A 6r|l^ci^^ct II | 6' fjcav] cdtTupoi A | auToic] auXoic 
coni Meineke || 22 uir^Tpoxa 11 B C irepiTpoxa coni Meineke | Kapudvbec B C 1 biTToftia Cratinus (frg 162 Ko) Hes b. opxnceujc elboc * oi bi bmobicfxov \\ 
2 TiTTpac Atlien XIV 618 C (Trypho) || 3 ^KaTepibec, GepiLiaiJCTpibec] Athen XIV 
630 A Phot, Hes || 5 Hes ^KXaKTic)Li6c (sic) || 6 ^KXaKTicai] Aristoph Vesp 1492. 
1525 II 13—16 Athen XTV 629 E Kepvocpopoc . . . irapd 6e CupaKOCioic Kai Xi- 
Tiuveac 'ApT^iLiiboc 6pxncic tic ^ctiv i6ioc Kal aijXricic. r^v b^ tic Kai Mujvikt^j 
6pxncic irapoivioc. Kai ti^v dTTcXiKi^jv b^ irdpoivov nxpipouv Spxnciv. Hes dT- 
T€X(n- 6pxncic Tic irapoivioc. Cf Rohde de PoUucis font p 30 sq Cf p 232. 6sq|| 
16—20 Athen XIV 629 F TeXoiai b" eiciv 6pxnceic . . . ?ti bk |uop(pac|a6c Kal 
TXai)H Kai X^ujv ... |1 21 bid MaX^ac] cf. Pausan III 25. 2, 3 et Wilam Herm 
33. 515 II 22 iGuiLipoi] cf Hes et Phot (ib^n) | KapudTibec] Hes s KapudTic, Phot 
8 KapudTeia 232 Bi^Mou A 104—106 

€7t' 'ApieiLiibi. ^Kai papuXXiKd, t6 inev euprma BapuXXixou, Trpociup- 
XoOvTo bk TuvaiKec 'ApTe)Liibi Kai 'AttoXXujvi]. oi b' uTTOTUTTiuvec 

TepovTLUV UTTO paKTTipiaic Tfiv |ai)nr|civ eixov oi b^ TVJTTiuvec HuXiviuv 
KuuXiwv diTipaivovTec lupxouvTO, biacpavfj TapavTivibia d|Li7Tex6|uievoi. 
[Kai iLifiv 'Gcxdpiv0ov opxn^a e7TiJUVU)uov fjv tou eupdvToc auXriTou,^ 5 

106 Tuppaciav b' eKdXouv t6 6px»m« t6 biGupaiupiKov, t|Lii|LiriTiKfiv be bi'] 
[fic d|ui)LioOvTO Touc eiTi TTJ kXott^ tOuv ^ujXiuv Kpeiuv dXlCK0|LieV0UC.5 
XojLippoTepov b' fjv o ibpxoOvTO tvJ)livoi cuv aicxpoXoTiqt. fjv be Kai 
t6 cxiCTdc eXKeiv cxni^ia 6pxf|ceiuc xiAJpi»<flc, ebei be TrTibiuvTa eTTaX- 
XdTTeiv Td CKeXr|. Kai ^fjv TpaTiKfic ^pxfjceiuc cxf|jLiaTa ci)ufi x^ip, 10 
KaXaOicKOC, x^^P KaTaiTpavfic, HuXou TTapdXrivpic , biTTXfi, 0ep)LiaucTpic, 
KupicTTicic, [TTapapfivai f^Tdj TeTTapa. 6 bef TeTpdKiJU)Lioc , t6 ttic^ 

[6pxficeu)c eiboc, ouk oiba ei ti TTpocfiKov fjv toTc 'A0f|VT]ci TeTpa-] 
[ku))lioic, o'i fjcav TTeipaieTc 0aXr|peTc EuTTeTaiovec GujuoiTdbai.] 

106 TouTOic b' dv TTpocfjKoi xopoc, xopc^Tfic, xopo^oiia, xopocTacia, 15 

XopiK6v )LieXoc, xopeOcai, fcuTXOp€UTf|cJ, xopnToc, xopnTia, xopnTiov 
6 TOTTOC oij f) TTapacKeuf] toO xopoO. [Trpocxopov b'j 'ApiCToq)dvTic 
(frg 843 Ko) ttiv cuTXopeuoucav [KCKXTiKev ttiv W auTfiv Kai] cutxo- 
peuTpiav (frg 863 Ko). [f]T€)Liuuv xopoO, KOpucpaToc xopoO], xopo- 1 papuWiKct AC pappuXXiKd II | papuXXiixou A papaXXfKou C pappuXXixou 
n, PpudXixa — BpuaXixou coni Schneider Saxo || 3 paKxripiac A || 4 k6Xujv F 
TTobuJv A KdXmv Meineke | biacpavet A | Tapavxivibi A rapavTivi . . . djLnr. B || 
5 Kai ixf\v£c xapivujv jli^v 6px. A '€cxdpivov Meineke | b' i^v A || 6 iLii|LiriTiKf]v 
error subest cf quae infra adnotavi || 7 TrXoKf] 11 | Kpeujv] )iiepu)v IIC || 8 Xajiiirpd- 
Tepov II BC I fjv OjpxoOvTo IIBC || 8—9 bi' f^v bk Kai t6 cx- A || 9 xopiKfic 
BC II 10 ciixi]] el)Lii A || 10 — 11 ci)Lir}X€ipa, KaXaGiCKOv 11 c. xcipOKaXaOiCKOC BC || 
11 x^^pa KaTairivric II 1| 12 TeTTapdKUjjuoc II || 14 62uTreTeu)vec A 6HuTreTaiov€C C 
HuTraiTeOuvec II || 16 |u^poc BC | xop1T<^c, xoptuTfjC (iterum), f\ tc xopTlTi« A. || 
17 xopoO] xopilToO IIBC || 18 xopeuoucav II 1 Hes ppuXXoxiCTai- 01 aicxpd irpocujTreia TrepiTiO^^aevoi TwvaiKeta Kal 
il5|livouc ^bovTCC — ppubaX(xa" Trp6cujrrov T^vaiKeiov . . . — puXXixar xopoi Tivec 
6pxricTUJv uapd AdKUJCi, etc —- ppuaXiKTai cf Maur Schmidt adnotationes et Kaibel 
CGF I ad Rhintonis frg 16 || 6 Tuppacia Hes jj 7 cf Hes KXiOTreia- opxncic 
Tic, d)C 'I6pac ^v TeTdpTUj OeaTpiKwv et Athen XTV 621 D sq ^)Lii)iieiTO . . kX^- 
rrTOVTdc Tivac bndjpav, . . 6iKriXiCTa{, d)c dv tic CKeuorroiouc eiiTT;) Kai )Lii)LiriTdc jj 
10 cijai^ X- — 11 TrapdXrivjjic = Athen XIV 630 A qui tamen ea non inter tragica 
refert || 10 ci)u^ xeip] Hes || 11 KaXaOicKOc] Hes |1 11 bmXfi] Hes 1| 12 Hes 
TeTpdKUJ)Lioc • )Li^Xoc Ti cuv 6pxficei TreuoirijLi^vov eic 'HpaKX^a ^mviKiov. ^KaXetTO 
U T^ccapec KU)|aoi. Athen XIV 618 C (Trypho) Libri IV 106—111 ^3 

XeKTTic xopo^^oioc, [bibdcKaXoc tiiTTobibdcKaXoc], fxopobibdcKa\oc,^j 
beHiocTdrric dpicTepocTdTtic, ffbeuTepocTdTricl TpiTOCTdTTicj, Kai Triv] 
[T^JvaiKa be TpiTOCTdTiv 'ApicToqpdvric (frg 487 Ko) KaXeij. TiaibiKOC 107 
Xopoc, dvbpiKoc, kuj|liik6c, TpaTiKoc. Kai fijuixopiov be Kai bixopia 

5 Kai dvTixopia. [^oiKe be TauTov eivai TauTi Td Tpia ovojLiaTa'] 
OTTOTav Tdp 6 xopoc eic buo iiiepri TiariOrj, t6 )uev TTpdTiaa KaXeiTai 
bixopia, eKaTepa b' f] juoTpa f]|uix6piov, d b' dvTdbouciv, dvTix6pia. 
[Tpixopiav be TupTaioc ecTTice, Tpeic AaKiuvujv xopouc, Ka0' f]XiKiav] 
t^KdcTriv, Traibac dvbpac T^povTac]. eiri be xopou pKaPj cujLKpujvia 

10 Kai cuvLubia Kai cuvauXia. Kai f) jiiev eicoboc toO xopou irdpoboc 108 
KaXeiTai, f) be KaTd xp^ictv eHoboc djc TrdXiv eicidvTUJV iueTdcTacic, f] 
be iueTd TauTrjv eicoboc eTriTrdpoboc, f] be TeXeuTaia eHoboc dcpoboc. 
Kai eTTCicdbiov b' ev bpd)uaci TrpdTHa TTpdTiuaTi cuvaTTT6|Lievov. Kai 
jueXoc be ti eE6biov, 6 IHi6vTec fjbov. ixipx] be xopou ctoTxoc [Kai] 

15 [ZiuT^vJ. Kai TpaTiKou juev xopoO ZiuTd TTevTe ck TpiODv Kai ctoTxoi 
TpeTc CK TTevTe* TTevTCKaibeKa Tdp fjcav 6 xop6c. Kai KaTd TpeTc juev 109 
eicriecav, f[ei KaTd 2:uTd TivoiTO f\ TTdpoboc* ei be KaTd CToixouc,]j 
ftdvd TTevTe eicriecavjj. ecB' otc be Kai KaG' eva eTTOioOvTO Tf]v 
Trdpobov. 6 be kojjuikoc xopoc TCTTapec Kai eiKOCiv ffjcav'] oi xo- 

20 peuTai, 2:uTd eH, eKacTOV ff^be']^ ZiuTov eK TeTTdpujv, ctoTxoi be tct- 
Tapec, t^ dvbpac ^x^v eVacTOC ctoTxoc. OTrdTe )uf]v dvTi TeTdpTou 
UTTOKpiToO beoi Tivd Tiuv xopeuToiv eiTTeTv ev \hhfji, TTapacKf|viov Ka- 
XeTTai [to TTpdT)ua, ujc ev 'ATajuejuvovi AicxuXou* ei be TCTapTocj lio 
[uTTOKpiTric Ti TTapaqpGeTHaiTO, toOto TTapaxopfiTni^ct 6vo|udZ;eTai , Kai] 

25 [TTeTTpdxOai ^aciv auTo ev Mejuvovi AicxuXou]. to be TraXaiov 6 
TpaTiKoc xopoc TTevTf|KOVTa ficav, dxpi tuiv Gu)uevibujv AicxuXou* Trpoc 
be Tov oxXov auTUJV toO TTXf|6ouc eKTCToriGevToc cuvecTeiXev 6 vdjuoc 
eic eXdTTUJ dpi9)u6v tov xop6v, 

Tujv be xopiKUJV oic|udTUJV TuJv KUJjuiKUJV ev Tl Kai f] TTapd- 111 1 (jTTobiftdcKaXoc om F II 2 post dpiCTOTepocT(iTr]c C add XaiocTdTr]c || 
4 6ixope(a etc A || 6 h\)o vejuriOf] IIBC || 7 ei b' — dvTixopeiav A || 12 iuct' auTi^iv 
A I TeXeia II BC || 13 5pd|LiaTi AII || 14 eT6ov 11 | ja^poc II j CTixoc semper II C, 
saepius A ||'15 Zut6c A || 17 i^ bi KaTd ct. II || 25 ^v dTaii^jLivovi A || 28 4\aT- 
Tova j!»u9|Li6v A gXaTTOv dp. 11 1| 29 KUJ|LiacTiKU)v A 1 (mobibdcKaXoc] Phot, Hes || 2 Hes TpiTOCTdTr]c • 'ApiCToqpdvric ^v CKr]v[dc 
KaTaXa)Lipavoi!»caic] |1 8 cf Plutarch Lycurg 21 Tpiujv xop^TJ^ xctTd Tdc Tpeic i^XiKiac 
cuvicTa|Li^vu)v iv Taic lopTaic 6 )u^v tuJv t^Povtujv dpx6|uevoc rjbev . . . de 
Lycurgo non de Tyrtaeo narratum |j 29 sqq cf Platonium de Comoedia, Tzetzae 
Jamb TT. TpaTujbiac, Kaibel Abhdlg Gott Ges N F H 4 p 62 234 BipXiou A 111—114 

pacic, Srav a foj TTOir)Tf]c rrpoc t6 GeaTpov poOXcTai XeTCiv, 6 
Xopoc tTrapeXOiuvJ XeTr]. t^TTieiKoic b' auTo ttoioOciv oi KU))ULijbo-] 
[TTOiriTai, TpaTiKOV b' ouk ecTiv dXX' EupiTTibric aiiTO TTeiToiriKev iv] 
tiToXXoTc bpdjuaciv. ev juev t^ Tfj Aavdr] tov xopov Tdc T^vaiKac] 
f^uTTep auToO ti TTOir|cac TTapdbeiv, eKXa06|Lievoc ibc dvbpac XeTeivj 5 
[eTTOiTice TUJ cxniLiaTi, tt^c XeHeuuc Tdc T^vaiKac. Kai CocpoKXfic b'] 
[auTO Ik Tflc TTp6c dKeivov d|LiiXXTic TToieT CTTavidKic, ujcTrep ev 'Itt-] 

112 f^TTovLU^. TTic )LievTOi TTapapdceiuc Tflc Kiu)uiKfjc ^TTTd dv eiri jiiepTi, 
KO)Li)LidTiov [.TTapdpacic )uaKp6v CTpoqpf) dTTippr|)ua dvTicTpocpoc dvTe-^ 
tTTippr|)ua, (Ijv t6 )uev KOjUjudTiov^ KaTapoXri Tic dcTi ppaxeoc )U€- 10 
Xouc, f) be TTapdpacic ujc t6 ttoXu )u^v ev dvaTraicTtu |ueTpuj, ei b' 
ouv Kai dv dXXuj, dvdTTaiCTa Tfjv iTriKXriv exei. t6 b' 6vo)uaZ;6)uevov 
)uaKp6v eTTi Tfj TTapapdcei ppaxu )ueXubpi6v ecTiv, dTTveucTi ab6)uevov. 
[Tfj be CTpocpfj dv KiuXoic TTpoacGeicri t6 €TTippTi)ua ev TeTpa^ueTpoic^ 
[eTTdTeTai. Kal ttic dvTicTpocpou Tfj CTpocpfj dvTcxc0eicr|c, t6 dvTC-] 15 
[TTippriiua TeXeuTaTov ff6v"j'j Tfic Trapapdceiuc ecTi TeTpd)ueTpa, fouKJ 
[eXdTTiu t6v dpi0]u6v toO dTTippf|)uaT0c.5 

113 Gici b' dTT6 TOUTiuv Kai UTTOKpiTal Kai utt6kpicic Kal dvTiKpicic, 
Kai uTroKpivac0ai Td ia)upeTa, bia0e'c0ai, Pcxri|LiaTicac0ai, fpficiv bia-^"} 
fPTTepdvac0ai1'j, pficiv dTTOTeTvai, pt^TpaiJ cuveTpai, dTTOTdbr^v, dTTveucTi,'] 20 
uTTOpxr|cac0ai, fevbeiHac^ai fTTapevbeiHac^aif, veOcai, x^^^acai, ]uop-'j 
["qpdcai']. CTixo)uu0eTv fb'J eXeTOV t6 TTap' ev ia)upeTov dvTiXeTeiv, 

114 Kai t6 TTpdT)Lia CTixo)uu0iav. P^eiTTOic b' dv papucTOVoc uTTOKpiTf|c,"j 
["Poiupiuv Trepipo)upa)V, XriKu^iZiiuv , XapuTTiZiuJV, fcpapuTTi^^uuv*]' papu-'j 
[^cpujvoc L^el Kai XeTTT6cpujvoc Kai T^vaiKocpujvoc Kai CTpriv6cpuJvoc,'j 25 
[Wi oca cuv TOUTOic dXXa, ev toTc Trepi cpujvfic TTpoeipriTai (II 111 sq).'j 
dva^uTuJcai be t6 cp0€T)Lia eXeTov, Kai KaTaTTeTTvTx0ai t6 cp0eTjua. 
fKai 'ApiCTOcpdvric (frg 605 Ko) ttou cprjci"] 

fcp^eTHai cu Tfiv cpujvfjv dvaTeixicac dvuj.'j 
["6 b' auT6c (frg 606 Ko) Kai'j so 

fcp0eT)ua KeKpdTr|K€V.'j 1 ^oOXriTai AIIBC corr cd Antverp | X^Tei IIBC |1 2—3 KUJ|Liuj6oi tt. A || 
4 bavaf^ n bavaibi C || 5 irapibeiv A | 6KXae6)U€voc n || 6 ^v tu) cx- AII ( xficbe 
Tf\c X. nC II 7 6)LiciiXXric II || 7—8 iTnrijOvuj A || 10—11 n^pouc ABC || 11 ^vl 
dvair. A || 11 — 12 f^ 6' oOv A || 12 dvaTraicxiiv ImKXriv A || 14 ^t^ujXoi A j 
TTpoaueeicri A || 15 dvraueeicric A dvraecicric II || 16 kTi. tA b^ rerp. A || 
20 elpai] ^Tetpai II Ed pr, corr Kuehnius || 21 irapevbeiHaceai cf p 229. 20 sq || 
26 eiprjTai A || 29 dvaTeixicac F dvaTuxncac S dvacToixncac A, dvaToixncac 
Wackernagel dvacTricac Bergk fr com II p 1183 jj 31 cpQiffiaTa Kai KpaKTi- 
k6v n Libri IV 115—118 235 

Kttl CK€ufl |U€V f] TUJV UTTOKplTlUV CTOXrj f) b* ailTfl Kttl CUJ- 115 

)LidTiov CKaXciTO — CKeuoiTOioc fb'"] 6 TrpocuuTuoTToioc* Kai ecTiv eiTTeTv 
TTpocuuTTOV TTpocujTTeTov TTpocujTTic, )Liop|uoXuK€Tov, [""fopToveiov^j. Kai 
Tct i)TTobr||LiaTa KoGopvoi |li€V [''Td"] TpaTiKot tfKal ejupdbec^j, €|updTai 

5 be Td KuuiuiKd. fKaij ecefjTec |li€v TpaTiKai ttoikiXov — outuu 116 
Tdp €KaXeTTO 6 xit^J^v — Td b' €TripXri|uaTa Huctic, paTpaxic, x^avic, 
XXajuuc bidxpucoc, xP^coTracTOC, {["cTaToc^jj, cpoiviKic, Tidpa, KaXuTTTpa, 
juiTpa* tdTpTivov — t6 b' fjv TiXeTiua eH epiuuv biKTuuubec Tuepi Trdv] 
[t6 cuj)Lia, Teipeciac CTTepdXXeTO r\ tic dXXoc judvTic — KoXTTUJiua,] 

10 {b uTT€p Td TTOiKiXa €V€buovTo 01 'ATpeTc Kai ^olj 'ATa|ue|uvov€c Kai] 

[ocoi TOiouToij, ecpaTTTic, CUCTp€)UJudTl6v tfTl^j TTOpqpUpOUV Y\ (pOlVlKOUV, 

o TTcpi Tfiv x^Tpa eixov oi TToXe)uouvT€c f| foTj 0r|puuvT€C. 6 be kpokuut6c 
i)udTiov Aiovucoc b' auTUJ expfJTO [koX juacxaXiCTfjpi dvGivuj Kaij 117 
[Gupcujj. 01 b' ev bucTuxiaic ovtcc f| XeuKd bucTrivfi eixov, |udXicTa 

15 01 cpuTdbec, f| cpaid f| jueXava f| jufjXiva f| T^a^Kiva* pdKia be OiXo- 
KTf|TOu Kai TriXecpou f] cToXfj. Kai veppibec be Kai bicpGepai Kai 
judxaipai Kai CKfjTTTpa Kai bopaTa fKai ToHa^ Kai cpapCTpa Kai KTipu- 
Keia Kai poTiaXa Kal XeovTfj Kai TiavTeuxia juepr) TpaTiKfjc dvbpeiac 
CKeufjc. T^vaiKciac be cupT6c [TTopcpupouc , TTapdTirixu X€uk6v Tfjcj 118 

20 [paciXeuoucric Tfic b' ev cujucpopa 6 juev cupT6c jueXac, t6 be Trepi-j 
[pXri)ua TXauKivov f| |uf|Xivov]. f) be caTupiKf] ecGfjc veppic, aiTn, 
[tiv Ktti iHaXfjv €KdXouv Kai TpaTfjv, Kai ttou Kai TrapbaXfi ucpac|uevr|,j 
Kal t6 Gfjpaiov t6 AiovuciaKov, Kai x^civic dveivfi, Kai cpoiviKOuv 1 {jTTOKp. ^ CK€Ui?i 5' aOri?] BC || 1 — 2 ca))LiaT€iov ABC 1| 7 qp. TrapaKaXiiTrTpa 
BC II 9 tTr€pdX€TO A j ti dtXKo |LiavTiK6v lacuna oOtt^p A tivi d\Xu) luavTiKO) 
KoXir. nC corr Bekker || 10 ^veb^buvTo A || 13 K^xPTrai (-o F) II | dveivuj] 
^v oivu) A II 14 Gupeil) A | bucTUxia A | beucoTioia A || 15 GpcxKia A || 18 dv&piKfic 
A II 19 X€Uk6tyic p. II II 20—21 ^TripXTHLia tXauKOv A || 21 aiYiKi?] A 1| 22 TrapbdXei 
Oq)ac)iievr]v A 1| 23 Gupeov A | xXaiuuc AII dvGijLi^vri S 

1—2 ciwjLidTiov] cf II 235, Bachm L (Phot) 1| 4 Ammon p 49 Valck ^jLipd- 
bec . . . Td KUJjuiKd (jTrobriiuaTa- ^iupdTai bk la TpaTiKd. Schol Dionys Thrac 
BA n 746. 18 II 5 ttoikiXov] cf VII 47 t6 tt. Aiovucou xiTibv paKXiK^c BA^ 
289. 22 (Phot Et M 678. 50) H 6 Huct(c] cf VE 49, Harp (KpaTivoc iv "Qpaic 
frg 268 Ko) BA^ 284. 14, Hes, Phot, Schol Plato Rp IV 420 E Suid Et M 
612. 17 I paTpaxic] Schol Aristoph Eq 522, 1406 || 8 Hes dTpriv6v . . . 6iKTUoeib^c 
... 8 TrepmOevTai oi paKxeuovTec Aiovucuj* '€paToc0dvric b' aOTo KaXei fpr\\\)v 
f\ fpr\yov. Et M 14. 3 || 14 sqq bucTTivfj — ^dKia ct)iXoKTr|Tou — Tr^X^qpou 
Aristoph Acharn 426, 424, 430 || 19 TrapdTrrixu] cf § 120 et VII 53 H 22 iSaXfi] 
Hes Phot Lex rhet (p 244. 2 Schw) ap Eustath 450. 24 || 23 Gripaiov] cf VII 
48, 77 Hes Grjpeov, Phot cf Athen X 224 F l|udTia tOuv GripaiKUJv, Schol Aristoph 
Lys 160 Td Grjpaia dTT6 Ofipac vrjcou 236 BipWou A 118—122 

ijudriov, Kai xopToioc, fxiTUJVJ bacOc, 8v oi CeiXrivoi qpopoOciv. kuj- 
jHiKf] be ecGfic eHa))Liic' ecri be xitujv XeuKoc dcr|)uoc, Katd ifiv 

119 dpicrepdv TrXeupdv pacpf]v ouk ^x^v, tdTvaTTToc^. TCpovTUJV be qpo- 
pTijaa ijudTiov, KaiUTTijXri* qpoiviKic f| iueXafiTropcpupov p|LidTiov'j cpopTma 
V€UJTe'pu)V. Trfjpa paKTrjpia biqpGepa eiri tiuv dTpoiKUJV. Kai Tiopqpupa 5 
b' dcGfiTi xP^VTai 01 veaviCKOi, oi be TrapdciToi iueXaivr] f| qpaia, 
[TTXfjv ev CiKuujviuj (Menandri frg 444 Ko) XeuKfl, 6Te iueXXei TOILitiv^ 
1^6 TTapdciTOCj. Tfj be tiuv bouXuJv eHuj)uibi Kai i)LiaTibi6v ti TrpocKei- 
Tai XeuKov, [o eTK6jupuj)Lia fffXeTeTai^j^j f| +dTrippTi|ua+]. tuj be jua- 
Teipqj biTrXfj dTvaTTTOC y\ ec0f|c. f) b^ T^^vaiKUJV ecGfic kujjuikiuv, f) lo 
|Li^v TUJV Tpctujv jLiTiXivri f\ depivri, TrXfjv lepeiuiv TauTaic be XeuKf). 

120 ai be jLiacTpoTTOi f| ^r]Te'pec ^Taipujv Taivibidv ti TTopqpupouv Trepi Tfj 
KeqpaXfj exouciv. r\ be tujv veujv XeuKf) f| puccivT], ^e^n^ii^^^P^v be] 

[XeUKfl KpOCCUJTfj]. TTOpVOpOCKOl be XlTU)Vl paTTTUJ Kai dvGlVUJ TT€pl- 

poXaiiij fic0r|VTai, pdpbov euGeiav qpepovTec dpecKoc KaXeiTai f] pdpboc. i5 
ToTc b^ TrapaciToic TrpdcecTi Kai CTXeTTic Kai Xf|Ku0oc, u)c toTc dTpoi- 
Koic XaTujpdXov. [eviaic be T^vaiHi Kai TrapdTTTixu Kai cujujLieTpia,5 
[oTrep ecTi xitujv TTobf|pT]c, dXoupTf]c kukXuj.] 

121 'CTTei be Kai t6 0e'aTpov ou juiKp6v juepoc icTX tOuv juoucikujv, 
auT6 )uev dv eiTTOic 0eaTpov Kai AiovuciaK6v 0e'aTpov Kai ArivaiKov, 20 
Kai t6 TTXfi0oc 0eaTdc. ['ApiCToqpdvric (£rg 472. 3 Ko) be cuv-] 
[0edTpiav eipT]Kev5, ujct fouj 0€aTf|v fjuovovj eiTTOic fdvf fdXXdJ Kai 
0€dTpiav, KaTd be TTXdTUJva (Leg TII 701 A) Kai 0eaTpoKpaTiav. 
Touc b' dvapacjuouc Kai pd0pa Kai ebpac Kai ^biuXia, Kai dbujXidZieiv t6 
cuTKa0i2€iv. TTpuJTOV be HuXov r\ TTpoebpia, judXicTa )uev biKacTT]piuJv, 25 
eqp* u)v Kai t6v ttpujtov Ka^iZiovTa TrpujTopa^pov OepeKpdTTic (? I frg 

122 226 Ko) eTpr|Kev fo KUJjuujbobibdcKaXoc*'] icujc b' dv Kai eTTi 0edTpou 
KaTd KaTdxpT]civ XeToic. t6 juevTOi Td IbiuXia TaTc TCTdpvaic KaTa- 3 ^aq)f]v om S | fiTvajuiroc A semper || 4 qpoiviKfic 11 (poiviKi?| A | jn^Xav 
rr TTopcpupoOv AII |1 6 IxP^vto BC 1| 7 Sxav A || 9 ?KKOjLipu)iLia C 1 X^TCTai Ed pr 1 
f\ ^CTreprijajua II ^7r(pXr]jLia Ed pr lirippaja^na coni Kuelinius |1 11—12 XeuKoi. 
ol A II 15 f]c0r]VTai] K^xP^vTai A ^vb^bovxai B | Kal ^. — qp^pouciv IIBC | ^aOboc 
II 11 16 Tupoc^CTai nBC || 20 XT]viaK6v A |1 22 eiiroi tic IIBC 1| 23 GeaTOKpaTiav 
BC II 24 dvapaGjUoOc AB v Phrynich 324 Lob Moeris 192. 30 B, Thomas | 
?6pa BC II 25 jndX. bk] \xa\. ^kv HBC | biKacTT]p(ujv Kaibel cl VIII 133, biKacTUJV 
cdd II 26 TrpujT6pae)Liov 11 | <t)epeKpdTr]c H '€TTiKpdTric (II frg 12 Ko) ABC || 
28 xpT^civ AHBC corr Bekker I X^toito II BC 

1 xopTaioc] cf VII 60 Hes Ael Dionys L (p 218. 22 Schw) ap Eustath 
1166. 55 II 5 bKpBdpa] Hes Schol Aristoph Nub 72 || 15 dpecKoc] Hes 1| 17 cu^- 
MCTpia] Hes H 24 ^bujXidreiv] Harp ^bujXidcai: AuKoOpTOC (Et M Suid) || 25 7rp&- 
Tov HuXov] Aristoph Ach 26 Libri IV 122—124 237 

Kpoueiv TTTepvoKOTreiv ^XeTov eTroiouv be toOto, OTTOTe tivci eKpd- 
Xoiev, [eqp' ou Kai t6 KXuuZieiv Kai t6 cupiTTeiVj. eKaXeiTO be ti Kai 
pouXeuTiK6v )nepoc toO GedTpou Kai ecpriPiKov. ^HecTi be Kai t6 Tta- 
parreTaciua auXaiav KaXeTv, ['^TTrepeibou eiTrovTOc ev tuj KaTd TTa-'j 

5 [^TpOKXeouc (frg 139 BP)"j. ^oi b' evve'a dpxovTec eicTiujVTO ev Trj 
CToa, Trepi(ppaHd)uevoi ti iuepoc auTfic auXaia.' 

ILiepTi be GedTpou ttuXic Kai vpaXic Kai KaTaTO|ur| , KepKibec, 123 
CKTivri, 6pxr|CTpa, XoYeTov, TTpocKr|viov, TrapacKr|via, uTrocKr|via. Kai 
CKTivf) jLiev uTTOKpiToiv ibiov, f] b' opxncTpa ToO xopoij» €V rj Kai ffij 

10 GujLieXri, eiTe pfi|Lid ti ouca eiTC piu|u6c. ^tti be Tfjc CKrivfjc Kai dTuieuc 
^KeiTO pijuju6c C^o'] TTp6 Tujv 0upujv, Kai TpdTTeZia Tie\i}xaTa exouca, fi 
Geujpic ujvojudZieTO f| Guujpic. [eXe6c b' fjv TpdTTe^a dpxcxia* ecp' tiv] 
tTrp6 GecTTiboc feic^ tic dvapdc toTc xop^uTaTc dTTeKpivaTo]. t6 b' 124 4 auXiav 11 | KaXeiv om F || 6 ^TnqppaHdiuevoi A | ^v Tf) aOXaia A aOXiac 
II aOXaiac C || 7 iu^poc IIBC | Kai iruXic IIBC | Kai ipaXic] Ke^aXic A | Kaxa- 
TOjLif]] KaTci t6 jLifiKOC S KaTairojiiriKoc F || 8 iJirocKrivia AB i^iTOCKyiveiv S ti 
super eiv script, t»irocKrivf] F i)TrocKT]vfiv C || 10 dTvieuc A dTieuc F dvibOc 
S II 12 IXeov n Kal ^Xaiov C | dpxaia lacuna 10 fere litter capax ^qp' fjv C || 

13 €1 TIC C 2 KXoi^eiv] Harp s ^KXiLZ^eTe: AruuocG^vric KaTd Meibiou 226 (Et M Suid) 
Hes Phot KXui^eiv. Eustath p 1504. 29 || 3 pouXeuTiK6v] Aristoph Av 795 | 
^qpripiKdv] Schol Aristoph 1 1 (Suid pouXeuTiK6c) Hes s pouXeuTiK6v || 4 ai»Xaia] 
BA" 83. 7, Bachm L in BA 463. 15 (Suid), cf Cyrill Vallic E 11 auXaia* Tct ttic 
CKrivfjc TTapaireTdciuaTa • K^xpiTrai ^^ auT6 Tuepibric, unde Hes, Schol Gregor 
Naz or 42 c 7 (Herm XXVH 621) aOXaiai hk Td irapaTreTdciLiaTa XeTovTai Tfic 
CKrivf]C II 7 ipaXic] Hes | KaTaTO|Lifi] Harp: TiTepeibric, OiX^xopoc (Suid) B A^ 
270. 21 (Phot KaTaTOfifiv) | KepKibec] cf IX 44 ("AXeHic) || 8 XoTeiov] Inscriptio 
saec III a Chr Deli reperta Bull corr Hell XIV 401, Hes X6tiov ... 6 Tfjc CKr^vfic 
T^TTOC, ^cp' ou [01] iJTTOKpiTal X^TOUCi Et M 569. 25 Phrynich p 163 Lob Vitruv 
V 7. 3 II 8 TupocKfiviov] Inscriptio Oropi reperta Dorpfeld Reisch Theater 
p 102 I TTapacKfivia] Inscriptio anni 274 Deli reperta Bull corr Hell XVTH 162, 
aliter Harp: ArnnocO^vric ^v tiD KaTd Meibiou (17), 0e6qppacTOC ^v k N6|liuuv 
(Suid) B A^ 292. 12 (Phot Lex Patm p 14, Et M 653. 7) | (jiTOCKfivia] cf § 124 
1 1, § 128 1 13—14, § 130 1 11 Athen XIV 631 F || 9 cf Vitruv V 7. 2 XoTelov 
appellant ideo quod eo se (eos cdd) tragici et comici actores in scaena 
peragunt, reliqui autem artifices suas per orchestram praestant actiones, itaque 
ex eo scaenici et thymelici graece separatim nominantur. Phrynich p 163 Lob jj 
10 GuiiA^Xri] cf quae ad 1 12 ^Xe6c adnotavi, Suid s CKrivf) Phrynich p 163 Lob | 
dTUieOc] Harp: KpaTivoc Kai Mdvavbpoc, CoqpoKXfic ^v tuJ AaoK6ujvTi (Suid 
Zonaras Bachm L in B A 332. 3) H 12 IXe6c] e Comici cuiusdam versu fluxisse 
Hiller suspicatus est Mus Ehen 39 p 328 || 13 cf Et M 458. 30 (Orion Theb 72 
Cyrill) eu|Li^Xri (cf 1 10) TpdireZia, ^9' fjc kTuiTec iv Toic dTpoic rj6ov infiiruj 
Td5iv Xopo6cric ttic TpaTtubiac 238 BipXiou A 124—126 

uTTOCKriviov Kioci Ktti dYaX)LiaTioic €K6K6c)Lir|TO irpoc t6 GeaTpov T6Tpa|Li- 
ji^voic, iJTr6 t6 XotcTov K6i|Li6VOV. Tpiujv be tOjv KaTOi Tf]v CKrjvfjV 

Gupujv fi |Lie'cTi |Li6V paciXeiov f| CTrr|Xaiov f| oTkoc ^vboHoc r| irav toO 
TtpujTaTUJViCToOvTOC iTOv bpd)uaToc, r\ be beHid toO beuTepaYUJVi-^ 
lCtoOvtocj KaTaTUJfiov f] b' dpiCTepd t6 euTeXecTaTov ^\e\ irpocujTTOv 6 

125 fj iep6v eHripTiiuuijuevov, f\ doiKoc ecTiv. ev be TpaTiubia ffi^ |li6v 
beHid 0upa Hevuiv ^tiv, eipKTf) b* r\ Xaid. t6 be KXiciov ev kuj- 
ILiujbia irapdKeiTai Tiapd Tf]v oiKiav, TTapaTT6Tdc)iaTi briXouiaevov. Kai 
ecTi )Liev cTa0jLi6c uTToZiufiiuv , Kai ai eupai auToO ^eilovc boKoOci, 
KaXou)Lievai KXicidbec, [TTp6c t6 Kai Tdc d|LidHac eiceXauveiv Kai Td] lo 
[cKeuocpopa. ^v b' 'AvTicpdvouc 'AKecTpia (11 frg 21 Ko) Kai ipfa-] 
[cTripiov TCTOvev [t^rici foOvyj 

Pf+ei Tdp ^CTiv epTCxcTfipiov oiKiac+jj t6 KXiciovj 

["TTpOTepov TTOT fjv ToTc eH dTpoO pouci CTaGjuoc"] 

[^Kai ToTc ovoic, TT6TToiriK6V epTacTf|piov.'j is 

126 TTap' ^KdTepa be tujv buo 0upiuv tujv Trepi Tfjv )udcTiv dXXai buo elev 
dv jLirixavai pb''j ^KaTepujOev, Trp6c aic ai TrepiaKTOi cu)UTTeTrf|Taciv, 
f] )U6V beHid Td IHuj TToXeujc briXoOca, f\ b' ^Tepa fTd*] eK TToXeujc, 
jLidXiCTa Td eK Xi|Lievoc' Kai 06ouc t6 OaXaTTiouc eTrdTCi, Kai TTdv0' 1 xeK^CjLiriTO A K€KOC|ari|a^vov 11 || 2 Xotik6v II || 3 — 4 irav toO iTpuu- 
TaTuuviCToO A uav t6 TupujTaTUJviCToOv BC iravT^c dc(?)TpoaTUJviCToOvToc F 
iravTiuv irpujTaTiuviCToOvTUiv S || 5 t6 xaTaT- A || 6 TpaTiubicjt] TpiTUjbiuj (a F) 11 (| 
7 KXficiov n semper || 11 dvTiqpujvi (sic) A || 12 post T^TOvev 11 add t6 xa- 
XoOjLievov kXticiov II || 13 Bekker coni: ei T^p ti ^pTacTfjpiov ttic oiKiac; — 
[oOk r^v |ud t6v Ai', dXX' 6pqlc;] — t6 kX. Wilam deleto t6 kXiciov scr: 8 t^P 
^CT. kpf. Tfjc oiK. — TreTT. b' ^pTacT. || 14 ante irp^Tepov A add 8 | irp^Tepov] 
irpiv Salmasius | ttot' eicit Bekker || 17 jLirixavai II )Liia ABC | irp^c dc ABC || 
18 ^T^pa] dpiCTepd IIB | ^k it. ftriXoOca II || 19 dTeiv A dTei H 3 paciXeiov et 7 2evi£»v] cf Vitruv V 6. 8 mediae valvae omatus habeant 
aulae regiae, dextra ac sinistra hospitalia || 7 — 8 kXiciov TrapaTreTdc)LiaTi br]- 
XoO)Lievov] cf anaglypha comica musei Neapolitani D6rpfeld-Reisch Dionysos- 
theater p 327 fig 21 = Baumeister Denkmaler II p 827 fig 911? || 7 sqq kXicIov] 
L rhet (p 183. 6 Schw) ap Eustath 1957. 68 kXiciov GupeuOv, ^v Cb Kal le\)fr\ 
iCTaTar Kal nXeiciar auXeioi TruXujvec, irXaTeTai Gupai, bi' ujv Kal Z;euTr| eic^pxov- 
Tai . . . Hes Cf Bachm L (Phot" Suid) KXicidbec* eOpai biTTTUXoi f| CKTivai" 
Kal KXicfa ^ CKTivri || 10 KXicidbec] BAv 272. 13, Photi Hes Et M 520. 16, 
Et Gud 328. 28 Moer 201. 17 || 17 sqq cf Vitruv V 6. 8 secundum autem (hospi- 
talia) spatia ad omatus comparata, quae loca Graeci irepidKTOuc dicunt ab eo 
quod machinae sunt in his locis versatiles trigonae, habentes singulae tres 
species omationis, quae, cum aut fabulamm mutationes sunt futurae seu 
deorum adventus cum tonitribus repentinis, versentur mutentque speciem 
omationis in fronte Libri IV 126—129 239 

6ca eiTaxOecTepa ovra x] iurixavfi qpepeiv dbuvaTei. ei b' eTTiCTpaqpeiev 
ai irepiaKTOi, f] beHid )uev djueipei tottov, djucpoTepai be x^pocv uiraX- 
XdTTOuciv. Tujv )uevToi TTapobuJV f) )Liev beHid dypoGev rj eK Xi- 

juevoc f| ^K TToXeujc d^ev oi b' dXXaxoGev TTeZ^oi dcpiKVOujuevoi KaTd 127 

5 Tf|v eTepav eiciaciv. eiceXGovTec be KaTd Tf|v opxncTpav em Tfjv 
CKr|vf]v dvapaivouci bid KXijudKUJV ttic be KXi)uaKOc 01 paG)uoi kXi- 
jLiaKTTipec KaXouvTai. 

eiri b' dv T uj V e k G e d Tp u Kai eKKUKXr||Lia Kai jurjxavf) Kai 
eHuJCTpa [Kai CKOiTf]] Kai TeTxoc Kai ttupyoc [Kai qppuKTuupiov Kai' 

10 tbiCTCTia] Kai KepauvocKOTTeTov Kai ppovTeTov Kai GeoXoTeTov Kai -^e- 
pavoc Kai aiujpai Kai KaTapXf|)uaTa Kai tduikukXiov Kai CTpoqpeTov Kai 
Xapuuvioi KXi)uaKec ['^ai dvaTTiec)uaTaj. fKai j t6 )uev eKKUKXri)ua 128 
eiri HuXujv fuipriXovj pdGpov, (L CTTiKeiTai Gpovoc beiKVuci be Td utto 
CKr|vf|v ev TaTc oiKiaic dTTopprjTa rrpaxGevTa. Kai t6 pf\\xa tou ^pTOU 

15 KaXeTTai eKKUKXeTv. eqp' ou b' eicdTeTai t6 eKKUKXri)ua, LeicKUKXr||uaj 
6vo)udZ;eTai. Kai XP^ touto voeTcGai KaG' eKdcTTiv Gupav, [iV ^] KaG' 
dKdcTriv oiKiav. f])UTixavfi be Geouc beiKVuci Kai fipujc touc ev 
depi BeXXepoqjovTac y\ TTepceac, [^^1 KeTTai KaTd Tfjv dpiCTepdv TTdp-j 
[obov, uTTep Tf]V CKTivf]V t6 uipocj. 6 b' ecTiv ev TpaTUjbia jur|xavf|, 

20 f^TouTOJ [KaXouciVj ev KUJjuujbia Kpdbriv. bf|Xov b' oti cuKfjc dcTi 129 1 direxOkTepa II | ^iriCTp^^oiev BC || 2 t^ttov] t6 TrSv A 1| 3 i^ jueTdi 6eHid 
Wieseler i^ \xi\v dpiCTepA Rolide | dTp68ev eliminat Anonymus de Schonborni 
libro Skene der Hellenen, litterar Centralbl 1859 |1 5 eic ti^v opx- BC || 
6 — 7 KXijuaTfipec A || 8 tTK^KXriiua A H 9 ckottoI II || 10 GeoXoTiKov 11 || 11 i^|ui- 
kOkXiov Kai CTpoqpeiov A (cf p 240. 21 — 23) ^t^^kXiov Kai CTp6qpiov II t^juikOkXiov 
Kal i^|aiCTp6qpiov BC, sed C add ^y^^^i^^iov CTp6qpiov H 12 xapiAJviov II et A, qui 
add Kal j ^TK6KXr])Lia AF Ij 12 — 14 TrpaxG. et 15 ^qp' — 20 exscripsit Schol Clement 
Alex Protrept § 12 p 14.9 Dind |1 13 HiiXov II | i)i|iriX6v] iLJ\|iTiXjIiv Sch CI ijqpeXKT6v 
Wieseler 1 ep6voc] 96VOC B |1 13—14 i»Tr6 t^ CKr]vfl . . irpax. dir^pp. Sch CI || 
14 post j!)fi)aa Elmsley add d-rro || 15 ^tkukXciv ABC 1 i&qp' Sch Cl 1 ^T»<6KXr)|ua 
hic cdd omnes et Sch Cl, quamvis 18 BCII et 12 BCS ^KK6KXri|Lia |I 16 voeiv 
Sch Cl iv' fj A Sch Cl olovel B Kai S om F 1| 17 fipwac H Sch CI H 20 dv 
b^ KUJ|u. KaXetTai Kp. A ti^v Kpdbriv 11 C Sch Cl, f| Kpdbr] B | briXov6Ti A 6 — 7 KXijuaKTfipec] v VII 112, X 171: ^v 'ApiCToq)dvouc Apdjuaciv f| Kev- 
Ta6poic, Phot II 12 ^KK^KXriiua] Eustath 976. 15, Schol Aristoph Acharn 407 
(Suid) II 15 ^KKUKXeiv] Aristoph Ach 408 sq || 17 lunxavfi] Plato Cratyl 425 D, 
Clitoph 407 B, BAv 208. 9 et Suid s dir^ |urixavfic Schol Lucian Philops c 29 
et Hermotim c 86 Cf infra § 131 aliupac || 20 Kpdbr) Zenob paroem III 156, in 
Milleri Mel p 375 = Ps Plutarch 11 16 p 338 Kpdbric j5)aTeicric- Kpdbri vOv o6x 
6 c^Kivac KXdboc, dXX' i^ dTKupic, dqp' r\c oi (jiroKpiTai ^v Taic TpaTiKaic CKr^vatc 
[lurixavaic v 1 Bodl 515 (Vat II 20)] ^HapTUJVTai, OeoO |ui|uo6)uevoi ^Tri^dveiav, 240 BipXiou A 129—132 

jLii^ricic Kpdbriv Tdp ^fiv cuktiv KaXoOciv oi 'Attikoi. Tf)V fb^j 

eHiucTpav TaiiTO tuj dKKUKXr||aaTi vojLiiZiouciv. tff]*] CKOTrfi bk] 
[TreTroinTai KaTacK^TTOic f\ toTc aXXoic 6coi ttpockottoOciv^ , Kai t6 
TeTxoc Kai 6 ttvjptoc ibc dcp' xjipouc ibeTv. [to bk. cppuKTiupiov tujJ 
[ovojLiaTi br|XoT t6 ^pTOV. f) b^ biCTeTia ttot^ )Liev ev oTkiu ^a-] 5 
tciXeiujj bifipec biujLidTiov, toiov dqp* oij dv cl)oiviccaic (v 90sqq) f) 'Avti-J 
[tovti pXeTtei t6v CTpaTov], ttotc be Kai Kepaiuoc, dcp' ou pdXXouci tuj 

130 Kepd|Liuj- [ev be KU))Liiubia dTT6 Tfic biCTeTiac rropvopocKoi ti KaTO-] 
[TTTeuouciv [^] Tpdbia ^fij T^vaia KaTapXeTTei]. KepauvocKOTTeTov 
bk Kai ppovTeTov, t6 |li6/ dcTi TrepiaKTOc uvpTiXfi- t6 bk PpovTeTov, 10 
utt6 Tf| CKTivfj oTTicGev dcKoi v|jf|(piuv ^juTTXeoi biiuTKUJ|Li^voi qpepovTai 
KaTd xa^KUJjLidTiuv. dTT6 bk toO GeoXoTeiou ovtoc uTTep Tf]v 
CKTivfjV ev uvpei ^TTicpaivovTai Geoi, [vuc 6 Zeuc xai ol TTepi a\JT6v5 
[IjLi YuxocTacia]. r\ beT^pavoc juTixdvrijLid dcTiv ^k jueTeiupou KaTa- 
(pep6|uevov ecp' dpTTaTf) ciuiaaTOC, iL KexpnTai 'Hiuc dpTTd^ouca t6 15 

131 cujjua fT61 Me'jLivovoc. aiiupac b' dv eiTTOic touc KdXujc, oi Ka- 
TTipTriVTai eH uvpouc f^ff^iuc"]']^ dvexeiv touc im toO d^poc cpepecOai bo- 
KoOvTac fipujc f| Geovjc. Td KaTapXfijLiaTa b' vjqpdcjLiaTa f| TTivaKec 
fjcav ^xovTec Tpacpdc Tfj XP^W tujv bpajudTUJV TTpoc^opouc* KaTepdXXeTo 
b* ini Tdc TTepidKTouc opoc beiKVvjVTa f| GdXaTTav f| TT0TajLi6v f| dXXo 20 
Ti toioOtov. tuj b' fijuiKUKXiuj t6 jLiev cxfljLia ovona, f) be 0dcic 

132 KaTd Tfjv opxfjCTpav, Y\ be xpeia brjXoOv TTOppu) Tivd ttic TToXeujc 
pTOTTOv'] f| Toijc ev GaXdTTT] VTixojLievouc, [ujCTTep Kai t6 CTpoqpeTov,^ 
\b Touc fipujc Ixex touc eic t6 GeTov jLieGecTriKOTac, f\ touc iv TTeXdTCi] 1 T^p] 6^ A II 2 Ttt^Tdv ABC I tfK. 6vojudrouci E || b -f\ U cre^ia A || 
9 Tpatftia AII || 11 {)Tr6 ti^v CKr]vViv C et 11 qui add t^v 1 biuiK^jucvov IIBC || 12 ()Tr6 
II II 13 i)\\fei (i S) 9aivovTai II || 14 ^^ AC ^v HB | jarixdvrijud tv ^t. II || 
16 aliOpac] cf p 239. 11 dtOpac C eeiupdc (-oOc F) 11 | KdXuuc] ki!)kXouc A Ka- 
Xouc n II 17 ibc add Wilam, toO dv^x^iv vel dvdxovTCC Rohde || 17 — 18 qp^povTav 
6okoOvt€C n I 20 ^TTi] KaTd II | bcvKvOc A || 22 6r]XoOca B C || 23 CTp6qpvov C ZujCTfipcv Kal Tavviavc KaTevXrijujLi^vov . . . Hes Kpdbr] * cukt^, KXdboc Kal dTKupic, IS 
fjc dvfjTTTOVTO oi ^v Tatc TpaTVKaic |ur]xavavc ^Trvqpavvdjucvov. Schol Aristoph Pac 
627 Kpdbr]- €l6oc cuktic, ^ctv bk Kai Mnxavfi cf Philolog 48. 698 

2 ^StOcTpa] Inscriptio anni 274 a Chr Deli reperta BuU de corr Hell 
XVin 163 Hes ki. kni Tf\c CKr]vf\c t6 ^KKUKXujjua || 9 cf Aristoph Eccl 961 cf 698 || 
10 ppovTciov] Schol Aristoph Nub 292 et 294 (Suid) || 14 T^pavoc] B A^ 232. 5 
T- Ktti ^v Tfj CKr]vr| dptraH KaTCCKeuacju^voc ijnb toO jurixavoiroioO, IH oO 6 kK€uac- 
ju^voc Ottokpvtvku»c TpaTUJbev (Et M 228. 2) || 16 avuOpac] cf § 128 jurjxavn, Schol 
Aristoph Ach 80 (Suid s ^uOprijua) Libri IV 132—136 241 

\r\ 7ToX€|uuj TeXeuTiuvTac]. ai be xap^vioi KXijuaKec, KaTct Tctc 
feK^ Tiliv ^biuXiujv KaGobouc Keijuevai, Td eibiuXa an auTUJV dva- 
TTejUTTOuciv. [Td b' dvaTTi^cjLiaTa, t6 juev ecTiv dv Tfj CKrivf) \hc] 
[iTOTaiuov dveXKeiv r| toioOtov ti ttpocujttovj , t6 be TTepi touc dva- 
5 pac|Liouc, dcp' iLv dve^aivov 'Gpivuec. 

dXXd }xr]v Kai TTpocuiTTa Td juev TpaTiKd eiti dv Tdbe, Hupiac 133 
dvrip, XeuKoc, CTTapTOTToXioc, [jLieXacj dvrip, Hav06c dvnp, EaveoTepoc 
tdvripj. ouTOi juev TepovTec, 6 juev Hupiac iTpecPuTaToc tiuv fe- 
povTUJV, XeuK6c ttjv KOjuriv TTpocKeijuevai tuj oyklu ai Tpixec. oykoc 

10 be ecTi t6 urrep t6 ttpocujttov dvexov eic uv|joc [Xa^boeibec tuj cxn-j 
[juaTij. t6 be T^veiov ev XPMJ Koupiac ecTiv 6 Hupiac, eTTijurjKTic uiv 
Tdc TTapeidc. 6 be XeuK6c dvfjp iTdc juev ecTi ttoXioc, pocTpuxouc b' 134 
^X€i TTepi Tfj KecpaXfj Kai Ttveiov TTeiTTiT^c Kai TTpoiTeTeTc o^puc Kai 
TrapdXeuKOV t6 xP^MCi' o b' otkoc ppaxuc. 6 t^ jufiv CTTapTOTToXioc 

15 briXoi juev ttiv tujv ttoXiujv ^uciv, jueXac b' ecTi Kai uttujxpoc. 6 be 
ju^Xac dvf|p, dTT6 juev Tf^c xpoiac Touvojua, ouXoc be Kai Td T^veia 
Kai Tf]v KojuTiv, Tpaxuc be t6 ttpocujttov, [Kai jueTac 6 otkocj. 6 be 135 
Hav06c dvfip Hav0ouc exei pocTpuxouc [Kai otkov tittuj], Kai toiv 
euxpuuc. 6 be Hav06Tepoc Td juev dXXa ojuoioc, uttujxpoc be judXXov, 

20 Kai briXoi vocouvTac. Td be veavicKUJV TTpocujTra TTdTXpTlCTOC, 

ouXoc, ^TTdpouXocj, dTTaXoc, TTivapoc, fbeuTepoc TTivapoc"], ujxpoc, TTd- 
pujxpoc. 6 juev TTdTXPncTOC TTpecpuTaTOc tujv veavicKUJV, dTeveioc, 
euxpujc, jueXaivojuevoc tfopdTai^jj- fbaceiai^j Kai jueXaivai ai Tpixec. 
fo b' ouXoc Hav06c UTTepoTKOC ai Tpixec^ tuj otkuj 7TpocTT€TTf|Tctciv • 136 

25 oqppuc dvaTeTaTai, gXocup6c t6 eiboc. [6 be TTdpouXoc TdXXa eoiKUJcj 
tTui 7Tp6 auTOu judXXov veaviZieij. 6 b' dTTaX6c pocTpuxoic Hav06c, 
XeuKoxpujc, (paibpoc, [TTpeTTUJV 0euj KaXujj. 6 be TTivap6c oTKUJbric, 
uTTOTTeXibvoc, KaTTicpfic, [fbuc7Tivf|c'j, Hav0Q Kojur)] eTriKojuujv. [6 bej 3 dvamcjuaTa A dvaireicjuaTa 11 j tci ju^v kcr. IIC || 4 dveXGeiv AC || 
4—5 dvapaejuoiic AB cf ad p 236. 24 || 6 post Tdbe A add rd bk KDUjLiiKd- 
oTov Sup. II 9 XeuK6c] XeuK^xaTOC BC || 10 Xapboeibei AII || 13 irpOTreTfic A || 
14 ppaxOc] paGiic II || 16 xpoidc] XP^iac ^x^v II | Td T^veiov Ed pr || 19 — 20 bk 
Kai br]Koi jadXXov v. II jj 22 post veaviCKUJv F C add 6 b' oi5Xoc cf 1 24 || 
23 eOxpowc A || 25 dvaT^TavTai A 11 C dvair^TavTai B corr Bekker || 
26 pdcTpuxoc A II 27 Tr^jUTrujv S ireviTOv F | post eeCp nC add f\ \\ 28 gavOo- 
K6ixr\c II 6 sqq Trepl irpociinTUJv scripsit Aristophanes Byz p 275 N Cf ad § 148, 
150 II 14 C7rapTOiT6Xioc] cf § 153, Schol D Hom N 361 

Lexicogr Graeci IX Pollux ed Bethe 16 242 BipXiou A 136—140 

[beOxepoc TTivapoc tocoutuj toO TTpOTcpou ficxvoTepocl 6cuj Kai veapiu-5 

137 [Tepocj. 6 b' ujxpoc cqppiTavoc ecTi TaTc capHi xai TrepiKO)Lioc, utto- 
HavOoc, vociubTic ttiv xpoioiv, [.oioc eibuuXu) f\ TpaujnaTia TTpeiTeiv. 6} 
\bk TTdpuJXPOC Tot jLiev dXXaj oioc 6 TTdTXPncTOC, ibxpia b' ibc brjXoOv 
vocoOvTa f| epujVTa. Td iievToi 0epa7T6vTU)v TTpocujTTa bicpGepiac, 5 
cq)Tivo7TiuYUJV , [dvdciXXocJ. 6 |li^v bicp0epiac oykov ouk ^x^wv Trepi- 
Kpavov tt^^jj ^X^i Kai Tpixac dKTevic)Lievac XeuKdc, ttpocujttov uttuj- 
Xpov Te Kai uTToXeuKOV, fKai*] jiUKTfipa Tpaxuv, Ittickuviov )LieTeu)pov, 

138 6cp0aX)Liouc CKu0pujTTOuc' uTTUJXpoc b' ecTi Kai t6 T€veiov TTpoTraXecTepoc. 

6 be cqpTivoTTiuYUJV OLK^i&lei, Kai otkov uipTiXov ixei koli iTXaTuv, KOiXaivo- 10 
juevov iv Ti} Tcepicpopql* Hav06c, [Tpaxuc, tlpu0p6c, TTpeirujv dTTcXuj.j] 
[6 b* dvdciXXoc uTT^poTKOC Hav06c]* eK )Liecou dvaT€TavTai ai Tpixec 
[dTeveidc dcTiv, u7Tepu0poc. Kai outoc dTT^XXei]. Td be T^vaiKUJV 
TTpdcujTTa TToXid KaTdKO)ioc, TPfji^iov dXeu0epov, [Tpot^iov^ 0iKeTiK6v, 
^ec6Koupov, [bi(p0epTTiCj , KaTdKO)Lioc luxpa» [jLiec^KOupoc ttL^XP«>M ^*^ 
P^tf^nec^Koupoc^yj TTp6c(paT0c, KOupi)Lioc TTap0evoc, [f^lTepaj [Koupi)uoc,"j 

139 tL^^opri]. f| )iev TToXid KaTdKO)iOC UTrep Tdc dXXac ttjv Te f^XiKiav KaiJ 
tTfjv dHiujciv, XeuK^Ko^ocj, ixejpia tov otkov, uttujxpoc ^f^TTdXai hk]^ 
ft.TTapdxpu))Lioc dKaXeTTojj. to b* dXeu0epov Tpci^iov uTT6Hav0ov Tf|v 
Xpoidv, mKpov OTKOV ^xov )Liexpi tujv KXeibujv ai Tpixec uTTOcpaivei 20 
cu)i(popdv. t6 b' oiKeTiKov Tpd^iov irepiKpavov dH dpvaKibujv dvTi 
f^ToO'] 6tkou lx€i, Kai puc6v dcTi Tdc cdpKac. to b' ftoiKeTiKovJ^ 
)Liec6KOupov, ppaxuc otkoc, xpoa XeuKfi, TTdpuJXpoc, ou TrdvTa 7toXi6v. 

140 \j] be bi(p0epTTic veujTepa [t^ eKeivric Kai 6tkov ouk ix^i]. r\ bk 
KaTdKO)iioc ujxpd iiieXaiva Tfjv K6|Lir|v, pXefX)ia Xu7TTip6v, t6 bi X9^)^^ 25 
^K ToO 6v6)LiaTOC. Ij] be )Liec6KOupoc fujxpd b]ioia Trj KaTaK6)iuj,']5 
f^TTXfiv 6ca ^K fiecou KeKapTai]. f] be [jiec^Koupoc]'} Trp6c(paT0C Tf|v 

fXiv KOUpdv IX^I KUTd TfjV TTpO aUTfjC, OUKCTl bk TflV UJXp6TTlTa. fi 1 — 2 veii)T€poc A II 2 c(pp€Tav6c S 9pu(i C)Tav6c ABC | xf^ capxl A || 3 oToc] 
d|bioioc n I Trp^TiuJv n II 4 otoc] 6ca A || 6 dvdci)Lioc A || 8 ^itiCKriviov ABC || 9 irpo- 
7raXa(cT€poc 11 C irpoTraXaiTcpoc AB corr Hemsterhusius || 12 dvdcijaoc A || 
14 xaTdKoc^oc I | ^XeuO^piov 11 || 15 b. KaTdKoupoc ^XpA nC | ]Li€c6KOupoc] jLieco- 
K6puqpoc C II 15—16 ibxpd, jLiec. inser e 1 26, 27 | post irape^oc A iterum KOi!»pi|ioc 
tum post tres lineas vacuas |i€Tp(a 1 18 | Koupijnoc om S || 19 TrapdKwjiioc 11 j 
^Xeue^piov A II 20 xpoi^i"^] iroXidv A {)7r6H. t. xpoi<iv Kai t. uoX. II | Kt]b(itv 
n II 23 i^ 6^ )iec6KOUpoc 11 | oO] b\\i (sic) 11 || 25 KX^jaiua A || 28 KaTd tt?iv Trp6 
a^Tflc] KaTdKojiiov ibxpdv B | oOk^ti] oOk ^x^i HBC 12 sq dvdciXXoc] sic Et M 100. 12 Tp(xiu)ia t6 d7r6 toO jaeTiOirou ^iri 
Kopuqpfjv dvecTpamLi^vov = Hes qui tamen dvdcifiov sicut Pollucis A Libri IV 140—143 243 

be Koijpi]uoc TiapGevoc dvTi otkou exei xpixujv KaTei[ir)T|uevujv bid- 
Kpiciv, Kai ppaxea ev kukXuj TrepiKeKapTai, uirujxpoc be Tf]v xpoidv. 
x] b' CTepa Koupi|uoc 7Tap0evoc TaXXa 6|uoia TrXfiv ttic biaKpiceujc Kai i4i 
Tujv kukXlu pocTpuxujv, ujc CK TToXXoO bucTuxoOca. f\ be Kopri veapov 

5 TTpocuJTTOv, [oia dv Aavdr) t^voito r\ dXXri TTaibicKrij. Td b' eK- 

CKeua TTpocujTTa 'AKTaiujv ecTi Kepacqpopoc, f| Oiveuc tu^Xoc, fj 
Gdjuupic Tov |uev exujv TXauKOV 6(p6aXiu6v t6v be jueXava, f| "ApTOC 
TToXuoqpeaXjuoc, f| Guittttti f\ Xeipwvoc urraXXaTTojuevrj eic ittttov TTap' 
GupiTTibr], f| Tupuj TTeXibvf) Tdc TTapeidc TTapd Co^okXci — J^toOtoj 

10 \b' utt6 Tfic juriTpuidc CibripoOc ttXtitocTc TTCTTOvGevj — f| 'AxiXXeuc i42 
dTTi TTaTpoKXLij dKOjuoc, f| 'A|uu|uujVTi , f| TT0Ta|u6c f| opoc, f| ropTiJu, f| 
AiKr) f| GdvaTOtc f| 'Cpivuc f| Aucca f| OTcTpoc f| "Yppic, f| KevTaupoc 
f| TiTdv f| riTac f| 1vb6c f\ TpiTUJV, Tdxa be Kai TToXic Kai +Trpiajuoc 
Kai TTeiGuj Kai MoOcai Kai ^Qpai Kai LpMiGdKOu"] j Nujucpai Kai TTXeidbec 

15 t.Kai 'ATTdTri Kai Me0Ti Kai "Okvoc Kai OGovoc.] 

dXXd TaOTa juev dv eir| Kai KUJjuiKd, caTupiKd be rrpocujTTa 
CdTupoc TToXioc, CdTupoc Tcveiiuv, CdTupoc dTeveioc, CeiXr|v6c TrdTT- 

TTOC. TdXXa OJUOia Td TTpOCUJTTa, TTXf]V OCOIC CK TIUV ovojudTUJV ai 

TTapaXXaTal br|XoOvTai, [ujCTTcp Kai 6 TTaTTTTOceiXTivoc Tfjv ibeav ecTi] 

20 tGripiujbecTepoc.j 

Td be KUjjuiKd TTpocujTTa Td juev Tfic TTaXaidc KUJjuiubiac ujc t6 143 
TToXu ToTc TTpocujTTOic ojv eKUjjuujbouv dTTeiKdZieTO f| eTTi t6 TeXoioTepov 
ecxr||udTiCTO , Td be Tfic veac TTdTTTTOC LfTTpuuTOC^jj, rrdTTTTOC beuTCpoc, 
fiTejuujv fTTpecpuTTicj, rrpecpuTric juaKpOTTUJTujv [f| eTTiceiujv, 'Cpjuiuvioc,] 

25 cqjTivoTTUJTUJV , [ AuKOjufibcioc] , TTOpvoPocKoc , ['Cpjuujvioc beuTepoc.] 2 Ppax^ujc n II 3 djuoiujc BC || 4 veap6v] i\ap6v 11 || 5 oia fiv] oW Qv II | 
6avaic C bavdric A | t- KaXfi it. A y- o<)U diXKx] II || 5—6 gvcKeua 11 || 7 696. f\ 
IX^X. n II 8 fi iTnriT] x- H ^ '^f^T^^ A X- ^ ^ ittttouc i^ X- B || 10 cibripou AC 
cibripaic n I TrXriTfi A 1| 11 fiKOCjLioc IIBC | (i|Liu|uU)vri] rroivri A djuOjuujv II |j 
13 Tro\i6c n II 14 MiedKou corruptum? || 18 Tct bi dXXa II | 8ca AII || 19 6ri\oOciv 
A I TTdiTTTOC Cei\riv6c II C || 21—22 ubc ^ttI Tro\iJ IIBC || 23 v^ac KUJjuujbiac A || 
23 — 24 TrdTTTTOC. iTdTTTTOC (om CF) ^xepoc TTdiTiTOC Trpecp. ^fe\x. II C ud. Trpecp. 
TrduTTac* TrdTnroc ^xepoc t^t^M- Trpecp. B || 24 juaKpOTT. \ukoiu\j5ioc f\ imc. S 
juaKporr. f\ ^iric. \uKO|uri6eioc' (suprascript ^pjuoveloc ^pjuovetoc beiJTepoc) juaKpoTT. 
TTopvop. diTeSupriiudvoc Kai cqprivoTr. outoi F 5 — 6 2KCK€ua] Hes ?. Td TrapeTr6|ueva Trp6cu)TTa ^rri CKrivf|c || 17 Histriones 
hi tres Satyri sicut Papposilenus et similia tragoediae comoediaeque Trp6cujTra; 
de choro in § 133 — 154 nihil, in § 106 — 110 non nisi de lyrico et scenico 
antiquiore || 22 v Aristoph Eq 230 sqq c Schol 

16* 244 BipXiou A 143—147 

oijTOl tM^VJ T^POVT€C, 6 |Ll^V fTTpUJTOC^ TTaiTTrOC TTpCCPuTaTOC , ^V 

XpLp Koupiac, fmepiJuTaTOC Tac 6q)p0c, euYCveioc, icxvoc Totc irapeidc, 
144 TTjv 6\\n\ KaTTicprjc, XeuKOC t6 XP"J^a, t6 ih^tujttov uTToqpaibpoc. 6 b* 
^Tcpoc TTttTTTTOC icxvoTCpoc Kai dvTOVU)T€poc To pX€)Li)uia ^Kai^ XuTTrip6c, 
uTTUiXPOC, euY€V€ioc, [Trupc66piH, fujTOKaTaHiacJ]. 6 b' fiT€)uiuv TTpecpO- 5 

TTIC CT€(pdVTlV TpiXWV TT€pl Tf^V K€q)aXflV ^X^l, ^TTITPUTTOC, TTXaTUTTp6- 
CUJTTOC, TflV 69PUV dvaTCTaTai Tf|V b€Hldv. 6 hk TTp€CpUTr|C jLiaKpo- 
TTUUTIWV tKai dTTlC€iuJV5 CT€(pdvriV PTplXOJV^ Tr€pl Tf|V K€cpaXf]v L^x^wl 

exiTnbfvjv L^' dcTi Kai^ ouk dvaT^TaTai Tdc 6(ppuc, f^vujGpoc hk Tfiv^J 
fdipiv]. 6 b' '€p)uiuvioc dvacpaXavTiac, [PeuTTtuTwv, dvaTdTaTai*] Tdc'j 10 
146 P6(ppuc'j, Pt6 pX€)Li|ua bpijuuc. [^6 bk cq)TivoTTiuTUJV dvaq^aXavTiac,*}^ 

[P69pUC^ dvaT€Ta)UeVOC, 6HuT^V€10C, UTTObuCTpOTTOC. 6 bk AuKO)Llf|b€lOC5 

tPouX^KOjLioc^, |LiaKpOT€V€ioc, dvaT€iv€i Tfjv ^Tcpav 6q)puv, TTOXUTTpaT)LlO-5 

[CUVTIV TTap€Vb€iKVUTai5. 6 be TTOpVOpOCKOC [TdXXa )Ll€V I01K€ TLpJ 

[AuK0)LiTibeiuj5, Td bk x^^^^ uTTOC^cripe Kai cuvdTei Tdc 6q)p0c, fKail 15 
dvaq)aXavTiac pkTivf fj q)aXaKp6c. [6 bk fbeuTepoc 'Gp^nujvioclJ 

146 [dTT€HupTi)Li^voc fkTil Kai c^TivoTTiJUTUJvJ. Td b^ Tujv veavicKUJV 
TTdTXPncToc veavicKOC, \xi\ac tveavicKocJ, ouXoc fveavicKOC^, drraXdc, 
dTpoiKOc, eiriceicToc, [beuTepoc tfdTTiceiCTOC^j], K6XaH, TTapdciTOC, {.eiKO-^ 
tviK6c5, CiKeXiK6c. 6 \xev TTdTXP^CTOC uTT^puGpoc, T^MvacTiKdc, fuTTO-^ 20 
pKexpujc)Li^voc5, puTibac p6XiTac^ Ix^v Itti toO )LieTajTTOu fKail CTe- 
q)dvTiv TpixuJV, dvaTeTa)Li^voc Tdc 6(pp0c. 6 bl }ii\ac veavicKOC veuu- 
Tepoc, KaGei)Li^voc Tdc 6q)p0c, TTeTTaib€U)Lievuj pfj'j 9iXoTU)LivacTQ kiKUJC. 

147 6 b' ouXoc veavicKoc laaXXov vioc, uirepuGpoc t6 xP^M«' ^^ l^^^ 
Tpixec KaTd TOuvo)Lia' 6q)p0c dvaTCTaTai, Kai puTic Itti toO )LieTUJTT0u 25 
)Liia. 6 b* dTraXoc veavicKoc, Tpixec juev KaTd tov TTdTXPn^Tov, TrdvTUJV 
bk. veujTaToc, XeuKdc, CKiaTpoq)iac , dTTaX6TTiTa uTTobriXiJuv. tuj b' 
dTpoiKUJ To )Lilv XPWJ^ct )Li€XaiveTai, Td bk. X^iXr) TTXaTea Kai r\ pic 
ci^fi, Kai CTeqpdvr) Tpixujv. tuj b' dTTiceicTUJ, CTpaTituTr] 6vti Kai dXa- 
26VI Kai Tfjv xpoidv fi^Xavi Kai ^eXaTKd^rj, eTTiceiovTai ai Tpixec, so 
tujCTrep Kai tuj beuT^puj ^TTiceicTUJ, dTTaXujT^puj ovti Kai HavGip Tf|v] 1 irp€Cpi!»T€poc C II 2 l|Li€p6TaT0C n i^|LX€pi(>T€poc BC II 3 Td irpdctuitov f| 
(om BC) Td iLi^TUJTTOv nBC || 4 €Otovi(jt€poc C dTovuOT€poc Meineke | XuTrp6c 
A II 6 ^XKuv A II 8 ^xwjv A || 10 dvaq)aXavTia1oc 11 1| 12 ^KT€Tafi^voc 11 dvaT€Ta- 
ILi^vac C -vai A | AuKOjnijbioc n || 14 IvbctKVUTai C || 18 ^ikac vcav. om S || 19 ante 
K6XaH AC repetunt &TraX6c e 1 18 | bcOTCpoc om S | ^iriccicToc 6€\iT€poc C jj 
20 ciK€X6c F €iK€Xoc S cf ad p 245. 5 || 21 TrpocuOtrou F || 23 KaOriM^voc 11 
KaeidM€voc BC I 69. f^ TTCTT. n II 24 jLiaXXov] KaX6c BC | v^ov 11 ) ante v^oc C add 
Kai, post B II 26 dvaT€Ta|n^vai 11 || 27 6tiXu)v II || 29 CTpa6Ti 11 1| 30 jneXoTK^Mij] 
ln^Xavi Ti^v k6)litiv B, nihil nisi ti^v k6)htiv Ed pr Libri IV 148-^151 245 

[KoiLiriv^. KoXaH be Kal TrapdciToc jneXavec, oi» ixr]v eHiu TraXaicxpac, 148 
eTriTpuTroi, euTTa6eic* tuj be TrapaciTUj jLiaXXov KaTeaxe Tot lUTa, fKall 
^(paibpoTepoc ecTiv^, ujCTtep 6 KoXaH dvaTeTaTai KaKorjOecTCpov Tdc 
oqppuc. [6 b' eiKoviKoc Ix^i M^v evecTrap|uevac fTdcl TioXidc Kai] 
5 tdTToHupdTai t6 T^veiov, euTrdpucpoc b' dcTi Kai Hevoc. 6 be CiKeXiKocj 
tTrapdciToc ecTi TpiTOc]. Td be bouXuJv TrpocuiTra Kiu)uiKd TrdTTTTOC, 
f]Te)uujv GepdTTUJV, [VdTUj Tpixiac'], 6epdTTU)v ouXoc, 6epdTTUJV Maicuiv, 
6epdTTUiv TeTTiH, f]Te)uuJv eTTiceicTOc. 6 |li^v TTdTTTTOC jliovoc tujv 6epa- 149 
TTOVTUJV TToXioc dcTi, Kai br|XoT dTTeX€u6epov. 6 b' f]TejLiujv 6epdTTUJV 

10 CTTeTpav exei TpixuJV TTuppuJv, dvaT^TaTai Tdc ocppuc, cuvdTei t6 eTTiCKU- 
viov, [toioOtoc ev toTc bouXoic oToc toj ev toTc eXeu6epoic TTpecpuTric^ 
tf]Te|au)v. 6 be KdTUJ Tpixiac fdvacpaXavTiac^ ecTi f^Kaij j Trupp66piH,j 
[eTTTipiuevoc Tdc ocppucj. 6 b' ouXoc 6epdTTUJV br^XoT ju^v Tdc Tpixac, 
eici b^ TTuppai uiCTTep Kai t6 XpuiJ^ci* ^ai dvacpaXavTiac ecTi Kai bid- 

15 CTpocpoc Tf|v oipiv. 6 be Maicujv 6epdTrujv ff cp«^«Kp6c TTuppoc ecTiv.']^ 160 
f\^b be 6epdTTUJv'j^ TeTTiH 9aXaKp6c jueXac, [buo f| Tpia pocTpuxia] 
tflueXaval eTTiKeifLievoc , Kai 6\xom ev tiu Teveitu], bidcTpocpoc Tfjv 
oipiv. 6 b* erriceicToc fjTeiuiuv eoiKOi dv tuj f)Te|u6vi 6epdTT0VTi ttXtiv 
TTepi Tdc Tpixac. Td be TuvaiKiuv ffrrpocujTTa eiri TOiauTa*']^ 

20 Tpdbiov icxv6v [r| XuKaiviovj, Tpauc TTaxeTa, Tpoibiov olKOup6v frj^ 
oiKeTiK^v ffil oHu. tT6 |uev XuKaiviov uTT6)ur|Kec' puTibec XeTTTai koX] 
[TTUKvai- XeuKov, uTTtuxpov, cTpepX6v t6 6)U)ua]. f) be rraxeTa Tpauc 161 IXOAION ad § 148 1 7 post Tpixiac ASC in textu f\ (om S) xdTU) Texpi- 
XU))n^voc 2 cu|Liira0eic BC | KarteTai AIIC cf 256. 6 1| 3 dvar^raKe AC | KaKOT|0ecT^pu)C 
BC II 4 IjLiireTrapiLi^vac A kirapiLi^vac 11 1| 5 d-rroHOpeTai II C j ciKeXoc C ad p 244. 20 1| 
7—8 i>|T. 0ep. oOXoc 0. KdTiu Tpixiac |u^cu)v 0. t^tyiH F et in margine oOXoc 
superscr 6, i^t- 6ep. KdTUJ Tpixiac kcltvj TeTpix- 0. t^ttiH S omissis oOXoc — Maicujv 
0ep. I 7 et 15 liaiujv A jukujv IIC etB qui 15 )li^coc, corr Bekker || 10 ciretpav] irf|- 
pav A I dvaT^TaKC cdd, corr Wackem cl 1 3 || 11 irp^cpuc C jj 16 p6cTpuxa n || 18 loi- 
Kev Tip BC II 19 irapd nC | irp^cujTra— ToiaOTa om S || 20 et 21 XukiOviov A || 20 et 
p 246. 2 oi)KOupT6v A olKoupiKdv S || 21 ()TT6)uriKec] ()iT6\eiTT0v C | j5>. al XeirTal A 15 Maicujv] cf Athen XTV 659 A M. T^TOve KUJ)LUubiac (jiroKpiTfic, MeTapeilJc 
t6 t^voc, 6c Kal t6 irpocujTreiov eOpe t6 dir' aOToO KaXou|aevov Maicwva, ii)c 
'ApiCToqpdvric ^riclv 6 BuZdvTioc ^v tCD -rrepl Trpociiiirujv, eOpetv atiT6v cpdcKWV 
Kai t6 toO OepdirovToc Trp6cu)Trov Kal t6 toO juaTeipou Hes || 16 T^ttiH] Athen 
XrV 659 A dKdXouv oi iraXaiol t6v |li^v ttoXitik^v indTeipov Maicujva, t6v h' iK- 
T^Triov T^TTiTa ex Aristoph Byz fluxisse Nauck p 276 suspicatur 246 BipXiou A 151—156 

Traxeiac ex^i f[''Tdc'j^ puxibac dv eucapKia ^KcCi^ raivibiov rac Tpixac 
TrepiXajLipdvov. t6 b' oiKOupov Tpdbiov ci)li6v ev eKaTepa Tfj ciaT6vi 
dvd buQ ^xei TOMcpiouc. veiuv be T^vaiKUJV Trp6cujTTa XcKTiKri, 

ouXti, K6pr|, ti|jeuboK6pTi , cTepa ipeuboK6pr| j , c7TapTOTr6Xioc XeKTiKr), 
fTtaXXaKril. eTaipiKov TeXeiov, eTaipibiov fujpaTov'}, bidxpucoc flTaipa,'] 5 
tbidjLiiTpoc pdTaipa^j, XajUTrdbiov, [dppa TiepiKOupoc] , eepaTraivibiov 
162 TTapdvpTicTOV. f] )n^v XeKTiKf] TrepiKOjaoc ficux^ Trapev|;ric|Lievai ai Tpixec, 
i opGai ocppuec, xpo» XeuKr). ^x] V ouXti [XeKTiKfic] Tfj Tpixiucei Ttap-j 
^aXXdTTeiJ. f) be K6pri bidKpiciv exei Trapev|JTiC|Lievu)v fTiuv'] Tpixujv, 
Kai 6q)pOc opGdc jaeXaivac, Kai XeuK^TT^Ta uttujxpov fev*] Tfj xpoia. 10 
[r\ be ipeuboK6pri XeuKOTepa Tf]v xpoidv, Kai Trepi to PpeTina bebeTai] 
{^Tdc Tpixac, Kai eoiKe veoTdjatu. f| b' eTepa viJeuboKdpTi biaTiviucKeTai] 

153 tjLi6viu Tuj dbiaKpiTUJ Tfic K6|Lir|c]. f| be CTrapTOTT6Xioc XeKTiKf) brjXoi 
TOJ 6v6jLiaTi Tfjv ibeav, jur|vuei b' eTaipav TTeTTaujLievTiv Tfjc Texvric. fi 

, be TTaXXaKf) TauTr) ja^v eoiKe, TTepiKOjuoc b' ecTiv. to be TeXeiov 15 
eTaipiKov [ttic v|;euboK6pr|c ecTiv epu9p6Tepov, Kai] PocTpuxouc ^x^v 
TTepi Td iuTa. t6 b' eTaipibiov dKaXXuuTTiCTdv ecTi, Taivibiuj Tf|v k€- 
qpaXfiv TTepiecqpiTJuevov. f\ be bidxpucoc eTaipa ttoXuv ^x^i tov xp^cov 

154 TTepi Tfj K6|ur|. [f) be bidjuiTpoc jLiiTpa TTOiKiXr) Tf]v KecpaXfjv KaTci-] 
[XriTai]* TO hk. XajLiTTdbiov ibea TpixuJv TTXeT|LiaT6c ecTiv eic 6Hu dTTO-.2o 
XfiTOVTOC, dqp' ou tiKai^jj KeKXr|Tai. [f] b* dppa TTepiKOupoc] GepaTrai- 
vibidv ecTi TTepiKCKapjLievov, xitiajvi |u6vuj uTreZiiucjaevuj XeuKUj XP^- 
jLievov. t6 be TrapdvjjricTov GepaTTaivibiov [''biaKeKpiTai Tdc Tpixac,*j 
utt6cijliov P^''] ecTi Kai bouXeuei eTaipaic, uTreZiujcjLievov x^Tvuva kok- 

KOpacpf]. 25 

156 '€k b' dcTpovojuiac 6v6jLiaTa CdcTpovojuiKfi*], dcTpovdjuoc, dcTpo- 

vojLieiv, dcTpovojLAiKdc fdcTpovojLiiKUJC dcTpovojLiiKU)TaTOC, PjLieTeujpo-yj 1 KTevibiov 6 rdc A || 2 iT6piXa|updv€i AII | cijli6v. IxdTCpov tt^ A || 3 ante 
dvd nC add ^Kax^piuGev || 6 bid|Lir]Tpoc 11 A post ^Taipa | aOpa AII || 7 Trepivpric- 
jLi^vai A TrapeniTiciu^vai S || 8 XeKTiKi?) 11 C || 10 dpGdc] XeuKdc Kal 11 | xp6a Cdd 
semper || 12 juovoTdiLitu A \|;euboTd|Liuj II | ^T^pa K6pT] C || 13 biaKpiTUj A || 
13—14 X. |aT]vi»€i Kal briXol II |1 14 ^T^pav A || 16 IpuGpdTCpov] €U€i(ri S)6^CT€pov 
II II 19 irepl] IttI BC I bidjnriTpoc jLif)Tpa A | irepl ti?iv Kecp. C || 19 — 20 KaTeiXriTai 
Cobet Var lect p 365 KaTeiXriTTTai AC bie{(i^ S)XriTrTai II || 22 jli6vov i)noZ{X)cixivov 
X€Uk6v. icxiu) |li6vu). Td bk II P 24 cijli^v II || 24 — 25 xvtOuvi KOKKOpacpet II || 26 6vo- 
judTi (sic) A II 26—27 dcTpovojuetv] dcTpov^juiov 11 || 27 dcTpovojuiKt(;TaTa II 
tmn add 11 dcTpovojuia 13 CTrapTOK6Xioc] Phot M^vav6poc frg 979 Ko j| 21 d^pa] Bachm L in BA 
12 Hes Suid Et M Libri IV 156—159 247 

PL^OTictj'}, |LieT€iupo\6TOC, fju^T^iwpoXoTiKoc PjueTeujpoXoTiKUJcl, (pucio-*} 
fXoTia, 9UCIk6c q)uciKU)c'j, acTpujv KaTav6ricic. fdfcTpa, dcTdpec.*j 
fdcTpu)v CTdceic, eibri ibeai, cxniLiaTa"]. dcTepwv fbpojuoc, Trepioboc,'] 
[^TrepibpofLiri'], Trepicpopd, TrepiaTUJTri. fdTTOCTdceic, eTT^TTiTec, biacTr||LiaTa*j 

5 fqpujc, feXXajLivpicl, eKXa|LiMJic, auTn, aiTXri, fdcTpairri^, dcTpa dTrXavfi,"} 156 
ffcTdciiLiaj, fd|LieTd0eTa'3'j, dKivriTa, )u6vi|Lia, fecTriK^Ta, piai6Tepov"j 
^Tdp t6 d(p6pr|Ta* 7TXavu)|Lieva'j Kai ibc TTXdTujv (Leg VII 821 B) 
TrXavriTd, cpopnTd, tT9€p6|ueva, 7Tepi<p6pTiTa1, Trepi<pep6)Lieva, t<pai-J'j 
ftv6|Lievai, 7Tepii6vTa, GeovTa 7Tepi0eovTa, tcTpe(p6)Lievaj, TrepiCTpe(p6-'j 

10 [V^va, KUKXoujLieva, eiXoujLieva f 7TepieiXoujueva'j, 7TepiaT6|Lieva. Kai Td'j 
^an auTU)v 7TpdTjuaTa juovrj, CTdcic — Td Tdp d^TO tu)V dXXujv cpau-'j 
pX6T€pa — Kai 7TXdvr|, qpopd Trepiqpopd, 6b6c Trepioboc, bp6|Lioc 7Tepi-'j 
fbpojLiri, CTpoqpri f^TepiCTpoqpril, kukXoc kukXu)cic, eiXricic f^TepieiXricic,^'} 
f7TepiaTUJTn'j. nXiou jueTpa, ceXrjvrjc cxriJLiaTa' iurivoeibric, djaqpiKupTOC, 157 

15 bix^TojLioc, TTavceXrivoc. t!'dvaToXr| fdvoxnj, bucic bucjuri, ecTTepa,*} 
fdpKTOc, jLiecTi|Lippia'j. dvaTeXXeiv, dvicxeiv, f fdvexeiv']^ , dvaXdjuTTeiv, 
dvapaiveiv, dvaqpaiveiv Trpoqpaivec0ai , bueiv buec0ai tKaTabuec0ai,i 
fKdTUj peTTeiv, KaTaKXivec0ai dTTOKXiveiv'j, |Liecri|Lippid2eiv, uTTep KeqpaX^c 
dcTdvar [to Tdp juecoupaveTv fAiTUTTTiwvl. ["OjLiripoc b' auTo cejLiviDc'] 

20 fXeTei (b 400 = 18)»j 

Pfijuoc b' n^^ioc juecov oupavov d|uqpipepr|Kei.'j 
XeTOic b' dv Kai KXivovToc eic Td juecriiuppivd toO 0eou, Kai toO 158 
dcTpou juecriiuppidZiovToc, ^toO dcTpouj TTCpiqpXeTOVToc , toO depoc utto 
juecoOcav Tf)v fnuepav TTepi^eovToc. foupav^c, k6c|uoc. kukXoc, Ziiuvai,'] 

25 fZiuja Td dv TU) kukXuj, a oi ttoXXoi Ziujbia KaXoOciv, dqp' u)V Kai'j 
pZtubiaKov kukXov'j Kai ttou Kai Ivjvy\v e|UTTupovtbidTTupov, qpXoTU)bri,] 
ttTTepiqpXeTnj, [f^epiTTeqpXeTluevrivl'], tnvj Kai biaKCKaujuevriv 6vo|ud- 
2:ouciv. Tf]v be KaTCvpuTlievriv dv eiTTOic Kpuiubn Kpu|uu)bn, vpuxpdv, 159 1 |iieT6U)poXoTiK6c] jieTeujpocoqpiKdc 11 || 4— 5 TrepiaTUJTn lacuna qpujc A || 
5 ^UajLiHiic A itenun | dcTpairri] dtXKwc 11 fiUu)c dcTpaTrri A || 7 Tcip t6] fe Kal 
A II 8 qpopriTd] qpopi^jLiaTa BC | direpiqpdpriTa A || 9 irepiG^ovTa om S || 12 irXavTi- 
qp6pa A II 15 6ix6to|ioc] yi|u(TO|jioc IIBC || 18 KaTap^ireiv 11 qui idem post xaTa- 
KXiveceai repet || 22 eeoO] i^Xiou BC || 24 jiievoOcav II H 27 irepiqpXeTf)] TrepiqpepfJ 11 8 TrXavTiTd Plat etiam Tim 38 C? || 15 bix^Tojaoc] ceXrjvn Aristotel Probl 
XV 6 II 19 jLiecoupaveiv] Aegyptios dicit astronomos: cf Hipparch ex Attalo 
p 12 Com in Arat ed Maass, Achillis Isag p 67. 70 Maass; Ptolem Tetrab saep, 
Manetho Apotelesm V 324; cf Schol Apollon Rh 1460. 1111028 Aristotel 
Meteorol 3 248 BipXiou A 169—162 

cKiepctv fKaxdcKiov, ctTrupov, ctvriXiov. TTXeidbac, Tdbac, 'Qpiujva,'j 
fdpKTOUC, dpKToOpov, ocpiv, oqpioOxov, fdv Yovacivj, CTecpavov, 0u|Liia-'j 
fTripiov, dcTe'pa Ceipiov, Kai Td 7ToXu0pijXr|Ta ev tuj kukXuj 2^ujbia,'j 
fKa0* uiv 01 tdcTe'pec 7T€pi7ToXeuovTaij'j, dcTe'pec KOjLifiTai TTUJYiJuviai, 
boKibec, XaiUTTdbec, ffpo^uvoi']*]^ TaXaHiac kukXoc, Tpic, Cve'q)r|, dcTpa-'j 5 
[^TTai, ppovTai, CKtiiTToi, CTpopiXoi. TaOTa Tdp rrdvTa Kai 6 7Tepi'j 
["toutujv Xotoc dcTpovo)Liia dv TTpocr|Koi.'j 

160 "Gk t€ Mnv TeujjueTpiac tTeu))ueTpricj, TeujjueTpiKrj T€uj|LieTpeTv, 
TeujjLieTpiKoc fTetujLieTpiKUJc, T^uJjueTpiKUJTaTa. t^c dvajaeTpricic, vo|Lir|,'j 
pfKXfjpoc, KXripouxia, biaipecic, biavoiiiri']. bidTpa)U|Lia], CTi)ueTov, Tpa)LA)ur)1 lo 
[fPeu0eTa5J, [eTTicpdveia, feTTiTreboc, TUJvia^, eu0uTpa)U)uoc, Kd0eToc,'j 
[ftTTepiqpepric. cxn^uaTaj eu0UTpa|U|ua , ^TToXuTujva TpiTUJva TeTpd-j']^ 

161 [P^TuJva, icoTTXeupa, lTepo|ur|Kr|J5, [djupXeTa, TUJvia, oHeTa. t6p0r|,yj 
PP6p0iov5 cxniua, kukXoc, eTTiTTebov, K^VTpov, bid)ueTpoc, fi|uiKUKXiov,'j 
f^eu0uTpa)U)ua, cxfijuaj TpiTTXeupov TCTpdTTXeupov rroXuTrXeupov. Tpi-'j 15 
pTuJvov^ icocKeXec [^TepocKeXec] cKaXr|v6v, t6p0OTUJViov djupXuTuJViov'] 
foHuTuJviov. CTepeo)U€Tpia, TrXeupai, ic6|uriKec fTeTpdTUJVOv, TTp6)ur|K€c'J'j 
feTep6)uriK€c, pd0oc ^xov, dpa0ec. eiKOcdebpov Kai oca TOiaOTa.'j 
ficov Tctu, icoOv dvicouv, icdKic, icocTdciov. ccpaTpa, tTToXuTUJViov,j'j 
pfTTdXoc, Tvuj)uujv^, p6)uPoc, cTpoTT^Xov, TTepicpepec, po)upoeib€c. bu-'] 20 
fvd^ueic, biTTOuc TpiTTOuc f TeTpdTTOucf, dxpi Tfic iTTTaKaibeKdTTobdc cpr|civ'j 
f^o TTXdTUJV (Theaet 147 D) , fi|uiTT6bia. eu0u , Ka)UTTuXov. TpaTTe2!ia,'j 
^TTapdXXriXoi eu0€Tai, fTTapd Td'} )ueprij dvaXoTia, Td TTpoc dHiav.'j 

162 'Gk b' dpi0)ur|TiKfic dpi0)u6c, fdpi0)U€Tv'j biapi0)U€Tv ["^TTapi^^ueTv'] 
TTapapi0ju€Tv, KaTapi0ju€Tv ["KaTapi^^ueTc^ai , fcuvapi^jueTv*]. icdpi0)ua,'j 25 
fj^fevdpi^iua^i, dvapi0)uriTa, dvr|pi0)ua dveHapi^juriTa. eHapi0|U€Tc0ai,'j 2 — 3 GriTfjpiov n i e Guxripiov || 3 TroXuepiiXXriTa A | 20ua 11 || 4 ttiutuj- 
vibec S TTOTovuiai F || 5 kOkvoc BC | v^cpri] ^qp' f\ {f\c S) 11 1| 8—23 hic omissae 
leguntur in A post p 262. 15 || 9 TeuJ|LieTpiK6c T€UJ|LieTpetv BC | v6)lioi II 1| 16 tto- 
XOTrXeupov] lc^trXeupov 11 U 16 tcocKeXf) CKaXrivd B tum pergit ita: 6p9i?i 
TU)via, djupXeia, 6HeTa ^TriTreba CTeped Kal Tct SjLioia cf 1 13, ubi B haec verba 
om II 17 CTepe6v. )a^Tpa A CTepe6v. CTepeojueTpfa 11 j ic6iar|Kec] tcri TrXeupd 11 || 
18 dpaOoc n II 19 diricoOv n || 20 j^apboeib^c A || 20—21 66vaTai 11 1| 21 post TeTpd- 
TTOUC A sic lireiTa h^ Kai beKduouc qp. 6TTX. Edpr post Tp(Trouc: dKpiTf]C' ^ireiTa 
Kal beKdiToboc j ^TTTaKaibeKdTric Tro66c 11 corr Jungermann || 22 i^i Tr66ia A f\ 
TTobiatav 11 i^ bnrobia Edpr, corr Seber || 24 biapiGjLieiv— p 249. 2 dpiOjuriTiKdc 
B hic om, praebet post TOiaOTa p 249. 19 additis verbis ^k 6' dpiGjLioO || 26 KaT- 
apiGjLieiceai] KaTapiGjLificai II j lcapieiueiv II||26 ^vdpiOjua Ed pr j dvfipiejLia] dvdpiejLia A 4 KO)LifiTai — 5 XajLiTrdbec, tpic dcTpairai ppovTai = Achilles Com in Arat 
Maass p 68. 5 sq || 6 boKibec] Achilles p 69 c 34 cf Hes boKoi Plin N H II 26 || 
6 CKritrToi] Com in Arat Maass p 127. 10 | CTp6piXoi] 1 1 p 68. 24 || 22 Hes Tparr^Siov Libri IV 162—165 249 

fdvTipiGiLiricdiLiriv, eHapiGjLiiicojLiai tbiapi0)Lir|co)Liai j , biapi0|Lir|0ev'j. dpi0- 
jLiriTiKoc fL^P^^l^nTiKUJCj, dpi0)ur|TiKU}TaToc. dpi0)a6c5 dpTioc, TrepiTTOc.j 
t^fdpTiOTrepiccoc, TrepiccdpTioc, dpTidKic dpTioc^j. t^0Tic|Li6c, \oTi-'j 163 
f°2!ec0ai, \otictik6c Xotictikujc XoTiCTiKiuTaToc , cuXXoTiZ;ec0ai cuX-'j 

5 ["XoTiciuoc, piTTiXoTi2[ec0ai, dvaXoTic^Li^c*] dvaXoTi2!ec0ai. TrXfi0oc, Tra)u-'j 
["TrXri^ec fTroXuTrXri^e^cl, icoTTXri0ia, TToXuTrXr|0ia ujc Ar|)uoc0^vr|c (?)"$ 
fKai TTrepeibnc (? frg 266 BP). Trd)LiTroXXa TrdjUTroXu, Trdvc)uiKpov"j 
{"ujc TTXdTUJV (Leg X 903 C). TToXXax60ev, TTavTax60ev, fTrdvToOevfj 
["'ApicTOcpdvric (frg 840 Ko) b* ecpr|"j Kai TTXeicTax60ev. ["TToXXd be Td'j 

10 fdTTo TOUTUJV ^K t6ttou Kai eic t6ttov Kai ^v t6ttlu cxr||uaTa. 6Xi-'j 164 
t^T^Tric, oXiTOV, dXdxiCTOV, oXiTiCTOV, TrXeov TrXeTov, TTXei6vujc, TrXeiouc,'] 
fTTXeovdZeiv, fTTXeicTripidZ^eiv^, eXaTTov L^XdTTUJVj, dXaTTOvdKic. ttoX-'] 
["XaTrXdciov f TToXXaTiXaciujv , TroXXaTTXaci^vujcf TToXXaTrXaciujc, TroX-"j 
fXaTrXacidZ^eiv. TTXeovac)u6c. d)uu0r|Ta. Tcov icuj, icdKic, dTTicouv, ic6-'j 

16 ^Tric, icmcic]. TeTpdTUJVOC [dpi0|u6c, TeTpaTUJviZ^eiv. eTepo^urJKric dpi0-'j 
[Voc, ^TeXeioc dpi0)u6ci, juovdc, budc Kai Td ecpeHfic. biTrXdcioc bi-'j 
^TrXaciujv, f biTrXacidZieiv, Kai ojuoiujc €Tri tujv ^cpeHfic dpi0)uujv • 'j'j 
[°biTrXaciac)u6v b* 'AvTicpujv (Soph frg 124 BP) eiTrev. f|)ui6Xioc], ^Tri-^ 
f^TpiTOc '^'^oT^ooc^, Kai oca ToiaOTa, 'fi)uicu, fi)uicuTeTapTOV. bia-'j 165 

20 ["Tejuveiv tov dpi0)u6v, bixa Te)uveiv, bixa biaXajupdveiv, biaipeiv, bia-'j 
["XiwpiZeiv, biaKpiveiv, bid)uepiZ;eiv. TroXXocTri|u6piov, (^TpiTTi)u6piov, Te-j'j 
[°f TapTri)u6piov j, TTe)UTrTri)u6piov ujc oi Trepi tov TTXdTUJva (Leg XII 936 C)''j 
["eKTrDuopoi b' oi TreXdTai Trapd toTc ^AttikoTc (Aristot Rp Ath c 2).'j 
fdTre^pavTov. TTp6c0ecic dpi0)uou, dcpaipecic. dTO)uoc dpi0)u6c. .[^bic,j'j 

25 ["(^beKdKicf t^wjbeKdKicyj )uupidKic ["Kai Td 6|uoia'j. )uupiavbpoc, )uupio- 1 biapiejUTie^vToc A II 1—2 ^Hapie|Lir|TiK6c II || 2 f|pie)LiTiTiK6TaTa II |( 
5 — 6 Tra|LnrXr|efi(\!) F)c Tra|UTrXriedc II || 6 lcoirXTiedc II | TroXuirXrieia non ap 
Demosth, ergo aut lacuna aut Ujc A. k. 'Ytt. falso loco; nam Hyp. iroXuTrX. dixisse 
unicum hoc testimonium, quod corruptum |I 9 irXeiCTax^eev] irXeiCTa dXXa A, 
B C praebet infra v ad 1 24 || 10 dTr6 to6tou tuJv A || 11 TrXei6vujc] ibc U 
sed post TrXeiouc add TrXeiovec || 15 ante TeTpdTWVoc B Tpitujvoc || 18 bnrXaciac- 
m6v] bmXdcia II || 18—19 ante tmTpiTOC B kOkXoc || 19—20 5iaT^|Livujv II || 
20 dqpaipetv II || 22 d)C TTXdTUJv A || 23 ^KTr|)uepoi II ^KTTi|u6pioi A | TreXaiCTai 
II II 26 buobcKdKic II ante )uupidKic B: ^k 6' dpiO^uou ktX. v ad p 248.24, tum 
B C : ^pdc 6' O&CTrep TrXeovax^Oev, o^iTUj Kal irXeiCTax^eev cf 1 8 sq 12 TrXeiCTTipidZeiv] cf VII 14 (Isaeus), Harp : Lysias c Andr, Plat Com (Phot 
Suid), Bachm L (Phot Suid) B A^ 296. 17 = Et M 676. 18 || 18 Harp i^)uioXiacn6c. 
'AvTicpOuv TToXiTiKtl)- 'bmXaciaciuoO Kal i^iuioXicTOu' (Ig i^|uioXiac)uoO) dvxl toO 
T^)uioX(ujv Iv TOic XoTiC)uotc (Suid Phot unde Et M) || 21 TroXXocTTi|u6piov] Phot 
Suid I TpiTTm6piov] cf IX 65 Harp (Phot") Hes = B A^ 306. 26 Photi Suid Et M 
753. 51 II 23 ^KTTDUopoi] Hes 250 BipX(ou A 166—168 

cpopoc ujc GouKubibnc (Vn 25. 6), tujc hk Aeivapxoc (frg 23 Tur)5 
[)LiupiaTU)Tncai. xai fTol bibpax)Lioi OTrXiTai Kai TpiaKovTdbpaxinoi] 
[TTupoi, Kai [TTapa KpiTia (frg 49 Bacli)] bibpaxiLuaioi.] 

166 'Gk b^ )Li€TpTiTiKfic |Li€TpeTv, CdTro)U€TpeTv dTTO)Ll€Tp€Tceai'j, t^TTl-J 

f|U€TpeTv pi7TlJLl€Tp€Tc0ai'Jl, CTTpO|U€TpeTv dK|Ll€Tp€Tv TTapa)Ll€Tp€Tv, lUeTpTl-'] 5 
CtIKU)C. Te«J)LieTpia, TeU))Ll€TplK6v'j. d|Ll€TpOV tC^K|Ll€TpOV'J3, CU)Ll)Ll€TpOV 

p['dcu)Li)Li€Tpov'}, )Li€Tpricic Kai ujc ATi)Lioc0evric (?) ttj )LieTpr|C€i. ^l-^ 

^TpOV, t)Ll€Tpi6Tr|cl, P)LI€TPT1t6v5'S, |Ll€)Ll€TpTl)HeVr|V tbia)Ll€)Ll€TpTl)Ll^VTlvi 

fijuepav, bie)LieTpouvTO tov cTtov, fiLi^Tpid^eiv. Kai TTpoineTpTiTdc TTTe-^J 
fpeibTic (frg 191 = 269 BP) Kai TTpoc^ierpeTv NcaToc (frg 169 Tur).'j lo 

167 fTTpo^LieTpTiT^v. Kai jueTpTiTiKov Aeivapxoc (frg 21 Tur), bi)Li€Tpov'j 

f PTpi|UeTpOV'j €7TijU€TpOV, tcU)Ll|U€)LieTpTl|U^VU)CJ, Kai CU)Ll)LieTpiaC 'AVTl(pU)V'j 

(frg 178 BP), Kai lcaToc (frg 169 Tur) dK)LieTpr|0eic, Kai Aeivapxoc'] 
P(or XVIII frg 7 Tur) ^eTpov^juou toO ^tti tujv )Li^Tpu)v', Kai buc)Lie-'j 

fTpTlTOV 'AVTlCpUJV (frg 178), Kaij )Ll€TpTlTdc OIVOU At1)LIOC0^VT1c5 15 

(XLII 20). Kai Touc juev ttoXXouc djueTpouc Eevocpiuv (Cyrop V 2. 7, 
Anab III 2. 16) K^KXTiKev, t6 b* dveu )u^Tpou djLieTpov TTXdTUJV (Leg 

168 Vn 820 C), [Kai Tf)v €v Tuj TTobi TTpoc Tfjv Xupav d)U€Tpiav5. IX i- 
T p uj V b' 6v6|uaTa )uebi)uvoc Cf)|ui)uebi)uvoc'j, xoTviH f^TpixoiviKOV 7T€VTa-'j 
fxoiviKOV, Ka7Ti0r| ujc Eevoqpujv (Anab I 5. 6), dpTdprj ujc *Hp6boToc'j 20 
(I 192). f) b' dbbiH )ue'Tpov T€TpaxoiviKOV, judpic b' ^HaK^TuXov, ko- 
tuXti be To TpiTov Tflc xoiviKOC. 6 be )U€bi)uvoc xoiviKec 6ktuj Kai 
TeccapdKovTa, fo b' fi)ui)uebi)uvoc Teccapec Kai ekocivj, 6 bk TpiTeuc] 
[^KKaibeKa, Iktcuc b' oktuj], fijuieKTOV Te^TTapec. ou |u6vov b' fi ko- 2 )LiupiaTU)TTlcai A )LiupiaTU)ToOca C juupiaTtOTOuc elvai 11 | TpidKovra 
6(6pax|Lioi C II 3 TTupToi A | bpaxjnvaioi 11 bpaxjLiatoi A || 4 ^uexpiKfjc 11 1| 6 fi^ierpov] 
jLi^Tpov n II 7 jLi^Tpricic B C ante fi)LieTp. 1 6 || 9 biejLieTpoOTo II | TTpocjiieTyiTctc S irpo)Lie- 
TpiTctc F cf 1 11 ubi U irpo^LieTpTiTdc cf Harp irpoc^LieTpoOvTac A || 11 xai Trpo^iieTpi- 
k6v Kal A. 6id|LieTpov II || 12 post ^Tr()LieTpov S add cu)ujLieTpov Kal | cu)Li|Lie)ueTpri|ud- 
voc n II 14 jLidTpa v6)Liou itii A jLieTpov6|auj tuj U || 16 Kal touc] ^KdcTouc A || 20 Ka- 
uoiGol II II 20—21 'Hp. I6^a b^ (^ bk d6al F) «djLieTpov TeTp. H || 21 bk b&bil 
BC I ^2axo(viKov BC | )Lidpuc IIBC j| 24 6kt€0c A 2 b(bpaxjuoi 6iT\tTai] Thucyd III 17 || 7 in Demosthene non invenitur. 
Legitur tt) jueTpricei Xenoph Mem IV 7. 2 |I 8—9 bia)Lie)LieTprijLi^v»i i^|u.] Harp, Lei 
Sabb , Hes || irpo^LieTpriTdc] Harp TTrepeibric ^v r<^ irepl toO Tap(xouc || 14 jueTpo- 
v6)Liou] Harp (Phot" Suid): Ae(vapxoc ^v tCu KaTd KaXXicG^vouc BA^ 278. 25 
Photi II 18 ad § 168 sq cf X 113 || 20 KaTriOri] Hes | dpTdpri] Hes || 21 &bbil] 
Hes EtM I )ndpic] cf X 184, Hes || 23 TpiTeOc] Phot || 24 i^)n(eKTOv] = X 113 Harp 
(Photn Suid) BAv 262. 28 Phot^ Et M 430. 42 Schol Arist Nub 643 jj 24— p 261. 1 
cf X 113 Libri IV 168—171 251 

TuXri iJTpuJV rjv Kai Sripiuv jLieTpov, fujc TroXXaxoGev f) KUJ|Liiubia'j 
fuTTobriXoi"], dXXa Kai Koqpivoc jLieTpov BoidOtiov ctjucpuj iiieTpoOv 
fCTpdTTic fToOv (pricivl ev fTUj^ Kivrjcia (I frg 13 Ko)'j 169 

fTd b' dXqpiG' ujaTv ttujc errujXouv; — TeTTdpujv'] 
5 pfbpaxiiAwv iLidXiCTa tov Kocpivov. — tV] Xexeic; |LieTpuj"S 

fexpuJVTO Kocpiviu; — ti . . . . toOt' au0' foTi']'] 

foivou Kocpivoc, buvd|Lievoc TpeTc x6ac +PiTuppaiv'j'5 

{OBt-raTc^ Kocpivaic fTauTd TaOTa buvd|Lievoc.'S'j 

[KUTTpov be fTO outujI KaXou|aevov jueTpov eupoic dv TTap' 'AXKaiuj] 

10 [fev beuT^puj lueXujv (frg 141 B*)'i, Kai fijuiKUTTpov TTap' 'iTTTTUJvaKTi] 
^iv TUJ TTpuJTUJ TOJV idjLipujv (frg 24 B*) j. Kai KOTuXr) , d|Li(popeuc,5 
txoeuc. KpoucijueTpeTv, Kai TTapaKpoucixoiviKoc ev Tf] KWjuujbia (III] 
tp 590. 1104 Ko), KpoucijueTpujv. icoxeiXfi, emxeiXfi, errijuecTa' ^cti] i7o 
\b' icoxeiXf) juev Td TTXripri, eTTixeiXfi be [Tdj KaTUJTepuj toO x^i^ouc,] 

15 teTTijuecTa be Td uTrepTTXea. eTTi f[be]^ tujv fHriptuv jueTpuJv^ Td ouk] 
tdTTeipriiueva* t6 b* dTrovpujv ep^aXeTov dTTO|udKTpa f| CKUTdXri f| Trepi-] 
[cTpoqpic. fiiuibeec, {^ffnuiTTXiipujTOV^, fnuiTTXeujv, evbeecj* uTTepbed be] 
[Td Xiav evbed.. ecTi bk lueTpriTiKfic [Kai fToj lueya c|uiKp6v, TTd|u-'j 
flueTa TTd|U|uiKpov, Trd|U|ur|Kec TTp6|ur|Kec uTT€p|ur|Kec , cu|U|ueTpov uTTep-'j 

2oP|U€Tpov, Kai TrdXiv €|UTrXeujv fKaTdTrXeujv'] uTTepTrXeuJvj , Kai [ttouc,'j 
tTTTixuc, TTaXaiCTri, box|ur|, ttutujv, opTuid, f^Kai oca €tti tujv dv0puj-'j 
fTrivujv lueXujv ecTi TTpoeipr||ueva (II 157, 158). Kai TrevTdrrouv Kai'j 
[^teTTTaKaibeKdTTOuv Kaij TTevTdTrrixu Kai oca TOiaOTaj, foiLioiujc f^ejj] 
tfpKavujv Kal CTd0|ur|.15] 

25 'Atto be CTaTiKfjc CTfjcai CTf|cac0ai, icTdvai fiCTaTai'], cTr|cd- 171 

juevoc, CdTTOCTfjcai'] dTTOCTf|cac0ai ^ fcucTfjcai, fdvTicTf|cac0ai^ dvTi-'j 1—2 yj K. aOT6 bY\\oi II II 2 iLi^Tpuuv BC | 3oiujtik6v II || 4 dXtpiTct II || 6 b' 
^XP^VTO II I Koqpivujv f\ lacuna 10 fere litterarum capax toOt' A Koqpivtu toOto 
aOT6 n sine lacunae signo || 8 K6qpivoc II || 6 — 8 Kaibel ita: Koqpivtu ; — irapd Boiujtoic 
ic6' 6ti I oiv. K. buvd|Liev6c kTi Tp. x^cic, Trupujv j tc k. || 9 KUTTpiov II || 10 ineXOuv] 
pipXiuj A I Kal] u)c IIC I iinroKpdTei C || 12 xoeuc* |neTpeiv II | irapaKpoOv (oOt]v 
F) xoivik6c n II 15 Oirepdvuj IttI tOjv II || 15 — 16 oO KaTeipr}|udva A oOk dGrnvri- 
ILidva II II 16 Td A I b^ d7r6 tujv ^pyaXeiujv AII dtrovi;6v C corr Jungermann | 
dTTOjLidKpa II II 17 T^juiTrXeov 11 sic semper || 18 ^vbefi AII | |ueTpiKf^c II || 20 Ttouc] 
Touc II II 21 TraXaicTric C | -nvfibv] Trfixuc iterum A || 25 VcTaTO 11 2 sqq cf Hes s K6qpivoc || 9 sq = X 113 Hes KOirpoc || 12 irapaKpouci- 
XoiviKoc] Phot, Hes || 13 Kpouci|LieTpeiv] Hes | ^iriiLiecTa] Hes || 16 Hes s dir6i|ir|CTov 
et diTOjudKTpa cf Bachm L in BA 431. 26, Suid dTrecKOTUJja^va (Aristoph frg 
712 Ko) II 17 vjTrepbed] Hes || 21 iraXaicTfi] H 157 | iruTuOv] II 158 252 BipMou A 171—174 

fcTTicai, €u0Ovai, dveXKUcai, xeivai* toioOtov fap ^cti t6 'Ohtipik6v*j 
[00 69 = X 209)"j 

fKai T^Te br\ xp^ceia TraTrip dTiTaive TOtXavTa.'} 
fcTaTiKOC fcTaTiKiuc"jj, CTaTrjp, P*icocTdciov*S. 2!uTd, TpuTdvn, TtXdcTiT- 
Tec, CTaGiLid, fTdXavTaj, fKavuiv"], ZiuToc, oXKrj, KaG^XKeiv, [dTeiv — 5 ^ 
[Armoce^vric Tdp ttou cpriciv (XXIV 129) '8c rJTe TpiaKociouc bapei-5 

172 tKOuc'5 — papuveiv, peTreiv Cpoirri, papuTr|c pdpoc, dXacppoTTic, KaTa-'] 
f(pe'peiv dvacpepeiv, dxOoc diTaxee'c, KoO(pov kou(p6ttic, 6tkoc'j, ic6p- 
pOTTOV [°icopp6TTiuc icoppoTTia , t^Tep^ppOTTOVJ lTepopp6TTUJc 4Tepop-"j 
fpOTTia, dvTippoTTOV piaZ!6)Lievoc b* av eiTTOic Kai dvTieeTov. KXiveiv'j lo 
f dTTOKXiveiv , KaTapapeTc eivai Tdc TrXdcTiTTaCj, dmeeTvai TaTc rrXd- 
ctitHiv, fdvTieeTvai Td icTdjuevaj. Kai criKuujLiaTa ujc *YTTepeibric (frg 
271 BP), Kai papucTaeina ibc 'ApiCTocpdvTic (Ran 1397). Kai dvacr|- 
Kwefivai bk X^toit' av t6 TrpocOeTvai tuj dvaq)epo]Lidviu eic ttjv TTp6c 

173 To papOvov icoppoTTiav. Td b* 6vo|Lia2;6)Lieva cTae|Liia Icti CTae|nd, [cTd-^ i5 
[ci)Lia] ujv6|iacev ^iv 'YT'j Kriqpic^buipoc 6 ku))liik6c (I frg 13 Ko). 

CTaTTIpa b' 01 TflC KUJ)LlUJbiaC TTOlTITai TflV XlTpaV X^TOUCIV [TfjV }iky] 

[fap XiTpav eipr|Kaciv oi CiKeXiKoi KUJ)LiLuboi (Epicli frg 9 Kaib), bi-] 
[KeXXav b^ TTevTacTdTripov CujciKpdTric Iv TTapaKaTaeriKTi (III frg 1 Ko)] 
[Tfjv TTevTdXiTpov]. 6 hk xpiJCoOc CTaTfip buo fJTe bpax)Lidc 'ATTiKdc, 20 
t6 hk TdXavTov TpeTc xP^coOc. Kai \xr\v 01 tc AujpieTc TTOiTiTai Tf]v 
XlTpaV TTOT^ jLl^V v6^lC)Lld Tl tXeTTT^vJ XeTOVJCiv, oiov oTav Ciucppujv 

174 ev ToTc T^vaiKeioic )lii)lioic (frg 37 Kaib) XeTri ^o }i\cQ6c beKdXiTpov' 
Kai TTdXiv iv ToTc dvbpeioic (frg 72 Kaib) ^ciucai b* oub^ Tdc buo 
XiTpac f^buva^Liai']', rroTe be CTaQ\x6v Tiva, [ujc AeivoX6xoc dv Mr|beioi] 25 
[(frg 4 Kaib) ^TeTpujKOVTaXiTpouc ^ tivI veavicKUJ rrebac.'] 'ApicTo- - 
tcXtic b' iv )Liev 'AKpaTavTivujv 7toXit€1(}i (frg 476 Rose) TTpoeiTTUJV ujc 3 t66€ A II 5 CT&Q\xY] A | 6Xku II H 6 ^xe H \\ 9 ^repopp^Triwc etc A || 16 papO 
A II 15 icT\ craeMd] ^TricTae)Lia BC, tum S Kal add Kaibel || 16 ubv. ^v^i (iv vr]X S) 
Kr]. n Ivia Kri. ibv. A || 18 XiiTpav II semper || 19 TrevTdTTTipov A TrevTecT. 11 | KpdTTic 
A II 20 xpwc6c n I buo fJTc] hif\fe U b<)o elxe B C || 22 vo)aic|LiaTOC XeTTT. 11 jj 
23 post X^T>3 A. add 6ti || 26 ttot^ bi oO b^ ct. B | bri|LioX6xoc A || 26 TCTTapd- 
Kovra XiTpouc AC | Tiaibac AIIC, corr Salmasius || 27 ^v tti tu)v 'Ak. A ^ttI )li. 
'Ak. BC I irpoceiTiibv A 4—6 = X 126, Hes CTaOjLid- eOpeTpa TdXavTa Cf Euripid Hercul 999 || 
8—9 ic6ppoTrov] Bachm L (Phot Suid) Hes || 16—16 CTae^nia — CTdci)bia] ==X 126 ji 
17—18 cf IX 81 sq. B A" 106. 32, Hes, Bachm L Xkpa (Phot Suid) || 19—20 cf 
IX 57 II 22 sqq XiTpa] B A" 106. 32 v6)LiiC|na CiKeXiK6v 6ti bi Kal ^Tri toO CTaOiuoO, 
'eTrixapinoc 'eXTribi ir\ TTXouTqj || 26 sqq = IX 80 sq Libri IV 174—178 253 

dZiTiiuioOvTO TrevTTiKOVTa XiTpac, iTxa-^ei ^f) be XiTpa buvaTai 6poX6v 
AiTivaTov', iv 5' 1|uepaiu)v TroXiTeia (frg 510 Rose) (priciv u)c oi 
CiKeXiujTai Touc )uev buo xaXKoOc biZiavTa KaXoOci, t6v b' ^va ouTKiav, 175 
Touc be TpeTc TpiavTa, touc b* t^ f])LiiXiTpov, t6v b' 6poX6v XiTpav, 

5 t6v be Kopiv0iov CTaTfipa beKotXiTpov, OTrep beKa 6poXouc buvaTai. 
t^vioi be Kai tOjv 'AOrivrici KUJjLHubouvTiuv tujv veujv, olov OiXrmujVj 
[iv CiKeXiKUJ (II frg 78 Ko) Kai TToceibiTTTroc ev raXdTr) (III frg5 
[8 Ko), XiTpac |LiVTi|Lioveuouciv5. Kai ^pbo)Liov b' fijiiiTdXavTOV Kai 
TpiTov f]jLiiTdXavTov Kai Tot TOiaOTa [cTaTiK^ dv irpocriKoi, ujcirep Kaij 

10 Ij] KpeujCTd9juri.5 

P^Koivd b' kTi Teuj|ueTpia dpi8|uriTiKf3 lueTpTiTiKrj CTaTiKfj, Tfi )uev'j 176 
flXaTTOv tQ be luaXXov trpocriKOVTa, trpuiTov )uev auT6 t6 )udXXov'j 
f^Kai fjo^ fiTTOV, iTteiTa vo)ufi biavo^fj veT)uai, x^picai x^Pic)u6c,"j 
fbiaKpTvai bidKpicic, bieXeTv biaipecic, )uoTpa )u6piov, )u^poc |uepic, |ue-'j 

isfpicToc, )uepi2eiv )uepicd)uevoc )ue|uepic)ueva l)uepicu), juepicTdc, dvTi-'j 
tVoipci ico)uoipeT, d)uoipoc, bi)uoipia bijuoipiTTic , d)uepiCTOv, TpiTr|-'j 
[Vopiov juoipoXoTXficai ujc 'AvTKpujv (frg 20 BP). bdcacGai, bac)u6c,'j 
{"baTTiTdc.'j 

'A7t6 b' iaTpiKfjC laTpoc laTpeia, fTacic'], idcacGai ['dHidcacGai,'] i77 

20 Ciu))uevoc'j, idci)uoc dviaTOC, ["id)uaTa'j' Kai 6 juice6c laTpeTa, ["fKaifj 
CCt6'J epTacTfjpiov laTpeTov. GepaTreueiv, GepaTreia']. dKecacGai f eHa-'j 
[^KecacBai'], dKecTf|c, tdKf||uaTa u)C "0)UTipoc (0 394)5 ^^^ TravaKfi 
(pdp)uaKa, [Kai lHaKou)uevoc. tdTTi)u^Xeia'j, KO)uibf|, vocT^Xeia, pvocTi-'j 
fXeOcai'j tfeKVOCTiXeOcail, vocoKO)uficaij , vocoTpocpia. pdppu)CTeTv,'j 

25 dppu)CTTi|ua, ["dppwcTia* uTieia, uTiaiveiv, uTifjc. biaiTa, biaiTTicic.'j 
P^Tdxa b' dv laTpuj TTpocf|KOi Kai i^picijuoc fi)uepa' Mevavbpoc (frg'j 178 
fJ^^QO Ko) Totp ^€pi Tfic dpb6)UTic XeTUJV qpTici'] 

["Kpici^oc Tctp auTTi Tiv€Tai.'j 

1 ^J^Tijiiouv A I TrevrriKOVTa] TpidKOvra Cdd IX 80 | XfTpaic ^ir. BC || 2 — 3 oi 
jii^v Ci. BC II 3 biZavTa H 6(5avTa C ^HdvTa B ^SdXiTpa A cf IX 81 ubi ?H 
TdXavTa Cdd j oOTTiav AB || 4 TpiQvTa] TpiaT^ A TpidKOvra BC Tpiaiviav 
n corr Salmasius 1| 5 «Trep] 8ti ABC || 10 oi Kp6cTae|Lioi H || 11 ^ctI] ^iri A || 
14—15 ja€pic|n6c n II 15 luiepiTdc II |1 16 6ia|uoipia AII | 6ia)LioipiCTric A || 
17 )LioipoXoxf|cai A )LioipoXoxfi(oO F)Tai II corr Bekker 1 19 iaceai ^HiQceai A Ij 
23—24 KOHTibivoc, riX€iav6c, r|XeOcai, v6coc, vocficai, vociObric ^ttivococ (cf ni 106), 
dvococ vocoKO)uficai 11 H 28 aOTi^ 11 1—5 = IX 80 sq Cf CGF I p 217. 226 Kaibel || 6—8 = IX 81 ubi se 
4v Tolc irepi CTaTiKfic de hisce rebus disseruisse dicit 1| 17 )iioipoXoTXf1cai] cf 
Vm 135 sq Harp juoipoboKf^cai (Phot Suid), Hes H 22 dKfi|uaTa] sic Aristarchus, 
nou dK^CjuaTa 254 BipXiou A 178—181 

fTOjLiTi, T€ju€iv ^KT€)Li€Tv. ^jLiTrpticai, KaOcic, KaOcai"}. (pap)tiaK€ia, <pap- 
jLiaKOTTOcia- t6 he cpapjLidHai d)Li(pipoXov ujCTicp 6 (pap|uaK€\Jc , Kai r\ 
9ap)LiaKic €TTi Tujv pXaTTTovTUJV ludXXov dKoOcTai. pTTXripiucic Kevu)cic,"j 
fTrXripuJcai K€viucai'j, icxciv f^icxaivciv"]. cTfjcai peOjua, [°dTTicx€Tv,"j 
TTpOKaXecacGai Cf^KKaXecacOaif, eiTiCTTdcacGai, dqpeXKucacGai'}. t6 b^ 5 

179 K€vu)cai bid KaGdpceujc Kai eHiviucai XeTouciv, Kai eHivwjLievov f\ kuj- 
ILiiubia (III p 577. 1004 Ko) t6v KeKaGapiuevov ^['(pTiciv'}^, wc Ik tOuv 
ivujv (pepo)Li^vTic Tf|c xoXnc* t6v b' auT6v Kai UTTepivujjuevov (paci 
^fKai uTTepivov^j^. fKaTeueOvai t6 eKXwpncav dpBpov nTriujc, Trpdujc.*j 
TTaiujvia (pdpiLiaKa, ^f^dXeHKpdpjLiaKajj, dXeHriTripia, XuTripia, eXaTTjpia Td 10 
KevoOvTa, ficxaijua']. cxdcai (pXe^a, t^Ocai qpXepa, [bieXeTv cdpKa,'j 
pbiaTe)Li€Tv*j cdpKa, d|LiOHai cdpKa, ["dvoTHaij cdpKaj, eTTiTpdipai. t!^dHe-"j 
fXeTv ocToOv, dHapepujcai, diTOTeepauciLievov fTrapaT€epauc)Lievov']'j, U- 
cai ocToOv, [°dTToHecai'j, KoXXficai, [VoXdcai, t6 dvoibaTvov cucTeTXai.'j 

180 ^TTdcai (pdpiuaKa, eTTieeTvai (pdpiuaKa, ^TTiTcdcai. Kaedpai t6 pepuTTUj-'j 15 
tVevov. Kal'j biaiTa be Kal biaiTfjcai iaTpiK6v ^pTOV, Kai KaTavTXeTv 
fKai KaTapp^x^iv Kai [KaTaiovdv, Kai aiovricic Kai [KaTaiovricic, Kai'j 
C^KaTaTrXdcai Kai eTriTrXdcai, Kai ^vaXeTipai Kai dTTiTpdvpai. 'ApicT0-'j 
C'(pdvTic b* i\ Tuj fripai (priciv (frg 129 Ko)'j 

f"6(peaX|Liidcac TTepuciv eiT' lcxov KaKUJc'j 20 

{VdTTCie' uTTaXeKpojuevoc Trap' iaTpuj*} 
feiTTeTv b* Icti Kai t6 ttOov, TTuujbec, )LiuHu)bec uTpov, |aeXiTUjbec,'j 
pai)LiaTUjb€C.'S 

181 Kai dpTctXeTa |Liev iaTpujv c)LiiXr|, vpaXic, to)U€uc, ujTOTXu(pic, 
tVnXri'5, uTTOTpacpic, peXovri, HucTrip, obovToHecTTic, obovTdTpa, [eubiaiov.^ 25 
Kai )Lir|Xujcai t6 Tfjv |Lif|XTiv KaeeTvai, [^Seev fKaij Opuvixoc 6 kuj)ui-'j 

f Koc (I frg 62 Ko)»j 

t^^)Li€i KaTa|Lir|Xujv* (pXeT|LiaTOC Tap €1 TrXeujc.»j 
fi TTOu be Kal becjud, (^Kai TeXa|uu)V€cj Kai luoTa Kai fioTujcai [^Kai^jj 
ttVoTUJCic^ Kai luoTUjeeic. [Kai irap' 'ApicTO(pdv€i (Vesp 1440?)'jj 30 

3 pXeTr6vTUJV II | ja6vov 11 1| 9 ^TXUJpncav A ^KXiuplc dv 11 || 11 ^Xeiv 11 || 
13—14 HOcai BC || 16 iriccai 11 || 15—16 ^pputt6|li€vov II || 17 Kareujvav A | 
liOvricic etc A 6iaii{)(6 F)vticic II 6iaiovf|ceic C || 18 ^TTP^^M^ai -A. ^TXpicai 
coni Jungermann || 20 ir^puciv ^tt^cxov II || 2 1 ^ireie' A || 25 sqq jauXri semper 
n I 66ovToHiicTTic A | eiieibiov A eObiov II C corr Dindorf in Thesauro || 28 Kaxd 
An |iuXu»v II I Kai qpX. A | ci(coi S^ttX^ujc II |( 29 emou A eiiroic 6' &v Kai BC | 
)Liu)Ta C |h6touc B | jaujTOJcai . . . )uu)TUJ0eic C 

9 OTT^pivov] Ael Dionys L p 175. 10 Schw (Phot) cf Phot ivQceai, Phrynich 
in BA 69. 15 || 12 ^uiTpdvpai] Hom A 139, N 553 || 22 irOov] cf VI 54 || 24 sqq 
cf X 149 sq II 25 et&biaiov] Paulus ex Festo p 78. 12 MiQler || 26—28 Hes et Phot 
|LiTiXu)cai II 29 |Li6Ta] Hes Schol A 440 A D Libri IV 181—184 255 

ff^ditibecinaj, Kai KaTd7TXac|Lia ev rripuTdbr) (frg 178 Ko), Kai oGoviov'] 
t^TO d7rib€C)Liov. Kai TeXajuiuva b' dv eirroic civboviTtiv, Kai (pdpjLiaKOv'j 
[^KaTaiTXacTov KaTd 'ApicToq)dvTiv (Plut 717), dq)' o\j Kai t6 KaTa-"j 182 
f^irXacG^v (?) eipr|K€V' t6 Tdp TTepiaiTT^v dXeHiqpdpjuaKOVj. Kai irobo- 
5 CTpdprj b' f) Ttt CTpejuiiuaTa KaTeuGuvouca ev Tfj KU)|uujbia epTaXeiov 
laTpiKov. Kai XeKdvri, fjc t6v TTuGiueva "AXeHic (11 frg 329 Ko) 
TTTepviba KaXei. f^Kai juaxaipia b' ^KdXouv oi veoi Kuujuujboi (in*j 
P^p 467. 327 Ko) +€V oic d7T€cxa2^ov outuj ^dp ^XeTOV t6 djuucceiv,'] 
\^b 01 vuv KaTacxdZieiv"]. Kai |uf)v Kai ciKua ev ti tojv epyaXeiujv, 183 
10 fujc KpdTTic 6 KWjuiKOC (frg 41 Ko)'j 

["dXXd ciKuav TTOTipaXu) coi Kai Ka Xfjc dnocxdcuj.f 
pKai KTipujTfjv b' dv eiTTOic ^TTi Tujv laTpiKUJV, 'ApicToqpdvouc (Acharn j 
C1176) eiTTOVToc»] 

foGovia, KTipu)Tf]v 7TapacK€udZ:€Tai.'j 
15 P^v b' *AvTi9dvouc TpaujuaTia (11 frg 208 Ko) Kai TauTa tujv laTpi-'j 
fKUJV CKeuujv'j [fKaTecKeuac|udvoc'j 

['XajUTTpoTaTOV laTpeiov euxdXKoic 7Tdvu'j 
fXouTripioiciv, eHaXeiTTTpoic, tKuXixvici,j'j 
tftciKuaiciv, u7T06eT0iciv.j'j 
20 t^vocrjiudTUJV b'j 6v6)uaTa KeqpaXaXfia, KeqpaXaia, fi|uiKpaipa, 184 

PfKdpoc^, KapTipapia, iXittoc, CKOTobiviacic, fKecpaXaXT^ v6crijua,^'j 
C^fKapTiPapiKdv^, KeqpaXaXTeiv, KapTiPapeTv, ^TepeTKecpaXdv, iXiTTidv,'j 
fcKOTobividv. f 690aX|uia5'j 6q)0aX|uidv. pTdxa be Kai t6 KOiXoqp^aX-'] 1 Trj ^uTdbri H || 3 — 4 KaTairXace^v] KaT^irXacev cl Aristoph Plut 721 
Jungermann || 5 hl t6 tA CTp^^. A | CTpubjaaTa 11 | KaTeuGOvov AII || 7 iTT^pi6a 
II II 8 post dir^cxaCov A add f\ ^cxalov || 11 TroTipdXXiu A j KdvaTXf^c A 
KdToXic II post Kuehn (kSv t6) et Meineke (Kat tO) corr Kaibel || 12 'ApiCToq)dvr]c 
II II 14 irapacKeudCeTe Aristoph || 15 irpaTlnaTia 11 1| 16 KaTacKeuac|ui^vov (-tuv F) II || 
17 eOxdXKOic e 1 X 46 Meineke ubi in eodem versu ^vxdXKOic ABC ou xaXKotc 
II, hic ei)Xd|Lnrpoc A euXaiuTrpic II || 18 XouTvipioic A XouTf^pciv 11 1| 18 — 19 X 46 
II habet kuXik^cci ciki^c(ccF)iv, C kuXikiciv ciTiieciv || 19 Oiroe^Trici n hic et 
X46, ubi OiroeeTOici C || 20 i^iniKpaipa] cf 11 41 || 21 eiXiTTOc 11 semper || 
22 ^TepaTKeq)aXdv II 1 ^Tribecjia] ^iribecjuov Aristoph 1 1 cf Phrynich p 292 Lob . . oObeT^pujc 6^ 
t6 ^7r(6ec)Liov koI Td ^7ri6ec|aa ujc oi dpxatoi || 2 tcX. civb. VII 72 || 3 — 4 KaTa- 
TrXace^v in Aristophanis neque comoediis legitur neque frg receptum || 6 XeKdvr]] 
cf X 76 sqq || 7 iTTepviba] II 197, Hes s irTepvic, Ael Dionys L p 204. 4 Schw 
(Phot) II 18 Hes et Phot KuXixvibec || 20 cf H 41 || 21, 22 iXiTToc, iXiTTidv] Phot 
iXiTfi^ Suid, Schol Arist Ach 581 Hes iXirfoc, iXiTTidv Moeris 199. 24 B || 
23 sqq cf H 65 256 BipXtou A 184—187 

[ViaVj, OLiK ibiov jLiev t^v6|li€vov ev 696aX|LioTc vocnina, cujLipaTvov bk 
KOiXaivec0ai touc 6cp6aX)Lioi)C eH aXXou vocr||LiaTOc. 

[oub' ubaTOTTUJTUJV oube KOiXo96aX|Liiujv] 

185 l(pr\c\y 6 KpaTTvoc (I frg 288 Ko)* [Opuvixoc b' 6 ku))liik6c (I frg»j 
f77 Ko) Kai Tf|v KoiXoq)6aXjLiiav eipriKev"]. dpTejuoc, Xrmri Xrmav 5 
tTXa)Liav5, d)LipXuu)TTeiv P^d)LipXuuiTria. uJTaXTia, KaTedx6ai Td ujTa,'] 
fKuv|jeXiboc eivai e^LnrXea, IXkiIiv, utpottitoc. KaTdppouc, K6pu2[a*j 
\^Kopvlav, 7TTap)Li6c 7rTdpvuc6ai'j. CTO|LiaXTia [cTO^LiaXTeTv , f]XKiuc6ai5 
[t6 CT6)ia. T^wjccaXTia [LT^^ccaXTeTvj']* X^toito Tdp dv Kai eTii 
Tujv KttTd T^^TTav ^Xkiuv. [^Trapoibaiveiv Td TTapic6)Liia, CTacpuXri-'] 10 
CT0)nia. pr|H, XuH, pr|TTeiv, XuTTeiv, lcp* iLv t6 dvaKOTX^^idcai.'j 

186 f^^^LiTTuoc, u7t67tuoc. ucpai)Lioc dvai)Lioc, dviK|uoc, uTT^pTrXeujc, dHai)LiiIiv,'j 
Cai)Li6ppoia, ai)u6ppucic. 9piKTi, viJUT)u6c vpuHic, fwi^j» tcppiTTeiv,j'j 
{^^ipux6ai KaTevp0x6ai'j, pTToc, iiTriaXoc. touc b' dei piTUJVTac 01 ua- 
Xaioi piTUJCipiouc ^Xe^ov, ouc 01 vOv bucpiTOuc. f'ApiCTOcpdvTic b' dv'j 15 
f BapuXujvioic (frg 92 Ko) bucpiTOC eTpr|Kev'j. TrupCTdc, ["cpXeT^Liovf)'] 
TTupeToO, ^KaTapoXrij, TTepioboc. f6ep)Lia Kai ttOp 'ApiCTO^dvric (frg'j 

f 690 Ko) C^cpTi-TJ 

fb b' ^x^v 6ep)Liav Kai ttOp fJKev.'] 

iSTC^eiboc b^ TTupcToO Kai KaOcoc. cpOca, bidppoia, dKpaToc bucevTe-'] 20 

[Vict*j- KapbiujTTeiv, LCTrXriviav^, Xi6idv, t.%epiTTveu)uovidv. ve^pTTic,'] 

f^TTXeupTTic, dTTTiXucia. Kai CTpaTTOupia ujc 'ApiCTO^dvT^c ^v KujKdXuj'] 

[\frg 355 Ko). dTrdcTacic, ubepoc ubepidv, otkoc, IHuJTKU)c6ai uttujtkuj- j 2 KOiXa(v€C0ai touc 6cp0aX|Lioi)C interpolata videntur Wilam | fiXXou ab- 
juaToc Kal vocfjiLiaToc C || 3 o60' C | iL)6aTOTroTU)v AIIC, corr Porson || 5 xf^c 
KoiXo(peaX|Li(ac II | Xti|u6c S Xo()liti F | Xoi)Liav F || 6 TXri|Liav A TXajLiQc F j 
,KaT€dx0Ti n 11 8 K0pu2u)v A | ^XKoOc0ai A || 9 T<ip] 6' A || 10 A in marg tp T^^J^t- 
Tav, in textu CT6|ua | Trap(0)uia 11 (in S c erasum) || 10 — 11 CTaq)uXTiCTO|a(a II || 
11 X6tH Cdd in 1 11 103 Plat Conviv 186 CD | dvaKOTXU^icacOai II || 13 (pp(H] 
(pp6Sic A II 14 ^iToOvTac IIBC || 15 ^iTiwcip^ouc BC ^iToucip(ouc II j!)iTocib(ouc A 
^iTOCip(ouc Ed pr v Lob ad Phryn p 420 | 'ApiCTOcpdvric hk 60cp, €ipTiK€v ex- 
pungit Dindorfius et ^v BapuXu)v(oic ante ^cpri 1 18 reponit || 17 post KaTapoXri 
n add KaTTiPoXf) 7rup€ToO cf Lobeck Phrynich 699 || 19 O^pjLia F | uOp eipTiK€v 
A II 20 Kaucouc II || 21 ircpnrXeujLioviav 11 || 22 ^TrTiXuc(a] ^iriXTiiii^a coni Junger- 
mann || 22—23 'ApiCToqpdvTic lacuna dir^CTacic A || 23 Obepdv II | IHoTKU)C0ai II jj 
23 — p 257.1 OTroTKU)C0ai OTuepoTK. AII 5 fipT€|ioc] II 65, Hes bis || 11 cf U 103 X6H Phot || 12 l)iiuuoc] Hes jj 
15 ^iT€Cip(ouc (sic) Phrynich in BA 61. 29 || 16 bucpiTOc] Herod V 10 Aristotel 
Hist anim VHI 25 || 17 iT€p(o6oc] Harp Phot Suid | Qlp^xa] Zonar L O^pjUTi cf 
Phrynich 331 Lobeck | irOp] Erotian 106. 2 Klein || 21 Kap6iUiTT€iv cf ad H 217 |) 
22 ^TrTjXuc(a] Hes: ^iripbVi q^apfidKUJV Libri IV 187—190 257 

fcGai ij7T€puJYKU)c9ai. uJXPoc, ujxpiacic. iKTepoc'j, kTGpiav. cpGori, 
cpGicic, pcpQiveiv, TfiHic, qpGivdc vococ, TTiKebiOv^j, eKTCTriKevai , eHeppi- 
vfic0ai [KaTeppivfic0ai. [l^ctoOj 0paOcic, KXdcic. octoOv KaTedx0ai,'j 
CcuvTeTpT(p0aij. dp0pov eKxujpficai, dp0pov TrapaiujpeTc0ai. [tttipoc,"] 188 

5 t%tipujcic, ireTrripujc^ai^j. x^J^^oc, px^JuXeia, dTTOKexujXujc0ai"j. GuttoXic 
(frg 343 Ko) be Kai tov Tfjv x^Tpa TueTrripujjuevov x^^ov eipriKev 

foTi x^Xoc ecTi Tfiv ^Tepav x^Tp' lev cqpobpa.l^j 
fou t6 evavTiov CTri TToboc 'ApicTocpdvric (Av 1379) KuXX6v'j 
fTi beOpo TToba cu kuXX6v ff^'^*^ kukXov KUKXeTc^jj^j 

10 ffTov^j 6(p0aX)u6v eKKCKo^^ai, eHopujpux0ai, KeKevujc0ai, dTTecp€c0ai 
[c^^jf|v YXfiVTiv^j. Tfjv kXcTv KaTeaYevai. TpauiuaTa''^ TpaujuaTiac, 
TeTpu)c0ai* Kai ^TpaujLiaTic0eicu)v tiuv veiuv' eK jueTaqpopdc (prici 0ou- 189 
Kubibric (I 50. 5 saep), ujct* eir| dv Kai t6 Tpau|uaTiZ;€c0ai. f ^'^^''T^oXfic^j 
fT€Tpujc0ai, bid pd0ouc, biaiuTrdH, biajuTTepec. Kaipiov TpaO|ua, Kaipia^j 

isPTrXriTfi, cOpifH, eXKOC, uJTeiXf|, ouXf|. TTobdfpa, {^TTobaTpdvj, rrob-j 
faXTia TTobaXTeTv, Kai dvfjp TTobaXTf|C. Tdxa b' dv toTc laTpiKoTc''] 
{°TTpocf|KOi t6 dX^eTv, dXTeivov eTTaXTec, 6buvdc0ai 6buvr|p6v €ttuj-'j 
pbuvov, dcp' ou Kai 6buvf|q)aTa qpdpjuaKa "Ojuripoc (G 900). fKai^^j 
ffcqpu^eivj Kai pcqpaKeXiZieiv'] fcqpabcxZ^eivj Kai cqpaKeXic)u6c, j^cqpab(xc-yj 

20 f Ll^ocj^j, Kai oca dXXa utt6 tujv laTpuJv uJv6|uacTai. 

f vocf||uaTa eHuj0€v eTriqpaivojueva toTc cuj|uaci 9XeT)Liovf|,"S 190 
foTbr||ua, eKcpucrijua, CKXf|puj)ua. eXKOc, Ka0ap6v cXkoc, dTr6cTr|jua.'j 
dKd0apTOV cXkoc, ecxdpa, ["^bieqpOop^c cXkocj, eqpeXKic. KaXeTTai be] 
[Kai KpoTUJv]. fieXiTripd uTpacia. eXanubric, OTav eXKOC ^ Trepi Td 

2 qpGivdc] qpGicic A || 4 cuvTerpicOai 11 | ^KXujpfjcai] ^xTreceiv C || 5 dTroKexw- 
XeOcOai A || 7 x^ipa 11 xeipctv eO A || 8 t6 b^ evavx. 'Ap. eTil 7ro66c II || 8 — 9 kuX- 
\6vTi n KuXOuvTi A II 9 Trob6c kOXov A ir^bac cij(ci S)KeXoc 11 | dvaKUKuXov. kO- 
kXuctov. t6v 6q)9aX|a6v Ed pr, corr Seberus || 10 ^SiupopOxOai SBC | KeKCviucOai — 
11 TpaujaaTtt om F || 11 Tf]v TXf|vriv Ed pr || 16 TrobdpTr}C A cf II § 196 || 
18 Td qpdpiuaKa II || 19 cq)abd(6id S)reiv, cqpa&a(6ia S)c|u6c II || 19—23 dXXa f| tu)v 
laTpOuv XP^cic cuvf]9ri TreTTOiriKev. oTc Trpocf|Kei dKdOapTOv BC || 21 ^Triq)u6|ueva 
A II 22 ^juqpucriiua A ^vq)Ocr|(Tri S)|aa II || 23 dq)eXKeic C ^Xkic II || 24 post Kp6- 
Tujv A et II add aijua i^iJjp \ ^Xkocic tt. F ^XKuOcri ir. S 1 iKTepoc] Bachm L (Phot Suid) Hes | 996ri] Harp Phot (Et M) Suid, 
Bachm L (Phot Suid) || 2 99ivdc] Suid || 6—9 = Schol Aristoph Av 1379 = 
Eq 1085 = Suid kuXX6c et xujX6c Cf Miller Melanges 362 Proverb s kuXXou 
Tiflpav . . . KuXXouc 6' 'AttikoI Kai lirl tOjv x^ipujv Kai ^Tui tOljv tto&Ouv 6|LioiujC 
X^TOWCi, Kai xujXouc touc x^ipa iTeTTr|puj)u^vouc, ubc Kai 6uTroXic ev TTpocTraXTioic • 
'8ti xu^X6c Tf|v x^ipo' cu cq)6bpa', quod frg Kockius I p 325. 247 inserit, a frg 343 
(v supra 1 7) diversum perperam ratus || 12 — 13 = I § 125 || 15 cOpiT^ v § 191 1 8 
Lexicogr Graeci IX PoiiiiUX edBethe 17 258 BipXiou A 190—193 

veOpa. [KaXeiTai bk Kai peOjua Obiup, 6 dcxiv ubaxiwbric ixiwp, orav] 
[rjbri Tot eXKTi KaGaipriTai. [^boGifivj (pO)aa Trepicpepec, aTTOCTrnaa )Lii-'j 
^Kpov, TTUujbec KaTd Trjv TO)Lir|V. Tep|UivGoc qpOjia q)XiJKTaivav ^xov.'j 

191 fqpiJTeTpov cpOjua irepi poupujva jueTd TrupeToO. cpXiiKTic q)XuKTaiva"j 
fe7Ti|Lir|Kric, jiidXicTa Trepi poupujvac Kai jLiacxdXac"]. uttovojliov cXkoc, 5 
6 Kai pdGoc exei Kai koXttouc. uirepcapKoOv eXKOC. dcppiubec cXkoc, 

(L dTTavGei XeuKOTTic tic r| |ueXavia. tuXujcic, St^v ckXtipov fj ^KaPj 
["XeuKOTepoY r\ uTTOTTeXibvov t6 cXkoc. luubibv cdpH co)U(pr|"j. cOpiYH 
P'^Xkoc CTevov TTpojLiTiKec, ecuuGev )Liev )LiuHu)bei capKi eHujGev be Tu-*j 

192 f Xiubei KaTeiXTi|Lievov"j. dvGpaH ecxdpa fuTTOTTeXibvoc pf|5 XeuKri r|"j lo 
puTTU)Xpoc, ^XuKTaivav ^xo^ca Kai epuGriiaa Kai dXTn^ova cuvtovov.'] 
[Hepribiuv ocTUJV cpGopd dTrpo^dcicToc, )udXicTa TTepi TrjV KeqpaXTiv.'] 
dxujp eXKOC TTepi Td TeTpixujjueva, ou t6 uTpov cpGeipei Tdc Tpixac. 
fTTiTupiacic eoiKoc ^Tij TTiTupoic* cuvicTaTai b* OTTOu Tpixec. dXuj-'j 
PTTCKia vjjiXujcic TpixuJV dTrpoqpdciCTOc, )udXiCTa Trepi Triv KeqpaXiiv."] i5 
f focpic vpiXujcic Tpixujv TTepiXajupdvouca Tfjv KeqpaXfivj CTeqpdvou biKTiv,'j 
[Va^iCTa pb'*} dTTi TTttibiwv, f^cG' OTej Kai Td ojujuaTa cpGeipouca."} 

193 'aXqpoc )ueXacj eTTibpo)uf] cKiiubr|c eTTiTroXaioc euiaTOC" dXqp6c XeuK6c 
XeuKOTric eTTiTpexouca Tfj eTTibepjuaTibi aux|UTipd buciaTOC. fXeuKr),'j 
fdTav eTTiTeivr) f| XeuKOTTic Kai qpucr) Tpixujciv XeuKfjv ei be KevTii-'j 20 
fceiac, u9ai)uoc, buciaToc, Ictiv otc uTrepuGpoc. erravGeT b' auT6"j 2 6oeifiv] boGeiriv 11 et boGf) Ed pr post TOjufiv 1 3, corr et repos Kuelinius || 
3 qpXvJKTaivav AII || 6 OTrepacKoOv A || 8 6|Liqpf| II || 9 ?v5o0ev 11 | ju^v oin S ^v 
|uuHu[i5ri F || 10 KaT€iXTi|Li)ui^vov cdd, corr Cobet Var lect p 365 || 12 TepTi lacuna 
qpOopa A TpiTiuvoc tOuv (toO F) qpeopa 11 T€prib6vac tOjv ^Oopa Ed pr corr 
H Mercurialis || 13 ixibp B || 14 TriTupiacic] TriTupia A mTu(ri F)pa 11 corr 
Bekker Tpixac TriT^poic ^oik6c* cuvicTOTai Ed pr || 16 5qpic] 6qpiacic coni Junger- 
mann cl Celsi VI 4 || 17 Traibuuv cdd corr Bekker cf p 259. 14 || 19 ^TriTpdx- ti|» 
b^plLiaTi auxinripa) 6vti A, sed in marg yP- Tfi ^Tri6€p)LiaTi6i aux|ur)pa || 21 6' 
a^Tfic n (ex aOT6 in S corr?) 1 ixiiip] Hes cf Celsum V 26. 20 || 3 T^p)Liiveoc] Schol Hippocrat vol V 
p 500 Littre (Erotian p 6 frg 13 Klein) || 6 dqppOubec] Schol Hippocrat vol V 
p 516 Littre (Erotian p 4 frg 4 Klein) || 13 sq Hes dxiwpa, cf Erotiani Lex || 
14 — 15 dXujTT€Kia] Celsus VI 4 || 16 6qp(acic] sic Celsus VI 5 || 18 sqq dXqp6c] Hes 
Bachm L, Celsus V 28. 19 dXqp6c vocatur, ubi color albus est, fere subasper . . . 
serpit. M^ac colore ab hoc differt , quia niger est , et umbrae similis . . , 
Xe6Kr| habet quiddam simile alpho, sed magis albida est, et altius descendit; 
in eaque albi pili sunt...omnia haec serpunt; sed in aliis celerius, in aliis 
tardius, alphos et melas in quibusdam variis temporibus et oriuntur et desinunt; 
leuce, quem occupavit, non facile dimittit Libri IV 193—197 259 

CtoTc xeiXeciv oTov dXoc dxvr|"j. Xeixnv dYpioc, TpaxOc, tt^uciaT0C,5j 
^dviujuaXoc. XeiTpa Xeixnvec TpaxeTcj, tTToXXoi], eXKiubeic, XeTnbuToi, 
LijTTOTTuppoi rj iiTTepuGpoi r| uttoXcukoi, buciaTOij' qpGeipouci be Kai 194 
Touc ovuxac. ipiupa eXKiubric, [uTTepuGpoc], eHav0r|ceic exouca ev auTfj. 

5 [iiiubpaKia] TTuuubri feHavOriiuaTa , auTojuaTa, eXKiubrij ev eTcicpaveia. 
tuTTe'pu0pov f^peujua, bucuubr|c bid0ecic, uTpaciav dqpieTcaj. eqpriXiCj 
^TTd^oc ev TrpociuTTLu, uTTOTTeXibvoc^ eTribpojuri, dcpaviZiouca t6 KttTd 
qpuciv XP^)Li«- l'iov0oi dv0r||uaTa ipubpaKioic eoiKOTa] TTCpi tuj ttpociuttuj, 
crijueTov dK)uf|c, [ijJubpdKia juiKpd, cpXuKTaivaij {^uttottuoij. cpaKoc ofuoiov 

10 Ti TUJ ocTTpiuj, fcuTT€V€C r| eTTiTevec^j. 0u|uoc UTTepu0poc eKqpucic, 
TpaxeTa, evai|uoc, [bucaqpaipeTOc] , judXiCTa TTepi aiboTa Kai baKTuXiov 
Kai TTapajuripia, ecTi b' OTe Kai ev ttpociuttlu. dKpoxopbiuv dTTo juev 195 
Tfjc piZ:r|c XcTTTfi eKqpucic, Trepi be t6 dKpov TTaxuvojuevri , judXicTa eTTi 
TTaibiujv. [juupjuriKia eKqpucic CTeped Kai TpaxeTa, TuXoubric, tlvai|uoc,j] 

15 "tTf^pi Td dKpa Kai [Tdj ecuj Tfjc x^ipocj. fiXoc] cuCTpocpf) TuXiubr|c 
TTepiqpepf|c uttujxpoc, f)Xoeibf|c oti dvuj0ev juev eupuveTai, Trepi be Tf|V 
cdpKa dTTocTevouTai, judXicTa TTepi Td ixvr|. x^ip^J^viov eXKoc xpoviov, i96 
bucouXujTOV, x^iXri CKXripd, [TuXiubric cdpH, uiTOTTeXibvoc, ev Kvf|juaic] 
[Kai TTOciv]. XeTTic toTc ev TTebiuj eXKeciv ojuoia Tfj 0aXaTTia ctti- 

20 TTfiTVUTai, fiv beT Tf]c 0epaTTeiac TTpoaqpeXeTv. [Kipc6c f\ KpiH6c oibrijua] 
[qpXepujv TTepi Kvf|juac, TTob6c fTTcbiov^, eTTiTdcTpiov, juripouc, ocxeovj 
[KaXeTTai be Kai iHia dTT6 tujv ev TaTc TTiTuci Tfjc TriTTric ojuoiuuvj 
[cucTpoqpiuv, fdqp' ujvj Kai fo^j iHoc.] dTKuXri CKXripoTric TuXujbric ev 
dp0poic, judXiCTa ev baKTuXoic x^ipujv KaTd t6 evToc* eiTiKdjuTTTei be 

25 Toijc baKTuXouc, [TivcTai b' ecTiv otc Kai TTepi dTKUJvac Kai TovaTa.j 197 
eTTivuKTic qpXuKTaiva uTTOTreXibvoc u^uTpoc evaijuoc, TTepl Kvfjjuac Kai 1 Xixf|v A XixrivdTpioc II || 6 iL)Tr^puGpa II C | v€0|ua AB | bucuObric] vocwbec 
II II 7 CjiroTT^Xibvov BC II 9 i|;a6aKiac S ipubpaKiac P j uirdTTUiai C, OTru(iTria B | 
(paKtS) 8|Lioiai xil) BC || 10 post ^ttitcv^c A add Ott^ttuov cf 1 9 || 11 ou bucaqpai- 
peroc A | tA ai6oia A || 12 ^v] kul BC || 13 XcuKfi AIIBC corr Kuehnius || 
13—14 ^iri Traibijuv C emirebov B || 19 irociv. xai TrebivoXeiriCTOic ^v Traibiuj 
^Xxeciv A TTOCiv. xai Traibiuj XcTric Toic (om F) dv^XKeciv II | toic GaXaTTioic A || 
20 TTpoaqpaipeiv A | Kpicdc C |J 21 Tr6&ac C | Trai6(ov A || 23 dqp' ou II || 24 tA 
A II 26 gcTiv] Ticiv C II 26 (iqpu&poc II 1 Xeixnv] Hes || 6 ^^riXic] Hes || 8 lovGoi] Hes iovOd&oc aiT^c || 12 dxpo- 
Xopbujv] = Celsus V 28. 14, Bachm L in BA 373. 16 Hes, Paul Aeginet IV 15 || 
14 jLiupiuriKia] = Celsus V 28. 14 || 15 fjXoc] Hes || 17 xeiptjOviov] = Celsus V 28. 5 || 
20 sqq Hes s Kipc6c et Kpicc6c et i5ia, Phot iSia || 23 dTKVjXr]] cf Celsum V 18. 
28 II 26 ^TTivuKTic] = Celsus V 28. 15, cf Hes 

17* 260 BipMou A 197—201 

TTobac ^v vuKTi Tivojuevri. TCiTT^iov dTTocTriiLia cittovov, utto XeuKUJ 
Kai veupiubei x^TUJvr IvecTi b' aiiTUj uTpov d0epujbec y\ Tpixia r\ 
dXjnivGia, TivcTai bk Trepi dpGpa Kai KeqpaXrjv. jLieXiKTipic dTTocTriiLia 

198 ^xov jLieXiTiJLibec uTpov, ev dTKUJCi Kai Tovaci, TToXXdKic be Kai ev dX- 
Xoic dpGpoic Kai [Trepi] CTojnaTi. fxa^ct^ot cucTpoqpai*] poupiuvoeibeTc 6 
fuTTO TUJ bepjuaTi^j, KaTd Kuajuov Aitutttiov, eTraXTeic TTpocaviia|Lie'vuj. 
KapKivwjLia CKXripujjua jueTd (pXeTJuovfic ^TTaXTe'c, Ictiv oTe ^XKoujLievov, 
uTTepu9pov r\ TTeXibvov cujUTTeqpuKaci b' auTUJ ibc t6 ttoXu qpXe^ec fj 
Tpixec aijuoppaToOv, dGepdTTeuTOV. kputttov KapKivujjua, OTav juf| fj 
uirepqpavec, Td b" dXXa ojuoiov. xr]K(n ^ (puciTTCC paTdbec TTTepvujv lo 

199 TTobujv aiboiou. TrapouXic ouXu)v dTrocTacic, cttouXic utto tov cuj- 
qppoviCTTipa eTriqpucic. uttotXwttic dTTOCTacic fuTTO T^iuTTr]. auovj 
^dTTOCTacicj TTepi Tfjv iKqpuciv ToO CTOjudxou, kaTd t6 dvuj Tfic qpd- 
puTTOC Ll^^Pocj, Kvricjuiubric Trpiv tpaTnvai]. cuvdTXn qpXeTjuovf) TTepi 
dTTiTXuJCciba Kai qpdpuTTOt cuvtovoc obuvripd* KuvdTXn TrviTju6c utto is 
vuKTa Tivojuevoc lTrevex6e'vT0C ctti ppoTXOV uTpoO Traxeoc Kai fXi- 

200 cxpou, judXiCTa im Traibiujv. dTXOvri TTuiubTic dTTocTacic jueTaHu im- 
TXujTTiboc fKaii pi2;r|c t^iajtttic. TrapicGjuia qpXeTjuovf) TTepi Td jufiXa 
Kai eXKUJCic Kai dTTOCTacic. dqpGa ^Xkujcic eTTiTToXfic XeuKaivouca 
TXuJTTav f^ TTapicGjuia f| Kiova f\ qpdpuTTOt, ^cG' OTe juevToi Kai jue- 20 
Xaivouca* TTXeovdZiei b' eTTi TTaibiujv. CTaqpuXfi Trepi t6v Kiova jutiku- 
vojuevTi Kai djxpituca, paTi TrapaTrXricioc. cOkov cdpH ^XKiucei eTravGoOca, 

201 dvujBev TTXaTuvojuevri, eTriTTOVOC, poupiuvac cTeipouca. TTivec|u6c pa- 
pUTr|c Ktti qpXeTjuovf) dvoibaivovTOC toO baKTuXiou, juuHiubri uTpd fj 
aljuaTiubri KaTaqpepouca* TTOieT bk. Kai bucoupiav. KTipiov Trepi tiu 26 
CTf|0ei f\ ToTc vujTOic dTTocTTiiua qpXeTjuaTvov, ttoXuctojuov, dqpiev jueXi- 
Twbec uTpov, exov ev toi pd0ei cdpKa uttujxpov bieqp0apjue'vr|v. xoi- 
pdbec TT€pi ciaToci Kai TpaxfjXuj Kai juacxdXaic Kai poupujciv, [dbeciv] 1 Tarfaiov A || 2 depOubec A i| 3 jaeXiKpic A || 6 ^traXTeic] dTraXjLiic 11 || 
7 CK(pu)|ua B II 10—11 j^aTdbec CTepvoiTobOuv II || 11 Oird] ^ttI IIBC || 12 iTiiYXujTTic 
BC II 13 f\ dirocT. n yj dTT. C || 14 j5)aTn HC | cuvaxn H || 16 Pp6xov AII || 19 ante 
^TrnroXfic 11 add Kal dTr6cTacic || 20 YXOucca II || 21 CTa^uXfic ^XeTJiiovfi irepi II j| 
22 TrapaTrXriciujc lacuna cdpH A | cukOliv capH 11 capHiv B | ^Xkujcic II B ^XKcd- 
ceic C II 23 ^irnrXaTUvojLi^vy] 11 1| 28 dbdvaic II 1 TarrXiov] Celsus VII 6 1| 5 x(iXa2:a] cf xaXdZia ap Celsum VII 7. 3 || 
11 TrapouXic] cf Cels VI 13 || 14 cuvdTxn] cf Celsum IV 7 || 15 KUvdTxn] Hes 
cf Celsum IV 7 || 19 dqpGa] Hes Erotian s dqpGijObea, Celsus VI 11 || 21 CTaqpuXfi] 
Hes cf Et M s YapTapetOv et kiovic, Erotian s YapTapeiOv || 22 cf Celsum VI 3 : 
cOkujcic II 25 Knpiov] cf Celsum V 28. 13 || 27—28 xoipdbec] Hes Libri IV 201—205 261 

[eoiKuTai 9\€T)uovai], eic ttOov TpeiroiLievai. txi^^fXa Tvveiai |Liev] 202 
[uTTo Kpuouc eTTi baKTuXoic Kai ixveci TTobojv Kai x^pci, |udXicTa em] 
[rraibiiuv, eXKUjbeic ^XcTlLAOvai. epuciTteXac )liil)Xujh/ epu9p6c eiriTTOVOCj 
tte|UTTupocj, ecG' otc Kai cpXuKTaiviJubTic]. ibpuJa eHav0r|)uaTa Gepivd. 
5 poupdjv TTcpi poupujvac oibriiua ixeia cpXeT|Liovfic. ai|Lioppoic TiveTai 
jLiev KaTd TTiv ebpav ^evTocj, ecTi b' ojuoia |Li6poic uj|uoic' TToXXdKic 
be Kai uTTepoxfic dveu tLTiveTai*]] pa^dc aijuoppaTOuca. TucpXf] aijLiop- 
poic oibTijLia Xeiov €pu0p6v, evToc Tfic ebpac, outuj KXr|0€v eTTei ec0* 
OTe oux aijuoppoei. KovbuXuj|ua Trepi ttiv CT€cpdvr|V toO baKTuXiou 203 

10 euiaTov oibrijLia. cuKaT TTepi Tfjv ebpav KovbuXu)juaTa jLieTdXa, ouk 
€TTiTTOva. dvTepoKfjXTi 6Xic0Ti|ua evTepou eic t6v ocxeov, eic otkov 
aip6|uevov ubpoKf|Xr| Trepi 0aTepuj tiuv bibu|uujv ubaTiubTic cuXXoTf), 
jueTaHu toO beuTepou Kai TeTdpTOu ujuevoc* TTUJpOKf|Xr| TTUipujjua TTcpi 
Tov ocxeov i^ dTTOCTfi)LiaTOC, capKOKf|Xri CKipiubric Kai TTaxeTa eTr' ocxeqj 

15 bid0ecic. CTedTUJ)ua TTijueXfjc Trapappofi uTr6 tu) bepjuaTi. Xoijuiubri 204 
eXKri TT€pi Td TTapic0)uia Kai tTfivj CTacpuXf|V. ecxdpujcic vo)ufi bucxpouc, 
eic Tf]v ^dpuTTCt Kai Tfjv dpTTipiav Kai tov CT6juaxov KaTacpepojuevr) 
)ueTd ToO dvoibaiveiv t6v TpdxTiXov. TrepiTpaqpfi Trepi ti juepoc toO 
ciujuaTOC ct€v6ttic cittovoc, [jueXaiva uTTepu0poc t^ TreXibvfi, ipiXfj lr\\] 

20 [TeTpixujjuevri. TTuuXuip cdpH pivi eTTiqpuojuevri], juuHiubec uTp6v dcpieTca, 
eTTicppdTTOuca Tfjv dvaTrvof|v. oZiaiva eXKUJCic ev tuj pd0€i tujv juuKTf|- 
pujv juexpi TU)v KttXoujuevujv fi0juoeibu)v capKUJV, TTuiubec Kai buciubec 
uTp6v dcpieTca, Tfjv aic0Ticiv ejUTTobiZlouca. bpaK6vTiov ck tu)v Trepi 205 
Kvfijuaic Kai juTipoTc eXKujv €kttTttt6v ti veupiubec ecp0apjuevov, CTTaviujc 

25 )uev ToTc dXXoic €ttitiv6ju€Vov, Ai0ioipi b' evoxXoOv. [KepaTa ev tlu] 

tT^TTtU TUJV KepdTUJV TTepl t6 JUeTUJTTOV TTUJplubeiC €KCpUC€lC Tiepi t6] 2 TLJTCO baKTiiXu) A I x^pci] TTT^pviuv S TTTdpvaic F II 3 iraibioic AC j ^pu- 
0p6Tre\ac A || 4 ibpuiToc II i6pu)Ti A || 5 ai|LioppaTlc A cf 1 7—8 || 7 iL)7repo- 
Xfl(X0fl F)caca ^dtTac II || 7 — 8 aljuoppaic A cf 1 5 || 9 aijuappoiKov CTaqpOXujjua 
irepl n I CTecpdvriv] CTaqpOXriv S (e|u super a script), CTeaqpctXriv F || 10 cuKai] 
Kal C I iuaava B jj 12 (jTpoKfiXri II C | kni II || 13 Tr6pu)|Lia A || 14 capK. Kfi(u F)Xri. 
CKXripi{)bric n cKippu)bric Kal uax^a A jj 15 ^TrijLieXfic 11 j -rrapofi H || 16 kxapiObric 
AIIBC corr Bekker || 17 t6v cpcxp. AII || 20 eqpieica II || 21 ^iuqppdtTTOUca BC 1| 
22 lc6|uoei6u)v AII iGiu. C j capKU)v] octuuv II BC | TrupOubec AIIBC corr 
Kuehnius jj 24 Kvri|udc k. juripouc BC || 25 TiTv6|uevov II | oxXoOv A jj 26 ttu- 
poeibeic A 1 xijueTXa] Hipponax frg 19. 4B* Aristoph Vesp 1167 Aristot probl p 865 
B 38, 866 A 5 Hes cf Cels V 28 || 3 ^puciTreXac] Celsus V 26. 31 || 11 sqq ^v- 
TepoKfiXri — i)5poKfiXri ~ capKOKriXri] Celsus VH 18 || 15 CTedTU)|ua] Celsus VH 6 || 
20 Celsus VI 8. 2 polypus || 21 draiva] Celsus VI 8. 1 262 BipXiou A 205—208 

[bepjLia^. epiTTiv ipubpdKia (p\€T)uaivovTa Kai vuTTOvra, |udXiCTa rrepi 
TpaxrjXuJ Kai TrXeupaTc ve)Li6)U€va, ^cG' OTe be Kai irepi xepd Kai tto- 

206 bujv ixveciv. epTTTicTiKov eXKOc evoxXei )uev TrpecpuTUJV Kvr|)Liaic Kai 
TTOCiv, ece' OTe be Kai )uripoTc Kai xepciv ecTi b' uTTOTreXibvov Kai 
ve)ueTai Kai (pXeT)uaivei. qpaTebaiva eXKUJCic dxpi tiuv octujv biabi- 5 
boOca Taxeia vojurj )ueTd (pXeT)Liovfic , ixujpac buciubeic d^ieTca Kai 
TTpoc GdvaTOV perrouca. Gripiuj)ua TiveTai )uev feXKOc^ Trepi dvbptua 
aiboTa, ecTi b* 6t€ Kai Trepi baKTuXouc Kai dXXaxou, aijua rroXu Kai 

207 )ueXav Kai bucoibec dqpiev, )ueTd jueXaviac Tfjv cdpKa ecGiov. [criTTebdiv] 
[eXKOuc vo)uf] XeuKOu UTTiuxpou buciubouc' )udXicTa b' evoxXeT tuj] 10 
[cTO^uaTi, ujc ec0' 6t€ Kai touc obovTac Kai Td ocTd dcpiCTdvai, ti-j 
[v€Tai be Kai eTTi )ur|pujv Kai dXXujv )uepujvj. TdTTpaiva* outuj Ka- 
XeTTai [Hiuv )U€Xu)v'j t6 veKpoujuevov cuv eXKei r| x^9^^ eXKOUC, )U€Td 
cpXeT)Liovfic Kai epu9r|)uaToc drroXeuKaivo^uevov, eiTa jueXaiv6)uevov Kai 
eic dvaic0r|ciav )ue0icTd)uevov. 15 

208 )uaTa, [°)u«i€i«j. )Liaieucic" fpKai^Jl )uai€UTiKfi f] T€xvr| Kai f\ 
Tuvf|, Kai [H6 pfi)ua'j )uaieueiv [^Kai juaieuec^ai"], Kai fT6 eTTipprDua^j 
[Vai€UTiKU)c"j. djupXicKOuci fbe"] t6 d)upXicK€iv ttoiouci qpriciv 6 TTXd- 
Tujv (Theaet 149 D). d)upXuj0pibiov q)dp)uaKov, tiktik6v [qpdpjuaKov.j 

f ujkut6kiov5 , [dT^Kiov]. Xoxeueiv eKXoxeueiv Xoxeia x] tou T€KeTv 20 
eTrijueXeia. f^^biboucai qpap^udKia ai )uaTai TaTc bucTOKoucaic' foj TTXd- j 
^TUJV (Theaet 149 D) XeTer bucTOKeTv bucTOKia, euTOKeTv euTOKia"] 
{'feuTOKOucaj'], KuicKeiv KuicKec0ai, piijbiveiv, TiKTeiv"]. ttpujtotokoi 
TuvaTKec, Pttpujt6tokoi TTaTbecj, fKaij TTpujTOTovoi ofuoiujc* dTOKOi be 
Kai dTOvpi Kai dXoxoi ujc TTXdTUJV (Theaet 149 C, 150 C), Kal CTcpi- 25 
qpai ^L^^ai CTeTpaifj. 6|uqpaXTiT0)uia, €)uppuoTO)uia, Kai t6 epTaXeTov 
6)uqpaXiCTfip. 1 ^pTieiv A gpirric BC | cpXeT-] qpXuKTaivovra A || 3 iveciv 11 j ^pTrucxiKdv 
AIIB I ^vepTei A || 7 dvbptua] dv5pi(ei sup8cr)av S dvbpeia FC dvbpujv Ed pr 1| 
9 dveceiov BC || 10 f\ iJTruOxpou 11 | buciObTic II C | IvoxXeiv II || 12 jLiepajv] lUTipujv 
II II 15 |Lie0iCTa|Li^vou AII, in A sequuntur nota non adpicta p 248. 8 — 23 || 19 titti- 
ktik6v II C II 20 XoxcTeiv A xoXeiieiv S x^X^^^iv F || 21 bi?)oOcai qpap|udKia 
Plato biboOca qpapiuaKiav II biboOci qpdpiuaKa A || 21 — 22 TTX. bk X. II || 25 dXou- 
XOi A II 26 6|uqpaXoTO|Uia BC || 27 6|Liqpa\iCTripiov 11 

pipXoc 6vo|LiacTiK6c b' F t^Xoc toO b' pi^Xiou C 1 ^pTTTiv] BAV 256. 18 (Phot, Et M 377. 4) ^pTrnvn || 5 qpaT^baiva] Celsus 
V 28. 3 Hes cpdTaiva cf Bachm L (Phot Suid) || 7 eripiujjua] Celsus V 28. 3 || 
12 TtiTTpaiva] Celsus V 26. 31 Hes | 16 Phot L juaiav cf Lobeck Phrynich p 651, 
Eustath 971. 37 || 24 sq cf III 15 || 25—26 CTepiqpai, CTeipai] Bachm L CTepiqpri, 
CT^pi^oc, CTepiqpoic (Phot Suid) Libri V 9— 10 263 E pft'lo\j\iocj TToXubeiJKTic Ko)Li|Li6buj Kaicapi xaipeivj . . . eTrei be KaPJ 
[VuvTiTeciujv coi TrpocrjKei fueXeiv, oti ToiiTTiTr|be\j)ua fipujiKov Te Kai'j 
PpaciXiKov, Kai Tipoc eucujjuaTiav ajua Kai Trpoc eiiv|Juxiav dcKei, Kai'] 
fecTiv eipr|ViKfic t€ KapTepiac ajua Kai TToXejuiKfjc ToXjurjc |ueXeTTi|ua,'j 
6 fTTpoc dvbpeiav cpepov, pujjuaXeov t' eivai T^juvdZiei Kai TTobiuKri"] 
fKai iTTTTiKov Kai dyxivouv Kai cpiXepYov, ei jueXXei Ka0aipf|ceiv Kai'j 
^Td dvGiCTdjueva dXKrj Kai Td uTToqpeuTOVTa Tdxei Kai Td dTrocTriJUVTa"j 
fdqp' iTTTTOU Kai Td cuveTd coqpiot Kai Td XavGdvovTa CTTivoia Kai Td^j 
fKpuTTTojueva xpovuj, Kai vuKTUjp TTpoaTpuTTVujv Kai |ue0' fijue'pav eTTi-'j 

10 C^Trovujv, dvdTKri ti Kai Trepi 0f|pac uTreiTTeTv.'^ . . • 

0f|pa tf^eTOiT' dv Kaijj dTpa, Kai KuvriTeciov, ©fjpai Te Kai 9 
dTpai, [Vai KuvriTecia''], Kai 0r|peuTfic Kai dTpeuTfjC Kai KuvTiTeTrjc* 
6 be TOUTUJ cujUTTpdTTUJV cuTKUVTiTCTTic, [^cuv^rjpoc, ojuo^Tipoc"]. epeic 
b' eTTi fToOj KuvriTCTOu Z^TiTrjTfjc 0Tipiu)v, fTToXejuioc 0r|piujv, €X0p6c'j 

15 dvTiTTaXoc, (piX60r|poc, ["dqj' oij Kai t6 TTpdTjua"] (piXo0r|pia, PqpiXo-'] 
P'KuvTiTeTr|c''j, 0TipeuTiK6c pdTpeuTiK6c Kuvr|TeTiK6c, 0r|peuTiKU)c dTpeuTi-'] 
["kiuc KuvriTeTiKUJC. 0r|pdv ^rjpeueiv, KuvriTeTeTv^j. Hevocpujv (Cyn XI 2) 
Ihk Kai 0Tipdc0ai dvTi tou 0Tipdv eqpTi^, Kai 0r|piJUVTai dvTi toO 0r|puj- 
civ fijueTc b' €Tri juev toiv dvbpiuv t6 0r|pdv, €Tri be tujv 0Tipiujv 10 

20 To 0Tipdc0ai, ujCTTep [^€tti )Liev tujv dvbpOuv"] ixveueiv Kai dvixveueiv 
Kai ixvr|XaT€Tv, Kai ixveuTfjc dvfjp Kai kuujv, Pojuoiujc be Z!r|TeTv'j 
[''tdvaZiriTeTv j , eHepeuvdc^ai , dveupicKeiv eHeupicKeiv fcuveH€upicKeiv,1"j 
fTaTc KuciVj eqpeTvai, Tdc Kuvac eTra^eTvai, LeTTiciHai — outuj Tdp] In A sequitur liber VII sub titulo quinti, quintus septimum excipit hoc 
titulo 'iouMou TTo\u6eOKouc 6vo|uacTiKUJV pipXiov ^ktov | TToXubeiJKOuc ovojLiacTi- 
Kov -ir^iUTrTov tum index S | pipXoc e' F | ^pxi] tou e' pipXiou tum index C | 
T(5t6e ^vecTi iv tuj ir^juirTiu pipXiuj TTo\u6euKOUc 6vo|uacTiKa)v B 

1 'ioij\ioc Ed pr I Ko|la66uj Kaic. TT. A || 5 j5ujjua\eiov S ^iu|Lia\()rtov F | 
TUjuvdZieiv 11 | irobijOKU S TrobujKuv F irobuuKrjv A || 6 ei om F || 7 dTToqpeiiTovTa 
II II 8 post TuTTOu lacunam indicavit Bekker, at dqp' iTnrou == TTrTrtp (cf 1 6 
TTTTriK^v); fortasse dTTOcopouvTa? | OTrovoia A || 9 xP^^vlu cf qpi\€pT6v 1 6 [j 9 — 10 
^TTiTTOvov II II 10 eiTreiv S || In A sequitur index || 13 ^peTc] ^cti IIA qui add 
eiTTeiv 1 14 post kuvtit^tou || 15 qpi\69. k. dvTiTra\oc BC || 21 ixvTi\aTeiv] j^ivri\a- 
TeTv C I post kOujv BC add ^ttI toO OripOuvTOC || 23 ^TidciHai 11 

15 q)i\6eripoc] Plat Rp VII 535 D Xenoph An I 9. 5 || 23 ^TiiciHai] Schol 
Aristoph Vesp 704 AuK6qppujv Kai oi Tiepi 'epaTocGdvri to ^Tia^i^vai tcic Kuvac 
iTnciZeiv Hes BA^ 252. 23 Et M 363. 54 ^TriciCTOV Moeris 196. 34 B Cf Nauck 
Aristoph Byz p 161, Schmidt Didym 45 264 BipXiou E 10—14 

[eKdXouv t6 ineTd tivoc [dcrnnou^ qpuuvnc eqpeivai — f^biuuKeiv, jLieTa-'] 

11 f0€iv'j, ju€Ti€vai, {^KiivobpoiueTv, ecpcTrecGai KaTd Tiobac, eTTiTivec6ai'j 
fTaic Kuciv"j, aipeiv, [^\a)updveiv, TiTpmcKeiv, dTcoKTivvuvai , ZiujTpeTv,''] 
l^lwvTVJV KpaTeTv'j, eTii be tujv Gripiujv ixveuecGai, biuuKecGai, iueTa- 
0eTc9ai fZ^riTeTcGai dvaZiriTeTc^ai, €upicKec0ai ^dv€upicKec0aij eHeupicKe-'] 5 
[''c^ai, uTTOcpeuTeiv TrepicpeuTeiv , uTrdTeiv, dTuobibpdcKeiv^j , aipeTc0ai, 
{°d\icKec0ai , \a|Lipdvec0ai, TiTpiucK€C0ai, dTTOKTivvuc0ai , Z;ujTpeTc0ai. 'j 
eiTTOic b* dv ixvoc, ixvTi\acia, crnueTa TTobiuv, cu|Lipo\a evT€TUTruj)ue'va 
TTl T^» ixveufuaTa, ixvia, ixveucic [Vai Tfjc ixveuceujc' qpriciv fojj 

12 [Zevocpujv (Cyneg III 4)]. ixvr) 6p0d, €u0ea cu|UTT€TT\eT|ueva, ["eu-'j 10 
pvaTa bpo)LiaTa, 6Hea"5. ^foZ^eifi Td ixvri, dTToZiei, TTveT dTTOTTveT, dTro- 
qpepeTai dTr' auTiuv t6 TTV€U)Lia. {°dvoc)ua*"j bucoc|ua be Kai €uoc)ua ou 
Td bucxepec f\ r]b\) anonviovTa \eTOuciv, dWd Td €uaic0r|Ta ti^^^ 
fPbucaic^riTafj TTveujuaTa tujv ixvujv. 0r|pia 0Tipd)uaTa 0r|p€U|uaTa, 
0r|pa, dTpa^ ou LLTOtpjj )u6vov t6 epTov dWd Kai t6 0r|puj|u€vov 15 

13 LL«TP«v Ka\oOciv jj. dqp' iLv Kal euaTpia TTo\uaTpia ['^ripaTpia,'] 
eu0r|pia ["TTO^u^ripia^j, fKaif €u0r|poc dTpa Kai t.%o\u0r|poc dTpa, KaPj 
pTd evavTia bucaTpia L«vaTpiaj buc0r|pia d0r|piaj, Kai buc0r|poc Kai] 
['d0Tipoc eTTavfi\0€v']. ecTi b' eiTreTv Kai ev0ripoc t^I Kai ^v0ripoc 
ibri, Kai u\r| fev0r|poc'j Kai TTo\u0r|poc, Kai 6)uoiujc opri ev0ripa tWi"j 20 
fTTo\u0ripa"j Kai 0ripoTp6q)a Kai 0r|pov6)ua Kai 0ripioic euTpoqpa Kai 
["^ripiujv KaTdTr^ea^j Kai TTd\iv d0ripa Kai dTpoqpa. fi be 0€6c d^po- 
Tepa Kai kuvtitctic Kai qpi\60ripoc, Kai 6p€ia dTTO tujv 6pujv, [Kai] 
[Mbaia dTT6 Tfjc "Ibric, Kai AiKTuvva dTT6 tujv biKTuujv], Kai €Kr|P6\oc 
dTT6 Tou tft^eKdc^jlj Td 0ripia pdWeiv. [Kai TToWd dWa [6v6)uaTa"j 25 
PdTT6 0r|pac"j. 

14 t6ttoi bk, Tiuv 0ripiujv ev oic dveupicK€Tai, ibai, \j\ai, vdTrai, 
oprj, dvTpa, 0d|uvoi, qpuj\€oi, €\r|, [opTdbec], Trebia, P^dpoupai^j, i\eoi 1 dqpeivai AII || 2 ^TrecGai 11 || 4 dvixveOcceai B || 7 diroKT^vvuceai A || 
8 ixvoc Kol ixvri Kal c. BC ixvriXaTeia II || 9 tt) tujv ixveu|udTUJv BC | ixveuciv A || 
11 dTroZfj A I dTTOTTvei om S || 12 Trveujua- bucocjua- euocjua- 6ucoc|ua bk xal 
eCociua BC || 13 bucxepn f^ BC || 15 enpdTpa AII eripdpaTpa B || 18 C 
repet etjeripoc post denpict Kal || 21 IvTpocpa AIIC || 22 dTpoqpa] iKTpoqpa A | 
ee6c] "ApTe)uic BC [| 24 i6ia II ibia C | biKTaiva A biKTUJva C || 25 ^Kdc 
e Phavorino qui hunc locum exscripsit add Bekker || 28 qpuuXaioi 11 | IXaioi 11 
^\eol C 19 deripoc ^TTavfi\eev] cf Bachm L in BA 351. 5 Alcxu\oc dv Tol6rr]ci. ou 
iTu() Tic 'AKTaiujv' fienpoc i^)u^pa || 28 i\eol] Hes Phot Suid Schol Theocrit 
XV 9 Libri V 14—17 265 

Kupiujc |Liev eiTi tujv oqpeujv KaXoujuevoi, ujCTrep Kai X€i«i> ^ctia be 
Kardxpriciv Kai eiTi tujv aXXuJv Gripiujv. Kai ecTi 0r|pia Tot jaev opeia 
€7Ti t6 irXeTcTOV ujc lOij XeovTCC, Td b' eXeia ujc (^oij cOec, Td be 
Taic ibaic Te Kai ijXaic xaipovTa ujc ai jrapbdXeic, ["'oGev Kai "0|aTipoc'j 

5 l\(t> 573) eipnKev»j 

^r\me iTdpbaXic eici PaGeir|c eK HuXoxoio,"] 
[Td be Taic opTdciv ujc eXacpoi^, Td be toTc 0d)Livoic ujc XaTUJoi. 15 
[qpujXeiJOuci b' ai dpKTOi, Kai fjv ^Huj vejLiujVTai, Trepi Td eTKapira tujv] 
[bevbpujv dXicKOVTai.j 

10 KaXeTTai be Td )Liev tujv Xcovtujv e k t o v a cKUjavoi, f Td be Tuuvf 

LOipKTUJVj dpKTuXoi, Td be Tujv eXdqpujv veppoi, Td be tujv dXujTreKUJV 
dXujTTeKibeTc, Td be tujv Xukujv ujc Td tujv kuvujv CKuXaKec, [ibiujc] 
[be Td tOjv Xukujv XuKibeTc, Kaij Td tujv XaTUJUJV {^XaTibeTc Kaij 
XaTibia, [Trapd ZevocpuJVTi (Cyneg Y 13) be Kai XdTia]. ecp' ujv 

15 b* ouK ecTiv ibiov ovojua , Td toutujv TeKva KaXeTTai cKuXdKia f| 
CKUjLivia. [Td be TTdvTUJV tujv dTpiuJV TCKva oppiKaXa oi Troir|Tai] 
KAesch Ag 143) KaXouci Kai oppia (TGF Aesch. 48, Eurip 616).] 
XeToi b' dv Tic leii auTujvj vea [•'veoTvd veoTevfi''], Tot^oi0Tivd, ["veapd,'] 16 
uTpo|LieXfi, eTeia auToeTfj. 

20 Kai t6 juev tou XeovTOC b e p ju a XeovTfj f KaXeTTai Kaif bopd 

XeovToc, fi be Tflc TrapbdXeujc TrapbaXfj, f] be ttic dpKTOu dpKTfi, Kal 
dXujTTeKfj frij ttic dXujTreKOc, Kai Xukti x] toO Xukou, Kai fiocxfi f] toO 
iuocxou, ["ujc 'AvaHavbpibrjc (II frg 65 Ko) eipr|Kev"j 
fdpKTfj XeovTfl TTapbaXf) luocxfl Kuvfi^j 

25 fi be Tfic eXdcpou veppic, ujc f\ Tfjc aiT^c aiTic, Kai toO irpopdTou 

KlijblOV. 

Kai cuvepToi )uev KuvriTCTOu Kuvec, ittttoi, KuvaTUJToc, Ptt-'] 17 

[^TTaTUJTOC, blKTUaTUJTOC''], XiVOTTTTIC "o Td ejUTTiTTTOVTa d7T0CK0TT0U-j 1 KaXo\!i|Li6vai A XdTovxai B || 2 xpfl^iv All, KaTaxpriCTiKT?]v omissis Karci 
h^ B II 2—3 |Li^v tiri t. ttX. 5peia ubc A |a^v 6peia iJbc L x. ttX. 6peia tuc II C || 
3 ^Xed F uXaia S || 6 Trop5dXTic S | kv HuXoxoici (oic F) 11 || 11 dpKuuv dpKOXoi 
A dpKriXoi Aelian dpKiXoi Eustath || 12 dXtuTreKibec B j XOkuuv Kal tujv kuv. A || 
13 XaTi&ec A Ij 16 oppiKia A || 17 dppiKd II oppiac A Kal 6ppia oi tt. KaXoOci 
C|125 Kai] i^ bt BC 10—13 XaTibeic et 16 oppiKaXa— 17 6ppia] Aristoph Byz Trepl 6vo|Liac{ac 
i^XiKHJUV frg 5N: Aelian nat anim ¥1147 Miller Mel 431 Eustath 1625.45, 711. 
29, 753, 1395. 47 Et Gud (pujXe6c Cf Fresenius de X^Seujv Arist p 120 sq et 21 1| 
16 oPpiKaXa] Phot Hes jj 21 dpKTn] Hes jj 28 Xiv^Trrric] Hes Phot Schol Aristoph 
Pac 1178 (Aristoteles) 266 BipXtou E 17—21 

[iLievoc]. Kai fi Tujv kuvuiv dTWTn KuvriTeciov fKaXeiTai'] Kai ecTi 
TUJ epTqj ojuiuvujuov. ixveuTr|c, [dpKuuupoc, CKOTTiiupoujLievoc.] 

CKeuf] be [KUvriTeTOUj x^tiwv eucTaXfjc [ecTai, Trpoc TfjV iTVuavj 
[KaGriKUJV, ou] XeuKOC [oube KaT dXXr|v] euxpoiav [TTpoXdjUTTUJv] , ibc 

18 jufi rroppujGev KaGopujTO toic Bripioic HkoX xKa^ivc bjioia, f[v beij] 6 
f[Trj x^ipi T^ ^«i^ TTepieXiTTeiv, OTTOTe |ueTa0eoi Td 0r|pia r| TTpoc|ud-J5 
tfXOiTO TouToicj, Kai CKUTdXri] f| poTTaXov, [Kai UTTobrjjuaTa KoTXa, ec] 
t|U€cr|v Tf]v Kvf||ur|v dvfjKovTa, becjuuj dKpipei TrepiecTaXjuevaj. eir| be 
veoc, Kouqpoc, f^eXacppoc, bpojuiKoc"], oHuc, ["cpiXepToc, fe0eXoupT6c,'j'j 
PfcpiXofTTOVOc,"] cpiXoKivbuvoc, ["dTUJViCTfjC, 0apcaXeoc, dTpuTcvocj, jufj] lo 

19 [TTpoaTTOKdjuvujv, juf) TTpoaTTaTopeuujv, [jufi TTpiv eXeiv evbibouc'j. Td 
be [TTpoc KuvrjTeciov^ epTaXeia Hiqpri, bpeTTava, dKovTia, ToHa, TTpo- 
poXia, dpKuec, [evobia, biKTua, kuvouxoc,] cxaXibec, CTdXiKec, cxaXi- 
bojjuaTa, TTobdTpai, dpTrebovai. [^icpri juev ujc OTTOTe cujuiTecoi 0r|pi^Jj 
[exeiv djuuvac0ai, bpeTrava b' ottujc, ei beoi ttic uXr|c Koipai eic Tfjv^ i5 
[tujv dpKuujv dKUjXuTov CTdciv, UTrdpxoi Td bpeTTava. ctti TauTd bej 

20 [Kai dHivac [TTapacKeuacTeov, ei Kai TTpejuva Kovpai beoi'j, toHoic be 
Kai dKOVTioic [^xPMJVt* dv €tti Tdc eXdqpouc Kai d TT6ppuj0ev ecTi'j 
[''paXeTv j, TTpopoXioic b' eTTi touc cuc Kai Td dXXa Td dTX^juaxa 0r|pia. 
pKai Td juev dK6vTia ecTai jueXiac r| oHuac, cTicppd, euTTaTfj, ai be"j 20 
["X6TXai auTUJV euTrXaTeTc Kai Hupf|Keic* Td be TTpop6Xia Ictuj juev'j 
[^Kpaveiac, CTeped be Kai bopaTOTTaxfi, cprjciv 6 Zevocpujv (Cyneg X 3),'j 
["ai X6TXai ^* auTUJV ecTUJcav cibf|pou TOjuujTdTOu"]. Tfjc be X^tx^c 

21 t6 |U€V TTepi TUJ HuXuj 'KaXeTTai auX6c, [ou t6 juev eHuj^ev TTepijueTpocj 
[to b* evbo0ev toTxocj , to be jueTd tov auXov koTXov opeXicKoc* 25 
60ev be TTXaTuveTai, TTTepuTec [ai eKaTepuj0€v] TTpopoXai. [to b' dKpov] 
TXujTTa ^fXcTeTai^jj, f] Tflc X^tx^c dKjufi* [Kai beT tujv TTTepuTUJv] 

1 — 2 Kuv. djuiuviijuujc Til) IpTip BC || 2 post dpKi)iup6c AII repet e p 265.28 
biKTuaTUJT^c I KOTroi(Tri F)ujpoOjLi€voi 11 1| 3 ixvOav C || 6 x^avic C || 7 toutoic] toic 
er]pioic n II 11 diraTopeuujv A || 13 cxaXibec] CTaXibec B CTaXibec cxaXibec C et v 

I ap Xenoph, cf p 269 1 13. 18 || 13—14 xaXi&iOiLiaTa AII CTaXibuOjnaTa B cxa- 
Xibd)juaTa CTaXibtOjLiaTa C || 15 post \i\r\c add ti C || 16 k C || 17—18 T6Ha dK6vTia 
B, C hic om sed add post 6Tip(a 1 19 haec: xP^J^v^oii. toic t65oic be Kai dKov- 
Tioic elc bidcpopa || 18 xp^Juvt' ^iri F xp*!' Ta ^iri S || 20 CTicppd II Xenoph cTpeqpvd 
A II 21 HupiKCic F, in S kcic super kt]c script || 22 &opaTOiTaTn ^ boupaTOiraTri 

II corr Seber e Xenoph || 23 gcTiu II jl 24 t6 HuXov B C j ou] d II | TrepijueTpov 
AU yj irepijLieTpoc C || 25 Telxoc 11 C 6 cf Xenoph Cyneg VI 17 Kuvo&pojueTv TrepieXiHavTa d djuTT^x^Tai Trepl Tfiv 
Xeipa II 7 cf Cyneg VI 11 || 12 Sicpr] — 14 dpTre66vai X 141 cf Cyneg II 7 || 
15, 16 cf Cyneg II 9 || 20 dK6vTia — 22 bopaTOTraxn e Cyneg X3 SedPollux 
Xenoph sententias numquam ad verbum exscripsit Libri V 21—25 267 

[eKatepav 7T\aTuvo|uevr|v xai TraxuTepav oCcav dTToXeiTTuvecGai Te Kai^ 
tdTTOCTevoOcGai, KaTd jaiKpov iiTroXriTOUcav , dxpi TTpoc Tf]v T^wJTTav.] 
fecTOiLiiucGai 5* ou |li6vov ttiv dKjufiv dXXd Kai Tdc TrTe'puTac XPi1-'j 
fcijLiov. TTpoc )uev ouv Td dXXa 9r|pia outuj bei TTapecKeudcGai t6'j 22 

5 pTTpop^Xiov Trp6c be touc cuc KaTd t6 tou auXoO TeXoc Trpo tujv'j 
CTTTepuTtuv KViubovTac diacpoTepuuGev exeTiu toj auXuj cuTKexaXKeu-'^ 
Cjucvouc cibripou CTepeoO, eKaTepujGev TTpoPepXri|uevouc, ujc iir\ rrpouj-^j 
pGujv auT6v utt6 GujuoO Kai iuevouc Kai ToXjuric 6 cOc dqpiKOiTO bid'j 
^ToO bopaTOC eic t6v dvGpujTrov, dXXd Kai oi KViiObovTec iCTdvTec"j 

10 pauToO TTiv 6p)uf|V ejUTTobujv Trj pujur) tcvoivto eic t6 TTpocuj juf]'j 
f TTpoxujpeivj. Td juev ouv dKOVTia evriTKuXficGai bei bid Tfjv dqpeciv,] 23 
^Td be TTpopoXia fbid^ Tfjv Ik X€ip6c xpeictv ou beiTai dTKuXric.] 
["XPflcic be ToO TrpopoXiou* TTpopdc t6v TToba t6v dpiCTepov, Kai t^v'^ 
PbeHi6v uTTOpdc ujc eivai t6 jueTpov ttic biapdceujc ocov ev TrdXri,"] 

16 ^Tfiv TTpouxoucav TTXeupdv oHeiav exeTUJ KaTd t6v TToba, Kai Tf|v'j 
Px^iptt Tfiv UTTep auT6v uTTTiav dvTeiXrjjujuevrjv )uecr|v toO TrpopoXiou'j 
fTTpoTeivojuevoc, Tfj beHia dvTecTpajujuevr] toO bopaTOC eTKpaTUJC dv-"} 
pTexecGuj. Kai Trj juev dpicTepa t6v cibripov dTTeuGuveTUj TTp6c t6"j 
PTfjc TTXriTfic Kaipiov f] be beHid KaTd Tfjv eauTfic icxuv eiTUjOeiTUj'] 24 

20 Pt6 TTpopoXiov. 6 b' 6(p0aX|u6c KaTd t6 Gripiov oHuc TeTdcGuj. Kdv'j 
[Vev cOc ^ t6 Gripiov, cTOxaZie^cGuj tic fi KaTd t6 juecoqppuov f| KaTd'j 
{°Tf]v ujjuoTrXdTriv ujcai t6 TTpopoXiov djuqpuj ^dp Kaipia. ei b^ Kai'j 
^TUJV Tcvuujv KaGiKOiTO, fiTTOV dv XPMJTO ToTc xci^Xiobouciv 6 be'j 
^TTribujVTOC cu6c UTToGf|cei CTTacdjuevoc Tf]V judxaipav. cpuXdTTecGai''] 

25 [fbe XP^ W TO TTpopoXiov 6 cOc eKKpoucr] tt] Te Tfic KeqpaXfic eKveucei"] 
["piaia Kai Trj TTp6c t6v cibripov TTXriTf] ccpobpa Kai Tf] pujur] toO"*] 
fdXjuaToc* ei Tdp toOto t^voito, ojuoO dv tuj dvGpiUTTLU TivoiTO, Kai'j 25 
fbei KeTcGai Trprivf], Tfjc uXric drTpiH dvTeiXr]|ujuevov ou Tdp dv bu-'j 
fvaiTO XPncGai toTc x«^Xi6bouci bid Tf]v ciju6Tr]Ta, oube t6 cujjua'j 1 diroirXaTOveceai C || 3 [x6vy\v A || 5 6i^ AII || 6—7 cuTKexaXKeujiAdvuj 11 || 
8 6cOc] 8cr|cn || 11 ^vriTKuXuJceai II || 16 aiixovEdpr aOroO A aOruJv II | ja^cou? || 
17 post beHia II add irpdc ToOvavxiov | dv6CTp(S -VTeTp F^ajujudvr] II || 20 toO 
eripiou Ed pr |1 23 Teveiiwv 11 || 24 toO cuoc UTroef]cac 11 1| 27—28 xai beicOai A || 
28 iTpivi?] AS TTpivei F, corr Seber | oO] oOtuj II 6 KviObujv] Hes Schol Soph Ai 1025 | KvibbovTac — 7 e Xenoph Cyneg 
X 3 II 7 TTpoujeiJLJV — 11 e Cyneg X 16 || 13 Trpop6\iov] Harpocr: Zevoqpu)VTOC 
KUvr]T (Pliot Suid) | Tupopac- 20 TTpop6Xiov e Cyneg X 11—12 || 21—22 e Cyneg 
X 16 II 24 qpuXdTTecOai- p 268. 1 e Cyneg X 12—13 268 BipXiou E 25—29 

CuTTOpdXXeiv, dXXdt Trepipdc iTaTeT, ai be GriXeiai Kai bdKvouciv. ei'j 
fb' eTepuj Oripitu TrpoccpepoiTO 6 KuvTiTeTr|c, \xr] biapaiveTuu jLiev ToTv'j 
[^TToboTv eTTi TOCouTOV, dXX* opGoc jLiaXXov dvecTr|KeTUJ, bioTi Td Grjpia"] 

26 t°TauTa, olov TrapbdXeic Kai Xe'ovTec, bpojuiu luexpi toO KuvriTCTou'] 
fXPiJuiaeva TTXricidcavTa TTriba, CTOxdZiecGai be xpr\ tou CTriGouc Kai'j 5 
fKapbiac* auTTi ydp eTrl toutujv r\ TrXriYn Kaipiocf. 

fdpKuec be Kai biKTua Kai dvobia, t6 )uev Xivov auTiuv Ai-'j 
["t^tttiov f| OaciaviKov f| Kapxriboviov rj Capbiavov eivai beT. 'Hp6-*j 
["boTOc (11 105) be t6 Oaciavov, OTrep ecTi KoXxikov, uqp' '€XXrivujv"j 
[^CapboviK^v KaXeTcOai XeTer Kai buvaTai Kai t6 drr^ CapboOc, d(p''j lo 
pfjc icujc Kai t6 KapxTiboviov evboHov ecTiv ujc drr^ Tfjc lcTrepac"] 
fKO)uiZ!6|uevov'j. TrdvTa juev ouv Td GripeuTiKd TrXeTinaTa biKTua Ka- 

27 XoTt' dv, 0epeKpdTTic (I frg 209 Ko) b' auTd Kai epKr| eiTrev fi bi 
TrapaXXaTn tujv ovojudTUJV ev Trj XP^cei Tf) GripeuTiKfi biKTua nkv 
KaXeT Td ev toTc ojuaXeci Kai icoTreboic iCTd|ueva, evdbia be Td ev i5 
TaTc oboTc. ai b* dpKuec toutujv |Liev eXdTTOuc eici toTc |LieTe0eci, 
KeKpucpdXuj b' eoiKaci KaTd t6 cxniua, eic oHu KaTaXriTOucai. Ibel] 
\b^ auTdc eivai KaTd t6v toO ZevocpuJVToc Xotov (Cyneg II 4) ev-] 
[veaXivouc, ck Tpiu)v tovujv cu)LiTTeTTXeTjLie'vac. 6 be tovoc ^Kaij ku)-] 

28 [Xov KaXeTTai * TreTrXeKTai b' ck Xivujv 6 tovoc Tpiuuvj. Tf\c b' dpKuoc 20 
t6 juev Ti KaXeTTai ppoxoc [ecTi b' 6 ppoxoc t6 cuvexec ev toTc^ 

[^IKTUOIC TCTpdTUJVOV bldCTTl|Lia, CUVeCTr|K6c Ik TCTTdpUJV djLlJLldTUJV, 8] 

[TeivoiLievric Tfic dpKuoc TiveTai pojupoeibec^, hi ou Tf]v KecpaXf]v biujGeT 
Ttt Gripia [ujc bieKTrecoujaevaj, Kai Trepi auT6 evcxeGevTa dXicKeTar 6 be 
TTepibpojuoc [ecTi Tflc dpKuoc cxoiviov eKaTCpujGev, fff^bidyjj tujv dvuj tc^ 25 
[Kai KdTUj TeXeuTaiujv ppoxujv bieipojLievov^ , ^ cuveXK€Tai tc Td 

29 biKTua Kai TrdXiv dvaXucTai. [beT be touc Trepibpojuouc dvajujLidTOucJ 
telvai, (prjciv 6 EevocpuJv (Cyneg 11 4), Tva euTpoxoi uiciv TTpocpdX-] 
[XovTai be ToTc biKTuoic drr^ CTpocpiuiv. fibrj be' Tivec [touc auTouc] 
[toutouc] eTTibpojuovc ujvojLiacav [oi be bu' ovtujv t6v }xkv ck toO] so 
[KdTUJ TTepibpojLiov, eTribpojLiov be t6v dvujGev. ecTi be ti dpKuoc] 1 TrepipdXXeiv A (jiroXapetv Xenoph | djLi^ipcic Xenoph || 8 capftiaviKov A || 
10 bvjvaxai eTvai t6 II || 13 elirev] xaXei AC || 15 xaXeixai II || 17 blvTr^xa \r\- 
Toucai n II 21 jLi^VTOi k. A | ^v toic] aOxoic C || 23 jbapboeib^c A || 24—25 lcxi 
hi TrepibpojLioc t. d. 11 C Td hi ti Trepi6po|Lioc tp cuv. 1 26B | 6id addidi || 28—29 
TTpopdX. n 1 GnXeiai e Xenoph Cyneg X 18 || 7—8 e Cyneg II 4 || 13 ^pKr] Ael 
Dionys frg 129 Schn (Phot) || 14—15 e Cyneg VI 9, H 4 || 21 Pp6xoc Cyneg 
n 4 II 25 et 27 irepibpojLioc Cyneg H 4 || 29 e Cyneg II 6 || 31 e Cyneg VI 9 Libri V 29—32 269 

tinepoc Ktti dKpiuXevia, OTrep ecTi toc TrepaTa twv dpKuiuv, d oi |uev] 
[KpdcTTeba 01 be TTTepuTia ujvojuacav. Kai jufiv toTc evobioic irpocovo-] 
IpL&lovTai Tivec juacTOi, kukXuj eK Xiviuv TiXeYjLiaTa toic dKpiuXevioiCj 
[TTpocireTrXeTlueva, toTc be biKTuoic baKTuXioi, KaTd TauTd |Liev toTc] 30 

5 LlLiacToTc t6 cxfi)Lia ^xovtcc, KpiKOi b' auToTc cibripou Trpoceiciv ujc] 
[cTTi iLieiZiociv ouci ToTc biKTuoic, 60ev Kai Zevocpiuv (Cyneg II 4)] 
[toTc juev evobioic Trapd Tdc dpKuc kijuXov ev, o KaXeTTai tovoc,] 
[TTpocTiGrjCi, ToTc be biKTuoic Trapd Td evobid cprici beTv TrXeiuj tovov] 
{^TTpocTi0ec0ai, ttoiiuv Td |uev evobia bujbeKdXiva Td be biKTua ck-j 

10 [KaibcKdXiva, CKcivujv ovtujv evveaXivuJv. dvdXo^ov be Kal t6 jue-] 
tftQoc eK tiTfic^jj TTpoc0r|Kric eTiauHei. toutoic be Kai capbovec TTpoc-^j 31 
{^TrXeKOVTai, OTrep ecTiv ma tou biKTuou, jucTd t6v TeXeuTaTov ppoxovj 
[dvexouca t6 biKTuov, UTrep fiv 6 Trepibpojuoc fi eTribpo)uoc TaTc cxa-] 
[Xici KaTd t6 biKpouv eTrecTiVj. KCKpuqpaXoc b' dpKuoc f\ koiXottic, 

15 KOpucpaTov be t6 CTev6v t6 ttic dpKuoc fecTivj, 6 Tivec ^Kaij Kopu-] 
[qpiCTfipa ujvojuacavj. kuvouxoc b' ecTi bepjua juocxeiov, eic o evTi- 
0eTai t6 biKTuov, [tuj cxri|uaTi TreTroiTuuevov ujCTrep Td cucTracTa pa-j 
[XdvTia]. CTdXiKCC be [Kai cxaXibec Kai cxaXibiu|uaTa] HuXa 6p0d, eH 
ttKpou biTTd, TcTdjueva fxev KaTd Tflc Tflc, toTc be biKpoic dvexovTa 

20 Touc TUJV biKTuujv Ppoxouc TC Kai TTepibp6)uouc. [dvicouc b' eivaij 32 
[beT Tdcbe Tdc CTrjpiTTac, OTruJc TTp6c Td uipriXd Kai KoTXa tujv x^^-j 
[piujv KaTd Tf]v xpciav 6 dpKuujp6c dp|uocdjuevoc diTicuJcr] Trj toutujv] 
[dvicoTriTi TUJV biKTuujv Tfjv CTdciv, f\] KaXeTTai dpKucTacia. ^Ka^i-] 
[cTavTai b' ai cxaXibec TrXdTiai, judXXov eic dXXrjXac Trpocveuoucai.j 

25 f]beTTobdTpa icTaTai |U€V eXdqpoic Kai cuciv ecTiv otc, KaXoTTO 

b' dv Kai TTobocTpdpTi. kukXoc b' ecTi cjuiXttKivou HuXou, Kai 6 kukXoc IXOAION ad § 32 1 24 6 b^ t^ttoc, ^v (p TcTaxai, KaXeiTai dpKUCxdciov B 
in textu post irpocvcOoucai 1 TT^paTa] Trepirrd AS -rrepl F || 2 toic ju^v II || 4 bdtKTuXoi II | ju^vtoi 
Totc A II 8 6aKT\!)Xoic C | uX^ova IIC || 13 Sttcp i^v 11 ou-rrep fjv AC corr Sclineiderus 
Saxo II 13—14 xakici U || 14 biKupoOv A | KCKpucpaXov II | dpKuov A fipKuvoc C || 
15 — 16 Kopu(pT]Tfipa II II 17 60ciracTa C || 18 xciXibUjjaaTa A || 19 jli^v ouv KaTd 11 jj 
21 beiTai hk. tAc Tfjp. 11 1 dKpwX^via e Xenoph Cyneg II 6 || 2—4 e Cyneg 11 6 || 11 cap66vec] 
Cyneg VI 9 Hes H 14 cf Poll X 141 et Cyneg VI 7 || 15—16 Hes Kopu(picTf)c 
(sic) II 16—17 KUvoOxoc e Cyneg H 9 || 20—22 e Cyneg II 7 || 23 dpKUCTacia] 
Cyneg VI 6 1| 26 TTobocTpdpr]] Harp: TirepeibTic, Zevoqpojv ^v tlD irepl KUvr]TeTi- 
kCl)v (IX 11—20) (Suid Phot^) B A^ 290. 25 Phot" Et M 678. 13 et 26 || 26 — p 270. 2 
e Cyneg IX 12 270 BipXiou E 32—36 

33 CT6(pdvr| KaXeiTai. [KaTeiXTiTTTai b' fiXoic cibripoTc Kai HuXivoic Tra-5 
[paXXdH iKttTepoic, Kai TuXoKavovj ev jaectu TreTrXeKTai, ujc TraTfjcavJ 
[to GTipiov [(pepojuevov 0' ujcTT€p"^5 dvacTpeipai Te ttjv TTobocTpdprjv^ 
^Kai ^vcxeGnvai CTepeuj Ppoxqj KaTd T€xvr|v eTi' auTO toOto TreTioiri-] 
[jLievuj. evTiGeTai b' x] TTobocTpdpri opuflLiaTi, Kai] dTTO [toO TTepi] Tfj s 
CTeqpdvr) [ppoxou] ceipd tic eKTCTaTai, fiv Kai ceipiba Kai dpTrebovriv 
KaXoOciv. [TTXeTlLia b' ecTiv eK CTrdpTou CTepeov r\ ceipic, Kai TauTr|c] 
[dTTrjpTTiTai HuXov ev dXXuj TTXrjciov ovti 6puT)uaTi KaTaKei)uevov, ottujc,] 
[edv t6 8r[piov eTTipdv dvacTpeqjr] Te Tfjv TTobocTpdprjv ecp' eauT^] 
[Kai evcx€0ri tuj ppoxuj, Tf]v dpTrebovriv Kai t6 HuXov ecpeXKojuevov] lo 
[e)UTTobiZ;TiTai TTp6c t6v bpojuov, judXiCTa ei tOuv Trpoc0iujv tic auToO] 

34 [iTobujv evcx€0eir|. Kai tuj |aev KuvrjYeTT] jLi€Ta0eTv UTTdpHei KaTd t6vj 
[oXk^v t6v toO HuXou, paov ju^v el KaTd Tnc juaXaKfic eTricupoiTO*] 
[f\ bk TpaxuTe'pa Kai auTf) t6 CTi)ueTov evbibujci tuj 0Tipiuj, |ueTie'vai5 
[KttTd Td dTTOCup)LiaTa toO EuXou. ec0' OTe be Kai auT6 t6 HuXovj 15 
tevcx€0€V uXtic bacuTTiTi f| TTCTpac dvicoTrjTi torice t6 0Tipiov. tuj] 
[b* 6puT)uaTi XP^ fflc CTepedc yfic Kai tivoc TToac f\ qpuXXujv eTTi-j 
tq)e'p€iv, Tf]v be veapdv ttiv ck toO 6puT)uaToc dTToqpepeiv oti TTOp-j 
[pujTdTUJ, ToO |Lif] Tfic veov K€KiVTi)LievTic Tflc t6 0ripiov ocqppaivojLievov] 
tbucujTTeTc0ai.j 20 

[Kai fibe fi€v f) TTapacKeuf) jLie0' fic t6v KUVTiTeTTiv beT TrapeTvar] 

35 [iCTdTUJ be Td biKTua [ev TTdci tottoic, oboTc TpijujuoTc bpujLiujci ^Xecij 
^TTebioic opeciv ubaciv uXaic vdTTaicJ, iva uTTOTTTeuei buvac0ai t6j 
[0r|piov eupe0fivai biacTrijLiaTa KttTaXiTrujv TTp6c Tdc biabpojLidc, d Ka-] 
[XeTTai TTapdbpojLia. exeTUJ be Kai dXXa jLiiKpd biKTua, ei Kai Td] 25 
tbiacTii)uaTa TTpocaTTOcppdHai beor TaOTa be [Td biKTuaJ tojv kuvt]-] 
[T€tikijuv Tivec e)up6Xia K€KXfiKaciv ujCTrep ejupaXXojueva tQ tujv TTpo-] 
[Tepuiv CTdcei.] 

36 cpaiTic b' dv CTf|cac0ai Tdc dpKuc, €VCTficac0ai [TrepicTf|cac0ai,3 1 cibfipou An II 1—2 ^vaXXAS Xenoph || 2 |a. ttX^tmciti ibc A jii. TrX^TIuaxi 
TTdTrXeKTai iJbcIIC || 4 ^xdpuj pp. AII || 5—6 Tf^c CTeqpavfic B j| 6 ceipdba BC || 7 ceipd 
II II 8 ^TrfjpTriTai II | 6vti] tivI A | Sirep A || 13 juaXXov ^Tric. A || 15 iTricupjaaTa 
Xenoph || 17—18 ^Triqpopeiv nC || 18 dTToqp.] ^Triqp^peiv C || 19 qpep6|uevov AII || 
21 irapi^vai II jj 22 xp. bpdjLioic IpToic Treb. 11 || 23 Tva] IvGa C || 24 biaXiTrdiv C || 
25 TrapabpojLidc A || 26—27 KUVTiTeTiJUV C 6, 7 e Xenoph Cyneg IX 13 |1 6 6pTreb6vri] Bachm L in BA 446. 9 Suid |j 
10, 11 e Cyneg IX 19 || 12—15 e Cyneg IX 18 || 15, 16 e Cyneg IX 19 || 17—20 
e Cyneg IX 16 || 22—24 cf Cyneg VI 5, 6, 8. Libri V 36—38 271 

firepipaXeTv TrepipaXecGai, TrepiTreTdcai, TrepiGeTvai"], TTepiieTvai [''^^'^^"TJ 
PfxeTvai^jj, opGuJcai], cioixicai pTiepiCToixicai''] TrepiCTOixicacGai. xa- 
XeTTai b' aiiTUJV f\ CTdcic [ctoTxoc Kai ctoxoc xai CTOxdc Kai cto-j 
[xac)Li6c Kaij ctoixicjuoc. [cTOxdc be KaXeTTai Kai xcipoTroiriTd Tiva] 

5 toiKobo|Lir|)LiaTa ck Xi9uuv, r| OXric uTtep Triv fr\v dvacTr|)uaTa, KaTdj 
[Xpeiotv Tfjc Tujv biKTuujv cH icou CTdceiuc, ei ti koTXov dr\ Trepi toj 
[dpKucTaTOv]. CoXuJv be Kai CTOixdbac Tivdc eXdac CKdXece, [TaTcj 
[luopiaic dvTiTiGeic, icujcj Tdc KaTd ctoTxov TreqpuTeujLievac. 

YevvaTai Kuvec AdKaivai, 'ApKdbec, p'ApToXibec"j, AoKpibec, 37 

10 KeXTiKai, 'IpripiKai, [KapTvaij, Kpfjccai, [MoXoTTiKai, 'GpeTpiKai, 'YpKa-j 
[vaij, IvbiKai. [oT be Kuvec oi YuXXikoi KaXoujLievoi dTio rroXeujc] 
['AxaiKfjc fdpxaiacj KeKXr^VTai, ujcTrep oi 'GXujuaToi dTio ^Gvouc lueTaHuj 
[BdKTpujv Kai TpKaviac Keijuevouj. KacTopiai be Kai MeveXdibec Kai 
'Apjuobioi dTTO TU)v GpeijjdvTUJV uJvojudc0Ticav. XeTOuci be Tdc |uev 38 

15 AaKaivac eH dXujTTCKUJV t6 dpxaTov Kai kuvujv fevojuevac KXriGfivai 
dXujTieKibac, Tdc b' TpKavdc ck kuvujv Kai XeovTUJV, Kai KXriGfivai 
XeovTOjuiTeTc. 'ApiCTOTeXric (Hist Anim VIII p 607* 3) be Tdc Nvbi- 
Kdc lKuv6cj Kai TiTpiboc XeTei [TpiTrjv T£vedv Tdc Tdp TipOTepacj 
[buo Z;uja TivecOai eripiiubri]. NiKavbpoc b' 6 KoXoqpiuvioc (frg 97 Sclm) 1 ir^pnTGTdcGai A || 7 ^Xaiac B 4Xac(in rasura)ac C || 8 dvTixiGeic] dvTiGeic 
Bekker || 9 XaKmviKai AII || 10 Kai ^pivai S Kaepivai F || 11 TuXiKoi F riXXiKoi 
S II 12 dpxaiKfic dpxaiac II cf p 272. 15 , nusquam Psylla Achaiae oppidum, 
sed Libyes sunt Psylli. an a \\iv\\. pulice? t| 13 KacT6pioi BC || 14 bt oi ja^v Tdc X. 
AnC II 16 dXujireKivac, oi b^ A dXujir^bvac oi b^ II | dpKdvdc II dpKdbac B || 
17 XeovTO|HTi6eic II || 18 X^t^i] KaTd C || 18 — 19 Tevedv. biio t^P tov irpoToO 
Xp6vov 2uja TGv^cOai Gripiujbri, X^ovTa Kai dpKTOv. Nik. A fev. Tdc t^P ^^o Tdc 
Trpd ToO Zyiiov yiv. n || 19 0r]pijO6ri II 2—3 uepiCTOixicaceai , ctoixoc] Harp irepiCTOixi^eTar AriiLiocO^vric (IV § 9) 
. . . ^K |a€Ta(popac Tuuv KUvriTeTUJV • KaTd t^P Tdc ^K6po|udc tujv Gripiujv 6p0d HuXa 
icTaciv, d KaXoOci ctoixouc f\ ct6xouc, KaTaTreTavvuvTec aOTuJv 5iKTua, iv' ^dv 
auTOuc ^KcpOTri Td 0r]pia eic Td biKTua ^iuTr^cr], luc uirocrnLiaivei HevoqpOuv ^v tuJ 
KuvriTGTiKLb (VI 5) (Phot" Suid) B A^ 288. 23 Photi Et M 699. 33 || 7 dpKO- 
CTaTOv] Hes | CToixdbac] Harp irepicTOixoi . . . Ai6u)lioc b^ ti t^voc ^Xaiujv irepi- 
CTOixouc KaXei, dc <t)iX6xopoc CTOixdbac irpocriT^peuce. priiroTe bk TuepiCToixouc 
K^KXr^KCv 6 ^r)TUJp (Demosth LHI § 15) Tdc kukXuj •rrepi t6 x^piov ^v ctoixuj 
ireqpuKuiac (Phot Suid) Phot ctoixoc || 9 — 11 AdKaivai, AoKpibec, Kpficcai, 'IvbiKai] 
e Xenoph Cyneg X 1 (IX 1), cf Oppian Cyneg I 371—375 || 10 de Celticis 
canibus cf Arriani Cyneg 1 sqq | KapTvai] cf Hes Kdeipa • Kapivr], Oppian Cyneg 
I 371. 396 II 11 VuXXiKOi] Hes Cf Schol ApoUon Rh I 752 Oivo|adou ittttoi VuXXa 
. . . (Pherecydes?) || 13 KacTdpiai Cyneg HI 1 j| 15 e Cyneg HI 1 cf Aristot Hist 
anim VIE 167 272 BipXfou E 38—42 

Touc 1vbiK0i»c Kuvac dTTOTovouc eivai cprjci tujv 'AKTaiovoc kuvujv, 
a'i )Li€Td Tfjv XuTTav cujcppovricacai, biapdcai tov GucppdTTiv iTT\avY\- 

39 Gricav eic 'Ivbouc ujcirep Kai Tdc Xaovibac Kai MoXoTTibac dTio- 
Yovouc eivai 9TICI kuvoc, 8v "HcpaicToc fcK x«^kou'3 AriiLiovriciou 
XaXKeucdjLievoc , vjJuxriv evGeic, bujpov ebiuKe Aii KaKeTvoc GupiuTrri, 5 
auTri be Mivuj [koi Mivujc TTpoKpibi Kai TTpoKpic KecpdXuj]. ^uciv 
b* eTx€V dcpuKTOC elvai, ujCTtep f) TeujnTiccia dXiuTrr|H dXriTrTOc* Kai 
bid TOUTO dTTeXiGiuGTicav d|U(puj, 6 |Liev iva }xr\ XdpT] Tfjv dXrjTiTOV 
dXuJTreKa, r\ b' iva \xr] ^uyti tov dcpuKTOV Kuva. [ai be KacTopibec] 

40 [KdcTOpoc 0pe|U)naTa, 'AttoXXujvoc t6 biupov TauTac b' 6 auToc outoc^ 10 
[ttoitittic feTvaij Tdc dXujTreKibac XeTei, juiHajuevou t6 tcvoc dXuuTreKij 
[KdcTOpoc. ai b' 'EpeTpiKai, Kai TauTac 'AttoXXujv ^buJKev touc be" 
[XapovTac Kai GpevpavTac fT0uc_5 GupuTibac cpriciv eivai. Kai jLifjv] 
[Tdc fe MeveXaibac Tdc auTdc eivai q)r|ci TaTc YuXXiKaTc, bu' dbeX-5 
tqpujv Kuviuv €KeT0ev utto MeveXeuj rrepi Tfjv 'ApToXiKfiv Tpacpeicujv.^ 15 
TTepi be Kupr|VTiv eK Xukujv Kai kuvujv Tivec0ai ti t^voc 'ApiCTOTeXTic 
(Hist Anim VIII p 607* 2) XeTei. tujv bi t^ KpTiTiKuuv kuvujv 01 

41 |Liev bidTTOvoi 01 be TrdpiTrTroi KaXouvTai, bidrrovoi fuev ouc ^aci Kai 
Tdc vuKTac TaTc f]|uepaic ev TaTc TTp6c Td 0Tipia judxaic eTriXajupdveiv, 
Kai TToXXdKic Trapeuvac0evTac toTc 0ripioic jue0' fijuepav dpxec0ai Tfic 20 
ludxnc* 01 be TrdpiTTTTOi toTc ittttoic cuv0eouciv, [outc TTpo0eovTec] 
[ouT€ |ufiv dTToXenrojuevoi^. 01 be KuvajuoXTOi Kuvec eici Trepi Td cXti 
Td juecTiiuppivd, Ta^a be poujv TTOiouvTai Tf|v Tpocpi^v, Kai touc eTTiovTac 
Tou 0€pouc Tuj €0vei pouc 'IvbiKOuc KaTttTUJviZ^ovTai , lijc iCTOpei Ktti- 
ciac (frg 62 C. Miiller). 25 

42 Kuvec f^b'"] evboHoi 6 TTuppou ^tou 'HTreipOuTou^j, oc eKpon- 
cavTOC juev Ik tiuv uttvujv auTOu Trepipdc ecpuXaTTe t6v TTuppov, dTTO- 
0av6vTOC be Kaiojuevou tou veKpou evfjXaTo eic Tfjv TTupdv. 01 b' 1 'Ivbo^jc AC I 'AKTaiujvoc AIIB || 2 t<ppdTTiv 11 1| 3 jnaxaovibac A || 4 qpaci 
A I bTijLiovvTiciou A bruuivTiciou II II 5 ^Qr\Ke C || 7 TeXjLiivcia A Teujuricia BC || 
9 (pdTn C II 10 epdmna C H 13 cpaclv AII || 14 \pu\XiKTpaic C || 14—15 'ApToXiKi^v 
cf p 271. 12 II 16 Ti T^voc] Tivoc II || 18 ot)c] oCv BC || 21 TrpocG^ovTec H || 
22 dTroXeiirovTec II | dvajLioXTol A cuvajiioXTol II |1 24 tOj ^9. t. G^p. II B || 26 Ojc 
iKp. n II 27 ju. aOToO ^K T. ii. A H 28 ^veiXaTO H 

6—9 nmn ad Nicandrum referendae sint, dubito. Aliter Phot s Teujnricia 
(Et M 755. 51 Suid) Pausan IX 19. 1, Hes, Antonin Lib 41 || 9 KacTOpibec] cf 
Xenoph Cyneg III 1 || 22—24 KuvajuoXTOi] in Aeliani NA XYI 31 (KTTiciac ^v 
X6T01C 'IvbiKOic), Strab XVI 771, Diodor III 31 rectius leguntur. KuvajaoXToi 
enim populi nomen, quia tOuv GriXeiajv kuvujv djLi^XTOUCi Td TdXa || 28 idem de 
Pyrrhi privati cuiusdam cane Plutarch de soUertia animal 970 C Libri V 42—45 273 

'Hciobou 7Tapa|LieivavT€C aiiTUJ dvaipeGevTi xaTriXeTHav uXaKf) touc 
qpoveucavTac. 6 b' 'iKapiou kuujv Kai ebeiHe Tfj GuTOtTpi tov MKapiou 
veKpov [Kai ei XP^ ^i TtiCTeueiv toTc TtoiTiTaic, outoc ecTiv 6 Ceipioc.] 
evboHoc be Kai 6 'HTTeipiuTiKOC Ke'ppepoc, Kai 6 'AXeHdvbpou [TTepi-] 

5[Tac, t6 0peju|Lia t6 MvbiKov eKpdTei b' outoc XeovToc, eKaT6v |uvujv] 
Leujvr||Lievoc , [Kai dTToGavovTi auTiij ttoXiv qprici GeoTTOjLnroc (FHG Pj 
[^334) 'AXeHavbpov eTTomicai^. XeTOuci be touc YCVvaiOTepouc tiuvj 43 
[NvbiKUJV dXXo |uev Gripiov dTTaHiouv jueTaGeTv, Xe'ovTi b' ibc dHio|udxujj 
[TTpocayujviZiecGai juovuj, execGai t' obdH ejuqpuvTac, ujCTe Kdv dXuj toj 

iOL0r|piov, TToXXd TTpdyiuaTa touc KuvriTOuc exeiv ujc drrocTTdcai tou] 
[Gripiou Touc Kuvac. t6v b' 'AXeHavbpov eTTi TTeipa XapovTa TTapd^ 
[CujTTeiGouc toioutouc Kuvac ev 'IvboTc, TToXXd 0ripiu}V eibrj TTapa-j 
[paXeTv tivi tujv kuvujv t6v b' eKTa0evTa KaTd t^ic dTpejueTv u)c] 
{^oubev TTp6c auT6v oucav Tfjv 0ripav ttjv dTijuov. XeovToc be Trpo-j 44 

15 [ocp0evToc IHavacTfivai, TVUJpicavTa t6v [ovTa dHiovj dvTaTUJViCTrjv.] 
fKdTTeibf) cu)UTTXaKeic KaTr|0Xr)ce t6 0Tipiov, 6 |uev evbaKibv eiX€TO,j 
[luaxaipa be tic dTTeKOipe t6v Troba tou kuvoc, Kai oc oub' uTr6 TfjVj 
[dXTnbova TTic TO|ufic r^vecxeTO XOcai t6 bfiT|ua, dXXd 0u|uuj t6 bpiO-] 
[luevov TiTVoei. TTapd be TTuupou tlu paciXeT bo0€ic boipov kuujv buoj 

20 [XeovTUJV XeT€Tai KpaTfjcaij. r\ b' eTTi "ApTUJ tuj 'Obucceiuj kuvi TTap* 
'Ojuiipuj (p291sq) 0au|uaTOTroiia Tvuupijuoc. [fjv be Kai 'AXKiPidbri kuujvj 
t^vboHoc, ^pbo|uf|KOVTa juvujv ujvioc, t6 KdXXoc 0aujuacT6c* ou Tfiv] 45 
[oupdv dqpeXuuv, Trp6c t6v |U€|ucp6)U€Vov oti tuj KdXXei tou kuv6c eXu-j 
tlufjvaTo, eSeTTiTrjbec eqpTi t6 Ziujov dKpuuTripidcai, iva touto Kai |ur|bev] 

25 [dXXo 'A0TivaToi uTTep auTou XeTujciv. evboHoc be Kai f] 'ATaXdvTTicj 
[kuujv, Aupa Touvojua, t^v 6 KaXubuuvioc cuc dTT€KT€ivev dqp' rjc t6j 
tKuv6c cfiiua ev KaXubuJVi. Kai CTepov b' outuj cfijua ev XXXricTTOVTUj] 2 iKdpou BC II 3 c\!ipioc AS || 4 inrrip«TiK6c II | dXcSdvbpou 6 Trpoc X^ovrac 
dTUJVi2;6|uevocB {{ 4 — 5 irepi xdc S irepi t6 F irepiTTac A irepiCTdc C || 7 Tevvaiouc II C [| 
9 |Li6vov n II 11 ireipa b(jjpa Xap6vTa C || 11—12 Xap6vTa eGeXficai ibeiv toi)C 
ToiouTouc ivbiKoOc KLivac- 69ev Kai rroXXd 9. ei'. tt. Tiva tujv kuviIjv ^K^Xeuce A || 
12—13 TiapaXaPeiv II jj 13 Tr\c yf[C II C ij 15 dS. 6vTa II dTUJvicTriv II C || 
16 cujLiirXeKeic KaTriTUJvicaTO C || 19 TTu(jpi 11, -iriOpaji a man I corr in iruppuji Cjj 
25 iJTT^p au. 'A9. 11 1—2 = Plutarch 1 1 969 E || 2—3 ApoUodor bibl III 14. 7. 3, Hyg fab 
130, Po Astr II 4, Schol 11 X 22 ABD ('€paT0c9dvric), Schol Apollon Rh II 
517 II 4—6 cf Plutarch Vit Alexandr 61 (Sotion cf FHG III p 505) jj 8—19 cf 
Aelian NA Vin 1, Strabon XV 700, Diodor XVII 92, Curt gest Alex M IX 1. 31 1| 
20—25 = Plutarch Vit Alcibiad c 9 

Lexicogr Graeci IX Foiii.T7x ed Bethe 18 274 BipXiou E 45—48 

[K6KXr|Kaciv dTTO evboHou kuvoc, fei )uf] 7ncT€iJ0)U€V oti tdTioj 'GKdpric^JJ 

46 tLeic Kuvoc^ luopqpfiv )U€TapaXoiJcr|C outujc lijvojudcOri]. 6 be fTipuovou 
Kuojv 6 Tdc pouc ^uXdTTOJV dbeXqpoc juev fjv tou 'HTreipujTiKOu Kep- 
Pepou, dvripeGr] b' uqp' *HpaKXe'ouc* t6 b* 6vo|ua auToO fapTfiTTioc, 
^Kai €X€i juvfjiua ev Iprjpia]. fvuJpijuoc be Kai TpiaKdc x] TTaioviKfi 5 
Kuujv tAaiTdvic b' auTfjv 6 TTaioviac caTpdrrric bujpov IbujKev 'AXe-j 
[HdvbpLu TUJ paciXei]. ou }xr\v oub' 6 MdTvr|c kuujv, t6 'iTnraiiuovoc 
KTfjjua, 6 Af|0apToc dvujvu)uoc, 6c tuj becrroTr] cuvTeGaiTTai, [KaOdTTep] 
tluTivuei TouTTiTpa)U|ua (A P VII 304)-] 

47 fdvbpi )uev 'liTTTai)uuJv t6vo)u'j fjv, ittttuj be TT6bapToc'j 10 
^Kai Kuvi AfiGapTOC Kai 0epdTrovTi BdpTic.'j 

fTd juev bf| TUJV 'AKTaiovoc kuvujv 6v6)uaTa, KaTd Tfjv AicxuXou"j 
C(TGF 245) b6Hav, K6paH "ApiTuia Xdpujv AuK6TTac-»j 01 be 
PKai^ HevoqpiuvTi tu; TpuXXou T€Tevfjc0ai cpaciv IvboHov Kuva, 'Itt- 
TTOKevTaupov Tfjv TrpocT]Topiav. [Kai \xr\v MdTvrjTac )uev touc eTrij 15 
[Maidvbpuj Tpeqpeiv qpaci Kuvac 7ToXe)uujv uiTacTTiCTdc* toioutoi b' fjcav] 
[Kai TTaiociv 01 cuv0r|poi Kuvec. ^vboHov be Kai AuKdba Tfjv GeT-] 
[TaXfjv Ci)uujvibr|c (frg 130 B*) eTToirice, Tpdvpac [toutij toutti-] 
\ypa[i^a im tuj TdqpLU Tfjc kuv6c*j 

48 ^f\ ceu Kai qp0ijuevac XeuK ocTea Tuib' evi Tujupuj'j 20 
ficKUJ Iti Tpo)ueeiv 0fipac, dTpujcca AuKdc.'j 

[Hdv b' dpeTdv oTbev |ueTa TTfjXiov d t' dpibTiXocf 

C^Occa Ki0aipu)v6c t' oiov6)uoi cKomai.''] 
fKai Tdp n TeT€dTic 'Avuttj (23 Jacobs Anth Gr I) AoKpiba b6HTic"j 
pi)U7TeTrXTiKev, ^qp' nc tuj Tdqpuj qpepouca eTTeTpavpev"] 26 

fujXeO bfj TTOT€ fKai cu^S TToXuppiZiov TTapd 0d)UVOV,"j 

P^AdKpi, qpiXoqp06TTiwv uJKUTdTTi CKuXdKUJV j 

Ptoiov dXaqppiZiovTi t€uj eTKdT0eTO kujXuj'] 

[Hov djueiXiKTOV TTOiKiXdbeipoc ^xic.'j 4 TapxfiTTioc coni Wilam || 5 TpiaKOC AII jj 6 beTrdvric A | Traiujviac A 
iraiaviac 11 |1 7 ^Traijuovoc 11 1| 11 Xf|0apToc Poll et Dion cdd, efjpaTpoc XriBapToc 
Ant Pal II 13 dpaia A j XuKOiTdc II 1| 14 TpOXou II |1 19 C post kuv6c add Kai dWai hl 
Tivcc TOiaOTai d6ovTai || 20 fjc aO AS eic aO P corr H Stephan j qpe{|uevov A || 
22 olbev] et ?)^ A I dTapdbriXoc 11 H 24 TeTaidTic II Ij 26 xal dTroXOpiZ:ov A corr 
Salmasius || 28 IXaqppiCovTa A H 29 TroiKiX6beipic A KiX66eipoc II 1 cf Strabon YII frg 56 etc 1| 2, 3 Hesiod Theog 309 sq || 10, 11 legitur 
etiam in Favorini Corinthiaca (Dion Pr or 37, 39 II p 26 ed Amim) 1| 13 cf 
Hygin fab 181 : Coran, Arpyia (etiam in Ovid Met III 216), Charops Lyncaeste || 
15—16 = Aelian NA VII 38 et Var hist. XIV 46 Libri V 49—51 275 

tOTipaxeov )uev toivuv ev TravTi Kaipuj, iTeipaTeov be Tfic] 49 
[kuvOjv dpeTfic iv KpOei juev ei juf] juaXaKioOci ^Tacj pTvac, ev Gepeij 
[b' ei qpepouci tov fiXiov Kai cuviaci tujv ixvujv, tou f]Xiou t6 rrveujLia] 
[t6 an auTUJV djaaupouvToc , fjpoc b' ei ev TrXrjGei Tf^c dir^ tujvj 

5 LdvGeujv diTOppofic biaKpivouci Tdc 6c|udc. Tfic jiiev ouv xei|uepivfic tcj 
^Kai Gepivfic ujpac 6 i^piv^c Kaip6c eic 0r|pav eTTiTTibeiOTepoc ujc tou] 
tde'poc djLieivov KeKpaiuevou, TtXriv t^ Trap' ocov TaTc Kpiceci tujvJ 
[ixvuiv evoxXeT Td dvGri' t6 be lueTOTrujpov eYT^TaTUJ juev ecTi tx]] 50 
[Kpdcei Trp6c t6 eap, ouTe b' ai dTT6 tujv dvGeujv dTTOppoiai ou0' ai" 

10 "dTT^ Tujv r\bir\ cuTKeKOjuicjuevujv KapTTUJV ecp' eauTdc eXKOuci Tdc pTvac] 
[tujv kuvujv. bid juevTOi x^ovoc eTTicpavecTepa Td ixvr] Kai [ou buc^ri-''] 
[HriTOC, [aXy] eueupeTOC 6 XaTiucj, KaGoTi Kai Tf) bacuTr|Ti tujv utt6j 

[tOUC TTObaC aUTOU TpiXlUV OTKOl TTpOCl^dvOVTCC TOO bpOJUOU TfjV] 

[pacTUJvriv ejUTrobiZ^ouciv.j 

15 Tpo(pai juev bx] toTc CKuXaHi jueTd t6 ck tiuv juriTepuJV TdXa — 

toOto Tdp pqpTiciVj auHijuov feivai 6 Eevoqpujv (Cyneg VII 3) auTo^j 
T€ Kai t6 juriTpujov TTveOjua — [^dXXd jueTd toOto T€ aTjuaia f^ujujvYJ 51 
dXicKOjuevujv, Tva TTpoceGiZiujvTai Tfi KuvriTeTiKfi Tpoqpri. [cKuXaKeia] 
[b' r\ juev Tic [voeicGuj cKuXdKujv dvaTpoqpri, r\ bej CKuXdKUJV Tcvecic.j 

20 L^Kai t6 cKuXaKeueiv Tdc Kuvac f xpflvaij toO x^i^ujvoc ecTiv ejUTTi-] 
[TTXdvai cKuXdKUJV Kai oxeOeiV'^* [TTpobiaTTOvr|0eTcai be, eiTa dva-j 
pTTaucdjuevai KaTd Kaip6v dv cuvbudZloiVTO , tuj juev ttovuj TeT€-"j 
["vrijuevujv auTaTc tujv cujjudTUJV euTTaTUJV, Tfi b' dvaTTaucei TTp6cj 
picxuv TpaqpevTUJV. ecOieiv b' auTdc totc beT TTp6c Kopov, eTTei OTTOTe^j 2 laaXaKioOci cf Aelian HA I 32, IX 16 | juaXaKiujci Xenopli || 4 ei] i^ 11 || 
5 dvGOuv AII semper | eiTippofjc, in marg tP- dTroppof)C A | opjuac C || 8 |LieT6- 
TTUJpov ojuoiov ju^v Tfiv KpQciv ^api , irXeoveKTeT b^ tlD jufixe tcic d-rroppoiac tujv 
dveOuv |uf|Te KapiTUJv tivujv ^qp' ^auTctc ^Xkciv tAc ^ivac tujv k. (1 10 — 11) C || 
10 cuTKeKaucju^vuiv 11 1| 11 xi^voc] xP<^vou A | ixvri kTlv C || 11— 12. 6uc2fiTriTa 
XGijuuJvoc ujpa KaOdTi A || 12 eOaipCTOc II || 15 post TdXa A add Kp^ac || 15 — 18 B 
ita: 6ti jucTd toO ^k tujv |UTiT^pu)v T^iXaKTOc, t6 tu)v dXiCKOju^vujv aijua 5el Trpo- 
ccp^pecOai toic CK6\aHiv Tva Jj 17 aljudTUJv II || 18 elTa t6 tiuv dXiCKOju^vujv aT)ua 
Tva C II 19 bk ei juev tic kTiv CKuXdKUJv C j voeTcGai II || 20 KaiToi t6 ckuX. 
An II 20 — 21 4juTrnrXd|ueva 11 | Exspecto Kai t6 cKuXaKcOeiv ^tIv ^iuTrnrXdvai ckuX. 
Kal 6xe0eiv. xpfl ^^ CKuXaKei!ieiv t. KOvac toO xgi^wvoc. Interpretationes ver- 
borum CKuXaKCia 1 18 et CKuXaKcOeiv 1 20 scholiastae videntur, interpolatae tex- 
tum conturbaverunt || 21 — 22 biaTraucdjuevai II 2 cf Xenoph Cyneg V 2 || 4—8 Cyneg V 5 || 10—11 e Cyneg V 5 
12—13 e Cyneg YIII 8 || 16 aObjuov] cf Lex Sabaitic |1 22 sqq Cyneg VII 1 

18* 276 BipXiou E 51—55 

fOripujev t6 djLiTriiTXacGai ou Trdvu xp^ci|Liovj. f) be tujv CKuXaKeuo-" 
52 [)Li€VUJV Tpocpf) ciTia oiVLu bidppoxa. {^Kuouci bk buo jufivac, Kai ouk"] 
fdv Tic cHaYdYOi Kuva ctti 0r|pav, ottot' eTTiTeH eiri Kai eTTiqpopoc.'] 
[^TuJ b' 'ApicTOTeXouc XoTUJ (Hist anim VI 574*. 22) f) |Liev tic ku6i'j 
fbuo jLifivac ludXicTa, Kai Td TiKToiueva Trpo buubeKdTtic fmepac ou'j 5 
['pXeVei, fi b' fmepac buo Kai epbo)Lif|KOVTa, Kai f) tujv CKuXaKiujv'] 
f^oipic TTpoBecjuiav ex€i T€TdpTriv Kai bcKdTriv fnuepav Tfic b' r\ juev^j 
[VuTicic Tpijurivoc, t6 be tu)v CKuXdKUJV dvdpXejUjua eic epb6|ur|v TTpo-'j 
fX^J^P^cei Kai bcKdTriv fi)uepav. ujpa b' dpicTri kuvujv rrpoc TTXri-'j 
f pu)civ T€ Kai Ttveciv tuj |uev dppevi TeTdpTOu Itouc dpHa)uevou,'j lo 
[^TeXeuTaTov t6 oTboov f) be Gf|Xeia TpieTic dxpic eHaeTiboc cuv-'j 
fbuarecGuj.»} 
63 vocfi)uaTa luevTOi [Tpia] kuvujv, Xucca TTobdTpa KuvdTXn- «^^' 

fl )uev TTobdTpa ou TTdvTri dviaToc, r\ be Xucca buciaTOC f) be KuvdTX^l 
eic GdvaTOV (pepei. f TTdv b^ t6 utt6 Xutti;} dxo.uevou kuv6c brixGev"] i5 
PdvaipeiTai, dvGpuJTroc be )u6voc ouk dveu Kivbuvujv TTepiTiveTai.^j 

54 Touc b^ cKuXttKac eHa|uf|vouc )uev Tdc GrjXeiac oucac, OKTa- 
\xr\vo\)c be touc dppevac eTTi Gf|pav dKTeov, fijudvTi )uaKpuj evriTKuXr)-"] 
tV^vuj dHri|U)uevouc. eiG' OTav ev KaTaXfjipei T^vriTai t6 Gripiov,'] 
[''Iqpievai Kai toutoic eXeiv, iva xctipuuci tx] Gfjpa, t6 juev TTpuiTOv"] 20 
f^dTT^ Tou ijudvTOC uXaKTeTv eujVTac, )uiKp6v b* ucTepov Kai Triv dTKU-'j 
pXriv dTToXucavTac, ujc )ufi T€iv6)uevoi pr|TVuuJVTai.'j 

55 Kocjuoc be Kuvujv bepaia )uev, i)udc TTXaTuc Trepi tuj TpaxfjXuj, 
CTepeoc, oc Kai fTTepibepaiov ["Kaif TTepibepic'j 6vo)ud2;€Tar [evboGev] 
IP' [auTuj^ uTTeppdqpGu) dpvaKic, ibc )uf| TpipoiTO utt6 tou Xiupou f]] 25 
[beipf] Tou Kuvoc. f^TeXjuovia be Kai amx] TTXaTijc i)udc, eKaTepujGev'] 
{^dTT^ ToO bepaiou TTepi Tdc TTAeupdc TTapfJKUJV evaXXdH, ujc tu)v t€'j 2 Kal oC»K— 5 iif\vac om S || 3 post Gfipav A add KOoucav jj 4 ei ju^v AF |j 
6 CKuXdKUJV A II 7 ^x£i Tpixriv Kal TeTdpxriv r^ju. A || 14 oiik dTravTr) II 1 sic XOcca 
et 15 XOttt;) (tic AS) cdd || 15 baxG^v II || 17 ^HajLi.] 6KTa|Lifivouc Xenoph || 
17—18 beKajLifivouc Xenoph || 19 OqpTija^Li^vouc Xenoph || 21 0\aKTuv^u}(F o S)vTac 
n II 22 T€iv6|uevoi] tivi S tivoi F ^vTeivOjuevoi Xenoph |1 23 6epaia|upov ijLidc 
A II 23 — 24 B ita: 6 6' i)Lidc 6 irepi tov TpdxriXov tOjv kuvOuv Tr6pi6^ppaiov 
6vo|a. II 24 Treplc 11 || 25 ante dpvaKic BC add tic | XuOpou] 6^p|uaToc 11 C || 
26 6eipd n I TeXajLiujvia in marg tp- TeX)Liu)via A sic S cTeX)Liovia Xenoph 2—3 Xenoph Cyneg VII 2 || 13—16 ex Aristotel Hist anim VIII 604» 4 || 
17—22 e Cyneg VII 6, 8 |I 18—19 ^vriTKuXrm^vLu] cf Xenoph VI 1 01 6^ T|LiavTec 
IXOVTCC dTKOXac Tf| x^ipi II 24 Trepi6dpaiov] Et M 663, 46 cf Bachm L (Phot Suid) 1| 
23— p 277.5 Cyneg VII brevius Libri V 55—60 277 

fviuTUJV Tot )Li€Ta Totc uj)LiOTrXdTac aKpac xai toic XaTovac CTeYeiv.'j 
ffiXoi b' f| eTKevTpibec eTteici Taic TeXjuoviaic ai be Kai Trepl to"] 56 
feiTiciov eKTeTavTai, ibc jufj oxeuoiTO f\ kOujv, tujv eTKevTpibujv Tfiv'j 
fToXjLiav Tiuv eTTipTicojuevujv dveipToucujv, toO }xr] uTTOTrXricGfivai auTdc^j 
5 feS dTevviuv xdpiv. t6 be iTepibepaiov eHfjiTTai CTevoO i|LidvTOC, oc'j 
fKaTd Tov KuvaTXOv eHriTKuXuJTar Kai diTO toutou dTeTai f] Kuu)v.*j 
fevioi be Kai Td vujTa tOjv kuvuuv pOpcaic tici CTepeaTc KaTaXajupdvouci, j 
["Trepi Tdc uTTobepibac toO Ziujou Tdc pOpcac dvdijjavTec, ujc0' fiKicTa"] 
PTpujTOuc eivai Tfj ToiauTri CKeTTr), OTTOTe cujLiTriTTTOiev tivi tujv iLiaxi-"] 

10 tV^v 0r|piujv. j 

dpcTai be Kuviuv djTO )Liev cuu)uaToc, [)LieTdXai jUTib' dcu)LijueTpoi] 57 
[|ur|b' dvdp)uocToi, ci)Liai, dp0piubeic. iviubri Td KdTUJ0ev toO )ueTiuTrou.] 
[)LieTUJ7TOV TrXaTu, Tdc biaKpiceic dKpipeic exov. KeqpaXai KoOcpai tc] 
[Kai eucpopoi. 6)U)LiaTa jueTeujpa )ueXava CTiXpovTa* Xd)U7T0ucai ai] 

16 LKopai, TTupujbec t6 pXejujua. iIiTa XerrTd Kai )uiKpd Kai ipiXd OTricOev.j 
tTpdxn^oc juaKpoc uTpoc TTepicpepric. CTf|0Ti eucapKa eupuTepa. aij 58 
[b' ujjuoTTXdTai Tuuv ujjuujv |uiKp6v dcpecTriKeTUJcav. CKeXrj eKdTCpa juevj 
[uipriXd, )uei2uj be Td eHoTricOev dXXd TaOTa juev errippiKva, Td bej 
[TTp6c0ev 6p0d CTiqppd CTpoTT^Xa, juf) rrpouxovTa KaTd touc dTKuuvac.] 

20 L^ai TrXeupai b' ecTUJcav TTpocecTaX)uevai [Kai fM^ j "^poc Tfjv Tflv^j 
Ppa0uv6|uevaij. Tfjc b' ocqpuoc ouk ouctic dcdpKou t6 t' uTp6v TTdvTr]] 
[Kai t6 TTavTeXujc CKXr|p6v ojuoiujc dTTecTUJ. XaT^vuuv b' dpiCTOv t6] 
[jueTpiov, ujc dTTeivai jueTeOoc tc Kai cjuiKpoTriTa. tujv b' icxiujVj 59 
[cTpoTT^Xuuv ovTiuv Td juev KaTOTTiv ecTU) capKuubri, Td b' dvuj0ev] 

25 tdcuvbeTa, evboOev TTpocecTaXjueva. Keveuuvec fb'^j auToi tc XaTapoij 
[Kai Td KdTuuOev auTuuv, oupai TTpojuT^Keic eu0eTai 6HeTai XiTupai, jur|-] 
[piaTai CKXripai. Td b' urroKuuXia TTepiqpepfi Kai TTpojuf|Kri Te Kai euTTaTfi.j 
[TTCpiqpepeTc be Kai oi 7T6bec. euTpixec b' ecTiuv, Kai Td TpixuujuaTaj 
[auToTc bacuvec0uu XeTrTf) Kai TTUKvf) Kai juaXaKfi [Trjj Tpixi. ToiaOTai] 60 2 TeXaiuiuviaic A || 3 ^YTeTpi^iJUV n || 4 diroTrXricGfivai II || 6 ti^iv KuvdTXTlv? 
Sic AP YI 34 (Rhian) et 35 (Leonid Tar) || 8 cuvdnjavxec II || 9 post CK^Trri E 
add Touc KOvac || 11 6jLi|uaToc II || 12 — 13 t6 ju^t. A tOuv lueTDUiriJUv Xenoph || 
13 dKpipeic] paOeiac Xenoph 1| 15 |uiKpd cdd et Xenoph, |uaKpd Vlitius || 17 tuj 
uj|uuj F Tuj v6)uu} S II 19 CTpuqpvd A CTpiqppd S || 20 Kal ttX.] ai uX. 11 || 
23 CKXrip6TriTa A j| 24 lcTai A | dvuueev] irp^ceia C || 25 TrpoecTa\|u^va C | XaTpol 
C II 26—27 juripiai C || 27 euTraxn C || 28 eOTpixoi ^CTUJcav C || 29 ante XeTTTri 
A add Kai Td ju^xP^c 6v6xujv 6 KuvaTXoc cf Hes s KUvdTXI ||11 — p278.1 e Xenoph Cyneg IV 1 et 2 
28 cf Xenoph IV 6 278 BipXiou E 60—63 

[b' oijcai q)avoOvTaij TTobiuKeic cXaqppai bpo|LiiKai €i5cto|hoi. Kai fiKei 
KaTCi |uiKp6v 6 XoToc em tcic Tfjc ipuxTic dpCTdc, pdTToqpaivuuv Tdc^j 
fKuvac'] 0u)LiO6ibeTc , ["Guiaococpoucj , co(pdc, eupivacj, euaicOriTouc, 
["euTTobac, oHeiac, ^iXottovouc"], eOeXoupTouc, feuipuxouc"], dTTXaveic, 
P^eTKpaTeTc j , oiac dpTrdZ^eiv jiiev Td TTveujuaTa, Kpiveiv be Tdc 6c)Lidc,] 5 
[eTTeuGuveiv be Td ixvri, KaTaqpujpdv be] t6 0r|piov, jiieTievai, |LieTa0eTv, 
tVtTabiiuKeiv, )Lie0€TTeiv"S, KaTd TTobac x^P^iv, fuTTOKpucpOev eHeupicKeiv,"] 

61 [^TTpoocpOev biuLiKeiv, KaTaXtiqpOev aipeTv'], qppovTi^eiv |Liev KaTd Tf]v 
rr|Tr|civ [tujv ocjliujvj , f]cuxdZ;eiv be KttTd Tfjv eupeciv tujv ixviuv, 
TTpor|TeTc0ai be tuj OripeuTrj, [Kdv ifyxjc ^ Tfjc dveupeceujc^ uttoct]- 10 
ILiaiveiv, KaTaveueiv, uTTobriXouv, fbiabriXoOv"] Tf) xapd ttic vpuxnc, tuj 
TTribf||LiaTi ToO ciujLiaTOC, Tf) cpaibpoTriTi toO ttpocuuttou, Tfj XajLiTrpoTriTi 
Tuuv 6q)0aX)Liuuv, [•^Tfj jLieTaXXdHei tuuv 6)Li)LidTUJV, toTc dvapXejujuaci Tfic'5 
foipeuucj, ToTc Trr]bfi)Liaci Tflc eXrriboc], Tfj CTdcei tuuv ujtuuv, [tmJj 

62 [c€ic)Liuj Tfjc oupdc, [tuj t6 cuujua TTdv eTTiKpabaiveiv'j. KaKiai L^ejis 
Kuvuuv dTr6 ^jiev cuu)uaTOc )uiKpai fj uipr|Xai Kai dcujujueTpoi , xotpo-j 
pTToi, juuuuTToi, TP^JTTai, dppuucTOi, ipiXai, aicxpai, djuopqpoi, dcuvTaKTOi"j 
^m cuujuaTa, bidcTpoqpoi touc TTobac, dcTOjLioi, vuuOpoi, dOujuoi, ppa-"j 

f beTai, KaTTiqpeTc, aTTobec" papeTai Tfjv K€qpaXf|v, capKuubeic tuj )U€tuuttuj,"j 
t^uTuepjueTpoi Kai baceTai Td uJTa, CKXripai toijc auxevac CTf|0r| CTevd,"j 20 
fujjuoTTXdTai ToTc uj)uoic cuvdTTTOucai , TrXeupai paOeTai, dcqpOc capKuu-'j 

63 pbeic, XaTovec dcujUjLieTpoi TTp6c t6 cuujua, icxia Trpo)uf|Kri Te Kai"j 
fT^l^vd capKuuv, jnripiaTai uTpai, Td UTTOKUuXia ou CTpOTT^^a, eTTi-'j 
[V^Keic 01 TTobec. dvdTKTi Tdp toioutuj cuu)uaTi Kai Tf)v ipuxfic KaKiav^j 
P^cuveTvai, Kai elvai Tdc Kuvac dvofJTOuc, dvaic0f|Touc, djuavT€UTouc"j 25 
[''tuuv ixvujv, dppivac, dpTdc, dTTOVOuc, pa0ujuouc, rrXavfiTibac, eueHaTTa-"] 
^TfiTOuc, eHaTTttTriTiKdc, dTreiOeTc TTp6c juev Tfjv Z:f|Tr|civ dvaTreTTTuuKuiac"] 
fTTp^c be Tfjv eupeciv d0ujuouc juico0f|pouc, qpiXav0puuTTOuc, erravaxuj-'] 1 ei»0ucTO|uoi C pergunt BC: dird bk \\i\)xiKf\c aOrujv &peTf\c Ipeic 6ujLioeib. 1 3 || 
2 diT6 qpujvAv II || 2 — 3 touc Kuvac A || 3 coqpouc A 1| 4 oEeic A || 5 oTouc A || 
7 dTTOKpuqpG^v A || 8 Ipeiv 11 || 10 dvaip^ceujc II || 13 ojujudTUJv] Xenoph Tvujpi- 
2oucai d7r6 tujv djujLidTUJv, dirb Tf^c jueTaWdHeujc tujv cxiJLidTUJv || 15 — 16 ai bk 
KaKiai Tujv kuvuJv dir^ tujv Trpoeipriju^vujv dpeTiuv KaTd6T]Xoi BC || 16 6jujLiaT0C II || 
18 bidcTpoqpa 11 t| 19 Td ju^TUJTia II || 23 juripibia ()Tpd II juripia {)Tpd A corr 
Lobeck Phryn 557 | OTuoKOiXia AII || 24 t^ ipux^ii A Tf|v \\)\)xf\v II corr Bekker | 
KOKia n II 27 dTraTr]TiKoi)c direiG. A 3—4 cf Xenoph Cyneg IV 6 || 10—13 cf Xenoph IV 4 et 5 Ij 14—15 cf 
Xenoph VI 15 et 16 || 16—17 cf Xenoph HI 2 et 3 || 26 cf Xenoph in 2 || 
27—28 cf Xenoph lE 9 Libri V 63—67 279 

Cpoucac eK ific biiuHeujc, TrpoXenroiJcac t6 Gripiov, TTpobiboiicac Totc"] 
["cuvGrjpouc, uTro0eoucac fTTpoGeoiJcacj, Trpoiejuevac tci biiuYILiaTa,''] 64 
pKeKXaTT^iac, ou Kaipia uTro\a|upavoucac , iTpoxaipoucac, juotTriv eTia-''] 
pvacTpecpoucac, TTpOTreTUJC TTTibiucac, eiKf] TaTc cocpujTepaic tojv kuvujv"] 
6 feiuTTobujv Ka0iCTa)uevac, evbiboucac utto tov fiXiov, uTTOcpeuTOucac'] 
{^UTTO Tdc CKidc, juaXaKioucac utto t6 Kpuoc, eSaviCTajuevac utt6 t^v''] 
f6)uPpov, ouK aTTaXXaTTOjuevac tujv Tpijuiuaiv, TTpoKajuvoucac, dTTaTo-'j 
Ppeuoucac, UTTOTpejuoucac OTav ctt^c ^ t6 0r|pajua, UTTOTpojuouc Tivo-'j • 
[Vevac, ouK dveupeiv cuvcTdc, ou biiuKeiv kavdc, tdcppovacj oXiTo-^j 

10 pcppovac, dKpaTcTc, KVuZ;oucac."j 

dTTO be Kuvujv ovojuaTa Kuvn, ["KuvdTXn"]» KuvobpojueTv kuvo- 65 
juaxeTv, [eKKuvoi eKKuvuucai CKKuveTv. XeTeTai be Kai TTpOKUveTv t6] 
[TTpouXaKTeTv TTpiv f| t6 Gripiov dveupeTv. [Kai "Ojuripoc (A 225) "j 
tVev XeTei 'kuv6c ojujuaT' exujv' — outuj Totp t6v dvaibfi KaXeT — "j 

15 f Kai dXXaxoO (0 423 saep) 'kuov dbeec'* 'ApiCTOTeiTU)v b' 6 Kubi-"} 
tVo^Xou Kuujv bid Tf]v ToXjuav CKaXeTTOJ, Kai Kuvec oi dTT' 'AvTicGevouc.j 
[Kai KuviZieiv Kai kuvicju6c [Kai kuvik6c Kai Kuviwbric Kai kuvoOxoc,"] 
^Kai Kuvf|TTobec Tttttujv. j 

tXpiiJJLia be Kuvujv outc t6 TTdvTr] XeuK6v dTTobeKTe'ov outc^ 

20 [to Pa0eujc jueXav [ouTe t6 TravTeXojc TTuppovj, dXX' eKdcTUJ TTapa-] 
tjuejuix0uj Ti Kai eTe'pac Xpocic, tItoi KaTd t6 juctujttov f| uTrep Tdcj 
[pTvac dKpac f\ koX KaT dXXo ti toO ciujuaToc.] 

XaTtu |uev euvai 0djuvoi cuvripeqpeTc Kai ibai djuqpiXacpeTc Kai 66 
pujxjuoi pa0eTc, xeiJiAUJVOc juev Td TTpocf|Xia, 0epouc be Td CTTicKia, [ev] 

25 [be xiovi Td |ueXdTXi|Lia* ecTi b^ TaOTa Td KoTXa ev oic fi xii^v bia-j 
[TCTriKev, Ke'KXriTai b' oti TTapd Tf]v dXXr|v Tfic Tflc oipiv, XeuKfjVj 
[oucav uTr6 jf} xiovi, TaOTa juova jueXaiveTai. euKpiTa juev Td ixvri] 
[Td euGea, bucKpiTa be Td cujUTrerrXeTlueva" TivcTai be judXicTa TOiaOTa,} 
[f|v TTpobieE€X0ujciv dXiuTTeKec. Td b' 6p0d ixvri, OTTOTav fJTOi KTurrouj 67 

so t.KaTaKOucavTec 6p0oi KaTd touc TTobac touc eH6TTic0ev erraviCTdjuevoi] 4 el(ol S)KicTaic 11 || 7 — 8 i^iraTopeuoiicac 11 || 11 kuvt^] KUvyiTCTiKfj BC 
12 ^KKUvoOcai II I eKKiieiv C || 15 kOiuv AII || 16 kuvouc gi II |I 18 iTnroi A 
24 up6ci(u B)\a B C et A in marg tp irp^cuXa | ^v] cuv 11 || 29 ^H^\0ujciv C 
30 ^HavicrdjLievoi AC 1—10 cf Xenoph Cyneg III 6 sqq || 11 Kuvn] Phot Kuvac BA^ 274. 9 Phot 
Suid EtM 545. 40 || 12 ^kkuvoi] Xenoph VII 10, cf Hes || 15—16 Demosth 
XXV 40 II 18 KUvfiTTobec] Xenoph iTnriK. I 15 cf Hes Kuvec || 19—22 e Xenoph 
IV 7 et 8 II 24 cf Xenoph V 9 || 25 neXdTXiJua Xenoph VIH 1 et 7 || 28 et 29 
Xenoph V 6 et 4 II 29 — p 280. 2 Xenoph V 19 280 BipXiou E 67—71 

[pouXiuvTai t6 caq)€C toO irpocTrecovToc fjxou inaOeTv, fi xai tuj tticj 
[ceXrivric qpujTi xaipovTCC, ^TTOTav ^ TravceXr|voc, dvTiTraiZiovTec TTpoc" 
[dXXr|Xouc Kai TTTibujvTec iuaKpdv Kai biaXXojLievoi Kai biaTTOppiTrToOvTecj 
[dTToqprivujci Tapaxtubri [Td ixvnj. i^ea ^bej \af\h Kai (pOcic, t6 |Liev] 
[XpiA))Lia eTTiTTepKvoc — ecTi be toOto TrepKvfjc eXaiac t6 eiboc, oOt] 5 

68 [ofx^aKoc Iti oOt fibTi )LieXaivo|Lievr|c — jueTeGoc oO lueTac, KoOqpoc] 

[TflV q)UClV, baCUC [Tf]V TplXUJClVJ, Kai Td UTTTia TUJV TTObUJV dXX* ouj 

[)Li6va Td TTpavfi bacuvojiievoc, OTrep ou qpriciv 'ApiCTOTeXric (Hist anim] 
[p 519* 22) ^Te'puj Ziujuj Trpoceivai. bid toOto fTapj ^oi boKei] 
bacuTToba t6v XaTUJV [dXXoi Te Kai KpaTivoc (frg 400 Ko) KaXeiv,] 10 
[6vo|Lia TTOioujuevoc tuj Z[ujuj Tf]v cpuciv. 6 )uev ouv )uei2^ujv Kai t6j 
[XeuK6v exei t6 ev tuj )LieTUJTTUJ )LieiZ;ov, 6 be )uiKp6c t6 Te X€uk6vj 
[eXaTTOV Kai t6 XP^I^oi l^ctivJ eTTiTTuppoc. TXauK6c b' ecTiv 6 XaTuJCj 

69 \f\ xapoTTOC, €H6)U)LiaT0c • Kai Td 6)U)uaTa ouk exei pXeqpapibac, oGevj 
[Kai d)upXuu)TTei. Td TToXXd b' ecTiv ev uttvuj' Kai toOto be ou^ 15 
[c)uiKp6v 6qp6aX|uoTc t6 pXdpoc. KeqpaXfjv ^x^i )uiKpdv eXaqppdv KaTa-j 
[qpepn, eic ct€v6v KaTaXfiToucav, ujTa uvpriXd, TpdxnXov cTev6v CTpoT-j 
[tuXov uTp6v €Tri|uf|Kr|, uj|U0TTXdTac opGdc, dvujGev dcuvbeTOuc, CKeXri] 
[Td TTpocOev eXaqppd cuTKUjXa, cttiGoc ou capKUjbec, rrXeupdc ouj 

70 [papeiac oube dcu)U)ueTpouc, KUjXfiva capKUjbri, XaTOvac uTpdc, icxia^ 20 
[|U€TdXa CTpoTT^^ci eucapKa, ou cuvecTrjKOTa, )ur|pouc PpaxeTc euTraTeTcj 
[juuujbeic, ouK OTKUjbeic Td evbov, uTTOKUjXia )uaKpd Kai CTiqppd, TTobac] 
[touc TTpocGev CTevouc Kai )uaKpouc, touc OTTicOev CTepeouc Kai TrXa-] 
[t€Tc, CKeXri ttoXu eXdTTUj tuj )uf|K€i ll'''^ TTpocGevfj Trapd Td OTTicOev.j 
[tpXaicd t' ecTi Td OTricOevJ, ujc eTKeKXicOai Trapd Td TTp6c0ia Kai] 25 
[KaTd Touc bp6)uouc TTpopdXXeiv auTd TTp6 eKcivujv, Kal Trribdv dvT€-j 
[p€ib6)U€Vov ToTc OTTicGev TTOciv, ouba)urj touc TrpocGiouc ejUTTobi^ovTa] 

71 [bid Tfjv €K€ivuJV eic t6 eicuj rrapdXXaHiv. dXTiK6v b' ecTi Kai Trri-] 1 f^] oi n II 3 ^TravappiTTToOvTec Xenoph || 5 ^TriTrepvoc A |j 6 — 7 ouTe iu^toc 
ouTe )LiiKp6c t6 ur|ioc ti^v cpuciv C || 7 Tpixa II || 8 Sirep AIIC, coit Bekker || 
9 boKei] boKoOci Meineke || 10 Ipeic bt t. X. 6ac. B | tu)v XaTU)v II || 11 iroioujuevoi 
Meineke || 11—12 Kai ttoXu XeuKov C || 12 |uiKp6c] XeuK6c II jj 13 XeuK6c b' ^ctIvII || 
14 xapoTTOi6c C || 15 d|LipXuujTTeT Xenoph || 16—17 KaTUiqpepfj AII || 20 KuuXriv A jj 
21 euTraxeic C || 22 CTpuqpvd A CTpiqppd S Tiqppd F || 24 — 25 OTriceev. KXaicaftai 
lcTiv C I 25 pXricd II | TTp^cGia] Trp6ceev C || 26 TrpocpdXXeiv C 2—4 e Xenoph Cyneg V 4 || 5 cf Xenoph V 22, 23 || 10 dXXoi tc] Aristotel 
1 1 II 11—13 e Xenoph V 22 || 15—16 e Xenoph V 26 et 27 || 17 — p 281.4 e 
Xenoph V 30—32 Libri V 71—74 281 

[briTiKov t6 Iwov juaXXov fi bpoiuiKov, aXXujc be KoOcpov Te Kai" 
[uTrepeXaqppov. KaTreibr] TfjV oiipdv oux iKavfjv exei t6 ca)|Lia eTteu-j 
[Gijveiv, Toic ujci XP^Tai 7Tp6c Tf)v fiYe|Lioviav, TrapaKaTapdXXuuv aiiTd^ 
[Kai ujCTTep KiuTTaic Tici TTapepeTTUJV t6 cuj|Lia. ev be toTc KaTaqpepecij 

5 [judXXov dXiCKeTai bid t6 ijiijoc t6 tu)v OTcicGev Tiobujv KttTd KeqpaXfjv] 
[TrpoujGouiaevoc. Iv be toic dvdvTeciv [fi^ tujv Trobujv dvicoTric KaTd] 
[Tfjv dvujjaaX6TT]Ta Tfjv tujv tottujv dTTicoi t6 cujjua Trp6c t6v bpo-j 
tlLiov ocov Tdp ev toTc dvdvTeci iiTol^^ KaTOTTiv KOiXaivcTai, tocoO-] 
[tov t6 tujv TTobujv iLifjKoc l€icj icoTTebou boHav dvaXajLipdvei. beiXia] 72 

10 'b' uTTcppdXXei toOto t6 Z^ujov, eKTrXriKTOv pacTa TWOjLievov Kai dva-] 
[TTTOouiLievov, oGev Kai tttujH ovojudZieTai , [t6v b' uttvov rroieTTaij 
[^Kai Tfjv dvdTrauXav uTroGeic |Liev elc Tdc XaTovac Td OTricGev^j 
fcKeXri, Td be Trpocuj KuiXa TrpoTeivac Te Kai cuv0eic, Kai"j 
fTfjv KeqpaXfjv KaTaGeic k^t' auTiuv. dXX' r|V KaTa)Liuri Te Kai Tdc"] 

15 ["pTvac dKivf|TOUC exr), KaGeubei )U€V ou, Kajuujv b' icujc dvaTraueTar^j 
[r|v be ToTc oqpGaXjuoTc dvaTreTTTajuevoic dTpejuiZ^r] Kai Tdc pTvacj 
[uTTOKivujv eKTrver) Gajuivd, uttvoc auT6v dKpipfjc exei. [Kai jufiv"] 73 
[ttoXutovov [ecTiv ec Td |udXicTa toutij t6 Gripiov eTriKuTcKoiuevov] 
[dei Kai bid Trdcr|c ujpac, ujctc t6 juev fjbr| TeTCKTai, t6 be )ueX-] 

20 L^^i» TO ^€ KucTai, t6 b' €Ti TrXdTTeTai" f^Kai emoic dv auT6 Tro-'j 
pXuTOVov TToXuTOKOV TToXuTeKVov, eTriKuTcKOjuevov, Tovou dei eTTiTrXri-'j 
Ppouiuevovj. TiKTei be KaG' ^KacTOV luflva. Kai TeTpixujTai f^Trdv,*] 
[ujcTe Kai Tujv TvdGujv evT6c exeiv Tpixac. ocujv b' dv Itujv] 
Iri, TOcauTac exei tujv dTr6 toO cu)|uaTOC eTX^JUpouvTUJV uTr6 Tf]v ou-] 

25 Lpotv Tdc OTrdc. |u6vov be tOjv Ziujujv ^oika Kai Trpiv TCKeTv exei, Kai^ 74 
t)u6vov Tujv TToXucxibuiv exei TruTiav. Kai oi |uev '€Xu|uaToi tu)v Trap'] 
tf]|uTv dXujTTCKUJV ou )ueiouc eici Td cujjuaTa, |ueXaivovTai be Td X9^-] 
tluttTa Kal TrpojufiKeic TreqpuKaci, Kai t6 rrepi Tf]v oupdv dKpav XeuK6v] 
[auToTc [Kaij eTTi]ur]Kec ecTiv. oi be |uocxiai KaXoujuevoi twv XaTUJVj 

30 [oHuTepov Kai euaicGriTOTepov exouci t6 TrveO|ua [t6j tiuv ixvOuv, ujCTe] 2 tJTT^Xacppov n C II 2—3 dTreuGiiveiv A || 3 xpeixai C || 4 TrapeTTW^J^v A II [ 
KaTUuqpep^ci A || 6 dvic6TTiTi C || 8 KaT^uiv ^v t. dv. koiX. II C || 14 d\\' i^ (ei F) 
jLiev I KaTa|uuf](eiF)Tai, Kai II || 15 e^xei II jj 17 ^KTrvei C ^KTeivei A ^KTeivr] 11 || 
18 Gripiov] ^uiov C || 19 dei] eoiKe II | TeT^xGai HC | t6 ^i^v ja^Wei H Ij 20 b^ km- 
Tr\dTTeTai AIIC corr Kuehn jj 21 — 22 dTroTr\ripou|uevov A sed ^tti superscr || 24 ^] 
et A I iKxujpoiivTUJV S x^^P- F | iJiT^p II || 26 TriTuav A TUTriav II 4—9 cf Xenoph Cyneg V 17 || 11 tttuuH cf Aelian NA VII 19 Hes Et M 
Et Gud II 12—17 e Xenoph V 10—11 || 17—20 cf Xenoph V 13, Herodot IH 
108 Aelian NAH 12 || 23 ex Aristot Hist an III c 12. 79 || 23—25 cf Aelian 
NA n 12 282 BipX{ou E 74—78 

75 tTivecGai Trpoc auTO idc Kuvac eKjiaveTc. l0dKri be n6vr\ tujv vrjcuuv] 
[ctTOVoc ecTi XaTUJV. KaprrdGioi be TrpoTepov oiik ovtuuv ev jf} vr|cuj] 
[XaTUJV ZieuTOC eicaTaTOjLievoi, t6 )uev eic irXfieoc ck ttic iroXuTOViac] 
[eTribiboOv ecpGeipe touc KapiTOuc, oi be Trapoijuiav €Troir|cav eiri tujvj 
[eTTicrracTov KaKov ecp' ^auTOuc eTraTaTovTtuv ^o KapTrd9ioc tov Xa-] 5 
[tiuv'. Kai [lufjv 'AvaHiXac 6 TriTivoc oucric, u)c 'ApicTOTeXric (frg"j 
f568R) cpricivj, Tflc CiKeXiac Teujc dTovou XaTUJV, 6 b' eicaTaTtuv tc] 
[Kai 0peipac, 6|lio0 be Kai ^OXujLiTTia viKr|cac dTrrivri, tuj vojuicjaaTi tujv" 
['PriTivuJv eveTUTTUJcev dTTr|vr|v Kai XaTtOv.] 

76 Tujv pb'"] eXdqpujv dKepuJc )uev r\ 0r|Xeia, 6 b' dppriv Kepujcpopoc 10 
r| Kepacqpopoc f| KepdcTTic f| euKepujc pf| TrXaTUKepujc f| uTiepKepujc, Kai"] 
fXP^coKepujcj 6 utt6 'HpaKXeouc dXouc*] Kai 'AvaKpeujv (frg 51 B^) 
)Liev cqpdXXeTai Kepoeccav f^Xacpov TTpoceiTTUJV, [Kai CocpoKXfjc (TGF]*] 
[{^86 N^) KepoOccavf Tr\v TriXecpou Tpocpov, "0)Lir|poc (f 24 saep) b'j 
t6p0a)C XeTei 'd)Liqp' eXaqpov Kepaov.' [ecTi be toic eXdqpoic t6 xpuJ)Lia'j 16 
t^eTTiHav^ov, KaTdcTiKTOV XeuKoic Tpd)Li|uaciv * TTXeiuj b' ai 0r|Xeiai Td cTi-"j 

77 fT^ctTa exouci, Kai )udXicTa tujv eXdqpujv 01 veppoi.^ dXicKOVTai be] 
[biKTUoic )uev, ei tic 6T)ueucac auTdc cuveXdceiev, TTobocTpdpaic b'] 
[ei Tic evebpeucac auTdc e)UTTobiceiev. Kai Tevva juev ujc eTTi t6 TrXeT-] 
[cTOV ev eXaqpoc, Kuei be ^uflvac eic 6ktiju, TiKTei fbe^ TTXripuj0eTca uTr6j 20 
^T^j ^ueTOTTUJpov icTd)uevov. t6v be vepp6v 01 ToveTc dTaTovTec eTTi] 
tTfjv euvf|v, Tva TreTpac aTTOppuJTOc TTepibpo|uoc TTapexei Tfjv €k 0aTe-] 
[pou |ue'pouc dcqpdXeiav, fi juev jufJTrip eauTriv KaTapaXoOca 0r|Xd2^€i t6] 

78 [ppeqpoc, 6 be TTaTrip dTTO0ev qpuXdTTei Kai TTp6c t6v TTpoceX06vTa] 
[uTTep)uaxeT. [Kai t6v juev vepp6v ei buvr|0€ir|c dTTeXdcac dir^ tujv'j 25 
t^Toveujv Kuvobpo)ufjcai, t6v juev TTpujTOV bp6|uov aTToXeiipr] cu tc Kai'S 
t°ai Kuvec, ev be toTc ecpeHfic dTTaTopeuouciv dpa 01 veppoi. TToXXai"} 
Pb^ xai Tujv TeXeiujv eXdqpujv ev TaTc cuvexecTepaic biiuHeciv utt6 buc-'J ' 
fTTVoiac dXicKOVTai. XP^ia be TTp6c auTdc toHujv [TeJ Kai dKOVTiujv.'] 1 ai»TOuc A II 2, 3 et 7 XaTUJOJv AS -oOuv F XaTuO C || 3 eicaT6)Li€voi A || 
4 kTdbov n aOHrie^v C | ^TroificavTo AII | ^Tri tov II C H 5 KdpTraGoc A || 
6 — 9 C ita: TY]v CiKeXiav bi qpaciv yip6vuj licxepov t^voc XaTiiJV dTaTeiv Kai t6v 
TrpuiTov eicaTaT^vTa 'OXujUTna veviKriK^xa iTX^ipaHai tuj vo)aic|uaTi dirriveTKe Xa- 
TiOv II 11 eOKaipujc AC || 12 6c 6 OTud C || 14 Kep6eccav A || 16 toic XeuKotc 11 || 
18 6T|Lidcac A || 20 irpocTrXTip. AII 1| 21 tujv bi veppwv II | dvd^ovTec UC || 
22 dTr6 ir^Tpac AII | Tuap^xn ^. -xei et -xn S || 23 aOTfi xaTaXapoOca C 

2—6 cf Aristot Hist Anim Vm 606» 2 || 6—9 Head Hist nmn p 93 cf 
p 135 II 12 sqq cf Aelian NA VH 39 |1 20 cf Aristot Hist Anim VI 29 || 21—24 
e Xenoph Cyneg IX 3 || 24 non de patre, sed de matre Xenoph 11 || 26 cf 
Xenoph IX 10 || 26 sqq e Xenoph IX 10 || 29 e Xenoph IX 20 Libri V 79—82 283 

Trepi be cuoc eiiroic av paGOvei tlu piJYX^i t^v Tflv, Keipei id 79 
Xrjia, KOTTTei toc bevbpa, GriY^i touc obovTac, [ecppiHe Trjv Xoqpidv, [Xe-"j 
[^XPioic TTapepXeipe toTc 6)U|uaci"j, TTUpaibec uTTopXeTiei, toic obouciv dv- 
TiTTaTaTeT, \^t(x) iTpoc dXXr|Xouc kojlittuj tujv obovTiuv diTeiXeT^j, TTup ck 

5 Tuuv oqpGaXjUUJV dqpirjciv, [dcppoc auTUJ toTc xa^^iobouci TTepiZieT], Tpa- 
XiJC ecTi Triv opTrjv, dKaGeKTOC tov 0uju6v, bucjuaxoc bucdXiuToc f buc-'j 
[''aTuuviCTOc, irpoujGOuv^j, 7Tpoppr|TVU]uevoc, ciuttitttujv, ["Pttpocttitttujv,']''] 
pdvaTpe'7TUJv"j, kotttujv toTc obouciv, {."«voitujv'], dvappriTVuc, puiUT] 
eTTiiuv, fp69ioc cujuTTpocxujpujv, piaioc Tf|V 6pjur|v, bucviKr|TOC, bucKaTa-"] 

10 fT^vicTocj. Kai Tdc dpKuc biaK^MJeiev dv, Kai Tdc CTdXiKac dvaTpe-] 80 
[ipeiev, ^LKai Td bevbpa 7Tp6ppiZ!a eKTpiipeievjj, f^uTTepGujuoc, buc6pTTi-"j 
[Hoc, ejuTTupoc, UTTe'pac0)uocj. ei Kai TTXaTioic [toTc^ obouci 0iToi] 
[tujv kuvujv, to Tpixujjua eTTeqpXeHev ei b' dTro0av6vTOc tiI) xo^^^io-j 
[bovTi TTpoceveTKaic Tpixac, ibc dTro TTupoc ai Tpixec cuvTpexoucivj 

15 [ouTUJ TToXu To cpXoTiJubec evecTi tuj 0r|piiu.5 

f\ b' dpKToc TiKTei juev cdpKa, iTXdTTei be Kai dp0poT t6 Tcvvrijua 
TUJ cT6juaTi, Ktti Trpoc eiboc Z^ujou Td jueXri tuttoT. f^^ai dpKTOu juev'] 81 
['opoc TO dpKTUJOV eTTuuvujuov^j, dpKTeuec0ai be Tdc 7Tap0evoiJc eXeTOV 
6 bfjjuoc 6 'Attik6c. [•''GXiKri be Kai Kuv6coupa ev oupavuj buo dpKTOi, j 

20 fAioc fi eTepa Tpo(p6c, oi b' djucpuj XeTouciv oi be Tfjv juev ujc fjv"] 
pTpo(p6c, Tfiv h' ujc TraibiKd. Kai dpKTOC juev to KaTavTiKpu juecriju-"} 
P'ppiac Tou k6cjuou juepoc, 6 b' dvejuoc 6 TTveuJV eKeT0ev dTTapKTiac,'j 
pKai kukXoc dpKTiK^c^j. dXicKeTai be f^To 0ripiovj Kai^ biKTuoic Kai 
judxri Kai p60poic [Ticiv, ouc utto Td bevbpa Td Kap7T096pa tujv ku-] 

25 [vTiTeTiuv Tivec opuSdjuevoi, Kai KaXdjuou f| dXXou tivoc eu0paucTOu] 82 
[HuXou boKibac toTc p60poic CTTiTeivavTec , Kai ttic dKivf|TOu Tnc €7ti-] 
[cpopficavTec Kai 7T6av e7TipaX6vTec, f] juev ibc eTTi to bevbpov dvappi-} 
[XTlcojuevTi [KaTd tov KapTTOVJ eTTeiTeTai, t6 b' opuTjLia auTfjv 0pau-5 
[c0eicuuv Tuuv boKibujv uTTebeHaTo.j 

30 [Tfiv be TTdpbaXiv TpdTroic t€ toTc TTpoeiprijudvoic Xa)updvouci,] 

[Kai [^dpjuttKOVJ dK6viTOV 7Tapa|uiHavTec ciTioic, [to juevj 0Tipiov biap-] 5 ^mrel C II 7 TrpocpriTv. A || 9 bucKivriTOC A || 10 fipKTOuc 11 || 12 el U tz\. 
A II 13 dTToGav^vTi A || 18 ^Xeyev A || 20 Tnv |li^v X^youciv wc II || 21 TraibicKav 
II II 24 — 27 C ita: Ticiv |Lie|naxri|Li^voic Otto tu)v KUvriY€TU)v ouc utto bevbpiuv Kap- 
Tro(p6pov dvopuccouciv oic uic ^tti t6 b^vbpov || 28 ^ireiTeTai] ^Tripaivei C || 29 Oiro- 
b^X^Tai C II 31 TU) dKoviTUj cmoic auTU) irapajLi. kl uiv t6 0rip. C 10, 11 cf Xenoph Cyneg X 21 || 12—14 e Xenoph X 17 || 16 cf Plin HN 
Vm 36, Oppian Cyneg III 159 || 18 Harpocr (Suid) dpKTeOcai, cf s SeKaTeueiv 
(Et M) BA 235. 1, Et M 254. 3 jj 19 Kuv6coupa] Hes || 24sqq cf Xenoph XI 4 |1 
31 cf Xenoph XI 2 284 BipXtou E 82—86 

83 fpoia KevoOrai, toTc be iToXXdKic Kai Zuiv ecriv dXuOcijLiov]. emoic b' 
dv eiri TrapbdXeujc fLtiwcj^jj exei t6 cujjua ctiktov KttTdcTiKTOV, Kpo- 
Koeibec, eiiTTpociuTTOV, euxpouv, eueibec ["iToXueibec"], uTpov, eueXiKTov, 
TToXuiuopcpov, TTTibriTiKOV, fdXTiKov'], euTTaXe'c. 

Kai XeovTa b' dv cittoic pXocupov, paciXeiov, euxaiTriv euK6)Lir|v 5 
[VoiLiriTTiv'], euTeveiov, uTTepauxov, ffVeTaXoqppova"]'], t)ueTaX60u)uov,j 
uTrepcppova UTTepGujuov, u7Tep|LieTe0r| , piaiov, Taxuv, icxup6v, 0pacuv, 

84 KapTep6v eTKpaTn. P^npdTai b' fiKiCTa )uev 6 TeXeioc TTXeT)Liaciv dXXd"j 
tVnxavri)Liaci Kai coqpiciuaciv, 01 be cku)livoi tujv Toveiuv, TTicTei ToO'j 
fbuceTTipouXeuTOu Kai 0pdcei Tfjc ouctic buvdjLieujc, eTri 0r|pav dTTO-^j 10 
fve|LiTi0evTUJv'}. 

tToijc b' ovouc Totjc dTpiouc ecp* ittttujv biuOHavTec — dTeXd-] 
tZ:ovTai be KaTd TTXfi0oc — eTreibdv uTrepKOTTOi Kai uTTepac0)Lioi t^vujv-^ 
[Tai Kai 6 KoviopToc auToTc ujc dv eK ttXti^ouc eTeip6)uevoc evoxXrj,] 
[touc )Liev biaKOVTiZ:ouci, touc be Kai ZiujVTac aipoOci pp6xoic ceipaioic] 15 
[TTepipaX6vTec. 01 b' eKcppovec utto Tfic biuuHeujc Tev6|uevoi TToXXdKic] 
[ouK dKOVTec, eTTeibdv ecpeXKr) tic tov Tttttov dTTOCTpeipac, eTTOVTai^. 

85 6 be KuvTiTeTTic eju^odTUJ TaTc Kuciv, CTKeXeueTuj ^feTTiKeXeu-^j 
t[^ec0uj1j peTTavaKpaTeTUJ, e7TiKeKpdx0uj"j, eTricrmaivec0uj, eHoTpuveTUj Tdc 
Kuvac, t^TTpoTpeTreTUJ, eiTeTeipcTUj, opiudTUJ eHop)udTUJ fTTapop|udTUJ,1"j 20 
f7TpocKaXeic0uj, ["eHaviCTdTUj"]^, cuv0eujv ^L^apa^eujv^j [cu)UTTapa0eujvj 
eTTi0eujv jueTa0€UJV, ff)ueTiiuv^^, tVeTabiujKUJv'j, e7TiTiv6|uevoc, Kuvobpo- 
juujv, t°cuTKd|uvujv"j cuvepTuJV {"cu^uttovujv'], cujU7Tpo0u|uou)U€voc, fcuveH-'] 
peTaZ;6juevoc, cuveHeupicKUJV, cuvbiepeuvujjuevoc^j. 

86 ['Oujvai Z:ujujv'j. Kuvujv ^fjuevfj uXaKfi Kai uXaTjuoc Kai uXa- 25 
KTcTv [^Kai uXaKToOvTec, fKai KVuZ:dc0aiyj* eiTTOic b' dv Kai dppdZ^eiv 
Kai dppdZiovTac, ffKai puZieiv Kai puZiovTac jj. [KaTd fbe^ EevocpiuvTa] 1 KevoOrai] 6X{cK€Tai C || 4 ei»TraT^c B || 8 post ^TKpaxfi B add dv- 
bpdiv I T^Xeioc. 01) ttX^tj^- H II 16 TTepipdXXovTec AII | Tiv6|uevoi AC || 17 ^ttictp^- 
\\fac S II 18 Toic nC II 19 ^iroTpuv^TUJ BC || 21 irpocKaXeiTUJ BC || 22—23 Kuvobpo- 
jneiv n II 26 dpdZ. C || 27 dppdZiovTec AII 6 pXocupdvHe8iodscutl75 || 18 ^TKeXeudTUj]XenophCynegVl22 || 22—23 ku- 
vobpojLiOuv Xenoph VI 22 || 25 Cum § 86 — 90 cf tractatus de vocibus animalium 
Zenodoti Philetaeri aliorum, quos coU Studemund in Anecdotis variis (Berl 
1886) I p 103 sq et p 286 sq, et Aelian NA V 51 7roXuqpujv6TaTa 6e Td l(ba . . . 
Td |u^v Tap PpuxaTai, juuKaTai hk dXXo, Kal xpeM^TiCjaa dXXou Kal oTKricic dXXou 
pXTixrie|ui6c Te Kal |LiTiKac|Li6c, Ka( tici jli^v iijpuT|u6c, ticI bk ijXay^bc cpiXov, Kal 
dXXuj dppdZieiv KXaTTOii T€ Kal j!)oi2oi Kai KpiTjLiol Kal. ibbal Kal jueXujbiai Kal 
TpauXiC|Lioi Kai juupia ^Tepa ... || 27 pvZexv] Phot = Suid ^aleiv Kal jbuZeiv Td 
OXaKTetv. "€p|Lii7rTroc €C»pijOttt;i (I frg 24 Ko). Lex rhet ap Eustath frg 426 Schw Libri Y 86—88 285 

[(Cyneg IV 5) Kai KXaTTn' 9^ci (Cyneg IV 5, VI 23) fdp eTtava-] 
tK€KXaTT^iccij- eipr|Kaci be Tivec tOjv ttoititujv (Theocrit Id VI 10) 
Kal ^avleiv [touc Kiivac* CKuZidv be t6 KaGeubovTac iJTTOcpGeTTecGai.] 
XOkudv ll^' jj ujpuT^ ujpuT|u6c u)p\j6c9ai ujpuojuevoi. XeovTUJV fLbejj ppij- 

5 xr\)jLa Ppux^G^oc ppuxacGai ppuxu)|uevoi. ittttujv be xpeM€Tic)Li6c XP^- 87 
ILieTi^eiv txP^M^TiZiovTec eTTixpejueTiZ^ovTec ' evioi be (Herod III 87. 7J 
[Lycopkr 244) Kai q)pi|aaT)u6v ittttujvj eKdXecav Kai cppijudTTecGai 
fTouc iTTTTOuc eqpacav"], cppudTTecGai [be TTdvTacj. cuujv be tp^^icju6c 
TpuXi^eiv [TP^^i^^ovTec, Kai TP^^ieiv tp^^^ovtcc]' oi be Kai uic|u6v emov 

10 i[Ka\\ uiZieiVj uiZiovTec. poujv Lbej |uuKr|)ua |uuKr|0ju6c juuKctcGai juukuj- 
luevoi. oiujv be pXrixri pXrixctcGai pXTixiu|uevai. aiTUJV be |ur|Kac)u6c 
|ur]Kdc0ai |uriKd))uevar Kai )uriKdbac aiTac "0)ur|poc (K 383 saep) eiprj- 88 
Kev. boKei b' ibiov ctt' aiTUJV judXXov eivai 6 cppi)uaT)u6c cppi)udTTe- 
cGai cppijuaTTOjuevai, [ujc 'HpoboTOC (II 2) eccpaXTai TTCpi tujv ppecpujvj 

15 tTtuv OpuTiuJV XeTUJV, pXrixdc0ai Tdc aiTac oi6)uevoc]. 6vu)v fbej ppui- 
)ur|Cic ppu)|udc0ai ppuj|um)uevor t6 b' auT6 err' fi)ui6vu)v epeic. eipriTai 
be Kai [''t6^j 6TKU))uevoi, [Kai OTKrjCTdc evioi tiuv ttoititujv touc ovouc] 
[eKdXecav]. Kai jufjv eTTi pju^v^j '^^^ dXXmv ^tujvj dTpiujv Z;uju)v, ecp' 
ujv ibiov ouK ecTiv 6vo)ua Tfic cpujvfjc, oiov dpKTOu TTapbdXeujc TTdv- 

20 Gripoc, eTTi tujv toioutujv ppuxdcGai XeTOuciv, eiri be tujv c|uiKpoTepu)v, 
oiov dXujTTeKUJV Kai Giuujv Kai Xutkujv, t6 uXaKTeiv Kai u)puecGai. XXOAION ad § 88 post djpuecGai 1 21 eOpov jli^vtoi efvj eirl ju^v tujv dpKXiuv 
PpdZieiv Kttl ppdZioucai, eirl b^ tu)v IXeqpdvTUJV CTprivu^ouci (cxpuv. corr Schneider) 
Trapd 'I6p(ji ('liupa) C in textu. — eodem loco xrjvac TraTTTrdZieiv A in textu 6 xp€|Li|ueT. A I xpe|LieTiC|u6v. xP^MeTiZieiv B post cppudTreceai 1 8 1| 8 irdvTec? 
TudvTa Bekker |1 9 TpuXXiZ:. AB | oi 6^] Tivk 6^ Ed pr || 9—10 {)ic|u6v ei irav (oi 
Trav S) Oi^ovTec II || 14 'Hp6boTov lc^dXGai C 1 ^ttI tuiv irepi tOl)v ^pecp. C ^ttI tojv 
AII II 15 OpuTiuJv] alTiujv A 1 \6tu) II C 1 pXuxacGai II 1| 17 ^TTiCTdc S oTKiTdc 
A II 18—19 dcp' iDv n II 21 Xukwv A \uttu)v C | i)XaKeiv BC 3 paCSeiv] cf Schol Theocrit Id VI 10, Hes | CKuZidv] Hes ckuZouciv (sic)- 
i^cuxr) OiTOcpG^TTovTai, Ujcnep kOvcc H 4 et 21 ibpuecGai] cf Hes cbpuTr), ibpuecOai, 
UjpueTai, ijDpu6|Lievoc, iLpuojLi^vujv |1 6 Et M 800. 37 9pi|uacco)Lievri. xP^J^eTiZouca . . . 
Kal (ppi)LiaT|Li6c 6 xp€M.eTic|Li6c Tuapd AuK6(ppovi, Kai „(ppi|uacc6|Lievoi Te tuJ Tapdxip 
Kal diTo^pucuJVTec" || 9 Hes Eustath ad Odyss k 395. 18 Phrynich Eclg s TPuXXi- 
Zieiv p 101 Lob II 13 (ppi|ndTTeceai Ammon 1| 14 Errat Pollux. Infantes Aegyptios 
P^koc qua voce Phryges panem vocent balbutisse Herod narrat H 17 Hes 
6TKTie|u6c* Kpaup*] 6vou cf Aeliani NA V 51 ^tkticic 1 ^TKTicTdc] AP IX 301 (Se- 
cundus 2. 1) II 21 cf Zenodoti Philetaeri Tractatum de vocibus animalium ap 
Studemund Anecd Varia I p 289 (Valckmaer ad Ammon p 229) . . . ibpuTr) 
Kup(u)c f| TU)v KuvAv cpuivi] Kal ii)p6ecear u)C X6koc (J()puoi|Lir]v Tiapd KaXXi|Lidxu) 
(frg 423 Schn)' ii)p6eceai t^P ^ttI XOkwv elTrev BipXiou E 89—91 

.89 eiTTOic b' av Kkaleiv |uev deTOiic, KXafTtoiv be Tepdvouc, err* d)Li- 

(poTv b^ KXaTT^v, lepaKac be poiZieiv, Kai dXeKxpuovac abeiv, [Kai kok-] 
[kutcic KOKKuZ^eiv — T7Tepeibr|c (frg 239BF) be Kai fAr||Lioceevr|c'j] 
[(?) in dXeKTpuovujv t6 K0KK\jZ!eiv fL^^'"'0"^jJ — ^^^ TiepbiKac tittu-] 
tpi^eiv fj xaKKapdZIeiv, Kai opTUTac TpuXiZieiv, Kai kukvouc abeiv, Kai] 5 
TpuTovac TpuZieiv, Kai irepiCTepdc TOTT^^ieiv, Kai Kopiuvac Kpib^eiv, Kai 
KoXoiouc KXOuZ^eiv [n KoXoidv, Kai] Kovpixouc ciZ^eiv, Kai TeTTiTac Tepe- 

90 TiZieiv, Kai ineXiTTac pojupeTv, Kai ^TroTrac TTnriZieiv, Kai TXauKac iuZieiv, 
[Kai lueXeaTpibac KaKKdZ!eiv, Kai] vuKTepibac TeTpiTevai, Kai bpdKOVTac 
cupiTTeiv, Kai KiTTac KiTTapiZ^eiv, Kai xeXibovac ipiGupiZieiv, Kai dribovac 10 
fP^abeiv KaPjf eucT0)LieTv. 

cuvaTTTeov bk toutoic Kai Tfjv dv0pd)Trou qpujvriv, fporiv''], cpiu- 
VTiiLia, XaXidv, ["^GoTTnvj q)6eT|Lia, KpauTnv Kai pKeKpaT|u6v"j, X6tov, 
[fd(p' (Lv poav, qpujveTv, XaXeTv, (p0e'TT€c0ai , KpauTd^eiv, KeKpaTevai,'] 
pXeTeiv. Kai Td jLiev dTTO cpujvfic Kai pofic Kai (p0eT|LiaTOC Kai XaXidc'j 15 
pKai X6tou 6v6)LiaTa eipriTai, TrpocKeic0uj b' dTio KeKpaT)uou KeKpdKTric.'j 

91 '€TTec0uj be toutoic Kai Td eic dTT^TTaTov, eic dTTOCKeur|v, eic 
eu)Lidpeiav, eic d(pobov, eic Xdcava, eic KOTTpujva. [tov be KOTTpojva] 
^Kai ITTVOV 'ApiCToqpdvTic (frg 353 Ko) KaXeT. [to b' epTOV dTTOTTaTfj-"j 
P^cai, dTTOCKeudcac0ai, x^cai, 60ev Kai X€cdc TTaTpoKXeibr|c. Kai t6'j 20 
P^dTTOCKeuaZ;6juevov''j k6ttpoc dv0pu)TTOu, CKOjp- d(p' ou Tdc TTXaTiac ou 1 KXaTYdZ:eiv] KXdZ^eiv AII || 1—2 djuqpoT^poic AII || 2 K\aTfY\ AII | Y^pctKac 
A I jSOCeiv IIBC cf Aeliani H Anim V 51 |1 3—4 iJTTepbeicGai ^tt' dXeKTpu6vujv 11 | 
KOKKOZieiv nusquam Demosth, sed LIV 9 ^be t. dXeKTpvj6vac )ui|Liou|uevoc : ergo 
Ari|uoc6^vric glossa marginalis || 4 — 6 TOTTUpiZieiv C || 5 KaKKapiZ^eiv II C | YPwXXi- 
reiv A ypvXileiv II || 7 CTuiZieiv II 1| 7—8 titti^civ AII H 8 OOZeiv H uCeiv C 
vireiv B 11 12 Ipetc dxr' dveptOrrou cpujv^ BC || 13 post qpGoYYi^v II add poQv || 
18 XdYova AFB -u)va S H 19 iinvov II 3sq cf Hermogen IH p 382 W: ^kkokOZciv — Item Cratinus frg 311 Ko Ari- 
stoph Eccles 31 et al 1 Aristoph Byz frg 73 N u. t. (jiroTrTeuoju^vuuv |ui^ eipficeai Totc 
TraXaiotc Miller mel 428, Eustath 1479. 43 1| 4 Hes s TiTTUpiZei, libc x^Xibibv cpiuvei. 
Athen IX 390 A 0e6(ppacToc yoOv ^v tCu irepi ^TCpocpujviac tujv 6)uoYevu)v (frg 181 W), 
oi 'AOrivTici, qpriciv, ^TTiTdbe ir^pbiKec toO Kopu6aXXou Trp6c t6 dcTU KaKKapiZouciv 
oi 6' ^TT^Keiva TiTTUpiSouciv 1 cf Eustath ad II V, 1399. 47 sqq || 6 YOYTuZieiv] cf 
Phrynich Y0YTWC|u6c p 358 Lob jl 9 KaKKdZieiv] cf Phot L = Hes | TCTpiY^vai] 
Herodot IV 183 |1 11 Sophocl Oedip Colon 18 ei)CTO)uouc' dTi&6v€C 1| 12 sqq cf 
Tractatus de vocibus animalium ap Iriarteum (Regiae bibl Matritensis codd 
Graec mus vol I p 306), Valckenaer ad Ammon p 229, Studemundium (Anecdota 
varia I p 103 not) |1 17 Xdcava cf X 44, Phrynich in B A 51. 8 H 19 Hes iTrv6c 
. . . 'ApiCToqpdvTic bk Iv KujKdXtu koI t6v KoirpOuva oijtujc elTrev 1| 20 xecdc TTaTpo- 
KXeibT]c] Schol Aristoph Av 790 H 21 cf Phrynich p 293 Lob t6 CKdTOC Kal toOto 
^u' e^eeiac Tie^nevov d|uae^c- YeviKfic y^^P ^cti irTiijceuic, toO CKaT6c, t^ bk eueeta Libri V 91—93 (94) 287 

XeYOuciv, dXXd toO CKaxoc [Kai tuj CKaTi, iLv Tf]v ovojnacTiKfiv oiikj 
tcKcpepouciv. XeTOuci he Kai tiXov Kai TreXeGov Kai CTTaTiXriv]. Kai 
iTTTTOu KOTTpov fcpaciVj, pooc p6XiTOV, ovou ovibtt Kai ovGov — t"0|Lir|-j 
[poc (Y 775) be ovGov poujv feqpri^f^ — xoip^juv iiCTreXeGov, TrpopaTUJV 

6 oicTTiuTTiv, aiTuJv ccpupdba Kai ccpupaOiav Kai CTTupbapa, ujc Kai jliuuuv 
juucKeXevbpa. 

Kai }ir\v t6 iuiYVucGai em juev tiuv dX6TUJV paiveiv empaiveiv, 92 
6xeueiv, [^pipdZieiv''], cuvbudZieiv ffcuvbudZiecGai^j, eTrdTecGai, Kai ctti 
6vwv ibiov t6 6vopaTeiv, [oTT^Tav ittttoic eTTiPaivuiciVj. koiv6v b' eTri 

10 TTdvTUJV t6 TraibocTTopeiv, ujCTTep Kai P^^tt' j dvGpiuTTUuv. eTTi be tou- 
Tujv Kai ojuiXficai, jLiixGfivai, biaXexGfivai, evTuxeiv, TTXricidcai, koivuj- 
vficai, cuvavaTTaucacGai, eic TauT6v eXGeiv, cuTKaTaKXiGfjvai , cuTKaTa- 
KOi|ur|Gfivai, cuTT^vecGai, CTTobeTv, 6TTueiv, dcppobicidZieiv, cujUTTXeKecGai, 93 
[Kai Td TeGpuXrijueva, d bY\ TTaiZiouciv 01 kujjuikoi, XriKeTv, bpujudTTeiv,] 

15 [cpXdv, CKopbouv, CTevdcai, cttXckouv. dir^ ]uev toutiuv Toivuv CTroubdZ!ujVj 
pdvj eiTTOi Tic] Td TTpdTiuaTa juTHic, evTeuHic, ojuiXia, Koivujvia, f[Koivuj-]_J 
ttvriiua^j, cuvoucia. ou jufiv 6 TrXr|ciacju6c oub' f] bidXeHic, dXXd bie- 
XexGriv auTf] Kai bieiXeTjuevoc eijui ujc TTTCpeibric (frg 171 BP), Kal 

IXOAION ad § 85 fere, sed post § 93 IIBC in textu, A in margine: €iTroic 94 
b' &v ^Xacpov Geiv, XaTUJv (peiJT€iv, LKciTrpovj (cOv BC) cuppfiTvucGai, X^ovxa ^^op- 
jnav, TrdpbaXiv irribav, dpKTOv cujuirX^KecGai, raOpov IjLnriTTTeiv • Kal xa ju^v x^l^ciic 
iraieiv, 116. b' ^irXaTc Kpoueivj, tA b^ K^paci Kupixxeiv (cf Bachm L KUpiccei (Phot 
Suid) Hes, Photius KupiTTOvrec), tA b^ ttocI XaKTiZieiv, [iTot. 6' 5vuHi CTrapcxTTeiv, jj 
Td 6' 66oOci KaTecGieiv. 1 &\y dvTauTUJv T. CK. BC I CKdTei C CKdTiov ti?iv S CKaTiuj ti^v F | 
6vo|LiacTiKi?|v] eOGeiav C || 2 tuXov k. t^XcGov II | eTTaTi\r]v II TraTiXriv A || 3 p6X- 
piTOv, in marg a m I p6XiT0v A poXiTCDV II p^Xpr^TOv B || 4 OTr^XeGpov A 
OcTT^XeGpov F dcTT^XeGov S O-rr^XeuGov B || 5 OcirujTriv AF eiciruOTriv S oic- 
TTTUJTOv B I cirupdba k. CTrOpaGov (-dGouc C)BC | cqpupaGiav] cqpupdGia II | CTTup- 
bava IIBC || 9 6vopd2;eiv 6vopaTeiv C | eiTioic tm^, II | koivujc A koivujv II || 
10 irobocTTOpeiv 11 || 12—13 cuTKOijiiriGfjvai B || 13 CTTobivoTTOieTv II || 15 CTCvdcai] 
CTTobicai C I CTCvdc aic ttX^kouv II | ja^vTOi iLv C || 16 e^TcHic S SOvtcuHic F |j 
16 — 17 KOiviOvriiLia Koivujvia C t6 CKiOp. djLiapTdvovTec hk oi ttoXXoI ti^v ju^v 6p9i^v t6 CKdToc ttoioOci, ti?iv bi 
TCviKi^v ci)v tCl» U, toO CKdTouc. Phot cKiOp' t6 dTTOTrdTriiua' oO CKdToc (ckot^v 
cd)- oiiTUiC 'ApiCTOcpdvric 

3—4 Schol Aristoph Acharn 1026, Equit 658, Phrynich p 357 Lob || 5 61- 
CTTi()Tr]v] Phrynich in BA57. 4; Cratinus frg39Ko? | ccpupdba] Schol Aristoph 
Pac 790 I Hes CTrOpaOoi tujv TrpopdTUJv Kai aiTu»v f\ k6ttpoc || 6 juucK^Xevbpa] Phot, 
Hes II 7 cf Hes vu|U(p6pac. 'Axai6c TGF 28 p 753 N^ || 13 cTTobeTv] Phot CTToboOv 
. . . ouTUJC 'ApicTO(pdvr]c (Eccl 113 'cTToboOvTai') Hes || 15 CTTXeKoOv] Hes || 18 61- 
eiXcTJiA^voc] cf II 124 = Moeris 195. 8 B 288 BipXiou E 94—97 

dTTiKWTepov t6 bieTTpaHdjuTiv Kai bieirpaHa. em b' auTfic t6 xapica- 
cOai Kai boOvai. 

95 fOu )uf|v TrapeaTeov Td tujv T^vaiKeiujv kocjuujv 6v6|LiaTa,"j 
["Trepi ajv'j dGpoiuc )uev outu) cpairiv dv, kocjlioi KOcjLir|]uaTa, ffKaX-"jj 
fpXiuTriciLioi^jj KaXXuuTricjuaTa* dqp' uiv t6 . KOCjLieTc0ai kocjuticic, KaXXujTii- 6 
ZiecGai KaXXuuTTicjLioc, dppuvecGai, GpiJTTTecGai, dppoTric, GpunJic. KaTd 
jLiepTi bk KeqpaXfic juev KOcjLirijuaTa "Ojuripoc Xeyei (X 469) 

djUTTUKa KeKpuqpaXov Te ibe TrXeKTriv dvabecjurjv 
cu b' dv rrpocGeinc Kai CTeqpdvriv Tiap' 'Ojuripou Xapuuv (C 597) 

96 fTUJV b' ai |uev TiXeKTdc cTeqpdvac ^xov, oi be juaxaipac"j, lo 
Kai TTuXeiuvac Trapd KaXXijudxou (frg 358 Schn) Kai KdXuKac pTrap' 'Ojur|-"j 
^pox) (C 401) Te Kai 'AvaKpeovToc (frg 150B*)j, Kai CTp6q)iov Kaij 
t6TTic0oc9evb6vTiv Tiap' 'ApiCTOcpdvouc (frg 320. 4 et 647 Ko)]. Kai 
cqpevbdvri be ti eKaXeiTO Kai dvabrijuaTa Kai KdXajuoc Kai KaXajuic Kai 
evTpOTTOV, xP^cd ^Kaij eTtixpuca TidvTa. [^6 be Hdviov fjv juev Kai] 15 
tauT6 xP^couv, KecpaXi) koc^oc evioi b' auT6 KTeviov eivai vojuiZiou-] 

97 "civj. Tiepi be ToTc ujciv epjuaTa, bi^Ttac, eXX6pia, evuuTia, eXiKac, 
eXiKTf]pac, [ciTXac KaTd touc Aiupieac, KttTd be touc AioXeac dpTiaXa.j 
[eKaXeTTO be fTiapd^ toTc KiujULuboTc (III p 572. 962 Ko) Kai eTKXa-] 
[cTpibia Kai CTpopiXia Kai poTpubia Kal TiXdcTpa Kai KapudTibec Kai] 20 IXOAION ad § 96 f| U Tudpa Kal Kuppacia HepciKd e VE 58 vel X 162 
B post Imxpuca Trdvxa 1 16 1 IttI] dTr6 cdd, corr Bekker | aiJTOic II || 2 ante boOvai A add xdpiv || 
6 djuppijvecGai n aOpivecGai B | TpuTTTecGai II || 8 dvabecjLieiv 11 1| 10 t. 5' oi ja^v 
A I Homeri cdd ^al ji' ai ju^v KaXdc argum I Pind Nem p 424 Bo tujv oi ju^v 
KaXdc II 11 iruXaiuJva n H 13 6TricGoqpev66vr| A jj 14 tic BC | dvd6r]|Lia BC || 15 dtravTa 
IIA I H^viov A II 16 KeqpaXfiv kocjuoOv AII 1| 18 ciTXac AII | Aoipi^ac] AioX^ac C | 
AioX^ac] Aujpi^ac C | dpTiaXXa FC dpTidbac S || 20 irXdcTpa] pXdcTa A 11 AthenXV678A TruXeiOv oOtujc KaXeiTai 6 CT^qpavoc, 6v ti^ "Hpcji TrepiTiG^aciv 
AdKUJvec, ujc qprici TTd|uqpiXoc (cf Alcman frg 16 B^) Hes | Bachm Lex (Phot Suid) 
KdXuKac, KdXuHHes KdXuH, KdXuKec, KdXuKac cf Schol C401 ABTwl || 12 — 13 CTp6- 
qpiov, 6TricGocqpevb6vri : auctius infra VII 67 et 95, Bachm Lex (Phot Suid) CTp6- 
cpiov (Aristoph Lysistr 931) Hes || 414 cqpevb^vr]] Eustath ad Dionys Perieg 7 | 
KaXajLiic] Hes || 14 dva6ri|uaTa 17 bi6irac 20 irXdcTpa ex Aristoph Thesmoph frg 
320 (ap PoUuc VII 95) v 2 et 10 || 15—16 Sdviov, kt^viov] Phot, Suid, Hes, 
BAv 284. 7 Et Mag 611. 23 Lex rhet ap Eustath 860. 47 = 248. 8 Schw || 17 ?Xi- 
Kac] Hom C 401 , ubi Schol A aliter || 18 ciYXac] Hes clyXai et cirXov et 
ckXai et s ciyXo^^pujv || 19sqq e Pherecratis Aripoic quaedam derivata esse 
coni Meineke || 20 CTpopiXia] Hes s CTp6piXoc | poTp05ia] Hes | irXdcTpa] Hes Libri V 97—100. 289 

ti7T7TOKd|U7Tia Ktti K€VTaupib€c Ktti evTpoqpov Kai TpiTTOuc, bfjXov UJCJ 
[dTTO Tujv cxriiudTUJV 0€|Lievujv auTUJV toTc cvujtioic Tdc TTpocriYopiac,] 
tujcrrep Kai "Ojuripoc (E 183, c 297) ^TpiTXnvcx epjuaTa' ujvojuacev ujc] 
"Tpiujv eibujXa Kopujv exovTaj. Td be rrepi tuj Tpax^lXuj [ou-j 98 

5 [tujci |uev eiTTeiv^ tfTTepiTpaxriXia Kai TTepibepaia Kai^jj fbepaia KaPj 
UTTobe^paia Kai uiTobepibec, [fj ttou be Kaij 6p|uoi Kai ic0)uia Kai CTpe- 
TTTOi ""^Kai CTOjuia"] Kai TTXoKia [Kai juaXdKia, Kai Tav0apucTOi 6p)uoij 
[TTapd GeoTToiuTrLU tuj kuj)uikuj (I frg 95 Ko), ujv KaT€Kpe'juavTO Xi0oij 
[Tivec, ujc dTTO TTic Kivr|C€UJC ujvo,udc0ai. Kai Tpiomc b' 6p|uou eTboc,5 

10 LTpeTc ujCTTCp 6q)0aXjuouc KpejuacTOuc exovTOC. Kai ujc 'AvTiqpdvrjCj 
[(II frg 319 Ko) Kd0r|)ua" CKdXouv b' auTO Kai Ka0eTfipa. uivojudZieTo] 99 
'be Ti Kai )udvvoc f| juovvoc, judXiCTa Tuapd toTc Aujpieucivj. TTCpi be 
Touc ppaxiovac tfTTepi^jjppaxiovia, TTepi be touc KapiTouc TTCpiKdpTTia 
Kai exivouc Kai djucpibeac Kai oqpeic Kai HJeXia Kai x^i^^^votc ''^aij 

15 [poupdXia, ujv evia Kai toTc Trepi touc ppaxiovac eTTOVO)ud2ouci Kai] 
[toTc TT€pi Touc TTobac, judXiCTtt be Tdc djucpibeac Kai touc x^ibujvac.j 
[ibiujc be Kai] Trepi toTc ttoc\ Trepiccpupia, ^TTeZiac"] TrepiTTe^bac TTcpi- 
TreZiia, Kai aiTXr|v Kai TTebr|v Kai TTepicKeXibac Kai [Ydp toutuj tuj] loo 
[ovojuaTi KexpriTaij Mevavbpoc (frg 1054 Ko) [Kai NiKocTpaToc (IIj 1 ^VTpoqpov sic cdd h 1 cf 1 288. 15 evTpoirov || 3 — 4 uuc Tpiujv] tujv Tp. C I| 
4 K6pov n II 6 post viTTob^paia xai AII add {jirobdpia Kal || 7 Kai lacuna pucToi A 
Kai KaOeipucToi 11 Kai KavGeipucToi C Kai TavOeupiCToi Ed pr, corr Kuelin 
9 TpioTTic L Dindorf || 11 KdGe|ua Hesych cf Lobeck Phrynich p 249 || 12 b^ 
TOi n I judvoc A II 12—13 Td bk Trepi touc BC || 14 ipaXia HBC |1 17 b^ Td irepi BC 5 Trepib^paia et 6 {)Trobepi6ec ex Aristoph Thesm frg 320 v 5 et 14 cf ad 
p 288. 17 I {)Tro6epaia] Hes Et M Bachm Lex (Phot Suid) | «)Tro6epi6ec] Bachm 
Lex uTTobepiba (Phot Suid), Phot uTrobepic | icejuia] Pho^ icejuidZei, Hes || 7 juaXdKia] 
Hes, Phot juaXdxiov | TavOapucTai] Hes TavOapucTOC (Tav6bpucT0C cd) 6 Tp6|Liou 
TrapacKeuacTiK6c et Tav0a\u2er Tp^juer Aujpieic . . . Phot (Suid) Ta(o)veap62eiv' 
Tpd)ueiv cf Valcken ad Ammon p 120 || 9 Hes TpiOTric . . . Kai •irepiTpaxriXiov Tpeic 
?Xov oqpOaXjuouc {jaXouc. L Dindorf cU Arcad p 35. 12 et Eustath 976. 36 TpioT- 
Tic cf Maur Schmidt ad Hes IV p 175 || 11 Hes KdGejua* 6 KaTd CTfieoc 6pjuoc || 
12 Schol Theocrit Id XI 41 (ad falsam lectionem |uavvoq)6puJc) judvvoc 6' ^CTiv 
6 TrepiTpaxnXioc k6cjuoc t6 XcY^juevov juavvdKiov || 13 Trepippaxi6via] Xenoph Cyr 
Paed VI 4. 2 || 14 djuqpib^ac] Hes \|;^X\ia KpiKOi baKTiiXioi, djuqpib^a \\). becjuouc 
Et M 87. 51 Suid | 6qpeic Kai ip^Xia] Hes 5<peic . . M^vav6poc TTapaKaTaeriKr] 
frg 387 Ko Moeris 205. 26 B Phot dqpeic ip^Xia bpaKOVTUJTiKd || 15 poupdXia] 
Hes II 16 xXi6u»vac] Hes || 17 Tr^^ac — Trepm^ria] v VII 62 et VII 51 || 18 aiTXri] 
Paus Lex. frg 24 Schw (Bachm L in BA 354. 15) Hes oa^Xy] xXibihv CoqpoKXf^c 
TripeT, ^x^T^J^^v^ Kai Tiibr] Tiapd '€Trixdp|uiu ^v BdKxaic | Tr^bri] Hes Tr^bar becjud. 
TrepiCKeXibec . . . Moeris: Tr^5ri 'Attikoi, TiepiCKeXic "EXXrivec || 18 — 19 irepi- 
CKeXibac — M^vavbpoc cf II 194 

Lexicogr Graoci IX roLLux edBetho J9 290 BipXiou E 100—102 

[frg 33 Ko)] 01 KuujuqjbobibdcKaXoi. Trepi [be] toic cxepvoic aiYibac 
[Kaij luacxaXiCTfjpac Kai dvajLiacxaXiCTrip, tujc OiXnrTribric 6 ttic kuu-] 
[iLiujbiac TTOiTiTfic ev 'AbiuviaZ^oiJcaic (III p 301 Ko)]. ev ["be"] toTc 
baKTuXoic baKTijXiov baKTuXibiov, [cqppaTiba cqppaYibiov outuu Tdp^ 
[^TOuc eTTicriiLiouc baKTuXiouc UJv6|Lia2^ov, touc Td crjjuavTpa f| XiGouc ev] 5 
[auTOic ^xovTac. Trepi be tlu c|LiiKpuj baKTuXuj eqpopouv 6 dKapec] 

101 [eKdXouv bid cjLiiKpoTTiTa, Kai eTepov Kopiavvov tuj Xixavuj TrepiripTrj-^ 
[iLievov. Kai dXXouc be Tivac kocjliouc ovojad^ouciv 01 KUJjLiLubobibd-j 
[cKaXoi (Aristoph frg 320 Ko), Xfipov, oxOoipouc, 6Xe0pov, eXXe^o-] 
tpov, TTOjLiqpoXuTac , pdpa0pov, TrepiCTepia, cajudKia, cicujappiov, cicd-] 10 
[piov, a)v ou pdbiov Tdc ibeac cuvvoficai bid t6 jLir|be rrpdxeipov eivaij 
tTiva KaTibeTv eiTe ciroubdZiovTec eiTe TtaiZiovTec xp"JVTai toTc 6v6-] 
tjuiaciv.] 

f"lcuuc b' dv toTc k6cjuoic TTpocr|KOi Kai t6 evTpijujua^, ijiijuu-] 
[Giov, eYXOuca, 9UKOC, Kai Td UTroTpdjujuaTa, Kai x] CTijujuic [Trap' "luuvi j 15 
['h 'OjucpdXri (TGF p 736. 2bW)''j 

fKai TfjV jueXaivav CTijujuiv ojujuaTOTpdcpov j. 

102 tfpepeTc be Kaij KaTrriXeiav dcKeT ttpocuuttuj, t6 ttp6cuuttov Trepixpiei,]']^ 
tf [eTTevTpipei , KaXXiTpacpeT, cpuKei TTupcaivei, ipijuuOiui XeuKaiv€i,5jj 
tf^Toijc 6(p0aXjuouc uTTOTpdqpei, Tdc ocppuc jueXaivei, eic Tpajujudcj^j 20 

tf{^f]JUlKUKXiuUV TT€pidT€l, T€UJ)Ll€Tp€T TT€pi TO eTTlCKUVlOV, p6bOV TTa-jfj 

tf[peiaTc cpuT€U€i au0uup6v dv0ouv Kai 0dTTOV dTTav0ouv KaTd Toj^j 
^L^AoKpov, ou TTp6cuuTT0V dXXd TTpocuuTTeTov cpeper cpuceujc rrpoKpi-Jl^ 
tftvei T^xvriv, dXr|0€iac MJeOboc, tou TTapajuevovToc t6 pcxbiuuc dTra-j^fj 2 dvajLiacxaXiCTfiv II C dvajnacxaXiCTfipac <t)iX.? Bekker || 4 cqppaTi6ac A || 
7 Kopiav6v AnC || 9 ^xeopoucdXeGpov A oxGflpouc 6X. n || 10 djudKia II djuiKia 
oicOjuppiov C II 10—11 cicdpiov] oTcttvov A oicjaiov 11 || 14—15 ijjijLiiuijeiov A 
ijiujLiieiov II II 15 ^TXOwca] ^xo^ca II dlTXOuca A cf VII 95 | ctijuic II et 17 || 
18 ^pcic hk Kai add Ed pr || 19 niijujLiieiuj B || 20 eic ante TpajujLicic delet Bekker 2 dvajiiacxaXiCTfip] Hes || 7 Kopiavvov] Hes || 9 Xfipov] Hes Phot || 9sqq ex 
Aristoph Thesmoph sec frg 320 K (apud Polluc VH 95) sumpsit 1 9 6xeoipouc 
(v 2) 5Xeepov (v 3) ^^popov (v 6), 1 10 iT0jLi(p6XuTac (v 13), ^apdOpov (v 8), 
1 14—15 lyijLiOeiov (v 3), ^TXO^ca (v 3), (pOKOC (v 5), i)TroTpd|a^aTa (v 5) | 6xeo(- 
pouc] Phot ^xOoipouc et 6xeoipoc: 'OepeKpdTnc Afipoic Hes, Et M 570. 54 | 6Xe- 
epoc] Hes II 9—10 ^XX^popov] Hes || 10 cajudKia] Hes = Phot caXjuaKiov et ca- 
lnaKiv KOCjLiapiou ti t^voc toic veuuT^poic || 10—11 cicdpiov] HesPhot || 15 ^TXO^ca] 
Hes Thomas Mag iTXO^ca, ouk dTXOUca | Aristoph Byz frg 51 N Tr. t. C»TroirTeuo- 
jLi^vuuv jLif) eipficeai t. iraX. Miller Mel 428, Frg Paris, Eustath 1761 (et 728. 51) 
ct(|hjliic f| elc Td ^jLijLiaTa xpflcijLioc, Aitutttiujv |li^v ^ti qpujvfi. KCiTai bk fijaujc Kal 
Trapd "lujvi Ttp iroiiiT^ ^v tCD* Kai t. jli. ct. 6. Libri Y 102—107 291 

tLL^eiqpojuevov, tiuv irpaYjLidTiuv YpdjajaaTa" eiKiuv dvTi irpujTOTiJTTOUJjj 
tftTiveTai^lJ. 

pKaTapepXric€Tai 5' ^^iv x^^^v Kai tujv cuvujvu|liu)v'j 103 
["ovojudTUJV. dTTaiTficai, TtpdHai eiCTrpdHai, eKTrpdHai eKTrpd-"j 

5 pHacGai, eicTrpdHacGai, aTraiTricic, TrpdHic eiCTrpaHic. ovojaa TTpa-"] 
fKTrip. dTToboOvai, dTTOTicai eKTicai, eiceveTKeiv biaXOcai, Ka-"j 

pTapaXeTv, KaTaGecGai, dTTapiGjuficai, KaTaGeTvai. dTTobocic, eKTicic,"j 
feic^opd, bidXucic, KaTdGecic, KaTa^oX^ dTTapiGjuricic. CTepficai"] 

["dTTOCTepficai, dTTeveTKcTv dTTeveTKacOai, dTVUjjuovficai, eHibiujcac9ai.'j 

10 f CTepricic dTTOCTepr|cic, dTVUJjuocuvr). Kai dvojua juovov dTViujuujv, KaPj 104 
feTTipprijua dTvujjuovujc. dpvr|cac0ai dTTapvrjcacGai eHapvr|ca-"5 

{"c6ai, eHojuocacGai , dvabuvai eHavabuvai, dvacpuTeTv, dvaxujpficaij^j ' 
fdvTeiTTeTv, TrapaiTricacGai, eHapvoc dTTapvoc. TauTa be juova Td 6v6-"j 
fjuoiTa' Td be rrpdTiuaTa dpvrjcic, eHujjuocia, dvdbucic, dvacpuTr), dva-^j 

16 fx^P^cic, dvTiXoTia, TrapaiTTicic. ibiov be t6 TTXdTUJVOc (Sophisfj 
^21 7 C) V^ drrapvrjGeic Tevr]'. eTraTTeXXecBai TTpoeTTaTT€^^€-j 105 

fc9ai, uTrocxec9ai, TTpouTTOCxec9ai, TTpoemeTv, uTTOTeTvai, uTro9eTvai.j 
[''eTTaTTeXia, Trp6ppr|cic, uTT6cxecic. dXXric be xpeiac biapepaiiucac9ai,''j 
["biopicac^ai, biaKpipujcac9ai, bieTTu^cac9ai, eic eauTov dvabeHac9ai,j 

20 fbucxupicac^ai dTTicxupicac9ai, drraKpipujcac^ai, tov eauTOu Kivbuvovj 
fuTToGeTvai, ev eauTUj uTT0paXe'c9ai. bucKoXov, bucxepec, buc-^j 

pTTpaKTOv, bucTTOpov ttTTopov, bucaTUJViCTOv, bucKaTepTacTOV, epTu>-"j 
fbec, eTTax9€c, papu, 90pTiK6v, bucbioiKrjTOV, bucbid9eT0V. Kai Td^j i06 
[^cuTKpiTiKd drro toutujv ouk dribfi, Kai Td Ka9' UTT€'p9eciv fibiuj. KaPj 

25 f eTTippfjjuaTa toTc TTXeicTOic cuvecTi, Kai 6v6juaTa bucKoXia Kai bucxe- j 
[^peia Kai papuTrjc. to b' evavTiov euKoXov, euxepec, euTTpaKTOV,"j 
fTTp^xeipov TTpoKexeipicjuevov, pdbiov, euTTOpov, eToijuov, euTTeTec, eu-"j 
fTpeTTec euTpeTTicjuevov, euKaTepTCxcTOV, t6 cuvtux6v, dTaXaiTTUJpov."j 
["Kai cuTKpiciv b' exei Kai uTTep9€civ Kai 6v6juaTa Kai dTrippf|juaTa,j 

30 peuKoXoc euKoXiuTepoc, pdbioc pdujv pacTOC Kai ujc TTrepeibric (frg"j 107 
f 86 BP) pabiujTepoc, eToijuoc eToijudTepoc eT0iju6TaT0c, euxepfjc euxe-'] 

5 — 6 TTpaKTfipoc n II 8 cxepficai A et II post dTvuj|aovf]cai 1 9 tum II repet 
dTrocxepficai, in A sequitur dirocTepficacGai, sed in margine a m I Yp dTrocTepfi- 
cai II 15 irapaiTricic] irappricia A 1 16 dTrapvriefjc Y^vei 11 1| 16 — 17 irpoceTraYT^XXe- 
cOai Ed pr || 24 fjbeiujv 11 |i 27—28 eOTrpeirdc AS 1 9 sqq cf V 141 dYvuj|uocOvr] Kai luc 'AvTiqpuJV (frg 155 BP) dTTOCT^piicic — 
dYvtbjLiujv — dYVUJ|a6vujc || 14 ^Hujjuocia] Demosth XIX 122 || 15 TrapaiTricic Thucyd 
I 73. 3 II 30 — 31 'Yirep. jicjibiUiTepoc] Sauppe et Nauck ad eundum locum referunt 
Athen X 424 D ^v tCD KttTd ArnuocG^vouc bk. 6 Ttt. eipriKev ^ctbiecT^pav Tf^v 
7r6Xiv cf Eustath U 746. 45 

19* 292 BipXiou E 107—111 

f"pecT€poc euxepecTttTOC, irpoxeipoc TipoxeipoTepoc TrpoxeipoTaTOc, eu-'S 
ftropoc euTTopujTepoc euTropuiTaTOC, euTreTrjc 6 fap euKaTepTacTOTe-"] 
fpoc Kai dTaXaiTTiupoc, ^cti tujv ^pyujv juaXXov f\ tujv bpiuvTUJV Td'j 
P6v6)LiaTa. Tdxa b' dv ffTic^j toutoic TTpoceeTvai pidZ^oiTO Kai 6vo|ia t6v"j 
ppabioupTov. cxniLiaTa be* dH dToi|Liou, 1 eE euKoXou, eK tou pacTou,'j 5 
feK ToO TTpoxeipoTdTou , eK tou TrapaTrecovTOC, feK tou TrpocTT€c6v-yj 
["tocj. Tdxa Kai ck tujv Xoittujv.'] 

108 Xujpiov epeic uTieivov, dvocov, dKripaTov, Ka0ap6v, euKpaTOV 
["euKpae'c euKepacTov TaTc ujpaic, eucpeTTtc, eurive|Liov"j, eu ujpac ^xov, 
dpicTa KeKpa)Lievov, ["dvaTTVodc ^xov, dvaTTve^juevov^j , TTveujuaTa biap- 10 
peovTa exov, dvejuouc biaOeovTac, ["euTTVOuv, dvaipuxov'], aupaic bia- 
7Tve6)Lievov, euGepov, eucKiov CKiepov TTaXicKiov, p^vjjuxeiv^v, euxeijuepov,'] 
pdXeeiv^v, uTT60epjuov, eur|Xiov"j, biKaiov TaTc ujpaic, KaXujc oupavou 

109 KeijLievov, ["eu exovj, eu fiKOV lupujv^, KaXiuc exov TTveujudTUJV , [TaTc] 
[ujpaic [xP^ILievovj juejueTprijLievaic, ai0piov, [dve^eXovj, ev Ka0apuj] 15 
[depi tPbiaKeijLievov^j, [dvaTTeTTTajLievLu depi, cpaibpuj, KOU(puj, eXacppuj,'] 
pbiaqpaveT, €Xeu0€puj, XajUTTpuj, biauTeT^j. fKai TOuvavTiov^ fvocu)-"] 
pbec^j vocepov pvocripov eTTivocov, eTTiKrjpov, eTTiccpaXe^c c(paX€p6v,'j 
[''eTTiKivbuvov Kivbuvujbec, (p0ivu)bec, bucuipov, papu, Z^ocpujbec, ckotuj-'] 
pbec, buccpeTTtc, dvrjXiov, dKpaTov, dvicov TaTc ujpaic, xci^cpiov"] buc- 20 

110 xcijuepov, [J^Kpuiubec Kpujuuibec, TraT€TU)bec, KdTOjuppov, eTTiTTVouv, cuv-"] 
fvecpeXov, bidTTupov"] ejuTTupov [%upujb€c'j, qpXoTtubec, C^TTViTnpov, Kau-'j 
tVotTiubec, Z;eov TTepiZieov, cpXeTOV, KaTov uTrepKaTov, KaTrjqpec, KaTa-'j 
fTTV€6ju€vov, KaTrjvejuov cuvrjvejuov, (^buc0€povj, uTp6v biuTpov uba-'j 
fTuibec'], xiovujbec, [^auxjuujbec"] auxjUTip6v, pxoXwbec, dvrjjuepov, vo-'j 25 
CcoTTOi6v, q)0opoTTOi6v, IHujpov'j, Xoijuiubec, ['^KaKUJC exov oupavoO, Kai'j 
P^Sca dXXa ecTiv eiTTeTv X6Ttij"j. 

111 pTd be TTpdTjuaTa toO juev bucxeijuepou x^ijuiuv, ipOxoc, dvejuoc,'] 
[^ojuppoc, ueT6c, Kpuju6c Kpuoc, TTaTeT6c, \ni)y, KpucTaXXoc, TTdxvri,'] 
\^la\r], x«^a2«, ToO b^ buc0epou ttvTtoc, KaOjua, cpXeTjua Kai KaO'"] 30 
C'"0|ur|pov (?) ttOp TTUp€T6c dXea, OdXTTOC. Kai prjjuaTa toO juev"] 

2 — 3 dTKaxepTacT. II || 3 dTaXaiTrtup^Tepoc Jungermann || 4 tic add Bekker || 
5 post j!)(ji6ioupT6v 11 add Kai Anjua t6 ^a6ioupT€iv cf VIII 14 || 12 euicKiov A | KaXiCKiov 
A KaXrjCKiov F KaXXr|CKiov S KaXXicKiov B iraXivcKiov C corr Bekker | 13 dXeiv6v A 
^Xeeiv6vn || 17 elc bk TOuvavTiov BG 1| 18 vocep6v om S || 19 pa0O AII |1 21 Kpu|Li- 
juujbec A II 23 qpX^Tov] uepiqpX^Tov II |1 25 ante xiovu)6ec C vlcTepov | post xiovilibec e 
1 21 AII repet iraTeT, Kpuujbec, A etiam KpujujuOubec || 26 Xujuiubec C tum: kuI 
Td ^k to6tou irapaT^jueva ^rmaTd tc Kal ^iripprijuaTa Kai tci 6v6juaTa 

12 iraXicKiov] BA^ 294. 6 (Phot": iraXivcK) Photi TraXivcKiuj (Suid), Harp 
iraXivcKiov Isaeus frg 112 Tur, Archiloch frg 34 Sophocl frg 267 || 25 aux|uu)6ec] 
Lex Sab (ct>{XiCTOc) || 31 irupeT6c] Hom X 31 cf Schol (Aristarch) [Plutarch] vit I Libri V 111—117 293 

Cxei|iAa2:€ceai, piToOv, MjOxecGai, KaTaTrveTcGai, uecGai, Kai eTrippriiLia'} 
pTo ipuxpOuc, OTi TToiTiTiKOV TO piTTlXaJC* ToO be q)XeTecGai, GdXirecGai,'} 
pdXeaivec0ai, irupeTTeiv, Kai eTripprijua |u6vov ttvittipujc, dXeeiviucj. 

[OuK dTTOTpeii^ojuai, [oOk dTrocxncojuai, oO TTa\JC0)uai, oiiK^j 112 
5 t^oKvricujJ, ou (puXdHo)uai, [ou TrapaiTrjcoiuaiJ, ouk dvabucojuai, [ouk"j 
fdTTOCTrjcoiuai. Td b' an auTiDv ovojuaTa Kai eTTippriiuaTa eTepac ecTpj 
Cxpeiac'']. 

OiXiJU Tov beiva, [uTrepcpiXa)], CTepTU), ["uTrepCTepTUj'}, dTaTru), 113 
fuTTepaTaTTU)"], ciTajuai, oiKeiujc exuj Trpoc auTov, foiKeiujc bidKei|uai,"j 

10 ["tuKeiujjuai j. eTTiTribeiuic f^exuj, Kal eTTiTribeioc juoi ecTiv, oiKeToc, (pi-"j 
["'Xoc, eTaTpoc, Kai oca TOiauTa^j. dvaKeKpajuai ^fTrpoc auTov^j, fcuT- j 
pK€Kpajuai, cuvfjjujuai, q)iXiKujc exujj, euvouc eijui auTUj, [''euvujc exuj'j 
fTTpoc auTov, ecTTOubaKa Trepi auTov"], xP^l^iai auTU). pKai cpiXia,"j 114 
[^CTOpTrj, oiKeioTric foiKeiujcicj, eTTiTribeioTric, eTaipeia, euvoia. KaPj 

15 [•'cpiXiKUJC, cpiXocTopTUJC, oiKeiujc, €TTiTr|beiuJc, euvoiKUJc. cpiXoc, euvouc,"] 
P^oiKeToc, eTTiTTibeioc, eTaTpoc^j* 6 Tap cpiXocTOpToc eTepov ti br|XoT. 
LLTd b' evavTiajj, juicuj tov beTva, dTTOpdXXojuai, eKTperrojuai, [biape-j 
pXrijuai TTpoc auTov, biapepXr|Tai juoij, rrpocKpouuj auTUJ, TrpocKpouei 
|uoi, dxOojuai auTU), [rrpocicTaTai juoi, [pbeXuTTOjuai auTOV. bucjuevu)c'j 115 

20 [•'bidKeiiuai Trpoc auTov, f bucvujc, KaKovujc. dTrexOdvojuai rrpoc auT6v,j"j 
ff^dTTexOdvojuai auTUJ* t6 Tdp exOaipuj ttoititik6v"j. exep6c juoi ecTi,j 
fbucjuevTic, dXX6Tpioc, fdXXoTpioujuevoc. Kai T^XXoTpiujjuai TTpoc au-'jj 
t^Tov^, bucjuevaivuj auTtu, bievT^veTJuai Trpoc auT6v, bid(pop6c juoi ecTiv,'j 
fdverriTTibeioc, dveTriTribeiujc bidKeijuai Trpoc auT6v"j, utt^tttujc ^x^ 

25 LTrpoc auT^vf, eeeXexOpujc. Td be TrpdTJuaTa juTcoc, [juicriTia, [exepa,"j 
fdTTexeeia, Trp6cKpoucjua, biacpopd, bucjueveia, bucvoia, KaK6voia'j, dX- ii6 
XoTpiuJcic, fuTTOipia. tu)V b' emppTijudTUJV Td TrXeTcTa TTpoeipriTai,"] 
fexei juevTOi Kai uTTepee'ceic, exOiCTa exOp^TaTa bucjuevecTaTa, biacpo-"} 
fpujTaTa, dXXoTpiujTaTa, dTTexOecTaTa, dveTTiTr|bei6TaTa, fuTTOTTTo- j'j 

30 ^LTaTa, KaKOVOucTaTayj. 

"GTTaivoc, eucpr||uia, euXoTia, eTKUJjuiov [piaiov be t6 KaXXiXoTia] 117 

1 uecOai — 2 j!)iTnXa)c om S || 2 ttoititoO AII corr Wilam cl p. 304. 18 v 1 | 
^iT»lXu)c non invenitur, ^itiov? (Hom p 191) Wackemagel || 4 post dTrorp^ipojLiai S add 
oO TrapaiTr|co|aai || 7 Tfic xp^icc A || 9 post dfaixai BC add Kal TaOT\ Lei poO\ei,5 
jueTd Tfjc O-rr^p || 12 cOveijuai F || 13—14 Kal cpiXia et oiKCidTric om S || 17 dTTOpdX- 
Xojuai] TTpocp. n II 19 post p6. aOT6v S ^x^poc |uoO kTi (v 1 21 , om F), 6uc|uevu)c 
biaK. = 1 20 II 21 dTrexedvojuai aOTiu om F | juoi] |uoO BC, cf F 1 19 || 22 post dX- 
X6Tpioc C add Kal iroXXd TOiaOTa || 23 5uc|uevaivuj — 6ievr|. irp. aO. leguntur in A 
post Ottotttujc ^x^ 1 24, tum sequitur iterum Ott^tttwc ^x^ ''^P- «^t. || 24 ante 
dveTriTribeioc S exep6c jj 29—30 liTroirTa A corr Seber 

poes Hom H 16 TiupeTov dvTl tou Trup6c | dX^a] Hom p 23 || 5 dva60co|Liai] Hes 294 BipX{ou E 117—121 

[Ktti eucTOjLiia' [eTraiveTv, euXoTeiv, eiiqpTiiLieTv, i-iK^ujimleiv, KaXujc \e-"j 
[^Teiv, eiicTO)LieTv'j. ovojna be |u6vov 6 eTraive'Tric, Kai dTripprnua Pt6'j 
eucprijuujc* Tct Toip XoiTra eTep6v ti br|XoT. f^TO ^vavTiov'^ i\t6- 
Toc, Xoibopia, pXaccpriiLiia, KaKoXoTia, KaKriTopia, fKaKicia^c^j, biapoXrj- 
fil^eTeiv, XoibopeTv, pXaccpriiaeTv, KaKriTopeTv, KaKoXoTeTv, KaKiZieiv']. Kai 5 
Td 6v6|uaTa ijjeKTric ujc TTXdTUJv (Rp IX 589 C Leg I 639 C), Kal 
(piX6i|iOTOC [Kai qjeKTiKocj Kai KaKriTopoc Kai (piXoXoibopoc 6 Tdp Xoi- 
bopoc euTeXec, Kal 6 pXdcqpTiiLioc Kai ["6"j bidpoXoc ibiujTUJV, [dveKT^-] 

118 [T^poc b' 6 biapXr|TiK6c. Kai Td eTTipprjjLiaTa [ipeKTiKiuc, cpiXoXoib6pujc,'j 
[^KaKiCTiKUJC, biapXrjTiKUJC. 6 Tdp eTiaiveToc Kai ipeKTOc eqp' eTepujv"] 10 
[^TdTTeTai"]. tfepeTc be Kai^fj juoxOnpoc to rjQoc Kal tov tp^ttov 
Kai Tf|v Trpoaipeciv Kai Tfjv bidvoiav Kai Tfjv pouXriciv fKai Tf]v ipu-"j 
["xnvj Kai Tfjv TviujUTiv Ktti Tov piov Kai t6 tou piou cxniua Kai Tfiv 

119 ToO piou KaTdcTaciv Kai Tf]v ["tou piou^j biaTuuTrjv. eTiaivujv b' dv 
[eKacTov TOUTwv] fKttTd TOuvavTiovf xpncotio, erraiveTOC t6 fjeoc Kal 15 
Td eqpeHfic. ibia be toO juev vp6Tou bucTpoiioc, KaKor|0Tic, eipujv, 
eTiipouXoc, boXep6c, urrouXoc, eTricKioc toO b' eTiaivou drrXoOc, 
["dKaKoc, dboXoc^j, dTtXacTOc, eKqpavfjc, eKKeijuevoc, dKaTdcKeuoc, eXeu- 
Gepoc, euGuppTijuujv, teuT^ericj. Kai Td TipdTiuaTa toO juev bucTpoTria, 
[KaKOTiGeia, eipujveia, eTTipouXTi, b6Xocj, toO b' dTrX^TTic, f dKaKia, eXeu-'j 20 

120 feepia, euGuppTiiuocuvri, euTieeiaj. Kai Td eTTippTijuaTa toO juev bucTp6-] 
[ttujc, [KaKOTiGujc, eipujviKUJC, eTTipouXujc, boXepiuc, uttouXujcj, emcKiujc,] 
[toO b' dTrXujc, [dKdKUJC, dTiXdcTUJC, eKqpavujc, eXeuee'pujc, eueuppri|u6-'j 
["vujcj, euTieujc. TdTTOiTO b' ay 6 euT^eTic Kaij eTri toO dvoT^TOu, 
ov dv eiTTOic Kai )uujp6v, ejUTrXriKTov, ["TrapaTrXfiTa, e|upp6vTr|T0VJ , dTrd- j 25 
[ttXtiktovj, evedv, ['^eKqppova dqppova, dcuveTov"], XTipiubri, dvouv, T^Xi- 

121 eiov, dvdXTnTOV, dvaice^TOV, dpeXTcpov, eTriXriTTTOV. 6 be toioOtoc dv 
eiri fKaif dvaTeTpajUjuevoc TfjV TViu|ur|v, KoOqpoc Tfjv bidvoiav, dvepjud- 
TicToc, [Xripujv] Xfipoc, [to lUTibev [ujv^j. Td be TrpdT|iAaTa qpaiTic dv 
eufieeiav, ["dvoiav, juujpiav, ejUTrXriHiav, ejuppovTriciav, dqppocuv^v ck-"} so 
["qppocuvTiv, dcuveciav, TrapaTrXTiHiav dTTOTTXriHiavj. Kai Td pfnuaTa eu-5 1 post eucTO|Liia BC add pro infinitivis ipsis Kal Ta toutujv dTrap^jLicpaTa || 
2 6v6)uiaTa AII || 4 biapoXfi Kal Ta ^k toutiuv ^TrippfijLiaTa BC || 9 ^Tiipp. €k tiIiv 
upoeipriia^vujv C || 10 KaKicTiuc II || 16 klf]C BC || 24 eufiGric Kal om S 1| 30 e6f|- 
eeiav Kal tci \omoi d7r6 tujv TrpoeipriiLi^vujv cxi|LiaTiZ;6jueva C | ^iappovTiav II || 
31 TrapaTrXriTiav II 7 q)iX6i|iOTOc] Eurip El 904, Phoen 206, Plat Protag 346 C | qpiXo\oi6opoc] 
Demostli XVni 126 || 11 ).ioxerip6c] cf IV 12.13 Hes || 17 ImpouXoc, 6oXep6c] 
Xenoph Cyrp I 6. 27 || 25—26 dTr6TrXriKT0v] cf V 164 Hes || 27 dp^Tepov] Hes 
dp. 6 tA p^XTCpa juiri tivuuckujv Libri V 121—125 295 

[r|6i2:€ceai, juiupaiveiv, dvoTiTaiveiv, e|LipePpovTfic0ai, [XTipeTv, TrapaTre-'] 
[^TrXfixOaij. Kai Tot eTTippTijuaTa f^eui^Ouuc, dvoi^TUJC, dqppovuuc, ejUTiXTi-"] 
[Vtuuc, fdTTOTrXTiKTUJcl, CKcppovuuc, dcuveTuuc* t6 Tdp luuupuuc Xiav e\JTeXec."j 
Oopoc, OKVoc, beoc, oppuubia, eiiXdpeia, beiXia, ["dOujuia, dvav-"] 122 

6 [^bpia"], €kttXtiHic, cppiKTi, Tpojuoc, t^Toiaj [''fTTTOTicicl, cucToXri, e6pu-'j 
[°Poc, Tapaxn"]. LiKai Td pT^juaTa^j q)opoO|uai, [foppuubuul [6kvuu Ka-''] 
P^TOKVuu, bebia beboiKa, €uXapoO|uai, €KTreTrXTiT)uai, (ppiTTuu, Tpe)uuu,'j 
f eTTT6r||uai eHeTrT6r|juai, cuvecTaXjuai, TeOopuprmai, TeTdpayiuai, eHecTriKa."] 123 
P'6kvuuv KaTOKVuuv, bebiuuc beboiKuuc KaTabeicac, oppuubuuv, dTrobeiXid-^j 

10 [''cac, KaTOKVTicac, eKTiXaTeic, qppiTTuuv, Tpejuuuv, f eTTTor||U€VOC*j eHeTiTOTi-''] 
[V^voc, cuvecTaXjuevoc , Teeopupr||uevoc, TCTapaTjuevoc , eHecTTiKuuc. "j 
fqpopepuuc exuuv, €TTiq)6puuc, CTTibeuuc KaTabeuuc, euXapuucJ* euTeXec Tdpj 
[t6 beiXujc, t6 b' dTTobebeiXiaK^Tuuc buccpecTKTOV, toO be eopupuubuuc] 
[Kai Tapaxuubuuc KaXXiuu Td cuTKpiTiKd Kai urrepeeTiKdj. emoic b' dv Kai qp - 124 

16 pepov dvepuuTTOV oTov cpopoujuevov, Kai CTTiqpo^ov Kai TTepiqpopov Kai 
uTTepqpogov, TTepibed [KaTabed^, euXapfi, b€iX6v, 6Kvr)p6v, dvavbpov, dTevvfi. 
[dTT6 be Tuuv XoiTTUuv jueTOxai eiciv dvT' 6vojudTuuv 6 Tdp TapaxuubTic] 
[Kai, ei pidcaiT6 tic, eopupuubric €9' eTepuuv TdTTeTaij. eTepac be 
Xpeiac qpopepov TTpdTjua, eTTiqpopov, eTTibeec, eKTTXriKTiK6v, qppiKuubec. 

20 Kai dvfip 9opep6c [eTTiqpo^oc, eTTibeiic], eKTTXr|KTiK6c, qppiKuubrjc* Oappa- 
Xeoc eapcaXeoc feueapciic^j, TcvvaToc, fdvbpeToc, doKVOC, dveKrrXriKTOc^j 125 
dKaTdTTXriKTOc, f dbcTic, eppuujuevoc^j, eueujuoc fuTTepOujuoc^j |ueTaX6eujuoc 
[eujuoeibr|c , iTricJ, euToXjuoc. ^fKai Td 6v6juaTaJ1 fedppoc^j edpcoc, 
fdvbpeia, T€Vvai6Tr|c, doKvia, dbeia Kai dbeec, puujuri, eujuoc eueu-"j 

26 [Via, T6Xjua. eappeTv eapceTv, dvbpiZieceai, eppuuceai UTTepeppuuceai,"j 
fuTTepeujuoOceai, ToXjudv. eapcaXeuuc eappaXeuuc eOeapcuuc, dvbpeiuuc,"j 
fd6KVuuc, dveKirXTiKTuuc dKaTaTTXi^KTuuc , Tevvaiuuc t€vvikuuc, dbeuuc,'j 2 ^TTippriinaTa djuoiujc irXfiv toO |Liujp6c. Xiav t^P ei&TeXk toOto C 1| 2—3 cjli- 
TrXriKTUJc] dtTrXfjKTUJC H |1 5 ^|utr\riHic II ^iuTrXriHa A cf 1 10, 19, 20, 27 || 9 pro 
6kvu)v e q s C Kal ai jueTOxai lucauTUJC ttXi^iv toO beiXuic eOTeXk Tap = 1 12 — 13 || 
12 KaTabeOuc om F H 13 bucqppacTOV C || 14 Kal qpo^ep^v — 15 -rrepiqpopov Kal 
om F 11 15 olov] t6v BC H 16 ordinem immutat BC H 18 TdTTOiTO C [| 19 et 20 
djLiTTXriKT. C II 20 ante qppiK. II add dKaTdTrXr|KT0C = 22' H 22 ^vbefic II 1| 23 Gdpcoc 
Kai Td TrapaTrXf|cia [OjcauTUJC Kai Tdj ^k tujv [^pojii^vujvj dTrap^jucpaTa [Kaij 
[.Td ^TrippfijuaTaj BC 1 dvoriTaiveiv] Plat Pliil 12 D j ^npeppovTficeai] Demosth XJX 231 || 
4 6ppujbia] Eurip lon 403 Phoen 1398, Thucyd 11 89 || 5 TTTOia] Timaeus Locr 
103 B Polyb I 39. 74 alii 1 TrT^ncic] Plat Conviv 206 D, Prot 310 D Crat404 A [j 
23 jTric] cf III 120, 135 Phot Hes 296 BipX{ou E 125—129 

feppu)|Lievu)c uTrepeppuijuevujc, eij0O|uiujc uTrepeuGiJ|uu)c 9u)Lioeibu)c, €ut6\-"j 
f)Liiwc.'j 

126 OT)Liai t°oiO|Liai, fiToOiuai, vojuiZ^u), uTToXajiipdvuj, eXTriZiuj^j, TOTrdZiuj, 

["TTpOCbOKUJ, bOKU), eiKdZ^Uj"], TeKJLiaipOJUai, [''utTOVOUJ, UTTOTTTeUU»"}. OITICIC, 

uTr6\rii|Jic, TTpocboKia, eiKacia, eXrric, uTrdvoia, UTTOipia* f] fap vojliicic 5 
CKXripoTepov tc Kal djuqpipoXov, Trpoc CTCpa fbe^ Kai f] boKticic fTd'] 
f b' eK TUJV dXXujv Tpaxea'j. CTTipprijuaTa b' ouk ecTiv oti juf) t6 ei- 
KOTUJC. fovojua b' dTT* oubev6c, dXX' faij jueToxai.'j 

127 [KriXic], oveiboc 6veibicju6c, aicxoc aicxuvr), biapoXri, dpd, 
[%pocpoXr|5, TTpocTpoTTrj • TaOTa be Kai eTepac ecTi xp^icic]* 6veibicTi- 10 
KU)C f^eTTOveibiCTiKiuc'] eTTOveibicTU)c, [teTTaicxtucj* dTTO be tu)v dXXu)v] 
[ouK ecTiv, ei juf) to biapXr|TiKU)c, OTTep dv eirj djucpi^oXov. [6veibi-'j 
[•'^eiv, aicxuveiv, biapdXXeiv Td ^dp dTTO tujv Xoittujv ctt' dXXu)v TdT-'j 
fTeTai."j 

128 'GTTixcxipeiv, [KaTaxaipeiv], eqprjbecOai, ffeTTiTeXdv^j peTTeTTC- j 15 
fXdv KaTaTeXdv, dTTejupaiveiv^j, e-TixXeudZ^eiv, [KaTeuxecOaij. TTpdTjua 
be ju6vov 6 KaTdTeXu)C' 6 Tdp x^e^ctcjuoc Kai x] x^euacia Kai t6 bia- 
cupeiv brjXoi, ujCTTep Kai 6 x^c^otCTiKOC |ur|vuei t6v T^XoiacTfiv. ovojua 
be ju6vov [dTTO tujv pr|6e'vTU)v5 6 eTTixaipeKaKoc [cttI be tiuv dXXwvj 
[jucToxaic xP^lcTeov. eTripprijua be |u6vov t6 KaTaTcXacTiKUJC.j 20 

129 CuvfjbecGai [be Kai] cuTXotipeiv' [t6 Tap urrepfibecOai Kai cuv-] 
[euqppaivecOai Kai dXXa brjXoT. [f] juevTOi ctti tuj cuvf|bec0ai Oucia"] 
[•'euaTTtXia, ujCTrep Kai f] ctti tuj fibecOai"]. t6 b* evavTiov cuvdxOe- 
cOai Kal cuvaXT€iv t6 Totp cuXXuTTeTcOai euTeXec, t6 be cuvavidcOai 
eTepac [*'ecTpj xpeiac. TTpocf|Koi b' dv icujc tuj cuvdx0ec0ai Kai t6 25 6 €iK6c* elKttcia C j 6Troi|j(a Kai tci ^fijLiaTa TOTrdZu), oIjLiai, T€K|Liaipo|Liai 
Kal Tct SjLioia BC | v6|liticic II v6ricic A f\ b^ v6|uicic t6 ovojua CK\rip6v Kai 
djuqp. C r| b^ v6ricic eiJTeX^c, Kal t6 t^ v6|liicic ckXt^p^v. ^TTipp. = 1 7 B || 
6 ?T€pa' dWd Kal t^ b6K. C || 10 — 11 Td bk Tf\c jli€c6ttitoc 6vei5. ^peic dTrov€i6. 
B II 11 ^TTOveibiCTiuc om S | ^iraicxptuc C ^TraicxicTOJC II, corr Dindorf || 13 tujv 
dXXujv XoiTTUJv II II 20 KaTaTeXoiacTiKiiJc 11 T^pttCTiKOJC C nonne KaTaTeXdcTiuc? 
cf adn II 25 icu)c t6 ABC | cuvdTrreceai C 3 TOTTdZuj] Tim Lex p 259, Schol Plat Leg XII 962 C || 5 vdjuicic] Thucyd 
V 105.1 (ap Dionys Hal de Thnc p 915 comipt in veju^ceujc) cf Lobeck Phrynich 
p 351 II 6 66kticic Thucyd saep, b6Kriciv elireiv (contrar ^HaKpipujcai X6tov) Soph 
Tr 426 II 9 KnXic] Antiph EI t 8- H Xenoph Hall IH 1. 9 || 11 ^iroveibicTWc] 
Isocrat IV 60 || 15 dTriTeXdv] Plat Phaed 62 A saep || 15—16 ^TteTTeXdv] Aeschin 
II 182 II 17 KaTdTeXujc] Aeschyl Ag 1264 Aristoph Ach 76 Eq.319 |j 19 tm- 
Xaip^KaKoc] cf m 101 BAH 91.21 ^mx. "AXeHic ^v AiaTrXeoucaic X^T" (n frg 51 
Ko), Anaxandrides comicus II frg 59 Ko || 20 KaTaTeXdcTUjc (sic) Plat LegVI 781 C 
Aeschin I 31 || 23 euarf^Xia] Aristoph Eq 664 Isocrat VH 10 Xenoph Hell I 6. 37 Libri Y 129—134 297 

eTravidcGm. eTreux^cGai, cuveiJxecGai la otTaGd. t6 b* evavriov eiTa- 
pdcGai tKarapdcGar [fTT\f]vlJ Kai ctti toijtou t6 eTTCuxecOai Kai KaT-j 
[euxecGai TdTTCTai]. Kai Td 6v6|uaTa eTTdpaTOC KaTdpaToc ttfTpic-fjj 130 
[t^KaTdpaTOC^jj, Kai t6 TTpdTjua eir* CKeivou )Liev euxri, ctti toutou b'] 

5 [dpd]. Tdxa be tuj eTTapdTLU TTpocrJKOi dv Kai 6 eHdTiCTOc, eHiuXTic 
rrpoujXric TTaviu\r|c. [t6 iuevTOi eTrajDacajuevouc dvaXueiv Tf]v dpdv" 
[dvapdcacGai XeTOuciv piaioTepov Totp t6 dveuHacOai. 6 ]uev ouvj 
[eTTapiu|uevoc, Kai (h tic CTTapdTai, dpaioc]' d be tic euxojuevoc aiTei, 
euKTaia dTaGd, Kai t6 aTTiKiuTepov euKTd. [Xe^TOuci 5e Kai euxiuXi-j 131 

10 [juaiaj. 01 5e bai|uovec oi juev Xuovtcc Tdc dpdc dXeHiKaKOi, dTTO- 
TTOjUTraToi, dTTOTpoTTaioi, [Xucioij, qpuHioi, oi be KupouvTec dXiTripioi dXi- 
Tripiiubeic, TTpocTpoTraioi, TraXajuvaToi. 

ct>dp|uaKOV oXeGpiov, bTiXrjTrjpiov, 6avdci)uov [ou t«P TTpociejuai^ 132 
^T^ GavaTrjcijuov, iciuc be t6 qp0opoTTOi6v Kai biaqpOapTiK^v Kaij 0ava- 

15 TTicpopov. [Kai PiaioTepov t6 eTTi0dvaTOV Kai eTri(p0opov. ujc b'5 
["Ojurjpoc (a 261) dvbpocpovov, dqp' ou eirroic dv Kai cpoviK^v qpdp-j 
[juaKov. 01 be Kai Td eXaTrjpia cpdpjuaKa eTTi toutou TdTTOuciv ujcj 
[bid Keviuceujc dvaipouvTa, ujcrrep Kai t6 dKoviTOV Kai t6v eXXepopov] 
[to Totp Kiuveiov KaTd ipuHiv dvaipeT, ujCTrep 6 juavbpaTopac KaTdj 

20 [Kapripapiav [biaKCKpiTai be TauTa jueTpuj Kai djueTpia^j. Td b' evav- 
Tia qpdpjuaKa eiTTOic dv tcujTripiaj, dXeHriTripia dXeHiKaKa dXeHiqpdpjuaKa, 
TTaiiuvia, favTiTojua^j , XuTripia, ouk oiba ei Kai Xucia* piaioTepov Totp 
t6 idcijua pKai iaTr|pia.'j 

TTXfjpec, icoxeiXec, ]uecT6v [eTrijuecTOVj , ejUTrXeujv P'uTTe'pTTXeujv,'j 133 

25 UTTepxeiXec" t6 be [.juiKpuj] evbeecTepov aTTXripujTOV Kai eTTixeiXec. pi- 
aiov Totp t6 eTTibeec, lic^c be t6 evbeec'] Kai eXXmec. [t6 b' eicj 
[fijuicu TeXouv fijuiTrXripujTOV tpfijuiTTXeujvlJ, fijuibeec, f)juijuecTOV, fijuiKevov.j 
KujXujuaTa, ejUTTobicjuaTa [ejuTTobiaj, evavTiujjuaTa, evavTia ["eju-'j 134 1 post cuveuxecGai BC add ev5x€ceai || 6 ttpocujXtic B |j 7 ^Travapdcaceai AII | 
6 jLi^v] tDtrep A || 8 dpaioc 6 hi eux- 11 dp. d b^ 6 e\)x. A || 9 dxTiK. euKaraX^TOuc 
hk n II 11 \. qpuXioi qpuHioi F X. qpuXiqpuHioi S || 12 Tpoiraioi II || 13 TrpocieTai AII|| 
14 eavaTf)Ciov C cf Lobeck Phrynich p 652 |1 22 T[ai6via AIIBC iraiuuvia Ed pr 3—4 TpicKaTdpaTOc] Demosth XXV 82 || 5 ^HdTiCTOc] Demosth XXV 93 [ 
TTpoiuXric] Demosth XVIII 324 XIX 172 || 8 dpaioc] Hes || 9 euKTd] Xenoph Mem 
I 5. 5 II 9—10 euxwXijLAaia] Herodot H 63 cf Athen VI 249 B || 10—11 dTroTro|UTraioi 
Harp dTroTTOjUTrdc . . dTroTTOjLiTraioi Tivec ^KaXoOvTO Oeoi, Trepl u)v 'ATroXX66ujpoc 
^v g' Trepl eeujv bieiXeKTai || 11 — 12 Antiphon IV a 4 dXiTripiouc ^Hojuev touc 
tOuv eav6vTUJv TrpocTpoiraiouc || 14 eavaTricijuov] BA" 99. 9 (Phot OavaTficiov) || 
21 dXeSriTripia] Plat Rpb 279 D | dXeSiqpdpjuaKa] Plat Rpb 279 C || 22 TraiijOvia] 
Hes I dvTiTOjua] Hes 298 BipXfou E 134—138 

["TTobiuvj, q)pdT|naTa, [^'pTMaraj, TrpopoXoi, [otc (pr]dy 6 prjTuup (De-'j 
["mosth Vni 61 X 63) TrpocTTTaiovTac ucTcpi^eiv tujv Kaipu)v"j. epeic oijv 
ejiiTobicac, uTTOCKcXicac, evavTiujGeic, ejuirobibv cTdc, pejuTTobubv KaTa-*j 
fcTdc, ejLiTTobujv Tev6)Lievoc, eTTicxtuv, KuuXucac, dvTi\ap6)ievoc , biaTa-*j 
fTiuv, dvTicx6)Lievoc, KaTacxtuv, ppabuTfJTa eveipTac)Lievoc."j 5 

135 BXdpri pXdpoc [pXdjLijual, dTriOXeia, lr]}Jiia ZiTHimjubec, [eTTipXapec], 
feiTiZirDLiiov], pXapepiuc eiTipXapiuc, t.e7TiZ;r])Liiujc, pXapepoc feTTipXapric.l"] 
[''2!r|)LiiiubTic eTTi2r|)Liioc, pXdi|jai, Z^rijLmijcai"}. Td b' evavTia ocpeXoc lucpe- 
Xeia ibqpeXrDLia, Kepboc KepbaXeov eTTiKepbec, e)U7T6Xri|ua, ep^uaiov, [^^^"1 j 
ptpr|)Liajj, euepjLiia], Tdxa Kai 8ricaup6c. ttujcpeXijuujc , [eTruj(peXuuc,j'j 10 
["fKepbaXe^ujc eTTiKepbiucJ, ujcpeXeTcGai, Kepbaiveiv, ejurroXdv, euepjueiv.'] 

136 €Te'pac be xpti«c ui(peXi)uov, ["xpeitubec"], xP^ct6v TTdTXP^ICTOV, dva^- 
KaTov, ["xp^icijuov, eTTiTr|beiov'j, CTTiKepbec, [''eTrujcpeXec^j, XuciTeXec, 
["cujuq^epov cujucpopovj, TTpoupTOu], 6vr|ci)uov* t6 Tdp 6vr|ciq)6pov juo- 
XQr]p6v. 0.7x6 be toutujv f\ 6vr|cic Kai to cuvoTcov, f\ xptia, fi ujq)€- 15 
Xeia, To Kepboc* ["q)auXov Tdp f] XuciTcXeia^. Td b' evavTia fdxpeTov,"] 
[dxpncTOV, [pXapep6v, eTTipXagec, Z!r|iuiu)bec, dcujuq)opov, dXuciTeXec,'j 
[^dvujq^eXec, dv6vTiT0V, dveTTiTr|beiov."j 

137 ['AcTTac)u6c], TTpocpricic, TTpocriTopia, 7TpocaT6peucic. pTTpoca-'] 
[^Topeucai Kai TTpocpriGfivai''], dcTTdZiecGai, TupoceiTTeTv, t^pocaTopeuGfi-^j 20 
[''vai, TTpoceipfjcGai TTpoceiprijuevocj. Kai dvTiTTpocemeTv Kai dvTirrpoc- 
aTopeOcai Kai dvTacTTdZiecGai. Kai fi juev fijuepa ev f) TvveTai dcira- 
cjuoc TTpocprjTaia Kai TTp6cpr|jua, ev rj be juf] TiveTai, dTTp6cpr|T0c. Kai 

138 6 )uev beHioc ev toutoic euTTpocfiTOpoc frKai"] q)iXoTTpocr|TOpoc"j — 
[to Tap euTTp6cpriToc CKXrip6Tepov] — , eq)ap)u6TT0i b' dv toutuj k^t' 26 
dXXriv xP^iav 6 eu7Tp6coboc, euTrp6ciToc, euevTeuKToc, ["eueTTijuiKTOc,'] 
euHujuPoXoc, jueiXixioc, p'XeuJC, q)iXdv9puj7TOC, fijuepoc, eujuevr^c, TTpdoc,"} 
dveHiKaKOC 6 b* evavTioc ['^eKeivuj juev"] bucTTpocrjTopoc fjuicoTTpo-"} 
["crjTopoc — To Tap bucTTpdcpriTOC Tpaxu, peXTiov be to d7Tp6cpr|-'j 

1 gpjLiaxa coniec Kuehn cl Thucyd VII 25. 1 | irpopoXioic 9. 11 ]| 2 ^CTepilov- 
Tac A I Tdv xaipov AII tu)v xaipojv Ed pr ^Keivcuv Demosth || 4 ^TriTev6jLi€voc A |( 
6 dTTipXapric k. t. Sjuoia C || 8 ^1112:^1 jaioc om S || 10 ujqpeX.] ^Truj(peXi|UUJC 11 || 14 roijp- 
Tou II II 14 — 15 d|Liox6rip6v II || 16 — 18 Tct 6' IvavTia KaTct t6 dvavTiov oiov dxp. 
C II 17 p\apep6v om S || 19 B add irpocaTopeijecGai || 19 — 20 TrpocaTopeuGfivai — 
21 TrpoceipriliA^voc om F || 20 Trpocenreiv Kal dvTnrpocenreiv AF jj 20—21 irpoc- 
aTopeOcai AEE irpocaTopeuefjvai Ed pr || 22 dvTacTrdcacGai BC |1 23 TupocpriT^a 
B TTpocpriTf) A K. Trp6cpriua TrpocpriTf)? 'Wackernagel | hi |u(tvu(oiB)to dirp. 
BC II 25 ^vap|u6TToi HC | 6' dv toOto II 1| 26 eu^vTCKTOC A eO^vbcKTOc H || 27 eu- 
cujupoXoc AII I iLieiXixoc II |1 29 5ucTrp6ciToc A 

1 gpTnaTa] Hippocr |1 10 euepjuia] Hes || 14 TrpoupTou] Hes | 6vricicp6pov] 
Phot Hes II 26 €0Trp6co5oc] Thucyd YI 67. 2 Xenoph Agesil IX 2 saep I Libri Y 138—143 299 

["toc — ToTc b' e(peHfic'j buciTpociTOc fbuciTpocoboc, a|uiKTOc buciui-^j 
[Vtoc"j, bucHujupoXoc, ["bucevTcuKTOc, CKuGpiuTroc , CKaioc, aTpioc, dp-'] 
[•'TaXeoc, ckXtipoc, Tpaxuc, dTTdvGpujTTOc, dvr||uepoc, bucjaevrjc* 6 Ydp^j 139 
[^djueiXiKTOc TTOiriTiKuuTepov"]. Td b' eTTippr|)uaTa feK juev toO euTTpoc- j 
5 [°r|TOpoc"j euTTpocTiTOpuJC t^Kai cpiXoTTpocriTopuJC^ , Imi TdvavTia']] 
fbucTTpocTiTopuJcl Kai [VicoTrpocriTopujc, eK Tdp toO euTTpociTOc eu-"j 
[^TTpociTUJC • t6 Tdp euTTpocobuJc CKXripov, Kai euevTeuKTUJc, djueivuj be^j 
t^To eueTTijuiKTUJC, euHujupoXujc, eujuevujc, ^iXavGpuuTTUJc, TTpduJc, fijuepujc.''] 

fdTTO be TOO eVaVTioU buCTTpOCiTUJC, djuiKTUJC bucjuiKTUJC dTTpocjuiKTUJc'j 

10 ["dveTTijuiKTUJC, dcujupoXujc, cKuGpuJTTiuc , dTpiujc, CKaiuJc, dpTaXeuJc,^ 
['bucjuevujc, CKXripiuc, Tpaxeujc, dTravGpujTTUJC.^j 

GuepTeTeTv, eu TroieTv, xapi^ieceai, [°^ujpeTceai"j, bibovai xdpiv, 140 
eiccpepeiv, [TTpoceTTeiccpepeiv]. euepTCcia, xdpic, bujped* ffTo Tdpjj 
LLeuTTOiia ou Xiav KeKpiTaijj, [qpiXobujpiav [b' outtuj TTapd toTc Ke-"j 

16 pKpijuevoic eupov. ovojuaTa b'"] euepTeTTic ["euepTeTiKoc, ou Tdp KaPj 
["euTTOirjTiKoc, (piXobujpoc be KaPj euxdpiCTOC eTri Tdp toutou TaTTCTai 141 
Touvojua, Kai t6 euxctpicTeTv eTTi toO bibovai x&piv, ouk eTTi toO eibe- 
vai. 6 juev ouv fdTrocTepujv x«Pivj ll^X«Pic Kaij^ dxdpiCTOC ffdv^j 
ffprieeirj^j, ["dTTdvepujTTOc"], dvaiceriTOC, dbiKoc, dTvuujuujv, [djuvrjjuujv,] 

20 eTTiXrjcjuujv, evoxoc [toTc Tf|c dxapiCTiac eTTiTijuioicj * Kai t6 TTpdTjua 
['dvaicericia''], dxapiCTia, ["dbiKia, dTVUjjuocuvr) Kai ibc 'AvTicpiuv"] (frg 
155 BP) dTTOCTepricic Kai Td eTripprijuaTa ["'otXctpicTUJC, dvaicer|TUJC,"j 142 
pdbiKUJC, dTVujjuovujc, eTriXricjuovujcj. t6 be biKaiov eivai Trepi Toucj 
[euepTeTac eibevai xdpiv, LLTiTVuucKeiVjj, eTricTaceai, LXdpiv exeiv ujc^j 

25 f YTrepeibTic (V 5 et 6) Te Kai Auciac (XVI 1 XXIY 1. 27) j, biaXueivj 
[xdpiv, dTTobibovai, dTTOTiveiv [eKTiveiv, dTTOjuvTijuoveueiv, djueipeceai,"] 
pdvTeiccpepeivj, dvTeuTroieTv, [dvTeuepTeTeTvj, dvTCTTijueTpeTv, [dvTeTri-'j 
[jueXeTceai, dvTiKrjbeceai, [dvTixapiZ^eceai, dvTUJcpeXeTv, dvTeuvoeTv, dv-"j 
[TicpiXeTv, dvTicpiXoTijueTceai.5 

so CujupoXaiov, cuvdXXaTjua, Koivtuvrjjua KOivujvia, eTraXXaTrj* 143 1 bucTTpociaToc II II 2 bucci!i|upo\oc AII II 3 xaxOc A || 4 djiieiXixoc II || 5 eO- 
TrpocriT^puJc] irpocriT^pujc 11 | xai cpiXoirpocTiT^^puJC — 6 juicoirpocriTtipuJC om S | 
6 Tcip] 5^ A II 7 eO^vTCUKToc A | a)ueivov II || 13 [upoceTTeicqp^peivj. Tot 6' 6v6|LiaTa 
[qpiXobuipiaj | euepTecia BC 1| 14 qpiXobujpia oiiXu) II || 15 uucauTUJC eOepT^Tr^c BC|| 
21 post dxapiCTia C add eiriTriiLiricic || 22 dirocTepricic Kal tci Xonrd uapuuvuiLia toic 
TTpoeiprilu^voic • Cbca^TUJC k. t. ^iripp. C || 24 eib^vai] i^bOvei II || 27 dvTeuvoeiv C 17 euxapiCTeiv] Phrynich p 18 Lob: eux. oObeic tujv boKiuujv elirev, dWd 
Xdpiv elbdvai. Herodian p 441 || 18 dxdpiCTOc] Bachm L: 'lcoKpdTric I 31 Lex 
Sab II 21 dTvujjuocOvn] cf IV 104 H 30 cu|up6\aiov] cf VIII 140, Phot Hes (e 
Cyrillo) 300 BipXiou E 143—147 

fibnjuTUJV Top To cuvaXXaTrj'}. cuvaXXdHai, cujnpaXeTv, Koivuuvficai. 
eucujnpoXoc, fLdHioKOivu)vr|TOC, dcujiipoXoc buccujLipoXocjJ, dKoivu)vr|Toc 

bUCKOlVlUVTlTOC. 

144 "ejuTTeipoc, eTncTr|)Liujv, e0dc, Tpipuuv, TeTpi|Li)Lievoc Tiepi TauTa, 
evTpipric* t6 tdp 7TepiTpi)Li|Lia Xoibopia, 6 b' eibr|)uujv ibiujTiKov, llo^Jj 5 
ffb' ibjuujv TTOiriTiKov^jJ. P^Xtiov be t6 eibibc tuj TrpdTjLiaTi XPnc^ai, 
bid Tieipac fiKUJV, t°bid Treipac exujv, ev Treipa TeTtVTDuevoc"]. Td be 
7TpdT)LiaTa TTeTpa ffe^LiTreipia^JJ, [''eTTiCTrDUTi, eGoc, Tpipr), KaPj Td pr|)LiaTa 
TTeTTCipdcOai, eTTicTacGai, feibevai, TeTpTcpGai evTeTpTcpGai, eiGicGai"], Kai 
Td eTTippr|)LiaTa efiTTeipuic, eTTiCTTi)i6vujc, P^eiGic^uevujc , evTeTpi)U)uevujc,"J lo 

145 CevTpexujc, Tdxa Kai eiboTUJc "0)ur|poc (H 317 et saep) b' eTriCTa-"j 
tVtvuJc XeTCi"]. Td b' evavTia dTTeipoc, dveTTiCTii)uu)v, dr|0r|c, ["dTpi-"} 
fpric, d]ua0r|c, dTpiTTTOc TTp6c TauTa, dTVOUJVJ' 'AvTiqpujv (frg 142BP)3 
[b^ Kai dTVUJjuujv XeT€i]. Kai Td TTpdT)uaTa dTTeipia, dveTTiCTTi)uocuvTi, 
['diiGeia, d)ua9ia, dTVoia, dTVUJ|uocuvr|"j. pr|)uaTa b' ouk ecTiv eH au- i5 
Tujv, TTXfjv dTvoeTv Kai dTVUJ)uoveTv • [t6 Tdp dr|0eTv cKXripov, ujcTTep] 
[t6 dTi0ecceiv ttoititikov (Hom K 493), [t6 b' d|ua0aiveiv dXXo Ti.'j 
eTTippr|)uaTa b' dTTeipuJc, dveTTicTr|)u6vujc, [dTpiPiuc, dr|0ujc, fd)ua0u)c'j] 
[t6 b' dTVUJCTUJC Kai dTVUJ)u6vujc Koivd (;Kaij TTp6c eTepa.j 

146 ClUJTTdv dTTOppTlTa, ClTdV, ['KpUTTTeiV CUTKpUTTTeiv"j KaTaKpUTTTeiV 20 

dTTOKpuTTTeiv eTTiKpuTTTec0ai , ['TripeTv, cujucpuXdTTeiv, cu|UTTpdTTeiv,'j 
dcpOeTKTeTv, cucKidZieiv, ct€T€iv. Kai Td 6v6)uaTa ciujTTrjXoc, fciTri^oc,'] 
P^qpuXaKTiKoc, dq)0OTTOC, ct€ktik6c CTeTavoc"]. jueToxai [b' dTT6 Trdv-j 
[tujv. Kai [Td dTTOppriTa^j, Td ciujTruj|ueva, Td ciTuujueva, ^to. KpUTTTd,'j 

147 Td KpUTTTdjueva, Td dppr|Ta, fLL^^d ciujTTfjc dHiajjj, Td dqp0eTKTa, Td 25 
dveK^opa, Td Xav0dvovTa, Td cucKia2;6)ueva, fTd CTeTOjueva. Kai"j ciuu- 
TTTiXuuc, ciTriXuuc, [cpuXaKTiKUJC, [d(p0€TKTi, CTeKTiKuuc'] CTeTavuuc. t6 

b' evavTiov [eKXaXeTvj, eHaTopeueiv, eKqpaiveiv, eKXeTeiv, feKqpepeiv"} 
fbiaqpepeiv'], eVqpopa TTOieTv, eKTTUCTa, [°eKqpavTa"j. dqp' iLv 6v6)uaTa 
|uev ouK ecTiv ei )ufi dpa 6 XdXoc, oub* €TTippri)ua, TTpdTjua be juovov 30 
eHaTopeucic* [cKXr|p6v Tdp f\ eKXdXTicic.] 1 cuvaXXttTn] TpF.TTaXXaTf| S 1| 6 elbibc Kai eibujc t. BC || 8 ^Goc] ^hc Ed pr || 
9 ueipaceai II 1| 13 irpdc xa F, in S lacuna || 17 drieecceiv II dfjGriciv C drieec 
ujcirep t6 drieeueiv tt. A 1| 22 dqpecKTeiv II dqpeeTKeiv B | CK0TTriX6c II H 23 uXaKTi- 
k6c II 1 CTCpriTiKOC A || 28 ^KXaXeiTO II || 29 gKTiTUCTa 11 5 TrepiTpijHjLia] Aristopli Nub 446 Demosth XVm 127 1| 8 leoc] Plat Phaed 
82 B Rp VII 518 E |1 14 dTvu)|aujv] Lex Cantabr 331. 6 N dTvu)|Liovec oi dxdpi- 
CTOi- Tuapd be TTXdTUJvi (Rp V 450 D) oi djuaeeic = Lex Vindob 8. 16 = Zonar 
L 18 Bachm Lex (Suid) H 29 taucTa] Thucyd IV 70. 2 VIII 42. 1 i Libri Y 148—153 301 

tTTpoicxecGai], TTpoxeiveiv, TrpOKaXeicGai , fTTpoxeivecGai , TTpo-''^ 148 
ppdXXecGai^j dHioOv. TrpdYiua b' oiik ecTi toOtuuv ibiov oti jufi Trpo- 
KXricic Tdxa be Kai dHiiucic. oub' eTrippTi)ua, oub' ovojua, dXXd jue- 
Toxai, rrpoTeivujv TrpoTeivojuevoc , fTipoicxojuevoc, TTpopaXX6)uevoc,*j 

5 fdHiuJV, TTpOKaXoujuevoc."j 

rpdjUjuaTa pev^j CTrjXaic eTT€TPaju|ueva, eTKexapaT)ueva, CTKe- 149 
KoXaju|ue'va, evcecrijuacjueva, evTeTUTruj)ueva, eTKeijueva, [evaTTOKei|uevaj 
f cTKaTaKeijueva, ejuTTCTToirijuevaj, eveipTac)ueva, pevovTa'], eTT€T^^|U)ueva. 
Kai ["eTTpdvpac, CTXapdHac, eTKoXdipac, evcr|)urivdjuevoc, eTKOijJac^j , eT- 

10 T^^M^ac, {^eveeic, evepTacdjuevoc, eTKaTa6e')uevoc, e)UTTOir|cac, evTUTTiu-"] 
['cac evTUTTmcdjuevoc"], KOiXdvac, paeOvac. Kai Td juev i)TTe'pTeia, ctti- 150 
cpavfi, eKbriXa TTpobTiXa peTribriXa^j, eTTicr|)ua, 9eaTd euBe^aTa — t6 Tdp 
eucrjjua euTeXec — Iffm b' uTTdTeia^ j, dcpavfi, (;dbTiXajj, Td be xpovia, 
dpxaia fpTTavapxaia^jj, TTaXaid pTTajurrdXaia, dcrijua, dcaqpfi, cutkc-"] 

15 fx^^eva, d)uubpd, djuaupd, eHiTTiXa, dGeaTa bucGeaTa, bucTViucTa dTvuj- j 
t^CTa, bucTVuupiCTtt f dTVuupicTa^, dTCKjuapTa, bucopaTa dvopaTa"] 
{^LOt^iopctTtt j , KaTcppuriKOTa feHeppuriKOTaj"] bieppuriKOTa , buccujupoXa 
[•'dHujupoXa^j, buceiKacTa, uTTOTTTa [dvuTroTTTa.j 

AiaKOpr|c eijui auToO, uTrepKopr|c pKaTaKopr|c"j, eic Kopov fjXeov, 161 

20 bidKopoc eijui, [KaTdKOpocj, TTcpa Kopou TTpoeXr|Xu9a, fTrXripric eijui, j 
[V^CToc, e)UTTXeujc uTrepTTXeujc fdvdTTXeiuc^j KaTdTrXeiuc L^i^uiyj^ fe)u-"j 
C^TTeTTXricjuai, KeKopecjuai, biaKopujc exuj, KaTaKOpujc uTTepKopujc, ev'j 
[^TTXric^uovri eijui^j, TrpocicTaTai )uoi. 

["'AvajucpipoXov^j, dvajuqpiXoTov dvajucpiXeKTOV , dvavTiXcKTOV, 

25 pepaiov, pdvevboiacTov, dvajucpic^riTriTOV, dvavTippr|Tov"j, TrdTiov. Kai 152 
Td eTTipprijuaTa ff dvajuqpiXoTUJC^jj, [dvajuqpipdXuuc, [dvajuqpiXeKTUuc^j 
C^dvavTiXeKTuuc, pepaiuuc, dvevboidcTuuc, dvajuqpicpr|Tr|Tuuc , dvavTippr|-"j 
pTuuc, TraTiuucj. Kai Xctoit dv ctti toutou oiba, eu oTba, [eTTicTa^ai,"j 
{"rrei^ojuai TreTTeicjuai uTrepTreTTeicjuai, TTeTTicTeuka, bieTT^uj)uai, biape-"] 

30 f paiou)uai, biicxupi2o|uai, biopiZ^ofuai^, biaTeivo)uai, biTiKpipuucdjur|v, [eTri-^j 
[°CTuucd)ur|v, dKpiPoXoTOU)uaij' t6 Tdp dKpipdZ^uu dTreipoKaXovj. dTT6 be 153 

2 — 3 ^CTi uXi^v Ti irpOKX. B ^cti |u8ti |li>^ irpoKX. C || 6 fefpa^iix^va II || 
6 — 7 ^KKeKoXa|U)Li^va II KeKoXa|U|Li^va B cf Hes || 8 ^TTeTXu)Li)Li^va (^TTeTW)^vac|Li^va 
B) ^veipTacju^va Kal xdc juexoxcic ujcaOTUJC ^TTXuMjac = 1 9—10 BC || 11 ante 
KOiXdvac A add rroificac, idem post paGiivac II | iLJirdpTeia] {)Tr6Tuia AIIC || 11 — 12 
^TTiqpavfi] ^Ttepqpavfi B || 12 euGeTa 11 || 13 dqpavfi AII post dcri)ua 1 14 | dbriXa II 
post d)uubpd 1 15 II 16 dv6paTa om S 1| 16—18 ordinem immutant AII || 18 dv- 
OiTOTrTa] dv^TTOTTTa Kuehn || 21 KaTdTrXeuuc] OTr^pTrXeiuc A iterum || 22 — 23 ^)u- 
7rXric(TTeTrXric S)ju^voc (veoc S) ei)ui II || 24 ante dva)uqpipoXov AII add Cjir^p ou 
Tic fiv biriTncaiTO (bierfui^caiTO II) in textu, A etiam in titulo 

4 TTpoicx6)uevoc] Hes TrpotcxovTar TrpopdXXovTai, Thucyd I 26.3 302 BipXCou E 153—158 

ToO evavTiou ^TTpa-ipia }iev ecTi^j t6 djuqpipoXov, dTraTk Kai fdpe-"] 
["paiov, Kai 'opoc olik dvTiXeKTOc' Tiapd GouKubibr] (IV 92. 4), KaPj 
t^Kae' ^T€pov cxfjiaa'^ dvTiXoyia Kai evboiac|u6c pKai d|uqpicpr)TTicic- ou"j 
^Tdp Kai dvTippncic"]. dTTipprma be )u6vov t6 djuqpipoXujc. pr\\xaTa b' 
pd|uqpipdXXuj, dTTiCTO», uttottt6uu)"j, evboidZ^uj, f djuqpiTvoo) , dvTiXeTUJ,'] 5 
fdjuqpicprjTUJ, biaTTopoi, eiKd^uj, TeKjuaipO)uai , uqpopuijuai, uttovouj"], bi- 
CTdruj [•'ujc TTXdTUJV (Soph 235 A saep)»j. 

154 'GpjuTiveuc tiKai^^ epjunveuTric, T^uJTTav cujupdXXujv, T^uJTTav 
UTTOKpivojuevoc, ["T^uuTTric uTTOKpiTrjC, TXuJTTric cujupoXeuc"] , tXiutttic 
jueTapoXeuc, ["t^iutttic''] jurivuTrjc, t^ijutttic dXXoTpiac eTTiCTr||uujv , bi- lo 
tXujttoc biqpujvoc, ttoXutXujttoc TToXuqpujvoc. ["biajurivuujv ttjv qpuj-'j 
['vriv, eKjurivuujv, biaTTeXXujv, epjuriveuujv dqpepjur|veuujv"j, jueTapdXXujv 
pjUtTaqpe^pujv"] jucTaTrXdTTUJV, dqpeXXr|vi2ujv, pbiaqpepujv"]. Td be TTpd- 
TiLiaTa ^pjuriveia, pjunvucic"j, jueTapoXri, ['epjuriveucic, eHnTncic, |ueTa-'j 
t"qpopd"j tfbiaqpopd^j, UTTOKpicic. i5 

155 [Gijui], fiHuj, dqpiHojuai, pTTapecojuai TrapaTevr|co|uai. dTTavTr|-"j 
[^cojuai, eTTdveijui"j eTravr|Huj' t6 Tdp eXeucojuai "Ojuripoc (Z 365 saep) 
juev eipriKev, tiuv be KaTaXoTdbriv oux oi KeKpijuevoi. fTrpdTibia b'"j 
pdqpiHic Kai TTapoucia. ou jufjv eTTipprijua oub' ovojua, dXXd jueTOxai."j 

156 TTOIUJ, TTpdTTUJ, fblOlKUJ eu blOlKUJ blOlKOUjUai, biaTTpdTTOJUai ,'j' 20 

tepTd^ojuaij (^feHepTd^ojuai^^jj, biaTiGejuai, bioiKOVojuuj, biaxeipiZ^uj. ffbia-^jj 
tfxeipiZ:o)uai"]j [jueTaxeipiZiojuaij. Kai Td TTpdTjuaTa fTToir|cic"j, TTpdHic, 
fbioiKricic, epTacia"], bidOecic, [''biaxeipicic jueTaxeipicicj. Td b' 6v6-j 
tluaTa Kai Td eTTippi^iuaTa Koivd Kai TTp6c eTepa]. 

157 "lcov, icdpiGjuov, icoTTXri0ec, icoTeXec, pc6|ur|Kec, icojueTeGec, ico-"j 25 
tVeTpriTov"], icocTdciov, ["ic^CTaGiuov"], icovojuov, pic6Ti|uov"j. Kai k^t' 
dXXo xpeiac eiboc ojuoiov, eoiK6c, dvTiTTaXov fic^TTaXov"] icoTTaXec, 
[''icoKpaTec, evdjuiXXov eqpdjuiXXov"]* t6 Tdp dTXuu|uaXov, ei Kai 0ou- 
Kubibr|c (III 49 saep) eiTTe, Tpaxu. 

158 KXeoc, b6Ha, qpniuri, ovojua, feuqpriiLiia TToXuqpr||uia"j, XajUTTp6TTic, 30 
PeuboHia"], euboKijuricic, Kai dKjufi b6HTic, feuGrivia b6Hnc, Z:fiXoc, eu-"j 1 djLiqpiXoTov II II 2 6poc dvavTiXeKxoc A || 3 post dvTiXoTia 11 add djLiq)!- 
poXia I ^vbuacjadc B ^v6ac|u6c C || 4 dvTippricic] d7r6ppricic II || 5 kvb&lw C || 
6 biairepu) II | post TeKjuaipojuai AII repet uTroTTTeuuj || 12 ^cpepiuriveuujv A a 
superscr ^qp a manu pr || 18 eipriKev, oubelc U tuiv boKijuuiv B elTrev, ou6eic bi 
tjXjv KaTaXoTd6riv Xoyikuv C j tu)v 6^] t6 6^ A || 21 oikovojhui C || 26—27 Koi 
Ti?)v irap///// KaT' B || 27 dWac AII j| 28—29 dTX- toO (t6 II) 0ouku6(6ou Tp. AE 2 dvTiXeKTOc] = n § 120 || 4 Phrynich p 265 Lob dvTippriciv jlii^ X^t^, dv- 
TiXoTiav 6^ II 25 sqq cf VI 174 Libri Y 158—163 303 

fKXeia, |uvr||ur|. ^Kaij €UKXer|c"j, evboEoc, ovojuacToc, feuboHoc, eubo-'] 
pKijuoc''], Xa|U7Tp6c, 2:r|XiuT6c, f eKcpavric^j e7Ticpavr|c, TrepipXeTTTOC, [^TTepi-*] 
fp6TiToc biap6riTOC, TTepiqprnuoc, deijuvriCTOc, dK)ud2!ujv b6Hr), €i)Grivo6-'j 
tVevocj, 6v6)uaTi TVOupijuoc. Td b' e7Tippr|)uaTa euKXeoic, [^evb^Hujc,"] 159 

5 t"6vo)uacTUJC, €ucpr|)uajc, euboKi)uujc*j, ^tiXujtujc, [^XajUTTpujc, eKcpavujc eTTi-"5 
fcpavujc^j, TTepipXeTTTUJC, fTrepiporJTUJC, Tvujpijuujc. Td be prjjuaTa eu-'j 
pboKi)ueTv, euboHeiv, Xa)UTTpuvec9ai, aK^aleiy/ b6Hri, eu9r|veiv, biujvo^ud-"] 
[^cGai, dTTopXeTTCcGai]. Ik be tujv evavTiujv dboHoc, [dKXer|C buc-^j 
[''KXeric, dvujvu)uoc, dqpavric, dTViOpiCTOc aYVUJCTOC, db6Ki)uoc, d2[r|Xuj-"j 

lofTOC* eTTip6TiT0C be Kai eTTippriTOc ^Kai erriipoTOcyj* Kai Td TTpdTjuaTa 16O 
dboHia ^KaKoboHia, bucKXeia, buccpr|)uia"S, d^vujcia, [KaTapof] ujc 0ou-] 
[Kubibrjc (I 73 saep)]. Kai Td €TTippri)uaTa db6Hujc, [^dKXeujc bucKXeujc,"] 
ffbucujvu)uu)c'fj dvujvu)uujc, fdcpavijuc, bucTVUjpicTUJC dTVUJCTUJC, dbo-"] 
fKi)uujcj, dZ;r|XujTUJC, eTTipor|TUJC, [eTTippr|TUJc"j. pfi)ua be )u6vov t6 dbo- 

16 HeTv * Td be Xomd cuv tuj eivai pr|Teov, dvujvu)uov eivai , dKXed elvai. 

OiXoTTaiKTTic cpiXo7TaiT)uujv, [cpiXoTTaicjuujv, ^iXoTTaicTric] , 91X6- I6I 
TeXujc, fcpiXo"JT€XoiacTr|C' Kai CTepac eivai xpeiac ko)ui|j6c xctpieic ctuj- 
)uuXoc, Kai dXXric cpiXocKUJ)U)uujv (^eucKUj)U)uujvj ckujtttik6c, TUJ0acTiK6c. 
fKai Td eTTipprijuaTa [cpiXoTTaiT)u6vujc, [T^XoiuJc, KO)uipujc, xotpievTUJC,"]^ 

20 llCTUJ)UuXuJC, [cpiX0CKUJ)U)u6vUJC euCKUJ)U)u6vUJC CKUJTTTIKUJC , TUjGaCTlKUJC.^jj 

Td be TTpdT)uaTa t^iXoTraiT^uocuvrj], Traibid, [^tcXujc^j, KO)uipeia, x^pi^v- 
TiC|u6c, pCTUJ)uuXiaj , cpiXocKUJ)U)uocuvr| [eucKUJ)U)uocuvri CKU))U)ua, TUjGa-"] 
fc)u6c"S. pr|)uaTa be TraiZi^iv, pTeXdv, Te^oidZleiv, KO)uipeuecGai, x«pi€V-"j 
pTi^ecGai^j, CTUJ)uuXXecGai, pCKUJTTTeiv^j, TuuGdZieiv. 
25 'Gtti toO jurjbevoc dHiou euujvoc, oubeic [o^ba^u^Gev, {^€UTeXric,j 162 

[toO )urib€v6c Ti)uioc], ov ttoXXoO dv tic fiTilcaiTO [toO] )ur|bev6c, dve- 
juiaToc, [^€UKaTacpp6vriT0c, KaTdrrTucToc drr^TTTucTOCj, oube toO tux6v- 
Toc dHioc, foube ToO irpocTux^VTOC, TravTOC ujvioc'j, cpG6poc, [ou t6] 
tiuribev Ti)uiujT€povj , oXeGpoc, KdGap)ua, [f[V€piTpi)U)uajj, [dTTeppi^u^ue-^j 163 

1 6vo)LiacTiKU)c A || 14 ^Kporjxujc C || 15 dKXef] eTvai Kai tcc Xomd II || 16 qpi- 
XoTraiTvujv ABC | ^iXoTraiCjuujv, cp. -TraiCTric] qp. -TraiKTric, qp. -TraiKTUjp C |j 
18 d.\\r]c xpeiotc A || 19 ^Trippri)uaTa TvuOpi)Lia B ^tt. auT^Gev ^TOi)ua C j qpiXo- 
TraiC|a6vujc II C et 21 qpiXoTraicjuocuvTi 11 C cf 1 16 || 22 — 23 CKUj|U)ua, TUjGac|u6c II 
ante iraibid 1 21, S cKU))U)ua hic repet || 24 CTU))uuX66ec9ai, CTUJ)uu\€c0ai C Ij 25 dHiou 
euujvoc] dHiD0)uaTOC B | oiibeic, o06ev6c dHioc B || 26 ]UTi5ev6c dHioc* toO ]ur|6ev6c 
T. nC II 28 ou t6] outuj C i| 29 TrepiTpi|U)ua] cf § 144 || 29— p 304. 1 post dTiep- 
pijUju^voc S add euTieppijUju^voc 

2 Phot (Suid) Xa)UTrpujc* t6 qpavepuic, ou t6 ^v&6Hujc. Kai Trapd 0ouku5i6i3 
(n 7. 1) . . Kui Trapd Toic dWoic TraXaioic || 11 KaKoboHia] Xenoph Apol 31 Plat Rp 
n 361 C I dTvujcia] Plat Menex 238 D || 14—15 d6oHeiv] Eurip Hec 294 Xenoph 
Mem IV 2. 29 304 BipXiou E 163—166 

fvocj, eTreuujvic)Lievoc, fdTvwpiCTOc"] acriiuoc, dviuvu|uoc, dboHoc, dqpa- 
fvric, ^ov oiuuvicaiT' dv tic', dbriXoc, d-rropoc, KaKobai)Liiuv, dGXioc,"j 
fdvT oubevoc, dTijuoc ^Tijuuj)uevoc, TaTreivoc, bucTtivoc"] dvbpdTiobov, 
aicxuvTi Tiuv cuvovTiuv, Tujv eic auTov iovTUJV oveiboc, dvbpaTTobuubTic, 
eiKaioc, cupqpeToc, euujvoTepoc tujv dTroKeKTipuTjuevuuv [ujviuuv, [tujv ev^j 5 
^TaTc Tpioboic KaGapiudTUJV eKpXriTOTepocj , fKOTipiujv eKpXTiTOTepoc,^] 
[ei bei Ka0' 'HpdKXeiTOV (frg 85 Byw) Xeteiv, tuuv oHuGufuiuuv dTijuo-^ 

164 [Tepoc. [xP^ ^' oubev 0aujud2eiv ei Tiva TOiauTa 6v6)uaTa eTii TiXei-"] 
fovujv cr||uaivo)uevujv XeTOjuev. ujCTiep Tdp ecTi TrXeiuj TauTOV CTi|uai-"j 
pvovTa, ouTuuc evia eTTi ttoXXoTc TdTTeTai, Ka0dTrep ei cpair|c tov co-"] 10 
fqp^v eTTi Tdp juupiujv dv TdTTOiTO tujv KaTd coqpiav ti bpuuVTuuv,'j 
foTTOu tfTejj Kai tcktovi coqpiav "0|uripoc (0 412) eTrujv6iuacev. 6»j 
["be"] papuc eiTi dv Kai 6 piaioc Kai 6 dXa^uuv [Kai 6 CTdcijuoc, ujCTiep] 
[Kai 6 dTT6TTXr|KT0C [6 Te juaiv^juevocj Kai foj dv6riToc Kai 6 vocuuv.] 
tfKai*] TToXXd dv Kai tuuv dXXuuv TOiauTa eiTtoi tic eTieHiuuv.] 15 

165 BouXojuai, e0€Xuj 0€Xuj, fTrpoaipoujuai, f eTTiTro0uj'j"j, eTri0ujuuu 
C^uTTepeTTi^uiuuj"], eqpiejuai, peTTeiTOjuai, ^peTOjuai fuTTepopeTojuaiJ, TXi-"j 
Cxo|Liaij — To Tdp ijueipuu TT0ir|TiK6v — [6piTvuu|uai"j, pouXojuevuj )uoi 
ecTiv, eTTi0u)uriTiKUJC exuu* ['^touto Tdp )u6vov eTTipprijua exei, Kai ovojua"] 
[^TOV eTTi0ujuTiTr|v, Td b' dXXa jueTOxdc^j. TTpdTjuaTa be PouXricic 20 
ffTTpoaipecic^jj, eTri0ujuia, popeHic'], eqpecic, flpujc"j" f) Tap 0eXr|cic 
ibiuuTOu. [^Tdxa b' dv toutoic cuvTaTTOiTO epuu tou TrpdTiuaToc, d|u-"j 
P^qpicpriTuu uTTepa)uqpicpr|Tuu, )U€Teijui, jueTabiuuKuu * fi Tdp djuqpicpr|Tricic'j 
["Kai €TTibiKacia Kai jue0oboc eTe'poic judXXov TrpocriKouciv, f) be |ueTa-'j 
{^biuuHic ckXtip6v. 60ev Kai ju6vov dv eirroic iTripprijua to epuuTiKuuc.'] 25 

166 GiTTOic b" dv €TTi Tujv {^fibr|j TeTpajLilLievujv v6|uujv f| v|Jr|9ic-] 
[judTUJv] TeTPCtfTTai, ujpiCTai, beboKTai, fbiuupicTai^j, TeTaKTai, Kcxeipo- 
T6vTiTai, teTTiKexeipoT6vriTai, TreTricTeuTai], beboKijuacTai, eHriTacTai, k^- 
KpiTai, TrpopepouXeuTai pepouXeuTai, KeKupuuTai t[€TriKeKupujTai]j, vevo- 2 lijvficaiTO C II 3 dvbpdTTobov — 4 5veiboc et 5 €i>ujv6Tepoc — dTroK€Kri- 
puTJH^viuv tum dvbpaTrobuubric (1 4) C uno tenore post ^TreuuuviCju^voc 1 1 || 4 cuv- 
aT^VTUJV B II 6 toic II || 12 fe Ed pr || 13 ^apiic b" d.v X^toito — oOb^v t^P KuuXuei 
KaTci 6iaq)6puuv t6 aiJT6 TiGecGai 6vojua — KaXoiT' fiv Kai 6 piaioc C piaioc KaXoiT* 
Qv papuc, dXdSujv 9opTiK6c B || 18 Troir]ToO A | 6p{Tvojuai AII corr Wilam || 20 6^] 
Tdp A II 22 ibiujTiK6v C || 26 qpairic b' dv ^ttI toutujv B || 27 biaT^TaKrai AII || 
28 ^HixacTai II ^SiCTaTai C || 29 pe^oOXeuTai om S 2 8v oiujvicaiT' dv tic e Demostli XXY 80 || 6—8 cf Harp s 6Hue6juia (Di- 
dymos: €uTroXic frg 120 Ko) Phot 62ueu)uia || 18 ijneipuj Hom k 431, 455, tragici, 
Plat Cratyl 418 C | Hes ^piTvacOai • ^Trieujiieiv 6p^Teceai , Suid 6piTvrief]vai, 
Eurip Bacch 1255, Axioch 366 A || 29 — p. 305. 1 vevojiioe^TTiTai] Plat Conviv 182 B Libri V 166—170 305 

)Lio0eTTiTai, €icevriv€KTai fTTpoeicevriveKTai. TrpoeSriTacTai, TTpoK6KpiTai,'j 
TTdXai KeiTai, TrdXai TeTriprjTai, [%d\ai TrecpOXaKTai, 7Tpoei0iCTai."j 

[T6 tjuevj iLieTpiujc ^x^iv] cittoic av cu|ujLie'Tpujc, dTTOXpujvTUJC, 167 
tdpKOuvTUJC, kavujc, [auTdpKUJc, )Lie|LieTpri|Li€vujcj • t6 b* d)ueTpujc exeiv,' 
5 tei jLi^v KaTd t6 TrXeov], €K)LieTpu)c Kai uTTep)U€Tpujc Kai TrepiTTUJC, ei 
bk KaTd t6 ^XaTTOv, evbeujc t€ Kai dXXiTTuic. 

CucTpevjjai t6 cujjua, cuveXKucai, cuvaTaTetv, cuva0poTcai, cu- i68 
CTeiXai, cucTreipdcai, cuTKdjuipai. TTapaTTXr|Ciov be ti Kai t6 iXucTrd- 
c0ai voeT. t6 b'lvavTiov eKTeTvai t6 cuj)ua, TTpoTcTvai Td KUjXa, 
10 dTTXu)cai, x«^<^cai, [biaxeai], dTTOTeTvai, drroTdbTiv. t6 be jueTd Xoic)uric 
diTOTeiveiv eauT6v CKOpbivdc0ai XeYOuciv. 

'€9' (Lv TTXdTUJV (Tim 35 A saep) XeTei Pt6'j TauT6v Kai pT6"j i69 
0dT€pov, Pt6 )uev TauT6v"j emoic dv )u6vi|uov, ["pepaiov"}, CTdcijuov, 
djucTdcTaTOV, pecTriKoc^j, djueTaKivriTov , dTevvriTov, d)uep€'c, dvacpec, 
15 d0dvaTOv, ["dXriTTTOv^j , dXuTOv, [*'dvujXe0pov''j, dibiov, fd90apTOV,j 
0€Tov, fjuovoeibec, dcxr|)udTiCT0V, dvevbeec, dveXXiTTec, dcuj|uaTOV,"j 
pdopaTOV, dxpuJjuaTov, deiKivriTOV, fauTOKivriTOV^, deiZ^ujov, auTapKec^j 
t^auTLp, dTdpaKTOv, Ka^ecTriKoc^j, t6 be 0dTepov dpepaiov, pfeu)ue-yj 170 

[^LTttKivriTOVj |UeTaKlVOU)UeV.OV j TTOXuKlVriTOV, fTTOXucpopOV, |U€TaTpeTT6-'j 

20 [V^vov, qpepojuevov'], TTXavuj|U€vov [^XavriTov, jueTaTrXaTTOjuevov'] )U€- 
Tappu0)ui2;6)uevov, fju^TacxniLictTiZiojuevov, TeTOVoc"], T^vriTov, fdTTTOV,'] 
C^eaTov"], fjuepiCTov, fcp^apTovj, ttoXu|uit€c, [0vtit6v5 TroXucxibec,"] 
f^TTauojuevov, dTToXXujuevov, TToXucxril^aTiCTOV, ttoXXujv eTTibeec, cujjua-"j 
['Toeibec, opaTov, aic0riT6v, TToXuxpuJ)uaTOv"j, )ueTacKeuaZ:6juevov ["^^€0-^] 

25 [^tap^uoZ^o^uevovJ , ttoXXujv TTpocbeec, evbeec, Tapaxtubec^j, 0opupou 
juecTov, [^ecprijuepov']. 1 upoeicevriveKTai om S || 2 Trpori9riCTai II || 4 post dpKOiJVTiJuc C add ^|u- 
lu^Tpujc I ^xeiv] X^Teiv A || 6 eWiTrojc] IXaT^vuuc BC || 7 cuvaT- cuveXK. IIBC j| 
8 cucrreipaceai BC | cuTKdn;ai BC | ti] touv II || 8—9 eiXucTrdc0ai II || 10 xaXui- 
cai n II 12 ^cp' ili II I X. TauToO Kal GaT^pou II C || 14 dcpav^c AE || 15 dv6Xeepov 
n II 15—16 eeiov dibiov BC || 16 dveXXenr^c II || 18 post KaeecTriK6c BC add Kal 
Td toOtoic cOcTOixa || 21 Tevvr^T^c II || 22 eeT6v II | iroXucxeb^c 11 |] 25 eopiipujv 
IIBC II 26 post juecT^v C add Kai Td TrapaiTXricia , B t^Xoc toO Tr^iuTrTou pipX(ou 3 cf Pliot |Li€Tpiujc' t6 cujLijLi^TpuJC. GouKubibric (II 35. 2) II 8—9 iXuciraceai] 
Hes II 11 CKOpftivdceai] = Phot (Et M, Suid): 'ApiCToqpdvric 'AxapveOci (v 30) Hes 
Erotian Galen Lex Schol Aristoph Ach 30 Lexicogr Graeci IX PoiiiiUX ed Bethe 20 / WISSENSCHAFTLICHE AUSGABEN 5^? 
GRIECH. U. LATEIN. SCHRIFTSTELLER 
IM VERLAGE VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG. 

Bibliotheca Scriptorum 
Oraecoruin et Romanornm Teubneriana. 

Neue Erscheinungen. 
Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Flanudea. Ed. 

H. Stadtmueller. Vol. II, 1: Palatinae librum VII, Pla- 

nudeae 1. III continens. n. M. 8. — 
Apulei Madanrensis, L., Apologia et Florida ed. J. van der Vliet, 

^ n. M. 4.— 
Aristeae ad Philocratem epistula cum ceteris de origine versio- 

nis LXX interpretum testimoniis. Ludovici Mendelssohn 

schedis usus edidit Paulus Wendland. n. M. 4. — 
Aristotelis noXitda Id&yjvalcov ed. Blass. Ed. III. M 1.80. 

ars rhetorica. Iterum ed. Roemer. M S.QO. 

Angnstini, S. Anreli, Confessionum 11. XTTT rec. KnOll. M2.10. 
Baorii fabulae rec. O. Crusius. Acc. fab. dact. et iamb. rell. 

Ignatii al. tetrast. rec. C. F. Milller. Ed. mai. n. M 8.40. 

Ed. min. n. M. 4. — 

Bacchylidis carmina ed. E. Blass. Ed. n. n. M 2.40. 
Dionysii Halicarnasei opuscula edd. H. Usener et L. Bader- 

macher. Vol. I. n.M.6.—r 
Enclidis opera omnia edd. J. L. Heiberg et H. Menge. Suppl.: 

Anaritii in X libros priores elementorum Euclidis commen- 

tarii. Ex interpretatione Gherardi Cremonensis in codice Craco- 

viensi 569 servata. Ed. M, Curtze. n.MG. — 
PirmicnsMaternusedd.W. Kroll et E. Skutsch. 'Fa.Bc.l.n.Mi.— 
Pnlgentii, Pabii Planciadis, opera rec. R. Helm. n. M i. — 
Galeni de victu